STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/ juni 1981 INNHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD"

Transkript

1 Nr. 6/ juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/ Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 31/ Sparebanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 31/ Forretningsbanker. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor. 31/ Sparebanker. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor. 31/ Statsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån, etter sektor Private kredittforetak. Kvartalsbalanse pr. 31/ STAT1STiSK E A BxY, _,j<

2 FORORD Statistisk Sentralbyrå presenterer med dette hefte nummer 6 i serien "Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall". Heftene skal inneholde løpende regnskapsstatistikk for de private og offentlige banker, private kredittforetak, private finansieringsselskaper og Folketrygdfondet. Tilsvarendestatistikk hartidligere vært publisert i Statistisk ukehefte og i "Kvartalshefte for private og offentlige banker". Med "Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall" tar Byrået sikte på å publisere tabeller så snart de foreligger i manuskript. Det vil komme ca. 40 hefter i året. Innholdet vil kunne variere fra hefte til hefte. For å spare tid vil tekstavsnittene i det nye heftet bli sterkt redusert. Dessuten vil Norges Banks analysetabeller som hittil har vært publisert i kvartalsheftet, bli sløyfet. Det er meningen at Byrået etter hvert skal publisere egne analysetabeller. Symbolet * etter en dato betyr at taliseriengir forelopige tali. Nærmere definisjoner av regnskapsposter og statistiske kjennetegn er gitt i de årlige publikasjoner i serien Kredittmarkedstatistikk. Spørsmål om dette heftet kan rettes til førstekonsulent Robert von Hirsch, Statistisk Sentralbyrå i Oslo, tif. (02) eller førstesekretær Marlys Bergersen, Statistisk Sentralbyrå i Kongsvinger, tlf. (066) Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 11. juni 1981 Odd Aukrust Liv Bjørnland

3 ' 2 1. Gull, trekkrettigheter og reservepos i IMF Sedler og skillemynt Norges Bank Utlandet Bankinnskott Norges Bank Postgiro og Postsparebanken Forretnings og sparebanker Utlandet Statskasseveksler o Statsforvaltningen Norges Bank, Utlandet Ihendehaverobligasjoner Statsforvaltningen Kommuneforvaltningen inkl. komm. foretak Forretnings og sparebanker Statsbanker Andre kredittinstitusjoner Statsforetak Andre norske sektorer Utlandet Aksjer Norsek sektorer Utlandet Tabell 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31. mars og Mill.kr Postsoare Forretnings Norges Bank Postgirol) Sparebanker Statsbanker banken banker Aktiva 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 1981* 1981* 1981* 1981* 1981* 1981* 8. Utlån for avskr. 3). (disponert) Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Kommuneforvaltningen inkl. komm. foretak Postgiro og Postsparebanken _ Statsbanker 1 Forretnings og sparebanker Andre kredittinstitusjoner Forsikringsselskaper mv Statsforetak Andre norske sektorer4 ) Utlandet Andre fordringer Statsforvaltningen Utlandet Andre Andre aktiva Utgifter I alt for en blocavskrivning en blocavskrivning I alt etter en blocavskrivning ) Enkelte tall avviker fra Postgiros egne tall p.g.a. korreksjoner i mellomregnskapet med Norges Bank. 2) Medregnet aksjer og andeler i gårdselskaper. 3) Medregnet leieboerinnskott. 4) For forretnings og sparebankene omfatter postene bl.a. valutalån etter lisens som er utbetalt f.o.m. 1/

4 Tabell 1. (forts.). Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31. mars og Passiva 15. Sedler og skillemynt Mill.kr 1 Postsparebankebanken Forretnings Norges Bank Postgirol/ Sparebanker Statsbanker 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 1981* 1981* 1981* 1981* 1981* 1981 * 3.14 Bankinnskott Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Kommuneforvaltningen inkl. komm. foretak Norges Bank Postgiro og Postsparebanken Statsbanker Forretnings og sparebanker Andre kredittinstitusjoner Forsikringsselskaper mv Statsforetak Andre norske sektorer Utlandet Markedspapirer Ihendehaverobligasjonslån Norske kroner,, Utenl. valuta 4 ) _ Lån Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen 1 Kommuneforvaltningen inkl. komm. foretak 1 1 Norges Bank 3 ) Postgiro og Postsparebanken _ Statsbanker Forretnings og sparebanker Andre kredittinstitusjoner _ N Forsikringsselskaper mv. _ Statsforetak Andre norske sektorer Utlandet Annen gjeld Statsforvaltningen Utlandet Andre Aksjekapital Norske sektorer Utlandet Motverdi av spes. trekkrettigheter i IMF Avsetninger Fond Inntekter I alt 39752' ) Se note 1 under aktiva. 2) F.o.m. 31/12 er tallet for statsbankene regnet etter valutakurser ved utgangen av vedkommende måned. 3) Posten omfatter 245 og 390 mill.kr pr. 30/ for henholdsvis forretnings og sparebankene som er innskott fra Norges Bank. Tilsvarende tall pr. 30/3 var 132 og 197 mill.kr.

5 4 Tabell 2. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, etter sektor. 30. april og 30. april Mill.kr Ihendehaverobligasjoner, bokfort verdi 1981* Fordringer (inkl. bevilgede utlån) Utlån Utlån i alt Bevilgede (inkl. kassekreditter bevilgede) og byggelån 1981* 1981* Disponerte utlån i alt IALT 1053,9 963,6 7871,6 8763,4 168,2 224,3 7803,1 8670,9 1981* A. Offentlig forvaltning 921,8 843,9 5489,0 6071,4 5,0 5489,0 6066,4 1. Statsforvaltningen 689,8 639,2 4900,1 5512,9 4900,1 5512,9 2. Trygdeforvaltningen 03. Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak 232,0 204,7 588,9 558,5 5,0 588,9 553,5 B. Finansinstitusjoner 23,1 21,2 0,3 0,3 04. Norges Bank 5. Postgiro og Postsparebanken.. 6. Forretningsbanker 7. Sparebanker 8. Bankenes sikringsfond 9. Statsbanker 0,3 0,3 10. Private kredittforetak 23,1 21,2 11. Private finansieringsselskaper 12. Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper C. Andre innenlandske sektorer 109,0 98,5 2382,3 2692,0 168,2 219,3 2313,8 2604,5 14. Statsforetak 24,7 22,7 12,3 2,3 9,8 12,3 2,3 15. Private ikkepersonlige foretak 84,3 75,8 965,2 941,6 2,2 1,3 964,6 941,1 16. Personlige foretak 62,9 64,0 0,8 1,3 62,8 63,5 17. Personlig næringsdrivende 51,7 56,8 1,8 2,4 51,3 56,5 18. Lænnstakere ,6 1623,6 153,6 214,3 1219,2 1537,4 20. Andre private sektorer 3,6 3,7 3,6 3,7 D. Utlandet 211. Utenlandske banker 212. Utlandet ellers E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 1420) 341,0 303,2 2971,2 3250,5 168,2 224,3 2902,7 3158,0 Fordringer forts. Utl n Disponerte kassekreditter og byggelån 1981* Gjeld (inkl. disponible kredittmidler) Disponible kredittmidler 1981* Innskott Bankinnskott på anfordring 1981* Bankinnskott på tid I ALT 99,7 131,8 68,5 92,5 690,3 1029,4 7731,3 8386,7 A. Offentlig forvaltning 5,0 1. Statsforvaltningen 2. Trygdeforvaltningen 03. Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak 5,0 B. Finansinstitusjoner 4. Norges Bank 5. POstgiro og Postsparebanken.. 6. Forretningsbanker 7. Sparebanker 8. Bankenes sikringsfond 9. Statsbanker 10. Private kredittforetak 11. Private finansieringsselskaper 12. LIvsforsikringsselskaper mv. 13. Skadeforsikringselskaper 1981* C. Andre innenlandske sektorer 99,7 131,8 68,5 87,5 690,3 1029,3 7731,3 8386,7 14. Statsforetak 9,8 15. Private ikkepersonlige foretak 1,6 0,8 0,6 0,5 16. Personlige foretak 0,7 0,8 0,1 0,5 17. Personlig næringsdrivende 1,4 2,1 0,4 0,3 18. Lønnstakerer ,2 128,1 67,4 86,2 690,3 1029,4 7615,3 8245,4 20. Andre private sektorer 116,0 141,3 D. Utlandet 211. Utenlandske banker 212. Utlandet ellers E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 1420) 99,7 131,8 68,5 92,5 690,3 1029,4 7731,3 8386,7

6 5 FORRETNINGS OG SPAREBANKER. IHENDEHAVEROBLIGASJONER, UTLÅN, INNSKOTT OG LAN ETTER SEKTOR. MARS 1981 Forretningsbankenes disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner gikk i løpet av de tre første måneder i 1981 opp med mill.kr, dvs. 3,8 prosent (i samme periode i 3,2 prosent), ifølge foreløpige oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk. Utlånene til private foretak og personlig næringsdrivende gikk opp med 963 mill.kr, dvs. 3,6 prosent (3,1 prosent), og utgjorde 28,0 milliarder kroner pr. 31. mars For lønnstakere o.l. var det i samme periode en økning på 797 mill.kr, dvs. 4,0 prosent (2,9 prosent), til 20,6 milliarder kroner ved utgangen av mars Sparebankenes utlån til foretak, kommuner og privatpersoner gikk i løpet av de tre forste måneder i år opp med 701 mill.kr, dvs. 1,7 prosent (i samme periode 1,2 prosent). Utlånene til private foretak og personlig næringsdrivende gikk opp med 155 mill.kr, dvs. 1,0 prosent (2,1 prosent), og utgjorde 16,1 milliarder kroner pr. 31. mars For lønnstakerer o.l. var det i samme tidsrom en økning på 511 mill.kr, dvs. 2,3 prosent (0,4 prosent), til 22,8 milliarder kroner ved utgangenaw mars Utlånstallene er gitt eksklusive valutalån etter lisens.

7 6 TABELL 3. FORRETNINGSBANKER. IHENDEHAVEROBLIGASJONER, BEVILGEDE OG DISPONERTE UTLAN, BANKINNSKOTT PA ANFORDRING OG TID, LAN, ETTER SEKTOR. 31. MARS OG MILL. KR FORDRINGER (INKL. BEVILGEDE UTLAN) DEBITOR OG KREDITORSEKTOR IHENDEH.OBLIGASJONER DISPONERTE BOKFORT VERDI UTLAN I ALT BEVILGEDE KASSEKRE UTLAN (INKL. BEVILGEDE) DITTER OG BYGGELAN I ALT UTLAN I ALT , , , , A. OFFENTLIG FORVALTNING , ,1 716, , STATSFORVALTNINGEN , ,6 38, TRYGDEFORVALTNINGEN 0, ,6 2,1 03. KOMMUNEFORVALTNINGEN INKL. KOMMUNEFORETAK ,5 700, , B. FINANSINSTITUSJONER , ,9 933, NORGES BANK _ 5. POSTGIRO OG POSTSPAREBANKEN 6. FORRETNINGSBANKER 5,9 10,3 27,6 38, ,6 7. SPAREBANKER 5,2 4,8 5,2 4,8 8. BANKENES SIKRINGSFOND _ 09. STATSBANKER PRIVATE KREDITTFORETAK 4 749, ,1 129, PRIVATE FINANSIERINGS SELSKAPER , , LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER MV ,7 8, ,0 13. SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER C. ANDRE INNENLANDSKE SEKTORER , ,9 14. STATSFORETAK 392, , , , ,9 705,2 638,7 15. PRIVATE IKKEPERSONLIGE FORETAK 620, , , , PERSONLIGE FORETAK 3,7 11, , , ,2 17. PERSONLIG NKRINGSDRIVENDE 5,1 83, , ,5 18. LONNSTAKERE O.L , , ANDRE PRIVATE SEKTORER 410, , ,1 UTLANDET 65,8 76,5 114,0 155,8 21, ,4 142, UTENLANDSKE BANKER 0.2 0,7 6, UTLANDET ELLERS 65,6 75, , ,6 FORETAK, KOMMUNER OG PRIVATPER SONER. (SUM SEKTOR 3 OG 1420) , , , , ,9 1) POSTEN OMFATTER 245 MILL.KR PR. 31/3 SOM ER INNSKOTT FRA NORGES BANK. TILSVARENDE TALL PR. 31/3 VAR 132 MILL.KR. TABELL 4. SPAREBANKER. IHENDEHAVEROBLIGASJONER, BEVILGEDE OG DISPONERTE UTLAN, BANKINNSKOTT PA ANFORDRING OG TID, LAN, ETTER SEKTOR. 31. MARS OG MILL. KR FORDRINGER (INKL. BEVILGEDE UTLAN) UT LAN DEBITOR OG KREDITORSEKTOR IHENDEH.OBLIGASJONER BOKFORT UTLAN VERDI I ALT BEVILGEDE KASSEKRE (INKL. BEVILGEDE) DITTER OG BYGGELAN DISPONERTE UTLAN I ALT..1/ I ALT , , , , , , , ,4 A. OFFENTLIG FORVALTNING 8 167, ,4 1. STATSFORVALTNINGEN , ,5 2. TRYGDEFORVALTNINGEN 3. KOMMUNEFORVALTNINGEN INKL. 354,0 KOMMUNEFORETAK , , , ,4 35,5 4, ,6 1,0 1,8 0, , , ,9 2, ,4 34,0 1, ,4 3. FINANSINSTITUSJONER , ,4 154,9 163,3 51,9 60,3 4. NORGES BANK ()S. POSTGIRO OG POSTSPAREBANKEN 2,1 1,4 6. FORRETNINGSBANKER 4,1 0,5 7. SPAREBANKER 2,7 2,9 OB. BANKENES SIKRINGSFOND 112,1 9. STATSBANKER ,8 : 10. PRIVATE KREDITTFORETAK 5 790, ,5 12, ,5 11. PRIVATEFINANSIERINGS SELSKAPER 1,8 130,6 135,2 48, LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER MV 13. SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER 1,1 4,0 0, ,7 6, ,2 024,6 C. ANDRE INNENLANDSKE SEKTORER ,9 26,8 14. STATSFORETAK 454, , , , ,4 7,9 9,7 15. PRIVATE IKKEPERSONLIGE FORETAK 551, , , , , ,4 16. PERSONLIGE FORETAK 10,5 y 33, , , ,0 17. PERSONLIG NARINGSDRIVENDE 8,3 24, , , , ,5 18. LONNSTAKERE O.L , , ,4 20. ANDRE PRIVATE SEKTORER.. 732,8 809,2 321, D. UTLANDET 0,5 5,1 8,0 10, , UTENLANDSKE BANKER 1,3 8, UTLANDET ELLERS 0, ,5 0,6 1, ,1 1,4 2, ,2 1, ,0 24,7 065,3 263,4 579,0 958,4 597,2 7,9 7,9 144, ,4 4,0 6, , , , , ,4 690,7 10,4 10,4 FORETAK, KOMMUNER OG PRIVATPER SONER. (SUM SEKTOR 3 OG 1420) 2 378, , , , , , , ,1 1) POSTEN OMFATTER 390 MILL.KR PR. 31/ SOM ER INNSKOTT I NORGES BANK. TILSVARENDE TALL PR. 31/3 VAR 197 MILL.KR.

8 FORDRINGER (FORTS.) GJELD (INKL. DISPONIBLE KREDITTMIDLER) UTLAN (FORTS.) INNSKOTT DEBITOR OG DISPONIBLE DISPONERTE KASSEKRE BANKINNSKOTT PA KREDITOR DITTER OG BYGGELAN KREDITTMIDLER ANFORDRING BANKINNSKOTT PA TID LAN SEKTOR , , , , , , ,4 11, , ,5 329, ,8 254, , 2, , , ,8 1,1 1,6 0,7 6, ,4 22, , , , ,2 808, , , , , , , ,5 174,1 90,0 132,6 15,6 13, , , , , , ,2 064,1 172, ,9 638,0 258/0.: ,0 639,4 84,9 116, , ,4 842, , , , , , ,6 I ALT 975, , ,8 0,8 A. 243, , ,1 355,4 360, , ,6 0, , , , ,81) 394,0 1) 4. 19, ,6 0, ,1 133,0 107,6 44,0 35, ,7 483, , ,9 211, , , , , ,5 '1 780,0 2,4 35, , ,4 95,0 232, , , , ,9 ''''2 ;, , ,2 187, C. 432,5 959,6 761, , ,6 N , , , t 191, ,4 11,2 10, , ,2 57, , ,5 7,3 4, ,9 70,1 D , , , NÆRINGSL. OG , , , PRIVATPERS. FORDRINGER (FORTS.) GJELD (INKL. DISPONIBLE KREDITTMIDLER) UTLAN (FORTS.) INNSKOTT DEBITOR OG DISPONIBLE DISPONERTE KASSEKRE BANKINNSKOTT PA KREDITOR» DITTER OG BYGGELAN KREDITTMIDLER ANFORDRING BANKINNSKOTT PA TID LAN SEKTOR , , , , ,7 681, I ALT ,2 335, , ,8 A. 3,5 10,0 0,5 1,5 74,0 77, , , ,3 116,1 567,8 569, ,3 570,5 245, ,0 943, ,1 D ,9 13,8 18, , ,7 607, B. _ 561,31) ) , ,7 159, , , , ,7 0,8 9. 1,0 1, , , ,6 38,3 13,4 17,8 5, ,3 0,5 13,5 26,7 472,9 541,6 19,9 11, ,2 2,0 0,2 0,2 28, ) , , , , , , , ,6 C. 5,8 8,9 2, ,1 0, , , , , , , ,7 718,0 385,7 464,0 276, , , , , , , , , , , , , , , ,5 203,7 135, ,4 126, , , ,0 0, ,2 103,7 208, ,5 0,4 D. 20, ,6 388, ,5 1,0 0,1 0, ,1 181,5 209,9 0,5 0, NARINGSL. OG 9 388, , , , , PRIVATPERS.

9 8 TABELL 5. FORRETNINGSBANKER. UTLAN OG DISPONIBLE KREDITTMIDLER, ETTER TYPE BOLIGLEN OG LANTAKERSEKTOR. 31. MARS OG MILL. KR BOLIGBYGGELAN MED LEN TIL BOLIGFORMAL KONVERTERINGSTIL ANDRE I ALT SAGN FRA STATENS BOL4G3YGGELAN (MEDR.BEVILGEDE LAN) BOLIGBANKER (BEVILGEDE LAN) (BEVILGEDE LEN) 31/ I ALT , , , ,6 03. KOMMUNEFORVALTNINGEN MEER. KOMMUNEFORETAK 184,0 195,8 65,9 72, ,6 14. STATSFORETAK 5,7 10,0 2,4 5,0 0,2 15. PRIVATE IKKE PERSONLIGE FORETAK , , ,1 408, PERSONLIGE FORETAK 345,8 433,9 121,0 188,0 81,0 67,6 17. PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE 691,6 843,5 80,2 67,8 133,9 197,7 18.LØNNSTAKERE 0.L , , , , ANDRE PRIVATE SEKTORER 134,5 173,9 94,0 117, TABELL 6. SPAREBANKER. 31. MARS UTLEN OG DISPONIBLE KREDITTMIDLER, OG MILL. KR ETTER TYPE BOLIGLAN OG LANTAKERSEKTOR. BOLIGBYGGELAN MED LEN TIL BOLIGFORMEL KONVERTERINGSTIL ANDRE I ALT SAGN FRA STATENS BOLIGBYGGELAN BOLIGBANKER (MEDR.BEVILGEDE LAN) (BEVILGEDE LAN) (BEVILGEDE LAN) IALT , , , ,7 03. KOMMUNEFORVALTNINGEN MEDR. KOMMUNEFORETAK ,6 168,7 123,2 45,3 87,0 14. STATSFORETAK 300 3,4 0, PRIVATE IKKE PERSONLIGE FORETAK 1 528, , ,3 227,0 16. PERSONLIGE FORETAK 617, , ,2 130,6 17. PERSONLIG NKRINGSDRIVENDE , ,9 141,5 102,3 206,2 204,0 18. LONNSTAKERE O.L , , ,6 20. ANDRE PRIVATE SEKTORER , ,3 43,5

10 UTLRN ANDRE TIL BOLIGFORMRL DISPONERTE UTLAN TIL BOLIGFORMAL I ALT DISPONIBLE KREDITTMIDLER TIL BOLIGFORMAL I ALT 71/33 1Q , , , , , ,5 TOTAL 99,3 112,7 149,3 131,0 34,7 64, ,1 5,0 5,7 10, , , ,4 630,7 689, ,8 173,3 238,2 309,4 107,6 124, ,5 578,0 615,2 742,2 76, , , ,8 746, ,3 34, , ,6 20. ANDRE DISPONERTE / DISPONIBLE UTLAN TIL BOLIGFORMAL UTLAN TIL BOLIGFORMAL KREDITTMIDLER TIL I ALT BOLIG FORMAL I ALT , , , , ,8 TOTAL ,4 326,9 296,1 52,0 90, ,9 3,0 3, , , , , ,0 503, ,9 145, , , ,5 238,6 76, , , ,9 913, ,1 150,5 214, ,9 30,9 20.

11 10 Tabell 7. Statsbanker. Ihendehaverobligasjoner, disponerte utlån i alt, lån, etter sektor. 30. april og Mill.kr Fordringer Gjeld Ihendeh. Disponerte obligasjoner, utlån Lån Debitor og bokført verdi i kreditorsektor altl) NY * 1981* 1981* I alt 133,7 234,9 A. Offentlig forvaltning ,3 0,7 1. Statsforvaltningen 1,3 0,7 2. Trygdeforvaltningen. _ 03. Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak B. Finansinstitusjoner 132,4 234,2 04. Norges Bank 5. Postgiro og Postsparebanken _ 6. Forretningsbanker _ 7. Sparebanker 8. Bankenes sikringsfond 9. Statsbanker 131,0 233,0 10. Private kredittforetak 1,4 1,2 11. Private finansieringsselskaper 12. Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper C. Andre innenlandske sektorer 14. Statsforetak 15. Private ikkepersonligeforetak 16. Personlige foretak 17. Personlig næringsdrivende 18. Lønnstakere Studielån 2. Andre lån 20. Andre private sektorer D. Utlandet 211. Utenlandske banker 212. Utlandet ellers Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektorene 03 og 1420) , , , , , , , , , , , ,5 _ , ,5 0,3 254,1 0,3 254,1 _ , ,0 26,7 28,4 385,6 442,1 6,5 6, , ,2 22,0, 5 289, , , , , , , ,7 88,5 101, , , , ,0 88,5 101,7 19, , ,5 26,7 28,4 1) Tallene bygger delvis på anslag.

12 11 PRIVATE KREDITTFORETAK. KVARTALSBALANSE PR. 31/ Private kredittforetak (inkl. kredittforeninger) økte i forste kvartal 1981 sine utlån med 1,2 milliarder kroner (3,9 prosent) til 30,7 milliarder kroner pr. 31. mars 1981, ifølge foreløpige oppgayer fra Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk. Ihendehaverobligasjonsgjelden økte med 0,9 milliarder kroner (3,0 prosent) til 31,0 milliarder kroner. I tilsvarende periode i (Ate de private kredittforetakene sine utlån med 0,9 milliarder kroner (3,6 prosent). Ihendehaverobligasjonsgjelden økte også med 0,9 milliarder kroner (3,5 prosent).

13 12 Tabell 8. Private kredittforetak. Balanse etter objekt og sektor pr. 31. mars. Balanseposter 31.des. 1 ) I alt 31.mars 1981 Realkredittforetak 2 ) 31.des. 31.mars 1 ) 1981 Mill.kr Av dette: Skipsfinansieringsforetak 31.des. 31.mars 1) des. Andre 31.mars 19811) Aktiva I. Kassebeholdning II. Bankinnskudd Norges Bank _ 2. Postgiro Forretnings og sparebanker Utenlandske banker III. Statskasseveksler IV. Ihendehaverobligasjoner Statsforvaltningen kommuneforetak 3. Statsbanker 2. Kommuneforvaltningen inkl Andre kredittinstitusjoner Statsforetak Andre ihendehaverobligasjoner Utlandet 0 V. Aksjer VI. Utlån for en blocavskrivninger VII. Andre fordringer VIII. Realkapital Aktiva i alt for avskrivning En blocavskrivning Aktiva i alt etter avskrivning Passiva I. Ihendehaverobligasjonslån Norske Utenlandske II. Andre lån Statsforvaltningen 2. Norges Bank _ 3. Andre norske långivere Utlandet III. Annen gjeld IV. Ansvarlig lånekapital Lånekapital Aksjekapital V. Fond og annen egenkapital Passiva i alt ) Foreløpige tall. 2) Inkl. Kredittforeningen for varehandelen.

14

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-,

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-, FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Heftet har imidlertid ikke fått den utbredelse som Byrået hadde

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

Nr. 14/ september 1985

Nr. 14/ september 1985 Nr. 14/85 12. september 1985 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Norges Postsparebank. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 30/6 1985 3 2. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner og

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankene

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side Nr. 35/90 17. desember 1990 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 30/9 1990 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990 Nr. 15/90 28. mai 1990 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings og sparebanker 3 Tabell 1. Forretnings og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og innenlandsk/utenlandsk valuta. 31/3 1990 45

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLD. Nr. 32/91 2. desember Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLD. Nr. 32/91 2. desember Side Nr. 32/91 2. desember 1991 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings- og sparebanker 3 Tabell 1. Alle banker. Disponerte utlån til boligformål, etter bankgruppe og låntakersektor. 30.9.1991. 4

Detaljer

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak Utlån/ Finansinstitusjoner 30.09.94 innskudd Ihendehaver- Innenlandsk 1993 obligasjonsgjelden Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Nr. 25/ september 1992

Nr. 25/ september 1992 Nr. 25/92 29. september 1992 BALANSETALL Alle : (med spesi- Norges bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker banker 31.07.1992 RENTETALL : Norges Postsparebank 30.06.1992 Forretningsbanker

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar Salg av petroleumsprodukter i januar 1981 og året 1980

Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar Salg av petroleumsprodukter i januar 1981 og året 1980 7r 10/81 4 mars 1981 I N NHOLD Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar 1981 Salg av petroleumsprodukter i januar 1981 og året 1980 Produksjon og forbruk

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 231 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER 1980 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS 1 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - Utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 r. 33/76 11. august 1976 INNHOLD Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Foreløpige

Detaljer

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals-

Detaljer

8 / 9 5. kredittstatistikk. Bank- og. Aktuelle tall. Utlån/ Finansinstitusjoner innskudd

8 / 9 5. kredittstatistikk. Bank- og. Aktuelle tall. Utlån/ Finansinstitusjoner innskudd 15. desember 1995 Bank- og il kredittstatistikk Aktuelle tall Utlån/ Finansinstitusjoner 30.09.95 innskudd Balansetall Livsforsikringsselskaper 30.09.95 (med spes.) Skadeforsikringsselskaper Emisjoner

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 545 FINANSINSTITUSJONER 1971 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 28. mars 200 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 999 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 999 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 2. desember 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 3. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter

Detaljer

Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen

Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen Innledning Dette notatet tar sikte på å gi en oversikt over hva som anses som logiske og ikke logiske kombinasjoner av kapitler

Detaljer

Nr. 32/ desember 1992

Nr. 32/ desember 1992 Nr. 32/92 11. desember 1992 BALANSETALL Private kredittforetak :.1992 (med spesi- Private finansieringsfikasjoner) selskaper.1992 RENTETALL :Norges Postsparebank Statsbanker EMISJONER :Sertifikater Okt.

Detaljer

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber 9. desember 996 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 995: Fi nansieringsselskaper Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser

Detaljer

REGNSKAPSSTATISTIKK 1980

REGNSKAPSSTATISTIKK 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 8229 REGNSKAPSSTATISTIKK 1980 PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER STATISTICS OF ACCOUNTS 1980 PRIVATE AND PUBLIC BANKS STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 24/ november 1993

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 24/ november 1993 Nr. 24/93 10. november 1993 BALANSETALL : Private finansierings- (med spesi- selskaper.1992 fikasjoner) Livsforsikringsselskaper 30.09.1993 RESULTAT- Private finansierings- REGNSKAP : selskaper.1992 FORDRINGER

Detaljer

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser.

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser. Tabeller Balanseutdrag for finansinstitusjoner 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Spesifikasjon av internasjonale reserver 3. Statlige låneinstitutter. Balanse 4. Forretnings og sparebanker. Balanse

Detaljer

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 INNHOLD Utenriksregnskap for. ForelØpige tall Månedsstatistikk for bankene. Balancer pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. desember

Detaljer

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen Nr. 2/2002 Oslo, 17. januar 2002. 7. årgang 125*(6%$1. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen )LQDQVVWDWLVWLNN Årsstatistikk for verdipapirfond 1994-2000 Resultatregnskap Balanse med spesifikasjoner.rqwdnwshuvrq

Detaljer

Balansetall (med spes.) Folketrygdfondet. Emisjoner 2. kvartal 1997 og renter Sertifikater. Obligasjoner

Balansetall (med spes.) Folketrygdfondet. Emisjoner 2. kvartal 1997 og renter Sertifikater. Obligasjoner Balanse 2. kvartal 1997 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Balansetall. 1997 (med spes.) Folketrygdfondet

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 4. kvartal 1997 Resultatregnskap Norges Bank Nokkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balansetall 31.12.1997 (med spes.) Folketrygdfondet Åpnede

Detaljer

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15.

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15. Oslo, 24. februar 1966 Nr. 9-7. årgang INNHOLD Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966 Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr.

Detaljer

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING 11111011 FORS KRING FINANS INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A501 FINANSINSTITUSJONER 1970 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER,

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 755 FINANSINSTITUSJONER 1974 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER NORSK FINANSSTATISTIKK. Del I

IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER NORSK FINANSSTATISTIKK. Del I IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER I NORSK FINANSSTATISTIKK Del I kke for offentliggjøring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller refereres bare etter spesiell illatelse

Detaljer

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta Tabeller 220 %DODQVHXWGUDJIRUILQDQVLQVWLWXVMRQHU 26. Effektive renter på norske statsobligasjoner 1. Norges Bank. Balanse 27. Effektive renter på statsobligasjoner i utvalgte land 2. Norges Bank. Spesifikasjon

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15.

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. Nr. 20-8. årgang Oslo, 18. mai 1967 INNHOLD Utenriksregnskap for 1. kvartal 1967. ForelØpige tall Utenrikshandelen i april 1967. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. april 1967 Konsumprisindeksen

Detaljer

I0 3/71 Oslo, 5. mars 1971 I N N S T I L L I N G. fra DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. Dell. Det statistiske opplegg

I0 3/71 Oslo, 5. mars 1971 I N N S T I L L I N G. fra DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. Dell. Det statistiske opplegg I0 3/71 Oslo, 5. mars 1971 I N N S T I L L I N G fra DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN Dell Det statistiske opplegg ikke for offentliggjering. Dette notat er et arbeidsdokument og kan

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1967. and Life Insurance Companies

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1967. and Life Insurance Companies NOR G ES O FFISI E LLE STATI ST IK K A 22 FINANSINSTITUSJONER 967 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER 0. L. OG LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle> gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle> gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 3 Nr. 32 -= 2. årgang Oslo, 10. august I linho LD Inn- og utførse Isverdi fordelt på, varegrupper. Januar-juni Detaijomsetningen i mai Opplagsstatistikk pr. 31. juli Månedsstatistikk for bankene. Balanser

Detaljer

NN HOL D. Nr. 37/ september 1978

NN HOL D. Nr. 37/ september 1978 Nr. 37/78 13. september 1978 I NN HOL D Konsumprisindeksen pr. 15. august 1978 Detaljomsetningen i juli 1978 Elektrisitetsbalanse for 2. kvartal 1978 Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. Juli

Detaljer

iip,-,,,, -,;:,,,:--.:: A,,,,.

iip,-,,,, -,;:,,,:--.:: A,,,,. ,,,,.,.,,,,t.,,,,..,,._.,-,,,..,.,-, ẓ.4-, AP-1'4, 40",, 0,n i' i iip,-,,,, -,;:,,,:--.:: A,,,,.,._..,,,.,, :_ t,.,,:,,,,,,,,,;:::;-,-,4.,.,i,,,,,;,...,::,...,,, ::,_.,..., 1,: ::.t.,[,.; v0-.1?t.;;;-,e'a.44'r''',

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

Finansinstitusjoner og offentlige, ikke-finansielle foretak

Finansinstitusjoner og offentlige, ikke-finansielle foretak 11. juli 1995 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Finansinstitusjoner og offentlige, ikke-finansielle foretak. 1988-1993 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER

FINANSINSTITUSJONER NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 674 FINANSINSTITUSJONER 1973 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER, LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

Side 1. Innledning 3. 6. Avstemte finansielle sektorbalanser til pålydende verdi og markedsvurdi. Bruk av det tredimensjonale regnearket

Side 1. Innledning 3. 6. Avstemte finansielle sektorbalanser til pålydende verdi og markedsvurdi. Bruk av det tredimensjonale regnearket Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/2 23. FEBRUAR 88 OOKUMENTASJON AV SYSTEM OG BEREGNINGMETODER TIL FINANSIELLE SEKTOR- BALANSER AV Anna ROmo og Geir Avitsland* Side 1. Innledning 3 2. Formal og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK 1982 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 428 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-

Detaljer

Finansielt sektorregnskap for husholdninger og ideelle organisasjoner.

Finansielt sektorregnskap for husholdninger og ideelle organisasjoner. 4. kvartal 212 Finansielt sektorregnskap for husholdninger og ideelle organisasjoner. Husholdninger og ideelle organisasjoner økte nettofinansinvesteringene med 19 milliarder kroner fra 211 til 212. Nettofinansinvesteringene

Detaljer

21 Omløpsmidlar. Balanserekneskapen Førde kommune. Rekneskap 15. Rekneskap Kasse, postgiro, bankinnskudd. Sum sektor: 5,951.

21 Omløpsmidlar. Balanserekneskapen Førde kommune. Rekneskap 15. Rekneskap Kasse, postgiro, bankinnskudd. Sum sektor: 5,951. 21 Omløpsmidlar 210 Kasse, postgiro, bankinnskudd 0 Kasse 21000000 Kontantkasse 5,951.00 10,632.00 Sum sektor: 5,951.00 10,632.00 20 Forretnings- og sparebanker inkl. Postbanken 21020000 Bankkonto folio

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L.

FINANSINSTITUSJONER NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 610 FINANSINSTITUSJONER 1972 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Balanseutdrag for livsforsikringsselskapene Handelsflåten i 1e kvartal 1960 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4, 1960 Statistisk Sentralbyrd

Detaljer

16. september 1999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

16. september 1999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 6. september 999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 999 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.98 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2012 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 22. november 2012 Kodeliste for: 60 AVLEDET BALANSE MED UTVIDETE STATISTISKE KJENNETEGN (ÅR) Offentlig Regnskapsrapportering

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer