ÅnslqøTE. -tr PROTOKOLL FRA FEBRUAR 2O1 5. OSLO SIPALKI KLUBB. [lffo'*t*o,.ou,,o. Oslo Sipalki Klubb Org.nr {.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅnslqøTE. -tr PROTOKOLL FRA FEBRUAR 2O1 5. www.sipalki.no OSLO SIPALKI KLUBB. [lffo'*t*o,.ou,,o. Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. {."

Transkript

1 Osl Sipalki Klubb Org.nr v/stig Magnus Halvrsen Libakkfaret BB, 1184 Osl / / OSLO SIPALKI KLUBB HI {.i(b_ -tr [lff'*t*,.u,, PROTOKOLL FRA FEBRUAR 2O1 5 r ii :r 1.1;l i i i r: g. si :,:s i r i r. i:. ti:l l,li :rv I : i i I ii; u; i ;1ic ÅnslqøTE

2 Oppmøte Alle medlemmer av klubben er innkalt g listet under. Medlemmer ver 15 år med minst 6n måneds medlemskap har stemmerett. Møtt Navn EI Hug AnibalGarcia Gnzalez tr Stig Magnus Halvrsen F Maria NrdbøBaugstø fi- Richard Lunåsm Bunæs Adem Dzuvic tr' F fi Elvir Duric DanielChu Kjetil Slåttsveen Brgan Daglig leder, medlem valgkmit6 Styreleder, ansva rlig plitiattest Nestleder, vara plitiattest Styremedlem Vara styremedlem, vara valgkmit6 Leder valgkmit6 Medlem valgkmit6 Revisr Stemmerett tr' k E] Ær tr,ffi -tr Øvrige møtte Følgende lister andre møtte deltagere g tilskuere Stemmerett n n n tr n tr nn Ttalt antall møtte: Med stemmerett:

3 1. Knstituering A. Gdkjenning av de stemmeberettigede De stemmeberettigede ble lest pp. K ) rj ns\cn'l*' S u( c-t t-ci1' B. Valg av møteleder Freslått var Stig Magnus Halvrsen tl /") 'v/ L- flnseni.ntlg ed fåff C. Opptak av navnefrtegnelse Persnlig ppmøte g registrert avkrysning i prtkll ble freslått å anse sm vedkmmende var tilstede., 0 CAS,rnnu.,. g u dt-dlf

4 D. Valg av dirigent, sekretær, samt 2 medlemmer til å underskrive prtkl len Freslått dirigent g sekretær var Stig Magnus Halvrsen. Freslåtte prtkllunderskrivere var Kjetil Slåttsveen Brgan g Daniel Chu. Dirigent ble: Sekretær ble: Prtkllu nderskriver ble: STic;,Vt,/uurr!. H,qcj,t"rFt,t/ i4,til{a ^rfin Bf Ea (/S ( T/f 'tilfs Lt'Le ^/..v Prtkllunderskriver ble: Dirigent t/ 1".' 1 ) $ enqt6,1\ ^""(q uectlt\ J Sekretær {. -t-- 0 \ 1\ 6^Sen\w\ig \KCbtt- Prtkllunderskrift ( fl \ D 6nstr^^^^-13.ledhfl

5 E. Gdkjenne innkallingen, saksliste g frretningsrden Gdkjenne innkallingen, sakliste g frretningsrden ble freslått gdkjent.? () 1 'v/ Awentende, J 6nSfu,,.,rtr^9 VeCl bt-f F. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. Kmmentarer / innvendinger: \S^ SpestfiLLø bstdyej,_r 'W( fncr

6 3. Behandling av innkmne frslag 3,1 Frslag m endring av medlemskntingent. Tstt<J Ua e^(ic/^h^"3 '.,'.cc[ h]tf' 4., i 'IAA(B< r e h srr.^g \t"v-cttø rntl rdnfynj- AS SO,- åc\'- S fåt b<-taal 6åxn^vtr-rr \^^z& AJli -Y cg v"^-r -:cjrlø^^0rap i I-JKT c afrfei NtLagJ d"t M/^'ysglFt.

7 3.2 Klubbens arbeidsfrdeling må endres. Vedtak/ kmmentarer: åul åt el$e fa N'f O'(b ^e!sffd'il-'5<n rqå+e- e"d<:. st^k- <t n) frøeyna' ACl.r,^,tA \'Shfå\bA 3 hn^rvv,n(tuåå\b,^: Dlntel Cu't^ \{edtøn^sanraru(, Øi Onara u _ Bunaørs Qutibtb$, Oa.n^,* Dzrrv;c at Etpir Duric U Q4nStd{N fu.nq, Uanu V Rc^ plnj i SY U' t 'td66e^ u UårfadJd g t Jrg U. tts^,rs:ø. 6cac,t^'t'Yef : Gui. D^dc

8 3.3 Eventuelle frslag. \n5^ er-rn'trxjr.,k- ft-lst't

9 4. Gdkjenning av budsjett 2AL5 g regnskap 2OL4 Budsjett g regnskap ble presentert fr frsamlingen g det ble henvist til budsjettet g regnskapet sm var i møteinnkallelsen. Det ble åpnet fr diskusjn g spørsmå. Budsjett q ønsfrun-$ vecl-tff Regnskap g_ C)

10 5. Behandle klubbens rganisasjnsplan Eventuelle kmmentarer, endringsfrslag til rganisasjnsplanen. \n gcn kar\fcngr'{<( el'gc Øneki /\arx( U l- Awentende, O

11 6 Valg av tillitsvalgte 6.1 Leder g nestleder Leder Fungerende styreleder fr 2014 g frem til årsmøtet var Stig Magnus Halvrsen. lngen spesifikke er blitt freslått sm ny leder. Det ble spurt m interesserte g stemt ver. Ny styreleder ble: t 0 Vedtak/ kmmentarer: 6nskr^l.trc\ u d-ffi d 6.I.2 Nestleder Tidligere nestleder var Maria Nrdbø BaugstØ. lngen spesifikke er blitt freslått sm ny nestleder. Det ble spurt m interesserte g stemt ver. Ny nestleder ble: A a 6

12 6.2 Ett styremedlem g ett varamedlem 6,2.L Styremedlem Klubben trenger minst ett styremedlem fr 1 år. Valgkmit6en hadde ingen frslag til en spesifikk kandidat, men ppga heller alle medlemmer uten verv sm ptensielle kandidater. Det ble spurt etter interesserte g stemt ver. Nytt styremedlem ble: q _0-0 er\^såe/^4.^^/9 \JF{6cb'tF 6.2,2 Varamedlem Klubben trenger minst ett varamedlem fr 1 år. Valgkmit6en hadde ingen frslag til en spesifikk kandidat, men ppga heller alle medlemmer uten verv sm ptensielle kandidater. Det ble spurt etter interesserte g stemt ver. Nytt varamedrem bre: 'åt n't I ZU { Å_ q \*!)-ffir

13 6.3 Øvrige valg i henhld til årsmøtevedtatt rganisasjnsplan Leder valgkmit6 Fungerende leder av valgkmit6en var Elvir Duric. lngen spesifikke er blitt freslått sm ny leder. Det ble spurt m interesserte g stemt ver. Lederfrvargkmitde ^øt", i {, if )W14.- <- 6 Vedtak 1 kmmentarer: J T medlemmer i valgkmit6 Valgkmit6en hadde ingen frslag til spesifikke kandidater, men ppga heller alle medlemmer uten verv sm ptensielle kqndidater., Det ble spurt etter interesserte g stemt ver. Medlem nr. l ble: H,, --,1, ^' :! r..., r', -.^.- ^ 1,,- i_ 6C Vedtak / kmmentarer: Medlem nr.2 ble: _c Vara valgkmit6 Det er krav m et varamedlem. Valgkmit6en hadde ingen frslag til spesifikke kandidater, men ppga heller alle medlemmer uten verv sm ptensielle kandidater. Det ble spurt etter interesserte g stemt ver.

14 Varamedlem ble: ( 0 C Ansvarlig fr plitiattester. Fungerende ansvarlig var Stig Magnus. lngen spesifikke er blitt freslått sm ny ansvarlig. Det ble spurt m interesserte g stemt ver. Irl r\ ( Ansvanig øt"' AJtll DLVr/ { uedl' w Vara-ansvarlig fr plitiattester. Valgkmitden hadde ingen frslag til en spesifikk kandidat, men ppga heller alle medlemmer uten verv sm ptensielle kandidater. Det ble spurt etter interesserte g stemt ver. Vara-ansvarlig ble: _L M;gved'ab

15 6.4 T s'ewfrg$e"*r" Fungerende revisrer fr Osl Sipalki Klubb var Kjetil Slåttsveen Brgan g Hug Anibal Garcia Gnzalez. lngen spesifikke er blitt freslått sm nye revisrer. Det ble spurt m interesserte g stemt ver. r Revisr 1 ble: il c Ø"SP,rruv.! 'dffi Z,Vaå:m A; Cbrhanø,t qfl^rl Revisr 2 ble: i_ d tl ij\ M\xdiDNf Ckrcrc\ x..^ct{cds-jq31r-

16 7. Signering av prtkll Jeg bekrefter herved min deltagelse på årsmøtet, g at jeg har lest g sier meg enig at verstående innhld i prtkllen er riktig. Hkksund, Stqd & dat: t[clt"btlvrc\ \t.cz ZrJ -- e+{ s, bl 6\/4= -"'--- Prtkllunderskriver: t\.tg{; t 5i vbn bwn** Sted & dat:?{r,ht*r--"ll '. () ) ',4:" -"-.,4] a','," ( r.'.. trri ( t f 2 a/7 Prtkllunderskriver: DAUrc, CUV sted&dat: JNI*&,"!( e:(,:f / Daværende fungerende styreleder, Stig Magnus Halvrsen

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte 2013 Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvorsen Libakkfaret 8B, 1184 Oslo Kontonr: 1503.19.03529 +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no ÅRSMØTE FEBRUAR 2013 Innkalling, saksliste,

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte 2012 Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvorsen Libakkfaret 8B, 1184 Oslo Kontonr: 1503.10.55919 +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no ÅRSMØTE FEBRUAR 2012 Innkalling, saksliste,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

SKIKRETSTINGET. fredag 5. juni 2015. ILSETRA Hafjelltoppen, Øyer SAKSLISTE. Vedlegg:

SKIKRETSTINGET. fredag 5. juni 2015. ILSETRA Hafjelltoppen, Øyer SAKSLISTE. Vedlegg: SKIKRETSTINGET fredag 5. juni 2015 ILSETRA Hafjelltppen, Øyer SAKSLISTE Vedlegg: 1) Beretninger 2013-15 2) Årsregnskap 2013 g 2014 3) Anleggsplan 2015-17 (a) med eget vedlegg (b) 4) Handlingsplan 2015-17

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Vesterålen Matfestival - en hyllest til Golfstrømmen. Adresse: Kleiva, 8404 Sortland. Telefon: +47 96239323

ÅRSMELDING 2014. Vesterålen Matfestival - en hyllest til Golfstrømmen. Adresse: Kleiva, 8404 Sortland. Telefon: +47 96239323 ÅRSMELDING 2014 Adresse: Kleiva, 8404 Srtland Innhld Styret i 2014... 3 Prsjektledelse... 3 Medlemmer i 2014... 3 Spnsrer i 2014... 4 Styrets arbeid i 2014... 5 Festivalprgrammet i 2014... 6 Årsmøte i

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00 Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder Oddvar Linnes 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

Regnskapet blei presentert av lagets kasserer, Sigrid Hølen. Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr. 128 577,- etter renteinntekter.

Regnskapet blei presentert av lagets kasserer, Sigrid Hølen. Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr. 128 577,- etter renteinntekter. Årsmøte 15.10.2014 Sak 1/2014 Knstituering av årsmøtet Gdkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Gdkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen Sund

Detaljer

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Årsmøtet behandlet følgende: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 48 stemmeberettigede møtte på årsmøtet. Årsmøtet

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Vedtatt på Tromsø klatreklubbs ekstraordinært årsmøte 25. februar 2013 Innholdsfortegnelse: Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål 1-2. Organisasjon

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet ÅRSMØTE 2013 Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN VEDTEKTER FOR IL KAMPEN Utgave 1 vedtatt årsmøtet 1999 Utgave 2 revidert årsmøtet 2005 Utgave 3 revidert årsmøtet 2006 Utgave 4 revidert årsmøtet 2007 Utgave 5 revidert årsmøtet 2010 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDIN,IÐR GENERALFORSAMLING

PROTOKOLL FRA ORDIN,IÐR GENERALFORSAMLING PROTOKOLL FRA ORDIN,IÐR GENERALFORSAMLING I PETROLEUM GEO.SERVICES ASA Tirsdag 14. mai 213 ble det avhldt rdinær generalfrsamling i Petrleum Ge-Services ASAs ("Selskapet") kntrer på Lysaker. Fra styret

Detaljer

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Gauselbakken Andelslag BA ExtraOrdinær Generalforsamling 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Dronningåsen 1 4032 Stavanger Org. nr. 986 298 363 www.gauselbakken.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 26.03.2011. 1 Formål SWC skal fremme country

Detaljer