Støymessige konsekvenser av landinger etter kl 23 på Sandefjord lufthavn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Støymessige konsekvenser av landinger etter kl 23 på Sandefjord lufthavn"

Transkript

1 Notat Støymessige konsekvenser av landinger etter kl 23 på Sandefjord lufthavn SINTEF IKT Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: Telefaks: Foretaksregister: NO MVA SAKSBEHANDLER / FORFATTER Idar Ludvig Nilsen Granøien BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE GÅR TIL Sandefjord lufthavn AS, v/alf Reidar Fjeld X DATO GRADERING Åpen Bakgrunn Sandefjord lufthavn AS har bedt SINTEF om å illustrere støymessige konsekvenser av at det kan bli en forskyvning av landingstidspunkt for en flytype (B ) på flyplassen som følge av at operatøren vil ha base for fly her. I første omgang gjøres dette på en forenklet måte ved at ankomster med denne flytypen forskyves til etter kl 23 i det trafikkgrunnlag som ligger til grunn for eksisterende støysonekart, jfr. rapporten SINTEF A8259 Beregning av støysoner etter T-1442 for Sandefjord lufthavn Torp av oktober Dette notat beskriver kort hvordan beregninger gjennomføres når henholdsvis 2 eller 6 slike fly overnatter på flyplassen, og hvilke utslag dette gjør på støysonene for prognosesituasjonen, som i den opprinnelige beregning var satt til Endringene som beskrives her er uten betydning i forhold til forurensningsforskriften så lenge trafikkmengden ikke endres, slik at det fortsatt ikke er indikasjoner på at det er behov for støyreduserende tiltak på boliger rundt flyplassen. Dette notatet inneholder prosjektinformasjon og foreløpige resultater som underlag for endelig prosjektrapport. 1 av 5 SINTEF hefter ikke for innholdet, og tar forbehold mot gjengivelse.

2 1 Beregningsmetode og grunnlag Utgangspunktet for en beregning etter retningslinje T-1442 er ett helt års statistikk for trafikken ved flyplassen. Denne statistikken er identisk med den logg som føres av flygeledertjenesten for ankomster og avganger på flyplassen, hvor flytyper, destinasjoner og tid for landing eller avgang er notert. Grunnlaget for undersøkelsen for Sandefjord lufthavn var året 2007 og en prognose fremskrevet for Prognosen tok hensyn til forventet konkurranse fra Rygge og tap av trafikk som følge av dette, men med en svak vekst fra neste år. Dette resulterte i at totaltrafikken var forventet ned med ca 7.5 % fra 2007 fram til prognoseåret. Bestemmelsene i T-1442 sier at den verste situasjon av dagens situasjon og prognosen skal legges til grunn for det støysonekart som kommunene skal benytte i sine planer. I rapporten fra 2008 var det derfor situasjonen i 2007 som bestemte støysonekartet. Ved undersøkelsen som gjøres i denne omgang er det imidlertid tatt utgangspunkt i prognosesituasjonen, fordi trafikkutviklingen i stor grad har fulgt det man forutså og fordi det her utredes en mulig fremtidig situasjon. En forutsetning for denne undersøkelsen er gitt av oppdragsgiver, nemlig at de sene landingene (etter kl 23) ikke medfører økt trafikk, dvs. at man her får en forskyvning av trafikken i stedet. Antallet landinger med B holdes med andre ord konstant, men tidspunkt for landing settes til etter kl 23. Det undersøkes to alternativer hvor henholdsvis 2 eller 6 slike fly kommer sent inn og blir stående til morgenen etter, med avgang kl 07 eller senere. Videre antas det at dette skjer 6 ganger pr uke og 50 uker i året, slik at det totalt på årsbasis er henholdsvis 600 og 1800 landinger med denne flytypen etter kl 23. Rent metodisk gjøres dette ved å manipulere den statistikk som ligger til grunn for undersøkelsen slik at 600, respektive 1800 landinger med loggførte tidspunkt før kl 23 flyttes til et tidspunkt etter kl 23. Det er de tidspunktene i loggen som ligger nærmest kl 23 som flyttes først i undersøkelsen, slik at for alternativet med 2 overnattinger vil det være landinger som fant sted fra ca kl 21 i 2007 som flyttes til etter kl 23. For alternativet med 6 landinger etter kl 23 flyttes all kveldstrafikk (landinger)pluss noen ankomster mellom kl 17 og 18. Alle disse endringer gjøres kun for den angjeldende flytypen, B Beregningsresultater Retningslinje T-1442 angir to støysoner, rød sone med høyeste støynivå og gul sone med et mere moderat støynivå. Bestemmelsen knyttet til støysonene kan grovt sett sies som at det i rød sone ikke skal forekomme bebyggelse med støyfølsomt bruksområde, mens slike kan etableres i gul sone under gitte forutsetninger som sikrer blant annet tilfredsstillende nivå inne i bygningene. Resultatene fra beregningene presenteres i form av støykoter med støysonekartet for prognosesituasjonen som bakgrunn. Kartbakgrunnen er justert, slik at dyrket merk er hvit, for bedre å synliggjøre gul støysone. I tillegg til figurene er det vist i tabells form den endring i areal innenfor støysonene som er beregnet. 2 av 5

3 Figur 2-1 Støykoter for 2 sene kveldslandinger sammenlignet med støysoner for prognosen M 1: av 5

4 Figur 2-2 Støykoter for 6 sene kveldslandinger sammenlignet med støysoner for prognosen M 1: Areal km 2 Støysone (+2) 2017(+6) Gul 13,44 12,64 14,07 15,41 Rød , ,82 4 av 5

5 3 Diskusjon av resultater Enheten for støysonene er DNEL, dag-kveld-natt-nivå, som vektlegger hendelser på natt med en faktor 10 i forhold til dagtid og kveld med en faktor 3.16 i forhold til dagtid. Dagperioden regnes fra kl 07 til kl 19, kveld fra 19 til 23 og natt fra 23 til 07. Økningen i støysonene er derfor en direkte konsekvens av at noe trafikk flyttes fra kveld til natt perioden (delvis fra dagperioden for det siste alternativet). Den totale støy er med andre ord den samme, men i og med at tidspunktene endres vektes den sterkere. I beregningene er det ikke foretatt endringer i tidspunktene for avganger. Det medfører en usikkerhet i resultatene. Dersom man antar at det er ankomster tidligere på kvelden som forskyves, betyr det at antall avganger på kveldstid reduseres. Det vil igjen med føre at beregningene overestimerer støy fra avganger siden disse vektes med faktoren Det er også en usikkerhet knyttet til at det er landinger på kveld som er forskjøvet til nattperioden. Det er grunn til å tro at det fortsatt vil være en andel landinger med tilhørende avganger i kveldsperioden. Denne usikkerheten trekker i motsatt retning av hva som er diskutert over. Det er grunn til å anta at det vil bli en forskyvning av trafikken som er mer komplisert enn hva som er modellert og det er vanskelig å anslå hvor stor usikkerhet dette medfører før man ser det endelige flyprogram. Resultatene vil være avhengig av hele omstruktureringen. SINEF vil derfor anbefale at støysonekartene oppdateres dersom de foreslåtte endringene blir en realitet basert på ny trafikkmiks eller en mer detaljert ruteplan. 5 av 5

Rapport. Flystøysoner på Stord Lufthamn Sørstokken med offshore helikoptertrafikk

Rapport. Flystøysoner på Stord Lufthamn Sørstokken med offshore helikoptertrafikk - Åpen Rapport Flystøysoner på Stord Lufthamn Sørstokken med offshore helikoptertrafikk Støysoner etter T-1442/2012 ved en eventuell base for Nordsjøhelikopter Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien

Detaljer

Rapport. Støysoner etter T-1442/2012 for Ski flyplass. Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien Femke Berre Gelderblom. SINTEF IKT Akustikk 2014-03-03

Rapport. Støysoner etter T-1442/2012 for Ski flyplass. Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien Femke Berre Gelderblom. SINTEF IKT Akustikk 2014-03-03 - Åpen Rapport Støysoner etter T-1442/2012 for Ski flyplass Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien Femke Berre Gelderblom Foto: Follo Flyklubb/Driftshåndbok-ENSI SINTEF IKT Akustikk 2014-03-03 Historikk

Detaljer

Rapport. Reguleringsplan med konsekvensutredning for GSV grensestasjon nord. Støy fra helikopteraktivitet. Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien

Rapport. Reguleringsplan med konsekvensutredning for GSV grensestasjon nord. Støy fra helikopteraktivitet. Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien - Åpen Rapport Reguleringsplan med konsekvensutredning for GSV grensestasjon nord Støy fra helikopteraktivitet Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien Foto: Multiconsult AS SINTEF IKT Akustikk 2013-01-30

Detaljer

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY FRABENE AS Støyberegning Bergli Nord OPPDRAGSNUMMER 13449001 BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY OPPDRAGSGIVER: FRABENE AS OSL AKUSTIKK FRABENE AS UTARBEIDET AV: HÅKON EIVIND

Detaljer

Rapport. Hammerfest lufthavn Grøtnes. Støyberegninger. Forfatter Idar Ludvig Nilsen Granøien. SINTEF IKT Akustikk 2012-12-06. SINTEF A23724 - Åpen

Rapport. Hammerfest lufthavn Grøtnes. Støyberegninger. Forfatter Idar Ludvig Nilsen Granøien. SINTEF IKT Akustikk 2012-12-06. SINTEF A23724 - Åpen - Åpen Rapport Hammerfest lufthavn Grøtnes Støyberegninger Forfatter Idar Ludvig Nilsen Granøien Modellbilde: NSW /AV SINTEF IKT Akustikk 2012-12-06 Historikk DATO SBESKRIVELSE 1.0 2012-11-16 Første utkast

Detaljer

1 Innledning... 1 2 Forutsetninger og metode... 2 3 Regelverk... 4 4 Beregninger og vurderinger... 6

1 Innledning... 1 2 Forutsetninger og metode... 2 3 Regelverk... 4 4 Beregninger og vurderinger... 6 Oppdragsgiver: Øye Bygg Oppdrag: 526466 Støyvurdering for Øverås, Bøveien 3 Del: Dato: 2011-01-20 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØYVURDERING FOR ØVERÅS, BØVEIEN 3 INNHOLD

Detaljer

FORFATTER(E) Idar Ludvig Nilsen Granøien OPPDRAGSGIVER(E) Forsvarets bygningstjeneste

FORFATTER(E) Idar Ludvig Nilsen Granøien OPPDRAGSGIVER(E) Forsvarets bygningstjeneste SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Tele og data Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse Trondheim: O.S. Bragstads plass, Gløshaugen Besøksadresse Oslo: Forskningsveien 1 Telefon: 73 59 30 00 Telefaks: 73 59

Detaljer

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra:

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Oppdragsgiver: Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Morten Lysheim, Stokke kommune Alf Haukeland REVISJON AV KAPITTEL 3.2 STØY

Detaljer

STRATEGISK KONSEKVENS- UTREDNING LOKALISERING AV NYE KAMPFLY

STRATEGISK KONSEKVENS- UTREDNING LOKALISERING AV NYE KAMPFLY STRATEGISK KONSEKVENS- UTREDNING Delutredning støy, landskap, naturmiljø, kulturminner og kulturmiljøer samt reindrift (støy) LOKALISERING AV NYE KAMPFLY Dato: 04.10.2011 Forsvarsbygg Eiendom Postboks

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING Oppdragsgiver Byggfirma Jørn Hanssen AS Rapporttype Støyutredning 2013-7-31 LYNGSVINGEN STØYUTREDNING 2 (14) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 6131011 Oppdragsnavn: Lyngsvingen Dokument nr.: C-rap-001 Filnavn:

Detaljer

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014 RAPPORT Åsdalen - Reguleringsplan Kunde: Aukra kommune v/ Kjell Lode Sammendrag: Det tiltenkte området for tjenesteyting ligger i gul støysone for veitrafikkstøy fra Fv215. For at grenseverdiene skal bli

Detaljer

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 INNHOLD SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE STØYGRENSER... 4 2.1 ANBEFALTE STØYGRENSER I T-1442... 4 2.2 VEILEDER TA 2115... 5 2.2.1 Forholdet til ny og gammel bebyggelse... 5 2.2.2 Utbedring av

Detaljer

Oversendelse - søknad om fornyelse og endring av konsesjon for Moss lufthavn, Rygge

Oversendelse - søknad om fornyelse og endring av konsesjon for Moss lufthavn, Rygge Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: 98261644 Vår dato: 24. oktober 2013 Vår referanse: 200900625-98/602/SHA Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING Oppdragsgiver Byggtec Entreprenør AS Rapporttype Støyutredning 2014-4-25 LYNGSVINGEN STØYUTREDNING 2 (14) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 6131011 Oppdragsnavn: Lyngsvingen Dokument nr.: C-rap-001 Filnavn: C-rap-001

Detaljer

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18 SINTEF Materialer og kjemi Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Notat Sammenlikning mellom målt og modellert strøm ved Svaleskjær Sentralbord: Telefaks: 73597043 Foretaksregister: SAKSBEHANDLER

Detaljer

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen Dato Referanse Notat 30.05.2015 12/01558-61 Saksbehandler Høringsnotat Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen 10. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Sammendrag...

Detaljer

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS STANSA AS Områderegulering Stansefabrikken Støy 33827001 OMRÅDEREGULERING STØY 06.06.2014 OSL AKUSTIKK STANSA AS GAUTE VARTDAL PETTER H. ERIKSEN TORE SANDBAKK (SIDEMANNSKONTROLL) repo001.docx 2012-03-2914

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Endelig rapport Januar 2008 COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02 694 wwwcowino Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim-

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012. Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012. Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER TF-notat nr. 15/2011 TF-notat Tittel: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 TF-notat nr: 15/2011 -

Detaljer

Namsos Lufthavn - Vurdering av rutetilbud

Namsos Lufthavn - Vurdering av rutetilbud Namsos Lufthavn - Vurdering av rutetilbud Foto: Oddmund Wold, Asplan Viak Bjørn T. Grøttheim Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2013 Tittel : Forfatter : Arbeidsnotat : 2013:10 Prosjektnummer

Detaljer

Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager. Trond Erik Lunder

Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager. Trond Erik Lunder Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager Trond Erik Lunder TF-notat nr. 51/2011 TF-notat Tittel: Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal

Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal Tid: fredag 14.august kl.10.00 13.00 Sted: Namsos lufthavn Sakliste: 1. «Lufthavnstruktur» - høring 2. Anbudsopplegg for regionale ruter i Nord-Norge rapport

Detaljer