Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen"

Transkript

1

2 Vi som jobber på Bukkene Bruse er: Kine Hermansen Pedagogisk leder (100%) Unni Grønvold- Pedagogisk leder (100%) Lene Skallebakke Fagarbeider (100%) Agnete Strøm Fagarbeider (100%) Gunn Johansen Assistent (60%) Unni Lisbeth Golden Olsen Assistent (50%) Trine-Lise Gundersen Lærling (100%) Hei og velkommen til et nytt barnehageår! Peer Gyntveien barnehage er en del av Enhet Barnehager Sarpsborg. Enheten har en felles årsplan som dere fikk utdelt da barnet deres begynte i barnehagen. Halvårsplanen vår tar utgangspunkt i enhetens årsplan. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Det kan forekomme at planene våre endres underveis. Årsplanens funksjon er som følger: Et arbeidsredskap for barnehagens personale Gi foreldrene mulighet til å påvirke barnehagens innhold Grunnlag for kommunens innsyn i barnehagen Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid Bukkene Bruse er en 0-3 års avdeling med 18 plasser. I år har vi 10 gutter og 8 jenter, hvorav 11 av barna er nye barn. Av disse er 8 av barna født i 2012 mens resten er født i Våre telefonnummer er: Miljøfyrtårn Peer Gyntveien barnehage er sertifisert som miljøfyrtårn, og det er vi stolte av! Dette innebærer at vi har en del tiltak som vi gjennomfører, og flere av disse er barna med på. Det gjelder å legge gode vaner tidlig! Noe av det vi gjør er å sortere papir, glass og metall, og kompostere matavfall. Dette innebærer også at vi unngår unødvendig papirbruk og derfor bruker mail som kommunikasjonsmiddel så langt det går. Vi bruker heller ikke engangsservise ved tilstelninger i regi av barnehagen, og ønsker at dere foreldre har med deres egen kopp ved slike arrangementer.

3 Tilvenning i barnehagen Den første tiden i barnehagen er en «bli-kjent» periode der vi vil gjøre de nye barna kjent med personalet, de andre barna og barnehagen både ute og inne. Barna er fordelt mellom oss voksne på avdelingen slik at hvert barn har sin egen primærkontakt. Dette har vi gjort for at barna og foreldrene skal føle seg trygge og som en forsikring om at hvert enkelt barn blir ivaretatt. Når dette er sagt, understreker vi at allikevel at alle voksne selvfølgelig har ansvar for alle barna på avdelingen! Vi møter barn og foreldre i garderoben. Dette fordi vi anser det som viktig at barnet blir godt mottatt og føler seg velkommen. Samtidig er det en fin anledning til å utveksle informasjon, men vi snakker aldri over hodet på barnet. I løpet av den første tiden i barnehagen får de nye foreldrene på avdelingen tilbud om en samtale med sitt barns primærkontakt for gjensidig informasjon. Dagsrytmen Dette er en oversikt over innholdet i dagen. Her kan det variere fra dag til dag, avhengig av blant annet barnas individuelle ønsker og behov. 6.45: Barnehagen åpner lek fram til frokost : Frokost. Barna har med egen matpakke. Ca : Ca : Ca.12.00: Ca : Planlagte aktiviteter eller utelek starter Sovetid (individuelle sovetider) Formiddagsmat Utelek (når været tillater det) 17.00: Barnehagen stenger

4 Måltider i barnehagen Barnehagen står for lunsjmåltidet. Det betyr i praksis at barna må ha med seg matboks til frokost, og frukt til vår felles fruktkurv. Vi har varm mat en gang i uka, hvor noen av barna er med på kjøkkenet og lager maten. På Bukkene Bruse ønsker vi at barna skal oppleve måltidene som en hyggelig stund. Vi ser på måltidene som en pedagogisk aktivitet der barnet får benyttet seg maksimalt av språket sitt. Vi legger vekt på følgende: - Et eller flere barn får være med å hente tralla og hjelpe til å dekke bordet. - Barna blir oppmuntret til å smøre maten sin selv. - Vi lærer barna å si kan jeg få eller kan du sende under måltidet. - Vi synes også at det er bra om barna takker for maten. - Vi oppmuntrer barna til å sette brukt servise tilbake på tralla. Soving Hvert barn har individuelle behov for søvn og vi ønsker å ivareta. Derfor vil sovetidene på avdelingen variere både i forhold til tidspunkt og antall lurer. Barna sover i vognene sine, enten ute eller inne i vognhallen. Bursdager Vi henger ut flagg tidlig på morgenen. Vi feirer på avdelingen hvor vi dekker bursdagsbord, tenner lys, lager bursdagskrone, synger bursdagssanger og koser oss med noe godt som barnet har med seg hjemmefra. Søsken i barnehagen blir invitert med på feiringen. AKTIVITETER Hver dag deler vi barnegruppa inn i mindre grupper. Dette for at barna skal oppleve trygghet og nærhet i de aktivitetene som foregår. Hvordan gruppene deles varierer; det kan være både aldersdelte og aldersblandede grupper, samt grupper delt etter interesser. Dette er noe vi vurderer fra dag til dag, men alle barna skal få være med alle aktiviteter tilpasset seg. Noen kan for eksempel gå tur i skogen, mens andre har aktiviteter inne i barnehagen eller ute. Av aktiviteter kan nevnes tegning, maling, plastelina, trolldeig, sang, musikk, vannlek, konstruksjon, rollelek, etc.

5 Sangsamling Hver mandag har vi en samling med barn og voksne. Dette er en hyggelig start på uka! Samlingen inneholder gjerne sanger, rim og regler og bevegelsesleker. Noen ganger forteller vi eventyr eller viser flanellograf. Turer Vi prøver å gå tur i skogen slik at alle barna får vært på tur en gang i uken. Dette er så sant vær og føreforhold tillater det. Vi går fra barnehagen ca. kl Turene er ikke nødvendigvis så lange, da små barn kan oppleve mye på en kort strekning! Det er mange ting som skal plukkes opp, undersøkes, og kanskje tas med tilbake til barnehagen. Dessuten stopper vi ofte opp for å høre på lyder og se etter fugler. På vinterstid hender det at det er veldig glatt i lysløypa. Da må vi holde oss til gangveiene, hvis de er fri for snø. Vi legger ofte turene til plassen vår i skogen. Den ligger rett ved Ørretdammen. Det hender også vi tar turen andre steder enn i skogen, og da er det som oftest nærområdet som prioriteres. En gang i måneden kommer vi til å gå på biblioteket med de eldste barna. Høstaktiviteter Vi vil følge med på og bevisstgjøre barna på forandringene i naturen om høsten. Vi vil snakke om farger, blader som faller og temperatur. På turene i skogen vil vi se om vi kan finne blåbær, tyttebær og sopp. Vi vil også se etter insekter, småkryp og fugler. Vi vil bruke sanger, rim og regler som handler om høsten. I oktober skal vi ha høstfest der vi spiser suppe som vi koker inne på avdelingen. Grønnsakene til suppa kjøper vi i nærbutikken. De eldste barna i gruppa er med og handler. Jul og advent Vi har fokus på å skape en rolig førjulstid for barna hvor vi synger, leser og hører på julemusikk. Hver dag tenner vi adventslys. Barna lager enkle julegaver og vi baker julekaker. I desember har vi «julebord» på avdelingen, samt Luciafeiring og Nissefest sammen med resten av barnehagen.

6 Kroppsbevissthet For ett og toåringene er bruk av kroppen svært viktig. De er i bevegelse hele tiden, derfor vil vi arbeide med å styrke barnas kroppsbevissthet. Vi vil bruke daglige situasjoner til å snakke om kroppen og lære navn på kroppsdeler. Det aller viktigste er allikevel at barna selv får bruke kroppen sin i ulike sammenhenger. Vi bruker sanger med bevegelse, trampoline, hinderløype, rim og regler. Ute på lekeplassen kan barna sykle, løpe, klatre og huske, samt at vi går turer i skogen i ulendt terreng. Enhetens visjon og mål Mål: «Stolte og erfaringsrike barn som tør å være nysgjerrige, som har tro på seg selv og utfolder seg sammen med andre barn.» Vi ønsker at barna på Bukkene Bruse skal bli sett og hørt, de skal oppleve respekt og likeverd. For å oppnå det må vi møte hvert enkelt barn der det er og lytte til hva det formidler. Vi jobber mot dette målet ved å skape en holdning og en væremåte som innebærer at vi som voksne gir barna tid til å undre, utforske de muligheter som livet har å by på. Ved å åpne opp for at barna får prøve og feile innenfor trygge rammer, vil barna få mange erfaringer. De vil også bli selvstendige og oppleve mestring. Avsnittene nedenunder sier mer om hvordan vi arbeider for å oppfylle målet vårt samt enhetens visjon. Enhetens visjon: «Barnets tid ditt og mitt ansvar.» Først og fremst innebærer det at vi er bevisste på hvordan vi disponerer tiden vår. Vi skal ha tid til å være tilstede for det enkelte barn og møte det der det er. Vi har ansvar for hva barna får ut av tiden de er i barnehagen og vårt ønske er at de skal ha gode og spennende dager i fellesskap med andre. Det betyr også at vi må være på barnas nivå rent fysisk ved å være i barnas høyde. Vi må følge blikk og kroppsspråk for å forstå hva de vil. Ved at vi følger opp barnas initiativ er det med å bidra til at barna føler seg sett og anerkjent. Vi ønsker en avdeling som er preget av en ja-kultur, der vi sier ja når vi kan og nei når vi må! Verdigrunnlag/menneskesyn Barnehagens verdigrunnlag og menneskesyn bygger på toleranse, mestring, humor/glede og kreativitet. Disse verdiene gjelder for alle; barna, personalet og foreldrene. Vi ønsker at disse verdiene skal være synlige i det vi gjør i barnehagen.

7 Vi vil at barn og foreldre skal oppleve respekt ved at de blir sett og hørt og ved at de blir tatt på alvor. Vi er åpne og interesserte i hverandres likheter og ulikheter. Vi vil skape trygghet ved å gi omsorg og ved å være voksne barna kan stole på. Vi vil skape glede ved å være spontane, gripe øyeblikket og se hva som gleder barna. Vi vil vise barna tillit ved å ha tro på at de kan! Vi vil gi barna utfordringer som gjør at de opplever mestring. Vi vil gi barna valg ut fra deres forutsetninger. Alle må ikke gjøre likt hele tiden! Vi vil snakke med barna og undre oss sammen med dem over små og store ting vi ser i hverdagen. Ut i fra hva barna viser interesse for, vil vi undersøke ting nærmere sammen med dem. Dette kan føre til små og store prosjekter. Vi vil være ærlige i det vi gjør og søke å gjøre det beste for barn og voksne. Danning gjennom omsorg, lek og læring Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. (Rammeplanen 2011:15) Ved å være nær barna i gode relasjoner, skaper vi trygge, glade barn. Vi vil jobbe med å anerkjenne barnet, være direkte, ærlig og tydelig, inspirere, ved å være engasjert, positiv, og tilstede for barna gjennom hele barnehagedagen. Dette er også en del av barnas danningsprosess. Danning er noe vi i barnehagen har arbeidet med i mange år gjennom ved at vi for eksempel har fokus på hvordan man skal være med hverandre og utvikling av sosial kompetanse. Dette arbeider vi med gjennom samtaler med barna og rollespill. Barn utvikler seg gjennom lek, livsutfoldelse, meningsfylte aktiviteter og gyldne øyeblikk. Omsorg er en viktig del av dagliglivet på Bukkene Bruse. Den utøves mellom barn/barn, voksne/barn og barn/voksne. Denne omsorgen er med på å legge et grunnlag for sosial og individuell utvikling og læring. Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. I leken ligger det mange læringsmuligheter. Barna kan prøve og feile, oppleve å mestre, bruke fantasi og tanke til å forstå sammenhenger. De kan få gitt uttrykk for følelser, bearbeide inntrykk og opplevelser. De lærer regler og løsning av konflikter og får øvet seg på å bruke språket.

8 Evnen til å fungere sammen med andre mennesker blir også oppøvd. De får venner, og de kan styrke kroppen sin fysisk. Læring foregår hele tiden og skal være på barnets premisser. Vi voksne må være tilstede og undre oss sammen med barna, støtte og utfordre til nye erfaringer. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med modenhet og alder. ( 3 i barnehageloven, med utgangspunkt i FN s barnekonvensjon.) Barns medvirkning På Bukkene Bruse er vi opptatt av at barn skal kunne være med å påvirke egen hverdag. Vi vil være lydhøre overfor det enkelte barn, og imøtekomme deres ønsker så sant det ikke går negativt utover de andre barna. Hos oss gir barna uttrykk for hvordan de har det og hva de ønsker både kroppslig og verbalt. Det blir vår oppgave å lytte og prøve å tolke det barna uttrykker, slik at vi kan handle ut fra dette. Vi vil også ha barnesamtaler med de eldste barna i løpet av barnehageåret. På disse måtene kan barna få være med å påvirke sitt eget liv. Likestilling Vi vil gi gutter og jenter de samme mulighetene i barnehagen. De skal få leke det de vil og oppmuntres til å delta i ulike aktiviteter uavhengig av kjønn. Vi vil være bevisst på hvilke ord vi bruker når vi snakker med barna. Med dette mener vi for eksempel at bruk av ord som "tøff", "søt", og lignende ikke bør relateres til kjønn. Satsningsområder Byen vår Vi har valgt "Byen vår" som satsningsområde i forbindelse med at Sarpsborg feirer årsjubileum i Vi vil gå på turer med barna og se hva vi kan oppdage. For oss er det naturlig å bruke nærmiljøet. Vi har Kurland Skole, Helsehuset, gjenvinningsstasjonen, Kurland kirke, bryggeriet og Kiwi, for å nevne noe. Vi vil gå turer i lysløypa og besøke plassen vår i skogen. Vi vil også gå til biblioteket i byen og andre steder. Det er mye å se, og vi vil ta bilder og dokumentere det vi ser. Tekst/språk/kommikasjon Målet er å utvikle barnas språk og kommunikasjonsevne. Vi ønsker at barna skal bli glade i bøker og lesing. Vi vil lese for barna enkeltvis og i grupper. Vi tar med de eldste barna på bibliotekturer, i tillegg til at vi bruker rim og regler og bruke språket bevisst. Vi har bokkofferter med figurer til kjente bøker og bruker ipad med enkle spill og figurer som kan bidra til å lære begreper. Vi har en språkveileder, Cecilie Ringsrud, som er pådriver for språkmiljøet i barnehagen og som gir oss tips til hvordan vi kan arbeide med språket i hverdagen.

9 I RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN er det listet opp syv fagområder som vi skal arbeide med. Dette gjør vi innenfor hvert fagområde i barnehagen: (De ulike punktene vil gli naturlig over i hverandre og komme igjen i flere fagområder) 1. Kommunikasjon,språk og tekst * synger, sier regler, forteller eventyr, leser bøker * sangsamlinger * biblioteksturer * bruk av bokkofferter 2. Kropp, bevegelse og helse * utelek (klatring, sykling, husking, løping) * turer i ulendt terreng * bruk av trampoline og hinderløype * bruk av sanger med bevegelse * prater om kroppen ved påkledning og stell * dans * håndvask før måltider * variert kosthold 3. Kunst, kultur og kreativitet * formingsaktiviteter (tegning, maling, klipping, liming, trolldeig) * bruk av dramalek * utstilling av barnas kunstverk 4. Natur, miljø og teknikk * ukentlige turer i skogen * snakke om dyr, planter og fugler * kildesortering * gjøre barna kjent med tekniske hjelpemidler på kjøkken og vaskerom * bruk av PC og ipad på avdelingen * bruk av Smartboard 5. Etikk, religion og filosofi * lære barna å samarbeide, ta hensyn til hverandre og være gode med hverandre * markere jul og påske * besøke Kurland kirke * voksne som undrer seg sammen med barna * voksne som er åpne for hva barna snakker om og er opptatt av 6. Nærmiljø og samfunn * turer i nærmiljøet * familiebilder i garderoben *byen vår 7. Antall, rom og form * bruk av begreper om størrelse, farger, former * spille ulike spill (puslespill) * leker med forkjellige former * konstruksjonslek (duplo, modelleire, klosser)

10 Kvalitet i barnehagen På bakgrunn av fjorårets kvalitetsvurdering ble det valgt ut fire fokusområder som barnehagen ønsket å bli bedre på; Refleksjon over egen praksis Barns deltagelse Tilstedeværelse Språk Hver avdeling utformet konkrete planer med tiltak for hvordan vi skulle bli bedre og hadde fokus på hvert område over en periode. Fokusområdene gikk en del inn i hverandre, så selv om vi hadde fokus på ett område, fikk vi indirekte med oss deler av de andre områdene også. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle kvaliteten i barnehagen, så selv om dette ikke er spesielt fokusområde i år, har vi det med oss og jobber videre for å stadig bli bedre. Den gode barnehagen Vi i Peer Gyntveien barnehage ønsker at vår barnehage skal være et godt sted for barna. Vi ønsker en barnehage i stadig utvikling og med fokus på kvalitet. Som et ledd i kvalitetsutviklingen i barnehagen har vi kommet frem til 5 kjennetegn på den gode barnehagen som er universelle og målbare; Mennesker ler sammen Mennesker spør hverandre hvorfor Mennesker i alle rom Mennesker oppdager verden sammen Opplevelser og erfaringer ute i live Dette er et område vi skal ha spesielt fokus på i perioden 2014 til Vi skal utvikle planer og tiltak for at nettopp vår barnehage defineres ut fra disse kjennetegnene.

11 Planlegging, gjennomføring og evaluering Barna skal ha innflytelse på egen hverdag. For å oppnå dette ønsker vi å ha fleksible planer. Vi skal ta hensyn til barnas ønsker og vi skal gi dem nye impulser og utfordringer. Dette for å gi dem ulike erfaringer. I praksis skal vi være observante for barnas interesser, og ta tak i dem, og bruke de i prosjektarbeid som da er barnevalgt. Vi skal ta bilder av hva vi opplever. Fremkalle bildene til videre glede og interesse for barna. Og benytte oss av bilder og dokumentasjon for refleksjon videre i personalgruppa. For at dere foreldre skal få vite noe om hva som skjer på Bukkene Bruse og hva barna deres er med på, vil vi i tillegg til muntlige rapporter i garderoben, sende dere månedsrapporter på mail samt aktivt benytte Fronter. Månedsrapporten er også et arbeidsredskap for oss, som vi bruker under personal-og avdelingsmøter. Dokumentasjon Rammeplanen sier at dokumentasjon kan være et middel for å få frem ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. På Bukkene Bruse skal vi bruke pedagogisk dokumentasjon som en metode for å synliggjøre barnas læringsprosesser og det enkelte barns arbeid. I praksis betyr det at vi skal notere ned hva barna gjør og sier. Vi skal ta vare på barnas tegninger og malerier. Vi skal ta bilder og legge til tekst slik at dere foreldre kan se og lese hva barna gjør. Dokumentasjon danner et grunnlag for refleksjon over det pedagogiske arbeidet sammen med så vel barn som foreldre og ansatt. Personalet i barnehagen skal også jobbe med praksisfortellinger. Hensikten er at vi da at kan se på vår egen praksis. Målet vil være at vi stadig skal utvikle oss og gjøre ting bedre. Foreldresamarbeid Foreldre har rett og krav på medvirkning av sine barns hverdag i barnehagen. Det er nødvendig med et godt samarbeid mellom barnehage og hjem slik at vi alle kan ivareta barnas beste. Den daglige kontakten med foreldrene er viktig! Vi er også tilgjengelige på telefon hvis det er behov for det. Når barnet begynner i barnehagen har vi en "oppstartssamtale". Vi tilbyr også foreldresamtaler til alle som ønsker det i løpet av høsten. I forkant av foreldresamtalene observerer vi barna og bruker tid på å gjennomgå disse observasjonene på avdelingsmøtene. Dette for å sikre at vi ivaretar barnas språklige, motoriske og sosiale utvikling. Foreldremøte

12 arrangeres i september. Andre fora der vi inviterer foreldrene til å delta, er diverse arrangementer i løpet av året. Vi oppfordrer også foreldrene på det sterkeste å ta kontakt med oss dersom dere har kommentarer, tilbakemeldinger, spørsmål eller liknende om avdelingen eller deres barn. Vi ønsker en åpen og ærlig dialog med dere og setter stor pris på tilbakemeldinger, positive som negative! Forventninger til foreldrene: * Merking av barnas tøy og andre eiendeler. * Sørge for at det er nok skift og riktig tøy for årstiden i skapet. * Lese planer, mail og oppslag. * Bruke Fronter aktivt. * Gir beskjed dersom barnet er borte fra barnehagen eller blir hentet enn noen andre enn dere. Foreldrene inviteres til: 16/9 Foreldremøte 24/10 FN-dagen med kafè i barenehagen 12/12 Luciafeiring kl Planleggingsdager barnehagen er stengt! 15/8 16/8 11/11 2/1 15/5

Barnehageåret 2015/2016 en videreføring av årsplanen

Barnehageåret 2015/2016 en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Bukkene Bruse er: Cecilie Ringsrud Pedagogisk leder (100%) Unni Grønvold Pedagogisk leder (100%) Lene Skallebakke Fagarbeider (100%) Agnete Strøm Fagarbeider (100%) Gunn Johansen Assistent

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR TOMMELITEN HØSTHALVÅRET 2013

ARBEIDSPLAN FOR TOMMELITEN HØSTHALVÅRET 2013 ARBEIDSPLAN FOR TOMMELITEN HØSTHALVÅRET 2013 Peer Gyntveien barnehage er en del av Enhet Barnehager Sarpsborg. Enheten har en felles årsplan som dere fikk utdelt da barnet deres begynte i barnehagen. Halvårsplanen

Detaljer

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Veslefrikk er: Therese Ruud Marcussen, Pedagogisk leder(100%) Agnete Strøm, Fagarbeider (100%) Tone Haglund, Fagarbeider (90%) Sahel Zandian Vikar Gunn Johansen assistent (10%) Velkommen

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

SONEPLAN FOR RØD SONE

SONEPLAN FOR RØD SONE SONEPLAN FOR RØD SONE 2014/2015 Barnets tid ditt og mitt ansvar BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR SONEPLAN for ENGLEBARNA VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR 2013 2014 VELKOMMEN TIL ENGLEBARNA Telefon nr. : mobil ENGLEBARNA 90 52 28 53 - Tur mobil 99 21 87 02 SONEPLAN Denne soneplanenen bygger på

Detaljer

HARENS PEDAGOGISKE PLAN

HARENS PEDAGOGISKE PLAN HARENS PEDAGOGISKE PLAN HØSTEN 2014 På Haren har vi 9 plasser for barn fra 0 til 3 år. Enhet barnehager Sarpsborgs visjon: Barnets tid ditt og mitt ansvar Vi som jobber på Haren er: Mona Heidenberg, pedagogisk

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR TOMMELITEN HØSTEN 2009

HALVÅRSPLAN FOR TOMMELITEN HØSTEN 2009 HALVÅRSPLAN FOR TOMMELITEN HØSTEN 2009 PERSONALET PÅ AVDELINGEN Lise W. Bendiksby, pedagogisk leder, førskolelærer, 100 % stilling Helene W. Michelsen, barne- og ungdomsarbeider, 100 % stilling Anne Grete

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

HOVEDFOKUS PÅ TROLLSTUA

HOVEDFOKUS PÅ TROLLSTUA HOVEDFOKUS PÅ TROLLSTUA Det psykososiale miljøet Tilvenning og tilknytning Trygghet, omsorg og nærhet Relasjoner Mellom barn-voksne og barn-barn Lek Læring gjennom lek Begynnende samspill/rollelek Fellesskap

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE 2008 2009 Telefonnummer direkte til Odin: 98 26 45 56 Telefonnummer direkte til Balder: 98 25 64 57 HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Barnegruppa på Løvetann består av 14 barn i alderen 2-4 år. Tre av barna er

Barnegruppa på Løvetann består av 14 barn i alderen 2-4 år. Tre av barna er Løvetann 2017-2018 Kari Helene Reilstad, pedagogisk leder- hundre prosent stilling Ingvild Halvorsen- hundre prosent assistent Renate Midbrød, hundre prosent assistent Informasjon om barnegruppa Barnegruppa

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING MARIHØNA HØSTEN 2015

PERIODEPLAN FOR AVDELING MARIHØNA HØSTEN 2015 PERIODEPLAN FOR AVDELING MARIHØNA HØSTEN 2015 Det mest avgjørende som skjedde oss da vi var barn, var at det var kjærlige øyne som så oss. Så oss med glede og varme. Ikke fordi vi hadde de og de gode egenskapene,

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR SONEPLAN for ENGLEBARNA VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR 2014 2015 VELKOMMEN TIL ENGLEBARNA MOBIL ENGLEBARNA 90 52 28 53 TUR MOBIL 99 21 87 02 BARNEHAGENS ÅPNINGSTIDER: 6.45 17.00 SONEPLAN Denne

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger.

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. ÅS KOMMUNE INNLEDNING Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. Personalgruppen består av: 1. Hilde J. Khayre (teamleder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE 2014-2015 Visjon Lykkelig barndom På Nypvang åpen barnehage og Nypvang barnehage skal hverdagen preges av trygghet, trivsel og tilhørighet for barn, foreldre og personale.

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer