OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer"

Transkript

1 OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid" som indikator på byggeaktiviteten, viser den at nedgangen for andre bygg enn er har stoppet opp. Det ble igangsatt er i perioden januar - februar viser foreløpige månedstall fra Statistisk sentralbyrå. Sammenlignet med endelige tall for 1992 er dette en nedgang på 12,1 prosent. Det ble igangsatt m 2 bruksareal til andre bygg enn er. Sammenlignet med endelige tall for 1992 er dette en Økning på 12,2 prosent. (Side 4). Stabile byggekostnader Det var ingen store endringer på byggekostnadene fra februar til mars. Indeksen for blokk er nå oppe på samme nivå som før nedgangen i arbeidsgiveravgiften, mens indeksene for ene og rekkehus fremdeles ligger litt lavere. (Side 3). Liten prisvekst på trevarer til tømring og snekring utgjør den største varegruppen i alle indeksene. Hendholdsvis 39, 32 og 18 prosent for ene, rekkehus og blokker. Denne varegruppen har hatt svært liten prisvekst de to siste årene. For ene, rekkehus og blokk har prisene på disse materialene økt med hendholdsvis 1,0, 1,8 og 2,2 prosent siden januar 1991.

2 TEKST TABELLER Side Side Oversikt 1 Byggearealstatistikk. Forelopige tall Byggekostnadsindeks for er 3. Byggevirksomheten i januar Byggevirksomheten i februar Bygg satt i gang januar-februar. Byggearealstatistikk Fylke Bygg i arbeid pr. 28. februar Fylke Bygg fullført januar-februar Fylke Byggevirksomheten i januar Bygg satt i gang. Fylke Byggevirksomheten i februar 1993 Bygg satt i gang. Fylke Byggevirksomheten i januarfebruar Bygg satt i gang. Fylke 10 Byggekostnadsindekser 9. Byggekostnadsindeks for er 11 BYGGINFO presenterer hver måned aktuell NESTE NUMMER statistikk for BA-næringen fra Statistisk sentralbyrå. utkommer i begynnelsen av mai med bl.a.: Redaktør: Arild Thomassen tlf.: Prisen for årsabonnement er kr 350. Prisen pr. hefte er kr 35. ForespOrsel om abonnement Liu rettes til: Statistisk sentralbyrå, Salg og abonnementservice Postboks 8131 Dep OSLO Telefon: Telefax: Byggearealstatistikk, mars 1993 Byggekostnadsindeks, er, april 1993 Byggekostnadsindeks, anlegg, 1. kvartal 1993 Timefortjeneste i privat bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 1992 Husk a oppgi kilde: Bygginfo/Statistisk sentralbyrå. 2 BYGG INFO 4-93

3 Små endringer fra februar til mars Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindekser for ene og rekkehus økte noe mindre enn i foregående periode. Indeksen for blokk viste samme økning. Indekstallene for mars var henholdsvis 223,8, 228,4 og 230,7 (1978 = 100). økningen fra februar til mars 1993 var 0,1 prosent for eneer og rekkehus og 0,2 prosent for blokk. Fra mars 1992 til mars 1993 steg de totale byggekostnadene for ene med 0,1 prosent. For rekkehus og blokk Ode totale byggekostnader med henholdsvis 0,3 prosent og 0,7 prosent. Materialkostnadene til elektrikerarbeid økte med 1,4 prosent fra februar til mars i år. Blant øvrige materialer var det gruppen maling, tapeter og gulvbelegg som økte mest siste måned, etter en periode med nedgang. Byggekostnadsindeks for blokk. Desember foregående år = d j i j j s' 'o n d Byggekostnadsindeks for blokk. Prosentvis endring fra samme måned året for Prisen på trelast, som er den største varegruppen, har vært svært stabil. For ene i tre har prisen på varer til tømring og snekring bare økt med 0,1 prosent siden mars i fjor. Byggekostnadsindeks = 100 Mars 93 Endring i prosent Feb.93- Mars 92- Mars 93 Mars 93 Ene av tre Total 223,8 0,1 0,1 227,9 0,1 0,8 Byggekostnadsindeks for ene i tre. Prosentvis endring fra samme måned året for Rekkehus av tre Total 228,4 0,1 0,3 236,0 0,2 0,9 3- Boligblokk Total 230,7 0,2 0,7 241,3 0,2 1, BYGG INFO

4 Januar - februar 1993 I perioden januar - februar ble det satt i gang arbeid med m 2 bruksareal, viser foreløpige månedstall fra Statistisk sentralbyrå. Dette er omtrent det samme som endelige tall for januar - februar i Det ble fullført m 2 bruksareal, heller ikke dette tallet avviker nevneverdig sammenlignet med endelige tall for samme periode i fjor. Nedgang for er Det er hittil i år igangsatt er. Sammenlignet med endelige tall for 1992 er dette en nedgang på 12,1 prosent. Det ble igangsatt 967 er i februar 1993, det er 15 prosent mindre enn i februar i fjor. Tallet på fullførte er hittil i 1993 er mot i 1992, en nedgang på 9,9 prosent. I februar 1993 ble det fullført er, som er 16,9 prosent færre enn i februar Nye registreringsrutiner Byggearealstatistikken for januar er blitt forsinket på grunn av en omlegging av kommunenes registreringsrutiner. Den foreløpige statistikken er nå bedre enn tidligere. Den er i midlertidig ikke direkte sammenlignbar med verken foreløpige eller endelige tall for tidligere år. Det er derfor vanskelig å gi sikre tall for endringer fra 1992 til Vi forventer at nivåforskjellen mellom foreløpige og endelige tall vil bli mindre enn i tidligere år. Vi har derfor valgt A sammenligne foreløpige månedstall i 1993 med endelige månedstall i Sammenligningene må imidlertid brukes med forsiktighet. Vi gjør oppmerksom på at endelige månedstall for 1992 tidligere ikke er publisert. økning for andre bygg For andre bygg ble det i årets to første måneder satt i gang arbeid med m2 bruksareal, en økning på 12,2 prosent fra Det ble igaosatt m 2 bruksareal i februar Dette er 12,8 prosent mer enn i februar I perioden januar - februar 1993 ble det fullført m2 bruksareal i andre bygg, en økning på 11,7 prosent fra I februar 1993 ble det fullført m 2 bruksareal, som er 18,7 prosent mer enn i februar Midlertidige OL-bygg Midlertidige OL-bygg er ikke inkludert i den ordinære byggearealstatistikken. Det vil imidlertid bli utarbeidet en egen oversikt over igangsatte og fullførte midlertidige OL-bygg hvert kvartal. Boliger satt i gang. Akumulerte tall / /." /' '7/4= "* Foreløpige tall jan feb mars aril mai juni juli aug sep okt nov des 4 BYGG INFO 4-93

5 Store forskjeller mellom fylkene Ser vi på igangsatt bruksareal i alt i perioden januar - februar og sammenligner med endelige tall i fjor, er det stor variasjon mellom fylkene. Innlandsfylkene Hedmark og Oppland og fylkene Nordland og Troms i Nord- Norge viser størst økning fra i fjor. Størst nedgang er det i Oslo-regionen med Oslo, Akershus og Østfold og i Agder-fylkene. Bygg for jordbruk, skogbruk og fiske Bygg for jordbruk, skogbruk og fiske er nå inkludert i byggearealstatistikken etter A ha vært ute av statistikken fra og med Kommunene ble fra mars 1991 pålagt A registrere disse byggene i 6runneiendom-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB). Vi har tatt med bygg for jordbruk, skogbruk og fiske i de endelige månedstallene for 1992, som vi nå sammenligner med. Bruksareal i alt satt i gang hittil i dr. Prosentvis endring fra i fjorl Østfold Akershus- Oslo- Hedmark- Oppland: Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder. Rogaland_ Hordaland_ Sogn og Fjordane_ More og Romsdal Sør-Trøndelag-. Nord-Trøndelag Nordland: Troms Finnmark -1'2o Bruksareal etter næring i Foreløpige tall i Ar mot endelige tall i fjor. Fordeler vi igangsatt bruksarealet på næring, ser vi at jordbruk, skogbruk og fiske faktisk er den nest største, etter bergverk og industri. Vi ser da bort i fra "Annen virksomhet" som bl.a. omfatter næringer som samferdsel og forretningsmessig tjenesteyting. Sammenlignet med endelige tall fra i fjor, er det størst økning i igangsatt areal for helse- og veterinærvesen, hotell og restaurant (Oppland) og bergverksdrift og industri (Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Nedgang er det for næringene varehandel, bank, finans og forsikring og offentlig administrasjon. Bygg satt i gang hittil i dr, etter næring. Bruksareal 1000 m2 Bolig Jordbruk, skogbruk, fiske Bergverk og industri Varehandel, bank, finans Hotell og restauranṯ Offentlig administrasjon Undervisning og forskning Helse- og veterinærvesen Annen virksomhet Bygg satt i gang. Foreløpige tall'. Januar Februar Januar-februar Antall er Bruksareal, 1000 m2 I alt 305,9 311,7 294,1 292,7 600,0 604,4 Boliger 138,0 124,3 142,1 121,2 280,1 245,5 Andre bygg 167,9 187,4 152,0 171,5 319,9 358,9 Endring prosent -12,1 0,7-12,4 12,2 i Tallene for 1992 er endelige månedstall. BYGG INFO

6 Tabell 1. Byggevirksomheten i januar Foreløpige tall' Bygg satt i gang Januar Bygg i arbeid Pr. 31. januar Bygg fullført Janaur Boliger Bruksareal til er Andre bygg Bruksareal til annet enn Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst Bergverksdrift og industri Varehandel, bank, finans og forsikring Hotell- og restaurantvirksomhet Offentlig administrasjon Antall 1000m Undervisning " og forskning,, Helse- og veterinærvesen Annen virksomhet Boliger og andre bygg Bruksareal i alt Tallene for 1992 er endelige månedstall. 6 BYGG INFO 4-93

7 Tabell 2. Byggevirksomheten i februar Foreløpige tall' Bygg satt i gang Bygg i arbeid Bygg fullført Februar Janaurfebruar Januarfebruar Pr. 28. februar Februar Boliger Bruksareal til er Andre bygg Bruksareal til annet enn Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst Bergverksdrift og industri Varehandel, bank, finans og forsikring Hotell- og restaurantvirksomhet Offentlig administrasjon Undervisning og forskning Helse- og veterinærvesen Annen virksomhet Boliger og andre bygg Bruksareal i alt Antall 1009 m 2 11 I/ II Tallene for 1992 er endelige månedstall. BYGG INFO

8 Tabell 3. Bygg satt i gang januar-februar Fylke. Foreløpige tall' Tallet på er Bruksareal til Bruksareal til annet enn Bruksareal i alt m 2 I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark i Tallene for 1992 er endelige månedstall. Tabell 4. Bygg i arbeid pr. 28. februar Fylke. Foreløpige tall' Tallet på er Bruksareal til Bruksareal til annet enn Bruksareal i alt I alt Østfold Akershus Oslo,, Hedmark Oppland,, Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark m Tallene for 1992 er endelige månedstall. 8 BYGG INFO 4-93

9 Tabell 5. Bygg fullført januar-februar Fylke. Foreløpige tall' Tallet på er Bruksareal til Bruksareal til annet enn Bruksareal i alt ow m 2 I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tallene for 1992 er endelige månedstall. Tabell 6. Byggevirksomheten i januar Bygg satt i gang. Fylke. Foreløpige tall Berg- Jordbruk, Bruks- verks- Boliger skobruk, g areal til drift I alt fiske og o g fangst industri Varehandel, Hotell- Offent- Underbank, og res- lig ad- visning finans taurant- ministra- og forog for- drift sjon skning sikring m2 Heiseog Annen veteri- virksomnag- het vesen Bruksareal til annet enn I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag.. Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ' , BYGG INFO 4-93

10 Tabell 7. Byggevirksomheten i februar Bygg satt i gang. Fylke. Foreløpige tall Boliger i alt Bruksareal til Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst Bergverksdrift og industri Varehandel, Hotell- Offent- Underbank, og res- lig ad- visning finans taurant- ministra- og forog for- drift sjon skning sikring Heiseog Annen veteri- virksomnær- het vesen Bruksareal til annet enn m2 I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Mørè og Romsdal Sør-Trøndelag.. Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 8. Byggevirksomheten i januar-februar Bygg satt i gang. Fylke. Foreløpige tall Berg- Bruks - Jordbruk, verks- Boliger areal til skobruk, g I drift alt fiske og og fangst industri Varehandel, Hotell- Offent- Underbank, og res- lig ad- visning finans taurant- ministra- og forog for- drift sjon skning sikring m2 Heiseog Annen veteri- virksomnær- het vesen Bruksareal til annet enn alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark BYGG INFO 4-93

11 Tabell 9. Byggekostnadsindeks for er (1978=100) Vekt Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Jan. Febr. Mars Ene av tre A - Total (A=B+C) B - Stein-, jord- og sementarbeid i *alt. C - Byggearbeid, unntatt stein-, jord- og sementarbeid i alt Cl - Tømring og snekring i alt C2 - Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg i alt C3 - Rorleggerarbeid i alt C4 - Elektrikerarbeid i alt Rekkehus av tre A - Total (A=B+C) B - Stein-, jord- og sementarbeid i alt. C - Byggearbeid, unntatt stein-, jord- og sementarbeid i alt Cl - Tømring og snekring i alt 02 - Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg i alt C3 - Rorleggerarbeid i alt C4 - Elektrikerarbeid i alt Boligblokk A - Total (A=B+C) B - Stein-, jord- og sementarbeid i alt. C - Byggearbeid, unntatt stein-, jord- og sementarbeid i alt Cl - Tømring og snekring i alt C2 - Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg i alt C3 - Rorleggerarbeid i alt 04 - Elektrikerarbeid i alt 100,0 223,6 223,6 223,4 223,6 223,8 223,8 223,8 224,0 224,2 224,2 223,0 223,6 223,8 100,0 226,2 226,0 226,0 226,0 226,0 226,2 226,2 226,4 226,6 226,6 227,1 227,7 227,9 25,5 215,8 215,8 215,8 216,0 216,2 216,2 216,2 216,6 216,4 216,4 215,0 216,0 216,2 19,4 221,8 221,5 221,3 221,5 222,0 222,0 222,0 222,0 222,0 221,8 222,0 223,8 224,2 74,5 226,0 226,0 225,8 226,0 226,0 226,0 226,2 226,4 226,8 226,8 225,6 226,0 226,2 80,6 227,0 226,8 226,8 226,6 226,8 226,8 227,0 227,0 227,7 227,4 227,9 228,3 228,5 52,3 214,9 214,7 214,7 214,7 214,7 214,9 215,1 215,1 215,5 215,3 214,1 214,3 214,1 60,3 212,0 211,8 211,6 211,6 211,6 211,8 212,0 212,0 212,4 212,4 212,0 212,2 212,2 7,1 224,5 224,5 224,5 224,7 224,9 224,7 224,7 225,1 226,4 226,7 223,4 223,4 224,0 5,8 229,1 228,9 229,1 228,9 229,3 228,9 228,9 229,3 232,0 232,2 230,0 230,0 231,1 7,4 267,1 266,8 267,1 267,3 267,3 267,3 266,8 267,1 267,1 267,1 267,3 268,8 269,5 8,0 280,9 280,9 280,9 281,2 281,2 281,2 280,7 280,7 280,7 280,7 283,2 285,4 286,4 4,9 311,6 311,6 311,6 311,3 311,3 311,3 311,3 312,1 312,7 312,7 316,1 316,7 319,3 4,5 357,8 357,8 357,8 357,2 357,2 356,9 356,9 358,1 359,1 359,1 370,0 370,6 375,7 100,0 227,7 227,7 227,7 227,9 227,9 227,9 228,1 228,4 228,8 228,8 227,7 228,1 228,4 100,0 234,0 233,6 233,8 233,8 233,8 233,8 234,0 234,2 234,7 234,7 234,9 235,6 236,0 29,1 219,4 219,6 219,6 219,8 219,8 220,0 220,0 220,2 220,6 220,8 220,2 220,8 221,0 18,3 227,2 226,8 226,8 227,0 227,2 227,2 227,2 227,2 227,5 227,2 227,5 228,1 228,1 70,9 231,1 231,1 231,1 231,1 231,3 231,3 231,5 231,7 232,2 232,2 230,9 231,1 231,5 81,7 235,3 235,1 235,1 234,8 235,1 235,1 235,3 235,7 236,2 236,2 236,6 237,0 237,7 50,5 216,8 216,6 216,6 216,6 216,8 216,8 217,0 217,4 217,6 217,6 216,2 216,4 216,4 60,2 214,1 213,9 213,9 213,7 213,7 213,9 214,3 214,5 214,7 214,7 214,5 214,9 214,9 6,3 233,4 233,4 233,6 233,8 234,3 233,8 233,8 234,3 236,1 236,3 231,8 231,6 232,2 4,6 249,1 249,1 250,0 249,6 250,5 249,3 249,3 249,8 254,6 254,8 250,5 249,8 251,5 5,8 279,8 279,8 279,8 280,1 280,1 280,1 279,8 280,1 279,8 279,8 280,3 282,1 282,8 8,0 299,8 299,5 299,8 299,8 299,8 299,8 299,3 299,5 299,3 299,3 301,9 304,3 305,4 5,6 312,4 312,4 312,4 312,4 312,4 312,1 312,1 313,3 313,9 313,9 317,3 317,6 320,4 6,3 357,8 357,8 357,8 357,2 357,2 356,9 356,9 358,1 359,1 359,1 370,0 370,6 375,7 100,0 229,0 229,0 229,0 229,2 229,4 229,4 229,6 230,1 230,5 230,5 229,8 230,3 230,7 100,0 238,2 237,7 237,7 237,7 238,4 238,4 238,6 239,0 239,3 239,3 240,2 240,8 241,3 44,6 219,4 219,2 219,2 219,6 220,0 220,0 220,0 220,4 221,2 221,4 221,4 221,9 221,9 33,2 223,4 222,7 222,7 222,7 224,2 224,2 224,4 224,6 225,5 225,5 225,9 226,7 226,7 55,4 237,5 237,3 237,3 237,5 237,5 237,5 237,8 238,2 238,2 238,4 237,3 237,5 238,0 66,8 245,8 245,3 245,6 245,6 245,6 245,6 246,0 246,3 246,5 246,5 247,4 248,1 248,8 30,3 218,8 218,4 218,4 218,6 218,6 218,8 219,0 219,4 219,6 219,6 218,4 218,8 218,8 38,4 216,9 216,2 216,2 216,0 216,0 216,5 216,9 217,1 217,3 217,3 217,3 217,7 217,9 6,0 231,8 231,8 232,0 232,5 232,7 232,3 232,3 232,7 232,7 232,9 228,9 228,4 229,1 5,0 247,6 247,4 248,1 247,8 248,8 247,4 247,6 247,8 248,1 248,1 244,7 244,0 245,5 6,2 277,7 277,7 277,7 278,2 277,9 277,9 277,7 277,9 277,9 277,9 278,2 279,7 280,5 9,2 299,5 299,3 299,5 299,5 299,5 299,5 299,0 299,3 299,0 299,0 301,7 304,1 305,1 6,7 310,7 310,7 310,7 310,7 310,7 310,4 310,4 311,6 312,1 312,1 314,1 314,4 317,0 7,4 357,8 357,8 357,8 357,2 357,2 356,9 356,9 358,1 359,1 359,1 370,0 370,6 375,7 BYGG INFO

12 PORTO BETALT VED INNLEVERINGA PP 2,g o P NORGE/NOREG Returadresse: Statistisk sentralbyrå Salg- og abonnementservice Postboks 8131 Dep OSLO ISSN

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 I Bygg info 1. desember 1995 12;'95 Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 Mange nye ordrer innen anlegg Ordretilgangen for anlegg var 74 prosent høyere i 3. kvartal enn i samme kvartal året før,

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - desember 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Seksjon for utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER 440 %) I semi Statistisk Sentralbyrå Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titler med detaljerte data for de fleste områder i samfunnet.

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - oktober 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

BYGGEAREALSTATISTIKK 4. KVARTAL 1991

BYGGEAREALSTATISTIKK 4. KVARTAL 1991 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 27 BYGGEAREALSTATISTIKK 4. KVARTAL 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3671-1 ISSN 0550-7162 EMNEGRUPPE 43 Bygge- og anleggsvirksomhet EMNEORD Boligbygging

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2011

Husbankens månedsstatistikk August 2011 Husbankens månedsstatistikk August 2011 Hovedtall per 31.08.2011: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Ved utgangen av august har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 692 boenheter,

Detaljer

BYGG EAREALSTATISTIKK 1. KVARTAL 1991

BYGG EAREALSTATISTIKK 1. KVARTAL 1991 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 976 BYGG EAREALSTATISTIKK 1. KVARTAL 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3562-6 ISSN 0550-7162 EMNEGRUPPE 43 Bygge- og anleggsvirksomhet ANDRE

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord Saksbehandler/innvalgsnr: Liv Marie Nygaard - 22073742 Vår dato: 27.06.2012 Vår

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord, Bodil Rønning Dreyer, Jane Bordal Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Kultursponsing om tro og tall

Kultursponsing om tro og tall Kultursponsing om tro og tall Ved Anne-Britt Gran -Undersøkelsene er utført for Forum for kultur og næringsliv 2008 og Sparebanken Vest 2007 Tekniske kommentarer for undersøkelsen i 2007 for Sparebanken

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Indikatorrapport 2016

Indikatorrapport 2016 Indikatorrapport 2016 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige (alder 15 til og med 74 år). Yrkesaktive er her definert

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 03.12.14. KFU- møte område D. Tonsenhagen skole 26. november 2014

Oslo kommune Utdanningsetaten 03.12.14. KFU- møte område D. Tonsenhagen skole 26. november 2014 KFU- møte område D Tonsenhagen skole 26. november 2014 Agenda Oslostandard for skole- hjem samarbeid Mobbemanifest BudsjeH 2015 Eksamen 2014 Unge og rus MinOsloskole UKordringer og satsinger i område D

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

4/97. Bygg info. Byggjearealstatistikk, februar 1997. Byggjearealstatistikk, 1996. Endelege tal. Statistikk over eksisterende bygningsmasse.

4/97. Bygg info. Byggjearealstatistikk, februar 1997. Byggjearealstatistikk, 1996. Endelege tal. Statistikk over eksisterende bygningsmasse. tatistisk sentralbyrå ber m å bli oppgitt som ilde når oppgaver fra ette heftet blir gjengitt. Bygg info 8. april 1997 4/97 Byggjearealstatistikk, februar 1997 Positiv trend i bustadbygginga Det vart registrert

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Bodil Rønning Dreyer, Jane Bordal, Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 63 000 sysselsatte* 53 300 arbeidstakere* 1 850 arbeidsledige * arbeidssted i Nord-Tr.lag NAV, 31.10.2014 Side 1 3347 virksomheter i med 3 eller fler ansatte

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BYGG EAREALSTATISTIKK 3. KVARTAL 1991

BYGG EAREALSTATISTIKK 3. KVARTAL 1991 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 14 BYGG EAREALSTATISTIKK 3. KVARTAL 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3634-7 ISSN 0550-7162 EMNEGRUPPE 43 Bygge- og anleggsvirksomhet EMNEORD

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem

Sentralbanksjef Svein Gjedrem Pengepolitikken og utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Næringsforeningen i Trondheim. november Kapasitetsutnyttelse og produksjonsvekst BNP-vekst

Detaljer