STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/ oktober Tabell nr. Side

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side"

Transkript

1 Nr. 22/ oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/ Forretningsbanker. Rentesatser på nye utlån. 31/3 og 30/ Forretningsbanker. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/ Forretningsbanker. Gjennomsnittsrenter for innskudd. 31/ Sparebanker. Rentesatser på nye utlån. 31/3 og 30/ Sparebanker. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/ Sparebanker. Gjennomsnittsrenter for innskudd. 31/ Forretnings- og sparebanker. Rentesatser på nye innskudd. 31/3 og 30/ Side Veiviser STATISTISK SENTRALBYRÅ

2 1 FORORD Statistisk Sentralbyrå presenterer med dette hefte nummer 22 for 1982 i serien "Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall". Heftene skal inneholde løpende regnskapsstatistikk for de private og offentlige banker, private kredittforetak, private finansieringsselskaper og Folketrygdfondet. Med "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall" tar Byrået sikte på å publisere tabeller så snart de foreligger i manuskript. Innholdet vil kunne variere fra hefte til hefte. For å spare tid er tekstavsnittene i det nye heftet blitt sterkt redusert. Dessuten.er Norges Banks analysetabeller som tidligere ble publisert i kvartalsheftet, blitt sløyfet. Det er meningen at Byrået etter hvert skal publisere egne analysetabeller. Symbolet * etter en dato betyr at tallserien gir foreløpige tall. Nærmere definisjoner av regnskapsposter og statistiske kjennetegn er gitt i de årlige publikasjoner i serien Kredittmarkedstatistikk. Spørsmål om dette heftet kan rettes til førstekonsulent Robert von Hirsch, Statistisk Sentralbyrå i Oslo, tlf. (02) eller førstesekretær Marlys Bergersen, Statistisk Sentralbyrå i Kongsvinger, tlf. (066) (bankstatistikk). Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 18. oktober 1982 Arne ølen Liv Bjørnland

3 2 Tabell 1. Alle banker 1). Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakernes fylke. 31. desember 1980 og Mill.kr og prosent Låntakerens fylke 31/ Belo') I alt 1) 31/ * Forret- Postgiro og Norges ningsbanker Postsparebank 31/12 31/12 31/ * 1980 Belo Prosent Belo Belo Prosent Belo alt , O ,6 1. Østfold , Akershus 3. Oslo 4. Hedmark 5. Oppland 6. Buskerud 7. Vestfold 8. Telemark 9. Aust-Agder 10. Vest-Agder 11. Rogaland 12. Hordaland 14. Sogn og Fjordane 15. More og Romsdal 16. Sør-Trøndelag 17. Nord-Trøndelag 18. Nordland 19. Troms 20. Finnmark Uoppgitt , , ,9 3274) 373 4) 12, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0-1) Ikke medregnet Norges Bank. 2) Tallene er gitt med forbehold, da de er beregnet ut fra et utvalg av banker. Banker i fylkene Telemark, Aust- og Vest-Agder og Nordland er spesielt svakt representert. 3) Tallene er delvis basert på anslag. 4) Av dette: 3 mill.kr fra Postgiro pr. 31/ og 1981.

4 3 Forretningsbanker forts. 31/ * 31/ Sparebanker 2) Statsbanker 3) 31/ * 31/ / * Belot) Prosent Belot) Belo') Prosent BeløpBelot) Prosent , , ,0 I alt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Uoppgitt

5 Tabell 2. Forretningsbanker. Rente- og provisjonssatser 1) på nye utlån i norske kroner. 4. kvartal 1980 og 1981, 1. og 2. kvartal Prosent p.a )(1981)( kvartal4. kvartal1. kvartal2. kvartal Lavest Høyest Lavest Høyest Lavest Høyest Lavest Høyest Utlån i alt Renter 9,9 13,6 10,5 13,9 12,0 12,5 12,1 12,6 Provisjon 0,4 1,4 0,4 1,3 0,9 1,5 0,9 1,5 Veksler Renter 11,6 12,6 12,0 13,1 12,0 13,1 12,1 13,7 Provisjon 1,4 1,9 1,3 1,9 1,3 2,2 1,3 2,2 Utlån mot avbetalingskontrakter Renter 12,7 13,6 13,1 14,1 13,0 14,1 13,1 14,2 Provisjon 0,5 1,8 0,7 1,4 0,8 1,5 0,8 1,5 Kassekreditter Renter 11,1 11,2 12,6 12,7 12,7 12,8 12,7 12,8 Provisjon 0,8 1,5 0,7 1,4 0,8 1,5 0,8 1,5 Boligbyggelån godkjent av statens b - ligbanker Renter so ,7 9,4 9,0 9,6 Provisjon ,3 1,4 1,3 1,4 Byggelån i alt, ikke medregnet boligbyggelån godkjent av statens boligbanker Renter SO SO ,3 11,9 11,5 12,0 Provisjon ,4 1,8 1,4 1,8 Andre utlån under 1 år Renter 10,3 14,3 10,6 14,9 10,8 15,1 11,1 15,5 Provisjon 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 Parter i ansvarlig lånekapital Renter Provisjon Konverterte boliglån med attest fra statens boligbanker Renter Provisjon S OS ,1 13,3 9,1 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 11,1 10,4 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre utlån 1 år og over Renter 9,7 14,8 10,3 15,1 10,5 15,3 10,7 15,5 Provisjon 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,1 0,0 1,1 Spesifikasjoner: Kortsiktige utlån"/ Renter 11,0 11,5 12,2 12,7 12,3 12,7 12,4 12,8 Provisjon 0,9 1,5 0,9 1,5 0,9 1,5 0,9 1,5 Mellomlange og langsiktige utlån 2) Renter SO 10,5 15,4 10,7 15,5 Provisjon S. SO 0,0 1,1 0,0 1,1 1) Engangsprovisjon i prosent av lånebeløp. Rente- og provisjonssatsene er veide gjennomsnitt av det de enkelte banker oppgir som vanlig laveste, henholdsvis høyeste sats for de forskjellige arter av utlån. Provisjonssatsene for kassekreditt og byggelån refererer seg til bevilgede beløp. Oppgavene fra bankene er for øvrig beheftet med en viss usikkerhet, og små endringer i tallene må ikke tillegges noen vekt. 2) Refererer seg til tilsvarende begrep i finansministerens renteerklæring. Kortsiktige utlån omfatter: Veksler, utlån mot avbetalingskontrakter, kassekreditter, byggelån i altikkemedregnet bolipbygge16n kjent av statens boligbanker, og andre utlån med løpetid under ett år. Mellomlange og langsiktige utlån omfatter: Parter i ansvarlig lånekapital og andre utlån med løpetid ett år og over. Kilde: Norges Bank: Penger og Kreditt.

6 5 TABELL 3. FORRETNINGSBANKER. GJENNOMSNITTLIGE OG PROVISJONSER PA DISPONERTE UTLANs ETTER UTLANSFORM. PROSENT P.A. 31. DESEMBER PROVISJ PROVISJ PROVISJ UTLAN I ALT. 10,52 0,65 11,44 0,59 12,12 0,55 1. VEKSLER 11,31 0,98 12,18 0,90 12,66 0,97 2. UTLRN MOT AVBETALINGS- KONTRAKTER... 12,35 0,19 12,96 0, ,04 3. KASSEKREDITT 10,06 1,51 11,11 1,46 12,63 1,22 4. BYGGELAN 9,33 1,56 9,92 1,62 10,76 1,55 1. BOLIGBYGGELAN VEDR. STATENS BOLIGBANKER 7,60 1,44 8,16 1,45 8,48 1,44 1. MED KONVERTERINGSTILSAGN 8,48 1,43 i. MED ATTEST 8,47 1,45 2. ANDRE BOLIGBYGGELAN 9,30 1,60 9,73 1,62 10,93 1,56 3. BYGGELAN TIL BERGVERK OG INDUSTRI 10,42 1,78 11,25 1,73 12,01 1,81 4. ANDRE BYGGELAN INKL. SKIPSBYGGELAN 12, ANDRE UTLAN MEDLØPETID UNDER 1 AR 10,28 0,01 10, ANDRE UTLAN MED LØPETID 1 AR OG OVER 10,92 0,02 11,89 0, PARTER I ANSVARL. LANEKAP e. 0,01 2. KONVERTERTE BOLIGLAN MED ATTEST FRA STATENS BOLIGBK. 9,26 0,03 3. ANDRE UTLAN ,01

7 TABELL 4. FORRETNINGSBANKER. GJENNOMSNITTSRENTEN FOR INNSKUDD PR ANFORDRING OG TID. PROSENT P.A. 31. DESEMBER BANKINNSKUDD I ALT 20. BANKINNSKUDD PA ANFORDRING 1. FRA KUNDER 1. FOLIOINNSKUDD I ALT 2. I UTENLANDSK VALUTA 2. LONNSKONTI 2. FRA ANDRE BANKER 1. FORRETNINGSBANKER 2. SPAREBANKER 3. STATSBANKER 4. UTENLANDSKE BANKER 21. BANKINNSKUDD PA TID 1. FRA KUNDER 1. PA OPPSIGELSE MANEDER MANEDER. 5. LANGTIDSSPARING O.L 2. TERMININNSKUDD 1. UNDER 1 AR I ALT 2. I UTENLANDSK VALUTA AR OG OVER I ALT 2. I UTENLANDSK VALUTA 3. INNSKUDD PA ANDRE VILKAR 1. UNDER 1 AR I ALT 2. I UTENLANDSK VALUTA AR OG OVER I ALT I UTENLANDSK VALUTA BUNDNE INNSKUDD 1. BANKSPARING MED SKATTEFRADRAG 2. ANDRE BUNDNE INNSKUDD FRA BANKER 1. FORRETNINGSBANKER 1. INNTIL 1 MANED. 2. OVER 1 MANED 2. SPAREBANKER INNTIL 1 MANED OVER 1 MANED 3. STATSBANKER 1. INNTIL 1 MANED OVER 1 MANED UTENLANDSKE BANKER 04P.41, ,10 1. INNTIL 1 MANED 2. OVER 1 MANED, UNDER 1 AR.." AR OG OVER... 7,20 7, ,19 3,67 4,27 3,54 4,25 4,48 3,34 3,92 4,12 12,02 14,92 11,09 4,46 5,46 5,63 1,79 1,99 3,52 1,74 1,29 1,85 4,37 4,62 4,40 4,56 6,60 9,35 0,42 1,34 34, 32 8,62 9,04 10,47 8,42 8,86 9,58 6,85 7, ,22 5, ,58 7,59 7,66 9,44 9,96 10,29 10,43 10,02 11,27 12,32 10,81 13,53 11,99 8,40 9, ,00 9,85 10,50 11,57 9,92 10, ,81 14, ,25 9,67 10,53 8,98 10,33 15,51 7,94 7,53 7,54 7,96 7,53 7,53 6,99 7,61 7,93 10,83 12,49 14,35 8,93 9, ,26 9,89 15,05 8,25 8,40 8,20 10,72 10,18 11,96 11,15 9,68 12, ,57 11,49 7,29 7,4 10,11 9,03 10,09 12,00 7,16 7,41 8,43 11,27 14,22 14,49 10,76 14, ,79 10,82 14,74 8,59 14,13

8 . Tabell 5. Sparebanker. Rente- og provisjonssatser 1) pa nye utlån i norske kroner. 4. kvartal 1980 og 1981, 1. og 2. kvartal Prosent p.a. 1980)(1981* kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal Lavest Høyest Lavest Høyest Lavest Høyest Lavest Høyest Utlån i alt Renter 9,8 13,2 10,1 13,4 11,1 11,7 11,1 11,9 Provisjon 0,3 1,5 0,3 1,4 1,0 1,5 1,0 1,5 Veksler Renter, 12,7 13,6 13,6 14,6 13,5 14,4 13,6 14,5 Provisjon 0,7 1,3 0,4 1,2 0,6 1,3 0,6 1,3 Utlån mot avbetalingskontrakter Renter 13,8 14,4 14,5 15,0 14,3 15,1 14,4 15,1 Provisjon 0,3 1,6 0,2 1,5 0,3 1,5 0,3 1,5 Kassekreditter Renter 10,7 11,1 11,8 12,4 11,8 12,4 11,9 12,7 Provisjon 0,9 1,4 0,7 1,5 0,8 1,5 0,7 1,5 Boligbyggelån godkjent av statens boligbanker Renter 8,5 8,6 8,7 8,7 Provisjon 1,2 1,4 1,2 1,4 Byggelån i alt, ikke medregnet boltgbyggelån godkjent av statens boligbanker Renter ,3 11,9 11,3 12,0 Provisjon ,4 1,7 1,4 1,5 Andre utlån under 1 år Renter 11,1 14,4 11,6 14,7 11,4 13,9 10,6 15,2 Provisjon 0,0 1,0 0,0 0,9 0,0 0,3 0,0 1,3 Parter i ansvarlig lånekapital Renter ,2 12,8 11,6 13,3 Provisjon ,0 0,0 0,0 0,0 Konverterte boliglån med attest fra statens boligbanker Renter Provisjon 9,7 10,7 10,0 11,2 0,0 0,2 0,0 0,0 Andre utlån 1 år og over Renter 9,9 14,3 10,1 14,1 10,1 14,5 10,0 14,7 Provisjon 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,4 Spesifikasjoner: Kortsiktige utlån'i Renter 10,7 11,4 11,8 12,4 11,6 12,3 11,1 11,8 Provisjon 1,0 1,5 0,9 1,5 1,0 1,6 1,0 1,5 Mellomlange og langsiktige utlån 2) Renter 10,1 14,5 10,0 14,7 Provisjon 0,0 0,2 0,0 0,94 ) Engangsprovisjon i prosent av lånebeløp. Rente- og provisjonssatsene er veide gjennomsnitt av det de enkelte banker oppgir som vanlig laveste, henholdsvis høyeste sats for de forskjellige arter av utlån. Provisjonssatsene for kassekreditt og byggelån refererer seg til bevilgede beløp. Oppgavene fra bankene er for øvrig beheftet med en viss usikkerhet, og små endringer i tallene må ikke tillegges noen vekt. ) Refererer seg til tilsvarende begrep i finansministerens renteerklæring. Kortsiktige utlån omfatter: Veksler, utlån mot avbetalingskontrakter, kassekreditter, byggelån i altikkemedregnet boligbyggelän godkjent av states boligbanker, og andre utlån med løpetid under ett Ar. Mellomlange og langsiktige utlån omfatter: Parter i ansvarlig lånekapital og andre utlån med løpetid ett år og over. Kilde: Norges Bank: Penger og kreditt.

9 8 TABELL 6. SPAREBANKER..GJENNOMSNITTLIGE 06 PROVISJONSER PA DISPONERTE UTLAN, ETTER UTLANSFORM. PROSENT P.A. 31. DESEMBER PROVISJ.- PROVIS PROVISJ UTLAN I ALT 10,11 0;32 11,33 0,32 11,74 0,33 1. VEKSLER. 11,48 0,57 12,60 0,51 13,53 0,52 2. UTLAN MOT AVBETALINGS- KONTRAKTER 12,29 0,31 13,24 0,20 14,24 0,17 3. KASSEKREDITT' ,73 1,14 10,91 1,21 12,23 1,12 4. BYGGELAN 8,57 1,41 9,42 1,45 10,13 1,47 1. BOLIGBYGGELAN VEDR. STATENS BOLIGBANKER... 7,53 1,38 8,01 1,39 8, MED KONVERTERINGSTILSAGN 8,10 1,44 2. MED ATTEST ,39 2. ANDRE BOLIGBYGGELAN. 9,19 1,36 10,08 1, BYGGELAN TIL BERGVERK OG INDUSTRI. 10,14 1,54 11,09 1,50 11,97 1,66 4. ANDRE BYGGELAN INKL. SKIPSBYGGELAN * 11,74 1,51 5. ANDRE UTLAN MED LØPETID UNDER 1 AR 11,45 0,01 12,68 13,56 0,01 6. ANDRE UTLAN MED LOPETID 1 AR OG OVER... 10,40 11,67 11,90 1. PARTER I ANSVARt. LANEKAP.. 11,68 2. KONVERTERTE BOLIGLAN MED ATTEST FRA STATENS BOLIGBK. 9,83 0,01 3. ANDRE UTLAN 11,93

10 9 TABELL 7. SPAREBANKER. GJENNOMSNITTSRENTEN FOR INNSKUDD PA: ANFORDRING 06 TID. PROSENT P.A. 31. DESEMBER BANKINNSKUDD I ALT.. 6,46 6,81 7, BANKINNSKUDD PA ANFORDRING 3,30 4,21 4,70 1. FRA KUNDER... 3,16 4,10 4,68 1. FOLIOINNSKUDD I ALT... 2,09 2,64 3,14 2. I UTENLANDSK VALUTA 2,94 11,87 3,12 2. LØNNSKONTI... 4,66 5,76 6,08 2. FRA ANDRE BANKER 5,34 6, FORRETNINGSBANKER... 5,71 6,50 5,48 2. SPAREBANKER... 4,91 5,10 7,19 3. STATSBANKER 7,25 7,82 6,09 4. UTENLANDSKE BANKER 5, BANKINNSKUDD PR TID 7,05 7,33 7,91 1. FRA KUNDER... 7,02 7,32 7,80 1. PA OPPSIGELSE 6,61 6,83 7, MANEDER 5,10 5, MANEDER... 7,57 7,67 7,72 5. LANGTIDSSPARING O. 9,29 9,72 10,27 2. TERMININNSKUDD 8,44 8,98 9,06 1. UNDER 1 AR I ALT... 9,88 11,86 8,12 2.IUTENLANDSK VALUTA 2. 1 AR 06 OVER I ALT... 8,28 8,48 9,30,y0t. 2. I UTENLANDSK VALUTA INNSKUDD PA ANDRE VILKAR 9,12 9,45 10,49 1. UNDER 1 AR I ALT... 9,19 9,55 10,71 2. I UTENLANDSK VALUTA 9, AR 06 OVER I ALT... 8,87 9,10 9,71 2. I UTENLANDSK VALUTA 4. BUNDNE INNSKUDD.... 7,48 7,52 7,56 1. BANKSPARING MED SKATTEFRADRAG 7,48 7,52 7,56 2. ANDRE BUNDNE INNSKUOD... 7,32 7,50 7,33 2. FRA BANKER 7,98 7,85 12,81 1.FORRETNINGSBANKER 11,84 9,03 14,06 1. INNTIL 1 MANED.. 11,49 10,80 14,27 2. OVER 1 MANED ,50 7,33 12,36 2. SPAREBANKER... 10,43 9,82 11,75 1. INNTIL 1 MANED 10,67 9,48 11,65 2. OVER 1 MANED... 9,91 10, STATSBANKER... 6,95 7,48 7,44 1. INNTIL 1 MANED... 7,00 7,45 7,50 2. OVER 1 MANED 6,95 7,49 7,44 4. UTENLANDSKE BANKER... 12,50 7,79 13,45 1. INNTIL 1 -MANED... 7,79 14,43 2. OVER 1 MANED, UNDER 1 AR 12,50 13, AR OG OVER ,

11 1 0 Tabell 8. Forretningsbanker og sparebanker. Rentesatser på nye bankinnskudd fra kunder, i norske kroner. 4. kvartal 1980 og 1981, 1. og 2. kvartal Prosent p.a. 1 ) Forretningsbanker kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal Lavest Høyest Lavest Høyest Lavest Høyest Lavest Høyest Innskudd i alt 5,8 8,8 6,3 9,4 6,4 9,2 6,4 9,7 Anfordring i alt 1,2 3,5 1,7 2,8 1,7 3,2 1,7 3,1 Folioinnskudd 0,2 3,1 0,3 1,6 0,4 2,2 0,4 2,0 Lønnskonti 5,0 5,2 5,0 5,6 5,1 5,7 5,0 5,8 Tidsinnskudd i alt 7,2 10,3 7,5 10,8 7,7 10,8 7,6 11,5 3 md. oppsigelse 5,0 5,0 5,0 5,1 5,0 5,1 5,0 5,1 12 md. oppsigelse Langtidssparing 7,5 7,9 7,1 7,8 7,1 8,0 6,9 8,0 7,9 9,6 9,0 10,6 9,2 10,8 9,2 10,9 Termin og andre vilkår Under 1 år 7,2 12,0 8,0 14,3 8,2 14,0 8,2 15,5 1 år og over Bundne innskudd 8,2 10,5 8,6 11,2 8,6 10,5 8,8 11,0 7,5 7,5 7,5 7, 57,6 7,6 7,6 7,6 Sparebanker Innskudd i alt 6,1 7,6 6,1 7,3 6,4 7,8 6,3 7,9 Anfordring i alt 2,6 4,9 2,8 4,4 4,1 5,8 3,4 5,5 Folioinnskudd Lønnskonti 1,1 4,1 1,0 2,7 3,2 4,7 1,7 3,8 4,8 6,1 5,0 6,6 4,9 6,7 4,9 7,0 Tidsinnskudd i alt 6,8 8,2 6,9 8,0 6,9 8,2 6,8 8,3 3 md. oppsigelse 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 5,0 5,0 5,2 12 md. oppsigelse 7,4 7,7 7,4 7,8 7,5 7,9 7,5 7,9 Langtidssparing 7,8 10,2 8,0 10,7 8,0 10,8 7,9 10,9 Termin og andre vilkår Under 1 år 6,9 11,6 7,5 11,9 6,9 12,7 6,9 13,1 1 år og over 8,0 9,7 8,1 10,5 8,2 10,7 8,2 10,9 Bundne innskudd 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 1) Se merknad til tabell 2. Kilde: Norges Bank: Penger og Kreditt.

12 Veiviser til tabeller publisert i hefte ) 11 Tabelloversikt ALLE BANKER Oppgavetidspunkt /12_ 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/731/8 30/9 31/10 Hefte nummer Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe Fordringer og gjeld overfor utlandet Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring 1 16 Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor NORGES BANK og bankinnskott, etter sektor POSTGIRO og bankinnskott, etter sektor POSTSPAREBANKEN og bankinnskott, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter næring Bevilgede utlån etter låntakernes fylke, sektor og næring FORRETNINGS- OG SPAREBANKER Månedsbalanser etter finansobjekt 5 15 Balanse etter finansobjekt Utlån og disponible kredittmidler etter utlånsform , bankinnskott og lån, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor og bankinnskott etter næring Bevilgede utlån etter låntakernes fylke, sektor og næring Bevilgede kassekreditter og byggelån, etter fylke, sektor og næring 9 Disponible kredittmidler, etter fylke, sektor og næring 9 Bankinnskott på anfordring, etter fylke, sektor og næring 10 Bankinnskott på tid, etter fylke, sektor og næring 10 1) Hefte 21 er datert 7. januar 1982.

13 Veiviser til tabeller publisert i hefte ) (forts.) Tabelloversikt FORRETNINGS- OG SPAREBANKER (forts.) 12 Oppgavetidspunkt /12_31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 30/11 31/12 Rentesatser på nye utlån Rentesatser på nye innskott Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån 14 Gjennomsnittsrenter for innskott 14 Resultatregnskap etter finansobjekt 13 Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt 12 Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt 12 Inntekts- og utgiftsposter i prosent av tilsvarende aktiva- og passivaposter 12 Forretningsbanker. Aksjekapitalen etter eiersektor 3 Hefte nummer STATSBANKER og lån etter sektor AVBETALINGSGJELDEN PRIVATE KREDITTFORETAK Kvartalsbalanse Arsregnskap 10 Utlån etter låntakersektor og næring Utlån etter låtakerens fylke mv. og etter rentesats 10 Resultatregnskap 10 PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER Balanse etter selskapskategori og objekt 4/ mv etter sektor Utlån etter næring 4 19 Kvartalsbalanser Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter selskapskategori og objekt 18 FOLKETRYGDFONDET Balanse ) Se notel på foregående side.

14 13 Veiviser til tabeller publisert i 1982 Tabelloversikt Oppgavetidspunkt /9 31/10 30/11 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 Hefte nummer ALLE BANKER Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe Fordringer og gjeld overfor utlandet Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Bevilgede utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 22 Sparing med skattefradrag 3 NORGES BANK og bankinnskott, etter sektor POSTGIRO og bankinnskott, etter sektor POSTSPAREBANKEN og bankinnskott, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter næring Bevilgede utlån etter låntakernes fylke, sektor og næring FORRETNINGS- OG SPAREBANKER ï,i,'inedsbalanser etter finansobjekt Balanse etter finansobjekt Utlån og disponible kredittmidler etter utlånsform Balanse etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt 10 Utlån og innskott, etter sektor., bankinnskott og lån, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 6 og bankinnskott etter næring 7 Bevilgede utlån etter låntakernes fylke, sektor og næring 1 12 Bevilgede kassekreditter og byggelån, etter fylke, sektor og næring 14 Disponible kredittmidler, etter fylke, sektor og næring 14 Bankinnskott på anfordring, etter fylke, sektor og næring Bankinnskott på tid, etter fylke, sektor og næring

15 14 Veiviser til tabeller publisert i 1982 (forts.) Oppgavetidspunkt Tabelloversikt FORRETNING- OG SPAREBANKER (forts.) 30/9 31/10 30/11 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 Hefte nummer Rentesatser på nye utlån Rentesatser på nye innskott Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån 22 Gjennomsnittsrenter for innskott 22 Rente- og provisjonsinntekter av utlån til boligformål Resultatregnskap etter finansobjekt Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt Inntekts- og utgiftsposter i prosent av tilsvarende aktivaog passivaposter Forretningsbanker. Aksjekapitalen etter eiersektor 9 STATSBANKER og lån etter sektor AVBETALINGSGJELDEN PRIVATE KREDITTFORETAK Kvartalsbalanse Arsregnskap 17 Utlån etter låntakersektor 6/17 Utlån etter låntakernæring 6/17 21 Utlån etter låntakerens fylke mv. og etter rentesats Resultatregnskap 17 PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER Balanse etter selskapskategori og objekt 8/18 14 mv. etter sektor 8 14 Utlån etter næring 8 Kvartalsbalanser 8 14 Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter selskapskategori og objekt 18 FOLKETRYGDFONDET Balanse AKSJEEMISJONER Aksjeemisjoner etter utstedersektor og -næring Aksjeemisjoner etter utstedernæring

16 ISSN

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN D e l II Regnskapsføring og oppgavegiving Ikke for offentliggjoring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

Hva tjener bankene på boliglån og næringslån?

Hva tjener bankene på boliglån og næringslån? Hva tjener bankene på boliglån og næringslån? Bjørn Helge Vatne Utviklingen i bankenes inntjening på utlån, her definert som differansen mellom gjennomsnittsrenten på utlån og gjennomsnittskostnaden ved

Detaljer

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 20/2012 Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 GENERELT OM POSTER UNDER ART 25, 26 og 27 Art 25, 26 og 27 innrapporteres med følgende frekvens pr. rapportørgruppe:

Detaljer

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER 440 %) I semi Statistisk Sentralbyrå Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titler med detaljerte data for de fleste områder i samfunnet.

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 Nr. 24/92 28. september 1992 TEMAHEFTE PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 KREDITTMARKEDSSTATISTIKKEN STATISTISK SENTRALBYRÅ Side 1 FORORD Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer med dette et eget temahefte

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

Historisk rentestatistikk 1820 1999

Historisk rentestatistikk 1820 1999 Historisk statistikk 1820 1999 Jon Petter Holter, tidligere statistikkdirektør i Norges Bank Norges Bank har i de senere år lagt ned en del arbeid i å fremskaffe bedre historisk statistikk knyttet til

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

1. Målsettinger og risikopolicy... 4. Kredittrisiko... 4. Sikkerhetstyper... 4. Risikoklassifisering... 5. Markedsrisiko... 6. Renterisiko...

1. Målsettinger og risikopolicy... 4. Kredittrisiko... 4. Sikkerhetstyper... 4. Risikoklassifisering... 5. Markedsrisiko... 6. Renterisiko... 2 Innhold 1. Målsettinger og risikopolicy... 4 Kredittrisiko... 4 Sikkerhetstyper... 4 Risikoklassifisering... 5 Markedsrisiko... 6 Renterisiko... 6 Valutarisiko... 7 Aksjerisiko... 7 Likviditetsrisiko...

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

8. Husholdningene. Økonomiske analyser 1/2011. Økonomisk utsyn

8. Husholdningene. Økonomiske analyser 1/2011. Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/211 8. Husholdningene Husholdningenes disponible realinntekter og konsum økte med hhv 3,8 prosent og 3,6 prosent i 21. Inntekts fordelingen er relativt stabil, etter at det var en

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2013 2014 (mill. kr) 2014 2013 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.937 1.877 11.547 12.523 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

SNF rapport nr. 04/11 DEN NORSKE BEDRIFTSBANKBOKA

SNF rapport nr. 04/11 DEN NORSKE BEDRIFTSBANKBOKA DEN NORSKE BEDRIFTSBANKBOKA En beskrivende analyse av bankmarkedet for norske bedriftskunder av Aksel Mjøs og John Phan Finansiert av: SNF Prosjekt 7556: Analyse av kapitaltilgang og kapitalbruk Foretaksfinansiering

Detaljer

Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007

Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007 Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007 1. Regnskapsprinsipper 1.A Generelle regnskapsprinsipper 1.B Periodiseringer 1.C Valuta 1.D Finansielle instrumenter 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler

Detaljer

LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS. Årsrapport 2011

LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS. Årsrapport 2011 LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2011 Styrets beretning og regnskap 2011 inklusive kontantstrømoppstilling og noter Godkjent i styremøte 14. februar 2012 Årsberetning for 2011 Generelt Landkreditt

Detaljer

Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge

Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge Gunnar Almklov, seniorrådgiver, og Espen Tørum, rådgiver i Statistikkavdelingen, og Marita Skjæveland, konsulent i

Detaljer

Årsberetning og regnskap 1999

Årsberetning og regnskap 1999 Årsberetning og regnskap 1999 Selskapets navn er Kommunalbanken AS Trykk på tittelen i innholdsfortegnelsen, for å gå direkte til ønsket side. INNHOLD Dette er Kommunalbanken Analytisk tallmateriale Årsberetning

Detaljer