«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011."

Transkript

1 Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt har vanlig åpningstidr hl oktobr, også vintrforsyningssalg. Åpningstidr: Mandag, torsdag og frdag kl Rv 20, 6 km nord for Kongsvingr Grt Lars Følg md på vår grupp på for oppdatring på salgsklar varr.

2 Måndns Uno ÅRENE GÅR Jg så tilbak til oktobr-guidn for fir år sidn for å s hva jg hadd skrvt ttr kommun valgt sist gang. Og hvis KIL hadd liggt på øvr halvdl av tablln, kunn jg nstn brukt hl ldrn på nytt. Dt r valg, TV-aksjonn og fotball. I tillgg til nsgrus bundring ovr n tatralsk byvandring i form av «Dnna hll ar sia». I dag kan jg vær lik stolt ovr å ha dltatt på SPOR dn sist dln av trilogin. En tvrs i gjnnom glad vandring i lokal kultur og histori. Gratulrr og tusn takk! VALG Når dt gjldr valgt, så har Byn Vår vært litt mr involvrt nn tidligr, nøytralt slvsagt, gjnnom Politisk Pub. Jg følr dt har vært mr fokus på lokal sakr i dtt kommunvalgt nn tidligr. Kanskj skylds dtt at rikspolitikrn utsatt sin valgkamp, llr så var dt på grunn av at dt var så mang ny ordførrkandidatr. Til slutt vist dt sg at dt ikk var dn som skrk høyst som vant. Et slags omvndt rsultat av Jantlovn. Dt som var mst skuffnd ttr dt som har skjdd i sommr, var valgdltaklsn. Ellrs rgistrrr vi nklt særdls aktiv aktørr i dbattn. Kanskj på tid å bli md i politikkn, Ovlin? Dt r alltid lttr å stå på utsidn å kritisr. Glomma- Showt Undr smifinaln i talnt konkurransn A Star is Born kan du få opplv dis triktts tøffst ungdommr i full utfoldls på scnn. Årts look-aliks r Pink, Cindy Laupr, Emily Autumn, Adl, Th Batls, Rihanna, Taylor Swift, Dmi Lovato, Hannah Montana, Christina Prri og Sarah McLachlan. Dt r sks smifinalistr på Kongssntrt lørdag 1. oktobr og d andr sks smi finalistn hos Exprt på Langland lørdag 15. oktobr. D tr bst fra hvr smifinal går til finaln på Kongssntrt lørdag 22. oktobr. Vinnrn syngr på Vlddightsarrangmntt for TVaksjonn på Vingr Hotll samm kvld. S annons sid 5. BAKSIA kan du alltid s på «baksia ta guidn». God formål som trngr å få litt publisitt, kan ta kontakt md Gandalf llr oss i Byn Vår. Hvorfor ikk bnytt mulightn? Tnk på om dtt kan gjld din forning llr non du vil ha bdr frm i lyst. Ta kontakt. ELLERS skjr dt alltid my båd i Byn Vår og byn vår. Dt stor i oktobr r jo dn årlig TV-aksjonn. Md Byn Vår vd rort som d sks sist årn. Vi trngr bøssbærr dn 23. så dt r bar å mld sg først som sist. Dt gjør dt litt nklr for oss å slipp og ring dg. Dagn før, blir dt vlddightsfst på Vingr Hotll. Puss dansskon og ha dt moro samtidig som du støttr TV-aksjonn. Vår stor talntkonkurrans, Glomma-Showt, skal avgjørs i oktobr. S mr inn i bladt for all tr arrangmntn hr og still opp for å støtt vår lokal talntr. Du kan også ls om vår to ny mdarbidr. To lvr fra Sntrum vidrgånd skol skal jobb sammn md oss dtt skolårt. Et spnnnd prosjkt for oss også. Kurst vårt innnfor kommunikasjon og sosial mdir som nvnt i forrig utgav, bl fort fulltgnt. Vi sttr opp t kurs til, md oppstart i løpt av høstn. Først til mølla, s info på vår hjmmsidr: Ha n fin høst. Uno Arnsn ldr Byn Vår KIL-billttr Vi trkkr ut fir billttr til hvr hjmmkamp blant intrssrt. Kampn i oktobr r KIL Sandfjord søndag 9. og KIL Bodø/Glimt søndag 23. Hvr vinnr får to billttr og du visr din intrss vd å snd n -post til I sptmbr r ikk all trkning gjort unna i skrivnd stund, mn Hrdis Norbakkn og Gunnar Ptrsn r blant vinnrn. Grasrotandln Du kan støtt Byn Vår vd å gi Norsk Tipping vårt fortaksnummr % av dt du tippr for vil gå til Byn Vår, dtt bidragt vil vær md på å styrk arrangmntn vår. Takk til all som støttr oss via Grasrotandln. Dtt r n fin måt å bidra på og btyr my for Byn Vår. TEMA TV-AKSJONEN TV-aksjonn søndag 23. oktobr 2011 til Norsk Folkhjlp og minrydding I år r dt Norsk Folkhjlp som har fått TV-aksjonn. Pngn går til arbidt md å rydd minr og klasbombr som liggr igjn ttr krig og konflikt. Byn Vår har ansvart på Kongsvingr og vi søkr bøssbærr. Fint om du kan ta n tur md bøss dnn søndagn. Du bar mldr dg til Byn Vår llr din lokal rodldr, så ordnr vi md rod og alt utstyr. Du trngr da bar å møt opp dr du får bskjd før kl søndag 23. Bli md på vrdns størst dugnad. Vi startr kl. 16 i år Aksjonn på landsbasis startr alltid kl. 16. Tidligr har vi i Kongsvingr startt kl. 13 og kl. 14 og i fjor kl. 15. I år startr vi altså samtidig md rstn av landt. Dt r opplagt at dt r flr folk hjmm snr på ttrmiddagn. Vi håpr dtt kan vær t bidrag i riktig rtning for oss på givrstatistikkn. Byn Vår Storgata 1, 2212 Kongsvingr Tlf E-post: Vår hovdsamarbidspartnr: Kongsvingr Kommun Åpningstid hvrdagr kl Sparbankn Hdmark r, som vanlig, innsamlingsbank. Hr fra tllingn i fjor. Politihøyskolstudntn på Sætr dltok flittig på fjorårts TV-aksjon Ansvarlig utgivr: Byn Vår Kongsvingr. Rdaksjon: Uno Arnsn og Gunn Løvtjrnt. Markdsrådgivr: Torill O. Luijbrgts. 2 3 Kongsvingrguidn blir distriburt til all husstandr og virksomhtr i Kongsvingr. Opplag: Layout: Gandalf. Trykk: Glåmdal Trykkri AS.

3 Vlddightskonsrt A STAR IS BORN Vingr Hotll lørdag 22. oktobr I år, som i fjor, arrangrr vi n konsrt til inntkt for TV-aksjonn på Vingr Hotll dagn før dagn. Dt blir n hlaftns danskvld md kjnt fjs av båd lokal og nasjonal karaktr. å p l a n i f t l r D t n s 4 : 00 s 1 l g K r Kon Ktob Solør-bandt til Gunnar Fjldsth har ikk spilt sammn på mang år dt gjør d dnn kvldn. Og n av Norgs mst folkkjær artistr, Tor Endrsn, vil også undrhold. Bli md på gn «swingbufft» md tapas og vlkomstdrink allrd fra kl. 20 og få md dg n hlaftn md sist utgav av Byn Vår Dinnrshow og vinnrn av årts look-alik-konkurrans, Glomma-Showt. Tor Endrsn trngr ingn nærmr omtal. D flst av oss har ntn vært på dansgolvt, hørt på radio llr stt på TV. Da vt du hvm han r! Kjnt fra uttallig Mlodi Grand Prix og vært artist i 25 år. 1. o g a D lør Gunnar Fjldsth Band startt opp på sluttn av 80-tallt og holdt dt gånd i 20 år. Nå har gutta tatt dt rolig t par år, mn fikk lyst til å komm sammn igjn for å spill for TV-aksjonn. l a n i f l å D p t r p x hos land 3 : 00 1 l K g lan 15. oktobr g lørda å p l fina sntr4t:00 1 s l K g r n Ko ag 22. oktob Fjorårts «By-Blus»-suksss skafft TV-aksjonn kronr kstra. Vi håpr på nda mr trøkk i år. S mr info om billttr og kvldn på sid 19. Glomma-Showt kan du ls mr om på sidn 2 og 5. Dt lønnr sg å saml alt hos én lvrandør! lørd MOBILTELEFONI BREDBÅND FASTTELEFONI ARETS LOOK-ALIKE TEMA TV-AKSJONEN For mr informasjon gå inn på vntlo.no, llr bsøk ditt nærmst bdriftsntr i Kongsvingr, Elvrum llr Hamar. i samarbid md: 4 Sponsorr: 5

4 LITT AV HVERT Torsdagslunsj 27. oktobr får vi bsøk av nytilsatt daglig ldr i Campus Kongsvingr, Erik Holm Mlby. Han r utdannt innn tknologi, har brd rfaring som konsulnt og råd givr i norsk næringsliv, som for ksmpl Fjordland, Innovasjon Norg, Dn Norsk Lgforning og i andr land som Svrig, Tyskland, Slovnia og USA. Hans spsialflt r innovasjonsldls. Erik kommr fra stillingn som Idéministr i Ibstad kommun, hvor han har jobbt md omstilling og næringsutvikling. Han har sidn 2003 drvt rådgivning innn tknologi, innovasjon og stratgi i gt slskap. Han har tidligr ansttlsr fra båd stor, som for ksmpl Unisys, og små virksom htr. Erik tar md sg til Campus Kongsvingr t stort og varirt nttvrk, båd nasjonalt og intrnasjonalt. Han vil flytt til Kongsvingr sammn md sin kon som for tidn arbidr vd amba ssadn i Slovnia. Erik Holm Mlby tiltrr stillingn 1. dsmbr Maja&Lisa HØSTGLEDE. Hr r kunstnrn, Tor Hogstvdt (til vnstr) sammn md Rolf Nordli og Jantt Schulstad fra Malia, som har kontrollsjkkt rammvrkt. Høstgld på plass på bibliotkt 22. sptmbr bl Kongsvingrs ny malri høytidlig avdukt. Som vi skrv i forrig utgav av Kongsvingrguidn, og som Glåmdaln forhåpntligvis har skrvt om i mllomtidn r dtt rsultatt av t imponrnd initiativ av kunstlskr Rolf Nordli. Bildt kan nå bskus i 2. tasj på Kongsvingr bibliotk. Vannliljr, Bogrfløyta Bidragsytr: DnB NOR - Gallri Asbjørn - Kiwanis Club Kongsvingr Rolf Nordli -kongsvingr.no - Mny Kongsvingr - Sparbankn Hdmark Vi r to jntr, Maja Gitz (17) og Lisa Maln Skjlin (17) fra Sntrum VGS som går 2. årt på Mdir og Kommunikasjon. Hvr tirsdag dtt skolårt kommr vi til å vær utplassrt hos Byn Vår, og vi gldr oss til å vær md på divrs arrangmntr, oppdrag og arbid som har md forningn å gjør! Vi vil få md oss rfaring om hvordan ting fungrr i n mdirlatrt bdrift, som snr vil kunn hjlp oss til å vlg rtt yrk. Vi bor bgg på Skarns og har flls intrss for foto og rdigring. Vi sr frm til t flott år hr hos Byn Vår md mang morsomm opplvlsr. Ikk før var prosjktt md «Høstgld» på plass, før Rolf gikk i gang md nst prosjkt. Rolf synts også Byn Vår fortjnt t kt kunstvrk av Tor Hogstvdt. Drmd bl malrit «Vannliljr, Bogrfløyta» nylig ovrrakt Byn Vår. Rolf Nordli har følgnd å si om mottaklsn dtt initiativt fikk: På lik linj md «Høstgld», var bidragsytrn unisont nig om at dtt var t godt tiltak. D vill gjrn still opp for å gi n gav til Byn Vår for dt arbidt forningn lggr nd for lokalsamfunnt. Kunstnrn Tor Hogstvdt parrr md følgnd kommntar: Jg r også imponrt ovr dt ngasjmntt som Byn Vår Kongsvingr visr. Dt må vær flott for n by og n kommun og ha slik mdspillr. Kongsvingr r faktisk dn byn jg har dt mst aktiv forholdt til. Tr av min bildr hngr nå faktisk i dt offntlig rom i Kongsvingr. På sykhust, i bibliotkt og hos Byn Vår. Dt r koslig å s sin gn bildr utstilt på dn måtn. D blir stt av nda flr, og dt r n bkrftls for mg at bildn r godt likt. Tor Hogstvdt har for tidn sin 6. utstilling i Gallri Asbjørn og førstkommnd hlg r sist mulight, dnn gang, til å ta hans bildr i nærmr øysyn. 7

5 TEMA NÆRINGSLIV ESSO ENERGI Arild Himdal Kongsvingr Oljvntyrt i Nordsjøn tar aldri slutt. D r mgt fornøyd md stor ordrtilgang også på Kongsvingr hos Arild Himdal AS. Esso Enrgi og Tommy Hansn hørr sammn. For t år sidn var Arild Himdal og Esso Enrgi md i guidn. Vi syns dt r t mgt positivt forum å profilr sg i, sir Tommy, og han nølt ikk når vi tok kontakt. Dssutn skal vi ut md n kampanj nå i høst. Artikkl Kongsvingrguidn oktobr 2010 Fortsatt olj i d privat hjm På vintrstid har vi stor ordrtilgang på privatmarkdt. Vi har allrd vært rundt og fylt opp tankr i sommr. Dt virkr som om vldig mang fortsatt ønskr å bhold dnn form for oppvarming. Olj r stillgånd, humrr Tommy Hansn. Og md t riktig og godt vdlikholdt anlgg fra tank og inn til hust, skull alt vær tilrttlagt for kald vintrdagr. Kundn bør sjøl sørg for, sammn md oss og srvictknikr, at rør og anlggt for øvrig r godt vdlikholdt og justrt md jvn mllomrom. Man brukr da mindr olj og sparr miljøt for unødvndig forurnsing. Økonomisk r dtt også slvsagt n fordl, sir Tommy. Samarbid r viktig Dt må vær god komptans på srvic til anlggn, dt vær sg privat sktor, jord- og skogbruk llr industri. Vi har samarbid md Gaustad Rør. Hl Glåmdalsrgionn r vårt distrikt. Vi lvrr olj, og Gaustad Rør tar srvic og vdlikhold, fortllr Tommy. Sgmntt innn landbruk krvr lvransr av disl og smørmidlr. Når dt gjldr smøroljr, r vi autorisrt forhandlr av Mobil sin kvalittssmøroljr. Vi har god kunnskap og rfaring md diss produktn. Dt r kampanj nå i høst (s nst sid). Hvis du dssutn går inn på og bstillr dt du skal ha, får du 10 ør pr litr i kstra rabatt undr høstkampanjn. Du kan også ring Arild Himdal dirkt på tlfon nr Tommy Hansn Kom kuldn i forkjøpt bstill vintrvarm til kampanjpris nå! Kontakt oss idag for t godt tilbud: Arild Himdal AS Tlfon: post: 8

6 TEMA NÆRINGSLIV Gaustad Rør skarns Stor ordrtilgang Ovr hl distriktt sr vi nytt kjørtøy dkorrt md Gaustad Rør. Ått md arbidr r ut på oppdrag fra morgn til kvld. Dt r fullt opp hl tidn, fortllr markdsansvarlig Lass Ruud. Og ordrtilgangn r øknd. All typr rørlggrtjnstr Vi utførr all typr rørlggrtjnstr. Vidr lvrr vi også kompltt bad og våtrom. Kundn likr at vi kommr hjm istdnfor å ta all dialog på tlfonn. Fm minuttr på stdt r oft bdr nn 1 tim på tlfonn! Utstilling på Skarns Når man kommr til Skarns, så finnr du Gaustad Rør når du kjørr mot Disnå, i Øgardvgn 33. Hr r utstilling av badromsinnrdningr, dusjkabintt og klosttr til hygglig prisr. Ulik lvrandørr samarbidr md Gaustad Rør. Tillggstjnstr Dt finns mang oppdrag innn vårt fag, fortllr Lass vidr. Vi har også oppdrag md srvic og vdlikhold innn industri, skog og landbruk. Hr samarbidr vi ttt md Esso Enrgi Arild Himdal på Kongsvingr. D lvrr olj og disl til forskjllig anlgg, mns vi passr på at all anlgg fungrr som d skal. Vidr lvrr vi tjnstr til prosjktring av nyanlgg, sprinklanlgg, kloakkrnsanlgg og parafin- og oljbrnnrsrvic. Vi r totallvrandør innn rørlggrtjnstr. Markdsføring r viktig for å nå ut md informasjon. Profilring av virksomhtn sr jg som t ldd i vår synliggjøring ut i distriktt, avsluttr Lass Ruud. Ls mr om Gaustad Rør på Fra v. Markdsansvarlig Lass Ruud og daglig ldr Run Gaustad Gaustad Rør på Skarns Inspirasjon Foss bad F.v. Jan Øiungn, Ingvar Sagstad, Martin Krabsth nordbohus KONGsvingr Mang vil ha Nordbohus Vi bsøkt byggplassn til t Nordbohus. Hr var dt full aktivitt. Mns jg bl glidt opp trappn til dt som skull bli stu og oppholdsrom, hørt jg Bruc Springstn som sang Strts Of Philadlphia på radion. Blant plankr og vrktøy, fikk jg n følls av at Nordbohus også voksr in th strts of Kongsvingr! Ordrtilgangn r øknd, fortllr byggldr Jan Øiungn. Trossr værgudn Ekstrmt my rgn skrmmr ikk byggarbidrn hos Nordbohus. Vi står alltid på for å få på takt, og da har vi flr valgmulightr, forklarr byggarbidr Martin Krabsth. Da kan vi vlg om vi fortsttr ut llr inn. Så må vi også slvsagt lgg opp arbidn ttr lvransr og tidsskjmar til samarbidspartnrn. Elktrikr og rørlggr må blant annt pass inn i byggprosssn. Vi r mang ut på bygg plassn til n hvr tid, og vi stortrivs hos Nordbohus, sir Ingvar Sagstad Finansiring Mang lurr på finansiringsplann for å skaff sg hus. Hos Nordbohus har d all svarn. Ikk nøl md å spørr. Dt r utrolig hva du kan få råd og vildning til når dt gjldr finansiringn, fortllr daglig ldr Pr Gunnar Gjrmshus. Et av d først spørsmåln all stillr sg r «hvor my kostr dt å bygg t hus?». I vår prislist finnr man prisr på all vår hus i huskatalogn. Diss prisn r brgnt ut fra vår Basis lvransbskrivls. Dnn inkludrr blant annt ikk graving, sprnging, grunnmur og øvrig murr- llr malrarbid. Årsakn r at diss prisn vil varir ut i fra tomtforhold og individull ønskr i hvrt nklt tilfll. Tilbud og kostnadsovrslag Når dn rtt hustypn r funnt, sttr vi opp t individult tilbud md all forskjllig løsningr, matrialr og dn standard som ønsks på for ksmpl kjøkkn og bad. Vi gir n fyldig informasjon om hva tilbudt innholdr og hva som inngår i prisn, sir Pr Gunnar. Nordbohus undr oppføring Du får også vit hva som ikk inngår i prisn. Dt sparr dg for ubhaglig ovrrasklsr undrvis. Når tilbudt r klart, utarbidr vi t kostnadsovrslag for totalprisn. Dtt kostnadsovrslagt innholdr blant annt kundns gn arbidr og undrntrprisn som graving, sprnging, muring av grunnmur md mr. I tillgg innholdr kostnadsovrslagt dt nøyaktig tilbudt fra Nordbohus. Tilbud og kostnadsovrslag fra Nordbohus dannr grunnlagt for søknad om boliglån og bygglån. Ja, alt r ovrkommlig, avsluttr Pr Gunnar Gjrmhus. «Dt r utrolig hva du kan få råd og vildning til når dt gjldr finansi ringn»

7 TEMA NÆRINGSLIV FK Butikkn Norsntrt HØST PÅ NORSENTERET Nå r dt høst i Fllskjøpsbutikkn Norsntrt. Varutvalgt skifts ut ttr d fir årstidr, og nå r dt høstns og litt vintrns varr som skal fram. Tnk vår om høstn Høstløk r n måt å forbrd vårn på, vi har t lit, mn fint utvalg av diss flott blomstrløkn. D skal stts i jorda lik før frostn og vil spir så snart snøn forsvinnr om vårn. Vi har t brdt utvalg, fortllr Tor Solbrgstr og pkr bort på stativt md løkposr. Jaktssongn Jakta r vi midt inn i nå og vi har litt av hvrt av jaktutstyr, klær og sko for jgrn. Vi har GPS-hundpilr og Garmin GPS for jgrn, dtt r vldig viktig ting for sikkrhtn til jgr og hund. Dt samm gjldr dn populær Mikro-5 jaktradion som r vannttt og tknisk vldig god. Vidr har vi kikk rtr, avstandsmålr, knivr, jaktvidor, salt & ppprbøssr o.s.v. På kroppn må jgrn ha skikklig klær og da har vi t bra utvalg i jaktdrssr og rgntøy. MuckBoot gummistøvlr og flr typr jaktstøvlr finnr du hos oss, ullgnsr, raggsokkr og jaktvantr hørr også md. Til å frakt jaktbyttt i har vi flr typr viltposr for sikkr transport og oppbvaring av viltt, sir Tor. «Vi har alltid t stort Snøn kommr Hvis vært r normalt, så skal snøn komm snart og da r dt tid for å tnk snørdskap. Vi har alltid t stort utvalg av kvalittsvarr til rimlig prisr. Fiskars snøryddr r av skikklig kvalitt og holdr i årvis. MTD snøfrsr finns i flr størrlsr og prisr. Du finnr alltid n som passr til din gårdsplass llr gangsti. Vi har gt srvicvrkstd som sørgr for at dt du kjøpr hos oss blir tatt hånd om på bst måt, lggr Tor til. Hold på varmn Dt r sikkrt mang som vil hogg vd utovr vintrn og da har vi utstyr til all, Stihl motorsagr og utstyr står for kvalitt. Vdkløyvr, kappsagr og vdskkr har vi også my av. Varm klær r dt på tid å tnk på. Vi har t stort utvalg av varmdrssr, jakkr og buksr. Suprundrtøy i flr kvalittr og prisklassr, særlig r d md mrinoull populær. Vdovnr og plltsovnr av solid kvalitt førr vi også. Dn «gammldags» vdkomfyrn som du kan stk brød tc. i, r vår bstslgr. Dssutn varmr d opptil 8000 watt. Dtt og my annt finnr du i butikkn vår, bsøk «Landhandl n» på Norsnga du også, oppfordrr Tor Solbrgstr til slutt. Bjørn Ov Gammltorp (t.v.) diskutrr jaktutstyr md Tor Solbrgstr Lin Bkkrud MENY Kongsvingr Tilfrdsstillr smaksløkn i distriktt Dlikatssn r grunnlagt Dt bugnr av lkr ingrdinsr hos Mny. Innbydnd kjøldiskr og fargrik rolr md tilbhør sttr smaksløkn i sving. Enkl oppskriftr av rttr som r gri å gjnnomfør har satt kundn i t aha-modus. Dtt r vi fornøyd md, fortllr daglig ldr John Ellingsn hos Mny på Kongssntrt. Hos Mny r vi så hldig å ha kundr som likr å utforsk ny smaksopplvlsr. Drfor lansrr vi ovr 1000 ny produktr i årt. Nå ønskr vi å bidra til at man kan tst flr av høst nyhtn vår, vd å gi 30 % rabatt på d 30 mst spnnnd av dm. Vi sr at dtt allrd har falt i smak, og dt kostr så lit å prøv også, sir John. John Ellingsn utvalg av kvalittsvarr til rimlig prisr.» Emma Nilsn md utvalgt sortr høstløk Vntr Tor på snøn? Middagstips Vi har ny oppskriftr hvr uk hvor hovdingrdins alltid r på tilbud. Dtt har slått an, fortllr John. Vidr har vi også lansrt frdig middagsrttr undr bgrpt 3 for 2. Kundn trkks hit til vår tilbud og slvsagt handlr d annt d trngr også. Til slutt spurt jg litt om fisksuppn som jg kjøpt tidligr i sommr md fiskbitr til. John fortllr at dt r mora til n av butikksjfn i Agdr som har gitt Mny oppskriftn. Dn stammr fra n øy utnfor Arndal. Joda, vi har my godt på mnyn hos Mny, konkludrr John. «Vi har ny oppskriftr hvr uk hvor hovd ingrdins alltid r på tilbud. Dtt har slått an, fortllr John.» 12 13

8 LITT AV HVERT KIL håndballskol oktobr Først hlgn i høstfrin arrangrs KIL håndballskol. Tilbudt gjldr for ungr fra 3. til 8. klass og man trngr ikk å ha spilt håndball tidligr for å bli md. Hr blir dt mang morsomm håndballøvlsr ovr tr dagr. Lørdag r dt sosial sammnkomst i Tråstadhalln md pizza og disco. Håndballskoln avslutts søndag md kampr i Tråstadhalln. For nærmr info, s Norwgian Opn Agility Championship Vlkommn til historins allr først Norwgian Opn - i Kongsvingrhalln først hlgn i oktobr! Dt forvnts ca. 300 hundr fra Norg, Svrig og Finland. Agility r n hundsport prgt av godt samarbid mllom hund og hundførr. Konkurransn forgår i n hindrløyp hvor hindrn skal passrs i riktig rkkfølg på kortst mulig tid og md så få fil som mulig. Hundførrn gir kommandon undrvis og dommrn følgr nøy md. Norwgian Opn r t skikklig mstrskap dr all får dlta - uanstt klass. Stvnt r godkjnt bgg dagr av NKK og dt vil bli agilityklassr og hoppklassr som på vanlig stvnr i klass 1, 2 og 3 - litn, mllom og stor. Lørdag r dt hoppklass og søndag final md agilityklass. Søndag snus rsultatlistn fra lørdag, slik at dt blir skikklig spnnnd og nrvpirrnd mot sluttn av søndagns final. Tunllcup r ikk no vi vanligvis sr i Norg, dtt r n ban som kun bstår av tunllr. I tillgg r start- og målhindrt t vanlig hopphindr. Tunllcup r n morsom, mn krvnd klass. Konkurransn r gøyal og spnnnd å s på og all ønsks vlkommn. Gratis inngang. S mr om agility og mstrskapt på n prl r n sjldnht som dt tar mang år å dann. D kan kun dyrks på bstmt stdr og nstn all r hlt unik. Dt finns mang prlr, mn dn viktigst for oss r kundn. Arnfinn Aanrud - Bilslgr & prldyrkr. S filmn på: TILBAKEBLIKK FRA SPOR Industrivin 23 - tlf

9 Dt skjr i Kongsvingr oktobr 2011 Husk konto for bidrag til nytt orgl i Vingr Kirk TEATER OG KONSERTER TEMA- OG FORENINGSMØTER ANNET OKTOBER Byn Vår Glomma-Showt Lørdag 1. kl Dlfinal 1. Std: Kongssntrt Lørdag 15. kl Dlfinal 2. Std: Exprt, Langland Lørdag 22. kl Final. Std: Kongssntrt Std: Rådhus-Tatrt Tirsdag 4. kl Rikstatrt: Albrt Åbrg Søndag 9. kl Rivrdanc: Magic of th Danc Onsdag 12. kl Dn kulturll spasrstokkn: Knut Andrs Sørum - Prøysnforstilling Kongsvingr Sanittsforning Std: Sanittns Hus Mandag 17. kl Sanittsmøt, rpr. for Enklr liv kommr NVIO Glåmdal Mandag 24. kl FN-dagn, markring Kongsvingr fstning Torsdag 27. kl Vtrantrff Bowling 1 Kongsvingr-Vingr historilag Std: Aamodtgårdn Torsdag 27. kl Fordrag: Mrklig opplvlsr, brtningr om ovrnaturlig hndlsr v/ragnar Grindn m.fl. Torsdag på fstningn Torsdag 6. kl Tr tullingr på tur. Skrønr fra Glåmdal v/øivind Roos, Trond Eng og Nils Ottsn. Std: Slavrit Torsdag 13. kl Naturns lokal urtr og kryddr v/max Ivan Lindkjøln. Std: Bakrit Std: Kongsvingr bibliotk Tirsdag 18. kl Lssirkl Torsdag 27. kl Filosofisk kafé Kvinnmust Std: Rolighd MAN TIRS ONS TORS FRE LØR SØN Uk 39: Uk 40: Uk 41: Uk 42: Lørdag 15. kl Konsrt: Tr små kinsr Onsdag 19. kl Tatr Innlandt: Jpp på Bjrgt Lørdag 22. kl Tatr, Norgsprmir: Pippi firr jul Mandag 24. kl Konsrt: Lill Lindfors m/band Mandag 31. kl Musikalsk tatr: Hildringstimn n hyllst til Erik By m/svn Nordin m.fl. Std: Kongsvingr bibliotk Mandag 17. kl Konsrt: Trsa Kaban, piano og Hnryk Blazj, fløyt Std: Vingr Hotll Lørdag 22. kl Vlddightskonsrt for TV-aksjonn m/swingbufft og vinnr av Glomma-Showt kl Gunnar Fjldsth Band og Tor Endrsn UTSTILLINGER Std: Gallri Asbjørn Lørdag 1. og søndag 2. kl Utstilling - Tor Hogstvdt Std: Øvrbyn Kunst & Håndvrk Lørdag 15. kl Utstillingsåpning Et pustrom i Hrrns hag - Elisabth Maria Amundsn Kongsvingr kunstforning Std: Aamodtgårdn Lørdag 15. og søndag 16., lørdag 22. og søndag 23. kl Sparatutstilling silkmalri Ilva Anna Kulbrga SPORT Norwgian Opn Std: Kongsvingrhalln Lørdag 1. og søndag 2. Agility Championship (hundkonkurrans) Kongsvingr Knights Kongsvingr Ishall Lørdag 1. kl Kamp Kongsvingr IL-Ish Lørnskog 2 Lørdag 8. kl Kamp Kongsvingr IL-Ish Ringrik IHK Onsdag 26. kl Kamp Kongsvingr IL-Ish Grünr Ishocky IL Austmarka Idrttslag/Dronningns Utsikt s forning Startstd: Mastrudtoppn, rv 200 Søndag 2. kl Motbakkløp til Dronningns Utsikt KIL håndball Std: Holthalln, Tråstadhalln, Marikolln skol Frdag 7., lørdag 8. og søndag 9. KIL håndballskol Kongsvingr IL Toppfotball Std: Gjmslund stadion Søndag 9. kl Adccoligan: Kil Toppfotball Sandfjord Søndag 23. kl Adccoligan: Kil Toppfotball Bodø/Glimt VANDRING OG NATUR Kongsvingr Soppforning Søndag 2. kl Soppns dag. Traktkantarlltur til Eidskog. Oppmøt Uno X, Rasta (llr Tobøl Bad kl ). Kontroll ttr turn Onsdag 19. kl Bokkafé m/forfattr og historikr Arnhild Skr: Fjlluft og månskinn. Ein kvld md Hulda Garborg og Ragnhild Jølsn TV-aksjonn NrK Søndag 23. kl Vi ryddr for livt! innsamlingsaksjon for Norsk Folkhjlp Byn Vår Std: Auditorit, Sntrum v.g.s. Torsdag 27. kl Torsdagslunsj for næringslivt Øirn Grndforning Std: Finnhim, Øirmon Lørdag 29. kl Grndkafé Std: Lundrsætr Samfunnshus Frdag 14. kl Tullingr på tur - Øivind Roos, Trond Eng, Nils Oscar Ottsn, Trond Lindhim (kr 150,-). Salg av pizza, bakt pott, kaff og kringl. Åpn pub ttr showt Søndag 30. kl Søndagsmiddag: Elghakk m/pottr og hj.bakt grovbrød. Rips m/is og vaniljsaus. Pøls m/mos, is til barna GUDSTJENESTER OG LIVSSYN Vingr mnight Std: Vingr kirk Søndag 2. kl Høymss Søndag 2. kl Go kvld i kirka Uk 43: Uk 44: ÅPNINGSTIDER: Turistinformasjon/håndvrksutsalg: Glommngata 33 Hvrdagr kl Lørdag kl Fstningsmust: Lørdag-søndag kl Kvinnmust: Tirsdag-torsdag kl Arrangmntr i novmbr mlds til Byn Vår innn 10. oktobr. Tlf E-post: Dt tas forbhold om ndringr og vt. fil i ovrsiktn. TEMA- OG FORENINGSMØTER BARN OG UNGDOM Ungdomsklubbn Omga 3.16 Std: Kongsvingr bdhus Søndag 9. kl Familigudstjnst Søndag 16. kl Høymss Søndag 23. kl Familigudstjnst Kongsvingr Husflidslag Std: Engns gat 1 Torsdag 6., 13., 20. og 27. kl Søndag 30. kl Gudstjnst Tirsdag 4. kl Tmamøt, åpnt for all: Fllsbrodri Std: Kongsvingr bibliotk Vingr mnight Std: Austmarka kirk Glåmdal Astma- og allrgiforning Std: Brukrkontort, Sykhust Torsdag 6. kl Likmnn informrr Lørdag 8. kl Filmlørdag for barn, gratis inngang. Følg md på bibliotkts blogg Vindut for program Tirsdag 4. kl Jgrmss på Eikåsn Søndag 16. kl Høymss. Eldrs dag Brandval Historilag Std: Bygdtunt Skinb Torsdag 6. kl Tmamøt: Minnr fra Skinb v/torstin O. Hrvland ANNET Brandval mnight Std: Rovrud kirk Søndag 9. kl Gudstjnst Tirsdag 11. kl Åpnt møt Slktgranskingsgruppa Brystkrftforningn Std: Kongssntrt Brandval mnight Std: Brandval kirk Onsdag 19. kl Bli kjnt i arkivt i Nistun Lørdag 1. kl Rosa Sløyf-aksjonn Søndag 16. kl Gudstjnst Tirsdag 25. kl Tirsdagsklubbn Græsbrgt Grndhus Std: Grndhust Søndag 30. kl Gudstjnst LÅNEBIL: Trngr du bil mns vi gjør jobbn, får du lån dt av oss. Kongsvingr & Omgn Afasiforning Std: Langlandhjmmt Lørdag 1. kl Håndarbidsmss Brandval mnight Std: Lundrsætr kirk Torsdag 6. kl Sang og musikk m/krstjan & Thor Kongsvingr Pnsjonistforning Std: Kongsvingr bdhus Frlssarmn Std: Williams kaffbar Mandag 3. kl Kulturcafé Søndag 23. kl Gudstjnst Std: Frlssarmn, Engns gat 1 BAILINE VEKT- OG FIGURFORMING FOR KVINNER Mandag 10. kl Mdlms-/tmamøt: Frlssarmn og Krigsropt v/hild Dagfinrud Valn. Musikk m/bjørg og Harald Dalsbrgt Kongsvingr og Omgn Hørslsforning Std: Brukrkontort, Sykhust Tirsdag 11. og 25. kl Hørslsprat/battrisalg m.m Rådgivningstjnstn for pnsjonistr Std: Kongsvingr bdhus Onsdag 12. kl Tmamøt: Glåmdal Sjukpli & Bandag v/ragnhild Ånrud Brandval Bygdkvinnlag Std: Bøndrns Hus Onsdag 12. kl Årsmøt/tmamøt m/bildkåsri fra sommrns tur Frlssarmn Std: Engns gat 1 Tirsdag 4., 11., 18. og 25. kl Frokost Nærmiljøkafén Std: Kongsvingr bdhus Tirsdag 4., 11., 18. og 25. kl Kafé Frdag 7., 14. og 21. kl Lunsj Frdag 28. kl Sangkafé m/lunsj. Roy Lønhøidn Kongsvingr sjakklubb Std: Vnnrsbrg grndhus Tirsdag 4., 11., 18., 25. kl Spillkvld - for all som vil spill sjakk Kontaktn Std: Williams kaffbar Søndag 2., 9., 16. og 23. kl Gudstjnst Lørdag 29. kl Formiddagstrff Søndag 30. kl Familitim Std: Kongsvingr bdhus Onsdag 5. kl NLM-møt. Kari Hln Haugn Torsdag 6. kl Formiddagstrff. Gunnar Elstad Søndag 9. kl NOR-samling. Haakon Korsgaard Onsdag 19. kl NOR-møt. Randi Buflatn Søndag 23. kl Bdhusfst. Thomas Midtsund og Gosplkort Britt-Elin Brtussn ttr 3 år md Bailin: Fokust har vært å bli smrtfri. Bailin burd vær på blå rspt! RING FOR GRATIS PRØVETIME! Bailin Kongsvingr, Engnsgt. 1, tlf Torsdag 6., 13., 20. og 27. kl

10 LITT AV HVERT Planr for Glommngata Politisk Pub Vi har i sommr og høst, før valgt, gjnnomført tr stk Politisk Pub. Vi r fornøyd md tstn. Aldri før har politikk llr politikr stått i fokus, sidn dtt skal vær arrangmnt dr folkt skal «rul». Sidn dt har vært valgår og ikk d stor, kontrovrsill sakn, vist dt sg at dtt bl n fin arna å møts på båd for politikr, ngasjrt borgr og fagfolk innnfor d tman som dt var fokusrt på; rus, hls og samfunnsutvikling. D tilstdværnd bar prg av tman og bsto av gruppr som var spsilt opptatt av dt nklt tmat. Totalt var dt ca 150 prsonr som dltok. Dt var også, naturlig nok, mang politikr i saln. Slik stt, bl Politisk Pub n viktig arna i valgkampn på folkts pr missr. Og, som vanlig, forgikk dbattn i saklig form slv om dt aldri blir non ndlig konklusjonr i slik fora. Dt r ikk lagt opp til non flr arrang mntr utovr høstn. Nå får nytt kommunstyr og vntull ny styrnd sammnstningr stt sg utovr høstn og vi får s an dn vidr utviklingn. Så håpr jg vi kan fortstt md Politisk Pub vidr også nst år md aktull tmar og problm stillingr. Stor takk til politikr og publikum som har stilt opp. DET SvinGEr på vinger lørdag 22. oktobr SwinGBuFFET / Gunnar FjElDSETh BanD / Tor EnDrESEn til Inntkt for tv-aksjonn VINGER HOTELL & SPA KONGSVINGER FESTNING - SKANSGÅRDEN - KONGSVINGER GOLF- OG FRILUFTSRESTAURANT 23. oktobr Mang grmms ovr hvordan dt sr ut i dlr av Glommngata. No kan kommunn og vgvsnt gjør andr forhold må grunnir slv ta tak i. Vi tnkr da spsilt på Samvirkgårdn og Dannviggårdn. Plann som forliggr fra kommunn, r at Glommngata skal rusts opp fra Larssonbyggt til Sundhjørnt. Anbud blir sndt ut nå i høst. Målt r å få anlggsstart til vårn slik at hl opprustningn av gata kan gjnnomførs i løpt av Sammn md opprusting av Glommngata vil Haakon Mallings plass foran Tobakkshust også bli bygd om til n trivlig møtplass md bnkr, trær og blysning. Dt r igangsatt n fargplan for byggn i Glommngata. Rkkvrkn vd bruhjørnn r fjrnt, trafikk lysstolpn r omlakkrt og utsiktn til lva og «dnna sia» r sikrt. Når dt gjldr grssplnn vd Larssonbyggt r dt planr om at dt også skal opparbids som n skikklig plass. Dtt områdt r startn på Fstningsavnyn. Statns vgvsn og Riksantikvarn jobbr nå md å lansr t nasjonalt program knyttt til opparbidls av nasjonal gatr og plassr, og dt kan vær at Fstningsavnyn kan bli tt av prosjktn som plukks ut i dn sammnhng. Når dt gjldr Larssonbyggt, har kommunn gjnnom flr år vært i dialog md irn. Hvis naboaraln oppgradrs, kan byggt ikk fortsatt frmstå som t dårlig vdlikholdt, ldr bygg. No må gjørs. GladHilsn fra Gladr Barn/ Gladr Folk MoroAktivittr og Sosialt- Fllsskap. ForAll. Fargrikt i Gld og Vrdir Innsats og rsultat. Vi har sammn fått til my bra. Takkt vær dr samarbidspartnr og all dr nkltprsonr som har bidratt i smått og stort gjnnom mang år. Dt står stor rspkt av innsats og rsultat. Også md tank på å ha fått til my ut av lit, vær sg midlr, matrill og tid. Handl Lokalt, i familin og nærmiljøt til rgionn. Tnk Globalt/nasjonalt. Til DERE all md tankr, idr og initiativ Vi ønskr å hør fra DEG, ufor pliktnd. Vi br DEG brik oss md DINE tankr, idr, synspunktr og initiativ. Snd til -post: Ta var på dg slv, og dl av ditt ovrskudd md d du r glad i :-) Bry dg om andr og Spr gld! Kl 20:00 Swingbufft md tapas og vlkomstdrink Undrholdning av vinnrn fra Glomma Showt A Star Is Born og Byn Vår Dinnr Show. Kl 21:30 Dørn åpns Gunnar Fjldsth Band Tor Endrsn Kl 02:00 Dørn stngr Billttbstilling: Byn Vår, tlf llr Vingr Hotll, tlf Salg i døra - Aldrsgrns: 20 år VINGER HOTELL & SPA KONGSVINGER FESTNING - SKANSGÅRDEN - KONGSVINGER GOLF- OG FRILUFTSRESTAURANT I samarbid md: Kr 395,- Kr 250,

11 Inkl. mat og dansgalla Inkl. mat og dansgalla + billttavgift + billttavgift 699,- 699,- 350,- Dansgalla Dansgalla + billttavgift + billttavgift Dt nst kt rklambyråt på kongsvingr / / Mny: Tomatsild Sursild Gravt laks md snnpssaus, sitron og dill. Valdrsrakt ørrt md purrløk. Røkt kokt kalkunbryst md annanas og sviskr. Julskink md parisragurk. Julsylt md slottssnnp. Spkskink md mlon. Eggrør. Pottsalat, Waldorfsalat. Varmmat: Ribb (2 bitr), mdistrpøls, surkål, koktpottr, ribbftt og tyttbær. Brød, lfs og smør. Dssrt: Riskrm m / kirsbærsaus. For mr info, kontakt: Byn Vår tlf Alan tlf Sponst av: Matn ordns av Holsæthr Catring Krmmrtorg takk for i år Md litt trøblt vær i startn, utviklt d sist høst-torgn sg som normalt og vl så dt. Ny rkord i august md hl 80 utstillr og sptmbr fulgt opp i nydlig solskinn md 60 ut stillr. Vi takkr all utstillr, publikum, kommunn og d som har gjort n innsats for årts Krmmrtorg. Vi ønskr vlkommn tilbak nst år. Liv Svartbrg gjør fortsatt n kjmpjobb md Krmmrtorgn. Snillmandag Spnningn stigr blant mdlmmn all likr Twist virkr dt som. Er dt din tur til å vinn måndns sjokoladbitr? Du trngr vrkn kjøp lodd llr bidra md no som hlst. Byn Vår har snillmandag 3. oktobr og da rotr vi dypt i mdlmsmassn igjn og trkkr hlt vilkårlig ut måndns vinnr. I sptmbr var dt BOSE Norg som vant (bildt). Julmarkd Dt årviss julmarkdt i Øvrbyn finnr std 1. hlgn i advnt, altså novmbr. Som vanlig blir dt aktivittr i Hrdahlssaln, Kvinnmust, Aamodtgårdn og rundt Hrdahlshjørnt. Gatlangs og i bakgårdr blir dt julstmning, salgsbodr, srvring, musikk og utstillingr. Dt r mang planr på gang og forløpig kan vi røp at dt blir stor ppprkakhuskonkurrans nytt av årt. Påmlding for utstillr kan gjørs til Kristin Skaar på tlf llr Ccili Ekr Samways på tlf Ccili, som r ansatt i t Øvrbyn-prosjkt gjnnom kommunn, r md og gir Julmarkdt - og andr tiltak i Øvrbyn - t løft. Gunn Løvtjrnt og Byn Vår skal ha rbusløp undr Julmarkdt i år også. Tlf :

12 TEMA NÆRINGSLIV Rønning I n s t a l l a s j o n K o n g s v i n g r Lang tradisjonr Rønning Installasjon r tablrt på Langland. Dt r lang tradisjonr i virksomhtn. Vi må hlt tilbak til oldfar og bstfar, Einar Rønning, for å finn d grunnlggnd lmntn for startn av virksomhtn. I t lit hjmmlokal på Skottrud hang dt lampr oppundr takt og radiatorn sto sirlig oppstilt langs vggn. Vi bsøkr virksomhtn på Langland, og hr finnr vi trdj og fjrd gnrasjon Rønning. Sr fortsatt lyst nå også på Kongsvingr I innbydnd lokalr på Langland finnr vi n stab som dt gnistrr nrgi av. Utstilling av inn- og utlampr gjør at, joda, hr sr du lyst også. Daglig ldr, Ol Einar Rønning, sittr fordypt ovr ordrdokumntn. Vi r mr ut nn inn, fortllr han. Og dt r jo drfor vi har tablrt oss hr på Kongsvingr. Vi mått ha størr lagrplass og lokalr for utstilling. Mn ikk bar dt, vi har i samarbid md grossistn Ahlsll startt opp konsptt Elktromiljø md t idésntr hr. Dt å vær stasjonrt hr, gjør at vi har t fint utgangspunkt når vi skal ut til kundr og ikk minst, når kundn skal til oss. Vi har åpnt på vårt idésntr fra kl til Mn ttr avtal kan vi still opp 24 timr i døgnt, fortllr Ol Einar stolt. Fortsatt står vi vldig strkt i Eidskog i d ksistrnd lokaln på Skottrud, og slik skal dt forbli. Nøkklfritt hus? Jo, du lsr riktig. Dtt har kommt for å bli, fortllr Ol Einar Rønning. Tnk å kunn komm sg inn md sitt gt Trond Nordli visr gjrn kundn sist nytt i blysning fingravtrykk, llr ha n dør som låsr sg automatisk når du forlatr hust? Og hva md å s og snakk md d som står foran døra før du slippr dm inn? Alt dtt r mulig. Og så r dt fint for barnfamilir. For ksmpl når barna kommr hjm fra skoln før forldrn, kan d bruk sitt gt fingravtrykk llr kod. D trngr ikk nøkkl! Vi kommr gjrn hjm til d som ønskr å få n bfaring. Dt r bar å ring llr stikk innom oss. Vi har my å tilby, sir Ol Einar til slutt, og oppfordrr drfor lsrn til å følg md i Kongsvingrguidn for dsmbr. Da skal vi fortll om sikkrht. På nyårt kommr nda flr råd og tips båd i papirutgavn og nttutgavn av Kongsvingrguidn. F.v. Kjll Einar Rønning, Trond Slartmann Haltign, Ol Einar Rønning, Trond Nordli VI TRENGER FLERE MEDARBEIDERE! Er du lktrikr og vil jobb i t inspirrnd miljø? Da kan du bgynn hos oss! Ring oss på tlf llr snd søknad på -post: «Vi har my å tilby, sir Ol Einar til slutt, og oppfordrr drfor lsrn til å følg md i Kongsvingrguidn for dsmbr» Ol Einar Rønning tilbyr t nøkklfritt hus Trond Slartmann Haltign 22 23

13 TEMA NÆRINGSLIV HJEM OG FRITID PULS Kongsvingr Massasj r populært Hos PULS Kongsvingr har d gått t skritt vidr. D gir nå tilbud om massasj. Vi tok n prat md massør Lna Johansn. Hun r i tillgg til sykplir også utdannt innn massasj vd Axlsons Body Work School. Oppstartn av massasjn har gått kanonbra, fortllr Lna, som bl fullbookt allrd i sptmbr og fyllr ordrboka nå for oktobr. Dtt r kjmpgøy! Bra for kropp og sjl Massasj har båd rhabilitrnd og forbyggnd ffkt. Dt påvirkr blod- og lymfsirkulasjonn, fri gjørls av hvilhormonr og økr utskillls av avfallsstoffr i kroppn som gir smidigr og mr lastisk musklr. Massasj løsr opp spnningr i muskulaturn. Vitnskaplig studir visr at massasj styrkr immunforsvart slik at vi blir bdr rustt mot sykdom. Massasj rdusrr strss, gir mntal avspnning og ovrskudd og har n avslappnd og bhaglig virkning på kropp og sjl. Jg håpr mang finnr vin hit, invitrr Lna Johansn md t smil. Tmakvld Torsdag 6. oktobr r dt igjn tmakvld. Fysiotraput Trond Sannvoll skal hold fordrag om trning i forbindls md ryggplagr. Dt å vær i aktivitt r forbygging i sg sjøl, sir Trond. Hvis du allikvl har vært så uhldig å få smrtr i ryggn, kan vi fint hjlp til md anbfalingr om hva nttopp du kan gjør md din plagr. Alt dtt kommr vi til å gå igjnnom på tmakvldn. Måndns tilbud: Ta md n vnn på trning! Vis dnn kupongn når du kommr til PULS. Trond Sannvoll Lna Johansn «Dt å vær i aktivitt r forbygging i sg sjøl, sir Trond. Hvis du allikvl har vært så uhldig å få smrtr i ryggn, kan vi fint hjlp til md anbfalingr om hva nttopp du kan gjør md din plagr.» Ny ldr på Kongsvingr-kontort Full av pågangsmot og positivitt inntar nå Edl-Hln Thingstad rolln som kontorldr vd Odal Sparbank på Kongsvingr. Md 9 års rfaring fra ulik posisjonr innnfor bankyrkt, følr Edl-Hln sg godt rustt til å ivarta kundns og bankns intrssr. Md dnn rfaringn og utdannls fra Handlshøyskoln BI i bagasjn, kan kundn føl sg sikkr på å vær i trygg hndr. Hos oss skal du føl dg ivartatt gjnnom god rådgivning, som sikrr at du får dkkt all din bhov når dt gjldr banktjnstr, forsikring og indomsmgling. Vi hjlpr dg md alt innn finans! Vi r n lokal bank som ønskr å kjnn kundn vår, og slik skal dt fortsatt vær, pongtrr hun. Odal Sparbank har vært på Kongsvingr i 10 år, no som bl bhørig firt i mai månd. I banksammnhng r dtt rlativt kort tid, slik at vi r fortsatt n mindr aktør i dtt markdt. Vi ønskr å vær t godt altrnativ til d størr bankn som r på Kongsvingr og Edl-Hln tror at stadig flr kundr vil få øynn opp for hva vi kan tilby. I n tid når mang bankr lggr nd kontorr, har Odal Sparbank tablrt sg i nda tt nytt områd; Kløfta. Vi har nå fm kontorr og kan virklig si at vi r dr du bor, i forhold til vldig mang kundr. Vi har tro på at folk ønskr dnn nærhtn til bankn sin, og kan møt n hjlpsom prson i andr ndn når d ringr oss. Hos oss kan du som hlkund fortsatt få utført manull transaksjonr, som kjøp og salg av valuta. Vi lvr i n vrdn som stadig blir mr digitalisrt, mn dt finns tidspunkt hvor man trngr prsonlig kontakt, fortllr hun vidr. Dssutn r bankn nå blitt n mr synlig dl av sntrum, ttr at bankns kontor flyttt vgg i vgg md Kongssntrt. Edl-Hln og d andr dyktig rådgivrn i Odal Sparbank, Kongsvingr, ønskr dg vlkommn inn i d flott lokaln! 24 25

14 TEMA NÆRINGSLIV Tommy Martinsn og Lis Engbråtn «Dt r utrolig hvor my man lærr om sortring hvis man tar sg tid til å ls Hntkalndrn.» GIR Har du fått dt md dg? Ny rutinr All har fått i postkassn dn ny Hntkalndrn fra GIR. Er dt no du fortsatt lurr på? Da har GIR svarn. Jg var så hldig å få n prat md to nrgisk mdarbidr hos GIR. Vi gikk igjnnom no av dt som står i Hntkalndrn. Slv hadd jg non spørsmål, og svarn lot ikk vnt på sg. Dt som r viktig r at hvr husstand virklig tar sg tid til å ls dt som står i kalndrn. Jg skal gjngi no av dt jg fikk svar på. Fargr på lokkn Bholdrn md dt grå lokkt skal nå også innhold matavfall, og dt sammn md annt rstavfall. Inntil nå så sortrt vi matavfall/rstavfall. Hva skjr md avfallt, spurt jg. Tknisk ldr, Tommy Martinsn, vil informr om dtt. Oppstartn av kild sortringn for n dl år tilbak bl innført blant annt fordi dt bl forbudt å lgg mat på dponi (dponi r dynga). Da mått man bgynn å sortr ut matrstr, mn dt andr avfallt var dt fortsatt ikk non god løsningr på. Dn bst løsningn bl da å kompostr matavfallt. Mn nå har dt kommt mang god forbrnningsvrk som grir å utnytt nrgin i avfallt, også i fuktig matavfall. Mat- og rstavfall htr nå kun Rstavfall. Dtt blir samlt inn og fraktt til GIR s omlastningsanlgg. Så blir dt fraktt vidr til godkjnt mottaksanlgg i Norg og Svrig. Rstavfallt går til forbrnning, og nrgin blir nyttt i form av fjrnvarm. Ovrskuddsnrgi blir omdannt til lktrisitt og sndt ut i kraftnttt. Bholdrn md brunt lokk r for glass- og mtallmballasj. Du skal lgg dtt dirkt i bholdrn utn at du lggr dt i plastpos først. Ildfast glass og porsln må ikk i b holdrn. Du må hllr ikk kast kramikk, vindusglass og spil hit. Dt går undr grovavfall som du lvrr dirkt til gjnvinningsstasjonn. Så har vi blått lokk. Papp og papir skal opp i dnn. Dt r også fint at du kuttr/ skjærr kartong og skr før du kastr slik at man får plass til mr ttr hvrt. Ja, no må vi i husholdningn også bidra md sjøl. Annt grovavfall Du ryddr sikkrt loft og kjllr, garasjn og bodr. Dt du finnr hr og skal kast, kjørr du dirkt til gjnvinningsstasjonn. Dt drir sg om alt fra gaml hagmøblr til skumplast, isopor og utslitt klær og sko. SAMME DAG I kalndrn sr vi n rubrikk md bgrpt papir/plast. Informasjonsmdarbidr Lis Engbråtn visr mg ovrsiktn. Hr sr vi daton hvr månd når dtt skal hnts. Så lurr mang på hvorfor dt ikk står så mang dator undr plast? Enklt og grit, sir Lis. D hntr papir og plast samm dag. Da kommr n bil md to kammr, d.v.s. dt n kammrt på biln tar papir og dt andr tar plast. LES OG LÆR Dt r utrolig hvor my man lærr om sortring hvis man tar sg god tid til å ls Hntkalndrn. Dt r ikk vansklig i dt hl tatt. Da jg var frdig md mitt bsøk hos GIR, så hadd jg funnt ut hvor jg skull gjør av alt jg hadd samlt sammn i bodn og som skull kasts. Og md Hntkalndrn som oppslagsvrk var dtt bar «pac of cak». Dt var jo så nklt! Ls, sortr og få dt vkk. Jg så fram til å få god plass i bodn igjn. Lurr du på mr, kan du gå dirkt inn på nttsidn til GIR llr ring srvictlfonn på

15 TEMA NÆRINGSLIV HJEM OG FRITID Fru Balchn s Byns bst kaffbar! Ja, dt kan vi stå for, sir daglig ldr Hidi By. Vi r kjnt for kaffopp lvlsn hr og bryggr kaffn fra bunnn av. Før vi kjøpr inn kaffbønnr, har vi smakststr. Så vlgr vi ut dt bst av dt bst. Vi kvrnr kaff bønnn slv. Har tro på konsptt Mns jg sr på hvordan Hidi bryggr kaff i n blomstrdsignt kaffkopp, får jg også tilbud om å smak på n kak. Vi har mang variantr, fortllr Hidi, og vi bakr alt slv. Så fortllr hun vidr om d utsøkt lunsjrttn d har hos Fru Balchn s. Dt blir flr og flr bsøknd hr til lunsj, sir hun. Og vi kan også ta i mot folk fra næringslivt i Nystua vår for møtr for 6 til 12 prsonr. På forhånd kan man bstill lunsj slik at dn kan tilrtt-lggs. På kvldstid kan man rsrvr Nystua for slskap. I fjor hadd vi non gruppr til julbord, bursdagsfiring og andr sammnkomstr, lggr Hidi til. Cupcaks og annt godt på mnyn Jg valgt n cupcak. Dn var pyntt md n dilig ostkrm og annt tilbhør. Miljøt hos Fru Balchn s gjør no md n. Jg kom fra t møt og skull vidr til t nytt. Kaffn og min cupcak var t hrlig avbrkk. Dt var fint å pust litt ut. Trngr man t pust i bakkn, dra til Fru Balchn s, nyt n frisk lunsj, llr som jg, Fru Balchn s Kaffdrøm md n litn kak. Du må anbfal oss til andr, sir Hidi By og følgr mg til døra. Dt lovr jg å gjør. TOTALLEVERANDØR AV BAD OG KJØKKEN ALLTID GODE TILBUD PÅ FLISER OG TILBEHØR! Sanipro dusjkabintt Modll IXO 90x90 Inkl. Damixa dusjbattri! Vil. pris kr Tilbud: K O V N I V F S O A I L C T A U R E B R O S J Y R E T K O R T G I V E A W A Y N N O N S E L O G O N E T T S I D E T T E R B O K O L L U P I D É Å R S R A P P O R T B O O K M A G A S I N P R O F I L Høiax Titanium varmtvannsbrdr 120 litr bnk llr 200 litr frittstånd Prisr som tålr sammnlikning! B om tilbud på montring llr utskiftning. Tilbud: NY BUTIKK I EIDSKOGVEIEN 54 KJØKKEN, BAD OG GARDEROBE Eidskogvin 54 - Tlfon Budskap og kommunikasjon kan oft gå på kryss og tvrs hos Kurér Grafisk hjlpr vi dg md å finn dn rød trådn! Følg oss på 28 Kurér Grafisk AS Norvald Strands vg Kongsvingr Tlf.:

16 Vi fortsttr å tyd gaml protokollr fra handlsstandsforningn. 4. oktobr 1960 holdts styrmöt i Grand Hotll undr ldls av for mannn Erik Tömmraas. Sak 1. Söknad fra soknprst Olav Bjartli om kr 150,- til innkjöp av sangbökr til Hov plihjm. Vdtak: Söknadn imötkomms. Kassrr anmods om å snd kr 150,- til soknprstn. 7. novmbr holdts styrmöt i Rådhust. Sak 1: Mdlmsmöt. Vdtak: Man bsluttt å sök kontakt md dirktör Kjll H. Næsj i Handlns Arbidsgivrforning md anmodning om å hold fordrag om lærlinglovn. Dato for mött faststts ttr fordragsholdrn. Sak 2: Julgatr julutstillingr. Vdtak: Styrt pålggr dn komit som bl valgt 3/12-59 til å ta sg av innfallsportn til byn også å sök kontakt md rprsntantr for d forskjllig gatr for å få til n mr fantasifull pynting av julgatr og vindur. Komitn bör sök kontakt md n konsulnt. Julgatn åpns söndag 11/12 - kl 17. Sak 3: Stngning 2. januar. Vdtak: Styrt forslår for mdlmsmött at dt holds stngt 2/1. Sak 4: Jultrfstn. Vdtak: John Erik Bolnst og Rolf Syvrsn valgts til å assistr damgruppn. Söndag 11. dsmbr bl julgatn tnt. Samtidig kjört 2 julnissr (Hultgrn og Jahr) gjnnom gatn md stor skkr md gavr til d minst barna. Da kuskn Toralf Disn tilslutt stoppt på Rådhusplassn, var kjörtöyt omringt av flr hundr barn og voksn. Dt hl var improvisrt og bl mgt vllykkt. 100 pakkr bl dlt ut. Handlsstandns tradisjonll jultrfst bl avviklt 2. januar 1961 i Rådhust. Barnfstn var mgt godt bsökt og dt var også mang md på «Tnag» fstn. John Erik Bolnst og Rolf Syvrsn sto for arrang mntt sammn md rprsntantr for Damgruppn. Lærrn Höiby og Nilsn holdt gangn rundt jultrt. Knut Jahr og Kristian Nöklby var nissr. Mandag 9. januar holdts styrmöt i Rådstua. Sak 1: Lærlinglov for handl og kontor. Vdtak: Forningn tar initiativt til å få arrangrt n konfrans mllom ordførrn og rådmannn, formannn i Lærlingnmnda Sigurd Tronsmo, handlsskolbstyrr R. Talhaug og styrt i Kongsvingr Handlsstandsforning. (For 50 år sidn var dt kort tid mllom vdtak og handling). rd anm. 11. januar 1961 holdts möt i Bystyrsaln. Følgnd mött: Ordförr Aasmund Grimstad. Rådmann Pr Doblaug. Handlsskolbstyrr R. Talhaug. Sigurd Tronsmo. Erik Tömmraas, Bjarn Hagn, John Erik Bolnst og Kristian Nöklby. Formannn i handlsstands forningn, Erik Tömmraas frmla sitt syn på spörsmålt om å lös dn tortisk dl av undrvisningn som må krvs ttr dn ny lærlingordningn, at dn söks löst i samarbid md R. Talhaugs handlsskol. Formannns mning bl stöttt av samtlig mötdltagr. Man fant dt ikk hnsiktsmssig å lgg dnn undrvisningn til yrks skoln. Ettr forslag av ordförr Grimstad bl dt bstmt at Rådmann Doblaug og R. Talhaug skuld ris til Gjrds Handlsskol i Drammn for å undrsök hvordan dnn skoln praktisrr ordningn md lærlingundrvisningn. Tolkt ttr bst vn av Uno Arnsn. Md forbhold om fil. «Handlsstandns tradisjonll jultrfst bl avviklt 2. januar 1961 i Rådhust. Barnfstn var mgt godt bsökt og dt var også mang md på «Tnag» fstn.» Jg bl smrtfri md Bailin Monica Sjasmin Ivlund, frisør og Bailin-kund Daglig ldr og gründr, Tommy Tuft for øvrig ivrig KIL-supportr, forklarr at purhlp.no AS i dag r t mllomstort norsk mdihus md nærmr 60 ansatt i Norg. Modrslskapt drivr Nordns bst rklamfinansirt businss søkmotor, purhlp.no md ovr unik businss brukr i måndn. Dt hlid dattrslskapt, jobbdirkt.no AS, r samtidig Norgs nst størst stilling ldig portal, ttr finn. Og dt finns flr intrssant bruksområdr, og nda flr r på gang. Gå til purhlp.no og søk opp t fortak. Søkmotorn har som mål å ksponr norsk virksomhtr og organisasjonr på n målrttt måt via intrntt. Å skap brukrtrafikk gjnnom å tilby gratis tilgang til næringslivs informasjon, markdsrapportr, fagarkiv, nyhtr, ldig stillingr, spsial funksjonr og n mngd andr spnnnd og nyttig tjnstr. «Ettr ovr 10 år md konstant smrtr i nakk/skuldr og rygg utn å finn non bhandling som hjalp, bl jg anbfalt å prøv Bailin. Jg har til nå prøvd utallig bhandlingr utn rsultat. Og jg har brukt smrtstillnd og Voltarn hvr dag i diss årn for å klar å hold på å jobb som frisør. Jg har nå brukt Bailin i 2 mnd. og mrkr norm forskjll på kropp og hls! Jg har ikk tatt smrtstillnd sidn jg bgynt, og kan jobb lang dagr utn å bli mrkbart slitn i kroppn. Jg har Bailin Kongsvingr, Engnsgt. 1, tlf «Du brukr kanskj søk motorn? Ellr har du bar hørt navnt? Som sponsor for Fstningskonsrtn llr stt rklamskilt på Gjmslund?» ca. 2 bhandlingr i ukn som jg kan vlg å ta før llr ttr jobb, som passr utmrkt. Ikk minst r dt t pluss at også kroppn forms, blir fastr og mr spnstig. I tillgg til bhandlingn får jg vldig god oppfølgning på kosthold som også r md på å rdusr btnnls i kroppn, og gjør mg mr frisk og opplagt istdn for å vær slitn og oppblåst. Jg anbfalr Bailin på dt varmst!» Monica Sjasmin Ivlund, frisør og Bailin-kund GRATIS PRØVETIME 30 31

17 Nw York. På gata i UN- På i ød strand. På t i Bak t BUsskUr. HotLL i Hovfsti- LaNgt i På bnsinstasjonn. i t tomt butikklokal. På kinon. i n Hngnd I månskinn. som n hulbor. lunsjpausn. på Ika. undr vann. I fylla. I nabons blomstrbd. undr t fordrag. På autobahn. Rundt omkring i hagn. På n solsng. opratakt. på flyt. på n utstoppt isbjørn. bussn. opp-nd. smurt inn i nugatti. i postbiln. md grønnsakr. på safari. på toppn av stuptårnt. i i smørgrav. på lgpost. i garasjn. i sofan. På n flytbrygg. Md n tilskur. når snkvld r kjdlig. I n rdn- Ingsflåt. trkant. Undr t fyrvrkri. nå I kvld! Samm hvor og hvordan så lng dr fødr på Kongsvingr sykhus. Da bholdr vi fødavdlingn og akuttn, og Kongsvingr får flr innbyggr. Tnk at no så morsomt kan bli no all tjnr på. Dnn Baksia r n gratisannons som bl gitt til non som fortjnt dn. Syns du at du fortjnr n? Fortll oss hvorfor på

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN 1 AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN Avsluttnd rapport Utsjoki kommun 2 Prosjktldr Päivi Salminn SAMMENFATNING Utviklingsprosjkt i sosial- og hlstjnstr

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

Har du en drøm? Det er lettere å realisere drømmene dine når du får gode råd. God rådgivning får du hos oss. Velkommen!

Har du en drøm? Det er lettere å realisere drømmene dine når du får gode råd. God rådgivning får du hos oss. Velkommen! Kongsvingerguiden Nr. 12 desember 2011. Årgang 11 årets servicepris Næringsliv Det skjer i Kongsvinger Har du en drøm? Det er lettere å realisere drømmene dine når du får gode råd. God rådgivning får du

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Kongsvingerguiden Nr. 9 september 2011. Årgang 11

Kongsvingerguiden Nr. 9 september 2011. Årgang 11 Kongsvingerguiden Nr. 9 september 2011. Årgang 11 INFORMASJON Politisk Pub Kremmertorg Høstmarken Torsdagslunsj. Kongsvingerguiden på internett Mange har etterlyst en nettutgave av Kongsvingerguiden, og

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Kongsvingerguiden. Nr. 3 mars 2012. Årgang 12. Oppgi foretaksnummer Byen Vår 976730070. torsdagslunsj årsmøte fotokonkurranse næringsliv

Kongsvingerguiden. Nr. 3 mars 2012. Årgang 12. Oppgi foretaksnummer Byen Vår 976730070. torsdagslunsj årsmøte fotokonkurranse næringsliv Nr. 3 mars 2012. Årgang 12 torsdagslunsj årsmøte fotokonkurranse næringsliv. Oppgi foretaksnummer Byen Vår 976730070. INFORMASJON Kongsvingerguiden Månedens Uno rekordstor UTGAVE - IGJEN Hvor skal dette

Detaljer

Kongsvinger. Møt vår nye medarbeider på Kongsvinger. Pøbeltreff side 3 Høstmarken side 4 og 5. Augustminner side 18 Månedens tur side 23.

Kongsvinger. Møt vår nye medarbeider på Kongsvinger. Pøbeltreff side 3 Høstmarken side 4 og 5. Augustminner side 18 Månedens tur side 23. Guiden nr. 09 September 2013 - Årgang 13 Kongsvinger Informasjon 1 Pøbeltreff side 3 Høstmarken side 4 og 5 Augustminner side 18 Månedens tur side 23 Foto: Helene Ness Møt vår nye medarbeider på Kongsvinger

Detaljer

KONGSVINGER. Vi hjelper deg med alt innen bank, forsikring og eiendom. Både som privat og bedriftskunde.

KONGSVINGER. Vi hjelper deg med alt innen bank, forsikring og eiendom. Både som privat og bedriftskunde. Guiden NR. 4 APRIL 2014 - ÅRGANG 14 KONGSVINGER INFORMASJON Foto: Helene Ness Vi hjelper deg med alt innen bank, forsikring og eiendom. Både som privat og bedriftskunde. Vi bryr oss om ditt prosjekt og

Detaljer

Vi er her for deg! Kongsvingerguiden Nr. 12 desember 2012. Årgang 12. Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Julemarked Næringsliv

Vi er her for deg! Kongsvingerguiden Nr. 12 desember 2012. Årgang 12. Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Julemarked Næringsliv Kongsvingerguiden Nr. 12 desember 2012. Årgang 12 INFORMASJON Julemarked Næringsliv I ramma. Vi er her for deg! Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Telefon: 62 97 00 66 E-post: post@odal-sparebank.no

Detaljer

Kongsvinger. TV-aksjonen side 3 og 25. I ramma side 22. Lokale helter side 36

Kongsvinger. TV-aksjonen side 3 og 25. I ramma side 22. Lokale helter side 36 Guiden nr. 10 oktober 2013 - Årgang 13 Kongsvinger Informasjon TV-aksjonen side 3 og 25 KOngsvingerkortet side 4 I ramma side 22 Lokale helter side 36 Foto: Helene Ness Poteter og grønnsaker for vinterlagring.

Detaljer

Kongsvinger. Kjenner du en hverdagshelt i Kongsvinger? Innbyggertreff. Kunstlotteri. I ramma. side 3. side 6. side 13

Kongsvinger. Kjenner du en hverdagshelt i Kongsvinger? Innbyggertreff. Kunstlotteri. I ramma. side 3. side 6. side 13 Guiden nr. 04 April 2013 - Årgang 13 Kongsvinger Informasjon 1 Innbyggertreff side 3 Kunstlotteri side 6 I ramma side 13 Sjukehuset 50 år Kjenner du en hverdagshelt i Kongsvinger? Bli med og foreslå personer

Detaljer

FESTNINGSKONSERTEN LØRDAG 30. MAI

FESTNINGSKONSERTEN LØRDAG 30. MAI Guiden NR. 06 JUNI 2015 - ÅRGANG 15 INFORMASJON KONGSVINGER Heart of Mary Foto: Tonje Thilesen Highasakite FESTNINGSKONSERTEN LØRDAG 30. MAI Stiftelsen Klar for sommeren? Husk å sikre at økonomien og forsikringene

Detaljer

Kongsvingerguiden. nr. 5 mai 2012. Årgang 12

Kongsvingerguiden. nr. 5 mai 2012. Årgang 12 nr. 5 mai 2012. Årgang 12 Vårmarken kremmertorg næringsliv aktiviteter. 17. mai 2011 med tambourer og sekkepipe Velkommen til ny sesong fra torsdag 3. mai - tomater, agurker, Pimpernell poteter, stemor

Detaljer

NÅ ER DET HER! KONGSVINGER. HALLOVENN side 4. KONGSVINGER KUNSTFORENING side 14. SKRIVEGLEDE side 16. side 3 INFORMASJON

NÅ ER DET HER! KONGSVINGER. HALLOVENN side 4. KONGSVINGER KUNSTFORENING side 14. SKRIVEGLEDE side 16. side 3 INFORMASJON Guiden NR. 11 NOVEMBER 2013 - ÅRGANG 13 KONGSVINGER Foto: Helene Ness INFORMASJON NÅ ER DET HER! side 3 HALLOVENN side 4 KONGSVINGER KUNSTFORENING side 14 SKRIVEGLEDE side 16 Uno 2 LITT AV HVERT MÅNEDENS

Detaljer

Julegave. Kortet ÅRETS KONGSVINGER. Vinduer produsert i gammel stil INFORMASJON NR. 11 NOVEMBER 2014 - ÅRGANG 14

Julegave. Kortet ÅRETS KONGSVINGER. Vinduer produsert i gammel stil INFORMASJON NR. 11 NOVEMBER 2014 - ÅRGANG 14 Guiden NR. 11 NOVEMBER 2014 - ÅRGANG 14 KONGSVINGER INFORMASJON Kongsvinger Kortet Julegave ÅRETS Vinduer produsert i gammel stil Vår produksjon omfatter dører og vinduer til så vel nybygg som til rehabilitering,

Detaljer

Kongsvingerguiden Nr. 9 September 2010. Årgang 10

Kongsvingerguiden Nr. 9 September 2010. Årgang 10 Kongsvingerguiden Nr. 9 September 2010. Årgang 10 INFORMASJON Høstmarken Kremmertorg Bygg og bo Til fest. Banken for lokal vekst og utvikling Velkommen til oss i Meierigården! Hege, kontorleder Kongsvinger

Detaljer