INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum."

Transkript

1 Åpp 2016

2 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI INNHOLD Oj ø 3 A ø 4 K p 7 Å Kp N p Rj Gu E N AS 38 Gu E Puj AS 39 Gu E Fy AS 40 I AS / Gu E AS 41 F : Ny E6 h p jé, h ø h jy F : Mø O Øy u ju p 100 juu

3 ORGANISASJON GE H 50% I GE N GE Puj GE Fy 100% Gu E E M NØKKELTALL Ru ø (MNOK) 53,1 34,1 59,5 Ep p 40,2% 77,9% 77,6% I (MNOK) 133,0 120,8 75,7 Puj (GWh) A u A Syæ 3,5% 2,6% 4,3%

4 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI Gu E 100 juu 2016 V h p u h h p GE V h u p h u u V pp u, H juu F p hu, j u p j u H yh p j h æ p S ø j h pp æ ø u p Å 2016 jø p E uu p 2013 uø 2015 u u j h P puj Å y p ju D M- 11 GWh y h GE h æ u j Au V I 2016 j p Au R (110 MW 370 GWh) E h Sw Müch E pj u uy pp p 2016 GE 260 h 20% pj I h y j pj p Kjø (45 Mw 150 GWh) H uy p øp 2017 GE h h u p uu j O h æ p j S h u u V ø p uu u y pu j U y uj p h ø p I uu u E E I AS p, j p D GE ø p uu h A pj u j F h h pp E6-uy uu, h u y S h y jpj hy u h æ æu j yp E h u ø p u h F u pj p 20% p h jp, h j uyu p ø ø F p y u p h E j æ u uu 2013 y p p D p h j p u uuh j S jø p y pj ø uyu V pp u p D j p p, uj h j V u u j up j u yp - p h E u u (-, hj ) I pø æ y u N u ø j y j V p j p I E uh, j p jø h p p u y p S u u pu j høy u u Bj Sp A ø K GE h p u u h u M ø p, ø pu p h y

5 5 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI 2016 K GE h p u u h u

6 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI Sp 100 juu juuu u u U u Hh p Ru G

7 7 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI 2016 D p ( øp 1000 NOK) S p p S p ø, p A A ø M E Uy u KONSERNETS VERDISKAPNING Gu E y u p T p h u jø 2016 c 351 D p ujø 138 I jøp ø øp D p ujø c 213 Sp Su

8 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI ÅRSBERETNING 2016 Oj E 2015 Gu E H AS p ø h p: Gu E N AS uj j Gu E Puj AS pu, Gu E Fy AS -pj D 2016 p E E AS j I AS I AS 50% h Gu E H AS E E AS I AS 100% Gu E AS E M AS Vh jp 1986, ø p j u p, h y puj, uj K h h p V N-F u Eh Gu E H AS jp p j : Øy u j (30%) Ru u j (30%) Sø-F u j (20%) N-F u j (20% ) Gu E H AS p h j y Sy ju T y F y V ø u ø Øy V æ Gu E H AS p

9 9 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI 2016 P p y ø : Sy : S Sæ Ty Sy : O P Bø Sy: B O R K Np Mø Gu Myh A: A R H Sp A ø ø y u Sy h h Gu E H AS Sp p p Sp I AS, E B AS E E AS Sp uø j j p Tj u p Gu E N AS Sp y, uj Kj h u N-F, Sø-F, Ru, Øy Sj- S A u p , R- uj u h pp p T y E6-p Gu u 2016 D p ø uypj p h æ Fø y uy uj y hy Uy uj -, hy- u p u D p pp u p p j ph u p Sp uy B u E B AS 2050 Gu E N AS uu Oj- p h ø u ø h D æ 2019 V 1 j u y Ny AMS- y 2015 A/S E, V E AS V E KF Føp AMS-y j Gu E N 48, h 2016 h 24 Gu E Puj AS Sp puj V p Sp M Å Øy u V Ru u Å K ju 2016, 10 GWh y I 2016 pu 76,4 GWh 81,4 GWh 2015 A u 11,9 GWh Opp E AS hh Gu E Fy AS Sp y, puj y p hø h Sp uypj -, p By R 2016 uø øp 2019 S puj h 370 GWh Gu E Fy AS 20% Au R DA Kjø j 2015, h øp u Gu E Fy AS 37,5% pj Gu E AS I AS D p E E AS Ep j I AS I AS 100% Gu E AS E M AS A, jø K h p , u 6 æ Syæ ,5 p 2,6 p 2015 I 2016 h é ø 9 æ Ajø ø pp y, jøu D j pp p K h Gu Bh j hj Sy jø

10 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI Gu E H AS h 15 Å P Bj p V y p h jø D jø p j K æ p h p u u, j pp, hu, p, y uj K h ø æ Mjøpp K h ø u y jø, u j - F u uy u u uy hjp j h F Vu K p Kjøp p p K u p æ D u u p u p p Gu E Fy AS h (NOK) u, j p uu, h u (EUR) Gu E Fy AS h ø Au R DA, h p EUR R K p j pp pp D p V p uh K R p h ø ppy p, h h æ p p

11 11 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI 2016 L K h h j p D h æ h p, u æ F I AS h Ø Rup p Gu E H AS, h p Gu E N AS, Gu E Puj AS, Gu E Fy AS, I AS h ( u) Kp u p 44,7 u p 46,9, 18, O p 817,1, 517, Høy p, ø, I AS h p høy D 133,0 Sp h 2015 ø V u u T pp ø 8, I 2015 u p y pj y u pj V u y, 43 u S ø pj p 43,2 54, Tp u ,5 p K h 314,8 p ,1 ø Sp h 2016 pp p 500 p A 400 y p E I AS V h 2016 u h Sjp u ø ø h ø h u, y p h P u y 51 I AS 50/50 E E AS V p Gu E AS E E AS p E M AS h p I AS P u p ø E I AS p ø uppp, ø ø Gu E AS pp p Sp h h y p pppp u h æ pø jppp 120,1 ø u 2016 høy p p F jppp h ø u u Sy pø u Gu E H AS ø j Sy p Gu E H AS I AS ø p h j y h Sy uppp ø h h p u p- jjø V pppp øy Gu E H AS Sp h u 2016 p 4,6, p u p 6,8 F E E AS ,2 O, Gu E AS I AS Ru ø h j p Gu E AS A h j p I AS S u uu ,6 50% p I AS u p Nh, Gu E N AS Ru h j p Gu E N AS I h N - (NVE) Sp h u 2016 p 19,4, u p 14,5 E u y h Å u p 91,2, 57, Å p 11,7 28, F L E B AS 2011 ø uy ø D 18,6 y 2016, j D 2016 ø pj, N-F Sø-F F 2017 p uy

12 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI Puj, Gu E Puj AS Ru h j p Gu E Puj AS O y u y Sp h u 2016 p 0,4, u p 0,8 Sp h 2016 hu Å 2,8 Sp h 29, D y Å, pp y I, Gu E Fy AS Ru h j p Gu E Fy AS Sp h 2016 ø pj R ( Au R DA) Kjø ( Au V DA) Uy R, p puj p 370 GWh, 2016 uø 2019 S 264 A 42, I Au R DA Gu E Fy AS 20% G Au R DA u F Kjø uy Gu E Fy AS 37,5% Au V DA Gu E Fy AS h u 2016 p 2,9, u p 6,4 Oppu E y pp up, øpp (pp ), u K u ujø 46,9 F Sy u Åp 2016 u u E p u h æ h y ø Sy ø p u Gu E H AS Sy u p 14,4 12,7 p, 27,1, u uy Ep p p p 54,0% 92,2% ø I uj p p ,2%, 77,9% p Fu Sy h 2015 p p P h hp j h I 2019 Gu E N AS h y u ø D æ uy Gu E Puj AS ø pp h M V I Gu E Fy AS 2017 u uy Kjø Sy h j u

13 13 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI 2016 Sy Gu E 2016 F : Gu Myh, H Sp, S Sæ Ty, R K Np Mø, A R, B O, O P Bø ø Bj Sp Lh, S Sæ Ty y B O y H Sp y Gu Myh y O P Bø y R K Np Mø y A R y Bj Sp ø

14 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI KONSERNREGNSKAP 2016 RESULTATREGNSKAP (A øp h NOK) Mp K N N D S K N A Su D 0 0 Kjøp A ,6 Lø 5, A N A Su Du F A I p p h Ru y p N 8, A Ru p Ru ø S Ru Åu Oø F uy Oø p Su ø

15 15 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI 2016 BALANSE 3112 (A øp h NOK) Mp K N N EIENDELER A I U I Su V 0 0 T, y A u uø Puj F Oø Tp, øø Su F ,9,16 Aj p ,16 I h I y p L h A I j Su Su Oøp 0 0 V F Ku A Su Bu Su øp Su

16 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI BALANSE 3112 (A øp h NOK) Mp K N N GJELD OG EGENKAPITAL Iu p ,12,13 Ajp 2,12, Su u p Oppj p ,13 A p 2, Su ppj p Su p Gj A p Pjp Gj uj A p Su p K j Gj uj Løj B Sy M A j Su j Su j Su p j S Sæ Ty y B O y H Sp y Gu Myh y O P Bø y R K Np Mø y A R y Bj Sp ø

17 17 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI 2016 NOTER N p 2016 ( øp h NOK) 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Spp p u p p Åp up,, øpp ppy Kp Kp u Gu E H AS p Gu E H AS h y B y pp 50% j p, uø p Tj æ p Kp u ppp, p ø ppp p Ty p h h h y ( ) y, pj y ( p 20% 50%) K p u u y p pø p pu y y pp y pphø N p y p, u ø u y p pø h p p Dp D- p y p u pp I u j h æ ø D y æ ø p N u p y p, u u p Køpp Køpp u K, u, p Bu L h u u p u u h p up j, u p p hh p D K h - u Iø h jøp I - ujp ø hh NVE A j ø j jøp R ø ppj K - æ p Kjøp u j p K u p Oøp j p pu, p y øp Ø p / j Uy, u p ø p O uy / ppj u pu,

18 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI Oøp u K j ø øp p pppu A u, u - L j ø øp p pu V V ø æ V y p u p u u p D h ø øp u, p p D j øp ø j øp Gj øp høy u V u ø E A u ø ø uj ø p A Gu E N AS uj A y ø p A y h ø uj Aj p Aj jøp u M j u øp M uy u p ø p p KK 37,5% Au V DA 20% Au R DA K 35,3% E E AS 2,2% E B AS K h j p 10% p Aj y p u p p Aj h u u p pp V L u j F Ku ppø py p A p jø p u u u I jø ø u up p p Pj Pj pjp æ ppj p uø B p u hu, u ø, pj y y, p pj u u øh Pj u u pjp E p y pjp jæ ppj E p pj y u () j jæ ppj h y 10% ø u pjp pj Sp h pj j Ku Lpj (KLP) I h p pjp ø

19 19 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI 2016 S K Gu E u j yp, 25% p u, uu 1,3 ø/wh jpuj 7, u p 33% 0,7% p æ ppp S u U / p u ø V u p y, hh 24% p 34,3% u J ø 11 E j u hj K h j u hj Vpuj p u S puj ppp h, j pujj Sj K h uu, puj ; V, M Å, - uj, uy p p M K h u 9,5 GWh K V Å h S puj ,4 GWh j 85,1 GWh jup Opp E h p 25% puj M, 2016 uj 11,9 GWh V h j p pu Vh ø Oø 465,3 GWh uu 427,7 GWh 2015 Tp H K Jy-K A Hø K uh u p juu

20 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI VESENTLIGE ENKELT TRANSAKSJONER D 2016 p E E AS j I AS I AS 50% h Gu E H AS E E AS I AS 100% Gu E AS E M AS I AS jøp j Gu E AS p p Rup p u I AS jøp j E M AS E E AS 3 VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER Mp Døø, A p Å 785 Å 0 A p Tj ø u uø p- p Gu E AS 280,0 j Bø p j pp p ,8 ø p p ,5 A p 280,0 153,1 p I AS 2016 R I AS Gu E H AS py 150,0, ø 23,1 j jø u, j 10 A p Å A 0 A p Bø p I j I Gu E H AS I u 42,3% Gu E H AS 7,7% j I AS E E AS p Gu E H AS 50% p Sp h h pp u u p Ø Ap 3-8 Læ K K T y p juu p F hu p Hp

21 21 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI 2016 K T, y Puj Oø A u uø F Tp øø Su Bu p Å Op N I AS Å A p A u p Å u A u p A p Å Å ** A A p Bø p Ø * Ap Læ Læ Læ Læ Læ I 2016 h Gu E N AS 11,7 y M S p y ujø 43,4 p *) A u uø pj u p p **) K h h Å, u 2016 N øp p pj p K h y p u p, p, puj puj

22 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI IMMATERIELLE EIENDELER KONSERN K Gw M Kuj Pj Q Su Bu p Å Å I AS Å A p A p A Å A A p Bø p Ø 10 * Ap Læ Læ Læ *) F ø p w 10 u p ø y w 4 VARER K K N E A I Su

23 23 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MV Mp K Lø Lø A Pj A y A ø A ø I AS Su A y * 80 *) u Gu E AS Sy h pj ø Pju æ 66% ø pu O y p u æ yh Y p A ø Sy Lø/yh A jø 6 Mp K R (øp ) Rjh Aj S Ø

24 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSE Sp p h jpj jpj Sp pj D pøp pj- AFP-p j p pj, NRS 6 M hy øh uøh y u KLP u Fø u ø: Mp K P % D 2,60 2,75 2,60 2,75 F p 3,60 3,30 3,60 3,30 F ø 2,50 2,50 2,50 2,50 F G-u 2,25 2,25 2,25 2,25 F pju 1,48 1,48 1,48 1,48 Pj pp KLP N pjppj R pjp A p pj Aj Ruø u p A pj A N y ø pjp A pj I AS N pj B pjp Pj I uø A Ø pjp ( )* N pjp I AS N pjp D u u p y u j *) Ø pjp j cpj ø D

25 25 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI NETTVIRKSOMHET E p p, h, NVE h D p h h u D u, ø, p h h u B høy, ø u h h p R D SUM I I puj E K E u u KILE Bu P I u Å Bø -/ E NVE, uø Å Bø -/ (-) Bø -/ E NVE, uø R 25% Pøp -/ Bø -/ K: SUM K E D p Np Oæ Ø Su Du B h: R D V p V p Gu (Gj + 1% p) A/Du A 10,6% 6,4%

26 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI INVESTERING I AKSJER OG ANDELER Sp E E A Bø Gu E Puj AS Gu E H AS 100,00% Gu E N AS Gu E H AS 100,00% Gu E Fy AS Gu E H AS 100,00% Su ø j p I AS Gu E H AS 50,00% Su ø j h E E AS Gu E H AS 35,34% Su ø j y p E B AS Gu E H AS 2,23% Kupuu AS Gu E H AS 12,50% Spp Kupp AS Gu E H AS 8,84% G Tuøyp AS Gu E H AS 0,54% 6 6 Su ø j Tø AS Gu E N AS 5,88% E E AS N , 3 170, 2016 I S K, H S Ajø R h p juu

27 27 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP MV F (F) Rj K E S Gu E Fy AS D N F 100,0% 100,0% Gu E N AS D N F 100,0% 100,0% Gu E Puj AS D N F 100,0% 100,0% I AS F h H 50,0% 50,0% E E AS Ty p Sø-Tø 35,3% 35,3% Au V DA Ty p Gjø 37,5% 37,5% Au R DA Ty p Gjø 20,0% 20,0% I y p u pp I p u p I h I AS, u pp I p u u I p Gu E H AS u- p M ppjøp u p Dp A Bø Ep 2016 Ru 2016 Gu E Fy AS Gu E N AS Gu E Puj AS Su Ty p p F I T / Å u U E E AS Au K DA Au V DA Au R DA Su K h 2016 Au R DA ø p p 8 145, u pj

28 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI F h u Rpj Bøp K Kjøp Lø A A A 631 S Åu U I Tp, øø L h A V Ku A Bu, Su Pjp Løj * B Sy A j ** Su j *) Løj Gu E N AS p p **) A j Gu E H AS p p Ep h Bø p (u) Gu E AS h Å M uy Å u h U D æ uy Gu E AS p ø p I AS V uy p I AS p 2016 B uy ø h Gu E H AS 2016

29 29 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI MELLOMVÆRENDE MED NÆRSTÅENDE SELSKAP Mp K A L E E AS F Gu E Fy AS A F I AS F Gu E N AS F Gu E AS A j K j Gu E Puj AS L h Py I AS Bø I pp ø h p Py p D y j ø u, j 2 11 SKATTER I S up p u U 25% p u j p-, uu ø u p Sø u j p u ø Nuu Nuu uuh p u j puj y S 1,3 ø/wh 2016 Nuu u u Eu u uu ø u u Gu I puj ø æ u Gu ujø 33% ,3% 2017 U u 34,3% p u j p, ø u M upu u ppø pp up puj hø p, u j p p D j j I u j p up N p 0,5% Gu æ h Gu æ, - u h U U u upu j p p p 25% E E ujø u j D 0,7% E upp up, ø

30 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI Mp K Å p u : B uu B u u uu E u E u u N u Kj S p u B : B p u SFu N u ( u) B uu Su A : Ru ø F (25%) S ø p: E u P j F ø u uu F p -53,80% -16,07% 10,98% 23,50% B u Å u u Su u Su S -53,80% -16,07% 11,80% 46,05% V h pp y VA 2015 u u Bø u y V uj p u 2015 Spj j - Oæ : Mp K A V K /j Ø /p Uu ø B uu

31 31 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI 2016 Å uu: Epuj j 7 M: Wh * 1,3 ø = K Gu: Å u u ø: Puj G j 0 0 Su D puj Kj S F Su Gu u A ø u Gu u ø NGI Å u (33% / 31%) U u: IB N u ø B u V R p ø NGI ø A ø u Gu u Bø u NGI, (34,3% / 33%) Spj j - Gu: K V K /j 0 0 Ø /p 0 0 N u ø U u (34,3% / 33%)

32 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI F p hu, j u p j u A ø Bj Sp p 100 ju

33 33 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE MV Kph A j Py Bø Oæ j , Ajæ A j E S Ru Ku % 30% Øy Ku % 30% N-F Ku % 20% Sø-F Ku % 20% Su % 100% 13 EGENKAPITAL Mp Ajp A p Su P Å u A uy P K Ajp A p Su P Å u A uy P BANKINNSKUDD / SKATTETREKK I p p 2 409

34 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI FINANSIELL OG MARKEDSMESSIG RISIKO Vu Gu E p Kjøp p p Gu E u p æ D u u, p u p p R Gu E p j pp D p V p uh p K R p h ø ppy p, h h æ p p L K h h j p D h p, u æ D p p ø jøp y ø p, ø u 16 LANGSIKTIG GJELD K L j P j uj P : Aj p Aj h Su H p øuy? P Ch F u Kj Ju Øy S (Hh) u juu

35

36

37

38 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI GUDBRANDSDAL ENERGI NETT Sp y, uj p Sp 100% Gu E H AS O u u Kj h u N-F, Sø-F, Ru, Øy Sj- S I 2016 h æ y y hy, y E6 u D ø pp j Gu E N AS, hh 17-5 Sp uy y B u E B AS 2050 Oj- p h ø u ø h D æ 2019 V 1 j u y Føp AMS-y j Gu E N 48, h 2016 h 24 Sp h u 2016 p 19,4, u p 14,5 Vh p p u Ru ø (MNOK) 18,9 4,0 A u I (MNOK) 102,9 57,6 Å, æ Syæ 4,7% 2,7% P æ 1 2 Fu Gu E N AS uy uj -, -, u D p pp u p pj ph u p Gu E N AS uu

39 39 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI 2016 GUDBRANDSDAL ENERGI PRODUKSJON Sp y, puj, hu puj j p V p Sp 100% Gu E H AS O u u Sp V Ru u, M Å Øy u Å K ju F puj 10 GWh y, 2016 pu 2,8 GWh Sp u Øy N-F I pu 76,4 GWh 81,4 GWh 2015 A u 11,9 GWh Opp E AS h Sp h u 2016 p 0,4, u p 0,8 Spp h ø 2016 h 2015, h ø I 2015 ø 4,1 Å 2,8 D pp y u h y pp U pp y p u u ø A hu u j ø u 2,8 Sp h 2015 ø V u u T pp ø 2015 Vh p p u Sp h pøj jjøp E V, h j u E V D p D p Gu E H AS Fu Gu E Puj AS ø pp h M V Ru ø (MNOK) -0,2 2,4 A 3 2 I (MNOK) 29,2 59,9 Pu 76,4 GWh 81,4 GWh I M, y Å j

40 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI GUDBRANDSDAL ENERGI FORNYBAR Sp y, puj y p y, Sp 100% Gu E H AS Gu E Fy AS 37,5% Au V DA 20,0% Au R DA O u u Au R DA j p R Oj- Ep 2015, h uy 31 ø Ojø Ty Å u Vp 2019, pu 370 GWh Gu E Fy AS % p Sw Müch P Gu E Fy AS 264 A 42, I Gu E H AS Au V DA j p Kjø Oj- Ep 2015 Sp p uy Au K DA p K Oj- p Sp 2016 Rjø p Sp h u 2016 p 3,0, u p 6,4 G 30% Au R DA u Vh p p u K p y pp u u j p Au-p Sp h D p Gu E H AS Fu Sp u pj y uy

41 41 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI 2016 INNLANDSKRAFT / GUDBRANDSDAL ENERGI D 2016 p E E AS j I AS I AS 50% h Gu E H AS E E AS I AS 100% Gu E AS E M AS I AS j, p O u u Ru h ø h j p Gu E AS A h j p I AS S u uu ,8 50% p I AS u p Fj h R

42 h p, p p hu ANM EL TO O R L DT AV ARS GE EN h ju u æ ø u p u p I j ø u S y p j u R K A p S jø p, Gu R p GE, T y j S p p H A j O P E ø p pp -u u V Ny, u æ E u p, ø p Gu j p u 2000 p j j, j h 20 u G øu æ ø 1 p E ø 1 h u u ø y 10 0 j j h u S, p æ K P-u GE p u M h y j p y D 25 ø y p y, J u y y p u p p p u I ø h j D A Gu h j S u p j ø E E u p u h J Gu j D u u,, y u p h E h 1988, h pp S p p u æ h p p u u D j j øy, u h æ u p, u, p p : ø, V y - K u E GE j, j E D pp y 6 p ø E M h j æ U GE 2013 p 19 p ø J 8 u D 6, h jø p p p GE- M h ø ø p p h P j u p, u, h j h u y E6 ø u pj, yp h h TEK D ø u, h p ST O y N G U FOT -F D O: B y G E JØR F py y F u N SL E6-u : V y ETT Gu h y EN p y «F y M A P j E6 M D u E M M h S V p u j» h æ V j h u u ø j j S u j u y pu y p u K A, R p ø pp, j -p! u p -j A «F Gj h 95 ø u 2 u K ø- h p V æ O h y y h ø y GE h h h N I p j Y y pp u j,, ju V - D h h h j uu HETER p,,, 1, h j M F j 860, M j h N 3» h H,? Sjæ p L y æ S, B D S B j R T E ST, h jæ, pd 2 0 h 1 u I I V D 3 M LL G p ø A D j ø ø B ø h, E N A y 11 NYuHE ø j, j u Sjæ, Å!Rø K u O 1860 uup E TER, p y 26 h j j p E? V V j,, Gu h j æ V j L y p h j GEN h j S20 T 10 M F O h u Å h j 13 h, Å h h ø E Sjæ u u ydø h y V h j, h, j F N h ø h p V pu h,yj, h V ø S ø E U V), 15p h T S V y Å ø IN DV S ø j y 1959 S jp j, p p Åu h h hd R pp ht T ya K B, M 1964 Lh øj S S R u u ø A h ø, h AC p S Rø 6 R OSSTORE u j 1 j M 2 S D O T E IME 1 6 STÅ S 0 6 pr G GEch y, W, p Å 0 pi ønsjonar py Å PÅ -VIL j ø j J SMY p EF pp, R E ø, y: Hu KKER: P u Sj F p y y F p 16 H u 2 R p 9, u,5 -V h u j u Ey U y Rø pp V ø h j j p, jø A h Lø h, SMY 33 j : (T ø B GE, E6 y ) Tj j,, Hu KKER: P j y j O y h «p y p h ø j ø h» u Ey N p h y j j h h, Lø, K h ) : T (T Å j ø u : 6 h 12 E6 h F p -V æ :? j p N : -F u y uy RUT ESK V IFT? u j : O Mh u p, øu Ø A, Sj 9 3 E F - j u S j u u j R p u Tju u y Iu u -y p ju u j, 2 p jæ 015, 3 j U I h 0 y - 0 jp A I u y uur - j T, u - F 2015 jupj 201 E 31 E 8 1U8 j M /E2019 (20% 1M T(2 ), G u - j 30y1, p u 0 4 p üc % u u j 905 ) h - (60 S ju, p, % 3 T ) 1 w E 2018 D p u / K Dy V Sj E 9 3 F j u S j u u j R p u Tju j u I 300 h y Tj F u 1 9 www L : O

43 æ u p p V EG EN &O SS p GE G p E, Gu, - GE S u T T K!, p j ø p K ø æ j u H u - h T h u æ u 020 ww p p 95 w1 p L ø Dø 10 I j y E 6, j NY 16 jheter u 2016 S Rø O Å ø pp S, S h Ru u S y F : p Bjø, F h j j pu p ø h pp y h h h h D S KRO Ru NER ø I KA SSA N jø uy u j h j M p E V ø u j y 6-j GE u S GE j u h j B A p, Å GE h u y ø V h j D 5 ø G j 50 E p 5 40 j - ju p 60 (22 E 6 S V p D p y ø S70 p 66 pj h p u M : D j 2 h p O C 0, 13 IKKE ø c Åø h MØT HØSTu Åø hø E M p : 123 p y NPÅ U /,, T pjä, j SLITTE p 5 ch SOM j, E25R6D y, M - jp E,4 K G P K E ø! h 2066 G h u y 193 y E y j, h p ø y 1503 u p Gj p j p Au GE GE - Ø 22 0 I p A u T R, V p GE B p 1,3! H E ø j u p T ø p E6 y u N p u 000 h pu N c - EU/p OR LAR ø S u y G ø u D p Uy E B /Su EN K p p, V, æ E6 E6 Gu p D Eu h 260 GE hø D p, E 1, Ny EA6Ø æ p V u p Gu Ru p T: Fy L y S pp p u pj u Ep 61 2 j j R E : , 12,264p N j p GE, 3 8 S y V j p 20 p P ø 33 Ou u j p S, p - Ø Å Fy T: 6 N ø h 1 28 F Ty B uy www, R 20 p y 30 R u S ø u -F y h u wwlw ø Øy GE u Dø28 L GE I 30, S 22TÉ TÅ KÅ p RT p 2016 h u GE u Ppp juu D u K J u øu Kj p, p 8 G ø j u h Kj p p ø æ p y B p S h Tu h E pu y GRAT DEKK IS SJEK K! Fy B A S V S

44 2640 V : cc/ge www cc/u www F: T I B, H Ju Gu E

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S f u u ø! F f b fu H ø? D hj hu! I 1. ju 2019 p øu N h f y u ø, p fp A M- Syy (AMS). Sø øfbu p b, fj fbu Ehub p. D h b u f fu. Ifj jø j f pp. D ø ø p 100. Hf ø? S ø b y fbu, fu f b fyh, p f bu ff. H j?

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

Møteinnkalling. Etter ordinært møte blir det avholdt et kort møte i Styringsgruppen for næringsplanen.

Møteinnkalling. Etter ordinært møte blir det avholdt et kort møte i Styringsgruppen for næringsplanen. ØVRE EIKER KOMMUNE Mø U F 3 Næ ø Mø K F V D.03.204 T 00 P K 55 K 545 K 5 K 00 A Rå Bø S O B K F O Oæ ø E æ ø ø Sy æ. E ø ø. V ø æ. Oø.... /4.... 2/4. ORDFØREREN I ØVRE EIKER. 204 A S F. M Rø S S T L PS

Detaljer

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL I D È D F F B. H y h æ yj,. Pj y 3 : Sy B F E18. L B F æ æ L, y æ. D j F.. LANDSKAPSPLAN M 1:2000 N LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL1800-300 F V E18- j j F y æ E18 -/,, j, y H. É æ y, y. D j F y. S

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l" e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st S f c vå R= vå Uø fi S Do f Bhy c f Ò o fø y,, H=, o,, o o å fø v y ø R o 6, R R, V H=,, v R o 6, å o v R B B v Vå B o hu o o v u jo u Vå B o hu o o v u / jo u o f o, f v u B v M u o ov uo S å, 6 K, o@ovo

Detaljer

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11 f fj fjæ Juu Kyjyb H Y - Ju 2016 I fø y f D by. H M, H. Lu 2, 11 12 6 7 10 7 f fj fjæ Ju 2016 Ju få p E bf fj Så j j. D fj y 2000 å å f på å f på fj. Fj å f føfø, p ubb, f j u f. Fj u å jæ b. D j å å ju.

Detaljer

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug ppåf FAIT 1. quz 1. 2. c 3. 4. 5. 6. c 7. 8. 9. c1 0.c F 1. y p u å p å j L 1. M 2. By 3. H 4. p 5. V 5. 6. u 2. å å f ujå på: By å ( p) u få. jå u «få» u å u få. H j på å, f u ju. å, j,. u j? 1. Du å

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien.

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien. Kf j 25 y H Jbb Fjø Kf yhj F jø 20 Kf Kf Jb j Z K Lå b hj E K Oc Sø K f T Å E Ø Sø Å V Sø j y jø L H Ly S V ø S D H Sø S Lå Vc L Off b Sø Lf TEGFORKLRIG U T Kb K K j KK ETT T Høyp 45-300V T Høyp 11-22V

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vannrett 5. Hvete 6. Rug

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vannrett 5. Hvete 6. Rug ppf FAIT 1. quz 1. 2. c 3. 4. 5. 6. c 7. 8. 9. c1 0.c F 1. y p u å p å j L 1. M 2. By 3. H 4. p 5. V 5. H 6. u 2. å å f u på: By å ( p) u f. u få. u å u f. H j på å, f u ju. H å, j,. u j? 1. Du å u u j

Detaljer

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane E j V R f S Fj 6- I h I 3 S 4-5 3 R 6 3 R f fh 5-5 7 3 Fy f jø 8 33 Fy f b 9 34 V f S Fj 35 Fy f b 36 R f fy, ff 4-7 37 R 4-3 3 38 R f f 4 39 R f f 5 3 F fy f N - Gj - Sø N - Gj 6 3 R f Nfj 7 3 R f Oå

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj133 RENDALEN KOMMUNE Fu Åp SAMFUNNSFAG f 9 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Ev u 1 ( Å b u Gjø f h v fbu på I pub v ARBEIDSMETODER F jå v y ff Db uv F Ivu b Guppb VURDERINGSFOR MER G v åppå å v G v u

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S u uk ø! F b u Hv ø? D kk hj hu! I 1 ju 2019 p øku N k h y uk ø, p pk k Av M- Syy (AMS) Sø øbuk p b, j buk Ehub v kp D k k h v v b u ku Ij jø j v pp v D ø v ø p v 100 Hv ø? S ø v b y buk, u b ykkh, p

Detaljer

Rapport fra verksted

Rapport fra verksted f 4 j Dj c y è 6 8 L : 9 84 86 V wwwj : 66 c@j f I 9 I 4 H 8 fy f 4 (6) fy IHLD U 4 F 4 P 4 D FÅL 8 F 8 Ij 9 IL: H D D PJ PLLI 9 f H 9 P f (PL) P f 4 P f L 4 IUJIVL 4 j 4 I f HV ÅL V y I f 6 P I 6 6 jfø

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen f B K 2 OESETER- YGÅRDSTAGE K y f hj m Fj V L c å L F jø Å K T f p - S f K H Ø Kf Ø K f GC HB I A Ø f K FD R L K P J K f 22 Å O E By å L V Søm D H Kf L H.J S p H T Kf Ø f K V øm S ø J R S. Jc ' jø Byj

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål Tbu j m f Hv b m my 32% 29.p 44,50/pk Kjø v f 4, u/ v (74,75/k) Ny bø! hv 34-37% 25 p k Apbø Sp, p k uv f fk 25% 33-% 32%.p 89,/pk Gv fkbu 5, Lf (119,80/k) V fbh m vu ykkf pju. Tbu j 8.2-10.2. p k Bmk

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

TESTVINNERE. i alle prisklasser! EL NINJO. Stigehøyde: ca. 60 meter. Kruttvekt: 1000 g

TESTVINNERE. i alle prisklasser! EL NINJO. Stigehøyde: ca. 60 meter. Kruttvekt: 1000 g ESVINNERE 2 V B 5 1 2 Hj K Nyh EL NINJO Shøy: c. 6 Vh: c. 1 K: 1 E Nj,. 14,2 V B 5 1 2 Hj f E C Hh G h S f y M 275,2 375,BOOS 56 Shøy: c. 4 Vh: c. 5. K: 7 ESVINNER F j f æ 599,- BALE OF COLORS Shøy: c.

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag!

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag! Tb j m f H b m my S fm! p m h Kjø 4, / & (74,75/k) ønre md Fk k E jc Bkk h, f fkk (k 79,/k) 1,5 (,7/) Sp 25-40% Ny bø h!.p 39,49,/pk Gpø 480-, pø/, G (49,83-2,/k) V fbh m ykkf pj. Tb j 22.2-24.2. 2% 18-42%

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve VDGG V-_ ) B ( ; y få N. b å y. f j f b f h å b y j ( å y h D å. ) f h æ y b - B j c j : CH j = D Ny : : : % : b b : : CH G G Y B y b : I y N : : / b - Ø y y : å - F b b f å j - j B - F j f H y j å HC

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè T T: PXSuAS v/ WmKm Kp: D: 2017-03-07 Rv/Rvd: 0/ Dum: 20160750-04-TN Pj: UfygGhubu Pjd: ØjNd Ubdv: ØjNd Kv: YuhKm Ufygp Ihd Idg 2 Gufhd 2 Sb 3 Fgufygp 3 Av1:Eufyg 3 Av2:Ebgvyjè 3 Av3:Tvufygfd 4 Rf 4 Tgg

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

...pluss litt om rettigheter

...pluss litt om rettigheter ...pl li ih E y fa... Å a på l, hv på viå, y fa i liv i. D vil pplv fih ava. F fl bå p li l. Slhva iab a væ li al, i øvivi å y. S ll i liv, vii a v a ha iab, hva al jø hvi få føli. Slll læ å vi iab i,

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

WIERSHOLM AGENDA FINANSKRISEN TEMANUMMER. Leder: Finanskrisen Siden sist Finansielle problemer 04 Finanskrisens virkninger 06

WIERSHOLM AGENDA FINANSKRISEN TEMANUMMER. Leder: Finanskrisen Siden sist Finansielle problemer 04 Finanskrisens virkninger 06 TEMANUMMER WIERSHOLM AGENDA INFORMASJON FRA WIERSHOLM - NR. 1/2009 FINANSKRISEN L: F 02 S 03 F pbm 04 F v 06 Om 08 Km 10 Mubj 12 S p 14 Th Bm Gm Bp m f F pm Kp 16 18 19 20 Fv vuø 2009 Høymm 21 22 FINANSKRISEN

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016!

MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016! J fø i ibu i ffii pubj f vi 0! J i i b i fii ubfi f f 0 på på 0 v, u i på iv.c i i i! iø ø b v j pp i å ji iu u i f f uí fici ió v iv.c 0 vi 05 iø ø b v j pp i å ji iu u i f f ffii ui f vi iv.c h v i 05

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e Fu A Sø Sf upjh 2014 21 Mj8 N 24 G Lø 9 4 D h V v v p v u m h h hv v hj SVGERKRMNALTETEN» b: «LANDS m jø f høy uv fh m v TyS pusj 1945 vf SpØm: «HVA SKAL MAN KRMNALSERE G HVA KKE?» E u b m v p ( m f v

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Fonnanipa. Klungerdale. Storafjellet. Kloppabekken. Kvitingen. 28.88 km² Nedsta. 328 Kleivavatnet. Kvitingsvatnet. Kleivane 371 368-334 477

Fonnanipa. Klungerdale. Storafjellet. Kloppabekken. Kvitingen. 28.88 km² Nedsta. 328 Kleivavatnet. Kvitingsvatnet. Kleivane 371 368-334 477 Høgv 1101 L Nd v N rdv Mød r S 794 Su G rrd p Fj 964 Sh u j S Kr Hjr å Brj 502 Vfj 435 1 530 Svrrg Urd v: T 2 000 Mr Eg 637 Lud 448 Kpp 656 P 7050, 5020 Brg BKK Prduj AS, 704 Hrhug dr 5 N Ovrr 357 GåArv

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Attraktiv hele livet Øv te ig. s p la. k jo ld. H ålo g. ar H. S j. S jø. S t ra n d gat a. r bøs K aa. R ikar d. To rv. pla s.

Attraktiv hele livet Øv te ig. s p la. k jo ld. H ålo g. ar H. S j. S jø. S t ra n d gat a. r bøs K aa. R ikar d. To rv. pla s. å b u Hd ou V Ho j ø u o y u b b h h Ø L u b b d o Hu B x F o d o d F c h u u d BYOM O EKEJO o f o du d u bo d u L Jo jo o d M Å T op fo Hd u jo d p y F å H b V T o d æ H F hu ø Vdu. H E B j K : ø, b,

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2011. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 3/2011. Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 3/2011 Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold - Resultat 2 - Balansesammendrag 3 - Cppstilling over endringer i egenkapital 4 - Kontantstrømoppstilling 4 - Noter til regnskapet 5 KLP

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer