- Norges mest anbefalte maling!*

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Norges mest anbefalte maling!*"

Transkript

1 - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw

2 - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010 p u u D h uh h v h Dyw ppu Bø v v h pj v Dyw pu - p 37!

3 Hv? D vjø j Dyw h yhp ø pp v Dyw u v v høy vh N yhp v p D ø vh v p u æ u M y 6 v y ø p p v E h 100% vv uø v v V pø hh v h Dyw hu hh D y vpp h p Dyw pu KOMO- h v u v: N T Iu S T Iu Myc T Iu (D) TNO (N) P Rch Ac (E) Tj yhp: T u uh : T yp u uh v y y wwwyw

4 - 15 v - N!* - 15 v R h p hu! Ku v pp h 30 N p y v v Pu N h u p v jv u pu p F B! D 15 v y u V y hp 15 ø v Sy L Tu Fø F B F B v Dyw 1996 Bj B Bj B v Dyw p 37!

5 - ø p! F Bøy! - S By h u p y p Bøy 2001 V v vhj 10 u j! K: Vhj p Bøy (S y) Næ Tø Sy AS: V h N uuh u Fu ø u D u v v y D Eup h N h høy uuh y D h 87 pu N v v V v u u Dyw Kj Ah NTF- pp y wwwyw

6 - 15 v - N!* - 15 v Gu h vh h p v y - T MILJØ! BONDENS u: J M Au Tø - p 37! J h Dyw 6 y u A Ch F R J Dyw 1999 v v 12 M v j

7 M Bjø Å Hu A! D D v v v D u øy J p D Ev & N AS Ax Hv E 40 j h v pp vj u puup v v u y v Dyw u pu v p Hv v? v! H u jø U j v hp (v) M pø (p j p uø) ypp Hu ø Ov 1 U hh Muh u p uø Gj p ( ) c 70 v K pø y pp 21% uh wwwyw

8 - 15 v - N!* - 15 v M hu Iø M v 07 Dyw v: M hu T v ø Vy u p u vh øv F uh v p p yp M ø- vu T v ø Vy v v K u ø ppø M h uyv v hv 40 Tø hu M v- 07 S ø K u u ppø Fu 2 ø p p u v p p Tø h v v M 02 T ø jv j u 02 L pø h v v K pø p u vv p v K y v v u Dyw KOMO - p 37!

9 M Oju M ø vu M 608 M huu Eø M hu D u ø h yhp ø pp v M hu h v v høy uh Rp h væ v h u N h 1984 Fu y Ny v u M huu K u p u u yp p u M u M huu E h 100% vv uø v v (ujp) M pø My vpp h p V pø hh v h hh M huu Vy y/y N M huu yhp v p D ø vh v p u æ u M y 6 v y ø p p v K v u p u u yp p u Bu y M hu M pø M ju Oj u ø Spu u p p Bu y M hu M ø- vu E væ u ppø p ø vu ø Sp p høv K u p y p v M uyv ø v u pø M B p M hu ø 608 Bh M h v v høy uh Fu y Ny v u M huu K u p u u yp p u M u M huu E h 100% vv uø v v (ujp) M pø V pø hh v h hh wwwyw

10 v - N!* - 15 v MESTERENS HUSMALING ÅRS HOLDBARHET! V u v ø! O Whuu Bv 26 H J hu hv 10 hy u c 4-5 I p vpp / D v væu y ju v M h u K-Wch Tæ Røhv 5 Tø V hu 1997 V jpøy j pp K M W Mv 5 V D u Dyw v j Dyw p F v hj Ovv D L Tu Fø y F Hu Guh 1997 v y Dyw u J h u p hv u h h Fø M ppv j ø u - p 37! 8 B YAV I S A T Ø N NÆRING I TØNSBERG Vu: Tø: Ny N Y R E G I S T R E R T E I T Ø N S B E R G M BUSKERUD ANTIRUST AS O: Hv BARKÅKER FORMÅL: Byvh ppø v y v Ov hu j h væ hv hu h j E Dyw-u p h u DAGLIG LEDER: O E Schøz pp «y» : Dyw uv v ø p HOPPDRIFT AS u p K O: Spp Fypv 6 M Ry E T 3170 SEM V J h u FORMÅL: Ty jy 0 p pu h Pu y vpp j STYRETS LEDER: P B h v pp KLU CONSULTING AS M uv N M Dyw p hu O: væ høy uuh ø D hv h øv v N L TØNSBERG hy hv E FORMÅL: Å v v j v V J ø v vh h u y hu v jpøy pu- R Sv v u N 1986 H OBOS j p h u ø 200 p j h O j p h u ø p u Dyw DAGLIG LEDER: A-K Lu V h u v h MOBLIN DA Ju O: E hv y pvu Fø v Ov 19 u pp hj h h 3172 VEAR jøp v J v v S h p u FORMÅL: Sp v pu ujø p u hv yv v p Hv J u j D j hv DAGLIG LEDER: Dv Guz hø p p Au «Sv væ» E u NETTOPPLÆRING AS uø j vv j jøp u- D L Tu Fø y Ovv O: Føch v 7 50 p F 3150 TOLVSRØD Ry E H Guh 1997 FORMÅL: S v u u h v 16 D h u vh J h DAGLIG LEDER: E M M Sp u M p pøv h hø ø h h SANDEFJORD M Fø TAKSERING DA vpøv N M ppv O: h v p j Bjv 16 N E H v ø u 3172 VEAR v hu N v u u FORMÅL: Tj y j uv- y u pp 16 p y v v I v vh h v h v y u Fø DAGLIG LEDER: R Sø T: Syv S www1 BEST PRIS KORT LEVERINGS- TID BÅTUTSTYRSBU BÅTREPRASJO OG VEDLIKEHO SLIPPSETTING OP T F M S T 4 x 260 NÅ V p

11 Dyw M yj p hv v hv v jø ju V j pp v pu v v h p v v Dyw H v u pp v hv h v EG v EN Gj BUT ø IK K R : - D p y E K T ø I1 v D yw 9 N 75 K p p v h u E v u N C h h ø væ h Dy w -V h Ch p G jø p K h ø E v h D yw Tø V h EUROPAS BESTE MALING u AUGUSTSALG AUGUSTSAL AUGUSTSALG AUGUSTSAL B pp v B v p p % %% 25% U Fu p j T h j SVERTESOPP u u yp H BøBø u: u: - % - % BøBø : : - % - % u: Ku u: u: Bp : % - % u: Ku Bp - : 4 EM F xx 2010 EM By Iø p - - h hu hv h v u h vh v v pp vu S M 03 p 1 2 v 2011 Gj yp v p v v Luø Gj Ahu uv Bæu 06 p Øv pp y h ø p 05 p D j B Th Sv Tø ø 01 p O uv Bæu pp 02 p P h fi ø ø p 04 p 1 2 v 2011 Lv pp h 01 p v y TM S u p y v j Ahu y v N Ahu Søh u y y B y y v p hv pp y h u hv uu j - HØYE MÅL: D Ry h h h FOTO: ANNE METTE STORVIK uu j - HØYE MÅL: D E Ry E h FOTO: ANNE METTE STORVIK Pjfi v D v jpøy S V h ø p hv h j h Dyyw h U U pppp hv Dyyw y y vh ø v u L Du L FORNØYD: L FORNØYD: Hj pu M v v v V pu M v vø V Fø v Fø v vø fl v u hv (19) K v ø B u u u H B H V h V FF - vh uh fi DB NOR A H Ju Ju h v V y N-Eup N-Eup ø ø - u-ø - u-ø y- y j je V fi hv Kh Thu (19) hv v p v v uv uv T Ahu Dyw p u ydyw fi B ø p V W V j ANNE METTE ANNESTORVIK METTE STORVIK hv y u p BI 1996 u u u u h h O Ahu øp v ppø Ny O v h æ 20 h y ppæp E v u h p u v hv fl cch u fiv UTIKK VINTEROPPLAG VINTEROPPLAG y J y v hj? ON I INNENDØRS I p j INNENDØRS J u V OLD hv VARME HALLER VARME HALLER u p Kh uyp S Tø - pu S Tø PPLAG I E I E z z h hv y u Hu -v y Dyw SEKSD SALGET OBLER zz MED HODET PÅ RETT STED Sfi Hj A H hv v p hv v h h p hv h hv h u S v p fi j v væ j y hv j M vø væ p p L G øv v G øv y v y ju p y py py h py py h V V V V y j v j v v j v j u uv! uv!uv! uv! R vv DUN R DUN F u u! u! Sp Sp Åp: Åp: T: T: z z h u T T : : ø: ø: : : F F M M y v Gvc Gvc psp/lcd v u p p P/LCD D v øv u fiu Mu Mu 3 Tø 3126 Tø O v hj T: T: F Tø ø -!2+)3%2 0%23)%%2 '2!4)3 "%&!2)' -!2+)3%2 0%23)%%2 '2!4)3 "%&!2)' u 2 v 2011 F v fiR R u ø T Tø pc u T Tø pc u wwwccu wwwccu huh h 3 v 2009 A v 60 ø 83 p huh v u v 2 v 2011 F ø høy 179-! 4179-! j wwwv wwwv - F p hv u ø hu p ø fly P y u? - E vy h vh u h j j ø u F ø j h A v p v v ø ø v F ø ø u Hv u jø h u h u v p p p TAPAS OG MINGLING huv j y ø F j ø v pu ø fly ø pu p v Hu Lu L Pu - Hv u u p p v hv p p - D yhv øu v u v u fi Tø Ou Ou 2 Tø Tø Tø 2 T T T T www www E fi u ÅPNINGSTIDER: (15) (15) v CuÅPNINGSTIDER: M10-18 Åp: 10-18(15) Åp: 10-18(15) Tv hv v p vv Th Bø u VARIG: D Sv B y v H fi pu yv ø Ev R y u 15 Av L Pu Hu Lu OM DR YW TM %% F T T T T GT S - - øy øyøy S - - øy v h v v vpp Dyw M øv pj h 12SATSER PÅ KUNNSKAP I BOLIGJAKTEN 16 høvtempur v Næ 700 u TEMPUR PuPu ø pp DB NOR E v hv ø Ov Ov 25% % 25% %Rx øp p Hj Excuv Rx Excuv p % D u O Th Svp Bø B u v p hv p P+ Ny y j SA LA 2- NG v hv uh Dyw -j R p y E DB NOR E D h væ h pp u L Sph (21) S V h j v pp fi v P v j pøv ø p j u D j u v K Ch Fj (21) N j u jø u ø hv ppu h Av Øv Sv Dyw ø pp 15 u h p D v fl L v fi p vfl v pu yv Svpp vu v Gjø hj ø u jøp v p h fl v v up u u N uh p upu ø Fu Kh Ev v j Tø uju hv u Sy ø I pø væ vpp v vfl L H h ø pp pu væ v J h fl pøv v h h u p vpp hv hu hv j uj vpp ø h v y Fu pp v v v T h j u u Spp hv yp v h v h ø væ v vpp Dyw y v j v M øv pj v h FUKTIGERE KLIMA GIR MER høv v hv SVERTESOPP? ø p p D fl N h v h % D u v p hv ø v v uuh p E v Av Øv Sv F: Myc RNGS B E R G D 3 HO y u yw LD BA y v u v ø Dyw j- D I v RH 1 v yw ET S 970 p : h h v p F 1 v v c h y p I N 893 h u h h u p H u p p j v Mh v p v Tø v v 1 v Dy u ø 09 V 986 v w v h p hv h J D v v SEL B hv F H yw p u pp J GER D yv p h I u R B h R u LAN N c ØT p y u hv p ø v 45 j I v M GE I Dy v TER O u p E v p R 000 p NTER w p G SP OB h Sv OS FØ u h u y E ø 12 u ø VALL h j -p ANN R p E Tø j pi SNAS BTEØRNGS BHER G 16 Dyw R p u u h B YAV I BS YAV A T Ø h v h - F Ry N p h v J v I v I EU yp p h u u p y R B h ø u H OPA v v v p h h u h u SB I 20 hu h p D R E uv ENGER yw STE RONNY RONNY ENGER v y V M D ETT y ALIN v h Tø D p æ ER TA yw h u G h ø KFO S j p p p hø - F j RN YIN 10 p M h 12 u p 0 % G æ p M u Dy væ h R : - F 8 K y ppø y p h u h w 00 y 0 u - D h ø E j u v D v h D yw v Ø K u Dy O u w p y - V ONOM N - h ISK p u v OG y ARB p p u Dy v EIDS u D B u hv ESPA ø K w REN j Kp u D Opp øv y L! Opp øv y L! ø E 31 N h 25%p 10 u 25% u p 17 p Dy D y v v v w Tø 18 A u D O 12 høyu T B S h T u v : 3 LØ V VFA x: 33 y N G v jø 8 p p ER: p E-p 98 M ppv j vpp hj H : / 0G 4u / v pp p p 4p u /v pp u u p p p /v v pp pp y 25 G p 0 u p : 5 p hy Å j pp v u 5 y 90x x j hv h u? yw v væ 120x x w17 p B L ww øv 180x x Th B ThL ø ø p V hv 90x x yw vpp N h vpp v v p u v h h hj v h uv p Kh Ev Tø væh Ev Sy ø v Svppv- p pp u p v SØK INFORMASJON h v M v p vfl v 45 F u v 8 B/: Åh Nyhu Ty/ ø j N S y y Huv v u fi p v vv E R v ø pu p h E v u p v v u h y y Ev u h j v p uv E h M Rj u p Dyw 15 E ø v -j p v ø pp v y øy v MAV G E v O R - Hv u uh G M AT h v v p Iø h ISEN y u p y v v u u p O fl p hu v u Tø u væ yp PENETR u D Opp y v pp uv ER D u pø Spp- u y vh M ER SOM VANN jø D J h v D F H v v 100 p -p u h p uh p L y p u Hu u u j h jø p h Dyw vc hh Ju p pø E pu v ø h j I N v - yh v v pø uuu h p v j N D p hv p M hu fi væ u væ p h ø D v 197 F fl j uy: S 5 y p jø p pu p p ø u j D u p v u yw v uy uv E Hv jjø yp j D h y p u v v h Ry u u p u E hu uh v u p? v v p S øv h h h V J u ø Dyw N 1986 h u u hø h pu Tø J F 8000 ø v I ÅR D u E H øy u Ry u pp u u p I v Dyw F h Tø 40 MA LEREN LANDSD v v EKKEND y Ry E N E y D uv Dyw-u h u p p p Tø y 28 p u p v pu y vø -u v Ju p S h hp j væ v h V u p v v pøv hj pu ø y h Hv v v u E uj v Ry H h P p ø Tø- h M u HUSVASK INGEN GARANTI MOT SOPP Hv u ø j vpp p vu ø u fi fl - pp v j pp hjp v v ø M v u v v y M pu huv hv v fl p hv u jø u u v uv v vpp M u p y p u u pp u hv v wwwyw OO

12 - 15 v - N!* - 15 v T j p j v pu vu v c M vh! Fh: M Bu Fvh Fyv O T: Fh: H Fvh AS S H T: M: Fh: M Bjø Å Hu AS K S T: M: Fh: P F & Iø AS Yyv 37 P 5251 Sø T M: D HOVEDU/j: K 18 B 3117 Tø T / * K: www wwwyw

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren.

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren. Å by b Ol 19 21 pb 2012 12 l d k f ufd vd lv lu Illuj: Hl Bø Bld d fhld l l d lll f ku 12 l d k f ufd vd lv lu L d h d Hl f Ol dfø Kjæ ll dl på Å by b Vlk l Ol! Tl på kf d ku væ ld f d by å Ol kulull ldl

Detaljer

Eiendom Norge Årsrapport 2014

Eiendom Norge Årsrapport 2014 Edo o Åappo 2014 ak fo baj o dba v vl væ d på V ha jo å ha æ dalo d fl D o oaajoløf dpa o fl vk ak o pl -ly vd hdlov baj oppjøfukjo o kk fobd vå lov Lov o dol I 2015 vl v lv Fadpa vå ald fola l Du hold

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders.

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders. MEDIEPLA TEMAPLA // PRISLISTE LESERUDERSØKELSE Foo by: Ja Lllbø / wwwsauso Foo pso: Kaol Sol BYGGMESTERE FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRASJE 26 REPORTASJE BYGGMESTERE 01/02-10 STØRRE OPTIMISME Akv bolby va kla

Detaljer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer A B C D E F G H, synonymer Bærende / Romdannende Bærende, romdannende konstruksjonsprodukter Bjelker, Vegger, Søyler - Stål, Tre, Betong, Tegl, Gips - Rammer og oppheng for bygningdeler Innebyggende Innebygde

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l 2 0 1 1, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012 Nytt f NR. 49 SEPTEMBER 2012 Ld Dt v gg omm i totuogtov Somm b ikk ik vi dømt om- d kom t, d v kd og vi kk ikk å fytt vdput ut fø vi mått t dm i fo gt. Dt h gt og gt. Sv ikk odtkt om t dt ikk kk om dåig

Detaljer

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING.

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING. T' 1 T' 1'Jy \/ Jil EJ Fellessekretariatet HELSE. MDT-RE Saksdok...xt--1 - ottatt: Helse Sunnøre HF Adinistrasjon 6026 ÅLESUD Saksbeh.. J>ZJ Unnt.off. A-1 ki, Saksnr Arki Dykkar ref Ad /sakshandsaar Dato

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN Kt Lt og Bt Bg M fo tvltll ompt HORDALANDS M O DELLEN Utgtt 2004 v: Hol fylomm Polvlg Potbo 7900 5020 Bg Gf pojo og g v: Holbg Gf AS N Sg Kommjo 2 3 Ihol Om tbl v håbo 7 Foo 8 Dl I 1 Btpp 10 Komptoppbyggg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9 T i e d l e m m e r i s a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e D e r e s r ef. : V å r r e f. : Dato : 25. mars 2009 S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Jeg mi n n er om

Detaljer

Reinefjorden REINE I LOFOTEN

Reinefjorden REINE I LOFOTEN BRUK NORGE! 1 Foo: CH/viiorwy.com Rifjor REINE I LOFOTEN Hvor rr u år u k oppg? Nr? Er r øvr? Og hv år u r v bfir g mi i? Kkj u må bgy m bgy? M hvor r? KJÆRE, r ikk å h om Norg om bromm kgri. Dmrk r ovrkommig

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innholdsfortegnelse y S S i k k e r b e h a n d l i n g a v s t r ø m S i k k e r h e t v e d i n s t a l l e r i n g S i k k e r h e t u n d e r r e n g j ø r i n g S p L C D P P l a s s e r i n g I n

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer