Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2012/2013"

Transkript

1 Studiehåndbk Lektrutdanning i realfag 0/0

2 Lektrutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir undervisningskmpetanse i t realfag g sm kvalifiserer fr å undervise i videregående skle g i grunnsklens ungdmstrinn. Studiet fører frem til graden Master i realfag (lektr). Se rammeplan g fagplan fr studiet. LUR-studiet innhlder: Felles bligatriske fag: Examen philsphicum 0 stp: PHI00 eller PHI0 Matematikk 0 stp: MATH00 eller MATH Statistikk 0 stp: STAT00 Lærersertifisering 60 stp: + PPPE0 + PPFD0 + PPRA0 Emnegrupper: Du velger t emnegrupper sm gir undervisningskmpetanse, blant fagene Matematikk 60 stp; Bilgi 60 stp; Kjemi 60 stp; Fysikk 60 stp; Gefag 60 stp; Naturfag 90 stp * * 0 stp fra naturfagsemnegruppen kan inngå i en annen emnegruppe (i bilgi, kjemi eller fysikk), slik at de t emnegruppene til sammen utgjør 0 stp. Breddekrav: Du må velge minst ett emne i hvert av realfagene kjemi (KJM00), fysikk (FYS00 eller FYS0) g bilgi (velg ett av emnene i bilgiemnegruppen) unntak fra denne regel gjelder studenter sm har frdypning VG (nivå ) fra videregående skle i andre realfag med karakter eller bedre, enn de sm inngår i deres emnegrupper i LUR. Mastergradsppgave 00 stp: Du velger ett av fagene bilgi, kjemi, gefag, fysikk, matematikk eller realfagsdidaktikk sm spesialisering fr mastegraden. I tillegg til de t emnegruppene du allerede har, inngår: minst 0 stp frdypningsemner på 00-nivå g minst 0 stp mastergradsemner på 00- nivå skal inngå i det faget studenten skal ta masterppgave i mastergradsppgaven på 0 stp. Mastergradsppgave 60 stp: Du kan gjennm individuelle studieplaner, utvide masterppgaven til 60 stp. Med mastergrad g 60 stp kan dette tilsvare stilling sm lektr med pprykk i skleverket. Frhåndsgdkjente basisplaner g eksempelplaner Fr de anbefalte kmbinasjnene av emnegrupper har vi laget basisplaner sm viser plasseringen av de bligatriske fagene. I tillegg har vi laget frhåndsgdkjente eksempelplaner fr hver kmbinasjn, sm viser hvrdan hele studiet på 00 stp kan bygges pp*: Fr de anbefalte kmbinasjnene av emnegrupper har vi laget basisplaner sm viser frslag til plasseringen av de bligatriske fagene.. Basisplan fr bilgi g kjemi. Basisplan fr bilgi g naturfag. Basisplan fr bilgi g matematikk. Basisplan fr kjemi g matematikk. Basisplan fr gefag g bilgi 6. Basisplan fr fysikk g matematikk Lektrutdanning i realfag UMB 0/

3 I tillegg har vi laget frhåndsgdkjente eksempelplaner fr hver kmbinasjn, sm viser hvrdan hele studiet på 00 stp kan bygges pp. Basisplanene g eksempelplanene finner du på sidene sm følger. Individuelle planer Ta kntakt med studieveileder dersm du ønsker andre kmbinasjner av emnegrupper eller dersm du ønsker individuelle endringer i de frhåndsgdkjente eksempelplanene sm er frslått her. Når det velges individuelle planer har studenten selv ansvaret fr å søke Prgramutvalget fr lærerutdanning g disiplinstudier m gdkjenning. En må gså regne med at det kan ppstå timeplankllisjner når en følger andre planer enn eksempelplanene. Ta kntakt dersm du lurer på ne i frbindelse med studiet ditt: Rune Grønnevik: hvedveileder. E-pst: telefn 69666; Besøksadresse: TF-kvartalet, fløy, rm 0 Nyttige web-adresser: Infrmasjn m studiene ved UMB finner du på: g spesielt m lektrutdanningen på: Lektrutdanning i realfag UMB 0/

4 Emnegrupper Emnegruppe i matematikk 60 stp: Studenter uten MY/MXMZ g MY/MX/MZ fra videregående skle, tar MATH00 før de starter på emnegruppen i matematikk. Kde Emne Stp Undervisningsperide MATH Kalkulus 0 Høstp MATH Kalkulus 0 Vårp MATH Lineær algebra g lineære differensialligninger 0 Høstp MATH70 Kmpleks analyse g transfrmasjnsmetder 0 Vårp MATH90* Reell analyse 0 Høstp STAT00 Statistikk 0 Høstp eller vårp * Kan erstattes av MATH0 eller MATH80 i samråd med studieveileder g fagmiljø. Emnegruppe i bilgi 60 stp: Kde Emne Stp Undervisningsperide BOT00 Plantediversitet Vårp + Junib ZOOL00 Zlgi grunnkurs Høstp + Junib ECOL00 Grunnleggende øklgi Vårp BIO00 Cellebilgi Høstp BIO0 Genetikk, intrduksjnskurs Vårp BIO0* Mikrbilgi, intrduksjnskurs Høstp BOT0 Grunnleggende plantefysilgi Høstp HFX0 Dyrefysilgi 0 Vårp I tillegg velges stp. bilgiske emner blant: BIO0 Mlekylærbilgi BIO0 Eukaryt mlekylærbilgi Vårp GEN0** Genetisk grunnlag fr bidiversitet 0 Høstp 0 Høst ECOL00 Generell øklgi 0 Vårp HFX09 Evlusjnsbilgi 0 Vårp BIO NATF00 BOT00 Øvingsemne i genetikk Vern g frvaltning av nrsk natur Plantefysilgi * Frutsetter KJM00 ** GEN0 kan eventuelt byttes ut med HFM00 i samråd med studieveileder g fagmiljø 0 Vårp Januarb Høstp Emnegruppe i kjemi 60 stp: Kde Emne Stp Undervisningsperide KJM00 Generell kjemi 0 Vårp KJM0 Organisk kjemi 0 Høstp + augustb KJM0 Urganisk kjemi 0 Vårp KJB00 Bikjemi 0 Vårp KJM0 Fysikalsk kjemi 0 Vårp KJM0 Analytisk kjemi 0 Høstp Lektrutdanning i realfag UMB 0/

5 Emnegruppe i fysikk 60 stp: Studenter uten FY/ FY fra videregående skle, tar FYS00 før de starter på emnegruppen i fysikk, eventuelt gså frkurs i januarb Kde Emne Stp Undervisningsperide FYS0* Mekanikk 0 Vårp FYS0** Termfysikk g elektrmagnetisme 0 Høstp FYS0 Måleteknikk g ptikk Januarb FYS Kvantefysikk g relativitetsteri 0 Vårp FYS Labratriekurs i fysikk Høst FYS00 Klassisk fysikk 0 Høstp FYS Elektrnikk Vårp FYS Varmeverføring g energi * Frutsetter MATH g MATH (sm kan tas samtidig) ** Frutsetter MATH (sm kan tas samtidig) Vårp Emnegruppe i gefag 60 stp: Kde Emne Stp Undervisningsperide GEO00 Gelgi 0 Høstp GEO0 Kvartærgelgi 0 Vårp GEF60 Fysisk seangrafi (ved UiO) 0 Vårp FYS6/60 Meterlgi g klima / Lkal- g mikrmeterlgi Augustb Alternerende LAD0 GIS praktisk intrduksjn Høstp VANN00 Hydrlgi 0 I tillegg velges minst 0 stp blant: GEO Kvartærgelgi feltkurs Juniblkk GMBB00 eller Innføring i kartfaglig bildebruk Vårp GMGI0 Gegrafiske infrmasjnssystemer, grunnlag Høstp JORD0* Jrdlære Høstp Frutsatte frkunnskaper: MATH00 (eller MX), FYS00 (eller FY), KJM00 (eller KJ) * Kan erstattes av JORD60 (Juniblkk) Emnegruppe i naturfag 90 stp: Kde Emne Stp Undervisningsperide BIOLOGI:* BIO00 Cellebilgi Høstp BIO0 Genetikk Vårp ZOOL00 Zlgi Høstp + junibl. BOT00 Plantediversitet Vårp + junibl. BOT0 Grunnleggende plantefysilgi Høstp ECOL00 Grunnleggende øklgi Vårp KJEMI: KJM00 Generell kjemi 0 Vårp KJM0 Urganisk kjemi 0 Vårp KJM0 Organisk kjemi 0 Augustbl. + høstp. FYSIKK**: FYS0 Mekanikk 0 Vårp FYS0 Termfysikk g elektrmagnetisme 0 Høstp FYS0 Måleteknikk g ptikk Januarb FYS Labratriekurs i fysikk Vårp * Frutsetter KJM00 ** Frutsetter MATH, MATH. MATH er anbefalt frkunnskap. Lektrutdanning i realfag UMB 0/

6 Basisplan fr bilgi g kjemi År Semester stp stp stp stp stp stp Mastergradsppgave i bilgi, kjemi eller realfagsdidaktikk, 0 stp. 0 stp. 00-emner / spesialpensum PPPE0 ( stp) PPFD0 ( stp) PPRA0 (9 uker) Vårp HFX0 KJM0 Høstp BIO0 KJM0 ECOL00 BIO0 KJM0 KJB00 BIO00 BOT0 STAT00 KJM0 ZOOL00 BOT00 FYS00 KJM00 BOT00 MATH00 PHI00 (0 stp) ZOOL00 MATH anbefales i stedet fr MATH00 fr studenter med matematikkbakgrunn fra videregående skle. FYS0 anbefales i stedet fr FYS00 fr studenter med fysikkbakgrunn fra videregående skle ZOOL00 g BOT00 er hver på stp, men er markert i flere ruter fr å synliggjøre hvilke perider emnene går ver I tillegg velges stp blant BIO0, GEN0, ECOL00, HFX09, HFM00 g BIO fr å tilfredsstille kravet til emnegruppe i bilgi. Emnevalget bestemmes av mastergradsspesialiseringen. I tillegg velges gså en spesialisering på minimum 0 stp på 00-nivå i bilgi eller kjemi. Emnevalget bestemmes av mastergradsspesialiseringen. Lektrutdanning i realfag 6 UMB 0/

7 Basisplan fr bilgi g naturfag År Semester stp stp stp stp stp stp Mastergradsppgave i realfagsdidaktikk, 0 stp. 0 stp. 00-emner / spesialpensum PPPE0 ( stp) PPFD0 ( stp) PPRA0 (9 uker) Vårp STAT00 HFX0 FYS0 Høstp FYS0 BIO0 FYS ECOL00 BIO0 KJM0 MATH BIO00 BOT0 KJM0 ZOOL00 BOT00 FYS0 KJM00 BOT00 MATH PHI00 (0 stp) ZOOL00 Fr studenter uten matematikkbakgrunn fra videregående skle kan planen mfrmes slik at MATH00 inngår før MATH. ZOOL00 g BOT00 er hver på stp, men er markert i flere ruter fr å synliggjøre hvilke perider emnene går ver I tillegg velges stp blant BIO0, GEN0, ECOL00, HFX09, HFM00 g BIO fr å tilfredsstille kravet til emnegruppe i bilgi. Emnevalget bestemmes av mastergradsspesialiseringen. I tillegg velges gså en spesialisering på minimum 0 stp på 00-nivå i bilgi. Emnevalget bestemmes av mastergradsspesialiseringen. Lektrutdanning i realfag 7 UMB 0/

8 Basisplan fr bilgi g matematikk År Semester stp stp stp stp stp stp Mastergradsppgave i bilgi, matematikk eller realfagsdidaktikk, 0 stp. 0 stp. 00-emner / spesialpensum PPPE0 ( stp) PPFD0 ( stp) PPRA0 (9 uker) Vårp HFX0 FYS0 Høstp BIO0 MATH90 ECOL00 BIO0 MATH70 BIO00 BOT0 MATH STAT00 ZOOL00 BOT00 MATH KJM00 BOT00 MATH PHI00 (0 stp) ZOOL00 FYS0 anbefales i stedet fr FYS00 fr studenter med fysikkbakgrunn fra videregående skle ZOOL00 g BOT00 er hver på stp, men er markert i flere ruter fr å synliggjøre hvilke perider emnene går ver I tillegg velges stp blant BIO0, GEN0, ECOL00, HFX09, HFM00 g BIO fr å tilfredsstille kravet til emnegruppe i bilgi. Emnevalget bestemmes av mastergradsspesialiseringen. I tillegg velges gså en spesialisering på minimum 0 stp på 00-nivå i bilgi eller matematikk. Emnevalget bestemmes av mastergradsspesialiseringen. Lektrutdanning i realfag 8 UMB 0/

9 Basisplan fr kjemi g matematikk År Semester stp stp stp stp stp stp Mastergradsppgave i kjemi eller matematikk, 0 stp. 0 stp. 00-emner / spesialpensum PPPE0 ( stp) PPFD0 ( sp) PPRA0 (9 uker) Vårp KJM0 FYS00 Høstp MATH90 STAT00 KJM0 MATH70 KJM0 KJB00 MATH KJM0 MATH KJM00 MATH PHI00 0 stp) Minst ett emne valgt fra emnene i bilgiemnegruppen er gså bligatrisk, fr å ppfylle breddekravet I tillegg velges gså en spesialisering på minimum 0 stp på 00-nivå i kjemi eller matematikk. Emnevalget bestemmes av mastergradsspesialiseringen. Øvrige stp. velges fritt i samråd med veileder. FYS0 anbefales i stedet fr FYS00 fr studenter med fysikkbakgrunn fra videregående skle Lektrutdanning i realfag 9 UMB 0/

10 Basisplan fr gefag g bilgi År Semester stp stp stp stp stp stp Mastergradsppgave i bilgi eller gefag, 0 stp. 0 stp. 00-emner / spesialpensum PPPE0 ( stp) PPFD0 ( stp) PPRA0 (9 uker) Vårp HFX0 GEF60 Høstp BIO0 STAT00 FYS6/60 ECOL00 BIO0 GEO0 VANN00 BIO00 BOT0 GEO00 LAD0 ZOOL00 BOT00 FYS00 KJM00 BOT00 MATH00 PHI00 (0 stp) ZOOL00 Bilgi mfatter i tillegg stp sm velges fra emnegruppens liste Gefag mfatter i tillegg 0 stp sm velges fra emnegruppens liste MATH anbefales i stedet fr MATH00 fr studenter med matematikkbakgrunn fra videregående skle. FYS0 anbefales i stedet fr FYS00 fr studenter med fysikkbakgrunn fra videregående skle ZOOL00 g BOT00 er hver på stp, men er markert i flere ruter fr å synliggjøre hvilke perider emnene går ver I tillegg velges gså en spesialisering på minimum 0 stp på 00-nivå i bilgi eller gefag. Emnevalget bestemmes av mastergradsspesialiseringen (se eksempelplan). Evt. øvrige stp. velges fritt i samråd med veileder. Lektrutdanning i realfag 0 UMB 0/

11 Basisplan fr fysikk g matematikk År Semester stp stp stp stp stp stp Mastergradsppgave i fysikk, matematikk eller realfagsdidaktikk, 0 stp PPPE0 ( stp) PPFD0 ( stp) PPRA0 (9 uker) 0 stp. 00-emner Vårp KJM00 FYS FYS Høstp MATH90 STAT00 FYS00 MATH70 FYS FYS0 MATH FYS0 FYS MATH FYS0 MATH PHI00 (0 stp) Minst ett emne valgt fra emnene i bilgiemnegruppen er gså bligatrisk fr å ppfylle breddekravet I tillegg velges gså en spesialisering på minimum 0 stp på 00-nivå i fysikk eller matematikk. Emnevalget bestemmes av mastergradsspesialiseringen. Øvrige stp. velges fritt i samråd med veileder. INF0 anbefales. Lektrutdanning i realfag UMB 0/

12 Basisplan fr fagdidaktikk i realfag År Semester stp stp stp stp stp stp Mastergradsppgave i realfagsdidaktikk PPUT0 (0 stp) g PPFO0 ( stp) PPPE0 ( stp) PPFD0 ( stp) PPRA0 (9 uker) Vårp Høstp (0 stp) * Studenten kan alternativt velge et realfagsemne eller et spesialpensum til mastergradsppgaven AOS0* Studenter sm velger basisplan fagdidaktikk i realfag må ta bligatriske fag, ta t emnegrupper g tilfredsstille breddekravet. I tillegg velges gså en spesialisering på minimum 0 stp på 00-nivå i bilgi, kjemi, gefag, fysikk, eller matematikk. Det er gså mulig å ta 60 stp master. Lektrutdanning i realfag UMB 0/

13 Eksempelplan a: Bilgi med kjemi med mastergradsppgave i bilgi Mastergradsprfilering mt zlgi g øklgisk entmlgi År Semester stp stp stp stp stp stp Mastergradsppgave i zlgi g øklgisk entmlgi ZOOL00 (0 stp) + ECOL 0 (0 stp) + stp på 00-nivå PPPE0 ( stp) ECOL00 PPFD0 ( stp) PPRA0 (9 uker) ZOOL0 ZOOL0* Vårp HFX0 KJM0 ECOL 00 Høstp KJM0 BIO0 BOT0 ECOL00 BIO0 + KJM0 KJB00 BIO** BIO00 BOT0 KJM0 STAT00 ZOOL00* BOT00* FYS00 KJM00 BOT00* MATH00 PHI00 (0 stp) ZOOL00* * ZOOL0, ZOOL00 g BOT00 er hver på stp, men har feltkurs i juniblkken i tillegg til undervisningen i parallellperidene. NB! ZOOL0 er ikke ført pp i parallellen av plasshensyn i tabellen! ** NB! BIO0 g BIO er hver på stp Uthevet: Uthvet kursiv: Kursiv: Obligatrisk fr masterppgave i øklgisk entmlgi Emnegruppe i bilgi Emnegruppe i kjemi Eksempelplanen er en frhåndsgdkjent plan på 00 sp. Du kan selv lage varianter av planene med å bytte ut enkeltemner innenfr rammene sm er gitt fr spesialiseringen. Du kan gså endre rekkefølgen på emnene, dersm det ikke ppstår prblemer med frutsatte frkunnskaper. Slike endringer må skje i samråd med studieveileder g fagmiljø g skal gdkjennes av prgramutvalget. Du kan gså spesialisere deg mt andre mastergradsprfileringer innen bilgi, kjemi g fysikk enn de sm er vist i eksempelplanene her i LUR-studiehåndbken. Kntakt studieveileder m du ønsker å drøfte andre muligheter. Lektrutdanning i realfag UMB 0/

14 Eksempelplan b: Bilgi g kjemi med mastergradsppgave i bilgi Mastergradsprfilering mt btanisk utviklingsbilgi År Semester stp stp stp stp stp stp Mastergradsppgave i btanisk utviklingsbilgi BOT00 (0 stp) + BOT0 (0 stp) + stp på 00-nivå PPPE0 ( stp) BOT*** (0 stp) PPFD0 ( stp) PPRA0 (9 uker) Vårp HFX0 BIO0 BIO** KJM0 BIO0 Høstp BOT0 BIO0 KJM0 (0 stp.) BIO0** ECOL00 KJM0 KJB00 BIO00 BOT0 KJM0 STAT00 ZOOL00* BOT00* FYS00 KJM00 BOT00* MATH00 PHI00 (0 stp) ZOOL00* * ZOOL00 g BOT00 er hver på sp, men har feltkurs i juniblkken i tillegg til undervisningen i parallellperidene ** Emnene gjennmføres vanligvis samtidig tas frbehld m fagmiljøets gdkjenning *** Nytt emne fra 0; BOT: klimatilpassning i planter. Går vår hvert år Uthevet: Obligatrisk fr masterppgave i btanisk utviklingsbilgi Uthvet kursiv: Emnegruppe i bilgi Kursiv: Emnegruppe i kjemi Eksempelplanen er en frhåndsgdkjent plan på 00 stp. Du kan selv lage varianter av planene med å bytte ut enkeltemner innenfr rammene sm er gitt fr spesialiseringen. Du kan gså endre rekkefølgen på emnene, dersm det ikke ppstår prblemer med frutsatte frkunnskaper. Slike endringer må skje i samråd med studieveileder g fagmiljø g skal gdkjennes av prgramutvalget. Du kan gså spesialisere deg mt andre mastergradsprfileringer innen bilgi, kjemi g fysikk enn de sm er vist i eksempelplanene her i LUR-studiehåndbken. Kntakt studieveileder m du ønsker å drøfte andre muligheter. Lektrutdanning i realfag UMB 0/

15 Eksempelplan c Bilgi g kjemi med mastergradsppgave i kjemi Mastergradsprfilering mt biteknlgi År Semester stp stp stp stp stp stp Mastergradsppgave i biteknlgi KJB0 (0 stp) + KJM0 (0 stp) + KJM (0 stp) PPPE0 ( stp) PPFD0 ( stp) PPRA0 (9 uker) STAT00 BIO Vårp HFX0 KJB0 KJM0 Høstp BIO0 KJM0 BIO0 BIO0 ECOL00 KJM0 KJB00 BIO00 BOT0 KJM0** KJM0** ZOOL00* BOT00* FYS00 KJM00 BOT00* MATH00 PHI00 (0 stp) ZOOL00* * ZOOL00 g BOT00 er hver på stp, men har feltkurs i juniblkken i tillegg til undervisningen i parallellperidene ** KJM0 er 0 stp rganisk kjemi. Det er valgfritt å kunne ta bare 0 stp rganisk kjemi, i frm av KJM0. Uthevet: Uthvet kursiv: Kursiv: Obligatrisk fr masterppgave i biteknlgi Emnegruppe i kjemi Emnegruppe i bilgi Eksempelplanen er en frhåndsgdkjent plan på 00 stp. Du kan selv lage varianter av planene med å bytte ut enkeltemner innenfr rammene sm er gitt fr spesialiseringen. Du kan gså endre rekkefølgen på emnene, dersm det ikke ppstår prblemer med frutsatte frkunnskaper. Slike endringer må skje i samråd med studieveileder g fagmiljø g skal gdkjennes av prgramutvalget. Du kan gså spesialisere deg mt andre mastergradsprfileringer innen bilgi, kjemi g fysikk enn de sm er vist i eksempelplanene her i LUR-studiehåndbken. Kntakt studieveileder m du ønsker å drøfte andre muligheter. Lektrutdanning i realfag UMB 0/

16 Eksempelplan d Bilgi g kjemi med mastergradsppgave i realfagsdidaktikk Mastergradsprfilering mt realfagsdidaktikk År Semester stp stp stp stp stp stp Mastergradsppgave i bilgididaktikk PPUT0 (0 stp) g PPFO0 ( stp) PPPE0 ( stp) PPFD0 ( stp) PPRA0 (9 uker) ECOL0 Vårp HFX0 BIO0 BIO KJM0 NAFT00 Høstp AOS0** ECOL0 BIO0 KJM0 ECOL00 + KJM0 KJB00 ECOL00*** BIO00 BOT0 KJM0 STAT00 ZOOL00* BOT00* FYS00 KJM00 BOT00* MATH00 PHI00 (0 stp) ZOOL00* * ZOOL00 g BOT00 er hver på stp, men har feltkurs i juniblkken i tillegg til undervisningen i parallellperidene ** Studenten kan alternativt velge et realfagsemne eller et spesialpensum til mastergradsppgaven *** ECOL00 utgjør stp; ECOL00 utgjør 0stp g går på engelsk Uthevet: Uthvet kursiv: Kursiv: Obligatrisk fr masterppgave i bilgididaktikk Emnegruppe i bilgi Emnegruppe i kjemi Eksempelplanen er en frhåndsgdkjent plan på 00 stp. Du kan selv lage varianter av planene med å bytte ut enkeltemner innenfr rammene sm er gitt fr spesialiseringen. Du kan gså endre rekkefølgen på emnene, dersm det ikke ppstår prblemer med frutsatte frkunnskaper. Slike endringer må skje i samråd med studieveileder g fagmiljø g skal gdkjennes av prgramutvalget. Du kan gså spesialisere deg mt andre mastergradsprfileringer innen bilgi, kjemi g fysikk enn de sm er vist i eksempelplanene her i LUR-studiehåndbken. Kntakt studieveileder m du ønsker å drøfte andre muligheter. Lektrutdanning i realfag 6 UMB 0/

17 Eksempelplan Bilgi g naturfag med mastergradsppgave i didaktikk Mastergradsprfilering mt naturfagdidaktikk År Semester stp stp stp stp stp stp Mastergradsppgave i naturfagsdidaktikk PPUT0 (0 stp) g PPFO0 ( stp) PPPE0 ( stp) HFX09 PPFD0 ( stp) PPRA0 (9 uker) Vårp STAT00 HFX0 ECOL00 FYS0 Høstp FYS0 BIO0 FYS GEN0 BIO0 BIO KJM0 MATH BIO00 BOT0 KJM0 INF00 AOS0** ZOOL00* BOT00* FYS0 KJM00 BOT00* MATH PHI00 (0 stp) ZOOL00* * ZOOL00 g BOT00 er hver på sp, men har feltkurs i juniblkken i tillegg til undervisningen i parallellperidene ** Studenten kan alternativt velge et realfagsemne eller et spesialpensum til mastergradsppgaven Uthevet: Obligatrisk fr masterppgave i naturfagsdidaktikk Uthvet kursiv: Emnegruppe i naturfag Kursiv: Emnegruppe i bilgi Eksempelplanen er en frhåndsgdkjent plan på 00 sp. Du kan selv lage varianter av planene med å bytte ut enkeltemner innenfr rammene sm er gitt fr spesialiseringen. Du kan gså endre rekkefølgen på emnene, dersm det ikke ppstår prblemer med frutsatte frkunnskaper. Slike endringer må skje i samråd med studieveileder g fagmiljø g skal gdkjennes av prgramutvalget. Du kan gså spesialisere deg mt andre mastergradsprfileringer innen bilgi, kjemi g fysikk enn de sm er vist i eksempelplanene her i LUR-studiehåndbken. Kntakt studieveileder m du ønsker å drøfte andre muligheter. Lektrutdanning i realfag 7 UMB 0/

18 Eksempelplan a Bilgi g matematikk med mastergradsppgave i bilgi Mastergradsprfilering mt xxx Eksempelplan b Bilgi g matematikk med mastergradsppgave i statistikk Mastergradsprfilering mt biinfrmatikk Planene er under utarbeidelse. Lektrutdanning i realfag 8 UMB 0/

19 Eksempelplan Kjemi g matematikk med mastergradsppgave i kjemi Mastergradsprfilering mt naturstffkjemi År Semester stp stp stp stp stp stp Mastergradsppgave i naturstffkjemi KJB0 (0 stp) + KJM0 (0 stp) + KJM (0 stp) PPPE0 ( stp) KJM PPFD0 ( stp) PPRA0 (9 uker) Vårp KJM0 KJB0 FYS00 Høstp MATH90 STAT00 KJM0 MATH70 KJM0 KJB00 MATH KJM0* KJM0* MATH KJM00 MATH PHI00 (0 stp) ECOL00 KJM0 er 0 stp rganisk kjemi. Det er valgfritt å kunne ta bare 0 stp rganisk kjemi, i frm av KJM0 Uthevet: Uthvet kursiv: Kursiv: Obligatrisk fr masterppgave i naurstffkjemi Emnegruppe i kjemi Emnegruppe i matematikk Eksempelplanen er en frhåndsgdkjent plan på 00 stp. Du kan selv lage varianter av planene med å bytte ut enkeltemner innenfr rammene sm er gitt fr spesialiseringen. Du kan gså endre rekkefølgen på emnene, dersm det ikke ppstår prblemer med frutsatte frkunnskaper. Slike endringer må skje i samråd med studieveileder g fagmiljø g skal gdkjennes av prgramutvalget. Du kan gså spesialisere deg mt andre mastergradsprfileringer innen bilgi, kjemi g fysikk enn de sm er vist i eksempelplanene her i LUR-studiehåndbken. Kntakt studieveileder m du ønsker å drøfte andre muligheter. Lektrutdanning i realfag 9 UMB 0/

20 Eksempelplan Gefag g bilgi med mastergradsppgave i gefag Mastergradsprfilering mt gefag g naturmiljø År Semester stp stp stp stp stp stp Mastergradsppgave i gefag, 0 stp. GEO0/00 (0 stp) + GEO ( stp). FMI0 ( stp) / alternativt JORD0 (0 stp) + stp på 00-nivå PPPE0 ( stp) PPFD0 ( stp) PPRA0 (9 uker) MINA00 Vårp HFX0 GEO0 GMBB00 GEF60 Høstp BIO0 BOT00 / BIO0 JORD0 STAT00 FYS6/60 GEO ECOL00 BIO0 GEO0 VANN00 NATF00 BIO00 BOT0 GEO00 LAD0 ZOOL00 BOT00 FYS00 KJM00 BOT00 MATH00 PHI00 (0 stp) ZOOL00 Uthevet: Uthevet g kursiv: Kursiv: Spesialisering master i gefag g naturmiljø Emnegruppe i gefag Emnegruppe bilgi Generell merknad: Mastergradsppgave i gefag innebærer sm regel feltarbeid sm må gjennmføres mellm. g.år. Derfr er hele. året sett under ett uten semesterinndeling. Det er laget en egen liste ver aktuelle gefaglige spesialiseringsemner. Lektrutdanning i realfag 0 UMB 0/

21 Eksempelplan 6a Fysikk g matematikk med mastergradsppgave i fysikk Mastergradsprfilering mt miljøfysikk g frnybar energi År Semester stp stp stp stp stp stp Mastergradsppgave i frnybar energifysikk FYS7 (0 sp) + FYS7 ( sp) + FYS7 (0 sp) + stp på 00-nivå PPPE0 ( sp) PPFD0 ( sp) PPRA0 (9 uker) FYS7 Vårp FYS KJM00 STAT00 FYS Høstp MATH90 FYS00 MATH70 FYS INF0 FYS0 MATH FYS0 FYS MATH FYS0 MATH PHI00 (0 sp) ECOL00 Uthevet: Uthvet kursiv: Kursiv: Obligatrisk fr masterppgave i fysikk Emnegruppe i fysikk Emnegruppe i matematikk Eksempelplanen er en frhåndsgdkjent plan på 00 sp. Du kan selv lage varianter av planene med å bytte ut enkeltemner innenfr rammene sm er gitt fr spesialiseringen. Du kan gså endre rekkefølgen på emnene, dersm det ikke ppstår prblemer med frutsatte frkunnskaper. Slike endringer må skje i samråd med studieveileder g fagmiljø g skal gdkjennes av prgramutvalget. Du kan gså spesialisere deg mt andre mastergradsprfileringer innen bilgi, kjemi g fysikk enn de sm er vist i eksempelplanene her i LUR-studiehåndbken. Kntakt studieveileder m du ønsker å drøfte andre muligheter. Lektrutdanning i realfag UMB 0/

22 Eksempelplan 6b Fysikk g matematikk med mastergradsppgave i fysikk Mastergradsprfilering mt bilgisk fysikk År Semester stp stp stp stp stp stp Mastergradsppgave i bilgisk fysikk FYS8 (0sp) + FYS8 (sp) + FYS86 (sp) + 0 stp på 00-nivå PPPE0 ( sp) PPFD0 ( sp) PPRA0 (9 uker) FYS7 Vårp FYS KJM00 FYS FYS Høstp MATH90 STAT00 FYS00 MATH70 FYS INF0 FYS0 MATH FYS0 FYS BIO00 MATH FYS0 MATH PHI00 (0 sp) Uthevet: Uthvet kursiv: Kursiv: Obligatrisk fr masterppgave i fysikk Emnegruppe i fysikk Emnegruppe i matematikk Eksempelplanen er en frhåndsgdkjent plan på 00 sp. Du kan selv lage varianter av planene med å bytte ut enkeltemner innenfr rammene sm er gitt fr spesialiseringen. Du kan gså endre rekkefølgen på emnene, dersm det ikke ppstår prblemer med frutsatte frkunnskaper. Slike endringer må skje i samråd med studieveileder g fagmiljø g skal gdkjennes av prgramutvalget. Du kan gså spesialisere deg mt andre mastergradsprfileringer innen bilgi, kjemi g fysikk enn de sm er vist i eksempelplanene her i LUR-studiehåndbken. Kntakt studieveileder m du ønsker å drøfte andre muligheter. Lektrutdanning i realfag UMB 0/

23 Eksempelplan 6c Fysikk g matematikk med mastergradsppgave i didaktikk Mastergradsprfilering mt fysikkdidaktikk År Semester stp stp stp stp stp stp Mastergradsppgave i fysikkdidaktikk PPUT0(0 sp) g PPFO0 ( sp) PPPE0 ( sp) PPFD0 ( sp) PPRA0 (9 uker) FYS7 Vårp FYS KJM00 FYS FYS Høstp MATH90 STAT00 FYS00 MATH70 FYS INF0 FYS0 MATH FYS0 FYS AOS0* MATH FYS0 ECOL00 MATH PHI00 (0 sp) * Studenten kan alternativt velge et realfagsemne til mastergradsppgaven Uthevet: Uthvet kursiv: Kursiv: Obligatrisk fr masterppgave i fysikkdidaktikk Emnegruppe i fysikk Emnegruppe i matematikk Eksempelplanen er en frhåndsgdkjent plan på 00 sp. Du kan selv lage varianter av planene med å bytte ut enkeltemner innenfr rammene sm er gitt fr spesialiseringen. Du kan gså endre rekkefølgen på emnene, dersm det ikke ppstår prblemer med frutsatte frkunnskaper. Slike endringer må skje i samråd med studieveileder g fagmiljø g skal gdkjennes av prgramutvalget. Du kan gså spesialisere deg mt andre mastergradsprfileringer innen bilgi, kjemi g fysikk enn de sm er vist i eksempelplanene her i LUR-studiehåndbken. Kntakt studieveileder m du ønsker å drøfte andre muligheter. Lektrutdanning i realfag UMB 0/

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2013/2014

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2013/2014 Studiehåndbk Lektrutdanning i realfag 0/0 Lektrutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir undervisningskmpetanse i t realfag g sm kvalifiserer fr å undervise i videregående

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2014/2015

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2014/2015 Studiehåndbk Lektrutdanning i realfag 2014/201 Lektrutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir undervisningskmpetanse i t realfag g sm kvalifiserer fr å undervise

Detaljer

Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag 2 UMB 2008/09

Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag 2 UMB 2008/09 Studiehåndbk Lektrutdanning i naturvitenskapelige fag 008/009 Universitetet fr miljø- g bivitenskap Lektrutdanning i naturvitenskaplige fag - LUN LUN-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studiehåndbk Lektrutdanning i realfag 0/0 Universitetet fr miljø- g bivitenskap Lektrutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir undervisningskmpetanse i t realfag

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag NMBU

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag NMBU Studiehåndbok Lektorutdanning i realfag NMBU 2016/2017 Lektorutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i to realfag og som kvalifiserer

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag (M-LUN)

Studiehåndbok. Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag (M-LUN) Studiehåndbok Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag (M-LUN) 007/008 0.09.007 Lektorutdanning i naturvitenskaplige fag Lektorutdanningen i naturvitenskapelige fag innholder: Felles obligatoriske fag:

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK

Studiehåndbok. Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK Studiehåndbok Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK 2007/2008 26.11.2007 Beskrivelse av bachelorgraden i matematiske realfag For å få bachelorgraden i matematiske

Detaljer

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 1/03228-3 Deres ref. 1/4196 Dato 09..201 Søknad om nye

Detaljer

Lektorutdanning i realfag LUR Hans Erik Lefdal

Lektorutdanning i realfag LUR Hans Erik Lefdal Lektorutdanning i realfag LUR 2011 Hans Erik Lefdal Vår overordnet visjon er lærerutdanning for bærekraftig utvikling 2 Seksjon for læring og lærerutdanning UMB har ca 200 lærerstudenter, 120 PPU studenter

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 21 Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2011

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2011 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 211 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/211-12/GRUNN Ettårig grunnstudium Nedenfor finner du forslag på eksempelplaner

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2009/2010

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2009/2010 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 29/21 H:/studieplaner/29-1/GRUNN Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium passer for deg som har generell studiekompetanse

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 213 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/213-14/GRUNN Ettårig grunnstudium Nedenfor finner du forslag på eksempelplaner

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 21/211 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/21-11/GRUNN Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium passer for deg

Detaljer

Bachelor. Miljø og naturressurser (B-MINA)

Bachelor. Miljø og naturressurser (B-MINA) UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Miljø og naturressurser (B-MINA) opptak 2009 K:/studieplaner/2009_10/ B-MINA studieplan 01.07_2009 Bachelor i Miljø og naturressurser (B-MINA), opptak

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 214 Ettårig grunnstudium Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre. 3 sp må være realfag og 3 sp samfunnsfag/økonomifag.

Detaljer

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Institutt for plantevitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2014_15 B-BIOL_juli 2014 Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør totalt 180 studiepoeng.

Detaljer

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV)

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Studieretninger: Jord og hagebruk Grøntmiljø Opptak 201 Y:/Vetbio/IPV/Adminstrasjon/Undervisning/studieplaner/201_PVstudieplan

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap Institutt for IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM Bachelor Matvitenskap og ernæring Side Beskrivelse

Detaljer

Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013. UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap

Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013. UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013 K:\Felles\0_IPM\Undervisning\Undervisning\Studieplaner\2012_2013\BIOL Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Public,iastate.edu//101Carbohydrates. Beskrivelse BSC 2

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Public,iastate.edu//101Carbohydrates. Beskrivelse BSC 2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Public,iastate.edu//101Carbohydrates IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Opptak 217 Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 217 Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Detaljer

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) Opptak 2010/11. K:felles/0_ipm/undervisning:/Studieplaner/ /B-BIOL

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) Opptak 2010/11. K:felles/0_ipm/undervisning:/Studieplaner/ /B-BIOL UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Biologi (BIOL) Opptak 2010/11 K:felles/0_ipm/undervisning:/Studieplaner/2010-2011/B-BIOL Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør

Detaljer

Forslag som endelig vedtas i Undervisningsutvalget høsten 2013 Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter

Forslag som endelig vedtas i Undervisningsutvalget høsten 2013 Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Forslag som endelig vedtas i Undervisningsutvalget høsten 013 Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter Bachelor i plantevitenskap (B-PV)

Detaljer

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) H:/Studieplaner/ /B-BIOL

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) H:/Studieplaner/ /B-BIOL UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Biologi (BIOL) H:/Studieplaner/2009-2010/B-BIOL Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør totalt 180 studiepoeng. 105 studiepoeng

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap. Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2016

Universitetet for miljø- og biovitenskap. Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2016 Universitetet for miljø- og biovitenskap Institutt for plantevitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2016 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2016_17 B-BIOL_juni 2016 Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden

Detaljer

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV)

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Studieretninger: Jord og hagebruk Grøntmiljø Opptak 2016 Y:/Vetbio/IPV/Adminstrasjon/Undervisning/studieplaner/2016_PVstudieplan

Detaljer

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM side Bachelor Bioteknologi - retning molekylærbiologi 2 - retning biokjemi 2 - retning bioinformatikk 3 - anbefalte valgfag, B-BIOTEK 4 Bachelor Kjemi

Detaljer

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM side Bachelor Bioteknologi - retning molekylærbiologi 2 - retning biokjemi 2 - retning bioinformatikk 3 - anbefalte valgfag, B-BIOTEK 4 Bachelor Kjemi

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap Institutt for IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter

Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter Y:/Vetbio/IPV/Administrasjon/Undervisning/2014/Studieplaner/2014_1/Sivilagronom

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2015

Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 201 Y:/Vetbio/IPV/Administrasjon/Undervisning/2014/Studieplaner/201_16/Sivilagronom

Detaljer

Masterspesialiseriger innen LUN

Masterspesialiseriger innen LUN 1 Masterspesialiseriger innen LUN Masterspesialisering i matematikk - anvendt matematikk m/fysikk - anvendt matematikk m/kjemi Masterspesialisering i fysikk - fornybar energifysikk - biologisk fysikk Masterspesialisering

Detaljer

Master i Eiendomsfag (5-årig)

Master i Eiendomsfag (5-årig) Master i Eiendomsfag (5-årig) Studieplaner 2008/09 Under presenteres nye studieplaner for alle årstrinn innen studieprogrammet eiendomsfag. Planene viser obligatoriske emner for den 5-årige mastergraden

Detaljer

Studieplaner 2009/2010

Studieplaner 2009/2010 1 Sist oppdatert: 1..9 Master i Eiendomsfag (-årig) Studieplaner 29/21 Under presenteres nye studieplaner for alle klasser/årstrinn ved studieprogrammet Eiendomsfag. Planene viser obligatoriske emner for

Detaljer

Etablering av 2-årig mastergrad - Lektorutdanning i naturbruk

Etablering av 2-årig mastergrad - Lektorutdanning i naturbruk 1302 1901 NOTAT TIL STUDIEAVDELINGEN KOPI UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR FRA IMT VÅR REF HANS ERIK LEFDAL DATO 30.10.2013 Etablering av 2-årig mastergrad - Lektorutdanning i naturbruk

Detaljer

Saksnummer: 4/2012 Oppstart 2012 erfaringer med timeplanleggingen i januar 1. gangs drøfting

Saksnummer: 4/2012 Oppstart 2012 erfaringer med timeplanleggingen i januar 1. gangs drøfting SN-SAK NR: 4/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E) : BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: Saksnummer: 4/2012 Oppstart 2012 erfaringer med timeplanleggingen

Detaljer

5-ÅRIG LÆRERUTDANNING MED MASTER I NATURVITSKAP ELLER MATEMATIKK

5-ÅRIG LÆRERUTDANNING MED MASTER I NATURVITSKAP ELLER MATEMATIKK 4-ÅRIG LÆRERUTDANNING MED MATEMATIKK OG NATURFAG For studenter som har 3MX: 4V 8 NATDID202 PEDA114 Val Val 5 uker 4H 7 MATDID200 PEDA113 MNF201 7 uker 3V 6 Val Val Val 3H 5 NATDID201 PEDA112 MATXXX** STAT110

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2016 Bachelor i Plantevitenskap (B-PV), del av sivilagronom planter.

Detaljer

Studieprogram for By- og regionplanlegging

Studieprogram for By- og regionplanlegging Sist oppdatert: 1.0.09 Studieprogram for Studieplaner 2009/10 (det tas forbehold om endringer) Nedenfor presenteres nye studieplaner for alle klasser/årstrinn innen By- og regionplanlegging. Studieplanen

Detaljer

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2017

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2017 Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2017 Bachelor i Plantevitenskap (B-PV), del av sivilagronom planter. Studieretninger:

Detaljer

Master. Biologi (BIOL)

Master. Biologi (BIOL) UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Master i Biologi (BIOL) H:studieplaner/2009_2010/MasterBiologi Master Biologi (M-BIOL) Mastergraden er på 120 studiepoeng (sp). 70 sp er obligatoriske for alle,

Detaljer

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING 3.11.1 INNLEDNING 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING SIDE 185 Naturressursforvaltning er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU. Målet med studieretningen er å utdanne studenter for

Detaljer

OPPBYGGING INTEGRERT LEKTOR- og ADJUNKTUTDANNING

OPPBYGGING INTEGRERT LEKTOR- og ADJUNKTUTDANNING OPPBYGGING INTEGRERT LEKTOR- og ADJUNKTUTDANNING For studenter på kull11 og senere: 10. V Lektorprogrammet: Masteroppgave 9. H Fagemne Fagemne Fagemne Adjunktprogrammet slutter her. 8. V Ped. Fagdid. Fagemne

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Kombinasjonsplaner, bachelor 5

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Kombinasjonsplaner, bachelor 5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM Bachelor Matvitenskap og ernæring Beskrivelse BSC

Detaljer

3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I MARINE RESSURSER/ AKVAKULTUR

3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I MARINE RESSURSER/ AKVAKULTUR 3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I 3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I SIDE 205 3.13.1 INNLEDNING Marine ressurser/ Akvakultur i Trondheim Trondheim har en rekke fagmiljøer som driver høyere undervisning og forskning rettet

Detaljer

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Master i Biologi (M-BIOL) Opptak Y://:/Undervisning\Studieplaner 2017_18 B-BIOL

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Master i Biologi (M-BIOL) Opptak Y://:/Undervisning\Studieplaner 2017_18 B-BIOL Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap Master i Biologi (M-BIOL) Opptak 2017 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2017_18 B-BIOL Master Biologi (M-BIOL) Mastergraden er på 120 studiepoeng (stp).

Detaljer

OPPBYGGING INTEGRERT LEKTOR- og ADJUNKTUTDANNING

OPPBYGGING INTEGRERT LEKTOR- og ADJUNKTUTDANNING OPPBYGGING INTEGRERT LEKTOR- og ADJUNKTUTDANNING For studenter på kull11 og senere: 10. V Lektorprogrammet: Masteroppgave 9. H Fagemne Fagemne Fagemne Adjunktprogrammet slutter her. 8. V Ped. Fagdid. Prosjektemne

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heltid/deltid:

Detaljer

VIDEREUTDANNING/KOMPETANSEHEVINGSTILBUD 2015-2016

VIDEREUTDANNING/KOMPETANSEHEVINGSTILBUD 2015-2016 T T I N I N R H R Ø H Y Ø Y K K L L N N L L VIDRUTDANNING/KMPTANHVINGTILBUD 2015-2016 Realfag Matematikk 5.-7.kl., bilgi g gegrafi i barnetrinnet (RF2), Høst 2015 Matematikk 8.-10.kl., fysikk, teknlgi

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap. Master i Biologi (M-BIOL) OPPTAK 2014

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap. Master i Biologi (M-BIOL) OPPTAK 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Master i Biologi (M-BIOL) OPPTAK 2014 Y:_/_/Undervisning/\Studieplaner\ BIOL2014_2015`MSc-BIOL/M_BIOL juli 2014 Master Biologi

Detaljer

Master. Folkehelsevitenskap (M-FOL)

Master. Folkehelsevitenskap (M-FOL) UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Master i Folkehelsevitenskap (M-FOL) H://Studieplaner /MasterFOLred-15.06.09 MASTER I FOLKEHELSEVITENSKAP Studieretninger/fordypninger: Miljø og helse Folkehelse

Detaljer

Studieprogram for By- og regionplanlegging (arealplanlegging) (det tas forbehold om endringer)

Studieprogram for By- og regionplanlegging (arealplanlegging) (det tas forbehold om endringer) Versjon 05.08.2008 Studieprogram for By- og regionplanlegging (arealplanlegging) (det tas forbehold om endringer) Studieplaner 2008/09 Fra og med høsten 2008 er navnet på programmet i Arealplanlegging

Detaljer

MENA FYS1120. Min. 10 stp INF-emner. -Mikroelektronikk og sensorteknologi ELITE + FYS FYS INF ett kurs til

MENA FYS1120. Min. 10 stp INF-emner. -Mikroelektronikk og sensorteknologi ELITE + FYS FYS INF ett kurs til FYSIKK FYS-MEK1110 FYS2130 FYS2140 FYS2150 FYS2160 20 sp realfag* på 2000/3000-nivå - Biologisk og medisinsk fysikk -Fysikkdidaktikk -Kjerne- og partikkelfysikk -Materialer, nanofysikk og kvanteteknologi

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU, NYNORSK, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:1:14 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heiltid/deltid:

Detaljer

MASTERPROGRAMMER. 27.April 2017/JER

MASTERPROGRAMMER. 27.April 2017/JER MASTERPROGRAMMER 27.April 2017/JER MASTERPROGRAMMER KJEMI MATERIALVITENSKAP FOR ENERGI- OG NANOTEKNOLOGI «COMPUTATIONAL SCIENCE» studieretning «CHEMISTRY» OVERGANGSORDNING OPPTAK TIL MASTERPROGRAM For

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08)

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08) STUDIEPLAN Årsstudium i landmåling (07/08) (One Year Curse in Land Surveying) 60 studiepeng (ECTS) Fulltid ver 1 år Utarbeidet av: Bjørn Gdager AVDELING FOR INGENIØRFAG 1. BAKGRUNN FOR STUDIET... 3 2.

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Det femårige master i teknologi / sivilingeniørstudiet

Detaljer

Masteravtale i fag og yrkesdidaktikk

Masteravtale i fag og yrkesdidaktikk 1 av 6 Fakultet fr samfunnsvitenskap g teknlgiledelse Prgram fr lærerutdanning Masteravtale i fag g yrkesdidaktikk Studieretning DEL I: PROGRESJON 1. Persnalia Etternavn Telefn Frnavn E pst 2. Oppstart,

Detaljer

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: 05.12.2012 Deres dat: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g læreplan i naturfag samisk i

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Studieprogram M-RETEKLU, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:11 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag

Detaljer

Kommentarer fra BYG/AFT Programmet har gjennomgått utkast til forskrift og har følgende viktige bemerkninger:

Kommentarer fra BYG/AFT Programmet har gjennomgått utkast til forskrift og har følgende viktige bemerkninger: Vedlegg 4 Innspill fra Program for allmennfag, Program for bygg og miljø, Program for elektro- og datateknikk, Program for Kjemi og Materialteknikk, Program for maskinteknikk og logistikk, alle ved AFT,

Detaljer

Opptak til 2-årig master i Petroleumsfag

Opptak til 2-årig master i Petroleumsfag dat referanse Fakultet fr ingeniørvitenskap g teknlgi Deres dat Deres referanse 1 av 5 Til deg sm har fått tilbud m studieplass ved det 2-årige masterstudiet i Petrleumsfag Opptak til 2-årig master i Petrleumsfag

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 137 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK

2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK 2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK SIDE 111 2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK 2.8.1 INNLEDNING Dette er et treårig studieprogram med emner fra matematikk, statistikk, biologi og medisin. Programmet

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Opptak 2011 Revidert 09.12.11 Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Studieplaner Studieprogram for Landskapsarkitektur Undervisningsår 2010-2011 (rev 12.05.10 UU, med forbehold om endringer)

Studieplaner Studieprogram for Landskapsarkitektur Undervisningsår 2010-2011 (rev 12.05.10 UU, med forbehold om endringer) Studieplaner Studieprogram for Landskapsarkitektur Undervisningsår 2010-2011 (rev 12.05.10 UU, med forbehold om endringer) STUDIER. LANDSKAPSARKITEKTUR. KULL 2010-2015, 1. trinn Trinn År/ Emner Poeng Kommentar

Detaljer

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT Turbvurdering av utenlandsk høyere utdanning Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Faglig uavhengig rgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:53 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag

Detaljer

Programstyret i tysk, vedtok 20. januar 2016 følgende studieplanendringer (gjeldende fra H16):

Programstyret i tysk, vedtok 20. januar 2016 følgende studieplanendringer (gjeldende fra H16): Prgramstyret i tysk, vedtk 20. januar 2016 følgende studieplanendringer (gjeldende fra H16): BAHF-TYS TYS100 Fagleg verlapp: Lagt inn faglig verlapp med TYS100H. Undervisning g mfang: Fjernet avsnitt m

Detaljer

Opptakskrav master. Program Studieretning Metode Basis Avansert Diverse IBV 40 sp 40 sp 40 sp

Opptakskrav master. Program Studieretning Metode Basis Avansert Diverse IBV 40 sp 40 sp 40 sp Opptakskrav Program Studieretning Metode Basis Avansert Diverse IBV 40 sp 40 sp 40 sp Biovitenskap 40 sp matematikk,, statistikk, fysikk eller kjemi 40 sp svarende til: BIOS1110 BIOS1120 BIOS1140 BIOS1150

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Opptak høst 2012 K:\Felles\0_IPM\Undervisning\Undervisning\Studieplaner\2012_2013\M-FOL

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

2.15 TEKNOLOGISK ORIENTERTE STUDIER I FYSIKK

2.15 TEKNOLOGISK ORIENTERTE STUDIER I FYSIKK 2.15 TEKNOLOGISK ORIENTERTE STUDIER I FYSIKK SIDE 235 2.15 TEKNOLOGISK ORIENTERTE STUDIER I FYSIKK Studiet ble vedtatt av Lærerhøgskolens råd 1. april 1982. Det ble etablert som fast studium f.o.m. høsten

Detaljer

1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG

1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG 1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG Tilbudet legger spesielt til rette for å kombinere naturfag, produksjonsteknologi og økonomi. Dette gir en faglig bredde som er unik. Universitetets

Detaljer

DATAANALYSE OG SENSORTEKNOLOGI - MASTER (5-ÅRIG), SIVILINGENIØR

DATAANALYSE OG SENSORTEKNOLOGI - MASTER (5-ÅRIG), SIVILINGENIØR Studieplan: DATAANALYSE OG SENSORTEKNOLOGI - MASTER (5-ÅRIG), SIVILINGENIØR Navn Bokmål: Nynorsk: Engelsk: Dataanalyse og sensorteknologi - master (5-årig), sivilingeniør Dataanalyse og sensorteknologi

Detaljer

2.4 FORURENSNINGSSTUDIER

2.4 FORURENSNINGSSTUDIER 2.4 FORURENSNINGSSTUDIER 2.4 FORURENSNINGSSTUDIER SIDE 83 Vedtatt av Fakultetsrådet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 17. desember 1995 og 25.juni 1996. Redaksjonelle endringer senest juni

Detaljer

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål 01-02-2008 du har fått informasjon om Universitetet for miljø- og biovitenskap 15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB 14-04-2008 Du har sendt søknadskjemaet til Samordna opptak 01-06-2008

Detaljer

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Navn: Bokmål: Matematikk og statistikk - bachelor Nynorsk: Matematikk og statistikk - bachelor Engelsk: Mathematics and Statistics - bachelor Oppnådd grad:

Detaljer

3-SEMESTERSORDNINGEN. Gjennomføring. Emnebeskrivelser Vedlagt er emnebeskrivelser for matematikk og fysikk på 3-semestersordningen:

3-SEMESTERSORDNINGEN. Gjennomføring. Emnebeskrivelser Vedlagt er emnebeskrivelser for matematikk og fysikk på 3-semestersordningen: Gjeldende fom. sommeren 2014 3-SEMESTERSORDNINGEN 3-semestersordningen (også kalt TRESS) er tilbud om opptak til ingeniørutdanning for søkere med generell studiekompetanse/realkompetanse, men som mangler

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn ved NTNU skal

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 143 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

OMBERAMMINGSPROSEDYRER

OMBERAMMINGSPROSEDYRER OMBERAMMINGSPROSEDYRER Innhldsfrtegnelse Retningslinjer fr mberamming av håndballkamper fr Gneist... 1 Prsedyre når et Gneistlag vil flytte en kamp... 1 Hjemmekamp... 1 Brtekamp... 1 Prsedyre når mtstander

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

Spilleregler Futsal barn t.o.m 9 år

Spilleregler Futsal barn t.o.m 9 år Spilleregler Futsal barn t..m 9 år Regel 1 Spillebanen Spillebanen skal være rektangulær, Sidelinjene må være lengre enn mållinjene Årsklasse G/J-6 år tm G/J-9 år spiller på tvers av håndballbane Målene

Detaljer

Arbeid i gruppene så langt. kort oppsummering av status for foreslåtte studieløp pr 3. desember

Arbeid i gruppene så langt. kort oppsummering av status for foreslåtte studieløp pr 3. desember Arbeid i gruppene så langt kort oppsummering av status for foreslåtte studieløp pr 3. desember Medisinsk teknologi To møter Utarbeidet skisser til tre studieretninger med fokus på ulike behov innen hhv

Detaljer

Studiekatalog ved HLT Versjon 9. mars 2016

Studiekatalog ved HLT Versjon 9. mars 2016 Studieprogram Studieplan bachelor i teologi og ledelse HLT tilbyr bachelor i teologi og ledelse. Studieprogrammet er på 180 studiepoeng/ects og består av følgende moduler: 1. år Grunnstudium Grunnstudium

Detaljer