INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG"

Transkript

1 INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen. 2. Styrets årsberetning (Vedlagt og lagt ut på 3. Fastsette resultatregnskap og balanse (vedlagt og lagt ut på 4. Disponering av årets resultat i henhold til fastsatt balanse. 5. Budsjett og arbeidsplaner for kommende år (vedlagt og lagt ut på 6. Behandle innkommede saker. 7. Valg av styre. 8. Valg av styreleder. 9. Valg av revisor blant andelseierne. 10. Valg av valgkomité.

2 Styrets årsberetning for perioden Spikkestad 5 mars Styresammensetning. Kjetil Momrak Svein Johansen Tomas Lilja Terje Løken Kim Tronrud Jonny Andersen Leder. Nestleder Det er i perioden avholdt 3 styremøter. Styret har i denne perioden konsentrert arbeidet om følgende saker: Medlemsverving Økte innbetalinger av løypeavgift Kjøring av løyper Dugnader Ny løypetrase Økonomi/Budsjett Hjemmeside Løypemaskin Rakfiskfestival Sponsorer Andre aktiviteter Medlemsverving. Arbeidet med å verve nye medlemmer er fortsatt en prioritert oppgave for løypelaget. Vi har i år fått 3 nye medlemmer. Så pr. utgangen av 2014 var vi 146 medlemmer, og totalt 182 medlemsinnskudd a kr. 4000,- Økte innbetalinger av løypeavgift. Også i år har vi jobbet meget aktivt for å få inn enda flere løypeavgifter, dette har vi lykkes meget godt med og har igjen fått et meget godt resultat. Kjøring av løyper. All kjøring av løypenettet blir fortsatt gjort på dugnad av våre meget dyktige løypekjørere. I år har følgende kjørt løyper. Tore Jacobsen Arvid Andersen Stein Rognlien Knut Johansen og Knut Arne sa seg villig til å stille som reserver og har hoppet inn ved noen anledninger. Dermed har det blitt veldig stor belastning på Arvid, Tore og Stein i sesongen 14/15. Vi trenger sårt en dyktig løypekjører til. Det nedlegges en kjempeinnsats av løypekjørerne så vi skylder dem en stor takk, uten dem kunne vi sett langt etter løyper i vårt område. Så tusen takk.

3 Side 2 Dugnader. Vi har i perioden hatt 2 dugnader hvor vi har fokusert på: Utlegging av klopper for å bedre sommerløypene, dette arbeid vil vi fortsette i Arbeide med å forbedre løypenettet hvor kvisting og merking er hovedformålet. Vi har forandret noen traseer og vi har laget flere broer over kritiske elver. Ny Løypetrase. Vi har i år jobbet med en ny løypetrase fra Ellingsæter til Skrikkarvollen og videre til vi treffer vårt løypenett. Dette på bakgrunn av henvendelse fra hytteeiere i Skrikkarvollen område. Dette arbeidet er godt i gang og vi forventer og få denne ferdig til sesongen 2015/2016. I denne forbindelse er det lovet at flere av hytte eierne i området vil melde seg inn i løypelaget. Økonomi/Budsjett Se resultat, balanse, noter og budsjett for Hjemmeside. Hjemmesiden fungerer ikke lenger optimalt, så vi håper at vi i løpet av 2015 kan bytte til en hjemmeside som vi selv kan redigere og betjene på en mer hensiktsmessig måte. Hvis noen er i tvil så er fortsatt adressen. (www.hellebuklia.no) Løypemaskin. Vi har dessverre hatt mye reparasjoner på løypemaskinen (se regnskapet) noe som har fortsatt i år, så vi har diskutert og fått tilbud om kjøp av ny maskin. Dette vil vi beslutte i løpet av sommeren, så den kan være klar til neste sesong. Dette avhenger av hvor mye vi kan få for maskinen vi har. Men ut fra det vi tror vi kan få for maskinen og den kapitalen vi har så mener vi at vi kan forsvare og bytte ut den gamle maskinen. Rakfiskfestival Hellebuklia Løypelag arrangerte igjen bussturer til Fagernes og Rakfiskfestivalen. Det ble i år en nedgang i antallet personer som var med, men fortsatt gir dette et godt bidrag til løypelaget. Dette er nå blitt en tradisjon og vi er klar til å arrangere ny tur igjen i Årets fortjeneste ble kr ,- Sponsorer. Vi har hatt avtaler med følgende sponsorer i Bagn Byggsenter Spar, Bagn. Men det har blitt jobbet godt i år og vi har fått 5 nye sponsorer som har skrevet en 1-3 års avtale fra Diverse saker. Vi arrangerte også i år en festlig sammenkomst for en 20 talls medlemmer av løypelaget mellom jul og nyttår i garasjen dette er et meget vellykket arrangement men vi kunne ønske at enda flere stilte opp. Kjetil Momrak Styreleder.

4 Hellebuklia Løypelag Org nr Resultatregnskap Inntekter: Årsavgift løyper Bidrag Bagn Vestås Vel Sponsorer (Note 1) Kjøring Fjellstølen Overskudd buss Rakfiskfestivalen Grasrotandel Norsk Tipping Moms kompensasjon Renteinntekter Utgifter: Strøm /Vedlh Garasje Diesel løypemaskin Rep/vedlikehold løypemaskin Administrasjon, div utg (Note 2) Forsikringer (Note 3) Avskrivning løypemaskin (Note 4) Underskudd Balanse pr Løypemaskin (Note 4) Innestående bank Sum eiendeler Medlemsinnskudd (Note 5) Forskudd løypeavgift 2014 (Note 6) Annen egenkapital (Akk. Årsresultat) Sum gjeld og egenkapital

5 Noter til regnskapet 2014 for Hellebuklia Løypelag Note 1 : Sponsorer Bagn Byggsenter Spar Bagn Note 2: Administrasjon, div utg. Beløpet inneholder: Kjøp av div verktøy og utstyr, Drift Beltevogn, Hjemmesider, Avgift til Skisporet, Bidrag til Valdres Destinasjon, Porto, Div Note 3: Forsikringer Løypemaskin Beltevogn 740 Note 4 : Løypemaskin. Den ble kjøpt og det ble derfor ikke foretatt avskrivning i 2010 Kjøpspris Avskrivning Avskrivning Avskrivning Årets avskrivning Bokført verdi pr Avskrivningen i år er redusert med kr for at det skal samsvare mer med stipulert verdi på maskinen. (Eksakt verdi er vanskelig og fastsette.) De høye avskrivningene medvirker til at det er underskudd i regnskapet i år også. Dette er kun regnskapsmessig, og påvirker ikke likviditeten pr. i dag. Note 5: Medlemsinnskudd Vi har fått 3 nye medlemmer dette regnskapsåret, slik at vi pr har 146 medlemmer, og totalt 182 medlemsinnskudd a kr ,-, Note 6: Forskudd løypeavgift 2015 Mange var flinke og betalte årets løypeavgift allerede i november og desember. For ikke å blande det med årsavgift for 2014 er beløpet vi fikk inn da ført som forskudd. Dette beløpet blir inntektsført i 2015 sammen med resterende innbetalinger.

6 Budsjett 2015 for Hellebuklia Løypelag Driftsbudsjett Inntekter: Løypeavgift ,- Sponsorer ,- Mva kompensasjon og Grasrotandel ,- Rakfiskfeistivalen Sum inntekter ,- Utgifter: Diesel ,- Rep/vedlikehold løypemaskin ,- Forsikringer ,- Andre utg (garasje,verktøy,hjemmesider, etc ) Sum utgifter ,- Overskudd ,- Likviditetsbudsjett Saldo bank pr ,- - Forskudd løypeavgift ,- + Overskudd ,- + Nye medlemmer ,- = Beholdning pr ,-

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling og Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., 2. Styrets årsberetning

Detaljer

Torsdag 28. mars 2013 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 28. mars 2013 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 28. mars 2013 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter 1. Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., godkjenning av innkalling 2. Styrets årsberetning

Detaljer

Torsdag 5. april 2012 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 5. april 2012 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag BA Torsdag 5. april 2012 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling, valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen. 2. Styrets årsberetning

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2014 Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til

Detaljer

Innkalling årsmøte Vestfjelløypene BA

Innkalling årsmøte Vestfjelløypene BA 8. Årsmøtet Årsmøtet er andelslagets høyeste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år fortrinnsvis siste lørdag i høstferien (men senest utgangen av oktober) Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene med minst

Detaljer

Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Styret i Myrefjell og Omegn hytteforening ønsker med dette velkommen til årsmøte, påskeaften lørdag 19. april 2014 kl. 12:00, utenfor hytta til Norsk Folkehjelp

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 NORDRE FJELLSTØLEN HYTTE-EIERFORENING

ÅRSMELDING 2009 NORDRE FJELLSTØLEN HYTTE-EIERFORENING ÅRSMELDING 2009 NORDRE FJELLSTØLEN HYTTE-EIERFORENING Fjellmyrskålin 10.04.2009 ÅRSMELDING FOR NORDRE FJELLSTØLEN HYTTEEIERFORENING 21.03.2008-10.04.2009 Styret har bestått av : Leder og kasserer : Karin

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr.

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. Velkommen til årsmøte tirsdag 4. februar Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. 1 / 2014 Innkalling til

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til Rauma Travforening Innkaller til ÅRSMØTE 2011 Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900 Saksliste: 1. Velkommen, registrering og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

Steinset Økteren Hytteforening

Steinset Økteren Hytteforening Styrets årsberetning 2014 Art av virksomhet Hytteforeningens formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. Hytteforeningen

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND Onsdag 23.februar, kl. 19.30 Sted: Bekkefaret Bydelshus Fridtjov Nansens vei 50, Stavanger, Rogaland SAKSLISTE 1. Valg av referent 2.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på Telemark Bilruter, Strømdaljordet 1, Skien, tirsdag 11. mars kl. 19:00. OBS! Parkering av biler skal

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL. ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL. ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika SAKSLISTE: INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika Hvis døren er låst, ring 45 40 13 34 for åpning. 1. GODKJENNING AV INNKALLING

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014

ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014 ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014 Organisering Styret: Nestleder Kasserer Sekretær Kommunensrep Lokal lag: Vestfjella Haglebu og omegn Varamedlem Gunbjørn Vidvei Kristian Medalen Knut Helge Ålien

Detaljer

VELKOMMEN. til årsmøte i Nesøya Idrettslag onsdag 11. mars!

VELKOMMEN. til årsmøte i Nesøya Idrettslag onsdag 11. mars! ÅRSMØTE 11. mars 15 VELKOMMEN til årsmøte i Nesøya Idrettslag onsdag 11. mars! Årsmøte for gruppestyrene starter kl. 1830 Årsmøte for NIL starter kl. 1900 Sted: Klubbhuset i Ridder Flemmingsvei 41 Årsmøtet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Stølsvidda løypelag

Velkommen til årsmøte i Stølsvidda løypelag 2015 Velkommen til årsmøte i Stølsvidda løypelag Saksliste 1. Åpning og registrering av frammøtte medlemmer (andelshavere) 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder, referent samt to personer til

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 41 hytter var representert på generalforsamlingen. DAGSORDEN. ÅPNING: Ingen innvendinger til innkallingen.

Detaljer

FJELL NYTT. Trysil Knut's Fjellverden. God påske! Sjekk skiføret 1 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Nr. 1. Årgang 31.

FJELL NYTT. Trysil Knut's Fjellverden. God påske! Sjekk skiføret 1 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Nr. 1. Årgang 31. w FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 31 Nr. 1 Påsken 2013 Løssalg kr 50,- Opplag 460 Sy Trysil Knut's Fjellverden God påske! Sjekk skiføret 1 på skisporet.no 2 Fjell Nytt

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer