Møteinnkalling / agenda - Fornyingsstyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling / agenda - Fornyingsstyret"

Transkript

1 Frnyingsprgrammet Møteinnkalling / agenda - Frnyingsstyret Tid & sted: Onsdag 3.april 2013, kl Møteleder: Møtedeltagere: Fra Frnyingsstyrets prgramkntr: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus Thn Htel Opera, Drnning Eufemias Gate 4, Osl HF-direktører: Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet, Hulda Gunnlaugsdttir, Akershus universitetssykehus, Just Ebbesen, Sykehuset Østfld, Einar Magnus Strand, Sunnaas sykehus, Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken, Bess Margrethe Frøyshv, Sykehuset Telemark, Stein Kinserdal, Sykehuset i Vestfld, Jan-Rger Olsen, Sørlandet sykehus, Tre Prestegard, Sykehusaptekene, KTVer: KTV Terje Keyn, Akademikerne, KTV Svein Øverland, LO, KTV Lena Hinrichsen, SAN, KTV Irene Krnkvist, Uni, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS, SP, HSØ RHF: Ole Jhan Kvan, Sykehuspartner, Fagdirektør Alice Beate Andersgaard, Helse Sør-Øst RHF, Knserndirektør Atle Brynestad, Helse Sør- Øst RHF Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst RHF Thmas Bagley, Helse Sør-Øst RHF Bård Seiersnes (referent) Tid Sak Beskrivelse Saksunderlag B-sak Gdkjenne referat møte 6.mars Referat utkast v Temasak Presentasjn fra prgram Digital samhandling Temasak Presentasjn fra prgram Reginal RIS/PACS B-sak Organisering av Reginalt kurve- g medikasjnsprsjekt B-sak Budsjett g prgnse 2013 g ØLP Pause Innledning til 06 g 07 Orientering m mandatsprsessen g struktur i prgrammandatene B-sak Beslutte prgrammandat (P2) prgram Digital Samhandling B-sak Beslutte prgrammandat (P2) prgram Reginal RIS/PACS Presentasjn i møtet Presentasjn i møtet Saksfremlegg rganisering Reg. kurve- g medikasjnsprsjekt Saksfremlegg budsjett g prgnse 2013 g ØLP Presentasjn i møtet Saksfremlegg P2 Digital samhand. Vedlegg Prgrammandat Saksfremlegg P2 RIS/PACS Vedlegg Prgrammandat B-sak Etablere prgramstyrene Saksfremlegg PS-styrer DS, RIS/PACS, Lab g RKD O-sak Strategiråd fr teknlgi g ehelse Saksfremlegg Strategiråd Eventuelt Videre plan fr Frnyingsstyret _Agenda FS-møte 1

2 Dat Emne Referat ppstartsmøte Frnyingsstyret Side 1 f 4 Tilstede Frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Frnyingstyrets prgramkntr HF-direktører: Bjørn Erikstein OUS (møteleder), Mrten Lang-Ree SI, Hulda Gunnlaugsdttir AHUS, Just Ebbesen SØ, Einar Magnus Strand Sunnaas, Nils Fredrik Wisløff VV, Stein Kinserdal SiV, Jan-Rger Olsen SS, Tre Prestegard SA Direktør SP: Ole Jhan Kvan, SP KTV: Terje Keyn, Akademikerne, KTV Svein Øverland, LO, KTV Lena Hinrichsen, SAN, KTV Irene Krnkvist, Uni, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS Helse Sør-Øst RHF: Atle Brynestad Bess Margrethe Frøyshv ST, Alice Beathe Andersgaard HSØ RHF Steinar Marthinsen, Thmas Bagley, Cecilia Flatum (referent) På sak Ingen Sted: Grev Wedels plass, 1.etg Dat: Onsdag 6.mars 2013, kl Vedlegg til referatet: Presentasjn fra møtet Referat ppstartsmøte Frnyingsstyret 6.mars 2013 Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak - Innledning O-sak BE ønsket velkmmen til møtet. Det var ingen kmmentarer til agenda g innkalling. Underlag - Om etableringen av Frnyingsprgrammet g Frnyingsstyrets mandat SM redegjrde fr saken. Følgende ble fremhevet: O-sak Frnyingsprgrammet vil ha et helhetlig fkus på prsess, teknlgi g rganisasjn. I dette arbeidet er endringsledelse g en helhetlig kmmunikasjn sentralt. De felles reginale prgrammene vil få sine mandater fra frnyingsstyret. Det anbefales at strukturen i prgramrganiseringen følger reginens mdell fr prgramstyring. Prgramstyrene vil ha et faglig fkus. Rller g fullmaktsstrukturer internt i Frnyingsprgrammet g mellm prgram g linje vil tydeliggjøres, bla. i prgrammandatene. FS mandat ble frelagt RHF-styret 6.-7.februar Innspill fra Frnyingsstyret Prgrammenes ppdrag Viktig at ppdragene setter fkus på rganisasjnsutvikling g endringsprsesser understøttet av IKT. Det er viktig at prgrammene har fkus på det reginale målbildet g at alle HF har eierskap til dette. SP vil være en utøvende aktør på bestilling fra HF Versjn 0.9 versjn sendt til gdkjenning

3 Dat Emne Referat ppstartsmøte Frnyingsstyret Side 2 f 4 Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak g/eller RHF. Underlag Organisering, ansvar g fullmakter: Ansvar fr øknmi, leveranser g eskaleringslinjer må være tydelig. Ansvaret fr å sikre at reginen fr en enhetlig struktur ligger til prgramstyret. FS får en årlig investerings- g driftsramme sm frdeles ned til prgrammene. Prgrammene vil frdele rammene til gjennmføring av implementeringsprsjekter ved HFene. Prgramstyrene vil kunne ta beslutninger iht prgrammandatet g tildelt ramme. Mandatene legges frem på frtløpende på kmmende Frnyingsstyremøte g da vil mfang, fullmakter g ansvar være tydelig. Kmmunikasjn: Viktig at prgramrganiseringen g ansvar frenkles g kmmuniseres enkelt. Det er viktig å tydeliggjøre SPs rlle i den samlede strukturen. - Frnyingsstyrets representanters frventninger BE innledet saken sm fkuserte på følgende spørsmål: Har vi felles frståelse av målbildet? Hvr er vi ift målbildet? Hva er våre suksesskriterier basert på erfaringer g lærdm? Hvilken arbeidsfrm bør vi ha? Innspill fra Frnyingsstyret: Frståelse av målbildet g hvr er vi? Felles frståelse i FS at Frnyingsprgrammet er et OU-prgram sm skal hjelpes frem ved hjelp av riktig bruk av teknlgi. Målbildet mfatter betydelig grad av knslidering g standardisering, g det er viktig å ikke glemme innvasjn g nyutvikling Det er viktig at alle HF har sin plass i målbildet Det må være en bevissthet ift hvr nasjnale initiativ bidrar til realisering av målbildet. Organisering av Kurveprsjektet bør sees på. Erfaringer g lærdm Om Frnyingsprgrammet skal lykkes er det viktig med et tydelig ledelsesmessig grep. Det er viktig å jbbe med endringsledelse g få med de ansatte. Viktig at HFene har en hldning at alle kan gjenbruk reginale standarder. Da må alle HF bidra aktivt inn i prgrammene. Det er viktig å være knservativ ift frventninger g øknmiske besparelser relatert til IKT. Helse Vest Versjn 0.9 versjn sendt til gdkjenning

4 Dat Emne Referat ppstartsmøte Frnyingsstyret Side 3 f 4 benyttet fr eksempel begrepet «best-mulig-nytte». Gevinster fr primærhelsetjenesten kan gså synliggjøres. Viktig å være realistiske g iverksette mer enn hva vi har ressurser til g hva lvverket gir av muligheter Det må gjøres bedre frarbeid i knseptfase g franalyse slik at kvaliteten i leveransene frbedres. Rller g fullmakter må være helt klart Vi har vært fr dårlige på å stille krav til leverandørene Vi kan lære av andre bransjer, eks. bank Arbeidsfrm Det ønskelig at FS skal kunne diskutere strategiske tilnærminger fr å sikre bedre funksjnelle løsninger. FS kan bidra med frankring g hldningen «en-fralle», «alle-fr-en». Det bør være de administrerende direktørene sm møter i FS. Samme prinsipper gjelder sm fr direktørmøtene. I helt spesielle situasjner kan stedfrtreder stille. Gde eksempler fra HFene kan presenteres i FSmøtet sm temasaker (eks. RPSM ved SØ) Sykehuspartner vil bringe frem fakta sm kan danne grunnlaget fr diskusjner. Gde beslutningsgrunnlag fra FPK blir sentralt. Dette er et krevende mråde med «stammespråk», så viktig at viktig at FS får gde kmmunikasjnsverktøy. Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak Underlag Sak 1 Beslutte prgramstyrenes ledere TB innledet saken. Det bes m at FS beslutter hvilket fretak sm skal lede prgramstyrene. FPK vil deretter ta kntakt med hvert fretak fr å avklare leder. Innspill fra Frnyingsstyret: FS støtter mdellen. Det er viktig med ryddige ansvar g rller. Det anbefales at man vurderer rganisering av kurveprsjektet. FPK tar med seg innspillet g legger frem et frslag på neste FS-møte. Begrunnelsen fr prinsippet er at pilt-hfet tar et særlig ansvar. Det er viktig at FS er kjent med rganiseringen ved SØ ift PNØ. Denne rganiseringen vil tydeliggjøres på neste FSmøte. Det er viktig med en bedre frankring mt fagmiljøene, enn hva sm har vært tilfelle så langt Integrasjner g utrulling på tvers er viktig g FS ønsker å bli rientert m hvrdan dette håndteres. Frnyingsstyrets enstemmige vedtak: 1. Frnyingsstyret slutter seg til prinsippet m at det helsefretaket sm implementerer pilten leder Versjn 0.9 versjn sendt til gdkjenning

5 Dat Emne Referat ppstartsmøte Frnyingsstyret Side 4 f 4 Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak prgramstyret. Underlag 2. Frnyingsstyret beslutter følgende ledere av prgramstyrene i de seks strategiske prgrammene: a. Reginal klinisk dkumentasjn Osl universitetssykehus HF b. Radilgiløsning Sykehuset Innlandet HF c. Labratriedatasystem SØ HF d. Digital samhandling AHUS HF e. Infrastrukturmdernisering Sykehuspartner f. Virksmhetsstyring g øknmi Helse Sør- Øst RHF Sak 2 Møteplan BE presenterte freslåtte møteplan. Innspill fra Frnyingsstyret: De anbefales at de første møtene er lengre, men deretter vil det vurderes krtere møter. FS-møte 1 3.april flyttes til kl i Osl. Det anbefales at alle møtene legges til Osl. Tirsdag 7. g 8.mai er det knferanse. Frnyingsstyrets enstemmige vedtak: 1. Frnyingsstyret tk saken til etterretning. Nye g status ppfølgingspunkter Frnyingsstyret Nr Fra møte Oppfølgingspunkter samlet (utver vedtak). Ansvar: Status Vurdere alternativ rganisering av Kurve Helse Sør-Øst Legge inn gde eksempler fra HF sm temasaker Helse Sør-Øst Ny Ny Versjn 0.9 versjn sendt til gdkjenning

6 Frnyingsprgrammet Saksnummer g saksnavn Møtedat U.ff inntil en gitt dat? Sak 04/13 Organisering av Reginalt kurve- g medikasjnsprsjekt Nei Type sak Orienteringssak: Beslutningssak: X Innstillingssak til AD el. styret i HSØ RHF: Temasak: Til infrmasjn (ingen behandling): Annet: 1. HVA SAKEN OMHANDLER I KORTE TREKK Saken er en ppfølging av en bestilling fra Frnyingsstyrets (FS) ppstartsmøte, hvr Helse Sør-Øst ble bedt å vurdere rganiseringen av Reginalt kurve- g medikasjnsprsjekt. Saken beskriver dagens rganisering med en vurdering av frdeler g ulemper ved videreføring av dagens rganisering vs rganisering sm et eget prgram. Det anbefales at prsjektet frtsatt rganiseres i prgram Reginal klinisk dkumentasjn (RKD). 2. SÆRSKILTE FORHOLD PROGRAMSTYRET BØR VÆRE KJENT MED PNØ ble, i brev av 4.januar 2013 fra administrerende direktør Peder Olsen, Helse Sør-Øst RHF, bedt m å ta et ansvar fr å styre leveranser med avhengigheter til nytt Østfld-sykehus. Dette innebærer at PNØ får et leveranseansvar fr prsjektet. En «Task frce» bestående av PNØ, RKD g Helse Sør- Øst RHF sm har utarbeidet en anbefaling på hvrdan denne beslutningen skal perasjnaliseres. Denne saken vurderer hvrdan prsjektet skal rapprtere i den reginale prgramprteføljen. Prgrammandat fr Reginal klinisk dkumentasjn (RKD) vil behandles i FS-møtet den 7. mai Mandatet vil ivareta beslutningen sm utledes av denne sak. 3. SAKENS VURDERING Om dagens rganisering i prgram RKD g Reginalt kurve- g medikasjnsprsjekt RKD mfatter: infrmasjn i systemer fr pasientadministrative systemer g elektrnisk pasientjurnal (PAS/EPJ) kurvefunksjnalitet, barne- g ungdmspsykiatri (BUP) eresept reginal fødejurnal medikasjnstjeneste pre-hspital dkumentasjn g systemstøtte fr akuttmttak datafangst fra medisinsk teknisk utstyr (MTU) sm bør være integrert med dkumentasjnssystemene Prgrammet har ansvar fr å utarbeide felles reginale arbeidsprsesser, inkl. internkntrll, samt retningslinjer fr hvilke frihetsgrader det enkelte helsefretak skal ha vedrørende arbeidsprsesser. Side 1 av 3

7 Frnyingsprgrammet Reginalt kurve- g medikasjnsprsjekt har innført kurve på intensiv g perasjnsenheter (AIO) på OUSHF. Prsjektet mfatter nå AIO-kurve g utvikling g piltering av gjennmgående kurve- g medikasjnsløsning. Løsningen skal nå breddes Sykehuset Østfld HF. Prsjektet gjennmføres i periden Ttalt budsjettbehv fr 2013 er anslått per 15. mars 2013 til 52 mnk g 44 mnk fr Helse Sør-Øst har pt ingen gyldige avtaler utver Osl universitetssykehus HF g Sykehuset Østfld HF slik at eventuell innføring av kurveløsning utver disse fretak vil medføre at det i frkant må gjennmføres en anskaffelse av reginal kurveløsning. Reginalt kurve- g medikasjnsprsjekt ble 1. ktber 2012 besluttet underlagt RKD g rerganisert. Om endret rganisering av leveranser til nytt Østfld-sykehus I brev av 4.januar 2013 ba administrasjn direktør i Helse Sør-Øst RHF PNØ m å verta leveranseansvaret fr bredding av løsningen ved SØ. RKD g PNØ har utarbeidet et frslag til hvrdan denne føringen skal perasjnaliseres. Knklusjnen er at: Prsjekt nytt østfldsykehus (PNØ) vil i samarbeid med RKD rerganisere nåværende prsjektaktiviteter slik at ansvaret fr utvikling, leveranse g mttak blir rganisert under en felles ledelse i PNØ. Ansvaret mfatter gjennmgående kurve, dvs. felles løsning fr anestesi/intensiv/perasjn (AIO) g sengepster. PNØ vil i samarbeid med RKD etablere de nødvendige styringsmekanismer fr å sikre at løsningen sm implementeres i nytt østfldsykehus danner reginal standard fr kurve- g medikasjnsløsning på sengepster i HSØ. Helse Sør-Øst RHF har videre vurdert hvrvidt Reginalt kurve- g medikasjnsprsjekt bør frtsette i RKD eller skilles ut i eget prgram. Se versikt nedenfr sm krt beskriver Alternativ 0 Videreføring av dagens rganisering g Alternativ 1 Etablere sm eget prgram, Alternativ 0 Videreføre i RKD Reginalt kurve- g medikasjnsprsjekt rganiseres slik at ansvaret fr utvikling, leveranse g mttak blir rganisert under en felles ledelse i PNØ. Det vil etableres en egen styringsgruppe (SG) ledet av PNØ. RKD vil være representert i SG. Prsjektet skal rapprteres til RKD sm vil krdinere prsjektet mt andre reginale kliniske prsjekter g sikre at reginale standarder ivaretas. Frdeler Mulighet fr å se bruk av kliniske systemer i et større perspektiv ift hvilke funksjner sm brukes i hvilke system g sikre arbeidsflyt mellm systemene Gde frutsetninger fr å sikre reginale standarder, lik strukturering g like faglige begrep på tvers av kliniske prsjekter RKD følger pp g krdinerer at klinisk målarkitektur på tvers av kliniske systemer blir lik Det er nødvendig med krdinering, men det er innenfr samme prgram Strdriftsfrdel ved å ha felles prgramkntr Ulemper Et av flere prsjekter i et strt prgram, ne sm kan redusere fkus Side 2 av 3

8 Frnyingsprgrammet Alternativ 1 Etablere sm eget prgram Reginalt kurve- g medikasjnsprsjekt rganiseres slik at ansvaret fr utvikling, leveranse g mttak blir rganisert under en felles ledelse i PNØ. Det vil etableres en egen styringsgruppe (SG) ledet av PNØ. Det vil etableres et reginalt kurveprgram sm vil være representert i SG. Prsjektet skal rapprteres til Nytt Kurveprgram sm vil krdinere prsjektet mt andre reginale kliniske prgrammer g sikre at reginale standarder ivaretas. Frdeler Økt fkus på kurve da det blir et eget prgram Ulemper Økt behv fr krdinering på prgramnivå Lavere frutsetninger, enn alt. 0, fr å sikre reginale standarder, lik strukturering g like faglige begrep på tvers av kliniske prsjekter Økt behv fr å krdinere på tvers av prgrammer fr at klinisk målarkitektur på tvers av kliniske systemer blir lik Redusert kstnadseffektivitet frdi det etableres egen prgramrganisasjn Redusert reginalt fkus da all aktivitet vil være rettet mt ett fretak. Anbefaling FPK anbefaler at prsjektet videreføres sm en del av prgram RKD. PNØ vil ha et helhetlig ansvar fr utvikling, leveranse g mttak. Det vil etableres en egen styringsgruppe (SG) ledet av PNØ g PNØ vil utpeke prsjektleder. RKD vil være representert i SG. RKD vil krdinere prsjektet mt andre reginale kliniske prsjekter g sikre at reginale standarder ivaretas. Prsjektet skal rapprteres til RKD sm videre rapprterer til Frnyingsstyret. 4. VEDLEGG TIL SAKEN Innlegg. 5. PROSESS MED UTARBEIDELSE AV SAKEN Saken er utarbeidet i Teknlgi g ehelse Prgram RKD har gitt innspill til saken Anbefalinger fra «Task frce» RKD g PNØ er innarbeidet Videre prsess etter behandling i FS-møte 3.april 2013 Orientering i styremøte i RKD - 24.april 2013 Behandling prgrammandat i FS - 7.mai HELSE SØR-ØSTS FORSLAG TIL VEDTAK 1. Frnyingsstyret slutter seg til Helse Sør-Østs anbefaling m at prsjekt Reginal kurve- g medikasjnsløsning rganiseres i prgram RKD, hvr PNØ har et leveranseansvar fr prsjektet. Side 3 av 3

9 Frnyingsprgrammet Saksnummer g saksnavn Møtedat U.ff inntil en gitt dat? Sak 05/13: Budsjett g prgnse 2013 g Øknmisk langtidsplan fr årene Nei Type sak Orienteringssak: Beslutningssak: X Innstillingssak til AD el. styret i HSØ RHF: Temasak: Til infrmasjn (ingen behandling): Annet: 1. HVA SAKEN OMHANDLER I KORTE TREKK Saken gir versikt ver prteføljens budsjett g prgnse fr 2013 samt planfrutsetninger i øknmisk langtidsplan (ØLP) fr årene Saken tydeliggjør frslag til frnyingsstyrets videre prsess med å tilpasse prteføljen til tilgjengelige budsjettrammer SÆRSKILTE FORHOLD PROGRAMSTYRET BØR VÆRE KJENT MED Budsjett fr 2013 ble tildelt til prgram/prsjekt gjennm budsjettbrev fra Helse Sør-Øst RHF i januar. Prgrammenes/prsjektenes egne prgnser fr 2013 er betydelig høyere enn tildelt budsjett g det er behv fr innstramminger i frhld til prgrammenes nåværende planer. Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet planfrutsetninger i øknmisk langtidsplan i styremøte Planfrutsetningene viser en gradvis økning i investerings- g driftsmidler fr reginale prsjekt. Frnyingsstyret skal før smmeren frdele drift g investeringsmidler fr årene mellm de seks strategiske prgrammene. Dette vil være de rammene prgrammene skal legge til grunn fr sin freløpige planlegging i periden, mens den faktiske budsjettildelingen vil skje fr ett år av gangen. Helse Sør-Øst vil gjøre en vurdering av hva sm vil være frnyingsstyrets driftsg investeringsramme i ØLP fr de seks strategiske prgrammene. 3. VEDLEGG TIL SAKEN Det er ett vedlegg til saken, g dette innehlder gså relevante deler av saksfremlegget i frbindelse med styrebehandling av planfrutsetninger fr ØLP den PROSESS MED UTARBEIDELSE AV SAKEN Helse Sør-Øst RHF har frberedt styresaken g har i samarbeid med Sykehuspartner hatt dialg med prgram/prsjekt. Det er innhentet ytterligere infrmasjn fra de samme enhetene ved utarbeidelse av saken til frnyingsstyret. Side 1 av 2

10 Frnyingsprgrammet 5. HELSE SØR-ØSTS FORSLAG TIL VEDTAK 1. Frnyingsstyret tar til etterrretning Helse Sør-Øst sitt pågående arbeid med å gjøre en ttal priritering av budsjettet fr 2013 med mål m å sikre kritiske leveranser innenfr budsjettrammen. Frnyingsstyret tar til etterretning at Osl Universitetssykehus g Sykehuset Østfld har hvedpriritet. 2. Frnyingsstyret ber m at det i den videre pririteringen kun er kritiske prsjekter innenfr vedtatt budsjett sm iverksettes av prgramstyrene inntil mfrdelt budsjett g masterplan er behandlet i frnyingsstyret. 3. Frnyingsstyret ber m at Helse Sør-Øst fremlegger frslag til prinsipper fr frdeling av de freløpige budsjettestimatene fr til neste møte i frnyingsstyret den g fremlegger frslag til knkrete innspill til frdeling i ØLP til møtet Side 2 av 2

11 Frnyingsprgrammet Vedlegg til saksnummer g saksnavn Møtedat U.ff inntil en gitt dat? Vedlegg til sak 05/13: Budsjett g prgnse 2013 g Øknmisk langtidsplan fr årene Nei Innhld 1. FORMÅL OG BAKGRUNN OVERORDNET ØLP REGIONALE PROSJEKT/PROGRAM PROGNOSE VS BUDSJETT 2013 FOR REGIONALE PROSJEKTER PLANFORUTSETNINGER ØLP STYRESAK LANGTIDSPLAN FORDELING AV ØLP BUDSJETT TIL PROGRAMMER... 7 Side 1 av 7

12 Frnyingsprgrammet 1. FORMÅL OG BAKGRUNN Saken gir versikt ver prteføljens budsjett g prgnse 2013 g en rientering m Helse Sør-Øst RHFs pågående arbeid med å tilpasse prteføljen til tilgjengelige budsjettrammer Det er en økt investeringsprgnse relatert til innføring av reginal PAS/EPJ ved OUS. Videre er prgrammenes/ prsjektenes egne prgnser fr 2013 betydelig høyere enn prteføljens tildelte budsjett fra Helse Sør-Øst RHF. I tillegg gir saken en rientering m planfrutsetninger i øknmisk langtidsplan (ØLP) fr årene Styret i Helse Sør-Øst behandlet planfrutsetninger i øknmisk langtidsplan sm temasak i styremøte Frnyingsstyret skal før smmeren priritere budsjetterte drift g investeringsmidler fr årene mellm de seks strategiske prgrammene. Dette vil være de rammene prgrammene skal legge til grunn fr sin freløpige planlegging i periden, mens den faktiske budsjettildelingen vil skje fr ett år av gangen. 2. OVERORDNET ØLP REGIONALE PROSJEKT/PROGRAM Budsjett 2013 viser en betydelig økt satsning på reginale prsjekter g prgrammer sammenlignet med Sm vist i tabellen under legges det i planfrutsetningene i ØLP (budsjettmessig frutsetning fr endring i tjenestepris fra Sykehuspartner) pp til en gradvis budsjettøkning i tråd med krav til frnying g standardisering: INVESTERINGER (mill kr) 2012* Regnskap Budsjett ØLP ØLP ØLP ØLP Sum reginale prsjekter/prgrammer IKT løsninger fr nytt Østfld sykehus Sum inkl. nytt Østfld sykehus DRIFT (mill kr) 2012* Regnskap Budsjett ØLP ØLP ØLP ØLP Sum reginale prsjekter/prgrammer IKT løsninger fr nytt Østfld sykehus Sum inkl. nytt Østfld sykehus *Prsjektene sm mfatter tallet fr 2012 er sammenlignbart med tallene fr 2013 Helse Sør-Øst RHF vil gjøre en vurdering av hva sm vil være frnyingsstyrets drifts- g investeringsramme i ØLP fr de seks strategiske prgrammene. Dette vil legges frem fr frnyingsstyret til møte i mai PROGNOSE VS BUDSJETT 2013 FOR REGIONALE PROSJEKTER Budsjett 2013 fr reginale prsjekter er tildelt til prgram/prsjekt gjennm budsjettbrev i desember 2013 fra Helse Sør-Øst RHF. Prgrammene har etter februar innrapprtert et betydelig prgnse avvik. De største avvikene er knyttet til satsningsmrådene klinisk dkumentasjn g infrastrukturmdernisering Avvik klinisk dkumentasjn Nåværende investeringsprgnse fr underliggende prsjekter er i verkant av 100 mkr høyere enn budsjett. Side 2 av 7

13 Frnyingsprgrammet Økt investeringsprgnse relatert til innføring av reginal PAS/EPJ ved OUS ble behandlet sm sak i styremøte i Helse Sør-Øst RHF den Referatet fra styremøtet ppsummerer følgende: «Styret tar til etterretning at kstnadene fr innføring av PAS/EPJ ved Osl universitetssykehus HF er estimert til MNOK 635. Den økte kstnadsrammen på MNOK 118 g en risikmargin på MNOK 95 håndteres innen Helse Sør-Øst RHF sitt investeringsbudsjett. Styret tar videre til etterretning at kstnadsrammen fr innføring av PAS/EPJ i Sykehuset Telemark HF er anslått til å bli 10 MNOK lavere enn tidligere estimert, slik at samlet effekt på kstnadsrammen er 108 MNOK.» Avvik infrastrukturmdernisering Nåværende investeringsprgnse fr prgram IKT plattfrm er i størrelsesrden 100 mkr høyere enn budsjett. Prgramledelsen i prgram IKT plattfrm har hatt en dialg med Helse Sør-Øst RHF m knsekvensen av budsjettrammen. Helse Sør-Øst har infrmert prgrammet m at eventuell refrdeling av budsjettmidler må vurderes av frnyingsstyret når de ser prgrammets g prteføljens øknmiske utvikling de kmmende måneder. Helse Sør-Øst RHF har igangsatt et arbeid med å gjøre en repriritering fr 2013 med mål m å sikre kritiske leveranser innenfr budsjettramme. Vurderingen vil gjøres i nært samarbeid med prgrammene. Osl universitetssykehus g Sykehuset Østfld vil ha hvedpriritet i dette arbeidet. Helse Sør-Øst RHF freslår at det i den videre pririteringen kun er kritiske prsjekter innenfr vedtatt budsjett sm kan iverksettes av prgramstyrene inntil mfrdelt budsjett g masterplan er behandlet i frnyingsstyret. Nåværende budsjett fremkmmer av tabellen under: Satsningsmråde Budsjett 2013 Investeringer Budsjett 2013 Drift 1. Klinisk dkumentasjn DIPS OUS DIPS Telemark Reginal kurveløsning Reginalt fødesystem FKI kmplettering 2. Labratriedatasystem Radilgi Reginal RIS/PACS Prgram RIS/PACS ppgradering Digital samhandling Meldingsløftet Virksmhetsstyring g øknmi Datavarehus g rapprteringsløsning (LIS) ERP Øknmi g lgistikk 6. Infrastrukturmdernisering Prgram IKT Plattfrm Driftsinvesteringer SP 188 Sikker g stabil drift Nytt Østfldsykehus Øvrige* SUM * Øvrige består bl.a. av kreftregisteret, bedre ressursstyring (admhr), nytt stråleterapisystem g Nødnett innføring Side 3 av 7

14 Frnyingsprgrammet 4. PLANFORUTSETNINGER ØLP STYRESAK I styresaken m planfrutsetninger ØLP står det følgende m IKT ifm øknmisk bæreevne: «Innenfr IKT legges det pp til en økning i investeringsnivået i tråd med krav til frnying g standardisering. En slik satsning vil medføre økte framtidige kstnader fr helsefretakene, men gså et gevinstptensial. Dette må reflekteres i fretakenes innspill til øknmisk langtidsplan, samtidig sm effekter av standardisering synliggjøres.» Videre står det følgende m teknlgi g de ulike prgrammene: «Bakgrunn g situasjnsbeskrivelse Fretaksgruppens bruk av IKT skal sikre at rett infrmasjn er tilgjengelig til rett tid, til rett persn, slik at pasientsikkerheten blir ivaretatt g slik at alle ansatte i helsefretakene kan utføre sine ppgaver effektivt g med høy kvalitet verfr pasientene. Både kliniske prsesser g prsesser fr ledelse g administrasjn krever gd, hurtig g sikker infrmasjnstilgang fr å støtte analyse, beslutninger g praktisk arbeid. Dagens pasientfrløp består i økende grad av helsetjenester fra flere virksmheter sm til sammen dekker pasientens behv fr behandling g pleie. IKT må understøtte samhandling mellm alle aktørene i pasientfrløpet g tilfredsstille pasienters g pårørendes økende frventninger til at infrmasjn er tilgjengelig i digitale kanaler. IKT-mrådet i Helse Sør-Øst har gjennmgått en mfattende utvikling siden pprettelsen av helsereginene. Nå er det meste av infrmasjnen i sykehusene på et digitalt frmat. Det er imidlertid frtsatt manglende systemstøtte fr å dele infrmasjn internt i fretakene, på tvers i fretaksgruppen, g mt andre aktører g pasientene selv. Det er begrenset systemstøtte fr definerte arbeidsprsesser g det er liten grad av beslutningsstøtte. IKT-infrastrukturen er mangfldig g aldrende. Utfrdringer g rammebetingelser I ktber 2012 ble det av styret i Helse Sør-Øst RHF vedtatt en IKT Strategi g handlingsplan sm legger føringer fr det videre arbeide med IKT i planperiden (jfr. styresak ). Arbeid med IKT utvikling i den kmmende planperiden vil i mye sterkere grad fkusere på standardisering av systemløsninger, samt fkusere på et sett pririterte satsningsmråder, jfr. mtale under. Det er etablert et Frnyingsstyre sm blant annet skal priritere mellm de enkelte utviklingstiltak fremver i planperiden. I en egen masterplan skal rekkefølge g tidsplan fr innføring av de reginale standardiserte løsninger på fretakene, beskrives. Planen skal besluttes av Frnyingsstyret. Freløpige planer viser en betydelig økning i aktiviteter inneværende år, 2014 g 2015, fr deretter å flate ne ut. Dette legger et ekstra strt press på ressurser g øknmi de nærmeste årene. Sm innspill til øknmisk langtidsplan , er det tatt utgangspunkt i de planer sm så langt freligger. Fretakene må ta høyde fr de kstnader sm er knyttet til endringsbehv i eget fretak fr å kunne ta i bruk reginale løsninger. Dette innebærer alt fra pplæring til rganisasjnsendringer i eget fretak. Det er videre grunn til å understreke at det fr mange av prgrammene er avhengigheter i mellm disse g at rekkefølge fr innføring av enkelte løsninger ved det enkelte helsefretak er avgjørende fr å kunne ta ut ønskede effekter g/eller løse akutte behv fr nye løsninger. En eventuell endring i priritering eller utsettelse av prgrammer må derfr ses i sammenheng med masterplan g de knsekvenser slike endringer vil gi. Side 4 av 7

15 Frnyingsprgrammet Særskilte strategiske satsingsmråder Reginal klinisk dkumentasjn (RKD) Dette prgrammet dekker en rekke delprsjekter knyttet til klinisk dkumentasjn. Hvedmråde i prgrammet er innføring av pasientadministrative systemer/elektrnisk pasientjurnal (PAS/EPJ). Fr PAS/EPJ er det nå i hvedfkus på etablering g innføring av DIPS ved Osl universitetssykehus HF, samt ferdigstille innføring av DIPS på Sykehuset Telemark HF i Dette skal resultere i en standardisert løsning av DIPS sm litt lenger ut i planperiden skal kunne breddes g benyttes fr øvrige fretak. Etter gjennmført frprsjekt ved Osl universitetssykehus HF, viser det seg at kstnadene fr innføring av DIPS er økt vesentlig siden gjennmføring av franalyse i Dette legger et betydelig press på tilgjengelige investeringsrammer i planperiden. Fr Elektrnisk kurve planlegges det med etablering av en gjennmgående kurveløsning i 2014 fr Sykehuset Østfld HF basert på eksisterende avtale. Det skal gjennmføres en ny reginal anskaffelse, samt innføring av felles reginal kurve løsning i alle helsefretak g sm gjelder både intensiv/ perasjn g sengepst g begge med en medikasjns tjeneste (dette vil strekke seg ne utver planperiden ). Det vil bli innføring av en helhetlig elektrnisk medikasjnstjeneste sm en del av dette. I tillegg vil det startes innføring g bruk av eresept ved samtlige helsefretak basert på løsninger i DIPS innen utgangen av Labratriedatasystem Det er besluttet anskaffelse av løsning sm først skal pilteres på Sykehuset Østfld HF i Etter dette vil denne etableres på øvrige fretak g nåværende planer tilsier at dette strekker seg utver planperiden Det er ønsket å intensivere takten på innføring g det må vurderes nærmere hva dette eventuelt vil medføre i frhld til andre pririterte prgrammer g hvrdan dette påvirker øknmisk ramme. Radilgiløsninger Det er besluttet innføring av reginal systemløsning g sammen med valgt leverandør utarbeides nå mer detaljerte planer fr dette. Det planlegges med etablering på samtlige fretak med ppstart i 2013 g videre innføring er ventet at vil strekke seg ne utver Dette innebærer gså kmmunikasjnsløsninger fr utveksling av infrmasjn i første mgang mellm helsefretak, men på sikt gså mt andre helsereginer g øvrige partnere. Også her er det ønsket å intensivere innføringen i helsefretakene, men dette må sm fr labratriedatasystem, vurderes pp mt øvrige prgrammer. Innføring av labratriedatasystem g radilgiløsninger er stre prgram med et betydelig behv fr investeringer i planperiden. Digital samhandling På krt sikt i planperiden (2013) vil arbeid fkuseres på ferdigstilling av Interaktive henvisninger g rekvirering (IHR) g meldinger fr pleie- g msrgs tjenester (PLO). Videre jbber prgrammet med et revidert mandat fr resten av planperiden fr å kunne følge pp en rekke planlagte reginale g nasjnale tiltak fr mrådet. Revidert mandat vil legges frem fr Frnyingsstyret fr vurdering g beslutning. Øknmi g virksmhetsstyring Det pågår arbeid med etablering g innføring av ny reginal datavarehus g rapprteringsløsning. Trinn 1 av dette prsjektet er planlagt ferdigstilt våren 2013 g planlegging av trinn 2 vil starte parallelt med dette. Det vil senere i planperiden bli vurdert utvidet bruk av datavarehus- g rapprteringsløsningen fr behandling gså av kliniske data. Side 5 av 7

16 Frnyingsprgrammet Videre er det fr mrådet øknmi g lgistikk under anskaffelse en reginal systemløsning (ERP) sm i første mgang vil bli etablert ved Sykehuset Østfld HF, Osl universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst RHF g Sykehuspartner i løpet av Senere i planperiden er det planlagt å bredde denne løsningen til samtlige helsefretak. I tillegg planlegges det gjennmført en reginal anskaffelse av et avviks- g dkumenthåndteringssystem. Anskaffelsen fr dette er planlagt gjennmført i 2013 med påfølgende innføring i helsefretakene ut ver i planperiden. IKT plattfrm g infrastruktur I periden frem til 2015 skal de helsefretak sm ikke er på standard Helse Sør-Øst IKT plattfrm legges m til dette. Det skal gjøre det mulig å starte innføring av øvrige reginale standardiserte løsninger. Samtidig vil det i planperiden være en videre utvikling av de tjenestene sm inngår i standard plattfrm. Det er et strt behv fr å gjøre betydelig endringer med en mdernisering av infrastruktur delen av plattfrmen. Dette er et arbeid sm starter pp nå med analyse g vurderinger av tiltak. Arbeidet med denne mdernisering vil kreve betydelig arbeid, tid g midler. Det er frventet at arbeid med dette vil frsterkes utver i planperiden g gå langt utver 2017.» Anslått ressursbehv i periden er i styresaken vurdert sm følger: «Det er gjennmført en verrdnet vurdering av investeringsnivå fr alle satsningsmrådene samlet sett. Vurderingen er basert på de enkelte prgrams planer g antatt nivå på tilgjengelige ressurser fr gjennmføring i periden. Vurderingen viser et samlet behv fr investeringsmidler i planperiden sett under ett. Det er allikevel slik at det er bygget pp et behv fr raskt å løse utfrdringer knyttet til mråder sm labratriedataløsninger, radilgiløsninger, samt stre implementeringsløp på PAS/EPJ ved Osl universitetssykehus HF g IKT leveranser til nytt Østfld sykehus. Det er videre behv fr å gjennmføre en større mdernisering av IKT infrastruktur i reginen. Dette er tiltak sm i hvedsak må g skal gjennmføres i periden g dette skaper utfrdringer i frhld til tidligere innspill til øknmisk langtidsplan knyttet til investeringsramme fr IKT. Ny verrdnet vurdering av investeringsnivå viser en utvikling sm følger: Investering (tall i mill.kr.) Reginale prgrammer IKT løsninger fr nytt Østfld sykehus Sum Innmeldt ØLP Innmelding ØLP 2012 dekket ikke IKT løsninger fr nytt Østfld sykehus Side 6 av 7

17 Frnyingsprgrammet Drift (tall i mill.kr.) Reginale prgrammer Reginale avtaler IKT løsninger fr nytt Østfld sykehus *) Sum Innmeldt ØLP *) Knkretiseres i arbeidet med øknmisk langtidsplan Basert på dette investeringsnivå, de freløpige planer fr gjennmføring g kjente frhld per februar 2013, er det gjrt en beregning på utvikling av tjenestepris fr det enkelte fretak i planperiden. Dette er freløpige beregninger g de vil ppdateres etter hvert sm det freligger et bedre underlag. Dette vil gså bli avstemt med helsefretakene frem til styrebehandling av øknmisk langtidsplan i juni 2013.» 5. LANGTIDSPLAN FORDELING AV ØLP BUDSJETT TIL PROGRAMMER Det vil på trss av økte reginale prsjektmidler være et strt press på ressurser g øknmi de nærmeste årene. Det vil være behv fr en kritisk gjennmgang både av planlagte g igangsatte prsjekter fr å vurdere m de bør igangsettes/videreføres, m mfang/ambisjner fr løsningen er i tråd med verrdnede pririteringer g m det er en gd innkjøpsstrategi fr anskaffelsene. Helse Sør-Øst RF freslår en tdelt behandling i frnyingsstyret av frdelingen av freløpige ØLPrammer til det enkelte prgram: Helse Sør-Øst fremlegger frslag til prinsipper fr frdeling av de freløpige budsjettrammene fr til frnyingsstyrets møte 7. mai Helse Sør-Øst fremlegger frslag til frnyingsstyrets innspill til ØLP i møtet 4. juni Helse Sør-Øst RHF vil utarbeide dette i nært samarbeid med prgrammene, helsefretakene g Sykehuspartner. Frnyingsstyret vil få frslag til behandling av ØLP den 4. juni 2013 fr videre innspill til styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF den 20. juni. Side 7 av 7

18 Frnyingsprgrammet Saksnummer g saksnavn Felles saksfremlegg Møtedat U.ff inntil en gitt dat? Sak 06/13 Beslutte prgrammandat (P2) prgram Digital Samhandling - nasjnalt g reginalt Nei Sak 07/13 Beslutte prgrammandat (P2) prgram Reginal RIS/PACS Type sak Orienteringssak: Beslutningssak: X Innstillingssak til AD el. styret i HSØ RHF: Temasak: Til infrmasjn (ingen behandling): Annet: 1. HVA SAKENE OMHANDLER I KORTE TREKK Sakene mhandler en beslutning av prgrammandater fr prgram Digital Samhandling g prgram Reginal RIS/PACS. Mandatene er frnyingsstyrets ppdrag til prgrammet g mfatter prgrammets mfang, resultatmål, effektmål, avhengigheter, tidsramme g verrdnet gjennmføringsplan. Videre er prgramstyrets myndighet, ansvar, ppgaver g fullmakter er beskrevet. 2. SÆRSKILTE FORHOLD PROGRAMSTYRET BØR VÆRE KJENT MED Det pågår et arbeid med å utarbeide prgrammandater til alle de seks reginale prgrammene. På neste FS-møte 6.mai 2013 vil mandater fr Reginal klinisk dkumentasjn g Labratrieløsninger legges frem Prgrammene Mdernisering av infrastruktur g Virksmhetsstyring g øknmi mfatter en sammenslåing av pågående prsjekter/prgrammer g disse t prgrammene vil gjennmføre en innledende fase (Frme prgram) fr å sikre at prgrammandater blir best mulig. Prgrammandatene vil legges frem senest på FS-møte 4.juni Budsjettene til prgrammene gjenspeiler budsjettildeling 2013 fra Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst RHF jbber med en refrdeling g priritering av budsjettmidler til prgrammene. Frslag til frdeling fr 2013 vil legges frem på neste FS-møte 6.mai 2013 sammen med en masterplan fr alle de seks reginale prgrammene. Prgrammene jbber med å tydeliggjøre g frbedre effektmål g gevinstmål. I mandatene beskrives målene slik de nå freligger, men det vil gjøres en ppdatering av disse målene i løpet av 2013 fr å sikre at de er knkrete g målbare. Prgrammandatet består av fast tekst sm er lik fr alle prgrammene (i hvedsak kapitlene 2, 6 g 7) g prgramspesifikk tekst (merket med blå tekst). Prgramstyrets myndighet, ansvar, ppgaver g fullmakter er beskrevet er i kapittel 6. Side 1 av 2

19 Frnyingsprgrammet 3. VEDLEGG TIL SAKSFREMLEGGET Sak 0613 Prgrammandat Digital samhandling nasjnalt g reginalt Sak 0713 Prgrammandat Reginal RIS/PACS 4. PROSESS MED UTARBEIDELSE AV SAKEN Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet mal fr prgrammandat iht PPM-mdell Prgramleder har gitt innspill til tidlige utkast av mandatene Helse Sør-Øst RHF har ferdigstilt mandatene g gjennmført kvalitetssikring med ytterligere invlvering av prgramleder 5. HELSE SØR-ØSTS FORSLAG TIL VEDTAK Sak Frnyingsstyret gdkjenner prgrammandat g beslutningspunkt P2 fr prgram Digital samhandling nasjnalt g reginalt. Sak Frnyingsstyret gdkjenner prgrammandat g beslutningspunkt P2 fr prgram Reginal RIS/PACS Side 2 av 2

20 Dat: / 23 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: R050 Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgram: Digital samhandling reginalt g nasjnalt Srt tekst = felles tekst fra mal ppdatert pr Blå tekst = frslag prgramspesifikk tekst Versjn X GODKJENT AV: Navn Rlle Stilling Dat Sist skrevet ut: :30:00

21 Dat: / 23 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: R050 Reginalt prsjektnr/-id: INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN PROGRAMEIER BAKGRUNN, DRIVERE, MÅLBILDE OG INTERESSENTER PROGRAMMETS OMFANG, AVHENGIGHETER OG RAMMER PROGRAMMETS RESULTATMÅL, EFFEKTMÅL OG GEVINSTER PROGRAMSTYRETS MYNDIGHET, ANSVAR OG OPPGAVER GJENSIDIGE FORPLIKTELSER Sist skrevet ut: :30:00

22 Dat: / 23 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: R050 Reginalt prsjektnr/-id: ENDRINGSLOGG Versjn Dat Kapittel Endring Prdusent Gdkjent av Utkast fr gjennmgang med prgrameier Behandlet av prgramstyret fr reginalt meldingsløft X Revidert pp mt IKT strategi g handlingsplan ihht ny mal fr prgrammandat Kjell Arne Grøtting Kjell Arne Grøtting Mbiliseringsprsj ektet/fpk i samråd med prgrammet Prgramstyret fr meldingsløftet REFERANSER TIL ANDRE DOKUMENTER Nr. Dkumentnavn Dk.id. Versjn Arkiv Dat 1 Strategidkument fr Helse Sør-Øst - Plan fr strategisk utvikling (RHF styresak ) 2 IKT strategi g handlingsplan (RHF styresak ) 3 Prtefølje, prgram g prsjektstyring i Helse Sør-Øst (PPM-systemet) v v I Clarity 4 IKT styringssystem (under utarbeidelse) 5 Oppdragsdkument 2013 fra HOD til Helse Sør-Øst 6 Samhandlingsrefrmen, St. meld. nr. 47, Prgramdirektiv fr Nasjnalt meldingsløft Nasjnal helse- g msrgsplan ( ). Meld. St Frskrift m kmmunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten g kmmunal betaling fr utskriftsklare pasienter (Fr nr 1115) Sist skrevet ut: :30:00

23 Dat: / 23 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: R050 Reginalt prsjektnr/-id: Nr. Dkumentnavn Dk.id. Versjn Arkiv Dat 10 Frskrift m infrmasjnssikkerhet ved elektrnisk tilgang til helsepplysninger i behandlingsrettede helseregistre (helseinfrmasjnssikkerhetsfrskriften, FOR nr 628) Nasjnal strategi fr elektrnisk samhandling i helse- g msrgssektren ; Samspill Styresak , Handlingsplan : Dkumentflyt i pasientarbeidet/henvisningsrutiner i helsefretakene Referat fra Styringsgruppen i Nasjnalt Meldingsløft Mandat fr meldingsløftet i Helse Sør-Øst Reginalt meldingsløft i Helse Sør-Øst. Handlingsplaner g budsjett Fretaksprtkll Helse Sør-Øst RHF, Krav g rammer fr 2013 m.v. 17 Meldingsutbredelse i kmmunesektren, Nrsk Helsenett 18 Strtingsmelding nr «En innbygger en jurnal» Veiledning i rller fr prsjekt-, prgram- g prteføljestyring (PPM-systemet) Fretaksprtkll Helse Sør-Øst RHF. Krav g rammer m.v. fr 2013 Freløpig versjn Sist skrevet ut: :30:00

24 Dat: / 23 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: R050 Reginalt prsjektnr/-id: 1 PROGRAMMETS NAVN Digital samhandling reginalt g nasjnalt 2 PROGRAMEIER Prgrammet eies av frnyingsstyret. Frnyingsstyret har ansvar fr å utarbeide g gdkjenne prgrammandatet. Mandatet ppdateres i frbindelse med årlig budsjettprsess, ved endringer i IKT strategi fr reginen g ved eventuelle andre viktige endringer i føringer fr prgrammet. Prgramstyret kan freslå endringer i prgrammets mandat til frnyingsstyret. 3 BAKGRUNN, DRIVERE, MÅLBILDE OG INTERESSENTER 3.1 Bakgrunn Prgrammet er et priritert satsningsmråde i Helse Sør-Øst ref. Plan fr strategisk utvikling g IKT Strategi g handlingsplan. Dette prgram er etablert fr å ivareta frpliktelsene fra meldingsløftet, men skal i tillegg håndtere flere andre nasjnale initiativer. Prgramdirektiv fr det nasjnale meldingsløftet, sm er frankret i handlingsplanen «Samspill 2.0», ble besluttet i nvember Gjennm det reginale Meldingsløftet i Helse Sør-Øst, sm har pågått i periden , er det gjrt et mfattende grunnarbeid fr etablering av digital kmmunikasjn mellm reginens helsefretak g legekntrer g kmmuner. Det reginale Meldingsløftet ble avsluttet i 2012 g restleveransene ble verført til prgrammet Digital samhandling. Fretaksprtkllen 2013 er gså tydelig på at eksisterende ppgaver skal fullføres. Restleveransene fra det reginale meldingsløftet er: - Digital labratrierekvisisjn g digital radilgihenvisning - disse meldingstypene blir i Helse Sør Øst håndtert i prsjektet «Interaktiv henvisning g rekvirering» (IHR). - Elektrniske pleie- g msrgsmeldinger - fullføres sm prsjekt i prgram fr Digital samhandling. - Elektrnisk kmmunikasjn mellm egne Helsefretak (ikke påbegynt) - Elektrnisk sykemelding (ikke påbegynt) - Dialgmelding Sist skrevet ut: :30:00

25 Dat: / 23 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: R050 Reginalt prsjektnr/-id: Ytterligere nasjnale initiativ fra Helsedirektratet er Kjernejurnal g Helsenrge.n. Kjernejurnal skal prduksjnsettes i første versjn høsten 2013, g vil i første mgang innehlde infrmasjn sm er viktig fr akuttmedisinsk behandling. Helsenrge.n har vært i prduksjn i ca. et år, g er ment å skulle bli en felles prtal fr hele helsesektren mt publikum g pasienter. Sykehusenes systemer er pr i dag ikke tilrettelagt fr brukermedvirkning, men det er vesentlig at dette skjer innenfr rammene av Helsenrge.n. Gjennm prgram fr digital samhandling ønsker Helse Sør-Øst å innta en praktiv rlle fr å kunne utnytte ptensialet i de nasjnale løsningene så snart frhldene ligger til rette fr det. Strtingsmelding nr. 9/2012 «En innbygger - en jurnal» [18] handler i hvedsak m digital samhandling, g bærer fram visjnen m et felles jurnalsystem fr hele helse- g msrgssektren. Strtingsmeldingen er imidlertid gså tydelig på at man fram til man kmmer så langt må fullføre igangværende satsninger g sørge fr at man gså har en effektiv digital samhandling i de årene fram mt realisering av visjnen. Sm en del av dette skal det gså utarbeides en nasjnal plan fr meldingsutbredelse, sm skal verta etter «Samspill 2.0» sm nasjnalt plangrunnlag fr fullføring av meldingsutbredelse. Fretaksprtkllen 2013 definerer gså Helse Sør-Østs frpliktelser innen digital samhandling. Innhenting av data til nasjnale helseregistre skjer i dag hvedsakelig manuelt. Det vil være betydelige gevinster å hente ved å kunne gå ver til elektrnisk samhandling. 3.2 Drivere Behv sett fra klinisk- g ledelsesperspektiv Dagens samhandling understøtter ikke i tilstrekkelig grad behvene fra klinikkene g ledelsen sm er spesifisert i IKT-strategi g handlingsplan: Behv fr økt pasientsikkerhet Behv fr økt kvalitet Behv fr økt effektivitet Behv fr enklere g mer effektiv samhandling Behv fr å støtte sammenhengende behandlingsfrløp Behv fr å balansere hensyn til persnvern g pasientsikkerhet, m nødvendig ved endringer i lvverk Behv fr tilgang til ledelsesinfrmasjn fr virksmhetsstyring i sykehus Behv fr trygg g sikker drift av kjernefunksjnene i sykehusene Behv knyttet til IKT-infrastruktur g standardisering 3.3 Strategisk målbilde Dette målbildet er utviklet i sammenheng med strategisk planlegging fr den øverste ledelsen g styret i Helse Sør-Øst. Sist skrevet ut: :30:00

26 Dat: / 23 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: R050 Reginalt prsjektnr/-id: IKT Strategi g handlingsplan ppsummerer følgende m digital samhandling: Innføring av IKT-løsninger sm understøtter samhandling skal føre til at pasientfrløpet betjenes mer effektivt med høyere kvalitetsmessig verføring av infrmasjn. I tillegg til nasjnale føringer sm stiller krav m økt samhandling, vil IKT-løsninger møte samfunnets frventninger til at helsetjenesten kan dele infrmasjn g tilby selvbetjeningsløsninger fr pasienter g pårørende. Gi pasienter g pårørende innsyn i egen jurnal g kliniske resultater Etablere løsninger sm kan snakke fritt med hverandre uten frsinkelser g uten unødighinder Sikkerhet må bygges på en ttalvurdering sm balanserer mellm hensynet til pasientsikkerhet g hensyn til persnvern Etablere løsninger fr å kmmunisere med andre etater, sm NAV g Helf Sørge fr at infrmasjn fra reginens systemer blir tilgjengelig i nasjnal Kjernejurnal g helsenrge.n Sikre implementering av jurnalsystemer med standardiserte skjemaer g meldinger sm kan sendes mellm de ulike aktørene på tvers av behandlingsnivå Utrede muligheter fr å innføre sektrvergripende systemløsninger sm understøtter samhandling på tvers av behandlingsnivåene Sist skrevet ut: :30:00

27 Dat: / 23 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: R050 Reginalt prsjektnr/-id: Pasientfrløpet betjenes mer effektiv med høyere kvalitetsmessig verføring av infrmasjn Møte samfunnets frventninger til at helsetjenesten kan dele infrmasjn g tilby selvbetjeningsløsninger fr pasienter g pårørende Arbeidsprsesser må standardiseres reginalt En rekke prsjekter i helsefretakene der samhandling er tema g mål, må sluttføres g prduksjnsettes 3.4 Interessentversikt Det er mange interessenter sm er viktige fr at prgrammet skal kunne ppnå de strategiske målene. Prgramstyret må sikre et gdt samspill med de ulike interessentgruppene. I tabellen under vises nen viktige interessenter: Interne interessenter Interessenter Hva er de pptatt av? Hvrfr er de viktige fr prgrammet? Labratrieavdelinger Kvalitet Bildediagnstikkavdelinger Effektivitet Pasientsikkerhet Kvalitet Effektivitet Kliniske avdelinger Kvalitet Pasientsikkerhet Effektivitet Pasientsikkerhet Helsepersnell Funksjnalitet i løsningen Effektiv samhandling Pasientsikkerhet Samhandlingspart Ansvarlig fr endringsbeslutninger Hente ut gevinster Samhandlingspart Ansvarlig fr endringsbeslutninger Hente ut gevinster Samhandlingspart Ansvarlig fr endringsbeslutninger Hente ut gevinster Brukere av IT-løsninger Fagansvarlig fr prsess Hente ut gevinster Eksterne interessenter Interessenter Hva er de pptatt av? Hvrfr er de viktige fr prgrammet? Helse- g Omsrgsdepartementet Oppdragsgiver. Premissgiver sm eier av Helse Sør- Øst. Sist skrevet ut: :30:00

28 Dat: / 23 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: R050 Reginalt prsjektnr/-id: Interessenter Hva er de pptatt av? Hvrfr er de viktige fr prgrammet? Helsedirektratet Standardiseringsmyndighet (avdeling fr standardisering). Sekretariatet fr NUIT (Nasjnalt utvalg fr IT-priritering i helse- g msrgssektren). Ansvarlig fr nasjnal utvikling av Kjernejurnal, Helsenrge.n g e- resept. Nrsk Helsenett SF Leverandør av kmmunikasjnstjenester Brger/pasient g bruker Infrmasjnsdeling Legekntr (fastleger g avtalespesialister) Rask ppfølging Tilgang på egen pasientinfrmasjn Kmmunikasjn med helsetjenestene Funksjnalitet i løsningen Effektiv samhandling Pasientsikkerhet Kvalitet Kmmunene Funksjnalitet i løsningen Effektiv samhandling Pasientsikkerhet Kvalitet NHN adresseregister g OSEANprsjektene. Krdinere utbredelse av elektrnisk meldingsutveksling fra g med Lansert prgram Meldingsutbredelse Pasient Pårørende Bruker av helsetjenester Bruker av helsesektrens publikumsrettede IKT-løsninger Samhandlingspart med helsefretak Ansvarlig fr arbeidsprsesser i egen virksmhet Ansvarlig fr teknlgi i egen virksmhet. Ansvarlig fr egen kntakt med Nrsk Helsenett Ansvarlig fr kmmunikasjn med egen kmmune Samhandlingspart med helsefretak Ansvarlig fr arbeidsprsesser i egen virksmhet Ansvarlig fr teknlgi i egen virksmhet. Ansvarlig fr egen kntakt med Nrsk Helsenett Ansvarlig fr kmmunikasjn med fastleger i egen kmmune Ansvarlig fr å samarbeide med andre kmmuner i reginen m prsjekter fr elektrnisk kmmunikasjn med sykehuset Sist skrevet ut: :30:00

29 Dat: / 23 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: R050 Reginalt prsjektnr/-id: Interessenter Hva er de pptatt av? Hvrfr er de viktige fr prgrammet? Andre reginale helsefretak Kvalitet Effektiv samhandling Pasientsikkerhet Samhandlingspart med helsefretak g kmmuner på tvers av reginer NAV Effektivitet Mttaker av elektrnisk sykmeldinger Skattedirektratet Effektivitet Leverandører til legekntr Leverandører til kmmuner Leverandører til helsefretak Kreftregisteret, Flkehelseinstituttet g andre kvalitetsregistre Effektiv infrmasjnsinnhenting Datakvalitet Eier av kvalitetsregistre Leverandører av systemer til Helse Sør- Øst Klare bestillinger Priritering av krav Leverandører Leverandører av systemer til kmmuner g legekntr Klare bestillinger Priritering av krav Leverandører Aptek Effektivitet Kvalitet Mttaker av resepter Prgramstyret må sikre en mer mfattende interessentanalyse, blant annet i frbindelse med detaljering av kmmunikasjnsplan i prgramdirektivet. 4 PROGRAMMETS OMFANG, AVHENGIGHETER OG RAMMER 4.1 Krt beskrivelse av prgrammet Prgrammet skal arbeide fr å sikre ppnåelse av det strategiske målbildet. Prgram fr digital samhandling skal: - sikre at Helse Sør-Øst ppfyller nasjnale frpliktelser g krav i frhld til Nasjnalt meldingsløft, Kjernejurnal, Helsenrge.n g nasjnale helseregistre. - representere Helse Sør-Øst i de nasjnale prsjektene fr digital samhandling g sikre nødvendig kmmunikasjn g avklaringer i Helse Sør-Øst. - sikre at Helse Sør-Østs strategiske mål blir ivaretatt, herunder standardisere reginale arbeidsprsesser. Prgrammet skal levere i henhld til vedtatte nasjnale eller reginale standarder. Der hvr disse ikke finnes, skal nødvendige reginale standarder defineres sm en del av prgrammet. 4.2 Omfang Omfanget av prgrammet kan beskrives i nedenstående figur: Sist skrevet ut: :30:00

30 Dat: / 23 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: R050 Reginalt prsjektnr/-id: Restleveranser fra det nasjnale meldingsløftet Følgende ppgaver er verført fra det reginale meldingsløftet: NHN adresseregister Det nasjnale adresseringsprsjektet (OSEAN) styres av Nrsk Helsenett. Prsjektet er en del av nasjnalt meldingsløft, g alle samhandlingsparter må svare pp sine frpliktelser fr å få etablerte NHN adresseregister sm master fr adresseinfrmasjn fr alle aktører i helse-nrge. Interaktiv henvisning g rekvirering Dette prsjektet har sm mål å få etablert meldingstypene digital labratrierekvisisjn g digital radilgihenvisning. Å få etablert elektrniske meldinger fr disse meldingstypene er gså en del av det nasjnale meldingsløftet fra Pleie- g msrgsmeldinger Elektrniske pleie- g msrgsmeldinger ble fra 2011 tatt inn i det nasjnale (g reginale) meldingsløftets mandat. Etter innføringen av Samhandlingsrefrmen har disse meldingene fått enda større aktualitet frdi de kan erstatte de ressurskrevende g usikre rutinene sm ble etablert ved innføring av refrmen i januar Elektrnisk kmmunikasjn mellm Helsefretak Elektrnisk kmmunikasjn mellm Helsefretak var en del av det nasjnale meldingsløftet fra 2008, men er ikke realisert pga. manglende standarder g det frhld at OUS hittil ikke har vært i stand til å mtta elektrniske henvisninger. Behvene fr tiltak på dette mrådet er tatt pp i Styresak 135 fra 2008 g i 2012 i prsjektet «Glemt av sykehuset». Sist skrevet ut: :30:00

31 Dat: / 23 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: R050 Reginalt prsjektnr/-id: Elektrnisk sykmelding Dialgmelding Elektrnisk sykmelding var en del i det nasjnale meldingsløftet, men er hittil ikke realisert fra sykehussiden. Alle legekntrer sender i dag elektrniske sykmeldinger, g det er ønskelig, særlig fra NAV sin side, å få etablert disse løsningene på sykehusene. Dialgmelding er i bruk i kmmunikasjn mellm sykehus g kmmune, g mellm legekntrer g kmmune (sm del av PLO meldingene). Det er et sterkt ønske fra fastlegene m å få tatt funksjnaliteten i bruk i dialgen mellm legekntrer g sykehus, særlig i tilknytning til henvisningsprsessen. Oppfølging av restleveransene fra meldingsløftet gjøres gjennm Samrdnet utbredelse av meldinger (SUM). Dette initiativet er en direkte videreføring av det nasjnale meldingsløftet, g drives av Nrsk Helsenett SF. Andre pågående nasjnale prgrammer I frhld til nasjnale prgrammer innenfr digital samhandling skal prgrammet planlegge, styre g krdinere nødvendige aktiviteter i Helse Sør-Øst fr å svare pp fretaksgruppens frpliktelser. Dette gjelder ppgaver relatert til: Publikumsprtaler (Helsenrge.n) Kjernejurnal Å kunne tilby publikumsrettede tjenester gjennm Helsenrge.n vil stille krav til endringer i sektrens fagsystemer g innføring av nye arbeidsprsesser. Etter hvert sm utviklings- g migreringsplanene fr Kjernejurnal kmmer på plass, bør det utvikles et veikart sm gir grunnlag fr å planlegge hvilke endringer sm må gjøres i fagsystemer g standard meldinger fr å sikre best mulig digital samhandling gjennm hele kjernejurnalens planlagte utviklingsløp. Innrapprtering til helse- g kvalitetsregistre Flkehelseinstituttet har allerede freslått elektrnisk innrapprtering til flere av sine registre. Kreftregisteret er allerede i gang. Det vil være en frdel både fr sykehus g de mange registrene at innrapprtering til de mange registrene standardiseres g planlegges samlet. Prgrammet skal gså støtte Helse Sør-Øst sin deltakelse i NUIT (Nasjnalt utvalg fr IT-priritering), samt utarbeidelse av nasjnal handlingsplan fr meldingsutveksling (sm skal verta etter «Samspill 2.0» sm nasjnalt styringsdkument på mrådet). Dette arbeidet er initiert av Strtingsmelding nr. 9/12. Prgrammet har et ansvar fr å utarbeide felles reginale arbeidsprsesser, inkl. internkntrll, samt retningslinjer fr hvilke frihetsgrader det enkelte helsefretak skal ha vedrørende arbeidsprsesser. Der hvr vedtatte nasjnale eller reginale standarder fr kdeverk ikke finnes så skal nødvendige standarder defineres sm en del av prgrammet. 4.3 Avgrensninger Dette prgrammet skal levere på nåværende ambisjnsnivå fr de nasjnale prsjektene. Oppfølgingen av Strtingsmelding nr. 9/12 «En innbygger - en jurnal» vil føre til nye initiativ sm knytter sammen Sist skrevet ut: :30:00

32 Dat: / 23 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: R050 Reginalt prsjektnr/-id: Kjernejurnal g Helsenrge.n. Disse initiativene vil ventelig kmme etter at den innledende utredningen er gjennmført i Prgrammet skal følge med på eventuelle endringer g legge frem evt. knsekvenser fr Frnyingsstyret. 4.4 Avhengigheter Prgramstyret må sikre en gd avhengighetsstyring. I tabellen under vises nen viktige avhengigheter fr prgrammet fr å ppnå det strategiske målbildet: Nasjnale avhengigheter: Avhengighet Mtpart Kmmentarer/Krav til håndtering Adresseregister NHN Kjernejurnal Helsedirektratet Definering av funksjnalitet g mfang Helsenrge.n Helsedirektratet Definering av funksjnalitet g mfang Nasjnale standardfrmater Helse- g kvalitetsregistre Helsedirektratet (EISI) Flkehelseinstituttet / Helsedirektratet Utarbeidelse g eierskap Datainnsamler g dataeier Regininterne avhengigheter: Avhengighet Mtpart Kmmentarer/Krav til håndtering Etablere frvaltningsrganisasjn Sykehuspartner Må gjøres i samarbeid mellm prgram/prsjekter g Sykehuspartner Kdeverk/standardisering RHF Faglig ansvarlig fr dette fr dette må ppnevnes. Kdeverk/standardisering Prgram fr LABDATA Omfrent bruk av kdeverk med IHR Kdeverk/standardisering Prgram fr RIS Omfrent bruk av kdeverk med IHR Innføring av DIPS OUS RKD DIPS på plass på OUS før utbredelse av henvisning g PLO meldinger Innføring av DIPS STHF RKD DIPS på plass før innføring av basismeldinger g PLO. Bestilling av ny DIPSfunksjnalitet RKD Definering av behv, priritet g krdinering av bestillinger. Nytt labdatasystem Prgram fr LABDATA Påvirker utbredelse av kmmunikasjnsløsninger på systemer sm skal skiftes ut. Nytt radilgisystem Prgram fr RIS Påvirker utbredelse av kmmunikasjnsløsninger på systemer sm skal skiftes ut. Innføring av PKI Plattfrmprgrammet Fr innføring av e-sykmelding Innføring av DIPS v7.1 Sykehuspartner Funksjnalitet fr PLO avhenger av dette. Sist skrevet ut: :30:00

33 Dat: / 23 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: R050 Reginalt prsjektnr/-id: Avhengighet Mtpart Kmmentarer/Krav til håndtering Reginalt BizTalk integrasjnsmiljø Plattfrmprgrammet Enkelte helsefretak er avhengig av nytt integrasjnsmiljø fr å kunne utveksle meldinger med HER-Id. Funksjnalitet fr mttak av elektrniske henvisninger/ rekvisisjner RIS, LAB, RKD Nye EPJ-, LAB g RIS systemer må ha nevnte funksjnalitet. Funksjnalitet fr eksprt av applikasjnskvittering Funksjnalitet fr utsendelse av elektrniske svar Funksjnalitet fr mttak g ppfølging av applikasjnskvittering Støtte fr elektrnisk arbeidsflyt Kmpatibilitet mt NHN adresseregister (HER-Id) PLO-meldinger med applikasjnskvittering Funksjnalitet fr mttak av epikrise Funksjnalitet fr mttak av elektrniske svar Funksjnalitet fr sending av elektrniske henvisninger/ rekvisisjner RIS, LAB, RKD RIS, LAB, RKD RIS, LAB, RKD RIS, LAB, RKD RIS, LAB, RKD RKD RKD RKD LAB, RIS, RKD Nye EPJ-, LAB g RIS systemer må ha nevnte funksjnalitet. Nye EPJ-, LAB g RIS systemer må ha nevnte funksjnalitet. Nye EPJ-, LAB g RIS systemer må ha nevnte funksjnalitet. Nye EPJ-, LAB g RIS systemer må ha nevnte funksjnalitet. Nye EPJ-, LAB g RIS systemer må ha nevnte funksjnalitet. Nye EPJ-systemer må ha støtte fr både å sende g mtta PLO-meldinger med kvittering. Nye EPJ-system må støtte dette fr kmmunikasjn mellm helsefretak. Nye EPJ-system må støtte dette fr kmmunikasjn mellm helsefretak. Nye EPJ-system må støtte dette fr kmmunikasjn mellm helsefretak. Kjernejurnal RKD, LAB, RIS Kjernejurnal trenger infrmasjn fra DIPS, kurveløsning g lab g røntgen. Helsenrge.n RKD, RIS Publikumsprtaler trenger å kmmunisere med DIPS g RIS dersm det skal åpne fr bking av avtaler. Helse- g kvalitetsregistre RKD, RIS, LAB Avhengigheter mt alle øvrige prgram fr innsending av data. Prgramstyret må sikre en mer mfattende analyse av interne g eksterne avhengigheter, blant annet i frbindelse med detaljering av prgramdirektiv. Sist skrevet ut: :30:00

34 Dat: / 23 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: R050 Reginalt prsjektnr/-id: 4.5 Tidsramme g verrdnet gjennmføringsplan Prgrammets tidshrisnt er fra januar 2013 til 2016, g er følgelig planlagt gjennmført innenfr fase 1 av IKT strategi g handlingsplan. Nen av prsjektene er i gang g er vertatt fra Meldingsløftet, mens andre prsjekt/aktiviteter er planlagt å starte i løpet av Innføring av nye løsninger skjer etter piltering i utvalgte HF/avdelinger g utbredelse tilpasses situasjnen på det enkelte HF, avhengig av rganisatriske g teknlgiske frhld. I 2013 vil fkus ved de fleste HF primært være rettet mt innføring av pleie g msrg-meldinger (PLOmeldinger) g innføring av system fr interaktiv henvisning g rekvirering (IHR). Frdi prgrammet i str grad har sin virksmhet definert gjennm nasjnale prgrammer g pririteringer relatert til digital samhandling, vil mange av aktivitetene planlegges i frhld til behvene g kravene fra fretaksprtkllen, knklusjner fra NUIT, Helse- g Omsrgsdepartementet, g lver g frskrifter. Et nasjnalt mål er at basismeldingene skal være på plass i (Strtingsmelding nr. 9/12 kap. 6.2). Tabellen under ppsummerer i mer detalj hva sm skal leveres g i hvilken tidsperide aktivitetene fr å utarbeide leveransene er planlagt. Hva skal leveres (ref. kap. 4.2) Planlagt startdat * Er i ulike faser på ulike HF **Er i ulike faser hs ulike helseregistre Planlagt startdat Planlagt ferdigdat Planlagt ferdigdat Publisering g tilgang til ppdatert g enhetlig adressering* Pågående Q Implementering av Digital labratrierekvisisjn g digital radilgihenvisning i Helse Sør-Øst (IHR)* Implementering av elektrniske meldinger fr Pleie g msrg (PLO) i Helse Sør-Øst* Implementering av elektrnisk kmmunikasjn mellm helsefretak I Helse Sør-Øst Pågående Q Pågående Q Q Q Implementering g innføring av Dialgmelding Q Q Implementering av elektrniske sykemeldinger I Helse Sør-Øst Q Q Sending av infrmasjn fra elektrniske pasientjurnalsystemer (EPJ) til Kjernejurnal Endringer i fagsystemer g innføring av nye arbeidsprsesser fr å kunne tilby publikumsrettede tjenester gjennm Helsenrge.n Q Q Prgram fr digital samhandling har definert følgende bilde sm synliggjør leveransene (med tilhørende steg) g implementeringsrekkefølge. Sist skrevet ut: :30:00

35 Dat: / 23 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: R050 Reginalt prsjektnr/-id: Prgramstyret må sikre at prgrammet etterlever prinsippet m at ibruktakelse bør skje så snart sm mulig fr å få best mulig nytteeffekt. 4.6 Øknmisk langtidsplan (ØLP) g budsjett Øknmisk langtidsplan Øknmisk langtidsplan (ØLP) legger de verrdnede føringer fr den øknmiske rammen til prteføljen g fr det enkelte prgram fr de neste 5 år. Det årlige arbeidet med ØLP starter i januar g styrebehandles nrmalt i Helse Sør-Øst RHF i juni. I denne prsessen vil det være en dialg med prgramstyrene m behv i det enkelte prgram, g dette innebærer at prgrammene må ha et langsiktig perspektiv i sine vurderinger. Langtidsbudsjettet revurderes årlig g skiller mellm investeringsmidler g driftsmidler, reginal g helsefretak finansiering, samt frdeling på det enkelte år i prgramperiden. Årsbudsjett Prgrammet tildeles ved vergang til nytt kalenderår et endelig budsjett fr det kmmende året. Dette kan avvike fra langtidsbudsjettet; blant annet frdi bevilgningene i statsbudsjettet kan være annerledes enn frutsatt i frbindelse med ØLP. Budsjettet viser innenfr hvilke rammer prgramstyret skal planlegge g styre prgrammet. Prgramstyrets fullmakter innenfr budsjettrammen er nærmere beskrevet i pkt Sist skrevet ut: :30:00

36 Dat: / 23 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: R050 Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammet har følgende budsjett fr 2013: Investeringsmidler: kr Driftsmidler: kr Budsjettet er basert på midler frdelt pr PROGRAMMETS RESULTATMÅL, EFFEKTMÅL OG GEVINSTER 5.1 Resultatmål Resultatmål er de knkrete resultatene (mfang g kvalitet) prgrammet skal levere innenfr gitte tids- g kstnadsrammer. Prgrammets resultatmål er i IKT strategi g handlingsplan beskrevet sm følger: Innføre pleie g msrgsmeldinger (PLO) Innføre integrert g helhetlig adressering Innføre interaktiv henvisning g rekvirering (IHR ) Elektrnisk kmmunikasjn mellm helsefretak Samrdninger mt eresept g elektrniske sykemeldinger Tilpasninger til Nasjnal Kjernejurnal Publikumsprtaler / Helsenrge.n Frnyingsstyret har gjrt følgende presisering av resultatmål: Hele fretaksgruppen har innført elektrniske pleie- g msrgsmeldinger (PLO) til de kmmunene sm kan kmmunisere elektrnisk. Hele fretaksgruppen har innført elektrnisk publisering til NHN adresseregister g har tilgang til ppdatert g enhetlig adressering. Det er innført lab- g radilgisvar i hele fretaksgruppen. Det er innført digital klinisk henvisning g tilknyttet dialgmelding, rekvirering/henvisning innenfr labratriefag g radilgi, epikrise, labratriesvar g radilgisvar mellm helsefretak i Helse Sør-Øst. Elektrnisk sykmelding er tatt i bruk i hele fretaksgruppen. Helse Sør-Øst har gjennmført nødvendige endringer i fagsystemer g meldinger slik at elektrnisk samhandling i Helse Sør-Øst videreutvikles i takt med de økede muligheter sm nasjnale satsninger gir i frbindelse med Kjernejurnal g Helsenrge.n. Det er gjennmført nødvendige endringer i fagsystemer g meldinger g elektrnisk innrapprtering til kvalitetsregistre er etablert. Svare pp reginens frpliktelser i frhld til Strtingsmelding 9/12 g fretaksprtkllen Prgrammet må videreutvikle resultatmål basert på drivere, behv g mål beskrevet i kapittel 3, samt resultatmålene gjengitt ver, g dette arbeidet skal gjennmføres ved bruk av reginale virkemidler g i samarbeid med linjen. Sist skrevet ut: :30:00

37 Dat: / 23 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: R050 Reginalt prsjektnr/-id: 5.2 Effektmål Effektmålene beskriver hvilken frbedring sm ønskes ppnådd g sm gir en nytteeffekt/gevinst realisering fr pasienten, virksmheten g/eller samfunnet. Prgrammets effektmål er i IKT strategi g handlingsplan beskrevet sm følger: Helhetlige pasientfrløp støttet av effektive digitale løsninger Bedre pasientsikkerhet gjennm tilgjengelig g ppdatert pasientinfrmasjn fr alle aktører i samhandlingskjeden Digitale løsninger er frankret i nasjnale standarder g felles kmpnenter. Der hvr nasjnale standarder ikke finnes, benyttes reginale standarder Helse Sør-Øst RHF fyller sin rlle i utviklingen av digital samhandling nasjnalt g reginalt i samarbeid med Helsedirektratet, NHN g de andre RHF Digital samhandling i kntinuerlig utvikling sm tilpasser seg endringer i rammebetingelser g teknlgi ikke islert til enkeltprsjekter fr å innføre en bestemt teknlgi Prgrammet skal utdype effektmålene med frslag til realistiske g målbare kvalitative g kvantitative gevinster i samarbeid med linjen. 5.3 Gevinstrealisering Prgramstyret må sikre utarbeidelse av gevinstrealiseringplan g gjennmføring av «før» målinger i helsefretakene. Primæransvaret fr selve gevinstrealiseringen ligger hs helsefretakene, men prgrammet har et ansvar fr å støtte helsefretakene i implementering g gevinstrealisering samt å følge pp at målinger blir gjennmført g at nytteeffekten blir ppnådd til avtalt tid i henhld til gevinstplan. 6 PROGRAMSTYRETS MYNDIGHET, ANSVAR OG OPPGAVER 6.1 Overrdnede føringer g reginale virkemidler Prgramstyret må sikre at prgrammet frhlder seg til styrende dkumenter i Helse Sør-Øst, nasjnale standarder g retningslinjer samt lver g frskrifter. Prgrammet skal blant annet frhlde seg til reginale standarder g retningslinjer fr gjennmføring av prsjekter g prgrammer i Helse Sør-Øst; PPM-systemet. Styringsnivåene ifm prgrammer g prsjekter (ref. PPM) er sm illustrert i figuren under: Sist skrevet ut: :30:00

38 Dat: / 23 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: R050 Reginalt prsjektnr/-id: PPM-systemet er dkumentert i Clarity. 6.2 Ytterligere føringer i IKT-styringssystem I tillegg til de verrdnede føringene sm gjelder fr alle deler av reginens virksmhet så er det utarbeidet reginale styrende dkumenter fr IKT-mrådet. Prgramstyret må sikre at prgrammet frhlder seg til disse føringene, herunder de til enhver tid gjeldende arkitekturkrav g infrmasjnssikkerhetskrav. 6.3 Prgramstyrets ansvar g ppgaver Prgramstyret er ansvarlig fr realisering av prgrammets strategiske mål innenfr prgrammandatets rammer g fr å sikre gde arbeidsfrhld fr prgrammet. Prgramstyret utarbeider g beslutter et prgramdirektiv basert på føringer i dette mandatet g mal fra frnyingsstyrets prgramkntr (FPK). Direktivet fra prgramstyret gir prgrammet nærmere instrukser m hvrdan prgrammet skal gjennmføres fr å ppfylle prgrammets mandat. Prgramdirektivet skal behandles i frnyingsstyret sm rienteringssak. Prgramstyret styrer prgrammet g tar nødvendige beslutninger innenfr prgrammets mandat g prgramstyrets myndighet. Prgramstyret skal sikre styring g ppfølging av fremdrift, kstnad, risik g kvalitet Prgramstyret skal sikre at prgrammet til enhver tid har en ppdatert beslutningsversikt fr alle sine prsjekter. Oversikten skal vise hvilken prsjektfase prsjektet er, tildelte prsjektmidler i den enkelte fase, samt beslutningsdat g besluttende rgan fr h.h.v. vergang til nye prsjektfaser, anskaffelser, standardisering av prsesser g kdeverk g implementeringsrekkefølge fr helsefretakene Prgrammet skal rientere frnyingsstyret m nye prsjekter sm er igangsatt (B2 beslutning) innenfr prgramstyrets fullmakt. Sist skrevet ut: :30:00

39 Dat: / 23 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: R050 Reginalt prsjektnr/-id: Prgramstyret skal frhlde seg til den rlle- g ansvarsdeling sm er beskrevet i PPM g eventuelle tilleggsinstrukser fra frnyingsstyret. Prgramstyrets ansvar g ppgaver i henhld til PPM er sm følger: - Prgramstyret skal sikre at prgrammet etableres iht. Helse Sør-Østs mdell fr prsjekt-, prgram-, g prteføljestyring. - Prgramstyret er ansvarlig fr prgrammets resultater, g bistår g følger pp prgramleder fr å sikre at prgrammet når sine mål. Prgramstyret skal ivareta det strategiske ansvaret innenfr sitt mandat g sikre at arbeidet er krdinert med virksmhetenes samlede strategi - Prgramstyret skal dispnere g følge pp tildelte budsjettmidler sm er tildelt av frnyingsstyret i tråd med det strategiske målbildet fr prgrammet. - Prgramstyret har ansvar fr at prgrammets mandat knkretiseres i underliggende prsjekter slik at prgrammets mål realiseres. Prgramstyret gdkjenner prgramdirektiv, beslutningsunderlag, prgramstyringsdkumenter, prgrammets resultat g sluttrapprt i de ulike prgramfasene. - Prgramstyret ppretter g avslutter prsjekter innen sitt prgrammandat, gdkjenner prsjekters mandat, direktiver g resultat, samt eventuelt endrer prsjektenes innhld m nødvendig. Dersm et eksisterende prsjekt med etablerte styrings- g beslutningslinjer underlegges prgrammet vil knsekvensen av dette være at prsjektet må følge prgrammets rapprteringsg styringsstruktur. - Prgramstyret er ansvarlig fr rapprtering til frnyingsstyret iht. gjeldende krav fr rapprtering. - Prgramstyret fretar nødvendige pririteringer g løser eventuelle pririteringsknflikter sm måtte ppstå ift. fr eksempel tid, kst g kvalitet. - Leder av prgramstyret er ansvarlig fr å gjennmføre g lede møter i prgramstyret. - Prgramstyret følger pp saker fra prgramstyremøtene sm de er ansvarlige fr, g sikrer at egen rganisasjn lever pp til sine frpliktelser verfr prgrammet g underliggende prsjekter. - Prgramstyret skal sikre at beslutninger er frankret på rett nivå før beslutninger fattes, fr eksempel beslutninger sm Påvirker andre prgrammer/prsjekter Krever faglig avklaring i aktuelt fagfrum Krever behandling i frnyingsstyret - Andre sentrale ppgaver er: støtte prgrammet g prgramleder sikre at ressurs- g kmpetansebehv dekkes støtte prgrammet g underliggende prsjekter i egen rganisasjn være praktiv ift. saker sm prgrammet bør være ppmerksmme på/må løse tidlig sikre at prgrammet ikke går utver sitt mandat gi styringssignaler g andre innspill til prgramleder Prgramstyret utnevner prgramleder g gir prgramleder myndighet til å styre prgrammet. Prgramleder styrer prsjektlederne i de reginale prsjektene. Prgrammets rganisering må tilfredsstille PPM-systemets krav rlle- g ansvarsdeling, de pliktige rllene i et prgram g et prsjekt g Sist skrevet ut: :30:00

40 Dat: / 23 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: R050 Reginalt prsjektnr/-id: de krav sm freligger til kmpetanse g pplæring i relevante retningslinjer g metdikk. Prgrammet har ansvar fr at deltakerne har den rette kmpetansen m dette. 6.4 Prgramstyrets myndighet PPM-systemet skal legges til grunn fr beslutningspunkter fr prgrammets g prsjektenes vergang fra en fase til den neste. Beslutningspunktene fr prgramstyring (P1-P5 i PPM) skal alltid behandles i frnyingsstyret. I frbindelse med beslutningspunktene fr prsjektstyring (B1-B8 i PPM) må prgramstyret vurdere hvrvidt beslutningen er innenfr prgramstyrets fullmakt. Dersm beslutningen går utver prgramstyrets fullmakt så skal prgramstyret gi en innstilling til frnyingsstyret. Dersm beslutningen går utver frnyingsstyrets fullmakt vil frnyingsstyret gi en innstilling til ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF, fr eventuell videre behandling i styret. Øknmiske beslutninger I frbindelse med anskaffelser vil Helse Sør-Østs linjefullmakter gjelde g ikke den linjefullmakten sm prgramstyrets leder har i eget helsefretak/helse Sør-Øst RHF. Faglige beslutninger Prgramstyret har ikke myndighet til alene å beslutte felles reginale prinsipper, prsesser g kdeverk, men skal gi innstilling til frnyingsstyret. Prgrammet skal ha en dialg med relevante faglige fra g deres kmmentarer skal vedlegges fra prgramstyret ved versendelse av saksgrunnlag til FPK. Organisatriske beslutninger Prgramstyret har ikke myndighet til å beslutte frslag m eventuelle rganisatriske endringer i helsefretakene, men skal gi en innstilling til frnyingsstyret sm vil vurdere videre saksgang. Beslutninger m rekkefølge fr implementering i helsefretak Prgramstyret har ikke myndighet til å alene beslutte pririteringsrekkefølge fr implementering av løsninger i det enkelte helsefretak. Prgramstyret skal gi en innstilling til frnyingsstyret fr beslutning. Beslutninger vedrørende ekstern kvalitetssikring Det er Helse Sør-Øst RHF sm skal utpeke ekstern kvalitetssirkel fr prgrammet. Prgramstyret har ansvar fr ekstern kvalitetssikring av underliggende prsjekter i henhld til PPM, men avtale m ekstern kvalitetssikring skal gjøres i samarbeid med frnyingsstyrets prgramkntr. Sist skrevet ut: :30:00

41 Dat: / 23 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: R050 Reginalt prsjektnr/-id: 7 GJENSIDIGE FORPLIKTELSER Nedenfr er beskrevet de viktigste rller g frpliktelser de ulike aktørene har i frhld til prgrammet: 7.1 Helse Sør-Øst RHF sine frpliktelser Helse Sør-Øst RHF har følgende frpliktelser verfr prgrammet: Prgrammets ppdragsgiver gjennm frnyingsstyret Krdinering på tvers av helsefretak Overrdnet styring av helsefretakene Overrdnet styring av Sykehuspartner 7.2 Frnyingsstyrets sine frpliktelser Frnyingsstyret har følgende frpliktelser verfr prgrammet: Beslutte prgrammandat g ppnevne prgramstyre Iverksette eventuelle krrigerende tiltak fr å sikre at målsettingene nås Freta/sikre beslutninger sm er utenfr prgramstyrets myndighet Priritere ressurser mellm prgrammene ved eventuelle ressursknflikter 7.3 Prgrammets frpliktelser verfr mgivelsene Prgrammet har følgende frpliktelser: Utføre de ppgaver sm er nødvendig fr å nå målene i prgrammandatet Følge de retningslinjer sm er nedsatt i prgrammandatet Overhlde den vedtatte beslutningsstrukturen 7.4 Det enkelte helsefretaks frpliktelser Det enkelte helsefretak vil ha følgende frpliktelser verfr prgrammet: Samkjøre mrådeplaner med frnyingsstyrets pririteringer, rekkefølge g tidsplaner fr prgrammene Utarbeide gevinstrealiseringplan g gjennmføre «før» målinger i samarbeid med prgrammet Planlegge g implementere innføring av reginale standarder i egen virksmhet Finansiere lkale prsjekter Intern kmmunikasjn i HFet Opplæring av ansatte Gdkjenning av tjenestepris Sist skrevet ut: :30:00

42 Dat: / 23 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: R050 Reginalt prsjektnr/-id: Sikre gevinstrealisering til avtalt tid i henhld til gevinstplan Etablere en lkal styringsstruktur fr utviklingsarbeidet lkalt sm invlverer samhandlings- fagg IKT ledelse. Styringsstruktur g ledelsesfrankring lkalt bør være i samsvar med gjeldende styringsmdell fr IKT i reginen. Være prsesseier g resultatansvarlig fr samhandlingen mellm sykehus/hf g legekntrer internt mellm sykehusets ulike enheter mellm ulike sykehus/hf Være kntaktpunkt med legekntrer g kmmuner i spørsmål m innhld i meldingene Implementere endringene i egen rganisasjn 7.5 Sykehuspartners frpliktelser Sykehuspartner har følgende frpliktelser verfr prgrammet: Leveranseansvar teknlgiløsninger Frvaltnings- g driftsansvar fr de berørte fagsystemene Tildele prsjektressurser til prgrammet Utarbeide gevinstrealiseringsplan g gjennmføre «før» målinger fr SP gevinster i samarbeid med prgrammet Beregne tjenestepris Kmmunikasjn med Nrsk Helsenett m utfrming g leveranse av teknlgiløsninger Eier av avtaler med leverandører av EPJ g fagsystemer Rådgivende ifm. tekniske arkitekturløsninger 7.6 Andre aktørers frpliktelser Lvisenberg g Diaknhjemmet behandles sm helsefretakene i samme pptaksmråde innenfr rammene av gjeldende avtaler. Sist skrevet ut: :30:00

43 Dat: / 18 Prgram reginal RIS/PACS HSØ Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat PRJ Prgrammandat Prgram: Ett reginalt RIS/PACS HSØ Srt tekst = felles tekst fra mal ppdatert pr Blå tekst = frslag prgramspesifikk tekst Versjn X GODKJENT AV: Navn Rlle Stilling Dat

44 Dat: / 18 Prgram reginal RIS/PACS HSØ Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat PRJ INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN PROGRAMMEIER BAKGRUNN, DRIVERE, MÅLBILDE OG INTERESSENTER PROGRAMMETS OMFANG, AVHENGIGHETER OG RAMMER PROGRAMMETS RESULTATMÅL, EFFEKTMÅL OG GEVINSTER PROGRAMSTYRETS MYNDIGHET, ANSVAR OG OPPGAVER GJENSIDIGE FORPLIKTELSER... 17

45 Dat: / 18 Prgram reginal RIS/PACS HSØ Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat PRJ ENDRINGSLOGG Versjn Dat Kapittel Endring Prdusent Gdkjent av Prgrammandat versjn 1.0 Prgrameier Hans Nielsen Hauge Alle Første utkast ny dk.mal fr revidert mandat X Revidert pp mt IKT strategi g handlingsplan ihht ny mal fr prgrammandat Jn Jensen/Mette Härdi Mbiliseringsprsj ektet/fpk i samråd med prgrammet REFERANSER TIL ANDRE DOKUMENTER Nr. Dkumentnavn Dk.id. Versjn Arkiv Dat 1 Tidligere versjn av Prgram mandat RIS/PACS HSØ 2 Tidligere versjn av Prgram mandat RIS/PACS HSØ V V Prgramdirektiv RIS/PACS HSØ V Strategidkument fr Helse Sør-Øst - Plan fr strategisk utvikling (RHF styresak ) 5 IKT strategi g handlingsplan (RHF styresak ) 6 Prtefølje, prgram g prsjektstyring i Helse Sør-Øst (PPM-systemet) v v I Clarity 7 IKT styringssystem (under utarbeidelse)

46 Dat: / 18 Prgram reginal RIS/PACS HSØ Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat PRJ PROGRAMMETS NAVN Ett reginalt RIS/PACS HSØ. 2 PROGRAMMEIER Prgrammet eies av frnyingsstyret. Frnyingsstyret har ansvar fr å utarbeide g gdkjenne prgrammandatet. Mandatet ppdateres i frbindelse med årlig budsjettprsess, ved endringer i IKT-strategi fr reginen g ved eventuelle andre viktige endringer i føringer fr prgrammet. Prgramstyret kan freslå endringer i prgrammets mandat til frnyingsstyret. 3 BAKGRUNN, DRIVERE, MÅLBILDE OG INTERESSENTER 3.1 Bakgrunn Prgrammet er et priritert satsningsmråde i Helse Sør-Øst ref. Plan fr strategisk utvikling g IKT Strategi g handlingsplan. Helse Øst utarbeidet i 2003 en reginal rammeavtale m anskaffelse av RIS/PACS. Helse Sør-Øst har i dag ingen felles løsning fr RIS/PACS. Avtalen fra 2003 er utløpt g dagens prtefølje av systemer er svært fragmentert. 3.2 Drivere Driverne fr gjennmføringen av endringer på IKT-mrådet generelt g Radilgisystemer spesielt er mfattende behandlet i IKT-strategien. De viktigste driverne på generell basis kan hentes fra sammendraget i IKT-strategien: IKT-mrådet i Helse Sør-Øst har gjennmgått en mfattende utvikling siden pprettelsen av helsereginene. Nå er det meste av infrmasjnen i sykehusene på et digitalt frmat. Likevel møter ikke Helse Sør-Øst frventningene til bruk av IKT i kjernevirksmheten. Det er manglende systemstøtte fr å dele infrmasjn internt i fretakene (spesielt OUS), på tvers i fretaksgruppen, g mt andre aktører g pasientene selv. Det er begrenset systemstøtte fr

47 Dat: / 18 Prgram reginal RIS/PACS HSØ Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat PRJ definerte arbeidsprsesser g det er liten grad av beslutningsstøtte. IKT-infrastrukturen er mangfldig g aldrende. De virksmhetsmessige implikasjnene av denne situasjnen er at pasientsikkerheten kan settes i fare, g det er stre muligheter fr ytterligere kvalitets- g effektivitetsfrbedringer i kjernevirksmheten ved bruk av IKT. Samfunnets frventninger til bruk av IKT er høyere en det sm er realitetene i Helse Sør-Øst i dag, g helsesektren får et uheldig mdømme sm følge av det. Det er videre uttrykt følgende behv fra klinisk- g ledelsesperspektiv: Behv fr å sikre økt pasientsikkerhet Behv fr å sikre økt kvalitet Behv fr å sikre økt effektivitet Behv fr å sikre enklere g mer effektiv samhandling Behv fr å støtte sammenhengende behandlingsløp Behv fr endringer i lvverket Behv fr tilgang til ledelsesinfrmasjn fr virksmhetsstyring i sykehus Behv fr trygg g sikker drift av kjernefunksjnen i sykehusene Spesifikt knyttet til RIS/PACS: Det er i dag vesentlige driftsutfrdringer g ustabilitet ved flere av helsefretakene, g nen av systemene nærmer seg end f supprt. Fire av helsefretakene i reginen har i dag multiple RIS/PACS løsninger sm ikke kmmuniserer på tvers av gegrafisk lkalisasjn, selv m de er installert innenfr samme juridiske fretak. Dette vanskeliggjør utnyttelse av ressurser innenfr samme helsefretak på tvers av lkalisasjner g gir utfrdringer fr pasientsikkerheten. Vekstraten innen radilgi g nukleærmedisin tilsier gså at behvet fr mderne løsninger, sm kan håndtere de neste års prduksjn, er tiltagende. Det er derfr et strt behv i reginen fr anskaffelse av RIS/PACS løsninger sm understøtter dagens g fremtidens prduksjnsvlum, krav til ytelse g funksjnalitet. Reginen har i dag ingen fullverdig elektrnisk løsning ved verføring av pasientinfrmasjn mellm helsefretak, institusjner g andre behandlere. Det finnes heller ingen gde service-tilbud fr digital samhandling med tilgang til infrmasjn fra RIS/PACS verfr pasienter, pårørende g henviser.

48 Dat: / 18 Prgram reginal RIS/PACS HSØ Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat PRJ Strategisk målbilde IKT-strategien sier følgende m den generelle strategiske utviklingsretningen: IKT skal understøtte samhandling mellm alle aktørene i pasientfrløpet g møte helsepersnells behv fr IKT-løsninger sm understøtter mderne g mrgendagens arbeidsmetder. Relevant, sammenlignbar g ppdatert infrmasjn gjennm gd funksjnalitet funksjnalitet skal være tilgjengelig på en brukervennlig g lettfattelig måte fr pasienter, pårørende g helsepersnell, der de trenger det, når de trenger det g med riktig kvalitet. IKT Strategi g handlingsplan ppsummerer følgende m reginens radilgiløsning: Rammeavtalen fr radilgiløsninger (RIS/PACS) er utløpt g en ny anskaffelse fr å avlaste driftsprblemer er igangsatt. Anskaffelsen av et nytt RIS/PACS er basert på behv i Sykehuset Innlandet HF g Akershus universitetssykehus HF, samt behv fr felles radilgiløsning ved Osl universitetssykehus HF RIS/PACS-innføring på hvert helsefretak skal sikre en reginal standardisering av løsning g arbeidsprsesser. Det er en frutsetning at systemet på lengre sikt skal kunne understøtte nødvendige strukturelle endringer innenfr radilgimrådet ved å legge til rette fr mderne løsninger med sentraliserte granskningssentra g fjerngranskning. Det er fkus på å standardisere både applikasjner g arbeidsprsesser, slik at dette bedre kan knyttes pp i en helhet hvr infrmasjnen flyter mer elektrnisk mellm alle invlverte parter. Målsettingen er å ha en felles, sentralisert plassert RIS/PACS applikasjn, sm understøtter kravene til prduksjnsvlum g infrmasjnsutveksling. Frnyingsstyret presiserer følgende: En felles avtale er nødvendig fr å sikre en reginal tilnærming i henhld til IKT-strategien Flere enn de venfrnevnte helsefretak har driftsmessige utfrdringer knyttet til RIS/PACS

49 Dat: / 18 Prgram reginal RIS/PACS HSØ Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat PRJ Interessentversikt Det er mange interessenter sm er viktige fr at prgrammet skal kunne ppnå de strategiske målene. Prgramstyret må sikre et gdt samspill med de ulike interessentgruppene. I tabellen under vises nen viktige interessenter: Interessenter Hva er de pptatt av? Hvrfr er de viktige fr prgrammet? AD med ledergruppe i HF Innføring eget HF, gevinstrealisering, ressursbruk, øknmi Utrullingsplaner når skal vårt HF innføre RIS/PACS, ppfylle frpliktelse fr kjøp Avd.ledere Radilgi i HF Innføring avdeling, brukere, gevinstplaner, ressursbruk Utrullingsplan eget HF, sette av ressurser, behv fr vikarer, pplæring, Kvalitetssikring OU behv Gevinstene realiseres i linjen Avd.leder MTA Integrasjn, ressursbruk, innføringsplaner Utrullingsplan eget HF, sette av ressurser Avstemme mt MTU prsjekter Behandlende lege Rask g sikker tilgjengelighet Hvedbruker av infrmasjnen til bilder g beskrivelser Brukere av RIS/PACS Funksjnalitet, brukervennlighet, understøtte Delta i test, sette av tid til pplæring, superbrukere, kmpetanseverføring arbeidsprsesser, pplæring Bidra med fagkmpetanse Sykehuspartner RIS/PACS frvaltning Eksterne samarbeidspartnere Tillitsvalgte/fagrganisasjner Helsedirektratet, Datatilsynet, HELFO, Nrsk Helsenett Innføringsplaner, pplæring, frvaltning, drift, administrasjn, knfigurering, knvertering Elektrnisk samhandling, tilgang til infrmasjn m bildediagnstikk Arbeidsprsesser, innføring, funksjnalitet, eventuelle rganisasjnsendringer Lver, regler, retningslinjer, standarder, sikkerhet Pasienten Kvalitetssikret diagnstikk Effektiv prsess Tilgang til egen infrmasjn Frskning g Tilgang til relevante data undervisning Persnvern Tabell 1 Overgang fra dagens leverandøravtaler til ny avtale med en leverandør, kmpetanseverføring, pplæring, endring i bemanning? Sender papirhenvisning, ønsker raskere tilgang til bilder g svar Opptatt av evt rganisasjnsendringer sm følge av innføring felles RIS/PACS HSØ Hvedbruker av tjenesten Brukere av tjenesten

50 Dat: / 18 Prgram reginal RIS/PACS HSØ Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat PRJ PROGRAMMETS OMFANG, AVHENGIGHETER OG RAMMER 4.1 Krt beskrivelse av prgrammet Prgrammet skal arbeide fr å sikre ppnåelse av det strategiske målbildet. Prgrammet skal innføre en felles standardisert reginal løsning fr RIS/PACS ved de helsefretak i reginen sm har radilgisk- g nukleærmedisinske enheter. Prgrammet skal sikre en applikasjnsknslidering innen mrådet. Prgrammet skal krdinere ibruktakelse av nye løsninger i aktuelle helsefretak, sørge fr at dagens løsninger er kartlagt, lage en plan fr g sikre at fr å aktuelle applikasjner fases ut Det utarbeides g innføres standardiserte arbeidsprsesser knyttet til RIS/PACS fr hele Helse Sør-Øst. Prgrammet skal i tillegg innføre en infrmasjns- g kmmunikasjnsløsning fr utveksling av RIS/PACS infrmasjn. I første mgang mellm helsefretakene i reginen, men løsningen skal i fremtiden gså kunne benyttes fr utveksling av infrmasjn med andre helsereginer, private institutter, øvrige samarbeidspartnere g pasienter. Prgrammet skal sikre at ny RIS/PACS gir effektiv g sikker drift, standardiserte arbeidsprsesser, kvalitetsfrbedring, økt infrmasjnssikkerhet g infrmasjnsflyt i reginen. 4.2 Omfang Prgrammet skal innføre en felles standardisert reginal RIS/PACS løsning med tilhørende infrmasjnsg kmmunikasjnsløsning g felles arbeidsprsesser ved åtte av reginens helsefretak: Akershus universitetssykehus HF Osl universitetssykehus HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset i Vestfld HF Sykehuset i Telemark HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Sykehuset i Østfld HF Den reginale RIS/PACS-løsningen skal ha en full elektrnisk standardisert arbeidsflyt fr hele reginen. Ressursbruk, metde, løsning g arbeidsprsesser skal basere seg på erfaringer fra piltinnføringen, g sikre standardisering på tvers av helsefretakene. Prgrammet skal gjøre dette på en måte sm sikrer en effektiv g standardisert ibruktakelse, videre drift g frvaltning. Prgrammet har et ansvar fr å utarbeide felles reginale arbeidsprsesser, inkl. internkntrll, samt retningslinjer fr hvilke frihetsgrader det enkelte helsefretak skal ha vedrørende arbeidsprsesser. Der hvr vedtatte nasjnale eller reginale standarder fr kdeverk ikke finnes så skal nødvendige standarder defineres sm en del av prgrammet.

51 Dat: / 18 Prgram reginal RIS/PACS HSØ Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat PRJ Prgrammet skal tilrettelegge fr at helsefretakenes ibruktaktelsesprsjekt kan gjennmføre standardisering av undersøkelsesmetdikk fr pasienter sm skal sendes mellm behandlingsnivåer. Der hvr det er juridiske begrensninger fr å hente ut standardiseringsgevinster skal prgrammet infrmere Frnyingsstyret m dette, samt følge pp utviklingen fra prgrammets ståsted. 4.3 Avgrensninger Prgrammet har følgende avgrensninger Prgrammet mfatter kun dagens brukermiljøer av eksisterende RIS/PACS ved de aktuelle helsefretakene. Oppgraderinger av dagens RIS/PACS er ikke del av dette prgrammet. 4.4 Avhengigheter Prgramstyret må sikre en gd avhengighetsstyring. I tabellen under vises nen viktige avhengigheter fr prgrammet fr å ppnå det strategiske målbildet: Avhengighet Mtpart Kmmentarer/Krav til håndtering Juridiske begrensninger Det er juridiske begrensninger fr å hente ut standardiseringsgevinster knyttet til løsning. Det tillates i dag ikke felles database på tvers av HF. Strategiske avhengigheter Prinsipiell føring fra Helse Sør-Øst RHF m at felles reginale løsninger kan innføres på HF frutsatt at HFet er lagt m til HSØ standard plattfrm Andre klinisk dkumentasjnssystem Labratriedatasystemer, klinisk dkumentasjn g radilgiløsninger må utvikles med mulighet fr tilgang til infrmasjn g infrmasjnsutveksling mellm systemene Andre klinisk dkumentasjnssystem Labratriedatasystemer, klinisk dkumentasjn g radilgiløsninger må utvikles med mulighet fr tilgang til infrmasjn g infrmasjnsutveksling mellm systemene Tekniske frutsetninger I frhld til sentralisering av langtidslager g mulighet fr felles databaser/løsning. Prgram Infrastrukturmdernisering delprgram IKTplattfrm Prgram fr Reginal Klinisk Dkumentasjn (RKD) Reginalt prgram fr Digital samhandling HSØ Kjernenett Prgrammet må hlde seg løpende infrmert m utviklingen, vurdere hvrdan avhengigheten bør håndteres g hlde frnyingsstyret rientert m utvikling, anbefaling g knsekvenser. Kntrakt med leverandør betinger mlegging til HSØ plattfrm. Prgrammet må ha en tett dialg med de andre prgrammene g løfte eventuelle behv fr avklaringer mellm prgrammene til frnyingsstyret. Prgrammet må ha en tett dialg med de andre prgrammene g løfte eventuelle behv fr avklaringer mellm prgrammene til frnyingsstyret. Manglende implementering medfører begrensninger i teknisk løsning. Installasjn må evt gjøres lkalt. Dialg med prsjektledelsen. Knvertering/migrering fra eksisterende Helsefretakene Prgrammet må sammen med

52 Dat: / 18 Prgram reginal RIS/PACS HSØ Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat PRJ systemer Nåværende leverandører leverer ikke nødvendig uttrekk g frmat av histriske data. Kstnadene fr uttrekk skal dekkes av det enkelte HF, per dd er ikke dette kstnadsberegnet. Ibruktakelsesprsjekt Helsefretakene må ta eierskap fr egen bemanning, pplæring, lkale rganisasjnsendringer sv. Tabell 2 Helsefretakene leverandør utarbeide frslag til hva sm skal knverteres g/eller migreres. Prgrammet må avtale uttrekk av data g kstnad med helsefretakene. Tett dialg med aktuelle helsefretak ved den enkelte innføring. Prgramstyret må sikre en mer mfattende analyse av interne g eksterne avhengigheter, blant annet i frbindelse med detaljering av prgramdirektiv. 4.5 Tidsramme g verrdnet gjennmføringsplan Prgrammets tidsperide er pprinnelig planlagt til Prgrammet bes m å utarbeide et frslag til en implementeringsplan basert på kritikalitet, se punkt 5.1 Resultatmål. Implementeringsplanen må sikre at relevante gevinster kan hentes ut tidsriktig. Frventet veikart mt 2018 er illustrert i figuren under:

53 Dat: / 18 Prgram reginal RIS/PACS HSØ Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat PRJ Prgramstyret må sikre at prgrammet etterlever prinsippet m at ibruktakelse bør skje så snart sm mulig fr å få best mulig nytteeffekt.

54 Dat: / 18 Prgram reginal RIS/PACS HSØ Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat PRJ Øknmisk langtidsplan (ØLP) g budsjett Øknmisk langtidsplan Øknmisk langtidsplan (ØLP) legger de verrdnede føringer fr den øknmiske rammen til prteføljen g fr det enkelte prgram fr de neste 5 år. Det årlige arbeidet med ØLP starter i januar g styrebehandles nrmalt i Helse Sør-Øst RHF i juni. I denne prsessen vil det være en dialg med prgramstyrene m behv i det enkelte prgram, g dette innebærer at prgrammene må ha et langsiktig perspektiv i sine vurderinger. Langtidsbudsjettet revurderes årlig g skiller mellm investeringsmidler g driftsmidler, reginal g helsefretak finansiering, samt frdeling på det enkelte år i prgramperiden. Årsbudsjett Prgrammet tildeles ved vergang til nytt kalenderår et endelig budsjett fr det kmmende året. Dette kan avvike fra langtidsbudsjettet; blant annet frdi bevilgningene i statsbudsjettet kan være annerledes enn frutsatt i frbindelse med ØLP. Budsjettet viser innenfr hvilke rammer prgramstyret skal planlegge g styre prgrammet. Prgramstyrets fullmakter innenfr budsjettrammen er nærmere beskrevet i pkt Prgrammet har følgende budsjett fr 2013: Investeringsmidler: kr Driftsmidler: kr Budsjettet er basert på midler frdelt pr PROGRAMMETS RESULTATMÅL, EFFEKTMÅL OG GEVINSTER 5.1 Resultatmål Resultatmål er de knkrete resultatene (mfang g kvalitet) prgrammet skal levere innenfr gitte tids- g kstnadsrammer. Prgrammets resultatmål er i IKT-strategi g handlingsplan beskrevet sm følger: Fullføre anskaffelse g innføring av et reginalt RIS/PACS med frslag til rekkefølgepriritering basert på nytte/kst vurdering Gjennmføre innføring i første mgang ved Sykehuset Innlandet HF g AHUS. Innføre løsning fr kmmunikasjn g infrmasjnsutveksling på tvers av helsefretak g andre interessenter sm pasient, primærhelsetjeneste g institusjner innenfr g utenfr reginen (inkludert private røntgeninstitutt). Ytterligere presisering av resultatmål: Ett felles reginalt standard system fr RIS/PACS fr Helse Sør-Øst helsefretak med bildediagnstikk-virksmhet. Implementering skal baseres på en revidert implementeringsplan basert på kritikalitet sm gir en vesentlig krtere fremdrift fr systemimplementering enn skissert i mandat versjn 1.0 datert Prgrammet skal utrede g anbefale nødvendig applikasjnsknslidering innen mrådet Standard arbeidsprsesser innen radilgi g nukleærmedisin

55 Dat: / 18 Prgram reginal RIS/PACS HSØ Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat PRJ Sikre at helsefretakene har mulighet fr effektiv, standardisert g sikker ibruktakelse av felles standardisert RIS/PACS løsning g arbeidsprsesser Prgrammet må videreutvikle resultatmål basert på drivere, behv g mål beskrevet i dette mandatet, samt resultatmålene gjengitt ver, g dette arbeidet skal gjennmføres ved bruk av reginale virkemidler g i samarbeid med linjen. 5.2 Effektmål Effektmålene beskriver hvilken frbedring sm ønskes ppnådd g sm gir en nytteeffekt/gevinst realisering fr pasienten, virksmheten g/eller samfunnet. Prgrammets effektmål er i IKT strategi g handlingsplan beskrevet sm følger: Økt kvalitet i helsetjenesten gjennm en enhetlig løsning g standardiserte arbeidsprsesser Økt mulighet g høyere kvalitet gjennm elektrnisk samhandling sm muliggjør at helsefretak raskt kan få støtte g hjelp ved analyse g kvalitetssikring av diagnse Bedre pasientsikkerhet ved å sikre tilgang til bildemateriale fra hele reginen Lavere driftskstnader gjennm enklere administrasjn g frvaltning av en reginal RIS/PACS løsning En mer effektiv helsetjeneste med høyere prduktivitet Ytterligere presisering av effektmål: Økt kvalitet i tjenester fra Sykehuspartner Frbedret leverandørstyring Prgrammet skal utdype effektmålene med frslag til realistiske g målbare kvalitative g kvantitative gevinster i samarbeid med linjen. 5.3 Gevinstrealisering Prgramstyret må sikre utarbeidelse av gevinstrealiseringplan g gjennmføring av «før» målinger i helsefretakene. Primæransvaret fr selve gevinstrealiseringen ligger hs helsefretakene, men prgrammet har et ansvar fr å støtte helsefretakene i implementering g gevinstrealisering samt å følge pp at målinger blir gjennmført g at nytteeffekten blir ppnådd til avtalt tid i henhld til gevinstplan.

56 Dat: / 18 Prgram reginal RIS/PACS HSØ Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat PRJ PROGRAMSTYRETS MYNDIGHET, ANSVAR OG OPPGAVER 6.1 Overrdnede føringer g reginale virkemidler Prgramstyret må sikre at prgrammet frhlder seg til styrende dkumenter i Helse Sør-Øst, nasjnale standarder g retningslinjer samt lver g frskrifter. Prgrammet skal blant annet frhlde seg til reginale standarder g retningslinjer fr gjennmføring av prsjekter g prgrammer i Helse Sør-Øst; PPM-systemet. Styringsnivåene ifm prgrammer g prsjekter (ref. PPM) er sm illustrert i figuren under: PPM-systemet er dkumentert i Clarity. 6.2 Ytterligere føringer i IKT-styringssystem I tillegg til de verrdnede føringene sm gjelder fr alle deler av reginens virksmhet så er det utarbeidet reginale styrende dkumenter fr IKT-mrådet. Prgramstyret må sikre at prgrammet frhlder seg til disse føringene, herunder de til enhver tid gjeldende arkitekturkrav g infrmasjnssikkerhetskrav. 6.3 Prgramstyrets ansvar g ppgaver Prgramstyret er ansvarlig fr realisering av prgrammets strategiske mål innenfr prgrammandatets rammer g fr å sikre gde arbeidsfrhld fr prgrammet. Prgramstyret utarbeider g beslutter et prgramdirektiv basert på føringer i dette mandatet g mal fra frnyingsstyrets prgramkntr (FPK). Direktivet fra prgramstyret gir prgrammet nærmere instrukser

Nr. Sak Type sak Underlag 08/14 Godkjenne referat møte 12. mars 2014. Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Nr. Sak Type sak Underlag 08/14 Godkjenne referat møte 12. mars 2014. Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen. Dat 12.03.2014 Emne Referat møte i frnyingsstyret Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder),

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

Programmandat. Program: Digital samhandling regionalt og nasjonalt

Programmandat. Program: Digital samhandling regionalt og nasjonalt Dat: 1 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgram: Digital samhandling reginalt g nasjnalt Srt tekst = felles tekst fra mal

Detaljer

Programmandat. Sør-Øst

Programmandat. Sør-Øst Dat: 06.05.13 1 / 15 Prgram reginal RIS/PACS Helse Sør-Øst Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgrammandat Prgram: Ett reginalt RIS/PACS Helse Sør-Øst Srt tekst = felles tekst fra

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen. Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken HF, Jan-Roger

Detaljer

Referat møte Fornyingsstyret 9. oktober 2013

Referat møte Fornyingsstyret 9. oktober 2013 Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På Sted: Dato: Vedlegg til referatet: HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree,

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Referat møte Fornyingsstyret 21. august 2013

Referat møte Fornyingsstyret 21. august 2013 Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak Sted: Dato: Vedlegg til referatet: HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree,

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Pstbks 404 2303 Hamar Telefn: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-pst: pstmttak@helse-srst.n Referat Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Tid: 28. april, kl 17.00-19.00 Sted: First Htell Ambassadeur,

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Én journal for hele helsetjenesten

Én journal for hele helsetjenesten Én jurnal fr hele helsetjenesten Utstilling g presentasjn ved HMR 19.-20. april 2017 Ellen Annette Hegstad, Delprsjektleder Helseplattfrmen 2 Om Helseplattfrmen «Helseplattfrmen» er prgrammet sm skal anskaffe

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 of 5 Tilstede fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Toril Kolås for Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Ingrid Olsen Arkiv: Unntatt ffentlighet Arkivsaksnr.: 17/553-6 Orientering m g status i prsjektet Digitale dmstler Direktørens sakssammendrag: Styret ble gitt en

Detaljer

Møtedato Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermoen MØTEREFERAT Møtedat Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Gerg F. Ranhff, Camilla Glasø, Kristin Bang, Jan Gunnar Brch, Inger Sørby, Hanne Glad,

Detaljer

Hvorfor skal Helse-Nord satse på strukturert journal? InnoMed møteplass

Hvorfor skal Helse-Nord satse på strukturert journal? InnoMed møteplass Hvrfr skal Helse-Nrd satse på strukturert jurnal? InnMed møteplass16.01.12 Lars Vrland Adm.dir i Helse Nrd RHF Styresak 25-2011 Standardisering av behandlingslinjer, prsesser, arbeidsflyt g frløpsmaler

Detaljer

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg :

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg : KmUT Midt-Nrge Versjn 1.0 Dat 20.03.2015 Side 1 av 5 Møtetittel : KmUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T: Tanja Skjevik, Martin Stenseth,,Åse Mette Haldrsen, Grethe

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. november 2016 Tidspunkt: Kl

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. november 2016 Tidspunkt: Kl Møteprtkll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Osl Dat: Styremøte 17. nvember 2016 Tidspunkt: Kl 0830-1445 Følgende medlemmer møtte: Ann-Kristin Olsen Anne Cathrine Frøstrup

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon Versjn 1.0 Dat 12.12.2012 Referat Møte: Krdineringsmøte Helse Midt-Nrge g KmUt Møtedat: 22.01.2012 Sted: Møteleder: Referent: Til stede: Frfall: Neste møte: Vedlegg: St. Olavs hspital HF (1902 bygget Møterm

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN STATUS, UTFORDRINGER OG BEHOV Saksnummer i 360: Versjnsnummer: 0.1 pr 21.02.2014 Første utkast 0.2 pr 27.02.2014 Revidert etter

Detaljer

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl 27. september 2016 HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl DET STORE HAMSKIFTET I HELSETJENESTEN DIGITAL DISRUPTION Se det stre bildet 2016: Mer enn 25 prsent ver 67 år 21 24 prsent 18 20 prsent 15 17 prsent 8 14

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi De reginale helsefretakenes felles IKT-strategi Felles satsningsmråder g tiltak Nasjnal IKTs strategiplan fr 2013-2016 Versjn: 0.66 Dat: 14.09.12 Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Nasjnal satsning på

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid Side 1 of 5 Tilstede fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF (fra kl.

Detaljer

UTKAST Møteprotokoll

UTKAST Møteprotokoll UTKAST Møteprtkll Styre: Sykehuspartner Møtested: Grev Wedels pl 5 Dat: 30. august 2010 Tidspunkt: 13.00-17.15 Følgende medlemmer møtte: Karl Glad Styreleder Steinar Marthinsen Nestleder Fra kl 1320 Kristin

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 2.5.2007 200700010-49 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Deltakere i styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Pål Barkvll (dntlgiutdanning), Ingunn Skre

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Nytt og nyttig om RMP. Fagsamling for landbruksforvaltningen 25.April 2017

Nytt og nyttig om RMP. Fagsamling for landbruksforvaltningen 25.April 2017 Nytt g nyttig m RMP Fagsamling fr landbruksfrvaltningen 25.April 2017 RMP 2017 NY SØKNADSFRIST 2017-15.OKTOBER Veileder er under revidering Ingen stre endringer Få mer av teksten fra rundskriv 1/2016 inn

Detaljer

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteprtkll Fsen Helse Interkmmunalt selskap Utvalg: Styret fr Fsen Helse IKS Møtested: Møterm i Vanvikanhallen, Vanvikan Dat: 18.2.2014 Tid: 10:00-15:00 Faste medlemmer sm møtte: Navn Funksjn Representerer

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Nr. Sak Type sak Underlag 0114 Godkjenne referat møte 11. desember 2013 Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Nr. Sak Type sak Underlag 0114 Godkjenne referat møte 11. desember 2013 Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen. Side 1 of 6 Tilstede fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør Øst RHF På sak HF direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Frokostseminar Fornebuporten 27. september Metodevurdering. Øyvind Melien, sekretariatet for Nye metoder

Frokostseminar Fornebuporten 27. september Metodevurdering. Øyvind Melien, sekretariatet for Nye metoder Frkstseminar Frnebuprten Metdevurdering Øyvind Melien, sekretariatet fr Nye metder 1 Nye metder Nye metder - bakgrunn Varierende eller manglende praksis fr vurdering av metder ved innføring eller utfasing

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014.

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. s.1 Installatørmøte_2014 AGENDA Frtum Distributin AS Hafslund Nett AS ved Marius. 15:00 15:20 NEK 399 FEK ved Marius / Arild 15:20 16:00 Pause Tilknytnings avdelingen

Detaljer

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter Felles adresseregister fr eksterne rekvirenter - Opplæring i reginal elektrnisk pasientjurnal fr ansatte ved Sykehuset Telemark Én pasientjurnal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Felles adresseregister

Detaljer

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013.

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. MERK: Aktivitetene i denne Handlingsplanen gjelder fr 2013 g til Landsmøte 2014. Budsjettet sm vist er fr periden 1.1.2013 til 31.12.2013 da budsjettet fr 2014

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur.

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Invitasjn til dialgknferanse Tema: Ny rammeavtale på kundeinfrmasjnselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Innledning Omfanget g kmpleksiteten i ffentlig transprt er knstant økende stadig

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html VEDLEGG A. INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI B. STRATEGIMATRISE C. ORGANISASJONSKART (Ulike lærlingløp) D. ÅRSHJUL FOR LÆRLINGORDNINGEN E. ANSVARSBESKRIVELSER / VIRKSOMHETER F. ARBEIDSOPPGAVER LÆRESTEDET G. FORVENTNINGSAVKLARING

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter Felles adresseregister fr eksterne rekvirenter Opplæring i reginal elektrnisk pasientjurnal fr ansatte ved Sykehuset i Vestfld Én pasientjurnal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Felles adresseregister

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Helseplattformen; organisering, status og fremdrift

Helseplattformen; organisering, status og fremdrift Helseplattfrmen; rganisering, status g fremdrift Dette er Helseplattfrmen Hvem, hva, hvr Omfang, effektmål, tidslinje Avtaler g styringsmdell Nasjnal prsess Samarbeid med DEH Områder med betydning fr nasjnal

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Referat - 20. januar 2015

Referat - 20. januar 2015 Referat - 20. januar 2015 Møte mellm Nasjnal referansegruppe g Direktratsgruppen fr vannfrskriften g vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektratet) Referent: Møtested:

Detaljer

Møte i Arbeidsutvalget for OSS Møte nr

Møte i Arbeidsutvalget for OSS Møte nr Møte i Arbeidsutvalget fr OSS Møte nr. 4-201 Faste medlemmer Listerreginen Elisabeth Urstad Lindesnes-reginen Unn-Christin Melby Setesdalen Elisabeth Kjølsrud Knutepunkt Sørlandet: Janne B. Brunbrg Kmmunegruppen

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Én journal for hele helsetjenesten

Én journal for hele helsetjenesten Én jurnal fr hele helsetjenesten Sist ppdatert 1. september 2017 2 Om Helseplattfrmen «Helseplattfrmen» er prgrammet sm skal anskaffe g innføre ny, elektrnisk pasientjurnal fr helsetjenesten i hele Midt-Nrge

Detaljer

Vedlegg 2 styresak 088-2010 IKT Prosjektportefølje 2011

Vedlegg 2 styresak 088-2010 IKT Prosjektportefølje 2011 Vedlegg 2 styresak 088-2010 IKT Prsjektprtefølje Innledning Frmålet med dette ntatet er å gi en krtfattet versikt ver de freslåtte pririterte prsjektene, det være seg videreføring av pågående eller ppstart

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer