NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR:06-2013"

Transkript

1 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Hovland alle 5 Møtedato: Tid: Kl SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE SAK NR. 22/2013: GODKJENNING AV REFERAT OG INNKALLING... 2 SAK NR. 23/2013: REGNSKAPSRAPPORT PR. AUGUST SAK NR. 24/2013: INNKJØP AV FLERE PUTER TIL KIRKEROMMET SAK NR. 25/2013: LYSANLEGG I KIRKEN... 5 Følgende medlemmer møtte: Lillian Nielsen, Solveig Levinsen, Lena C. Solberg, Helge Molvik, Freddy Berg, Andreas Berg og Bjarte Husøy. Forfall: John Magnar Ørnes Referent: Helge Molvik PROTOKOLLEN UNDERSKREVET AV: Solveig Levinsen Andreas Berg Nanset MR møte Side 1 av 5

2 SAK NR. 22/2013: GODKJENNING AV REFERAT OG INNKALLING A U S INNS T I L L I N G : Protokollen fra forrige møte og innkalling til dette godkjennes. Referatsakene tas til orientering Protokoll: Godkjent Innkalling: Godkjent. En sak flyttet fra ref.sak til vedtakssak, jf sak 25/2013. Noen ref.saker tilføyd i møtet. Følgende saker refereres/ til samtale: Nytt fra staben. Kirkemusiker Tom Georg Rødland er i gang. Blant annet hjelper han til med Ten-Sing bandet og spiller piano for Nabago og Nabago+ korene. Orientering om ny kirketjener i Nanset kirke. Byggedag 14. september i forbindelse med utbygging av kirka. Nytt fra LKFR Orientering vedr. infotavlene på kirketorget: Det er satt opp 3 infotavler. En tavle for h.h.v. barn, unge og voksne. Det kommer en tavle til og den settes opp ved bokhyllene med salmebøker. Denne siste tavlen betales av misjonsutvalget og administreres av dem. Nye salmebøker i kirken: Det må arrangeres menighetsmøte om innføring av ny salmebok. Forslag fra prosten om å arrangere menighetsmøte i etterkant av en gudstjeneste. AU finner en dato for gjennomføring av et menighetsmøte. Ønskelig med en felles annonse sammen med andre menigheter om innkalling til menighetsmøtet. Andreas sjekker dette med prosten hvis han er tilstede på neste møte i LKFR. MR har ansvaret for å lede menighetsmøtet. Referat fra møte i Trosopplæringsutvalget: Har bedt om at Kari Bondevik Haga Molvik og Kjell Rune Wirgenes, fra trosopplæringsutvalget i Nanset, oppnevnes som Nanset sine representanter i det felles trosopplæringsutvalget. Forslag om at Lena er MR sin representant i det felles trosopplæringsutvalget. Det felles trosopplæringsutvalget har satt opp 18. september som første møtedato. Nanset MR møte Side 2 av 5

3 Foreslått at Nanset menighet beholder sitt trosopplæringsutvalg, men at møtehyppigheten reduseres da en del oppgaver og tema tenkes behandlet i felles trosopplæringsutvalg. MR oppnevnte sine representanter i tråd med de forslag som er beskrevet foran. Referat fra møte i Diakoniutvalget: Utvalget ønsker ikke å bruke tiden sin på å lage en oppdelt plan utover slik planen er i dag. De anser at de enkelt gruppene selv best kan definere sine bidrag i forhold til diakoni. Diakoniutvalget vil heller bruke sin tid mv. til å redegjøre for hva de ønsker å bidra direkte inn i, for eksempel besøkstjenesten. Medarbeiderfesten blir torsdag 6. februar 2014: Solveig spør om person som ble navngitt i møtet, har lyst til å holde inspirasjonstalen. Lysanlegg i kirken- Hva skjer? Flyttet fra ref.sak til vedtakssak, jf sak 25/2013. Basaren Basarkomiteen og kirkeringene skal møtes for fordeling av oppgaver. "Kor uten grenser" blir spurt om å delta. Ref. vedr. mail fra Ida Marie H. Lepperød. I forbindelse med bispevisitas skal det være folkemøte i Bølgen mellom to Ten-sing konserter. Spørsmål om menighetsrådene i Nanset, Larvik og Langestrand kan stå for bevertning: MR sa ja til å bistå med personer som hjelpe til med å ordne bevertningen. Nytt tidspunkt for MR møtene? Klokkeslett for MR sine møter endres fra kl til Gudstjenesteutvalget: Kristen Moe vil gjerne være med i gudstjenesteutvalget. MR er glad for at Kristen M. vil være med i utvalget. Kristen M. oppnevnes og går inn som medlem i utvalget. Betalingssystem: Det er inngått en avtale om å prøve ut en løsning. Det ble avholdt et møte for kort tid tilbake hvor Larvik og Nanset menighet vedtok å prøve ut en løsning basert på betaling via mobiltelefon. Er et prøveprosjekt på 3 mnd med noe reduserte kostnader for menighetene i prøveperioden. Dersom en ikke ønsker videreføring av løsningen, må avtalen sies opp innen prøveperiodens utløp eller blir en automatisk bundet til avtalen i 3 år. Min kirke: Neste nummer noe utsatt pga for mye andre oppgaver å gjøre nå. Nanset MR møte Side 3 av 5

4 SAK NR. 23/2013: REGNSKAPSRAPPORT PR. AUGUST 2013 S A K S F R A M S T I L L I N G : I henhold til tidsplan for menighetsrådenes økonomiarbeid skal regnskapsrapport pr. 1. august legges fram for menighetsrådet i september- oktober. MR skal på bakgrunn av rapporten vurdere om det er nødvendig med budsjettjusteringer. Regnskapsrapport, som er tilnærmet ajourført pr. 31. August, oversendes i egen e-post til MR medlemmene. A U S I N N S T I L L I N G : Regnskapsrapporten tas til orientering Mottatt arv, kr ,80, overføres til disposisjonsfond. Forøvrig tas regnskapsrapporten til orientering. SAK NR. 24/2013: INNKJØP AV FLERE PUTER TIL KIRKEROMMET. S A K S F R E M S T I L L I N G : Frostvedt kirkering sendte i mai 2013 brev til MR med ønske om anskaffelse av flere puter til Nanset kirke. Leder har snakket med representanter fra flere kirkeringer og det synes som om det er et reelt behov for flere puter. Doble puter, som vi har nå, trengs ikke. Enkle er bra nok. Det kom forslag om at kirkeringene kunne finansiere putene selv, gå sammen om å gi det som gave til menigheten. AU S INNSTILLING: Kirkeringene finansierer putene. Leder av MR og Lillian Nielsen snakker nærmere med kirkeringene om finansiering og bestilling. Nanset MR møte Side 4 av 5

5 MR ønsker å supplere med nye puter og dele noen av eksisterende puter i to. MR takker kirkeringene for at de er villige til å finansiere nye puter. Leder av MR og Lillian Nielsen snakker nærmere med kirkeringene om finansiering og bestilling. SAK NR. 25/2013: LYSANLEGG I KIRKEN S A K S F R A M S T I L L I N G : Det vises til tidligere møter i MR hvor temaet har vært snakket om. En prosjektgruppe har jobbet med temaet. Det er nå mottatt et revidert tilbud som gjelder innkjøp og installering av lysanlegg i kirken. Mesteparten av finansiering er dekket av innsamlede midler/penger i undergrupper og støtte fra Bispedømme. Det mangler imidlertid en del midler til å fullføre det foreslåtte prosjektet, jf. presentasjon av tilbudet mv. som fremgår av et eget dokument. Det antas at det er behov for at menighetsrådet bevilger ca kr for å fullfinansiere prosjektet. MR aksepterer mottatt tilbud. MR fullfinansierer prosjektet via midler menigheten disponerer. Nanset MR møte Side 5 av 5

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Nanset kirke Møtedato: 03.03.15 Tid: Kl. 18.30 21.30 SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.30 i Fjellhamar kirke, dåpssakristiet Til stede: Arild Isaksen, Tonje Weihe, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen

Detaljer

x Flemming Sohn Andersen (kirkeforvalter) Varamedlemmer o Lasse Moer o Petter Hasseløy Nesse

x Flemming Sohn Andersen (kirkeforvalter) Varamedlemmer o Lasse Moer o Petter Hasseløy Nesse Referat fra møte i Helgerud menighetsråd Torsdag 13 mars 2014 kl 1830 i Sakristiet Medlemmer: Faste medlemmer: o Solveig Elin Bru-Olsen x Gunn Kristin Aune x Piriyanthy S Skarbø x Hans Christian Guren

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Møtets varighet: kl. 19.00 21.55 Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Ellen Merete Storeide,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 13. juni 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer og alle varamedlemmer. Menighetsstaben inviteres til å

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Torsdag 14.03.2013 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetssenteret Til: Hovedmedlemmer: Turid Tjora Anne Abrahamsen Marianne Hovland Svein Inge

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Hagavik og Aleksandersen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 12.06.2014 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 07/14

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 09.09.2014, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Forfall: Stian Rønvåg, Ellen Jorunn Norheim, Åse A. Myklebust og Steinar Moi.

Forfall: Stian Rønvåg, Ellen Jorunn Norheim, Åse A. Myklebust og Steinar Moi. Protokoll fra MR 17.1.2014 Tilstede: Rune Mørland, Ole Andreas Haanes, Ragnhild Haanes, Inger Johanne Strømme, Olav Trømborg, Odd Byremo, Gunbjørg Bakke, Per Moseid og undertegnede Tone Schalla. Forfall:

Detaljer

Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat

Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat Oppdatert: 2010-09-23 Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat Sted: BI - Nydalen Dato: Torsdag 2. september 2010 Tid: 10:00 15:00 Referent: Marit Brodshaug Til stede: Forfall: Fra

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG TIRSDAG 9. APRIL 2013 KL 18.00 HOS OLA Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Steinar, Sigurd, Bjørnar, Kristian, Ola Sak 13/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 25.02.13 En presisering

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, NU, NLD, KA, SA, HRx1, SPA, ØAA, UA Sak 152-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte

Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte Møtedato: 09.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Viser til tidligere tilsendte e-poster i forbindelse med innkalling

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Lørenskog Menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Lørenskog Menighetsråd Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. februar 2005 Møtets varighet: Kl. 19.00 21.55 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Frøshaug, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Ellen Merete Storeide,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 1/2014 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Mandag 27. januar kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 27.01.2014 Møtetid kl. 18:00

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Til styret for FIKS ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS MØTEINNKALLING Tid: 27.november 2013 kl 18.00 Jnr.229 /13 A 418 Sted: Møterommet

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit REFERAT Møte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Torsdag 29. januar kl.13:00 - fredag 30. januar kl.15:30, 2009 Sted: Til stede: Forfall: Garder kurs- og konferansesenter, Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen Ingrid

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE THK PÅ E-POST des.2011

REFERAT FRA STYREMØTE THK PÅ E-POST des.2011 REFERAT FRA STYREMØTE THK PÅ E-POST des.2011 Tilstede: Aase Jakobsen, Knut Heimen, Steinar Lagesen, Hanne Foshaug, Pål Anders Wang, Lona Keskitalo, Heidi Krokmyrdal Sak 34/11: Oppussing For 2011 var det

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2014 Formannskapet holder møte den 16.10.2014 klokka 16:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører

Detaljer

Møtereferat årsmøte Haugesund seilforening 26.01.12

Møtereferat årsmøte Haugesund seilforening 26.01.12 Årsmøtet ble holdt i Seilforeningens lokaler på Fosen. Det var ca 30 personer til stede under møtet. 1 Valg av møteleder Nestleder Frode Leirvåg ble valgt som møteleder ved akklamasjon. Leder Kjell Bjarne

Detaljer

John Høsteland, Tore Skovdahl,, Magne Maurset,

John Høsteland, Tore Skovdahl,, Magne Maurset, Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 9. mai 2011 Tilstede fra AU Til stede fra gruppene: Forfall: Referent: John Høsteland, Tore Skovdahl,, Magne Maurset, Kristen Treekrem (ski), Egil Prestløkken

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 26. oktober 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 43/2011

Detaljer

Møtereferat fra Feda menighetsråd

Møtereferat fra Feda menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Feda Menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90 Kvinesdal, 04.06.14 Møtereferat fra Feda menighetsråd Møtebok Møtedato: 04.06.14 Møtetid: kl. 18.00- Møtested: HUSET Tilstede:

Detaljer