HOTELL. NBTA 2.september- 13. Carl Wilhelm van Kervel Barth Adm.dir. VIA Egencia Norge. Page 1 Confiden,al

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOTELL. NBTA 2.september- 13. Carl Wilhelm van Kervel Barth Adm.dir. VIA Egencia Norge. Page 1 Confiden,al"

Transkript

1 HOTELL NBTA 2.september- 13 Carl Wilhelm van Kervel Barth Adm.dir. VIA Egencia Norge Page 1 Confiden,al

2 Agenda Nye hoteller i Norge og Norden. Internasjonalt hvor er det dyrt, og hvor er det vekst? Utdrag fra VIA Egencia`s undersøkelse om forretningsreiser Fokus ved forhandlinger Egne avtaler eller byråpriser Page 2 Confiden,al

3 Kilder VIA Egencia`s produksjons tall HRR, nr 3 og Horwath Report, Norsk Hotellnæring del NHC (Nordic Hotel Consul,ng) Quarterly Nordic Hotel Report Q1 og Q NHC Norge - Nøkkeltall for første halvår 2013 og juni 2013 PWC European Ci,es Hotel Forecast May 2013 Hot Stats 2013; UK, Europe & MENA Hotel Industry Report HVS Market Intelligence Report Houston 2013 Page 3 Confiden,al

4 Page 4 Confiden,al

5 Norge generelt Q1 vs. Q1 12- klar nedgang - Påvirket av påske Q2 vs. Q2 12 posi,ve tall - Færre helligdager (Nor- shipping) Totalt første halvårsrapport er belegg likt samme periode i `or Liten økning i snibpris. Hotellnæringen går godt i storbyene,d og effek,vitet blir mer og mer vik,g Page 5 Confiden,al

6 Første 6 måneder Oslo & Bærum Sterkt vekst i kapasitet 10% mer i forhold,l % mer på Fornebu Ser ut,l at utbyggingen er i ferd med å roe seg. +/- 400 rom er ventet de neste årene Totalt har belegg gåb ned (- 1%), Bærum (+1,5%), men sterkt økning rominntekter fra 46%,l 54% Fornebu «stjeler» trafikk fra Oslo sentrum og Gardemoen, som bidrar,l dårlig belegg disse steder Påsken påvirker belegg, mens Nor- shipping påvirker snibpris Page 6 Confiden,al

7 Ullensaker & Gardemoen Liten nedgang i ant. solgte rom på Gardemoen (- 1,5%) Belegg og snibpris falt første ter,al, men opp i mai. Flytoget bidrar,l at Fornebu «stjeler» trafikk. Hotellene på terminalen har fulle hus, og høy snibpris. «Busshotellene» har økning på pris (20 kr) Men fortsab lavere i pris enn terminalhoteller Det er en snib differanse på «busshotell» og terminal hotell på 690 kr, shublebuss 140 kr, Taxi kr Page 7 Confiden,al

8 Stavanger og Bergen Stavanger: Sterk økning på både pris og belegg. Norges «dyreste» hotellby. Aldri vært så dyrt som nå. De neste månedene,lføres 600/700 nye rom Det forventes at prisene i sentrale Stavanger vil forbli uendret. Bergen: Liten nedgang på belegg, men sterk utvikling på pris. Pis opp med 6%, og belegg ned fra 68,2%,l 66,6%. Det er ventet 600/700 nye rom i 2014/15 Page 8 Confiden,al

9 Trondheim: Stabilt på pris, men nedgang i belegg 1000 ny rom de siste årene (+50%), venter «kun» et nyb storhotell med 400 rom i 2014 Page 9 Confiden,al

10 Norge Belegg og sniqpris Page 10 Confiden,al

11 Page 11 Confiden,al

12 2012 var preget av usikker økonomi Selskaper reiser noe mer, men smartere, mer fleksibel i forhold,l valg av hotell, slik at total reisekostnad reduseres: Uendret ADR, men en økning på 20% i antall overnatnger Vi booker,dligere enn før og planlegger bedre 70% av bookingene er knytet opp mot en avtale eller restriksjoner i bes,llingen for å oppnå bedre pris. 30% er booket på hotellets kampanjepriser 40% økning av bookinger på 2 stjernes hotell 20% økning av bookinger på hotell som står utenfor en hotellkjede Innlandreisene (i utlandet) er kortere enn,dligere, og er 20% kortere i forhold,l,dligere år. Page 12 Confiden,al

13 Skandinavia Stockholm: Q1 viser nedgang i eberspørsel og pris, mens Q2 var posi,v. Totalt, lib opp på belegg, og ned på pris 800 nye rom i 2013 og 400 er ventet i 14. Utbygging i forsteder. København: Veldig lik utvikling som Stockholm 5 nye hotellprosjekter og 1200 nye rom innen 2015 Page 13 Confiden,al

14 2012 OL : høye priser og høyt belegg, men mindre enn ventet før og eber OL nye rom, og nye 5000 i Normal vekst før OL var på ca.3000 rom. Forventes lavere tall en 2012, men næringen godt res,tuert eber kriseåret 2008/09 Es,mert snibpris (PWC) GBP Page 14 Confiden,al

15 Aberdeen & Paris Aberdeen: I UK nest størst målt i belegg og pris Eneste des,nasjon i Skobland som øker De er behov for økt kapasitet og flere av de store hotellkjedene har prosjekter. Et nyb hotell åpnet i sommer på flyplassen Paris: Lite økning av kapasitet, men veldig fokus på oppgradering 4 og 5 stjerners hoteller har nå 2/3 av markedet. 90% av alle hotell har færre rom enn 80 Desidert dyrest i Europa «kvalitet» koster. Es,mert snibpris (PWC) Page 15 Confiden,al

16 Brussels Stabilt, og lite fornyelse av kapasitet. Det er ventet ca nye rom de neste 2 årene Nedgraderer for å bli mer abrak,ve, fra 5,l 4 stjerner Es,mert snibpris (PWC)- 105 Page 16 Confiden,al

17 Amsterdam: Dubai: Nedtur, kun September posi,v i Samme trend fortseber i Mye ny kapasitet. Tomme kontorbygninger, bygges om. Store konferanser i høst kan endre situasjonen Schiphol Airport hadde en 0,5% økning Es,mert snibpris (PWC) ( ned 3,5%) Dubai by vokser, en av de 10 største des,nasjoner i verden. 50 millioner trafikanter i 2012 (3.størst). Vekst i belegg, opp,l 79% (+2,4%) Det forventes fortsab vekst. Es,mert snibpris (PWC) 243 (3.høyest) Houston: Sterk nedgang i 209/10 Snudde i 2011 og i mars 2013, høyeste belegg og snibpris «ever». En del ny kapasitet er ventet i områdene Down Town, Galleria og Energy Corridor. Vår kilde HVS spår en generell prisøkning på 6-7% i Page 17 Confiden,al

18 Europa dyrest vs. billigst (2012) Source: STR Global/PWC Page 18 Confiden,al

19 Europa belegg (2012) Source: STR Global/PWC Page 19 Confiden,al

20 Egencia : our DNA is unique Hotell avtaler Page 20 Confiden,al

21 Page 21 Confiden,al

22 Page 22 Confiden,al

23 Page 23 Confiden,al

24 Page 24 Confiden,al

25 Page 25 Confiden,al

26 Page 26 Confiden,al

27 Page 27 Confiden,al

28 Hotellavtaler Kartlegg bedrivens behov Ø Hvor, hvorfor og hvor mye reiser vi? Ø Booker vi,dlig eller sent? Trenger vi LRA eller ikke (husk at det koster)? Ø Hvilke fasiliteter er vik,ge for oss? For eksempel parkering, gym, konferansefasiliteter, has,ghet Wi- Fi? Ø Booker vi mye kurs- og konferanse? Ø Husk at de enkelte hotell og hotellkjeder har behov for rik,g informasjon for å kunne gi et rik,g,lbud Page 28 Confiden,al

29 Hotell avtaler i Norge Samle volum Ø Ikke all,d nødvendig med generelle kjedeavtaler, spesifiser dine behov Ø Kun pris og bedre pris på relevante des,nasjoner/hoteller der du fak,sk har et behov Ø Finn balansen; ha avtale med nok hoteller for å all,d ha plass og ikke for mange hoteller for å vanne ut produksjonen! Ø Ikke glem kurs- og konferanse volum! Det er en ekstremt vik,g for mange hoteller. Styr volum Ø Lojalitet gir resultat! For å få beholde en god pris, eller yberlige forhandle ned en god pris må selskapet vise,l at du kan levere iht es,mater. Ø Styring av avtaler (reise policy) må forankres i ledelsen i bedriven for å kunne implementeres rik,g. Ø Bruk dib reisebyrå for effek,v styring av avtaler! Byrået kan i,llegg hjelpe,l med passende alterna,ver hvis avtalehotellet har fullt. Byrået gir deg også kontroll på hvor alle dine ansabe befinner seg,l enhver,d. Tidsbesparende for de ansabe hvis de booker både transport og hotell på samme sted. Page 29 Confiden,al

30 Mye å velge mellom! AMERICAS hotels APAC hotels EMEA hotels Page 30 Confiden,al

31 Vik_g med en _lpasset Travel Policy internasjonalt Be,ngelser KPI Besparelser Kultur Markets trender Rik,ge balanse mellom komfort og besparelses,ltak. De reisende preferanser Page 31 Confiden,al

32 Hotellavtaler i utlandet Iden,tetsfaktoren Ø Det kan ove være uxordrende å få et seriøst,lbud fra et enkelt hotell eller en kjede når leverandøren ikke er kjent med den bedriv du representerer. Vi anbefaler at du bruker dib byrå,l å kunne bistå i denne prosessen. Inkludert i prisen Ø Hvilke avgiver er inkludert eller ikke inkludert i prisen. VAT, city tax, room tax, service charge er noen eksempel på avgiver som ove ikke er inkludert i prisene. Så selv om et avtalepris i utgangspunkt ser lav ut kan blir en god del dyrere hvis slike avgiver ikke er inkludert. Ø Frokost og interneb er også vik,ge eksempel på service du ove må betale ekstra for i utlandet,l og med i Sverige og Danmark. Bestem deg for hva som er vik,g for din bedriv. Som regler er ikke debe bare PRIS Beliggenhet og transport Ø Vik,g å kjenne avstand i byen flyplass, kontor, hotell. Det kan ove være store avstander og transport kan både bli,dskrevende og dyrt! Ø Vik,g å vite hvor det er mest rik,g og effek,vt å bo nært kontor, nært kommunikasjonsknybepunkt eller fri,dsak,viteter. Page 32 Confiden,al

33 Hotellpriser hva skal vi egentlige booke? Ikke noe avtale markedspris Reiser du som regel er det ikke nødvendig med egen hotellavtaler. Veldig greit å booke gjennom byrået slik at man uanseh får full oversikt på hvor mye man reiser, hvor man reiser og hvor de reisende bor. DeHe sikrere dere full oversikt på bruk av hotell og hotellkostnader for evaluering, men også seh fra et Kan være å ikke ha noen forpliktelser mot eh hotell eller kjede individuelle valg for de reisende. å implementere grenser «makspriser» for å kontrollere kostander. Egen avtale eller benyhe byråets avtaler Store volumer - store reisekostnader. å ta kontroll, redusere kostnader samt gjøre dem mer forutsigbare. Her er egne avtaler nesten Kan eventuelt kompleheres på med byråets avtaler på med mindre volum, men hvis man har kjedeavtaler med hotellene vil man sannsynligvis klare og få bra priser også på mindre grunnet den store volumen på noen andre. Små og mellom store volumer på få Hvis man klarer å implementere en avtale og styre volum er egne avtaler bra, hvis man mangler kontroll og styring er det vanskelig å få bra priser i hvert fall vanskelig å få beholde dem. Små og mellom store volumer spredt rundt, lih her og der. Da kan det være lurt å benyhe byråets sine priser. De har gjerne en rammerabah eller noen type «added value» på hele utvalgte kjeder de jobber sammen med. Og hvis de ikke har en rabah så har de i hvert fall prioritert status på sine bookinger. Når man benyher byråets sine avtaler er man heller ikke noe spesifikk eller oppfølging med hotellet. Husk ah dih reisebyrå gir en oversikt på ALLE priser; dine egne, byråets egne priser og markedspriser på samme sted! Page 33 Confiden,al

34 Hvorfor bes_lle gjennom byrå? Lebere å sikre avtalepriser (lekkasje kan gjøre at bedriven ikke får avtalepriser) Rik,g grunnlag for avtaler med hotell Sikkerhet, vi vet hvor dine ansabe bor All informasjon om reise og den reisende i en database Service ved endringer og avbes,llinger Page 34 Confiden,al

35 Forventninger fremover Den generelle veksten av antall forretningsreiser vil stagnere noe da det foreligger en usikkerhet rundt hvordan den svake økonomiske utviklingen og arbeidsledigheten i Europa vil påvirke norsk økonomi. Reisepolicy vil bli stadig mer spesifisert per reisetype/ lengde Flyselskapene satser på maksimal komfort gjennom bl.a. flat beds på langdistanse- ruter. Flere vil bes,lle hotell- og leiebilsalg gjennom forretningsreisebyråene pga sikkerhet og bedre oversikt over totalt reiseinnkjøp Forsik,g utbygging, men mer fokus på renovasjon av eksiterende hotell portefølje. Page 35 Confiden,al

36 Page 36 Confiden,al Tusen takk for meg, ønsker dere alle lykke,l med hotellforhandlingene!

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med RevPAR-utvikling 140 130 120 110 100 90 KPI RevPAR 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 norsk hotellnæring 17. årgang i samarbeid med 2 Horwath HTL Norsk Hotellnæring

Detaljer

norsk hotellnæring 12. årgang Horwath HTL mennesker grønn hverdag miljømerking miljøloft miljødugnad etik

norsk hotellnæring 12. årgang Horwath HTL mennesker grønn hverdag miljømerking miljøloft miljødugnad etik aturvern klima miljøpolitikk klimagas una miljø økoturisme natur- og kulturver unnskap om natur miljø lokal kultur kvalitet lokal merke g jenvinning g jenbruk øko-bedrift natur- og ku miljøbrensel miljøarbeid

Detaljer

Anker Hotel vokser med 70 % hittil i år

Anker Hotel vokser med 70 % hittil i år Nytt fra Utgave 15, mai 2011 Stiftelsen Anker Studentboliger og hotel www.anker.oslo.no Anker Hotel vokser med 70 % hittil i år De 100 nye rommene og den nye konferanseavdelingen har ført til at hotellet

Detaljer

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus.

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. Rapport Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2011 av Sveinung Fjose, Leo A. Grünfeld og Ove Skaug Halsos Innholdsfortegnelse Oppsummering og konklusjon... 3

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

Boligkurs for studenter

Boligkurs for studenter Boligkurs for studenter Litt om meg Endre Jo Reite, sivilingeniør fra NTNU Jobber som privatøkonom i SpareBank 1 SMN Telefon 92229997 Mail: endre.jo.reite@smn.no Twitter: privatokonom1 Hva skal jeg gå

Detaljer

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Smarte firmaer bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Å bestille forretningsreisen på internett kan gi store besparelser. Om man faktisk gjør det. Hos Travellink bestilles

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD FORORD Denne rapporten er resultatet av prosjektarbeidet i faget SIE5092 Teletjenester og nett, fordypningsemne. Rapporten har et omfang på 5 vekttall. Veileder er Professor Steinar Andresen ved institutt

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Dette er ting som du bør ha tenkt på hvis du skal ut å reise, og spesielt hvis du skal reise lenge. Hva du eventuelt gjennomfører er opp til deg.

Dette er ting som du bør ha tenkt på hvis du skal ut å reise, og spesielt hvis du skal reise lenge. Hva du eventuelt gjennomfører er opp til deg. Side 1 av 5 Råd når du skal ut å reise Dette er en oversikt over generelle råd for lengre reiser til utlandet, basert på personlige erfaringer og med utgangspunkt i de råd jeg selv har fått fra mitt reisebyrå

Detaljer

FANT DRØMMEBOLIGEN I SPANIA

FANT DRØMMEBOLIGEN I SPANIA Dreamlife Property - Din Norske Boligekspert i Spania! Vi er eksperter på feriebolig i Costa del Sol og Costa Blanca og arrangert. Vi syntes også det var spesielt trivelig at alle på kontoret kom for å

Detaljer

FORRETNINGS- REISER 7TIPS

FORRETNINGS- REISER 7TIPS Reisepolicy Skaff deg reiserutiner som kutter kostnader DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Outsourcing Spar tid, la reisebyrået bestille billettene dine Reisekort og -konto Anticimex AS har

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

5TIPS TIL EFFEKTIV REISE

5TIPS TIL EFFEKTIV REISE Island Gjør forretningsreisen til et sant eventyr DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Reiseadministrasjon Spar tid og kostnader ved bruk av teknikk Dødtid på reisen Få mest ut av reisen ved

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

Konkurranseeffekt ved bruk av paritetsavtaler mellom plattformer

Konkurranseeffekt ved bruk av paritetsavtaler mellom plattformer 32/13 Arbeidsnotat Working Paper Konkurranseeffekt ved bruk av paritetsavtaler mellom plattformer En empirisk undersøkelse av priser ved hotell og nettagenter Stine Morken Kristoffersen Et selskap i NHH-miljøet

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer

En kombinert løpende (pay-as-you-go) og offentlig fondbasert pensjonsordning

En kombinert løpende (pay-as-you-go) og offentlig fondbasert pensjonsordning NFT 4/1993 En kombinert løpende (pay-as-you-go) og offentlig fondbasert pensjonsordning av Johan Futsæther og Helge-Ivar Magnussen, Norge Johan Futsæther Det offentlige pensjonssystemet i Norge er obligatorisk

Detaljer

Vi setter pris på feriehuset ditt

Vi setter pris på feriehuset ditt Vi setter pris på feriehuset ditt Gode råd er gratis på telefon 22 41 52 40 Regionskontorene Våre 4 regionskontorer i Norge vil være behjelpelige med å gi deg råd og tips. Eller kontakt hovedkontoret i

Detaljer

SJØMAT 2025. hvordan skape verdens fremste villfisknæring?

SJØMAT 2025. hvordan skape verdens fremste villfisknæring? SJØMAT 2025 november 2013 Innhold 1 Innledning 4 2 Sammendrag 5 3 Villfisksektorens potensial 7 4 Tilgangen

Detaljer

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Har du et sterkt ønske om å bli rik, men aner ikke hvordan du skal gå fram? Tror du at du må lese en haug med bøker og

Detaljer

Velkommen til Norwegian

Velkommen til Norwegian Velkommen til Norwegian Informasjon om bedriftsavtale mellom Norsk Bridgeforbund og Norwegian Air Shuttle Norsk Bridgeforbund har en flyavtale med Norwegian. Denne avtalen gir din bedrift mulighet til

Detaljer

Notat 2005-019. Reisebyråenes rolle og betydning for konkurransen i markedene for reisetjenester

Notat 2005-019. Reisebyråenes rolle og betydning for konkurransen i markedene for reisetjenester Notat 2005-019 Reisebyråenes rolle og betydning for konkurransen i markedene for reisetjenester ECON-notat nr. 2005-019, Prosjekt nr. 43630 OSH/pil, RAR, 30. mars 2005 Offentlig Reisebyråenes rolle og

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN Tungtransport Økte krav til førerkort i klasse C, C1 og D1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Kartlegg behovene dine - kjør grønnere! Nr. 11 / Sept. 09 FIRMABILEN 5TIPS TIL GODE LØSNINGER

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau

Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau Stordrift med sau, Gardermoen, 11.mars 2015 Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau Bakgrunn Norsk

Detaljer