Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2014/2015"

Transkript

1 Studiehåndbk Lektrutdanning i realfag 2014/201

2 Lektrutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir undervisningskmpetanse i t realfag g sm kvalifiserer fr å undervise i videregående skle g i grunnsklens ungdmstrinn. Studiet fører frem til graden Master i realfag (lektr). Se frskrift m rammeplan fr lektrutdanning 8. til 13. trinn, nasjnale retningslinjer fr utdanningen g NMBUs studieprgram- g emnebeskrivelser fr studiet. Innhld LUR-studiet mfatter tre fag: fag I g fag II samt prfesjnsfag. Studiet utgjør til sammen 300 studiepeng. Felles bligatriske fag: Examen philsphicum (PHI100 eller PHI101) Matematikk (MATH100 eller MATH111) Statistikk (STAT100) kjemi (KJM100) fysikk (FYS100 eller FYS101) bilgi (velg ett av emnene i bilgiemnegruppen) Du kan få fritak fr MATH100, FYS100 g KJM100 dersm du har frdypning VG3 (nivå 2) fra videregående skle med karakter 4 eller bedre i begge år i andre realfag enn de sm inngår i dine valgte emnegrupper. Ta kntakt med studieveileder fr å søke m fritak. Prfesjnskunnskap 60 stp: + PPPE301 + PPFD301 + PPRA301 + PPRA200 + PPRA201 PPRA200, PPRA201 g PPRA301 gir praksispplæring i skle g alternativ relevant praksis. Praksispplæringen er på 100 dager frdelt på de 4 første studieårene. Emnegrupper (fag I g fag II): Du velger t emnegrupper (fag I g fag II) sm gir undervisningskmpetanse. Fag I kan velges blant matematikk, bilgi, kjemi, fysikk g gefag. Sm fag II kan man i tillegg velge naturfag eller øknmi. Naturfag kan bare velges i kmbinasjn med fysikk, bilgi g kjemi, mens øknmi må velges med matematikk sm fag I. Emnegruppene består av emner sm til sammen utgjør 60 sp med unntak av naturfag sm til sammen utgjør 90 sp. Fra naturfagsemnegruppen kan 30 sp inngå i en annen emnegruppe (i bilgi, kjemi eller fysikk), slik at de t emnegruppene til sammen utgjør 120 sp. Fag I skal i tillegg utvides med 20 sp frdypningsemner (200-nivå) g minst 30 sp mastergradsemner på 300-nivå, samt en masterppgave på 30 sp. Du kan velge realfagsdidaktikk sm spesialisering fr mastergraden. Da skal gså mastergradsemnene (30 sp på 300-nivå) bestå av didaktikkemner. Studenter med høgere utdanning Studenter med høgere utdanning kan søke m å få denne innpasset i studiet. Dersm man velger matematikk sm fag 1 g har en gdkjent undervisningsgruppe fra et annet universitet eller høgskle g vi ikke har tilsvarende ved NMBU, kan denne gdkjennes sm fag 2. Denne rdningen gjelder til g med studieåret 2014/1. Fra g med studieåret 201/16 skal dette revurderes på nytt g i lys av utviklingen i mastergrad fr grunnsklelærere. Dersm man har en bachelrgrad eller tilsvarende fra før vil man få fritak fr Ex.Phil. Øvrige emner gdkjennes emne fr emne. Lektrutdanning i realfag 2 NMBU 2014/1

3 Frhåndsgdkjente basisplaner g eksempelplaner 1. Basisplan fr bilgi g kjemi 2. Basisplan fr bilgi g naturfag 3. Basisplan fr bilgi g matematikk 4. Basisplan fr kjemi g matematikk. Basisplan fr gefag g bilgi 6. Basisplan fr fysikk g matematikk 7. Basisplan fr matematikk g øknmi I tillegg har vi laget frhåndsgdkjente eksempelplaner fr hver kmbinasjn, sm viser hvrdan hele studiet på 300 stp kan bygges pp. Basisplanene g eksempelplanene finner du på sidene sm følger. Individuelle planer Ta kntakt med studieveileder dersm du ønsker andre kmbinasjner av emnegrupper eller dersm du ønsker individuelle endringer i de frhåndsgdkjente eksempelplanene sm er frslått her. Når det velges individuelle planer har studenten selv ansvaret fr å søke Prgramutvalget fr lærerutdanning g disiplinstudier m gdkjenning. En må gså regne med at det kan ppstå timeplankllisjner når en følger andre planer enn eksempelplanene. Ta kntakt dersm du lurer på ne i frbindelse med studiet ditt: Studieveiledere: Sigrun Vedø Lien Rune Grønnevik Margrete Finstad E-pst: Telefn: Besøksadresse: TF-kvartalet, fløy 1, rm 301 Nyttige web-adresser: Infrmasjn m studiene ved NMBU finner du på: g spesielt m lektrutdanningen på: Lektrutdanning i realfag 3 NMBU 2014/1

4 Emnegrupper Emnegruppe i matematikk 60 stp: Studenter uten R1 g R2 fra videregående skle, tar MATH100 før de starter på emnegruppen i matematikk. Kde Emne Stp Undervisningsperide MATH111 Kalkulus 1 10 Høstp MATH112 Kalkulus 2 10 Vårp MATH113 Lineær algebra g lineære differensialligninger 10 Høstp MATH270 Kmpleks analyse g transfrmasjnsmetder 10 Vårp + Junib MATH290* Reell analyse 10 Høstp STAT100 Statistikk 10 Høstp eller vårp * Obligatrisk fr alle studenter fra g med kull Fr tidligere kull (inkludert studenter tatt pp på høyere årstrinn med kull 2012 eller tidligere) kan MATH290 erstattes av MATH20 eller MATH280 i samråd med studieveileder g fagmiljø. Emnegruppe i bilgi 60 stp: Kde Emne Stp Undervisningsperide BOT100 Plantediversitet Vårp + Junib ZOOL100 Zlgi grunnkurs Høstp + Junib ECOL100 Grunnleggende øklgi Vårp BIO100 Cellebilgi Høstp BIO120 Genetikk, intrduksjnskurs Vårp BIO130* Mikrbilgi, intrduksjnskurs Høstp BOT130 Grunnleggende plantefysilgi Høstp HFX201 Dyrefysilgi 10 Vårp I tillegg velges 1 stp. bilgiske emner blant: BIO210 BIO200 Mlekylærbilgi Mlekylærgenetikk i eukaryter 10 Høst Januarb GEN220** Genetisk grunnlag fr bidiversitet 10 Høstp ECOL200 Generell øklgi 10 Vårp HFX209 Evlusjnsbilgi 10 Vårp BIO121 NATF200 BOT200 BOT230 ZOOL210 ZOOL220 Øvingsemne i genetikk Vern g frvaltning av nrsk natur Plantefysilgi Planteøklgi g diversitet Virveldyr Insekter g edderkppdyr * Frutsetter KJM100 ** GEN220 kan eventuelt byttes ut med HFM200 i samråd med studieveileder g fagmiljø Vårp Januarb Høstp Augb + Høstp Vårp + Junib Vårp + Junib Emnegruppe i kjemi 60 stp: Kde Emne Stp Undervisningsperide KJM100 Generell kjemi 10 Vårp KJM110 Organisk kjemi 10 Høstp + augustb KJM120 Urganisk kjemi 10 Vårp KJB200 Bikjemi 10 Vårp KJM230 Fysikalsk kjemi 10 Vårp KJM240 Analytisk kjemi 10 Høstp Lektrutdanning i realfag 4 NMBU 2014/1

5 Emnegruppe i fysikk 60 stp: Studenter uten Fysikk 1 fra videregående skle, tar FYS100 før de starter på emnegruppen i fysikk, eventuelt gså frkurs i januarb Kde Emne Stp Undervisningsperide FYS101* Mekanikk 10 Vårp FYS102** Termfysikk g elektrmagnetisme 10 Høstp FYS103 Måleteknikk g ptikk Januarb FYS14 Kvantefysikk g relativitetsteri 10 Vårp FYS1 Labratriekurs i fysikk Høst FYS200 Klassisk fysikk 10 Høstp FYS23 Elektrnikk Vårp FYS21 Varmeverføring g energi * Frutsetter MATH111 g MATH112 (sm kan tas samtidig) ** Frutsetter MATH113 (sm kan tas samtidig) Vårp Emnegruppe i gefag* 60 stp: Kde Emne Stp Undervisningsperide KJM100 Generell kjemi 10 Vårp GEO100 Gelgi 10 Høstp GEO210 Kvartærgelgi 10 Vårp GEF2610 Fysisk seangrafi (ved UiO) 10 Vårp FYS161 Meterlgi g klima Augustb Alternerende FYS160 Lkal- g mikrmeterlgi Augustb LAD102 GIS praktisk intrduksjn Høstp GEO211 Kvartærgelgi feltkurs Juniblkk Frutsatte frkunnskaper: MATH100 (eller R2/3MX), FYS100 (eller FYS1/2FY) Emnegruppe i naturfag 90 stp: Kde Emne Stp Undervisningsperide BIOLOGI:* BIO100 Cellebilgi Høstp BIO120 Genetikk Vårp ZOOL100 Zlgi Høstp + junibl. BOT100 Plantediversitet Vårp + junibl. BOT130 Grunnleggende plantefysilgi Høstp ECOL100 Grunnleggende øklgi Vårp KJEMI: KJM100 Generell kjemi 10 Vårp KJM110 Organisk kjemi 10 Augustbl. + høstp KJM120 Urganisk kjemi 10 Vårp FYSIKK**: FYS101 Mekanikk 10 Vårp FYS102 Termfysikk g elektrmagnetisme 10 Høstp FYS103 Måleteknikk g ptikk Januarb FYS1 Labratriekurs i fysikk Vårp * Frutsetter KJM100 ** Frutsetter MATH111, MATH112. MATH113 er anbefalt frkunnskap. Lektrutdanning i realfag NMBU 2014/1

6 Emnegruppe i øknmi 60 stp: Øknmi kan bare velges i kmbinasjn med matematikk. Kde Emne Stp Undervisningsperide BUS100 Grunnleggende fretaksøknmi Høstp/Vårp BUS110 Finansregnaskapet med analyse 10 Vårp BUS210 Driftsregnskap g budsjettering 10 Vårp BUS220 Finansiering g investering 10 Høstp AOS120 Markedsføring Vårp AOS130 Innføring i rganisasjnsteri Augustbl ECN110 Innføring i samfunnsøknmi mikr Høstp ECN120 Innføring I samfunnsøknmi makr Januarbl. ECN170 Miljø- g ressursøknmi Vårp Lektrutdanning i realfag 6 NMBU 2014/1

7 Basisplan fr bilgi g kjemi Mastergradsppgave i bilgi, kjemi eller realfagsdidaktikk, 30 stp. 30 stp. 300-emner / spesialpensum PPPE301 (2 stp) 4 PPFD301 (2 stp) Vårp HFX201 KJM230 3 PPRA201* Høstp BIO130 KJM240 ECOL100 BIO120 KJM120 KJB200 2 PPRA200* BIO100 BOT130 STAT100 KJM110 ZOOL100 BOT100 FYS100 KJM100 BOT100 1 MATH100 PHI100 (10 stp) ZOOL100 *Praksisemnene PPRA200g PPRA201 kan bli flyttet til et annet semester. MATH111 anbefales i stedet fr MATH100 fr studenter med matematikkbakgrunn fra videregående skle. FYS101 anbefales i stedet fr FYS100 fr studenter med fysikkbakgrunn fra videregående skle ZOOL100 g BOT100 er hver på stp, men er markert i flere ruter fr å synliggjøre hvilke perider emnene går ver I tillegg velges 1 stp blant BIO200, GEN220, ECOL200, HFX209, HFM200 g BIO121 fr å tilfredsstille kravet til emnegruppe i bilgi. Emnevalget bestemmes av mastergradsspesialiseringen. I tillegg velges gså en spesialisering på minimum 20 stp på 200-nivå i bilgi eller kjemi. Emnevalget bestemmes av mastergradsspesialiseringen. Lektrutdanning i realfag 7 NMBU 2014/1

8 Basisplan fr bilgi g naturfag Mastergradsppgave i realfagsdidaktikk, 30 stp. 30 stp. 300-emner / spesialpensum PPPE301 (2 stp) 4 PPFD301 (2 stp) Vårp STAT100 HFX201 3 FYS103 PPRA201* Høstp FYS102 BIO130 FYS1 ECOL100 BIO120 KJM120 MATH112 2 PPRA200* BIO100 BOT130 KJM110 ZOOL100 BOT100 FYS101 KJM100 BOT100 1 MATH111 PHI100 (10 stp) ZOOL100 *Praksisemnene PPRA200 g PPRA201 kan bli flyttet til et annet semester. Fr studenter uten matematikkbakgrunn fra videregående skle kan planen mfrmes slik at MATH100 inngår før MATH111. ZOOL100 g BOT100 er hver på stp, men er markert i flere ruter fr å synliggjøre hvilke perider emnene går ver I tillegg velges 1 stp blant BIO200, GEN220, ECOL200, HFX209, HFM200 g BIO121 fr å tilfredsstille kravet til emnegruppe i bilgi. Emnevalget bestemmes av mastergradsspesialiseringen. I tillegg velges gså en spesialisering på minimum 20 stp på 200-nivå i bilgi. Emnevalget bestemmes av mastergradsspesialiseringen. Lektrutdanning i realfag 8 NMBU 2014/1

9 Basisplan fr bilgi g matematikk Mastergradsppgave i bilgi, matematikk eller realfagsdidaktikk, 30 stp. 30 stp. 300-emner / spesialpensum PPPE301 (2 stp) 4 PPFD301 (2 stp) Vårp HFX201 FYS101 3 PPRA201* Høstp BIO130 MATH290 2 ECOL100 BIO120 MATH270 PPRA200* BIO100 BOT130 MATH113 STAT100 ZOOL100 BOT100 MATH112 KJM100 BOT100 1 MATH111 PHI100 (10 stp) ZOOL100 *Praksisemnene PPRA200g PPRA201 kan bli flyttet til et annet semester. FYS101 anbefales i stedet fr FYS100 fr studenter med fysikkbakgrunn fra videregående skle ZOOL100 g BOT100 er hver på stp, men er markert i flere ruter fr å synliggjøre hvilke perider emnene går ver I tillegg velges 1 stp blant BIO200, GEN220, ECOL200, HFX209, HFM200 g BIO121 fr å tilfredsstille kravet til emnegruppe i bilgi. Emnevalget bestemmes av mastergradsspesialiseringen. I tillegg velges gså en spesialisering på minimum 20 stp på 200-nivå i bilgi eller matematikk. Emnevalget bestemmes av mastergradsspesialiseringen. Lektrutdanning i realfag 9 NMBU 2014/1

10 Basisplan fr kjemi g matematikk Mastergradsppgave i kjemi eller matematikk, 30 stp. 30 stp. 300-emner / spesialpensum PPPE301 (2 stp) 4 PPFD301 (2 sp) Vårp KJM230 FYS100 3 PPRA201* Høstp MATH290 STAT100 KJM240 2 MATH270 KJM120 KJB200 PPRA200* MATH113 KJM110 MATH112 KJM100 1 MATH111 PHI stp) *Praksisemnene PPRA200g PPRA201 kan bli flyttet til et annet semester. Minst ett emne valgt fra emnene i bilgiemnegruppen er gså bligatrisk, fr å ppfylle breddekravet I tillegg velges gså en spesialisering på minimum 20 stp på 200-nivå i kjemi eller matematikk. Emnevalget bestemmes av mastergradsspesialiseringen. Øvrige stp. velges fritt i samråd med veileder. FYS101 anbefales i stedet fr FYS100 fr studenter med fysikkbakgrunn fra videregående skle Lektrutdanning i realfag 10 NMBU 2014/1

11 Basisplan fr gefag g bilgi Mastergradsppgave i bilgi eller gefag, 30 stp. 30 stp. 300-emner / spesialpensum PPPE301 (2 stp) PPFD301 (2 stp) Vårp HFX201 GEF2610 PPRA201* Høstp BIO130 STAT100 FYS161/160 GEO211 ECOL100 BIO120 GEO210 PPRA200* BIO100 BOT130 GEO100 LAD102 FYS161/160 ZOOL100 BOT100 FYS100 KJM100 BOT100 MATH100 PHI100 (10 stp) ZOOL100 *Praksisemnene PPRA200g PPRA201 kan bli flyttet til et annet semester. Bilgi mfatter i tillegg 1 stp sm velges fra emnegruppens liste MATH111 anbefales i stedet fr MATH100 fr studenter med matematikkbakgrunn fra videregående skle. FYS101 anbefales i stedet fr FYS100 fr studenter med fysikkbakgrunn fra videregående skle ZOOL100 g BOT100 er hver på stp, men er markert i flere ruter fr å synliggjøre hvilke perider emnene går ver I tillegg velges gså en spesialisering på minimum 20 stp på 200-nivå i bilgi eller gefag. Emnevalget bestemmes av mastergradsspesialiseringen (se eksempelplan). Evt. øvrige stp. velges fritt i samråd med veileder. Lektrutdanning i realfag 11 NMBU 2014/1

12 Basisplan fr fysikk g matematikk 4 Mastergradsppgave i fysikk, matematikk eller realfagsdidaktikk, 30 stp PPPE301 (2 stp) PPFD301 (2 stp) 30 stp. 300-emner 3 Vårp KJM100 FYS23 FYS21 PPRA201* Høstp MATH290 STAT100 FYS200 2 MATH270 FYS14 FYS103 PPRA200* MATH113 FYS102 FYS1 1 MATH112 FYS101 MATH111 PHI100 (10 stp) *Praksisemnene PPRA200g PPRA201 kan bli flyttet til et annet semester. Minst ett emne valgt fra emnene i bilgiemnegruppen er gså bligatrisk fr å ppfylle breddekravet I tillegg velges gså en spesialisering på minimum 20 stp på 200-nivå i fysikk eller matematikk. Emnevalget bestemmes av mastergradsspesialiseringen. Øvrige stp. velges fritt i samråd med veileder. INF120 anbefales. Lektrutdanning i realfag 12 NMBU 2014/1

13 Basisplan fr matematikk g øknmi Mastergradsppgave i matematikk, 30 stp. 30 stp. 300-emner / spesialpensum i matematikk PPPE301 (2 stp) 4 PPFD301 (2 sp) Vårp BUS210 KJM100 FYS100/FYS101 3 PPRA201* Høstp BUS220 MATH290 MATH20 AOS130 2 MATH270 MATH280 AOS120 ECN170 PPRA200* ECN120 MATH113 STAT100 ECN110 MATH112 BUS110 1 MATH111 PHI stp) BUS100 *Praksisemnene PPRA200g PPRA201 kan bli flyttet til et annet semester. Minst ett emne valgt fra emnene i bilgiemnegruppen er gså bligatrisk, fr å ppfylle breddekravet FYS101 anbefales i stedet fr FYS100 fr studenter med fysikkbakgrunn fra videregående skle Masteremner i matematikk velges fte i samråd med veileder, da sm spesialpensum («frie emner») Lektrutdanning i realfag 13 NMBU 2014/1

14 Eksempelplan 1a: Bilgi g kjemi med mastergradsppgave i bilgi Mastergradsprfilering mt btanisk utviklingsbilgi Mastergradsppgave i btanisk utviklingsbilgi BOT200 (10 stp) + BOT340 (10 stp) + stp på 300-nivå PPPE301 (2 stp) BOT324*** (10 stp) PPFD301 (2 stp) Vårp HFX201 BIO200 BIO121** KJM230 BIO340 PPRA201**** Høstp BOT230 BIO130 KJM240 (10 stp.) BIO120** ECOL100 KJM120 KJB200 PPRA200**** BIO100 BOT130 KJM110 STAT100 ZOOL100* BOT100* FYS100 KJM100 BOT100* MATH100 PHI100 (10 stp) ZOOL100* * ZOOL100 g BOT100 er hver på sp, men har feltkurs i juniblkken i tillegg til undervisningen i parallellperidene ** Emnene gjennmføres vanligvis samtidig *** Nytt emne fra 2012; BOT324: klimatilpassning i planter. Går vår hvert år **** Praksisemnene PPRA200g PPRA201 kan bli flyttet til et annet semester. Uthevet: Uthvet kursiv: Kursiv: Obligatrisk fr masterppgave i btanisk utviklingsbilgi Emnegruppe i bilgi Emnegruppe i kjemi Eksempelplanen er en frhåndsgdkjent plan på 300 stp. Du kan selv lage varianter av planene med å bytte ut enkeltemner innenfr rammene sm er gitt fr spesialiseringen. Du kan gså endre rekkefølgen på emnene, dersm det ikke ppstår prblemer med frutsatte frkunnskaper. Slike endringer må skje i samråd med studieveileder g fagmiljø g skal gdkjennes av prgramutvalget. Du kan gså spesialisere deg mt andre mastergradsprfileringer innen bilgi, kjemi g fysikk enn de sm er vist i eksempelplanene her i LUR-studiehåndbken. Kntakt studieveileder m du ønsker å drøfte andre muligheter. Lektrutdanning i realfag 14 NMBU 2014/1

15 Eksempelplan 1b Bilgi g kjemi med mastergradsppgave i kjemi Mastergradsprfilering mt biteknlgi Mastergradsppgave i biteknlgi KJB310 (10 stp) + KJM310 (10 stp) + KJM313 (10 stp) PPPE301 (2 stp) PPFD301 (2 stp) STAT100 BIO211 Vårp HFX201 KJB210 KJM230 PPRA201** Høstp BIO210 KJM240 BIO130 BIO120 ECOL100 KJM120 KJB200 BIO100 BOT130 KJM110** KJM210** ZOOL100* BOT100* FYS100 KJM100 BOT100* PPRA200** MATH100 PHI100 (10 stp) ZOOL100* * ZOOL100 g BOT100 er hver på stp, men har feltkurs i juniblkken i tillegg til undervisningen i parallellperidene ** KJM210 er 20 stp rganisk kjemi. Det er valgfritt å kunne ta bare 10 stp rganisk kjemi, i frm av KJM110. *** Praksisemnene PPRA200g PPRA201 kan bli flyttet til et annet semester. Uthevet: Uthvet kursiv: Kursiv: Obligatrisk fr masterppgave i biteknlgi Emnegruppe i kjemi Emnegruppe i bilgi Eksempelplanen er en frhåndsgdkjent plan på 300 stp. Du kan selv lage varianter av planene med å bytte ut enkeltemner innenfr rammene sm er gitt fr spesialiseringen. Du kan gså endre rekkefølgen på emnene, dersm det ikke ppstår prblemer med frutsatte frkunnskaper. Slike endringer må skje i samråd med studieveileder g fagmiljø g skal gdkjennes av prgramutvalget. Du kan gså spesialisere deg mt andre mastergradsprfileringer innen bilgi, kjemi g fysikk enn de sm er vist i eksempelplanene her i LUR-studiehåndbken. Kntakt studieveileder m du ønsker å drøfte andre muligheter. Lektrutdanning i realfag 1 NMBU 2014/1

16 Eksempelplan 1c Bilgi g kjemi med mastergradsppgave i realfagsdidaktikk Mastergradsprfilering mt realfagsdidaktikk Mastergradsppgave i bilgididaktikk PPUT301 (20 stp) g PPFO301 (1 stp) PPPE301 (2 stp) PPFD301 (2 stp) ECOL310 Vårp HFX201 BIO120 BIO121 KJM230 NAFT200 PPRA201** Høstp BIO130 KJM240 ECOL100 + KJM120 KJB200 ECOL200*** PPRA200** BIO100 BOT130 KJM110 STAT100 ZOOL100* BOT100* FYS100 KJM100 BOT100* MATH100 PHI100 (10 stp) ZOOL100* * ZOOL100 g BOT100 er hver på stp, men har feltkurs i juniblkken i tillegg til undervisningen i parallellperidene ** Praksisemnene PPRA200g PPRA201 kan bli flyttet til et annet semester. *** ECOL100 utgjør stp; ECOL200 utgjør 10stp g går på engelsk Uthevet: Uthvet kursiv: Kursiv: Obligatrisk fr masterppgave i bilgididaktikk Emnegruppe i bilgi Emnegruppe i kjemi Lektrutdanning i realfag 16 NMBU 2014/1

17 Eksempelplanen er en frhåndsgdkjent plan på 300 stp. Du kan selv lage varianter av planene med å bytte ut enkeltemner innenfr rammene sm er gitt fr spesialiseringen. Du kan gså endre rekkefølgen på emnene, dersm det ikke ppstår prblemer med frutsatte frkunnskaper. Slike endringer må skje i samråd med studieveileder g fagmiljø g skal gdkjennes av prgramutvalget. Du kan gså spesialisere deg mt andre mastergradsprfileringer innen bilgi, kjemi g fysikk enn de sm er vist i eksempelplanene her i LUR-studiehåndbken. Kntakt studieveileder m du ønsker å drøfte andre muligheter. Lektrutdanning i realfag 17 NMBU 2014/1

18 Eksempelplan 2 Bilgi g naturfag med mastergradsppgave i didaktikk Mastergradsprfilering mt naturfagdidaktikk Mastergradsppgave i naturfagsdidaktikk PPUT301 (20 stp) g PPFO301 (1 stp) PPPE301 (2 stp) HFX209 PPFD301 (2 stp) Vårp STAT100 HFX201 ECOL100 FYS103 PPRA201*** Høstp FYS102 BIO130 FYS1 GEN220 BIO120 BIO121 KJM120 MATH112 PPRA200*** BIO100 BOT130 KJM110 INF100 AOS240** ZOOL100* BOT100* FYS101 KJM100 BOT100* MATH111 PHI100 (10 stp) ZOOL100* * ZOOL100 g BOT100 er hver på sp, men har feltkurs i juniblkken i tillegg til undervisningen i parallellperidene ** Studenten kan alternativt velge et realfagsemne eller et spesialpensum til mastergradsppgaven *** Praksisemnene PPRA200g PPRA201 kan bli flyttet til et annet semester. Uthevet: Uthvet kursiv: Kursiv: Obligatrisk fr masterppgave i naturfagsdidaktikk Emnegruppe i naturfag Emnegruppe i bilgi Eksempelplanen er en frhåndsgdkjent plan på 300 sp. Du kan selv lage varianter av planene med å bytte ut enkeltemner innenfr rammene sm er gitt fr spesialiseringen. Du kan gså endre rekkefølgen på emnene, dersm det ikke ppstår prblemer med frutsatte frkunnskaper. Slike endringer må skje i samråd med studieveileder g fagmiljø g skal gdkjennes av prgramutvalget. Du kan gså spesialisere deg mt andre mastergradsprfileringer innen bilgi, kjemi g fysikk enn de sm er vist i eksempelplanene her i LUR-studiehåndbken. Kntakt studieveileder m du ønsker å drøfte andre muligheter. Lektrutdanning i realfag 18 NMBU 2014/1

19 Eksempelplan 4 Kjemi g matematikk med mastergradsppgave i kjemi Mastergradsprfilering mt naturstffkjemi Mastergradsppgave i naturstffkjemi KJB310 (10 stp) + KJM310 (10 stp) + KJM313 (10 stp) PPPE301 (2 stp) KJM311 PPFD301 (2 stp) Vårp KJM230 KJB210 FYS100 PPRA201* Høstp MATH290 STAT100 KJM240 MATH270 KJM120 KJB200 PPRA200* MATH113 KJM110* KJM210* MATH112 KJM100 ECOL100 MATH111 PHI100 (10 stp) * Praksisemnene PPRA200g PPRA201 kan bli flyttet til et annet semester. KJM210 er 20 stp rganisk kjemi. Det er valgfritt å kunne ta bare 10 stp rganisk kjemi, i frm av KJM110 Uthevet: Uthvet kursiv: Kursiv: Obligatrisk fr masterppgave i naurstffkjemi Emnegruppe i kjemi Emnegruppe i matematikk Eksempelplanen er en frhåndsgdkjent plan på 300 stp. Du kan selv lage varianter av planene med å bytte ut enkeltemner innenfr rammene sm er gitt fr spesialiseringen. Du kan gså endre rekkefølgen på emnene, dersm det ikke ppstår prblemer med frutsatte frkunnskaper. Slike endringer må skje i samråd med studieveileder g fagmiljø g skal gdkjennes av prgramutvalget. Du kan gså spesialisere deg mt andre mastergradsprfileringer innen bilgi, kjemi g fysikk enn de sm er vist i eksempelplanene her i LUR-studiehåndbken. Kntakt studieveileder m du ønsker å drøfte andre muligheter. Lektrutdanning i realfag 19 NMBU 2014/1

20 Eksempelplan Gefag g bilgi med mastergradsppgave i gefag Mastergradsprfilering mt gefag g naturmiljø Mastergradsppgave i gefag, 30 stp. GEO310/300 (10 stp) + GEO311 ( stp). FMI310 (1 stp) / alternativt JORD310 (10 stp) + stp på 300-nivå PPPE301 (2 stp) 4 PPFD301 (2 stp) MINA200 Vårp HFX201 GEO220 GMBB100 GEF PPRA201* NATF200 Høstp BIO130 BOT200 / BIO210 JORD101 STAT100 FYS161/160** GEO211 ECOL100 BIO120 GEO210 2 PPRA200* BIO100 BOT130 GEO100 LAD102 FYS161/160** ZOOL100 BOT100 FYS100 KJM100 BOT100 1 MATH100 PHI100 (10 stp) ZOOL100 * Praksisemnene PPRA200g PPRA201 kan bli flyttet til et annet semester. ** FYS160 g FYS161 går snnethvert år Uthevet: Uthevet g kursiv: Kursiv: Spesialisering master i gefag g naturmiljø Emnegruppe i gefag Emnegruppe bilgi Generell merknad: Mastergradsppgave i gefag innebærer sm regel feltarbeid sm må gjennmføres mellm 4. g.år. Derfr er hele. året sett under ett uten semesterinndeling. Det er laget en egen liste ver aktuelle gefaglige spesialiseringsemner. Lektrutdanning i realfag 20 NMBU 2014/1

21 Eksempelplan 6a Fysikk g matematikk med mastergradsppgave i fysikk Mastergradsprfilering mt miljøfysikk g frnybar energi 4 3 Mastergradsppgave i frnybar energifysikk FYS371 (10 sp) + FYS37 ( sp) + FYS372 (10 sp) + stp på 300-nivå PPPE301 (2 sp) PPFD301 (2 sp) FYS271 Vårp FYS241 KJM100 FYS23 FYS21 PPRA201* Høstp MATH290 STAT100 FYS200 MATH270 FYS14 INF120 2 PPRA200* FYS103 MATH113 FYS102 FYS1 INF100 1 MATH112 FYS101 ECOL100 MATH111 PHI100 (10 sp) * Praksisemnene PPRA200g PPRA201 kan bli flyttet til et annet semester. Uthevet: Uthvet kursiv: Kursiv: Obligatrisk fr masterppgave i fysikk Emnegruppe i fysikk Emnegruppe i matematikk Eksempelplanen er en frhåndsgdkjent plan på 300 sp. Du kan selv lage varianter av planene med å bytte ut enkeltemner innenfr rammene sm er gitt fr spesialiseringen. Du kan gså endre rekkefølgen på emnene, dersm det ikke ppstår prblemer med frutsatte frkunnskaper. Slike endringer må skje i samråd med studieveileder g fagmiljø g skal gdkjennes av prgramutvalget. Du kan gså spesialisere deg mt andre mastergradsprfileringer innen bilgi, kjemi g fysikk enn de sm er vist i eksempelplanene her i LUR-studiehåndbken. Kntakt studieveileder m du ønsker å drøfte andre muligheter. Lektrutdanning i realfag 21 NMBU 2014/1

22 Eksempelplan 6b Fysikk g matematikk med mastergradsppgave i fysikk Mastergradsprfilering mt bilgisk fysikk Mastergradsppgave i bilgisk fysikk FYS381 (10sp) + FYS38 (sp) + FYS386 (sp) + 10 stp på 300-nivå PPPE301 (2 sp) 4 PPFD301 (2 sp) FYS271 3 Vårp FYS241 KJM100 FYS23 FYS21 PPRA201* Høstp MATH290 STAT100 FYS200 MATH270 FYS14 INF120 2 PPRA200* FYS103 MATH113 FYS102 FYS1 BIO100 1 MATH112 FYS101 MATH111 PHI100 (10 sp) INF100 * Praksisemnene PPRA200g PPRA201 kan bli flyttet til et annet semester. Uthevet: Uthvet kursiv: Kursiv: Obligatrisk fr masterppgave i fysikk Emnegruppe i fysikk Emnegruppe i matematikk Eksempelplanen er en frhåndsgdkjent plan på 300 sp. Du kan selv lage varianter av planene med å bytte ut enkeltemner innenfr rammene sm er gitt fr spesialiseringen. Du kan gså endre rekkefølgen på emnene, dersm det ikke ppstår prblemer med frutsatte frkunnskaper. Slike endringer må skje i samråd med studieveileder g fagmiljø g skal gdkjennes av prgramutvalget. Du kan gså spesialisere deg mt andre mastergradsprfileringer innen bilgi, kjemi g fysikk enn de sm er vist i eksempelplanene her i LUR-studiehåndbken. Kntakt studieveileder m du ønsker å drøfte andre muligheter. Lektrutdanning i realfag 22 NMBU 2014/1

23 Eksempelplan 6c Fysikk g matematikk med mastergradsppgave i didaktikk Mastergradsprfilering mt fysikkdidaktikk Mastergradsppgave i fysikkdidaktikk PPUT301(20 sp) g PPFO301 (1 sp) PPPE301 (2 sp) PPFD301 (2 sp) FYS271 Vårp FYS241 KJM100 FYS23 FYS21 PPRA201* Høstp MATH290 STAT100 FYS200 MATH270 FYS14 INF120 PPRA200* FYS103 MATH113 FYS102 FYS1 MATH112 FYS101 ECOL100 MATH111 PHI100 (10 sp) INF100 * Praksisemnene PPRA200g PPRA201 kan bli flyttet til et annet semester. Uthevet: Uthvet kursiv: Kursiv: Obligatrisk fr masterppgave i fysikkdidaktikk Emnegruppe i fysikk Emnegruppe i matematikk Eksempelplanen er en frhåndsgdkjent plan på 300 sp. Du kan selv lage varianter av planene med å bytte ut enkeltemner innenfr rammene sm er gitt fr spesialiseringen. Du kan gså endre rekkefølgen på emnene, dersm det ikke ppstår prblemer med frutsatte frkunnskaper. Slike endringer må skje i samråd med studieveileder g fagmiljø g skal gdkjennes av prgramutvalget. Du kan gså spesialisere deg mt andre mastergradsprfileringer innen bilgi, kjemi g fysikk enn de sm er vist i eksempelplanene her i LUR-studiehåndbken. Kntakt studieveileder m du ønsker å drøfte andre muligheter. Lektrutdanning i realfag 23 NMBU 2014/1

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2013/2014

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2013/2014 Studiehåndbk Lektrutdanning i realfag 0/0 Lektrutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir undervisningskmpetanse i t realfag g sm kvalifiserer fr å undervise i videregående

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2012/2013

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2012/2013 Studiehåndbk Lektrutdanning i realfag 0/0 Lektrutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir undervisningskmpetanse i t realfag g sm kvalifiserer fr å undervise i videregående

Detaljer

Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag 2 UMB 2008/09

Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag 2 UMB 2008/09 Studiehåndbk Lektrutdanning i naturvitenskapelige fag 008/009 Universitetet fr miljø- g bivitenskap Lektrutdanning i naturvitenskaplige fag - LUN LUN-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studiehåndbk Lektrutdanning i realfag 0/0 Universitetet fr miljø- g bivitenskap Lektrutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir undervisningskmpetanse i t realfag

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag NMBU

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag NMBU Studiehåndbok Lektorutdanning i realfag NMBU 2016/2017 Lektorutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i to realfag og som kvalifiserer

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag (M-LUN)

Studiehåndbok. Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag (M-LUN) Studiehåndbok Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag (M-LUN) 007/008 0.09.007 Lektorutdanning i naturvitenskaplige fag Lektorutdanningen i naturvitenskapelige fag innholder: Felles obligatoriske fag:

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK

Studiehåndbok. Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK Studiehåndbok Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK 2007/2008 26.11.2007 Beskrivelse av bachelorgraden i matematiske realfag For å få bachelorgraden i matematiske

Detaljer

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 1/03228-3 Deres ref. 1/4196 Dato 09..201 Søknad om nye

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 21 Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 213 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/213-14/GRUNN Ettårig grunnstudium Nedenfor finner du forslag på eksempelplaner

Detaljer

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Institutt for plantevitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2014_15 B-BIOL_juli 2014 Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør totalt 180 studiepoeng.

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 214 Ettårig grunnstudium Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre. 3 sp må være realfag og 3 sp samfunnsfag/økonomifag.

Detaljer

Lektorutdanning i realfag LUR Hans Erik Lefdal

Lektorutdanning i realfag LUR Hans Erik Lefdal Lektorutdanning i realfag LUR 2011 Hans Erik Lefdal Vår overordnet visjon er lærerutdanning for bærekraftig utvikling 2 Seksjon for læring og lærerutdanning UMB har ca 200 lærerstudenter, 120 PPU studenter

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2009/2010

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2009/2010 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 29/21 H:/studieplaner/29-1/GRUNN Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium passer for deg som har generell studiekompetanse

Detaljer

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV)

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Studieretninger: Jord og hagebruk Grøntmiljø Opptak 201 Y:/Vetbio/IPV/Adminstrasjon/Undervisning/studieplaner/201_PVstudieplan

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2011

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2011 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 211 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/211-12/GRUNN Ettårig grunnstudium Nedenfor finner du forslag på eksempelplaner

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap Institutt for IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 21/211 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/21-11/GRUNN Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium passer for deg

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM Bachelor Matvitenskap og ernæring Side Beskrivelse

Detaljer

Bachelor. Miljø og naturressurser (B-MINA)

Bachelor. Miljø og naturressurser (B-MINA) UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Miljø og naturressurser (B-MINA) opptak 2009 K:/studieplaner/2009_10/ B-MINA studieplan 01.07_2009 Bachelor i Miljø og naturressurser (B-MINA), opptak

Detaljer

Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013. UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap

Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013. UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013 K:\Felles\0_IPM\Undervisning\Undervisning\Studieplaner\2012_2013\BIOL Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Opptak 217 Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Public,iastate.edu//101Carbohydrates. Beskrivelse BSC 2

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Public,iastate.edu//101Carbohydrates. Beskrivelse BSC 2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Public,iastate.edu//101Carbohydrates IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap. Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2016

Universitetet for miljø- og biovitenskap. Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2016 Universitetet for miljø- og biovitenskap Institutt for plantevitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2016 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2016_17 B-BIOL_juni 2016 Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 217 Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap Institutt for IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) Opptak 2010/11. K:felles/0_ipm/undervisning:/Studieplaner/ /B-BIOL

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) Opptak 2010/11. K:felles/0_ipm/undervisning:/Studieplaner/ /B-BIOL UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Biologi (BIOL) Opptak 2010/11 K:felles/0_ipm/undervisning:/Studieplaner/2010-2011/B-BIOL Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør

Detaljer

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV)

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Studieretninger: Jord og hagebruk Grøntmiljø Opptak 2016 Y:/Vetbio/IPV/Adminstrasjon/Undervisning/studieplaner/2016_PVstudieplan

Detaljer

Forslag som endelig vedtas i Undervisningsutvalget høsten 2013 Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter

Forslag som endelig vedtas i Undervisningsutvalget høsten 2013 Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Forslag som endelig vedtas i Undervisningsutvalget høsten 013 Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter Bachelor i plantevitenskap (B-PV)

Detaljer

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) H:/Studieplaner/ /B-BIOL

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) H:/Studieplaner/ /B-BIOL UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Biologi (BIOL) H:/Studieplaner/2009-2010/B-BIOL Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør totalt 180 studiepoeng. 105 studiepoeng

Detaljer

Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter

Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter Y:/Vetbio/IPV/Administrasjon/Undervisning/2014/Studieplaner/2014_1/Sivilagronom

Detaljer

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM side Bachelor Bioteknologi - retning molekylærbiologi 2 - retning biokjemi 2 - retning bioinformatikk 3 - anbefalte valgfag, B-BIOTEK 4 Bachelor Kjemi

Detaljer

Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2015

Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 201 Y:/Vetbio/IPV/Administrasjon/Undervisning/2014/Studieplaner/201_16/Sivilagronom

Detaljer

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM side Bachelor Bioteknologi - retning molekylærbiologi 2 - retning biokjemi 2 - retning bioinformatikk 3 - anbefalte valgfag, B-BIOTEK 4 Bachelor Kjemi

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

Masterspesialiseriger innen LUN

Masterspesialiseriger innen LUN 1 Masterspesialiseriger innen LUN Masterspesialisering i matematikk - anvendt matematikk m/fysikk - anvendt matematikk m/kjemi Masterspesialisering i fysikk - fornybar energifysikk - biologisk fysikk Masterspesialisering

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2016 Bachelor i Plantevitenskap (B-PV), del av sivilagronom planter.

Detaljer

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2017

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2017 Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2017 Bachelor i Plantevitenskap (B-PV), del av sivilagronom planter. Studieretninger:

Detaljer

Studieplaner 2009/2010

Studieplaner 2009/2010 1 Sist oppdatert: 1..9 Master i Eiendomsfag (-årig) Studieplaner 29/21 Under presenteres nye studieplaner for alle klasser/årstrinn ved studieprogrammet Eiendomsfag. Planene viser obligatoriske emner for

Detaljer

Etablering av 2-årig mastergrad - Lektorutdanning i naturbruk

Etablering av 2-årig mastergrad - Lektorutdanning i naturbruk 1302 1901 NOTAT TIL STUDIEAVDELINGEN KOPI UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR FRA IMT VÅR REF HANS ERIK LEFDAL DATO 30.10.2013 Etablering av 2-årig mastergrad - Lektorutdanning i naturbruk

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Kombinasjonsplaner, bachelor 5

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Kombinasjonsplaner, bachelor 5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM Bachelor Matvitenskap og ernæring Beskrivelse BSC

Detaljer

Saksnummer: 4/2012 Oppstart 2012 erfaringer med timeplanleggingen i januar 1. gangs drøfting

Saksnummer: 4/2012 Oppstart 2012 erfaringer med timeplanleggingen i januar 1. gangs drøfting SN-SAK NR: 4/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E) : BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: Saksnummer: 4/2012 Oppstart 2012 erfaringer med timeplanleggingen

Detaljer

Master i Eiendomsfag (5-årig)

Master i Eiendomsfag (5-årig) Master i Eiendomsfag (5-årig) Studieplaner 2008/09 Under presenteres nye studieplaner for alle årstrinn innen studieprogrammet eiendomsfag. Planene viser obligatoriske emner for den 5-årige mastergraden

Detaljer

OPPBYGGING INTEGRERT LEKTOR- og ADJUNKTUTDANNING

OPPBYGGING INTEGRERT LEKTOR- og ADJUNKTUTDANNING OPPBYGGING INTEGRERT LEKTOR- og ADJUNKTUTDANNING For studenter på kull11 og senere: 10. V Lektorprogrammet: Masteroppgave 9. H Fagemne Fagemne Fagemne Adjunktprogrammet slutter her. 8. V Ped. Fagdid. Fagemne

Detaljer

3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I MARINE RESSURSER/ AKVAKULTUR

3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I MARINE RESSURSER/ AKVAKULTUR 3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I 3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I SIDE 205 3.13.1 INNLEDNING Marine ressurser/ Akvakultur i Trondheim Trondheim har en rekke fagmiljøer som driver høyere undervisning og forskning rettet

Detaljer

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Master i Biologi (M-BIOL) Opptak Y://:/Undervisning\Studieplaner 2017_18 B-BIOL

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Master i Biologi (M-BIOL) Opptak Y://:/Undervisning\Studieplaner 2017_18 B-BIOL Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap Master i Biologi (M-BIOL) Opptak 2017 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2017_18 B-BIOL Master Biologi (M-BIOL) Mastergraden er på 120 studiepoeng (stp).

Detaljer

Studieprogram for By- og regionplanlegging

Studieprogram for By- og regionplanlegging Sist oppdatert: 1.0.09 Studieprogram for Studieplaner 2009/10 (det tas forbehold om endringer) Nedenfor presenteres nye studieplaner for alle klasser/årstrinn innen By- og regionplanlegging. Studieplanen

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Master. Biologi (BIOL)

Master. Biologi (BIOL) UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Master i Biologi (BIOL) H:studieplaner/2009_2010/MasterBiologi Master Biologi (M-BIOL) Mastergraden er på 120 studiepoeng (sp). 70 sp er obligatoriske for alle,

Detaljer

Studieplaner Studieprogram for Landskapsarkitektur Undervisningsår 2010-2011 (rev 12.05.10 UU, med forbehold om endringer)

Studieplaner Studieprogram for Landskapsarkitektur Undervisningsår 2010-2011 (rev 12.05.10 UU, med forbehold om endringer) Studieplaner Studieprogram for Landskapsarkitektur Undervisningsår 2010-2011 (rev 12.05.10 UU, med forbehold om endringer) STUDIER. LANDSKAPSARKITEKTUR. KULL 2010-2015, 1. trinn Trinn År/ Emner Poeng Kommentar

Detaljer

OPPBYGGING INTEGRERT LEKTOR- og ADJUNKTUTDANNING

OPPBYGGING INTEGRERT LEKTOR- og ADJUNKTUTDANNING OPPBYGGING INTEGRERT LEKTOR- og ADJUNKTUTDANNING For studenter på kull11 og senere: 10. V Lektorprogrammet: Masteroppgave 9. H Fagemne Fagemne Fagemne Adjunktprogrammet slutter her. 8. V Ped. Fagdid. Prosjektemne

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heltid/deltid:

Detaljer

5-ÅRIG LÆRERUTDANNING MED MASTER I NATURVITSKAP ELLER MATEMATIKK

5-ÅRIG LÆRERUTDANNING MED MASTER I NATURVITSKAP ELLER MATEMATIKK 4-ÅRIG LÆRERUTDANNING MED MATEMATIKK OG NATURFAG For studenter som har 3MX: 4V 8 NATDID202 PEDA114 Val Val 5 uker 4H 7 MATDID200 PEDA113 MNF201 7 uker 3V 6 Val Val Val 3H 5 NATDID201 PEDA112 MATXXX** STAT110

Detaljer

Masteravtale i fag og yrkesdidaktikk

Masteravtale i fag og yrkesdidaktikk 1 av 6 Fakultet fr samfunnsvitenskap g teknlgiledelse Prgram fr lærerutdanning Masteravtale i fag g yrkesdidaktikk Studieretning DEL I: PROGRESJON 1. Persnalia Etternavn Telefn Frnavn E pst 2. Oppstart,

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap. Master i Biologi (M-BIOL) OPPTAK 2014

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap. Master i Biologi (M-BIOL) OPPTAK 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Master i Biologi (M-BIOL) OPPTAK 2014 Y:_/_/Undervisning/\Studieplaner\ BIOL2014_2015`MSc-BIOL/M_BIOL juli 2014 Master Biologi

Detaljer

MASTERPROGRAMMER. 27.April 2017/JER

MASTERPROGRAMMER. 27.April 2017/JER MASTERPROGRAMMER 27.April 2017/JER MASTERPROGRAMMER KJEMI MATERIALVITENSKAP FOR ENERGI- OG NANOTEKNOLOGI «COMPUTATIONAL SCIENCE» studieretning «CHEMISTRY» OVERGANGSORDNING OPPTAK TIL MASTERPROGRAM For

Detaljer

VIDEREUTDANNING/KOMPETANSEHEVINGSTILBUD 2015-2016

VIDEREUTDANNING/KOMPETANSEHEVINGSTILBUD 2015-2016 T T I N I N R H R Ø H Y Ø Y K K L L N N L L VIDRUTDANNING/KMPTANHVINGTILBUD 2015-2016 Realfag Matematikk 5.-7.kl., bilgi g gegrafi i barnetrinnet (RF2), Høst 2015 Matematikk 8.-10.kl., fysikk, teknlgi

Detaljer

Opptak til 2-årig master i Petroleumsfag

Opptak til 2-årig master i Petroleumsfag dat referanse Fakultet fr ingeniørvitenskap g teknlgi Deres dat Deres referanse 1 av 5 Til deg sm har fått tilbud m studieplass ved det 2-årige masterstudiet i Petrleumsfag Opptak til 2-årig master i Petrleumsfag

Detaljer

1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG

1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG 1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG Tilbudet legger spesielt til rette for å kombinere naturfag, produksjonsteknologi og økonomi. Dette gir en faglig bredde som er unik. Universitetets

Detaljer

Studieprogram for By- og regionplanlegging (arealplanlegging) (det tas forbehold om endringer)

Studieprogram for By- og regionplanlegging (arealplanlegging) (det tas forbehold om endringer) Versjon 05.08.2008 Studieprogram for By- og regionplanlegging (arealplanlegging) (det tas forbehold om endringer) Studieplaner 2008/09 Fra og med høsten 2008 er navnet på programmet i Arealplanlegging

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

MENA FYS1120. Min. 10 stp INF-emner. -Mikroelektronikk og sensorteknologi ELITE + FYS FYS INF ett kurs til

MENA FYS1120. Min. 10 stp INF-emner. -Mikroelektronikk og sensorteknologi ELITE + FYS FYS INF ett kurs til FYSIKK FYS-MEK1110 FYS2130 FYS2140 FYS2150 FYS2160 20 sp realfag* på 2000/3000-nivå - Biologisk og medisinsk fysikk -Fysikkdidaktikk -Kjerne- og partikkelfysikk -Materialer, nanofysikk og kvanteteknologi

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING 3.11.1 INNLEDNING 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING SIDE 185 Naturressursforvaltning er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU. Målet med studieretningen er å utdanne studenter for

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU, NYNORSK, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:1:14 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heiltid/deltid:

Detaljer

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: 05.12.2012 Deres dat: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g læreplan i naturfag samisk i

Detaljer

Master. Folkehelsevitenskap (M-FOL)

Master. Folkehelsevitenskap (M-FOL) UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Master i Folkehelsevitenskap (M-FOL) H://Studieplaner /MasterFOLred-15.06.09 MASTER I FOLKEHELSEVITENSKAP Studieretninger/fordypninger: Miljø og helse Folkehelse

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 275 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og inmasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Masterprogrammet bygger på en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, slik denne graden er formulert av Nasjonalt råd for økonomisk administrative fag (NRØA). Disse

Detaljer

Opptakskrav master. Program Studieretning Metode Basis Avansert Diverse IBV 40 sp 40 sp 40 sp

Opptakskrav master. Program Studieretning Metode Basis Avansert Diverse IBV 40 sp 40 sp 40 sp Opptakskrav Program Studieretning Metode Basis Avansert Diverse IBV 40 sp 40 sp 40 sp Biovitenskap 40 sp matematikk,, statistikk, fysikk eller kjemi 40 sp svarende til: BIOS1110 BIOS1120 BIOS1140 BIOS1150

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Opptak 2011 Revidert 09.12.11 Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn ved NTNU skal

Detaljer

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT Turbvurdering av utenlandsk høyere utdanning Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Faglig uavhengig rgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende Bilgisk (anti-tnf) behandling ved Crhns sykdm g ulcerøs klitt En infrmasjnsbrsjyre fr pasienter g pårørende Innhld Bilgisk behandling... 1 Hvem bør få bilgisk behandling?... 2 Hvr lenge virker behandlingen?...

Detaljer

Kommentarer fra BYG/AFT Programmet har gjennomgått utkast til forskrift og har følgende viktige bemerkninger:

Kommentarer fra BYG/AFT Programmet har gjennomgått utkast til forskrift og har følgende viktige bemerkninger: Vedlegg 4 Innspill fra Program for allmennfag, Program for bygg og miljø, Program for elektro- og datateknikk, Program for Kjemi og Materialteknikk, Program for maskinteknikk og logistikk, alle ved AFT,

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08)

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08) STUDIEPLAN Årsstudium i landmåling (07/08) (One Year Curse in Land Surveying) 60 studiepeng (ECTS) Fulltid ver 1 år Utarbeidet av: Bjørn Gdager AVDELING FOR INGENIØRFAG 1. BAKGRUNN FOR STUDIET... 3 2.

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 249 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Programbeskrivelse for revidert versjon av bachelorprogrammet Matematikk, informatikk

Programbeskrivelse for revidert versjon av bachelorprogrammet Matematikk, informatikk Programbeskrivelse for revidert versjon av bachelorprogrammet Matematikk, informatikk og teknologi (MIT) Tabell 1 Revidert versjon av Matematikk, informatikk og teknologi Programnavn: Vertsinstitutt: Navn

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Opptak høst 2012 K:\Felles\0_IPM\Undervisning\Undervisning\Studieplaner\2012_2013\M-FOL

Detaljer

NATURVITENSKAPELIGE- OG TEKNOLOGISKE FAG

NATURVITENSKAPELIGE- OG TEKNOLOGISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE- OG TEKNOLOGISKE FAG Tilbudet legger spesielt til rette for å kombinere naturfag, produksjonsteknologi og økonomi. Dette gir en faglig bredde som er unik. Universitetets mål er at en

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Navn: Bokmål: Matematikk og statistikk - bachelor Nynorsk: Matematikk og statistikk - bachelor Engelsk: Mathematics and Statistics - bachelor Oppnådd grad:

Detaljer

OMBERAMMINGSPROSEDYRER

OMBERAMMINGSPROSEDYRER OMBERAMMINGSPROSEDYRER Innhldsfrtegnelse Retningslinjer fr mberamming av håndballkamper fr Gneist... 1 Prsedyre når et Gneistlag vil flytte en kamp... 1 Hjemmekamp... 1 Brtekamp... 1 Prsedyre når mtstander

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Velkommen til bachelorstudiet i geofag: Geologi, geofysikk og geografi

Velkommen til bachelorstudiet i geofag: Geologi, geofysikk og geografi Velkommen til bachelorstudiet i geofag: Geologi, geofysikk og geografi Om BSc geofag Et bachelorstudium består av 180 studiepoeng fordelt på 3 studieår (=60 sp per studieår, 30 sp per semester) BSc geofag

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Tilsyn med studiekvalitet. Øystein Lund Tilsynsdirektør NOKUT

Tilsyn med studiekvalitet. Øystein Lund Tilsynsdirektør NOKUT Tilsyn med studiekvalitet Øystein Lund Tilsynsdirektør NOKUT Kvalitetsmråder fr studieprgram Tilsyn g stimulans til kvalitetsutvikling Strtingets føringer Strukturmeldingen Knsentrasjn fr kvalitet Skjerpede

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDENE REALFAG, SPRÅK - SAMFUNNSFAG - ØKONOMI 2 ORIENTERING OM FAGVALG FOR SKOLEÅRET

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 235 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

STUDIEPLAN 2016/2017 NYNO813KFK

STUDIEPLAN 2016/2017 NYNO813KFK STUDIEPLAN 2016/2017 NYNO813KFK Nynrsk i pplæringa, nettstudium, Kmpetanse fr kvalitet 8-13 STUDIEPROGRAMNAVN (BM) Nynrsk i pplæringa, nettstudium, Kmpetanse fr kvalitet 8-13 PROGRAMKODE NYNO813KFK TITLE

Detaljer

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål 01-02-2008 du har fått informasjon om Universitetet for miljø- og biovitenskap 15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB 14-04-2008 Du har sendt søknadskjemaet til Samordna opptak 01-06-2008

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Osl Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/13 Møtedat: 17.06.2013 Ntatdat: 03.06.2013 Saksbehandler: Cecilia Hel Sakstittel:

Detaljer