Avdelingsplan en videreføring av årsplanen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen"

Transkript

1

2 Vi som jobber på Veslefrikk er: Therese Ruud Marcussen, Pedagogisk leder(100%) Agnete Strøm, Fagarbeider (100%) Tone Haglund, Fagarbeider (90%) Sahel Zandian Vikar Gunn Johansen assistent (10%) Velkommen til nytt barnehageår! Du sitter nå med en del av årsplanen for barnehageåret 2013/2014 i hånden. Peer Gyntveien barnehage er en del av Enhet barnehager Sarpsborg. Enheten har felles årsplan. Arbeidsplanen vår tar utgangspunkt i enhetens årsplan. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Det kan forekomme at våre planer endres underveis. Årsplanens funksjoner er: Et arbeidsredskap for barnehagens personale Gi mulighet til foreldre til å påvirke barnehagen/avdelingens innhold Grunnlag for kommunens innsyn i barnehagen Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til utenforstående Avdeling Veslefrikk er en del av Peer Gyntveien barnehage, og har plass til ni barn i alderen 0-3 år. Mål:»Jeg er nysgjerrig, erfaringsrik og stolt, tror på meg selv og utfolder meg sammen med andre.» Vi vil at barna på Veslefrikk skal bli sett og hørt, de skal oppleve respekt og likeverd. For å oppnå det må vi møte hvert enkelt barn der det er og lytte til hva det formidler. Vi ønsker å jobbe mot dette målet ved å skape en holdning og en væremåte som innebærer at vi som voksne gir barna tid til å undre, utforske de muligheter som livet har å by på. Ved å åpne opp for at barna får prøve og feile innenfor trygge rammer, vil barna få mange erfaringer. De vil også bli selvstendige og oppleve mestring. Vi skal ta barna på alvor og gi dem tro på at de kan! Da når vi målet vårt. Enhetens visjon: barnets tid-ditt og mitt ansvar Hva innebærer dette for oss på Veslefrikk? Først og fremst innebærer det at vi ser på hvordan vi bruker tiden vår. Vi skal ha tid til å være tilstede for det enkelte barn og møte det der det er. Vi har ansvar for hva barna får ut av tiden de er i barnehagen og vårt ønske er at de skal ha gode og spennende dager i fellesskap med andre. Vi skal ha med oss barn i alle dagens gjøremål, f.eks. på kjøkkenet for å hente mat/rydde opp, gå med søppel, kompost, i butikken osv. Vi vil også ta barnas initiativ og ønsker på alvor, vil de f.eks. å gå ut til et annet tidspunkt enn det vi i utgangspunktet hadde planlagt, vil vi gjøre det. Sarpsborg kommune der barn og unge lykkes Våre planer er fleksible. August 2013 For eksempel det handler om å gripe mulighetene, være

3 Tilvenning Den første tiden i barnehagen er en bli kjent periode. Hovedmålet er å gjøre barnet og de voksne kjent med hverandre og barnehagens område. I tilvenningsperioden har barna sine primærkontakter. Dette for at barnet skal kjenne at det har en voksen som tar seg ekstra godt av det i den første tiden. Som foreldre er det også godt å vite at en voksen tar ekstra vare på barnet. Vi understreker samtidig at alle voksne har ansvar for alle barna på avdelingen. I tilvenningsperioden får nye foreldre tilbud om en samtaletime med primærkontakten for gjensidig informasjon. Vi møter barn og foreldre i garderoben. Vi synes det er viktig at barnet blir godt mottatt og føler seg velkommen. Samtidig er det en god anledning til å utveksle informasjon. Måltidene Barnehagen står for lunsjmåltidet. Det betyr i praksis at barna må ha med seg matboks til frokost, og frukt til vår felles fruktkurv. Vi har varmmat en gang i uka. Barna er med å velge, kjøpe inn og lage mat. På Veslefrikk ønsker vi at barna skal oppleve måltidene som en hyggelig stund, Vi ser på måltidene som en pedagogisk aktivitet der barnet får benyttet seg maksimalt av språket sitt. Vi legger vekt på følgende: - Et eller flere barn får være med å hente tralla og hjelpe til å dekke bordet. - Barna blir oppmuntret til å smøre maten sin selv. - Vi lærer barna å si kan jeg få eller kan du sende under måltidet. - Vi synes også at det er bra om barna takker for maten. - Vi oppmuntrer også barna til å sette brukt servise tilbake på tralla. Soving Gruppeaktiviteter Turer Barnas bursdager Hvert barn har sitt individuelle behov for søvn som vi vil ivareta. Barna sover i vognene sine, ute eller inne i vognhallen. Enkelte dager vil vi dele barnegruppa. Det gjør vi for at det skal bli mer konsentrasjon rundt den aktuelle aktiviteten. Vi ser også at barna trives godt i mindre grupper. Vi går turer i nærmiljøet. I skogen har barnehagen en egen plass. Den er flittig i bruk og er en flott plass for barn og voksne. Vi går av og til tur sammen med barn og voksne fra andre avdelinger. Slik feirer vi: Henger ut flagg Dekker bursdagsbord Søsken i barnehagen blir invitert med på feiringen. Lager bursdagskrone Vi har bursdagssamling Bursdagsbarnet har med is/kake/muffins

4 Foreldresamarbeid Foreldre har rett og krav på medvirkning av barnas hverdag i barnehagen. Det er nødvendig med et godt samarbeid mellom barnehage og hjem slik at vi kan ivareta barnets beste. Dere foreldre vil få tilbud om foreldresamtaler gjennom året. Som et grunnlag for samtalene tar vi med våre observasjoner som vi har gjort av barnet. Observasjonene sikrer at vi ivaretar barnas språklige, sosiale og motoriske utvikling. Observasjonene gjøres kontinuerlig gjennom året. For å opprettholde en utvikling, er vi avhengig av ros og ris fra deg for å bli bedre. Derfor oppfordrer vi deg til å si fra både når du er fornøyd eller når du mener noe bør forbedres. Vi er behjelpelige med hva det måtte være. «Klokkesolen» viser en oversikt over våre daglige rutiner. Dette er vårt utgangspunkt, men det er ikke alltid vi følger klokken til punkt og prikke, fordi dagene er ulike og barnas behov kan variere. Dette kan i praksis bety at vi for eksempel spiser lunsj kl 11 en dag, eller går ut kl 07.00, eller går ut og ser på lastebilen selv om det er tid for å sove osv hvis det er det barna ønsker, vi tolker også barnas behov. Forventninger til foreldre: -Barnas tøy skal være merket Foreldre rydder i barnas skap og knagger Dere sjekker skapene, slik at alt er på plass Sørger for riktig tøy dere leser planer, mail og oppslag Husk å ta med frukt gi beskjed om noe er skjedd

5 Likestilling: Danning gjennom omsorg lek og læring «Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling» (R.P.2011:15) Ved å være nær barna, i gode relasjoner skaper vi trygge, glade barn. Vi vil jobbe med å anerkjenne barnet, være direkte, ærlig og tydelig, inspirere, ved å være engasjert og positiv, og tilstede for barna gjennom hele barnehagedagen. Dette er også en del av barnas danningsprosess. Danning er noe barnehagen har jobbet med i mange år, vi jobber f.eks med hvordan man skal være mot hverandre og utvikling av sosial kompetanse gjennom samtaler med barna, og rollespill. Barn utvikler seg gjennom lek, livsutfoldelse og meningsfylte aktiviteter, og gyldne øyeblikk. «Likestilling handler mer om likeverd enn om likhet» Thorleif Lundquist Satsningsområder: På Veslefrikk behandler vi barna med likeverdighet gjennom å gi gutter og jenter de samme mulighetene i barnehagen. Sarpsborg De skal få kommune leke det de vil der og oppmuntres barn og unge til å delta lykkes i ulike aktiviteter uavhengig August av kjønn Vi skal også være bevisste på hvilke ord vi bruker når vi snakker med barna. F. eks. tøff/søt, flink/modig.

6 Språk, tekst og kommunikasjon Målet er å skape språkstimulerende mijøer for alle barn. Vi ønsker at barna skal bli glade i bøker og lesing, rim og regler, sang og musikk. På Veslefrikk skal vi lese for barna enkeltvis og i grupper. Vi skal ha boksamlinger hvor vi legger frem bøker å se i. Vi skal også bruke boksekkene. Vi skal gå turer til biblioteket, låne bøker, se i bøker og være nysgjerrige. Hver måned skal vi lære en ny regle. Vi skal være bevisste på hvordan vi prater med barna og legge til rette for aktiv bruk av språket, og benytte alle hverdagssituasjonene til dette. På Veslefrikk innebærer det at vi må tenke på at vi skal benevne ting med ord når f. eks. barna peker på en matvare ved bordet. Vi skal ta bilder av mange forskjellige produkter/ting barna ser i det daglige. De skal henges opp slik at barna kan se, bli interessert og lære mer. Det foregår også mye god språkstimulering i hyggelige lekesituasjoner. Byen vår: Dette er et nytt satsningsområde. Vi går mot 2016, da Sarpsborg feirer 1000årsjubileum. Vi vil bruke nærmiljøet til turer i skogen, turer i forskjellige parker, turer til bibliotek. Vi går også på besøk i Kurland kirke og turer på butikken. Bare det å leke i Kurland barnehage, eller en piknik på sletta kan være en stor opplevelse for store og små. Ved å bevege oss utenfor barnehagens områder, åpner vi opp for flere opplevelser, og erfaringer. Vi tar bilder underveis, og dokumenterer og samtaler om opplevelsene våre. Høsten 2013 I år skal nesten hele barnegruppa skiftes ut. Det er «bare» et barn som har gått på Veslefrikk før. Derfor blir det naturlig at vi bruker god tid på tilvenning og å skape gode relasjoner til, og med nye barn. Dette vil kanskje ta lenger tid enn normalt også, siden så mange av barna er nye. Selv om vi jobber med å få barna trygge, vil vi også jobbe med små prosjekter og pedagogisk dokumentasjon i barnegruppa, og blant personalet. Barnehagen skal også gjennomgå en kvalitetsvurdering, der det vil komme fagfolk fra pedagogiskfagsenter og være tilstede i barnehagen en uke.(se siste side for mer informasjon) I oktober skal vi ha høstfest sammen med Tommeliten. Da spiser vi suppe som vi lager inne på avdelingen. Grønnsakene til suppa kjøper vi i nærbutikken og de eldste barna i gruppa er med og handler. Dette er uten foreldre. Til FN dagen blir foreldre invitert til cafe og utstilling av barnas kunst. Fotografen kommer og tar gruppebilder og enkeltbilder/søskenbilder. Advent og jul hører med når vi tenker høsthalvår. Vi ønsker å legge vekt på å skape en rolig førjulstid for barna. Vi skal selvfølgelig bake julekaker, synge julesanger og noen enkle julegaver. I desember skal vi ha julebord Luciafeiring og nissefest.

7 Planlegging og evaluering Barna skal ha innflytelse på egen hverdag. For å oppnå dette ønsker vi å ha fleksible planer. Vi skal ta hensyn til barnas ønsker og vi skal gi dem nye impulser og utfordringer. Dette for å gi dem ulike erfaringer. I praksis skal vi være observante for barnas interesser, og ta tak i de, og bruke de i prosjektarbeid som da er «barnevalgt» Vi skal ta bilder av hva vi opplever. Fremkalle bildene til videre glede og interesse for barna. Og benytte oss av bilder og dokumentasjon for refleksjon videre i personalgruppa. Satsningsområdet for enheten vil dermed også komme synlig frem her. For at dere foreldre skal få vite hva som har skjedd på Veslefrikk, sendes det ut en månedsevaluering til dere på mail. Pluss at det daglig blir skrevet en dagsrapport av hva vi har gjort denne dagen.dagsrapporten henger på tavla på avdelingen, der den øverste delen av tavla er forbeholdt foreldreinformasjon. Barna er med å planlegger i form av at vi ser hva de ønsker og er interessert i, de vil også få evaluere på samme grunnlag. Vi skal også jobbe med pedagogisk dokumentasjon i år, og tenkte vi skulle begynne med å se og reflektere over hvor det pekes av store og små på veslefrikk barna får velge varmmat ut i fra bilder, vi stopper og ser på det som de vil når vi er på tur, For at barna skal få være med i planlegging og evaluering, krever det også at vi introduserer de for ting. For eksempel er det ikke sikkert de vet hva det innebærer å gå på tur, male eller andre aktiviteter. Dokumentasjon Rammeplanen sier at dokumentasjon kan være et middel for å få frem ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. På Veslefrikk skal vi bruke pedagogisk dokumentasjon som en metode for å synliggjøre barnas læringsprosesser og det enkelte barns arbeid. I praksis betyr det at vi skal notere ned hva barna gjør og sier. Vi skal ta vare på barnas tegninger og malerier. Vi skal ta bilder og legge til tekst slik at dere foreldre kan se og lese hva barna gjør. Dokumentasjon danner et grunnlag for refleksjon over det pedagogiske arbeidet sammen med så vel barn som foreldre og ansatt. Personalet i barnehagen skal også jobbe med praksisfortellinger. Hensikten er at vi da at kan se på vår egen praksis. Målet vil være at vi stadig skal utvikle oss og gjøre ting bedre.

8 I Rammeplan for barnehagen er det listet opp syv fagområder som vi skal arbeide med. 1. Kommunikasjon, språk og tekst *synger, sier regler, fortelle eventyr, leser bøker *sangsamlinger *boksamlinger *biblioteksturer 2. Kropp, bevegelse og helse *utelek(klatring, sykling, husking og løping) *turer i ulendt terreng *bruk av trampoline og hinderløype *bruk av sanger *prater om kroppen ved påkledning og stell *dans *håndvask før måltider og etter måltider *variert kosthold 3. Kunst, kultur og kreativitet *formingsaktiviteter (tegning, maling, klippe og lime, modelleire, maling på stein) *dramalek *utstilling av barnas kunstverk 4. Natur, miljø og teknikk *turer i skogen og nærmiljø *snakke om dyr og planter *kildesortering *gjøre barna kjent med tekniske hjelpemidler *bruk av data ex. smartboard og Ipad 5. Etikk, religion og filosofi *lære barna å samarbeide, ta hensyn og være gode med hverandre. *markere jul og påske *besøk i Kurland kirken *oppmerksomme voksne som er med på barnas undringer 6. Nærmiljø og samfunn *turer i nærmiljøet *familiebilder i garderoben 7. Antall, rom og form *bruk av begreper om størrelse, farger og former *spille ulike spill (puslespill) *konstruksjonslek (duplo, modelleire, klosser) De ulike punktene vil gli inn i hverandre og komme igjen i flere fagområder. Datoer å merke seg: 15.august Plandag (bhg er stengt) 16.august Plandag (bhg er stengt) 18.september fotografering 19.september Foreldremøte 23.oktober Foreldremøte med foreleser om språkstimulering v/trine Åkerman 24.oktober FN dagen Mandag 11.november Plandag (bhg er stengt) Torsdag 2.januar Plandag (bhg er stengt) Fredag 30.mai Plandag (bhg er stengt)

9 Kvalitetsvurdering Kvalitetsvurderingssystemet for skoler og barnehager i Sarpsborg kommune skal være til hjelp for enhetene i arbeidet med det pedagogiske utviklingsarbeidet i den enkelte enhet. Systemet er et tiltak for å bekrefte god tilstand og/eller avdekke kvalitetsavvik og legge til rette for et systematisk og målrettet arbeid med kvalitetsutvikling. I følge barnehageloven skal kommunen gi veiledning og påse av barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kvalitetsvurdering i barnehagen vil ta utgangspunkt i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og barnehagelovens kapittel I og II. I uke 41 skal barnehagen ha en kvalitetsvurdering. Det betyr at vi får besøk fra tre personer med bred pedagogisk bakgrunn fra Pedagogisk Fagsenter som skal være i barnehagen og observere barnehagens hverdag. Representanter fra vurderingsteamet vil oppholde seg i barnehagen en uke. Observasjoner i alle barnegruppene vil bli gjennomført. Man tilstreber at det alltid er flere enn én vurderer som har hatt observasjon i denne gruppen. Observasjoner er viktige for å gi et mer helhetlig bilde av barnehagen. Resultatene av vurderingene forplikter barnehagen til å jobbe videre med kvalitetsutvikling. Foreldrene vil få mer informasjon underveis.

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN

PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN HØSTEN 2014 Et barn som får mye kritikk lærer å fordøme. Et barn som opplever fiendtlighet lærer å slåss. Et barn som blir latterliggjort utvikler sjenanse. Et barn som bestandig

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 1. INNLEDNING Alt vi gjør i barnehagen er med på å forme og prege barna. I tillegg forbereder vi barnas møte med fremtiden. Derfor er barnehagens innhold viktig. Gjennom

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013.

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN FOR SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012-2013 INNLEDNING: Årsplanen du nå leser i, vil fortelle deg hvordan barnehagehverdagen er her hos oss i Skrållan barnehage. Arbeidsdokumentet

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer