Nr. 46/ november 1975 INNHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD"

Transkript

1 Nr. 46/ november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift pr. 30. april 1975 Lønnsstatistikk for sjøfolk på forsyningsskip i mars 1975 Innførsel og utførsel etter transportmåte i 3. kvartal 1975 Månedsstatistikk for bankene. Balansetall for september 1975 Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Balansetall for september 1975 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i oktober 1975 Kvartalsbalanse for kredittforeninger o.l. 3. kvartal 1975 Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 3. kvartal 1975 Kvartalsstatistikk for skadeforsikringsselskaper 3. kvartal 1975 Folketrygdfondet. Balanse pr. 31. oktober 1975 Private pensjonskassers og pensjonsfonds balanser pr. 31. desember 1974 Innreise i oktober 1975 Avlingane av engvekstar til slått 1975 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 7, 1975 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå hittil i november 1975 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved gjengivelser av oppgaver

2 SU 8.1 KONSUMPRISINDEKSEN PR. 15. OKTOBER 1975 (1974 = 100) (Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 42, 1975) Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks pr. 15 oktober 1975 steg 0,3 prosent fra måneden før. Indekstallene var 114,4 og114,8. Fra oktober 1974 til oktober 1975 steg konsumprisindeksen med 11,9 prosent. Indeksen for konsumgruppen matvarer steg med 0,3 prosent fra september til oktober i år, klær og skotøy med 1,0 prosent og reiser og transport med 0,4 prosent. Indekstallene for gruppene møbler og husholningsartikler og andre varer og tjenester steg med 0,5 prosent og fritidssysler og utdanning med 0,3 prosent. Varene og tjenestene i 1,onsumprisindeksen er også gruppert etter leveringsektor. Fra september til oktober var det særlig norskproduserte varer - unntatt jordbruks- og fiskevarer - og importerte varer uten norsk konkurranse som viste* stigning. Indekstall 1974 = 100 Sept. Okt. Sept. Okt r Matvarer 0 i 0 e e ***** Drikkevarer og tobakk , Klær og skoty Bolig, lys og brensel Møbler og husholdningsartikler Helsepleie.... OOOOO Reiser og transport Fritidssysler og utdanning.. OOOOO Andre varer og tjenester.... e Tota ,6 102,6114,4114,8

3 SU 8.2 Konsumprisindeks, Varer og tjenester etter leveringssektor. Vekt. Sept. Sept. Okt. 0/ Jordbruksvarer... oiowebsooesoo.oes 140,1 100,1 100,8 127,6 127,4 1.1 Mindre bearbeidde... 90,1 99, ,9 129,6 1.2 Mer bearbeidde 50,0 100,3 100,6 123,6 123,4 2. Fiskevarer 19,3 102,5 104,2 96,4 95,4. Andre norskproduserte konsumvarer ,3 102,0 103,1 113,3 113,8 3.1 Lite påvirket av verdensmarkedets priser ,5 102,2 103,5 117,4 118,1 3.2 Påvirket av verdensmarkedet p.g.a. stort importinnhold eller råstoffpris bestemt på verdensmarkedet... 41,5 101,9 104,0 112,6 112,7 3.3 Påvirket av verdensmarkedet p.g.a. 205,3 konkurranse fra utlandet 101,9 102,7 110,4 110,9 4. Importerte konsumvarer Uten norsk konkurranse. ****** 4.2 Med norsk konkurranse.. 5 Husleie OOOOO 196,3 101,7 103,3 112,1 113,2 145,4 102,2 103,5 112,9 114,1 50,9 100,1 102,6 109,9 110,5 66,4 102,0 102,0 108,1 108,1 6. Andre tjenester ,6 101,6 102,3 113,4 113,6 6.1 Med arbeidslønn som dominerende prisfaktor... 56,7 102,9 103,0 118,9 119,4 6.2 Også med andre viktige priskomponenter 120,9 101,0 101,9 110,7 110,9 Total OOOOOOO ,0_ 101,6 102, II ,_

4 o Lf, rr, Cr1 r - r - I 1i i L OGO C c0o Q c0 c0 1-4 C C Q O c o 01 CO CO CO r-i 1-1 r-4 r-r4 1-4 r-4 00

5 SU 2.1 ORDRETILGANGEN I 3. KVARTAL 1975 OG ORDRERESERVEN PR. 30. SEPTEMBER 1975 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 33, 1975) Statistisk Sentralbyrås indeks over verdien av ordretilgangen for produksjon av metaller og verkstedprodukter unntatt produksjon av transportmidler var 17 prosent laveraeor 3. kvartal 1975 enn i 3. kvartal Medregnet produksjon av transportmidler viste indeksen 2 prosent nedgang. Totalindeksene var 113 for 3. kvartal 3,975 og 116 for 3. kvartal For eksportordrene var det sterkest nedgang for produksjon av metaller og produksjon av elektriske apparater og materiell, mens det var sterk stigning for produksjon av transportmidler. For innenlandske ordrervar det sterkest nedgang for produksjon av transportmidler og produksjon av elektriske apparater og materiell. Verdien av ordrereserver for produksjon av metaller og verkstedprodukter viste en nedgang på 3. prosent i 3. kvartal. Holdes produksjon av transportmidler utenfor, var det en nedgang på knapt 10 prosent. For produksjon av tekstilvarer var ordretilgangen i 3. kvartal prosent lavere enn i 3. kvartal i Ordrereselven gikk ned 18 prosent. Ordretilgangen for produksjon av klær og skotøy var knapt 6 prosent høyere i 3. kvartal 1975 enn i 3. kvartal Ordrereserven gikk ned 24 prosent. For produksjon av kjemiske råvarer var ordretilgangen vel 21 prosent lavere i 3. kvartal 1975 enn i 3. kvartal Ordrereserven gikk ned knapt 7 prosent.

6 . SU 2.2 Indeks over verdien av ordretilgangen og ordrereserven for produksjon av metaller og verkstedprodukter, tekstilvarer, klar og skotøy og kjemiske råvarer (1970 = 100) Produksjon av verkstedprodukter unntatt transportmiddelindustri Produk- Produksjonson Produksjon Produk- Produk- Produk j av av metaller Produksjon Prod-av elek- sjon av sjon av sjon av og trans-produk- verksted- av metaller sjon av. triske tekstil- klar og kjemiske port- I alt sjon av produkter metallmidler maskiner apparater varer skotøy råvarer varer og materiell For For For I Innen- I Innen- I I Innen-eks- I I I I I I eks- eksalt lands alt lands alt alt lands alt alt alt alt alt alt port port port Ordretilgang 1.kv, kv kv kv; kv kv, kv kv kv kv kv Ordrereserve 1.kv tt 2.kv kv. tt tt 4.kv kv kv. " tt 3.kv it 4.kv kv kv. T ti 3.kv ,

7 SU 2.3x Ordrer (gjennomsnitt 1970 = 100) Prod. av metaller og verkstedprodukter i alt Reserve --- Prod. av metaller og verkstedprodukter i alt Tilgang Prod. av verkstedprodukter unnt. transportmiddelindustri Tilgang (del av prod. av metaller og verkstedprodukter i alt) kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv

8 DETALJOMSETNINGEN I SEPTEMBER 1975 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 41, 1975) Statistisk Sentralbyrås detaljomsetningsindeks viser at verdien av detaljomsetningen i september 1975 var 18 prosent høyere enn i september Indekstallene var 135 og 114 (gjennomsnittlig omsetning i ). For nærings- og nytelsesmidler var stigningen 24 prosent, for beklednings- og tekstilvarer 20 prosent og for motorkjøretøyer og bensin 10. rosent. For tremånedersperioden juli-september steg totalindeksen 17 prosent fra 1974 til 1975, for nærings- og nytelsesmidler 19 prosent, for beklednings- og tekstilvarer 11 prosent og for motorkjøretøyer og bensin 17 prosent. I gjennomsnitt for de 9 første månedene av året var stigningen for totalindeksen 16 prosent fra 1974 til 1975, for nærings- og nytelsesmidler 15 prosent, for beklednings- og tekstilvarer 14 prosent og for motorkjøretøyer og bensin 19 prosent. I samme tidsrom steg konsumprisindeksen i gjennomsnitt med 12 prosent. Gj.snitt jan.-sept. 1974*1975'' Prosent- Gj.snitt Prosent- Sepvis juli-sept. vis tember endrin 1974*- endrin 1975' Detaljhandel i alt , ,5 135 Ivarehushandel , ,6 126 Dh. nærings- og nytelsesmidler , ,5 128 Dh. bekl.- og tekstilvarer , ,9 120 Dh. møbler og innbo , ,2 165 Dh. jern- og fargevarer, glass, steintøy og sport , ,1 128 Dh. ur, optiske artikler, musikkinstrumenter, gullog sølvvarer, , ,4 121 Dh. mptorkjøretøyerogbensin , ,8 150 Detaljhandel ellers , ,1 128 '' Foreløpige tall.

9 SU 1.2x DETALJOMSETNING 1973 = Totalindeks Nærings og nytelsesmidler MotorkjøretOyer og bensin A /' / / 1.. /.... I / / i 1 J FM A M JJ A S 0 N D / F M. AM J J A S 1974r 1975

10 SU 6.1 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT PR. 30. APRIL 1975 Lønnsstatistikken for ansatte i hotell- og restaurantdrift pr. 30. april 1975 viser at den gjennomsnittlige månedsfortjeneste i alt for månedslønte heltidsansatte menn var kr og for kvinner kr Fra april 1974 til april 1975 steg gjennomsnittlig månedsfortjeneste med 17,6 prosent for menn og 22,9 prosent for kvinner. Den gjennomsnittlige dagsfortjeneste i alt i perioden 1. november april 1975 for heltidsansatt prosentlont serveringspersonale var for voksne menn kr. 236 og for voksne kvinner kr Fra perioden 1. november april 1974 til perioden 1. november april 1975 steg gjennomsnittlig dagsfortjeneste med 21,0 prosent for voksne menn og 23,5 prosent for voksne kvinner. Statistikken bygger pa oppgaver fra bedrifter. Den omfatter månedslønte heltidsansatte fordelt på menn og kvinner og prosentlønte heltidsansatte fordelt på 682 voksne menn og 674 voksne kvinner. Opplysninger om deltidsansatte er bearbeidd særskilt og er ikke tatt med i denne melding. Prosentlønte med mindre enn 50 arbeidsdager i perioden 1. november april 1975 og uke-, dag- og timelonte er ikke tatt med i undersøkelsen. Unntatt er også familiemedlemmer uten fast lønn og fast arbeidstid, kontor- og resepsjonsfunksjonærer, personer i overordnede og administrative stillinger og elever og lærlinger. I gjennomsnittlig månedsfortjeneste i alt er medregnet søndagstillegg og det beløp som eventuelt trekkes for kost og losji i bedriften. Overtidsbetaling, feriepenger og ekstra godtgjøring for arbeid på helge- og høytidsdager er ikke medregnet. Gjennomsnittlig dagsfortjeneste i alt omfatter prosentinntekten (11,75 prosent av bruttoomsetningen), kontanttillegg, verdien av kost i arbeidstiden og eventuelle garantiutbetalinger. Overtidstillegg, feriepenger, sykepenger og utbetalt godtgjøring for vask og rensing av arbeidstøy er ikke medregnet.

11 SL1 6.2 Tabell I. Månedslønte heltidsansatte i hotell- og restaurantdrift. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. April 1975 voisr.ftwomewmarainw Stigning Månedsfortjeneste i for- Ansatte Gjenmed tjenesten Kjønn og i nomtel- snitts- Måneds- Søndags- 30. april fra stillingsgrupper I alt lingen alder lønn tillegg 1974 til 30. april 1975 Kroner I Prosent MENN H ele landet ANSATTE I ALT ,6 Kokker i alt ,7 Kokker med fagbrev ,0 Kokker uten fagbrev , jIrlttiLEt_L ,8 Gårds- og altmuligarbeidere ,6 Renholdsarbeidere Oppvaskarbeidere Fastlont serveringspersonale ,0 Kjøkken- oganretningspersonale Unge arbeidore i alt ,5 O slo ANSATTE 1 ALT ,6 Kokker i alt ,5 Kokker med fagbrev ,2 Kokker uten fagbrev ,3...s_zsr".._lea_ Ovrievolteidereialt ,3 Kjøkken- og anretningspersonale L andet ellers ANSATTE I ALT ,4 Kokker i alt. Kokker med fagbrev... Kokker uten fagbrev , , , E_IatEraa_EL2E2EP i alt ,4 Gårds- og altmuligarbeidere ,2 Kjøkken- og anretningspersonale Lap arbeidere i alt ,6

12 Su 6 Tabell 1 (forts.). Månedslønte heltidsansatte i hotell- og restaurantdrift. G j ennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. April , Kjønn og stillingsgrupper K VINNER H ele landet Ansatte Gjenmed i nomtel- snittslingen alder t r Stigning Månedsfortjeneste i fortjenesten fra Måneds- Søndags april I alt lønn tillegg 1974 til 30. april 1975 Kroner Prosent 4 ANSATTE I ALT , ,9 Kokker i alt f Kokker med fagbrev... Kokker uten fagbrev... Øyri...iit_ygzspe arbeidere i alt Diskarbeidere, vin/brennevin Disk- og serveringspersonale Renholdsarbeidere 41 Oppvaskarbeidere Værelsebetjening... FastIont serveringspersonale Ryddearbeidere ved serveringssteder... Kjøkken- og anretningspersonale... Ungarbeidere i alt.... O slo , , , , , , , , ,9 ANSATTE I ALT... Kokker i alt Kokker uten fagbrev... Øvrige voksne arbeidere i alt Disk- og serveringspersonale Værelsebetjening... Fastlont serveringspersonale Kjøkken- og anretningspersonale , , , , , , L andet ellers ANSATTE I ALT Kokker i alt.... Kokker med fagbrev.. Kokker uten fagbrev , , , ,5

13 SU 6.4x Tabell 1 (forts.). Månedslønte heltidsansatte i hotell- og restaurantdrift. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner 1. enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. April 1975 Kjønn og stillingsgrupper Landet ellers (forts.) Stigning Månedsforteneste i for- Ansatte Gjen- tjenesten med inom- fra tel- snitts- Måneds- Søndags- 30. april I alt lingen alderlønn tillegg 1974 til 30. april 1975 Kroner F-I'R6sent L'iL222hals_mk2iltra_Lalt. 2 8" ,3 639 Disk- og serveringspersonale Renholdsarbeidere Oppvaskarbeidere Værelsebetjening ,1 Fastlont serveringspersonale ,5 Ryddearbeidere ved serveringssteder ,1 Kjøkken- og anretningspersonale eee...o...s prbeidere i alt 00000, ,8 Standardtegn: : Tall kan ikke oppgis. wir. - Tabell 2. ProsentIont serveringspersonale, heltidsansatte, i hotell- og restaurantdrift. Gjennomsnittlig utforte dagsverk og gjennomsnittlig dagsfortjeneste for menn og kvinner. Oslo og landet ellers. April 1975 Kjønn Alwribmwri smomarlmwwww Ansatte Gjenmed i nomtel- snittslingen alder VOKSNE MENN I ALT Oslo Landet ellers VOKSNE KVINNER I ALT Oslo 184 Landet ellers Stigning i fortjenesten fra perioden 1. november Arbeidde Utforte Dagsfortimer 30. april dagsverk tjeneste pr. dag 1974 til 1. november april 1975 Kroner Prosent ,8 7,5 7,4 7,8 7, , , , , , ,1

14 su 3.1 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA FORSYNINGSSKIP I MARS 1975 Statistisk Sentralbyrå har for første gang utarbeidd en lønnsstatistikk for sjøfolk på forsyningsskip i mars Den gjennomsnittlige månedsfortjeneste for voksne sjømenn var kr Befalet tjente gjennomsnittlig kr , mens fortjenesten for sjøfolk i underordnet stilling var kr Skipsførerne hadde den høyeste månedsfortjeneste med kr Matroser eller motormenn tjente kr Overenskomstene for forsyningsskip fastsetter at grunnlønnen blir utbetalt 12 måneder i året, slik at årslønnen kan beregnes ved å multiplisere månedsfortjenesten med 12. For sjøfolk på skip i utenriksfart kan årslønnen derimot ikke direkte beregnes på grunnlag av månedsfortjenesten, idet årslønnen også er avhengig av hvor mange måneders tjeneste den enkelte sjømann har hatt i løpet av aret. I grunnlønnen er innregulert godtgjørelse for ekstraferie/fritidskompensasjon, feriegodtgjørelse, fast overtidsgodtgjørelse, godtgjørelse for bevegelige helge- og høytidsdager m.v. Månedsfortjenesten omfatter imidlertid ikke verdien av fri kost eller eventuell kostgodtgjørelse. Overenskomstene bygger på det prinsippet at de ansatte skal ha 2/3 av tiden ombord og 1/3 av tiden som ferie/fritid i land. Når skipet er i fart, ankomst- og avgangsdøgn medregnet, er arbeidstiden 12 timer i døgnet. I havn er arbeidstiden 8 timer i døgnet. For mars 1975 er det bearbeidd lønnsoppgaver for alle 43 forsyningsskip med en besetning på 598 voksne sjømenn som har stått ombord i samme stilling hele meeden. Lønnsstatistikken for sjøfolk på forsyningsskip i mars 1975 er kommet i stand ved et samarbeid mellom Skibsfartens Arbeidsgiverforening og Statistisk Sentralbyra.

15 SU 3.2x Gjennomsnittsfortjeneste for sjøfolk på forsyningsskip i mars 1975 Stilling,...mmivommeorrewarr I alt Manedsfortj eneste Overtidsbe- Andre taling, tillegg son- Bered- skap- Grunn- Alders- og lønntillegg farts- tids- tillegg dagrdager. --- Kroner Sjøfolk med i tellingen Overtidsbetaling, hver- VOKSNE SJØMENN tlefal Skipsførere Styrmenn Overstyrmenn lee Maskinister Maskinsjefer _ maskinister Andre voksne sjø 279 menn Matroser eller motormenn Kokker

16 SU 13.1 INNFØRSEL OG UTFØRSEL ETTER TRANSPORTMATE I 3. KVARTAL 1975 I 3. kvartal 1975 utgjorde vekten av innførte varer (unntatt skip og fly) i alt tusen tonn. Av dette ble tusen tonn (86 prosent) fraktet med skip, 242 tusen tonn (5 prosent) med jernbane, 470 tusen tonn (9 prosent) med bil og 5 tusen tonn (0,1 prosent) med fly. Vekten av utførte varer i 3. kvartal 1975 utgjorde i alt tusen tonn. Med skip ble fraktet tusen tonn (94 prosent), med jernbane 95 tusen tonn (2 prosent), med bil 244 tusen tonn (4 prosent) og med fly 1 tusen tonn (0,02 prosent). Fordelingen på varegrupper viser at 35 prosent av den innførte mengde bestod av mineralolje og mineraloljeprodukter. Varegruppene tømmer og trelast, malmer, kjemiske produkter og metaller hadde vektandeler på 6-10 prosent. Tilsvarende vektandeler for utførselen var 44 prosent for mineralolje og mineraloljeprodukter, 10 prosent for rå mineraler, 15 prosent for malmer og 7 prosent for metaller.

17 SU 13.2x Innførsel og utførsel etter transportmåte i 3. kvartal tonn Varegruppe Innførsel Med Med Med Annet og ski 2). alt ernbane bil, fly uoppgi tt I 184,6 l Korn 41 1,5 0,2 186,4 2. Frisk frukt og grønnsaker... 22,2 6,7 8,6 0,0 37,6 3. Andre matvarer, f6rstoffer, 22,3 drikkevarer og tobakk... 88,2 8,8 0,0 0,0 119,4 0,0 1,6 0,0 0,0 34,0 60,2 179,1 5,1 344,7 7,6 0,1 118,0 12,0 23,1 0,0 0,0 428,1 0,9 0,2 8,4 0,1 0,8 0,0 0,0 383,1 11,2 9,9 0,0 0,0 54,1 0,1 0,5 267,4 3,1 5,7 0,0 0, ,4 0,0 0,0 18,7 9,6 43,9 0,2 0,0 513,3 4. Fett, fete oljer og oljefrø32,4 5. Tommer, trelast ,3 6. Gjødsel ,3 7. RA mineraler, unntatt malmer 393,1 8. Jernmalm og skrapjern 7,2 9. Andre malmer ,1 10. Andre råvarer... 33,0 11. Fast brensel 266,8 12. Mineralolje, -produkter og gass ,6 13. Mineralsk tjære og naturgass... 18,7 14. Kjemiske produkter ,6 15. Kalk, sement og andre mineralske produkter 41rood10000, ,0# Metaller Arbeider av uedle metaller 18. Maskiner og transportmidler (unntatt skip og fly) Diverse ferdigvarer Annet, uspesifisert... 58,1 250,6 25,4 154,8 33,8 0,9 I alt Utførsel 10,4 22,9 0,0 1,7 93,1 17,9 19,7 0,0 0,0 288,3 4,6 10,0 0,1 0,0 40,1 53,5 49,8 33,3 71, ,1 241,6 470,1 4,0 2,9 265,0 0,7 0,7 139, , ,9 0,0 l Korn... 0,0 2. Frisk frukt og grønnsaker... 0,0 0,0 0,1 0,1 3. Andre matvarer, Mrstoffer, 22,4 drikkevarer og tobakk ,9 8,6 0,0 0,0 176,0 4. Fett, fete oljer og oljefrø Tommer, trelast... 40,1 11,5 1,1 10,2 4, ,0 45,8 24, ,1 6. Gjødsel ,9 14,4 4, ,5 21,8 7. Rå mineraler, unntatt malmer 552,4 8,1 0,0 0,0 582,3 8. Jernmalm og sk rapjern 741,7 1,2 0, ,2 9. Andre malmer Andre råvarer Fast brensel ,7 150,9 18,9 5,0 5,1 0,1 2,2 0,0 0,0 123,9 21,2 0,0 0,0 177,2 0,0 0,0-19, Mineralolje, -produkter og gass Mineralsk tjære og naturgass 2 605,9 4,2 1,5 0,0 0, ,8 0, ,2 14. Kjemiske produkter ,7 8,1 38,8 0,0 0,0 177,7 15. Kalk, sement og andre mineralske produkter ,3 9,0 0,0 0,0 189,4 16. Metaller ,7 15,8 0,0 0,0 433,7 17. Arbeider av uedle metaller... 16,1 6,6 0,0 0,0 26,8 18. Maskiner og transportmidler (unntatt skip og fly)... 24,7 5,9 35,1 0,9 0,1 66,8 19. Diverse ferdigvarer ,5 6,0 37,0 0,1 0,1 250,7 20. Annet og uspesifisert ,1 0, ,1 I alt 1) Varenomenklaturen for transportstatistikk i Europa (CTSE). 2) Medregnet transport med jernbane på ferje og bil på ferje , ,0 1,2 0, ,1

18 SU MANEDSSTATISTIKK FOR BANKENE. BALANSETALL FOR SEPTEMBER 1975 Fra og med januar 1975 ble det iverksatt en gjennomgripende omlegging av statistikken for forretnings- og sparebankene. Den nye statistikken bygger til dels på nye definisjoner og på andre spesifikasjoner enn tidligere. Tabeller med månedstall for forretnings- og sparebanker etter den nye grupperingen blir publisert løpende i Statistisk ukehefte. Inntil videre vil imidlertid Statistisk Sentralbyrå publisere månedsbalanser for alle bankgrupper, tall for forretnings- og sparebankenes fordringer og gjeld overfor utlandet og tall for byggelån i samme form som tidligere. For dette formål er tallene for fcrretnings- og sparebankene for 1975 omgruppert slik at en så langt det er mulig får samsvar med tall for 1974 og tidligere gr. For 1975 kan en del poster ikke spesifiseres og innholdet av enkelte poster er endret. Merknader til enkelte av postene for forretnings- og sparebankene er gitt nedenfor. Tabell I. Månedsbalanse for bankene. (Gjelder forretnings-litil) Aktivapost III. Bankinnskott Som innskott regnes etter omleggingen alle mellomværender mellom banker, så sant de ikke har klar karakter av lån (pantelån, likviditetslån, ansvarlig lånekapi tal). Postene 7a og b kan ikke spesifiseres, og nostro og bro er fort brutto fra og med 1975 idet bro aktiva og nostro passiva ikke er trukket ut. Innskott i Centralkassen for Bøndernes Driftskreditt er fra og med 1975 fort som utlån. Aktivapost V. Ihendehaveroblizasloner Fullstendige tall for postene 1-6 kan fra 1975 bare gis for utgangen av året. Månedstall for disse poster vil bli publisert senere for et utvalg av banker. Aktivapost VII. Utlån Fra og med 1975 er følgende endringer foretatt: I. Utlån til finansinstitusjoner kan foreløpig ikke spesifiseres, men vil senere bli publisert for et utvalg av banker. 2. Innenlandske utlån i utenlandsk valuta kan ikke skilles ut.

19 qu Den nye statistikken gir ikke tall for pantobligasjonslån, vekselobligasjons- og gjeldsbrevlån. 4 Veksler omfatter også utenlandske veksler idet slike veksler nå regnes som fordringer på norske sektorer Utlån mot avbetalingskontrakter, som tidligere var gruppert under postene 3a 1-6, er i den nye statistikken skilt ut som egen post. Slike utlån er derfor ikke med i spesifikasjonene under 3a for Utlån til bankenes datterselskaper, som tidligere var tatt med under post VIII.6, er nå gruppert under post VII.3. Spesifikasioner (aktivasiden) Bevilgede kassekreditter og bevilgede byggelån Disse poster omfatter fra 1975 bare bevilgede lån til andre innenlandske sektorer. Passivost II. Innskott Fra januar 1975 er som hovedregel alle lån i andre banker (unntatt i Norges Bank) tatt med under bankinnskott. Lån som i 1974 og tidligere har vært registrert under passivapostene IV 6 og 7 og llb er således fra 1975 regnet med i passivapostene II 2c og d og 4a (jfr. også merknad til aktivapost III). Passivapost III. Ihendehaverobligasionslan Denne post er fra og med januar.1975 fort under passivapost IV 9. Tabell 2. Forretnings-. og sparebankenes fordrin er og gjeld overfor utlandet Se merknader til månedsbalansen Eya224 i forretnings- og sparebanker byggelån. Se merknader ovenfor til spesifikasjoner av bevilgede kassekreditter og

20 SU 14.3 Tabell 1. MANEDSBALANSE FOR BANKENE PR. 30. SEPTEMBER 1975 Foreløpige tall. Beløp i mill.kr. Enkelte tall er korrigert fra tidligere meldinger. Aktiva Norges Bank 30/ / Postgiro 30/ / Postspare- Stats- Forretnings- Sparebanken banker banker banker I. Gull II. Kassebeholdning III. Bankinnskott Norges Bank, bundnel) Norges Bank, andre Postgiro Forretningsbanker, Sparebanker Kredittforeninger o.l Utenlandske banker2 ) _ a. Nostro _ ) b. For andres regn. i utenl. valuta _ _) IV. Statskasseveksler Norske Utenlandske V. Ihendehaverobligasjoner Statskassen Statsbanker Statsforetak Kommuner 9266 og kommuneforetak Kredittforeninger o.l Andre norske Utenlandske VI. Aksjer _ _ VII. Utlån Statsforvaltningen Finansinstitusjoner a. Statsbanker b. Forretningsbanker C. Sparebanker _ d. Kredittfor. og forsikr.selsk _ e. Andre finansinstitusjoner Andre innenlandske utlån før en bloc-avskrivning a. Utlån i norske kroner ) Pantobligasjonslån ) Veksler ) _ ) Vekselobl. og gjeldsbrevlån.) ) Kassekreditt ) Byggelån _ ) Andre utlån b. Utlån i utenlandsk valuta - - _ Lån til utlandet a. Utenlandske veksler b. Andre utlån _.... -, VIII. Andre fordringer Statskassen a. Statens konsoliderte konto b. Annet -... _ Det internasjonale valutafond _... _ Sp. trekkrettigheter (SDR) _ I regning med Postverket m v Rembursdebitorer ), _ Andre debitorer ) IX. Realkapital Aktiva i alt før en bloc-avskrivning En bloc-avskrivning Aktiva i alt etter en bloc-avskrivning Spesifikasjoner: Kassebeh., innskott i Norges Bank, innskott på postgiro og statskasseveksler Stats- og statsgaranterte ihendehaverobligasjoner i alt Stats- og statsgaranterte ihendehaverobligasjoner som forfaller innen 5 år Bevilget kassekreditt Bevilgede byggelån - _ Disponerte boligbyggelån Fordringer på utlandet 3 ) Omkostninger ) Etter lov om skattefrie avsetninger av 14. desember ) Før 1975 er nostro og bro ført netto, idet nostro passiva og bro aktiva er trukket ut. 3) Omfatter ikke innenlandske utlån i utenlandsk valuta. Nostro og bro er her ført brutto. Omfatter også post VIII 2 og 3. 30/ / / / / / / / _ _

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 r. 33/76 11. august 1976 INNHOLD Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Foreløpige

Detaljer

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15.

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15. Oslo, 24. februar 1966 Nr. 9-7. årgang INNHOLD Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966 Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr.

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1972. Foreløpige tall. Månedsstatistikk for bankene. November 1972

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1972. Foreløpige tall. Månedsstatistikk for bankene. November 1972 Ir. 1/73 3. januar 1973 INNHOLD F ol ke t alle t i Nor g e ved utgangen av 1972 Utenriksregnskap for 1972. Foreløpige tall Byggevirksomheten i november 1972 Inn og utførselsverdien fordelt på varegrupper.

Detaljer

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 INNHOLD Utenriksregnskap for. ForelØpige tall Månedsstatistikk for bankene. Balancer pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. desember

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Byggevirksomheten i oktober 1973. Avlingane av engvekstar til slatt 1973

INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Byggevirksomheten i oktober 1973. Avlingane av engvekstar til slatt 1973 D r o n n i n g e n s g t. 16, Oslo-Dep., Oslo 1. T1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 48/73 28. november 1973 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Byggevirksomheten i oktober 1973 Innreise i oktober 1973

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o - D e p., O s lo 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 41/71 6. oktober 1971 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i august 1971 Samhandelen

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i januar-april 1982 Samhandelen med land og landområder januarapril

INNHOLD. Utenrikshandelen i januar-april 1982 Samhandelen med land og landområder januarapril Nr. 23/82 9. juni 1982 INNHOLD Utenrikshandelen i januar-april 1982 Samhandelen med land og landområder januarapril 1982 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 1. kvartal 1982 Detaljomsetningen

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i desember 1973 og i januar-desember 1973. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember 1973

INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i desember 1973 og i januar-desember 1973. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember 1973 Nr. 4/74 23. januar 1974 INNHOLD Handelsflåten i 4. kvartal 1973 Veitrafikkulykker med personskade i desember 1973 og i januar-desember 1973 Innreise i desember 1973 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Nr. 4/82 27. januar 1982 INNHOLD

Nr. 4/82 27. januar 1982 INNHOLD Nr. 4/82 27. januar 1982 INNHOLD Salg av petroleumsprodukter i desember 1981 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1981 Konkurser og akkordforhandlinger i 1981 Handelsflåten i 4. kvartal

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN D e l II Regnskapsføring og oppgavegiving Ikke for offentliggjoring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 49-8. årgang Oslo, 7. desember 1967 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i oktober 1967 Detaljomsetningen i oktober 1967 Skipsopplegg pr. 30. november 1967 Tomtepriser

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr.

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960 Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD Innenlandske transportytelser i 1959 Konkurser og akkordforhandlinger 1960 Meieridriften i desember 1960 Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer