INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5"

Transkript

1 Nr. 3/ februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/ Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/ Sparebanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/ Private finansieringsselskaper. Kvartalsbalanser. 30/ Private finansieringsselskaper. Utlån og lån etter sektor. 30/ Private finansieringsselskaper. Resultatregnskap Folketrygdfondet. Balanse. 31/ Veiviser STAT STISK SE ki T R A BYR.

2 1 FORORD Statistisk Sentralbyrå presenterer med dette hefte nummer 3 for 1986 i serien "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall". Heftene inneholder løpende regnskapsstatistikk for de private og offentlige banker, private kredittforetak, private finansieringsselskaper, Folketrygdfondet og dessuten statistikk over aksjeemisjoner. Med "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall" tar Byrået sikte på A publisere tabeller så snart de foreligger i manuskript. Innholdet vil kunne variere fra hefte til hefte. Symbolet * etter en dato betyr at tall serien gir foreløpige tall. Nærmere definisjoner av regnskapsposter og statistiske kjennetegn er gitt i de årlige publikasjoner i serien Kredittmarkedstatistikk. Spørsmål om dette heftet kan rettes til førstekonsulent Robert von Hirsch, Statistisk Sentralbyrå i Oslo, tlf. (02) eller førstesekretær Reidar Eriksen, Statistisk Sentralbyrå i Kongsvinger, tlf. (066) (bankstatistikk). Statistisk Sentralbyrå, 27. februar 1986 Arne Olen Arild Jeber

3

4 3 BANKSPARING MED SKATTEFRADRAG PR. 31. DESEMBER 1985 De samlede innestående beløp på sparing med skattefradrag i bankene utgjorde i alt 25,1 milliarder kroner pr. 31. desember Det vil si en økning på 4,1 milliarder kroner (19,6 prosent) fra utgangen av Dette viser foreløpige oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk. Antall konti viste i 1985 en nettoøkning på til rundt 2,0 millioner konti pr. 31. desember Det ble i alt opprettet ca nye konti i Av de samlede innestående beløp ved utgangen av 1985 falt mill.kr (55,2 prosent) på sparebankene, mill.kr (38,3 prosent) på forretningsbankene og mill.kr (6,5 prosent) på Postsparebanken. I 1984 steg de samlede innestående beløp på sparing med skattefradrag i bankene med 3,7 arder kroner (21,7 prosent), og nettoøkningen i antall konti var DA om lag Tallene for 1985 er basert på en foreløpig oppsummering og kan derfor bli endret. Tabell 1A. Alle banker. Banksparing med skattefradrag i Norges Postsparebank, forretningsbanker og sparebanker. Konti og innestående beløp pr. 31. desember Norges I alt Forretningsbanker Sparebanker Postsparebank Inne- Inne- Inne- Inne- Konti stående Konti stående Konti stående Konti stående beløpbeløp beløp beløp Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr / 9U * Tabell 18. Alle banker. Banksparing med skattefradrag i Norges Postsparebank, forretningsbanker og sparebanker. Nye konti i 1984 og 1985 Nye konti i * Innestående beløp på nye konti 31/12-31/12* Mill.kr I al t Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker

5 4 TABELL 2. FORRETNINGSBANKER. IHENDEHAVEROBLIGASJONER, BEVILGEDE OG DISPONERTE UTLAN 1), BANKINNSKOTT PA ANFORDRING OG TID, LAN, ETTER SEKTOR. 2) 30. NOVEMBER 1984 OG MILL.KR FORDRINGER (INKL. BEVILGEDE UTLAN) DEBITOR- OG KREDITORSEKTOR IHENDEH.OBLIGASJONER DISPONERTE BOKFORT VERDI UTLAN I ALT BEVILGEDE KASSEKRE- UTLAN (INKL. BEVILGEDE) DITTER OG BYGGELAN I ALT UTLAN 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/ I ALT , , , A. OFFENTLIG FORVALTNING , , , , ,5 01. STATSFORVALTNINGEN , ,9 38,2 7, ,4 02. TRYGDEFORVALTNINGEN , ,7 0,5 13,2 4,0 03. KOMMUNEFORVALTNINGEN OG KOMMUNEFORETAK , , , ,1 1. FYLKESKOMMUNER 291, , , ,4 789,3 840,1 2. KOMMUNER , , ,7 3. KOMMUNEFORETAK ,0 407,0 325, B. FINANSINSTITUSJONER , , , NORGES BANK POSTGIRO OG POSTSPAREBANKEN FORRETNINGSBANKER , , ,1 40,0 52,3 7. SPAREBANKER 1, , ,7 15,1 8. BANKENES SIKRINGSFOND STATSBANKER 3 872, , ,0-10. PRIVATE KREDITTFORETAK ,9 653, ,6 200, PRIVATE FINANSIERINGS- SELSKAPER , , , , ,3 12. LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER MV ,7 19,5 4,9 10,1 8,2 19,0 13. SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER ,9 315, , C. ANDRE INNENLANDSKE SEKTORER , , , , , STATSFORETAK , , ,4. 991, ,6 1. STATENS FORRETNINGSDRIFT , SELVST. STATSFORETAK 837,7 529, , , , ,0 15. PRIVATE IKKE-PERSONLIGE FORETAK 1 822, , , , , , , ,5 16. PERSONLIGE FORETAK. 62, , , , ,0, ,0 17. PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE 56, , , , , , ,9 18. LONNSTAKERE O.L , , , , , ANDRE PRIVATE SEKTORER - 337,5 576,1 156,8 160,0 288,2 534,7 UTLANDET 298, ,1 606,4 114,7 176,8 344, UTENLANDSKE BANKER 40,4 63,6 51,1 31,7 51, UTLANDET ELLERS 258,4-317,7 317,0 574,7 114,7 176, FORETAK,KOMMUNER OG PRIV.PERS. (SUM SEKTOR 03 OG 14-20) , , , I) IKKE MEDREGNET UTLÅN I NORSKE KRONER FOR FINANSIERING AV OLJEVIRKSOMHET OG UTLÅN ETTER LISENS. KVARTALSTALL FOR SLIKE UTLÅN (PR. 30/9 1985) ER SPESIFISERT I HEFTE NR. 20/85 I SERIEN 'BANKSTATISTIKK. AKTUELLE TALL'. 2) F.O.M. 31/ HAR SPAREBANKEN OSLO OG AKERSHUS OG FELLESBANKEN GÅTT SAMMEN TIL SPAREBANKEN ABC. TALLENE FOR DE TO PERIODENE ER DERFOR IKKE HELT SAMMENLIGNBARE.

6 5 FORDRINGER (FORTS.) GJELD (INKL. DISPONIBLE KREDITTMIDLER) UTLAN (FORTS.) INNSKOTT DISPONERTE DITTER OG KASSEKRE- BYGGELAN DISPONIBLE KREDITTMIDLER BANKINNSKOTT pit ANFORDRING BANKINNSKOTT PA TID LAN DEBITOR - OG KREDITOR -. SEKTOR 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/ , , , , , , , , ,8 1 ALT 836,0 735,4 607, , , ,3 7,1 1 2 A. 25,1 5, ,1 260,7 718, ,6 0, ,6 0,5 0,1-128,9 66,0 644,0 '664, ,3 729,7 594,0 753,1 870, , ,3 6,5 0, ,4 157,1 116,7 183,3 93,3 171,7 813,7 828, ,5 436,7 390,7 298,7 509,3 866, , , ,4 135,9 86,6 271,1 267,7 550, ,5 0, ,6 841, , , , , ,1 994, ,0 B , , _ 51, ,5 0,4 5. 1,2 1, , ,3 309, ,9 53, , ,9 181, , ,8 2,2 425,6 410, ,9 60,4 3,2 3, ,7 172,7 162,7 528, , , ,9 98,4 75, , ,4 606, ,7 208,3 229,8 848,0 904,0 232,8 60, ,6 0,5 0,5 185,3 351, , , 150, ,1 103,8 71, , ,3 17,5 6, , , , , ,4 869,0 255,1 C. 829, , , , ,0 978,9 18,9 42, ,1-246,8-46,7 27,5 33,1 10,4-0, , , , , ,4 575, , ,9 41, , , , , , , , ,9 311,5 108, , , , , , , , ,2 177,5 72, , , , , , , , ,4 9,9 4, , , , , , , ,5 313,9 27, ,5 118,6 49,3 41,4 199,5 140,6 851,6 797,5 37,3 0, ,1 127,7 23,6 49, , , , , , ,5 D , , , ,7 706, , ,7 23,6 49, , , , , , , FORETAK. KOM , , , , , , ,7 OG PRIV.PERS.

7 TABELL 3. SPAREBANKER. IHENDEHAVEROBLIGASJONER, BEVILGEDE OG DISPONERTE UTLAN 1), BANKINNSKOTT PA ANFORDRING OG TID. LAN, ETTER SEKTOR. 2) 30. NOVEMBER 1984 OG MILL. KR 6 FORDRINGER (INKL. BEVILGEDE UTLAN) DEBITOR- OG KREDITORSEKTOR IHENDEH.OBLIGASJONER DISPONERTE BOKFØRT VERDI UTLAN I ALT BEVILGEDE KASSEKRE- UTLAN (INKL. BEVILGEDE) DITTER OG BYGGELAN I ALT UTLAN 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/ I ALT , , , , , , A. OFFENTLIG FORVALTNING , , , , , STATSFORVALTNINGEN 6 491, , ,7 4, TRYGDEFORVALTNINGEN ,1 6, , ,9 03. KOMMUNEFORVALTNINGEN OG KOMMUNEFORETAK , , , , , FYLKESKOMMUNER , ,9 2. KOMMUNER , , ,3 802,4 686, KOMMUNEFORETAK , , B. FINANSINSTITUSJONER , , , ,3 1989, 647, NORGES BANK POSTGIRO OG POSTSPAREBANKEN FORRETNINGSBANKER 95,9 55,1 4,2 3, , SPAREBANKER ,2 20,2 26,7 25, BANKENES SIKRINGSFOND STATSBANKER 1 878, ,9 231,5 105, , PRIVATE KREDITTFORETAK , , , PRIVATE FINANSIERINGS- SELSKAPER , , , LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER MV , ,6 48,2 13. SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER , ,3 21,9 C. ANDRE INNENLANDSKE SEKTORER 2 504, , STATSFORETAK 922, , ,1 171,8 1. STATENS FORRETNINGSDRIFT 9.5 2,5 2,9 256, , ,7 2. SELVST. STATSFORETAK 913, , ,8 32,0 146,1 15. PRIVATE IKKE-PERSONLIGE FORETAK 1 483, , , , , PERSONLIGE FORETAK , , , PERSONLIG NARINGSDRIVENDE , , , , LØNNSTAKERE , , , , , ,3 20. ANDRE PRIVATE SEKTORER ,0 804, ,2 516,9 666,3 D. UTLANDET 377, , ,9 62, UTENLANDSKE BANKER , , UTLANDET ELLERS 247, ,9 100, ,9 62,5 98,5 FORETAK, KOMMUNER OG PRIV.PERS. (SUM SEKTOR 03 OG 14-20) 6 441, , , , , ,7 1) IKKE MEDREGNET UTLÅN I NORSKE KRONER FOR FINANSIERING AV OLJEVIRKSOMHET OG UTLÅN ETTER LISENS. KVARTALSTALL VOR SLIKE UTLÅN (PR. 30/9 1985) ER SPESIFISERT I HEFTE NR. 20/85 I SERIEN 'BANKSTATISTIKK. AKTUELLE TALL'. 2) F.O.M. 31/ HAR SPAREBANKEN OSLO OG AKERSHUS OG FELLESBANKEN GATT SAMMEN TIL SPAREBANKEN ABC. TALLENE FOR DE TO PERIODENE ER DERFOR IKKE HELT SAMMENLIGNBARE.

8 FORDRINGER (FORTS.) GJELD (INKL. DISPONIBLE KREDITTMIDLER) UTLRN (FORTS.) INNSKOTT DISPONERTE DITTER OG KASSEKRE- BYGGELRN DISPONIBLE KREDITTMIDLER BANKINNSKOTT ANFORDRING PA BANKINNSKOTT PR TID LAN DEBITOR- OG KREDITOR- SEKTOR 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/ , , , , , , , , I ALT 744,6 541, , , , ,0 2,2 0,7 A ,3 1, ,9 180, , ,7 3, , , , , ,6 507, , , , , ,0 89,8 16,7 39, , , ,4 342,4 345, , , , ,5 103,8 82,5 123, , , , ' 134,4 441,9 64,5 205, , , , , , B , ,0 2,9 1, ,5 569, ,8 10,2 7, ,2 19,1-7,6 281, ,6 387, ,9 10,1 19, ,2 1, ,8 215,5 3, , , ,7 1,6 26, ,2 93,5 70, ,4 408, ,8 95, ,1 11,9 14, , ,6 36, ,5 77, ,3 6,0 0,9 11,5 79,1 222,6 808,4 954,3 4,1 8, , , , , , , ,4 26,7 C ,3 220,9 144,2 220,9 5,1 " 1, ,8 230,9 44,3 155,8 23,8 22,8 2,8 1, ,4 126, , , , , , , , , , ,5 732, , , , , , , ,3 0, , , , , , , ,9 247, , , ,4 0, ,7 1, ,7 115,0 - D ,3 231, , , ,6 6, ,2 58,4 100, , FORETAK. KORN , , , , ,4 26,7 OG PRIV.PERS.

9 TABELL 4. PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER. KVARTALSBALANSER ETTER FINANSOBJEKT. 3. KVARTAL KVARTAL 1985 MILL. KR. OG PROSENT 8 AKTIVA /09 31/12 31/03 30/06 30/09 PRO- PRO- PRO- PRO-PRO- BELO'. SENT BELØP SENTBELØP SENT BELØP SENT BELØP SENT 10. SEDLER OG SKILLEMYNT BANKINNSKOTT PA ANFORDRING NORGES BANK POSTGIRO FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER BANKINNSKOTT PA TID NORGES BANK FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER STATSKASSEV. OG MARKEDSPAPIRER STATSKASSEVEKSLER MARKEDSPAPIRER O.L IHENDEHAVEROBLIGASJONER STATS- OG STATSGARANTERTE ANDRE ORD. PARTIALOBL KONVERTIBLE PARTIALOBL AKSJER OG ANDELER ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER UTLAN (BRUTTO) (1) VEKSLER AVBETALINGSKONTRAKTER KUNDEFORDRINGER (FACTORING) I UTLAN MOT KJOPE-/KRED.KORT BYGGELØN UTLAN MED LØPET. UNDER 1 AR UTLAN MED LOPETID 1 AR OG OVER. MEN UNDER 6 AR ' UTL. M. LØPET. 6 AR OG OVER PARTER I ANSVARLIGE LANEKAP LEIEFINANSIERING LØPENDE LEIEKONTRAKTER MASKINER OG INVENTAR TRANSPORTMIDLER EKSKL. PERSONBILER OG SKIP PERSONBILER SKIP BYGN. O.A. FASTE EIEND LEIEGJENSTANDER HVOR LEIE- BETALINGENE HAR STOPPET FORSKOTT PA LEIEKONTRAKTER ANDRE FORDRINGER ORDINARE KUNDEFORDRINGER TIDSAVGRENSEDE POSTER FORFALTE RENTER ' OPPTJ./IKKE FORF. RENTER OPPTJ./IKKE FORFALT LEIE PA LEIEKONTRAKTER OPPTJ. IKKE INNBETALTE ANDRE INNTEKTER BETALTE/IKKE PAL. RENTER BETALTE/IKKE PALOPNE ANDRE UTGIFTER MERVERDIAVGIFT TIL GODE ANDRE DEBITORER ANDRE EIENDELER AKSJER OG AND. I GARDSELSK LEIEBOERINNSKOTT KOMMANDITTSELSK.DELTAKELSE MASK., INV., TRSP.MIDLER BYGN. O.A. FASTE EIENDOMMER EKSKL. FUNKSJ.BOL. OG OVER- TATTE FASTE EIENDOMMER FUNKSJONARBOLIGER OVERTATTE FASTE EIENDOMMER IMMATERIELLE EIENDELER ANNET UDEKKET TAP DEBITORER FOR GARANTIKAPITAL 23. UTGIFTER I ALT TALLET PA SELSKAPER (1) UTLAN ER REGNET BRUTTO, DVS. INKL. RENTER OG GJELD TIL UTLANSKUNDER. SE GJELDSPOSTENE OG OG SPESIFIKASJONENE UNDER PASSIVA. 2) F.O.M. 30/ ER TALLET PA OPPGAVEGIVERE UTVIDET. FRA 3. KVARTAL1984 BERGEN BROKER. LEASINGFINANS A/S,FABIN SCANDIC LEASINGA/S. LEASINGSERVICE AUTO A/S, NORDINDEPENDENT LEASING A/S. FRA 4. KVARTAL 1984 NORDENFJELDSKE FINANS OG FRA 1. KVARTAL 1935 LIBRA FINANS A/S.

10 9 PASSIVA /09 31/12 31/03 30/06 30/09 BELØP PRO- SENT BELØP PRO- SENT BELØP PRO- SENT BELØP PRO- SENT BELOP PRO- SENT 29. FINANSSERTIFIKATER IHENDEHAVEROBLIGASJONSLAN 1. ORDINARE PARTIALOBL.LAN 1. ANSVARLIG LENEKAPITAL 2. ANDRE ORDINARE 2. KONVERTIBLE PARTIALOBL.LAN 31. ANDRE LAN AKSEPTER FRA ANDRE ENN BANKER MED LØPETIDUNDER1 AR MEDLØPETID1 AR OG OVER FRA BANKER MED LØPETID UNDER 1 AR MED LOPETID 1 AR OG OVER ' 32. ANNEN GJELD SKATTER ILIKNEDE, IKKE BETALT PAREGNEDEFORSISTE AR IKKE HEVET UTBYTTE FOR TIDLIGERE AR ' TIDSAVGRENSEDE POSTER RENTER INKL. I POST 161 VEKSLER RENTER INKL. I POST 162 AVBETALINGSKONTRAKTER RENTER INKL. I POST 163 FACTORING RENT. INKL. I POST 164, 165, 166, 167 OG ANDRE INNB., IKKE OPPTJ. RENTERVEDRØRENDEUTLAN INNBET. IKKE OPPTJ. LEIE AV LEIEKONTRAKTER ANDRE INNBET. IKKE Opp- TJENTE INNTEKTER PALOPNE, IKKE FORFALTE RENTER ANDRE PALOPNE IKKE FOR- FALTE KOSTNADER GJELD TIL UTLANSKUNDER VEKSLER AVBETALINGSKONTRAKTER KUNDEFORDR. (FACTORING) ANDRE LAN LEVERANDØRGJELDVEDROR- ENDE LEIEFINANSIERING VAREKREDITTER INNGATTE KONTRAKTER HVOR GJENSTANDEN IKKE ER LEVERT TIL KUNDEN KOMMANDITTSELSK.DELTAKELSE SKYLDIG MERVERDI- OG INVESTERINGSAVGIFT ANDRE KREDITORER AVSETNINGER O.L UTBYTTE FOR SISTE AR ENBLOC -NEDSKRIVN. AV UTLAN EN BLOC-NEDSKRIVNING AV ANDRE FORDRINGER ANDRE AVSETNINGER ANSVARLIG LENEKAPITAL..., GARANTIKAPITAL AKSJEKAPITAL/ANDELSKAPITAL FOND INNTEKTER I ALT SPESIFIKASJONER 14. IHENDEHAVEROBLIGASJONER IHENDEHAVEROBLIGAJONER TATT MED IPOST17 _ - _ IHENDEHAVEROBLIGASJONER I ALT UTLAN (BRUTTO) I ALT RENTEPOSTENE GJELDSPOSTENE UTLEN (NETTO)I ALT PARTER 1 ANSV.LENEKAPITALER IHENDEHAVEROBLIGASJONER FORTTIL POST 14 - PART. I ANSV. LANEKAP.(NETTO) UTLAN (NETTO) MEDREGNET ANSVARLIG LENEKAPITAL (NETT()) OGLEIEFINANSIERING (NETTO) 1) (1) FRATRUKKET GJELDSPOST 3252 I SKJEMA 101 OG GJELDSPOSTENE SKJEMA 102.

11 10 TABELL 5. PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER. UTLAN (NETTO), ANSVARLIG LANEKAPITAL, UTLAN TIL BOLIGFORMAL, KUNDEFORDRINGER, LEIEFINANSIERING OG LAN, ETTER SEKTOR. 31. SEPTEMBER 1984 OG MILL. KR FORDRINGER (UTLAN) UTLAN (NETTO) INKL. ANSVARLIG LANEKAP. OG LEIEFINANSIERINGI) ANSV. LANEKAPITAL AV NETT() UTLAN UTL. TIL BOLIGFORM. FACTORING 31/09 31/09 31/09 31/09 31/09 31/09 31/09 31/ I ALT $ A. OFFENTLIG FORVALTNING STATSFORVALTNINGEN TRYGDEFORVALTNINGEN KOMMUNEFORVALTNINGEN FYL(ESKOMMUNER KOMMUNER B. FINANSINSTITUSJONER NORGES BANK POSTGIRO OG POSTSPAREB FORRETNINGSBANKER SPAREBAKER BANKENES SIKRINGSFOND STATSBANKER PRIVATE KREDITTFORETAK PRIVATE FIN.SELSKAPER LIVSFORSIKR.SELSK. MV SKADEFORSIKR.SELSKAPER C. ANDRE INNENLANDSKE SEKTORER ' STATSFORETAK STATENS FORRET- NINGSDRIFT SELVSTENDIGE STATSFORETAK KOMMUNEFORETAK PRIVATE IKKE -PERSON- LIGEFORETAK PERSONLIGE FORETAK PERS. NARINGSDRIVENDE LONNSTAKERE 0.L ANDRE PRIVATE SEKTORER D. UTLANDET UTENLANDSKE BANKER UTLANDET ELLERS ) FRATRUKKET GJELDSPOST 3252 I SKJEMA 101 OG GJELDSPOSTENE I SKJEMA 102.

12 11 FORDRINGER (FORTS.) GJELD UTLEN (FORTS.) LAN OG AKSJEKAPITAL AVUTLEN (FORTS.) LEIEFINANSIERING" LAN INKL. ANSVARLIG LENEKAPITAL AV LAN ANSV.LENEKAPITAL 31/09 31/09 31/09 31/09 31/09 31/ I ALT A. OFFENTLI3 FORVALTNING STATSFORVALTNINGEN TRYGDEFORVALTNINGEN KOMMUNEFORVALTNINGEN , 31. FYLKESKOMMUNER KOMMUNER B. FINANSINSTITUSJONER NORGES 3ANK POSTGIRD OG POSTSPAREB FORRETNINGSBANKER SPARE3A4KER BANKENES SIKRINGSFOND. - _ STATSBANKER PRIVATE KREDITTFORETAK PRIVATE FIN.SELSKAPER LIVSFORSIKR.SELSK. MV SKADEFORSIKR.SELSKAPER C. ANDRE INNENLANDSKE SEKTORER STATSFORETAK STATENS FORRET- NINGSDRIFT SELVSTENDIGE STATSFORETAK KOMMUNEFORETAK PRIVATE IKKE-PERSON- LIGE FORETAK PERSONLIGE FORETAK PERS. NIERINGSDRIVENDE LØNNSTAKEREO.L ANDRE PRIVATE SEKTORER D. UTLANDET UTENLANDSKE RANKER UTLANDET ELLERS

13 12 TABELL_6. PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER. RESULTATREGNSKAP. UTGIFTER OG INNTEKTER 1982, 193 OG KR OG PROSENT UTGIFTER 50. RENTER OG DISKONTO 1. IHENDEHAVEROBLIGASJONSLAN. 2. ANDRE LAN 1. AKSEPTER 2. FRA ANDRE ENN BANKER LOPETID UNDER 1 AR.. 2. LOPETID 1 AR OG OVER 3. FRA BANKER LOPETID UNDER 1 AR 2. LOPETID 1 AR OG OVER 3. GJELD TIL UTLANSKUNDER 4. ANNEN GJELD ANSVARLIG LANEKAPITAL 51. PROVISJONER LAN 2. GARANTIKAPITAL 52. LØNNINGER. HONORARER M.V GODTGJ RELSE TIL ANSATTE.. 1. LONNINGER, GRATIALER ETC. EKSKL. REVISJON OG GARDENS DRIFT LONNINGER, GRATIALER ETC.. REVISJONEN 3. LONNINGER, GRATIALER ETC. GARDENS DRIFT ARBEIDSGIVERANDEL AV SOSIALE TRYGDEPREMIER 5. LØPENDE PENSJONER 6. ORDINART TIL PENSJONS- ORDNING 7. EKSTRAORDINÆRT TIL PENSJONSORDNING 8. ANDRE UTGIFTER TIL FORDEL FOR DE ANSATTE 2. HONORARER 1. REPRESENTANTSKAP. KON- TROLLKOMITE OG VALGTE STYREMEDLEMMER 2. REVISJON ANDRE HONORARER 53. ANDRE KOSTNADER VEDRORENDE SELSKAPETS DRIFT 1. KOSTNADER TIL MASK., INVEN- TAR, TRP.MIDL. (EKS. SKIP) 1. DRIFTSUTGIFTER AVSKRIVNINGER. 3. NEDSKRIVNINGER 2. UTGIFTER TIL LOKALER 1. LEIE BETALT OG BEREGN. 2. ANDRE DRIFTSUTGIFTER.3. EKSTERN DATABEHANDLING 4. PORTO. TELETJENESTER ETC. 5. KONTORREKVISITA 6. ANDRE. 54. LEJEFINANSIERING. 1. AVSKRIVNINGER 1. MASKINER, INVENTAR M.V. 2. TRP.MIDLER EKSKL. PER- SONBILER OG SKIP 3. PERSONBILER SKIP 5. BYGN. O.A. FASTE EIEND. 2. FORSIKRINGSUTGIFTER 3. ANDRE UTG. VEDR. LEIEFIN. 55. KOMMANDITTINNSKOTT.. 1. UTGIFTER 1. SKIPSSELSKAPER ANDRE SELSKAPER AVSKRIVNINGER 1. SKIPSSELSKAPER 2. ANDRE SELSKAPER 56. SKIP. BYGNINGER OG ANDRE FASTE EIENDOMMER 1. SKIP DRIFTSUTGIFTER 2. AVSKRIVNINGER 3. NEDSKRIVNINGER 2. BYGN. O.A. FASTE EIENDOMMER EKSKL. FUNKSJ. BOL. OG OVERTATTE FASTE EIEND. 1. DRIFTSUTGIFTER 2. AVSKRIVNINGER 3. NEDSKRIVNINGER 3. FUNKSJONARBOLIGER 1. DRIFTSUTGIFTER AVSKRIVNINGER 3. NEDSKRIVNINGER 4. OVERTATTE FASTE EIEND DRIFTSUTGIFTER 2. AVSKRIVNINGER 3. NEDSKRIVNINGER PRO- PRO- BELOP SENT BELØP SENT PRO- BELØP SENT _ ) _

14 13 UTGIFTER (FORTS.) BELOP PRO SENT BELOP PRO- SENT :-BELOP PRO SENT 57. TAP PA ENGASJEMENTER M.V TAP PA UTLAN VEKSLER a AVBETALINGSKONTRAKTER KUNDEFORDR. (FACTORING) UTLAN MOT KJØPEKORT OG KREDITTKORT BYGGELAN ANDRE LAN TAP PA ANDRE KUNDEFORDR LEIEFINANSIERING ANDRE TJENESTER TAP PA ANDRE ENGASJEMENTER LEIEGJENSTANDER,NED - SKRIVNINGER OG TAP GARANTIER KURSTAP PAVALUTABEHOLD - NINGER OG -TRANSAKSJONER KURSTAP VED OMSETNING AV IHENDEHAVEROBLIGASJONER KURSTAP VED OMS. AV AKSJER ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER TAP V. SALG AV FAST EIEND NEDSKRIVNINGER IHENDEHAVEROBLIGASJONER , AKSJER ANDRE TAP SKATTER a AVSETNINGER O.L UTBYTTE EN BLOCNEDSKR. AV UTLAN EN BLOC - NEDSKRIVNINGAV KUNDEFORDRINGER ANDRE AVSETNINGER OVERFORT TIL FOND REDUKSJON AV UDEKKET TAP I ALT TALLET PA SELSKAPER

15 14 TABELL 6. (FORTS.). PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER. RESULTATREGNSKAP. UTGIFTER OG INNTEKTER 1982, 1983 OG KR OG PROSENT INNTEKTER B EL' PRO- SENT BELOP PRO- SENT BELØP PRO- SENT 70. RENTER, DISKONTO OG. AKSJEUTBYTTE BANKINNSKOTT PA ANFORDRING FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER BANKINNSKOTT PA TID NORGES BANK FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER STATSKASSEVEKSLER IHENDEHAVEROBLIGASJONER ORD.PARTIALOBLIGASJONER STATS- OG STATSGAR ANDRE ORDINÆRE PARTIALOBLIGASJONER KONVERTIBLE PARTIALOBLIGASJONER._ AKSJER (EKSKL. GARDSELSK.) ANLEGGSMIDLER OMLOPSMIDLER UTLAN VEKSLER AVBETALINGSKONTRAKTER KUNDEFORDR. (FACTORING) UTLAN MOT KJØPEKORT OG KREDITTKORT BYGGELAN ANDRE UTLAN MED LØPETID UNDER 1 AR ANDRE UTLAN MED LØPETID1 AR OG OVER, MEN UNDER 6 AR ANDRE UTLAN MED LOPETID 6 AR OG OVER PARTER I ANSV. LANEKAPITAL ANDRE FORDRINGER PROVISJONER UTLAN VEKSLER AVBETALINGSKONTRAKTER KUNDEFORDR. (FACTORING) UTLAN MOT KJØPEKORT OG KREDITTKORT BYGGELAN ANDRE UTLAN MED LØPETID UNDER 1 AR ANDRE UTLAN MED LOPETID 1 AR OG OVER, MEN UNDER 6 AR ANDRE UTLAN MED LOPETID 6 AR OG OVER BEREDSKAPSPROVISJON PROVISJON VED LANE- OG GARANTIFORMIDLING GARANTIPROVISJON ANDRE PROVISJONER GEBYRER M.V GEBYRER FOR REGNSK.SERVICE GEBYRER FOR LONN.SERVICE ANDRE GEBYRER INNT. AV LEIEFINANSIERING MASKINER, INVENTAR M.V TRANSPORTMIDLER EKSKL. PERSONBILER OG SKIP PERSONBILER SKIP BYGN. O.A.FASTE EIEND UTBYTTE AV AKSJER OG ANDELER I GARDSELSKAPER RENTER AV LEIEBOERINNSKOTT KOMMANDITTINNSKOTT SKIPSSELSKAPER ANDRE SELSKAPER

16 15 INNTEKTER (FORTS.) PRO- PRO- PRO- BELØP SENT BELØP SENT - BELØP SENT 77. SKIP, BYGNINGER OG ANDRE FASTE EIENDOMMER SKIP DRIFTSINNTEKTER OPPSKRIVNINGER BYGN. O.A. FASTE EIENDOMMER EKSKL. FUNKSJ. BOL. OG OVERTATTE FASTE EIEND BETALT LEIE BEREGNET LEIE ANDRE DRIFTSINNTEKTER OPPSKRIVNINGER FUNKSJONARBOLIGER BETALT LEIE BEREGNET LEIE ANDRE DRIFTSINNTEKTER OPPSKRIVNINGER OVERTATTE FASTE EIEND BETALT LEIE _ ANDRE DRIFTSINNTEKTER OPPSKRIVNINGER ANDRE INNTEKTER OG TILBAKEFORINGER INNGATT PA TIDLIGERE AVSKREVNE BELØP, KURSGEVINSTER M.V INNGATT PA AVSKREVNE TAP 1053E UTLAN ANDRE FORDRINGER OG GARANTIER GEVINST VED SALG AV LEASINGGJENSTANDER KURSGEVINST PA VALUTA- BEHOLDNINGER OG -TRANSAKSJ KURSGEVINST VED OMSETNING AV IHENDEHAVEROBLIGASJONER _ KURSGEVINST VED OMSETNING AV AKSJER ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER GEVINST VED SALG AV FAST EIENDOM OPPSKRIVNING AV IHENDE- HAVEROBLIGASJONER OG AKSJER ANNEN GEVINST 287) BO. OVERFØRT FRA AVSETNINGER O.L EN BLOC-NEDSKRIVNING AV UTLAN EN BLOC-NEDSKRIVNING AV ANDRE KUNDEFORDRINGER ANDRE AVSETNINGER OVERFØRT FRA FOND UDEKKET TAP I ALT

17 , 16 FOLKETRYGDFONDET. BALANSETALL PR. 31. JANUAR 1986 Ifølge oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås finansstatistikk utgjorde Folketrygdfondet mill.kr ved utgangen av januar Av den totale forvaltninaskapitalen var mill.kr plassert i statsobligasjoner, mill.kr i andre ihendehaverobligasjoner, 23 mill.kr i statssertifikater, 768 mill.kr som innskudd i forretningsbanker, mill.kr i sparebanker og 81 mill.kr som pantelån. Tabell 7. Folketrygdfondet. Balansetall i). Mill.kr AKTIVA /12 31/12 31/12 31/12 31/1 Bankinnskudd Forretningsbanker 2) Sparebanker 2) Norges Bank Ihendehaverobligasjoner (bokført verdi) Statskassen Statsbanker 6, Kommuner og fylker Private kredittforetak Kraftverk og elektr.-formål Industri Sertifikater 3) (bokført verdi) _ Statssertifikater Midlertidig kontolån til statskassen Andre utlån Andre fordringer Aktiva i alt PASSIVA Fond Passiva i alt ) Den del av folketrygdens midler som holdes tilbake av Rikstrygdeverket i likviditetsøyemed, er ikke tatt med i statistikken. 2) Termininnskudd. 3) Kortsiktige lånepapirer.

18 17 Veiviser til tabeller publisert i 1985 Tabelloversikt ALLE BANKER Oppgavetidspunkt /12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 Hefte nummer Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor 7 Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe Fordringer og gjeld overfor utlandet Disponerte utlån etter bankgruppe og låntakernæring 9 16 Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Bevilgede utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke 18 Banksparing med skattefradrag 5 NORGES BANK Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott etter sektor POSTGIRO Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott etter sektor POSTSPAREBANKEN Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 7 14 Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter næring 9 14 Bevilgede utlån etter låntakerens fylke, sektor og næring Disponerte utlån, etter fylke, sektor og næring 17 Bankinnskott på anfordring og tid, etter fylke, sektor og næring 17 Gjennomsnittsrenten for utlån 17 Gjennomsnittsrenten for innskott 17 Resultatregnskap etter finansobjekt 17 FORRETNINGS- OG SPAREBANKER Månedsbalanser etter finansobjekt Balanse etter finansobjekt Utlån og disponible kredittmidler etter utlånsform Balanse etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt Balanse etter fylke og finansobjekt Kassekreditter og byggelån etter långiverens fylke

19 18, Veiviser til tabeller publisert i 1985 forts.) Tabelloversikt FORRETNINGS- OG SPAREBANKER (forts.) Utlån og innskott, etter sektor Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott etter næring 9 16 Ihendehaverobligasjoner og utlån til oljevirksomhet, etter sektor Utlån etter lisens, etter sektor og næring Ihendehaverobligasjoner og utlån til oljevirksomhet, etter næring 9 14 Bevilgede utlån etter låntakerens fylke, sektor og næring 17 Bevilgede kassekreditter og byggelån, etter fylke, sektor og næring 17 Disponerte utlån, etter fylke, sektor og næring 17 Bankinnskott på anfordring, etter fylke, sektor og næring 17 Bankinnskott på tid, etter fylke, sektor og næring 17 Rentesatser på Rye utlån Rentesatser på Rye innskott Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån Gjennomsnittsrenter for innskott Utlån etter kontienes størrelse ) Innskott etter kontienes størrelse ) Rente- og provisjonsinntekter av utlån til boligformål Resultatregnskap etter finansobjekt Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt 19 Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt 19 Inntekts- og utgiftsposter i prosent av tilsvarende aktiva- og passivaposter 20 Eiendeler, gjeld og egenkapital Forretningsbanker. Aksjekapitalen etter eiersektorer 17 STATSBANKER Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån, etter sektor Utestående lån etter rentesatser mv. 17 Resultatregnskap etter finansobjekt 17 Oppgavetidspunkt /12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 Hefte nummer 1) 5-årstelling tall er publisert i hefte nr. 28/82.

20 19 Veiviser til tabeller publisert i 1985 (forts.) Tabelloversikt Oppgavetidspunkt /12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 Hefte nummer AVBETALINGSGJELDEN PRIVATE KREDITTFORETAK Kvartalsbalanse Årsregnskap 16 Utlån etter låntakersektor 7/ Utlån etter låntakernæring 7/16 15 Utlån etter låntakerens fylke mv. og etter rentesats 16 Resultatregnskap 16 Gjennomsnittsrenter for utlån 16 PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER Balanse etter selskapskategori og objekt Utlån og lån etter sektor Utlån etter næring 8 18 Kvartalsbalanser Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter selskapskategori og objekt FOLKETRYGDFONDET Balanse AKSJEEMISJONER Aksjeemisjoner etter utstedersektor og -næring 9 20 Aksjeemisjoner etter utstedernæring 9 20

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN D e l II Regnskapsføring og oppgavegiving Ikke for offentliggjoring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller

Detaljer

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 Nr. 24/92 28. september 1992 TEMAHEFTE PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 KREDITTMARKEDSSTATISTIKKEN STATISTISK SENTRALBYRÅ Side 1 FORORD Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer med dette et eget temahefte

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 3-2014 Økonomisk utvikling Norsk økonomi har vist en stabil utvikling i årets ni første måneder, med BNP-vekst nær det normale, bare

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95 Innhold og Prospekt 95 Presentasjon av BNbank... 2 Styrets beretning... 6 Resultatregnskap... 10 Balanse... 11 Kontantstrømanalyse... 12 Noter til regnskapet... 13 5-års oversikt over regnskaps-/nøkkeltall...

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

DEL 3 : REGNSKAP 2002 FOR NORGES BANK

DEL 3 : REGNSKAP 2002 FOR NORGES BANK DEL 3 : REGNSKAP 2002 FOR NORGES BANK 58 Hovedstyrets regnskapsberetning for 2002 Netto internasjonale reserver er Norges Banks dominerende eiendel, når en ser bort fra Petroleumsfondet, som ikke har innvirkning

Detaljer

Dette er Sparebanken Rogaland

Dette er Sparebanken Rogaland Dette er Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland er regionens ledende bank med 57 kontorer i 26 kommuner fra Ølen i Hordaland til Flekkefjord i Vest-Agder. Banken består av 39 tidligere lokale sparebanker

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 2005 107. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2005 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby

Detaljer

Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007

Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007 Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007 1. Regnskapsprinsipper 1.A Generelle regnskapsprinsipper 1.B Periodiseringer 1.C Valuta 1.D Finansielle instrumenter 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler

Detaljer

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994 Året 1998 Egenkapitalrentabilitet på 9,2 prosent. Årsoverskuddet ble på 134 millioner kroner, en forbedring på 24 millioner kroner i forhold til foregående år. Rendyrking av kjernevirksomheten styrket

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR

Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR Årsmelding for 2002 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

Årsberetning for 2000

Årsberetning for 2000 ÅRSRAPPORT 2000 Årsberetning for 2000 Konsernet Fokus Bank hadde et driftsresultat før tap på 254,5 millioner kroner. Resultat av ordinær drift før skatt var -248,0 millioner kroner, mot 460,9 millioner

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer