Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser"

Transkript

1 Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

2

3 Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Knutepunktet skal hjelpe de statlige og kommunale innkjøperne i fylket med å inkludere miljø- og etiske krav i deres konkurransegrunnlag. Formålet med regjeringens handlingsplan er at miljøbelastningen fra innkjøp av varer og tjenester skal være så liten som mulig å bidra til etisk forsvarlig produksjon, handel og forbruk en effektiv bruk av ressurser å bidra til innovasjon og et konkurransedyktig næringsliv Regjeringen ønsker at offentlig sektor skal gå foran og vise vei når de selv handler på markedet, og mener at økt vekt på miljø, livsløpskostnader og positivt omdømme kan bidra til en mer økonomisk effektiv offentlig sektor. Dette heftet omhandler omdømmebegrepet og hvordan gode, ansvarlige innkjøp blant offentlige virksomheter i Oppland kan bidra til et bedre omdømme for virksomhetene, og videre til bedre, mer effektive og kostnadsbesparende innkjøp. 3

4 Hva er omdømme? Det finnes flere definisjoner av et hva et omdømme er. En god generell definisjon er at omdømme er summen av de oppfatningene ulike interessentgrupper har om en virksomhet. For offentlige virksomheter kan disse interessentgruppene være ansatte, leverandører, samarbeidspartnere, bevilgende myndig heter, media, forskjellige interesseorganisasjoner og befolkningen generelt. Hva påvirker omdømme? En virksomhets omdømme er hele tiden i endring, og påvirkes av faktorer som er både innenfor og utenfor virksomhetens kontroll: 1. Egne erfaringer Egne erfaringer med en virksomhet vil prege vår oppfatning av den. 2. Hva andre sier I tillegg til egne erfaringer, lytter vi også til andres erfaringer. Det være seg fra familie og venner, eller hva media sier om virksomheten. 3. Hva virksomheten selv sier Alt en virksomhet gjør eller sier, f. eks. gjennom brev, brosjyrer, nettsider, annonser, skilting, plakater, e-poster, telefonsamtaler, direkte møter m.m. påvirker hvordan vi oppfatter virksomheten. Hva du gjør Hva andre sier OMDØMME Hva du sier 4

5 Hvorfor er det viktig med et godt omdømme? Menneskers holdninger styrer handlingene deres. Derfor vil en virksomhet med et godt omdømme lettere få støtte fra sine omgivelser, og møte på færre hindringer: Det er lettere å rekruttere nye medarbeidere Ansatte vil være mer stolte og motiverte til å gjøre en god jobb Journalister vil gi mer positiv dekning og ha en mer lyttende holdning Politikere, organisasjoner og andre interessegrupper vil være mer imøtekommende og mindre skeptiske Et godt omdømme kan fungere som buffer i krisetider Bedre samarbeid med leverandører og andre samarbeidspartnere For offentlige innkjøpere kan et godt omdømme helt konkret bidra til at flere kvalifiserte leverandører ønsker å levere inn anbud. Dette kan gi dem bedre priser og leveranser/tjenester, som igjen kan føre til en mer effektiv bruk av samfunnets ressurser. Hva er oppskriften på et godt omdømme? Et godt omdømme bygger på en god virkelighet. En virksomhet som ønsker å utvikle omdømmet sitt bør derfor både kjenne og forbedre virkeligheten, og kjenne og forbedre omverdenens oppfatninger av virksomheten. Det er viktig å sørge for at virkeligheten er god, før man begynner å kommunisere at den er det. I motsatt tilfelle, altså at oppfatningen av virksomheten er bedre enn virkeligheten, står virksomheten ovenfor en omdømmerisiko. Derfor må man bygge omdømme fra innsiden og ut. 5

6 Virkeligheten må forbedres for å redusere risiko for omdømmetap OPPFATNING God oppfatning og dårlig virkelighet Dårlig oppfatning og dårlig virkelighet God oppfatning og god virkelighet Dårlig oppfatning og god virkelighet Kommunikasjon er nødvendig for å endre den dårlige oppfatningen VIRKELIGHET For offentlige innkjøpere bør et godt omdømme bygges på gode rutiner gjennom hele innkjøpsprosessen fra behovsavklaring til kontraktsoppfølging. Dette betyr god planlegging og behovsdefinering innkjøp som følger regelverket for offentlige anskaffelser presise kontrakter, som gjør det enkelt å følge opp kontraktene for både innkjøper og leverandør Først når de gode rutinene er på plass kan man eventuelt gå ut og kommunisere med omverdenen for å endre dens oppfatninger. Hvilke konsekvenser kan dårlige anskaffelser ha for omdømmet? Det aller viktigste for offentlige innkjøpere er at de følger regelverket for offentlige anskaffelser. Brudd på regelverket kan føre til sanksjoner i form av erstatningskrav, overtredelsesgebyr, mislykkede anskaffelser og 6

7 redusert tillit (svekket omdømme) hos både befolkning, myndigheter, leverandører og samarbeidspartnere. Leverandøroppfølging er også av stor betydning for virksomhetens omdømme. Selv om det er inngått en god avtale med en leverandør, kan den offentlige virksomhetens omdømme svekkes dersom leverandørene bryter vilkårene i avtalen, og særlig hvis dette avdekkes av andre enn den offentlige virksomheten selv. Dårlig leverandøroppfølging gir inntrykk av en offentlig virksomhet som enten ikke bryr seg eller ikke har kontroll. Begge deler kan oppfattes som at virksomheten ikke tar oppdraget med å forvalte samfunnets ressurser på alvor. PLANLEGGING GJENNOMFØRING OPPFØLGING Ønsket adferd Grundig behovsdefinering og planlegging av anskaffelsen. Innkjøp som følger regelverket for offentlige anskaffelser. Presise og styringsdyktige avtaledokumenter. Tett oppfølging av leverandøren for å sikre at avtalt pris og kvalitet leveres gjennom hele avtale perioden. Uønsket adferd Mangelfull behovsdefinering og planlegging av anskaffelsen. Ulovlige direkteanskaffelser. Upresise og lite styringsdyktige avtaledokumenter. Manglende oppfølging av leverandøren etter avtale inngåelse. 7

8 Hva er sammenhengen mellom omdømme og miljø- og samfunnsansvar? Det som har størst betydning for offentlige virksomheters omdømme 1 er forhold knyttet til virksomhetens samfunnsrolle og forvaltning, som å vise god dømmekraft, opptre etisk, ta miljøansvar og bruke samfunnets ressurser ansvarlig. Som innkjøpsansvarlig i offentlig sektor har man en sentral rolle i disse områdene av virksomheten. Derfor vil gode, ansvarlige innkjøpere, som inkluderer miljø- og samfunnsansvar i anskaffelsene, kunne bidra sterkt til hele den offentlige virksomhetens omdømme. Hvordan inkludere miljø- og samfunnsansvar i praksis? Alle offentlige virksomheter bør ha et bevisst forhold til egen påvirkning når det gjelder miljø, etiske og sosiale hensyn, samt problemstillinger knyttet til disse. Det er imidlertid ikke alltid klart hvor langt ansvaret for miljø og etiske/sosiale hensyn går nedover i leveransekjeden. Som hovedregel bør virksomheten ha ansvaret for det den direkte kan påvirke gjennom innkjøp og produksjon. For å gjennomføre gode offentlige innkjøp, med miljø- og samfunnsansvar i fokus, er det viktig at man inkluderer vurderinger rundt dette under hele innkjøpsprosessen: Definisjon av behov Definisjon av kontraktsgjenstanden Miljø- og samfunnsansvar Krav til ytelse eller funksjon Kvalifikasjonskrav leverandørenes kompetanse Tildelingskriterier Kontraktskrav/kontraktsvilkår Kontraktsadministrasjon/oppfølging 8 1 Resultater fra RepTrak Offentlig, en måling av norske offentlige virksomheter og kommuners omdømme, som ble gjennomført i 2010.

9 9

10 Hvordan kan Knutepunkt Oppland bidra? Knutepunkt Oppland er en faglig støttetjeneste for statlige og kommunale virksomheter for å innarbeide samfunnsansvar og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Dette vil først og fremst gjøres gjennom tilrettelegging og kompetanseheving, slik at offentlige innkjøpere kan heve kompetansen på området. Rent konkret kan Knutepunkt Oppland videreformidle kunnskap om mer miljøvennlige anskaffelser videreformidle gode og tilgjengelig verktøy for miljøhensyn i anskaffelser yte praktisk bistand ved enkeltkjøp veilede virksomhetene i utvikling og implementering av en anskaffelsesstrategi hvor miljø er inkluder bidra til at regionenes oppdragsgivere opptrer som krevende kunder i en god dialog med markedet for å fremme innovasjon og utvikling Les mer på Her finner du verktøy og maler for offentlige anskaffelser, praktiske eksempler, foredrag og presentasjoner, samt en oversikt over seminarer og konferanser. Kontaktinformasjon: Prosjektleder Arve Sandvoll, tlf , mob Les mer om miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser i brosjyren «Presentasjonshefte Knutepunkt Oppland» 10

11 Notater: 11

12 NORD-GUDBRANDSDAL Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal tlf MIDT-GUDBRANDSDAL Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal tlf LILLEHAMMER-REGIONEN Regionrådet i Lillehammer-regionen tlf Dovre Lesja Lom Nord-Fron Sør-Fron Ringebu Lillehammer Gausdal Øyer Skjåk Sel Vågå HADELAND Regionrådet for Hadeland tlf Jevnaker Gran Lunner GJØVIKREGIONEN Regionrådet i Gjøvikregionen tlf Gjøvik Vestre Toten Østre Toten VALDRES Valdres Natur- og Kulturpark tlf Nord-Aurdal Sør-Aurdal Øystre Slidre Nordre Land Søndre Land Vestre Slidre Etnedal Vang Besøksadresse: Kirkegata 76 Postadresse: Postboks 988, 2626 Lillehammer Telefon: E-post:

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer

KOMMUNEBILDE FOR NORD GUDBRANDSDALEN

KOMMUNEBILDE FOR NORD GUDBRANDSDALEN KOMMUNEBILDE FOR NORD GUDBRANDSDALEN 28 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 2 BEFOLKNINGSDATA... 5 2.1 Befolkningssammensetning... 5 2.2 Fødselsoverskudd... 5 2.3 Inn- og utflytting... 6 2.4 Pendling...

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Hva er etikk? Etikk (av gr. ethos, skikk) er læren om de normer og verdier som skal styre våre handlinger med sikte på rett og galt, godt og ondt. Sagt på en annen måte er etikk de

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Norengros AS MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2014 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk Etisk Regelverk Forord Regnskapsførere er underlagt krav om autorisasjon dersom regnskapsføring skal drives i næring for andre. Regler om autorisasjonsplikt, regnskapsføring og hvilke lover og regler som

Detaljer

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige 02/03 Forord NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser både fordi det bidrar til god samfunnsøkonomi og

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NHOs politikkdokument 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bedre offentlig innkjøpspraksis... 4 3. Modernisering av anskaffelsesreglene... 6 4. Mindre bedrifters rolle... 9 5. Innovative

Detaljer

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 1 2 3 LM-SAK 6/12 UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken?

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? En veileder fra NHO for bedrifter i deres eget arbeid med holdninger og praksis knyttet til gaver, representasjon og utgiftsdekning for andre

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken (forfall) Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug, 1. vara

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler?

Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? ØF-rapport nr. 13/2010 Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? av Atle Hauge og Katrine B. Solbu ØF-rapport nr. 13/2010 Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? av Atle Hauge og Katrine

Detaljer

Ansvar etterlevelse av lover og regler. Veileder fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Ansvar etterlevelse av lover og regler. Veileder fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Ansvar etterlevelse av lover og regler Veileder fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg INNHOLD s 3 s 5 s 9 s 11 s 12 s 14 Om EBA Hvorfor er etikk viktig i entreprenørbransjen Veileder og sjekkliste for

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer