Bedriftsundersøkelse 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftsundersøkelse 2013"

Transkript

1 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013

2 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter med 0 ansatte) Da bedriftsstrukturen i Norge er dominert av små bedrifter har store bedrifter blitt kvotert opp i datainnsamlingen. Totalresultatene er vektet slik at de representerer helheten av norske bedrifter Undersøkelsen er gjennomført i juni 2013 Det er gjennomført 1168 intervjuer Ansvarlige hos Skatteetaten er Cindy Empaynado-Nord og Tiril Rake Helgesen Ansvarlig hos Opinion Perduco er Thor Erik Johansen 2

3 Kontakt med Skatteetaten

4 53 % av bedriftene har vært i kontakt med Skatteetaten i løpet av de siste 12 måneder i minst én av de fire kanalene. Flest har vært i kontakt via telefon Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? Via telefon 37% Via e-post 29% Via brev 25% Ved personlig oppmøte på skattekontoret 8% Vært i kontakt via minst én av de fem kanalene 53% Base: Alle (n=1168) 4

5 Store bedrifter har i noe større grad enn små bedrifter vært i kontakt med Skatteetaten via telefon Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA TELEFON Alle 37% 0-2 ansatte 36% 3-20 ansatte 39% ansatte 51 ansatte+ Region NORD Region MIDT Region VEST 50% 44% 40% 33% 39% Store bedrifter har i noe større grad enn små bedrifter vært i kontakt med Skatteetaten via telefon Bedriftene i Region Midt har i minst grad vært i kontakt med Skatteetaten via telefon Region SØR 38% Region ØST 37% 5

6 Få bedrifter har hatt kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA PERSONLIG OPPMØTE PÅ SKATTEKONTORET Alle 8% 0-2 ansatte 9% 3-20 ansatte 4% ansatte 51 ansatte+ Region NORD Region MIDT Region VEST Region SØR 5% 3% 9% 9% 9% 11% Det er først og fremst de minste bedriftene som har vært i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte Bedriftene i Region Øst har i minst grad vært i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte Region ØST 5% 6

7 Det er små forskjeller mellom bedrifter av ulike størrelser når det gjelder det å ha hatt kontakt med Skatteetaten via brev Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA BREV Alle 25% 0-2 ansatte 26% 3-20 ansatte 21% ansatte 51 ansatte+ Region NORD Region MIDT Region VEST Region SØR 22% 24% 27% 19% 26% 21% Det er små forskjeller mellom bedrifter av ulike størrelser når det gjelder det å ha hatt kontakt med Skatteetaten via brev Bedriftene i Region Midt og i Region Sør har i minst grad vært i kontakt med Skatteetaten via brev Region ØST 28% 7

8 Økende andel som har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post ved økende bedriftsstørrelse Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA E-POST Alle 29% 0-2 ansatte 27% 3-20 ansatte 34% ansatte 51 ansatte+ Region NORD Region MIDT Region VEST 37% 42% 31% 26% 25% Økende andel som har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post ved økende bedriftsstørrelse Bedriftene i Region Midt og i Region Vest har i minst grad vært i kontakt med Skatteetaten via e-post Region SØR 31% Region ØST 29% 8

9 Andelen som har vært i kontakt med Skatteetaten i minst én av de 4 kanalene er høyere blant større bedrifter enn blant mindre bedrifter Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? MINST ÉN AV DE FEM KANALENE Alle 53% 0-2 ansatte 53% 3-20 ansatte 52% ansatte 51 ansatte+ Region NORD Region MIDT Region VEST 42% 63% 61% 59% 53% Andelen som har vært i kontakt med Skatteetaten i minst én av de 4 kanalene er høyere blant større bedrifter enn blant mindre bedrifter Bedriftene i Region Midt har i minst grad vært i kontakt med Skatteetaten de siste 12 månedene Region SØR 56% Region ØST 55% 9

10 57 % av bedriftene har besøkt skatteetaten.no i løpet av de siste 12 månedene Spørsmål: Har du, i løpet av de siste 12 månedene, besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no i bedriftssammenheng? Ja 57% Vært i kontakt via minst én av de fem andre kanalene eller besøkt skatteetaten.no 73% Base: Alle (n=1168) 10

11 Økende andel som har benyttet skatteetaten.no ved økende bedriftsstørrelse Spørsmål: Har du, i løpet av de siste 12 månedene, besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no i bedriftssammenheng? Alle 57% 0-2 ansatte 55% 3-20 ansatte 62% ansatte 51 ansatte+ Region NORD Region MIDT Region VEST 50% 47% 56% 76% 78% Økende andel som har benyttet skatteetaten.no ved økende bedriftsstørrelse Bedriftene i Region Midt og i Region Nord har i minst grad benyttet skatteetaten.no Region SØR 59% Region ØST 62% 11

12 Økende andel som totalt sett har vært i kontakt med Skatteetaten ved økende bedriftsstørrelse Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? / Har du, i løpet av de siste 12 månedene, besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no i bedriftssammenheng? TOTAL KONTAKT - KONTAKT I MINST ÉN AV DE FEM KANALENE OG/ELLER BESØKT SKATTEETATEN.NO Alle 73% 0-2 ansatte 71% 3-20 ansatte 77% ansatte 51 ansatte+ 86% 89% Økende andel som totalt sett har vært i kontakt med Skatteetaten ved økende bedriftsstørrelse Region NORD Region MIDT 60% 73% Bedriftene i Region Midt har i minst grad vært i kontakt med Skatteetaten siste 12 måneder Region VEST 72% Region SØR 76% Region ØST 76% 12

13 Kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte på skattekontoret

14 Flest har besøkt skattekontoret for å få informasjon/ stille generelle spørsmål Spørsmål: Tenk på sist gang du i bedriftssammenheng var i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte på skattekontoret. Var dette i forbindelse med Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 64% For å få utført en tjeneste som mva. oppgave, skjemaer e.l. 49% Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 44% Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten i bedriftssammenheng via personlig oppmøte på skattekontoret (n=90) 14

15 Det er høy tilfredshet med skattekontoret på de fleste parameterne, med unntak av åpningstidene Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om ditt besøk på skattekontoret i bedriftssammenheng, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Top2 Top2 befolkningsundersøkelsen Den jeg snakket med svarte meg på en forståelig måte 66% 28% 3% 3% Den jeg snakket med forsto mine spørsmål 70% 16% 5% 5% 4% Jeg fikk den hjelpen jeg trengte på kontoret 71% 15% 8% 6% Den jeg snakket med var hyggelig og imøtekommende 75% 9% 8% 3% 5% Det var akseptabel ventetid på kontoret 61% 20% 6% 10% 3% Den jeg snakket med hadde god kunnskap 57% 19% 10% 5% 4% 5% Åpningstidene på kontoret var tilpasset mitt behov 40% 11% 17% 12% 16% 4% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten i bedriftssammenheng via personlig oppmøte på skattekontoret (n=90) 15

16 Kontakt med Skatteetaten via telefon

17 Flest har ringt Skatteetaten for å få informasjon/ stille generelle spørsmål Spørsmål: Tenk på sist gang du i bedriftssammenheng var i kontakt med Skatteetaten via telefon. Var dette i forbindelse med Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 64% Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 54% For å få utført en tjeneste som mva. oppgave, skjemaer e.l. 43% Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten i bedriftssammenheng via telefon (n=434) 17

18 Det er noen flere som venter på svar når de ringer Skatteetaten enn som benytter muligheten for tilbakeringing Spørsmål: Da du ringte Skatteetaten, ventet du til du fikk svar eller benyttet du muligheten for tilbakeringing? 15% 46% 39% Ventet til jeg fikk svar Vet ikke/husker ikke Benyttet tilbakeringing Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten i bedriftssammenheng via telefon (n=434) 18

19 Det er høy tilfredshet med Skatteetaten på de fleste parameterne, med unntak av åpningstiden og ventetiden på telefon Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om ditt besøk på skattekontoret i bedriftssammenheng, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Top2 Top2 befolkningsundersøkelsen Den jeg snakket med var hyggelig og imøtekommende 71% 21% 3% 2% 2% 1% Den jeg snakket med forsto mine spørsmål 69% 17% 7% 3% 3% 1% Den jeg snakket med svarte meg på en forståelig måte 67% 18% 7% 3% 4% 1% Jeg ble ringt tilbake innen akseptabel tid (de som valgte tilbakeringing) 65% 19% 5% 4% 4% 3% Jeg fikk den hjelpen jeg trengte på telefonen 66% 15% 6% 6% 6% 1% Den jeg snakket med hadde god kunnskap 51% 25% 13% 7% 3% 1% Det var akseptabel ventetid på telefonen (de som ventet) 38% 27% 14% 10% 11% Åpningstiden på telefon er tilpasset mitt/min bedrifts behov 43% 18% 15% 8% 9% 7% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten i bedriftssammenheng via personlig oppmøte på skattekontoret (n=434) 19

20 Kontakt med Skatteetaten via brev

21 Flest har hatt kontakt med Skatteetaten via brev for å ha kommunikasjon om en konkret sak Spørsmål: Tenk på sist gang du i bedriftssammenheng var i kontakt med Skatteetaten via brev. Var dette i forbindelse med Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 61% For å få utført en tjeneste som mva. oppgave, skjemaer e.l. 44% Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 43% Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten i bedriftssammenheng via brev(n=294) 21

22 Noe mer delt tilfredshet med Skatteetaten når det gjelder kommunikasjon via brev Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om din kontakt med Skatteetaten via brev, i bedriftssammenheng og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Top2 Top2 befolkningsundersøkelsen Jeg fikk den hjelpen jeg trengte via brev 46% 20% 10% 5% 9% 10% Innholdet i svarbrevet fra Skatteetaten var lett å forstå 38% 22% 18% 6% 6% 10% Det var akseptabel svartid på min henvendelse via brev 36% 22% 19% 4% 10% 9% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten i bedriftssammenheng via brev (n=294) 22

23 Kontakt med Skatteetaten via e-post

24 Flest har hatt kontakt med Skatteetaten via e-post for å ha kommunikasjon om en konkret sak Spørsmål: Tenk på sist gang du var i kontakt med Skatteetaten i bedriftssammenheng via e-post. Var dette i forbindelse med Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 61% Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 53% For å få utført en tjeneste som f.eks. innlevering av selvangivelsen, bestilling/endring av skattekort, skjemaer, flyttemelding e.l. 50% Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten i bedriftssammenheng via e-post (n=167) 24

25 Det er høyere tilfredshet med kontakt via e-post enn med kontakt via brev Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om din kontakt med Skatteetaten i bedriftssammenheng via e-post, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Top2 Top2 befolkningsundersøkelsen Jeg fikk den hjelpen jeg trengte via e-post 58% 14% 11% 6% 7% 4% Innholdet i svar e-posten fra Skatteetaten var lett å forstå 54% 18% 11% 2% 5% 10% Det var akseptabel svartid på min henvendelse via e- post 47% 20% 14% 4% 8% 7% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten i bedriftssammenheng via e-post (n=334) 25

26 Besøk på skatteetaten.no

27 Flest har besøkt skatteetaten.no for generell informasjonsinnhenting Spørsmål: Tenk på den eller de gangene du har besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no. I bedriftssammenheng Var det i forbindelse med Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 83% For å få utført en elektronisk tjeneste som f.eks. innlevering av selvangivelsen, bestilling/endring av skattekort, skjemaer, flyttemelding e.l. 66% Base: De som har besøkt skatteetaten.no i bedriftssammenheng (n=664) 27

28 Informasjonen på skatteetaten.no er nyttig, men det er delte meninger om hvor lett den er å finne Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn knyttet til Skatteetatens nettside skatteetaten.no, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Top2 Top2 befolkningsundersøkelsen Informasjonen på skatteetaten.no er nyttig for meg 63% 28% 6% 2% 1% Jeg fikk den informasjonen jeg trengte på skatteetaten.no 48% 33% 11% 6% 2% Det var enkelt å få gjennomført de elektroniske tjenestene jeg ønsket på skatteetaten.no* 46% 26% 11% 8% 5% 4% Informasjonen på skatteetaten.no er lett å forstå 33% 39% 17% 8% 3% Informasjonen på skatteetaten.no er strukturert på en oversiktlig måte 30% 37% 17% 7% 8% 1% Søkerfunksjonen fungerte godt på skatteetaten.no 33% 32% 19% 7% 5% 4% Jeg fant lett informasjonen jeg var ute etter på skatteetaten.no 29% 35% 20% 10% 6% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke Base: De som besøkt skatteetaten.no i bedriftssammenheng (n=664) * Kun til de som oppgir å ha utført en elektronisk tjeneste på skatteetaten.no 28

29 Overordnet vurdering av Skatteetaten

30 73 % opplever alt i alt Skatteetatens service som god Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om Skatteetaten og ønsker at du forteller hvor enig eller uenig du er i de enkelte utsagnene. Når du svarer ønsker jeg at du gjør det på grunnlag av din siste erfaring med Skatteetaten i bedriftssammenheng. Top2 Top2 befolkningsundersøkelsen Alt i alt opplever jeg Skatteetatens sevice som god 34% 39% 15% 6% 4% 2% Skatteetaten håndterer henvendelsene på en korrekt og profesjonell måte 40% 32% 17% 5% 3% 3% De gangene jeg har vært i kontakt med Skatteetaten har det vært enkelt å få de opplysningene jeg har vært ute etter 32% 38% 13% 8% 5% 4% Skatteetaten har profesjonelle og imøtekommende medarbeidere 36% 34% 17% 4% 2% 7% Skatteetaten utøver myndighet på en måte som gir tillit og respekt 32% 36% 17% 6% 8% 1% Skatteetaten er generelt sett god til å informere om skatte- og avgiftsspørsmål som er av betydning for næringslivet 20% 36% 23% 9% 7% 5% 56 Skatteetaten gjør det enkelt for deg å følge regelverket 25% 30% 23% 13% 7% 2% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke Base: De som, i bedriftssammenheng, har hatt kontakt med Skatteetaten i minst én av kanalene og/eller har besøkt skatteetaten.no (n=849) 30

31 Kontrollvirksomhet

32 13 % oppgir å ha hatt stedlig kontroll i løpet av de siste 5 årene Spørsmål: Har Skatteetaten vært på stedlig kontroll i bedriften din i løpet av de siste 5 årene? Ja 13% Nei 84% Vet ikke 3% Base: Alle (n=1168) 32

33 Kun litt over halvparten opplevde at de fikk råd og veiledning i forbindelse med kontrollen Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn knyttet til Skatteetatens kontrollvirksomhet. Er du helt enig, litt enig, verken enig eller uenig, litt enig eller helt enig i de enkelte utsagnene? Top2 De som utførte kontrollen behandlet meg/bedriften min med respekt 77% 8% 5% 4% 2% 4% 85 Kontrollen ble gjennomført på en profesjonell og ryddig måte 67% 17% 5% 4% 4% 3% 84 I etterkant av kontrollen ble det gitt tilfredsstillende tilbakemelding om resultatet av kontrollen 70% 14% 6% 4% 4% 2% 84 I løpet av kontrollen ble det gitt god informasjon om formålet med kontrollen 66% 12% 6% 7% 3% 6% 78 De som utførte kontrollen brukte anledningen til å gi råd og veiledning 43% 12% 9% 18% 9% 9% 55 Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke Base: De som har hatt kontroll (n=148) 33

34 Saksbehandling

35 20 % oppgir å ha hatt sak(er) til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 5 årene Oppdatert Spørsmål: Har din bedrift hatt saker til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 5 årene? Ja 20% Nei 75% Vet ikke 5% Base: Alle (n=1168) 35

36 Høyest tilfredshet med saksbehandlernes kompetanse og lavest tilfredshet med hvor lett det var å komme i kontakt med saksbehandler Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn knyttet til Skatteetatens saksbehandling. Er du helt enig, litt enig, verken enig eller uenig, litt enig eller helt enig i de enkelte utsagnene? Top2 Top2 befolkningsundersøkelsen Saksbehandlerne i Skatteetaten har god faglig kompetanse 33% 34% 17% 8% 4% 4% 67 Jeg har tillit til at min sak ble behandlet på en korrekt måte 42% 25% 15% 9% 8% 1% Jeg fikk en forståelig begrunnelse for det vedtaket som ble tatt 43% 22% 11% 12% 9% 3% Saksbehandlerne brukte et språk som var enkelt å forstå 37% 24% 13% 11% 10% 5% Jeg fikk tilstrekkelig informasjon om utviklingen i saken 30% 25% 13% 10% 14% 8% Skatteetaten har akseptabel saksbehandlingstid 30% 25% 18% 5% 18% 4% Det var lett å komme i kontakt med saksbehandler 29% 23% 15% 10% 14% 9% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke Base: De som har hatt en sak til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 5 årene (n=237) 36

37 Omtrent 6 av 10 som har hatt sak til behandling oppgir at de fikk medhold i saken Spørsmål: Fikk du medhold i saken din? 5% 9% 23% 63% Ja Nei Husker ikke Saken er ennå ikke avsluttet Base: De som har hatt en sak til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 5 årene (n=237) 37

38 Forventet svartid ved kontakt med Skatteetaten i ulike kanaler

39 61 % forventer svar innen 2 minutter når man ringer Skatteetaten (uten tilbakeringing) Spørsmål: Hvor raskt mener du at du bør få svar på din henvendelse når du ringer Skatteetaten? Tenk på tiden det går fra du taster nummeret til noen hos Skatteetaten tar telefonen*. Jeg ønsker at du svarer i antall minutter. 1% 2% 3% 1% 4% 28% 61% 0-2 minutter 3-5 minutter 6-10 minutter minutter Mer enn 15 minutter Ikke aktuelt Vet ikke Totalt innen 5 minutter: 89 % Mange bedrifter forventer å få raskt svar når de ringer Skatteetaten. 89 % forventer å få svar mellom 0 og 5 minutter. 61 % forventer å få svar så raskt som under 3 minutter. 2 % aksepterer mer enn 10 minutters ventetid Bedrifter forventer raskere svar når de ringer Skatteetaten enn det privatpersoner gjør (44 % av privatpersoner forventer svar innen 2 minutter) Base: Alle (n=1168) 39

40 41 % forventer å ha fått kontakt/hjelp i skranken innen 5 minutter når man besøker skattekontoret Spørsmål: Hvor raskt mener du at du bør få svar på din henvendelse når du besøker skattekontoret? Beregn tiden fra du kommer til skattekontoret til du har fått kontakt/hjelp i skranken. Jeg ønsker at du svarer i antall minutter. 7% 13% 15% 9% 28% 11% 17% 0-2 minutter 3-5 minutter 6-10 minutter minutter Mer enn 15 minutter Ikke aktuelt Vet ikke Totalt innen 5 minutter: 41 % Det er stor spredning i forventninger til hvor raskt man forventer å få kontakt/hjelp i skranken ved besøk på skattekontoret. 13 % forventer kontakt innen 2 minutter, mens 9 % aksepterer ventetid på mer enn 15 minutter Bedrifter forventer å få raskere kontakt/hjelp når de besøker skattekontoret enn det privatpersoner gjør (24 % av privatpersoner forventer kontakt/hjelp innen 2 minutter) Base: Alle (n=1168) 40

41 Foretrukne informasjonskanaler i ulike situasjoner

42 48 % foretrekker å få/finne generell informasjon via skatteetaten.no når de trenger det. 34 % foretrekker e-post Spørsmål: Hvilke informasjonskanaler eller informasjonsmåter vil du foretrekke når du trenger generell informasjon om skatt, avgift, folkeregister, arv e.l. i bedriftssammenheng? - SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG Nettsiden skatteetaten.no 48% Via e-post til Skatteetaten 34% Via telefon til Skatteetaten Via brev til Skatteetaten 14% 18% Personlig oppmøte på skattekontoret På andre nettsider enn skatteetaten.no Annet Revisor/regnskapsfører Brosjyrer eller annet skriftlig materiale fra Skatteetaten Media (aviser, TV, radio etc.) Chat på skatteetaten.no Skatteetatens sider i sosiale medier Mobilapp fra Skatteetaten Offentlig servicekontor Familie/venner Advokat Kemnerkontoret Ikke relevant Vet ikke Base: Alle (n=1168) 7% 7% 4% 4% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 42

43 E-post og telefon er de kanalene flest foretrekker når de har spørsmål om en sak som er under behandling hos Skatteetaten Spørsmål: Hvilke informasjonskanaler eller informasjonsmåter vil du foretrekke når du har spørsmål om en konkret sak som bedriften din har under behandling hos Skatteetaten.? - SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG Via e-post til Skatteetaten 47% Via telefon til Skatteetaten 41% Via brev til Skatteetaten 12% Personlig oppmøte på skattekontoret 11% Nettsiden skatteetaten.no 7% Nettsiden altinn.no 2% Chat på skatteetaten.no 1% Skatteetatens sider i sosiale medier 0% Mobilapp fra Skatteetaten 0% Annet 4% Ikke relevant 1% Vet ikke 2% Base: Alle (n=1168) 43

44 Alt i alt inntrykk av Skatteetaten

45 73 % av bedriftene har alt i alt et godt inntrykk av Skatteetaten Spørsmål: Alt i alt, vil du si at du har et svært godt, ganske godt, verken godt eller dårlig, ganske dårlig eller svært dårlig inntrykk av Skatteetaten 4% 1% 0% 2% 1% 3% 3% 1% 1% 21% 20% 24% 14% 18% 22% 54% 56% De som har vært i kontakt med Skatteetaten i minst én kanal eller besøkt skatteetaten.no (n=849) De som verken vært i kontakt med Skatteetaten i minst én kanal eller besøkt skatteetaten.no (n=321) Svært godt inntrykk Verken eller Svært godt inntrykk 55% Ganske godt inntrykk Ganske dårlig inntrykk Vet ikke De som har vært i kontakt med Skatteetaten har noe bedre inntrykk av Skatteetaten enn de som ikke har vært i kontakt (74 % mot 70 %) Base: Alle (n=1168) 45

46 Holdning til utviklingen av elektronisk kommunikasjon med Skatteetaten

47 Nesten 8 av 10 bedrifter er positive til utviklingen med mer elektronisk kommunikasjon mellom bedrift og Skatteetaten Spørsmål: Mer og mer av kontakten mellom bedriftene og Skatteetaten har de senere årene blitt elektronisk, bl.a. levering av selvangivelse, momsoppgaver etc. Dette er en utvikling som vil fortsette. Hvor positiv eller negativ er du til denne utviklingen? 3% 2% 5% 12% 54% 24% Svært positiv Ganske positiv Verken eller Ganske negativ Svært negativ Vet ikke Base: Alle (n=1168) 47

48 De som ikke er positive til utviklingen med mer elektronisk kontakt begrunner det med at det er vanskelig å gjøre ting elektronisk samt pga. gammel vane Spørsmål: Hva er årsaken til at du ikke er positiv til denne utviklingen? Vanskelig å vite hvordan ting skal gjøres elektronisk 43% Gammel vane 28% Foretrekker personlig kontakt 15% Enklere å levere/gjøre ting på papir 12% Har ikke tiltro til internettløsninger 9% Har ikke/har lite tilgang til PC/Internett 8% Enklere å gjøre ting over telefonen 8% Kan ikke stole på Altinn/Altinn er mye nede 4% Annet 12% Vet ikke 7% Base: De som ikke er positive til utviklingen med mer elektronisk kontakt (n=237) 48

49 <Prosjektnavn> for <Oppdragsgiver>

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør Forord Grunnleggende rettigheter som folk ikke kjenner til, kan de heller ikke benytte seg av. Mengden av informasjon i dagens samfunn kan for mange bli så overveldende at det blir nesten umulig å skille

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

RAPPORT. Brukerundersøkelser for Utlendingsforvaltningen 2014. Utlendingsforvaltningen 6. MARS 2015. Utlendingsforvaltningen

RAPPORT. Brukerundersøkelser for Utlendingsforvaltningen 2014. Utlendingsforvaltningen 6. MARS 2015. Utlendingsforvaltningen RAPPORT Brukerundersøkelser for Utlendingsforvaltningen 2014 Utlendingsforvaltningen 6. MARS 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ 1 NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013 Forbrukernes shåndtering ved ulike type handler Februar 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i et landsrepresentativt utvalg av menn og kvinner 18 år og eldre Det er

Detaljer

Næringslivets holdninger til etterlevelse og Skatteetatens virkemiddelbruk Analyseteamet i Skatteetaten

Næringslivets holdninger til etterlevelse og Skatteetatens virkemiddelbruk Analyseteamet i Skatteetaten Næringslivets holdninger til etterlevelse og Skatteetatens virkemiddelbruk Analyseteamet i Skatteetaten Ved: Stian Fagerli Arntsen, Anders Berset, Hanne Beate Næringsrud, Tormod Reiersen og Øyvind Hedemark

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Brukerundersøkelse om TT-ordningen

Brukerundersøkelse om TT-ordningen Brukerundersøkelse om TT-ordningen Sør-Trøndelag fylkeskommune April 2010 Forord Denne brukerundersøkelsen er utført på bestilling av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Lillian Hansen, Arve

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN

Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN 1 Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN TNS Gallup mai 008 TNS Gallup Energi Fakta om undersøkelsen Resultatene i denne rapporten er basert på intervju

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

RAPPORT Brukerundersøkelse Norge.no Minside

RAPPORT Brukerundersøkelse Norge.no Minside RAPPORT Brukerundersøkelse Norge.no Minside VERSJON 2.0 DATO 25.08.2008 ANSVARLIG Lene Gulbrandsen, Bouvet ASA og Svein Ølnes, Vestlandsforskning Innhold 1 BAKGRUNN...3 2 METODE...3 3 ANALYSE...4 3.1 HVA

Detaljer

Utfordringer for utenlandske næringsdrivende om forholdet til plikter og rettigheter

Utfordringer for utenlandske næringsdrivende om forholdet til plikter og rettigheter Utfordringer for utenlandske næringsdrivende om forholdet til plikter og rettigheter Dag Nordhagen Selsjord, Skatt øst Inger Guro Bendiksen, Skatt øst Utenlandske næringsdrivende med enkeltpersonforetak

Detaljer

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Næringsmonitor Skien Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2007 Forord Denne undersøkelsen ble laget på oppdrag fra Skien kommune. Hensikten er å avdekke hvordan næringslivet vurderer ulike

Detaljer

Kundebehandling. Hva gjør vi for å bedre forholdet til kunden?

Kundebehandling. Hva gjør vi for å bedre forholdet til kunden? Kundebehandling Hva gjør vi for å bedre forholdet til kunden? VA-dagene på Vestlandet 10.09.14 Sigrid Teige Øye Avdelingsleder Marked Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune Litt om oss! Vann- og avløpsetaten

Detaljer

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005 Brukerundersøkelse Utført blant 6 domeneabonnenter i mars Om undersøkelsen Utført av TNS Gallup i samarbeid med Post- og teletilsynet på oppdrag fra UNINETT Norid 6 av (1 %) tilfeldig uttrukne domeneabonnenter

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Forord Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for bibliotektjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for bibliotektjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for bibliotektjenesten Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av brukerundersøkelsen... 6 5

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer