VIDEREUTDANNING/KOMPETANSEHEVINGSTILBUD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIDEREUTDANNING/KOMPETANSEHEVINGSTILBUD 2015-2016"

Transkript

1 T T I N I N R H R Ø H Y Ø Y K K L L N N L L VIDRUTDANNING/KMPTANHVINGTILBUD Realfag Matematikk 5.-7.kl., bilgi g gegrafi i barnetrinnet (RF2), Høst 2015 Matematikk kl., fysikk, teknlgi g astrnmi (RF3) Vår 2016 teinerhøysklen ønsker å møte behvet fr kmpetanseutvikling hs pedaggisk tilsatte g tilbyr videreutdanninger eller emner fra lærerutdanningen. Dette tilbudet tildeler 15/ 30/60 studiepeng, g er utviklet fr å styrke den steinerpedaggiske kmpetansen ved skler g barnehager. Frtellerstff, muntlighet. amfunnsfag i barnetrinnet (1), Høst 2015 tudieår i billedkunstfag (FF1 g FF2) Høst 2015 g vår 2016 øknad m studieplass med relevant dkumentasjn sendes til teinerhøysklen innen 15.april 2015 øknadsskjema finnes på høysklens nettsider: 1

2 pptakskrav: Pedaggisk eller annen relevant grunnutdanning (bachelr eller tilsvarende) ller, dersm du ikke har grunnutdanning, er pptakskravet 1. Generell studiekmpetanse eller realkmpetanse med karakterkrav 3 i nrsk g matematikk. 2. Alternativt pptakskrav: økere sm ikke innfrir karakterkravene har anledning til å dkumentere reelle kunnskaper g ferdigheter i nrsk g/eller matematikk ved å bestå pptaksprøve (r). øker må ha fylt 30 år g kunne dkumentere 5 års relevant arbeidserfaring. NB! økere i kategri 1 g 2 kan ikke søke kmpetansehevingsmidler gjennm Utdanningsdirektratet. m videreutdanningene: Videreutdanningene består av emner i den treårige steinerpedaggiske lærerutdanningen. Den eurpeiske standarden fr samlet arbeidsinnsats i et høysklestudium er timer arbeid pr. studiepeng. De bligatriske timeplanlagte undervisningsaktivitetene i videreutdanningene tilsvarer 6 8 timer pr. studiepeng. Resten utgjøres av eget arbeid med pensum g ppgaver, alene eller i samarbeid med andre. Ved ønske m å ta en fullstendig lærerutdanning, se infrmasjn m Innpassing på høysklens nettsider (www.rshysklen.n/innpassing-bachelr ). tudieavgift: kr per semester per 15 stp. enhet tudieår i billedkunstfag: kr samt kr i materialutgifter per semester bligatrisk semesteravgift til tudentsamskipnaden (i) på 550 kr kmmer i tillegg. 2

3 Midler til videreutdanning fr lærere: Det gis støtte til videreutdanning innen lærerutdanning gjennm prgrammet Kmpetanse fr kvalitet videreutdanning fr lærere sm er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, K, Utdanningsfrbundet, Nrsk Lektrlag, klenes landsfrbund, klelederfrbundet g Nasjnalt råd fr lærerutdanning. Det er skleeier sm har ansvar fr at det finnes riktig g nødvendig kmpetanse på sklen. taten bidrar med støtte gjennm studieplasser g vikarmidler, slik at skleeiere kan ppfylle sine frpliktelser. Fr nærmere infrmasjn ber vi skleeier m å se på: øknadsfrist er 15. mars NB! økere uten grunnutdanning (bachelr eller tilsvarende) kan ikke søke kmpetansehevingsmidler gjennm Utdanningsdirektratet. Lån g stipend fra Lånekassen: Alle videreutdanningstilbud kvalifiserer fr søknad m lån g stipend i Lånekassen fr de semestre sm tildeler studiepeng. Lånekassen kaller det Videreutdanning, deltid, 15 stp per semester. øker må velge hvr mange semestre de skal søke støtte fr. økere til studieåret i billedkunstfag må søke i kategrien tudieår i billedkunstfag. NB! økere sm tidligere har en bachelrgrad ved samme utdanningsprgram fra teinerhøysklen eller har fulgt videreutdanning sm verlapper med årets videreutdanninger kan ikke tildeles studiepeng, søke m ffentlige midler eller støtte hs Lånekassen. 3

4 Realfag Høsten 2015 g våren 2016, 15 studiepeng per enhet A. RF2, høsten 2015: Matematikk 5.-7.kl, bilgi g gegrafi i barnetrinnet: 15 stp. Undervisning 3 uker på høysklen g bligatriske ppgaver. Matematikk i 5.-7.klasse Gemetriske begreper g grunnleggende gemetriske figurer i plan g rm; frihåndsgemetri g klassisk gemetri i t dimensjner 6.-7.klasse; skape rmlige figurer, bevege seg i rmmet (eurytmi) entrale begreper i gemetri; Pythagras lv, det gylne snitt, pi ksempler på etnmatematikk, blant annet bruk av gemetri i frskjellige kulturer Brøk, desimaltall g prsent i 5.-7.klasse Praktisk regning, kjøp g salg, persnlig regnskap Flate g vlum vergang fra aritmetikk til algebra Bilgi i barnetrinnet Didaktiske perspektiver mner i bilgi, barnetrinnet Nærmrådenes tpgrafi, kulturlandskap, vannveier, plante- g dyreliv Husdyr, krnsrter, arbeid g årsløp i tradisjnelt jrdbruk Hagebruk g jrdbruk Zlgi Btanikk Gelgi Gegrafi i barnetrinnet Fagdidaktikk g metdikk Naturgegrafisk kunnskap B. RF3, våren 2016: Matematikk klasse, fysikk, teknlgi g astrnmi: 15 stp. Undervisning 3 uker på høysklen g bligatriske ppgaver. Matematikk klasse Didaktikk g metdikk fr matematikkfaget i klasse Matematikkvansker, tilpasset pplæring i matematikk, blant annet med tanke på flerspråklige elever g jenter g gutters eventuelle frskjellige behv til tilpasning Matematikk i tilknytning til innhld i histrie g frtellestff i klasse, blant annet bigrafier av matematikere g mmenter fra matematikkens histrie Algebra, negative tall, likninger, ptensregning tatistikk g sannsynlighetsregning Tallsystemer Brer mellm praktisk-knkret g begrepsmessig-abstrakt matematikk Gemetri klasse, blant annet 4

5 Fysikk g teknlgi Fagdidaktikk g metde Undervisningsemner Akustikk ptikk Magnetisme g elektrisitet Mekanikk Hydraulikk Varmelære Teknlgi (linjer til samfunnskunnskap) Astrnmi Tverrfaglig tema: Undervisningsemne i 8.klasse: årstidene, jrdaksens helning, dyrekretsen, breddegrader gesentrisk g helisentrisk verdensbilde planetenes g månens bevegelser, månens faser, fl g fjære, sl- g månefrmørkelse bruk av almanakk g relevante nettsteder Frtellerstff g muntlighet. amfunnsfag i barnetrinnet. Høsten 2015, 15 studiepeng 1, høsten 2015: Frtellerstff g muntlighet, samfunnsfagsdidaktikk, samfunnsfag i barnetrinnet, kulturhistrie, 15 stp. Undervisning 3 uker på høysklen g bligatriske ppgaver. Frtellestff g muntlighet Frtellestff Den muntlige undervisningsfrmens plass i steinerpedaggikken Frtellingens plass i frhld til lesing, muntlig fagpresentasjn g undervisningssamtale levaktive arbeidsmåter Tradisjn g frnyelse; drøfting g kritisk refleksjn Billedlig-symblske frtellinger i barnetrinnet, danningsverdi g felles pplevelse teinersklens plan fr frtellestff i grunnsklen, bakgrunn g begrunnelse - ventyr, fabler, legender, mytiske frtellinger - Frtellinger fra verdenshistrien g fra kulturer verden rundt - Bigrafier - kjønnlitteratur sm frtelling Muntlighet Frtellekunst, frtelleøvelser Billedlig frtelling, resitasjn, språkleker, dramatisering, imprvisasjn, samtalens kunst 5

6 amfunnsfagdidaktikk, samfunnsfag i barnetrinnet amfunnsfagdidaktikk Histriefrståelse, kildebruk g -kritikk Arbeidsmåter g undervisningsmåter; frtellingens plass teinersklens læreplan i samfunnsfag amfunnsfag i barnetrinnet Lkalhistrie Primæryrkenes kulturhistrie g nåtidighet amisk kulturhistrie g nåtidige tradisjner Frtellinger fra Nrgeshistrien Tidlige høykulturer (India, Persia, Babylnia, gypt) Det klassiske Hellas Kunst g arkitektur, litteratur, skriftspråk g talespråk i tilknytning til ldtidens kulturer Kulturhistrie Presentasjn g drøfting av begrepet bevissthetsutvikling fra antrpsfisk histriefrståelse g menneskekunnskap Kulturhistrie; utviklingsmtiver fra verdens kulturhistrie gjennm billedkunst g litteratur Kulturhistrie g samtidsspørsmål; kulturell kmpetanse i en glbalisert tudieår i billedkunstfag Høsten 2015 g våren 2016, 30/60 studiepeng tudiet egner seg både fr klasselærere g faglærere sm vil frdype arbeidet med det visuelle uttrykket i undervisningen, sm billedkunstundervisning g/eller sm bearbeiding av terifag. Undervisning 3 dager i uken (mandag g tirsdag , nsdag ) tudiet gir billedkunstnerisk g steinerpedaggisk tilleggskmpetanse gjennm frdypning i farge, frm g linje g gjennm erfaring med frskjellige teknikker. Det er mulig å søke pptak til en eller begge de t 30-pengsenhetene. FF1 Frm g farge i egen danning, Høsten 2015: 30 stp FF2 Frm g farge i steinerpedaggikken, Våren 2016: 30 stp 6

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14 EFMD MASTER i REgnSkAp g REviSjn 2013/14 Ft: Niclas Turrenc TyngdEn du TREngER Handelshøysklen BI samarbeider tett med næringslivet fr å kunne tilby studentene en næringslivsrientert utdanning sm hlder

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret fastsettes til bruk i Frsvaret Akershus festning, 10. desember 2012 Luise Kathrine Dedichen Kntreadmiral Sjef Frsvarets høgskle Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE Kjelde: Rettleiar til pplæringslva m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning (Utd.dir.) Rettleiing m spesialpedaggisk hjelp.pdf

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Markedsføring av Friluftsprodukter

Markedsføring av Friluftsprodukter Hvedprsjekt: Markedsføring av Friluftsprdukter Frfattere: Eirik Hlm Krsvld Anders Nedland Røneid Dat: 21. Mai 2007 Sammendrag Tittel: Dat: Frfattere: Veileder: Oppdragsgiver: Nøkkelrd: Antall sider: Antall

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

UMBs historiske samlinger

UMBs historiske samlinger UMBs histriske samlinger FASE II Sluttrapprt 04.06.2012 Redaktør: Jnas Løvaas Gjerstad Side1 Innhld Prsjektets frmål... 4 Innledning... 4 Prsjektets mål... 4 Finansiering... 4 Avtaleverk UMB g NLM... 5

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Kroppsøving og Friluftsliv 2015-16 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Informasjonshefte 2013/2014

Informasjonshefte 2013/2014 ÅRSKURS I FRANSK FOR LÆRERE OG LÆRERSTUDENTER I CAEN (60 studiepoeng) Studium i Frankrike for lærere og lærerstudenter som ønsker undervisningskompetanse i fransk Informasjonshefte 2013/2014 Sekretariat

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp 2015-2016 Navn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Nynorsk Arbeid

Detaljer