DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING"

Transkript

1 Styresaknr. 42/05 REF: 2005/ DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av rapprten m desentralisering av spesialisthelsetjensten samt de tilrådinger sm er gitt i rapprten. Utrykt vedlegg: Fretaksmøtet sak ppfølging av sak m desentralisering av spesialisthelsetjenester Rapprt m desentralisering av spesialisthelsetjenesten Styresak 33/05 rienteringssaker til styret 14 juni Desentralisering av spesialisthelsetjenester v /Fagdirektør Saksbehandlers kmmentar: Bakgrunn Fretaksmøtet behandlet i sak ppfølging av sak m desentralisering av spesialisthelsetjenester g fattet følgende vedtak: 1. Fretaksmøtet vedtar at Nrdlandssykehuset HF skal utvikle særskilte planer fr desentralisering av spesialisthelsetjenesten i eget fretak 2. Planen skal utarbeides i henhld til de føringer sm fremkmmer av styrebehandlingen i Helse Nrd RHF i styresak 53/2005 Desentralisering av spesialisthelsetjenester. 3. Rapprter fra planarbeidet skal være levert innen 1. mars 2006, med etterfølgende styrebehandling i Nrdlandssykehuset HF. Rapprten sm danner grunnlag fr saksbehandlingen er tidligere versendt styret. Målet med desentralisering av helsetjenester er å få flere av tjenestene utført nærmere der flk br frdi dette vil bringe ss nærmere realisering av den plitisk vedtatte målsettingen m at beflkningen har krav på likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, bsted g kjønn. Økt desentralisering av pasienttilbud har mange frdeler. Pasienten slipper å reise lenger enn nødvendig g spares fr eventuelle påkjenninger g unødvendig tidsbruk. I tillegg ligger det et trygghetsaspekt i det å bli behandlet nært hjemstedet, i kjente mgivelser g nært sitt lkalmiljø g lkale nettverk. Administrerende direktør i Helse Nrd har i eget brev bedt fretaksdirektørene m å ppnevne arbeidsgruppen sm skal utarbeide den planen sm fretaksmøtet har bedt m. Ved ppnevning av arbeidsgruppen skal det særlig legges vekt på å inkludere kmmunehelsetjenesten i planarbeidet. Fra Nrdlandssykehuset er det gitt tilbakemelding til Helse Nrd m at vi legger pp til en t-trinnsbehandling hvr styret sm trinn 1 vil bli invitert til å ta stilling til innenfr hvilke mråder det vil være aktuelt fr Nrdlandssykehuset å utvikle planer. Saken vil bli basert på desentraliseringsrapprten g Styresak 42/05 13 ktber 1

2 styrebehandlingen i Helse Nrd. Vedtak i styret fr Nrdlandssykehuset i denne saken vil danne grunnlag fr trinn 2, dvs. videre arbeid med utvikling av knkrete planer. I denne saken inviteres derfr styret til å fatte vedtak m priritering av de mråder sm skal pririteres i Nrdlandssykehuset fr utvikling av knkrete planer. Styrevedtak i Helse Nrd samt ppsummering av tilrådingene i rapprten sm vurderes å være relevante fr den videre ppfølging i Nrdlandssykehuset, fremgår av vedlegg. Frutsetninger fr etablering av desentrale tilbud/ambulering Oppdraget fra Helse Nrd er beskrevet gjennm: Rapprten m desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nrd Styrevedtak i Helse Nrd Vedtak i fretaksmøte Brev fra administrerende direktør i Helse Nrd Ved utvikling av plan fr desentralisering av spesialisthelsetjenester skal ut fra dette legges til grunn følgende: Tilbudene skal være selvfinansierte g ikke gi økt aktivitet. Nødvendige investeringer dekkes innenfr helsefretakenes budsjetter. Tilbud sm skal desentraliseres må nrmalt ha et pasientgrunnlag tilsvarende m lag 400 kntakter pr år pr spesialitet pr b-mråde. Tilbudene må rganiseres slik at pasientenes rettigheter ihht Pasientrettighetslven ivaretas. Priritering g vurdering innenfr Nrdlandssykehusets ansvarsmråde I rapprten er det strt fkus på ambulering, dvs. elektive tjenester sm etableres utenfr spesialistens daglige tjenestested fr å tilby spesialisthelsetjeneste desentralisert. Ambulering eller desentralisering kan tenkes gjennmført etter følgende mdeller: Mellm helsefretak Innenfr helsefretak Etablering av DMS eller variant av DMS Fr Nrdlandssykehuset vil alle mdellene være aktuelle. Det etableres freslås følgende arbeidsgrupper fr å etablere nødvendig plangrunnlag: 1. Desentralisering i Salten 2. Desentralisering til Lften 3. Desentralisering fra UNN til Nrdlandssykehuset Bdø 4. Desentralisering fra Nrdlandssykehuset Bdø til Helgeland/Vesterålen Desentralisering i Salten I frhld til utvikling av Distriktsmedisinske sentra legges til grunn at det ikke skal etableres slike innenfr Nrdlandssykehusets ansvarsmråde. I rapprten pekes det imidlertid på muligheten fr etablering av enklere varianter av DMS i Meløy-mrådet g Fauske/Nrd-Salten-mrådet på mellmlang g lengre sikt. Ved vurdering av grunnlaget fr etablering av desentrale tjenester i Salten skal legges til grunn frutsetningene beskrevet fran mht finansiering, vlum g pasientrettigheter. Gruppen gis følgende mandat: Styresak 42/05 13 ktber 2

3 Freslå knkrete tjenester fr desentralisering. Freslå mdell fr utvikling av sykestuefunksjn med DRG-finansiering. Freslå kmpetansehevingstiltak. Freslå mråder sm egner seg fr telemedisin. Tiltakene skal være selvfinansierende g ikke gi økt aktivitet. Gruppen gis følgende sammensetting: Fagdirektør Øknmidirektør Representanter fra kmmunene Meløy, Steigen g Fauske Desentralisering til Lften Det er igangsatt tiltak fr etablering av desentrale tilbud innenfr nevrlgi, revmatlgi g øye til Lften. Styret ved Nrdlandssykehuset har videre fattet vedtak m etablering av MR-tjeneste i Lften hvr radilgtjenesten dekkes fra Bdø. Ved vurdering av grunnlaget fr ytterligere desentralisering av tjenester til Lften skal legges til grunn frutsetningene beskrevet fran mht finansiering, vlum g pasientrettigheter. Gruppen gis følgende mandat: Freslå knkrete tjenester fr desentralisering. Freslå kmpetansehevingstiltak. Freslå mråder sm egner seg fr telemedisin. Tiltakene skal være selvfinansierende g ikke gi økt aktivitet. Gruppen gis følgende sammensetting Fagdirektør Ass.direktør Lften Øknmidirektør Representanter fra kmmunene Vågan g Vestvågøy Desentralisering fra UNN til Nrdlandssykehuset Bdø Det er innenfr blant annet radilgi g nevrkirugi etablert rdning hvr pliklinikk betjenes i Bdø av spesialist fra UNN. Ved vurdering av grunnlaget fr ytterligere desentralisering av tjenester fra UNN til Bdø skal legges til grunn frutsetningene beskrevet fran mht finansiering, vlum g pasientrettigheter. Gruppen gis følgende mandat: Freslå knkrete tjenester fr desentralisering. Freslå mråder sm egner seg fr telemedisin. Tiltakene skal være selvfinansierende g ikke gi økt aktivitet. Gruppen gis følgende sammensetting: Fagdirektør Øknmidirektør Avdelingsverlege medisin Avdelingsverlege kirurgi Avdelingsverlege radilgi Representant fra UNN Styresak 42/05 13 ktber 3

4 Desentralisering fra Bdø til Helgeland/Vesterålen Det er i dag etablert tilbud på Helgeland sm betjenes av spesialist fra NLSH i privat hjemmel, blant annet innenfr barn g øre/nese/hals. Ved vurdering av grunnlaget fr ytterligere desentralisering av tjenester fra Bdø til Helgeland g Vesterålen skal legges til grunn frutsetningene beskrevet fran mht finansiering, vlum g pasientrettigheter. Gruppen gis følgende mandat: Freslå knkrete mråder fr desentralisering. Freslå kmpetansehevingstiltak. Freslå mråder sm egner seg fr telemedisin. Tiltakene skal være selvfinansierende g ikke gi økt aktivitet. Gruppen gis følgende sammensetting: Fagdirektør Øknmidirektør Representant fra Helgelandssykehuset Representant fra Hålgalndssykehuset, Stkmarknes Innstilling til vedtak : Styret tilrås å fatte følgende vedtak 1. Styret viser til utredning fra Helse Nrd m desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nrd g vedtak i fretaksmøte sak g ber m at det blir igangsatt arbeid fr etablering av slik plan sm fretaksmøtet har vedtatt. I planarbeidet skal følgende legges til grunn: Tilbudene skal være selvfinansierte g ikke gi økt aktivitet. Nødvendige investeringer dekkes innenfr helsefretakenes budsjetter. Tilbud sm skal desentraliseres må nrmalt ha et pasientgrunnlag tilsvarende m lag 400 kntakter pr år pr spesialitet pr b-mråde. Tilbudene må rganiseres slik at pasientenes rettigheter ihht Pasientrettighetslven ivaretas. 2. Det etableres følgende arbeidsgrupper med tilhørende mandat: Desentralisering i Salten Freslå knkrete tjenester fr desentralisering. Freslå mdell fr utvikling av sykestuefunksjn med DRG-finansiering. Freslå kmpetansehevingstiltak. Freslå mråder sm egner seg fr telemedisin. Tiltakene skal være selvfinansierende g ikke gi økt aktivitet. Desentralisering til Lften Freslå knkrete tjenester fr desentralisering. Freslå kmpetansehevingstiltak. Freslå mråder sm egner seg fr telemedisin. Tiltakene skal være selvfinansierende g ikke gi økt aktivitet.. Styresak 42/05 13 ktber 4

5 Desentralisering til UNN fra Bdø Freslå knkrete tjenester fr desentralisering. Freslå mråder sm egner seg fr telemedisin. Tiltakene skal være selvfinansierende g ikke gi økt aktivitet. Desentralisering fra Bdø til Helgeland/Vesterålen Freslå knkrete mråder fr desentralisering. Freslå kmpetansehevingstiltak. Freslå mråder sm egner seg fr telemedisin. Tiltakene skal være selvfinansierende g ikke gi økt aktivitet. 3. Rapprter fra planarbeidet frutsettes versendt Helse Nrd innen 1, mars 2006 med etterfølgende styrebehandling. Avstemming: Vedtak: Styresak 42/05 13 ktber 5

6 VEDLEGG Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av rapprten m desentralisering av spesialisthelsetjensten samt de tilrådinger sm er gitt i rapprten. Styrebehandlingen i Helse Nrd Styret fr Helse Nrd behandlet i sak 53/2005 Desentralisering av spesialisthelsetjenester g fattet følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nrd RHF slutter seg til administrerende direktørs vurderinger av de framlagte strategier fr videre desentralisering av spesialisthelsetjenester. Styret ser det sm en del av sørgefr-ansvaret å legge til rette fr at beflkningen gis mer lik tilgang til spesialisthelsetjenester. 2. Prsjektet Desentralisering av spesialisthelsetjenester inngår sm et viktig ledd i Helse Nrds strategi fr utvikling av lkalsykehusenes framtidige rlle. Målet er både å styrke lkalsykehusene gjennm å tilføre dem flere ambulante tjenester fra større sykehus, g dessuten la lkalsykehusene g større sykehus bli base fr ytterligere desentralisering av utvalgte spesialisthelsetjenester til mråder uten sykehus. 3. Styret ber administrerende direktør i Helse Nrd RHF m å ppnevne de freslåtte arbeidsgruppene fr videre utredning g detaljering av de frslagene i prsjektrapprten sm gjelder sykestuedrift g telemedisin. Disse utredningene frventes ferdigstilt innen 1. mars Styret freslår at teknisk g praktisk drift av læringsprtalen utskilles fra NST g rganiseres sm en særskilt virksmhet under Helse Nrd RHF eller ett av helsefretakene. 5. Både styre g administrerende direktør i Helse Nrd RHF frutsettes å påta seg en aktiv nasjnal pådriverrlle i arbeidet med å utvikle g iverksette finansieringsrdninger sm kan bidra til å stimulere desentralisering, der dette er helseplitisk viktig g faglig frsvarlig. Dette gjelder særlig i frhld til sykestuer der det er strt behv fr å finne bærekraftige finansieringsløsninger. Helse Nrd RHF må videre intensivere arbeidet verfr nasjnale myndigheter i frhld til å få etablert tjenlige telemedisinske takstsystemer fr primærhelsetjenesten (primærleger). Den samme pådriverllen må aktiveres i frhld til ppfølging av frskrift m plikliniske takster, slik at disse frtsatt kan utløses gså uten legespesialist til stede. Arbeidet med å bedre tilgjengelighet til elektrnisk pasientinfrmasjn på tvers av helsefretak må gså ha høy priritet. 6. Helsefretakene skal utvikle særskilte planer fr desentralisering innen det enkelte fretak. Disse planene skal være en knkretisering g detaljering av de strategier sm ligger i rapprten g innehlde pririterte tiltak fr desentralisering av tjenester. I disse planene skal gså inngå fretaksvergripende tiltak g ambulering av spesialister. Videre skal planer m ambulering synliggjøres både i planen til det fretak sm mttar g det fretak sm leverer tjenester. I planprsessen må de øknmiske knsekvensene av planlagte tiltak beregnes. Videre frutsettes at fretakene i planarbeidet har samrdnende kntakt med ptensielt samarbeidende fretak. Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF g Nrdlandssykehuset HF har en særlig rlle fr å levere tjenester ut ver eget helsefretak. Rapprter fra planarbeidet frventes levert innen 1. mars 2006, med etterfølgende styrebehandling i HF-styrene. 7. Avtalespesialistene er en ressurs sm bør utnyttes bedre fr å ppnå mer desentraliserte spesialisthelsetjenester. Styret ber m en helhetlig plan fr framtidig spesialitetsmessig g gegrafisk plassering av nye g ledige driftstilskudd, samt ønsket ambulering innenfr dagens avtaler. Denne planen må bli retningsgivende fr utlysning av avtalene, g et ledd i Helse Nrds desentraliseringsstrategi. Dette planarbeidet frutsettes avsluttet i løpet av første tertial Styresak 42/05 13 ktber 6

7 8. I all hvedsak må tiltakene fr å desentralisere spesialisthelsetjenester være selvfinansierte gjennm at midler frigjøres gjennm innsparinger fra syketransprt samt mulig arbeidsdeling/spesialisering/sentralisering av enkelte miljø g knverteres til pasientbehandling. Fretakene bør likevel ha en viss frihet til selv å vurdere hvrdan hensyn til pasienter g samfunnsnytte skal vektlegges i frhld til eventuelle merkstnader ved desentralisering. Tjenesteprduksjnen skal ikke økes, men være på samme nivå. Styret ber administrasjnen vurdere hvrdan leveranser ver fretaksgrensene kan rganiseres g finansieres. 9. Investeringer i utstyr g eventuelt egne lkaler til desentraliserte tilbud m spesialisthelsetjenester vil knkurrere med andre investeringsbehv i helsefretakene. Både avskrivninger g nye driftsutgifter sm følger av slike investeringer skal generelt dekkes innenfr det enkelte helsefretaks budsjetter. 10. Planprsessene g utfrmingen av tjenestetilbud skal gjennmføres i samarbeid med kmmunene i helsefretakenes mland, g det freslås at etablerte samarbeidsfra utnyttes til dette frmål. Det vil bli tatt et initiativ fra Helse Nrd til utarbeidelse av maler fr avtalemessige frhld mellm helsefretakene g kmmunene. 11. Helse Nrd RHF må i samarbeid med helsefretakene iverksette tiltak sm sikrer stabile løsninger fr rekruttering av spesialister. Sm arbeidsgivere må helsefretakene utarbeide g frhandle frem lønns- g avtalevilkår sm sikrer stabilitet i deltakelse fra helsepersnell i desentraliserte tilbud. Helse Nrd vil være en pådriver fr å sikre større grad av harmnisering av avtaler g øknmiske rdninger knyttet til ambulering. 12. Styret ber m en evaluerings-/underveisrapprt smmeren Styresak 42/05 13 ktber 7

8 Tilrådinger i rapprten m desentralisering av spesialisthelsetjenester I rapprten lagt til grunn fr styrebehandlingen i Helse Nrd er det laget et eget pppsummeringskapittel med vurderinger g tilrådinger. I dette avsnittet er presentert de tilrådinger sm er relevante i den videre ppfølgingen i Nrdlandssykehuset. Kapittel 11.4 Tiltak fr økt ambulering innen g mellm fretak Utvidelse av ambuleringsrdningene fr spesialister utenfr sykehus knsentreres til de DMSer/spesialistpliklinikker sm allerede er etablert eller sm er under etablering, dvs Alta, Karasjk, Nrdreisa, Brønnøysund g Finnsnes. Utviklingen av sistnevnte må sees i sammenheng med tilbudet ved TMS. Det vil være nødvendig å gå enda dypere ned i tallmaterialet fra SKDE, (dvs. diagnsenivå), fr å kunne vurdere dette nærmere fr de enkelte spesialiteter. Det freslås derfr at den videre utvikling skjer i nært samarbeid mellm vertskmmunene g de aktuelle fretak. Det frutsettes en tett dialg mellm fretakene g Helse Nrd RHF med tanke på hvrdan avtalespesialistene kan benyttes i slike planer. Hvert helsefretak utarbeider en pptrappingsplan fr ambulering mellm sykehusene i eget fretak g mellm egne sykehus g sykehus i andre fretak. Planene tar utgangspunkt i de muligheter g behv sm er avdekket gjennm rapprten fra SKDE g råd sm er gitt av vurderingsgruppene. Materialet må imidlertid brytes ned på diagnsenivå fr å finne det endelige mfang av pasientgrupper egnet fr desentralisert utredning g behandling. De øknmiske kalkylene i kapittel 7 viser gså hvilke transprtstrekninger sm gir den beste øknmiske inndekkingen fr å etablere ambuleringsrdninger.. Desentraliserte spesialisthelsetjenester må rganiseres på en slik måte at pasientenes rettigheter i hht. Pasientrettighetslven ivaretas, g at tjenestene er frankret i en felles faglighet i de ansvarlige helsefretakene. Der det finnes standardiserte behandlingsprtkller eller andre mfrente faglige rutiner fr behandlingen, vil disse bidra i en slik sammenheng. Pasientene må uansett ppleve at de tas hånd m av en definert behandlingskjede. Kapasiteten til de ambulante teamene innen habilitering, rehabilitering, geriatri g psykiatri skal styrkes. Kapittel 11.5 Knslidering g videreutvikling av det intermediære nivå -Distriktsmedisinske sentre g spesialistpliklinikker. På krt sikt bør hvedfkus være å knslidere DMS-enheten i Alta g spesialistpliklinikken i Karasjk. samt Videreutvikle de DMS-lignende enheter sm er under etablering g ppbygging i Nrdreisa, Lenvik/TMS g Brønnøysund. På mellmlang g lengre sikt bør det vurderes å etablere enklere varianter av slike enheter i Varangermrådet, Meløy-mrådet g Fauske/Nrd-Salten-mrådet. Kapittel 11.7 Desentraliserte tilbud i små kmmuner Helsefretakene bør i samarbeid med de mindre kmmunene i sitt nedslagsfelt kmme fram til egnede g tilpassede rutiner fr ambulering av spesialister, samt veiledning g kmpetanseverføring verfr lkalt helsepersnell. Helsefretakene bør ppmuntre g veilede helsetjenesten i kmmunene i frhld innkjøp g bruk av lkale videstudier, til bruk fr telemedisin g fr undervisnings- g veiledningsfrmål. Styresak 42/05 13 ktber 8

9 Fr øvrig vil en rekke av tiltakene sm er nevnt under andre verskrifter, (f.eks. medisin, kmpetanseutvikling) gså kunne kmme de små kmmunene til gde. Kapittel 11.8 Telemedisin ppsummering g freslag til tiltak Bruken av telemedisinske tjenester frutsetter at nødvendig utstyr, studi eller lignende, er nært tilgjengelig fr brukeren. Dette gjelder både fr brukere på sykehussiden g i primærhelsetjenesten. Der ptensiell bruk kan begrunnes gdt, bør derfr helsefretakene sørge fr at nødvendig utstyr er bedre tilgjengelig i brukerens nærhet. Dessuten bør helsefretakene gjennm de samarbeidsfra sm etableres i frhld til førstelinjen infrmere m betydningen av at samtlige kmmuner anskaffer slikt utstyr dedikert fr bruk i kmmunehelsetjenesten. På dette feltet frutsettes helsefretakene videre å påta seg en generell infrmasjns-, pplærings- g rådgiverrlle vis a vis kmmunene. Kapittel 11.9 Kmpetansebygging Kmpetansebygging g kmpetanseutveksling må være en integrert del av avtaler knyttet til desentraliserte tjenester/ambulering. Dette bør gså gjelde fr private aktører. Alle kmmuner i lkalsykehusenes nedslagsfelt bør besøkes en gang per år innen de mest alminnelige(defineres nærmere) spesialitetene. Ved behv bør legekntr kunne skaffes rimelig utstyr fr bruk av telemedisinske løsninger via innkjøpsavtaler i Helse Nrd. Helse Nrd RHF bør i samarbeid med kmmunene psisjnere seg i frhld til freslåtte midler fr økt samhandling fra det nasjnale Wisløffutvalget. Kapittel Rekruttering av persnell - persnalplitiske strategier Helsefretakene sm arbeidsgiver må aktivt synliggjøre at det å gi et desentralisert tilbud er en del av arbeidsfrpliktelsene fr avdelingen/fagfeltet. Dette kan gjøres ved følgende knkrete tiltak: Utlysningsteksten beskriver at det frventes deltakelse knyttet til i ambulerende tjeneste. I alle nye arbeidsavtaler der det er relevant, fremgår frpliktelse til deltakelse i ambulant tjeneste. Det enkelte fretak bør i samarbeid med Helse Nrd RHF vurdere behvet fr harmnisering av øknmiske rdninger fr å delta i ambulering. Det er viktig å se dette i sammenheng med den ttale lønnsavtale med den enkelte ansatte. Avtaler hvr spesialister skal ambulere til annet fretak, inngås mellm fretakene g ikke med den enkelte spesialist. Det må iverksettes tiltak sm i større grad sikrer stabile løsninger fr rekruttering av spesialister sm skal på ulike vis skal bidra til å desentralisere tjenester. Det ledelsesmessige ansvar fr å skape g utvikle mtivasjn fr deltakelse i desentralisering må fkuseres Kapittel Finansiering av desentralisert aktivitet Helse Nrd RHF må følge pp finansieringsrdninger sm gir knsekvenser fr desentralisering. Jf.r. brev sm er sendt april 2005 fra Helse Nrd RHF med anmdning m endring slik at frskriften m gdtgjørelse fr pliklinisk behandling blir i tråd med hva sm er vanlig praksis ved plikliniske virksmheter. Styresak 42/05 13 ktber 9

10 Det enkelte helsefretak må i sine interne frdelinger av midler bidra til at de øknmiske incentiver fremkmmer slik at det virker fremmende fr desentraliserte tilbud. Helse Nrd RHF er ansvarlig fr nasjnale finansieringsbetingelser. De enkelte fretak fr fretaksvise frdelinger av ressurser. Kapittel Øknmi g investeringer De enkelte helsefretakene må beregne øknmiske knsekvenser av aktuelle knkrete tilbud sm planlegges desentralisert basert på mdell i kapittel 7.2. Dersm kstnader g nytte ved utveksling av tjenester frdeles ulikt mellm berørte fretak må det etableres rdninger sm utjevner slik ubalanse. Ved desentralisering av tilbud må det vurderes leie av eller investeringer i lkaler. Leie av lkaler anses sm hensiktsmessig fr å sikre framdrift g iverksettelse av desentrale tilbud så framt det ikke framstår sm øknmisk mindre frdelaktig. De enkelte fretak fr vurderinger av øknmiske knsekvenser samt fr priritering innenfr investeringsrammen. Helse Nrd fr fastsetting av den samlede investeringsrammen til helsefretakene. Styresak 42/05 13 ktber 10

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 2.5.2007 200700010-49 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat Møtedat: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: Finn Henry Hansen, 95721825 Bdø, 2.6.2017 Styresak 76-2017 Reginalt samarbeidsutvalg et rgan fr samarbeid mellm KS Nrd-Nrge g Helse Nrd RHF, revidert

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

Samarbeidsprosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten

Samarbeidsprosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten Samarbeidsprsjektet Riktigere pririteringer i spesialisthelsetjenesten Mttak, vurdering g registrering av henvisninger til planlagt helsehjelp i spesialisthelsetjenesten 1 Målgrupper Spesialister sm vurderer

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Møteinnkalling / agenda - Fornyingsstyret

Møteinnkalling / agenda - Fornyingsstyret Frnyingsprgrammet Møteinnkalling / agenda - Frnyingsstyret Tid & sted: Onsdag 3.april 2013, kl. 16.00-20.00 Møteleder: Møtedeltagere: Fra Frnyingsstyrets prgramkntr: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Programmandat. Sør-Øst

Programmandat. Sør-Øst Dat: 06.05.13 1 / 15 Prgram reginal RIS/PACS Helse Sør-Øst Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgrammandat Prgram: Ett reginalt RIS/PACS Helse Sør-Øst Srt tekst = felles tekst fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

"Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene"

Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene Referat Seminar 26. nvember Nye planleggingsprsesser i Plan- g bygningsetaten 26. nvember kl 18-21 i PBEs lkaler Vahls gate 1 Referent Jan T. Herstad, styremedlem i KUV "Hvrdan kan vellene spille en aktiv

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Prosjektrapport Interkommunalt forvaltningskontor for Hitra og Frøya kommuner

Prosjektrapport Interkommunalt forvaltningskontor for Hitra og Frøya kommuner Prsjektrapprt Interkmmunalt frvaltningskntr fr Hitra g Frøya kmmuner Innhld 1.0 Bakgrunn side 3 2.0 Sammendrag.. side 4 3.0 Målsetting side 4 3.1 Delmål g tiltak side 5 4.0 Organisasjn side 8 4.1 Ledelse-persnell.

Detaljer

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER OG STANDARDROM REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 Tilstede: Navn Geir Ingebrigtsen Linda Bjørnsund Anne Hensrud Rune Haaverstad

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Veiledning for disponeringsomgangene

Veiledning for disponeringsomgangene FPH del B Frvaltning av befal Veiledning fr dispneringsmgangene 1 Innledning 1.1 Hensikt g bakgrunn Disse verrdnede retningslinjene skal bidra å bedre kvaliteten på dispneringsmgangene gjennm å gi infrmasjn

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Ingrid Olsen Arkiv: Unntatt ffentlighet Arkivsaksnr.: 17/553-6 Orientering m g status i prsjektet Digitale dmstler Direktørens sakssammendrag: Styret ble gitt en

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord Vedlegg 1. Årsmøtesak 1. Uttalelse Nasjnal Transprtplan 2018-2029 Arbeidsutvalget i Sjømat Nrge Havbruk Nrd legger frem følgende frslag til uttalelse fra årsmøtet 2016: NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE NEDSATT AV NRLU 02.02.15 SLUTTRAPPORT. Sluttrapport. fra. NRLUs arbeidsgruppe om ny praksislæreravtale

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE NEDSATT AV NRLU 02.02.15 SLUTTRAPPORT. Sluttrapport. fra. NRLUs arbeidsgruppe om ny praksislæreravtale Sluttrapprt fra NRLUs arbeidsgruppe m ny praksislæreravtale 1. februar 2015 1 Innhld Oppnevning g mandat... 3 Oppsummering av arbeidet i gruppen... 5 Gjennmgang av arbeidsgruppens mandat punkt fr punkt...

Detaljer

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg Arbeidsgruppe: Ansvar fr å freslå løsninger i en ny kmmune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prsjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie g msrg Arbeidsrapprt 01.09.15 Arbeidsrapprten er et dkument

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Felles møte mellom HSAM og USAM 17.november i Bodø. Nærmere informasjon kommer.

Felles møte mellom HSAM og USAM 17.november i Bodø. Nærmere informasjon kommer. Vår ref. 2010/342-45 Referent/dir.tlf.:75512915 Silje Paulsen, Helse Nrd RHF Sted/Dat: Bdø, 19.07.2011 Møtetype: Møte i Høgsklesamarbeidet (HSAM) Møtedat: 23.juni 2011, kl 10.00-15.00 Møtested: Universitetet

Detaljer

Ringebu commune rådmannen. Styring og ledelse. Innstilling fra. styringsgruppa. Forslag etter høringsrunden, behandlet av styringsgruppa 28.05.

Ringebu commune rådmannen. Styring og ledelse. Innstilling fra. styringsgruppa. Forslag etter høringsrunden, behandlet av styringsgruppa 28.05. Ringebu cmmune rådmannen Styring g ledelse Innstilling fra styringsgruppa Frslag etter høringsrunden, behandlet av styringsgruppa 28.05.13 Innhld 0.1. STYRINGSGRUPPA TILRÅR FØLGENDE HOVEDMÅL:... 3 0.2.

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Ny Helse- og omsorgslov høyringsuttale frå Setesdal regionråd

Ny Helse- og omsorgslov høyringsuttale frå Setesdal regionråd Helse- g msrgsdepartementet Pstbks 8011 Dep 0030 OSLO Vår ref: Sakshandsamar: Arkiv: Dat: 2009/122-66 Signe Sllien Haugå 026 25.01.2011 Ny Helse- g msrgslv høyringsuttale frå Setesdal reginråd Styret i

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Programmandat. Program: Digital samhandling regionalt og nasjonalt

Programmandat. Program: Digital samhandling regionalt og nasjonalt Dat: 1 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgram: Digital samhandling reginalt g nasjnalt Srt tekst = felles tekst fra mal

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Fagråd tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Fagråd tverrfaglig spesialisert rusbehandling Fagråd tverrfaglig spesialisert rusbehandling Innspill til reginal strategi fr tverrfaglig spesialisert rusbehandling fr periden 2010 2013 i Helse Sør-Øst 1 Frrd Fagrådet fr tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Detaljer