Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824"

Transkript

1 R Sj Nj ø IS 1824

2 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P S O, 0130 O U 2, O T.: F: H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : T.: F: V, u: IS 1824 Kj S, K P, Kj H. Eh, H W TD A G AS R h, KITH, u MILJØMERKET TRYKKSAK

3 Ih 1 SAMMENDRAG 6 2 INNLEDNING BAKGRUNN MÅLSETTING MED SJEKKLISTEN MÅLGRUPPE METODE 9 3 SIKKERHET I SAMHANDLINGSKJEDEN NORM FOR INFORMASJONSSIKKERHET ETABLERE OG OPPRETTHOLDE INFORMASJONSSIKKERHET AVTALER RISIKOVURDERING 12 4 KVITTERINGSMELDINGER TRANSPORTKVITTERING APPLIKASJONSKVITTERING XML HER 15 5 OVERVÅKING AV MELDINGER OG AVVIKSHÅNDTERING SYSTEM FOR OVERVÅKING HÅNDTERING AV KVITTERINGSMELDINGER RUTINER FOR AVVIKSHÅNDTERING AV HELSE OG PERSONOPPLYSNINGER 18 6 MELDINGSHÅNDTERING FOREBYGGENDE TILTAK KVALITETSSIKRING PROSEDYRER OG OPPLÆRING ELEKTRONISK UTSENDING AV FASTLEGELISTER TILGANG TIL FASTLEGEREGISTER NHN ADRESSEREGISTER 21 VEDLEGG 22 V 1: Sj 23 V 2: Ru 7 (N) 24 V 3: E u S. O h 29 V 4: Sj hå V ( ) 33

4

5 F D h h ø. E y u u ø h. D h j å u. D ø y u å y D h å ø. H ø h æ å å u å å. E h h y,. Bu h h uh; h? E å j å å h u u. E N H u u h. I h KITH å H ø h u h j. D u u h å h h (h,, u) å ø. 5

6 1 S Å ø, æ å å. F å h å u u. B j y h. F å u å æ h h h h y hh h j. I h h h hj, h h h h h u N H. D u å h jø. F å u ø å h å. K u. Oå u ø 6

7 å. D å u u u hå h y h. D h u. T u hy ø å j. 7

8 2 I 2.1 Bu F uj, h,, øj y, æ jø uj h, NAV æ uø E j æ u h u F å y h, j, h hj æ u u u u u u

9 Mø u u ø hj: F 1, : 1. L h 2. L NAV 3. L H (hujå) F 2, : 1. H h 2. Ku h j 3. Ku h j h M ø u h, å u u. E å u hj h. H,. A å å å. F u, å, h å h h. Så h yh å,. D å, å. D å Nj ø h h ø hj. 1 D u å å, : F Bu ø u u. Lø æ høy, y h æ å å. 2.2 Må j D å u u F å å å u å æ å æ å, j h å uj å h. F h å u øå, h ø å å u j å u. 2.3 Måu Sj h h h h y h u ø. D h juy h (h, y, IKT, IKT c.). I å, h h u, å å, h uy h j. 2.4 M Sj u H uu å. A jå ø å, uu å h, u KITH. Ruu h h å u å ø. Ruu h å : B Bh HEMIT A Hu S Ru N S. O h A B N UNN L Nå Tø u E S KITH A j jø u. M u uu u juu, åø ju uu. D h wh h u ju uu u ( u j). Ru wh u. 1 H (2009). H. Nj ø IS

10 3 Sh hj I h h h hj, h h h h h u N H. D u h å ø. 3.1 N jh å h. S h jh æ U y (å å ) h h ø 10

11 uj hy. S h, 2 h, 3 h, 4 y 5 y. 6 F å å å jh uå h h, h u N jh h (å N) 7. N u u j. N å 3 : N F V N ø y N H, u h ø jh. I å jø æ ø å jå jh h y h N. V N ø å uå h å yh uj å h. Få N : 1. h N h jh h h y 2. h h h å N, u å h h jh h h y. N jh h, ø. N jh u, h øu. D u h h y jh. V h j h u å jh h. D Shj. D å j j h hh N u. I 09 6 : Shj, Sj N. I h å j åu h N å y. 3.2 E h jh D h h å h jh hh N. 8 D h h. M h å h h y h hj u h. D æ h jh. D uø, uø å ø. V u, ø, æ h å h. D å. U h, ju h h. Dh h h ø. 3.3 A V u å u h h h h h, u jø hh jh. I N å uj u h y, / h/å uy / h y h å h. V å h h y N H h å u, æ jh ø uj N H. H u u N H h. D ø å 2 L h., (h), 2. ju L h (h), 2. ju L h h hy (h), L h y (y), F h y (y), FOR S h (2006). N jh h. 11

12 jh u h. I u u ( ) å ø N. D æ.. yy jh, y h å æ h jh æ. D å æ å å æ u ø u u. D h N 2009 u. 3.4 Ru I ø N ø h h y jø u å å yh uø h 10. Få u å u h h h h y uø å. Ny u jø h y jh. Vh å å u yh hu, å h å u u å å. 11 A h jø u u u h y jh. S 2. Dh å ø h æ u. H, ø j u h uj h. D u h æ j, h. I h æ h h. Ry u ø æ uu u u hå. F h h y u, å u. F j E V S. O h 2008 å u h. I jø u. S 3 10 S h (2006). N jh h. 11 S h (2006). N jh h. F 7, 12

13 4 K I h h h hj, h h h h h u N H. D u h å ø. D å u å h uj 12. K u å å, h u u. 12 KITH (2008). Ru. T: K. 13

14 4.1 T Få h j y. 13 T u å h Fu 1: Iuj j (). D, y u u. D u h h u ø, h å. E T. F æ h. D u. På å å h j. 4.2 Aj Få j å ø j j (y), u å. Aj å, å h hø. M u å h y. D u. E j æ, u. D j u ø, u. E Aj. Nå å, h. På å u j h. 13 H (2009). Nj ø. T: j. 1/09. h://

15 4.3 XML D R IT, h XML KITH uj h. 14 EXML h,, hå. 4.4 HER HER u uj. HER N H å uj NHN A. D u j yhu u u uj NHN A å å u HER. Nj ø h XML u hø. F j XML hj KITH Ru, R IT. Vj 2.0. h:// /R_j2. h:// x 15

16 5 Oå hå I å, u u hå h y. 5.1 Sy å Oå j u u. Oå j å. D å h y å å u å. H h å å y, / å. 16

17 T h j, h y. T y h, u y. M h å. Eh h å h uh å å. A j æ, å h h j, h h j h. N j ø. Gj j å h h y. Oåy ø u å. H å å y. D u u h h. E E HF h. D j. D y, j h u. H j, y å j. I h. Vh å h ø å y, å. Oå jø å u å j. I å h,, æ h. I ø h å / h. D å j å æ jø. Bu å jø å j ø j å æ u. N j y j u ( uy øu, uy ). M å å y y å h, æøy ø j. D u y å. N h h y, h u å j. H j ø j j. H h å h ø ø å å. Oå u h h å å jø å å. N å å, å u u å æ j å å. E I S u u yhu u j å u u. Få å u h h, ø å u u, h, u, u hå. D å h h j j j. 17

18 M u u hy. I j u æuj u h å å å. Uø h y ø hh h u hå. D å u h h IT å u æ ø å u. I å u h h IT ( N H ). 5.2 Hå N ø h. M y, å. D å y å u. Ah h å ø, y å. H å j h, u å j, å å h æ å h. D u å å j h. H j å å å j, ø c. A j ELIN ø 2010, ø å æ h y h. A h å u u hå ø. 5.3 Ru hå h y I ø N h h h h y h u hå 16. M h hå h y uø hh j, j / y hu. Få h å: Hå hu å y å Gj hu Vu h å h hu S Dy uu u h y I h u h h u y/u hå. I ø h h y hå å u u y. F å h,, u j u. S S h (2006). N jh h. 18

19 6 Mhå y I h h u h å y. 6.1 K D u ø h. D u å. I j å. D æ u å å ø å u å. F y h h 19

20 h y u. E hå å æ h æ u u. D å å y uø. E å æ u. F ø å u h å. E uj å jø h u uh h, å j h h. V j j. I j. D j åy u. S, ø ø h y h. I h ø, å å å jø u h. F å å u j h. I h ø. V u. 6.2 Py æ M h h. D u hy h å h, h y u y (h h) j. S å ø j, y h å h h y å j å. F å u uj ø h u y jø æ. A å jø å jø. Gj å u jø. D u å å æ. E Rj u ELIN u å u å ø u uj. H y hø h å y y, h. D j. 6.3 E u F å h h h å, å y å. L å å å. E ø j H j. Lø å u EPJ ø å. O h u HF h. 20

21 E E yhu y h u h y. D yhu y. D yhu uj. F. 6.4 T I h h j h. D j j æ h å jø. D h å h jø ju (EPJ). E h å ø (AMK, yhu). Lø EPJ u ø å h. 6.5 NHN A NHN A () j uj N H. D j h j u. A h å uj h u j j. F å h u h j h juy. A h å E E ø ( yhu) h yhu u. F h yhu ju. P u u. D uh uj å h hu uj. D h ø h j NHN A. 21

22 V 22

23 V 1 Sj MELDINGSTYPE: TILTAK GJENNOMFØRT SIKKERHET I SAMHANDLINGSKJEDEN N jh jå Dh h Vh h N H Vh h jø u KVITTERINGSMELDINGER Vh å u Vh j å u OVERVÅKING AV MELDINGER OG AVVIKSHÅNDTERING T y å T y å j D h å D æ å h å å Vh h u u å Ru hå j u D h ø,,, D h å y Ru hå u MELDINGSHÅNDTERING FOREBYGGENDE TILTAK D u y D jø æ F h y Vh h j Vh h u NHN A SIGNATUR: E u å j å jø h uj 23

24 V 2 Ru F 7 (N) U ø : N jh h Ru Søu F 7 Vj: 2.0 D: Måu D : A Gjø Få O Lø IKT F Pj Sh / h Vh / F M/ Dh Pu Vh å jø u h h y. Ru jø ø h h y, h å h. Du h h h uø å. Vh å å u yh hu, h å u u å å. A h h jø u. Ru æ h ø h h y. Hj Py 24 Ru. R Ru jy uu y, Dy, TV506:2002 N jh h 6. 2 Ru N. A/B 1 P ) L u u h ) D å jø å u u. D u u u jø 2 F u ) Ih h h y ) V u å u (h, ITy, ø, ) c) U u u u h å å u Py å yjø h h y h Kuj ø ) U u uø h u u h, y uj ) E u jø u. Gu h h u. D æ u ITy å u ITy u ) T yh u ( Sj u) 3 Gjø u ) I å uø h u ) Gjå u y uj u c) T yh h u u ) Du u uø h yh h, ø h y, u (yh u ), y (NB! Vu é uø h ) ( Sj u). D å y PCj h u ) I h å,, jh å ( Sj u) F 7 Ru S 1 5

25 V 2 Ru F 7 (N) N. A/B 4 Vu y ) Vu å ( M Vu u) ) P h ø c) U h h jø å h. D å å. E E å j u. R å 8 (yh X ). M u h F 5 F jh,, h å u. E å h h y 4, u å å h ( å ) jø å uj u. 4 Sy 8 3 Mu M Sy 6 1 Uy 1 Uy 2 M 3 A 4 K K T 1 Vu Syh F 7 Ru S 2 5

26 V 2 Ru F 7 (N) E å y j u F j u Bu å å : K = K I = I T = Tjh K = K Syh: 1 Uy <=1/5 2 M y 3 Mu 12/1 4 Sy >= 365/1 (A å) (E h 5. å 1/1 (E h å) (E h å) (D ) j) Syh 1 Sh 2 Sh 3 Sh u 4 Sh h: h h, u, (A å å hh h å/y yh å å ø h å u hh E y h) h u u å u T u h. å å/y å å/y T ø u j D ø u, å/y E j /u j j å ( h u E u, j, h å/y h h j ). å/ u. E u, /u j å å/y F 7 Ru S 3 5

27 , h I, j : T ) K K A ( K h 0 1 = é < > å ø y < u y u y u S I U y U J I I 1 h u y j. u h é y 4 h > j, y ø å å < y h ø u u h M B S V D H h F A A A 3 é 0 3 u > j ø y å < y u u S j B N I G h M M 2 u. h y y 8 å > ) j u ø ø u, å ( y h å < h u h h u B K S D M j H T U K 4 u K x S 4 = > 2 T R R V 2 Ru F 7 (N) F 7 Ru S 4 5

28 V 2 Ru F 7 (N) Sj u N Bu å 1 K¹, T Å / Tu Uø h S K Bæ PC u å. B PC h h y. Ty æ PC h h y. R (SxK) Mu ) Fu uu y h y ) S h h y å æ uy E / F y E ) I F ) Ky u å uy ) Sh å æ uy c) Eu u å h h y å æ uy T 3 ¹ Bu å å : "D u å y h y" F 29 Nå. A / T F 7 Ru S 5 5

29 V 3 E u S. O H V Mu h Lø u (H 2.0) ShP h h Pju S. O H. Syhu å øu h. Eh EPJ u u / EPJ. Lø u å 2009 åå h, u æ h h u øu. I DcuL EPJ. 6.3 ( uj å 2010) h h u øu å EPJ EPJ u å u. Så u u u, u uj. G u å y, å u å æ ø. Fu å yhu u, å ø å. Ru u y u u uø y, jå æ uu. R K T Bu j h y Lø u å h A h å y h I å å h. E h u å. D j h h å j j Bu å jh D h å Pju I H u, hhj Ku Pju y ø G æ R å h j, å å u ID å h j S h ø uø I. A j å h F EPJ S 1 4

30 V 3 E u S. O H V R K T P å j y h å h/hu A F (M u) å. O, u DcuL Bu h V å y h. A å j. R h h j h å. S, u å h j I. Må jø j Pu h, å å y. F å H, å Uø å u j F hhj, hhj y, u å jh A h uø, u u å jh () Gu æ! B å å æ, æ j u h æ. D j h HEMIT TIFF æ u McS Oc I W Oæ å S uj uh j, u uø u S u å D j å. M å N : u + Pu h y å ø ju å Ay u j h å jø. S h ø y å j y h F EPJ S 2 4

31 V 3 E u S. O H V R K T Bu ø DcuL F å u Du D F A F u å u H H h / jy I å. Uø å u j. F hhj, hhj y, u å jh Ru øh ju F hhj, u å jh () F å h F hhj Bu å jh H u H å, øu h P DcuL Vu øu h DcuL Kj uj Pju h u å G æ S uj uh j, u uø u N å jy/ h EPJ Bu h DcuL jy å å u O Pju > h (, å, ø æ å yhu h EPJ å uj ø) Mu h u O I > Pju uø F EPJ S 3 4

32 V 3 E u S. O H V R R h å u øu h uj. Sæ u øhj K I y / å h T Må ju hju Ny Pju Oæ H å u h øhj j å ø æ j h ø F EPJ S 4 4

33 V 4 Sj hå V (M ) 4.4 Aj F Ih K A : Tu: H: S: K : Eu : V: H. j Nå B Eu ø H u ø H å u, å H (h æ uu h y Dy )

34 P 7000, S. O 0130 O T F U : H D:TD Ty: A G R u 1000, uj å 120 / 250 Acc.

Rapport. Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834

Rapport. Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834 Rapport Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834 Heftets tittel: Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Utgitt:

Detaljer

Fagdag om elektronisk meldingsutveksling i NT E-meldinger. Stiklestad 5.Desember 2014 Arne Gunnar Barstad

Fagdag om elektronisk meldingsutveksling i NT E-meldinger. Stiklestad 5.Desember 2014 Arne Gunnar Barstad Fagdag om elektronisk meldingsutveksling i NT E-meldinger Stiklestad 5.Desember 2014 Arne Gunnar Barstad E-meldinger - Verdikjeden Agenda HEMIT Verdikjeden - overblikk E-MELDING Hva sendes, roller NHN

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Selvbetjening i EPJ også for forskningsformål - hva da med personvern?

Selvbetjening i EPJ også for forskningsformål - hva da med personvern? Selvbetjening i EPJ også for forskningsformål - hva da med personvern? Det er en selvfølge at man innen bank/finans via Internett kan: ha oversikt og kontroll over egne konti betale egne regninger forvalte

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger

VERDAL KOMMUNE. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Retningslinjer: Bruk av elektroniske meldinger pro-fastleger VERDAL KOMMUNE Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten Verdal kommune 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studentmanual. Matematisk analyse 1. 8. utgave. Knut Sydsæter Arne Strøm

Studentmanual. Matematisk analyse 1. 8. utgave. Knut Sydsæter Arne Strøm Studentmanual Matematisk analyse 8. utgave Knut Sydsæter Arne Strøm Forord Denne manualen gir mer detaljerte løsninger på utvalgte oppgaver (merket SM ) i Matematisk Analyse Bind, 8. utgave, Gyldendal

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA. Innhold. 3. Prosedyre for å håndtere avvik, feil og mangler

INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA. Innhold. 3. Prosedyre for å håndtere avvik, feil og mangler INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA Ved regelmessig oppdatering og jevnlig bruk, fyller systemet kravene til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og avløserlagets kvalitetssystem.

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i informasjonssikkerhet og personvern for kommuner basert på Normen Planen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling KS NIKT Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling Rapport fra arbeidsgruppe 1 1. Innledning og sammendrag 1.1 Innledning En arbeidsgruppe oppnevnt av KS og Nasjonal

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Knut Halvorsen Does the welfare state un der mi ne employment commitment? The re is a risk that welfare sta tes offering generous benefits will, over time,

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger Anbefaling til Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger VERSJON 2.0 7.april 2011 KITH-rapport 06/08: 2011 Retningslinjer: Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger 3 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn...

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 11 - Inn på tunet Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 11.0 IPT-VERKTØY: MÅL OG ORGANISERING Ja Nei Ikke

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Informasjonssikkerhet. Øyvind Rekdal, 17. mars 2015

Informasjonssikkerhet. Øyvind Rekdal, 17. mars 2015 Informasjonssikkerhet Øyvind Rekdal, 17. mars 2015 Om meg Øyvind Rekdal Utdannet sivilingeniør Jobber som seniorrådgiver i seksjon for virksomhetsutvikling i Miljødirektoratet Prosjektleder for å implementere

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Rett koding til rett tid i DIPS.

Utviklingsprosjekt: Rett koding til rett tid i DIPS. Utviklingsprosjekt: Rett koding til rett tid i DIPS. Nasjonalt topplederprogram John Colin Poole VVHF Ringerike Sykehus. Kir avd. Sokna. April 2010. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Delavtale i) mellom Tjøme kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SIV HF) om Samarbeid om jordmortjenester

Delavtale i) mellom Tjøme kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SIV HF) om Samarbeid om jordmortjenester Tjøme kommune Sykehuset i Vestfold SØR-OST Delavtale i) mellom Tjøme kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SIV HF) om Samarbeid om jordmortjenester Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten ved Sykehusprosjektet Nye Ahus

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten ved Sykehusprosjektet Nye Ahus Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten ved Sykehusprosjektet Nye Ahus Internrevisjonen Helse Sør-Øst 08.09.2007 Rapport nr. 6/2007 Revisjonsperiode Mai-juli 2007 Virksomhet Rapportmottaker Kopi (av endelig

Detaljer

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Liv Wergeland Sørbye Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Sammendrag An del per so ner som dør hjem me i Norge, har vært syn ken de de sis te åre ne, men sta bi li sert seg på cir ka 15 pro sent. Hensikten

Detaljer