INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5"

Transkript

1 Nr. 3/ februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/ Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/ Sparebanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/ Private finansieringsselskaper. Kvartalsbalanser. 30/ Private finansieringsselskaper. Utlån og lån etter sektor. 30/ Private finansieringsselskaper. Resultatregnskap Folketrygdfondet. Balanse. 31/ Veiviser STAT STISK SE ki T R A BYR.

2 1 FORORD Statistisk Sentralbyrå presenterer med dette hefte nummer 3 for 1986 i serien "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall". Heftene inneholder løpende regnskapsstatistikk for de private og offentlige banker, private kredittforetak, private finansieringsselskaper, Folketrygdfondet og dessuten statistikk over aksjeemisjoner. Med "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall" tar Byrået sikte på A publisere tabeller så snart de foreligger i manuskript. Innholdet vil kunne variere fra hefte til hefte. Symbolet * etter en dato betyr at tall serien gir foreløpige tall. Nærmere definisjoner av regnskapsposter og statistiske kjennetegn er gitt i de årlige publikasjoner i serien Kredittmarkedstatistikk. Spørsmål om dette heftet kan rettes til førstekonsulent Robert von Hirsch, Statistisk Sentralbyrå i Oslo, tlf. (02) eller førstesekretær Reidar Eriksen, Statistisk Sentralbyrå i Kongsvinger, tlf. (066) (bankstatistikk). Statistisk Sentralbyrå, 27. februar 1986 Arne Olen Arild Jeber

3

4 3 BANKSPARING MED SKATTEFRADRAG PR. 31. DESEMBER 1985 De samlede innestående beløp på sparing med skattefradrag i bankene utgjorde i alt 25,1 milliarder kroner pr. 31. desember Det vil si en økning på 4,1 milliarder kroner (19,6 prosent) fra utgangen av Dette viser foreløpige oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk. Antall konti viste i 1985 en nettoøkning på til rundt 2,0 millioner konti pr. 31. desember Det ble i alt opprettet ca nye konti i Av de samlede innestående beløp ved utgangen av 1985 falt mill.kr (55,2 prosent) på sparebankene, mill.kr (38,3 prosent) på forretningsbankene og mill.kr (6,5 prosent) på Postsparebanken. I 1984 steg de samlede innestående beløp på sparing med skattefradrag i bankene med 3,7 arder kroner (21,7 prosent), og nettoøkningen i antall konti var DA om lag Tallene for 1985 er basert på en foreløpig oppsummering og kan derfor bli endret. Tabell 1A. Alle banker. Banksparing med skattefradrag i Norges Postsparebank, forretningsbanker og sparebanker. Konti og innestående beløp pr. 31. desember Norges I alt Forretningsbanker Sparebanker Postsparebank Inne- Inne- Inne- Inne- Konti stående Konti stående Konti stående Konti stående beløpbeløp beløp beløp Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr / 9U * Tabell 18. Alle banker. Banksparing med skattefradrag i Norges Postsparebank, forretningsbanker og sparebanker. Nye konti i 1984 og 1985 Nye konti i * Innestående beløp på nye konti 31/12-31/12* Mill.kr I al t Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker

5 4 TABELL 2. FORRETNINGSBANKER. IHENDEHAVEROBLIGASJONER, BEVILGEDE OG DISPONERTE UTLAN 1), BANKINNSKOTT PA ANFORDRING OG TID, LAN, ETTER SEKTOR. 2) 30. NOVEMBER 1984 OG MILL.KR FORDRINGER (INKL. BEVILGEDE UTLAN) DEBITOR- OG KREDITORSEKTOR IHENDEH.OBLIGASJONER DISPONERTE BOKFORT VERDI UTLAN I ALT BEVILGEDE KASSEKRE- UTLAN (INKL. BEVILGEDE) DITTER OG BYGGELAN I ALT UTLAN 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/ I ALT , , , A. OFFENTLIG FORVALTNING , , , , ,5 01. STATSFORVALTNINGEN , ,9 38,2 7, ,4 02. TRYGDEFORVALTNINGEN , ,7 0,5 13,2 4,0 03. KOMMUNEFORVALTNINGEN OG KOMMUNEFORETAK , , , ,1 1. FYLKESKOMMUNER 291, , , ,4 789,3 840,1 2. KOMMUNER , , ,7 3. KOMMUNEFORETAK ,0 407,0 325, B. FINANSINSTITUSJONER , , , NORGES BANK POSTGIRO OG POSTSPAREBANKEN FORRETNINGSBANKER , , ,1 40,0 52,3 7. SPAREBANKER 1, , ,7 15,1 8. BANKENES SIKRINGSFOND STATSBANKER 3 872, , ,0-10. PRIVATE KREDITTFORETAK ,9 653, ,6 200, PRIVATE FINANSIERINGS- SELSKAPER , , , , ,3 12. LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER MV ,7 19,5 4,9 10,1 8,2 19,0 13. SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER ,9 315, , C. ANDRE INNENLANDSKE SEKTORER , , , , , STATSFORETAK , , ,4. 991, ,6 1. STATENS FORRETNINGSDRIFT , SELVST. STATSFORETAK 837,7 529, , , , ,0 15. PRIVATE IKKE-PERSONLIGE FORETAK 1 822, , , , , , , ,5 16. PERSONLIGE FORETAK. 62, , , , ,0, ,0 17. PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE 56, , , , , , ,9 18. LONNSTAKERE O.L , , , , , ANDRE PRIVATE SEKTORER - 337,5 576,1 156,8 160,0 288,2 534,7 UTLANDET 298, ,1 606,4 114,7 176,8 344, UTENLANDSKE BANKER 40,4 63,6 51,1 31,7 51, UTLANDET ELLERS 258,4-317,7 317,0 574,7 114,7 176, FORETAK,KOMMUNER OG PRIV.PERS. (SUM SEKTOR 03 OG 14-20) , , , I) IKKE MEDREGNET UTLÅN I NORSKE KRONER FOR FINANSIERING AV OLJEVIRKSOMHET OG UTLÅN ETTER LISENS. KVARTALSTALL FOR SLIKE UTLÅN (PR. 30/9 1985) ER SPESIFISERT I HEFTE NR. 20/85 I SERIEN 'BANKSTATISTIKK. AKTUELLE TALL'. 2) F.O.M. 31/ HAR SPAREBANKEN OSLO OG AKERSHUS OG FELLESBANKEN GÅTT SAMMEN TIL SPAREBANKEN ABC. TALLENE FOR DE TO PERIODENE ER DERFOR IKKE HELT SAMMENLIGNBARE.

6 5 FORDRINGER (FORTS.) GJELD (INKL. DISPONIBLE KREDITTMIDLER) UTLAN (FORTS.) INNSKOTT DISPONERTE DITTER OG KASSEKRE- BYGGELAN DISPONIBLE KREDITTMIDLER BANKINNSKOTT pit ANFORDRING BANKINNSKOTT PA TID LAN DEBITOR - OG KREDITOR -. SEKTOR 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/ , , , , , , , , ,8 1 ALT 836,0 735,4 607, , , ,3 7,1 1 2 A. 25,1 5, ,1 260,7 718, ,6 0, ,6 0,5 0,1-128,9 66,0 644,0 '664, ,3 729,7 594,0 753,1 870, , ,3 6,5 0, ,4 157,1 116,7 183,3 93,3 171,7 813,7 828, ,5 436,7 390,7 298,7 509,3 866, , , ,4 135,9 86,6 271,1 267,7 550, ,5 0, ,6 841, , , , , ,1 994, ,0 B , , _ 51, ,5 0,4 5. 1,2 1, , ,3 309, ,9 53, , ,9 181, , ,8 2,2 425,6 410, ,9 60,4 3,2 3, ,7 172,7 162,7 528, , , ,9 98,4 75, , ,4 606, ,7 208,3 229,8 848,0 904,0 232,8 60, ,6 0,5 0,5 185,3 351, , , 150, ,1 103,8 71, , ,3 17,5 6, , , , , ,4 869,0 255,1 C. 829, , , , ,0 978,9 18,9 42, ,1-246,8-46,7 27,5 33,1 10,4-0, , , , , ,4 575, , ,9 41, , , , , , , , ,9 311,5 108, , , , , , , , ,2 177,5 72, , , , , , , , ,4 9,9 4, , , , , , , ,5 313,9 27, ,5 118,6 49,3 41,4 199,5 140,6 851,6 797,5 37,3 0, ,1 127,7 23,6 49, , , , , , ,5 D , , , ,7 706, , ,7 23,6 49, , , , , , , FORETAK. KOM , , , , , , ,7 OG PRIV.PERS.

7 TABELL 3. SPAREBANKER. IHENDEHAVEROBLIGASJONER, BEVILGEDE OG DISPONERTE UTLAN 1), BANKINNSKOTT PA ANFORDRING OG TID. LAN, ETTER SEKTOR. 2) 30. NOVEMBER 1984 OG MILL. KR 6 FORDRINGER (INKL. BEVILGEDE UTLAN) DEBITOR- OG KREDITORSEKTOR IHENDEH.OBLIGASJONER DISPONERTE BOKFØRT VERDI UTLAN I ALT BEVILGEDE KASSEKRE- UTLAN (INKL. BEVILGEDE) DITTER OG BYGGELAN I ALT UTLAN 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/ I ALT , , , , , , A. OFFENTLIG FORVALTNING , , , , , STATSFORVALTNINGEN 6 491, , ,7 4, TRYGDEFORVALTNINGEN ,1 6, , ,9 03. KOMMUNEFORVALTNINGEN OG KOMMUNEFORETAK , , , , , FYLKESKOMMUNER , ,9 2. KOMMUNER , , ,3 802,4 686, KOMMUNEFORETAK , , B. FINANSINSTITUSJONER , , , ,3 1989, 647, NORGES BANK POSTGIRO OG POSTSPAREBANKEN FORRETNINGSBANKER 95,9 55,1 4,2 3, , SPAREBANKER ,2 20,2 26,7 25, BANKENES SIKRINGSFOND STATSBANKER 1 878, ,9 231,5 105, , PRIVATE KREDITTFORETAK , , , PRIVATE FINANSIERINGS- SELSKAPER , , , LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER MV , ,6 48,2 13. SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER , ,3 21,9 C. ANDRE INNENLANDSKE SEKTORER 2 504, , STATSFORETAK 922, , ,1 171,8 1. STATENS FORRETNINGSDRIFT 9.5 2,5 2,9 256, , ,7 2. SELVST. STATSFORETAK 913, , ,8 32,0 146,1 15. PRIVATE IKKE-PERSONLIGE FORETAK 1 483, , , , , PERSONLIGE FORETAK , , , PERSONLIG NARINGSDRIVENDE , , , , LØNNSTAKERE , , , , , ,3 20. ANDRE PRIVATE SEKTORER ,0 804, ,2 516,9 666,3 D. UTLANDET 377, , ,9 62, UTENLANDSKE BANKER , , UTLANDET ELLERS 247, ,9 100, ,9 62,5 98,5 FORETAK, KOMMUNER OG PRIV.PERS. (SUM SEKTOR 03 OG 14-20) 6 441, , , , , ,7 1) IKKE MEDREGNET UTLÅN I NORSKE KRONER FOR FINANSIERING AV OLJEVIRKSOMHET OG UTLÅN ETTER LISENS. KVARTALSTALL VOR SLIKE UTLÅN (PR. 30/9 1985) ER SPESIFISERT I HEFTE NR. 20/85 I SERIEN 'BANKSTATISTIKK. AKTUELLE TALL'. 2) F.O.M. 31/ HAR SPAREBANKEN OSLO OG AKERSHUS OG FELLESBANKEN GATT SAMMEN TIL SPAREBANKEN ABC. TALLENE FOR DE TO PERIODENE ER DERFOR IKKE HELT SAMMENLIGNBARE.

8 FORDRINGER (FORTS.) GJELD (INKL. DISPONIBLE KREDITTMIDLER) UTLRN (FORTS.) INNSKOTT DISPONERTE DITTER OG KASSEKRE- BYGGELRN DISPONIBLE KREDITTMIDLER BANKINNSKOTT ANFORDRING PA BANKINNSKOTT PR TID LAN DEBITOR- OG KREDITOR- SEKTOR 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/ , , , , , , , , I ALT 744,6 541, , , , ,0 2,2 0,7 A ,3 1, ,9 180, , ,7 3, , , , , ,6 507, , , , , ,0 89,8 16,7 39, , , ,4 342,4 345, , , , ,5 103,8 82,5 123, , , , ' 134,4 441,9 64,5 205, , , , , , B , ,0 2,9 1, ,5 569, ,8 10,2 7, ,2 19,1-7,6 281, ,6 387, ,9 10,1 19, ,2 1, ,8 215,5 3, , , ,7 1,6 26, ,2 93,5 70, ,4 408, ,8 95, ,1 11,9 14, , ,6 36, ,5 77, ,3 6,0 0,9 11,5 79,1 222,6 808,4 954,3 4,1 8, , , , , , , ,4 26,7 C ,3 220,9 144,2 220,9 5,1 " 1, ,8 230,9 44,3 155,8 23,8 22,8 2,8 1, ,4 126, , , , , , , , , , ,5 732, , , , , , , ,3 0, , , , , , , ,9 247, , , ,4 0, ,7 1, ,7 115,0 - D ,3 231, , , ,6 6, ,2 58,4 100, , FORETAK. KORN , , , , ,4 26,7 OG PRIV.PERS.

9 TABELL 4. PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER. KVARTALSBALANSER ETTER FINANSOBJEKT. 3. KVARTAL KVARTAL 1985 MILL. KR. OG PROSENT 8 AKTIVA /09 31/12 31/03 30/06 30/09 PRO- PRO- PRO- PRO-PRO- BELO'. SENT BELØP SENTBELØP SENT BELØP SENT BELØP SENT 10. SEDLER OG SKILLEMYNT BANKINNSKOTT PA ANFORDRING NORGES BANK POSTGIRO FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER BANKINNSKOTT PA TID NORGES BANK FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER STATSKASSEV. OG MARKEDSPAPIRER STATSKASSEVEKSLER MARKEDSPAPIRER O.L IHENDEHAVEROBLIGASJONER STATS- OG STATSGARANTERTE ANDRE ORD. PARTIALOBL KONVERTIBLE PARTIALOBL AKSJER OG ANDELER ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER UTLAN (BRUTTO) (1) VEKSLER AVBETALINGSKONTRAKTER KUNDEFORDRINGER (FACTORING) I UTLAN MOT KJOPE-/KRED.KORT BYGGELØN UTLAN MED LØPET. UNDER 1 AR UTLAN MED LOPETID 1 AR OG OVER. MEN UNDER 6 AR ' UTL. M. LØPET. 6 AR OG OVER PARTER I ANSVARLIGE LANEKAP LEIEFINANSIERING LØPENDE LEIEKONTRAKTER MASKINER OG INVENTAR TRANSPORTMIDLER EKSKL. PERSONBILER OG SKIP PERSONBILER SKIP BYGN. O.A. FASTE EIEND LEIEGJENSTANDER HVOR LEIE- BETALINGENE HAR STOPPET FORSKOTT PA LEIEKONTRAKTER ANDRE FORDRINGER ORDINARE KUNDEFORDRINGER TIDSAVGRENSEDE POSTER FORFALTE RENTER ' OPPTJ./IKKE FORF. RENTER OPPTJ./IKKE FORFALT LEIE PA LEIEKONTRAKTER OPPTJ. IKKE INNBETALTE ANDRE INNTEKTER BETALTE/IKKE PAL. RENTER BETALTE/IKKE PALOPNE ANDRE UTGIFTER MERVERDIAVGIFT TIL GODE ANDRE DEBITORER ANDRE EIENDELER AKSJER OG AND. I GARDSELSK LEIEBOERINNSKOTT KOMMANDITTSELSK.DELTAKELSE MASK., INV., TRSP.MIDLER BYGN. O.A. FASTE EIENDOMMER EKSKL. FUNKSJ.BOL. OG OVER- TATTE FASTE EIENDOMMER FUNKSJONARBOLIGER OVERTATTE FASTE EIENDOMMER IMMATERIELLE EIENDELER ANNET UDEKKET TAP DEBITORER FOR GARANTIKAPITAL 23. UTGIFTER I ALT TALLET PA SELSKAPER (1) UTLAN ER REGNET BRUTTO, DVS. INKL. RENTER OG GJELD TIL UTLANSKUNDER. SE GJELDSPOSTENE OG OG SPESIFIKASJONENE UNDER PASSIVA. 2) F.O.M. 30/ ER TALLET PA OPPGAVEGIVERE UTVIDET. FRA 3. KVARTAL1984 BERGEN BROKER. LEASINGFINANS A/S,FABIN SCANDIC LEASINGA/S. LEASINGSERVICE AUTO A/S, NORDINDEPENDENT LEASING A/S. FRA 4. KVARTAL 1984 NORDENFJELDSKE FINANS OG FRA 1. KVARTAL 1935 LIBRA FINANS A/S.

10 9 PASSIVA /09 31/12 31/03 30/06 30/09 BELØP PRO- SENT BELØP PRO- SENT BELØP PRO- SENT BELØP PRO- SENT BELOP PRO- SENT 29. FINANSSERTIFIKATER IHENDEHAVEROBLIGASJONSLAN 1. ORDINARE PARTIALOBL.LAN 1. ANSVARLIG LENEKAPITAL 2. ANDRE ORDINARE 2. KONVERTIBLE PARTIALOBL.LAN 31. ANDRE LAN AKSEPTER FRA ANDRE ENN BANKER MED LØPETIDUNDER1 AR MEDLØPETID1 AR OG OVER FRA BANKER MED LØPETID UNDER 1 AR MED LOPETID 1 AR OG OVER ' 32. ANNEN GJELD SKATTER ILIKNEDE, IKKE BETALT PAREGNEDEFORSISTE AR IKKE HEVET UTBYTTE FOR TIDLIGERE AR ' TIDSAVGRENSEDE POSTER RENTER INKL. I POST 161 VEKSLER RENTER INKL. I POST 162 AVBETALINGSKONTRAKTER RENTER INKL. I POST 163 FACTORING RENT. INKL. I POST 164, 165, 166, 167 OG ANDRE INNB., IKKE OPPTJ. RENTERVEDRØRENDEUTLAN INNBET. IKKE OPPTJ. LEIE AV LEIEKONTRAKTER ANDRE INNBET. IKKE Opp- TJENTE INNTEKTER PALOPNE, IKKE FORFALTE RENTER ANDRE PALOPNE IKKE FOR- FALTE KOSTNADER GJELD TIL UTLANSKUNDER VEKSLER AVBETALINGSKONTRAKTER KUNDEFORDR. (FACTORING) ANDRE LAN LEVERANDØRGJELDVEDROR- ENDE LEIEFINANSIERING VAREKREDITTER INNGATTE KONTRAKTER HVOR GJENSTANDEN IKKE ER LEVERT TIL KUNDEN KOMMANDITTSELSK.DELTAKELSE SKYLDIG MERVERDI- OG INVESTERINGSAVGIFT ANDRE KREDITORER AVSETNINGER O.L UTBYTTE FOR SISTE AR ENBLOC -NEDSKRIVN. AV UTLAN EN BLOC-NEDSKRIVNING AV ANDRE FORDRINGER ANDRE AVSETNINGER ANSVARLIG LENEKAPITAL..., GARANTIKAPITAL AKSJEKAPITAL/ANDELSKAPITAL FOND INNTEKTER I ALT SPESIFIKASJONER 14. IHENDEHAVEROBLIGASJONER IHENDEHAVEROBLIGAJONER TATT MED IPOST17 _ - _ IHENDEHAVEROBLIGASJONER I ALT UTLAN (BRUTTO) I ALT RENTEPOSTENE GJELDSPOSTENE UTLEN (NETTO)I ALT PARTER 1 ANSV.LENEKAPITALER IHENDEHAVEROBLIGASJONER FORTTIL POST 14 - PART. I ANSV. LANEKAP.(NETTO) UTLAN (NETTO) MEDREGNET ANSVARLIG LENEKAPITAL (NETT()) OGLEIEFINANSIERING (NETTO) 1) (1) FRATRUKKET GJELDSPOST 3252 I SKJEMA 101 OG GJELDSPOSTENE SKJEMA 102.

11 10 TABELL 5. PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER. UTLAN (NETTO), ANSVARLIG LANEKAPITAL, UTLAN TIL BOLIGFORMAL, KUNDEFORDRINGER, LEIEFINANSIERING OG LAN, ETTER SEKTOR. 31. SEPTEMBER 1984 OG MILL. KR FORDRINGER (UTLAN) UTLAN (NETTO) INKL. ANSVARLIG LANEKAP. OG LEIEFINANSIERINGI) ANSV. LANEKAPITAL AV NETT() UTLAN UTL. TIL BOLIGFORM. FACTORING 31/09 31/09 31/09 31/09 31/09 31/09 31/09 31/ I ALT $ A. OFFENTLIG FORVALTNING STATSFORVALTNINGEN TRYGDEFORVALTNINGEN KOMMUNEFORVALTNINGEN FYL(ESKOMMUNER KOMMUNER B. FINANSINSTITUSJONER NORGES BANK POSTGIRO OG POSTSPAREB FORRETNINGSBANKER SPAREBAKER BANKENES SIKRINGSFOND STATSBANKER PRIVATE KREDITTFORETAK PRIVATE FIN.SELSKAPER LIVSFORSIKR.SELSK. MV SKADEFORSIKR.SELSKAPER C. ANDRE INNENLANDSKE SEKTORER ' STATSFORETAK STATENS FORRET- NINGSDRIFT SELVSTENDIGE STATSFORETAK KOMMUNEFORETAK PRIVATE IKKE -PERSON- LIGEFORETAK PERSONLIGE FORETAK PERS. NARINGSDRIVENDE LONNSTAKERE 0.L ANDRE PRIVATE SEKTORER D. UTLANDET UTENLANDSKE BANKER UTLANDET ELLERS ) FRATRUKKET GJELDSPOST 3252 I SKJEMA 101 OG GJELDSPOSTENE I SKJEMA 102.

12 11 FORDRINGER (FORTS.) GJELD UTLEN (FORTS.) LAN OG AKSJEKAPITAL AVUTLEN (FORTS.) LEIEFINANSIERING" LAN INKL. ANSVARLIG LENEKAPITAL AV LAN ANSV.LENEKAPITAL 31/09 31/09 31/09 31/09 31/09 31/ I ALT A. OFFENTLI3 FORVALTNING STATSFORVALTNINGEN TRYGDEFORVALTNINGEN KOMMUNEFORVALTNINGEN , 31. FYLKESKOMMUNER KOMMUNER B. FINANSINSTITUSJONER NORGES 3ANK POSTGIRD OG POSTSPAREB FORRETNINGSBANKER SPARE3A4KER BANKENES SIKRINGSFOND. - _ STATSBANKER PRIVATE KREDITTFORETAK PRIVATE FIN.SELSKAPER LIVSFORSIKR.SELSK. MV SKADEFORSIKR.SELSKAPER C. ANDRE INNENLANDSKE SEKTORER STATSFORETAK STATENS FORRET- NINGSDRIFT SELVSTENDIGE STATSFORETAK KOMMUNEFORETAK PRIVATE IKKE-PERSON- LIGE FORETAK PERSONLIGE FORETAK PERS. NIERINGSDRIVENDE LØNNSTAKEREO.L ANDRE PRIVATE SEKTORER D. UTLANDET UTENLANDSKE RANKER UTLANDET ELLERS

13 12 TABELL_6. PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER. RESULTATREGNSKAP. UTGIFTER OG INNTEKTER 1982, 193 OG KR OG PROSENT UTGIFTER 50. RENTER OG DISKONTO 1. IHENDEHAVEROBLIGASJONSLAN. 2. ANDRE LAN 1. AKSEPTER 2. FRA ANDRE ENN BANKER LOPETID UNDER 1 AR.. 2. LOPETID 1 AR OG OVER 3. FRA BANKER LOPETID UNDER 1 AR 2. LOPETID 1 AR OG OVER 3. GJELD TIL UTLANSKUNDER 4. ANNEN GJELD ANSVARLIG LANEKAPITAL 51. PROVISJONER LAN 2. GARANTIKAPITAL 52. LØNNINGER. HONORARER M.V GODTGJ RELSE TIL ANSATTE.. 1. LONNINGER, GRATIALER ETC. EKSKL. REVISJON OG GARDENS DRIFT LONNINGER, GRATIALER ETC.. REVISJONEN 3. LONNINGER, GRATIALER ETC. GARDENS DRIFT ARBEIDSGIVERANDEL AV SOSIALE TRYGDEPREMIER 5. LØPENDE PENSJONER 6. ORDINART TIL PENSJONS- ORDNING 7. EKSTRAORDINÆRT TIL PENSJONSORDNING 8. ANDRE UTGIFTER TIL FORDEL FOR DE ANSATTE 2. HONORARER 1. REPRESENTANTSKAP. KON- TROLLKOMITE OG VALGTE STYREMEDLEMMER 2. REVISJON ANDRE HONORARER 53. ANDRE KOSTNADER VEDRORENDE SELSKAPETS DRIFT 1. KOSTNADER TIL MASK., INVEN- TAR, TRP.MIDL. (EKS. SKIP) 1. DRIFTSUTGIFTER AVSKRIVNINGER. 3. NEDSKRIVNINGER 2. UTGIFTER TIL LOKALER 1. LEIE BETALT OG BEREGN. 2. ANDRE DRIFTSUTGIFTER.3. EKSTERN DATABEHANDLING 4. PORTO. TELETJENESTER ETC. 5. KONTORREKVISITA 6. ANDRE. 54. LEJEFINANSIERING. 1. AVSKRIVNINGER 1. MASKINER, INVENTAR M.V. 2. TRP.MIDLER EKSKL. PER- SONBILER OG SKIP 3. PERSONBILER SKIP 5. BYGN. O.A. FASTE EIEND. 2. FORSIKRINGSUTGIFTER 3. ANDRE UTG. VEDR. LEIEFIN. 55. KOMMANDITTINNSKOTT.. 1. UTGIFTER 1. SKIPSSELSKAPER ANDRE SELSKAPER AVSKRIVNINGER 1. SKIPSSELSKAPER 2. ANDRE SELSKAPER 56. SKIP. BYGNINGER OG ANDRE FASTE EIENDOMMER 1. SKIP DRIFTSUTGIFTER 2. AVSKRIVNINGER 3. NEDSKRIVNINGER 2. BYGN. O.A. FASTE EIENDOMMER EKSKL. FUNKSJ. BOL. OG OVERTATTE FASTE EIEND. 1. DRIFTSUTGIFTER 2. AVSKRIVNINGER 3. NEDSKRIVNINGER 3. FUNKSJONARBOLIGER 1. DRIFTSUTGIFTER AVSKRIVNINGER 3. NEDSKRIVNINGER 4. OVERTATTE FASTE EIEND DRIFTSUTGIFTER 2. AVSKRIVNINGER 3. NEDSKRIVNINGER PRO- PRO- BELOP SENT BELØP SENT PRO- BELØP SENT _ ) _

14 13 UTGIFTER (FORTS.) BELOP PRO SENT BELOP PRO- SENT :-BELOP PRO SENT 57. TAP PA ENGASJEMENTER M.V TAP PA UTLAN VEKSLER a AVBETALINGSKONTRAKTER KUNDEFORDR. (FACTORING) UTLAN MOT KJØPEKORT OG KREDITTKORT BYGGELAN ANDRE LAN TAP PA ANDRE KUNDEFORDR LEIEFINANSIERING ANDRE TJENESTER TAP PA ANDRE ENGASJEMENTER LEIEGJENSTANDER,NED - SKRIVNINGER OG TAP GARANTIER KURSTAP PAVALUTABEHOLD - NINGER OG -TRANSAKSJONER KURSTAP VED OMSETNING AV IHENDEHAVEROBLIGASJONER KURSTAP VED OMS. AV AKSJER ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER TAP V. SALG AV FAST EIEND NEDSKRIVNINGER IHENDEHAVEROBLIGASJONER , AKSJER ANDRE TAP SKATTER a AVSETNINGER O.L UTBYTTE EN BLOCNEDSKR. AV UTLAN EN BLOC - NEDSKRIVNINGAV KUNDEFORDRINGER ANDRE AVSETNINGER OVERFORT TIL FOND REDUKSJON AV UDEKKET TAP I ALT TALLET PA SELSKAPER

15 14 TABELL 6. (FORTS.). PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER. RESULTATREGNSKAP. UTGIFTER OG INNTEKTER 1982, 1983 OG KR OG PROSENT INNTEKTER B EL' PRO- SENT BELOP PRO- SENT BELØP PRO- SENT 70. RENTER, DISKONTO OG. AKSJEUTBYTTE BANKINNSKOTT PA ANFORDRING FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER BANKINNSKOTT PA TID NORGES BANK FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER STATSKASSEVEKSLER IHENDEHAVEROBLIGASJONER ORD.PARTIALOBLIGASJONER STATS- OG STATSGAR ANDRE ORDINÆRE PARTIALOBLIGASJONER KONVERTIBLE PARTIALOBLIGASJONER._ AKSJER (EKSKL. GARDSELSK.) ANLEGGSMIDLER OMLOPSMIDLER UTLAN VEKSLER AVBETALINGSKONTRAKTER KUNDEFORDR. (FACTORING) UTLAN MOT KJØPEKORT OG KREDITTKORT BYGGELAN ANDRE UTLAN MED LØPETID UNDER 1 AR ANDRE UTLAN MED LØPETID1 AR OG OVER, MEN UNDER 6 AR ANDRE UTLAN MED LOPETID 6 AR OG OVER PARTER I ANSV. LANEKAPITAL ANDRE FORDRINGER PROVISJONER UTLAN VEKSLER AVBETALINGSKONTRAKTER KUNDEFORDR. (FACTORING) UTLAN MOT KJØPEKORT OG KREDITTKORT BYGGELAN ANDRE UTLAN MED LØPETID UNDER 1 AR ANDRE UTLAN MED LOPETID 1 AR OG OVER, MEN UNDER 6 AR ANDRE UTLAN MED LOPETID 6 AR OG OVER BEREDSKAPSPROVISJON PROVISJON VED LANE- OG GARANTIFORMIDLING GARANTIPROVISJON ANDRE PROVISJONER GEBYRER M.V GEBYRER FOR REGNSK.SERVICE GEBYRER FOR LONN.SERVICE ANDRE GEBYRER INNT. AV LEIEFINANSIERING MASKINER, INVENTAR M.V TRANSPORTMIDLER EKSKL. PERSONBILER OG SKIP PERSONBILER SKIP BYGN. O.A.FASTE EIEND UTBYTTE AV AKSJER OG ANDELER I GARDSELSKAPER RENTER AV LEIEBOERINNSKOTT KOMMANDITTINNSKOTT SKIPSSELSKAPER ANDRE SELSKAPER

16 15 INNTEKTER (FORTS.) PRO- PRO- PRO- BELØP SENT BELØP SENT - BELØP SENT 77. SKIP, BYGNINGER OG ANDRE FASTE EIENDOMMER SKIP DRIFTSINNTEKTER OPPSKRIVNINGER BYGN. O.A. FASTE EIENDOMMER EKSKL. FUNKSJ. BOL. OG OVERTATTE FASTE EIEND BETALT LEIE BEREGNET LEIE ANDRE DRIFTSINNTEKTER OPPSKRIVNINGER FUNKSJONARBOLIGER BETALT LEIE BEREGNET LEIE ANDRE DRIFTSINNTEKTER OPPSKRIVNINGER OVERTATTE FASTE EIEND BETALT LEIE _ ANDRE DRIFTSINNTEKTER OPPSKRIVNINGER ANDRE INNTEKTER OG TILBAKEFORINGER INNGATT PA TIDLIGERE AVSKREVNE BELØP, KURSGEVINSTER M.V INNGATT PA AVSKREVNE TAP 1053E UTLAN ANDRE FORDRINGER OG GARANTIER GEVINST VED SALG AV LEASINGGJENSTANDER KURSGEVINST PA VALUTA- BEHOLDNINGER OG -TRANSAKSJ KURSGEVINST VED OMSETNING AV IHENDEHAVEROBLIGASJONER _ KURSGEVINST VED OMSETNING AV AKSJER ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER GEVINST VED SALG AV FAST EIENDOM OPPSKRIVNING AV IHENDE- HAVEROBLIGASJONER OG AKSJER ANNEN GEVINST 287) BO. OVERFØRT FRA AVSETNINGER O.L EN BLOC-NEDSKRIVNING AV UTLAN EN BLOC-NEDSKRIVNING AV ANDRE KUNDEFORDRINGER ANDRE AVSETNINGER OVERFØRT FRA FOND UDEKKET TAP I ALT

17 , 16 FOLKETRYGDFONDET. BALANSETALL PR. 31. JANUAR 1986 Ifølge oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås finansstatistikk utgjorde Folketrygdfondet mill.kr ved utgangen av januar Av den totale forvaltninaskapitalen var mill.kr plassert i statsobligasjoner, mill.kr i andre ihendehaverobligasjoner, 23 mill.kr i statssertifikater, 768 mill.kr som innskudd i forretningsbanker, mill.kr i sparebanker og 81 mill.kr som pantelån. Tabell 7. Folketrygdfondet. Balansetall i). Mill.kr AKTIVA /12 31/12 31/12 31/12 31/1 Bankinnskudd Forretningsbanker 2) Sparebanker 2) Norges Bank Ihendehaverobligasjoner (bokført verdi) Statskassen Statsbanker 6, Kommuner og fylker Private kredittforetak Kraftverk og elektr.-formål Industri Sertifikater 3) (bokført verdi) _ Statssertifikater Midlertidig kontolån til statskassen Andre utlån Andre fordringer Aktiva i alt PASSIVA Fond Passiva i alt ) Den del av folketrygdens midler som holdes tilbake av Rikstrygdeverket i likviditetsøyemed, er ikke tatt med i statistikken. 2) Termininnskudd. 3) Kortsiktige lånepapirer.

18 17 Veiviser til tabeller publisert i 1985 Tabelloversikt ALLE BANKER Oppgavetidspunkt /12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 Hefte nummer Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor 7 Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe Fordringer og gjeld overfor utlandet Disponerte utlån etter bankgruppe og låntakernæring 9 16 Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Bevilgede utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke 18 Banksparing med skattefradrag 5 NORGES BANK Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott etter sektor POSTGIRO Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott etter sektor POSTSPAREBANKEN Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 7 14 Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter næring 9 14 Bevilgede utlån etter låntakerens fylke, sektor og næring Disponerte utlån, etter fylke, sektor og næring 17 Bankinnskott på anfordring og tid, etter fylke, sektor og næring 17 Gjennomsnittsrenten for utlån 17 Gjennomsnittsrenten for innskott 17 Resultatregnskap etter finansobjekt 17 FORRETNINGS- OG SPAREBANKER Månedsbalanser etter finansobjekt Balanse etter finansobjekt Utlån og disponible kredittmidler etter utlånsform Balanse etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt Balanse etter fylke og finansobjekt Kassekreditter og byggelån etter långiverens fylke

19 18, Veiviser til tabeller publisert i 1985 forts.) Tabelloversikt FORRETNINGS- OG SPAREBANKER (forts.) Utlån og innskott, etter sektor Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott etter næring 9 16 Ihendehaverobligasjoner og utlån til oljevirksomhet, etter sektor Utlån etter lisens, etter sektor og næring Ihendehaverobligasjoner og utlån til oljevirksomhet, etter næring 9 14 Bevilgede utlån etter låntakerens fylke, sektor og næring 17 Bevilgede kassekreditter og byggelån, etter fylke, sektor og næring 17 Disponerte utlån, etter fylke, sektor og næring 17 Bankinnskott på anfordring, etter fylke, sektor og næring 17 Bankinnskott på tid, etter fylke, sektor og næring 17 Rentesatser på Rye utlån Rentesatser på Rye innskott Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån Gjennomsnittsrenter for innskott Utlån etter kontienes størrelse ) Innskott etter kontienes størrelse ) Rente- og provisjonsinntekter av utlån til boligformål Resultatregnskap etter finansobjekt Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt 19 Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt 19 Inntekts- og utgiftsposter i prosent av tilsvarende aktiva- og passivaposter 20 Eiendeler, gjeld og egenkapital Forretningsbanker. Aksjekapitalen etter eiersektorer 17 STATSBANKER Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån, etter sektor Utestående lån etter rentesatser mv. 17 Resultatregnskap etter finansobjekt 17 Oppgavetidspunkt /12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 Hefte nummer 1) 5-årstelling tall er publisert i hefte nr. 28/82.

20 19 Veiviser til tabeller publisert i 1985 (forts.) Tabelloversikt Oppgavetidspunkt /12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 Hefte nummer AVBETALINGSGJELDEN PRIVATE KREDITTFORETAK Kvartalsbalanse Årsregnskap 16 Utlån etter låntakersektor 7/ Utlån etter låntakernæring 7/16 15 Utlån etter låntakerens fylke mv. og etter rentesats 16 Resultatregnskap 16 Gjennomsnittsrenter for utlån 16 PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER Balanse etter selskapskategori og objekt Utlån og lån etter sektor Utlån etter næring 8 18 Kvartalsbalanser Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter selskapskategori og objekt FOLKETRYGDFONDET Balanse AKSJEEMISJONER Aksjeemisjoner etter utstedersektor og -næring 9 20 Aksjeemisjoner etter utstedernæring 9 20

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

Nr. 14/ september 1985

Nr. 14/ september 1985 Nr. 14/85 12. september 1985 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Norges Postsparebank. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 30/6 1985 3 2. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner og

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-,

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-, FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Heftet har imidlertid ikke fått den utbredelse som Byrået hadde

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side Nr. 35/90 17. desember 1990 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 30/9 1990 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLD. Nr. 32/91 2. desember Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLD. Nr. 32/91 2. desember Side Nr. 32/91 2. desember 1991 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings- og sparebanker 3 Tabell 1. Alle banker. Disponerte utlån til boligformål, etter bankgruppe og låntakersektor. 30.9.1991. 4

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

Nr. 32/ desember 1992

Nr. 32/ desember 1992 Nr. 32/92 11. desember 1992 BALANSETALL Private kredittforetak :.1992 (med spesi- Private finansieringsfikasjoner) selskaper.1992 RENTETALL :Norges Postsparebank Statsbanker EMISJONER :Sertifikater Okt.

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankene

Detaljer

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber 9. desember 996 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 995: Fi nansieringsselskaper Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990 Nr. 15/90 28. mai 1990 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings og sparebanker 3 Tabell 1. Forretnings og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og innenlandsk/utenlandsk valuta. 31/3 1990 45

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 24/ november 1993

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 24/ november 1993 Nr. 24/93 10. november 1993 BALANSETALL : Private finansierings- (med spesi- selskaper.1992 fikasjoner) Livsforsikringsselskaper 30.09.1993 RESULTAT- Private finansierings- REGNSKAP : selskaper.1992 FORDRINGER

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals-

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak Utlån/ Finansinstitusjoner 30.09.94 innskudd Ihendehaver- Innenlandsk 1993 obligasjonsgjelden Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 999 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 999 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Nr. 25/ september 1992

Nr. 25/ september 1992 Nr. 25/92 29. september 1992 BALANSETALL Alle : (med spesi- Norges bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker banker 31.07.1992 RENTETALL : Norges Postsparebank 30.06.1992 Forretningsbanker

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 28. mars 200 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 2. desember 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 3. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 r. 33/76 11. august 1976 INNHOLD Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Foreløpige

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - Utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Utbytte på egenkapitalbevis kr 4.000.000 Overført til utjevningsfondet kr 1.353.169 Overført til sparebankens fond kr 22.349.645 Sum disponert kr 27.702.814 Styret Administrerende banksjef og ledere

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012 Delårsberetning 31. mars 2012 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

8 / 9 5. kredittstatistikk. Bank- og. Aktuelle tall. Utlån/ Finansinstitusjoner innskudd

8 / 9 5. kredittstatistikk. Bank- og. Aktuelle tall. Utlån/ Finansinstitusjoner innskudd 15. desember 1995 Bank- og il kredittstatistikk Aktuelle tall Utlån/ Finansinstitusjoner 30.09.95 innskudd Balansetall Livsforsikringsselskaper 30.09.95 (med spes.) Skadeforsikringsselskaper Emisjoner

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011 Delårsberetning 30. september 2011 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2012 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 22. november 2012 Kodeliste for: 60 AVLEDET BALANSE MED UTVIDETE STATISTISKE KJENNETEGN (ÅR) Offentlig Regnskapsrapportering

Detaljer

Halvårsrapport 2.kvartal 2012

Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden utgjør pr 30.06.12 kr 0,829 mill. eller 0,30 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 1,257 mill. og 0,48 % i fjor. Resultatet

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer