NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013"

Transkript

1 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE SAK NR. 07/2013: GODKJENNING AV REFERAT OG INNKALLING... 2 SAK NR. 08/2013: 17. MAI-FESTEN... 4 SAK NR. 09/2013: PERMISJONSSØKNAD SAK NR. 10/2013: ANNET/EVENTUELT... 5 Følgende medlemmer møtte: Slveig Levinsen, Lena Christina Slberg, Helge Mlvik, Lillian Nielsen, Andres Berg, Freddy Berg (ikke ref.saker pkt 5-10) g Bjarte Husøy. Frfall: Jhn Magnar Ørnes Referent: Helge Mlvik Prtkllen underskrevet av: Helge Mlvik Bjarte Husøy Nanset MR møte Side 1 av 6

2 SAK NR. 07/2013: GODKJENNING AV REFERAT OG INNKALLING A U S INNS T I L L I N G : Prtkllen fra frrige møte g innkalling til dette gdkjennes. Referatsakene tas til rientering. B E H A N D L I N G I M E N I G H E T S R Å D E T : Prtkll: Gdkjent Innkalling: Gdkjent Følgende saker refereres/ til samtale: Nytt fra staben: Freddy har vært på 1 ukes studietur i Israel sammen med mange andre av prestene i prstiet. Vellykket studietur, hvr utgangspunktet var å besøke ulike bibelske steder. Nytt fra LKFR: Regnskapet fr 2012 ble gdkjent. Kirkekntret hadde presentert en priritert plan fr vedlikehld, hvr Nanset ikke var ppført. Taktekking i Nanset std på listen, men ikke sm et priritert tiltak. Diskusjn rundt mdispnering av sgnelederstilling g finansiere stillingen til Øystein Langerud med faste midler i stedet fr avhengighet av prsjektmidler mv. Kfr nedenfr under "Eventuelt" g infrmasjnsmøte på kirkevergekntret 29. april. Misjnsutvalget: Utvalget var invitert til møte med MR kl Egil L. g Astrid V. møtte fr misjnsutvalget. Misjnsutvalget m.fl. (inkludert stab g MR) var veldig frnøyd med misjnsutstillingen sm var tidligere i år. Bra utstilling g gdt ppmøte. Lavt ppmøte på misjnsfesten sm ble arrangert. Hvrdan få pp interessen fr misjn generelt g flere til å kmme på festen? Nen frslag: Få laget en liste ver e-pstadresser sm får nyhetsbrev. NMS sender ut mye infrmasjn sm kan brukes/videresendes. Gi jevnlig infrmasjn, f.eks. under kunngjøringene, på "småting" sm har hendt. Alltid ne infrmasjn på søndager med ffer til misjnsprsjektet. Infskjerm på kirketrget, hvr infrmasjnen ppdateres jevnlig. Nanset MR møte Side 2 av 6

3 Arrangere en reise til Thailand. En blanding av misjnstur g ferietur. Eventuelt sende nen ungdmmer dit. Arrangere misjnsfesten på høsten i stedet fr m våren. I 2012 er det innsamlet (inkl. Kick-knserter) ca kr til misjnsprsjektet. I tillegg har persner tilknyttet menigheten gitt ca kr i private gaver. Misjnsutvalget tenker at det kan være k å behlde Thailandprsjektet sm Nanset kirke sitt misjnsprsjekt. MR gav tilbakemelding på at dette var ne sm da støttes av MR, g at det er ønskelig at misjnsutvalget gir MR et direkte innspill dersm de skulle ønske å bytte misjnsprsjekt. Nen persner har gått ut av utvalget siste året g nen har vurdert å gå ut av utvalget. Misjnsutvalget antydet at det derfr kunne være ønskelig med flere persner i utvalget g gjerne nen yngre persner. Fr øyeblikket er 5 persner med i utvalget, g det ble ikke avtalt knkret å jbbe fr et større utvalg eller nye persner inn i utvalget. Det er imidlertid åpent fr at aktuelle persner/interesserte persner kan bli spurt m å gå inn/kan melde sin interesse m å gå inn i utvalget. Utlysning av menighetsmusiker i Nanset. Søknadsfrist er : Det ble rientert m innkmne søknader. Vedr. bispevisitas : Orientering m spørreundersøkelse sm er utført i regi av Menighetsfakultet (MF). Christen Me, Dyre Vaa g Anne-Marie Flttrp har fretatt intervjuer. MF vil bearbeide funnene fra undersøkelsen. Frslag m følgende bidrag fra Nanset sm biskpen burde få meg seg under besøket: Knsert med Ten-sing. Besøke Furuheim. Få presentert Nanset menighet gjennm videen sm Nils Tre har laget. Gudstjenesteutvalget: Dyre Vaa går ut av utvalget til smmeren. Anne-Marie Flttrp sitter ut året fr å sikre verlapping. MR ønsker at Nanset kirke har et gudstjenesteutvalg. Det må jbbes med å få rekruttert nye medlemmer til utvalget. Lys g lyd i kirken. Hvrdan går vi videre? Saken utsettes. Nanset MR møte Side 3 av 6

4 Samarbeidsavtale mellm Larvik, Langestrand g Nanset menigheter m trspplæring. Skal evalueres innen juni. Se vedlegg. MR ønsker å ha møte med de andre menighetene, hvr det blant annet snakkes m samarbeid mellm menighetene. Finansiering, lagerbygg- hva skjer? Status ble presentert på årsmøtet. Det vises til referat fra årsmøtet. Oppsummering g ppfølging vedr. menighetens årsmøte: Det vises til eget referat m saker g tema sm ble tatt pp på årsmøtet. Oppmøte var relativt lavt. Frslag m at årsmøtet neste gang tas etter en vanlig gudstjeneste g at kirkekaffe tas samtidig med årsmøtet. SAK NR. 08/2013: 17. MAI-FESTEN SAKSFRAMSTILLING: Planlegging av 17.mai-festen med frdeling av praktiske ppgaver. B E H A N D L I N G I M E N I G H E T S R Å D E T : Festen er satt pp sm en gudstjeneste. At festen anses sm en gudstjeneste gir nen rammer fr innhldet. En praktisk knsekvens er at det er satt pp en rganist, i dette tilfellet Stian Tveit, sm skal bidra musikalsk. Frdeling av ppgaver: Tidspunkt kl Utgangspunktet er at MR møter en time før g har med en kake hver. Andreas g Lena meldte frfall g kmmer ikke på festen. Andreas leverer imidlertid t kaker. Start med sang g andakt i kirkermmet v/ Freddy. Leker g premier: Bjarte g Helge. Freddy meldte seg til å stå på pst. Sang/kr: NABAGO-krene Pynting: Lillian g Slveig Handling g brd/stler: Dag Rauan: Brus, saft, pølser m tilbehør. Slveig: Ispinner. Annnsering: Det henges pp plakat i kirken. Klubbene g krene blir/skal være infrmert. Det annnseres ikke i ØP. Det legges ut infrmasjn på Facebk g Jhn Magnar sjekker muligheten fr å legge ytterligere infrmasjn ut på internett. Nanset MR møte Side 4 av 6

5 SAK NR. 09/2013: PERMISJONSSØKNAD. S A K S F R E M S T I L L I N G : Jstein Krka Haug har permisjn fra sitt verv i MR fram til smmeren. Han søker videre permisjn frem til nytt valg. Han ser at det er vanskelig fr han å utfylle sin rlle i MR på den måten han ønsker. Se vedlegg. A U S INNS T I L L I N G : Jstein Krka Haug innvilges permisjn fra vervet i menighetsrådet i periden til Begrunnelse: P.g.a allerede en innvilget permisjn g sykdm hs andre rådsmedlemmer, innvilges det permisjn ut B E H A N D L I N G I M E N I G H E T S R Å D E T : Vedtatt sm freslått. SAK NR. 10/2013: ANNET/EVENTUELT Omrganisering LKFR: Det er sendt ut en e-pst med infrmasjn m at kirkevergen freslår mrganisering/endret arbeidsfrdeling i frbindelse med at en av sgnelederne slutter i jbben. LKFR har bedt m at saken legges frem fr behandling i LKFR. Fr å infrmere menighetsrådene, skal de avhldes et møte på kirkevergekntret mandag 29. april. Andreas g Helge møter fr Nanset MR. Et firma har tilbudt/ønsker å presentere en løsning fr innsamling av penger: Kirkevergekntret har sendt ut egen infrmasjn i e-pst til menighetsrådene. Firmaet har freslått ulike dater hvr de kan kmme til Larvik g presentere løsningen fr de sm er interessert. Av de freslåtte datene anbefaler menighetsrådet at møtet avhldes 7. mai. Andreas, g kanskje flere, prøver å delta på møtet. Frespørsel m Nanset MR vil stå sm arrangør av knsert: En tri, hvr Jrunn Abrahamsen er medlem g kntaktet Nanset kirke, har kmmet med en frespørsel m menighetsrådet ønsker å arrangere en knsert hvr trien kmmer g spiller. Nanset MR møte Side 5 av 6

6 MR finner det prinsipielt vanskelig å arrangere en knsert hvr MR hyrer inn g står sm ansvarlige. MR har ikke tradisjn eller kapasitet til selv å arrangere knserter. På dette grunnlag takker MR nei til tilbudet. Slveig kntakter Jrunn Abrahamsen g infrmerer m MR sin vurdering. Nanset MR møte Side 6 av 6

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Øknmiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Infrmasjnsansvarlig Skjenkeansvarlig Prsjektansvarlig Iselin Høle Jhn Fjellseth

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 11. JANUAR 2006

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 11. JANUAR 2006 Hrdaland Krins av Nrges Speiderfrbund REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 11. JANUAR 2006 Møtet ble hldt på Speidersenteret i Marken. Tilstede: Christen A. Larsen, Øyvind Høvding, Trleif Øystese, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer.

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer. Idebank til fadderrekrutteringsuken 8.-15. desember På lkale samlinger vil brødre g søstre sm har meldt seg sm ververe få materiell fra SOSbarnebyer: fadderbrsjyre med vervekupng g skisse ver en barneby.

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #07/13

REFERAT STYREMØTE #07/13 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@nfmf.rg Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 05.12.13 REFERAT STYREMØTE #07/13 Tid/ Sted: Trsdag

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst.

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst. Milepælsplan Uke 21 Henvise til alt vi kan. VIKTIG fr karakteren ;) Sensr vektlegger fancy teknlgi, få med mer Punkter på effektmål. Fjerne prsess g prdukt rapprt sm verskrift. Ha det sm bunntekst. Vis/nevn

Detaljer