DIAGRAM. Vunnet Tapt Uavgjort нтйе. Tabell. Sylediagram. Stolpediagram. Sirkeldiagram/ sektordiagram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIAGRAM. Vunnet Tapt Uavgjort 3 2 4. нтйе. Tabell. Sylediagram. Stolpediagram. Sirkeldiagram/ sektordiagram"

Transkript

1 ДЦФФФДЕ / EKSEMPEL Фяяоо / Kurdisk ДЕ яяффмл / NORSK Mal DIAGRAM ФФДЕ ФФФФД яооде ФФЕЕ М Е гяям чгх ДЦФФФДЕ Tabell нтйе Vunnet Tapt Uavgjort Sylediagram ФФДЕ ФФФФД яооде ФФМ сйфффдм Ч(ррггДМгяяММЕ гдд хе ДФФФсМДД)Ч st Vest Nord Stolpediagram ФФДЕ ФФФФД яооде ФФМ сйфффдм Ч(ррггДМгяяММЕ гдд хе ЦгяяДД)Ч sektor 4: 13 % sektor 1: 13 % Sirkeldiagram/ sektordiagram ФФДЕ ФФФФД яооде ФФМ хгррде М sektor 2: 17 % sektor 3: 57 % st Linjediagram ФФДЕ ФФФФД яооде ФФМ Е М Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4: Vest Nord Gjennomsnitt ДгФФДо ЦгяяМ Gjennomsnittet (kalt G) av tallene 20, 15, 10 og 15 regnes ut ved finne summen av tallene og dele p antall verdier. Sum G = = = = 15 Antall 4 4 1

2 Median ДгФФггсйЕ Medianen til 8, 15, 3, 12 og 5 finner man ved sortere tallene i rekkeflge, og finne det midterste tallet. 8, 15, 3, 12, 5 sortert blir 3, 5, 8, 12, 15 Median= 8 Hvis antall verdier er et partall (to tall er i midten), finner man medianen ved ta gjennomsnittet av de to midterste tallene. 4, 12, 1, 7 sortert blir 1, 4, 7, Median = = 5,5 2 Sannsynlighet МЕ Е яям МЕ Е яяйм тмцгде Sannsynlighetenfor f et billedkort nr man trekker et vilkrlig kort fra en vanlig kortstokk finner vi ved finne antall gunstige utfall (de vi vil ha) og dele p antall mulige utfall (de vi kan f). Det finnes 16 billedkort (knekt, dame, konge og ess i spar, hjerter, klver og ruter) i en vanlig kortstokk med 52 kort. Gunstige 16 Sannsynlighet = = = 0,31 Mulige 52 x-akse йе ФФяя -x y-akse x-akse y-akse y- йе ФФяя Se eksemplet ovenfor! 2

3 ДЦФФФДЕ / EKSEMPEL Фяяоо / KURDISK ДЕ яяффмл / NORSK MLESTOKK Фяя Kart ДЕ нте Avstand ЦгФФ ЦЕ ФФоогг ооффффяям Avstanden fra srspissen til nordspissen p ya Ylvingen er 6,23 km. Objekt Мхл й ЦгйЦгйМ Lengde оояя М Lengden til siden i trekanten er 2 cm Brkform щяяц Е яяйм 3 4 0,75 щяяц оом Desimalform 60% щяяц се оом Prosentform Naturlig strrelse че хгяя МгсгМ 3

4 Forminske х ФФФ яооде ФФЕЕ Forstrre Е ФФяя яоодд Linjestykke/ linjesegment гяя Е ггсйе Е x A x B Virkelighet ггсйй 4

5 ДЦФФФДЕ / EKSEMPEL Фяяоо / KURDISK ДЕ яяффмл / NORSK Formel LIGNINGER Е гфф те гдд сг Arealet til en trekant (A) er gitt ved formelen: gh A = 2 der g kalles grunnlinje og h kalles hyde. Koordinatsystem ФФФФйЕ нй йгдд Variabel Konstant ггфф ДЕ Strrelse som kan variere. Kalles ofte x, y, a, b, c osv. I f x = 2x + 3 er x en variabel som vi kan endre verdien til. En strrelse som er fast (endrer seg ikke). For eksempel = 3, Hyre side (HS) Аг ггсй ДМтгДЕ МЕ сгдд 10 + Y = 22 Venstre side (VS) Аг Е ДМтгДЕ МЕ сгдд 10 + Y = 22 Lsning/rot Parenteser тм гяя Е ФФггДЕ гдд x = 5 er en lsning/rot til ligningen 6x + 7 = 37 siden = 37 (24 +3) 5 Strrelse х Е До МЕ Доггрр For eksempel masse, tid eller lengde. Strrelser kan sammenlignes og vre strre enn, lik eller mindre enn. Tid гйй 3 minutter og 8 sekunder 5

6 ДЦФФФДЕ / EKSEMPEL Фяяоо / Kurdisk ДЕ яяффмл / NORSK BRK Brk Brkstrek Teller Nevner Brkform Е яяйй Е яяйй Е Е яяйм eller се яя Е яяйй я Е яяйй щяяц Е яяйм Blandet tall Цгяя Е яяйм й Е АА Del хе тт Hundredel En fjerdedel Kvart Halv Hel МЕ АЕ се яя се оо/ч МЕ АЕ се оо МЕ АЕ се яя Фггяя гяя ДМФ Цгяя йе ФФггФФ Ч( тй)ч (en hundredel), (to hundredeler) osv Forenkle en brk/ forkorte en brk сгооее яооде ФФЕЕ Е яяйй х ФФФ яооде ФФЕЕ Е яяйй 6 8 = = 3 4 Utvide en brk щяггффггд яоод Е яяйй Е ФФяяЕЕ яоод Е яяйй = = Tallinje Е ЦгяяЕЕ гдд 6

7 ДЦФФФДЕ / EKSEMPEL Фяяоо / Kurdisk ДЕ яяффмл / NORSK + яооде ФФ ADDISJON = оо гйе ФФ Addere/pluss Legge sammen Legge til ke ясе яооде ФФ Цгяя нсйде се яя х ррмгоо яоодд ррмгоо яоодд + ДМтгДЕ яооде ФФ Addisjonstegn/plusstegn = Цгяя МЕ ДлгЦ яооде ФФ Е Sum = ггоо Ч(МЕ ФФ ЦгяяггДЕ оо яде ФФ)Ч Ledd Sammenlagt Tilsammen Begge Positive tall Negative tal Hele tall се яяле ЦЦ Е ФФ Е Е яяоофффф ЦгяяЕЕ ЦФлЕ хх 1, 2, 3, 4 ЦгяяЕЕ сгах -1, -2, -3, -4 ЦгяяЕЕ йе ФФггФФ..., -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3,... Oppstilling яооде ФФ сйфффдм Minnetall МЕ ФФ ЦгяяЕЕМЕ АЕ хмяоогг ооггоодяйй Oppstilling med minnetall яооде ФФ сйфффдм хе хе гяяе ДгД МЕ ФФ ЦгяяМЕ ооняйе хмяфф = ,5 273,5 щяяц щяггффггд яггфф Utvidet form 273,5 щяяц МгсгМ Vanlig form 7

8 ДЦФФФДЕ / EKSEMPEL Фяяоо / Kurdisk ДЕ яяффмл / NORSK - Аояя яоодд SUBTRAKSJON = А оояяоо гйй fra) Subtrahere (trekke = Е Ц яоодд Аояя яоодд Minus/subtraksjon Subtraksjonstegn/ minustegn МтгДЕ АоЕЕяя яоодд = лмгффггрр Differanse Ledd Minske/trekke fra Minske med Lengre enn Kortere enn Sammenligne Mangler ггоо Ч(МЕ ФФ ЦгяяггДЕ Е АЕ МЕ йя оояяоо яд)ч Е Ц яооде ФФ Аояя яоодд Е Ц яооде ФФ хе оояя йя АЕ Фяяййя АЕ хе яяггффяяоо яоодд Цгяя Е Ц яггфф Ч(МЕ ФФ ЦгяяМЕ АЕ Цгяя Е ФФяя Е оояяоо яй)ч = 19 4 > 2 (4 er strre enn 2) 8 < 14 (8 er mindre enn 14) 10 - = 8 Rest ЦгФФ Det som blir igjen Veksle Ytterligere МДЕ ФФ гт Е оом Е 8

9 ДЦФФФДЕ / EKSEMPEL Фяяоо / Kurdisk ДЕ яяффмл / NORSK в,, *, А оггдд MULTIPLIKASJON = Е йй лгяя Gange/multiplisert med Multiplisere Multiplikasjonstegn/ gangetegn яооггяя А оггд Цгяя Е й яоодд в,, *, ДМтгДЕ А оггдд = МЕ ДлгЦ А оггдд Produkt = А Е Faktor ле ооффа ррхх нтйе А оггдд Multiplikasjonstabell Minnetall МЕ ФФ ЦгяяЕЕМЕ АЕ хмяоогг ооггоодяйй Gjentatt addisjon яооде ФФЕЕ МЕ АЕ ооффгг МЕ = 12 9

10 ДЦФФФДЕ / EKSEMPEL Фяяоо / Kurdisk ДЕ яяффмл / NORSK,, В, : ооггхе т яоодд DIVISJON = : ооггхе т оо гйй Dividere/dele Kvotient Brkstrek Teller Nevner Tall p brkform Tall p desimalform МЕ ДлгЦ ооггхе тт яоодд 22 / 2 = 11 Е Е яяйм се яя Е яяйй я Е яяйй ЦгяяЕЕ АЕ тфее щяяц Е яяйогг ЦгяяЕЕ АЕ тфее щяяц ооееммогг 30,521 Forenkle Hvor mange ganger gr opp i? Фяяй яооде ФФ Фяяйй х Е яяфф Е До лгяяггдд Цгяя Е ррмгоо оо гйй х МЕ ФФ МЕ ДлгЦЕ Е х гйе = = 1 4 Hvor mange ganger gr 3 opp i 18? 18 : 3 = 6 ganger Primtall ЦгяяЕЕ нхе тт 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 МЕ ФФ Е ооцдйе ФФ ЦгФФЕЕ Rest 10

11 ДЦФФФДЕ / EKSEMPEL Фяяоо / Kurdisk ДЕ яяффмл / NORSK Brkform PROSENT се оом щяяц Е яяйм 1/2 0,50 щяяц оом Desimalform Prosentform щяяц се оом 50% 25 % Prosent fordeling ооггхе т яоод се оом Prosent (hundredel) Promille (tusendel) Deler per million/ milliondel (ppm) Tiendel АЕ се оогг % % АЕ Е Е ррггяяоогг 0, АЕ ЦАМДогг 1 10 АЕ оооогг АЕ оомг МЕ АЕ се яя Фггяя Е Е ЦФФФ En fjerdedel av det hele Hvor mye er en fjerdedel av 100? = 1/2 ДМФ Halvparten Hundredel Rente Rentesats сффф хе ФФггйг МЕ ФФ гяяме Е ФФ сффф Ч(ррМгоо гяя)ч оомомйе ФФ хе хгд АЕ гй че яярр яоодд АЕ хгд Е Е ЩЩЧ Ч МгДД гй гяяйй АЕ хгд ооггдгх х чгррггдл яоодд АЕ хгд ФФяяоо ямй.ч х ДЦФФФДЕ Е оохй % МгДД % чгррггдл хомйе ФФ хе хгд АЕ гяя че яярр яггфф МгДД хе Е ФФггДЕ ФФ АЕ хгд ФФяяоо яй АЕ хя МЕ ФФЩЩЧ Ч Е гяяйй АЕ хгд ооггдгфф.ч АЕ се оогг сффф сффф 11

12 ДЦФФФДЕ / EKSEMPEL Фяяоо / Kurdisk ДЕ яяффмл / NORSK PRISER OG PENGER Pris Pris Bruttopris Nettopris Vare Veiledende utsalgspris Verdi Dyr, dyrere, dyrest Billig, billigere, billigst Telling Handle Selge Дянн ФФ гяя Дянн Дянн чмце йй Дян тйщщч Ч ФФггйЕ Дян тйфффце т ооггт гдодд Дян йгмхе ййщщч Ч ФФггйЕ Дян тйфффце ооффгг ооггт гдодд тйфффце Дян гяя Е Ч(ФФггйг МЕ ФФ ДянЕ тфд хе яяе Е ЦЕ ДЕ яя тйфце ооггмдгфф)ч хе Е г яггддщщч Ч яггдйящщч Ч яггдйямд Е Е яяррггддщщч Ч Е Е яяррггдйящщч Ч Е Е яяррггдйямд ЦгяяооДД ямд ФФ щятйд щятйд Brukes vanligvis om transportkostnader, for eksempel prisen for en bussbillett Pris uten avslag Pris med avslag Brukes om noe man kan kjpe, for eksempel et eple i dagligvarebutikken Prisen fabrikken/grossisten anbefaler butikken selge varen for. МЕ ФФ Дян Е До det? Hvor mye koster Kasse Kjpe Betale Belp Veksel Veksle F tilbake Ha igjen/rest Tilbakebetaling Tilbake гтя гсе гяяооггдд МД гяяооггдд х гяя ЦЕ хае шш гяя ФФяяоо яооде ФФ гяя МДЕ ФФ ФФЕЕяя яйде ФФЕЕ гяя ЦгФФ хгч гяя гяяееооггде ФФЕЕ МгДД гяяее яггде ФФЕЕ ггде ФФ гяя 500 kr 12

13 Kvittering Salg Spesialtilbud Nedsatt pris Rabatt Rabattkupong Penger Seddel Mynt сфффе Е Е яяррггд яоодд ооггт гдодд Аяоогг ЦЕ хе сй АЕ Е Е яяррггд яоодд ФФ ооггхе ррггдод Дян тйфце Е АЕ АгМЕ ДД оофф гдд ФФ Ц гдмг где ФФ х ЦгФФМЕ гй.ч МщЕ яя йгмхе йй нсйде ФФФФ йгмхе йй Дянн Е Ц яооде ФФ Дянн ооггт гдодд хд Дян Е Е яяррггд яггфф гяя гяя гше рр гяя МгсД гяя ФФяяоо ядд Ч( гяя ДЕ яяффмл)ч ядд Krone ) ядд ( kr 1 МЕ яд Enkrone ) ядд ( kr 5 Дл яд Femkrone Femtikronerseddel/ femtilapp Hundrekronerseddel/ hundrelapp Tjene Fortjeneste/inntjening Tjene p/vinne p Avtale/oppgjr Fortjene ( ядд ( kr 50 Е Длг ядм гше рр ( ядд ( kr 100 се оо ядм гше рр чгррггдл яоодд сфффоо чгррггдл чгррггдл Ао гйй оосй оо Е ФФй Е ФФйД ме АА ФФ ще с оосй Е ФФйй гяя ФФ оосй Е ФФй МгхФФФяяММЕ ррмгоо ЦФФФ Е сггде Bonus Miste Kontant Sjekk Faktura/regning Giro АЕ оосй ооггдд гяя гтт Е гяя АМсй мсгхх щгйфяя гяяооггде АЕ Цгяя ммсгхм хгд ММЕ ФФ х Цгяя ммсгхмме оом Е 13

14 Minibank Bankkort Kredittkort Kreditt Debitere Spare Lne Rente Gjeld Skyldig Betale et avdrag ЦМД хгд ATM ЦЕ МДЕ хгд Е гяя АояяооЕ Дяй гй Е с гяя АЕ хгд че яярр оо гййщщч Ч оохй л Е АЕ гяя че яярр Е Ч"сФФФ"тт хоггйе ФФ хе хгд Е Е ЩЩЧ Ч хе гцц МЕ Е яя гяя Аг хгд ооггдгщщч Ч МЕ ФФгг Ч"сФФФ"Ч ФФяяоо яй.ч гяяй хгд гяяй че яярр ЦйЦгДЕ че яярр ЦйЦгДЕ йцгяя яоодд хе ДгФФ Е с Е ФФ гте Е ФФй яоодд че яярр яоодд сффф че яярр че яяррооггяя гяя хе чмсй ооггде ФФ хгл Е хе оогге гйй ФФ ЦгММгйй оооояяй хе ооффе йй хглл Skatt ke Stige Stigning Synke Senke Avrunding til nrmeste hele Overslagsregning ррмгоо оохй хе яярроохйе ФФ хе яяррхфффде ФФ ооггхе ррмд Е ЦхФФФДЕ ФФ ДрМ яооде ФФ Цгяя х ДрМ йямд Цгяя оояяффсй Kr = 29 Kr АЕ гй огг хе гяяоое Дяй Е рряя гхе До ДЕ хмй хе ооррмде ФФ МЕ ДлгЦ Цгяя йе ФФггФФ ггсй ДрМ яооде ФФ Цгяя 23 kr + 19 kr 20 kr + 20 kr = 40 kr 14

15 ДЦФФФДЕ / EKSEMPEL Фяяоо / Kurdisk ДЕ яяффмл / NORSK GEOMETRI МЕ Доггрр Figur тф т щм Е яя Like Е гффтф МЕ ЦЦ оофффф оое АЕ ФФФФ че хгяя ФФ тффф Е гффтфдд Objekt Punkt Startpunkt Endepunkt Bevegelig punkt Linje Rett тй Мх й нг Дй нг оосй нг йгм нг хрффйй нг лфгфф Е ггсй Diagonal оофффф те х ймя Фггяя АгМ Transversal йе ФФяя хяя Parallelle Е гффйе яямх 15

16 йе ФФяя хяя Е гффйе яямх Parallelltransversal Kurve Е Е ЦгФФ Strle ймт ДМФ ггсйе Е Tallinje Е Цгяя Omrde ДгФФ Е Fargelagt тф Е /щм Е яя Е хе се ФФррЩЩЧ Ч рряяоощщч Ч сфффяя ФФ тмд Д яггфф.ч Д яггфф Skravert тф Е Е гяя яггфф Е яггфф Skygget схе яя яггфф йгяям яггфф Lommeregner/ kalkulator Mle Bredde Hyde Lengde Justering, innstilling Passer мгсмхе МгЦя ЦгяяооДД ФггДЕ яйд МЕ Доггрр яйд гдм хе яяррм оояя М ггсй яооде ФФ / нсйде ФФ гаа 135, , 60, АЕ Grader Gradskive те Ф х ФггД те хе гяяоое Дяй.Ч х МЕ ФФ хрггдяй АЕ те МЕ Е До.Ч те Ф Pi () ДЕ = 3,

17 Vinkel те Vinkelben Аг те Toppunkt се яя те Rett vinkel те ФФсйг Е Е ЦМтЕ АЕ МЕ.Ч те ФФсйгФФ Spiss vinkel те йм АЕ АЕ Е Цйя те йм Stump vinkel те яггфф АЕ АЕ ррмгйя те яггфф Halvere АЕ й яоод те хе т яоод те Normal МЕ сйфффдд Fotpunkt МЕ сйфффдд 17

18 C er midtpunktet til linjestykket AB C Midtpunkt нг Е чч нг ДгФФДо like lange Skjringspunkt нг МЕ йяхмд Toppvinkler те тгффм те хе яяггцхе яяме йя V 1 og V 3 er toppvinkler. Det er ogs V 2 og V 4.. Nabovinkler те Е гффс гдд V 1 og V 4 er nabovinkler. Det er ogs V 1 og V 2, V 2 og V 3 og V 3 og V 4. Samsvarende vinkler те Е гффл гдд Yttervinkel/ utvendig vinkel оояя те те оояя 18

19 Arealenhet/ enhet for areal (kvadratmeter) km 2 (kvadratkilometer), m 2 МЕ Е ФФФФхЕ яя Sirkel хгррде Perimeter (omkrets) Ф хгррде МЕ хяймме АЕ ФФоояя ММЕ Е хе ооффяя АФггяя гд хгррде М оггме.ч Ф хгррде Sentrum Е чч ДгФФДо АЕ ФФДЕ Е оогг O Е ч хгррде Е МЕ Diameter ймя Radius ДМФйМя Sirkelbue Е ФФггДЕ хгррде Korde хгррде AC kalles korden til sirkelen Segment (sirkelsegment) гяя Е Ч( гяя Е хгррде )Ч Omrdet ABC er et sirkelsegment. 19

20 Sekant хяя Linje AB er en sekant Tangent А Е ФФйй Sektor Е яяйй Midtpunktsvinkel те нг Е чч m kalles midtpunktsvinkel (vinkel med toppunkt i sirkelens sentrum og vinkelbein som er like lange som sirkelens radius) Halvsirkel ДМФхгррДЕ Kvartsirkel гяя Е хгррде Trekant с те 20

21 Likebent trekant с те ооффффаг МЕ сгдд Likesidet trekant Е Е яя с хе ФФ с те МЕ ооффйяйщщч Ч Е Аг гд МЕ сгдд ФФ Е ФФяяМ те гдмгдд ФФ МЕ Д Е ( Ч) АЕ ДД.Ч с те Е гффагщщч Ч с те с Аг МЕ сгдд Motstende side Аг хе яяггцхе яя Side a i trekanten er motstende til vinkel A ( A) Topptrekant с те се яяфффф Rettvinklet trekant с те те ФФсйгФФ Hypotenus с те те ФФсйгФФ Katet оофффф Аг гд с те те ФФсйгФФ Pytagoras setning a 2 + b 2 = c 2 хмяоорр Мйг яясс 21

22 Polygon щя Аг Е До Аг Firkant Фггяя Аг Kvadrat Фггяя те Е Е яя Фггяя АгМЕ Е МЕ сгдд ФФ Е ФФяяМ (90 ) тй те гд ( ( АЕ ДД.Ч Фггяя те Parallellogram АгйЕ яямх Rektangel Аг те Rombe АЕ хрмде М ЦФзМД Ч( Фггяя те АгМЕ сгдд)ч Trapes ФггяяАг ДгйЕ яямх Femkant Дл Аг 22

23 Sekskant те тт Аг те тт гффф Vinkelsummen те й гг те Summen av vinklene i en regulr sekskant er 120 o 6= 720 o Rommet хтгм Romgeometri йе ДЕ МЕ Доггрр Volum че хгяя Sier hvor stor plass et objekt tar i rommet. For eksempel tar en terning hvor alle sidene er 1 dm, opp 1 dm 3 eller en kubikkdesimeter av rommet. Volumenhet/ enhet for volum (kubikkenhet) (kubikkmeter) dm 3 (kubikkdesimeter), m 3 МЕ Е че хгяя гдд Ball, kule й Halvkule ДМФ 23

24 Prisme МгФФр Фггрр Sidekant АФггяя Sideflate ФФФФ Topp/toppunkt АФФФй Е Е Rettvinklet parallellepiped Аг те йе яямх те ФФсйгФФ Et rettvinklet parallellepiped kalles en kube dersom alle sideflatene er like store Kube нтйе те тт гффф Pyramide Е Е ЦЦ 24

25 Sylinder АФФФАЕ Kjegle чффф Е Overflate ФФФФ Overflaten til en terning er det man kan ta p, alts den ytre/utvendige avgrensningen. Overflatearealet til en sylinder finner man ved dele opp sylinderen og regne ut arealet til flatene. Overflateareal ФФФФхЕ яя ФФФФ Tangram йгд яггцц:ч Фггяя те МЕ Е АЕ ме ФФйй гяяле МЕ ДоггррМ щяяцц лмгффггрр Е гйффф.ч Е Е яя Е с оойфггдй щяяц лмгффггрр лмгффггрр АЕ ФФ гяя где Tangram er et kvadrat som bestr av sju оояяффффсй х гйй. biter med ulike former. Man kan lage ulike figurer av bitene. Kvadratrot ооффффлг 16 = 4 siden 4 2 = 16 25

Sum 20 15 10 15 60 NORSK ትግርኛ EKSEMPEL DIAGRAM ዲያግራም/ ስእላዊ መግለጺ. Mal መሕበሪ መስመር. Vunnet Tapt Uavgjort 3 2 4 ሰሌዳ ዝርዝራት. Tabell.

Sum 20 15 10 15 60 NORSK ትግርኛ EKSEMPEL DIAGRAM ዲያግራም/ ስእላዊ መግለጺ. Mal መሕበሪ መስመር. Vunnet Tapt Uavgjort 3 2 4 ሰሌዳ ዝርዝራት. Tabell. NORSK ትግርኛ EKSEMPEL DIAGRAM ዲያግራም/ ስእላዊ መግለጺ Mal መሕበሪ መስመር Tabell ሰሌዳ ዝርዝራት Vunnet Tapt Uavgjort 3 2 4 Søylediagram ቻርት( ዓንዲ ሓባሪ ሰሌዳ) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Øst Vest Nord Stolpediagram ቻርት( ዓንዲ

Detaljer

Sum NORSK ENGLISH EKSEMPEL. Vunnet Tapt Uavgjort Table. Tabell. Sirkeldiagram/ sektordiagram. Line chart/line graph

Sum NORSK ENGLISH EKSEMPEL. Vunnet Tapt Uavgjort Table. Tabell. Sirkeldiagram/ sektordiagram. Line chart/line graph NORSK ENGLISH EKSEMPEL DIAGRAM DIAGRAM Mal Template Tabell Table Vunnet Tapt Uavgjort 3 2 4 Søylediagram Bar chart 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Øst Vest Nord Stolpediagram Bar chart sektor 4: 13 %

Detaljer

SAMMENDRAG OG FORMLER

SAMMENDRAG OG FORMLER SAMMENDRAG OG FORMLER SAMMENDRAG OG FORMLER Nye Mega 8A Kapittel A GEOMETRI LINJE, LINJESTYKKE OG STRÅLE linje stråle linjestykke VINKLER VINKELBEIN OG TOPPUNKT En vinkel har et toppunkt. Denne vinkelen

Detaljer

JULETENTAMEN, 9. KLASSE, 2015. FASIT

JULETENTAMEN, 9. KLASSE, 2015. FASIT JULETENTAMEN, 9. KLASSE, 2015. FASIT DELPRØVE 1. OPPGAVE 1.1: 367 + 254 = 621 c: 67. 88 536 536 = 5896 e: 18,4-9,06 = 9,34 24,8 + 7,53 = 32,33 d: 3,2 : 0,8 = 32 : 8 = 4 32 f: 12 2. 5 2 = 12 2. 25 = 12

Detaljer

SAMMENDRAG OG FORMLER. Nye Mega 10A og 10B

SAMMENDRAG OG FORMLER. Nye Mega 10A og 10B SAMMENDRAG OG FORMLER Nye Mega 10A og 10B 1 Sammendrag og formler Nye Mega 10A Kapittel A GEOMETRI Oversikt over vinkelkonstruksjoner 90 45 60 30 120 135 67 1 2 75 Den pytagoreiske læresetningen I en rettvinklet

Detaljer

plassere negative hele tall på tallinje

plassere negative hele tall på tallinje Kompetansemål etter 7. trinn Tall og algebra: 1. beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinje 2. finne

Detaljer

Et internasjonalt môlesystem. OgsÔ kalt det metriske systemet. Den grunnleggende SI-enheten for môling av lengde er meter. Symbolet for meter er m.

Et internasjonalt môlesystem. OgsÔ kalt det metriske systemet. Den grunnleggende SI-enheten for môling av lengde er meter. Symbolet for meter er m. SI-systemet Lengde Masse Volum Et internasjonalt môlesystem. OgsÔ kalt det metriske systemet. Den grunnleggende SI-enheten for môling av lengde er meter. Symbolet for meter er m. Den grunnleggende SI-enheten

Detaljer

MATEMATIKK HALVÅRSPLAN 7. TRINN HØSTEN 2017

MATEMATIKK HALVÅRSPLAN 7. TRINN HØSTEN 2017 UKE MATEMATIKK HALVÅRSPLAN 7. TRINN HØSTEN 2017 TEMA KAPITTEL 1 «TALL» 33 Arbeidsrutiner Tall 34 Titallsystemet / Desimaltall/Tekstoppgaver 35 Addisjon og subtraksjon / BLÅ: LÆRINGSSTØTTENDE PRØVE 36 Negative

Detaljer

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Regning med positive og negative tall 2 Regnerekkefølge og parenteser 3 Potenser 4 Algebra 5 Brøkregning 6 Ligninger 7 Ulikheter

Detaljer

SAMMENDRAG OG FORMLER. Nye Mega 9A og 9B

SAMMENDRAG OG FORMLER. Nye Mega 9A og 9B SAMMENDRAG OG FORMLER Nye Mega 9A og 9B 1 Sammendrag og formler Nye Mega 9A Kapittel A GEOMETRI Regulære mangekanter Når alle sidene er like lange og alle vinklene er like store i en mangekant, sier vi

Detaljer

99 matematikkspørsma l

99 matematikkspørsma l 99 matematikkspørsma l TALL 1. Hva er et tall? Et tall er symbol for en mengde. Et tall forteller om antallet i en mengde. 5 sauer eller 5 epler eller 5.. 2. Hvilket siffer står på eneplassen i tallet

Detaljer

Matematikk GS3 Temaer våren 2013 DEL 1: GEOMETRI. 1. Måleenheter. 1.1 Lengdeenheter. 1.2 Arealenheter. Eksempel 1: Gjør om 5 m til dm, cm og mm

Matematikk GS3 Temaer våren 2013 DEL 1: GEOMETRI. 1. Måleenheter. 1.1 Lengdeenheter. 1.2 Arealenheter. Eksempel 1: Gjør om 5 m til dm, cm og mm Matematikk GS3 Temaer våren 2013 DEL 1: GEOMETRI 1. Måleenheter 1.1 Lengdeenheter Eksempel 1: Gjør om 5 m til dm, cm og mm m dm 5 m = 5 10 dm = 50 dm m cm 5 m = 5 10 10 cm = 5 10 2 cm = 500 cm m mm 5 m

Detaljer

Fasit til øvingshefte

Fasit til øvingshefte Fasit til øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Geometri Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren fasit Matematikk U-trinn/VGS Geometri 1 Geometri Seksjon 1 Oppgave 1.1 Finn omkrets

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Matematikk 8. trinn

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Matematikk 8. trinn FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Matematikk 8. trinn Områder Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Samanlikne

Detaljer

PENSUMLISTE TIL MATEMATIKKTENTAMEN 2. juni

PENSUMLISTE TIL MATEMATIKKTENTAMEN 2. juni PNSUMS MAMAKKNAMN 2. juni Del 1: Prøver deg i det regnetekniske. Føres direkte på arket. ngen hjelpemidler er tillatt. kke kladd på oppgavearket, det får du eget ark til. De oppgavene med regnerute, fører

Detaljer

Øvingshefte. Geometri

Øvingshefte. Geometri Øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Geometri Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren øvingshefte Matematikk U-trinn/VGS Geometri 1 Geometri Seksjon 1 Oppgave 1.1 Finn omkrets (O)

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Høsten 201 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt

Detaljer

Addisjon og. subtraksjon. Muntlig tilbake- - Bruke metoder for hoderegning, overslagsregning, skriftlig regning - Addisjon. enn

Addisjon og. subtraksjon. Muntlig tilbake- - Bruke metoder for hoderegning, overslagsregning, skriftlig regning - Addisjon. enn ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. TRINN 2016/2017 Læreverk: Multi 5a og b Lærer: Ruben Elias Austnes Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING - Finne verdien av et siffer HELE TALL Titallsystemet Tallinjer

Detaljer

Geometri. A1A/A1B, vår 2009

Geometri. A1A/A1B, vår 2009 Geometri A1A/A1B, vår 2009 27. mars 2009 1. Grunnleggende begreper 2. Areal 3. Kongruens og formlikhet 4. Periferivinkler og Thales setning 5. Pytagoras setning 6. Romfigurer, overflate og volum 7. Undervisning

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016 Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016 Tidspunkt Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 36 /37 Tall og tallforståelse -siffer og tall -beskrive plassverdisystemet

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Regning med positive og negative tall 2 Regnerekkefølge og parenteser 3 Potenser 4 Algebra 5 Brøkregning 6 Ligninger 7 Ulikheter

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Knut Brattfjord og Hege Skogly Læreverk: Grunntall 5 a og b, 6 a og b og 7 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅRET Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅRET Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅRET 2016-2017 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 33 - UKE 39 Sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker,

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 17/18

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 17/18 Tall KOMPETANSEMÅL PERIODE ARBEIDSMETODE DIGITALT VERKTØY Forstå plassverdisystemet for hele tall og, alt fra tusendeler til millioner og så med brøker og prosent. De skal også forstå utvidelsen til negative

Detaljer

Årsprøve i matematikk for 9. trinn Kannik skole

Årsprøve i matematikk for 9. trinn Kannik skole Årsprøve i matematikk for 9. trinn Kannik skole Våren 2013 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir delt ut samtidig, men

Detaljer

ÅRSPLAN. Grunnleggende ferdigheter

ÅRSPLAN. Grunnleggende ferdigheter ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 5 Fag: Matematikk Utarbeidet av: Trine og Ulf Mnd. Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse Aug Sep Okt Nov Beskrive og bruke plassverdisystemet for

Detaljer

Ordliste matematikk. Addere (addisjon) Areal. Divisjon. Addere er å "legge sammen" tall.

Ordliste matematikk. Addere (addisjon) Areal. Divisjon. Addere er å legge sammen tall. Ordliste matematikk Addere (addisjon) Addere er å "legge sammen" tall. Regnetegnet for addisjon er +. 3+4 er en addisjon. Summen er 7. Tallene som adderes kalles ledd. Areal Areal er et mål for hvor stor

Detaljer

Kapittel 5. Lengder og areal

Kapittel 5. Lengder og areal Kapittel 5. Lengder og areal Dette kapitlet handler om å: Beregne sider i rettvinklede trekanter med Pytagoras setning. Beregne omkrets av trekanter, firkanter og sirkler. Beregne areal av enkle figurer,

Detaljer

Fasit til øvingshefte

Fasit til øvingshefte Fasit til øvingshefte Matematikk Mellomtrinn Geometri Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren fasit Matematikk Mellomtrinn Geometri 1 Geometri Seksjon 1 Oppgave 1.1 Fargelegg a) 4 ruter

Detaljer

Kapittel 7. Lengder og areal

Kapittel 7. Lengder og areal Kapittel 7. Lengder og areal Dette kapitlet handler om å: Beregne sider i rettvinklede trekanter med Pytagoras setning. Beregne omkrets av trekanter, firkanter og sirkler. Beregne areal av enkle figurer,

Detaljer

REPETISJON, 10A, VÅR 2017.

REPETISJON, 10A, VÅR 2017. REPETISJON, 10A, VÅR 2017. Jeg har satt opp en sjekkliste som kan benyttes som hjelp til repetisjon før heldagsprøva, 23.03.17, og eksamen. Bruk lærebokas oppsummeringskapittel, utdelte hefter og diverse

Detaljer

Geometri. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Geometri. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 1 Geometri Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke geometri i planet til å analysere og løse sammensatte teoretiske og praktiske problemer knyttet til lengder, vinkler og areal 1.1 Vinkelsummen

Detaljer

GEOMETRISKE FIGURER FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE

GEOMETRISKE FIGURER FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE GEOMETRISKE FIGURER FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til geometriske figurer G - 2 2 Grunnleggende om geometriske figurer G - 3 3 1-dimensjonale figurer

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall:

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall: KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall: 1. Telle til 100, dele opp og byggemengder oppt il 10, sette sammen og dele opp tiergrupper. 2. Bruke tallinjen til beregninger og å angi tallstørrelser. 3. Gjøre overslag

Detaljer

Fasit. Grunnbok. Kapittel 4. Bokmål

Fasit. Grunnbok. Kapittel 4. Bokmål Fasit 9 Grunnbok Kapittel 4 Bokmål Kapittel 4 Areal og omkrets 4.1 Alle unntatt C kan være riktige. 4.2 250 cm (= 2,50 m) langt kantebånd 4.3 3 m 4.4 a b 4 c 4 : 1 d e 9. Forhold 9 : 1 f s 2 g s 2 : 1

Detaljer

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2, UKE 44 52

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2, UKE 44 52 1 7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2, UKE 44 52 KOMPETANSEMÅL Tall og algebra Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: utvikle, og bruke metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning,

Detaljer

(K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING

(K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING HALVÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN 2016-2017 Læreverk: Multi 6a Lærer: Anita Nordland Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 34-39 - Finne verdien av et siffer avhengig av hvor i tallet det

Detaljer

Kompetansemål etter 7. årstrinn.

Kompetansemål etter 7. årstrinn. Kompetansemål etter 7. årstrinn. Tall og algebra: 1. Beskrive plassverdisystem for desimaltall, rene med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinje. 2.

Detaljer

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra:

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra: Kartlegging / vurdering av nivå Begynn året med et kort kurs i tall-lære og matematiske symboler. Deretter kartlegging som plasserer elevene i nivågruppe. De som kan dette, jobber med tekstoppgaver / problemløsning.

Detaljer

Multiplikasjon s. 3 Multiplikasjon med desimaltal s. 4 Divisjon s. 5 Divisjon med desimaltal s. 6 Omkrins s. 7 Areal s. 8 Utvide og forkorta brøk s.

Multiplikasjon s. 3 Multiplikasjon med desimaltal s. 4 Divisjon s. 5 Divisjon med desimaltal s. 6 Omkrins s. 7 Areal s. 8 Utvide og forkorta brøk s. 1 Multiplikasjon s. 3 Multiplikasjon med desimaltal s. 4 Divisjon s. 5 Divisjon med desimaltal s. 6 Omkrins s. 7 Areal s. 8 Utvide og forkorta brøk s. 9 Addisjon og subtraksjon med brøk s. 10 Multiplikasjon

Detaljer

Øvingshefte. Geometri

Øvingshefte. Geometri Øvingshefte Matematikk Mellomtrinn Geometri Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren øvingshefte Matematikk Mellomtrinn Geometri 1 Geometri Seksjon 1 Oppgave 1.1 Fargelegg a) 4 ruter

Detaljer

Plassere positive og negative tall på tallinjen KOPIERINGSORIGINAL 2.1. Navn: KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse. Oppgave 4a. Oppgave 4b.

Plassere positive og negative tall på tallinjen KOPIERINGSORIGINAL 2.1. Navn: KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse. Oppgave 4a. Oppgave 4b. KOPIERINGSORIGINAL 2.1 KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse Plassere positive og negative tall på tallinjen Navn: Oppgave 4a 0 1 Oppgave 4b 40 0 40 Oppgave 4c 20 0 20 Oppgave 5a 6 3 0 1 4 Oppgave 5b 2 1 0

Detaljer

Kapittel 5. Lengder og areal

Kapittel 5. Lengder og areal Kapittel 5. Lengder og areal Mål for Kapittel 5, Lengder og areal. Kompetansemål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke og grunngi bruk av formlikhet, målestokk og Pytagoras setning til beregninger

Detaljer

Løsning del 1 utrinn Høst 13

Løsning del 1 utrinn Høst 13 //06 Løsning del utrinn Høst - matematikk.net Løsning del utrinn Høst Contents DEL EN Oppgave + 679 = 0 89 78 = 8 c) 7,, 6 = 6, 6 d) : 0, = 0 : = 80 Oppgave 78 dl = 7,8 L, mil = kilometer = 000 m c), t

Detaljer

1 Å konstruere en vinkel på 60º

1 Å konstruere en vinkel på 60º 1 Å konstruere en vinkel på 60º Vi skal konstruere en 60º vinkel med toppunkt i A. Høyre vinkelbein skal ligge langs linja l. Slå en passende sirkelbue om A. Sirkelbuen skjærer l i et punkt B. Slå en sirkelbue

Detaljer

Lokal læreplan Sokndal skole. Fag: Matematikk Trinn: 5.trinn Lærebok: Grunntall 5A og 5B

Lokal læreplan Sokndal skole. Fag: Matematikk Trinn: 5.trinn Lærebok: Grunntall 5A og 5B Lokal læreplan Sokndal skole Fag: Matematikk Trinn: 5.trinn Lærebok: Grunntall 5A og 5B Uke Tema Komp.mål (direkte fra læreplanen) Læringsmål Uke 34 42? Uke 42-46 Repetisj on tidligere tema. Forbere dende

Detaljer

Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Høsten 2013

Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Høsten 2013 Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Høsten 01 Oppgave 1 (1 poeng) Per har lest 150 sider i en bok. Dette er 0 % av sidene i boka. Hvor mange sider er det i boka? Går «veien om 1»: 150 1% 5 0 100% 5 100 500

Detaljer

Kapittel 20 GEOMETRI. Hvilke figurer har vi her? Kunne bonden brukt en oppdeling med færre figurer?

Kapittel 20 GEOMETRI. Hvilke figurer har vi her? Kunne bonden brukt en oppdeling med færre figurer? Kapittel 0 GEOMETRI Hvilke figurer har vi her? Kunne bonden brukt en oppdeling med færre figurer? Kapittel 0 GEOMETRI Rektangler b Areal = l b l m m = m m = 6 m Kvadrat s Areal = s s = s s m m = m = 9

Detaljer

ÅRSPLAN FAG: MATEMATIKK

ÅRSPLAN FAG: MATEMATIKK Begby barne- og ungdomsskole ÅRSPLAN FAG: MATEMATIKK TRINN: 8 Tid Kompetansemål Tema med emner Fokus/grunnleggende STATISTIKK 5 uker - hente fakta ut av tabeller - lese av, tolke og lage ulike diagrammer

Detaljer

Geometri Verktøylinja i GeoGebra Konstruksjon / tegning Konstruksjonsforklaring Normaler, paralleller og vinkler Mangekant, areal og omkrets

Geometri Verktøylinja i GeoGebra Konstruksjon / tegning Konstruksjonsforklaring Normaler, paralleller og vinkler Mangekant, areal og omkrets 2 Geometri Verktøylinja i GeoGebra Konstruksjon / tegning Konstruksjonsforklaring Normaler, paralleller og vinkler Mangekant, areal og omkrets Eksamensoppgaver 0 Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON GEOGEBRA...

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34-45

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34-45 MAL ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6 TRINN 2014/2015. Utarbeidet av: Britt G. Reigstad Læreverk: Multi 6a, 6b, Oppgavebok, Parallellbok, Multi kopiperm og Multi grublishefte 5-7 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn 2016/2017

Årsplan i matematikk 6.trinn 2016/2017 Årsplan i matematikk 6.trinn 2016/2017 Faglærere: Anne Kristin Helland og Marte Hegg Hellebø Tidspunkt Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34 /37 Tall og tallforståelse

Detaljer

ivar richard larsen/geometri, oppsummert/ Side 1 av 25

ivar richard larsen/geometri, oppsummert/ Side 1 av 25 Side 1 av 25 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 DEFINISJON... 4 LÆREPLAN I MATEMATIKK FELLESFAG... 4 NOEN GUNNLEGGENDE GEOMETRISKE BEGREPER... 4 Punkt... 4 Linje... 4 Linjestykke... 4 Stråle...

Detaljer

Grunnleggende geometri

Grunnleggende geometri Grunnleggende geometri Elevene skal lære navn på og egenskaper ved kjente figurer som kvadrat, rektangel, parallellogram, generelle firkanter, likebeint og likesidet trekant og generelle trekanter. Det

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Matematikk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 3ab Lærer: Therese Hermansen og Monica Strand Brunvoll Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode

Detaljer

Målark 1. Kapittel 1 God start. Navn: Delmål Kan Må arbeide mer med. TUSEN MILLIONER 6A Målark. Kunne forskjellen på siffer og tall

Målark 1. Kapittel 1 God start. Navn: Delmål Kan Må arbeide mer med. TUSEN MILLIONER 6A Målark. Kunne forskjellen på siffer og tall Målark 1 Kapittel 1 God start Kunne forskjellen på siffer og tall Kunne plassverdiene for hele tall i titallsystemet Kunne plassverdiene for desimaltall Vite hva desimaltegnet betyr Kunne stille opp og

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn 2017/2018

Årsplan i matematikk 6.trinn 2017/2018 Årsplan i matematikk 6.trinn 2017/2018 Tidspunkt Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34 /36 Statistikk Planleggje og samle inn data i samband med observasjonar,

Detaljer

Kapittel 5. Lengder og areal

Kapittel 5. Lengder og areal Kapittel 5. Lengder og areal Mål for Kapittel 5, Lengder og areal. Kompetansemål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke og grunngi bruk av formlikhet, målestokk og Pytagoras setning til beregninger

Detaljer

Lærerveiledning. Oppgave 1. Hva er arealet av det grå området i figuren? Tips til veiledning:

Lærerveiledning. Oppgave 1. Hva er arealet av det grå området i figuren? Tips til veiledning: Oppgave 1 Hva er arealet av det grå området i figuren? A 3 B 5 C 6 D 9 E 1 Hva slags geometriske figurer er det grå området er sammensatt av? Finn grå områder som er like store. Tenke dere de mørke bitene

Detaljer

På samme måten er de spesielle trekantene likesidet, likebeint, rettvinklet.

På samme måten er de spesielle trekantene likesidet, likebeint, rettvinklet. GEOMETRI GRUNNLEGGENDE GEOMETRI Geometriske former Trekant, firkant, sirkel. - Hva er det? Hvordan ser det ut? Deltakerne fikk i oppdrag å tegne: en firkant, en trekant og en runding. Som forventet, tegnet

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Fag: Matematikk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 9. trinn Lærer: Torill Birkeland Uke Årshjul Geometri Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering

Detaljer

H. Aschehoug & Co www.lokus.no Side 1

H. Aschehoug & Co www.lokus.no Side 1 1 Bli kjent med GeoGebra GeoGebra er et dynamisk geometriprogram. Det vil si at vi kan gjøre en del endringer på figurene vi tegner, uten å måtte tegne dem på nytt, figuren endres dynamisk. Dette gir oss

Detaljer

Uke Tema: Kunnskapsløftet

Uke Tema: Kunnskapsløftet Uke Tema: Kunnskapsløftet Matematisk innhold Kompetansemål: Læringsmål: Metoder/Vurdering 34-39 Kap. 1: Tall Titallssystemet o Store tall Addisjon og subtr. o Store tall Negative tall Multiplikasjon og

Detaljer

Eksamen i matematikk løsningsforslag

Eksamen i matematikk løsningsforslag Eksamen i matematikk 101 - løsningsforslag BOKMÅL Emnekode: MAT101 Eksamen Tid: 4 timer Dato: 24.10.2016 Hjelpemidler: Kalkulator, linjal, tegne- og skrivesaker Studiested: Notodden og nett Antall sider:

Detaljer

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Matematikk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i matematikk - å kunne uttrykke seg skriftlig i matematikk - å kunne lese i matematikk

Detaljer

Årsplan i Matematikk

Årsplan i Matematikk Årsplan i Matematikk Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 5A Kap 1: God start Kunne utvikle og bruke ulike regnemetoder for addisjon og subtraksjon

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret 2015 /-2016 i Matematikk

ÅRSPLAN for skoleåret 2015 /-2016 i Matematikk ÅRSPLAN for skoleåret 2015 /-2016 i Matematikk Faglærer: Nina Gausdal Fagbøker/lærestoff: Grunntall 6a og 6b Uke 35-36 Læreplanmål (kunnskapsløftet) Delmål Tema/emne Addere tall med addere to tall ved

Detaljer

5 Geometri. Trigonometri

5 Geometri. Trigonometri MTEMTIKK: 5 Geometri. Trigonometri 5 Geometri. Trigonometri Ordet geometri kan deles opp i geo, som betyr jord eller land, og metri, som betyr å måle. Geometri kan oversettes med jordmåling eller landmåling.

Detaljer

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2013 2014. Løsninger

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2013 2014. Løsninger Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 0 04. Løsninger Første runde 7. november 0 Oppgave. Siden er et primtall, vil bare potenser av gå opp i 0. Altså,,,,..., 0 i alt tall........................................

Detaljer

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 3, Uke 2-11

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 3, Uke 2-11 1 7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 3, Uke 2-11 KOMPETANSEMÅL Måling Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid, og bruke

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 35-37 Tall: Her inngår: Hele tall, titallssystemet. Addisjon og subtraksjon, negative tall Kartleggingsprøve 38 Regning med parenteser Desimaltall,

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid Kompetansemål 34-39 Kap.1: TAL. - tavleundervisning. - individuelt arbeid og pararbeid.

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid Kompetansemål 34-39 Kap.1: TAL. - tavleundervisning. - individuelt arbeid og pararbeid. Årsplan i matematikk for 7.årssteg Årsplanen er rettleiande. Tidsbruken kan variere frå klasse til klasse. Det same gjeld metodane. «Kunnskapsløftet» er knytta opp mot læreverket som blir nytta på skulen

Detaljer

Kompetansemål etter 2. trinn

Kompetansemål etter 2. trinn Kompetansemål etter 2. trinn Tall: 1. telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper 2. bruke tallinjen til beregninger og å angi tallstørrelser 3. gjøre overslag

Detaljer

Hovedemne Mål Innhold Arbeidsmåte Vurdering Pluss 7A Grunnbok kapittel 13 a s 4-17

Hovedemne Mål Innhold Arbeidsmåte Vurdering Pluss 7A Grunnbok kapittel 13 a s 4-17 Ekrehagen Skole Årsplan i matematikk 7. klasse 2008/2009 GENERELLE MÅL: Undervisningen vil ta sikte på å skape en undring hos den enkelte elev for livet i sin helhet og for de grunnleggende spørsmål som

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 7 Periode 1: UKE 34 - UKE 37 Sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker,

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 Lærer: Knut Brattfjord og Hege Skogly Læreverk: Grunntall 5 a og b, 6 a og b og 7 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene

Detaljer

Geometri Vi på vindusrekka

Geometri Vi på vindusrekka Geometri Vi på vindusrekka Rektangel og kvadrat... 2 Trekant... 3 Sirkel... 6 Omkrets... 7 Omkrets av sirkel... 9 Pi... 11 Areal... 13 Punkt... 18 Linje... 19 Kurve... 20 Vinkel... 21 Normal... 22 Parallelle

Detaljer

Årsplan i matematikk 5.klasse 2015/16

Årsplan i matematikk 5.klasse 2015/16 Årsplan i matematikk 5.klasse 2015/16 Emne/Innhold Uke Presisering Læremidler Kompetansemål Hele tall 34- Tall og algebra Multi s. 4-10 Multi 5a Kap 1 39 Bestemme tallverdien til sifrene i tall med opp

Detaljer

Årsplan 5.trinn Matematikk 2015/16 Lærebok: Multi 5. Vurdering

Årsplan 5.trinn Matematikk 2015/16 Lærebok: Multi 5. Vurdering Årsplan 5.trinn Matematikk 2015/16 Lærebok: Multi 5 Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: 34-40 Heile tal Multi 5a s 4-45 42-44 Statistikk s 46-61 -Regne med positive og hele tall. -Bruke, diskutere og utvikle

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 3

Løsningsforslag kapittel 3 Løsningsforslag kapittel 3 Innhold Oppgave 3.2... 2 Oppgave 3.4... 2 Oppgave 3.8... 3 Oppgave 3.14... 5 Oppgave 3.17... 6 Oppgave 3.23... 7 Oppgave 3.29... 8 Oppgave 3.35... 9 Oppgave 3.38... 10 Oppgave

Detaljer

Oppgave 6. Tabellen nedenfor viser folketallet i en by fra 1960 til 2010. 1960 1970 1980 1990 2000 2010 35 000 41 000 43 000 47 000 48 000 56 000

Oppgave 6. Tabellen nedenfor viser folketallet i en by fra 1960 til 2010. 1960 1970 1980 1990 2000 2010 35 000 41 000 43 000 47 000 48 000 56 000 GS3 Forberedelse til tentamen. Ark 38 Løsninger deles ut fredag 19. april. Oppgave 1. Løs ligningene og ulikhetene. a) + = 3 b) 3x > -9 6 (x + 3) c) 3 (x - ) = 2 - d) 3x < - (1 - ) Oppgave 2. Løs ligningssettet.

Detaljer

Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8

Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8 Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8 1 Trinn 8 Hovedtema 1 og 2 Tall og algebra Kompetansemål Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille

Detaljer

3.4 Geometriske steder

3.4 Geometriske steder 3.4 Geometriske steder Geometriske steder er punkter eller punktmengder som følger visse kriterier; dvs. ligger på bestemte steder i forhold til andre punkter eller punktmengder. Av disse kan man definere

Detaljer

3Geometri. Mål. Grunnkurset K 3

3Geometri. Mål. Grunnkurset K 3 Geometri Mål Når du er ferdig med grunnkurset, skal du kunne finne speilingssymmetri og rotasjonssymmetri i figurer i planet kjenne til vinkelsummen i en trekant, komplementærvinkler, supplementvinkler,

Detaljer

Løsning del 1 utrinn Vår 13

Løsning del 1 utrinn Vår 13 /5/06 Løsning del utrinn Vår - matematikk.net Løsning del utrinn Vår Contents DEL Ingen hjelpemiddler Oppgave 9 + 576 = 868 95 8 = 56 c) d) 06 : = 0 Oppgave 8 min = timer og 8 minutter. 8hg = 0,8 kg c)

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

ENT3R. Oppgavehefte. Basert på tidligere eksamener for 10. klasse. Tommy Odland 2/4/2014

ENT3R. Oppgavehefte. Basert på tidligere eksamener for 10. klasse. Tommy Odland 2/4/2014 ENT3R Oppgavehefte Basert på tidligere eksamener for 10. klasse Tommy Odland 2/4/2014 Dette er et oppgavehefte med oppgaver inspirert fra tidligere eksamener for 10. klassinger. Målet er at heftet skal

Detaljer

Løsning del 1 utrinn Vår 10

Løsning del 1 utrinn Vår 10 /15/016 Løsning del 1 utrinn Vår 10 - matematikk.net Løsning del 1 utrinn Vår 10 Contents Oppgave 1 4 + 465 = 799 854 8 = 56 c) d) 64 :4 = 66 Oppgave c) d)650 g = 650 : 1000 kg = 6,50kg Oppgave 4, 7 =

Detaljer

Bedre vurderingspraksis. Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Slik jobber vi i Tana (Seida og Austertana)

Bedre vurderingspraksis. Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Slik jobber vi i Tana (Seida og Austertana) Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Slik jobber vi i Tana (Seida og Austertana) Bedre vurderingspraksis Prosjekt Bedre vurderingspraksis skal arbeide for å få en tydeligere

Detaljer

KAN MÅ ARBEIDE MER MED

KAN MÅ ARBEIDE MER MED MÅLARK 1 KAPITTEL 1 God start Kunne avgjøre hvilken nevner brøken har ut fra oppdeling av helheten Kunne avgjøre hvilken brøk som er størst ut fra tallinjer Kunne tegne en tallinje og dele den riktig opp

Detaljer

11 Nye geometriske figurer

11 Nye geometriske figurer 11 Nye geometriske figurer Det gylne snitt 1 a) Mål lengden og bredden på et bank- eller kredittkort. Regn ut forholdet mellom lengden og bredden. Hvilket tall er forholdet nesten likt, og hva kaller vi

Detaljer

Lokal læreplan for matematikk, 6. & 7trinn, Vartdal skule, 2015-2016

Lokal læreplan for matematikk, 6. & 7trinn, Vartdal skule, 2015-2016 36 Sjå læreplanen for 37 38 39 40 41 43 Sjå læreplanen for 44 45 Tal Heile tal, titalssystemet. Addisjon og subtraksjon, negative tal. Rekning med parentesar Desimaltal, tal og siffer. Avrunde og overslag.

Detaljer

Årsplan i matematikk for 5., 6. og 7. klasse 2011/2012 For hvert kapittel/nytt emne vil det bli laget egne periodeplaner

Årsplan i matematikk for 5., 6. og 7. klasse 2011/2012 For hvert kapittel/nytt emne vil det bli laget egne periodeplaner Årsplan i matematikk for 5., 6. og 7. klasse 2011/2012 For hvert kapittel/nytt emne vil det bli laget egne periodeplaner - Gjennom hele året: Vurdering - Ukesluttprøver utgangspunkt i ukas undervisningsmål

Detaljer

Geometri Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI Geometri i skolen Geometri etter 4.

Geometri Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI Geometri i skolen Geometri etter 4. Geometri Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI 15-Apr-07 Geometri i skolen dreier seg blant annet om å analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale

Detaljer

Universell Matematikk Ungdom etter læreplanmål

Universell Matematikk Ungdom etter læreplanmål Universell Matematikk Ungdom etter læreplanmål Læreplanmål Kapittel Innhold Tall og algebra Sammenligne og regne med hele tall, desimaltall, brøk, prosent, promille, tall på standardform og uttrykke slike

Detaljer

03.10.2013 Manual til. GeoGebra. Ungdomstrinnet. Ressurs til. Grunntall 8 10. Bjørn Bakke og Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

03.10.2013 Manual til. GeoGebra. Ungdomstrinnet. Ressurs til. Grunntall 8 10. Bjørn Bakke og Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 03.10.2013 Manual til GeoGebra Ungdomstrinnet Ressurs til Grunntall 8 10 Bjørn Bakke og Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innhold Verktøy... 4 Hva vinduet i GeoGebra består av...

Detaljer

5. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2

5. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2 1 5. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2 KOMPETANSEMÅL Tall og algebra Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: beskrive plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal,

Detaljer

Løsningsforslag Matematikk for ungdomstrinnet Del 1, Modul 1, 4MX130UM1-K

Løsningsforslag Matematikk for ungdomstrinnet Del 1, Modul 1, 4MX130UM1-K Løsningsforslag Matematikk for ungdomstrinnet Del 1, Modul 1, 4MX130UM1-K ORDINÆR EKSAMEN 11.1.009 Oppgave 1 a) En følge av parallellaksiomet er at samsvarende vinkler ved parallelle linjer er like store.

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Tall Her inngår: Hele tall, titallssystemet.

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Tall Her inngår: Hele tall, titallssystemet. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7 TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elise HG Skulerud Læreverk: Multi 7a, 7b, Oppgavebok, Parallellbok og Multi kopiperm UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

Detaljer