FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland"

Transkript

1

2 FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro, Postsparebanken og statsbankene etter samme opplegg som for forretnings- og sparebankene. I dette heftet er ellers bl.a. tatt med tabeller som viser forretnings- og sparebankenes resultatregnskap etter norsk og utenlandsk sektor/valuta, og bankenes bevilgede utlån til boligformål. Utformingen av heftet vil kunne bli endret etter hvert som en får erfaring i nytten og bruken av tabellene. Tallene for i tabellene 7 og 2 i kvartalsheftet for. kvartal er av tekniske årsaker blitt feil. Riktige tall kan finnes i tilsvarende tabeller i kvartalsheftene4/77og 2/78. Tallene for mai i tabelene 9 og 4 i kvartalsheftet for 2. kvartal er foreløpige tall. Endelige tall vil bli gitt i neste hefte. Definisjoner av regnskapsposter og statistiske kjennetegn er gitt i NOS Kredittmarkedstatistikk Private og offentlige banker Spørsmål om dette heftet kan rettes til konsulent Finn Orestad, Statistisk Sentralbyrå i Oslo, tlf. (02) eller førstesekretær Marlys Beraersen, Statistisk Sentralbyrå i Kongsvinger, tlf. (066) Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember Petter Jakob Bjerve Liv Bjørnland

3 5 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabell pr. mars og juni. Alle banker. Bevilgede utlån til boligformål etter lântakersektorer. 3. mars og 30. juni 9 Tabell pr. juni og 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring. 30. juni, 3. desember op 30. juni Tabeller Pr. juli og Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 3. juli og Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån til næringslivet og privatpersoner, etter bankgruppe. 3. juli og 3.3. Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter bankgruppe og finansobjekt. 3. juli og Tabeller pr. august og 4.. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 3. august og Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån til næringslivet og privatpersoner, etter bankgruppe. 3. august og 4.3. Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter bankgruppe og finansobjekt. 3. august og Tabeller pr. september og 5. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 30. september og 6.. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30. september og Alle banker. Utlån,kassekreditter og byggelån til næringslivet og privatpersoner, etter bankgruppe. 30. september og 6.3. Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter bankgruppe og finansobjekt. 30. september og POSTGIRO OG POSTSPAREBANKEN Tabeller pr. desember, mars og juni 7. Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, disponerte utlån, bankinnskott på anfordring, etter sektor. 3. desember og 30. juni 8.. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, etter sektor. 3. desember og 30. juni Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, disponible kredittmidler, etter næring. 3. desember, 3 mars og 30. juni STATSBANKER Tabell pr. desember og juni 9. Statsbanker. Ihendehaverobligasjoner, disponerte utlån i alt, bankinnskott på tid, lån, etter sektor. 3. desember og 30. juni 30

4 6 FORRETNINGSBANKER Side Tabeller pr. desember 0.. Forretningsbanker. Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter norsk og utenlandsk sektor/valuta og finansobjekt Forretningsbanker. Bevilgede kassekreditter og byggelån til næringslivet og privatpersoner, etter låntakerfylke,-sektorog -næring. 3. desember Forretningsbanker. Disponible kredittmidler for næringslivet og privatpersoner, etter innskyterfylke,-sektor og -næring. 3. desember Tabell pr. mars og. _Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, etter mring. 3. mars og Tabeller pr. mars og juni 2.. Forretningsbanker. Utlån til boligformål etter låntakersektorer. 3. mars og 30. juni Forretningsbanker. Bevilgede utlån til næringslivet og privatpersoner, etter låntakerfylke, -sektorog -nærina. 3. mars og 30. juni Tabell pr.juni og 3. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, etter næring. 30. juni og Tabell pr. juni og september 4. Forretningsbanker. Utlån til boligformål etter låntakersektorer. 30. juni og 30. september 48 Tabeller pr. juli og august og 5. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, lin, etter sektor. 3. juli og 6. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, lån, etter sektor. 3. august og Tabell for månedstall september til september 7. Forretningsbanker. Månedsbalanser etter finansobjekt. 30. september september 52 Tabeller pr. september og 8.. )F orretningsbanker. Balanse etter norsk og utenlandsk sektor/valuta og finansobjekt. 30. september ) Forretningsbanker. Bevilgede og disponerte utlån, disponible kredittmidler, etter norsk og utenlandsk valuta/sektor og utlånsform. 30. september ) Forretningsbanker. Balanse etter norsk og utenlandsk sektor/valuta og finansobjekt. 30. september ) Forretningsbanker. Bevilgede og disponerte utlån, disponible kredittmidler, etter norsk og utenlandsk valuta/sektor og utlånsform. 30. september Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, lån, etter sektor. 30. september og Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, etter næring. 30. september og 64 ) De tilsvarende tabeller for månedene juli og august er publisert i Statistisk ukehefte og kan fås ved henvendelse til Statistisk Sentralbyrå.

5 7 SPAREBANKER Side Tabell for 9. Sparebanker. Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter norsk og utenlandsk sektor/valuta og finansobjekt. 66 Tabell pr. mars og 20. Sparebanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, etter næring. 3. mars og 70 Tabeller pr. mars og juni 2. Sparebanker. Utlån til boligformål etter låntakersektorer. 3. mars og 30. juni 72 Tabell pr. juni og 22. Sparebanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, etter næring. 30. juni og 74 Tabell pr. juni og september 23. Sparebanker. Utlån til boligformål etter lântakersektorer. 30. juni og 30. september 76 Tabeller pr. juli og august og 24. Sparebanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, lån, etter sektor. 3. juli og Sparebanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, lån, etter sektor. 3. august og 78 Tabell for månedstall september til september 26. Sparebanker. Månedsbalanser etter finansobjekt. 30. september september 80 Tabeller pr. september og 27.. ) Sparebanker. Balanse etter norsk og utenlandsk sektor/valuta og finansobjekt. 30. september ) Sparebanker. Bevilgede og disponerte utlån, disponible kredittmidler, etter norsk og utenlandsk valuta/sektor og utlånsform. 36. september 86 ) Sparebanker. Balanse etter norsk og utenlandsk sektor/valuta og finansobjekt. 30. september ) Sparebanker. Bevilgede og disponerte utlån, disponible kredittmidler, etter norsk og utenlandsk valuta/sektor og utlånsform. 30. september Sparebanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, lån, etter sektor. 30. september og Sparebanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, etter næring. 30. september og ANALYSETABELLER Forretnings- og sparebanker. Likviditet 28.. Forretnings- og sparebankenes likviditet. Endringer i juli og og i januar - juli og 94 ) De tilsvarende tabeller for månedene juli og august er publisert i Statistisk ukehefte og kan fås ved henvendelse til Statistisk Sentralbyrå.

6 8 Forretnings- og sparebanker. Likviditet (forts Forretnings- og sparebankenes likviditet. Endringer i august og og i januar - august og Forretnings- og sparebankenes likviditet. Endringer i september og og i januar- september og... Side Forretningsbanker. Viktige balanseposter og endringer 29.. Forretningsbanker. Viktige balanseposter pr. 3. juli, og endringer fra ett år tidligere og hittil i år. 3. juli og Forretningsbanker. Viktige balanseposter pr. 3. august, og endringer fra ett år tidligere og hittil i år. 3. august og Forretningsbanker. Viktige balanseposter pr. 30. september, og endringer fra ett år tidligere og hittil i Ar. 30. september og Sparebanker. Viktige balanseposter og endringer 30.. Sparebanker. Viktige balanseposter pr.3. juli, og endringer fra ett Ar tidligere og hittil i år. 3. juli og Sparebanker. Viktige balanseposter pr. 3. august, og endringer fra rett å tidligere og hittil i år. 3. august og Sparebanker. Viktige balanseposter pr. 30. september, og endringer fra ett år tidligere og hittil i Ar. 30. september og

7 Tabell. Alle banker. Bevilgede utlån til boligformål etter lår -- kersektorer. 3. mars og 30. juni. Mill. kr 9 Statst,4er nings banker spoetbanker /3 30/ / I alt , 29 29,6 672,8 653,7 30,0 3, ,8 347,4 6 75, ,3 alt v,7):;ts;jetrebank Kommuneforvaltningen inkl. kommuneføretak 487,6 509,6 85,2 209, 302,4 300,5 Statsforetak 7,9 8,6 4, 4,4 3,8 4,2 Private ikkepersonlige foretak 3 000, ,9 672,5 644,5 328, 409,4 Personlige foretak 884,3 842,7 302, 300,5 582,2 542,2 Personlig næringsdrivende 467,4 54,4,6,6 324,9 38,7 40,9 3, Lønnstakere o.l 22 00, ,7 672,8 653,7 28,4 29,6 8 69, , , ,6 Andre private sektorer ,7 366,7 93,0 82,4 63,7 284,3

8 Tabell 2. Alle banker. Disponerte ut ån ) etter bankgruppe, låntakersektor og -næring. og 30. juni. Foreløpige tall. Mill. kr Långi versektor Låntakersektor og -næring A. OFFENTLIG FORVALTNING Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak B. FINANSINSTITUSJONER Forretningsbanker Sparebanker Pol:t7g7iro og postsparebanken 47 30/6 3/2 30/ )0298 2) ) 3 2)97702) 289 2), Statsbanker Private kredittforetak... Andre private finansieringsselskaper... Livsforsikringsselskaper m.v.... Skadeforsikringsselskaper... s... Postgiro og Postsparebanken C. ANDRE INNENLANDSKE SEKTORER )4583 ) 5903). Statlige og private foretak og personlig næringsdrivende, wringsgruppert ) 692 Jordbruk og skogbruk Fiske og fangst Bergverksdrift Utvinning av råolje og naturgass... Annen bergverksdrift Industri i alt Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer.... Produksjon av trevarer Treforedling Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummi- og plastprodukter Produksjon av mineralske produkter. Produksjon av metaller Produksjon av oljerigger m.v. Bygging av fartøyer Produksjon av verkstedprodukter (ekskl. produksjon av oljerigger og bygging av fartøyer) Industriproduksjon ellers Kraft- og vannforsyning 5) Bygge- og anleggsvirksomhet Oljeboring på kontraktbasis Annen bygge- og anleggsvirksomhet.. Varehandel Engroshandel med råolje og naturgass Detalj-, agentur- og annen engroshandel 30/ Hotell- og restaurantdrift Utenriks sjøfart Transport, lagring, post og telekommunikasjoner (ekskl. utenriks sjøfart) Drift av rørledninger Annen transport og lagring Post og telekommunikasjoner Finansiering, eiendomsdrift og tjenesteyting til næringslivet Investerings- og holdingselskapet" m.v Utleie av boligbygg og av andre bygg Forretningsmessig tjenesteyting Sosial og personlig tjenesteyting Lønnstakere, skoleelever, trygdede o.l Boliglån Andre lån Andre private sektorer I alt Norges Bank 3[2 30/6 30/6 3/2 30/ a.. 48 " _ D. UTLANDET E. I ALT FOR AVSKRIVNING I- En bloc-avskrivning F. I ALT ETTER AVSKRIVNING juni, 3. desember )0 ) 83) ' 3) ' 3) 43502,3) ' 3) ' 3) 43232'3) ) Omfatter også utlån i utenlandsk valuta. 2) Medregnet postgiroens kontolån til statskassen, pr. 30/ mill.kr, pr. 3/ mill.kr, pr. 30/ mill.kr. 3) Av dette 4 mill kr fra Postgiro pr. 30/6 og 3/2 og 30/6. 4) P.g.a. omlegging av statistikken er ikke tallene for Postsparebanken f.o.m. 3/2 helt sammenliknbare med tidligere tall. 5) Kommunale kraft- og vannverk er med under Kommuneforvaltningen.

9 Tabell 2 (forts.). Alle banker. Disponerte utlån bankgruppe, låntakersektor og -næring. 30. juni, 3. desember og 30. juni. Foreløpige tall. Mill. kr Låntakersektor o ' næring Långi versektor Statsbanker3) 30/6 3/ Forretningsbanker Sparebanker 30/6 3/ 2 30/6 30/6 3/2 30/6 A. OFFENTLIG FORVALTNING Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen _ Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak B. FINANSINSTITUSJONER _ Forretningsbanker _ - _ Sparebanker Statsbanker Private kredittforetak _ Andre private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper m.v Skadeforsikringsselskaper Postgiro og Postsparebanken _ C. ANDRE INNENLANDSKE SEKTORER Statlige og private foretak og personlig næringsdrivende, næringsgruppert Jordbruk og skogbruk Fiske og fangst Bergverksdrift Utvinning av råolje og naturgass } Annen bergverksdrift Industri i alt Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer Produksjon av tekstilvarer, beiiedningsvarer, lær og lærvarer Produksjon av trevarer Treforedling Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummi- og plastprodukter Produksjon av mineralske produkter Produksjon av metaller Produksjon av oljerigger m.v _ 2 2 Rygging av fartøyer Produksjon av verkstedprodukter (ekskl. produksjon av oljerigger og bygging av fartoyer) Industriproduksjon eljprs Kraft- og vannforsyning) Rygge- og anleggsvirksomhet Oljeboring på kontraktbasis Annen hygge- og anleggsvirksomhet Varehandel Engroshandel med råolje og naturgass L Detalj-, agentur- og annen engros handel J Hotell- og restaurantdrift Utenriks sjøfart Transport, lagring, post og ieleiom mu - n kasjoner (ekskl. utenriks sjofart) i Drift av rorledninger Annen transport og lagring Post og telekommunikasjoner Finansiering, eiendomsdrift og tjenesteyting til næringslivet Investerings-ogholdingseisiaper m.v Utleie av boligbygg og av andre bygg j Forretningsmessig tjenesteyting J Sosial og personlig tjenesteyting Lønnstakere, skoleelever, trygdede o.l Boliglån Andre lån Andre private sektorer - _ D. UTLANDET E. I ALT FOR AVSKRIVNING En bloc-avskrivning F. I ALT ETTER AVSKRIVNING ) Se note foregående side. 2) Se note 5 foregående side. 3) Tall for statsbanker er f.o.m. 3/2 ikke helt sammenliknbare med tidligere tall p.g.a. omlegging av statistikken, og f.o.m. / er A/S Låneinstituttet for strukturrasjonalisering - Strukturfinans - gått inn i Den norske Industribank A/S.

10 Tabell 3.. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 3. juli og. Foreløpige tall. Mill.kr Aktiva. Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF.... Gullbeholdning IMF. Spes. trekkrettigheter i IMF 2. Reserveposisjon i IMF 3. Lån til IMF 2. Sedler og skillemynt Bankinnskott på anfordring. Norges B ank Postgiro , Forretningsbanker 4. Sparebanker Utenlandske banker Bankinnskott på tid Norges Bank Forretningsbanker 3. Sparebanker 4. Utenlandske banker 5. Statskasseveksler o.l Norske statskassevekser. 2. Utenlandske statskasseveksler 3. Markedspapirer 6. Ihendehaverobligasjoner.... Stats- og statsgaranterte 2. Andre ordinære partialobligasjoner 7. Aksjer Utlån for avskr. (disponert). Veksler 2. Utlån mot avbetalingskontrakter.. 3. Kassekreditt Byggelån. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og industri 4. Skipsbyggelån Andre byggelån 5. Andre utlån med løpetid under år 6. Andre utlån med løpetid Ar og over..,, 7. Valutalån etter lisens) 9. Andre fordringer. Remburser 2. Renter 3. I regning med hovedkontor eller filiall) 4. Statens konsoliderte konto 5. Statens grunnfondsobligasjoner Annet2 ) 0. Andre aktiva. Aksjer og andeler i gårdselskaper 2. Leieboerinnskott 3. Maskiner, inv., transp.midler etc. 4. Bankbygn. og andre faste eiend. ekskl. funksj.boliger og overtatte faste eiendommer 5. Funksjonærboliger 6. Overtatte faste eiendommer Immaterielle eiendeler 8. Annet. Utgifter I alt for en bloc-avskrivninger 4- en bloc-avskrivninger I alt etter en bloc-avskrivninger /7 3/ /7 3/73/7 Statsbanker 4) 3/7 3/7 3) Postsparebanken Norges Bank Postgiro Forretningsbanker 3/73/7 Sparebanker 3/7 3/ _ _ GO ''''." _ *.. '" _ _ Sp esifikasjon: Sedler og skillemynt, innskott i Norges Bank, på postgiro og norske statskasseveksler ) For Postgiro og Postsparebanken mellomregnskap med Postverket. 2) For Norges Bank omfatter posten bl.a. motverdi til passivapost ) Enkelte tall avviker fra Postgiros egne tall på grunn av korreksjoner i mellomregnskapet med Norges Bank. 4) Tall for statsbanker f.o.m. 3/2 er ikke helt sammenliknbare med tidligere tall p.g.a. omlegging av statistikken, og f.o.m. / er A/S Låneinstituttet for strukturrasjonalisering - Strukturfinans - gått inn i Den norske Industribank A/S. 5) Valutalån utbetalt f.o.m. /7.

11 Tabell 3. (forts. ). Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 3. juli og. Foreløpige tall. Mill. kr Passiva Norges Bank 3/7 3/7 3 Postgi ro 3 ) 3/7 3/7 Postsparebanken 3/7 4) Forretnings- Statsbanker banker 3/7 3/7 3/7 3/7 3/7 Sparebanker 3/7 3/7 2. Sedler og skillemynt i omløp 3. Bankinnskott på anfordring.... Fra kunder. Folioinnskott i alt 2. Lønnskonti 2. Fra andre banker. Postgi ro Forretningsbanker Sparebanker 4. Statsbanker 5. Utenlandske banker 4. Bankinnskott på tid. Fra kunder På oppsigelse. 3 måneder 2. 6 måneder måneder 2. Termininnskott 3. Innskott på andre vilkår 4. Bundne innskott. Sparing med skattefradrag 2. Andre bundne innskott 2. Fra banker. Forretningsbanker 2. Sparebanker 3. Statsbanker 4. Utenlandske banker Markedspapirer Ihendehaverobligasjonslån I. Norske kroner 2. Utenlandsk val uta 7. Andre lån. Aksepter 2. Lån i Norges Bankl) 3. Andre lån med løpetid under 4. Forvaltningsbevis/andelsbevis 5. Ansvarlig lånekapital 6. Andre lån med løpetid år og 8. Annen gjeld. Bankremisser 2. Bankgiro til disposisjon 3. Remburskredi torer 4. Skatteinnbetalinger 5. Skatter 6. Ikke hevet utbytte for tidl. år. 7. Renter 8. I regning med hovedkontor eller filia2) 9. IMF's beholdning av norske kr.. 0. Annet 9. Aksjekapital år. over 20. Motverdi av spes. trekkrettigheter i IMF Avsetninger. Utbytte for siste år Andre avsetninger 22. Fond Sparebankens fond 2. Reservefond 3. Skattefrie fond 4. Andre bundne fond 5. Gavefond 6. Disposisjonsfond 7. Andre fond 23. Inntekter I alt Spesifikasjoner: Sparing med skattefradrag, beløp Tallet på konti, _ _ _ 0 _ , ) Posten omfatter 2 og 68 mill.kr pr. 3/7 for henholdsvis forretnings- og sparebankene som er innskott fra Norges Bank. Tilsvarende tall pr. 3/7 var 49 og 30 mill kr2) Se note under aktiva. 3) Se note 3 under aktiva. 4) Se note 4 under aktiva.

12 Tabell 3.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån til næringslivet og privatpersoner, etter bankgruppe. 3. juli og 4 Norges Bank 3/7 34/7 Postspare- Forretnings- Postgiro Statsbanker3) Sparebanker banken banker /7 3/7 3/ /7 3/ Mill. kr. Disponerte utlån l) til næringslivet og privatpersoner2) I.Veksler Utlån mot avbetalingskontrakter Kassekreditt Byggelån Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker. 2. Andre boligbyggelån Byggelån til bergv. og industri. 4. Skipsbyggelån Andre byggelån Andre utlån med lopetid under år Andre utlån med løpetid år og over _ Kassekreditter og byggelån næringsli vet og p ri vatpersoner 2 ). Bevilgede beløp 0 3. Kassekreditt 3 2. Byggelån Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og industri Skipsbyggelån Andre byggelån Disponible kredittmidler 37. Kassekreditt Byggelån Boligbyggelån med konverteringstilsagn 0 0 fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 0 3. Byggelån til bergv. og industri Skipsbyggelån - 5. Andre byggelån _ _ _ Utnyttingsgrad av kassekreditter og byggelån 56. Kassekreditt Byggelån. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 0 3. Byggelån til bergv. og industri 0 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån Prosent _ -. _ _ _ _ 5 54 _ ) Utlånene er for en bloc-avskrivninger og ekskl. valutalån. 2) Omfatter kommuneforvaltning og kommuneforetak, statsforetak, private ikke-personlige foretak, personlige foretak, personlig næringsdrivende, lonnstakere etc. og andre private sektorer. 3) Se note 4 i tabell, aktiva.

13 5 Fordringer på utlandet 3/7 3/7 3/7 banken 3 7 3/7 37 3/7 3/7 Tabell 3.3. Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter bankgruppe og finansobjekt. 3. juli og. Mill. kr. Postspare- Forretnings- Norges Bank Postgiro Statsbanker Sparebanker banker 3/7 3/7 3/7 3/7. Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF Sedler og skillemynt Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid Statskasseveksler Ihendehaverobligasjoner Aksjer Utlån for avskr. (disponert) _ Andre fordringer ) Andre aktiva I alt Gjeld til utlandet 3. Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid Ihendehaverobligasjonslån l ) Andre lån Annen gjeld Aksjekapital I alt ) I utenlandsk valuta. 2) Inklusiv 577 mill.kr som er reguleringspost (agio).

14 Tabell 4.. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 3. august og. Foreløpige tall. Mill.kr. Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF Gullbeholdning IMF Spes. ireiir eiiigheier jaf i 2. Reserveposisjon i IMF Lin til IMF Sedler og skillemynt Bankinnskott på anfordring Norges B ank Postgiro Forretningsbanker , Sparebanker Utenlandske banker Bankinnskott på tid. Norges Bank 2. Forretningsbanker.. 3. Sparebanker 4. Utenlandske banker 5. Statskasseveksler o Norske statskasseveksier Utenlandske statskasseveksier 3. Markedspapirer 6. Ihendehaverobligasjoner. Stats- og statsgaranterte 2. Andre ordinære partialobligasjoner 7. Aksjer 8. Utlån for avskr. (disponert). Veksler.. 2. Utlån moi avbetalingskontrakter 3. Kassekreditt Byggelån. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og industri 4. Skipsbyggelan Andre byggelån 5. Andre utlån med løpetid under år 6. Andre utlån med løpetid Ar og over 7. Valutalån etter lisens 3) 9. Andre fordringer. Remburser 2. Renter 3. I'regning med hovedkontor eller filial 4) 4. Statens konsoliderte konto 5. Statens grunnfondsobligasjoner 6. Annet5 ) 0. Andre aktiva. Aksjer og andeler i gårdselskaper 2. Leieboerinnskott 3. Maskiner, inv., transp.midler etc 4. Bankbygn. og andre faste eiend. ekskl. funksj.boliger og overtatte faste eiendommer 5. Funksjonmrboliger Overtatte faste eien.dommer 7. Immaterielle eiendeler 8. Annet. Utgifter Aktiva I alt for en bloc-avskrivninger en bloc-avskrivninger I alt etter en bloc-avskrivninger 6 Postspare- Norges Bank Postgirol,Statsbanker 2) Forretnings- Sparebanker banken banker T /8 3/8 3/8 3/ a 0 7 ' _ /8 gt7g Spesifikasjon: Sedler og skillemynt, innskott i Norges Bank, på postgiro og norske statskasseveksler ) Enkelte tall avviker fra Postgiros egne tall på grunn av korreksjoner i mellomregnskapet med Norges Bank. 2) Tall for statsbanker f.o.m. 3/2 er ikke helt sammenliknbare med tidligere tall p.g.a. omlegging av statistikken, og f.o.m. / er A/S Laneinstituttet for strukturrasjonalisering - Strukturfinans - gått inn i Den norske Industribank A/S. 3) Valutalån utbetalt f.o.m. /7. 4) For Postgiro og Postsparebanken mellomregnskap med Postverket. 5) For Norges Bank omfatter posten bl.a. motverdi til passivapost 8.9.

15 Tabell 4. (forts.). Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 3. Mill.kr Passiva Norges Bank 3/8 3/8 2. Sedler og skillemynt i omløp ) Postgiro 3/8 3/8 august og. Foreløpige tall. Postspare- 4) Statsbanker banken 3/8 3/8 3/8 3/8 Forretningsbanker 3/8 3/8 Sparebanker 3. Bankinnskott på anfordring Fra kunder Folioinnskott i alt Lønnskonti Fra andre banker Postgiro Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Utenlandske banker Bankinnskott på tid _ Fra kunder På oppsigelse _. 3 måneder måneder måneder /8 3/8 _ Termininnskott Innskott på andre vilkår Bundne innskott Sparing med skattefradrag Andre bundne innskott Fra banker Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Utenlandske banker Norske kroner _ - _ Markedspapi rer Ihendehaverobligasjonslån Utenlandsk valuta _ Andre lån Aksepter Lån i Norges Bank3 ) Andre lån med løpetid under år Forvaltningsbevis/andelsbevis Ansvarlig lånekapital Andre lån med løpetid år og over Annen gjeld Bankremisser Bankgiro til disposisjon Remburskredi torer Skatteinnbetal inger Skatter Ikke hevet utbytte for tidl. år.. 7. Renter I regning med hovedkontor eller filial 4 ) IMF's beholdning av norske kr Annet Aksjekapital Motverdi av spes. trekkrettigheter i IMF Avsetninger Utbytte for siste år 2. Andre avsetninger Fond Sparebankens fond Reservefond Skattefrie fond Andre bundne fond Gavefond Disposisjonsfond Andre fond Inntekter I alt Sp esifikasjoner: Sparing med skattefradrag, beløp Tallet på konti, ) Se note under aktiva. 2) Se note 2 under aktiva. 3) Posten omfatter 2 og 67 mill.kr pr. 3/8 for henholdsvis forretnings- og sparebankene som er innskott fra Norges Bank. Tilsvarende tall pr. 3/8 var 50 og 32 mill.kr. 4) Se note 4 under aktiva. 57 0

16 8 Tabell 4.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån til næringslivet og privatpersoner, etter bankgruppe. 3. august og Norges Bank Postgiro 3/8 3/8 3/8 3/8 Postspare- s Forretnings- tatsbanker) Sparebanker banken '' banker 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 Mill. kr. Disponerte utlån 2 Ltil næringslivet og privatpersoner'l.... Veksler 2. Utlån mot avbetalingskontrakter 3. Kassekreditt Byggelån Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker. 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og industri 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån Oe _ _ 00 - _ a Oe Andre utlån med lopetid under år Andre utlån med løpetid år og over Kassekreditter og byggelån 2) til næringslivet og privatpersoner3 ). Bevilgede beløp. Kassekreditt 2. Byggelån. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån Byggelån til bergv. og industri 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån Disponible kredittmidler. Kassekreditt 2. Byggelån Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og industri 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån _ _ _... _ DO Utnyttingsgrad av kassekreditter og byggelån. Kassekreditt 2. Byggelån. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og industri 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån Prosent ) Se note 2 i tabell, aktiva. 2) Utlånene er for en bloc-avskrivninger og ekskl. valutalån. 3) Omfatter kommuneforvaltning og kommuneforetak, statsforetak, private ikke-personlige foretak, personlige foretak, personlig næringsdrivende, lønnstakere etc. og andre private sektorer.

17 Tabell 4.3. Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter bankgruppe og finansobjekt. 3. Mill. kr Fordringer pa utlandet Norges Bank 3/8 3/8 lo Postgiro 3/8 3/8 Statsbanker 3 8 3/8 august og. Postsparebanken 3/8 3/8 Forretningsbanker 3/8 3/8 Sparebanker. Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF g _ - 2. Sedler og skillemynt Bankinnskott på anfordring _ Bankinnskott på tid Statskasseveksler _ 6. Ihendehaverobligasjoner Aksjer _ Utlån for avskr. (disponert) Andre fordringer ) Andre aktiva - - _ 0 _ - - _ - I al t /8 3/8 Gjeld til utlandet 3. Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid _ I hendehave robl igasjonslån 2) _ Andre lån _ Annen gjeld Aksjekapital I alt ) Inklusiv 464 mill.kr som er reguleringspost (agio). 2) r utenlandsk valuta.

18 20 Tabell 5. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 30. september og. Foreløpige tall. Mill. kr Aktiva Stats;, Forretningsbanker') banker 30/9 30/9 30/9 309 Sparebanker 30/9 30/9. Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF Sedler og skillemynt 3 4 Norges Bank - - Utlandet ) Norges Ttsts parebanken Bank Postgiro \ 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 3,- 4. Bankinnskott Norges Bank Postgiro og Postsparebanken Forretnings- og sparebanker Utlandet Statskasseveksler o.l Statsforvaltningen Norges Bank _..... Utlandet Ihendehaverobligasjoner Statsforvaltningen Kommuneforvaltningen inkl.. komm.foretak Forretnings- og sp arebanker Statsbanker Andre kredittinstitusjoner Statsforetak Andre norske sektorer Utlandet _ Aksjer _.. _ - Norske sektorer Utlandet Utlån for avskr. (disponert) Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Kommuneforvaltningen inkl. komm.foretak Postgiro og Postsparebanken Forretnings- og sparebanker Statsbanker Andre kredittinstitusjoner Forsikringsselskaper mv Statsforetak Andre norske sektorer 3 ) Utlandet) Andre fordringer Statsforvaltningen Utlandet Andre Andre aktiva Utgifter I alt for en bloc-avskrivning en bloc-avskrivning I alt etter en bloc-avskrivning _ ) Enkelte tall avviker fra Postgiros egne tall pga. korreksjoner i mellomregnskapet med Norges Bank. 2) Tall for statsbanker f.o.m. 3/2 er ikke helt sammenliknbare med tidligere tall pgaomlegging av statistikken, og f.o.m. / er A/S Låneinstituttet for strukturrasjonalisering - Strukturfinans - gått inn i Den norske Industribank A/S. 3) For forretningsbankene omfatter postene bl.a. valutalån etter lisens som er utbetalt f.o.m. /7.

19 Tabell 5 (forts. ). Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 30. september og. Foreløpige tall. Mill. kr Passiva 2 30/9 30/9 30/9 30/9 ) Norges Postspare- Bank Postgiro banken 30/9 30/9 Stats;;:----Forretningsbanker4) banker 30/9 30/9 30/9 30/9... Sparebanker 4arebanker --307g Sedler og skillemynt Bankinnskott Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen... Kommuneforvaltningen inkl Markedspapirer - 6. Ihendehaverobligasjonslån Norske kroner... Utenl. valuta 7. Lån Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Kommuneforvaltningen inkl. komm. foret0 Norges Banki) Postgiro og Postsparebanken Forretnings- og sparebanker Statsbanker Andre kredittinstitusjoner Forsikringsselskaper my Statsforetak Andre norske sektorer Utlandet Annen gjeld Statsforvaltningen Utlandet } Andre Aksjekapital Norske sektorer Utlandet 20. Motverdi av spes. trekkretttigheter i IMF - 2. Avsetninger Fond 23. Inntekter I alt komm.foretak Norges Bank Postgiro og Postsparebanken Forretnings- og sparebanker Statsbanker Andre kredittinstitusjoner Forsikringsselskaper my Statsforetak _ Andre norske sektorer Utlandet _ _ _ _ _ _ _ ) Se note under aktiva. 2) Se note 2 under aktiva. 3) Posten omfatter 22 og 65 mill. kr pr. 30/9 for henholdsvis forretnings- og sparebankene som er innskott fra Norges Bank. Tilsvarende tall pr. 30/9 var 50 og 34 mill. kr

20 Tabell 6.. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30. september og. Foreløpige tall. Mill.kr Aktiva. Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF.... Gullbeholdning IMF Spes. trekkrettigheter i IMF 2. Reserveposisjon i IMF Lån til IMF 2. Sedler og skillemynt Bankinnskott på anfordring.... Norges Bank Postgiro Forretnings 4. Sparebanker banker Utenlandske banker Bankinnskott på tid.... Norges Bank Forretningsbanker 3. Sparebanker 4. Utenlandske banker 5. Statskasseveksler o.l..... Norske statskasseveksler 2. Utenlandske statskasseveksler 3. Markedspapirer 6. Ihendehaverobligasjoner..... Stats- og statsgaranterte Andre ordinære partialobligasjoner 7. Aksjer 8. Utlån for avskr. (disponert). Veksler Utlån mot avbetaiingskontrai ter 3. Kassekreditt Byggelån Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og industri 4. Skipsbyggelån Andre byggelån 5. Andre utlån med lopetid under år 6. Andre utlån med løpetid år og over x, Valutalån etter lisenss) 9. Andre fordringer. Remburser 2. Renter 3. I regniqg med hovedkontor eller filial 4 ) 4. Statens konsoliderte konto 5. Statens grunnfondsobligasjoner.. 6. Annet 5 ) 0. Andre aktiva. Aksjer og andeler i gårdselskaper 2. Leieboerinnskott 3. Maskiner, inv, transp.midler etc 4. Bankbygn. og andre faste eiend. ekskl. funksjonærboliger og overtatte faste eiendommer 5. Funksjonerboliger Overtatte faste eienommer Immaterielle eiendeler oarneo 8. Annet. Utgifter I alt for,en bloc-avskrivninger 4. en bloc-avskrivninger... I alt etter en bloc-avskrivninger Norges Bank 30/9 30/9 22 Postgirol) 30/ / /9 Statsbanker2) 30/9 30/9 Ponsnme- Forz=nrgs- 30/9 30/9 Sparebanker 30/ _ - _ _ _ s Spesifikasjon: Sedler og skillemynt, innskott i Norges Bank, på postgiro og norske statskasseveksler ) Enkelte tall avviker fra Postgiros egne tall på grunn av korreksjoner i mellomregnskapet med Norges Bank. 2) Tall for statsbanker f.o.m. 3/2 er ikke helt sammenliknbare med tidligere tall p.g.a. omlegging av statistikken, og f.o.m. / er A/S Låneinstituttet for strukturrasjonalisering - Strukturfinans - gått inn i Den norske Industribank A/S. 3) Valutalån utbetalt f.o.m. /7. 4) For Postgiro og Postsparebanken mellomregnskap med Postverket. 5) For Norges Bank omfatter posten bl.a. motverdi til passivapost 8.9.

21 Tabell 6. (forts.). Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30. september og. Foreløpige tall. Mill.kr Passiva 2. Sedler og skillemynt i omlop 3. Bankinnskott på anfordring.... I. Fra kunder. Folioinnskott i alt 2. Lønnskonti 2. Fra andre banker. Postgiro 2. Forretningsbanker 3. Sparebanker 4. Statsbanker 5. Utenlandske banker 4. Bankinnskott på tid. Fra kunder. På oppsigelse. 3 måneder måneder måneder 2. Termininnskott 3. Innskott på andre vilkår 4. Bundne innskott. Sparing med skattefradrag 0 2. Andre bundne innskott 2. Fra banker. Forretningsbanker 2. Sparebanker 3. Statsbanker Utenlandske banker ostsparebanken banker orretnings- Norges Bank Postgirol Statsbanker 2 Sparebanker 30/9 30/9 30/9 30/Y 30/9 30/9 30/9 30/9 30/ /9 30/ Andre lån Aksepter - _ Lån i Norges Bank3) Andre lån med løpetid under år Forvaltningsbevis/andelsbevis Ansvarlig lånekapital _ - _ Andre lån med lopetid år og over Annen gjeld Bankremisser Bankgiro til disposisjon Remburskreditorer Skatteinnbetalinger Skatter _ Ikke hevet utbytte for tidl. år Renter I regning med hovedkontor eller filial 4 ) IMF's beholdning av norske kr Annet Aksjekapital 20. Motverdi av spes. trekkrettigheter i IMF Fond. Sparebankens fond 2. Reservefond 3. Skattefrie fond 4. Andre bundne fond 5. Gavefond 6. Disposisjonsfond 7. Andre fond _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Markedspapirer Ihendehaverobligasjonslån - _ Norske kroner Utenlandsk valuta _ Avsetninger Utbytte for siste år Andre avsetninger _ _ _ Inntekter _ I alt Spesifikasjoner: Sparing med skattefradrag, be.*... Tallet på konti, _ ) Se note under aktiva. 2) Se note 2 under aktiva. 3) Posten omfatter 22 og 65 mill.kr pr. 30/9 for henholdsvis forretnings- og sparebankene som er innskott fra Norges Bank. Tilsvarende tall pr. 30/9 var 50 og 34 mill.kr. 4) Se note 4 under aktiva.

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-,

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-, FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Heftet har imidlertid ikke fått den utbredelse som Byrået hadde

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankene

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

Nr. 14/ september 1985

Nr. 14/ september 1985 Nr. 14/85 12. september 1985 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Norges Postsparebank. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 30/6 1985 3 2. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner og

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side Nr. 35/90 17. desember 1990 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 30/9 1990 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Nr. 25/ september 1992

Nr. 25/ september 1992 Nr. 25/92 29. september 1992 BALANSETALL Alle : (med spesi- Norges bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker banker 31.07.1992 RENTETALL : Norges Postsparebank 30.06.1992 Forretningsbanker

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990 Nr. 15/90 28. mai 1990 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings og sparebanker 3 Tabell 1. Forretnings og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og innenlandsk/utenlandsk valuta. 31/3 1990 45

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 r. 33/76 11. august 1976 INNHOLD Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Foreløpige

Detaljer

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber 9. desember 996 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 995: Fi nansieringsselskaper Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser

Detaljer

NN HOL D. Nr. 37/ september 1978

NN HOL D. Nr. 37/ september 1978 Nr. 37/78 13. september 1978 I NN HOL D Konsumprisindeksen pr. 15. august 1978 Detaljomsetningen i juli 1978 Elektrisitetsbalanse for 2. kvartal 1978 Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. Juli

Detaljer

Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar Salg av petroleumsprodukter i januar 1981 og året 1980

Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar Salg av petroleumsprodukter i januar 1981 og året 1980 7r 10/81 4 mars 1981 I N NHOLD Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar 1981 Salg av petroleumsprodukter i januar 1981 og året 1980 Produksjon og forbruk

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLD. Nr. 32/91 2. desember Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLD. Nr. 32/91 2. desember Side Nr. 32/91 2. desember 1991 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings- og sparebanker 3 Tabell 1. Alle banker. Disponerte utlån til boligformål, etter bankgruppe og låntakersektor. 30.9.1991. 4

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Beløp i hele kroner 2. Kvartal Kvartal

RESULTATREGNSKAP Beløp i hele kroner 2. Kvartal Kvartal RESULTATREGNSKAP Beløp i hele 1 000 kroner 2. Kvartal 2016 2. Kvartal 2015 2015 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 0 0

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - Utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder 2008 2009 2010 (mill. kr) 2010 2009 2008 Utlån fordelt på fordringstype Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.078 2.187 2.237 9.233 7.760 10.171 Kasse-/drifts-

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2013 2014 (mill. kr) 2014 2013 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.937 1.877 11.547 12.523 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak Utlån/ Finansinstitusjoner 30.09.94 innskudd Ihendehaver- Innenlandsk 1993 obligasjonsgjelden Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

Nr. 32/ desember 1992

Nr. 32/ desember 1992 Nr. 32/92 11. desember 1992 BALANSETALL Private kredittforetak :.1992 (med spesi- Private finansieringsfikasjoner) selskaper.1992 RENTETALL :Norges Postsparebank Statsbanker EMISJONER :Sertifikater Okt.

Detaljer

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 28. mars 200 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 999 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 999 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 545 FINANSINSTITUSJONER 1971 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2011 2012 (mill. kr) 2012 2011 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.901 1.920 10.697 10.250 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals-

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2012 2013 (mill. kr) 2013 2012 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.877 1.901 10.250 11.547 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 2. desember 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 3. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen Nr. 2/2002 Oslo, 17. januar 2002. 7. årgang 125*(6%$1. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen )LQDQVVWDWLVWLNN Årsstatistikk for verdipapirfond 1994-2000 Resultatregnskap Balanse med spesifikasjoner.rqwdnwshuvrq

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN D e l II Regnskapsføring og oppgavegiving Ikke for offentliggjoring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 231 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER 1980 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS 1 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 31.12.15 31.12.16 (mill. kr) 31.12.16 31.12.15 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.421 2.166 11.164 11.635 Kasse-/drifts-

Detaljer

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder 2009 2010 2011 (mill. kr) 2011 2010 2009 Utlån fordelt på fordringstype - - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.920 2.078 2.187 7.760 10.171 10.697

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

REGNSKAPSSTATISTIKK 1980

REGNSKAPSSTATISTIKK 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 8229 REGNSKAPSSTATISTIKK 1980 PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER STATISTICS OF ACCOUNTS 1980 PRIVATE AND PUBLIC BANKS STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 31.12.14 31.12.15 (mill. kr) 31.12.15 31.12.14 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.166 1.937 12.527 11.164 Kasse-/drifts-

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 24/ november 1993

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 24/ november 1993 Nr. 24/93 10. november 1993 BALANSETALL : Private finansierings- (med spesi- selskaper.1992 fikasjoner) Livsforsikringsselskaper 30.09.1993 RESULTAT- Private finansierings- REGNSKAP : selskaper.1992 FORDRINGER

Detaljer

TILKNYTTEDE SELSKAPER

TILKNYTTEDE SELSKAPER TILKNYTTEDE SELSKAPER Tilknyttede Kommune Selskapskapital Antall aksjer Eierandel Total EK Resultat 2014 Bokført verdi Sp. b. Eiendom sm egl. A S A skim 600 1.250 20,83 % 2.045 451 353 Type virksomhet:

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Nr. 11/ mai 1992

Nr. 11/ mai 1992 Nr. 11/92 26. mai 1992 ÅPNEDE KONKURSER :Etter kvartal 1. kv. 1992 Etter måned H Fylkestall NØringstall RESULTAT- REGNSKAP :Alle banker 1991 BALANSETALL : Livsforsikrings - selskaper 31.03.1992 KAPITAL-

Detaljer

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2012 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 22. november 2012 Kodeliste for: 60 AVLEDET BALANSE MED UTVIDETE STATISTISKE KJENNETEGN (ÅR) Offentlig Regnskapsrapportering

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE

AKERSHUS OG OSLO. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE 1/84 2. januar 1984 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE 8 Nye distriktstall. Innhold; 1983 1 6 Banker. Norges Postsparebank, forretningsog sparebanker. Disponerte utlån til og

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Nr. 13/2001. Årsstatistikk for statlige låneinstitutter, kredittforetak og finansieringsselskaper Oslo, 30. november

Nr. 13/2001. Årsstatistikk for statlige låneinstitutter, kredittforetak og finansieringsselskaper Oslo, 30. november Nr. 13/2001 Oslo, 30. november 2001. 6. årgang 125*(6%$1. Pengepolitikk Statistikkavdelingen )LQDQVVWDWLVWLNN Årsstatistikk for statlige låneinstitutter, kredittforetak og finansieringsselskaper 1994-2000

Detaljer

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2010 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2009 Norges Bank Oppdatert 20.

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2010 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2009 Norges Bank Oppdatert 20. Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2010 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 20. desember 2010 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 755 FINANSINSTITUSJONER 1974 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

INNHOLD. Forretnings- o8 sparebankar. Resultatregnskap 1978 o g I979

INNHOLD. Forretnings- o8 sparebankar. Resultatregnskap 1978 o g I979 ai 1980 M banker. 0r. 29/80 16. juli 1980 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall f or Norge Utenrikshandelen i juni o g januarjuni 1980. ForelOpige tall Samhandelen med land o g landområder. Januar-mai 1980 Konsumprisindeksen

Detaljer

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige

Detaljer

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser.

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser. Tabeller Balanseutdrag for finansinstitusjoner 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Spesifikasjon av internasjonale reserver 3. Statlige låneinstitutter. Balanse 4. Forretnings og sparebanker. Balanse

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer