Notat. Produksjon av stor settefisk ( gram) i lukkede anlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat. Produksjon av stor settefisk (600-800 gram) i lukkede anlegg"

Transkript

1 BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE SINTEF Fiskeri og havbruk AS Posadresse: Posboks 4762 Sluppen 7465 Trondheim Noa Produksjon av sor seefisk ( gram) i lukkede anlegg Senralbord: Telefaks: Foreaksregiser: NO MVA SAKSBEHANDLER / FORFATTER Zsol Volen GÅR TIL Knu Bongård Svein Marinsen Trude Olafsen Trond Rosen DATO GRADERING Åpen Oppsummering I løpe av prosjekperioden er de gjennomfør forsøk ved SeaLab med salvann i en pose for å undersøke effeken av høyere ehe i posen en uenfor. Ved e akuel piloanlegg vil innaksvann as fra 20 m dyp som kan resulerer vann med høyere ehe i posen en uenfor. Resulaene viser a posen blir klem sammen i overflaen med salvanne liggende på bunnen av posen. Ved evenuell skade på duken eller sans i pumpesyseme kan dee resulere i a den lukkede duk dreneres hel og klapper sammen. De ble bruk ressurser på å søke forskningsmidler høsen 2011 fra Regionale Forskningsfond (RFF)- Mid Norge i innsasområde marin sekor il e sørre prosjek med sike på uvikling av e lukke merdkonsep Uvikling av lukke merdkonsep for oppdresfisk helduk og no som lukke anlegg (HDN). Toalrammen for prosjeksøknaden var kr (ca 4,6 mill fra RFF-Mid). De ble bevilge kr fra RFF-Mid. Dee prosjeke er igangsa og løper nå. Innledning I begynnelsen av 1990 alle ble de forsøk benye helduk som lukke anlegg (1). Disse mislykes blan anne på grunn av problemer med pumpesopp eller skade på duken. De ble kjen a skade på duken under vannlinjen eller i bunnen kunne medføre drenasje av vann og a duken klappe sammen. Teoreisk kunne denne effeken skyldes, a vanne som blir pumpe opp i duken, kunne ha en høyere ehe en vanne uenfor duken, og ved sopp a de yngre vanne renner u, rask dersom de ikke gis muligheer for rask påfylling. Dee gjelder spesiel i ilfeller der vanne blir pumpe fra rund m dyp hvor vanne kan ha en høyere salholdighe og lavere emperaur en ved overflaen. Dee noae inneholder prosjekinformasjon og foreløpige resulaer som underlag for endelig prosjekrappor. SINTEF hefer ikke for innholde, og ar forbehold mo gjengivelse. 1 av 5

2 Ved nyuvikling av konsepe helduk og no som lukke anlegg vil e av fokusene være å bli sikre på a duken ikke klapper sammen på grunn av skader på duk eller pumpesysem. Vår hypoese var derfor a en oppdrespose fyl med sjøvann med høyere ehe enn omgivelse ville drenere og klappe sammen. Vi undersøke dee i e enkel laboraorieforsøk. Opprinnelig prosjek var dimensjoner u i fra søe fra Innovasjon Norge (IN), dee ble ikke oppnådd, men de ble i sede ufør arbeid på prosjeksøknad il RFF for e sørre prosjek. Denne dreiningen medføre enklere forsøk som bare skulle gjelde ehesforskjeller mellom salvann i posen og brakkvann uenfor, sam søknadsskriving. Dee er beskreve i de eerfølgende. Meoder Forsøke ble gjennomfør i en ank med diameer på 50 cm og 1 m dyp. 5 liers plaspose ble benye som modell oppdresvolum. Posen ble spen fas i en 6 ommers rør bi for å holde formen på posen i overflaen. Tanken ble fyl med ferskvann med en emperaur på 9 Cº. Plasposen ble fyl med salvann. Forskjellen på eheen mellom salvanne i posens og ferskvanne i anken ilsvare en enk siuasjon i en fjord med forskjell i eheen mellom vann fra m dyp med salholdighe med 33,5 pp salholdighe og 10 Cº emperaur (oppdresvolumes innhold) og overflae vanne under en vår siuasjon med 15 pp salholdighe og 15 Cº (omsluende vannmasser). Forsøkene ble gjennomfør med halvfull pose for å se på salvannes plassering i posen. I abell 1 og figur 1 er de forsøk illusrer effeken på eheen av sjøvann grunne emperaur og salholdighesvariasjoner. Tabell 1. Relasjon mellom emperaur (T) salholdighe (S) og ehe ( ). Dersom eheen er gi i g.cm -3 så oppgis vanligvis eheen i oseanografien som sigma-: = [(Tehe av sjøvann 1) x 1000]. 2 av 5

3 Figur 1. Tehe på sjøvann med varierende sal og emperaur. De fremgår av abellen a emperaurvariasjonen har mindre beydning på eheen enn salholdighesvariasjonene innenfor realisiske verdier for norske kysfarvann. Resulaer fra forsøkene Posen vise en klar innsnevring i oppen og al salvanne ble liggende på bunnen av posen. Under en lekkasje vil posen klappe sammen med å snevre inn oppen av posen slik a fisken vil kunne bli reng sammen i bunnen. Posen får en ballongliknende form (figur 2). Figur 2. A viser innsnevring i overflaen se ovenfra, B viser innsnevringen av posen re under overflaen, mens C viser salvanne i bunnen av posen. Ved en lekkasje med valge ehesforskjell mellom vann i posen og uenfor, vil posen klappe hel sammen poensiel med kaasrofale følger for fisken. De vil bli gjennomfør flere sudier av dreneringseffeken i RFF hovedprosjeke, der forskjellige sørrelser av punkering/rif av duken vil bli undersøk sammenligne med iden de ar før volumreduksjonen har nådd kriisk grense. Søknad om søe il HDN prosjeke De ble søk om midler fra Regionale Forskningsfond (RFF), Mid Norge i innsasområde marin sekor il e sørre prosjek med sike på uvikling av e lukke merdkonsep Uvikling av lukke merdkonsep for oppdresfisk helduk og no som lukke anlegg (HDN). Toalrammen for prosjeksøknaden var kr De ble søk om kr Den endelige bevilgningen ble på kr , der de manglende kr skulle dekke opp med skaefunn. Prosjeke skal bygges opp som e konsorium med bindende avale mellom paren. Foreløpig konsorium delagere i prosjeke er: Nekon AS/Smøla klekkeri og seefisk AS, (prosjek leder) Bongaard AS, Aqualine AS, Xylem AS, Aquasrucures AS, 3 av 5

4 Lingalaks, LifUP Akva AS, Osland Havbruk AS, Egersund Ne AS, Kobbevik og Furuholmen AS, NOFIMA, Paogen Analyse AS, SINTEF Fiskeri og havbruk AS, Andre samarbeidsparnere/innleide jeneser: Freshwaer insiue (USA), USNA (USA) FoU-prosjekes hovedmål er å uvikle e konsep for lukke anlegg for sikker produksjon av fisk baser på heldukeknologi plasser innenfor eller uenpå en radisjonell merd. Prosjeke er del inn i 5 arbeidspakker (AP): AP1: Uvikling, design og valg av eknologiske løsninger. AP2: Eablering av forskningsanlegg og karakerisering av miljøvariable. AP3: Måling og besemmelse av vannkjemi og biologiske variable i produksjonsfasen AP4: Sammensilling av erfaringer fra prakisk bruk, vurdere andre anvendelser og bruksområder, og vurdering av produksjonskosnader AP5: Adminisrasjon, arbeidsmøer, spredning av resulaer. De er bli uarbeide enn konsorium avale. Sluregnskap for prosjeke Opprinnelig prosjek var dimensjoner u i fra søe fra Innovasjon Norge (IN), dee ble ikke oppnådd, men de ble i sede ufør arbeid på prosjeksøknad il RFF for e sørre prosjek. Eerhver ble man nød il å se bor i fra IN søe. Denne dreiningen medføre enklere forsøk som bare skulle gjelde ehesforskjeller mellom salvann i posen og brakkvann uenfor, sam søknadsskriving. Oppsummering av sluregnskap er angi i abell 2. Tabell 2. Sluregnskap for AkvARENA prosjeke: Budsjee Timekosnader Direke kosnader Innkjøpe jeneser Toal Forsøk Søknad Toal Toalbudsje (inkl. egeninnsas): Ubeales i Finansiering av Toal imebidrag Dir.ugifer Toal akvarena søe prosjeke (egeninnsas) (cash) Bongaard Smøla Klekkeri og Seefisk AS akvarena TOTAL (Toal ubeal søe kan maks ugjøre 50 % av ugifene) 4 av 5

5 5 av 5

Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland

Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift Notatnr Forfatter SAMBA/01/12 Anders Løland Dato 11. januar 2012 Norsk Regnesentral Norsk Regnesentral (NR) er en privat, uavhengig stiftelse som utfører

Detaljer

MAREANO vil gi oss helt nødvendig kunnskap for en miljøvennlig. Statssekretær (MD) Heidi Sørensen. Høsten 2008. 10 MAREANO NY KUNNSKAP OM HAVOMRÅDENE

MAREANO vil gi oss helt nødvendig kunnskap for en miljøvennlig. Statssekretær (MD) Heidi Sørensen. Høsten 2008. 10 MAREANO NY KUNNSKAP OM HAVOMRÅDENE MAREANO vil gi oss helt nødvendig kunnskap for en miljøvennlig forvaltning av havområdene i framtida Statssekretær (MD) Heidi Sørensen. Høsten 2008. 10 MAREANO NY KUNNSKAP OM HAVOMRÅDENE KAPITTEL 2 MAREANO

Detaljer

Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser?

Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? LARS HÅKONSEN OG TROND ERIK LUNDER TF-notat nr. 22/2010 ISBN: 978-82-7401-377-3 ISSN: 1891-05 Innledning I dette

Detaljer

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Sammendrag Utbyggingsløsninger Statoil ønsker å studere samfunnsmessige virkninger på land av utbygging og drift av framtidig petroleumsvirksomhet

Detaljer

Håndbok for FarmSert

Håndbok for FarmSert Håndbok for FarmSer Reledning for gjennomgang og serifisering av pelsdyrgårder i henhold il pelsdyrnæringens kvaliessandard. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Åpenhe... 3 3. Drif av serifiseringssyseme...

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks

Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks Skrevet av: Martin Næs, Peter Andreas Heuch og Remi Mathisen 20. april 2012 Kontaktinformasjon.

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Hvor mye laks er det egentlig i merden?

Hvor mye laks er det egentlig i merden? Følgende tekst er å finne på trykk i Norsk Fiskeoppdrett nummer 2, 2013 som oppsummering etter arbeidet i Exactus. Hvor mye laks er det egentlig i merden? Redaktører: Erik Høy, Leif Magne Sunde og Hans

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A VNG Norge AS Postboks 720 Sentrum 4003 STAVANGER v./ Rolf Håkon Holmboe Oslo, 27.04.2015 Deres ref.: 01.15-VNG-GK-DRG-012 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/11436 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Boring

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Gang- og sykkelløsninger

Gang- og sykkelløsninger Sammendrag: sykkelløsninger Sammenligning av norske og utenlandske anbefalinger om bruksområder og utforming TØI rapport 1228/2012 Forfatter: Michael W. J. Sørensen Oslo 2012 73 sider Kravene i den norske

Detaljer

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef.

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef. SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8 Egen bolig - også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre HANNE BOGEN TORUNN KVINGE KARIN HØYLAND BJØRG ØSTNOR www.sintef.no Desember

Detaljer

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef.

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef. SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8 Egen bolig - også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre HANNE BOGEN TORUNN KVINGE KARIN HØYLAND BJØRG ØSTNOR www.sintef.no Desember

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011 EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2011 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER RESULTATER DEN LANGE VEIEN PROSESSEN INNAD I MILJØET

Detaljer

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand

Detaljer

tiden - t er i teller og nevner og kan derfor strykes mot herandre og gi formelen:

tiden - t er i teller og nevner og kan derfor strykes mot herandre og gi formelen: .5 ELEKTISK ABEID OG ELEKTISK EFFEKT 1.5 ELEKTISK ABEID OG ELEKTISK EFFEKT ABEID Ved å kombinere idligere kjene formler som..1,.1.1,.3.1 får vi en formel for arbeid som er prakisk å bruke i elekro: Formlene

Detaljer

1 HVA I ALL VERDEN HAR

1 HVA I ALL VERDEN HAR 1 HVA I ALL VERDEN HAR SKJEDD I REALFAGENE? I dette første kapitlet vil vi gå rett på sak og gi noen data om elevprestasjoner fra TIMSS-undersøkelsen i 2003. Vi vil vise hvordan norske elever presterer

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

STORE ER DE OG UTE STÅR DE. En undersøkelse om oppbevaring av store løse gjenstander ved SIKA-museene

STORE ER DE OG UTE STÅR DE. En undersøkelse om oppbevaring av store løse gjenstander ved SIKA-museene STORE ER DE OG UTE STÅR DE En undersøkelse om oppbevaring av store løse gjenstander ved SIKA-museene Utgangspunkt SIKAs medlemmer ønsket fokus på problemet med manglende magasinplass for store gjenstander.

Detaljer