TYRKISK EKSEMPEL. Tablo Sütun grafiği, çubuk grafik. Sütun grafiği, çubuk grafik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TYRKISK EKSEMPEL. Tablo 3 2 4. Sütun grafiği, çubuk grafik. Sütun grafiği, çubuk grafik"

Transkript

1 NORSK TYRKISK EKSEMPEL DIAGRAM DİYAGRAM Mal Şablon Tabell Tablo Søylediagram Sütun grafiği, çubuk grafik Øst Vest Nord Stolpediagram Sütun grafiği, çubuk grafik sektor 4: 13 % sektor 1: 13 % Sirkeldiagram/ sektordiagram Yuvarlak diyagram sektor 2: 17 % sektor 3: 57 % Øst Linjediagram Çizgi grafiği Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: Vest Nord Gjennomsnitt Ortalama değer, aritmetik ortalama, ortalama Gjennomsnittet (kalt G) av tallene 20, 15, 10 og 15 regnes ut ved å finne summen av tallene og dele på antall verdier. Sum G = = = = 15 Antall 4 4 1

2 Median Ortanca Medianen til 8, 15, 3, 12 og 5 finner man ved å sortere tallene i rekkefølge, og finne det midterste tallet. 8, 15, 3, 12, 5 sortert blir 3, 5, 8, 12, 15 Median= 8 Hvis antall verdier er et partall (to tall er i midten), finner man medianen ved å ta gjennomsnittet av de to midterste tallene. 4, 12, 1, 7 sortert blir 1, 4, 7, Median = = 5,5 2 Sannsynlighet Olasılık Sannsynlighetenfor å få et billedkort når man trekker et vilkårlig kort fra en vanlig kortstokk finner vi ved å finne antall gunstige utfall (de vi vil ha) og dele på antall mulige utfall (de vi kan få). Det finnes 16 billedkort (knekt, dame, konge og ess i spar, hjerter, kløver og ruter) i en vanlig kortstokk med 52 kort. Gunstige 16 Sannsynlighet = = = 0,31 Mulige 52 x-akse X ekseni, yatay eksen, apsis ekseni y-akse y-akse Y ekseni, düşey eksen, ordinat Se eksemplet ovenfor! x-akse 2

3 NORSK TÜRKÇE EKSEMPEL MÅLESTOKK ÖLÇEK Kart Harita Avstand Mesafe, uzaklık, ara Avstanden fra sørspissen til nordspissen på øya Ylvingen er 6,23 km. Objekt Nesne Lengde Uzunluk Lengden til siden i trekanten er 2 cm Brøkform Desimalform Prosentform Naturlig størrelse Kesirli form Ondalık form Yüzdelik form Doğal büyüklükboyut 3 4 0,75 60% 3

4 Forminske Küçültmek Forstørre Büyütmek Linjestykke/ linjesegment Virkelighet Doğru parçası x x A B Gerçeklik 4

5 NORSK TÜRKÇE EKSEMPEL Formel LIGNINGER Formül DENKLEMLER Arealet til en trekant (A) er gitt ved formelen: g h A = 2 der g kalles grunnlinje og h kalles høyde. Koordinatsystem Koordinat sistemi Variabel Konstant Høyre side (HS) Venstre side (VS) Løsning/rot Parenteser Değişken Sabit sayı Sağ eklem, sağ taraf Sol eklem, sol taraf Çözüm/kök Parantez Størrelse som kan variere. Kalles ofte x, y, a, b, c osv. I f x = 2x + 3 er x en variabel som vi kan endre verdien til. En størrelse som er fast (endrer seg ikke). For eksempel π = 3, Y = Y = 22 x = 5 er en løsning/rot til ligningen 6x + 7 = 37 siden = 37 (24 +3) 5 Størrelse Tid Büyüklük Zaman For eksempel masse, tid eller lengde. Størrelser kan sammenlignes og være større enn, lik eller mindre enn. 3 minutter og 8 sekunder 5

6 NORSK TÜRKÇE EKSEMPEL BRØK KESİR Brøk Kesir 2 3 Brøkstrek Kesir çizgisi eller Teller Nevner Brøkform Pay Payda Kesirli form Blandet tall Tam sayılı kesir Del Bölüm, kısım Hundredel En fjerdedel Kvart Yüzde bir Dörtte bir Çeyrek (çeyreği) (en hundredel), (to hundredeler) osv Halv Yarım 1 2 Hel Bütün 1 1 Forenkle en brøk/ forkorte en brøk Utvide en brøk Sadeleştirmek, kısaltmak 6 8 = = 3 4 Genişletmek = = Tallinje Sayı çizgisi 6

7 NORSK TÜRKÇE EKSEMPEL ADDISJON TOPLAMA + Addere/pluss Toplamak = 13 Legge sammen Legge til Øke Addisjonstegn/plusstegn Sum Ledd Sammenlagt Tilsammen Begge Positive tall Negative tall Birleştirmek Eklemek Artırmak Artı işareti Toplam Terim Birlikte toplam, genel toplam,...-in toplamı Birlikte Her ikisi de, ikisi de Doğal sayılar Negatif sayılar = = 7 1, 2, 3, 4-1, -2, -3, -4 Hele tall Tam sayılar..., -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3,... Oppstilling Sıralama Minnetall Hatırlatma sayısı, eldeki sayı Oppstilling med minnetall Eldeki sayıyı basamak kaydırarak yerleştirme Utvidet form Genişletilmiş/geliştirilmiş form 273,5 = ,5 Vanlig form Yaygın form, genel form 273,5 7

8 NORSK TÜRKÇE EKSEMPEL SUBTRAKSJON ÇIKARMA - Subtrahere (trekke fra) Minus/subtraksjon Subtraksjonstegn/ minustegn Differanse Ledd Minske/trekke fra Minske med Lengre enn Kortere enn Çıkarmak Eksi Eksi işareti Fark Terim Atmak, den çıkarmak... ile azaltmak den daha uzun...den daha kısa 5 3 = = = = 19 Sammenligne Mangler Rest Veksle Ytterligere Karşılaştırmak 4 > 2 (4 er større enn 2) 8 < 14 (8 er mindre enn 14) Eksik olmak Artık, artan Değiştirmek Daha fazla 10 - = 8 Det som blir igjen 8

9 NORSK TÜRKÇE EKSEMPEL MULTIPLIKASJON ÇARPMA, *,, Gange/multiplisert med Multiplisere Multiplikasjonstegn/ gangetegn Produkt Faktor Multiplikasjonstabell Kere, çarpı Çarpmak Çarpı işareti Çarpım Çarpan, katsayı Çarpım tablosu, kerrat cetveli 4 14 = 56, *,, 10 3 = = 30 Minnetall Hatırlatma sayısı, eldeki sayı Gjentatt addisjon Tekrarlanan toplamsallık = 12 9

10 NORSK TÜRKÇE EKSEMPEL DIVISJON BÖLME :,,, Dividere/dele Kvotient Brøkstrek Teller Nevner Tall på brøkform Tall på desimalform Bölmek Bölüm Kesir çizgisi Pay Bölen, payda Kesir formunda sayı Ondalık formda sayı 20 : 2 = / 2 = ,521 Forenkle Sadeleştirmek, kısaltmak = = 1 4 Hvor mange ganger går opp i? Primtall -de kaç kere var Asal sayı Hvor mange ganger går 3 opp i 18? 18 : 3 = 6 ganger 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 Rest Kalan, geriye kalan Det som er igjen 10

11 NORSK TÜRKÇE EKSEMPEL PROSENT Brøkform Desimalform Prosentform YÜZDE Kesirli form Ondalık form Yüzdelik form 1/2 0,50 50% 25 % Prosent fordeling Yüzdelik dağılım Prosent (hundredel) Promille (tusendel) Deler per million/ milliondel (ppm) Tiendel En fjerdedel av det hele Halvparten Hundredel Rente Rentesats Yüzde = Yüzde bir Binde bir Milyonda bir Onda bir Bütünün dörtte biri Bütünün yarısı Yüzde = Yüzde bir Faiz Faiz oranı % 0, Hvor mye er en fjerdedel av 100? 1/ = Når man låner penger av en bank, betaler man rente til banken.sparer man penger i en bank, får man renter av banken. For eksempel 5 % rente på sparekontoen. 11

12 NORSK TÜRKÇE EKSEMPEL PRISER OG PENGER Pris Pris Bruttopris Nettopris Vare Veiledende utsalgspris Verdi Dyr, dyrere, dyrest Billig, billigere, billigst Telling Handle Selge Hvor mye koster det? Kasse Kjøpe Betale Beløp Veksel Veksle Få tilbake Ha igjen/rest FİYATLAR VE PARA Fiyat Fiyat Brüt fiyat Net fiyat Mal, eşya, emtia Tavsiye edilen/önerilen fiyat Değer Pahalı, daha pahalı, en pahalı Ucuz, daha ucuz, en ucuz Sayım Alışveriş yapmak Satmak Ne kadar tutuyor? Fiyatı ne kadardır? Kasa Satın almak Ödemek Miktar, tutar, toplam, yekun, meblağ Bozuk para, bozukluk Para bozmak, para bozdurmak Geri almak Kalan, artık Brukes vanligvis om transportkostnader, for eksempel prisen for en bussbillett Pris uten avslag Pris med avslag Brukes om noe man kan kjøpe, for eksempel et eple i dagligvarebutikken Prisen fabrikken/grossisten anbefaler butikken å selge varen for. 500 kr 12

13 Tilbakebetaling Tilbake Kvittering Salg Spesialtilbud Nedsatt pris Rabatt Rabattkupong Penger Seddel Mynt Krone Enkrone Femkrone Tikrone Femtikronerseddel/ femtilapp Hundrekronerseddel/ hundrelapp Tjene Fortjeneste/inntjening Tjene på/vinne på Geri ödeme, para iadesi yapma; geri ödenen meblağ Geri Fiş, makbuz İndirim Özel fiyat, Pazarlık fiyatı İndirimli fiyat İndirim İndirim kuponu Para Kâğıt para, banknot Bozuk para, madeni para Kron Bir Kron Beş Kron On Kron (onluk) Kâğıt elli Kron, ellilik, ellilik banknot Kâğıt yüz Kron, yüzlük, yüzlük banknot Kazanmak Kazanç, gelir Kazanmak, elde etmek Tidsbegrenset kampanje i butikk med redusert pris på en eller flere varer Billigere/nedsatt pris Redusert pris NOK (Norwegian krone) 1 kr (1NOK) 5 kr (5 NOK) 10 kr (10 NOK) 50 kr (50 NOK) 100 kr (100 NOK) Avtale/oppgjør Fortjene Bonus Hesaplaşma/ödeme Kazanmak, gelir elde etmek Bonus, ikramiye, teşvik primi, prim, fazladan ödenen bir meblağ, kâr 13

14 payı 14

15 Miste Kontant Sjekk Faktura/regning Giro Minibank Bankkort Kredittkort Kreditt Debitere Spare Låne Rente Gjeld Skyldig Betale et avdrag Skatt Øke Stige Stigning Synke Kaybetmek Nakit, peşin Çek Fatura Ciro Bankamatik Banka kartı Kredi kartı Kredi Ödetmek, tahsil etmek, borç hanesine kaydetmek Tasarruf etmek, biriktirmek Ödünç almak, borç almak Faiz Borç Borçlu (olmak) Taksit ödeme Vergi Artma Yükselme, fazlalaşma, artma Yükselme, fazlalaşma, artma, yükseliş, artış Düşmek, inmek, azalmak Overføre penger ved bruk av giro Når man låner penger av en bank, betaler man rente til banken.sparer man penger i en bank, får man renter av banken. Beløp man betaler til staten. Størrelsen avhenger av inntekt/formue. Senke İndirmek 15

16 Avrunding til nærmeste hele Overslagsregning Yuvarlama Kabaca hesaplama, kabaca tahmin etme Kr = 29 Kr Brukes når man ikke er avhengig av et helt nøyaktig resultat. 23 kr + 19 kr 20 kr + 20 kr = 40 kr NORSK TÜRKÇE EKSEMPEL GEOMETRI GEOMETRİ Figur Figür, şekil, desen Like Eş, benzeş Hjertene er helt like i størrelse og form. Objekt Punkt Startpunkt Endepunkt Bevegelig punkt Linje Rett Obje, nesne, eşya Nokta Başlangıç noktası Bitiş noktası Hareketli nokta Çizgi, hat Düz Diagonal Diyagonal, köşegen 16

17 Transversal Çapraz Parallelle Paralel Parallelltransversal Enine paralel Kurve Stråle Eğri Doğru Tallinje Sayı doğrusu Område Alan, bölge Fargelagt Renkli, renklendirilmiş Figuren er fargelagt med grønn, gul, rød og blå. Skravert Taranmış Figuren er skravert Skygget Gölgelendirilmiş, gölgeli Lommeregner/ kalkulator Måle Bredde Hesap makinesi Ölçmek, ölçüsünü almak Genişlik, en 17

18 Høyde Lengde Justering, innstilling Passer Grader Gradskive Pi (π) Yükseklik Uzunluk Ayarlama, düzeltme, düzenleme, dizme Pergel Açılar, derece İletki, açıölçer Pi, Pi sayısı 60, 90, 135, 360 Brukes til å måle hvor mange grader en vinkel er. π = 3, Vinkel Açı Vinkelben Açı ışınları Toppunkt Uç, tepe Rett vinkel Dik açı En rett vinkel er alltid 90. Spiss vinkel Dar açı Vinkelen som er mindre enn 90 Stump vinkel Geniş açı Vinkel som er større enn 90 18

19 Halvere Açıortay Normal Dikgen, dikit, dikey doğru Fotpunkt Ayak C er midtpunktet til linjestykket AB Midtpunkt Orta nokta like lange Skjæringspunkt Kesişme noktası Toppvinkler Ters açılar V 1 og V 3 er toppvinkler. Det er også V 2 og V

20 Nabovinkler Komşu açılar V 1 og V 4 er nabovinkler. Det er også V 1 og V 2, V 2 og V 3 og V 3 og V 4. Samsvarende vinkler Yöndeş açı Yttervinkel/ utvendig vinkel Dış açı Arealenhet/ enhet for areal Yüzölçümü birimi km 2 (kvadratkilometer), m 2 (kvadratmeter) Sirkel Çember, daire Perimeter (omkrets) Çevre Omkretsen til en sirkel er lengden rundt sirkelens ytterkant. Sentrum Merkez O er sentrum i sirkelen Diameter Çap 20

21 Radius Yarıçap Sirkelbue Çember yayı Korde Kiriş AC kalles korden til sirkelen Segment (sirkelsegment) Daire kesmesi, kesme, kürenin kesilmiş kısmı Området ABC er et sirkelsegment. Sekant Sekant, kesen doğru Linje AB er en sekant Tangent Teğet Sektor Daire dilimi 21

22 Midtpunktsvinkel Orta nokta açısı m kalles midtpunktsvinkel (vinkel med toppunkt i sirkelens sentrum og vinkelbein som er like lange som sirkelens radius) Halvsirkel Yarım çember, yarım daire Kvartsirkel Çeyrek çember, çeyrek daire, çemberin dörtte biri, dairenin dörtte biri Trekant Üçgen Likebent trekant İkizkenar üçgen Likesidet trekant Eşkenar üçgen Trekant der alle sidene er like lange og vinklene er like store (60 ). Motstående side Karşı taraf Side a i trekanten er motstående til vinkel A ( A) 22

23 Topptrekant Tepe üçgen, üst üçgen Rettvinklet trekant Dik açılı üçgen Hypotenus Hipotenüs Katet Dikkenar Pytagoras setning Pisagor teoremi a 2 + b 2 = c 2 Polygon Çokgen, Firkant Dörtgen, dört köşeli Kvadrat Kare Firkant der alle sider er like lange og alle vinkler er like store (90 ). 23

24 Parallellogram Paralelkenar Rektangel Dikdörtgen Rombe Eşkenar dörtgen Trapes Yamuk Femkant Beşgen, beş köşeli Sekskant Altıgen, altı köşeli Vinkelsummen Açı toplamı Summen av vinklene i en regulær sekskant er 120 o 6= 720 o 24

25 Rommet Romgeometri Uzay Uzay geometrisi, üç boyutlu cisimler geometrisi Volum Hacim Sier hvor stor plass et objekt tar i rommet. For eksempel tar en terning hvor alle sidene er 1 dm, opp 1 dm 3 eller en kubikkdesimeter av rommet. Volumenhet/ enhet for volum (kubikkenhet) Hacim birimi dm 3 (kubikkdesimeter), m 3 (kubikkmeter) Ball, kule Küre Halvkule Yarımküre, yarıküre Prisme Prizma Sidekant Kenar Sideflate Yanal yüzey 25

26 Topp/toppunkt Uç, tepe Rettvinklet parallellepiped Altı yüzü paralelkenar olan cisim, diktdörtgenel paralelyüzlü Et rettvinklet parallellepiped kalles en kube dersom alle sideflatene er like store Kube Küp Pyramide Piramit Sylinder Silindir Kjegle Koni Overflate Yüzey Overflaten til en terning er det man kan ta på, altså den ytre/utvendige avgrensningen. Overflatearealet til en sylinder finner man ved å dele opp sylinderen og regne ut arealet til flatene. Overflateareal Yüzey alanı 26

27 Tangram Tangram Tangram er et kvadrat som består av sju biter med ulike former. Man kan lage ulike figurer av bitene. Kvadratrot Karekök 16 = 4 siden 4 2 = 16 27

РУССКИЙ EKSEMPEL. Таблица Vunnet Tapt Uavgjort 3 2 4

РУССКИЙ EKSEMPEL. Таблица Vunnet Tapt Uavgjort 3 2 4 NORSK РУССКИЙ EKSEMPEL DIAGRAM ДИАГРАММЫ Mal шаблон Tabell Таблица Vunnet Tapt Uavgjort 3 2 4 100 Søylediagram Столбчатая диаграмма 80 60 40 20 0 Øst Vest Nord Stolpediagram Гистограмма sektor 4: 13 %

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Kapittel 7. Lengder og areal

Kapittel 7. Lengder og areal Kapittel 7. Lengder og areal Dette kapitlet handler om å: Beregne sider i rettvinklede trekanter med Pytagoras setning. Beregne omkrets av trekanter, firkanter og sirkler. Beregne areal av enkle figurer,

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

Adresseavisens Abelkonkurranse

Adresseavisens Abelkonkurranse Adresseavisens Abelkonkurranse Lille Abel, Store Abel og instituttets nøtt Matematiske nøtter og problemløsningsoppgaver En oppgavesamling fra jubileumsåret 2002 FORORD UKENS STORE- OG LILLE ABEL I forbindelse

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler 2007-2009 Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk Ingvill Merete Stedøy-Johansen Faglig ansvarlig og oppgavedesigner:

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene?

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hvor mange tall tror du det er mellom 0 og? Tall og tallforståelse MÅL I dette kapitlet skal du lære om ulike typer tall plassverdisystemet og tall

Detaljer

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet GeoGebra 3.2 for ungdomstrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhold: Hva er GeoGebra?... 3 Hvor kan jeg få tak i dette programmet?... 3 Hvordan kommer jeg i gang med å bruke programmet?... 4 Å hente og legge til

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co.

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co. MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe Bokmål Del 4 av 4 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag

Detaljer

2000-2003. Fra Norsk til Nordisk

2000-2003. Fra Norsk til Nordisk 2000-2003 Fra Norsk til Nordisk Oppgavesamling fra KappAbel- konkurransene 2000-2003 Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk. Ingvill M. Stedøy Faglig ansvarlig: Ingvill

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Kurshefte GeoGebra. Ungdomstrinnet

Kurshefte GeoGebra. Ungdomstrinnet Kurshefte GeoGebra Ungdomstrinnet GeoGebra Geometri og algebra Dynamisk geometriverktøy Algebraisk verktøy Gratis Brukes på alle nivåer i utdanningssystemet Finnes på både bokmål og nynorsk Kan lastes

Detaljer

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner?

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? 5 Jeg har omtrent 380 kr 400 kr! Avrunding og overslag MÅL I dette kapitlet skal du lære om avrunding av hele tall avrunding av desimaltall overslag i addisjon

Detaljer

matematikk, teknologi og design

matematikk, teknologi og design X cm matematikk, teknologi og design???! Hva betyr vingeareal, vingespenn og design for flyets fart og glideevne? Rundskjerm eller firkantskjerm hvilken form bør en fallskjerm ha? Hvordan kan du forandre

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer REGEL 1: Addisjon av identitetselementer Addisjon av identitetselementer a + 0 = a x + 0 = x Et identitetselement (nøytralt element) er et element som ikke medfører noen endring når det kombineres med

Detaljer

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG Novemberkonferansen 2008 Geometri eksperimentering og utforsking Av og med: ressurspersoner ved Matematikksenteret Forside: Bilde fra bidraget til Elisabeth Aksnes

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer Oppgaver i matematikk, 9-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Jeg kan-utsagn. Hverdagsmatte Jeg kan- utsagn side 1. Del 1 Grunnleggende regning Ja Nei Jeg kan si og skrive tallene fra 0 til 100 på norsk.

Jeg kan-utsagn. Hverdagsmatte Jeg kan- utsagn side 1. Del 1 Grunnleggende regning Ja Nei Jeg kan si og skrive tallene fra 0 til 100 på norsk. Hverdagsmatte Jeg kan- utsagn side 1 Jeg kan-utsagn Del 1 Grunnleggende regning Ja Nei Jeg kan si og skrive tallene fra 0 til 100 på norsk. Jeg kan vise hva ener-plass og tier-plass er. Jeg kan finne største

Detaljer

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall?

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 3 Hm, hva må jeg betale da? Prosent og desimaltall MÅL I dette kapitlet skal du lære om prosentbegrepet brøk og prosent prosentvis

Detaljer

Brøk-, desimalog prosentplater 1 = 1:7 = 0,143 0,143 100 = 14,3% = 1:24 = 0,042 0,042 100 = 4,2%

Brøk-, desimalog prosentplater 1 = 1:7 = 0,143 0,143 100 = 14,3% = 1:24 = 0,042 0,042 100 = 4,2% Brøk-, desimalog prosentplater = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav

Detaljer