Utenrikshandelen i desember og januar-desember Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980"

Transkript

1 4/ januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for desember 1980 Detaljomsetningen i november 1980 Store industriforetak: Årsoverskottet gikk opp for mange også i 1980 Månedsstatistikk for private og offentlige banker. November 1980 Månedsstatistikk for forretnings og sparebanker. November 1980 Konkurser og akkordforhandlinger i 1980 Private finansieringsselskaper. Årsregnskaper for Endelige tall Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 12, 1980 Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå i desember 1980 og hittil i januar 1981 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved gjengivelser av oppgaver fra dette heftet. Nærmere opplysninger og mer detaljerte oppgaver kan for flere av emnene fåes ved henvendelse til Byrået.

2 SU 3x (SU nr. 4, 1981) UTENRIKSHANDELEN I DESEMBER OG JANUARDESEMBER FORELØPIGE TALL Verdien av utenrikshandelen uten skip i desember 1980 viste en innførsel på mill.kr og en utforsel på mill.kr, ifølge Statistisk Sentralbyrås foreløpige oppgaver. I desember 1979 var tallene henholdsvis og mill.kr, Holdes skip, bore og produksjonsplattformer mv., og for eksport dessuten råolje og gass utenfor, var import og eksportverdien og mill.kr i desember 1980, mot henholdsvis og mill.kr i desember I januardesember 1980 var innførselen uten skip mill.kr og uten skip, bore og produksjonsplattformer mv mill.kr. I samme tidsrom i 1979 var tallene mill.kr og mill.kr. Eksportverdien uten skip var mill.kr i januardesember 1980 og uten både skip, bore og produksjonsplattformer mv., råolje og gass mill.kr, mot henholdsvis og mill.kr i de samme måneder i Verdien av Wort Nordsjøolje var i desember mill.kr og i januardesember mill.kr, mot mill.kr og mill.kr i Verdien av gass utført fra Ekofisk og Frigg er for desember beregnet til mill.kr og for januardesember mill.kr mot henholdsvis 806 mill.kr og mill.kr i Sesongkorrigerte tall for oktoberdesember 1980 uten skip, bore og produksjonsplattformer mv., og for utforsel også uten råolje og gass, viste en oppgang i importverdien og eksportverdien på henholdsvis 3,2 og 4,9 prosent sammenliknet med foregående tremånedersperiode. Tabelloversikt. Mill.kr Desember Endring Jan.des. Endring i pst. i pst Innførsel uten skip , ,9 2. Innførsel uten skip, bore og produksjonsplattformer my , ,9 3. Utforsel uten skip , ,5 4. Utførsel uten skip, råolje, gass og bore og produksjonsplattformer my , ,9 5. Innførselsoverskott uten skip (13) Innførselsoverskott uten skip, råolje, gass, bore og produksjonsplattformer my. (24) , ,2

3 (SU nr. 4, 1981) SU 5.1 KONSUMPRISINDEKSEN PR. 15. DESEMBER 1980 (1979=100) Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks pr. 15. desember 1980 viste en stigning på 0,7 prosent fra 15. november. Indekstallene var henholdsvis 116,4 og 115,6. Fra desember 1979 til desember 1980 steg konsumprisindeksen med 13,7 prosent. Stigningen fra 1979 (gjennomsnitt) til 1980 (gjennomsnitt) var 10,9 prosent. Indeksen for hver av de to konsumgruppene matvarer og møbler og husholdningsartikler steg med 0,5 prosent fra november til desember For gruppen drikkevarer og tobakk steg indeksen med 6,4 prosent og for klær og skotøy med 6,2 prosent. Konsumgruppen bolig,lysog brensel steg med 0,8 prosent, reiser og transport med 0,4 prosent, fritidssysler og utdanning med 0,7 prosent og andre varer og tjenester med 0,2 prosent. Den tidligere indeksen med 1974 = 100 viste en stigning på 0,8 prosent fra november til desember Fra desember 1979 til desember 1980 steg denne indeksen med 13,1 prosent og fra 1979 (gjennomsnitt) til 1980 (gjennomsnitt) steg konsumprisindeksen med 1974 = 100 med 10,2 prosent. Indekstallet pr. 15. desember 1980 var 174,5 (1974 = 100). Tabell 1. Konsumprisindeks = 100 Des Endring i prosent Nov Des Jan.des des: 1980 des jan.des Total 116,4 0,7 13,7 10,9 Matvarer 116 0,5 13,8 8,8 Drikkevarer og tobakk 112 6,4 11,7 3,8 Klær og skotøy 116 0,2 11,3 1 Bolig, lys og brensel 118 0,8 16,0 12,1 Møbler og husholdningsartikler 118 0,5 14,0 13,0 Helsepleie ,8 12,4 Reiser og transport 116 0,4 12,6 11,8 Fritidssysler og utdanning 111 0,7 1 7,8 Andre varer og tjenester 123 0,2 18,7 18,1

4 SU 5.2 Tabell 2. Varer og tjenester etter konsumgruppe Total Vekt Nov. Des. Nov. Des. 0/ ,2 102,4 115,6 116,4 Matvarer 197, Drikkevarer oq tobakk 37, Klær og skotøy 99, Bolig, lys og brensel 164, Møbler og husholdningsartikler 95, Helsepleie 22, Reiser og transport 197, Fritidssysler og utdanning 113, Andre varer og tjenester 73, Tabell 3. Varer og tjenester etter leveringssektor Total Vekt Nov. Des. Nov. Des. 0/ ,2 102,4 115,6 116,4 1. Jordbruksvarer 1.1 Mindre bearbeidde 118,0 99,9 100,4 115,2 116,3 72,8 99,8 100,3 114,9 116,0 1.2 Mer bearbeidde 45, ,5 115,5 116,8 2. Fiskevarer 13,4 102,4 102,2 116,6 117,3 3. Andre norskproduserte konsumvarer 353,2 102,8 103,1 120,9 121,7 3.1 Lite påvirket av verdensnarkedets priser 115,2 100,9 100,9 113,2 113,4 3.2 Påvirket av verdensmarkedet pga. stort importinnhold eller råstoffpris bestemt på verdensmarkedet 104,6 105,7 106,4 139,1 139,4 3.3 Påvirket av verdensmarkedet pga. konkurranse fra utlandet 133,4 102,1 102,3 113,2 115,0 4. Importerte konsumvarer 250,8 103,8 104,0 4.1 Uten norsk konkurranse 139,9 104,6 104,7 4.2 Med norsk konkurranse 110,9 102,8 103,0 5. Husleie 81,2 100,4 100,4 6. Andre tjenester 183,4 101,3 101,3 6.1 Med arbeidslønn som dominerende prisfaktor 59,6 100,1 100,3 6.2 Også med andre viktige priskomponenter 123,8 101,8 101,8 111, ,3 110,2 113,5 113,2 113,7 111, ,7 111,1 114,8 117,0 113,8 Tabell 4. Prisindeks for detaljhandel konsumprisindeksen gruppert etter næring = 100 Vekt Nov. Des. Nov. Des. 0/ Total 656, Detaljh. med nærings og nytelsesmidler 271, Detaljh. med beklednings og tekstilvarer Detaljh. med møbler og innbo , Detaljh. med jern og fargevarer, glass, steintøy, sportsartikler 23, Detaljh. med ur, optiske artikler, musikkinstrumenter, gull og sølvvarer Detaljh. med motorkjøretøyer og bensin Detaljh. ellers 21,9 130,5 37,

5 SU 5.3 Konsumprisindeks, 1979 = 100 Total Matvarer... Klær og skotoy i :. I if r 7 I... / ' /* MP 1.. ^ i \% I e O. Me 04. ". "r : 0/ Nle 1 I. i 1 i L_I L [ JFMAMJJASONDJFMAMJJASOND r r 0. Prosentvis endring fra tilsvarende maned året for Prosent J FMAMJJASOND 1979 JFMAMJJASOND 1980

6 SU 5.4x År LEVEKOSTNADSINDEKSEN MÅNEDSVIS, , OG KONSUMPRISINDEKSEN FRA JANUAR = Jan. Febr. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Gj. snitt 19,8 20,1 20,4 20,9 21,2 21,9 22,4 22,6 22,8 22,8 21, ,1 21,0 20,2 20,3 2 19,7 19,7 19,8 19,2 19,2 19,0 18,3 19, ,9 17,4 17,0 16,9 16,7 16,3 16,4 16,4 16,2 15,9 15, 215,6 16, ,6 15,6 15,6 15,5 15,6 15,5 15,6 15,7 15,6 15,6 15,8 16,0 15, ,1 16,3 16,7 16,7 16,7 16,9 17,1 17,3 17,7 17,7 17,9 18,2 17, ,3 18,5 18,6 18,3 17,9 17,7 17,7 17,4 16,9 16, ,8 17, ,6 15,5 15,1 14,8 14,7 14,6 14,7 14,7 14,4 14,4 14,4 14,1 14, ,8 13,7 13,4 13,3 13,2 13,3 13,4 13,3 13,3 13,2 13,1 13,1 13, ,7 12,7 12,5 12,5 12,5 12,5 12,6 12,4 12,2 12,2 12,1 12,1 12, ,0 12,0 11,9 11,8 11,8 11,8 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,8 11, ,7 11,7 11,6 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,4 11,4 11,4 11, ,3 11,2 11,1 11,0 10,9 10,9 10,9 10,9 10,7 10,7 10,7 10,7 10, ,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10, ,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,7 10,6 10,6 10,6 10,6 10, ,4 10,4 10,4 10,6 10,6 10,6 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10, ,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,8 10,9 10,9 10,9 10,9 11,0 11,0 10, ,0 11,0 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,0 11,1 11,1 11,1 11,2 11, ,3 11,4 11,5 11,7 11,7 11,9 12,1 12,1 12,2 12,3 12,3 12,3 11, ,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,4 12,3 12,2 12,2 12,1 12,2 12, ,1 12,1 12,1 12,3 12,3 12,3 12,4 12,4 12,4 12,7 12,9 13,1 12, ,1 13,3 13,9 14,1 14,2 14,2 14,3 14,3 15,4 15,5 15,6 16,1 14, ,2 16,4 16,6 16,7 16,9 17,1 17,1 17,3 17,3 17,4 17,5 17,7 17, ,7 17,7 17,9 17,9 18,0 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,2 18,2 18, ,3 18,4 18,4 18,4 18,5 18,5 18,6 18,6 18,5 18,5 18,6 18,6 18, ,6 18,6 18,6 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18, ,7 18,8 18,8 19,0 19,1 19,1 19,1 19,2 19,3 19,1 19,1 19,2 19, ,3 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 19,5 19,6 19,6 19,6 19,8 19,8 19, ,6 19,7 19,8 19,8 19,8 19,9 19,7 19,6 19,4 19,3 19,3 19,4 19, ,4 19,5 19,6 19,6 19,7 19,6 19,6 19,4 19,4 19,3 19,3 19,3 19, ,3 19,4 19,4 19,4 19,5 19,5 19,5 2 19,6 19,5 19,5 19,5 19, ,6 19,6 19,6 20,2 20,4 20,4 20,4 20,4 21,1 21,2 21,6 21,8 20, ,0 22,2 22,4 23,4 23,8 24,2 24,4 24,4 24,6 24,4 24,7 24,8 23, ,2 25,3 25,4 25,4 25,4 25,6 26,3 26,3 26,5 26,5 26,5 26,3 25, ,2 26,1 26,3 26,3 26,3 26,4 26,4 26,4 26,5 26,7 26,7 26,7 26, ,7 26,9 27,1 27,2 27,4 27,4 28,2 28,3 28,1 27,9 27,9 28,0 27, ,9 27,7 27,7 27,7 27,8 27,9 28,0 28,0 27,8 27,8 27,9 27,9 27, ,9 28,1 28,3 28,7 29,3 29,4 29,5 29,3 29,1 29,1 29,1 29,2 28, ,3 29,4 29,6 29,8 29,9 29,8 29,7 29,7 29,7 29,8 29,9 29,9 29, ,1 30,3 30,9 31,1 31,3 31,5 31,7 31,9 31,7 31,7 31,7 31, ,0 31,9 31,5 31,7 31,7 31,7 31,9 31,9 31,9 32,0 31,9 31,9 31, ,9 31,9 32,0 32,0 31,9 32,0 32,0 31,9 31,9 32,0 31,9 32,1 31, ,1 32,1 32,2 32,4 32,5 32,6 32,7 32,9 33,1 33,4 33,4 33,5 32, ,6 33,8 34,0 34,2 34,2 34,3 34,8 34,9 35,0 34,9 34,9 35,0 34, ,2 35,4 35,6 35,7 35,2 35,2 35, 535,2 35,2 35,1 35,4 35,6 35, ,4 36,6 36,8 37,0 37,0 37,1 37,6 37,8 38,1 37,9 38,0 38,1 37, ,4 38,4 38,8 39,0 39,0 39,0 39,3 39,0 39,2 39,0 39,1 39,3 39, ,4 39,4 39,8 39,9 39,9 39,9 40,6 40,7 40,6 40,8 40,8 40,9 40, ,1 41,1 41,3 41,5 41,6 42,2 42,4 42,5 42,4 42,4 42,6 42,7 42, ,0 43,0 43,2 43,2 43,1 43,3 43,6 43,5 43,7 43,9 44,0 44,1 43, ,1 44,3 44,3 44,5 44,5 44,7 45,1 44,9 45,1 45,3 45,4 45,4 44, ,0 48,2 48,6 48,8 48,8 49,2 49,9 49,8 50,3 50,6 50,8 51,4 49, ,6 51,7 52,0 52,0 52,2 52,4 52,8 52,8 53,0 53,4 53,8 53,9 52, ,7 54,8 55,3 55,6 55,7 56,3 56,8 56,9 57,4 57,7 57,9 58,1 56, ,4 58,9 59,6 6 60,1 60,7 61,0 60,8 61,3 61,9 62,3 62,6 60, ,6 64,3 65,0 65,4 65,4 65,8 66,6 66,9 67,4 68,1 68,5 69,1 66, ,0 71,4 72,2 72,6 72,9 73,7 75,1 74,9 75,9 76,2 76,6 76,8 74, ,7 78,1 79,2 7,J 80,4 81,4 82,1 82,1 82,2 82,3 82,7 82,9 80, ,4 85,1 86,4 87,0 87,6 88,4 89,4 89,4 89,9 90,3 90,3 90,5 88, ,4 92,8 93,8 94,1 94,3 94,9 96,0 96,2 97,4 97,6 97,7 97,8 95, ,6 97,9 93,3 98,7 99,3 99,8 100,3 100,4 100,9 101,7 102,2 102, ,0 105,7 107,5 108,1 109,3 110,6 111,9 112,6 113,7 114,8 115,6 116,4 110,9

7 SU 8x (SU nr. 4, 1981) ENGROSPRISINDEKSEN FOR DESEMBER 1980 (1977 = 100) Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks (prisindeks for forstegangsomsetning innenlands) viste en stigning på 0,7 prosent fra november til desember Indekstallene var henholdsvis 136 og 137. Fra desember 1979 til desember 1980 steg engrosprisindeksen med 14,3 prosent. Stigningen fra 1979 (gjennomsnitt) til 1980 (gjennomsnitt) var 14,7 prosent. Sterkest stigning i samme tidsrom viste gruppen brenselsstoffer, brenselolje og elektrisk kraft med 37,9 prosent. Indeksen for gruppen ikke spiselige råvarer steg med 13,4 prosent, for kjemikalier med 13,1 prosent, for matvarer med 11,7 prosent og for forskjellige ferdigvarer med 11,4 prosent. For bearbeidde varer, hovedsakelig gruppert etter materiale steg indeksen med 10,6 prosent, for maskiner og transportmidler med 7,5 prosent, for drikkevarer og tobakk med 4,5 prosent og for dyrefett, plantefett og voks med 0,2 prosent. Fra 1979 (gjennomsnitt) til 1980 (gjennomsnitt) viste varer til konsum 11,7 prosent stigning, varer til investering 7,4 prosent stigning og varer til vareinnsats i bygg og anlegg 12,6 prosent stigning. Engrosprisindeks (prisindeks for forstegangsomsetning innenlands) Vekt Des. 0/ Endring i prosent Nov Jan.des Des des jan.des des Total ,7 14,7 14,3 Matvarer og levende dyr 210, ,5 11,7 16,9 Drikkevarer og tobakk 20, ,6 4,5 14,9 Råvarer, ikke spiselige, unntatt brenselsstoffer 94, ,8 13,4 14,1 Brenselsstoffer, brenselolje og elektrisk kraft m v 128, ,2 37,9 31,0 Dyre og plantefett, voks 5, ,5 0,2 0,3 Kjemikalier 64, ,1 13,1 9,3 Bearbeidde varer, hovedsakelig gruppert etter materiale 217, ,1 10,6 9,0 Maskiner og transportmidler 157, ,2 7,5 6,6 Forskjellige ferdigvarer 95, ,2 11,4 10,5 Engrosprisindeks etter visse anvendelser: Konsum 226, ,1 11,7 14,1 Investering 81, ,2 7,4 7,1 Vareinnsats i bygg og anlegg 102, ,2 12,6 13,9

8 SU 9x (SU nr. 4, 1981) PRODUPRISINDEKSEN FOR DESEMBER 1980 (1977 = 100) Statistisk Sentralbyrås prisindeks for produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning, produsentprisindeksen, steg med 0,3 prosent fra november til desember Indekstallene var 131 i begge måneder. For bergverksdrift steg indeksen med 1,0 prosent, for industri med 0,4 prosent, mens indeksen for kraftforsyning var uendret. Fra desember 1979 til desember 1980 steg produsentprisindeksen med 12,6 prosent. I samme tidsrom steg indeksen for bergverksdrift med 26,0 prosent, for industri med 12,3 prosent og for kraftforsyning med 11,0 prosent. Fra 1979 (gjennomsnitt) til 1980 (gjennomsnitt) steg produsentprisindeksen med 13,4 prosent. For bergverksdrift var stigningen 35,9 prosent, for industri 12,8 prosent og for kraftforsyning 10,8 prosent. Produsentprisindeksen for desember 1980 (1977 = 100) BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI OG KRAFTFORSYNING BERGVERKSDRIFT Bryting og utvinning av malm INDUSTRI Prod. av næringsmidler, drikkevarer og tobakk Prod. av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer Prod. av trevarer Treforedling, grafisk prod. og forlagsvirksomhet Prod. av kjem. prod., mineralolje, kull, gummi og plastprodukter Prod. av mineralske produkter Prod. av metaller Prod. av verkstedprodukter KRAFTFORSYNING Des Endring i prosent Nov Jan.des Des des jan.des des ,3 13,4 12, ,0 35,9 26, ,1 21,6 10, ,4 12,8 12, ,6 8,6 14, ,1 8,2 8, ,1 13,3 15, ,3 9,1 9, ,1 23,6 19, ,3 12,3 18, ,2 16,5 4, ,1 9, ,8 11,0

9 SU 2.1 (SU nr. 4, 1981) DETALJOMSETNINGEN I NOVEMBER 1980 Statistisk Sentralbyrås indeks over verdien av detaljomsetningen for november 1980 viser en okning på 8 prosent i forhold til samme maned Indekstallene var 151 og 163 (1975 = 100). Størst oppgang var det for detaljhandel med nærings og nytelsesmidler, med 12 prosent. Verdien av detaljomsetningen i septembernovember var 10 prosent høyere enn i samme periode ett dr tidligere. I samme tidsrom steg prisindeksen for detaljhandel med 13 prosent. Detaljomsetning med nærings og nytelsesmidler gikk opp med 14 prosent, detaljomsetning med motorkjøretøyer og bensin med 6 prosent, detaljomsetning med beklednings og tekstilvarer med 13 prosent og detaljomsetning med møbler og innbo med 10 prosent. Sesongkorrigert viste detaljomsetningsindeksen en økning på 4,0 prosent fra juniaugust til septembernovember. Sesongkorrigert indeks for november var 165. Tabell 1. Detaljomsetningsindeks 1975 = 100 Gjennomsnitt Endring Gjennomsnitt Endring januarnovember i sept.nov.!r.i prosent prosent 1979* 1980* 1979* 1980* November 1980* Detaljhandel i alt , ,2 163 Varehushandel , ,3 175 D.h. nærings og nytelsesmidler , ,4 162 D.h. beklednings og tekstilvarer , ,0 179 D.h. møbler og innbo , ,3 167 D.h. jern og fargevarer, glass, steintøy og sport , ,7 160 D.h. ur, optiske artikler, musikkinstrumenter, gull og sølvvarer , ,6 125 D.h. motorkjøretøyer , ,3 163 Detaljhandel ellers , ,5 153 * Foreløpige tall. Tabell 2. Detaljomsetningsindeks. Sesongkorrigert = 100 Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Juniaug. Sept.nov. Endring 1980* 1980* 1980* prosent Detaljhandel i alt ,0 * Foreløpige tall.

10 SU 2.2x Figur 1. Detaljomsetningsindeks Detaljhandel i alt Detaljhandel i alt, sesongkorrigert I It it II I I It i 1 i i I i i i i Wi tilli ',il t i.., I.1 i A v / // \\''/%1 il A It i I I i r,4 rwu I It k, p vi '. \ I v JFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASOND Figur 2. Endring i prosent fra november 1979 til november 1980 (novemberindeksen i parentes. 1975=100) Detaljhandel i alt (163) D.h. ur, optikk, musikk, gull, sølv (125) Detaljhandel ellers (153) Høyden viser gruppenes andel i total indeksen D.h. motorkjøretøyer og bensin (163) D.h. møbler og innbo (167) D.h. beklednings og tekstilvarer (179) Varehushandel (175) D.h. jern, farge, glass, steintøy, sport (160) D.h. nærings og nytelsesmidler (162) Endring i prosent

11 (SU nr. 4, 1981) STORE INDUSTRIFORETAK: ÅRSOVERSKOTTET GIKK OPP FOR MANGE OGSÅ I 1980 Av de nærmere 600 største foretak i industri og bergverksdrift regner 67 prosent av foretakene (veid med sysselsettingen) med overskott for 1980 og 13 prosent med underskott, ifølge Statistisk Sentralbyrås konjunkturbarometerundersøkelse. 19 prosent unnlot A svare. Av føretak med overskott både i 1979 og 1980 venter 26 prosent større overskott i 1980, mens 37 prosent venter uendret eller mindre overskott. De tilsvarende tall året for var henholdsvis 21 prosent og 38 prosent. Særlig foretak som produserer trevarer og ikkejernholdige metaller regnet med større overskott i 1980, mens foretak som produserer treforedlingsprodukter regnet med mindre overskott. Telleenheten i Byråets Regnskapsstatistikk er foretak. I konjunkturbarometerundersokelsene er foretak som driver virksomhet i ulike nærtngsområder delt opp i divisjoner, f.eks. vil det for et foretak som produserer metaller og verkstedsprodukter innhentes en oppgave for metalldivisjonen og en oppgave for verksteddivisjonen. Resultater fra konjunkturbarometerundersokelsen kan derfor ikke direkte sammenliknes med Regnskapsstatistikkens tall. Resultatene er dessuten beregnet ved A veie hvert svar med foretakenes (divisjonenes) sysselsetting. Bedømmelse av resultatet for 1980 sammenliknet med Prosent 1) Ved utgangen av 4. kvartal 1980 Uopp Foretak med overskott 1979 Foretak med underskott 1979 gitt Uend. Under Uend Over i alt I alt Storre Mnd ret skott IaltStorreMindre ret skott Bergverksdrift og industri i alt Overskott/underskott begge år Av dette: 049 prosent større/ mindre prosent større/ mindre prosent og over 6 1 Uoppgitt ) Resultatene er beregnet ved å veie hvert svar med foretakenes sysselsetting.

12 SU 1.2x Bedømmelse av resultatet for 1980 sammenliknet med Prosentl) Ved utgangen av 4. kvartal 1980 Uopp Foretak med overskott 1979 Foretak med underskott 1979 gitt Uend Under Uend Over i alt I alt Større Mindre I alt Større Mindre ret skott ret skott 2,3 Bergverksdrift og industri Bergverksdrift Bryting og utvinning av malm _ Bergverksdrift ellers _ Industri Prod. av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer Prod. av tekstil og bekledningsvarer, lær og lærvarer Prod. av tekstilvarer Prod. av klær, unntatt skotøy Prod. av trevarer _ Treforedling, grafisk prod. og forlagsvirksomhet Treforedling Grafisk prod. og forlagsvirksomhet Prod. av kjemiske prod., mineralolje, kull, gummi og plastprodukter Prod. av kjemiske råvarer Prod. av mineralske prod Prod. av metaller Prod. av jern, stål og ferrolegeringer Prod. av ikkejernholdige metaller Prod. av verkstedprodukter Prod. av metallvarer Prod. av maskiner Prod. av elektriske apparater og materiell Prod. av transportmidler Industriproduksjon ellers ) Resultatene er beregnet ved å veie hvert svar med foretakenes sysselsetting

13 SU 4.1 (SU nr. 4, 1981) MÅNEDSSTATISTIKK FOR PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER. NOVEMBER 1980 I løpet av november 1980 gikk de samlede disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner fra de private og offentlige banker opp med mill.kr (1,5 prosent), mot en stigning på mill.kr (1,2 prosent) i november 1979, viser foreløpige oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk. I november 1980 gikk forretningsbankenes utlån opp med mill.kr (2,6 prosent), sparebankenes med 231 mill.kr (0,6 prosent), og statsbankenes med mill.kr (1,3 prosent). I november 1979 gikk forretningsbankenes utlån opp med 533 mill.kr (1,2 prosent), sparebankenes med 329 mill.kr (0,9 prosent), og statsbankenes med mill.kr (1,5 prosent). I løpet av de elleve første måneder i 1980 steg de samlede disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner fra de private og offentlige banker med 17,5 milliarder kroner (10,8 prosent) og utgjorde 179,8 milliarder kroner pr. 30. november Forretningsbankenes utlån økte med 4,9 milliarder kroner (10,7 prosent) og utgjorde 50,6 milliarder kroner ved utløpet av november Sparebankenes utlån gikk i samme periode opp med 2,7 milliarder kroner (7,2 prosent) til 40,4 milliarder kroner og statsbankenes med 9,5 milliarder kroner (12,5 prosent) til 85,5 milliarder kroner. I samme tidsrom i 1979 steg de samlede utlån til foretak, kommuner og privatpersoner fra de private og offentlige banker med 17,8 milliarder kroner (12,5 prosent). Utlånstallene for forretnings og sparebankene er gitt ekskl. valutalån etter lisens, utbetalt f.o.m. 1. juli 1978.

14 SU 4.2 Tabell 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30. november 1979 og Mill.kr Aktiva Norges Bank Postgiro 1) 30/ /11 30/11 30/ * * Postsparebanken 30/11 30/ * Forretningsbanker 30/11 30/ * Sparebanker 30/ / * Statsbanker 1. Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF Gullbeholdning IMF Spes. trekkrettigheter i IMF _ 2. Reserveposisjon i IMF _ 3. Lån til IMF Sedler og skillemynt Bankinnskott på anfordring Norges Bank Postgiro Forretningsbanker Sparebanker Utenlandske banker Bankinnskott på tid Norges Bank 2. Forretningsbanker Sparebanker Utenlandske banker Statskasseveksler o Norske statskasseveksler Utenlandske statskasseveksler Markedspapirer Ihendehaverogligasjoner Stats og statsgaranterte Andre ordinærepartialobligasjoner Konvertible partialobligasjoner Aksjer Utlån for. avskr. 3) (disponert) Veksler Utlån mot avbetalingskontrakter Kassekreditt Byggelån Boligbyggelh med konverteringstilsagn fra statens boligbanker Andre boligbyggelån Byggelåntilbergv.ogindustri Skipsbyggelån Andre byggelån Andre utlån med lopetid under 1 år Andre utlån med løpetid 1 årog over Valutalån etter lisens ) ) 164 ) 444) 9. Andre fordringer Remburser Renter I regning med hovedkontor eller filial 5 ) Statens konsoliderte konto 5. Statens grunnfondsobligasjoner _ Annet6) Andre aktiva Aksjerog andeler 1 gårdselskaper Leieboerinnskott Maskiner, inv., transp.midler etc Bankbygn. ogandrefasteeiend. ekskl. funksjonærboliger og overtatte faste eiendommer Funksjonærboliger Overtatte faste eiendommer Immaterielle eiendeler Annet Utgifter I alt for en blocavskrivninger en blocavskrivninger I alt etter en blocavskrivninger Spesifikasjon: Sedler og skillemynt, innskott i Norges Bank, på postgiro og norske statskasseveksler ) Enkelte tall avviker fra Postgiros egne tall på grunn av korreksjoner i mellomregnskapet med Norges Bank. 2) Statsbankenes tall er under løpende revisjon og er derfor ikke helt sammenliknbare med tidligere tall. 3) Utlånstallene i utenlandsk valuta for statsbankene er f.o.m. 31/ regnet etter dagens valutakurser. 4) Valutalån utbetalt f.o.m. 1/ ) For Postgiro og Postsparebanken mellomregnskap med Postverket. 6) For Norges Bank omfatter posten bl.a. motverdi til passivapost / /11,, )

15 SU 4.3 Tabell 1 (forts.). Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30. november 1979 og Mill.kr Passiva 12. Sedler og skillemynt i omløp Bankinnskott på anfordring Fra kunder 1. Folioinnskott i alt 2. Lønnskonti 2. Fra andre banker 1. Postgiro 2. Forretningsbanker 3. Sparebanker 4. Statsbanker 5. Utenlandske banker 14. Bankinnskott på tid 1. Fra kunder 1. På oppsigelse 1. 3 måneder måneder 3. Langtidssparing, sparebrev o.l 2. Termininnskott 3. Innskott på andre vilkår 4. Bundne innskott 1. Sparing med skattefradrag 2. Andre bundne innskott 2. Fra banker 1. Forretningsbanker 2. Sparebanker 3. Statsbanker 4. Utenlandske banker 15. Markedspapirer Ihendehaverobligasjonslån Norske kroner Utenlandsk valuta 3) Andre lån 1. Aksepter 2. Lån i Norges Bank 4) 3. Andre lån med løpetid under 1 år 4. Forvaltningsbevis/andelsbevis 5. Ansvarlig lånekapital 6. Andre lån med løpetid 1 år og over 18. Annen gjeld 1. Bankremisser 2. Bankgiro til disposisjon 3. Remburskreditorer 4. Skatteinnbetalinger 5. Skatter 6. Ikke hevet utbytte for tidl. år 7. Renter 8. I regning med hovedkontor eller filial5) 9. IMF's beholdning av norske kr Annet Aksjekapital Motverdi av spes. trekkrettigheter i IMF Avsetninger 1. Utbytte for siste år 2. Andre avsetninger 22. Fond 1. Sparebankens fond 2. Reservefond 3. Skattefrie fond 4. Andre bundne fond 5. Gavefond 6. Disposisjonsfond 7. Grunnfond 8. Andre fond 23. Inntekter I alt Spesifikasjoner: Sparing med skattefradrag, beløp Tallet på konti, Lønnskonti, tallet på konti, Sparing med lånerett, beløp 1 Norges Bank Postgirol ' Postspare Forretningsbanken banker 30/ * 30/11 30f11 30/11 30/11 30/11 30/ * * * , _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sparebanker Statsbanker 30/11 30/ /11 9) * ' _ _ _ _ _ _ _ 145 _ _ _ _ ) Se note 1 under aktiva. 2) Statsbankenes tall er under løpende revisjon og er derfor ikke helt sammenliknbare med tidligere tall 3) F.o.m. 31/ er tallet for statsbankene regnet etter valutakurser ved utgangen av vedkommende måned. 4) Posten omfatter 128 og 236 mill.kr pr. 30. november 1980 for henholdsvis forretnings og sparebankene som er innskott fra Norges Bank. Tilsvarende tall pr. 30. november 1979 var 170 og 188 mill.kr. 5) Se note 5 under aktiva.

16 SU Tabell 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån til foretak, kommuner og privatpersoner, etter bankgruppe. 30. november 1979 og 1980 Norges Bank 30/ / * Postgiro 31/ * Postspare Forretningsbanken banker 30/11 30/11 30/11 30/ * * Sparebanker 30/ / * Statsbanker 1. Disponerte utlån 2)til foretak, kommuner og privatpersoner 3 ) Veksler Utlån mot avbetalingskontrakter Kassekreditt Byggelån Boligbyggelån vedr. statens boligbanker Boligbyggelån med konverteringstilsagn Boligbyggelån med attest Andre boligbyggelån Byggelån til bergv. og industri _ Skipsbyggelån Andre byggelån Andre utlån med løpetid under 1 år Andre utlån med løpetid ett år og over Boliglån med attest fra statens boligbanker Andre utlån Kassekreditter og byggelån 2) til,, foretak, kommuner og privatpersoners) ) 1. Bevilgede beløp Kassekreditt Byggelån Boligbyggelån vedr. statens boligbanker Boligbyggelånmedkonverteringstilsagn Boligbyggelån med attest Andre boligbyggelån Byggelån til bergv. og industri Skipsbyggelån Andre byggelån Disponible kredittmidler Kassekreditt Byggelån _ Boliggyggelån vedr. statens boligbanker _ Boligbyggelånmedkonverteringstilsagn Boligbyggelån med attest Andre boligbyggelån Byggelån til bergv. og industri Skipsbyggelån Andre byggelån / / * 1 ) 3. Utnyttingsgrad av kassekreditter og byggelån Kassekreditt Byggelån Byggelån vedr. staten boligbanker _ Boligbyggelånmedkonverteringstilsagn _ Boligbyggelån med attest Andre boligbyggelån Byggelån til bergv. og industri Skipsbyggelån Andre byggelån ) Statsbankenes tall er under løpende revisjon og er derfor ikke helt sammenliknbare med tidligere tall. 2) Utlånene er for en blocavskrivninger og ekskl. valutalån etter lisens. 3) Omfatter kommuneforvaltning og kommuneforetak, statsforetak, private ikkepersonlige foretak, personlige foretak, personlig næringsdrivende, lønnsmotakere etc. og andre private sektorer.

17 SU 4.5x Tabell 3. Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter bankgruppe og finansobjekt. 30. november 1979 og Mill.kr Fordringer på utlandet Norges Bank Postgiro Postsparebankebanker Forretnings 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/ * * * * 1. Gull, trekkrettigheter og reservepos I IMF Sedler og skillemynt Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid Statskasseveksler Sparebanker Statsbanker 30[ /11 30/ * *" Ihendehaverobligasjoner , Aksjer _ Utlån før avskr. (disponert) Andre fordringer ) Andre aktiva I alt Gjeld til utlandet 13. Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid Ihendehaverobligasjonslån 3) Andre lån Annen gjeld ) Aksjekapital _ _ _ 448 I alt ) Statsbankenes tall er under løpende revisjon og er derfor ikke helt sammenliknbare med tidligere tall. 2) Inklusiv 53 mill.kr pr. 30/ og 8 mill.kr pr. 30/ som er reguleringspost (agio). 3) I utenlandsk valuta. F. o.m. 31/ er tallet for statsbankene regnet etter dagens valutakurser.

18 SU 6.1 (SU nr. 4, 1981) MANEDSSTATISTIKK FOR FORRETNINGS OG SPAREBANKER. NOVEMBER 1980 Forretningsbankenes utlån til foretak, kommuner og privatpersoner gikk i november 1980 opp med mill. kr (2,6 prosent), mot en økning på 533 mill.kr (1,2 prosent) i hovembei 1979, ifølge foreløpige oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk. For sparebankene gikk utlånene i november 1980 opp med 231 mill.kr (0,6 prosent) mot en okning på 329 mill.kr (0,9 prosent) i samme maned året for. I løpet av de elleve forste måneder i 1980 steg forretningsbankenes utlån til foretak, kommuner og privatpersoner med 4,9 milliarder kroner (10,7 prosent) og utgjorde 50,6 milliarder kroner pr. 30. november Sparebankenes utlån gikk opp med 2,7 milliarder kroner (7,2 prosent) og utgjorde 40,4 milliarder kroner ved utløpet av november I samme tidsrom i 1979 steg forretningsbankenes utlån med 4,2 milliarder kroner (10,1 prosent), mens sparebankenes utlån steg med 3,2 milliarder kroner (9,8 prosent). Utlånstallene er gitt ekskl. valutalån etter lisens.

19 SU 6.2 TABELL 1. FORRETNINGSBANKER. BALANSE ETTER NORSK OG UTENLANDSK SEKTOR/VALUTA OG FINANSOBJEKT. 30. NOVEMBER ABSOLUTTE TALL (1 000 KR) OG PRO AKTIVA I ALT NORSK SEKTOR UTENL. SEKTOR NORSKE KRONER UTENL. VALUTA. 10. SEDLER OG SKILLEMYNT , , , , ,1 11. BANKINNSKOTT PA ANFORDRING , , , ,5 1. NORGES BANK , , ,2 2. POSTGIRO , , ,2 3. FORRETNINGSBANKER , , , ,4 4. SPAREBANKER , , , UTENLANDSKE BANKER , , ,3 12. BANKINNSKOTT PA TID , , , , ,2 1. NORGES BANK SKATTEFRIE FONDSAVSETNINGER 2. ANDRE BUNDNE INNSKOTT 2. FORRETNINGSBANKER , , ,7 1. INNTIL 1 MANED , , ,5 2. OVER 1 MANED , , SPAREBANKER ,2 1. INNTIL 1 MANED ,2 2. OVER 1 MANED UTENLANDSKE BANKER , , ,0 1. INNTIL 1 MANED , ,7 2. OVER 1 MND. MEN UNDER 1 AR , , , AR OG OVER , ,1 13. STATSKASSEVEKSLERO.L , , ,3 1. STATSKASSEVEKSLER , , ,3 2. MARKEDSPAPIRER IHENDEHAVEROBLIGASJONER , , , ,9 1. ORDINARE PARTIALOBLIGASJONER , , , ,9 1. STATS OG STATSGARANTERTE , , , ,3 11. PREMIEOBLIGASJONER , , ,4 12. ANDRE STATS OG STATSGAR , , , ,3 2. ANDRE ORO. PARTIALOBL , , , , ,6 2. KONVERTIBLE PARTIALOBL AKSJER , , , , ,9 1. BORS OG MEGLERNOTERTE AKSJER , , , , IKKE BORS OG MEGLERNOTERTE , , , , ,2 3. EGNE AKSJER UTLAN (DISPONERT) , , , , VEKSLER , , UTLAN MOT AVBETALINGSKONTRAKTER , , ,4 3. KASSEKREDITT , , , BYGGELAN , , BOLIGBYGGELAN M. KONVERTE RINGSTILSAGN FRA STATENS BOLIGBANKER , ,8 2. ANDRE BOLIGBYGGELAN , , BYGGELAN TIL BERGV. OG IND , , SKIPSBYGGELAN , ANDRE BYGGELAN ,9 5. ANDRE UTLAN M. LØPET. UNDER 1 AR , , ANDRE UTL. M. LØPET. 1 AR OG OVER , , , VALUTALAN ETTER LISENS , , , , ,9 17. ANDRE FORDRINGER , , , , REMBURSDEBITORER , Ool , ,7 1. KONTANTREMBURSER , KREDITTREMBURSER , , , , RENTER , , , ,5 1. FORFALTE OPPTJENTE, IKKE FORFALTE , , , ,5 3. BETALTE, IKKE PALOPNE , I REGN. M. HOVEDKONTOR EL. FILIAL , , ANDRE DEBITORER , , , , ,3 18. ANDRE AKTIVA , , AKSJER OG ANDELER I GARDSELSKAPER ,1 2. LEIEBOERINNSKOTT MASKINER, INV., TRANSP. MIDL. ETC ,5 4. BANKBYGN. OG ANDRE FASTE EIEND. EKSKL. FUNKSJ. BOLIGER OG OVER... TATTE FASTE EIENDOMMER , , ,3 S. FUNKSJONARBOLIGER ,1 6. OVERTATTE FASTE EIENDOMMER IMMATERIELLE EIENDELER ANNET UTGIFTER , ,8 _ ,1 I ALT , ,

20 SU 6.3 PASSIVA I ALT NORSK SEKTOR UTENL. SEKTOR NORSKE KRONER UTENL. VALUTA 20. BANKINNSKOTT PA ANFORDRING , , ,5 1. FRA KUNDER , , , FOLIOINNSKOTT I ALT , , I UTENLANDSK VALUTA ,8 2. LONNSKONTI , ,9 3. FRA ANDRE BANKER , , ,7 1. FORRETNINGSBANKER , SPAREBANKER OA 3. STATSBANKER UTENLANDSKE BANKER ,4 21. BANKINNSKOTT PA TID FRA KUNDER PA OPPSIGELSEMV , , , MANEDER MANEDER MANEDER , LANGTIDSSPARING O.L , ,8 2. TERMININNSKOTT , ,1 1. UNDER 1 AR I ALT I UTENLANDSK VALUTA AR OG OVER I ALT 2. I UTENLANDSK VALUTA OA 3. INNSKOTT PA ANDRE VILKAR UNDER 1 AR IALT , , I UTENLANDSK VALUTA , AR OG OVER I ALT , , I UTENLANDSK VALUTA BUNDNE INNSKOTT SPARING M. SKATTEFRADRAG ,4 2. ANDRE BUNDNE INNSKOTT FRA BANKER , , ,0 1. FORRETNINGSBANKER , INNTIL 1 MANED , OVER 1 MANED SPAREBANKER , ,8 1. INNTIL 1 MANED OVER 1 MANED , ,3 3. STATSBANKER INNTIL 1 MANED , ,1 2. OVER 1 MANED , UTENLANDSKE BANKER , ,8 1. INNTIL 1 MANED OVER 1 MANED, UNDER 1 AR , , , AR OG OVER , , IHENDEHAVEROBLIGASJONSLAN , ,7 23. ANDRE LAN , ,1 1. AKSEPTER , ,3 1. VEKSELFINANSIERING ANDRE AKSEPTER ,3 2. LAN OG INNSKOTT I NORGES BANK , LAN INNSKOTT ANDRE LAN M. LOPETID UNDER 1 AR , FORVALTNINGSBEVIS/ANDELSBEVIS , ,1 5. ANSVARLIG LANEKAPITAL , , ANDRE LAN M. LOPETID 1 AR OG OVER ANNEN GJELD , , BANKREMISSER , BANKGIRO TIL DISPOSISJON REMBURSKREDITORER , ,5 1. DEKTE, UDISPONERTE REMBURSER ,1 2. ANDRE REMBURSKREDITORER , ,4 4. SKATTEINNBETALINGER , ,6 5. SKATTER ILIKNEDE, IKKE BETALTE PAREGNEDE FOR SISTE AR IKKE HEVET UTBYTTE FOR TIDL. AR RENTER , ,9 1. BETALTE, IKKE OPPTJENTE PALOPNE, IKKE FORFALTE I REGN. M. HOVEDKONTOR EL. FILIAL , ,8 9. ANDRE KREDITORER , AKSJEKAPITAL , , AVSETNINGER , ,8 1. UTBYTTE FOR SISTE AR 2. EN BLOCAVSKRIVNINGER PA UTLAN ANDRE AVSETNINGER FOND INNTEKTER , I ALT ,

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD Nr. 20/84 16. mai 1984 EMNE- GRUPPE INNHOLD REGISTRERINGS- PERIODE 15 Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter etter art 1981-1983 1 19 Inntekts- og formuesundersøkelsen. Selvangivelsesregnskap 1982

Detaljer

REGISTRERINGS- PERIODE

REGISTRERINGS- PERIODE gr. 51-52/84 19. desember 1984 INNHOLD EMNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDF 06 Skogbruket. Utvalgstelling 1 04 Arbeidstakerstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG AV KNUT FREDRIK STRØM ISK RALBYR RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 81/20 KONKURSER I INDUSTRI OG VAREHANDEL UTVIKLING, HYPPIGHET OG OMFANG AV

Detaljer

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Tre milliarder Overformynderiene tok hånd om tre milliarder kroner ved siste årsskiftet, side 4 Fremmedspråklige

Detaljer

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3 659 000 pr plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr år, side 3 Nordmenn om innvandrere En økende andel i befolkningen mener at innvandrere er mer kriminelle

Detaljer

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 Nr. 24/92 28. september 1992 TEMAHEFTE PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 KREDITTMARKEDSSTATISTIKKEN STATISTISK SENTRALBYRÅ Side 1 FORORD Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer med dette et eget temahefte

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Nr. 40/74 2. oktober 1974 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Kvartalsstatistikk for skadeforsikringsselskaper

Detaljer

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN D e l II Regnskapsføring og oppgavegiving Ikke for offentliggjoring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

AlppPP"' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is.

AlppPP' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is. UM' useasimis 11111111 111111111111111111 11111111 11111111111111 NMI MI NM AIM NM *Reif n Mom WAIN 1111111am am a 'is inhon WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 11, Wee I NUM st $ e ilmusimme iisessansleilinilli

Detaljer

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7 Boligpriser opp I 2 kvartal steg prisene på alle boligtyper, både eneboliger, småhus og blokkleiligheucr side 3 energ i 12i6 ill Fornybare energikilder utljnr ü ^i^,>tilt a^,nnenlandsk energiforbruk, side

Detaljer

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA OPPLEGG FOR KVARTALSVISE NASJONALREGNSKAPSBEREGNINGER 1 ) INNHOLD

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA OPPLEGG FOR KVARTALSVISE NASJONALREGNSKAPSBEREGNINGER 1 ) INNHOLD Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA IN 79/8 7. august 1979 OPPLEGG FOR KVARTALSVISE NASJONALREGNSKAPSBEREGNINGER 1 ) INNHOLD 1. Innledning Side 1 2. Beregningsopplegg for det løpende kvartalsregnskap

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Nr. 1/76 5. januar 1976 AKERSHUS OG OSLO INN HOLD Nye distriktstall. Innhold 1975 Framskriving av folkemengden 1975-2000 Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1975.

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten Oslo bruker flest kurdøgn Fylkene brukte i fjor 731 000 kurdøgn i institusjoner for rusmiddelmisbrukere Oslo la beslag på en tredel av det totale antall kurdøgn, side 3 J zr Statistisk sentralbyrå har

Detaljer

Dette er Sparebanken Rogaland

Dette er Sparebanken Rogaland Dette er Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland er regionens ledende bank med 57 kontorer i 26 kommuner fra Ølen i Hordaland til Flekkefjord i Vest-Agder. Banken består av 39 tidligere lokale sparebanker

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, ir. 1/78 9. januar 1978 VESTFOLD I NNH OLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

Årsregnskap 2007. Nøtterø Sparebank

Årsregnskap 2007. Nøtterø Sparebank Årsregnskap 2007 Nøtterø Sparebank STYRETS ÅRSBERETNING Norsk økonomi opplevde sterkt vekst gjennom 2007. De tre første kvartalene av året viste en volumøkning i bruttonasjonalprodukt for fastlands-norge

Detaljer