Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås"

Transkript

1 Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås

2 Hvilke søknadsskjema finnes? Registrere organisasjon Registrere person Registrere rolle Registrere navnetjener (host) 2 Registrere domenenavn Endring av objekter Overføre domenenavn til ny abonnent Slette domenenavn

3 Å skrive en søknad Skjema ligger på Norids nettsider: Registrar For registrarer Skjemaoversikt Der ligger også grundige veiledninger 3 Hovedregel: Et skjema per søknad - Noen typer søknader kan inneholde mer enn en type skjema (registrering av domene, rolle og host, samt overføring av domene) Formatet skal være ren tekst ikke HTML Søknaden skal PGP-signeres

4 Ordforklaringer Hver registrering resulterer i ett eller flere objekter - Organisasjonsobjekt - Personobjekt - Hostobjekt - Rolleobjekt - Domeneobjekt 4 Et Norid-hendel (NA1O-NORID) er en unik merkelapp for et objekt

5 Nyregistreringer Version...: 2.00 Identification Registrar Handle...: REG1-NORID Part A: Organization Information Organization Name...: Organization Number...: Post Address...: Postal Code...: Postal Area...: Country...: Phone Number...: Fax Number...: Address...: Identifiserer hvilken registrar som er avsender PGP-signaturen i søknaden sjekkes mot de PGP-nøklene som er tilknyttet registraren Felles for alle skjema unntatt domeneregistrering 5

6 Registrere organisasjon Version...: 2.00 Identification Registrar Handle...: REG1-NORID Part A: Organization Information Organization Name...: UNINETT NORID AS Organization Number...: Post Address...: Teknobyen Post Address...: Abels gate 5 Postal Code...: NO-7465 Postal Area...: Trondheim Country...: NO Phone Number...: Fax Number...: Address...: E-postadressen der organisasjonen kan/skal kontaktes Kun gammeldagse adresser uten nasjonale tegn eller ACE-former 6

7 Når navnelinja knekker Version...: 2.00 Identification Registrar Handle...: REG1-NORID Part A: Organization Information Organization Name...: UNINETT NORID AS Organization Number...: Post Address...: Postal Code...: Postal Area...: Country...: Phone Number...: Fax Number...: Address...: Avslag: Navnet stemmer ikke overens med oppslag i Brreg Sjekk om epostprogrammet tillater mange nok tegn per linje Sjekk om PGPsigneringen har gått riktig for seg 7

8 Registrere roller Hva er en rolle? - Angir en bestemt funksjon (som regel økonomisk eller teknisk) på vegne av domene eller registrar - Juridisk kontaktperson kan IKKE registreres som en rolle 8 Hvorfor bruke roller? - Enklere administrasjon av kontaktpersoner tilknyttet mange domener - Flere personer kan kobles opp mot en rolle - I stedet for å oppdatere 100 domener med en ny kontaktperson, oppdaterer man 1 rolleobjekt

9 Registrering av rolle Version...: 2.00 Identification Registrar Handle...: REG1-NORID Part A: Role Information Role Name...: Norid Hostmaster Organization Handle...: UNA31O-NORID Post Address...: Teknobyen Post Address...: Abels gate 5 Postal Code...: NO-7465 Postal Area...: Trondheim Country...: NO Phone Number...: Fax Number...: Address...: Role consists of following persons Person Handle...: AUTO-1 Person Handle...: AUTO-2 Part B: Contact Person Information Person Handle.: AUTO-1 Registrere person 4 Oppgi personene som skal tilhøre rollen En rolle kan bestå av et ubegrenset antall personer Finnes personen i databasen, oppgis personhendelet Hvis en person ikke er registrert fra før, kan AUTO-hendel brukes 9 Part B: Contact Person Information Person Handle.: AUTO-2 Registrere person 4

10 Hva er et AUTO-hendel? Et kortnavn på et definert datasett Datasettet er enten organisasjonsdata eller kontaktpersondata (navn, adresse, tlf, etc.) Kan brukes ved registrering av rolle, navnetjener og domenenavn 10 Det holder å legge inn et gitt datasett én gang i søknaden. Å gjenta samme datasett i AUTO-1, AUTO-2, osv., lager duplikater i databasen

11 Registrere navnetjener Version...: 2.00 Identification Registrar Handle...: REG1-NORID Part A: Host Information Name Server Hostname...: nac.no Name Server IP-address...: Contact Person Handle...: Contact Person Handle...: HT60P-NORID Part B: Contact Person Information Norid Handle...: First Name...: Last Name...: Organization Handle...: Post Address...: Postal Code...: Postal Area...: Country...: Phone Number...: Fax Number...: Address...: Navnet på maskinen som skal være navnetjener Maskiner som har navn med enten nasjonale tegn eller tilhørende ACE-form kan ikke registreres som navnetjenere IP-adressen til maskinen som skal være navnetjener Hostname er obligatorisk for maskiner med navn innenfor.no-sonen Kontaktperson er obligatorisk 11

12 Domenenavn: Krav til søker Må være registrert i Enhetsregisteret (se vedlegg E for gyldige organisasjonstyper) - Noen spesialregler for kategoridomenene (skoler, biblioteker, idrettslag, etc.) Må ha norsk postadresse 12 Privatpersoner kan ikke søke om domenenavn Må oppgi en virkelig person som legal-c - Skal være nåbar på telefon og e-post Egenerklæring!

13 Registrere domenenavn Version...: 2.00 Verification Form signed by applicant...: [ x ] Part A: Domain Information Domain Name...: gråværsdag.no ACE Domain Name..: xn grvrsdag-b0al.no Organization Handle...: Registrar Handle...: Legal-c Handle...: Tech-c Handle...: Zone-c Handle...: Nameserver Handle...: Nameserver Handle...: Bekrefter at registraren har mottatt signert egenerklæring fra søker 2-63 tegn; minst en bokstav eller bindestrek ACE Domain name er obligatorisk for domener med nasjonale tegn Bruk ACE-konverteren 13

14 Registrere domenenavn Version...: 2.00 Verification Form signed by applicant...: [x] Part A: Domain Information Domain Name...: gråværsdag.no ACE Domain Name...: xn--grvrsdag-b0al.no Organization Handle...: N1O-NORID Registrar Handle...: Legal-c Handle...: Tech-c Handle...: Zone-c Handle...: Nameserver Handle...: Nameserver Handle...: Søkerens Noridhendel Organisasjoner uten Norid-hendel benytter en AUTOhendel 14

15 Registrere domenenavn Version...: 2.00 Verification Form signed by applicant...: [x] Part A: Domain Information Domain Name...: gråværsdag.no ACE Domain Name...: xn--grvrsdag-b0al.no Organization Handle...: N1O-NORID Registrar Handle...: REG1-NORID Legal-c Handle...: HT1P-NORID Tech-c Handle...: HT1P-NORID Zone-c Handle...: HT1P-NORID Nameserver Handle...: Nameserver Handle...: Registrarens Noridhendel (registrar-id) Legal-c skal være en nåbar person tilknyttet søker Det kan være mer enn en av hver kontaktperson Legal-c og zone-c er obligatoriske 15

16 Registrere domenenavn Version...: 2.00 Verification Form signed by applicant...: [x] Part A: Domain Information Domain Name...: gråværsdag.no ACE Domain Name...: xn--grvrsdagb0al.no Organization Handle...: N1O-NORID Registrar Handle...: REG1-NORID Legal-c Handle...: HT1P-NORID Tech-c Handle...: HT1P-NORID Zone-c Handle...: HT1P-NORID Nameserver Handle...: NJET1H-NORID Nameserver Handle...: NJET2H-NORID Bruk Norid-hendel; navnetjenere MÅ være registrert på forhånd Minimum to navnetjenere Navnetjenerne må være satt opp og svare for navnet før søknaden sendes inn 16

17 Søknad med AUTO-hendler Version...: 2.00 Verification Form signed by applicant...: [x] Part A: Domain Information Domain Name...: norid.no ACE Domain Name...: Organization Handle...: AUTO-1 Registrar Handle...: REG1-NORID Legal-c Handle...: AUTO-2 Tech-c Handle...: AUTO-3 Zone-c Handle...: AUTO-2 Nameserver Handle...: NJET1H-NORID Nameserver Handle...: NJET2H-NORID 17 Part B: Organization Information Norid Handle...: AUTO-1 Skjema for registrering av organisasjon Part C: Contact Person Information Norid Handle...: AUTO-2 Skjema for registrering av person Part C: Contact Person Information Norid Handle...: AUTO-3 Skjema for registrering av person

18 Hvordan endre objekter? Ved hjelp av skjema for endring Endringsskjema består av en identifikasjonsdel og ett objekt Objektet du skal endre på kopieres fra whois inn i søknaden 18 Eksempler finnes i veiledning for endringsmeldinger: /registrar/veiledning/endring.html

19 Greie og ugreie endringer Endring av organisasjonsobjekt - Organisasjonsnummer kan ikke endres - Nytt navn må finnes i enhetsregisteret Endring av registrarobjekt - Kan ikke endre organisasjon i et registrarobjekt - Kan ikke endre kontaktpersoner på en annen registrar sitt registrarobjekt - Husk å fjerne personer som har sluttet! Endring av person - Tillater mindre endringer av navn: Aleksander -> Alexander OK Lars -> Harry IKKE OK - Hvis person er juridisk kontakt: Kan ikke endre Org-ID eller landkode 19

20 Husk at Søkerens identitet skal bekreftes så langt det er mulig Sørg for at (de nye) navnetjenerne er korrekt konfigurert 20 Konsekvenser av endringer - NS-poster i DNS endres - Limposter får ny adresse - Faktura blir sendt til ny adressat - E-post og brev fra Norid sendes til ny kontaktadresse

21 Overføring av domenenavn Overføring er når et domene flyttes til en ny abonnent Søknad om overføring består av elektronisk søknad + erklæring om overføring + egenerklæring fra den som overtar domenet 21 Ny abonnent må oppfylle alle krav til nyregistrering, inkl. levere egenerklæring Gammel abonnent må signere på erklæring om overføring Erklæringen MÅ merkes med ticket-id, så fax den inn etter at elektronisk søknad er sendt

22 Overføring av domenenavn Version...: 2.00 Identification Registrar Handle...: REG1-NORID Verification Form signed by new holder...: [ x ] Current Domain Information Domain Name...: gråværsdag.no ACE Domain Name...: xn--grvrsdag-b0al.no Transferform sent by holder.: [ x ] Norid Handle (of holder)...: N1O-NORID The domain name will be transferred to Part A: Domain Information Domain Name...: gråværsdag.no ACE Domain Name...: xn--grvrsdag-b0al.no Organization Handle...: N2O-NORID Registrar Handle...: REG1-NORID Legal-c Handle...: HT1P-NORID Tech-c Handle...: HT1P-NORID Zone-c Handle...: HT1P-NORID Nameserver Handle...: NJET1H-NORID Nameserver Handle...: NJET2H-NORID ACE-felted er obligatorisk for navn med nasjonale tegn Part A fylles ut på samme måte som ved domeneregistrering AUTO-hendel kan benyttes for å registrere helt nye kontaktpersoner AUTO-hendel kan IKKE benyttes for ny abonnent 22

23 Slette domenenavn En søknad om sletting består av to deler: - Elektronisk søknad - Erklæring om sletting Sletteerklæringen skal være signert av legal-c - Hvis en annen enn legal-c skal signere, må abonnenten legge ved tilleggsdokumentasjon 23 Sletteerklæringen faxes til Norid når søknaden er sendt inn Erklæringen MÅ være påført ticket-id

24 Slette domenenavn Version...: 2.00 Identification Registrar Handle...: REG1-NORID Verification Form signed by holder...: [x] Removal Information Domain Name...: gråværsdag.no ACE Domain Name...: xn--grvrsdag-b0al.no Date Of Removal...: Quarantine...: Kryss av for at abonnenten har levert gyldig erklæring om sletting Erklæringen arkiveres hos Norid, men vi anbefaler at registraren også arkiverer orginalen ACE-feltet skal fylles ut hvis domenet har nasjonale tegn i seg DoR er datoen domenet slettes fra.no-sonen og slutter å virke Quarantene er datoen domenet blir ledig Dato skal skrives på formen åååå-mm-dd Maks 3 mnd karantenetid fra DoR 24

25 Erklæringene Egenerklæring kreves inn ved nyregistrering og overføring Erklæring om overføring skal følge med søknad om overføring 25 Erklæring om sletting skal følge med søknad om sletting Alle tre typer erklæringer kan genereres med et egen verktøy på Norids websider:

26 Plikter og frister Norid plikter å gi tilbakemelding på søknad innen 10 arbeidsdager Registraren plikter å videreformidle Norids vedtak til kunden innen 14 kalenderdager - Her syndes det en del, både godkjenninger og avslag skal meddeles kunden! 26

27 Papirmølleproblemer Når legal-c ikke kan signere for overføring eller sletting Når et domenenavn egentlig befinner seg hos noen helt andre enn registrert abonnent 27 Oppdatering av eldgamle organisasjonsobjekt

28 Når legal-c ikke kan signere Dokumentasjon når en annen enn legal-c signerer for overføring eller sletting: - Kopi av firmaattest fra Brreg - Kopi av rettsbok fra Skifteretten (ved konkurs) - Kopi av kunngjøring fra Brreg (ved avvikling eller lignende) - Kopi av skifteattest fra lensmannskontor eller lignende (ved dødsfall, enkeltmannsforetak) 28 Dokumentasjonen skal bekrefte signaturrett Fullmakter er mulig, men har man først en som kan skrive en slik, så kan han likegodt signere skjemaet

29 Når domenet har gått i arv Overføring burde vært gjort en eller flere ganger En helt annen organisasjon hevder å være abonnent, hvem signerer da? 29 Dokumentasjon må vise de overgangene som har vært hele kjeden av oppkjøp, fusjoner osv. Med tilstrekkelig bakgrunnsdokumentasjon, kan en med signaturrett for den nye abonnenten signere erklæringen

30 Oppdatere organisasjonsnr. Fra 0 til vanlig orgnr - Hvis Norid finner nummeret i den opprinnelige søknaden går dette fort - Hvis Norid finner et ANNET nummer i den opprinnelige søknaden, må domenet overføres - Hvis Norid ikke finner noe orgnr i den opprinnelige søknaden, bes legal-c bekrefte endringen 30 Fra 0 til Grunn- og videregående skoler godkjennes med en gang - Andre må sende kopi av vedtekter

31 Spørsmål? Kontakt oss på: 31 E-post: Telefon:

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer 1 (11) Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer Dette dokumentet beskriver en løsning for registrering av domenenavn med elektroniske egenerklæringer. 2 (11) Historikk Dato Revisjon

Detaljer

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, POLITI OG ADVOKATER DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 4 INNLEDNING 4 ADRESSESYSTEMET PÅ INTERNETT 5 Organisering av domenenavnsystemet

Detaljer

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, POLITI OG ADVOKATER DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET 1 Innholdsfortegnelse Forord 4 Innledning 4 Adressesystemet på Internett 5 Organisering av domenenavnsystemet

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 2

Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 2 Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 2 Bedriftsnavn Enig/- ikke enig Begrunnelse Fish AS Enig Private domener - Innspill til høringen om nye regler for private domenenavn Vi støtter forslaget

Detaljer

Avtalebetingelser. INNHOLD Kapittel 1. Generelt 1.1 Virkeområde

Avtalebetingelser. INNHOLD Kapittel 1. Generelt 1.1 Virkeområde Avtalebetingelser ORGNR: 946 665 630 KONTAKT: WebTeamet, v/ Svein T. Kristensen, Borggt. 14, 9406 Harstad - Tlf. 907 98347 DATO PUBLISERT: 16.09.2008 DATO ENDRET: 15.05.2009, 18.08.2010, 30.06.2011, 01.08.2013

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

Studieavdelingen, 10.02.2007. Side 1 av 14

Studieavdelingen, 10.02.2007. Side 1 av 14 Studieavdelingen, 10.02.2007. Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Registrere person... 4 1.1 Finn person...4 1.2 Legg inn ny person... 5 1.3 Duplikater... 7 1.4 Endre navn...7 2 Registrering og endring

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE AD-TRAVEL Elektronisk reise HORDALAND FYLKESKOMMUNE Brukerveiledning Elektronisk reise 1 Pålogging... 3 Brukerveiledning/brukerstøtte... 3 Hjelp-funksjonen i AD Travel... 3 E-læring... 4 Aktuelle dokumenter...

Detaljer

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Kapittel 3 Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Læringsmål: Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hvordan webtjenesten fungerer forstå hvordan e-posttjenesten fungerer forstå hvordan navnetjenesten

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Sophomore med transfermuligheter Søknad til American College of Norway (sophomore med transfermuligheter) Du som skal søke på American College of Norway

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Generelt Når det kommer inn søknader bør kommunen sjekke at alle over 18 år har skrevet under på søknaden, og at nødvendig dokumentasjon er lagt ved (se

Detaljer

Brukerveiledning Registrere utøverinformasjon i ADAMS

Brukerveiledning Registrere utøverinformasjon i ADAMS Brukerveiledning Registrere utøverinformasjon i ADAMS 2009 Innhold Innhold... 2 Logge på ADAMS:... 3 Glemt eller mistet passord / brukernavn?... 3 Første gang du logger på ADAMS... 3 Bytte passord... 4

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer