Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte."

Transkript

1 D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o - D e p., O s lo 1. T 1 f , Nr. 41/71 6. oktober 1971 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i august 1971 Samhandelen med de viktigste land. Januar-august 1971 Detaljomsetningen i august 1971 Rutebilstatistikk 1970 Årsstatistikk for skadeforsikringsselskaper pr. 31. desember 1970 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 8, 1971 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

2 Produksjonen i berzverksdrift, industri 07 kraftforsyning august 1971 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 37, 1971) Statistisk Sentralbyrås produksjonsindeks for bergverksdrift (inklusive produksjon av råolje), industri og kraftforsyning var 4 prosent høyere i august 1971 enn i samme måned året for. Indekstallene var 166 og 160 (beregnet som et ukegjennomsnitt og med gjennomsnittlig månedsproduksjon i : 100). Indekstallet for bergverksdrift var 5 prosent høyere, for industri 2 prosent høyere og for kraftforsyning 17 prosent høyere. Den sesongkorrigerte indeks for bergverksdrift (eksklusive produksjon av råolje), industri og kraftforsyning viste 0,4 prosent stigning fra juli til august. For bergverksdrift var det 7 prosent stigning, for industri 0,4 prosent nedfang og for kraftforsyninr, 1 prosent stigning. Sammenliknet med måneden for viste de sesongkorrigerte tall for produksjon etter anvendelse 2 prosent nedgang både i eksportvareproduksjonen og i investeringsvareproduksjonen, 3 prosent nedgang i konsumvareproduksjonen, 2 prosent stigning i produksjonen av varer til bygg og anlegg og ingen endring i produksjonen av vareinnsatsvarer ellers. I gjennomsnitt for de 8 forste måneder av året viste totalindeksen en stigning på 4,4 prosent fra 1970 til Det var 9,3 prosent stigning i bergverksdrift, 3,6 prosent stigning i industri og 9,8 prosent stigning i kraftforsyning. Eksportvareproduksjonen steg 3,7 prosent, konsumvareproduksjonen 2,2 prosent, investeringsvareproduksjonen 5,0 prosent, produksjonen av varer til bygg og anlegg 5,4 prosent og produksjonen av vareinnsatsvarer ellers 3,1 prosent.

3 Produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning : Jan.-aug. Aug. Juli BERGVERKSDRItT, INDUSTRI OG KRAFTFORSYNING Bergverksd.rift Kullgruver Malmgruver i Stein ; sand- og grusdrift... Mineralbrott og annen ekstraktiv virksomhet Industri Næringsmiddelindustri Drikkevareindustri , Tobakksindustri Tekstilindustri Bekledninqsindustri... 0, O* Treindustri Møbel- og innredningsindustri Treforedlingsindustri Grafisk industri, forlag m.v Lærindustri Gummivareindustri Goos moo.o4o Kjemik industri Kull- c.)g mineraloljeforedling Jord- og steinvareindustri Primær jern- og metallindustri Jern- og metallvareindustri Maskinindustri Elektroteknisk industri Transportmiddelindustri Diverse industri Kraftforsynìng ( 10 el C. 0 th Produksjon etter anvendelse: Eksport... Konsum., coon000 Investering 4,444ac000lsom o400.w1.44 Vareinnsats i bygg og anlegg... Vareinnsats ellers

4 Sesongkorrigert indeks A ril Mai Juni Juli Au ust BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI OG KRAFTFORSYNING Berpverksdrift 0 0 te o i000 eoey Industri Kraftforsynin Produksjon etter anvendelse: Eksport Konsum o o II Investering 0 ir e ir eo 00 eo00 Vareinnsats i bygg og anlefg 4... *worn.. Vareimnsats ellers '

5 Samhandelen med de viktigste land. Januar-august Mill.kr. (Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 32, 1971) innførsel (uten skip) Januar-august Endring i st. 101 Danmark 932, ,7 + 16,7 777,9 831,3 '4-6,9 103 Finland 272,7 288,5 + 5,8 260,4 259,2-0,5 34,9 105 island ,5 14,7 + 1,4 49,5 + 41,8 106 'Sverige , ,7 + 9, , ,0 + 11,7 112 Belgia, Luxembourg 410,4 438,2 + 6,8 225,0 294,3 + 30,8 117 frankrike ,4 537,3 + 5,1 323,2 372,0 + 15,1 123 Italia 330,5 357,6 + 8,2 270,8 241,1-11,0 127 Nederland ,7 519,1-3,1 338,9 321,1-5,3 131 Folen t'ortugal ,6 71,1 87,4 73, ,3 3,2 56,877, 3 43,2 92,4 + 36,1 +113,9 135 Sovjet unionen '8pania ,0 97,9 166,6 109,0 + 34,4 + 11,3 103,1 84,1 104,7 126,3-18,4 + 20,6 139 Storbritannia og N.-Irland ,5 + 6, , ,3 + 1,5 141 Sveits ,2 404,5 + 29,6 153,6 123,9-19,3 142 Tsjekkoslovakia ,0 76,1 + 11,9 31,4 27,1-13,7 144 Tyskland, Vest , ,7 + 16, , ,6-7,7 151 Tyskland, Ost- 31,6 42,7 + 35,1 31,7 35,0 + 10,4 153 Osterrike ,1 73,3 82,9 + 13,1 Andre land i Europa ,5 140,6 190,4 + 35,4 177,9 195,9 119,1 109,0 oaia , ,6 - Nordiske 3 land812, ,6 + 10, , ,8 + 4,0 + 10, , ,0 + 9,6 EFTA Frihandelsforbundetl) EEC Fellesmarkedet , , , ,9 + 10, , ,5 + 6,6 + 10, , ,1-2,2 OECD Euro eiske OECD-land , ,6 4" 10, , ,0 + 3,9 38,9 260 Ohana 51,8 + 33,2 28,9 41,2 + 42,6 286 Libya 313 Nigeria Sør-Afrika... Andre land i Afrika 55,1 29,0 94,4 180,7 40,9 48,9 176,8 153,6-47,4 3,2 7,3 +128,1 + 91,4 32,9 26,7-18,8 + 19,6 62,0 79,7 + 28,5-13,1 130,4 135,9 + 4,2 Afrika i alt ,1 464,0 + 14,3 257,4 290,8 + 13,0 77,2 436 Hong Kong... 75,6 + 2,1 10,6 -,9 444 India... 18,4 13,6-26,1 460 Israel... 27,8 32,1 + 15,5 464 Japan 263,0 341,4 + 29,8 484 Kina, folkerepublikken 31,4 21,1-32,8 397,0 Andre land i As ,7-10,9 813,2 Asia i alt ,1 + 3,2 771, ,1 612 Canada + 15,3 648 Jamaica 141,2 117,5-16,8 684 U.SA , ,7-7,8 Andre land i Nord-Amerika. 65,0 112,6 + 73,2 Nord-Amerika i alt 2 206, ,9 + 2,1 36,9 705 Argentina... 55,1-33,0 715 Brasil 775 Venezuela Andre land i Sør-Amerika Sør-Amerika i alt Austral-Sambandet m.bes. Andre land i Oseania Oseania i alt 193,1 109,7 161,6 519,5 45,2 18,3 63,5 144,7-25,1 129,6 + 18,1 175,9 + 8,8 487,1-6,2 86,5 + 91,4 16,7-8,7 103,2 + 62,5 I a It.0e ) Medregnet Island , ,9 --- Januar Utførsel (uten skip) - august Endring 8,9 19,2 81,4 29,5 106,4 256,0 56,0 1,5 658,2 68, ' 80,0 11,7 35,5 156,2 49,3 9,3 58,6 10,s 26,9 20,5 87,0 28,7 86,8 260,4 84,4 10,2 898,1 58,1 050,8 35,2 104,6 13,9 70,5 224,2 55,5 15,3 70,8 +202,2 + 6,8 + 6,9-2,7-18,4 + 1,7 + 50,7 +580,0 + 36,4-15,7 + 33,9 + 21,4 + 30,8 + 18,8 + 98,6 + 43,5 + 12,6 + 64, , , ,8 + 7,3

6 Detaljomsetninzen i august 1971 (Forrige melding ble offent1i7gjort i SU nr. 37, 1971) Statistisk Sentralbyrås detaljomsetnin7sindeks viser at verdien av detaljomsetningen i au7ust 1971 var knapt 9 prosent høyere enn î august Indekstallene var henholdsvis 109 og 101 (gjennomsnittlig månedsomsetning i ). Sammenliknet med august 1970 var det 7 prosent stigning for nærings- og nytelsesmidler og 3 prosent for tekstil- og bekledningsvarer. I gjennomsnitt for de 8 første måneder av året steg totalindeksen 15 prosent fra 1970 til Indekstallet for både nærings- og nytelsesmidler og tekstil- or: bek1ednin7svarer steg 12 prosent. I samme tidsrom steg konsumprisindeksen i alt med 7 prosent, mens delindeksene for matvarer og klær og skotøy steg med henholdsvis 7 og 6 prosent. Jan.-au7. Aug. Juli Aug T otalindeks ***** osopeolirooodrod.o.ro Nærings- og nytelsesmidler ***** 00 Tekstil- og bekledningsvarer

7 Rutebilstatistikk 1970 Rutebilstatistikken for 1970, som er utarbeidd av Statistisk Sentralbyrå, bygger på oppgaver fra 895 rutebilselskaper med til sammen vogner. Statistikken omfatter i prinsiroet alle selskaper med konsesjon for vatlig rutedrift, også statsbanenes og sporveienes bussruter transporterte rutebilene 323 mill. passasjerer og utforte et transportarbeid på mill. passasjerkilometer. Det er en nedgang fra 1969 på om lag 1 prosent i passasjertallet, men en oppgang på knapt 1 prosent i tallet på passasjerkilometer. Den transporterte godsmengde økte fra 4,7 mill. tonn i 1969 til 5,4 mill. tonn i 1970, mens transportarbeidet målt i tonnkilometer (Ate fra 219 mill. i 1969 til 232 mill. i Selskapenes samlede utgifter beløp seg i 1970 til 878 mill.kr., mens inntekter og tilskott til sammen utgjorde C54 mill.kr. Av dette var 597 mill.kr. inntekter av passasjertrafikk og 169 mill.kr. inntekt av godstrafikk. Driftstilskottet fra staten utgjorde 39 mill.kr. Regnet i ore pr. vognkilometer steg ut7iftene fra 258,3 i 1969 til 276,5 i I samme tidsrom steg inntektene pr. pasaasjerkilometer fra 14,8 til 16,0 ore og pr. tonnkilometer fra 72,3 til 72,7 ore.

8 Tabell 1. Rutebilenes trafikk og økonomiske resultater Passasjertrafikk (i og utenfor rute): 237,0 Vognkilometer (mill.). wodos0000deo. 233, Passasjerer (mill.) Passasjerkilometer (mill.)... Utnytting av transportevnen (prosent). Gjennomsnittlig reiselengde (km) 321, ,2 32,8 11,2 324, ,7 32,9 11,4 322, ,3 32,4 11,6 Godstrafikk (i og utenfor rute): Vognkilometer (mill.)......e Tonn transportert.... Netto tonnkilometer (mill.) Utnytting av transportevnen (prosent) WOO Gjennomsnittlig transportlengde (km). WOO 68,0 4,4 187,3 49,5 43,0 73,3 76,2 4,7 5,4 218,9 232,3 49,1 48,8 46,4 42,8 Inntekter og tilskott (mill.kr.): Persontrafikk Godstrafikk... - Assistansekjoring.... Postbefordring Andre inntekter Tilskott til materiell, verksted og garasier......, Tilskott til driften: Fra fylker og kommuner... Fra staten 00*00000 oo I alt * ,8 142,9 4,3 7,6 19,5 8,5 0,3 24,3 549,4 596,8 158,3 168,8 4,5 4,7 8,9 9,5 20,1 22,8 9,4 10,7 1,3 1,8 27,038, , Utgifter 43,5 Lønn til adm.- og ekspedisjonspersonale 45,9 Lønn til sjåfører og bilmannskap ,3 247,4 Lønn til verksteds- og garasjepersonale 44,6 48,2 Sosiale utgifter... 55,4 60,0 Drivstoffer og smøreoljer ,7 39,6 Reparasjoner og vedlikehold , ,6 64,0 Gummi ,8 25,6 Assuranse og katter s ,3 14,5 Avgifter...,. 35,9 38,7 Administrasjon (ekskl. lønn) 24,1 26,1 Renter 00004p.0004, wooeolioowees.s 16,7 19,3 Andre utgifter 37,7 41,3 Avskriv. på materiell, bycninger, inventar. 111,6 121,2 746,2801,8 eons 52,0 283,7 52,4 69,0 38,5 71,3 27,8 14,7 41,7 29,9 21,0 44,5 131,2 877,7

9 Tabell 2. Rutebilenes trafikk og økonomiske resultater etter fylke Fylke Østfold. Akershus Oslo. Av dette: Oslo Sporveier... Hedmark... Oppland.... Buskerud..... Vestfold..... Telemark.. - Aust-Agder * Vest-Agder - Rogaland Hordaland og Bergen Av dette: Bergens Sporvei... Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag... Nord-Trøndelag... Nordland Troms Finnmark I alt Vognkm. i alt (Mill.) 17,1 12,4 26,0 7,1 18,4 22,3 13,4 11,5 13,2 8,1 11,2 18,9 37,9 6,2 14,1 28,3 18,4 7;7 18,5 14,4 5,6 Passas7!erer (Mill.) 23,0 8,4 67,0 35,5 9,9 8,8 16,2 13,5 10,2 6,1 12,0 24,1 60,0 27,4 3,5 14,5 19,7 4,7 10,0 8,5 25 Passa- Tonn Netto sjerkm. gods tonnkm. (Mill.) (1000) (1000) 221,2 171,8 510,9 116,8 194,4 162,8 186,8 134,4 147,6 90,5 138,0 211,2 557,2 140,0 90,0 216,1 197,1 85,9 102, , , , Ut ifter Inntekter Passasjer- Gods- I alt 1 salt I alt 1) inntekt pr. inntekt (Mill. pr. (Mill. passas ) er-. pronetto vognkm. kr.) kr.) km. tonnkm. (Ore) (ore) (ore) 38,3 14,3 Østfold ,3 38,9 74,9 Akershus... 30,5 246,9 30,7 14,2 64,9 Oslo 110,1 423,4 92,4 17,3 321,8 Av dette: Oslo Sporveier... 46,0 648,3 27,8 23,3 Hedmark ,3 207,6 39,2 14,1 54,0 Oppland eo. 53,0 237,9 53,5 16,3 72,7 Buskerud ,4 257,1 34,4 14,0 118;0 Vestfold a ,2 227,0 26,7 16,8 86,4 Telemark ,4 246,0 32,8 14,1 63,7 Aust-Agder ,2 250,7 20,0 14,1 132,5 Vest-Agder ,7 247,9 27,9 14,0 37,0 Rogaland ,9 242,0 44,9 15,0 77,6 Hordaland og Bergen 123,1 324,6 114,6 16,5 103,9 Av dette: Bergens Sporvei... 32,2 517,7 24,4 17,1 Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag 0*.* 37,1 262,4 74,5 263,2 50,4 274,6 37,0 74,5 50,1 17,4 17,1 12,4 54,8 74,9 53,0 Nord -Trøndelag. 17,4 224,1 17,5 14,6 106,2 61,1 Nordland ,7 61,4 10,5 110,3 Troms a ockoo 41,1 225,1 41,1 15,3 46,7 Finnmark 16,0 208,2 16,1 16,9 54,3 877 I alt..., 7276,5 053,7 16,0 72,7 1) Inkl. tilskott til materiell, verksteder og garasjer og tilskott til driften.

10 Arsstatistikk for skadeforsikringsselskaper pr. 31. desember 1970 tillegg til skadeforsikringsselskaper som star under Forsikringsrådets kontroll, omfatter statistikken Norges Brannkasse, Den norske krigsforsikring for Skib og Statens Varekrigsforsikring. Tabell 1. Skadeforsikringsselskapenes balanse pr. 31. desember. Mill.kr. Aktiva 1. Kassebeholdning (inkl sjekker) 2. Bankinnskott a. Norges Bank b. Postgiro C. Forretnings- og sparebanker.. d. Utenlandske banker Statskasseveksler Ihendehaverobligasjoner a. Statsobligasjoner b. Kredittforeningsobligasjoner. C. Andre norske obligasjoner... d. Utenlandske obligasjoner Aksjer a. Forretningsbanker b. Forsikring C. Andre norske selskaper d. Utenlandske selskaper Utlgn1 ) a. Mot pant i fast eiendom Oo dd b. Mot pant i annen sikkerhet. 00 C. Andre utlån oopood 7. Andre fordringer innenlands... L). Andre fordringer pa utlandet 9. Realkapital. * Aktiva i alt Passiva 1. Lan Annen gjeld innenlands Gjeld til utlandet Tekniske reserver a. Premiereserve b. Erstatningsreserve Aksjekapital Garantifond Andre fond og avsetninger (inkl. skattefond) Passiva i alt Under Forsik- I alt rings rådets kontroll 1) Spesifisert etter låntakergruppe i tabell O Under Forsik- I alt rings rådets kontroll Under Forsik- * I alt ringsrådets kontroll

11 . 1) Tabell 2. Skadeforsikringsselskapenes utlån etter låntakergruppe pr. 31. desember. Mill.kr. Låntakergruppe Under Under Forsik- Forsik- I alt rings- I alt ringsrådets rådets kontroll kontroll A. Statskassen.seltes.o...osoopoo Under Forsik- I alt ringsrådets kontroll B. Kommunekasser oetrosegoo C. Finansinstitusjoner Forretnings- og spaoebanker Andre kredittinstitusjoner Forsikringsselskaper C Andre innenlandske låntakere Jordbruk og skogbruk Fiske M.Vo o Bergverksdrift m.v. _ Industri aio ovi, a. Næringsmiddel-, drikkevareog tobakksindustri... ob b. Tekstil- og bekledningsindustri g C. Tre-, møbel- op: innredningsindustri d. Treforedlingsindustri e. Grafisk industri, forlag m.v f. Lær- og gummivareindustri g. Kjemisk industri, kull- og mineraloljeforedling...e h. Jord-, 8 og steinvareindustri i. Primær jern- og metallindustri j. Jern-, metallvare- og maskinindustri k. Elektroteknisk industri Skipsindustri m. Annen transportmiddel- industri n. Diverse industri Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Varehandel Boliger-, forretningsbygg til 286 utleie Sjøtransport Annen samferdsel Andre tjenesteytende foretak Private forbrukere 2 )... ** E. Utlandet oc000looe...essooloseeoeoo - Pålydende verdi i alt Avskrivninger... eo..o.oseosoe Bokfort verdi i alt ) Ekskl. ihendehav erobligasjoner. 2) Omfatter også lønnstakeres Ian til innskott i boliger

12 Tillesg til de internsajonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 8, 1971 Tallene er mottatt i tiden 28/9-4/ og er foreløpige. De vil eventuelt bli korrigert i Statistisk månedshefte. Der vil man også finne nærmere forklaringer til tallene og alle korreksjoner av eldre tall. Tall i parentes gjelder måneden (kvartalet, uken) for. DanMark (tabell 80) Animalsk jordbruksproduksjon... Kol. B Juni 117 (102) Konsumprisindeks... " H Juli 161 (161) Timefortjeneste...?? I 1.kvartal 17,59 ( ) Sverige (tabell 81) Konsumprisindeks Vf Aug. 146 (144) Storbritannia (tabell 82) Verdi av utenrikshandelen a. Innførsel... E a Aug. 801 (809) b. Utførsel... fl E b Aug. 780 (774) Reuter's råvareindeks... VI I Sept. 110 (112) Reuter's råvareindeks, uketall... 27/9-30/9 109 (109) Konsumprisindeks... V7K Aug. 150 (150) If M Valutabeholdning......,.. Aug (1613) Frankrike (tabell 83) Verdi av utenrikshandelen a. Innførsel b. Utførsel ff C a Juli 9701 (10526) If C b Juli (9850) Vest-Tyskland (tabell 84) Sysselsetting..... Produksjon a. Produksjonsindeks, industri... Detaljomsetninrsindeks Volum av utenrikshandelen a. Innførsel... b. Utforsel... Bytteforhold <1. 0 VO If 71 If i f A 2.kvartal (22620) C a Juli 156 (156) Juli 180 (183) F a Juli 237 (240) F b Juli 225 (225) G Juli 107 (104)

13 B élgia (tabell 85) Produksjonsindeks, industri... Bytteforhold... * 00 * B I?E Mai 145 Mars 99 (14 5 ) April 98 Mai 103 Konsuaprisindeks... etwoo...4 G 135 (1 34) Sambandsstatene (tabell 86)?9 Moody's råvareindeks... Sept. 90 (99) Moody's råvareindeks, uketall 27/9-30/9 98 (98) Konsumprisindeks O?I Aus. 133 (133)

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. fr. 3/72 12. januar 1972 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1971 Skipsopplegg pr. 31. desember 1971 Detaljomsetningen i november 1971 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

Detaljer

Detaljomsetningen i juni 1963

Detaljomsetningen i juni 1963 Nr. 32 - Z.. årgang Oslo, 8. august 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1963 Detaljomsetningen i juni 1963 Drukkenskapsforseelser i mai-juni 1963 Tillegg til de

Detaljer

INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Byggevirksomheten i oktober 1973. Avlingane av engvekstar til slatt 1973

INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Byggevirksomheten i oktober 1973. Avlingane av engvekstar til slatt 1973 D r o n n i n g e n s g t. 16, Oslo-Dep., Oslo 1. T1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 48/73 28. november 1973 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Byggevirksomheten i oktober 1973 Innreise i oktober 1973

Detaljer

11 S E N T R A i B Y, R

11 S E N T R A i B Y, R 11 S E N T R A i B Y, R Nr. 4-6. årgang Oslo, 21. januar 1965 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1964 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1964 Veitrafikkulykker med personskade.

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 49-8. årgang Oslo, 7. desember 1967 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i oktober 1967 Detaljomsetningen i oktober 1967 Skipsopplegg pr. 30. november 1967 Tomtepriser

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 45-4. årgang Oslo, 7. november 1963 INNHOLD Detaljomsetningen i september 1963 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i september 1963 Utenriksregnskapet for 1.-3. kvartal 1963.

Detaljer

Nr. 46/72 8. november 1972

Nr. 46/72 8. november 1972 D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s l o- I) e p., 0 s! o 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 46/72 8. november 1972 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-september 1972 Innforsel til konsum,

Detaljer

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Balanseutdrag for livsforsikringsselskapene Handelsflåten i 1e kvartal 1960 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4, 1960 Statistisk Sentralbyrd

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 23-11. årgang Oslo, 4. juni 1970 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i april 1970 Lagerstatistikk pr. 31. mars 1970 Samhandelen med de viktigste land. Januar-april 1970

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Nr. 1-9. årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Inn- og uorselsverdien fordelt på varegrupper. Januarnovember 1967 S.flhandelen med de viktigste land. Januar-novv.ber

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960 Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD Innenlandske transportytelser i 1959 Konkurser og akkordforhandlinger 1960 Meieridriften i desember 1960 Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

INNHOLD. Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen l964)

INNHOLD. Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen l964) Nr. 16-6. årgang Oslo, 13, april INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i mars. ForelOpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. mars Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 2011 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra seksjon for Utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 INNHOLD Utenriksregnskap for. ForelØpige tall Månedsstatistikk for bankene. Balancer pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. desember

Detaljer

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Forskningsdagene Næringslivsseminar om: Bærekraft og innovasjon Høgskolen i Telemark 23. september 2009 Førsteamanuensis Dr. oecon Knut Boge Høgskolen

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d.

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Per 31. desember 2012, basert på 146 prosjekter som var aktive i 2012, inkludert 8 prosjekter som ble fullført og 4 prosjekter som avbrøt i løpet av året BEDRIFTENE

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2017 Verdiendring fra feb. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 244 18,0

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15.

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. Nr. 20-8. årgang Oslo, 18. mai 1967 INNHOLD Utenriksregnskap for 1. kvartal 1967. ForelØpige tall Utenrikshandelen i april 1967. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. april 1967 Konsumprisindeksen

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder Middels innvandring

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 11. mai 1967 Nr. 19. - 8. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Detaljomsetningen i mars 1967 Ordretilgangen i 1. kvartal 1967 og ordrereserven pr. 31.mars 1967 InnfØrsel til konsum, investering

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - desember 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Seksjon for utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND 31. AUGUST 2016

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND 31. AUGUST 2016 NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND. AUGUST En liten åpen økonomi Eksportandeler 8 Andre råvarer Skipsfart Oljeleverand ører Skipsfart Trelast Olje og gass Annen

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 23-7. årgang Oslo, 2. juni 1966 INNHOLD Produksjon i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i april 1966 Lagerhold pr. 31. mars 1966 Samhandelen med de viktigste land. Januar-april 1966 Inn- og

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

LTLs markedsbarometer 2. kvartal Foto: Jo Michael

LTLs markedsbarometer 2. kvartal Foto: Jo Michael LTLs markedsbarometer 2. kvartal 211 Foto: Jo Michael Hovedkonklusjoner 2. kvartal 211: LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene fremover

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle Norge 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen svp@ssb.no Seniorrådgiver v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

Detaljer

INNHOLD. Investeringsstatistikk for bergverksdrift, industri og kraftforsyning

INNHOLD. Investeringsstatistikk for bergverksdrift, industri og kraftforsyning D r o n n i n g e n s g t. 16, O s l o- D e p., 0s 1 o 1. T1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 27/72 28. juni 1972 INNHOLD Byggevirksomheten i mai 1972 Innreise i mai 1972 Folketrygdfondet. Balanse pr. 31. mai

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2017

EKSPORTEN I AUGUST 2017 1 EKSPORTEN I AUGUST 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2017 Verdiendring fra aug. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 65 294 8,8 -

Detaljer

Levedyktig og bærekraftig dette trenger vi i fremtiden

Levedyktig og bærekraftig dette trenger vi i fremtiden Levedyktig og bærekraftig dette trenger vi i fremtiden Østfoldkonferansen, 24. januar 2013 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri: Tall og fakta 2 500 medlemsbedrifter Nærmere 126 000

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Oslo, 13. oktober 1966 Nr. 42-7. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i september 1966. Foreløpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken

Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sandnessjøen,. september Konjunkturbarometer for industrien Indikator på ressursknapphet. Glattet. Prosent.. kv. 9. kv. 9 9 99

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2017

EKSPORTEN I APRIL 2017 1 EKSPORTEN I APRIL 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2017 Verdiendring fra april 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 159 7,5 -

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

cwalisticsktikeheik LB YR( Nr årgang Oslo, 9. februar 1967 INNHOLD Detaljomsetningen i desember 1966

cwalisticsktikeheik LB YR( Nr årgang Oslo, 9. februar 1967 INNHOLD Detaljomsetningen i desember 1966 cwalisticsktikeheik LB YR( Oslo, 9. februar 967 Nr. 6-8. årgang NNHOLD Detaljomsetningen i desember 966 Ordretilgangen i 4. kvartal 966 og ordrereserven pr. 3. desember 966 Skattefrie fondsavsetninger

Detaljer

Norsk næringspolitikk mer enn en langdryg diskusjon om verktøykasser?

Norsk næringspolitikk mer enn en langdryg diskusjon om verktøykasser? Norsk næringspolitikk mer enn en langdryg diskusjon om verktøykasser? Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Den nordiske modellen: Et forbilde? UiO konferanse, 24. januar 2006 Mål for næringspolitikken

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet. ECON januar 2017

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet. ECON januar 2017 Kapittel 2 Nasjonalregnskapet ECON 1310 17. januar 2017 Figur 2.1 BNP per innbygger i 2014 i utvalgte land målt i amerikanske dollar, kjøpekraftskorrigert Nasjonalregnskapet - Formål Overordnet oversikt

Detaljer

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet Kapittel 2 Nasjonalregnskapet Nasjonalregnskapet Hva er verdien av alle varer og tjenester som produseres i Norge? Hvor stor er inntekten til et land, og hvordan fordeles den på arbeidskraft og kapital?

Detaljer

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 290 000 270 000 250 000 Årlig vekst Folketall 1,6 1,4 1,2 1,0 230 000 0,8 210 000 190 000 170 000 150 000 2011 2007 2003

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

KONJUNKTUR TENDENSENE

KONJUNKTUR TENDENSENE KONJUNKTUR TENDENSENE JANUAR 1977 oee Noe - 111.111 STATSTSK SENTRALBYRÅ Dronningensgate 16. Postboks 8131 Dep. Oslo1. Tit (02 )4138 20 NNHOLD Konjunkturtendensene i utlandet Sammenfatning Tabellvedlegg

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret august. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer