HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 /

2 Innhold; Telefon... s 3 Besøksadresse... s 3 Barnegruppa og ansatte... s 3 Foreldresamarbeid... s 4 Visjoner og verdier... s 5 Hos oss på Stjerneskuddet... s 5 Hverdagen vår... s 6 Året i barnehagen... s 6 Fagområdene og satsningsområdene... s 7 Prosjekter/temaer... s 12 VIS - prosjektet... s 12 HelArt... s 13 Likestilling, likeverd og mangfold... s 13 Førskolegruppa... s 13 Hva vi synes er viktig å legge vekt på... s 14 Barnas permer... s 15 Dokumentasjon... s 16 Evaluering.. s 16 2

3 Handlingsplanen for Stjerneskuddet for barnehageåret 2015/2016, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Sterneskuddet. I Handlingsplanen vises hovedlinjene i hverdagen. Mer detaljerte planer kommer gjennom månedlige arbeidsplaner. Telefon; Styrer; Line E. Jacobsen; Styrerassistent; Hege Bjørnstad; Stjerneskuddet; Månetoppen; Regnbuen; Besøksadresse; Hovlandbanen barnehage Frostvedtveien Larvik e-postadresser; Barnegruppa og ansatte; Dette barnehageåret vil vi ha 22 barn på avdelingen. Fordelingen er slik; 3 jenter og 4 gutter født i 2010, 5 gutter og 3 jenter født i 2011, 2 jenter og 4 gutter født i 2012 Vi voksne som jobber på Stjerneskuddet er; Rita Bakken Fremstad 100% pedagogisk leder Elisabeth Flaten 100% fagarbeider Hanne Brathagen 100% fagarbeider Kaia Stensrud 50% fagarbeider 3

4 Foreldresamarbeid; Foreldresamarbeid er veldig viktig for at barna skal få en best mulig hverdag. Daglig kontakt med foreldrene er den viktigste kontakten. Her formidler vi informasjon som har betydning for barnet. Det er viktig at personalet får den informasjonen som kan ha innvirkning på barnas hverdag i barnehage og det er viktig at vi personalet på avdelingen informerer om hvordan dagen har vært. I tillegg til den daglige kontakten har vi andre arenaer for å gi foreldreinformasjon på; Foreldresamtaler; Hver høst og vår innkaller pedagogisk leder til foreldresamtaler. I denne samtalen går vi igjennom ulike observasjoner av barnet (jf. «Alle med»). Foreldremøter; Hver høst innkalles det til foreldremøte. Her samles alle foreldre til felles informasjon om barnehagen og man går også avdelingsvis og får informasjon direkte fra avdelingen til barnet. Oppstartsamtaler; Når barnet begynner i barnehagen har vi en samtale der vi snakker om barnet, foreldrenes og barnehagens forventninger og informasjon om barnehagen. Månedsbrev; Hver måned gir vi ut et månedsbrev til dere foreldre hvor det står litt om hva vi har gjort den siste måneden, planer fremover og noen praktiske opplysninger. Informasjon på døra/tavla; Enkelte påminnelser til dere foreldre Dokumentasjon; Vi dokumenterer med bilder, tekst og barnas lagede produkter inne på avdelingen. SU/AU; To foreldre fra avdelingen sitter i samarbeidsutvalget og foreldrenes arbeidsutvalg. Representanter fra foreldregruppa i barnehagen og samarbeider med styrer og ansatte i barnehagen. 4

5 Visjoner og verdier; Barnehagens visjon; Der vennskap og læring skapes Verdiene barnehagen har valgt å legge stor vekt på er; Omsorg respekt anerkjennelse Omsorg; Vi gir tid og nærhet for å skape trygghet i ord og handlinger en hand å holde i. Respekt; Vi er ulike i tanker, følelser og handlinger, men møter hverandre som likeverdige mennesker. Anerkjennelse; Jeg blir sett, hørt og føler trygghet for at jeg er betydningsfull og er bra nok Disse verdiene skal ligge til grunn for alt det vi gjør i barnehagen. Hos oss på Stjerneskuddet; På avdelingen er vi opptatt av at omsorg, trygghet og glede er grunnleggende for all læring og mestring. Nå når barna har begynt på "stor" avdeling, jobber vi mye med selvstendighet, det å klare mye selv. Vi fokuserer også på det å kunne fungere som en gruppe, ta hensyn til hverandre, lytte, øve på å kunne konsentrere seg om en ting i en liten periode og lære seg leke-koden. Selv om vi er sammen som en gruppe er det også viktig at vi ser hvert enkelt individ og se deres behov. Det er viktig at man er fleksibel i en barnehage. Selv om vi har laget planer for dagen, må man alltid være åpen for å gjøre om på dem ut i fra barnas behov denne dagen. Stjerneskuddet er en avdeling som liker å være mye ute. Vi bør alltid være ute en gang i løpet av dagen. Vi ser at det skapes mye god lek, mestring og undring når vi er ute. En dag i uka er vi på tur i nærmiljøet. Her skapes fellesskap, lek, undring, vennskap, mestring og glede. 5

6 Hverdagen vår, grove trekk Barnehagen åpner 6.45 Frokost Lek Tema/lek/prosjekter/ute/inne Samlingsstund Lunsj ca Lek ute/inne Fruktmåltid Lek/ute/inne Barnehagen stenger Ukeplan Mandager; Turdag (kl 9.30) Tirdager; Prosjekt Onsdager; Kulturskolen Møtedager (avdelingsmøter, vi passer hverandres barn på tvers av avdelingene) Torsdager; Prosjekt/førskolegruppa Fredager; Prosjekt Året i barnehagen Høsten; Vi bruker tid på tilvenning av nye barn, bli kjent og se hverandre etter sommerferien. Det blir invitert til foreldremøte og foreldresamtaler. Vinteren; Vi håper på mye snø så barna kan ake, lage snømann og snøfigurer, gå på ski og utforske snøen. Advent- og jul kommer også i denne perioden med sine tradisjoner. Våren; Tid for påske og påskepynt. Vi inviterer til påskefrokost. Vi undrer oss over hva som skjer i naturen om våren. Sommeren; Vi leker og har aktiviteter som hører sommeren til. Vi drar på sommertur. Vi arrangerer sommeravslutning for hele barnehagen. 6

7 Fagområdene og satsningsområdene -kommunikasjon, språk og tekst; Mål; Utvikle evnen til å kommunisere med andre og lære å sette ord på egne tanker og behov. Bruke sitt språk og det non-verbale språket for å utrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og skape positive relasjoner i lek og annet samvær. Utvikle begreper og ordforråd. Lære å gjenkjenne og bli fortrolig med skriftlige symboler. Hvordan; Vi leser høyt sammen, dramatiserer, språksetter og snakker med barna, undrer oss sammen og setter ord på det vi gjør, opplever og føler. Gjennom lek og samhandling skapes mye god læring. 3-4 år - personalet er bevisste på å språksette for barna. -personalet leser bøker og forteller historier/eventyr for barna. - bruk av rim og regler. - kunne noen fargenavn. 4-5 år - bruke språket i hverdagen - leke og tøyse med rim og regler - lære å sette ord på egne tanker og behov. - å kunne lytte til andre - å kunne fortelle en kort historie. 5-6 år - lytte og følge en beskjed - vente på tur -Kjenne igjen sitt eget navn - forstå kollektive beskjeder - bruk av rim og regler - personalet bruker skriftspråket i dokumentasjon -kropp, bevegelse og helse Mål; Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Skaffe seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. Hvordan; Vi legger til rette det fysiske miljøet inne og ute til mestring og utfordringer. Oppmuntrer og inspirerer barna til å greie mye selv på stadig nye områder. 7

8 Fin- og grovmotoriske aktiviteter innenfor prosjekter og temaer vi legger opp til i løpet av året (jmf. Månedsbrev) 3-4 år - vi går på turer i nærområdet. - barna utvikler kroppsbeherskelse gjennom mestring og utfordringer. - barna øver på å klare enkelte deler av på - og avkledningen. - barna gjør ulike fin- og grovmotoriske aktiviteter innenfor ulike prosjekter (se månedsbrev) - barna skal føle mestring. 4-5 år - barna går på turer i ulent terreng - mestre å balansere i to meter - klare selv det meste av på- og avkledning - kunne klippe, holde blyantgrep. - ha god kroppsbeherskelse. 5-6 år - barna går på turer i ulent/utfordrende terreng. - er utholdene på turer - glad i å være ute på tur i alle værforhold - mestrer på- og avkledning. - klippe, fargelegge/tegne etter god presisjon -mestrer å smøre sin egen mat. -kunst, kultur og kreativitet Mål; Ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. At barna får muligheter til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Barnas kreative utvikling er viktigere enn resultatet. Hvordan; 3-4 år - få kjennskap og erfaringer med forskjellige eventyr/historier/litteratur. -formingsaktiviteter med forskjellige teknikker. - vi har fast opplegg med sang, musikk og drama sammen med Larvik kulturskole. - personalet dramatiserer og spiller rollespill for barna - skaper fantasi og kreativitet gjennom ulike uttrykksmåter - kulturskolen 8

9 4-5 år - vi drar og ser på kunstutstilling - skaper fantasi og kreativitet gjennom ulike uttrykksformer - utvikler sin kreative tenkning - være deltaker i enkle forestillinger i barnehagen - kulturskolen 5-6 år - mestre å dramatisere/fortelle deler av et eventyr/historie. - vi drar på tur og ser på kunstutstilling - skaper fantasi og kreativitet gjennom ulike uttrykksmåter - vite om ulike teknikker og former - kulturskolen -natur, miljø og teknikk Mål; Oppleve glede over å ferdes i naturen. Oppleve naturen og undre seg over naturens mangfold. Få grunnleggende innsikt i natur og miljøvern og samspill i naturen. Hvordan; 3-4 år - vi snakker og undrer oss over hva som skjer ved de ulike årstidene. - vi går på turer i skogen - vi bruker materialer fra naturen til ulike aktiviteter - undrer og studerer livet i skogen/naturen (insekter, småkryp, blomster, bær). - vi synger sanger, leser bøker, rim og regler om dyr og årstider. 4-5 år - barna føler glede ved å ferdes i naturen - vi undrer og lærer oss om hva som skjer ved de ulike årstidene. - undrer og studerer livet i skogen/naturen (insekter, småkryp, blomster, bær). - barna lærer å bruke alle sansene sine ute i naturen. - vi synger sanger, leser bøker, rim og regler om dyr og årstider. - vi kildesorterer 5-6 år - barna har kunnskap om hva som skjer ved de ulike årstidene. - barna har noen kunnskaper om livet og syklusen i naturen - barna lærer ulike teknikker for å innhente informasjon - vi kildesorterer. - vi synger sanger, leser bøker, rim og regler om dyr og årstider. 9

10 -etikk, religion og filosofi Mål; Tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier, og legge til rette for mangfoldet i barnegruppa. Barna skal få tid og mulighet til å undre seg. Hvordan; Vi jobber spesielt med verdiene våre; respekt, anerkjennelse og omsorg. Disse verdiene skal komme i utrykk både i handlinger, væremåte og i alt arbeidet i barnehagen. 3-4 år - vi jobber med ulike ferdigheter, sosial kompetanse (HelArt). - personalet er bevisst på sine roller som modeller for barna. - vi gir gutter og jenter like muligheter. - markerer og får kjennskap til tradisjoner og høytider. - kirkebesøk vi jobber med ulike ferdigheter, sosial kompetanse (HelArt). - personalet er bevisst på sine roller som modeller for barna. - vi skaper rom for opplevelse, undring og tenking. - vi gir gutter og jenter like muligheter. - formidle kultur og tradisjoner, f.eks bruke julebudskapet og påskebudskapet og fortelle barna om hvorfor vi feirer disse høytidene. - kirkebesøk - barna skal lære at man kan være venner selv om men ikke er enige om alt. 5-6 år - vi jobber med ulike ferdigheter, sosial kompetanse (HelArt). - personalet er bevisst på sine roller som modeller for barna. - kirkebesøk - barna skal få kunnskap om ulike høytider og tradisjoner - barna sak erfare at det finnes spørsmål som har ulike svar, og at det som er riktig for noen, kan være feil for andre. - vi skaper rom for opplevelse, undring og tenking. - vi gir gutter og jenter like muligheter. - formidle hvor viktig det er med toleranse og respekt for hverandre. -nærmiljø og samfunn Mål; Gi gutter og jenter like muligheter i hverdagen. Erfare at alle barn og voksne er en del av og bidrar til fellesskapet i barnehagen. Bli kjent med og delta i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. Utvikle tillitt til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet 10

11 Hvordan; 3-4 år - går på turer i nærmiljøet. - vi låner bøker på Larvik bibliotek, handleturer i butikken, besøk i kirken. - barna medvirker i egen hverdag. -barna har mulighet for valg av lekaktiviteter. - personalet legger til rette for at barna skal føle seg nyttige og verdifulle. 4-5 år - går på turer i nærmiljøet. - vi låner bøker på Larvik bibliotek, handleturer i butikken, besøk i kirken. - lærer hvilket land vi kommer fra og har kjennskap til fargene i flagget. - vi hjelper hverandre - personalet legger til rette for at barna skal føle seg viktige og verdifulle i barnehagen. 5-6 år - går på turer i nærmiljøet. - vi låner bøker på Larvik bibliotek, handleturer i butikken, besøk i kirken og evt. på besøk på ulike arbeidsplasser. - barna vet hvor de bor (land og by) og kan fargene i flagget. - personalet legger til rette for at barna skal føle seg viktige og verdifulle for fellesskapet. - vi hjelper hverandre. -antall, rom og form Mål; Gi barna erfaringer med materiell i ulike størrelser, former og mål. Erfare, utforske og leke med form, mønster og antall. Hvordan; 3-4 år - erfaringer med begrepene stor, liten, få, mange - vi teller - vi bruker sanger, regler og eventyr - personalet språksetter begreper 4-5 år - barna skal få kjennskap med materialer i ulike størrelser og former. - vi teller - bruk av spill og puslespill - konstruksjonslek - bruk av ulike formingsmaterialer til modellering - vi utforsker ute i naturen. Finner likheter, ulikheter og ulike former 11

12 4-6 år - barna skal få kunnskap om ulike materialer i ulike størrelser, former og mål. - barna teller og etter hvert gjenkjenner tall og sammenheng mellom tall og mengde. - barna bruker spill og puslespill - konstruksjonslek - barna bruker ulike formingsmaterialer til modellering. Prosjekter/temaer; Gjennom året vil vi ha ulike prosjekter og temaer (jmf. Månedsbrev). Prosjektene kan gå over kort eller lang periode. Vi tar utgangspunkt i det barna er opptatt av og bygger videre på dette. Når vi arbeider med prosjektene er det viktig at barna føler mestring samtidig som de kommer til noen utfordringer. Det er viktig at vi skaper undring blant barna. Det bør ikke nødvendigvis være resultatet som er det viktigste, men prosessen. Vi vil ta bilder og dokumentere det barna gjør inne på avdelingen. VIS - prosjektet; Alle samarbeidspartnere i Kultur og Oppvekst (Larvik kommune) har startet opp med et felles tema. Det vil si at alle barnehager og skoler jobber med samme prosjekt; vennskap, inkludering og sosial kompetanse. Målet for prosjektet er at barnehager og skoler inkluderer alle, vektlegger vennskap og utvikler sosial kompetanse og gode relasjoner. Videre skal det utvikles verktøy og tiltak som forebygger mobbing Dette er et tema som skal foregå hele barnehageåret og avsluttes med en utstilling. På Stjerneskuddet vil vi implementere dette temaet i hverdagen og hverdagssituasjoner, i samlingsstund, i ulike aktiviteter, på turer, under måltidene og i andre aktiviteter vi har i barnehagen (jmf. Månedsbrev). Det er viktig at alle barn og voksne føler seg velkommen i barnehagen, og at det skal være et godt sted å være. 12

13 HelArt HelArt dreier seg om sosial kompetanse. Hver måned jobber vi med ulike ferdigheter. Alle avdelingene i Hovlandbanen barnehage tar for deg de samme ferdighetene. Disse ferdighetene jobbes med litt ulikt avhengig av små og store barn. På Stjerneskuddet jobber vi med ferdighetene både i her å nå situasjoner og i samlingsstundene med bl.a. rollespill. Likestilling, likeverd og mangfold Det er viktig at gutter og jenter skal ha like muligheter. Det betyr ikke at vi skal viske ut forskjellene mellom kjønnene, det handler om hvordan barna blir møtt. Det er viktig at vi har fokus på hvert individ og ikke på ytre ting. For eksempel når barna kommer i barnehagen skal barnet føle at vi ser akkurat de og er glad for at han/henne kommer i barnehagen, ikke fokus på hva de f.eks har på seg. Det handler også om at alle skal ha like mulighet til å delta i forskjellige aktiviteter, og at voksne ikke skal tillegge barn egenskaper fordi de er gutter, jenter eller ut fra den bakgrunn det enkelte barn har. Det er viktig at vi voksne må være støttende, engasjerte og motiverende i møte med barnas ønsker og valg av lek og aktiviteter, og introdusere barna for nye og ukjente ting. Førskolegruppa; Førskolegruppa består av alle barna i barnehagen som skal begynne på skolen neste høst. Denne gruppa har samling en gang i uka. Formålet med disse samlingene er å gi denne gruppa litt større utfordringer og gjøre de forberedt til skolen. Vi vil jobbe med temaer som går over noe tid. Det legges vekt på å skape en god kultur i gruppa slik at alle har det bra og føler seg trygge sammen. De øver på sosiale ferdigheter som å lytte, fortelle, rekke opp hånda, ta hensyn og være i fokus. De øver på ferdigheter som fremmer selvstendighet og å holde orden på egne saker. Aktivitetene skal stimulere til samhold og læringslyst uten å være en «miniskole». Foreldrene til førskolebarna får planer over aktiviteter og innhold. 13

14 Hva vi synes er viktig å legge vekt på ved; -Måltidet; Vi vil skape en hyggelig atmosfære rundt hvert måltid. Det skal være sosialt og barn og voksne skal ha ro til å hygge seg. Vi dekker på bordet slik at vi voksne også sitter i ro rundt matbordet. Viktig at barn - barn og voksne - barn snakker sammen. Ulike ferdigheter kan øves på under måltidet. Det å lære seg å sitte rolig på stolen under hele måltidet, smøre selv, be andre om å sende pålegg, vente på tur, hjelpe sidemannen og rydde koppen og asjetten etter de er ferdige med måltidet. -Lek; På Stjerneskuddet har vi stor fokus på lek. Lek er en viktig del av læringsmiljøet. Lek er, i følge rammeplanen, en av barnehagens viktigste oppgaver. Barnet velger selv å være med på leken, den er lystbetont og er et mål i seg selv. Det finnes ulike former for lek og den forandres etter læring og alder. Gjennom lek lærer barnet blant annet å bruke språket sitt, utvikler evnen til å forhandle, inngå kompromiss, turtaking og sette ord på tanker, meninger (utvikle sosial kompetanse), den kan være problemløser og kan gi muligheter til å utforske miljøet rundt seg eller hjelpe til å bearbeide vanskelige ting. Men først og fremst gir leken glede. Det er viktig at vi voksne legger til rette for god lek. Vi må legge det fysiske miljøet til rette for alder og barnegruppe, veilede og være tilstede og være lekende i leken. Det er viktig at vi voksne legger til rette for at barna får tid og mulighet til å skape god lek både inne og ute. De voksne skal ha respekt for barnas lek og ta vare på friheten som ligger i den. Det er viktig at vi voksne gir like muligheter til både gutter og jenter. -Aktiviteter/prosjekter; Hver måned vil vi ha prosjekt. Det kan være små prosjekter/aktiviteter som går over en kort periode eller større prosjekter som går over flere måneder. Det kan være vanskelig å planlegge alle prosjektene for et helt år. Vi må se underveis hva barna er opptatt av og lage prosjekter ut i fra dette. I dette barnehageåret vil et av prosjektene være VIS-prosjektet. Dette skal vi arbeide med hele dette barnehageåret. Når vi setter i gang et prosjekt tar vi utgangspunkt i de syv fagområdene fra rammeplanen. Vi lager aktiviteter ut i fra disse områdene (jmf månedsbrevet). 14

15 Det er viktig at barna føler mestring i de ulike aktivitetene, men samtidig også gir noen utfordringer underveis. På Stjerneskuddet er vi glade i å undre oss sammen med barna og la barna utforske. -Tur; Vi har minimum en turdag i uka der vi bruker det flotte nærområdet rundt barnehagen. Vi er opptatt av at barna bruker kroppen sin på tur. Det er viktig å gå i områder/terreng som barna mestrer men også samtidig gir dem noen utfordringer. Det er viktig at vi voksne legger til rette for at barna skal få en positiv erfaring ved å være ute i naturen. Vi kan undre oss og utforske naturen, føle at man er i et fellesskap, utvikle vennskapet, gjøre ulike aktiviteter ute, spise ute i naturen og lignende. Barnas permer Hvert barn har sin perm inne på avdelingen. Her limer vi inn bilder fra ulike hendelser og aktiviteter i barnehagen, setter inn tegninger og lignede barnet har laget. Permen følger barnet fra liten til stor avdeling. Denne permen blir en fin bok å bla i, hvor man kan se og snakke om det barnet har opplevd i barnehagen. Dokumentasjon Vi dokumenterer gjennom bilder, tekst, månedsbrev, daglig tilbakemelding til dere foresatte og observasjoner (løpende observasjoner og «alle med» skjema). Evaluering Vi har måneds-, halvårs- og årsevaluering. I barnehagen er det også viktig å evaluere fortløpende og kunne forandre ulike opplegg og aktiviteter underveis etter barnas behov. 15

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet.

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet. Holten barnehage 1 Vi som jobber på Rødhuset i år er: Humla: Laila Zurudis, pedagogisk leder 100% Ane Røen, fagarbeider 80% Sonja Heggem, assistent 80% Astrid Uv Gravem, assistent 20% Myggen: Birgit Høydal

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på egne

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer, som ditt barn vil være en del av dette

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE

SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE Språkstimulering er en av de viktigste oppgavene for barnehagen. Vi i KLEM barnehage har derfor utarbeidet denne planen som et verktøy i vårt arbeid med å sikre et godt språkstimulerende

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

PERIODEPLAN JANUAR-JUNI 2015 REVEHIET

PERIODEPLAN JANUAR-JUNI 2015 REVEHIET PERIODEPLAN JANUAR-JUNI 2015 REVEHIET Våren på Revehiet Dette halvåret ønsker vi å jobbe med vennskap. Vi ser at barna har blitt gode venner gjennom høsten, og dette vil vi hjelpe dem med å opprettholde

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Omsorg og læring går hånd i hånd, sammen danner vi vennskapsbånd 2015-2016

Omsorg og læring går hånd i hånd, sammen danner vi vennskapsbånd 2015-2016 Orion. Orion er en avdeling for barn mellom 2-5 år. Dette barnehageåret vil barnegruppen bestå av 14 barn, 3 gutter og 11 jenter. Hver dag vil det være tre voksne på jobb. Dagsrytme: 7.00: Avdelingen åpner.

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 ÅRSPLAN ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 Denne årsplanen gjelder fra 15. september 2011 til 15.september 2012. Velkommen til Engesland barnehage! Barnehagen har 2 avdelinger og eies og drives av Birkenes

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 Det mest avgjørende som skjedde oss da vi var barn, var at det var kjærlige øyne som så oss. Så oss med glede og varme. Ikke fordi vi hadde de og de gode

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

VINTERFEST - Fremme friluftsliv og glede over å være ute. - Sosialt - Tradisjon - Inkluderende

VINTERFEST - Fremme friluftsliv og glede over å være ute. - Sosialt - Tradisjon - Inkluderende Håper alle har hatt en fin påske Mars har vært preget av mye uteaktivitet og påskeforberedelser. Solen har begynt å tittet frem og den har ført med seg en god del snøsmelting i form av fine søledammer

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 I løpet av barnets to første leveår er tilknytning en sentral utviklingsoppgave for oss, og er derfor et viktig fokusområde for småbarnsavdelingene. En god tilknytning

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

STORM&KULING-VARSEL FOR TODDLERNE MARS 2013

STORM&KULING-VARSEL FOR TODDLERNE MARS 2013 Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Storm&Kuling Toddlerne STORM&KULING-VARSEL FOR TODDLERNE MARS 2013 FOKUS FOR MARS/APRIL: MÅL FOR MARS/APRIL: Natur, miljø og teknikk Naturen er en arena for opplevelser

Detaljer

PERIODEPLAN FOR MARS OG APRIL

PERIODEPLAN FOR MARS OG APRIL PERIODEPLAN FOR MARS OG APRIL Tilbakeblikk fra januar og februar: Disse månedene var det forberedelser til fargefesten og vinterlekene som var i fokus. Barna malte t-skjorter med flotte motiver og farger.

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012-2013 Årsplan skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden Innledning: Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem:

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem: NORDBYHAGEN BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE Barnehageloven 1 Formål, 2.ledd: Barna skal: få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen utvikle

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE: Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper.

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år 2015-2018

Kvalitetsstigen 0-6 år 2015-2018 Kvalitetsstigen 0-6 år 2015-2018 Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015-2018 Revidert mars 2015 1 Forord Barnehagens formål og verdigrunnlag: Barnehagen skal i samarbeid

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 BARNEHAGEÅRET 2013-2014: Vi er en barnegruppe på 16 stk født i 2009. De voksne som kommer til å være på avdelingen er: Pedagogisk leder: Camilla Abrahamsen

Detaljer

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET SEPTEMBER 2014 Hei alle sammen og takk for en fin måned sammen med barna deres. Nå har vi hatt en del uker sammen og vi ser at barna koser seg. De har opplevd nye relasjoner

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk. Høsten 2015

Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk. Høsten 2015 Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk Høsten 2015 Fokusområde: Relasjoner I møte med deg utvikler jeg meg Fysisk miljø Vi har i løpet av høsten fått erfare hvor viktig det er med et fysisk miljø

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 INNLEDNING Ønsker alle barna og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2012-2013. I dette året har Piraten fått 9 nye barn, noen har kommet

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Årsplan for Kathult klubben

Årsplan for Kathult klubben LØNNEBERGET FAMILIEBARNEHAGE Årsplan for Kathult klubben Førskolegruppa i barnehagen 2014-2015 [SK R I V I N N F I R M A A D R E S S E ] Innhold Kathult klubben, førskole gruppa... 3 Systematisk innhold

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Visjon: Et godt fellesskap der vi både setter anker og heiser seilet for fremtiden HALVÅRSPLAN HELGATUN BARNEHAGE HØSTEN 2014

Visjon: Et godt fellesskap der vi både setter anker og heiser seilet for fremtiden HALVÅRSPLAN HELGATUN BARNEHAGE HØSTEN 2014 Visjon: Et godt fellesskap der vi både setter anker og heiser seilet for fremtiden HALVÅRSPLAN HELGATUN BARNEHAGE HØSTEN 2014 PRAKTISK INFORMASJON ANSATTE HØSTEN 2014 Daglig leder/ Pedagogisk leder Chara:

Detaljer

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer:

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer: Vedlegg 4. Progresjonsplan Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke kan eller får til i dag, får du til i morgen eller neste år. Vi introduserer forventninger til ferdigheter og ulike teknikker fra barn

Detaljer

SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE

SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE Velkommen tilbake etter endt juleferie. Vi håper alle har hatt en fin jul og er klare for et nytt halvår. Som dere kanskje har merket er det gjort noen små forandringer

Detaljer

! ' ( ' ' ) ' * + ', --./! ' * ' 0 ' ' ' ) ) ' 1 ' 2 '3,34 2 ' ' ' '

! ' ( ' ' ) ' * + ', --./! ' * ' 0 ' ' ' ) ) ' 1 ' 2 '3,34 2 ' ' ' ' " " # $ " % $ & ( ) *, --./ * 0 ) ) 1 2 3,34 2 #$ $%&(#)**)("),&-") )("-"%)* 5 *./001.2* 6 7 0 0.7 0 % 7-1 ( # -"("$ 3*,""4*(*#*,43$ ()",2 -3)**& %%)*% 5678 & 6 8 6 5 67 5 51 %%* 5678 & # 9 (2 5 5 %*%

Detaljer