Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen"

Transkript

1

2 Vi som jobber på Bukkene Bruse er: Kine Hermansen Pedagogisk leder (100%) Unni Grønvold- Pedagogisk leder (100%) Lene Skallebakke Fagarbeider (100%) Agnete Strøm Fagarbeider (100%) Gunn Johansen Assistent (60%) Unni Lisbeth Golden Olsen Assistent (50%) Trine-Lise Gundersen Lærling (100%) Hei og velkommen til et nytt barnehageår! Peer Gyntveien barnehage er en del av Enhet Barnehager Sarpsborg. Enheten har en felles årsplan som dere fikk utdelt da barnet deres begynte i barnehagen. Halvårsplanen vår tar utgangspunkt i enhetens årsplan. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Det kan forekomme at planene våre endres underveis. Årsplanens funksjon er som følger: Et arbeidsredskap for barnehagens personale Gi foreldrene mulighet til å påvirke barnehagens innhold Grunnlag for kommunens innsyn i barnehagen Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid Bukkene Bruse er en 0-3 års avdeling med 18 plasser. I år har vi 10 gutter og 8 jenter, hvorav 11 av barna er nye barn. Av disse er 8 av barna født i 2012 mens resten er født i Våre telefonnummer er: Miljøfyrtårn Peer Gyntveien barnehage er sertifisert som miljøfyrtårn, og det er vi stolte av! Dette innebærer at vi har en del tiltak som vi gjennomfører, og flere av disse er barna med på. Det gjelder å legge gode vaner tidlig! Noe av det vi gjør er å sortere papir, glass og metall, og kompostere matavfall. Dette innebærer også at vi unngår unødvendig papirbruk og derfor bruker mail som kommunikasjonsmiddel så langt det går. Vi bruker heller ikke engangsservise ved tilstelninger i regi av barnehagen, og ønsker at dere foreldre har med deres egen kopp ved slike arrangementer.

3 Tilvenning i barnehagen Den første tiden i barnehagen er en «bli-kjent» periode der vi vil gjøre de nye barna kjent med personalet, de andre barna og barnehagen både ute og inne. Barna er fordelt mellom oss voksne på avdelingen slik at hvert barn har sin egen primærkontakt. Dette har vi gjort for at barna og foreldrene skal føle seg trygge og som en forsikring om at hvert enkelt barn blir ivaretatt. Når dette er sagt, understreker vi at allikevel at alle voksne selvfølgelig har ansvar for alle barna på avdelingen! Vi møter barn og foreldre i garderoben. Dette fordi vi anser det som viktig at barnet blir godt mottatt og føler seg velkommen. Samtidig er det en fin anledning til å utveksle informasjon, men vi snakker aldri over hodet på barnet. I løpet av den første tiden i barnehagen får de nye foreldrene på avdelingen tilbud om en samtale med sitt barns primærkontakt for gjensidig informasjon. Dagsrytmen Dette er en oversikt over innholdet i dagen. Her kan det variere fra dag til dag, avhengig av blant annet barnas individuelle ønsker og behov. 6.45: Barnehagen åpner lek fram til frokost : Frokost. Barna har med egen matpakke. Ca : Ca : Ca.12.00: Ca : Planlagte aktiviteter eller utelek starter Sovetid (individuelle sovetider) Formiddagsmat Utelek (når været tillater det) 17.00: Barnehagen stenger

4 Måltider i barnehagen Barnehagen står for lunsjmåltidet. Det betyr i praksis at barna må ha med seg matboks til frokost, og frukt til vår felles fruktkurv. Vi har varm mat en gang i uka, hvor noen av barna er med på kjøkkenet og lager maten. På Bukkene Bruse ønsker vi at barna skal oppleve måltidene som en hyggelig stund. Vi ser på måltidene som en pedagogisk aktivitet der barnet får benyttet seg maksimalt av språket sitt. Vi legger vekt på følgende: - Et eller flere barn får være med å hente tralla og hjelpe til å dekke bordet. - Barna blir oppmuntret til å smøre maten sin selv. - Vi lærer barna å si kan jeg få eller kan du sende under måltidet. - Vi synes også at det er bra om barna takker for maten. - Vi oppmuntrer barna til å sette brukt servise tilbake på tralla. Soving Hvert barn har individuelle behov for søvn og vi ønsker å ivareta. Derfor vil sovetidene på avdelingen variere både i forhold til tidspunkt og antall lurer. Barna sover i vognene sine, enten ute eller inne i vognhallen. Bursdager Vi henger ut flagg tidlig på morgenen. Vi feirer på avdelingen hvor vi dekker bursdagsbord, tenner lys, lager bursdagskrone, synger bursdagssanger og koser oss med noe godt som barnet har med seg hjemmefra. Søsken i barnehagen blir invitert med på feiringen. AKTIVITETER Hver dag deler vi barnegruppa inn i mindre grupper. Dette for at barna skal oppleve trygghet og nærhet i de aktivitetene som foregår. Hvordan gruppene deles varierer; det kan være både aldersdelte og aldersblandede grupper, samt grupper delt etter interesser. Dette er noe vi vurderer fra dag til dag, men alle barna skal få være med alle aktiviteter tilpasset seg. Noen kan for eksempel gå tur i skogen, mens andre har aktiviteter inne i barnehagen eller ute. Av aktiviteter kan nevnes tegning, maling, plastelina, trolldeig, sang, musikk, vannlek, konstruksjon, rollelek, etc.

5 Sangsamling Hver mandag har vi en samling med barn og voksne. Dette er en hyggelig start på uka! Samlingen inneholder gjerne sanger, rim og regler og bevegelsesleker. Noen ganger forteller vi eventyr eller viser flanellograf. Turer Vi prøver å gå tur i skogen slik at alle barna får vært på tur en gang i uken. Dette er så sant vær og føreforhold tillater det. Vi går fra barnehagen ca. kl Turene er ikke nødvendigvis så lange, da små barn kan oppleve mye på en kort strekning! Det er mange ting som skal plukkes opp, undersøkes, og kanskje tas med tilbake til barnehagen. Dessuten stopper vi ofte opp for å høre på lyder og se etter fugler. På vinterstid hender det at det er veldig glatt i lysløypa. Da må vi holde oss til gangveiene, hvis de er fri for snø. Vi legger ofte turene til plassen vår i skogen. Den ligger rett ved Ørretdammen. Det hender også vi tar turen andre steder enn i skogen, og da er det som oftest nærområdet som prioriteres. En gang i måneden kommer vi til å gå på biblioteket med de eldste barna. Høstaktiviteter Vi vil følge med på og bevisstgjøre barna på forandringene i naturen om høsten. Vi vil snakke om farger, blader som faller og temperatur. På turene i skogen vil vi se om vi kan finne blåbær, tyttebær og sopp. Vi vil også se etter insekter, småkryp og fugler. Vi vil bruke sanger, rim og regler som handler om høsten. I oktober skal vi ha høstfest der vi spiser suppe som vi koker inne på avdelingen. Grønnsakene til suppa kjøper vi i nærbutikken. De eldste barna i gruppa er med og handler. Jul og advent Vi har fokus på å skape en rolig førjulstid for barna hvor vi synger, leser og hører på julemusikk. Hver dag tenner vi adventslys. Barna lager enkle julegaver og vi baker julekaker. I desember har vi «julebord» på avdelingen, samt Luciafeiring og Nissefest sammen med resten av barnehagen.

6 Kroppsbevissthet For ett og toåringene er bruk av kroppen svært viktig. De er i bevegelse hele tiden, derfor vil vi arbeide med å styrke barnas kroppsbevissthet. Vi vil bruke daglige situasjoner til å snakke om kroppen og lære navn på kroppsdeler. Det aller viktigste er allikevel at barna selv får bruke kroppen sin i ulike sammenhenger. Vi bruker sanger med bevegelse, trampoline, hinderløype, rim og regler. Ute på lekeplassen kan barna sykle, løpe, klatre og huske, samt at vi går turer i skogen i ulendt terreng. Enhetens visjon og mål Mål: «Stolte og erfaringsrike barn som tør å være nysgjerrige, som har tro på seg selv og utfolder seg sammen med andre barn.» Vi ønsker at barna på Bukkene Bruse skal bli sett og hørt, de skal oppleve respekt og likeverd. For å oppnå det må vi møte hvert enkelt barn der det er og lytte til hva det formidler. Vi jobber mot dette målet ved å skape en holdning og en væremåte som innebærer at vi som voksne gir barna tid til å undre, utforske de muligheter som livet har å by på. Ved å åpne opp for at barna får prøve og feile innenfor trygge rammer, vil barna få mange erfaringer. De vil også bli selvstendige og oppleve mestring. Avsnittene nedenunder sier mer om hvordan vi arbeider for å oppfylle målet vårt samt enhetens visjon. Enhetens visjon: «Barnets tid ditt og mitt ansvar.» Først og fremst innebærer det at vi er bevisste på hvordan vi disponerer tiden vår. Vi skal ha tid til å være tilstede for det enkelte barn og møte det der det er. Vi har ansvar for hva barna får ut av tiden de er i barnehagen og vårt ønske er at de skal ha gode og spennende dager i fellesskap med andre. Det betyr også at vi må være på barnas nivå rent fysisk ved å være i barnas høyde. Vi må følge blikk og kroppsspråk for å forstå hva de vil. Ved at vi følger opp barnas initiativ er det med å bidra til at barna føler seg sett og anerkjent. Vi ønsker en avdeling som er preget av en ja-kultur, der vi sier ja når vi kan og nei når vi må! Verdigrunnlag/menneskesyn Barnehagens verdigrunnlag og menneskesyn bygger på toleranse, mestring, humor/glede og kreativitet. Disse verdiene gjelder for alle; barna, personalet og foreldrene. Vi ønsker at disse verdiene skal være synlige i det vi gjør i barnehagen.

7 Vi vil at barn og foreldre skal oppleve respekt ved at de blir sett og hørt og ved at de blir tatt på alvor. Vi er åpne og interesserte i hverandres likheter og ulikheter. Vi vil skape trygghet ved å gi omsorg og ved å være voksne barna kan stole på. Vi vil skape glede ved å være spontane, gripe øyeblikket og se hva som gleder barna. Vi vil vise barna tillit ved å ha tro på at de kan! Vi vil gi barna utfordringer som gjør at de opplever mestring. Vi vil gi barna valg ut fra deres forutsetninger. Alle må ikke gjøre likt hele tiden! Vi vil snakke med barna og undre oss sammen med dem over små og store ting vi ser i hverdagen. Ut i fra hva barna viser interesse for, vil vi undersøke ting nærmere sammen med dem. Dette kan føre til små og store prosjekter. Vi vil være ærlige i det vi gjør og søke å gjøre det beste for barn og voksne. Danning gjennom omsorg, lek og læring Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. (Rammeplanen 2011:15) Ved å være nær barna i gode relasjoner, skaper vi trygge, glade barn. Vi vil jobbe med å anerkjenne barnet, være direkte, ærlig og tydelig, inspirere, ved å være engasjert, positiv, og tilstede for barna gjennom hele barnehagedagen. Dette er også en del av barnas danningsprosess. Danning er noe vi i barnehagen har arbeidet med i mange år gjennom ved at vi for eksempel har fokus på hvordan man skal være med hverandre og utvikling av sosial kompetanse. Dette arbeider vi med gjennom samtaler med barna og rollespill. Barn utvikler seg gjennom lek, livsutfoldelse, meningsfylte aktiviteter og gyldne øyeblikk. Omsorg er en viktig del av dagliglivet på Bukkene Bruse. Den utøves mellom barn/barn, voksne/barn og barn/voksne. Denne omsorgen er med på å legge et grunnlag for sosial og individuell utvikling og læring. Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. I leken ligger det mange læringsmuligheter. Barna kan prøve og feile, oppleve å mestre, bruke fantasi og tanke til å forstå sammenhenger. De kan få gitt uttrykk for følelser, bearbeide inntrykk og opplevelser. De lærer regler og løsning av konflikter og får øvet seg på å bruke språket.

8 Evnen til å fungere sammen med andre mennesker blir også oppøvd. De får venner, og de kan styrke kroppen sin fysisk. Læring foregår hele tiden og skal være på barnets premisser. Vi voksne må være tilstede og undre oss sammen med barna, støtte og utfordre til nye erfaringer. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med modenhet og alder. ( 3 i barnehageloven, med utgangspunkt i FN s barnekonvensjon.) Barns medvirkning På Bukkene Bruse er vi opptatt av at barn skal kunne være med å påvirke egen hverdag. Vi vil være lydhøre overfor det enkelte barn, og imøtekomme deres ønsker så sant det ikke går negativt utover de andre barna. Hos oss gir barna uttrykk for hvordan de har det og hva de ønsker både kroppslig og verbalt. Det blir vår oppgave å lytte og prøve å tolke det barna uttrykker, slik at vi kan handle ut fra dette. Vi vil også ha barnesamtaler med de eldste barna i løpet av barnehageåret. På disse måtene kan barna få være med å påvirke sitt eget liv. Likestilling Vi vil gi gutter og jenter de samme mulighetene i barnehagen. De skal få leke det de vil og oppmuntres til å delta i ulike aktiviteter uavhengig av kjønn. Vi vil være bevisst på hvilke ord vi bruker når vi snakker med barna. Med dette mener vi for eksempel at bruk av ord som "tøff", "søt", og lignende ikke bør relateres til kjønn. Satsningsområder Byen vår Vi har valgt "Byen vår" som satsningsområde i forbindelse med at Sarpsborg feirer årsjubileum i Vi vil gå på turer med barna og se hva vi kan oppdage. For oss er det naturlig å bruke nærmiljøet. Vi har Kurland Skole, Helsehuset, gjenvinningsstasjonen, Kurland kirke, bryggeriet og Kiwi, for å nevne noe. Vi vil gå turer i lysløypa og besøke plassen vår i skogen. Vi vil også gå til biblioteket i byen og andre steder. Det er mye å se, og vi vil ta bilder og dokumentere det vi ser. Tekst/språk/kommikasjon Målet er å utvikle barnas språk og kommunikasjonsevne. Vi ønsker at barna skal bli glade i bøker og lesing. Vi vil lese for barna enkeltvis og i grupper. Vi tar med de eldste barna på bibliotekturer, i tillegg til at vi bruker rim og regler og bruke språket bevisst. Vi har bokkofferter med figurer til kjente bøker og bruker ipad med enkle spill og figurer som kan bidra til å lære begreper. Vi har en språkveileder, Cecilie Ringsrud, som er pådriver for språkmiljøet i barnehagen og som gir oss tips til hvordan vi kan arbeide med språket i hverdagen.

9 I RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN er det listet opp syv fagområder som vi skal arbeide med. Dette gjør vi innenfor hvert fagområde i barnehagen: (De ulike punktene vil gli naturlig over i hverandre og komme igjen i flere fagområder) 1. Kommunikasjon,språk og tekst * synger, sier regler, forteller eventyr, leser bøker * sangsamlinger * biblioteksturer * bruk av bokkofferter 2. Kropp, bevegelse og helse * utelek (klatring, sykling, husking, løping) * turer i ulendt terreng * bruk av trampoline og hinderløype * bruk av sanger med bevegelse * prater om kroppen ved påkledning og stell * dans * håndvask før måltider * variert kosthold 3. Kunst, kultur og kreativitet * formingsaktiviteter (tegning, maling, klipping, liming, trolldeig) * bruk av dramalek * utstilling av barnas kunstverk 4. Natur, miljø og teknikk * ukentlige turer i skogen * snakke om dyr, planter og fugler * kildesortering * gjøre barna kjent med tekniske hjelpemidler på kjøkken og vaskerom * bruk av PC og ipad på avdelingen * bruk av Smartboard 5. Etikk, religion og filosofi * lære barna å samarbeide, ta hensyn til hverandre og være gode med hverandre * markere jul og påske * besøke Kurland kirke * voksne som undrer seg sammen med barna * voksne som er åpne for hva barna snakker om og er opptatt av 6. Nærmiljø og samfunn * turer i nærmiljøet * familiebilder i garderoben *byen vår 7. Antall, rom og form * bruk av begreper om størrelse, farger, former * spille ulike spill (puslespill) * leker med forkjellige former * konstruksjonslek (duplo, modelleire, klosser)

10 Kvalitet i barnehagen På bakgrunn av fjorårets kvalitetsvurdering ble det valgt ut fire fokusområder som barnehagen ønsket å bli bedre på; Refleksjon over egen praksis Barns deltagelse Tilstedeværelse Språk Hver avdeling utformet konkrete planer med tiltak for hvordan vi skulle bli bedre og hadde fokus på hvert område over en periode. Fokusområdene gikk en del inn i hverandre, så selv om vi hadde fokus på ett område, fikk vi indirekte med oss deler av de andre områdene også. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle kvaliteten i barnehagen, så selv om dette ikke er spesielt fokusområde i år, har vi det med oss og jobber videre for å stadig bli bedre. Den gode barnehagen Vi i Peer Gyntveien barnehage ønsker at vår barnehage skal være et godt sted for barna. Vi ønsker en barnehage i stadig utvikling og med fokus på kvalitet. Som et ledd i kvalitetsutviklingen i barnehagen har vi kommet frem til 5 kjennetegn på den gode barnehagen som er universelle og målbare; Mennesker ler sammen Mennesker spør hverandre hvorfor Mennesker i alle rom Mennesker oppdager verden sammen Opplevelser og erfaringer ute i live Dette er et område vi skal ha spesielt fokus på i perioden 2014 til Vi skal utvikle planer og tiltak for at nettopp vår barnehage defineres ut fra disse kjennetegnene.

11 Planlegging, gjennomføring og evaluering Barna skal ha innflytelse på egen hverdag. For å oppnå dette ønsker vi å ha fleksible planer. Vi skal ta hensyn til barnas ønsker og vi skal gi dem nye impulser og utfordringer. Dette for å gi dem ulike erfaringer. I praksis skal vi være observante for barnas interesser, og ta tak i dem, og bruke de i prosjektarbeid som da er barnevalgt. Vi skal ta bilder av hva vi opplever. Fremkalle bildene til videre glede og interesse for barna. Og benytte oss av bilder og dokumentasjon for refleksjon videre i personalgruppa. For at dere foreldre skal få vite noe om hva som skjer på Bukkene Bruse og hva barna deres er med på, vil vi i tillegg til muntlige rapporter i garderoben, sende dere månedsrapporter på mail samt aktivt benytte Fronter. Månedsrapporten er også et arbeidsredskap for oss, som vi bruker under personal-og avdelingsmøter. Dokumentasjon Rammeplanen sier at dokumentasjon kan være et middel for å få frem ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. På Bukkene Bruse skal vi bruke pedagogisk dokumentasjon som en metode for å synliggjøre barnas læringsprosesser og det enkelte barns arbeid. I praksis betyr det at vi skal notere ned hva barna gjør og sier. Vi skal ta vare på barnas tegninger og malerier. Vi skal ta bilder og legge til tekst slik at dere foreldre kan se og lese hva barna gjør. Dokumentasjon danner et grunnlag for refleksjon over det pedagogiske arbeidet sammen med så vel barn som foreldre og ansatt. Personalet i barnehagen skal også jobbe med praksisfortellinger. Hensikten er at vi da at kan se på vår egen praksis. Målet vil være at vi stadig skal utvikle oss og gjøre ting bedre. Foreldresamarbeid Foreldre har rett og krav på medvirkning av sine barns hverdag i barnehagen. Det er nødvendig med et godt samarbeid mellom barnehage og hjem slik at vi alle kan ivareta barnas beste. Den daglige kontakten med foreldrene er viktig! Vi er også tilgjengelige på telefon hvis det er behov for det. Når barnet begynner i barnehagen har vi en "oppstartssamtale". Vi tilbyr også foreldresamtaler til alle som ønsker det i løpet av høsten. I forkant av foreldresamtalene observerer vi barna og bruker tid på å gjennomgå disse observasjonene på avdelingsmøtene. Dette for å sikre at vi ivaretar barnas språklige, motoriske og sosiale utvikling. Foreldremøte

12 arrangeres i september. Andre fora der vi inviterer foreldrene til å delta, er diverse arrangementer i løpet av året. Vi oppfordrer også foreldrene på det sterkeste å ta kontakt med oss dersom dere har kommentarer, tilbakemeldinger, spørsmål eller liknende om avdelingen eller deres barn. Vi ønsker en åpen og ærlig dialog med dere og setter stor pris på tilbakemeldinger, positive som negative! Forventninger til foreldrene: * Merking av barnas tøy og andre eiendeler. * Sørge for at det er nok skift og riktig tøy for årstiden i skapet. * Lese planer, mail og oppslag. * Bruke Fronter aktivt. * Gir beskjed dersom barnet er borte fra barnehagen eller blir hentet enn noen andre enn dere. Foreldrene inviteres til: 16/9 Foreldremøte 24/10 FN-dagen med kafè i barenehagen 12/12 Luciafeiring kl Planleggingsdager barnehagen er stengt! 15/8 16/8 11/11 2/1 15/5

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN

PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN HØSTEN 2014 Et barn som får mye kritikk lærer å fordøme. Et barn som opplever fiendtlighet lærer å slåss. Et barn som blir latterliggjort utvikler sjenanse. Et barn som bestandig

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013.

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN FOR SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012-2013 INNLEDNING: Årsplanen du nå leser i, vil fortelle deg hvordan barnehagehverdagen er her hos oss i Skrållan barnehage. Arbeidsdokumentet

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort beskrivelse av Hasselkroken Kanvas-barnehage s. 3 2. Driften s. 3 Barnehageloven Rammeplanen Vedtekter Visjon Kanvas' pedagogiske

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen:

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Barn født i 2007 Einar Sebastian Robin Barn født i 2008 Lelany Mads Emilie Karen Iris Theodor Barn født i 2009 Tobias Sverre Troy

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 1. INNLEDNING Alt vi gjør i barnehagen er med på å forme og prege barna. I tillegg forbereder vi barnas møte med fremtiden. Derfor er barnehagens innhold viktig. Gjennom

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE Fotograf Nicole Joel Planen er gjeldende fra 01.08.15 31.07 2016. INNHOLDSFORTEGNELSE: Barnehagens egenart 3 Fokusområde i 2015/16 3 Kosthold og ernæring 4

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE ÅRSPLAN MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE Innholdsfortegnelse Marikollen barnehage side 3 Presentasjon av personalet side 4 Reggio Emilia side 5 Et barn har hundre språk

Detaljer