Slam - felles utfordring alternative løsninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slam - felles utfordring alternative løsninger"

Transkript

1 Slam - felles utfordring alternative løsninger akvaarena årsmøte 18. Oktober Stjørdal Trond W. Rosten SINTEF Fiskeri og havbruk Trondheim 1

2 2

3 3

4 Global perspektiv Carbon footprint Art Sild og makrell Laks Svin Biff CO 2 pr kg: 1.0 kg 2.5 kg 5.9 kg 30 kg Kilde: Carbon footprint and energy use of Norwegian seafood products. - SINTEF Fiskeri og havbruk, NTNU and SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik i Sverige)

5 5

6 N P C Eutrofi i sjøvann Eutrofi i ferskvann Respirasjon/Forråtnelse / Eutrofi 6

7 Fra fôr til slam 1 kg fôr 1,5 2 liter slam med 10 % TS Eller ca 0,13 g TS/kg fôr Smoltproduksjonen i 2010* (tonn): slam 7

8 KRAV Krav til rensing av avløp i henhold til krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større bebyggelser (Forskrift nr 931, 2004) definerer rensegrad i forhold til (a) primærrensing og (b) sekundærrensing. Settefiskanlegg pålegges rensing i henhold til krav i (a), men noen har blitt bedt om å vurdere mulighetene for å tilfredsstille krav i (b). Primærrensing : En renseprosess der både BOF5 mengden i avløpsvannet redusert med minst 20 % av det som blir tilført renseanlegget eller ikke overskrider 40 mg O 2 /liter og SS-mengden i avløpsvannet reduseret med minst 50 % av det som tilføres renseanlegget, eller ikke overskrider 60 mg/l ved utslipp. Sekundærrensing: En renseprosess der både BOF5 mengden i avløpsvannet reduseres med minst 70 % av det som blir tilført renseanlegget eller ikke overskrider 25 mg O 2 /liter Og Fosforfjerning: En renseprosess der fosformengden i avløpsvannet reduseres med minst 90 % av det som blir tilført renseanlegget. Nitrogenfjerning: En renseprosess der nitrogenmengden i avløpsvannet reduseres med minst 70 % av det som blir tilført renseanlegget. 8

9 Hva brukes primærrensing til? Kilde : prof. Hallvar Ødegård, NTNU OVERSIKT OVER RENSEMETODER OG RENSEEFFEKTER Primærrensing SS BOF5 ToT P Tot N % % % % Mekanisk FB S Sekundærrensing Kjemisk FB S F S Biologisk FB S BR S Tertiærrensing Biol/kjem. FB S BF F S m/p-fjerning Biol/kjem. FB DN-BF N-BF DN-BF F S m/p+n-fjerning

10 Utløpskonsentrasjon, mg SS/l Utløpskonsentrasjon, mg BOF/l Primærrensekravet Kilde : prof. Hallvar Ødegård, NTNU Renseprosess Maks. konsentrasjon Minste %-reduksjon Primærrensing 1), 2), 3) BOF 5 : 40 mg/l SS : 60 mg/l 20 % 50 % 1) Maks 3(2) av 24(12) prøver kan være dårligere enn kravet [87,5 (83,3) % innenfor] 2) Kons.- eller %-kravet for både BOF og KOF må oppfylles) 3) Ingen enkeltprøver tillates å overstige 100% av kravverdien mht BOF eller KOF Innløpskonsentrasjon, mg SS/l Innløpskonsentrasjon, mg BOF/l

11 RAS vs Gjennomstrømming 11

12 Eksempel : Alternativer for slamhåndtering ved settefiskanleggene. Råslam Lager Transport Råslam Lager avvanning Transport Råslam Slam- Lager behandling Lager Transport = Luktfjerning = Rejektvann

13 To alternative produkter Slam % TS Partikkelholdig avløpsvann Pulver/ Pellet > 90 % TS 13

14 Rensing av avløp fra settefiskanlegg det "normale" opplegget. Primær-rensefilter, f.eks. mikrosiler Spyleslam 0,1 1 % TS Slamfortykking f.eks. båndsil Fortykket slam % TS Foto: Morten Lund

15 Foto: Morten Lund

16 Hva finnes der ute? Kilde : Huber technology 16

17 Look to Chile? Kilde : HydroGést 17

18 Slamtørke anlegg varm luft Kilde : Oddvar, Tornes, IVAR

19 Kilde : Jostein Andersen, Rambøll

20 Eksempel på slambehandlingsanlegg - Straumen Kilde : Jostein Andersen, Rambøll

21 Recap Norge i særstilling P mangel i verden viktigste argument (lite å gjøre med N) Nye utslippskrav (for hvem?) kg slam fra settefisk (hva med lukket anlegg i sjø?) Forskjell RAS vs Gjennomstrømming Filtereffektivitet varierer To alternativer - slam med TS % + transport til biogass og spredning (logistikk løsning) - tørt pulver v/ avvanning og bioreaktor (kunde?) En verden av teknologi 21

22 Bakgrunn i forprosjektrapport: Håndtering av slam fra rensing av avløp i settefiskanlegg 22

23 Nytt slamprosjekt Fakta : Initiativ fra oppdrettere, akvaarena, NCE Aquaculture Oppstart : NÅ! Budsjett : ca 730' eksterne Finans : 300 IN 350 fra oppdretterne, 80' NCE Foreløpig deltagere: : Åsen settefisk AS m/ datter, Flatanger Settefisk AS, Lerøy Midnor AS, Marine Harvest AS, Mainstream AS, Lingalaks AS, Sundsfjord Smolt, Nova Sea, Sævareid Fiskeanlegg, Smolten AS, Salmar farming, Smøla Klekkeri og Settefisk AS Midt-Norsk Havbruk AS, Sinkaberg Hansen. 23

24 Hovedmål : Å komme frem til en overordnet design på prosess for lokal slambehandling på norske settefiskanlegg Avgrensning : Prosjektet avgrenses i første omgang til å omfatte søk etter metoder og systemer for behandling av slam lokalt på settefiskanlegg fra avvanning etter silduk/slamfelling, via konsentrering til % TS, alternativt tørking til pulver eller pellet og avhending til mottaker/kunde. Prosjektet omfatter ikke systemer for fangst av suspendert stoff på karnivå eller løsninger for behandling av slam etter at dette er avhendet, utover søk etter partnere for å ta i mot prosessproduktet. Metoder: Søk etter aktuelle selskap og metoder i Europa og USA, erfaringsutveksling mellom selskap, konferanse med tilhørende utgivelse av konferanse proceedings, aktivt styre, studieturer, definisjon av innovasjons- og eller forskningsbehov, søknadsskriving. 24

25 Målsettingen søkes oppnås gjennom arbeid med 5 delmål; 1. Definisjon av prosesstrinn 2. Oversikt over aktuelle teknologier og potensielle leverandører/partnere 3. Erfaringsutvekslings mellom industriaktørene 4. Konferanse/Workshop for inviterte leverandør partnere 5. Videreføring av prosjekt(er) rundt den mest lovende prosessløsningen 25

26 Organisering Styre leder - Morten Lund (Åsen og Flatanger SF) Styremedlem 1 Anders Fjellheim (Marine Harvest) Styremedlem 2 Karl Kristan Aag (Salmar) Styremedlem 3 Klemet Steen (Lerøy Midnor) Styremedlem 4 - Philip van Dijk (Mainstream) Styremedlem 5 - Anders Wold (Smolten) Knut Hjelt - FHL (observatørplass i styret) 26

27 Oppsummering - slamprosjekt Kick-off 9. oktober 2012 (styremøte) AP 1 Definisjon av prosesstrinn AP 4 Konferanse/Workshop for inviterte partnere AP 2 Oversikt over aktuelle teknologier og potensielle leverandører/partnere AP 5 Videreføring av prosjekt(er) rundt den mest lovende AP 3 Erfaringsutveksling mellom industriaktørene 27

28 Ønske om å delta kontakt: Takk for oppmerksomheten!

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget November 2008 Utarbeidet av: Erik Johannessen, Siv.ing, MSCE, COWI AS Lillian Ovell, Ing., MBA, COWI AS Arild Schanke Eikum, Ph.D,

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann Utført av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold En forstudie Biogass Østfold 2015, 25. feb. 2014 Per Even Vidnes Muligheter for økt produksjon av

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret

Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret Arne Kittelsen*, Trond Rosten**, Yngve Ulgenes***, John Rune Selvik** & Henriette Alne* * AKVAFORSK, ** NIVA,***SINTEF

Detaljer

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt Utvikling av biogass i Norge Forprosjekt Avfall Norge-Rapport nr 3/2010 Rapport nr: 3/2010 Dato: 03.06.10 Revidert: Rev. dato: Distribusjon: ISSN: ISBN: Fri 82-8035-083-7 Tittel: Utvikling av biogass i

Detaljer

Gladlaks er god laks. fiskeri og havbruk. Motvirke lakselus: Ved å rengjøre merdene kommer leppefiskene inn til laksen og spiser lakselus.

Gladlaks er god laks. fiskeri og havbruk. Motvirke lakselus: Ved å rengjøre merdene kommer leppefiskene inn til laksen og spiser lakselus. DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet Nr. 8 januar 14 fiskeri og havbruk Les om Elisabeth Aspaker Vekstpotensialet i marin næring gir grunn til stor optimisme 3 tips fra bransjen matrevolusjon

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Regelverksendringer som krever utvikling av nye miljøteknologier

Regelverksendringer som krever utvikling av nye miljøteknologier RAPPORT Regelverksendringer som krever utvikling av nye miljøteknologier MENON-PUBLIKASJON NR. 43/2012 Desember 2012 Av Anne Espelien og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode og forskningsdesign...

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Objektiv uttesting og dokumentasjon av havbruksteknologi behov og muligheter

Objektiv uttesting og dokumentasjon av havbruksteknologi behov og muligheter Objektiv uttesting og dokumentasjon av havbruksteknologi behov og muligheter Bakgrunn og motivasjon Hirtshals 13.nov. 2007 Leif Magne Sunde / Knut Gunnes / Erik Høy 1 Bakgrunn Norske havbruksaktører: ledende

Detaljer

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Rapport 27/2010 Utgitt september 2010 Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Nofima er et

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering

Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering Dokument 3:14 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. desember 2009 med endringer av 09.02.2012, med hjemmel

Detaljer

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø TA-1996/23 Innhold 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Generelle kommentarer. 5 2. Status for utslipp av olje, kjemikalier og naturlig forekommende

Detaljer

VÅR FELLES OPPSKRIFT FOR SUKSESS. Naturens egen ingrediens for god fiskehelse og kvalitet PRODUS AQUA AS

VÅR FELLES OPPSKRIFT FOR SUKSESS. Naturens egen ingrediens for god fiskehelse og kvalitet PRODUS AQUA AS VÅR FELLES OPPSKRIFT FOR SUKSESS Naturens egen ingrediens for god fiskehelse og kvalitet PRODUS AQUA AS Forbedret tarmfunksjon Forsterker slimproduksjonen Forbedrer immunforsvaret og motstandsevnen mot

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

Samarbeid om økt bruk av avløpsslam

Samarbeid om økt bruk av avløpsslam Samarbeid om økt bruk av avløpsslam på grøntarealer Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 05-006 Prosjekt nr: O-04037 Prosjektleder: Siv.ing. Kjell Terje Nedland, Aquateam Medarbeidere:

Detaljer

NFR-OPP: Optimalisert Postsmolt-Produksjon

NFR-OPP: Optimalisert Postsmolt-Produksjon Hauge Akva NFR-OPP: Optimalisert Postsmolt-Produksjon (NFR 217502/E40) FHFs Havbrukssamling 23-24 sept. 2014 Postsmolt & semi-lukket 30.09.2014 1 Bakgrunn for NFR-OPP Mulig løsning på flere av utfordringene

Detaljer

Statusgjennomgang Mat og miljø

Statusgjennomgang Mat og miljø Forfattere: Hanne Møller og Erik Svanes OR.23.09 Navn ISBN: 978-82-7520-615-0 ISBN: 82-7520-615-4 82-7520-615-4 Navn Statusgjennomgang Statusgjennomgang Rapportnr.: OR.23.09 ISBN nr.: 978-82-7520-615-0

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Rensefisk nytt. Mange nye rensefisk-produsenter. Nyhetsbrev Nr. 7 7. Juli 2014 FHF-prosjekt 900955

Rensefisk nytt. Mange nye rensefisk-produsenter. Nyhetsbrev Nr. 7 7. Juli 2014 FHF-prosjekt 900955 Nyhetsbrev Nr. 7 7. Juli 2014 FHF-prosjekt 900955 Rensefisk nytt Illustrasjon: Marine Harvest Mange nye rensefisk-produsenter Næringen trenger sikker tilgang på mengder med rensefisk, året rundt. Mange

Detaljer

MER MAT FRA HAVET - PÅ EN BÆREKRAFTIG MÅTE

MER MAT FRA HAVET - PÅ EN BÆREKRAFTIG MÅTE MER MAT FRA HAVET - PÅ EN BÆREKRAFTIG MÅTE DEN BLÅ MATREVOLUSJON LITTERATURHUSET, OSLO 27.JAN 2015 Foto: Worshiphousemedia.com Solveig van Nes LEDER HAVBRUK Hvorfor dyrke havet? Hvordan viktige bærekraftsindikatorer

Detaljer

Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side. Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS

Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side. Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS AMS og Smart Grid bakgrunn og overordnede betraktninger EU 2020 20% Fornybar Energi 20% Energieffektivisering

Detaljer