JURIDISKE UTFORDRINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JURIDISKE UTFORDRINGER"

Transkript

1 JURIDISKE UTFORDRINGER Advokat Cecilie Amdahl 11. November

2 Trender i juridisk praksis Registrarenes ansvar

3 Nytt siste år Høring om Domeneklagenemndas (DOK) funksjon som tvisteløsningsorgan for no. domener (september i år). Høringssvarene: DOK fungerer i all hovedsak etter hensikten. Nytt.eu domene..nu domenet: tiltak mot typosquatting Lite ny praksis om domenenavn fra domstolene og DOK.

4 Rettspraksis Det foreligger ikke publisert norsk rettspraksis som gjelder domenenavn fra det siste året. Hvorfor er det så lite rettspraksis?

5 Trolig er det to hovedgrunner til dette: 1) Mange tvister forlikes. 2) DOK ser ut til å fungere bra. Sakene bringes inn for DOK, og tas ikke videre til retten.

6 Generelt om DOK Hva er DOK? DOK er ment som et raskt og billig alternativ til domstolene. DOK avgjørelser baseres på regelverket som gjelder for.no domenet, dvs. Norids Navnepolitikk. Avgjørelsene kan kun gå ut på at et domenenavn skal slettes eller flyttes fra motparten til klager.

7 Nemnda kan ikke treffe avgjørelser om erstatning eller dekning av omkostninger for partene. Alminnelige domstoler må da benyttes. Nemnda kan heller ikke fatte en avgjørelse som medfører rettighetstap for andre parter enn de to som er involvert i klagen. Tvisteløsning ved domeneklagenemnda kan benyttes for.no domener registrert etter 1. oktober 2003.

8 Hva slags klager behandler DOK? Det er tre klagetyper som kan behandles av DOK: 1) Rettighetsklager 2) Klager på Norids saksbehandling 3) Spesielle klager fra Norid/PT

9 Hva er vilkårene for at en rettighetsklage skal tas til følge av DOK? Klager må dokumentere at han har rettigheter til et navn eller merke som er identisk med, eller ligner på det registrerte domenenavnet. Klagemotparten må ha vært i ond tro.

10 Praksis fra DOK siste år Generelt Fra 19. oktober 2004 og frem til i dag, har DOK avsagt 11 avgjørelser. Alle klagene var rettighetsklager. Ingen av avgjørelsene er så vidt vi kjenner tatt videre til domstolene p.t., noe som viser DOKs praktiske betydning

11 I 5 av de 11 avgjørelsene siste år ble det ikke gitt noe tilsvar fra Klagemotparten. I 4 av de 11 sakene DOK har behandlet siste år ble det ikke foretatt noen realitetsbehandling. I den ene manglet begrunnelse og dokumentasjon for kravet. I de tre andre ble sakene funnet for kompleks til at DOK kunne behandle dem.

12 Finnbåt.no (rettighetsklage) Poeng: Det må vises konkret til hvilke rettigheter man mener åha som grunnlag for klagen. Det må dokumenteres at vilkårene (rettigheter/ond tro) er oppfylt.

13 Jkrowling.no (rettighetsklage) Poeng: Tilbud om kjøp kan innebære ond tro. Her ble dette ikke tillagt avgjørende betydning da tilbudet ble tilbakekalt. Det vil lett kunne konstateres ond tro ved registrering av særlig kjente navn.

14 Collecto.no (rettighetsklage) Poeng: Der hvor det oppstår mer kompliserte spørsmål i forhold til jus og faktum, for eksempel hvilke avtaler som gjelder, hvilke parter som har hvilke krav mot hverandre etc. er domstolene eneste mulighet.

15 Nytt.eu domene Nye.eu domener kan registreres fra 7. desember i år av de som har varemerkerettigheter m.v. For selskaper, organisasjoner og personer innenfor EU Registreringsenheten for.eu domenene er The European Registry of Internet Domain Names (EURid). Det vil være en såkalt sunrise period som vil ha to faser av 2 måneder, totalt 4 måneder. Registreringer basert på først til mølla vil kunne foretas den 7. april 2006.

16 Registrarens ansvar Registrarens erstatningsansvar Overfor rettighetshavere uaktsomhet Overfor egne kunder uaktsomhet Har registrarene en undersøkelsesplikt?

17 Generelle trekk oppsummering Det er lite juridisk praksis, både i form av domstolavgjørelser og i DOK. Det kan derfor konstateres at det ikke er noen rettsutvikling av betydning når det gjelder domenenavn det siste året.

18 Det kan imidlertid konstateres en viss konsolidering når det gjelder DOKs arbeid. DOK ser ut til å fungere etter sitt formål, 2 år etter oppstart. Første SUNRISE periode for nye EU domener starter 7. desember i år..nu domener kan registreres i fem varianter.