EKSPORTEN I APRIL 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSPORTEN I APRIL 2016"

Transkript

1 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer ,9 - Råolje ,7 - Naturgass ,4 - Kondensater Skip og plattformer ,4 - Fastlandseksport (trad. varer) ,7 Januar-april 2016 Verdiendring fra jan.-april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer ,4 - Råolje ,2 - Naturgass ,9 - Kondensater ,3 - Skip og plattformer ,3 - Fastlandseksport (trad. varer) ,4 I april bidro høye laksepriser og kjemiske produkter til å holde eksportverdien oppe Sammenlignet med april 2015, falt samlet vareeksport med 7,9 prosent i april, og så langt i år er nedgangen 15,4 prosent. Lavere pris for råolje og naturgass har trukket verdien ned. Holder vi skip, råolje og naturgass utenom, og bare ser på fastlandseksporten var det en økning på 2,7 prosent sammenlignet med april i fjor. Påska trakk imidlertid ned verdien i mars i fjor på samme måte som den trakk ned mars i år. Slår vi sammen de to månedene får vi en nedgang på 4,7 prosent, noe som antakelig gir en mye bedre sammenligning med nivået for ett år siden. Denne tomånedersperioden hadde også like mange virkedager begge år. Nedgangen i første tertial er 4,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Fastlandseksport - varer NOK Milliarder Figuren viser utviklingen i fastlandseksporten fra måned til måned. Råoljeprisen har økt med 26 prosent fra januar til april i år. Fra 276 til 348 kroner fatet.prisen er likevel 27,3 prosent lavere enn i april i fjor, mens volumet på 43 millioner fat i april i år, var 10,6 prosent høyere. Prisen på naturgass har falt med 37,8 prosent siden april i fjor, og til tross for 36 3 prosent høyere volum, falt verdien av naturgasseksporten med 14,4 prosent fra april i fjor.

2 2 NOK Milliarder RÅOLJE- OG NATURGASSEKSPORTEN Oljepris og antall eksporterte fat Kilde: SSB mai 2016 Varegruppene i eksporten Ser vi på de enkelte varegrupper var det bare matvarer, og spesielt fisk og kjemiske produkter som har økt eksportverdien i første tertial i 2016, sammenlignet med samme periode i fjor. Fra 2014 til 2015 økte verdien av fiskeeksporten med 7,3 prosent, og i de fire første månedene av 2016, er det en økning på 26 prosent. Høye priser for laks drar fortsatt eksportverdien opp. I årets fire første måneder økte verdien av lakseeksporten med 25 prosent, til tross for at volumet i kilo falt med 4,3 prosent. Volumet av samlet fiskeeksport har også falt så langt i Nedgangen er 6,6 prosent, mens gjennomsnittlig kilopris har økt med 35 prosent. Eksport av raffinerte petroleumsprodukter (bensin, diesel propan mv., som inngår i fastlandseksporten) falt med 4,8 milliarder kroner eller 27,5 prosent i de fire første månedene av 2016, etter et fall på 14,4 milliarder kroner eller 21,7 prosent i hele Regnet uten varegruppen energiprodukter, som omfatter raffinerte petroleumsprodukter og elektrisk strøm, var det i de fire første månedene av 2016 en nedgang i den øvrige fastlandseksporten på 1,1 milliarder kroner eller 0,9 prosent, sammenlignet med samme periode i Kjemiske produkter har så langt i år økt eksportverdien med 6,1 prosent eller 1,0 milliarder kroner, etter økning på 0,5 milliarder i april. Den større gruppen metallvarer, metaller, papir og andre commodities registrerer, en eksportnedgang på 2,8 milliarder eller 10,4 prosent i de fire første månedene av I den store undergruppen metaller unntatt jern og stål (aluminium og nikkel) har eksportverdien falt med 14,3 prosent eller 2,2 milliarder kroner så langt i Det har enkelte måneder vært store svingninger for undergruppen, varer av metaller. Dette skyldes blant annet at det blir eksportert større konstruksjon til oljeplattformer fra Værdal i Nord-Trøndelag. Dette har også bidratt til store svingninger i månedlig eksport fra Nord- Trøndelag i den fylkesfordelte oversikten. For denne undergruppen (varer av metaller) er det så langt i år en nedgang på 20,3 prosent eller 0,8 milliarder kroner. For gruppen forskjellige ferdige varer, bl. a tekniske instrumenter, møbler og klær, er det en nedgang i eksportverdien så langt i år på 20 millioner kroner eller 0,2 prosent. Den største undergruppen, tekniske og vitenskapelige instrumenter (maritim elektronikk mv.), hadde nedgang på 8,4 prosent, mens det for klær var 0,8 prosent nedgang og for møbler 10,5 prosent økning. Den store og viktige gruppen maskiner og transportmidler (verksted- /teknologiindustri) har en nedgang i eksportverdien på 17,7 prosent så langt i 2016,

3 3 sammenlignet med samme periode året før. Skip er med i disse tallene. Regnet utenom skip, plattformer er nedgangen 4,7 milliarder kroner eller 15,4 prosent. Det er undergruppene spesielle- og andre industrimaskiner som har falt mest. For denne hovedgruppen kan også større enkeltleveranser gi svingninger i eksporten fra måned til måned. Det er så langt i år eksportert nye skip for 1,0 milliarder kroner, mens det ble eksportert nye skip for 1,5 milliarder kroner samme periode i fjor. Figuren viser utviklingen innen undergruppene så langt i år. Mrd. Kr. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 EKSPORTEN AV VERKSTEDPRODUKTER - Januar- april Norsk fastlandseksport fordelt på markeder Sammenlignet med første tertial i 2015, var det nedgang i norsk fastlandseksport til alle kontinenter. Til Europa var det 0,3 prosent nedgang, til Asia 14,3 prosent ned, til Afrika 18,5 prosent ned, til Nord- og Mellom-Amerika 1,9 prosent ned, til Sør-Amerika var det 18,5 prosent nedgang og til Oceania 7,5 prosent ned. Kina er så langt i 2016 det viktigste norske markedet i Asia foran Singapore og fulgt av Sør-Korea og Japan. Endringen for disse fire landene fra samme periode i fjor er henholdsvis ned 15 prosent, opp 5,4 for Singapore, ned 54 prosent, og ned 15 prosent for Japan. Eksporten til USA falt med 2,7 prosent og eksporten til Canada økte med 6,1 prosent. For Brasil startet 2016 med nedgang på 21 prosent. Import og handelsbalanse Vareimporten falt i april med 22,2 prosent sammenlignet med april Nedgangen skyldes import av en stor plattform fra Sør Korea i april i fjor. I årets fire første måneder er nedgangen 8,5 prosent. Importen fra europeiske land har så langt i år økt med 3,1 prosent. Fra Asia falt den med 32 prosent (0,8 prosent økning utenom skip/plattformer), mens det for Afrika var nedgang på 39 prosent. Importen fra Nord-og Mellom-Amerika falt med 9,5 prosent og importen fra Sør-Amerika falt med 6,3 prosent. Fra Oceania falt importen med 6 prosent. Importen fra Kina økte med 3,4 prosent (0,1 prosent opp utenom skip). Importen av kjøretøy har så langt i 2016 økt med 2,1 milliarder kroner eller 10,9 prosent til 22,0 milliarder kroner. Samlet hadde Norge i de fire første månedene av 2016 et overskudd i varehandelen med utlandet på 46,6 milliarder kroner. Dette er ned 36 prosent fra samme periode i Figuren under viser at importen den siste tiden har utviklet seg sterkere enn eksporten. Differansen mellom disse, handelsbalansen, har vært den store styrken i norsk økonomi, og

4 4 har gitt Norge stor utenriksøkonomisk handlefrihet gjennom mange år med høye oljepriser. Gjennom de to siste årene har handelsoverskuddet blitt mer enn halvert. Handelsbalansen - overskuddet krymper raskt De kvartalsvise prisindeksene for utenrikshandel viser at den samlede prisstigning i perioden fra 2000 (basisåret med indeks 100) til 1. kvartal i år har vært en prisstigning på ca. 30 prosent for både samlet vareimport, fastlandseksport og råolje- og naturgasseksport. Det tilsvarer en gjennomsnittlig årlig prisstigning på 1,65 prosent, og utviklingen de siste år er vist i figuren.

5 5 Store prisendringer mellom gruppene siste år De to figurene under viser prisindekser for store norske industribransjer. Spesielt raffineriene og metallindustrien har hatt stek prisnedgang, mens næringsmiddelindustrien har hatt jevn prisøkning. Produsentprisindekser 2000=100 Fylkesfordelt vareeksport Den fylkesfordelte eksportstatistikken viser at 13 fylker hadde eksportøkning i april 2016, sammenlignet med samme måned i Størst prosentvis økning hadde Troms (59%), Sør-Trøndelag 29%), Sogn og Fjordane (28%), Telemark (27%) og Østfold (26%). Deretter fulgte Nord-Trøndelag (23%), Akershus (21%), Møre og Romsdal (12%), Finnmark (11%), Oslo (7%), Hedmark (4%), Oppland (3%) og Buskerud(1,7%). Det var 6 fylker som hadde lavere eksportverdi i april. Disse var Nordland (-1,3%), Hordaland(-3%), Vestfold (-11%), Rogaland (-12%), Vest-Agder (-16%) og Aust-Agder (- 32%). I årets fire første måneder er det 11 fylker som har eksportøkning. Disse er Troms (29%), Østfold (16%), Telemark (16%), Sogn og Fjordane (16%), Akershus (12%), Finnmark (8%), Buskerud(4%), Møre og Romsdal (4%), Hordaland(3%), Oslo (3%) og Oppland (0,6%). Det er 8 fylker som har lavere eksportverdi så langt i Disse er Nordland (-0,6%), Sør- Trøndelag (-1%), Hedmark (-3%), Nord-Trøndelag (-5%), Rogaland (-20%), Vest-Agder (- 29%), Vestfold (-29%) og Aust-Agder (-39%). Nord-Trøndelag har skilt seg ut med spesielt store variasjoner, noe som skyldes eksport av store konstruksjoner til petroleumsindustrien i enkelte måneder. Den sterke nedgangen i Rogaland i begynnelsen av 2016 skyldes at eksporten av raffinerte petroleumsprodukter falt med 33 prosent fra samme periode i 2015 (falt med 2,1 milliarder kroner). For bearbeidede varer begrenser nedgangen seg til 5,4 prosent. For Hordaland er det så langt i år 11,2 prosent nedgang i eksportverdien for raffinerte produkter (Mongstad), mens gruppen bearbeidede produkter har nedgang på 16 prosent (ned 0,9 milliarder kroner)

6 6 fra samme periode i Økning i eksporten av fisk på hele 84 prosent (opp 2,5 milliarder kroner) trekker samlet vareeksport fra Hordaland opp. Fylkesfordelt eksport - Tradisjonelle varer januar-april 2016 Prosent endring fra januar-april året før Troms 29,1 Østfold Telemark Sogn og Fjordane Akershus Finnmark Buskerud Møre og Romsdal Hordaland Oslo Oppland Nordland Sør-Trøndelag Hedmark Nord-Trøndelag -0,6-1,2-3,3-4,9 15,7 15,6 15,6 11,8 8,1 4,4 3,6 2,5 2,5 0,6 Rogaland Vest-Agder Vestfold Aust-Agder -19,5-28,6-29,2-39,

7 7 Fylkesfordelt eksport - Tradisjonelle varer Januar-april NOK Millioner Hordaland Møre og Romsdal Rogaland Vest-Agder Nordland Telemark Østfold Sør-Trøndelag Vestfold Buskerud Sogn og Fjordane Oslo Troms Akershus Finnmark Oppland Nord-Trøndelag Hedmark Aust-Agder

8 8 Fylkesfordelt eksport april 2016 Prosent endring fra april året før Troms - Romsa 58,8 Sør-Trøndelag Sogn og Fjordane Telemark Østfold Nord-Trøndelag Akershus Møre og Romsdal Finnmark - Finnmárku Oslo Hedmark Oppland Buskerud Nordland Hordaland Vestfold Rogaland Vest-Agder Aust-Agder 28,6 28,4 26,5 26,4 23,4 21,2 12,2 11 6,7 3,6 2,9 1,7-1, ,7-12,1-15,5-31,

9 9 Fylkesfordelt eksport for varegrupper hittil i 2016 Den fylkesfordelte statistikken for vareeksport som Statistisk sentralbyrå publiserer månedlig, begrenser inndelingen til fire varegrupper; matvarer, råvarer, brenselstoffer (raffinerte produkter mv) og bearbeidede varer. Årstallene, som ble gitt i desemberutgaven, har utvidet inndelingen til sju grupper. Dette er gjort ved å splitte opp den store gruppen bearbeidede varer i fire undergrupper, noe som ikke blir gjort på månedsbasis. Matvarer er den eneste som har undergruppe, og undergruppen fisk utgjør i praksis det meste av norsk matvareeksport, som vi ser av tabellen. Utviklingen i fylkesfordelt eksportverdi fra januar-april 2015 til januar-april 2016, er vist i tabellen under. På landsbasis var det som tabellen viser en nedgang på 8,0 prosent for gruppen bearbeidede varer (kjemiske produkter, metaller, maskiner og andre beararbeidede varer). 2015M M04 Endring 0 Hele landet Varer i alt ,4 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,0 % Fisk ,6 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,9 % Brenselsstoffer ,0 % tobakk ,0 % 01 Østfold Varer i alt ,7 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,8 % Fisk ,1 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,2 % Brenselsstoffer 3 3 tobakk ,1 % 02 Akershus Varer i alt ,8 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,9 % Fisk 0 10 Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,0 % Brenselsstoffer 3 2 tobakk ,9 % 03 Oslo Varer i alt ,5 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,6 % Fisk ,3 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,9 % Brenselsstoffer 2 3 tobakk ,0 %

10 10 04 Hedmark Varer i alt ,3 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,1 % Fisk 1 2 Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,7 % Brenselsstoffer 1 0 tobakk ,1 % 05 Oppland Varer i alt ,6 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,0 % Fisk 0 0 Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,5 % Brenselsstoffer 4 2 tobakk ,1 % 06 Buskerud Varer i alt ,4 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,0 % Fisk 0 0 Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,0 % Brenselsstoffer 0 0 tobakk ,8 % 07 Vestfold Varer i alt ,2 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,6 % Fisk 1 0 Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,2 % Brenselsstoffer ,7 % tobakk ,2 % 08 Telemark Varer i alt ,6 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,4 % Fisk ,0 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,0 % Brenselsstoffer ,8 % tobakk ,9 % 09 Aust-Agder Varer i alt ,0 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,4 % Fisk 0 0 Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,4 % Brenselsstoffer 0 0

11 11 tobakk ,0 % 10 Vest-Agder Varer i alt ,6 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,6 % Fisk ,2 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,2 % Brenselsstoffer 7 0 tobakk ,7 % 11 Rogaland Varer i alt ,5 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,1 % Fisk ,9 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,0 % Brenselsstoffer ,7 % tobakk ,4 % 12 Hordaland Varer i alt ,5 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,5 % Fisk ,2 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,0 % Brenselsstoffer ,2 % tobakk ,8 % 14 Sogn og Fjordane Varer i alt ,6 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,9 % Fisk ,5 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,2 % Brenselsstoffer 1 1 tobakk ,7 % 15 Møre og Romsdal Varer i alt ,6 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,0 % Fisk ,7 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,0 % Brenselsstoffer ,0 % tobakk ,3 % 16 Sør-Trøndelag Varer i alt ,2 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,2 % Fisk ,8 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,3 % Brenselsstoffer 0 0

12 12 tobakk ,7 % 17 Nord-Trøndelag Varer i alt ,9 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,3 % Fisk ,1 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,4 % Brenselsstoffer 0 0 tobakk ,0 % 18 Nordland Varer i alt ,6 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,6 % Fisk ,6 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,7 % Brenselsstoffer 0 0 tobakk ,8 % 19 Troms Romsa Varer i alt ,1 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,0 % Fisk ,6 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,9 % Brenselsstoffer 0 0 tobakk ,9 % 20 Finnmark Finnmárku Varer i alt ,1 % Matvarer, drikkevarer, tobakk ,2 % Fisk ,3 % Råvarer, unntatt brenselsstoffer ,5 % Brenselsstoffer tobakk ,8 %

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2017 Verdiendring fra feb. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 244 18,0

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2017

EKSPORTEN I APRIL 2017 1 EKSPORTEN I APRIL 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2017 Verdiendring fra april 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 159 7,5 -

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2017

EKSPORTEN I MARS 2017 1 EKSPORTEN I MARS 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2017 Verdiendring fra mars 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 79 707 29,0 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2017

EKSPORTEN I MAI 2017 1 EKSPORTEN I MAI 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2017 Verdiendring fra mai 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 925 14,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2017

EKSPORTEN I JULI 2017 1 EKSPORTEN I JULI 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2017 Verdiendring fra juli 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 650 2,3 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2017

EKSPORTEN I AUGUST 2017 1 EKSPORTEN I AUGUST 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2017 Verdiendring fra aug. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 65 294 8,8 -

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2017

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2017 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2017 Verdiendring fra sept. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 63 935

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2017

EKSPORTEN I OKTOBER 2017 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2017 Verdiendring fra okt. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 273 3,5

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2017

EKSPORTEN I NOVEMBER 2017 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2017 Verdiendring fra nov. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 75 312 6,9

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2018

EKSPORTEN I JANUAR 2018 1 EKSPORTEN I JANUAR 2018 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2018 Verdiendring fra jan. 2017 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 83 163 8,6 -

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2018

EKSPORTEN I FEBRUAR 2018 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2018 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2018 Verdiendring fra feb. 2017 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 72 353 4,4

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2018

EKSPORTEN I MARS 2018 1 EKSPORTEN I MARS 2018 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2018 Verdiendring fra mars 2017 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 78 232 2,6 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2018

EKSPORTEN I APRIL 2018 1 EKSPORTEN I APRIL 2018 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2018 Verdiendring fra april 2017 Mrd. NOK Prosent I alt - alle varer 81,9 20,5 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2018

EKSPORTEN I MAI 2018 1 EKSPORTEN I MAI 2018 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2018 Verdiendring fra mai 2017 Mrd. NOK Prosent I alt - alle varer 79,8 15,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2018

EKSPORTEN I AUGUST 2018 1 EKSPORTEN I AUGUST 2018 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2018 Verdiendring fra august 2017 Mrd. NOK Prosent I alt - alle varer 88,1 28,1

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2018

EKSPORTEN I JULI 2018 1 EKSPORTEN I JULI 2018 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2018 Verdiendring fra juli 2017 Mrd. NOK Prosent I alt - alle varer 79,3 26,0 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2018

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2018 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2018 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2018 Verdiendring fra september 2017 Mrd. NOK Prosent I alt - alle varer 81,0

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2018

Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2018 Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2018 Statistisk sentralbyrå publiserer kvartalsvis statistikk for utenrikshandel med ikke finansielle tjenester. De foreløpige tallene for 2. kvartal viser at eksporten økte

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2018

EKSPORTEN I OKTOBER 2018 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2018 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2018 Verdiendring fra oktober 2017 Mrd. NOK Prosent I alt - alle varer 99,5 32,2

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2018

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2018 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2018 Statistisk sentralbyrå publiserer kvartalsvis statistikk for utenrikshandel med ikke finansielle tjenester. De foreløpige tallene for 3. kvartal viser liten endring

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2018

EKSPORTEN I NOVEMBER 2018 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2018 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2018 Verdiendring fra november 2017 Mrd. NOK Prosent I alt - alle varer 88,6

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Juli 2015. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Juli 2015. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Juli 2015 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no 27-8-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 10 Vareeksport

Detaljer

April 2015. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

April 2015. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne April 2015 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no 3-6-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 10 Vareeksport

Detaljer

EKSPORTEN I DESEMBER- OG ÅRET 2016

EKSPORTEN I DESEMBER- OG ÅRET 2016 EKSPORTEN I DESEMBER- OG ÅRET 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Desember 2016 Verdiendring fra des. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 72

Detaljer

Desember 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen

Desember 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen Desember 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 29-1-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 10 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Mai 2015. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Mai 2015. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Mai 2015 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no 17-6-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 10 Vareeksport

Detaljer

EKSPORTEN I DESEMBER - og ÅRET 2015

EKSPORTEN I DESEMBER - og ÅRET 2015 1 EKSPORTEN I DESEMBER - og ÅRET 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Desember 2015 Verdiendring fra des. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer

Detaljer

Mars 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Mars 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Mars 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 27-4-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 10 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

EKSPORTEN I DESEMBER OG ÅRET 2017

EKSPORTEN I DESEMBER OG ÅRET 2017 1 EKSPORTEN I DESEMBER OG ÅRET 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Desember 2017 Verdiendring fra des. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2013

EKSPORTEN I APRIL 2013 JLR/ 29.05. 2013 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I APRIL 2013 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL April 2013 Verdiendring

Detaljer

Februar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Februar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Februar 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 26-3-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 9 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011 Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden I arbeidsrettede tiltak 58 643 60 466 62 052 61 228 61 703 57 622 48 045 53 062 56 429 57 694 Ikke i arbeidsrettede tiltak

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2013

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2013 JLR/ 19.10. 2013 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I SEPTEMBER 2013 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL September 2013

Detaljer

Mars 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Mars 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Mars 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 6-05-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 8 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Mars 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Mars 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Mars 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 6-05-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 8 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017 Eksporten og importen av tjenester økt fra 1. til 2. kvartal, slik den sesongmessig pleier å gjøre. Selv om eksporten av tjenester (utenom finansielle) økte, var det

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Om tabellene. Mars 2018

Om tabellene. Mars 2018 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Om tabellene. Desember 2013

Om tabellene. Desember 2013 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall 1969 Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år -. Antall Hvert 5. år er valgt ut for å vise tallene over en lengre periode I var det totalt 593 selvmord, som inkluderte 403 selvmord blant menn og 190

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

September 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen

September 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen September 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 23-10-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 9 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2013

EKSPORTEN I MARS 2013 JLR/ 18.04. 2013 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MARS 2013 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mars2013 Verdiendring

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Innvandrernes bidrag i kommunale omsorgstjenester

Innvandrernes bidrag i kommunale omsorgstjenester Innvandrernes bidrag i kommunale omsorgstjenester SSB-Oslo 19. oktober 2018 Gunnar Claus Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk Avdeling for person- og sosialstatistikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

August 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

August 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne August 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 25-9-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 9 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Juli 2017

Om tabellene. Juli 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FOR FEBRUAR OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FOR FEBRUAR OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FOR FEBRUAR OG ÅRET SÅ LANGT PR. 28.02 SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE Norsk Hotellrådgivning er nok det eneste konsulentselskapet som presenterer

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen mars 2009 Vegtrafikkindeksen mars 2009 Det var 5,6 meir trafikk i mars 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,0. Det var 5,4 meir trafikk med lette

Detaljer

september Vegtrafikkindeksen

september Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen september Vegtrafikkindeksen september 2008 Det var 2,4 meir trafikk i september 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,1 meir trafikk

Detaljer

EKSPORTEN I DESEMBER- OG ÅRET 2018

EKSPORTEN I DESEMBER- OG ÅRET 2018 1 EKSPORTEN I DESEMBER- OG ÅRET 2018 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Desember 2018 Verdiendring fra desember 2017 Mrd. NOK Prosent I alt - alle varer

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer