Utenrikshandelen i desember og januar-desember Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980"

Transkript

1 4/ januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for desember 1980 Detaljomsetningen i november 1980 Store industriforetak: Årsoverskottet gikk opp for mange også i 1980 Månedsstatistikk for private og offentlige banker. November 1980 Månedsstatistikk for forretnings og sparebanker. November 1980 Konkurser og akkordforhandlinger i 1980 Private finansieringsselskaper. Årsregnskaper for Endelige tall Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 12, 1980 Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå i desember 1980 og hittil i januar 1981 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved gjengivelser av oppgaver fra dette heftet. Nærmere opplysninger og mer detaljerte oppgaver kan for flere av emnene fåes ved henvendelse til Byrået.

2 SU 3x (SU nr. 4, 1981) UTENRIKSHANDELEN I DESEMBER OG JANUARDESEMBER FORELØPIGE TALL Verdien av utenrikshandelen uten skip i desember 1980 viste en innførsel på mill.kr og en utforsel på mill.kr, ifølge Statistisk Sentralbyrås foreløpige oppgaver. I desember 1979 var tallene henholdsvis og mill.kr, Holdes skip, bore og produksjonsplattformer mv., og for eksport dessuten råolje og gass utenfor, var import og eksportverdien og mill.kr i desember 1980, mot henholdsvis og mill.kr i desember I januardesember 1980 var innførselen uten skip mill.kr og uten skip, bore og produksjonsplattformer mv mill.kr. I samme tidsrom i 1979 var tallene mill.kr og mill.kr. Eksportverdien uten skip var mill.kr i januardesember 1980 og uten både skip, bore og produksjonsplattformer mv., råolje og gass mill.kr, mot henholdsvis og mill.kr i de samme måneder i Verdien av Wort Nordsjøolje var i desember mill.kr og i januardesember mill.kr, mot mill.kr og mill.kr i Verdien av gass utført fra Ekofisk og Frigg er for desember beregnet til mill.kr og for januardesember mill.kr mot henholdsvis 806 mill.kr og mill.kr i Sesongkorrigerte tall for oktoberdesember 1980 uten skip, bore og produksjonsplattformer mv., og for utforsel også uten råolje og gass, viste en oppgang i importverdien og eksportverdien på henholdsvis 3,2 og 4,9 prosent sammenliknet med foregående tremånedersperiode. Tabelloversikt. Mill.kr Desember Endring Jan.des. Endring i pst. i pst Innførsel uten skip , ,9 2. Innførsel uten skip, bore og produksjonsplattformer my , ,9 3. Utforsel uten skip , ,5 4. Utførsel uten skip, råolje, gass og bore og produksjonsplattformer my , ,9 5. Innførselsoverskott uten skip (13) Innførselsoverskott uten skip, råolje, gass, bore og produksjonsplattformer my. (24) , ,2

3 (SU nr. 4, 1981) SU 5.1 KONSUMPRISINDEKSEN PR. 15. DESEMBER 1980 (1979=100) Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks pr. 15. desember 1980 viste en stigning på 0,7 prosent fra 15. november. Indekstallene var henholdsvis 116,4 og 115,6. Fra desember 1979 til desember 1980 steg konsumprisindeksen med 13,7 prosent. Stigningen fra 1979 (gjennomsnitt) til 1980 (gjennomsnitt) var 10,9 prosent. Indeksen for hver av de to konsumgruppene matvarer og møbler og husholdningsartikler steg med 0,5 prosent fra november til desember For gruppen drikkevarer og tobakk steg indeksen med 6,4 prosent og for klær og skotøy med 6,2 prosent. Konsumgruppen bolig,lysog brensel steg med 0,8 prosent, reiser og transport med 0,4 prosent, fritidssysler og utdanning med 0,7 prosent og andre varer og tjenester med 0,2 prosent. Den tidligere indeksen med 1974 = 100 viste en stigning på 0,8 prosent fra november til desember Fra desember 1979 til desember 1980 steg denne indeksen med 13,1 prosent og fra 1979 (gjennomsnitt) til 1980 (gjennomsnitt) steg konsumprisindeksen med 1974 = 100 med 10,2 prosent. Indekstallet pr. 15. desember 1980 var 174,5 (1974 = 100). Tabell 1. Konsumprisindeks = 100 Des Endring i prosent Nov Des Jan.des des: 1980 des jan.des Total 116,4 0,7 13,7 10,9 Matvarer 116 0,5 13,8 8,8 Drikkevarer og tobakk 112 6,4 11,7 3,8 Klær og skotøy 116 0,2 11,3 1 Bolig, lys og brensel 118 0,8 16,0 12,1 Møbler og husholdningsartikler 118 0,5 14,0 13,0 Helsepleie ,8 12,4 Reiser og transport 116 0,4 12,6 11,8 Fritidssysler og utdanning 111 0,7 1 7,8 Andre varer og tjenester 123 0,2 18,7 18,1

4 SU 5.2 Tabell 2. Varer og tjenester etter konsumgruppe Total Vekt Nov. Des. Nov. Des. 0/ ,2 102,4 115,6 116,4 Matvarer 197, Drikkevarer oq tobakk 37, Klær og skotøy 99, Bolig, lys og brensel 164, Møbler og husholdningsartikler 95, Helsepleie 22, Reiser og transport 197, Fritidssysler og utdanning 113, Andre varer og tjenester 73, Tabell 3. Varer og tjenester etter leveringssektor Total Vekt Nov. Des. Nov. Des. 0/ ,2 102,4 115,6 116,4 1. Jordbruksvarer 1.1 Mindre bearbeidde 118,0 99,9 100,4 115,2 116,3 72,8 99,8 100,3 114,9 116,0 1.2 Mer bearbeidde 45, ,5 115,5 116,8 2. Fiskevarer 13,4 102,4 102,2 116,6 117,3 3. Andre norskproduserte konsumvarer 353,2 102,8 103,1 120,9 121,7 3.1 Lite påvirket av verdensnarkedets priser 115,2 100,9 100,9 113,2 113,4 3.2 Påvirket av verdensmarkedet pga. stort importinnhold eller råstoffpris bestemt på verdensmarkedet 104,6 105,7 106,4 139,1 139,4 3.3 Påvirket av verdensmarkedet pga. konkurranse fra utlandet 133,4 102,1 102,3 113,2 115,0 4. Importerte konsumvarer 250,8 103,8 104,0 4.1 Uten norsk konkurranse 139,9 104,6 104,7 4.2 Med norsk konkurranse 110,9 102,8 103,0 5. Husleie 81,2 100,4 100,4 6. Andre tjenester 183,4 101,3 101,3 6.1 Med arbeidslønn som dominerende prisfaktor 59,6 100,1 100,3 6.2 Også med andre viktige priskomponenter 123,8 101,8 101,8 111, ,3 110,2 113,5 113,2 113,7 111, ,7 111,1 114,8 117,0 113,8 Tabell 4. Prisindeks for detaljhandel konsumprisindeksen gruppert etter næring = 100 Vekt Nov. Des. Nov. Des. 0/ Total 656, Detaljh. med nærings og nytelsesmidler 271, Detaljh. med beklednings og tekstilvarer Detaljh. med møbler og innbo , Detaljh. med jern og fargevarer, glass, steintøy, sportsartikler 23, Detaljh. med ur, optiske artikler, musikkinstrumenter, gull og sølvvarer Detaljh. med motorkjøretøyer og bensin Detaljh. ellers 21,9 130,5 37,

5 SU 5.3 Konsumprisindeks, 1979 = 100 Total Matvarer... Klær og skotoy i :. I if r 7 I... / ' /* MP 1.. ^ i \% I e O. Me 04. ". "r : 0/ Nle 1 I. i 1 i L_I L [ JFMAMJJASONDJFMAMJJASOND r r 0. Prosentvis endring fra tilsvarende maned året for Prosent J FMAMJJASOND 1979 JFMAMJJASOND 1980

6 SU 5.4x År LEVEKOSTNADSINDEKSEN MÅNEDSVIS, , OG KONSUMPRISINDEKSEN FRA JANUAR = Jan. Febr. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Gj. snitt 19,8 20,1 20,4 20,9 21,2 21,9 22,4 22,6 22,8 22,8 21, ,1 21,0 20,2 20,3 2 19,7 19,7 19,8 19,2 19,2 19,0 18,3 19, ,9 17,4 17,0 16,9 16,7 16,3 16,4 16,4 16,2 15,9 15, 215,6 16, ,6 15,6 15,6 15,5 15,6 15,5 15,6 15,7 15,6 15,6 15,8 16,0 15, ,1 16,3 16,7 16,7 16,7 16,9 17,1 17,3 17,7 17,7 17,9 18,2 17, ,3 18,5 18,6 18,3 17,9 17,7 17,7 17,4 16,9 16, ,8 17, ,6 15,5 15,1 14,8 14,7 14,6 14,7 14,7 14,4 14,4 14,4 14,1 14, ,8 13,7 13,4 13,3 13,2 13,3 13,4 13,3 13,3 13,2 13,1 13,1 13, ,7 12,7 12,5 12,5 12,5 12,5 12,6 12,4 12,2 12,2 12,1 12,1 12, ,0 12,0 11,9 11,8 11,8 11,8 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,8 11, ,7 11,7 11,6 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,4 11,4 11,4 11, ,3 11,2 11,1 11,0 10,9 10,9 10,9 10,9 10,7 10,7 10,7 10,7 10, ,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10, ,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,7 10,6 10,6 10,6 10,6 10, ,4 10,4 10,4 10,6 10,6 10,6 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10, ,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,8 10,9 10,9 10,9 10,9 11,0 11,0 10, ,0 11,0 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,0 11,1 11,1 11,1 11,2 11, ,3 11,4 11,5 11,7 11,7 11,9 12,1 12,1 12,2 12,3 12,3 12,3 11, ,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,4 12,3 12,2 12,2 12,1 12,2 12, ,1 12,1 12,1 12,3 12,3 12,3 12,4 12,4 12,4 12,7 12,9 13,1 12, ,1 13,3 13,9 14,1 14,2 14,2 14,3 14,3 15,4 15,5 15,6 16,1 14, ,2 16,4 16,6 16,7 16,9 17,1 17,1 17,3 17,3 17,4 17,5 17,7 17, ,7 17,7 17,9 17,9 18,0 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,2 18,2 18, ,3 18,4 18,4 18,4 18,5 18,5 18,6 18,6 18,5 18,5 18,6 18,6 18, ,6 18,6 18,6 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18, ,7 18,8 18,8 19,0 19,1 19,1 19,1 19,2 19,3 19,1 19,1 19,2 19, ,3 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 19,5 19,6 19,6 19,6 19,8 19,8 19, ,6 19,7 19,8 19,8 19,8 19,9 19,7 19,6 19,4 19,3 19,3 19,4 19, ,4 19,5 19,6 19,6 19,7 19,6 19,6 19,4 19,4 19,3 19,3 19,3 19, ,3 19,4 19,4 19,4 19,5 19,5 19,5 2 19,6 19,5 19,5 19,5 19, ,6 19,6 19,6 20,2 20,4 20,4 20,4 20,4 21,1 21,2 21,6 21,8 20, ,0 22,2 22,4 23,4 23,8 24,2 24,4 24,4 24,6 24,4 24,7 24,8 23, ,2 25,3 25,4 25,4 25,4 25,6 26,3 26,3 26,5 26,5 26,5 26,3 25, ,2 26,1 26,3 26,3 26,3 26,4 26,4 26,4 26,5 26,7 26,7 26,7 26, ,7 26,9 27,1 27,2 27,4 27,4 28,2 28,3 28,1 27,9 27,9 28,0 27, ,9 27,7 27,7 27,7 27,8 27,9 28,0 28,0 27,8 27,8 27,9 27,9 27, ,9 28,1 28,3 28,7 29,3 29,4 29,5 29,3 29,1 29,1 29,1 29,2 28, ,3 29,4 29,6 29,8 29,9 29,8 29,7 29,7 29,7 29,8 29,9 29,9 29, ,1 30,3 30,9 31,1 31,3 31,5 31,7 31,9 31,7 31,7 31,7 31, ,0 31,9 31,5 31,7 31,7 31,7 31,9 31,9 31,9 32,0 31,9 31,9 31, ,9 31,9 32,0 32,0 31,9 32,0 32,0 31,9 31,9 32,0 31,9 32,1 31, ,1 32,1 32,2 32,4 32,5 32,6 32,7 32,9 33,1 33,4 33,4 33,5 32, ,6 33,8 34,0 34,2 34,2 34,3 34,8 34,9 35,0 34,9 34,9 35,0 34, ,2 35,4 35,6 35,7 35,2 35,2 35, 535,2 35,2 35,1 35,4 35,6 35, ,4 36,6 36,8 37,0 37,0 37,1 37,6 37,8 38,1 37,9 38,0 38,1 37, ,4 38,4 38,8 39,0 39,0 39,0 39,3 39,0 39,2 39,0 39,1 39,3 39, ,4 39,4 39,8 39,9 39,9 39,9 40,6 40,7 40,6 40,8 40,8 40,9 40, ,1 41,1 41,3 41,5 41,6 42,2 42,4 42,5 42,4 42,4 42,6 42,7 42, ,0 43,0 43,2 43,2 43,1 43,3 43,6 43,5 43,7 43,9 44,0 44,1 43, ,1 44,3 44,3 44,5 44,5 44,7 45,1 44,9 45,1 45,3 45,4 45,4 44, ,0 48,2 48,6 48,8 48,8 49,2 49,9 49,8 50,3 50,6 50,8 51,4 49, ,6 51,7 52,0 52,0 52,2 52,4 52,8 52,8 53,0 53,4 53,8 53,9 52, ,7 54,8 55,3 55,6 55,7 56,3 56,8 56,9 57,4 57,7 57,9 58,1 56, ,4 58,9 59,6 6 60,1 60,7 61,0 60,8 61,3 61,9 62,3 62,6 60, ,6 64,3 65,0 65,4 65,4 65,8 66,6 66,9 67,4 68,1 68,5 69,1 66, ,0 71,4 72,2 72,6 72,9 73,7 75,1 74,9 75,9 76,2 76,6 76,8 74, ,7 78,1 79,2 7,J 80,4 81,4 82,1 82,1 82,2 82,3 82,7 82,9 80, ,4 85,1 86,4 87,0 87,6 88,4 89,4 89,4 89,9 90,3 90,3 90,5 88, ,4 92,8 93,8 94,1 94,3 94,9 96,0 96,2 97,4 97,6 97,7 97,8 95, ,6 97,9 93,3 98,7 99,3 99,8 100,3 100,4 100,9 101,7 102,2 102, ,0 105,7 107,5 108,1 109,3 110,6 111,9 112,6 113,7 114,8 115,6 116,4 110,9

7 SU 8x (SU nr. 4, 1981) ENGROSPRISINDEKSEN FOR DESEMBER 1980 (1977 = 100) Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks (prisindeks for forstegangsomsetning innenlands) viste en stigning på 0,7 prosent fra november til desember Indekstallene var henholdsvis 136 og 137. Fra desember 1979 til desember 1980 steg engrosprisindeksen med 14,3 prosent. Stigningen fra 1979 (gjennomsnitt) til 1980 (gjennomsnitt) var 14,7 prosent. Sterkest stigning i samme tidsrom viste gruppen brenselsstoffer, brenselolje og elektrisk kraft med 37,9 prosent. Indeksen for gruppen ikke spiselige råvarer steg med 13,4 prosent, for kjemikalier med 13,1 prosent, for matvarer med 11,7 prosent og for forskjellige ferdigvarer med 11,4 prosent. For bearbeidde varer, hovedsakelig gruppert etter materiale steg indeksen med 10,6 prosent, for maskiner og transportmidler med 7,5 prosent, for drikkevarer og tobakk med 4,5 prosent og for dyrefett, plantefett og voks med 0,2 prosent. Fra 1979 (gjennomsnitt) til 1980 (gjennomsnitt) viste varer til konsum 11,7 prosent stigning, varer til investering 7,4 prosent stigning og varer til vareinnsats i bygg og anlegg 12,6 prosent stigning. Engrosprisindeks (prisindeks for forstegangsomsetning innenlands) Vekt Des. 0/ Endring i prosent Nov Jan.des Des des jan.des des Total ,7 14,7 14,3 Matvarer og levende dyr 210, ,5 11,7 16,9 Drikkevarer og tobakk 20, ,6 4,5 14,9 Råvarer, ikke spiselige, unntatt brenselsstoffer 94, ,8 13,4 14,1 Brenselsstoffer, brenselolje og elektrisk kraft m v 128, ,2 37,9 31,0 Dyre og plantefett, voks 5, ,5 0,2 0,3 Kjemikalier 64, ,1 13,1 9,3 Bearbeidde varer, hovedsakelig gruppert etter materiale 217, ,1 10,6 9,0 Maskiner og transportmidler 157, ,2 7,5 6,6 Forskjellige ferdigvarer 95, ,2 11,4 10,5 Engrosprisindeks etter visse anvendelser: Konsum 226, ,1 11,7 14,1 Investering 81, ,2 7,4 7,1 Vareinnsats i bygg og anlegg 102, ,2 12,6 13,9

8 SU 9x (SU nr. 4, 1981) PRODUPRISINDEKSEN FOR DESEMBER 1980 (1977 = 100) Statistisk Sentralbyrås prisindeks for produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning, produsentprisindeksen, steg med 0,3 prosent fra november til desember Indekstallene var 131 i begge måneder. For bergverksdrift steg indeksen med 1,0 prosent, for industri med 0,4 prosent, mens indeksen for kraftforsyning var uendret. Fra desember 1979 til desember 1980 steg produsentprisindeksen med 12,6 prosent. I samme tidsrom steg indeksen for bergverksdrift med 26,0 prosent, for industri med 12,3 prosent og for kraftforsyning med 11,0 prosent. Fra 1979 (gjennomsnitt) til 1980 (gjennomsnitt) steg produsentprisindeksen med 13,4 prosent. For bergverksdrift var stigningen 35,9 prosent, for industri 12,8 prosent og for kraftforsyning 10,8 prosent. Produsentprisindeksen for desember 1980 (1977 = 100) BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI OG KRAFTFORSYNING BERGVERKSDRIFT Bryting og utvinning av malm INDUSTRI Prod. av næringsmidler, drikkevarer og tobakk Prod. av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer Prod. av trevarer Treforedling, grafisk prod. og forlagsvirksomhet Prod. av kjem. prod., mineralolje, kull, gummi og plastprodukter Prod. av mineralske produkter Prod. av metaller Prod. av verkstedprodukter KRAFTFORSYNING Des Endring i prosent Nov Jan.des Des des jan.des des ,3 13,4 12, ,0 35,9 26, ,1 21,6 10, ,4 12,8 12, ,6 8,6 14, ,1 8,2 8, ,1 13,3 15, ,3 9,1 9, ,1 23,6 19, ,3 12,3 18, ,2 16,5 4, ,1 9, ,8 11,0

9 SU 2.1 (SU nr. 4, 1981) DETALJOMSETNINGEN I NOVEMBER 1980 Statistisk Sentralbyrås indeks over verdien av detaljomsetningen for november 1980 viser en okning på 8 prosent i forhold til samme maned Indekstallene var 151 og 163 (1975 = 100). Størst oppgang var det for detaljhandel med nærings og nytelsesmidler, med 12 prosent. Verdien av detaljomsetningen i septembernovember var 10 prosent høyere enn i samme periode ett dr tidligere. I samme tidsrom steg prisindeksen for detaljhandel med 13 prosent. Detaljomsetning med nærings og nytelsesmidler gikk opp med 14 prosent, detaljomsetning med motorkjøretøyer og bensin med 6 prosent, detaljomsetning med beklednings og tekstilvarer med 13 prosent og detaljomsetning med møbler og innbo med 10 prosent. Sesongkorrigert viste detaljomsetningsindeksen en økning på 4,0 prosent fra juniaugust til septembernovember. Sesongkorrigert indeks for november var 165. Tabell 1. Detaljomsetningsindeks 1975 = 100 Gjennomsnitt Endring Gjennomsnitt Endring januarnovember i sept.nov.!r.i prosent prosent 1979* 1980* 1979* 1980* November 1980* Detaljhandel i alt , ,2 163 Varehushandel , ,3 175 D.h. nærings og nytelsesmidler , ,4 162 D.h. beklednings og tekstilvarer , ,0 179 D.h. møbler og innbo , ,3 167 D.h. jern og fargevarer, glass, steintøy og sport , ,7 160 D.h. ur, optiske artikler, musikkinstrumenter, gull og sølvvarer , ,6 125 D.h. motorkjøretøyer , ,3 163 Detaljhandel ellers , ,5 153 * Foreløpige tall. Tabell 2. Detaljomsetningsindeks. Sesongkorrigert = 100 Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Juniaug. Sept.nov. Endring 1980* 1980* 1980* prosent Detaljhandel i alt ,0 * Foreløpige tall.

10 SU 2.2x Figur 1. Detaljomsetningsindeks Detaljhandel i alt Detaljhandel i alt, sesongkorrigert I It it II I I It i 1 i i I i i i i Wi tilli ',il t i.., I.1 i A v / // \\''/%1 il A It i I I i r,4 rwu I It k, p vi '. \ I v JFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASOND Figur 2. Endring i prosent fra november 1979 til november 1980 (novemberindeksen i parentes. 1975=100) Detaljhandel i alt (163) D.h. ur, optikk, musikk, gull, sølv (125) Detaljhandel ellers (153) Høyden viser gruppenes andel i total indeksen D.h. motorkjøretøyer og bensin (163) D.h. møbler og innbo (167) D.h. beklednings og tekstilvarer (179) Varehushandel (175) D.h. jern, farge, glass, steintøy, sport (160) D.h. nærings og nytelsesmidler (162) Endring i prosent

11 (SU nr. 4, 1981) STORE INDUSTRIFORETAK: ÅRSOVERSKOTTET GIKK OPP FOR MANGE OGSÅ I 1980 Av de nærmere 600 største foretak i industri og bergverksdrift regner 67 prosent av foretakene (veid med sysselsettingen) med overskott for 1980 og 13 prosent med underskott, ifølge Statistisk Sentralbyrås konjunkturbarometerundersøkelse. 19 prosent unnlot A svare. Av føretak med overskott både i 1979 og 1980 venter 26 prosent større overskott i 1980, mens 37 prosent venter uendret eller mindre overskott. De tilsvarende tall året for var henholdsvis 21 prosent og 38 prosent. Særlig foretak som produserer trevarer og ikkejernholdige metaller regnet med større overskott i 1980, mens foretak som produserer treforedlingsprodukter regnet med mindre overskott. Telleenheten i Byråets Regnskapsstatistikk er foretak. I konjunkturbarometerundersokelsene er foretak som driver virksomhet i ulike nærtngsområder delt opp i divisjoner, f.eks. vil det for et foretak som produserer metaller og verkstedsprodukter innhentes en oppgave for metalldivisjonen og en oppgave for verksteddivisjonen. Resultater fra konjunkturbarometerundersokelsen kan derfor ikke direkte sammenliknes med Regnskapsstatistikkens tall. Resultatene er dessuten beregnet ved A veie hvert svar med foretakenes (divisjonenes) sysselsetting. Bedømmelse av resultatet for 1980 sammenliknet med Prosent 1) Ved utgangen av 4. kvartal 1980 Uopp Foretak med overskott 1979 Foretak med underskott 1979 gitt Uend. Under Uend Over i alt I alt Storre Mnd ret skott IaltStorreMindre ret skott Bergverksdrift og industri i alt Overskott/underskott begge år Av dette: 049 prosent større/ mindre prosent større/ mindre prosent og over 6 1 Uoppgitt ) Resultatene er beregnet ved å veie hvert svar med foretakenes sysselsetting.

12 SU 1.2x Bedømmelse av resultatet for 1980 sammenliknet med Prosentl) Ved utgangen av 4. kvartal 1980 Uopp Foretak med overskott 1979 Foretak med underskott 1979 gitt Uend Under Uend Over i alt I alt Større Mindre I alt Større Mindre ret skott ret skott 2,3 Bergverksdrift og industri Bergverksdrift Bryting og utvinning av malm _ Bergverksdrift ellers _ Industri Prod. av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer Prod. av tekstil og bekledningsvarer, lær og lærvarer Prod. av tekstilvarer Prod. av klær, unntatt skotøy Prod. av trevarer _ Treforedling, grafisk prod. og forlagsvirksomhet Treforedling Grafisk prod. og forlagsvirksomhet Prod. av kjemiske prod., mineralolje, kull, gummi og plastprodukter Prod. av kjemiske råvarer Prod. av mineralske prod Prod. av metaller Prod. av jern, stål og ferrolegeringer Prod. av ikkejernholdige metaller Prod. av verkstedprodukter Prod. av metallvarer Prod. av maskiner Prod. av elektriske apparater og materiell Prod. av transportmidler Industriproduksjon ellers ) Resultatene er beregnet ved å veie hvert svar med foretakenes sysselsetting

13 SU 4.1 (SU nr. 4, 1981) MÅNEDSSTATISTIKK FOR PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER. NOVEMBER 1980 I løpet av november 1980 gikk de samlede disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner fra de private og offentlige banker opp med mill.kr (1,5 prosent), mot en stigning på mill.kr (1,2 prosent) i november 1979, viser foreløpige oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk. I november 1980 gikk forretningsbankenes utlån opp med mill.kr (2,6 prosent), sparebankenes med 231 mill.kr (0,6 prosent), og statsbankenes med mill.kr (1,3 prosent). I november 1979 gikk forretningsbankenes utlån opp med 533 mill.kr (1,2 prosent), sparebankenes med 329 mill.kr (0,9 prosent), og statsbankenes med mill.kr (1,5 prosent). I løpet av de elleve første måneder i 1980 steg de samlede disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner fra de private og offentlige banker med 17,5 milliarder kroner (10,8 prosent) og utgjorde 179,8 milliarder kroner pr. 30. november Forretningsbankenes utlån økte med 4,9 milliarder kroner (10,7 prosent) og utgjorde 50,6 milliarder kroner ved utløpet av november Sparebankenes utlån gikk i samme periode opp med 2,7 milliarder kroner (7,2 prosent) til 40,4 milliarder kroner og statsbankenes med 9,5 milliarder kroner (12,5 prosent) til 85,5 milliarder kroner. I samme tidsrom i 1979 steg de samlede utlån til foretak, kommuner og privatpersoner fra de private og offentlige banker med 17,8 milliarder kroner (12,5 prosent). Utlånstallene for forretnings og sparebankene er gitt ekskl. valutalån etter lisens, utbetalt f.o.m. 1. juli 1978.

14 SU 4.2 Tabell 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30. november 1979 og Mill.kr Aktiva Norges Bank Postgiro 1) 30/ /11 30/11 30/ * * Postsparebanken 30/11 30/ * Forretningsbanker 30/11 30/ * Sparebanker 30/ / * Statsbanker 1. Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF Gullbeholdning IMF Spes. trekkrettigheter i IMF _ 2. Reserveposisjon i IMF _ 3. Lån til IMF Sedler og skillemynt Bankinnskott på anfordring Norges Bank Postgiro Forretningsbanker Sparebanker Utenlandske banker Bankinnskott på tid Norges Bank 2. Forretningsbanker Sparebanker Utenlandske banker Statskasseveksler o Norske statskasseveksler Utenlandske statskasseveksler Markedspapirer Ihendehaverogligasjoner Stats og statsgaranterte Andre ordinærepartialobligasjoner Konvertible partialobligasjoner Aksjer Utlån for. avskr. 3) (disponert) Veksler Utlån mot avbetalingskontrakter Kassekreditt Byggelån Boligbyggelh med konverteringstilsagn fra statens boligbanker Andre boligbyggelån Byggelåntilbergv.ogindustri Skipsbyggelån Andre byggelån Andre utlån med lopetid under 1 år Andre utlån med løpetid 1 årog over Valutalån etter lisens ) ) 164 ) 444) 9. Andre fordringer Remburser Renter I regning med hovedkontor eller filial 5 ) Statens konsoliderte konto 5. Statens grunnfondsobligasjoner _ Annet6) Andre aktiva Aksjerog andeler 1 gårdselskaper Leieboerinnskott Maskiner, inv., transp.midler etc Bankbygn. ogandrefasteeiend. ekskl. funksjonærboliger og overtatte faste eiendommer Funksjonærboliger Overtatte faste eiendommer Immaterielle eiendeler Annet Utgifter I alt for en blocavskrivninger en blocavskrivninger I alt etter en blocavskrivninger Spesifikasjon: Sedler og skillemynt, innskott i Norges Bank, på postgiro og norske statskasseveksler ) Enkelte tall avviker fra Postgiros egne tall på grunn av korreksjoner i mellomregnskapet med Norges Bank. 2) Statsbankenes tall er under løpende revisjon og er derfor ikke helt sammenliknbare med tidligere tall. 3) Utlånstallene i utenlandsk valuta for statsbankene er f.o.m. 31/ regnet etter dagens valutakurser. 4) Valutalån utbetalt f.o.m. 1/ ) For Postgiro og Postsparebanken mellomregnskap med Postverket. 6) For Norges Bank omfatter posten bl.a. motverdi til passivapost / /11,, )

15 SU 4.3 Tabell 1 (forts.). Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30. november 1979 og Mill.kr Passiva 12. Sedler og skillemynt i omløp Bankinnskott på anfordring Fra kunder 1. Folioinnskott i alt 2. Lønnskonti 2. Fra andre banker 1. Postgiro 2. Forretningsbanker 3. Sparebanker 4. Statsbanker 5. Utenlandske banker 14. Bankinnskott på tid 1. Fra kunder 1. På oppsigelse 1. 3 måneder måneder 3. Langtidssparing, sparebrev o.l 2. Termininnskott 3. Innskott på andre vilkår 4. Bundne innskott 1. Sparing med skattefradrag 2. Andre bundne innskott 2. Fra banker 1. Forretningsbanker 2. Sparebanker 3. Statsbanker 4. Utenlandske banker 15. Markedspapirer Ihendehaverobligasjonslån Norske kroner Utenlandsk valuta 3) Andre lån 1. Aksepter 2. Lån i Norges Bank 4) 3. Andre lån med løpetid under 1 år 4. Forvaltningsbevis/andelsbevis 5. Ansvarlig lånekapital 6. Andre lån med løpetid 1 år og over 18. Annen gjeld 1. Bankremisser 2. Bankgiro til disposisjon 3. Remburskreditorer 4. Skatteinnbetalinger 5. Skatter 6. Ikke hevet utbytte for tidl. år 7. Renter 8. I regning med hovedkontor eller filial5) 9. IMF's beholdning av norske kr Annet Aksjekapital Motverdi av spes. trekkrettigheter i IMF Avsetninger 1. Utbytte for siste år 2. Andre avsetninger 22. Fond 1. Sparebankens fond 2. Reservefond 3. Skattefrie fond 4. Andre bundne fond 5. Gavefond 6. Disposisjonsfond 7. Grunnfond 8. Andre fond 23. Inntekter I alt Spesifikasjoner: Sparing med skattefradrag, beløp Tallet på konti, Lønnskonti, tallet på konti, Sparing med lånerett, beløp 1 Norges Bank Postgirol ' Postspare Forretningsbanken banker 30/ * 30/11 30f11 30/11 30/11 30/11 30/ * * * , _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sparebanker Statsbanker 30/11 30/ /11 9) * ' _ _ _ _ _ _ _ 145 _ _ _ _ ) Se note 1 under aktiva. 2) Statsbankenes tall er under løpende revisjon og er derfor ikke helt sammenliknbare med tidligere tall 3) F.o.m. 31/ er tallet for statsbankene regnet etter valutakurser ved utgangen av vedkommende måned. 4) Posten omfatter 128 og 236 mill.kr pr. 30. november 1980 for henholdsvis forretnings og sparebankene som er innskott fra Norges Bank. Tilsvarende tall pr. 30. november 1979 var 170 og 188 mill.kr. 5) Se note 5 under aktiva.

16 SU Tabell 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån til foretak, kommuner og privatpersoner, etter bankgruppe. 30. november 1979 og 1980 Norges Bank 30/ / * Postgiro 31/ * Postspare Forretningsbanken banker 30/11 30/11 30/11 30/ * * Sparebanker 30/ / * Statsbanker 1. Disponerte utlån 2)til foretak, kommuner og privatpersoner 3 ) Veksler Utlån mot avbetalingskontrakter Kassekreditt Byggelån Boligbyggelån vedr. statens boligbanker Boligbyggelån med konverteringstilsagn Boligbyggelån med attest Andre boligbyggelån Byggelån til bergv. og industri _ Skipsbyggelån Andre byggelån Andre utlån med løpetid under 1 år Andre utlån med løpetid ett år og over Boliglån med attest fra statens boligbanker Andre utlån Kassekreditter og byggelån 2) til,, foretak, kommuner og privatpersoners) ) 1. Bevilgede beløp Kassekreditt Byggelån Boligbyggelån vedr. statens boligbanker Boligbyggelånmedkonverteringstilsagn Boligbyggelån med attest Andre boligbyggelån Byggelån til bergv. og industri Skipsbyggelån Andre byggelån Disponible kredittmidler Kassekreditt Byggelån _ Boliggyggelån vedr. statens boligbanker _ Boligbyggelånmedkonverteringstilsagn Boligbyggelån med attest Andre boligbyggelån Byggelån til bergv. og industri Skipsbyggelån Andre byggelån / / * 1 ) 3. Utnyttingsgrad av kassekreditter og byggelån Kassekreditt Byggelån Byggelån vedr. staten boligbanker _ Boligbyggelånmedkonverteringstilsagn _ Boligbyggelån med attest Andre boligbyggelån Byggelån til bergv. og industri Skipsbyggelån Andre byggelån ) Statsbankenes tall er under løpende revisjon og er derfor ikke helt sammenliknbare med tidligere tall. 2) Utlånene er for en blocavskrivninger og ekskl. valutalån etter lisens. 3) Omfatter kommuneforvaltning og kommuneforetak, statsforetak, private ikkepersonlige foretak, personlige foretak, personlig næringsdrivende, lønnsmotakere etc. og andre private sektorer.

17 SU 4.5x Tabell 3. Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter bankgruppe og finansobjekt. 30. november 1979 og Mill.kr Fordringer på utlandet Norges Bank Postgiro Postsparebankebanker Forretnings 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/ * * * * 1. Gull, trekkrettigheter og reservepos I IMF Sedler og skillemynt Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid Statskasseveksler Sparebanker Statsbanker 30[ /11 30/ * *" Ihendehaverobligasjoner , Aksjer _ Utlån før avskr. (disponert) Andre fordringer ) Andre aktiva I alt Gjeld til utlandet 13. Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid Ihendehaverobligasjonslån 3) Andre lån Annen gjeld ) Aksjekapital _ _ _ 448 I alt ) Statsbankenes tall er under løpende revisjon og er derfor ikke helt sammenliknbare med tidligere tall. 2) Inklusiv 53 mill.kr pr. 30/ og 8 mill.kr pr. 30/ som er reguleringspost (agio). 3) I utenlandsk valuta. F. o.m. 31/ er tallet for statsbankene regnet etter dagens valutakurser.

18 SU 6.1 (SU nr. 4, 1981) MANEDSSTATISTIKK FOR FORRETNINGS OG SPAREBANKER. NOVEMBER 1980 Forretningsbankenes utlån til foretak, kommuner og privatpersoner gikk i november 1980 opp med mill. kr (2,6 prosent), mot en økning på 533 mill.kr (1,2 prosent) i hovembei 1979, ifølge foreløpige oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk. For sparebankene gikk utlånene i november 1980 opp med 231 mill.kr (0,6 prosent) mot en okning på 329 mill.kr (0,9 prosent) i samme maned året for. I løpet av de elleve forste måneder i 1980 steg forretningsbankenes utlån til foretak, kommuner og privatpersoner med 4,9 milliarder kroner (10,7 prosent) og utgjorde 50,6 milliarder kroner pr. 30. november Sparebankenes utlån gikk opp med 2,7 milliarder kroner (7,2 prosent) og utgjorde 40,4 milliarder kroner ved utløpet av november I samme tidsrom i 1979 steg forretningsbankenes utlån med 4,2 milliarder kroner (10,1 prosent), mens sparebankenes utlån steg med 3,2 milliarder kroner (9,8 prosent). Utlånstallene er gitt ekskl. valutalån etter lisens.

19 SU 6.2 TABELL 1. FORRETNINGSBANKER. BALANSE ETTER NORSK OG UTENLANDSK SEKTOR/VALUTA OG FINANSOBJEKT. 30. NOVEMBER ABSOLUTTE TALL (1 000 KR) OG PRO AKTIVA I ALT NORSK SEKTOR UTENL. SEKTOR NORSKE KRONER UTENL. VALUTA. 10. SEDLER OG SKILLEMYNT , , , , ,1 11. BANKINNSKOTT PA ANFORDRING , , , ,5 1. NORGES BANK , , ,2 2. POSTGIRO , , ,2 3. FORRETNINGSBANKER , , , ,4 4. SPAREBANKER , , , UTENLANDSKE BANKER , , ,3 12. BANKINNSKOTT PA TID , , , , ,2 1. NORGES BANK SKATTEFRIE FONDSAVSETNINGER 2. ANDRE BUNDNE INNSKOTT 2. FORRETNINGSBANKER , , ,7 1. INNTIL 1 MANED , , ,5 2. OVER 1 MANED , , SPAREBANKER ,2 1. INNTIL 1 MANED ,2 2. OVER 1 MANED UTENLANDSKE BANKER , , ,0 1. INNTIL 1 MANED , ,7 2. OVER 1 MND. MEN UNDER 1 AR , , , AR OG OVER , ,1 13. STATSKASSEVEKSLERO.L , , ,3 1. STATSKASSEVEKSLER , , ,3 2. MARKEDSPAPIRER IHENDEHAVEROBLIGASJONER , , , ,9 1. ORDINARE PARTIALOBLIGASJONER , , , ,9 1. STATS OG STATSGARANTERTE , , , ,3 11. PREMIEOBLIGASJONER , , ,4 12. ANDRE STATS OG STATSGAR , , , ,3 2. ANDRE ORO. PARTIALOBL , , , , ,6 2. KONVERTIBLE PARTIALOBL AKSJER , , , , ,9 1. BORS OG MEGLERNOTERTE AKSJER , , , , IKKE BORS OG MEGLERNOTERTE , , , , ,2 3. EGNE AKSJER UTLAN (DISPONERT) , , , , VEKSLER , , UTLAN MOT AVBETALINGSKONTRAKTER , , ,4 3. KASSEKREDITT , , , BYGGELAN , , BOLIGBYGGELAN M. KONVERTE RINGSTILSAGN FRA STATENS BOLIGBANKER , ,8 2. ANDRE BOLIGBYGGELAN , , BYGGELAN TIL BERGV. OG IND , , SKIPSBYGGELAN , ANDRE BYGGELAN ,9 5. ANDRE UTLAN M. LØPET. UNDER 1 AR , , ANDRE UTL. M. LØPET. 1 AR OG OVER , , , VALUTALAN ETTER LISENS , , , , ,9 17. ANDRE FORDRINGER , , , , REMBURSDEBITORER , Ool , ,7 1. KONTANTREMBURSER , KREDITTREMBURSER , , , , RENTER , , , ,5 1. FORFALTE OPPTJENTE, IKKE FORFALTE , , , ,5 3. BETALTE, IKKE PALOPNE , I REGN. M. HOVEDKONTOR EL. FILIAL , , ANDRE DEBITORER , , , , ,3 18. ANDRE AKTIVA , , AKSJER OG ANDELER I GARDSELSKAPER ,1 2. LEIEBOERINNSKOTT MASKINER, INV., TRANSP. MIDL. ETC ,5 4. BANKBYGN. OG ANDRE FASTE EIEND. EKSKL. FUNKSJ. BOLIGER OG OVER... TATTE FASTE EIENDOMMER , , ,3 S. FUNKSJONARBOLIGER ,1 6. OVERTATTE FASTE EIENDOMMER IMMATERIELLE EIENDELER ANNET UTGIFTER , ,8 _ ,1 I ALT , ,

20 SU 6.3 PASSIVA I ALT NORSK SEKTOR UTENL. SEKTOR NORSKE KRONER UTENL. VALUTA 20. BANKINNSKOTT PA ANFORDRING , , ,5 1. FRA KUNDER , , , FOLIOINNSKOTT I ALT , , I UTENLANDSK VALUTA ,8 2. LONNSKONTI , ,9 3. FRA ANDRE BANKER , , ,7 1. FORRETNINGSBANKER , SPAREBANKER OA 3. STATSBANKER UTENLANDSKE BANKER ,4 21. BANKINNSKOTT PA TID FRA KUNDER PA OPPSIGELSEMV , , , MANEDER MANEDER MANEDER , LANGTIDSSPARING O.L , ,8 2. TERMININNSKOTT , ,1 1. UNDER 1 AR I ALT I UTENLANDSK VALUTA AR OG OVER I ALT 2. I UTENLANDSK VALUTA OA 3. INNSKOTT PA ANDRE VILKAR UNDER 1 AR IALT , , I UTENLANDSK VALUTA , AR OG OVER I ALT , , I UTENLANDSK VALUTA BUNDNE INNSKOTT SPARING M. SKATTEFRADRAG ,4 2. ANDRE BUNDNE INNSKOTT FRA BANKER , , ,0 1. FORRETNINGSBANKER , INNTIL 1 MANED , OVER 1 MANED SPAREBANKER , ,8 1. INNTIL 1 MANED OVER 1 MANED , ,3 3. STATSBANKER INNTIL 1 MANED , ,1 2. OVER 1 MANED , UTENLANDSKE BANKER , ,8 1. INNTIL 1 MANED OVER 1 MANED, UNDER 1 AR , , , AR OG OVER , , IHENDEHAVEROBLIGASJONSLAN , ,7 23. ANDRE LAN , ,1 1. AKSEPTER , ,3 1. VEKSELFINANSIERING ANDRE AKSEPTER ,3 2. LAN OG INNSKOTT I NORGES BANK , LAN INNSKOTT ANDRE LAN M. LOPETID UNDER 1 AR , FORVALTNINGSBEVIS/ANDELSBEVIS , ,1 5. ANSVARLIG LANEKAPITAL , , ANDRE LAN M. LOPETID 1 AR OG OVER ANNEN GJELD , , BANKREMISSER , BANKGIRO TIL DISPOSISJON REMBURSKREDITORER , ,5 1. DEKTE, UDISPONERTE REMBURSER ,1 2. ANDRE REMBURSKREDITORER , ,4 4. SKATTEINNBETALINGER , ,6 5. SKATTER ILIKNEDE, IKKE BETALTE PAREGNEDE FOR SISTE AR IKKE HEVET UTBYTTE FOR TIDL. AR RENTER , ,9 1. BETALTE, IKKE OPPTJENTE PALOPNE, IKKE FORFALTE I REGN. M. HOVEDKONTOR EL. FILIAL , ,8 9. ANDRE KREDITORER , AKSJEKAPITAL , , AVSETNINGER , ,8 1. UTBYTTE FOR SISTE AR 2. EN BLOCAVSKRIVNINGER PA UTLAN ANDRE AVSETNINGER FOND INNTEKTER , I ALT ,

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-,

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-, FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Heftet har imidlertid ikke fått den utbredelse som Byrået hadde

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

Nr. 14/ september 1985

Nr. 14/ september 1985 Nr. 14/85 12. september 1985 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Norges Postsparebank. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 30/6 1985 3 2. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner og

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankene

Detaljer

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

NN HOL D. Nr. 37/ september 1978

NN HOL D. Nr. 37/ september 1978 Nr. 37/78 13. september 1978 I NN HOL D Konsumprisindeksen pr. 15. august 1978 Detaljomsetningen i juli 1978 Elektrisitetsbalanse for 2. kvartal 1978 Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. Juli

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 r. 33/76 11. august 1976 INNHOLD Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Foreløpige

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i april og januar-april Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. april Engrosprisindeksen for april 1979

INNHOLD. Utenrikshandelen i april og januar-april Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. april Engrosprisindeksen for april 1979 Nr. 20/79 16. mai 1979 INNHOLD Utenrikshandelen i april og januar-april 1979. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. april 1979 Engrosprisindeksen for april 1979 Produsentprisindeksen for april 1979

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber 9. desember 996 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 995: Fi nansieringsselskaper Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. fr. 3/72 12. januar 1972 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1971 Skipsopplegg pr. 31. desember 1971 Detaljomsetningen i november 1971 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side Nr. 35/90 17. desember 1990 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 30/9 1990 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

INNHOLD. Forretnings- o8 sparebankar. Resultatregnskap 1978 o g I979

INNHOLD. Forretnings- o8 sparebankar. Resultatregnskap 1978 o g I979 ai 1980 M banker. 0r. 29/80 16. juli 1980 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall f or Norge Utenrikshandelen i juni o g januarjuni 1980. ForelOpige tall Samhandelen med land o g landområder. Januar-mai 1980 Konsumprisindeksen

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

11 S E N T R A i B Y, R

11 S E N T R A i B Y, R 11 S E N T R A i B Y, R Nr. 4-6. årgang Oslo, 21. januar 1965 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1964 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1964 Veitrafikkulykker med personskade.

Detaljer

Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD

Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenriksregnskap for januar 1978. ForelØpige tall Nasjonalregnskap 1977. Reviderte tall Utenrikshandelen i mars og januar-mars 1978. ForelØpige

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

Nr. 46/82 17. november 1982

Nr. 46/82 17. november 1982 Nr. 46/82 17. november 1982 INN HO L D Utenrikshandelen i oktober og januar - oktober1982. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1982 Engrosprisindeksen for. oktober 1982 Produsentprisindeksen

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15.

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. Nr. 20-8. årgang Oslo, 18. mai 1967 INNHOLD Utenriksregnskap for 1. kvartal 1967. ForelØpige tall Utenrikshandelen i april 1967. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. april 1967 Konsumprisindeksen

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLD. Nr. 32/91 2. desember Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLD. Nr. 32/91 2. desember Side Nr. 32/91 2. desember 1991 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings- og sparebanker 3 Tabell 1. Alle banker. Disponerte utlån til boligformål, etter bankgruppe og låntakersektor. 30.9.1991. 4

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige

Detaljer

Detaljomsetningen i juni 1963

Detaljomsetningen i juni 1963 Nr. 32 - Z.. årgang Oslo, 8. august 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1963 Detaljomsetningen i juni 1963 Drukkenskapsforseelser i mai-juni 1963 Tillegg til de

Detaljer

Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar Salg av petroleumsprodukter i januar 1981 og året 1980

Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar Salg av petroleumsprodukter i januar 1981 og året 1980 7r 10/81 4 mars 1981 I N NHOLD Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar 1981 Salg av petroleumsprodukter i januar 1981 og året 1980 Produksjon og forbruk

Detaljer

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990 Nr. 15/90 28. mai 1990 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings og sparebanker 3 Tabell 1. Forretnings og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og innenlandsk/utenlandsk valuta. 31/3 1990 45

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

Nr. 25/ september 1992

Nr. 25/ september 1992 Nr. 25/92 29. september 1992 BALANSETALL Alle : (med spesi- Norges bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker banker 31.07.1992 RENTETALL : Norges Postsparebank 30.06.1992 Forretningsbanker

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

23. april 1980. Nr. 17/80 INNHOLD

23. april 1980. Nr. 17/80 INNHOLD 23. april 1980 Nr. 17/80 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i mars og januar-mars 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1980 Engrosprisindeksen for mars 1980 Produsentprisindeksen

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

INNHOLD. Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober Bedriftstelling Foreløpige hovedtall for Hordaland

INNHOLD. Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober Bedriftstelling Foreløpige hovedtall for Hordaland Nr. 24/76 9. juni 1976 INNHOLD Detaljomsetningen i april 1976 Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1975 Overtredelser av alkohollovene i 1975 Bedriftstelling 1974. Foreløpige hovedtall

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder 2008 2009 2010 (mill. kr) 2010 2009 2008 Utlån fordelt på fordringstype Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.078 2.187 2.237 9.233 7.760 10.171 Kasse-/drifts-

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 24/ november 1993

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 24/ november 1993 Nr. 24/93 10. november 1993 BALANSETALL : Private finansierings- (med spesi- selskaper.1992 fikasjoner) Livsforsikringsselskaper 30.09.1993 RESULTAT- Private finansierings- REGNSKAP : selskaper.1992 FORDRINGER

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

95/40 Notater 1995. Lisbeth Lerskau. Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME. Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi

95/40 Notater 1995. Lisbeth Lerskau. Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME. Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi 95/40 Notater 1995 Lisbeth Lerskau Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi Innhold 1. Innledning 3 2. Konjunkturdata for Norge - NORMAP

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2013 2014 (mill. kr) 2014 2013 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.937 1.877 11.547 12.523 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2017 Verdiendring fra feb. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 244 18,0

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2011 2012 (mill. kr) 2012 2011 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.901 1.920 10.697 10.250 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Oslo, 13. oktober 1966 Nr. 42-7. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i september 1966. Foreløpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Nr. 32/ desember 1992

Nr. 32/ desember 1992 Nr. 32/92 11. desember 1992 BALANSETALL Private kredittforetak :.1992 (med spesi- Private finansieringsfikasjoner) selskaper.1992 RENTETALL :Norges Postsparebank Statsbanker EMISJONER :Sertifikater Okt.

Detaljer

KONJUNKTUR TENDENSENE

KONJUNKTUR TENDENSENE KONJUNKTUR TENDENSENE JANUAR 1977 oee Noe - 111.111 STATSTSK SENTRALBYRÅ Dronningensgate 16. Postboks 8131 Dep. Oslo1. Tit (02 )4138 20 NNHOLD Konjunkturtendensene i utlandet Sammenfatning Tabellvedlegg

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner Åpnede Etter kvartal. kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater. kvartal 999 og renter Obligasjoner Bankog kredittstatistikk Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall

Detaljer

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 INNHOLD Utenriksregnskap for. ForelØpige tall Månedsstatistikk for bankene. Balancer pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. desember

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side Nr. 33/85 4. august 985 NNHOLD Emne Side 07 Fiskeoppdrett, 984 08 Produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, juni 985 5 09 Elektrisk kraft. Produksjon og forbruk,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2012 2013 (mill. kr) 2013 2012 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.877 1.901 10.250 11.547 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle> gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle> gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 3 Nr. 32 -= 2. årgang Oslo, 10. august I linho LD Inn- og utførse Isverdi fordelt på, varegrupper. Januar-juni Detaijomsetningen i mai Opplagsstatistikk pr. 31. juli Månedsstatistikk for bankene. Balanser

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Figur Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor Mill.kr. Løpende priser

Figur Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor Mill.kr. Løpende priser Figur 1.1.1 Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor. 1995-2003. Mill.kr. Løpende priser næring 1995 1997 1999 2001 2003 Industri 3788,1 4495 4740,8 6597,2 7152,8 Utvinning av olje og naturgas

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer