Nasjonalt sykkelregnskap 2015 PER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt sykkelregnskap 2015 PER"

Transkript

1 Nasjonalt sykkelregnskap 2015 PER Foto: Knut Opeide

2 Foto: Knut Opeide 2

3 INNHOLD 1. SYKKELTRAFIKK 6 Sykkelreisenes andel av alle reiser 6 Transportmiddelfordeling for alle reiser 6 Gjennomsnittlig reiselengde på sykkel 7 Andel sykkelreiser for ulike formål 7 Gjennomsnittlige reiselengder 7 Sykkelandelen i norske kommuner 8 Andel sykkelreiser i prosent ulike måneder 8 2. BARNS GÅING OG SYKLING 10 Andel barn (6-12 år) som går og sykler til skolen 10 Transportmiddel til og fra skolen 10 Reisemåte til skolen fordelt etter alder 11 Reisemåte til skolen etter bosted 11 Hvor stor del av skoleveg som har fortau eller gang- og sykkelveg 12 Barns fritidsreiser SYKKELANLEGG 14 Nybygde anlegg på riksvegnettet 14 Gang og sykkelanlegg på fylkesvegnettet 15 Gang og sykkelanlegg på kommunalt vegnett BEVILGNINGER 17 Bevilget over statsbudsjettet til tilrettelegging på riksvegnettet 17 Tilskuddsordning for økt sykkelbruk 17 Planlagte rammer for investeringer DRIFT 19 Sykkelveginspeksjoner av riksveger 19 Oppfølging av driftskontraktene for gang- og sykkelanlegg 19 Asfaltering av gang- og sykkelanlegg PLANLEGGING 21 Kommuner med sykkelbyavtaler 21 Kommuner med plan for hovedsykkelvegnett TRAFIKKSIKKERHET 23 Drepte og hardt skadde syklister 23 Sykehusrapporterte ulykker med sykkel 23 Bruk av sykkelhjelm, tilstand og mål ANNET 26 Hvor mange har tilgang til sykkel? 26 Sykkelsalg 26 Elsykkel-salget 26 3

4 FORORD I Nasjonalt sykkelregnskap for 2015 kan du finne viktige fakta om arbeidet med tilrettelegging for økt sykling. Hva blir gjort og hva er resultatene så langt? Vi håper at mange vil ha nytte av at tall og fakta på denne måten blir lett tilgjengelig på ett sted. Innholdet i dette regnskapet må man ellers hente fra mange forskjellige kilder. Et sykkelregnskap er et godt verktøy for å følge opp og synliggjøre den samlede felles innsatsen for økt sykling. Flere kommuner i Danmark, særlig København, har lang erfaring med å utarbeide sykkelregnskap. Vegdirektoratet har utarbeidet en egen mal og metodikk for hvordan kommuner i Norge på tilsvarende måte kan oppsummere innsats og status. (Sykkelregnskap. Statens vegvesens rapporter Nr. 211). Det første nasjonale regnskapet ble laget for 2014, mens dette altså oppsummerer situasjonen ved utgangen av Vi arbeider nå også med et nasjonalt gåregnskap og et nasjonalt kollektivregnskap. Oslo 2. august 2016 Anne Ogner Avdelingsdirektør Transportplanlegging Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen 4

5 Foto: Knut Opeide 5

6 Nasjonalt sykkelregnskap SYKKELTRAFIKK SYKKELREISENES ANDEL AV ALLE REISER 10 % 9 % 8 % 8 % Mål NTP % 6 % 6,2 % 6,5 % 5,6 % 5 % 4 % 4,4 % 4,5 % 4,2 % 4,5 % 3 % 2 % 1 % 0 % /14 Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 (TØI-rapport 1383/2014). Tallene her er fra den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen. Denne undersøkelsen har blitt foretatt hvert fjerde år. Fra høsten 2016 skal den gjøres kontinuerlig. De første nye tallene kan antagelig publiseres våren I Nasjonal sykkelstrategi og Nasjonal transportplan (NTP) er målet en nasjonal sykkelandel på 8 % innen Målet var 8 % også i NTP og NTP TRANSPORTMIDDELFORDELING FOR ALLE REISER Transportmiddel /14 Til fots Sykkel Kollektiv Bilfører Bilpassasjer MC/ Annet Sum Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 (TØI-rapport 1383/2014). 6

7 Nasjonalt sykkelregnskap 2015 GJENNOMSNITTLIG REISELENGDE PÅ SYKKEL 6 km 5,0 km 4 km 2 km 2,1 km 2,6 km 3,0 km 2,9 km 3,3 km 4,0 km 0 km /14 Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 (TØI-rapport 1383/2014). ANDEL SYKKELREISER FOR ULIKE FORMÅL Til fots Sykkel Bilfører Bilpassasjer Kollektivt Fritid og besøk 33 % 5 % 41 % 12 % 8 % Omsorg 11 % 2 % 80 % 5 % 2 % Innkjøp 21 % 3 % 61 % 9 % 5 % Skole 31 % 10 % 11 % 8 % 37 % Arbeid 11 % 7 % 62 % 3 % 16 % Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 (TØI-rapport 1383/2014). I tillegg til transportformene i tabellen er 1 prosent av reisene foretatt med MC/annet. Dette tallet er det samme alle år med nasjonal reisevaneundersøkelse. GJENNOMSNITTLIGE REISELENGDER 2013/ Til fots 2,2 km 1,7 km Sykkel 5,1 km 4 km Kollektiv 27,7 km 35,6 km Bilfører 15,8 km 13,6 km Bilpassasjer 21,7 km 17,4 km MC/moped 8,6 km 13 km Alle reiser 14,5 km 12 km Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 (TØI-rapport 1383/2014). 7

8 Nasjonalt sykkelregnskap 2015 SYKKELANDELEN I NORSKE KOMMUNER Alta 5 % Tromsø 4 % Harstad 3 % Bodø 7 % Trondheim 9 % Molde 4 % Kristiansund 3 % Ålesund 3 % Bergen 3 % Stavanger 8 % Lillehammer 4 % Hamar 8 % Gjøvik 2 % Elverum 7 % Oslo 5 % Fredrikstad 5 % Kristiansand 10 % Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 (TØI-rapport 1383/2014). Oversikten over viser sykkelreisenes andel av alle reiser i norske kommuner med over 1000 personer som besvarte spørsmålene i den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14. ANDEL SYKKELREISER I PROSENT ULIKE MÅNEDER 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Desember November Oktober September August Juli Juni Mai April Mars Februar Januar 1,6 % 1,5 % 3,4 % 6,6 % 6,9 % 6,5 % 6,7 % 5,7 % 5,1 % 4,2 % 3,5 % 2,0 % Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 (TØI-rapport 1383/2014). Hvor stor andel av alle reiser som foretas med sykkel varierer mye gjennom året, med høyest andel i sommermånedene. Samlet for månedene desember, januar, februar og mars har sykkelreisenes andel av alle reiser økt fra 1,1 % i 2009 til 2,1 % i 2013/14. 8

9 Foto: Knut Opeide 9

10 Nasjonalt sykkelregnskap BARNS GÅING OG SYKLING ANDEL BARN (6-12 ÅR) SOM GÅR OG SYKLER TIL SKOLEN 100 % 80 % 80 % Mål NTP % 40 % 20 % 0 % 61 % 60 % 59 % Total 47 % 12 % 44 % 16 % Barn 48 % som går 13 % Barn som sykler /14 Kilde: Barnas aktiviteter og daglige reiser 2013/2014. (TØI-rapport 1413/2015) Tallet er et gjennomsnitt av svarene fra sommerhalvåret og vinterhalvåret. Om vinteren synker sykkelandelen, mens fotgjengerandelen stiger. Denne reisevaneundersøkelsen for barn er gjennomført tre ganger. Målet i NTP er at 80 % av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen. TRANSPORTMIDDEL TIL OG FRA SKOLEN Til skolen Fra skolen 60 % 50 % 48 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 13 % 13 % 15 % 13 % 0 % Til fots Sykkel Kollektiv Bil 24 % 24 % Kilde: Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/2014 (TØI-rapport 1413/2015) 10

11 Nasjonalt sykkelregnskap 2015 REISEMÅTE TIL SKOLEN FORDELT ETTER ALDER Til fots Sykkel Kollektivt Bil 46 % 37 % 22 % 21 % 11 % 9 % 13 % 11 % 15 % 9 % 18 % 15 % 6 % 12 % 27 % 25 % 18 % 18 % 20 % 5 % 2 % 32 % 40 % 57 % 58 % 51 % 51 % 51 % 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse Kilde: Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/2014 (TØI-rapport 1413/2015) REISEMÅTE TIL SKOLEN ETTER BOSTED Til fots Sykkel Kollektivt Bil 14 % 25 % 28 % 34 % 21 % 7 % 10 % 7 % 14 % 11 % 18 % 12 % 14 % 35 % 11 % 69 % 54 % 43 % 40 % 33 % Oslo Bergen Trondheim Stavanger Omegn Oslo, Bergen Trondheim Oslo Neste seks største byer Mindre byer Resten Kilde: Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/2014 (TØI-rapport 1413/2015) 11

12 Nasjonalt sykkelregnskap 2015 HVOR STOR DEL AV SKOLEVEG SOM HAR FORTAU ELLER GANG- OG SYKKELVEG / % 20 % 10 % 31 % 27 % 25 % 30 % 12 % 11 % 16 % 17 % 20 % 11 % 0 % Hele Nesten hele Ca. halvparten En liten del Ingen del Kilde: Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/2014 (TØI-rapport 1413/2015) Barn som bor i de fire største byene har oftere fortau, gang- og sykkelveg eller 30 km/t fartsgrense, enn barn i mindre byer, tettsteder og spredtbygde områder. De som har kort veg til skolen, har oftere fortau, gang- og sykkelveg eller strekning med 30 km/t fartsgrense, enn barn med lengre skoleveg. BARNS FRITIDSREISER Til fots Sykkel Kollektivt Bil Annet 1 % 1 % 1 % 62 % 55 % 67 % 68 % 48 % 45 % 73 % 78 % 2 % 10 % 25 % 4 % 10 % 30 % 2 % 16 % 15 % 2 % 16 % 14 % 18 % 34 % 15 % 40 % 2 % 9 % 16 % 4 % 4 % 13 % Musikk 2005 Musikk 2013/14 Sport 2005 Sport 2013/14 Fritidsklubb 2005 Fritidsklubb 2013/14 Andre akt Andre akt. 2013/14 Kilde: Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/2014 (TØI-rapport 1413/2015) Barn i alderen 6-12 år og foreldrene deres ble spurt om hvordan barna reiser til fritidsaktiviteter. Reiseavstand har mye å si. Det er flere som går og sykler til fritidsklubb i nærområdet enn til andre organiserte aktiviteter. 12

13 Foto: Knut Opeide 13

14 Nasjonalt sykkelregnskap SYKKELANLEGG NYBYGDE ANLEGG PÅ RIKSVEGNETTET År: Antall km tilrettelagt for gående og syklende i byer og tettsteder (riksveg) 6,8 km 6 km 12,7 km 8 km 13,5 km År: Antall km tilretttelagt for gående og syklister totalt (riksveg) 37 km 37 km 41 km 68,1 km 37,1 km Kilde: Statens vegvesens årsrapporter 2011, 2012, 2013, 2014 og År: Antall km tilrettelagt for gående og syklister i byer og tettsteder (riksveg) Antall km tilrettelagt for gående og syklister totalt (riksveg) Mål i handlingsprogrammet Tilrettelagt Prosentvis måloppnåelse halvveis i perioden 47 km 21,5 km 45,7 % 175 km 105,2 km 60,1 % I Nasjonal transportplan er det lagt opp til at det skal bygges omtrent 750 km gang- og sykkelanlegg langs riksveg i tiårsperioden. Av dette skal 240 km inngå i det sammenhengende sykkelvegnettet i byer og tettsteder. 14

15 Nasjonalt sykkelregnskap 2015 GANG OG SYKKELANLEGG PÅ FYLKESVEGNETTET År: Status totalt km* km* km* Antall kilometer tilrettelagt for gående og syklende langs 17 km** 55,9 km*** 83,4 km*** fylkesveg *Kilde: Nasjonal vegdatabank **Kilde: SSB Statistikkbanken ( ) b, SSB Statistikkbanken ( )c *** Kilde: Trafikksikkerhetsutviklingen 2015 År: Antall km tilrettelagt for gående og syklister Mål i handlingsprogrammet Tilrettelagt Prosentvis måloppnåelse halvveis i perioden 250 km 139,3 km 55,7 % GANG OG SYKKELANLEGG PÅ KOMMUNALT VEGNETT År: Antall kilometer gang- og sykkelveg som er kommunalt ansvar Kilde: Nasjonal vegdatabank (NVDB) km km km Dataene er hentet ut på samme tidspunkt for hvert år (31.12). Differansen mellom 2015 og 2014 er 431 km. Denne endringen er ikke kun nybygging av veg, men inkluderer også omklassifisering av veg (for eksempel at fylkesveg har blitt kommunal veg). 15

16 Foto: Knut Opeide 16

17 Nasjonalt sykkelregnskap BEVILGNINGER BEVILGET OVER STATSBUDSJETTET (POST 30) TIL TILRETTELEGGING PÅ RIKSVEGNETTET År: Tiltak for gående og syklende Ekstern finansiering (bompenger) lagt til grunn Totalt 301, ,6 427, , Kilde: Statsbudsjettet for budsjettårene 2012, 2013, 2014, 2015 og I Nasjonal transportplan ble det lagt opp til at det i snitt for tiårsperioden årlig skulle bevilges 821 millioner (2013-kroner). Handlingsprogrammet til Statens vegvesen for legger til grunn 580 millioner i årlig gjennomsnitt for årene og deretter en opptrapping til 821 millioner kroner i årlig snitt for årene TILSKUDDSORDNING FOR ØKT SYKKELBRUK År: Tilskudd for gang- og sykkelveger ,5 Kilde: Statsbudsjettet 2014, 2015 og Stortinget vedtok i 2014 opprettelsen av en ny tilskuddsordning for økt sykkelbruk. Alle kommuner og fylkeskommuner kan søke om statlig tilskudd til 50 % finansiering av tiltak for syklende. PLANLAGTE RAMMER FOR INVESTERINGER PÅ RIKSVEGER I NASJONAL TRANSPORTPLAN År: Tiltak for syklende og gående Årlig gjennomsnitt Årlig gjennomsnitt oner * Summene er oppgitt i 2013-kroner. De totale rammene for sykkel og gange i Nasjonal transportplan er 8,2 milliarder kroner inkl. mva. Handlingsprogrammet til Statens vegvesen for legger til grunn om lag millioner kroner i statlige midler til tilrettelegging for gående og syklende i perioden. I tillegg er det lagt til grunn om lag 700 i annen finansiering, hovedsakelig bompengefinansiering. 17

18 Foto: Knut Opeide 18

19 Nasjonalt sykkelregnskap DRIFT SYKKELVEGINSPEKSJONER AV RIKSVEGER ,8 km 32,4 km 65,0 km 82,0 km 81,0 km 126,0 km 114,0 km 126,0 km 122,7 km 179,2 km 0 km 50 km 100 km 150 km Antall km sykkelruter inspisert langs Antall km sykkelruter langs riksveg som er = = riksveg inneværende år inspisert og forbedret inneværende år Kilde: Statens vegvesens årsrapporter 2012, 2013, 2014 og Sykkelveginspeksjoner skal gjennomføres for alle sykkelruter langs riksvegnettet innen utløpet av Fra og med 2010 er det inspisert 657,3 km og 403,9 km er utbedret. Dette innebærer at 46 % av sykkelrutene er inspisert og 28 % er utbedret. OPPFØLGING AV DRIFTSKONTRAKTENE FOR GANG- OG SYKKELANLEGG Antall gjennomførte kontroller Antall mangler Kilde: Statens vegvesens årsrapporter 2012, 2013, 2014 og ASFALTERING AV GANG- OG SYKKELANLEGG År: Antall km Kilde: Statens vegvesens nøkkeltallsrapporter 2011, 2012 og Regionenes årsrapporter 2014 og

20 Foto: Knut Opeide 20

21 Nasjonalt sykkelregnskap PLANLEGGING KOMMUNER MED SYKKELBYAVTALER Antall byer som har inngått forpliktende avtaler om konsentrert innsats for økt sykkeltrafikk i dette året Antall byer/tettsteder med gjeldende avtale Kilde: Statens vegvesen årsrapporter 2012, 2013, 2014 og En sykkelbyavtale er et samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og Statens vegvesen om i en gitt periode satse ekstra på tilrettelegging for økt sykkeltrafikk. Avtaleperioden går over fire år og kan forlenges hvis det lages en ny avtale. Det varierer fra kontrakt til kontrakt hva som skal gjøres. Men for å få en sykkelbyavtale må man ha en vedtatt plan for hovedsykkelvegnett. 28 KOMMUNER MED PLAN FOR HOVEDSYKKELVEGNETT

22 Foto: Knut Opeide 22

23 Nasjonalt sykkelregnskap TRAFIKKSIKKERHET DREPTE OG HARDT SKADDE SYKLISTER År: Antall drepte syklister Antall hardt skadde syklister Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) Statistikken er hentet fra SSB og omfatter ulykker som er meldt til politiet. Dødsfall som inntreffer inntil 30 dager etter ulykkesdato er tatt med i statistikken, mens selvmordsaker og ulykker som skyldes illebefinnende ikke blir medregnet. De fleste eneulykker med sykkel meldes ikke til politiet og inngår dermed ikke den offisielle statistikken. På oppdrag fra Helsedirektoratet og med støtte fra Statens vegvesen gjennomførte Oslo skadelegevakt i 2014 registrering av skader fra alle typer sykkelulykker på veger og gater personer ble registrert, mens offisielle tall fra SSB viser 125 tilfeller. Underrapporteringen øker når skadegraden minsker. Større byer er noe mer utsatt enn mindre byer grunnet mer komplekst trafikkforhold, men registreringer i bl.a. Harstad kommune over flere år viser også stor underrapportering. SYKEHUSRAPPORTERTE ULYKKER MED SYKKEL År: Antall Kilde: Helsedirektoratets pasientregister 2011, 2012, 2013, 2014 og De eldste tallene kommer fra et lite antall helsevirksomheter. Antallet rapporteringspliktige enheter som har rapportert dataene sine til Norsk pasientregister (NPR) øker fra år til år. Helsedirektoratets pasientregister mottar ulykkestall fra ulike helseforetak og virksomheter. Antall rapporteringspliktige enheter har økt fra år til år. Tabellen kan ikke brukes til å tolke utviklingen av ulykker. 23

24 Nasjonalt sykkelregnskap 2015 BRUK AV SYKKELHJELM, TILSTAND OG MÅL Barn under 12 år 100 % 80 % 60 % 40 % 90 % Mål for ,0 % 71,4 % 62,9 % 64,2 % 86,6 % 79,1 % 73,0 % 72,8 % 75,4 % 76,7 % 20 % 0 % Alle over 12 år 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 60 % Mål for ,8 % 38,1 % 35,1 % 40,5 % 45,5 % 48,9 % 47,2 % 52,0 % 49,3 % 56,1 % 0 % Kilde: Trafikksikkerhetsutviklingen Oppfølging av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

25 Foto: Knut Opeide 25

26 Nasjonalt sykkelregnskap ANNET HVOR MANGE HAR TILGANG TIL SYKKEL? År: /14 Tilgang 77 % (3) 78 % (3) 80 % (3) 76 % (2) 76 % (2) 77 % (1) 75% (1) Kilde: (1) Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (3) RVU 1998, (2) RVU 2005, (RVU 2013/14). SYKKELSALG År: Antall solgte sykler Kilde: Sportsbransjens bransjeoppdatering 2011, 2012, 2013, 2014 og Det finnes ikke nøyaktig statistikk på salget av sykler i Norge. Tallene er Sportsbransjens anslag og inkluderer trehjulssykler og elsykler. ELSYKKEL-SALGET År: Estimat av samlet elsykkel-salg Kilde: Elbilforeningen

27

28 Foto: Knut Opeide Statens vegvesen Vegdirektoratet Publikasjonsekspedisjonen Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Tlf. ( ) vegvesen.no Trygt fram sammen

Nasjonalt sykkelregnskap 2014 PER

Nasjonalt sykkelregnskap 2014 PER Nasjonalt sykkelregnskap 2014 PER 31.12.2014 Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide 2 INNHOLD FORORD s. 4 1. SYKKELTRAFIKK Sykkelreisenes andel av alle reiser Gjennomsnittlig reiselengde Sykkelandelen i norske

Detaljer

Nasjonalt sykkelregnskap 2016 PER

Nasjonalt sykkelregnskap 2016 PER Nasjonalt sykkelregnskap 2016 PER 31.12.2016 Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide 2 INNHOLD 1. SYKKELTRAFIKK 6 Sykkelreisenes andel av alle reiser 6 Gjennomsnittlig reiselengde 6 Transportmiddelfordeling

Detaljer

Nasjonalt kollektivregnskap 2015 PER

Nasjonalt kollektivregnskap 2015 PER Nasjonalt kollektivregnskap 2015 PER 31.12.2015 Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen 2 INNHOLD 1. KOLLEKTIVTRAFIKKENS OMFANG 6 Kollektivtrafikkens andel av den totale

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? La oss snakke litt om Hvor er vi? (Nasjonalt sykkelregnskap 2015) Hvor skal vi? (NTP) Statsbudsjettet Tilskuddsordningen Nye rapporter

Detaljer

NTP Nasjonal sykkelstrategi

NTP Nasjonal sykkelstrategi NTP Nasjonal sykkelstrategi Kurs i sykkelhåndboka og planlegging av veganlegg for sykkeltrafikk, Hamar 12.-13. oktober 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet SVVs oppgaver mht sykkel Nasjonal transportplan

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? Temaer Målene Nå-situasjon og avvik Statens vegvesens rolle Statens virkemidler Tilskuddsordningen Nye kriterier for toveis sykling

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

SATS PÅ SYKKEL. Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi. Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010. Marit Espeland, Vegdirektoratet

SATS PÅ SYKKEL. Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi. Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010. Marit Espeland, Vegdirektoratet SATS PÅ SYKKEL Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern organisering i SVV Vegdirektoratet Marit Espeland/

Detaljer

Nye mål for sykkelandel i byer

Nye mål for sykkelandel i byer Nye mål for sykkelandel i byer - hvordan jobbe for å nå disse målene? Samling for sykkelbyene i Region sør Kongsberg 25. oktober Solveig Hovda, Statens vegvesen, Region sør Nye mål for sykkelandeler Fra

Detaljer

Sykkelarbeid i Region vest. Anja Wannag Regional sykkelkoordinator Satens vegvesen, Region vest

Sykkelarbeid i Region vest. Anja Wannag Regional sykkelkoordinator Satens vegvesen, Region vest Sykkelarbeid i Region vest Anja Wannag Regional sykkelkoordinator Satens vegvesen, Region vest Tema: Nasjonal transportplan(ntp): Rutevise utredninger 2018-2050 Sykkeltilbudet langs riksveg i Region vest

Detaljer

Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle?

Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle? Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle? Hvordan skal vi få til å øke andel syklister fra 4% til 8%? Hvilken strategi skal velges og er vi på vei mot målet? Tekna: Transport- og trafikkanalyser

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

Hva skjer på sykkel i Region midt?

Hva skjer på sykkel i Region midt? Hva skjer på sykkel i Region midt? Sykkelbynettverket - Samling for Region midt Trondheim 4. oktober 2016 Tore Kvaal, Statens vegvesen Regional samling i sykkelbynettverket Møteplass for å: Presentere

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle

Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle Statens vegvesens oppfølging blant annet gjennom sykkelveginspeksjoner Hege Herheim Tassell Utbyggingsavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet Delmål

Detaljer

Hvordan planlegges det for økt sykkelbruk i norske byer?

Hvordan planlegges det for økt sykkelbruk i norske byer? Frokostseminar Urbanet 09.12.2014 Hvordan planlegges det for økt sykkelbruk i norske byer? 09. 12. 2014 Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Nullvekstmålet i NTP Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen:

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? La oss snakke litt om Målene Nå-situasjonen Statens vegvesens rolle Statens virkemidler Den nye tilskuddsordningen Nye studier om

Detaljer

Hva skjer på sykkel i Region midt?

Hva skjer på sykkel i Region midt? Hva skjer på sykkel i Region midt? Sykkelbynettverket - Samling for Region midt Levanger 29. september 2015 Tore Kvaal, Statens vegvesen Regional samling i sykkelbynettverket Meningsutveksling Hva skjer

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? La oss snakke litt om Hvor er vi? (Nasjonalt sykkelregnskap 2015) Hvor skal vi? (nåværende og neste NTP) Hvem er vi (Statens vegvesens

Detaljer

Nasjonalt kollektivregnskap 2016 PER

Nasjonalt kollektivregnskap 2016 PER Nasjonalt kollektivregnskap 2016 PER 31.12.2016 Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Bjørvika i Oslo. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen 2 FORORD I Nasjonalt kollektivregnskap for 2016 kan du finne fakta

Detaljer

Sykkelregnskapet for Oslo 2014 og 2015

Sykkelregnskapet for Oslo 2014 og 2015 Sykkelregnskapet for 2014 og 2015 21 nye sykkeltellere 20 % er enige i at er en god sykkelby Årlig helsegevinst på over 3 milliarder kr 694 nye sykkelparkeringsplasser 10,5 km med ny tilrettelegging Investeringer

Detaljer

Sykkelkurs i Kristiansand Torstein Bremset, Vegdirektoratet. Nasjonalt sykkelarbeid

Sykkelkurs i Kristiansand Torstein Bremset, Vegdirektoratet. Nasjonalt sykkelarbeid Sykkelkurs i Kristiansand Torstein Bremset, Vegdirektoratet Nasjonalt sykkelarbeid - Takk for at du sykler! Foto: Reidun Instanes Foto: Bente Tovik Stor medieinteresse Mye om «reversed toll money» på internasjonale

Detaljer

Sykkelregnskapet for Oslo

Sykkelregnskapet for Oslo Sykkelregnskapet for 2013 2017 Totalt 39 sykkeltellere 31 % er enige i at er en god sykkelby Årlig helsegevinst på 4,8 milliarder kr 994 nye sykkelparkeringsplasser 21,5 km ny tilrettelegging Investeringer

Detaljer

Nasjonalt gåregnskap 2017 PER

Nasjonalt gåregnskap 2017 PER Nasjonalt gåregnskap 2017 PER 31.12.2017 Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen 2 INNHOLD 1. REISEVANER 6 Andel hele reiser til fots av alle reiser 6 Transportmiddelfordeling

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? La oss snakke litt om Sykkel, gange og bærekraftig transport i ny NTP Tilskuddsordninger Gode eksempler på enkle tiltak Pilotprosjekter

Detaljer

Flere må sykle! Nasjonal sykkelstrategi

Flere må sykle! Nasjonal sykkelstrategi Flere må sykle! Nasjonal sykkelstrategi Temadag «Aktiv transport» Statens vegvesen Region nord 22. oktober 2012 Marit Espeland, Vegdirektoratet Status fysisk aktivitet og helse En stor andel av den norske

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? La oss snakke litt om Hvor er vi? (Nasjonalt sykkelregnskap 2015) Hvor skal vi? (nåværende og neste NTP) Statens vegvesens rolle

Detaljer

Regionalt sykkelbynettverk

Regionalt sykkelbynettverk Regionalt sykkelbynettverk Sarpsborg 27.-28. mai Mats Larsen Regional sykkelkoordinator, Statens vegvesen Region øst Dag 1: Regionalt sykkelbynettverk, Sarpsborg Forventningsavklaring Gå sammen to og to

Detaljer

Sykkelbynettverket - Region vest mai 2015

Sykkelbynettverket - Region vest mai 2015 Foto: Marit Espeland Sykkelbynettverket - Region vest 6.-7. mai 2015 Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing Marit Espeland Nasjonal sykkelkoordinator, Statens vegvesen Vegdirektoratet 29.01.2016 Nasjonal

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? Foto: Reidun Instanes Nytt fra Vegdirektoratet Målene Nå-situasjon og avvik Statens vegvesens rolle Statens virkemidler Tilskuddsordningen

Detaljer

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging -Nasjonal transportplan -Samarbeid om felles utfordringer Knut Sørgaard Statens vegvesen, Vegdirektoratet Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging,

Detaljer

Nullvekstmålet nullvisjonen

Nullvekstmålet nullvisjonen Nullvekstmålet nullvisjonen 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Antall drepte og hardt skadde Utvikling

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonale sykkelplaner

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonale sykkelplaner Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonale sykkelplaner Hovedtemaer Den nye tilskuddsordningen Bymiljøavtalene Regelverk og håndbøker skal vurderes Utvikle pilotprosjekter for nye løsninger

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg OFFENTLIG

Detaljer

Regional Sykkelstrategi Statens vegvesen

Regional Sykkelstrategi Statens vegvesen Regional Sykkelstrategi Statens vegvesen Henrik Duus Veg- og Transportavdelingen 1 Bakgrunn Denne regionale sykkelstrategien tar utgangspunkt i overordnede mål i Nasjonal transportplan 2014-2023 og Nasjonal

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer

Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter

Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter Gyda Grendstad Utbyggingsavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet Største utfordringer mht sykling og gange - øke status og oppmerksomhet Lite kompetanse

Detaljer

Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Status NTP-forslaget 2014-2023 Transportetatene leverte forslag 29.feb. 2012 Klimaforliket

Detaljer

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet For å kunne vurdere hvordan arbeidet med tilrettelegge for mer sykling og gange virker, er det nødvendig å ha et grunnlag. I dette

Detaljer

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen Bypakker krav til dokumentasjon og effekter Gyda Grendstad Statens vegvesen Byene Veksten må tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling Konsentrert arealbruk Kraftig satsing på Buss Bybane, trikk, metro

Detaljer

Nettverkssamling i Region vest Bergen, november 2016

Nettverkssamling i Region vest Bergen, november 2016 Nettverkssamling i Region vest Bergen, 1.-2. november 2016 Sykkelnytt fra Statens vegvesen Anja Wannag Regional sykkelkoordinator 2016-11-03 2016-11-03 Statens vegvesen sin rolle Riksvegene (10 % av vegnettet,

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg

Detaljer

Transportplanlegging Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet November 2013. Sykkelregnskap. statens vegvesen rapporter Nr.

Transportplanlegging Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet November 2013. Sykkelregnskap. statens vegvesen rapporter Nr. Transportplanlegging Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet November 2013 Sykkelregnskap statens vegvesen rapporter Nr. 211 Statens vegvesen rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Vinterkonferanse 20 og 21 mars 2019 Endringer, utfordringer og muligheter

Vinterkonferanse 20 og 21 mars 2019 Endringer, utfordringer og muligheter Vinterkonferanse 20 og 21 mars 2019 Endringer, utfordringer og muligheter Trafikksikkerhet om vinteren Statens vegvesen TS seksjonen i Vegdirektoratet 18.03.2019 Vinterkonferanse 2019 1 Nullvisjonen har

Detaljer

Fremtidens transportløsninger i byområdene. Bypakke Buskerudbyen. Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011

Fremtidens transportløsninger i byområdene. Bypakke Buskerudbyen. Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011 Fremtidens transportløsninger i byområdene Bypakke Buskerudbyen Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011 Trender og drivkrefter Sterk befolkningsvekst i byområdene Befolkningen ventes

Detaljer

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14 Sammendrag: Barns aktiviteter og daglige reiser i 213/14 TØI rapport 1413/21 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke Oslo 21, 88 sider Hvert fjerde barn i alderen 6-12 år kjøres til skolen av foreldre/foresatte,

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 22.01.2018 Drepte i vegtrafikken Årsrapport STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 395 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg ?

Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg ? Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 214-217? v/sigurd Løtveit Statens vegvesen, Vegdirektoratet Målhierarkiet i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 214-217 1.

Detaljer

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse SYKKELBYEN ALTA Prosjektbeskrivelse 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 Sykkeltellinger... 4 2. VISJON, MÅL OG STRATEGIER... 5 HOVEDMÅL... 5 DELMÅL 1: Øke sykkelandelen med 8 % årlig... 5

Detaljer

Regionalsamling for folkehelse, Gamle slakthuset 18.03.14. Torgeir Hellesen, prosjektleder sykkelbyen Haugesund-Karmøy

Regionalsamling for folkehelse, Gamle slakthuset 18.03.14. Torgeir Hellesen, prosjektleder sykkelbyen Haugesund-Karmøy Regionalsamling for folkehelse, Gamle slakthuset 18.03.14 Torgeir Hellesen, prosjektleder sykkelbyen Haugesund-Karmøy Bakgrunn: Nasjonal Transportplan gav i forrige periode Statens vegvesen i oppgave om

Detaljer

Risiko, ulykker og eksponering. BEST formidlingsseminar 11. april 2018 Torkel Bjørnskau, TØI

Risiko, ulykker og eksponering. BEST formidlingsseminar 11. april 2018 Torkel Bjørnskau, TØI Risiko, ulykker og eksponering BEST formidlingsseminar 11. april 2018 Torkel Bjørnskau, TØI Disposisjon 1. Risiko generelt/historisk beregninger basert på RVU og SSB/STRAKS 2. Risiko for bilførere (og

Detaljer

Vi vil ha flere til å sykle og gå!

Vi vil ha flere til å sykle og gå! Foto: Knut Opeide Vi vil ha flere til å sykle og gå! Hvordan bygge sikre og gode anlegg for gående og syklende? Tanja Loftsgarden, Vegdirektoratet Resultatkonferanse om trafikksikkerhet, 14. juni 2016

Detaljer

Torstein Bremset, seniorrådgiver Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonalt sykkelarbeid

Torstein Bremset, seniorrådgiver Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonalt sykkelarbeid Torstein Bremset, seniorrådgiver Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonalt sykkelarbeid Temaer Den nye tilskuddsordningen Regler og håndbøker skal vurderes Pilotprosjekter Ny rapport om før- og etterundersøkelser

Detaljer

Vedlegg til planprogram. Analyse av trafikkulykker i Trondheim kommune

Vedlegg til planprogram. Analyse av trafikkulykker i Trondheim kommune Vedlegg til planprogram Analyse av trafikkulykker i Trondheim kommune 2008-2017 Innhold 1. Sammendrag 2 2. Innhenting og behandling av data 3 3. Ulykkessituasjon i Trondheim Kommune 4 3.1. Oppsummering

Detaljer

Databehov for god tilrettelegging for gående og syklende

Databehov for god tilrettelegging for gående og syklende Databehov for god tilrettelegging for gående og syklende ITS- og trafikkdatakonferansen 9.-10. oktober Teknologidagene 2012 Marit Espeland, Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Status for etappemål, tilstandsmål og tiltak i planperioden

Status for etappemål, tilstandsmål og tiltak i planperioden Status for etappemål, tilstandsmål og tiltak i planperioden 2014-2017 v/guro Ranes, Vegdirektoratet 1 12. 06. 2018 Dokumenter for oppfølging av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Detaljer

Sykkelbyen Sandefjord

Sykkelbyen Sandefjord Sandefjord Kommune Sykkelbyen Sandefjord Presentasjon 16.9.2015 Sykkelby nettverkssamling region nord 1 Hva er Sykkelbyen Sandefjord? 2 Organisering Styringsgruppe: Ordfører Sandefjord kommune Hovedutvalgsleder

Detaljer

Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken. Rita Ottervik, 23. mars 2017

Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken. Rita Ottervik, 23. mars 2017 Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken Rita Ottervik, 23. mars 2017 2008: Byen og køene vokser - 0 kr fra staten til transport i Trondheim 2017: 0 kr fra staten har blitt 7200 millioner Slik startet

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 01.11.2016 i vegtrafikken 3. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Forslag til planprogram. Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune

Forslag til planprogram. Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune Forslag til planprogram Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune 2020-2024 Innhold 1. Sammendrag 2 2. Innledning 3 2.1. Bakgrunn 3 2.2. Hensikt med trafikksikkerhetsplanen 3 2.3. Arbeidsbeskrivelse

Detaljer

Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing

Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing Sykkelbynettverket - Region sør 18.-19. mars 2015 Marit Espeland Nasjonal sykkelkoordinator Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal sykkelstrategi 2014-23 Budskap:

Detaljer

Sykkelsatsning i Norge hvem planlegges det for? Hilde Solli og Tanja Loftsgarden Urbanet Analyse Årskonferanse 29. august 2014

Sykkelsatsning i Norge hvem planlegges det for? Hilde Solli og Tanja Loftsgarden Urbanet Analyse Årskonferanse 29. august 2014 Sykkelsatsning i Norge hvem planlegges det for? Hilde Solli og Tanja Loftsgarden Urbanet Analyse Årskonferanse 29. august 2014 Agenda Hypoteser om hvordan planlegging og infrastruktur påvirker hvem som

Detaljer

Hvordan vil byproblematikk bli behandlet i NTP- prosessen? Gyda Grendstad - Statens vegvesen Vegdirektoratet

Hvordan vil byproblematikk bli behandlet i NTP- prosessen? Gyda Grendstad - Statens vegvesen Vegdirektoratet Hvordan vil byproblematikk bli behandlet i NTP- prosessen? Gyda Grendstad - Statens vegvesen Vegdirektoratet Noen hovedutfordringer Globaliseringen og det internasjonale perspektivet (store aktører styrer

Detaljer

ALLE. har rett til å komme TRYGT FRAM. Her er de nye standardene for vinterdrift av gang- og sykkelanlegg

ALLE. har rett til å komme TRYGT FRAM. Her er de nye standardene for vinterdrift av gang- og sykkelanlegg ALLE har rett til å komme TRYGT FRAM Her er de nye standardene for vinterdrift av gang- og sykkelanlegg Hva sier den nye vinterdriftsstandarden? Det skal ikke være løssnø og is på riksveger for sykling

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 20.07.2016 i vegtrafikken 2. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 10.06.2014 Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023 vil hovedaktørene

Detaljer

Økt sykling og gåing. Hva er mulighetene i Kongsvinger? Lillebill Marshall, sjefarkitekt Statens vegvesen Region øst

Økt sykling og gåing. Hva er mulighetene i Kongsvinger? Lillebill Marshall, sjefarkitekt Statens vegvesen Region øst Økt sykling og gåing Hva er mulighetene i Kongsvinger? Lillebill Marshall, sjefarkitekt Statens vegvesen Region øst Hvorfor mer sykling og gåing? nyttig for samfunnet smart for den enkelte klima helse

Detaljer

Trafikksikkerhet i storbyområdene - Status og utvikling. v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet i storbyområdene - Status og utvikling. v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet i storbyområdene - Status og utvikling v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet 17.06.2019 De ni storbyområdene Nedre Glomma regionen Oslo-regionen Buskerudbyen Grenland Kristiansand regionen

Detaljer

Regional sykkelstrategi og handlingsplan. Statens vegvesen Region øst 2014 2017

Regional sykkelstrategi og handlingsplan. Statens vegvesen Region øst 2014 2017 Regional sykkelstrategi og handlingsplan Statens vegvesen Region øst 2014 2017 II Foto: Knut Opeide Forord Sykling er i tiden! Dagspressen skriver om det, folk flest har en mening om det og samferdselsplanleggere,

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

Oppfølging av tilstandsmål og tiltak i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Oppfølging av tilstandsmål og tiltak i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Oppfølging av tilstandsmål og tiltak i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Målhierarki i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nivå 1:

Detaljer

Nasjonal sykkelpolitikk. Slik får vi flere til å sykle. Syklistenes Landsforening

Nasjonal sykkelpolitikk. Slik får vi flere til å sykle. Syklistenes Landsforening Syklistenes Landsforening Nasjonal sykkelpolitikk Sykkel er et alternativ og en konkurrent til andre transportmidler på distanser opp til 10 15 km. På korte turer er sykkelen like rask som bil og kollektivtransport.

Detaljer

Avtale for Sykkelbyen Haugesund inkludert fastlandsdelen av Karmøy kommune

Avtale for Sykkelbyen Haugesund inkludert fastlandsdelen av Karmøy kommune Haugesund kommune elkarmøy KOMMUNE Statens vegvesen IO 1( 11 N \ 1 \ I I I Avtale for Sykkelbyen Haugesund inkludert fastlandsdelen av Karmøy kommune - Avtale for Sykkelbyen Haugesund inkludert fastlandsdelen

Detaljer

Mer kollektivtransport, sykkel og gange!

Mer kollektivtransport, sykkel og gange! Mer kollektivtransport, sykkel og gange! Lars Eide seksjonssjef Statens vegvesen Mangedobling av persontransportarbeidet Veksten i persontransportarbeidet har økt mer enn befolkningsveksten de siste 50

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Statens vegvesen sin rolle i aktiv transport Nasjonale føringer og arbeid

Statens vegvesen sin rolle i aktiv transport Nasjonale føringer og arbeid Statens vegvesen sin rolle i aktiv transport Nasjonale føringer og arbeid Inkluderande lokalsamfunn Folkehelse og aktivitet 31.januar 2019 Tingvoll Hanne-Merete Hagset Statens vegvesen 01. 02.2019 Klimagasser

Detaljer

Fakta og statistikk veileder til presentasjon

Fakta og statistikk veileder til presentasjon Fakta og statistikk veileder til presentasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om ulykkesstatistikk om eldre fotgjengere og mulige årsaker. Denne

Detaljer

Sykkel som alternativ hvordan går vi fram?

Sykkel som alternativ hvordan går vi fram? Sykkel som alternativ hvordan går vi fram? Gyda Grendstad Styringsstaben Vegdirektoratet 13.januar 2010 St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan (NTP) 2010-19 Regjeringen legger opp til en transportpolitikk

Detaljer

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker 2005-2008 Ann Karin Midtgaard, Veg-og transportavdelingen, Region sør Finn H Amundsen, Vegdirektørens styringsstab Utviklingsoppgave

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Nytt fra Norge. v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Nytt fra Norge. v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Nytt fra Norge v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 12.06.2014 Sigurd Løtveit, Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal

Detaljer

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 12.04.2013 Eskild Jensen (1925-2013) Vegdirektør 1980-1992 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023

Detaljer

Sykkelekspressveger et attraktivt tilbud for daglige reiser

Sykkelekspressveger et attraktivt tilbud for daglige reiser et attraktivt tilbud for daglige reiser Trond Berget Asplan Viak AS Den nasjonale sykkelkonferansen 4. juni 2018 E6 MANGLERUDPROSJEKTET Statens vegvesen Region øst utarbeider forprosjekt og konsekvensutredning

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet 1 St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Regjeringen presenterer i Nasjonal transportplan mål og viktige

Detaljer

Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser

Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser Sammendrag: Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser Forfattere: Aslak Fyhri Randi Hjorthol Oslo 6, 97 sider Kunnskap om barns reisevaner og fysisk aktivitet har vært meget mangelfull i Norge.

Detaljer

Hvordan får vi flere til å sykle?

Hvordan får vi flere til å sykle? Hvordan får vi flere til å sykle? Signe Gunn Myre Kommunikasjonsrådgiver Statens vegvesen Region sør Kilder: TØI Helsedepartementet Ajzen & Fishbein Statens vegvesen Å velge sykkel framfor bil Hvordan

Detaljer

Transport og reisevaner i Mjøsbyen. Paul Berger Staten vegvesen

Transport og reisevaner i Mjøsbyen. Paul Berger Staten vegvesen Transport og reisevaner i Mjøsbyen Paul Berger Staten vegvesen Hva er framtidens transportløsninger? Utfordringer fra samlingene: For lang reisetid med kollektivtransport, særlig mellom byene For dårlig

Detaljer

Syklistenes Landsforening, Bergen og omegn omegn Postboks 1111 5809 BERGEN www.slf.no hordaland@slf.no Konto: 0530 3035755

Syklistenes Landsforening, Bergen og omegn omegn Postboks 1111 5809 BERGEN www.slf.no hordaland@slf.no Konto: 0530 3035755 2024 Høringsuttalelse organiserer rundt 900 syklister i Hordaland og er pådriver for tilrettelegging og forbedring av syklisters forhold. Vi har gjennomgått planprogrammet og finner det mangelfullt med

Detaljer

Hvor går vi nå Nasjonal transportplan og bypakker. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Hvor går vi nå Nasjonal transportplan og bypakker. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hvor går vi nå Nasjonal transportplan og bypakker Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Bergen 30.november 2012 Status for transportetatenes NTP-forslaget for 2014-2023 Transportetatenes forslag - 29.februar

Detaljer

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. ATP-nettverksamling Kristiansand. Ivar Arne Devik

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. ATP-nettverksamling Kristiansand. Ivar Arne Devik Miljøpakken Satsing på sykkel Trondheim ATP-nettverksamling Kristiansand Ivar Arne Devik Fordeling Veg: 3,64 mrd: Fullføre hovedvegnett og avlastende vegnett Kollektivtransport: 2,03 mrd + 370 mill i belønningsmidler:

Detaljer

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål - 2014 Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen Vegdirektoratet 1 Trafikken i gamle dager 10.06.2015 Resultatkonferanse om trafikksikkerhet

Detaljer

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø Sammendrag: Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø TØI rapport 432/1999 Forfattere: Rune Elvik, Marika Kolbenstvedt, Ingunn Stangeby Oslo 1999, 54 sider Miljøverndepartementet ønsket faktakunnskap

Detaljer

Foto: Knut Opeide Gående

Foto: Knut Opeide Gående Gående 1 Syklende Trygt fram hele året? Ingrid Rindal Øvsteng, Statens vegvesen Vegdirektoratet 2 Jeg vil si noe om: Mål Prinsipper og bakgrunn Utfordringer Bodø Foto: Tom Melby 3 BILDE AV GOD DRIFT. Hva

Detaljer

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk?

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 NKF konferanse 2010 4. Mai 2010 Bjarte Stavenes Etat for plan og geodata Agenda Generelt om sykling i Bergen

Detaljer

Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel. Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013

Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel. Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013 Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013 Nasjonal transportplan 2014-2023 Plan for å utvikle transportsystemet i Norge Grunnlaget for transportetatene

Detaljer