Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år"

Transkript

1 Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en verrdnet årsplan / aktivitetskalender fr påfølgende år Lage en tidlig versjn av budsjettet Sende søknad m likemannsmidler til påfølgende år Diskutere tema på medlemsmøte sm følger årsmøtet Oktber Sette dat fr årsmøte Invitere fredragshlder til medlemsmøtet sm følger årsmøte Nvember: Aktivisere valgkmiteen, denne velges av styret Utarbeide første utkast til handlingsplan påfølgende år Budsjett påfølgende år ppdateres Desember: Frberede årsmøte papirer: Det ryddes i medlemsregisteret, alle sm ikke har betalt fregående år meldes ut. Avklar med frbundet m når dette gjøres g når det er lurt å sende ut et purrebrev/mail. Årsmelding klargjøres Regnskap klargjøres Ferdigstille handlingsplan påfølgende år Frslag til styre: 5 eller 7 styremedlemmer g 2 vara. Ungdmsrepresentant inngår i ttalt antall styremedlemmer. Ungdmsrepresentant har persnlig vara. Alle velges fr 2 år. Halve styret på valg hvert år. Hvem tar gjenvalg? Sett pp liste ver freldre sm har barn sm kmmer på arrangementene. Det er naturlig å starte med å spørre dem. Uke 1-2: Sende innkalling til årsmøte Mail kan brukes fr de sm har registrert dette i medlemsregisteret. Alle mail sm kmmer i retur må følges pp med innkalling pr brev. Flett brev i WORD med adresser fra medlemsregisteret. Uke 3-6: Avslutte regnskapet g få det revidert Budsjett påfølgende år ppdateres Rapprtering Likemannsmidler frist 1. februar fr fregående år. Side 1 av 5

2 Rutiner fr Dysleksi Osl Uke 7: Avhlde årsmøte Knstituering: Gdkjenne innkalling, velge møteleder, referent g gdkjenne saksliste Årsmelding Revidert regnskap Budsjett g arbeidsplan Innkmne saker Valg: Velge styre Velge revisr. Denne må være uavhengig av styre. Delegater til årsmøtet m/vara (det året det er årsmøte) Delegater til fylkesårsmøtet m/vara har Osl dette? Uke 8-10: Etter årsmøtet sendes følgende til frbundet, frist 15. mars: Regnskap Budsjett Nytt styre Handlingsplan Oppdatere Brønnøysund, via AltInn: Nytt styre, husk å ha klar skannet kpi av årsmøteprtkllen Evt endringer i vedtektene Uke 21: Rapprtering Frifndsmidler fr periden 1. juni til 31. mai. Frist 31. mai Regnskap Kntingent FFO: Beregnes på bakgrunn av antall medlemmer regnskapsåret før. Både hvedmedlem g husstandsmedlemmer teller med. Det er på det samme grunnlaget sm vi selv får midler fra frbundet, det tilsvarende det frbundet får statsstøtte på. Vent på tall fra frbundet, de tallene de bruker er revisrgdkjente. Laget har 2 bankknti i DnB. Fakturaer Når det bestilles ne sm Osllaget skal mtta faktura fr, skal fakturaen sendes direkte til kasserer. På den måten sikrer vi at fakturaene blir betalt i tide, g at vi unngår strafferenter g purregebyr. Oppgaver: Føre bilag frtløpende Ta ut kntutskrift frtløpende Avstemme banken hver måned Gi krt øknmisk status på hvert styremøte, inkl prgnse fr året Legge frem halvårsregnskap på møtet i juni, alternativt i august Banken Psten: Leder g kasserer bør ha tilgang til kntene via nettbank. Det ligger en sikkerhet i at nen andre enn kasserer kan følge med på bevegelsene. Side 2 av 5

3 Rutiner fr Dysleksi Osl Det er pprettet egen nettbank-avtale sm leder g kasserer dispnerer. Denne kan verføres nye representanter, uten at disse har et kntfrhld til DnB. Kasserer har eget visakrt på knten. Laget har egen knt hs Psten. Benyttes når vi sender ut mer enn 200 brev. Da benytter vi prduktet masseutsendelse. Brev på 14 gram/3ark kster 5,38 kr. Må stempels med eget stempel. Søknader m penger: Medlemskntingent fra frbundet: Frutsetter at årsmelding, regnskap, budsjett g handlingsplan er sendt inn innen 15. mars. Kmmer av seg selv. Frifndsmidler: kr kmmer av seg selv sm følge av barne- g ungdmsarbeid, g at vi har ungdmsrepresentant i styret. Kan søke m pptil ,- til knkrete prsjekt/tiltak Frist 1. april Likemannsmidler: Frutsetter at gdkjent likemann deltar på arrangementene Frist 1. ktber. Kulturetaten i Osl: Søke m driftsstøtte fr påfølgende år, med basis i frrige regnskapsår. Frist 1. september. Andre kilder å søke: FS støtte til kurs, se Søkes løpende gjennm hele året. Må søke g få gdkjennelse før kursene er gjennmført. Kursplan er veldig generell g kan dekke de fleste av våre kurs. Strebrand Du kan søke midler 1 april Gjensidigestiftelsen Extrastiftelsen / Helse-rehab April/mai Sparebanker 1. april? Lkale stiftelser Legathåndbken Fylkesmannen/fylkeskmmunene Kmmunens Aktivitetsmidler, i Osl frivillighetsmidler. De er frdelt pr bydel g passer ikke fr ss.. Bingpenger (ring bingklubbene) Grasrtandel spre dette til medlemmer g alle dere kjenner. Kmmer 3 ganger i året rett inn på knt. Se https://www.nrsktipping.n/grasrtandelen/fr_lag_g_freninger/sk_grasrtmttaker Refusjn av mms gjøres via frbundet. Frskriftens 10, 3 ledd: Maksimalt kmpensasjnsbeløp beregnes av Ltterig stiftelsestilsynet etter den beregningsmdell sm fastsettes av departementet. Beregningsmdell fr maksimalt kmpensasjnsbeløp vil være basert på 35 prsent av ttale driftskstnader sm kmmer inn under den frivillige g ikkefrtjenestebaserte delen av virksmheten, etter avgrensning g fradrag i samsvar med frskriften 7 niende ledd g 11, multiplisert med en faktr på 0,2. Se OBS! Det må påregnes en avkrtning frdi den avsatte ptten er gitt, uavhengig av antall søknader. Ordningen administreres av Ltteri g stiftelsestilsynet: https://lttstift.n/mmskmpensasjn/ Side 3 av 5

4 Rutiner fr Dysleksi Osl Verving av medlemmer Sikre at alle PPT-kntr deler ut brsjyre fra lkallaget Sikre at alle BUP-kntr deler ut brsjyre fra lkallaget Sikre at alle Mestringskntr deler ut brsjyre fra lkallaget Aktiviteter/kurs: gi medlemsfrdeler, lavere egenandel, være tydelig på frventning m medlemskap fr å delta på våre arrangementer. Nettsiden Dysleksi Osl har nettside under Dysleksi Nrge sin side. En i styret må være administratr. Ansvaret fr å lage nettsider med prgram g invitasjner, evt annet vi ønsker å legge ut infrmasjn m. Sidene redigeres her: Vi legger ut års- eller halvårskalender NB! Vi må ha rettigheter til å laste pp bilder g bruke disse på nettsiden. Gratis bilder kan hentes fra: Carline i Frbundet kan hjelpe med andre bilder Infrmasjn En i styret har ansvaret fr infrmasjn til medlemmene: Utfrme tekst til invitasjner sm publiseres på nettsiden. Dette kan gså legges til de sm skal arrangere. Utfrme brev g mail sm skal sendes medlemmene Dataansvarlig henter ut adresselister fra medlemsregisteret. Disse legges i Excel (ikke csv fil) g brukes til å flette WORD g legge i adresseliste i mailene. Legg på spesielt frmat=pstnummer fr å få på plass ledene 0 i pstnummer til feltting i WORD. Sende mail g brev til medlemmene. Ta med egen rubrikk på knvlutten m de sm får brev frdi vi får mailen i retur. Be de rette pp mailadressen i medlemsregisteret. Brev sendes 2-3 ganger pr år: Innkalling til årsmøte i januar Mulig inf m aktiviteter i april Inf m høstens aktiviteter i slutten av august eller tidlig i september. Brev bør nå frem ca 2 uker før første arrangement (årsmøte 5 uker) Vi sende B-pst. Se regnskapsrutinene pkt m banken/psten. Mail: Privat mailknt kan knyttes pp mt Dysleksi Osl sin, slik at mailene sendes fra Dysleksi Osl via egen PC. Legg alle mttagerne i blindkpi. De skal ikke vises alle. Det kan sendes ut infrbrev fra lkallaget via mail ftere enn vi sender brev. Infmail bør ikke sendes ftere en én gang pr mnd. Følge pp mailknten på >lgin Myzne >lgin webmail. Oppgaven med å besvare mailene kan frdeles blant styremedlemmene Melde ss av alle mail-lister sm sender ss reklame. Side 4 av 5

5 Rutiner fr Dysleksi Osl Aktivitetskalender fr et standard år Under vises frslag til en årskalender fr ekstern aktivitet. Styrets møter g deltagelse på kurs g samlinger er ikke med i versikten. Måned Dat Aktivitet Januar Ungdmstreff kurs g aktivitet? Februar Årsmøte med medlemsmøte etterpå Mars April Mai/juni August Ungdmstreff kurs g aktivitet? Trafikkurs Ungdmstreff Tur til Hvedøya? Ungdmstreff kurs g aktivitet? Barnetreff September Medlemsmøte Trafikkurs? Oktber Ungdmstreff kurs g aktivitet? Helg? Nvember Desember Ungdmstreff kurs g aktivitet? Side 5 av 5

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0 Dkumentasjn TDC Invice Online Ver. August2010-3.0 TDC AS Side 1 av 14 Innhld TDC INVOICE ONLINE FAKTURAPORTAL... 3 ADMINISTRATOR KATEGORIER... 3 1.1. KUNDEADMINISTRATOR...3 1.2. FAKTURASTEDSANSVARLIG...4

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst.

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst. Milepælsplan Uke 21 Henvise til alt vi kan. VIKTIG fr karakteren ;) Sensr vektlegger fancy teknlgi, få med mer Punkter på effektmål. Fjerne prsess g prdukt rapprt sm verskrift. Ha det sm bunntekst. Vis/nevn

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND. Målet med håndboka er å:

FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND. Målet med håndboka er å: HÅNDBOK FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND Målet med håndboka er å: Gi styrene i medlemsforeningene råd og hjelp til driften av foreningen Håndboka og tilhørende skjema ligger på

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #02/13

REFERAT STYREMØTE #02/13 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@medfys.n Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 03.02.13 REFERAT STYREMØTE #02/13 Tid/ Sted:

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer