STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/ oktober Tabell nr. Side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side"

Transkript

1 Nr. 22/ oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/ Forretningsbanker. Rentesatser på nye utlån. 31/3 og 30/ Forretningsbanker. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/ Forretningsbanker. Gjennomsnittsrenter for innskudd. 31/ Sparebanker. Rentesatser på nye utlån. 31/3 og 30/ Sparebanker. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/ Sparebanker. Gjennomsnittsrenter for innskudd. 31/ Forretnings- og sparebanker. Rentesatser på nye innskudd. 31/3 og 30/ Side Veiviser STATISTISK SENTRALBYRÅ

2 1 FORORD Statistisk Sentralbyrå presenterer med dette hefte nummer 22 for 1982 i serien "Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall". Heftene skal inneholde løpende regnskapsstatistikk for de private og offentlige banker, private kredittforetak, private finansieringsselskaper og Folketrygdfondet. Med "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall" tar Byrået sikte på å publisere tabeller så snart de foreligger i manuskript. Innholdet vil kunne variere fra hefte til hefte. For å spare tid er tekstavsnittene i det nye heftet blitt sterkt redusert. Dessuten.er Norges Banks analysetabeller som tidligere ble publisert i kvartalsheftet, blitt sløyfet. Det er meningen at Byrået etter hvert skal publisere egne analysetabeller. Symbolet * etter en dato betyr at tallserien gir foreløpige tall. Nærmere definisjoner av regnskapsposter og statistiske kjennetegn er gitt i de årlige publikasjoner i serien Kredittmarkedstatistikk. Spørsmål om dette heftet kan rettes til førstekonsulent Robert von Hirsch, Statistisk Sentralbyrå i Oslo, tlf. (02) eller førstesekretær Marlys Bergersen, Statistisk Sentralbyrå i Kongsvinger, tlf. (066) (bankstatistikk). Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 18. oktober 1982 Arne ølen Liv Bjørnland

3 2 Tabell 1. Alle banker 1). Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakernes fylke. 31. desember 1980 og Mill.kr og prosent Låntakerens fylke 31/ Belo') I alt 1) 31/ * Forret- Postgiro og Norges ningsbanker Postsparebank 31/12 31/12 31/ * 1980 Belo Prosent Belo Belo Prosent Belo alt , O ,6 1. Østfold , Akershus 3. Oslo 4. Hedmark 5. Oppland 6. Buskerud 7. Vestfold 8. Telemark 9. Aust-Agder 10. Vest-Agder 11. Rogaland 12. Hordaland 14. Sogn og Fjordane 15. More og Romsdal 16. Sør-Trøndelag 17. Nord-Trøndelag 18. Nordland 19. Troms 20. Finnmark Uoppgitt , , ,9 3274) 373 4) 12, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0-1) Ikke medregnet Norges Bank. 2) Tallene er gitt med forbehold, da de er beregnet ut fra et utvalg av banker. Banker i fylkene Telemark, Aust- og Vest-Agder og Nordland er spesielt svakt representert. 3) Tallene er delvis basert på anslag. 4) Av dette: 3 mill.kr fra Postgiro pr. 31/ og 1981.

4 3 Forretningsbanker forts. 31/ * 31/ Sparebanker 2) Statsbanker 3) 31/ * 31/ / * Belot) Prosent Belot) Belo') Prosent BeløpBelot) Prosent , , ,0 I alt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Uoppgitt

5 Tabell 2. Forretningsbanker. Rente- og provisjonssatser 1) på nye utlån i norske kroner. 4. kvartal 1980 og 1981, 1. og 2. kvartal Prosent p.a )(1981)( kvartal4. kvartal1. kvartal2. kvartal Lavest Høyest Lavest Høyest Lavest Høyest Lavest Høyest Utlån i alt Renter 9,9 13,6 10,5 13,9 12,0 12,5 12,1 12,6 Provisjon 0,4 1,4 0,4 1,3 0,9 1,5 0,9 1,5 Veksler Renter 11,6 12,6 12,0 13,1 12,0 13,1 12,1 13,7 Provisjon 1,4 1,9 1,3 1,9 1,3 2,2 1,3 2,2 Utlån mot avbetalingskontrakter Renter 12,7 13,6 13,1 14,1 13,0 14,1 13,1 14,2 Provisjon 0,5 1,8 0,7 1,4 0,8 1,5 0,8 1,5 Kassekreditter Renter 11,1 11,2 12,6 12,7 12,7 12,8 12,7 12,8 Provisjon 0,8 1,5 0,7 1,4 0,8 1,5 0,8 1,5 Boligbyggelån godkjent av statens b - ligbanker Renter so ,7 9,4 9,0 9,6 Provisjon ,3 1,4 1,3 1,4 Byggelån i alt, ikke medregnet boligbyggelån godkjent av statens boligbanker Renter SO SO ,3 11,9 11,5 12,0 Provisjon ,4 1,8 1,4 1,8 Andre utlån under 1 år Renter 10,3 14,3 10,6 14,9 10,8 15,1 11,1 15,5 Provisjon 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 Parter i ansvarlig lånekapital Renter Provisjon Konverterte boliglån med attest fra statens boligbanker Renter Provisjon S OS ,1 13,3 9,1 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 11,1 10,4 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre utlån 1 år og over Renter 9,7 14,8 10,3 15,1 10,5 15,3 10,7 15,5 Provisjon 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,1 0,0 1,1 Spesifikasjoner: Kortsiktige utlån"/ Renter 11,0 11,5 12,2 12,7 12,3 12,7 12,4 12,8 Provisjon 0,9 1,5 0,9 1,5 0,9 1,5 0,9 1,5 Mellomlange og langsiktige utlån 2) Renter SO 10,5 15,4 10,7 15,5 Provisjon S. SO 0,0 1,1 0,0 1,1 1) Engangsprovisjon i prosent av lånebeløp. Rente- og provisjonssatsene er veide gjennomsnitt av det de enkelte banker oppgir som vanlig laveste, henholdsvis høyeste sats for de forskjellige arter av utlån. Provisjonssatsene for kassekreditt og byggelån refererer seg til bevilgede beløp. Oppgavene fra bankene er for øvrig beheftet med en viss usikkerhet, og små endringer i tallene må ikke tillegges noen vekt. 2) Refererer seg til tilsvarende begrep i finansministerens renteerklæring. Kortsiktige utlån omfatter: Veksler, utlån mot avbetalingskontrakter, kassekreditter, byggelån i altikkemedregnet bolipbygge16n kjent av statens boligbanker, og andre utlån med løpetid under ett år. Mellomlange og langsiktige utlån omfatter: Parter i ansvarlig lånekapital og andre utlån med løpetid ett år og over. Kilde: Norges Bank: Penger og Kreditt.

6 5 TABELL 3. FORRETNINGSBANKER. GJENNOMSNITTLIGE OG PROVISJONSER PA DISPONERTE UTLANs ETTER UTLANSFORM. PROSENT P.A. 31. DESEMBER PROVISJ PROVISJ PROVISJ UTLAN I ALT. 10,52 0,65 11,44 0,59 12,12 0,55 1. VEKSLER 11,31 0,98 12,18 0,90 12,66 0,97 2. UTLRN MOT AVBETALINGS- KONTRAKTER... 12,35 0,19 12,96 0, ,04 3. KASSEKREDITT 10,06 1,51 11,11 1,46 12,63 1,22 4. BYGGELAN 9,33 1,56 9,92 1,62 10,76 1,55 1. BOLIGBYGGELAN VEDR. STATENS BOLIGBANKER 7,60 1,44 8,16 1,45 8,48 1,44 1. MED KONVERTERINGSTILSAGN 8,48 1,43 i. MED ATTEST 8,47 1,45 2. ANDRE BOLIGBYGGELAN 9,30 1,60 9,73 1,62 10,93 1,56 3. BYGGELAN TIL BERGVERK OG INDUSTRI 10,42 1,78 11,25 1,73 12,01 1,81 4. ANDRE BYGGELAN INKL. SKIPSBYGGELAN 12, ANDRE UTLAN MEDLØPETID UNDER 1 AR 10,28 0,01 10, ANDRE UTLAN MED LØPETID 1 AR OG OVER 10,92 0,02 11,89 0, PARTER I ANSVARL. LANEKAP e. 0,01 2. KONVERTERTE BOLIGLAN MED ATTEST FRA STATENS BOLIGBK. 9,26 0,03 3. ANDRE UTLAN ,01

7 TABELL 4. FORRETNINGSBANKER. GJENNOMSNITTSRENTEN FOR INNSKUDD PR ANFORDRING OG TID. PROSENT P.A. 31. DESEMBER BANKINNSKUDD I ALT 20. BANKINNSKUDD PA ANFORDRING 1. FRA KUNDER 1. FOLIOINNSKUDD I ALT 2. I UTENLANDSK VALUTA 2. LONNSKONTI 2. FRA ANDRE BANKER 1. FORRETNINGSBANKER 2. SPAREBANKER 3. STATSBANKER 4. UTENLANDSKE BANKER 21. BANKINNSKUDD PA TID 1. FRA KUNDER 1. PA OPPSIGELSE MANEDER MANEDER. 5. LANGTIDSSPARING O.L 2. TERMININNSKUDD 1. UNDER 1 AR I ALT 2. I UTENLANDSK VALUTA AR OG OVER I ALT 2. I UTENLANDSK VALUTA 3. INNSKUDD PA ANDRE VILKAR 1. UNDER 1 AR I ALT 2. I UTENLANDSK VALUTA AR OG OVER I ALT I UTENLANDSK VALUTA BUNDNE INNSKUDD 1. BANKSPARING MED SKATTEFRADRAG 2. ANDRE BUNDNE INNSKUDD FRA BANKER 1. FORRETNINGSBANKER 1. INNTIL 1 MANED. 2. OVER 1 MANED 2. SPAREBANKER INNTIL 1 MANED OVER 1 MANED 3. STATSBANKER 1. INNTIL 1 MANED OVER 1 MANED UTENLANDSKE BANKER 04P.41, ,10 1. INNTIL 1 MANED 2. OVER 1 MANED, UNDER 1 AR.." AR OG OVER... 7,20 7, ,19 3,67 4,27 3,54 4,25 4,48 3,34 3,92 4,12 12,02 14,92 11,09 4,46 5,46 5,63 1,79 1,99 3,52 1,74 1,29 1,85 4,37 4,62 4,40 4,56 6,60 9,35 0,42 1,34 34, 32 8,62 9,04 10,47 8,42 8,86 9,58 6,85 7, ,22 5, ,58 7,59 7,66 9,44 9,96 10,29 10,43 10,02 11,27 12,32 10,81 13,53 11,99 8,40 9, ,00 9,85 10,50 11,57 9,92 10, ,81 14, ,25 9,67 10,53 8,98 10,33 15,51 7,94 7,53 7,54 7,96 7,53 7,53 6,99 7,61 7,93 10,83 12,49 14,35 8,93 9, ,26 9,89 15,05 8,25 8,40 8,20 10,72 10,18 11,96 11,15 9,68 12, ,57 11,49 7,29 7,4 10,11 9,03 10,09 12,00 7,16 7,41 8,43 11,27 14,22 14,49 10,76 14, ,79 10,82 14,74 8,59 14,13

8 . Tabell 5. Sparebanker. Rente- og provisjonssatser 1) pa nye utlån i norske kroner. 4. kvartal 1980 og 1981, 1. og 2. kvartal Prosent p.a. 1980)(1981* kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal Lavest Høyest Lavest Høyest Lavest Høyest Lavest Høyest Utlån i alt Renter 9,8 13,2 10,1 13,4 11,1 11,7 11,1 11,9 Provisjon 0,3 1,5 0,3 1,4 1,0 1,5 1,0 1,5 Veksler Renter, 12,7 13,6 13,6 14,6 13,5 14,4 13,6 14,5 Provisjon 0,7 1,3 0,4 1,2 0,6 1,3 0,6 1,3 Utlån mot avbetalingskontrakter Renter 13,8 14,4 14,5 15,0 14,3 15,1 14,4 15,1 Provisjon 0,3 1,6 0,2 1,5 0,3 1,5 0,3 1,5 Kassekreditter Renter 10,7 11,1 11,8 12,4 11,8 12,4 11,9 12,7 Provisjon 0,9 1,4 0,7 1,5 0,8 1,5 0,7 1,5 Boligbyggelån godkjent av statens boligbanker Renter 8,5 8,6 8,7 8,7 Provisjon 1,2 1,4 1,2 1,4 Byggelån i alt, ikke medregnet boltgbyggelån godkjent av statens boligbanker Renter ,3 11,9 11,3 12,0 Provisjon ,4 1,7 1,4 1,5 Andre utlån under 1 år Renter 11,1 14,4 11,6 14,7 11,4 13,9 10,6 15,2 Provisjon 0,0 1,0 0,0 0,9 0,0 0,3 0,0 1,3 Parter i ansvarlig lånekapital Renter ,2 12,8 11,6 13,3 Provisjon ,0 0,0 0,0 0,0 Konverterte boliglån med attest fra statens boligbanker Renter Provisjon 9,7 10,7 10,0 11,2 0,0 0,2 0,0 0,0 Andre utlån 1 år og over Renter 9,9 14,3 10,1 14,1 10,1 14,5 10,0 14,7 Provisjon 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,4 Spesifikasjoner: Kortsiktige utlån'i Renter 10,7 11,4 11,8 12,4 11,6 12,3 11,1 11,8 Provisjon 1,0 1,5 0,9 1,5 1,0 1,6 1,0 1,5 Mellomlange og langsiktige utlån 2) Renter 10,1 14,5 10,0 14,7 Provisjon 0,0 0,2 0,0 0,94 ) Engangsprovisjon i prosent av lånebeløp. Rente- og provisjonssatsene er veide gjennomsnitt av det de enkelte banker oppgir som vanlig laveste, henholdsvis høyeste sats for de forskjellige arter av utlån. Provisjonssatsene for kassekreditt og byggelån refererer seg til bevilgede beløp. Oppgavene fra bankene er for øvrig beheftet med en viss usikkerhet, og små endringer i tallene må ikke tillegges noen vekt. ) Refererer seg til tilsvarende begrep i finansministerens renteerklæring. Kortsiktige utlån omfatter: Veksler, utlån mot avbetalingskontrakter, kassekreditter, byggelån i altikkemedregnet boligbyggelän godkjent av states boligbanker, og andre utlån med løpetid under ett Ar. Mellomlange og langsiktige utlån omfatter: Parter i ansvarlig lånekapital og andre utlån med løpetid ett år og over. Kilde: Norges Bank: Penger og kreditt.

9 8 TABELL 6. SPAREBANKER..GJENNOMSNITTLIGE 06 PROVISJONSER PA DISPONERTE UTLAN, ETTER UTLANSFORM. PROSENT P.A. 31. DESEMBER PROVISJ.- PROVIS PROVISJ UTLAN I ALT 10,11 0;32 11,33 0,32 11,74 0,33 1. VEKSLER. 11,48 0,57 12,60 0,51 13,53 0,52 2. UTLAN MOT AVBETALINGS- KONTRAKTER 12,29 0,31 13,24 0,20 14,24 0,17 3. KASSEKREDITT' ,73 1,14 10,91 1,21 12,23 1,12 4. BYGGELAN 8,57 1,41 9,42 1,45 10,13 1,47 1. BOLIGBYGGELAN VEDR. STATENS BOLIGBANKER... 7,53 1,38 8,01 1,39 8, MED KONVERTERINGSTILSAGN 8,10 1,44 2. MED ATTEST ,39 2. ANDRE BOLIGBYGGELAN. 9,19 1,36 10,08 1, BYGGELAN TIL BERGVERK OG INDUSTRI. 10,14 1,54 11,09 1,50 11,97 1,66 4. ANDRE BYGGELAN INKL. SKIPSBYGGELAN * 11,74 1,51 5. ANDRE UTLAN MED LØPETID UNDER 1 AR 11,45 0,01 12,68 13,56 0,01 6. ANDRE UTLAN MED LOPETID 1 AR OG OVER... 10,40 11,67 11,90 1. PARTER I ANSVARt. LANEKAP.. 11,68 2. KONVERTERTE BOLIGLAN MED ATTEST FRA STATENS BOLIGBK. 9,83 0,01 3. ANDRE UTLAN 11,93

10 9 TABELL 7. SPAREBANKER. GJENNOMSNITTSRENTEN FOR INNSKUDD PA: ANFORDRING 06 TID. PROSENT P.A. 31. DESEMBER BANKINNSKUDD I ALT.. 6,46 6,81 7, BANKINNSKUDD PA ANFORDRING 3,30 4,21 4,70 1. FRA KUNDER... 3,16 4,10 4,68 1. FOLIOINNSKUDD I ALT... 2,09 2,64 3,14 2. I UTENLANDSK VALUTA 2,94 11,87 3,12 2. LØNNSKONTI... 4,66 5,76 6,08 2. FRA ANDRE BANKER 5,34 6, FORRETNINGSBANKER... 5,71 6,50 5,48 2. SPAREBANKER... 4,91 5,10 7,19 3. STATSBANKER 7,25 7,82 6,09 4. UTENLANDSKE BANKER 5, BANKINNSKUDD PR TID 7,05 7,33 7,91 1. FRA KUNDER... 7,02 7,32 7,80 1. PA OPPSIGELSE 6,61 6,83 7, MANEDER 5,10 5, MANEDER... 7,57 7,67 7,72 5. LANGTIDSSPARING O. 9,29 9,72 10,27 2. TERMININNSKUDD 8,44 8,98 9,06 1. UNDER 1 AR I ALT... 9,88 11,86 8,12 2.IUTENLANDSK VALUTA 2. 1 AR 06 OVER I ALT... 8,28 8,48 9,30,y0t. 2. I UTENLANDSK VALUTA INNSKUDD PA ANDRE VILKAR 9,12 9,45 10,49 1. UNDER 1 AR I ALT... 9,19 9,55 10,71 2. I UTENLANDSK VALUTA 9, AR 06 OVER I ALT... 8,87 9,10 9,71 2. I UTENLANDSK VALUTA 4. BUNDNE INNSKUDD.... 7,48 7,52 7,56 1. BANKSPARING MED SKATTEFRADRAG 7,48 7,52 7,56 2. ANDRE BUNDNE INNSKUOD... 7,32 7,50 7,33 2. FRA BANKER 7,98 7,85 12,81 1.FORRETNINGSBANKER 11,84 9,03 14,06 1. INNTIL 1 MANED.. 11,49 10,80 14,27 2. OVER 1 MANED ,50 7,33 12,36 2. SPAREBANKER... 10,43 9,82 11,75 1. INNTIL 1 MANED 10,67 9,48 11,65 2. OVER 1 MANED... 9,91 10, STATSBANKER... 6,95 7,48 7,44 1. INNTIL 1 MANED... 7,00 7,45 7,50 2. OVER 1 MANED 6,95 7,49 7,44 4. UTENLANDSKE BANKER... 12,50 7,79 13,45 1. INNTIL 1 -MANED... 7,79 14,43 2. OVER 1 MANED, UNDER 1 AR 12,50 13, AR OG OVER ,

11 1 0 Tabell 8. Forretningsbanker og sparebanker. Rentesatser på nye bankinnskudd fra kunder, i norske kroner. 4. kvartal 1980 og 1981, 1. og 2. kvartal Prosent p.a. 1 ) Forretningsbanker kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal Lavest Høyest Lavest Høyest Lavest Høyest Lavest Høyest Innskudd i alt 5,8 8,8 6,3 9,4 6,4 9,2 6,4 9,7 Anfordring i alt 1,2 3,5 1,7 2,8 1,7 3,2 1,7 3,1 Folioinnskudd 0,2 3,1 0,3 1,6 0,4 2,2 0,4 2,0 Lønnskonti 5,0 5,2 5,0 5,6 5,1 5,7 5,0 5,8 Tidsinnskudd i alt 7,2 10,3 7,5 10,8 7,7 10,8 7,6 11,5 3 md. oppsigelse 5,0 5,0 5,0 5,1 5,0 5,1 5,0 5,1 12 md. oppsigelse Langtidssparing 7,5 7,9 7,1 7,8 7,1 8,0 6,9 8,0 7,9 9,6 9,0 10,6 9,2 10,8 9,2 10,9 Termin og andre vilkår Under 1 år 7,2 12,0 8,0 14,3 8,2 14,0 8,2 15,5 1 år og over Bundne innskudd 8,2 10,5 8,6 11,2 8,6 10,5 8,8 11,0 7,5 7,5 7,5 7, 57,6 7,6 7,6 7,6 Sparebanker Innskudd i alt 6,1 7,6 6,1 7,3 6,4 7,8 6,3 7,9 Anfordring i alt 2,6 4,9 2,8 4,4 4,1 5,8 3,4 5,5 Folioinnskudd Lønnskonti 1,1 4,1 1,0 2,7 3,2 4,7 1,7 3,8 4,8 6,1 5,0 6,6 4,9 6,7 4,9 7,0 Tidsinnskudd i alt 6,8 8,2 6,9 8,0 6,9 8,2 6,8 8,3 3 md. oppsigelse 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 5,0 5,0 5,2 12 md. oppsigelse 7,4 7,7 7,4 7,8 7,5 7,9 7,5 7,9 Langtidssparing 7,8 10,2 8,0 10,7 8,0 10,8 7,9 10,9 Termin og andre vilkår Under 1 år 6,9 11,6 7,5 11,9 6,9 12,7 6,9 13,1 1 år og over 8,0 9,7 8,1 10,5 8,2 10,7 8,2 10,9 Bundne innskudd 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 1) Se merknad til tabell 2. Kilde: Norges Bank: Penger og Kreditt.

12 Veiviser til tabeller publisert i hefte ) 11 Tabelloversikt ALLE BANKER Oppgavetidspunkt /12_ 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/731/8 30/9 31/10 Hefte nummer Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe Fordringer og gjeld overfor utlandet Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring 1 16 Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor NORGES BANK og bankinnskott, etter sektor POSTGIRO og bankinnskott, etter sektor POSTSPAREBANKEN og bankinnskott, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter næring Bevilgede utlån etter låntakernes fylke, sektor og næring FORRETNINGS- OG SPAREBANKER Månedsbalanser etter finansobjekt 5 15 Balanse etter finansobjekt Utlån og disponible kredittmidler etter utlånsform , bankinnskott og lån, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor og bankinnskott etter næring Bevilgede utlån etter låntakernes fylke, sektor og næring Bevilgede kassekreditter og byggelån, etter fylke, sektor og næring 9 Disponible kredittmidler, etter fylke, sektor og næring 9 Bankinnskott på anfordring, etter fylke, sektor og næring 10 Bankinnskott på tid, etter fylke, sektor og næring 10 1) Hefte 21 er datert 7. januar 1982.

13 Veiviser til tabeller publisert i hefte ) (forts.) Tabelloversikt FORRETNINGS- OG SPAREBANKER (forts.) 12 Oppgavetidspunkt /12_31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 30/11 31/12 Rentesatser på nye utlån Rentesatser på nye innskott Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån 14 Gjennomsnittsrenter for innskott 14 Resultatregnskap etter finansobjekt 13 Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt 12 Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt 12 Inntekts- og utgiftsposter i prosent av tilsvarende aktiva- og passivaposter 12 Forretningsbanker. Aksjekapitalen etter eiersektor 3 Hefte nummer STATSBANKER og lån etter sektor AVBETALINGSGJELDEN PRIVATE KREDITTFORETAK Kvartalsbalanse Arsregnskap 10 Utlån etter låntakersektor og næring Utlån etter låtakerens fylke mv. og etter rentesats 10 Resultatregnskap 10 PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER Balanse etter selskapskategori og objekt 4/ mv etter sektor Utlån etter næring 4 19 Kvartalsbalanser Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter selskapskategori og objekt 18 FOLKETRYGDFONDET Balanse ) Se notel på foregående side.

14 13 Veiviser til tabeller publisert i 1982 Tabelloversikt Oppgavetidspunkt /9 31/10 30/11 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 Hefte nummer ALLE BANKER Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe Fordringer og gjeld overfor utlandet Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Bevilgede utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 22 Sparing med skattefradrag 3 NORGES BANK og bankinnskott, etter sektor POSTGIRO og bankinnskott, etter sektor POSTSPAREBANKEN og bankinnskott, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter næring Bevilgede utlån etter låntakernes fylke, sektor og næring FORRETNINGS- OG SPAREBANKER ï,i,'inedsbalanser etter finansobjekt Balanse etter finansobjekt Utlån og disponible kredittmidler etter utlånsform Balanse etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt 10 Utlån og innskott, etter sektor., bankinnskott og lån, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 6 og bankinnskott etter næring 7 Bevilgede utlån etter låntakernes fylke, sektor og næring 1 12 Bevilgede kassekreditter og byggelån, etter fylke, sektor og næring 14 Disponible kredittmidler, etter fylke, sektor og næring 14 Bankinnskott på anfordring, etter fylke, sektor og næring Bankinnskott på tid, etter fylke, sektor og næring

15 14 Veiviser til tabeller publisert i 1982 (forts.) Oppgavetidspunkt Tabelloversikt FORRETNING- OG SPAREBANKER (forts.) 30/9 31/10 30/11 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 Hefte nummer Rentesatser på nye utlån Rentesatser på nye innskott Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån 22 Gjennomsnittsrenter for innskott 22 Rente- og provisjonsinntekter av utlån til boligformål Resultatregnskap etter finansobjekt Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt Inntekts- og utgiftsposter i prosent av tilsvarende aktivaog passivaposter Forretningsbanker. Aksjekapitalen etter eiersektor 9 STATSBANKER og lån etter sektor AVBETALINGSGJELDEN PRIVATE KREDITTFORETAK Kvartalsbalanse Arsregnskap 17 Utlån etter låntakersektor 6/17 Utlån etter låntakernæring 6/17 21 Utlån etter låntakerens fylke mv. og etter rentesats Resultatregnskap 17 PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER Balanse etter selskapskategori og objekt 8/18 14 mv. etter sektor 8 14 Utlån etter næring 8 Kvartalsbalanser 8 14 Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter selskapskategori og objekt 18 FOLKETRYGDFONDET Balanse AKSJEEMISJONER Aksjeemisjoner etter utstedersektor og -næring Aksjeemisjoner etter utstedernæring

16 ISSN

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2011 2012 (mill. kr) 2012 2011 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.901 1.920 10.697 10.250 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 20/2012 Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 GENERELT OM POSTER UNDER ART 25, 26 og 27 Art 25, 26 og 27 innrapporteres med følgende frekvens pr. rapportørgruppe:

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2012 2013 (mill. kr) 2013 2012 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.877 1.901 10.250 11.547 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder 2008 2009 2010 (mill. kr) 2010 2009 2008 Utlån fordelt på fordringstype Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.078 2.187 2.237 9.233 7.760 10.171 Kasse-/drifts-

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2013 2014 (mill. kr) 2014 2013 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.937 1.877 11.547 12.523 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 231 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER 1980 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS 1 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

3. kvartal 2013. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene

3. kvartal 2013. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene 3. kvartal 2013 Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene Eiendomskreditt Del 1. Eierstruktur, virksomhet og økonomi Del 2. Bolighypotek (boligkreditt) Del 3. Eiendomshypotek (næringskreditt) Del

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Verd Boligkreditt AS. Presentasjon februar 2013

Verd Boligkreditt AS. Presentasjon februar 2013 Verd Boligkreditt AS Presentasjon februar 2013 Verd Boligkreditt AS Etablert høsten 2009 med 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet som eiere Sparebanken Vest eier 40% av aksjene - og drifter foretaket

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 r. 33/76 11. august 1976 INNHOLD Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Foreløpige

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Feb 2011

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Feb 2011 Verd Boligkreditt AS Investorpresentasjon Feb 2011 Verd Boligkreditt AS - quickfacts Etablert høsten 2009 med 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet som eiere Sparebanken Vest eier 40% av aksjene

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer