Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015"

Transkript

1 Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 2015

2 Årsrapprt Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 1. Generelt g Styrets sammensetning Sesngen 2014/2015 markerte det tredje driftsåret fr Kyrkjebygdheia Løypelag (KL). Løypelaget er registrert i Frivillighetsregisteret g har rganisasjns nr Jhn Nilsen g Ingvar Tveit ønsket avløsning etter siste sesng g ble erstattet med Dag Lønnerød, Hlmevatn g Arild Jørgensen, Breili. Ny varamann til styret er Steinar Lund, Stemtjønn. Styret i KL har bestått av følgende persner i 2015: Bjørn Reime, Hellebrte (leder) Dag Lønnerød, Hlmevatn Kim Klkkervld, Sylvtjønn Arild Jørgensen, Breili Halvr Grimstveit, Kyrkjebygdheia AS Steinar Lund, Stemtjønn (varamann) Baste Matre, Huvtjønnleiken (varamann) Det er i løpet av året avhldt 4 styremøter samt at det har vært mye persnlig kntakt, gså via g telefn. 2. Målsetting fr Kyrkjebygdheia Løypelag Løypelaget skal ha ansvar fr å: Sikre gde skiløyper til alle brukere på Kyrkjebygdheia g megn, herunder hytteeiere, grunneiere, lkalbeflkning g dagsturister. I samarbeid med Kyrkjebygdheia AS tilrettelegge fr løypepreparering. Organisere dugnad fr vedlikehld av traseene smmerstid. Kreve inn løypeavgift. Merke g rydde nye g gamle turløyper Synliggjøre tilbudet fr nærmiljøet. 3. Løypekjøring 2015 Hvedmålet fr KL er å tilby et velpreparert løypenett i helgene g alle dager i jul, vinterferie g påske. Et delmål er å tilby brukbare løyper gså i ukedagene gjennm vintersesngen. Oppkjøring av mil-løypa, dvs løypa fra steinbruddet (der løypemaskinen står) via Sylvtjønn, rundt mil-løypa er ifølge tilbakemeldinger til styret g innspill på Facebk et ppulært tiltak. 1

3 Årsrapprt Kyrkjebygdheia Løypelag Det var fr lite snø fr å kjøre pp løyper i jul g nyttårshelden, men fra midten av januar g frem til påske har det vært preparert løyper i alle helgene. Mil-løypa er blitt preparert midt i uka hvis frhldene har tillatt det. Det så lenge ut til at sl g mildvær skulle sett en stpper fr skiturer i påska, men en halvmeter snø uka før påske reddet frhldene. Kaldere vær i påskedagene gjrde at vi kanskje fikk de beste ski-g løypefrhldene på lenge. Akebakken ved Huvtjønnleiken ble gså denne vinteren kjørt pp i vinterferien g påska. Det har vært et ppulært tiltak g akebakken er blitt mye brukt. Styret vil rette en str takk til Kristian fr hans prfesjnelle arbeid med løypekjøring gjennm hele sesngen. 4. Øknmi Løypelagets øknmi er blitt betydelig frbedret de t siste årene. Etter et underskudd det første driftsåret har vi hatt verskudd både i 2014 g Regnskapet fr 2015 viser et verskudd på kr ,71. De er på sammen nivå sm i fjr (kr ,11). Dette er veldig gledelig g setter styret i stand til å knkretisere g iverksette knkrete tiltak. En av hvedårsakene til dette resultatet er en medlemmer i KL markert økning i antall medlemmer. I alt har hytteeiere betalt inn løypeavgift. Dette er en økning på 53 hytteeiere eller 14.4% siden 6 ppstarten. Dette g utgjør 80% av de ttalt sm har fått innbetalingsblankett. I tillegg har 6 andre betalt løypeavgift. Dette er i 401 hvedsak bebere i Nissedal sm har 367 gjestekrt fr veien Ttalt km det inn kr i løypeavgift. Løypeavgiften pr. hytte var sm året før satt Hytteiere Andre til kr De aller fleste har betalt fullt beløp, mens nen har betalt fra kr 400 til kr 600. Gjennmsnittlig innbetaling er kr 874. Mmsrefusjn g Grasrt andel utgjør til sammen kr KL søkte Sparebanken Sør g Sparebank 1- Telemark m støtte til utvikling av ski- g turløper. Vi fikk henhldsvis kr g kr fra dem. KL har gså søkt m midler fra Nissedal kmmune, se eget punkt Veistyret har i sine vedtekter indikert at de kan støtte løypelaget øknmisk. Styret vil gjerne takke Veistyret fr å ta kstnadene ved utskrivning g utsendelsen av innbetalingsgirene fr Ttalt kstnader fr driftsåret 2014/2015 er kr ,73. Betaling til Kyrkjebygdheia AS fr løypekjøring utgjør kr g er selvfølgelig den største g viktigste utgiften fr KL. 2

4 Årsrapprt Kyrkjebygdheia Løypelag. Arbeidet med frbedring av tre brer i skiløypa er påbegynt. Innkjøp materialer g frakt er belastet regnskapet med kr Styret besluttet gså å gå til anskaffelse av et web-kamera til kr Regnskapet er vedlagt denne årsrapprten. 5. Annet a) Grasrtandelen i Nrsk Tipping Registreringen i Frivillighetsregisteret gir ss rett til å få Grasrtandeler fra Nrsk Tipping. Det er ved utgangen av juni i år 31 var persner sm hadde ppført KL sm mttaker. Fr inneværende regnskapsår har dette gitt en viktig ekstra inntekt på kr Grasrt andeler i KL Antall medlemmer Det er mer penger å hente her. Styret er enige m å intensivere infrmasjnen til hytteeierne, men det er ikke KL s intensjn å ta å ta Grasrtandeler fra andre veldedige rganisasjner. Har dere barn g barnebarn i idrettslag, musikkrps, etc. g gir Grasrtandelen til dem er det riktig, men hvis dere ikke har nen tilknytning tar vi gjerne mt din Grasrtandel b) Web- kamera g web-side I løpet av høsten 2014 ble vi ferdig med testingen av vårt nye web-kamra. Samtidig fikk etablert vår nye web-side (www.kbhl.n). Websiden med tilgang til web-kamera er blitt meget ppulært g har pr juni ver 4300 brukere med m lag sidehenvisninger. Vanlig brevpst sm infrmasjns medium er blitt en dyr g tungvint måte å hlde medlemmene rientert. Styret vil derfr jbbe kntinuerlig med å frbedre infrmasjnen g bruken av vår web-side. c) Infrmasjn til medlemmene I tillegg til web-side har vi brukt Facebk sidene «Vi sm bruker Kyrkjebygdheia» g «Vi sm har hytte på Kyrkjebygdheia» sm infrmasjnskanaler. I løpet av vintersesngen har vi publisert 45 ulike løypeinfrmasjner på vår web-side g disse Facebk sidene. Vi har et bestemt inntrykk av at dette er ppulært g nyttig fr alle skiinteresserte. Vi vil frtsette med denne infrmasjnen gså neste sesng. 3

5 Årsrapprt Kyrkjebygdheia Løypelag d) Dugnad En regntung dag i nvember i fjr hadde vi dugnad fr å rydde skiløypa ver Espeliheia g rundt Svinesundvatn. 10 persner trsset været g stilte pp g gjrde fltt jbb. 70 dugnadstimer ble utført. e) Gaver g spnsr midler I tillegg søknadene hs Sparebank Sør g Sparebank 1, Telemark har vi søkt støtte hs Nissedal kmmune. Kmmunen hadde i frbindelse med innføring av eiendmsskatt gitt signaler m at de ville gi ne tilbake til blant annet løypelag. Vi sendte derfr inn en søknaden medi januar sm var til behandling i frmannskapet i mars. Der ble det bestemt at det skulle først være et møte med alle løypelagene i kmmunen før ny g endelig behandling i frmannskapet i juni måned. Møtet med løypelagene fant sted 24 april. Ny søknad ble sendt til kmmunen i mai sm ble behandlet i frmannskapet 11 juni. Resultatet var at alle løypelagene fikk sin søknad gdkjent, men KL sin søknad først i Vi var skuffet ver denne beslutning frdi vi hadde fått klare indikasjner på at vi ville få midler i år (rådmannens innstilling). Styret var i tvil m den frmelle gyldigheten av frmannskapet beslutning m å bevilge penger på neste års budsjett g ba derfr en bekreftelse m at den gdkjente søknaden ville bli effektuert i Kmmunen har nå bekreftet at pengene kmmer til å bli utbetalt i f) Arbeidsplaner inneværende år. Styret har startet arbeidet med følgende prsjekter: Ut bedring av 3 brer i skiløypene. Materialer er allerede kjørt ut g klar til å legge på plass. Ferdigstillelse i løpet av sensmmer g høsten frtrinnsvis på dugnad. Generell rydding av skiløypene. Knkret må løypa pp fra Huvtjønnleiken til Sylvtjønn legges ne m. Dugnads arbeid høsten Utvikling av turløypa Ervetjønn pp til Skrnetten g derfra ned til Hlmevatn. Befaring er gjrt i sammen med Trfinn Sanden. Grunneiere er infrmert pr brev i mai måned. Det er ikke kmmet nen kmmentarer fra grunneierne til disse planene. Arbeidet består i å merke løypa, sette pp infrmasjns stlper g bygge eventuelle klpper på dugnad. Videreutvikle turløypa fra Stemtjønn via Hellebrte til Nystøylsnuten. Arbeidet består i rydding, merking, sette infrmasjn stlper g bygging av nen klpper på dugnad. Utvikle g trykke nye ski-kart. Disse vil erstatte de utslitte sm står i skiløypene i dag. Samtidig vil det bli muligheter fr å kjøpe kart i A4 g A3 frmat. Flytte infrmasjnstavla på Langmyr ver på den andre siden av veien g Utplassering av flere målestaver fr å vise snødybde. 4

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014

Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014 Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014 Leder Velkmmen til ny skisesng! Vi i Stugudal Fjell gleder ss til en ny vinter, med mange fine skipplevelser i våre fantastiske naturmråder. Frhåpentligvis vil vi få mer snø

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 Samlerapprt til prgramutvalg fr dirigeringsstudier (PUDI) Kandidatstudiet i dirigering Mastergradsstudiet i dirigering Videreutdanningen ensembleledelse I Videreutdanningen

Detaljer

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 Dette er første årsberetning for Borgegrend Løypelag etter vedtekter som ble utarbeidet i 2014. Beretningen inneholder av den grunn litt historikk ut over året 2014. 1) ORGANISERING OMORGANISERING

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656. Formannskapet 12.05.2015 Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656. Formannskapet 12.05.2015 Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656 Sign: Dat: Utvalg: Frmannskapet 12.05.2015 Kmmunestyret 12.05.2015 TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN Rådmannens

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS

ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS 1 Medlemmer Antall registrerte medlemmer per 31.12.2014 er 2.870. Antall aktive frivillige frdeler seg slik: -Omsrg 220 -Hjelpekrpset 30 -Ungdm 12 Styrets sammensetning

Detaljer

NORME Norsk Råd for Misjon og Evangelisering

NORME Norsk Råd for Misjon og Evangelisering NORME Nrsk Råd fr Misjn g Evangelisering ÅRSRAPPORT 2011 2012 Styret har i periden hatt følgende sammensetting: Rlf Kjøde (leder), Andreas Nrdli (nestleder), Øyvind Åsland, Øyvind Helliesen, Heidi Westbrg

Detaljer

Strategisk plan for Tonsenhagen FAU. Juni 2015

Strategisk plan for Tonsenhagen FAU. Juni 2015 Strategisk plan fr Tnsenhagen FAU Juni 2015 1 Tnsenhagen FAU FAU er Freldrenes ArbeidsUtvalg ved Tnsenhagen skle g består av freldre sm er engasjert i skle-hjem samarbeidet. Tnsenhagen FAU møtes en gang

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10 Referat ekstrardinær generalfrsamling 15.11.10 Generelt: - Representativt utvalg er 5 % Utvalget sm har møtt pp i dag gdkjennes sm representativt ved akklamasjn 1. Gdkjenning av saksliste - Gdkjennes ved

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Innledning Avslutningen på skisesongen 2011/2012 var preget av svært lite snø før påske og dårlige skiforhold i store deler av løypenettet. I sesongen 2012/2013 har snøforholdene

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

UTVIKLINGSSKISSE FOR MYSUSÆTER

UTVIKLINGSSKISSE FOR MYSUSÆTER UTVIKLINGS Et ideinnspill fr utvikling av reisemålet Mysusæter 2015-2040 Interessegruppen fr gde skiløyper på Mysusæter. 1. mars, 2015 Innhldsfrtegnelse INNLEDNING... 4 DEN MODERNE HYTTETURIST... 5 EN

Detaljer

Steinset Økteren Hytteforening

Steinset Økteren Hytteforening Styrets årsberetning 2014 Art av virksomhet Hytteforeningens formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. Hytteforeningen

Detaljer