Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn"

Transkript

1 Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn

2 Bakgrunnsinformasjon om undersøkelsen Datainnsamlingsmetode: Denne undersøkelsen er gjennomført av Apeland Informasjon og Reputation Institute på oppdrag fra Tromsø kommune ved Rådmannen Kontaktperson i Tromsø kommune har vært kommunikasjonssjef Morgan Lillegård Datainnsamlingen i Tromsø og Bodø er gjort mellom 10. og 30. september 2010 av Norstat, Norges ledende selskap for datainnsamling Respondentene har fullført et 15 minutters intervju via internett eller over telefon Ca 1/3 har besvart over internett, 2/3 har svart via telefon Dataene for Kristiansand er samlet inn mellom 8. juni og 6. august 2010 som en del av en nasjonal undersøkelse. Her har også personer bosatt utenfor kommunen, men som kjenner den godt eller litt, fått lov til å svare Antall svar (n): 1200 til sammen, hvorav 901 i Tromsø og 299 i Bodø Kvalifiserte respondenter: Respondentene måtte oppfylle tre kriterier: Bosatt i Tromsø kommune (Det har blitt lagt vekt på rett fordeling av innbyggere i og utenfor Tromsø by) Ikke ansatt i Tromsø kommune Må kjenne Tromsø kommune Godt eller Litt Benchmark: Tromsø kommune har valgt å sammenligne seg med Bodø kommune og Kristiansand kommune Tromsø kommune RepTrak Offentlig 2010 Norge

3 RepTrak Offentlig et styringsverktøy for omdømme RepTrak Offentlig - modellen Analyseverktøyet som er brukt i denne analysen heter RepTrak Offentlig og er utviklet av Reputation Institute gjennom 10 år. Verktøyet er strukturert rundt fire kjerneelementer, seks omdømmedimensjoner og 23 omdømmeattributter. Sammenlagt forklarer disse elementene en offentlig virksomhets omdømme. New model RepTrak Puls-score I kjernen viser RepTrak Puls omdømmet på en skala fra 0 til 100, basert på respondentens: Respekt for virksomheten Beundring av virksomheten Tillit til virksomheten Følelse for virksomheten RepTrak Puls-scoren, som regnes ut på bakgrunn av svarene på de fire variablene, er sammenlignbar over bransje- og landegrenser. Dimensjoner og attributter De 23 omdømmeattributtene er inndelt i seks dimensjoner. De enkelte attributtene har ulik betydning for folk, og vektes derfor forskjellig. Tromsø kommune RepTrak Offentlig 2010 Norge 3

4 Førsteinntrykk av Tromsø kommune Alle respondentene ble bedt om å svare på følgende åpent spørsmål: Når du tenker på Tromsø kommune, hva er det første du tenker på? Under vises en oversikt over de mest utbredte assosiasjonene til Tromsø Kommune 0% 5% 10% 15% 20% 25% Mitt hjemsted Byen Dårlig ledelse Natur / Fjell / Hav Byråkrati Tjenester Dårlig økonomi Dårlig service Ishavskatedralen Vet ikke Avgifter Rådhuset Ordføreren UIT / Studenter By- / Kommunevåpenet Nordens Paris Korrupsjon TIL / Idrett 4,0% 4,0% 3,0% 3,0% 3,0% 2,0% 1,0% 1,0% 8,0% 10,0% 11,0% 1 Det er mye kaos i kommunen... Synes det er dårlig organisert og uprofesjonelt. Synes de henger lenger etter, det er ikke en innovativ kommune Vidt kommuneland, liten by som vil være stor. Fin natur rundt byen. Tenker på kunnskap og skoler n = 901 4: Når du tenker på Tromsø Kommune, hva er det første du tenker på? Tromsø kommune RepTrak Offentlig 2010 Norge 4

5 Tromsø omdømmelandskap - RepTrak Puls og Dimensjonsscore 2010 Diagrammet under viser at Tromsø kommunes sterkeste dimensjon er Arbeidsmiljø, med en score på 60,5 på en skala fra 0 til 100. Svakeste dimensjon er Ledelse, med en score på 56, RepTrak Offentlig Puls og Dimensjonsscore Tromsø ,5 60,5 58,6 61,8 60,5 58,3 56, RepTrak Offentlig Puls Tjenester Fornyelse Arbeidsmiljø Forvaltning Samfunnsrolle Ledelse n = 901 Alle forskjeller i dimensjonsscore >1.3 er signifikante ved et 95% konfidensintervall Q305: Vennligst vurder følgende utsagn og bruk en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyr "Helt uenig" og 7 betyr Helt enig Q320: Vennligst bruk en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyr Passer absolutt ikke, og 7 betyr Passer svært godt. Fremragende omdømme 80 og over Godt omdømme Middels godt omdømme Svakt omdømme Dårlig omdømme <40 Tromsø kommune RepTrak Offentlig 2010 Norge 5

6 Tromsø vs. Bodø og Kristiansand - RepTrak Puls og Dimensjonsscore 2010 Analysen viser at Tromsø kommune har et betydelig svakere omdømme enn både Bodø og Kristiansand RepTrak Offentlig Puls og Dimensjonsscore Tromsø vs. benchmarks ,5 69,5 70,6 60,5 67,7 68,7 58,6 67,3 67,8 61,8 68,5 68,0 60,5 68,1 68,4 58,3 66,1 66,7 56,8 68,6 69, RepTrak Offentlig Puls Tjenester Fornyelse Arbeidsmiljø Forvaltning Samfunnsrolle Ledelse Tromsø Bodø Kristiansand Tromsø n = 901 n = 299 n = 333 Gap vs. Bodø -10,0-7,2-8,8-6,7-7,6-7,8-11,8 Kristiansand -11,1-8,1-9,3-6,2-7,9-8,3-12,3 Alle forskjeller i dimensjonsscore >2.0 er signifikante ved et 95% konfidensintervall Q305: Vennligst vurder følgende utsagn og bruk en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyr "Helt uenig" og 7 betyr Helt enig Q320: Vennligst bruk en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyr Passer absolutt ikke, og 7 betyr Passer svært godt. Fremragende omdømme 80 og over Godt omdømme Middels godt omdømme Svakt omdømme Dårlig omdømme <40 Tromsø kommune RepTrak Offentlig 2010 Norge 6

7 Oppsummering for Tromsø kommune SVAK OMDØMMESCORE FOR TROMSØ Tromsø kommune får en omdømmescore på 59,5 på en skala fra poeng svakere enn Bodø og 11,1 poeng svakere enn Kristiansand kommune Scorer høyest på dimensjonen Arbeidsmiljø med 61,8 Scorer svakest på dimensjon er Ledelse med 56,8 UTFORDRINGER I MØTET MED INNBYGGERNE Omdømmet er ikke bedre blant dem som nylig har hatt kontakt For Bodø kommune er tendensen motsatt PUBLIKUM STØTTER Å GI KOMMUNEN MER MIDLER Respondentene er spurt om støttende atferd overfor Tromsø kommune Tromsø kommune kommer best ut på variabelen Jeg ville stemt for økte bevilgninger til Tromsø kommune med en score på 84,4 KOMMUNEN MÅ JOBBE MED INVOLVERING OG ÅPENHET Respondentene har også vurdert Tromsø kommune på syv kommunikasjonsvariabler, bygget på prinsippene i Ny statlig kommunikasjonspolitikk fra 2009 Tromsø kommune kommer her klart svakere ut enn Kristiansand og Bodø Det er flere funn i materialet som peker på at kommunen bør bli enda bedre på å lytte til og involvere innbyggerne i det daglige arbeidet Tromsø kommune RepTrak Offentlig 2010 Norge 7

8 Hvordan forbedre omdømmet? De bør lytte til publikums behov. Vedlikehold ved skoler og andre institusjoner er dårlig og kommer for sent. Det blir veldig nedslitt før det gjøres noe med. Trangbodd på sykehjem. De må tenke personale i forhold til pleietyngde og skolelærere i forhold til antall elever. Byggeteknisk må man være langt forut i forhold til skoler og sykehjem for vi blir bare flere og flere i byen. Veiene er dårlig vedlikeholdt. Kommunen bør prioritere midlene bedre. De burde lytte til publikum 0% 5% 10% 15% 20% 25% Vet ikke Annet Prioritere / Bedre skole-, barnehage- og eldretjenester Endre ledelse Forenkle prosesser Bedre økonomisk styring Lytte Bedre kommunikasjon Bedre veier / løse trafikkproblemer Bedre idrettstilbud Færre urealistiske / store planer Holde det de lover Være mer åpen Ansette bedre kvalifiserte folk Ny ordfører Kommunisere bedre internt Miljø 4,0% 3,0% 2,0% 2,0% 9,0% 9,0% 11,0% 11,0% 20,0% 18,0% 1 n = 901 7: Hva bør Tromsø Kommune gjøre for å forbedre sitt omdømme? Tromsø kommune RepTrak Offentlig 2010 Norge 8

9 Hovedresultater Tromsø kommunes omdømme Attributter Dimensjoner Støttende atferd Service-innstilt 62,7 Tilfredsstiller publikums behov 61,4 Holder høy kvalitet 61,6 Tjenester - 60,5 Tilbyr effektive tjenester 56,4 Har en klar visjon 57,9 Er en nyskapende virksomhet 55,2 Bidrar positivt til samfunnets utvikling 61,7 Tilpasser seg forandring 59,5 Fornyelse - 58,6 Snakke positivt 71,9 Belønner sine ansatte rettferdig 59,7 Tilbyr gode utviklingsmuligheter 61,0 Er et godt sted å jobbe 65,4 Tar miljøansvar 69,8 Bruker samfunnets ressurser ansvarlig 52,3 Er åpen om hvordan de driver sin virksomhet 59,6 Arbeidsmiljø - 61,8 Forvaltning - 60,5 59,5 Økte beviligninger 84,4 Søke jobb hos 55,7 Behandler publikum rettferdig 62,2 Opptrer etisk 62,8 Er til å stole på 56,0 Samfunnsrolle - 58,3 Stole på 57,7 Viser god dømmekraft 52,3 Kan vise til gode resultater 55,0 Er profesjonell i måten å drive på 57,9 Har dyktige medarbeidere 66,4 Ledelse - 56,8 Er godt organisert 54,2 Har dyktige ledere 50,6 n = 901 Alle forskjeller i puls- og dimensjonsscore > 1.3 er signifikante ved et 95% konfidensintervall Alle forskjeller i scorer for attributter og støttende atferd > 2.6 er signifikante ved et 95% konfidensintervall Fremragende omdømme 80 og over Godt omdømme Middels godt omdømme Svakt omdømme Dårlig omdømme <40 Tromsø kommune RepTrak Offentlig 2010 Norge 9

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Boligalarm Sifo-survey hurtigstatistikk 2006

Boligalarm Sifo-survey hurtigstatistikk 2006 Prosjektnotat nr.5-2006 Ragnhild Brusdal Boligalarm Sifo-survey hurtigstatistikk 2006 Prosjektnotat. 5-2006 Tittel Boligalarm Forfatter(e) Ragnhild Brusdal Antall sider 21 Prosjektnummer 11-2004-45 Dato

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann INNLEDNING Vi i Gran prosessen har hatt sitt utgangspunkt i behovet for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune. Ambisjonene har imidlertid vært større enn bare å utvikle en arbeidsgiverpolitikk.

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Slik beholder du kundene dine

Slik beholder du kundene dine Slik beholder du kundene dine Guide til bedre kundetilfredshet Optional front-page image area (Remove this text box if you don`t want to use an image) Innhold Introduksjon... 3 Norske bedrifter spesielt

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET?

HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET? HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET? Kartlegging av innbyggernes og folkevalgtes erfaringer og oppfatninger En sammenfattende rapport basert på 82 kommuner Harald Baldersheim og Lawrence E. Rose Institutt

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

På skolen med Jesus?

På skolen med Jesus? På skolen med Jesus? I hvilken grad implementeres trosrelaterte elementer og kristen kultur i kristne private grunnskoler og hva kan forklare forskjellene? Hilde Ramstad Grimm Veileder Are Vegard Haug

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge

Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge I denne studien som Nordlandsforskning AS har gjennomført på oppdrag for Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, har rådmenn, barnevernledere, representanter

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag ISBN 978-82-78-94344-1 ISSN 0808-5013 Per Erik Solem 5/2010 Rapport nr 5/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf. 22 54 12 00 www.nova.no Eldres posisjon

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer