SNO. r-oroav FYLKESF0REREN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. r-oroav FYLKESF0REREN:"

Transkript

1 Stftesen norsk Okkupasjonshstore 2014 kkjt' t nm:r k:j'jfyrar c!t'' ;1a :U:\\'\' T:-;!\ot.'t ~! rkk.' \''';\ p. m~'' t':: 0U kr. :\:\1' dv ~. d j.h.\)':;"!.n~ "k!' 1:.q~:":.1~.~ :\\' ~~S :-;t:t!\'!) ~t' {t ~;\::;Jt ~(1111 J:\' r\'\' \'\:1:1!:-;k'!'.! :-: g\' t1!'vk ~. up' t!() k' :'1.dh'd.";) :''!" L;.;sL.:.>H 1 LLb::-LLJt.:! \ b( t11~.~!tjd;l't!l1l! '".j '":-:::-.:-J":...:th::';';:"''n._" 1.. u.' t':"" ~:\\J'"'j' :::'-_' r'!;... '111..~..;.; ' : ':.- :"1 ' :1.1 ~ j ~1\)t\'': V :.\'dd~ U; J r.-lu d:;d~ ::;...;1'1 )::tn:s ;' :~..;-" ;...!'.. k ~1'\): L'!'~~J\'n\.~... -1' \.. L:1.:\'.;~P' {)...: ;;: ::jk' n UDS T 1\ 1\ \!'stn:hso\'c''s1:'g p;':; vks :J dt~ (Jj1j~ sn;.:!'hh' sm e:' 'n1h' sok ad:-;s(jen:\'t. :'<'1:nua nl :-:-.'';\ (kh' ]:\T'..:\ k )1.'1)(1 a v sk ):: ' (\'~1 (J ' ':-':~ (. \ ;1 t tk s':~.!' \'1.'11 L ;~. 1"11 k:. L J.:.':;ns~:q. 11m h. 11\11... ('11(1111:.: :.\... t!'a!('r. :--:":.kn:\'! Lt t.. r :1: ""!'.1. t j 1 ':~'d.';":! P!1 (Jn: tj~k\:t 1\1 1.";::d:-;vtJ:t! :!\' hus St'; :ad.'\.' 1'11 (Jrd(! an) H'!:';\" ~\;d :-:k)'\'.. :~..;t 11.1 ~J.;. :!. L1St~\. tt \'.k t Y.k:11 t'!:h r\!' scl]n 1.; :1\' k!<rt':j'~ ~. ~.)kl!tk1 ';"::r ''..:. 11~1:-;'!11!da :-:~\111a :k :-;nkn:dv' f\ r::h u S:"uk n~ ~:s:'md: - \. r \'" \ ~ :f; d:..' ' (t: ;-'~'Jt 1 t p t dt' r ~ :"\'n ska ::;.1:1 J\'\'!" h~.'t sd];! opp t t So"at! arft'jt'nfvt. Sok:- ~n 1 :; ;Jt-.. ~;J Saksregster. ;) ~ ~ J" ~. ~:) dene :! at" kje "enda~ nn ct [er hort C'n 1"01' cn. Det kan kkje SCH!;t.' ()\'\.'~ ;) soknnde' fra rtokon \{(\rnr. ~d~'1 dette er nkjc sagt '! kr ma~' so\;<nnucr uet br ~{J1 k!; :-;d:s. '~ Oa rekna med ~. m:n.~...' :-;oknadr a departementet cd U' ]P\'\'ga som t'1' bare kan octum: 'e:. mndre part a... de. t )'!".m har Eokt for utan ~ fu tskcjt kan mrd:1 Reg pa nytt. men m. sa "a [da ;1\ 1\. saknad. 01{OtJ. 1\: 11\t:)g('t11<1.-St'1'1;":'.. t n tk. :t 11\:1 '' O';t'JJ:1!L-U'! ;11\:-.\ ;11'11"; tr? \';';((\Jt):q''11 t u'\ v )..; '( J!'!... "Yo.;' ~:--;..u!.;n.h''- -". 1f\tt';... '!' \1'" 1.g ' 11us;"' y:-. te'on 'J''yhS:t'\''...:addv!);q :.;1';1")\ Vb'' ):o\'uut" 1' H.ad h'yl..'s' <1\ {:!(t a~'s'' :t <1:;1:-:'' ;t\' mak;c ':\h.;t~g ' L'"...ng 1::[ ~:';';!J'H' t: ~ ( q'. :j :\d''.~~~'!'j ;\T:qT~'_ r :\1!JC:::'n:!:-.... V. ;\\ ttvrt ;) \~~: '~~..~'\~;.:;~tc: '~;~"1 " ' ':-'." " '; ': (d:-.j!: \.'rson:d';u\~q ~'s ' J-\'1 ]:.;t' ' 1'1'1'-111\:11 \J11:t-ng. n:\'n_ :L''. :';;' ('':-:;n;:-;.\~j'j: :..: PL''J!'rJg :"'~ nnftrng t;.\ t n 1"'::( ) J~{'a' S'ykn1g:1' E.;s(SJ( 1 PCj'~abJ'. S;'J(.''' H\'' ~k'';j~ H'dJ'::;? :Lt'hJt.1S:1' J\n~L'tt_'ser T'yg<k;;1sse' H.a:-joncrngsko't t Fon.;jemrwrnc KampuJ'gansasjrJnen Saarb'tL' Jeom )\gfj (jr p'n;()narj'' Ansd..'svr a\'.; \'nne' <)\!\e (tg stat Fra1wtc pa!a.l:jot'nt.: ;\1o p;tn'- (;"'; btjd:-;jd~rurs:~: Lrtr: t1'l(!~cne K'Ja'dt!fresngt>n..' naphj't'' Lg-~1pn pa!:anuat d..' n'f.moepancr...." 37 'H ~ 2S ;JO :\6. 67 H ;j~ 6 ~ 1 21 :2U 6d 76 S!) /'. ';\s.-;bd' F.tdd 1 ::;)djs!';() t 11\'\ 1.;:11\ (' yt' pa \ 1{.d... ~ U\''r[ng :\ '\;s :1~~JU('\' L'f'J:tu "~ :\:--..\..'\;:'K _"\..;t F. th.... hrdtu nu. ''''.. H. 1:\ ;;1 tu j6 :::1 :W. '1;) [Forts.) [1 jg H.. t~ :w :)\.1 :O 3U JS GU ~6 61 'U 'S. ~7 15 :: '. 16. ~. :\ Ds'phn Forhud!\ot off'n1g dnh.... f'arf(j! (;'d:1tng ang-. SS Rkso!'g~j'S myndghet og at'bl'1<1so!11'ad~.. ~a{:;()!1'\dc [or!\'s\: ge 1>'obk"'!' n\' {.'nd'ng o)..; tt'hg- t ~t1'1[f fo' R\'arthnndc Lo 11\ f"d'>d 1\o "j."."" fr" Lov O Jfd :q.';h!1h: a\' hjepemder ved straffbare Jandngcr:tv fntc ('e' statsfendtg art Fam'u<!t-'Od t frvgc Panscrg'cnndcr'a ''gn'n :\'nrge... " Mdkr().. ~ o\' om ttat< t oppretthodese av 1'0 ~ on[en )trg'sd L)" om 'ndrngc' den mært:! srnffeov FOR' NASJOt'~AL SAMLNGS TLLTSMENN TELEMARK F BRU AR 19~-. - NR. 2' FORTROLG. - kun fo'r ttsmenn. r-oroav FYLKESF0REREN: Samfundsforbrytere bekager v/ da deres dårge arveegenskaper. er skyd. reres handnger. \. JøSSngene forakter yl da de med overegg motarbeder vårt ands nyres ng og germanernes frdomskamp. Men de foraktegste av ae er de frafane som har medt 'seg ~t av NS. De.tråkker bevsst på' vår hegste overbevsnng. Den overbevsnng som vår ungdom no kjemper og (aer for. () 3. ÅRGAN' 1. \

2 Stftesen norsk Okkupasjonshstore 2014 O mejhod a\' 10-\" av 12. m:1r~ HH2 h:r r\h'~r'1\ ~g ~nsh'rpn' ~jktt~'n r:sa~t Fyk.'sforC'rt('s stng og myndg! 1. 'L grunnag h('~:\' f;stvggl'!-) 1;1 g fur ' r.tt '!- " pga\'c- og mynjghdsmr;u/. ' \a'. :..'\~fn n h "t~ o~ 1ynd~H t... :1gfnn' n 'n. ('r F~'k('sf\r('r('ns U\'"rstc J"c}''S'nt:t \" Jk(mm<:d' ag!o'n'ad~ d. ; 2..ngfor'n'n cr unj('r tsynsmanntns ()\' ro!'syn Jn:k: untk"onjnd Fr1k'sfnn:H'n eg ansvarg ke o\'erfor ham. 3 Lagr"rC'n' h:tr d<'1 o\"(:'ste mp f. dgb<:t nw 1:gsmr;ukt 0\'(:1' ue krv;j'''ndc partr~:!s;s.1"11 r og kan g.d\(' artr~:!:-';sj"'r 1~ ro!'n a;::sfmradd d kt'.df(' nh'd h'nsyn t Jens (t:'k : an\'('fks : ng jnns:1t~. Fykesfo'c:n'n um"'r gj'n1 f m sp agfon:r sn U\':'st!'!'ftbk' kon rrj mt:d ae 1:t~~rnrad's fjff. rnyndrf.tt-r Lag: )!..) n :-;k:t1 arh'd.' no~:('!tc k"nta1->t med st(.:1s (Jrdfon'r S(Jn ('f kjnr:j"'ffr\'at~ h nngens. O\'(:fst<.: sjo:f. fnrcn:n t 'ust fo;..;ud : (J!\ga\'(:r j s:mho\'(: med d' ands:ngr_'r som br gtt a-.' Fykf:sft;rer<:n 'f.'r/cg' Månedens paroe: BUDSTKKA Mot' ysere' tder. Nr 2. f Nr. 2. t> BUDSTKKA V~ 111 tdv/~ bnt :-k(~sarb( da. t dete sk-ttt og.oyfe ""'ror!:. r:" TE':'m:rk. Et-r pan n Mku~ staber der h.: forhodene t"t'r d' d~ :-.~f pakb'!" ( \'t'ra!t :-kjg:- det. t.forde for gruppeorgansa ORG t\ N SASJON ~ \ sjonen. så cr: ettc byt'' 1f1:1 :tj d:~tu... a '/' kj! kke gjort ftjrd :-;!Y: a!' hy;kr ;t :-.kfjgarj'jara~ "at. han men... 'at tssc stab('r <..'r L '!;..:~ hy'" ~"j<'r" kr h'\' unodveod~e. 'de har nok ~n!){'rt:t nstroks nr. '/H. H!' gj"rt dd ~!k at agsjf(jp. edararw p'\' d!! u 'tkk!!t t tt r.' t'ge"e en fut utbygget or~ansa T Fyk~{)r~an~a.j(Jn~"(c'r('n. sju". _~ r\d.. "et er run han :Lt~'r st. ~.J\n t!" :'J.;k; sk'~:-;tr Kor t gjure partorgansasjonen ~rup)cor~n~'jonenr!<ta \'kt~ at d;1 ;111" J~'gd:1 ~; drekth' MOn} mug h( ~tcmmer han nu r{)r1a.n~( r dd!<oka ~j~ HOm ~;q'"" :-.kj' u :-.'m 'r nk!m' jeg' at særorgansasjonenes krets og fut... o\'er at aghtaber forutenom cder<:n kun' ubygg("~ med de ttsrncnfj Mom er mark sa f a. N~ cr det jo s at v h('r 'Tek ;.:!/dt ;dw 11 1 <J!.' utdt'mg mae oppsta. s er fc'rjg m('d den g('(jgrafske uthyggnj;cn Ud gj('nst;.r (Jv'r;dt har j;1 :k' /' b: t nt1( km Ka' LaJ;f"rrrcns "tr<'n~t nodvendg for f. få ut fort 1'd h'k. 1;:":/'1\ r''j;'~;nrb er rctj;ht'e. arx:dd Ae an<re medemmer som kun 3 ag. m'" j('~ m.\ H'rJ!:j'\U11 tw' t'n ;1 \.: ' 1"f-;..aO;': fg \..\. (.gner S'~ som ttsmenn mt ~koc~ tt'n!<otr. t d!<osr 3 aj:c'ne!o.un~( vtj'. k~.j J:;L~.'- 1:.1f' td gjf'd d's~ ~ 5. res og snan'~ mug tsettes' som fur a.t uthyj.:~n~e nu hr fufnrt. :;1' '~;W "'r:'~"n At 1';t"t ":;f"'e'en 'kan eter Fykesforerens ordre nnhente 91'pysnngcr Det s:r 'nnn mrgc t tbak' med har futfnrt den grograf"kc uthyg.kks'od 1/;':.-:::1 J f!" \'.11' s;k ttsmf'nn 'j hoyedorganhmsjonen. For de ags \'cjkomrnen(r som harjjt- r'1 :y';r r t j/j V kk.!'!' fra de stedge orr. myndgheter..h'nsyn t thn~~ng('n ;tv ~ruppe g:ng(.n men ('nno kke har tsatt ()~ 1/1".11:'< ];:01 :1 \'f'n' td vakn' ~.:'n\ t 1 /t. d t ;4j'd a!-k:q" ofr. og prvate sammcnsutnn-. ()~ ruu'organsasjon('n og dette ar~ r.drre m jpg: h'ntft at d... J.:;' r gc'. x:drfcr og enketpersoner. h'd f'r' "a \'kt~ at' j('!; n.o m fora!gc ut- gjennom fort Ø\.''r at. Som \:. ' fkn a \'Jt}:111 n.' k:11 \'111111' ~an1!; 1 0u.'11 rdt" art'ht uyc'hkk' ;-'11:'1;11 11'11 J"rd 1.:t JS:-; "1'1y;':j' om eth\'ert forhod som har ofr. n<:rcs5c". grujp' og rou kuet(' kan kke mnst.t.j.: t;\t'j.::.t r orr(ur 4Jr~a.. j..a. k J''sarwda1rw fr \'ar sak. k~ va f' k \'nm'r ~j"rc 't stort. godt..jun>t"th'rnr.\ sf'he U J.: 1'11 t: kj'!j{'' fjwd ;.:: " t'h d. nw11 Ka' )\': 1..aJ;f"rHen. :u'h<:d Man rna uerfor ~nrgc fur a H\'rr for('!<o:h tr :rup}fr dt rt. ne'nh' 'd \br'j.~:... J;":! dd ' a ~Jk(' H'rsCn~e ror}od. d"sc kke trc'kk'~ nr fra!.kue ved ka nwhntt : GruPH''''h'r'1-' :111"11\: '!- ;.:".j. ka:' ~':n 1tt 6. he (:Urr (k\'s tha'tcs hono nayn atrr!<osr n: J:ru''('ns 11U\'1. \':J :11' Jr;'!">hk nnstng'..:.gforcn'n kan kke uten Fykesfureren" "amtykke t"utet noen av r;t-rf' sngt'r (t-r: pa'r.dngcr. (x-noe!t' Hka \'a'rr m('g: w/1(!f' \'1 k'f'!''..;...aran: fa t 11 t t ().''nfor n'\'nte r'.tnn~~nj('r ska nnen' 1. mn~ d. 1. ;\h; Orga. SS. c;.:!'"-.y ';~::d"\ v gj ncn artcs S:'rorgansasjoner eer n \ ære euet r<t'n kkc' gt'oc'r('11 opp ~umjons.cd.(.'rc: An'b forsk og k.;ktsr: d:/' ';1 :' 1]jH't brl Hg-st c opp~n\'( ('r å ra utbygget \'ar n<:ha annen stng eer verv nnen 1m-Ung ('hor bk hod a\' s:rrorga 1).tt. L"t H.'!"'rk~ n1t:rk' fs:;' nsasjoh:jh.'s stnx'r Jeg pah.'gge~ ~1'Uppcoq;:ansa!jc'n..eg ~ka (.'t t~'rfngendc nr. av -Budstkka "t'r dr.!">.';' 1 t'j' d" 1m\''\ "U ;.;at-g CJr~ansasj()ncn. uerfor ryk('sorgansasjonst.'(krcn TLh '.k :':1 tj';:a at J"J:...j.' ~ 7. ~narcst mug: samadwj med hvert kommc' nn 1';.gruP \('u{'j'('n!- Lagrun.r('n Hka kke forate sn kn'~~ og agfurer ()~ med de f'spekth'c organsasjons!'ucrc: a gjcnnom~ =".. 111" k11 h.jhu~a ta k:rnp'n oppga\'er og r rbcue.. kr :111. stng for kng're td cnn 14 dager ut"n pa forhand. nnhente Fykesrn'n'ns Hamtykke For fravær nn- st ah otter dsse r'tnngsnj'r snmt gå h\''r enket s:l rorj.:ansa~joo8~ J(.g.wmmcr no framo\'f'r wsok(' samtge 1ag og være.brhj( \Wg Lk h:\' 1'.. :- ts 11:1nn 11\'1' ""1 (knr" g.':nom!s1\: ~~ t 1-1 tag~'r ska han pa 'get ansyar un(kr uj'n s\'nsvnk('1 at ethvert med u~hyggng{'n a\' J!ruPP{'organ \';'1'1' gj /'::.::tr \'}' besk 'ttrykk 0PPO'\'W to stedfortreder For fra ehrukthar tjtsmanncmsw (~~er ~'sjonen gcnc v ra h'skj d fr kva :!d " f'r av.at oss!'1'h' \';cr uto\'er denne d ~ka stedfor nøvc vunkrng ~'tt s pa den \'k~ h(.tmeg d sk a~ t('r kan \;'' fg 11;1 ( ;111;'::;1 1111'" d trugne Awdar;f'. g f :.;ta rt'ttc Jd son tred"r godkj'nnes av ~) kesforeren. t~st. pass g'ujh"~ og r{)(jcorgn~.tfort. forhodsarx'jo' nsasjo'n som kke ( r hesat..r skakt g s)w\ t. Sken. 1 :1 1!H 1. u~k "'tnd m;tot"()o..r PHrtt (H He og :-;;1. 1 )(. /;.:a k:ta' ~t1 har g:;tt n~ rett th\. 1.11~1' \'gt 1' nwd 1:'kk'' og persun Oa\' n"en. (s).. A..J4-stud; \.g /\'( rk\\.t dt' t adj'dar:\<' Rksorga nsasjonssjef O. Ram_t"d. \ v (.g H' mt d St t: m H'stt.' t:kk O. Ramstedt (5) Fykcsorgansasjons!rth''. Ud \'r sk' karar snm gjer a'n: 11;'1 No n.r v ska ta fatt ph.rets '"rt"t "a.. t "h fr'mjar saka. arh<:umoppgav('r s:. må Rod {'~ og kst'01:lf kc/nku~rans:n. \'art GruPJcutb)'gg~ngenhden PROPAGANDA (;unnuf Oska".n (.r. n> oppgave som v framover m gå ' o'.. a <. an har gat :10 km m (1 m('s nn for. ~ ~ Som v ser av n- ~ - -_. pakk't' (;odt ;.:jr. kan.prd~'~.truks 1/44 fra tksorg an sa.jons BOKPAKKENE TL SKOGS ~.tt(' 1>1'... mango' av uss ("!:' shk sjefen _ s er fon'nkngen av.r- ARBEDARANE. vj' t nsats ""m du har synt ~ urgansasjonens sta ocr just tat sc.~ 'r'mh-!sta ser ('t.~s sk u: 'r Utdenga t jo. te på 11 f frgjøre dsse U t.menn Utfaet av konkurransen. f r ' m (': (;unnuf Oska"n for at dss~ kan tsettes p! den ( r..n".("".< a" (""tt 30 km. "od Gro pc D~t cr drt ut ca 200 pakk('" a\'. h h vkgk{' "ams 1 \. t"- og )... ~).r (' n e: A~hjnrn Hm' ~t"1jord... 'kkc er besatt yms.c huker ~Om Kutur og Fok. ' - organsasjonen.om ' :" (.-. ~ km.) Når tksorgansasjo5sjcfc.n er gått o''ysnngsdcpartem"ntet har gje- o h 11 '.'

3 / Stftesen norsk Okkupasjonshstore Nr. 2. ~r '.. kamp dh nycfar ska få' et se DerfO' må du som er ttsje'nte!o-' okono)edeem og for særorgans": n's utfa. k' a f 03and et ordentg sam hovet. Set god td 'unge krefter sjon.cne gjennom dsses knd>ede T. -~oen Sejord ag (gått 15 us "ntd å hode kontn. arned med N~K og Kvnn~ svng med age cn nskrpsjon du se. Je! tor be o)'at samuge under t hj('msted~ " ; km.~ genten ajour. Adressdoran sjov.hev funne P' (orgna). D'e ordnede tjenesekontorcr ur under ~')hn Stru~dt. \.. V cr de. unge med pågangsmotet.. J. As Sejord ag (gatt 15 km.. te arbed vet eg av sjovroyusc cr drnger m:. med~es stmk rettet herom Fomvrg- henvser jeg men de edre har orfarnge~ som v Gunek O. Vsad 110 ag (gatt nte'ressant og de r!fon no~ nar t fyk-s"konomederen. " t baksden av soknadskjemae hvor ~ '" \ n~c. mangerderfor må det... m 15 km.).. en ser smande gade andet p De v fnne e het utforf; og de.. nrhrd' t. 3. p:j.-e m c:.j. Guteberg LunJa motet eer fesen. Gr~e kvardags tajert orenterng: ag (gått 12 km ege vegger s~enmer kkje hugen' ska rggjast an eter desse re Hah'or Dehaug Lunde ag (gått He og Sæ t fest og skfte rekorasjoncn sa ' ~!art Kveo nngshnane der hoya t e} det. Fykesjenteeder 11 km.). ve. som mo c p ' o g 1" am m eter byane v :-SFO arrangere e Haph F()\~um. T. Qskasn Gransher~~ ag (gått hotek ke ynskjeeg som varasjon rna rekkje med bedrfsmote Det'er r JO km.): 'F;'kesungdomssahen har ende ten. E~.ær nrr rapportar som y meeg at en på denne måen best Prcmanc form av baker er der på at surne 'ropagandaedarar fær ndustrarhedarane tae. Og " \)ok('r som kån bncs t dert' hare sendt vnnarane: Gratuerar! serverar same grauten atd. Eg arbedet med dctte er Berbergs " R. H _ skrv der. ' ' Fra NSK Tor O. Tnt. _. V har hant annet: ~ag::1('n fofvet at de er kje så grc\t med mat gode hender Eo v c11es' eggje \ varasjon desse. tder. ~cn.. t1ug~ vnn pa å spr~dc hqvccgc hrosjy~ 19H er aeredc' et faktum Hva 1.(tr enorre' Skadekvad og andre MØTEPLANEN FOR FEBRUAR at de må nytte de ymse NS form~ rer Jant ndustrarbe dar "!1e. de n)'e r v rngc ms er vanske. hsor' h"hr norsk" og t;'skc ro Fra 1. f"br<a' d å oppøser NSK SER SL K' UT: sjoner der d"ssc er utbygd~ ' n;;\1'(.r 'rjh;nd1:1y.er fonkjej!ge ~(> krets(jrganjso~joner Jeg: v da Pr<pa' '. gandaedaren m vere den tt~k. Tor O. Tvet u' s: men et er afa sk);ert s:\;:hokf'r. f)j':;kjd;;e p'11tmc.bo- f:~ :1d:f' krr:f"~ahc'n' ' c for ~odt ut Apent. mote 5/2 Sejord' ag o~ dst cr nt df'! komm"r t h e "... h'ftf'r '.. nt:rbukcr bu";'!' krt hede.. Grunnen t) at kret same organsatortt som nyttar de --~---- 5/2 ~sscda ag. ~2 Kragerø og Skn kreftene han har og dyktggjer 'd e Det C.' \:'C c~nc \ kampens Hr mer ('nn no" ;:nn" De (m r"d"' f:~t t'r:>t"r :;;nl \ 11 'ne br O""!St "r v trenger ~~ ' ".'de' kke Jns.-h rckkjr' mc ska. e r 1<J'nn': 1:~'1';1'n hnt"hj'jp Brugs s'..o(' )! ;ndre tts'erv enten 1- oy ag. Var k:np konj1'r t ;\ h \w'kre gj\ fnne evner o;: krefer. Vcnt berre ø KON () M n~taqrrf'. ~trkk( h():': bu<'.f (111!\SK per 110. }(~etgkderen avsut;. 6/2 j)rangeda ag. {'nn ""('nsnne fur V \'(1 hva <am '" 1<1 kkje at de gg der f ~ r d g e. y _= f:~ 11):!"-" er arhd'e for jno\"r.måne~-!t1ot. /2 Brevk og Stat pe!'hkr Dd gj.'<!'''' Ungdomen var t. d c' ubrukte Te..! """--""j ~:"rg"s va' V 1':1"1' g(" ;'k C;:"O"S' 101' tapporter og ekspedere'r dsse hee ag. '_ n' (er kke V'C\" h'\ gj'd'!' d.. r~'k'ng'n n'n... "..; '"en' ["rs; ':;']'1'0" og ""nd"r sf "c paprer t typer Lokk d'sse okae kreftene Hundskrh' nr. 1/-1-1 8/2' LaM.~.!sund og. vart foks eksst'ns k ('' andes t;:' n<'" km :1( f'o'hskont o r"t'rmar"gt. 11 fram t nn~at:d for var ~am~ sak. 'Fra n'~hwnombjt. rcn. Bambe 'ag og rok's fr""td' som ' ;>;:-j "''n T""fon "r /2 Edanger ag Foredragshadar:ne gje' det be ' ste de kan og sor tak ska de 'f fykesokonome(kn'j kjemper for. og d"no" k;tp"" :"'h. u;\". (''''' f"n"r 'nd"r ne ag rap' 12/2 Hovn ag; ner ' adr t a ;: opp' 1' L;g'\\~dom. og a(:>en"l".... rt"" r..!;t" drnne a<resse Mn ha for sn nnsats gong. pa go'ng. for F. O '- 13z Lunde ag Dc har atd vore vjugc na' eg Som' ud v være kj t har par Det C' ogs;1 en tn sotrt... hr ren wc. sptt" fmt 1"1 nns"n. n"r man 1. F)'u "t!jt'n 'gen 13/2 Gransherad ag. har bede 'do Og eg ve at de' og et hatt pa'rkv~e sammen med d('n har kart for 0>5 V son sr h"n;v ;'tn~gj'ns"!rne d.'r nn sn n"port den 5 h'cr må 16/2 Sk~n Gjerpen o;; so det nye re egg g'odvjen L sat og kommuner Denne be for.. sfn '!x'veg'1seos (J:'1st~ kj m'n'. c br fo S\'nrJ'g ""pbe""r ~ " Soum ag. 1!et vart det nye aret rna be" vaet av statens trykknngssjef. v er oss vart as var' evsst. V "">re't hos ('SS He og ~" 19;2 Kvtesed ag. bryte den muren der C' meom par.' Da den htt bes'tence crdnng!ar atj det 'or ()~''t 't de't cr Sor~ ["' o Hngcn.. br s.. nd Ludo Strdske' 20/2o\Lrda ag. tmedemer og and~e Om de't fantes te hensktsmessg cr med "e(toppo s S SOh ~"1" ns t fc11 p'" f"rs\'"rg mat.. Fykeseder 20/2 T'!1 ag. treng!t fæ' me ga nye veger. Van. Nærngsucpartcnten's snmtykke avhenger av. Det er n'm.~ t' ~gje\'.~ La tkr bh nf'st P~ (ktakvn: 20/2 Rauand ag ege møe med foredrag kjem ~årc fra 1. d. egen kvote uuskt for drvcg faktum a kr h\'ur. hnh'n fra dtt (mr;hh' f).<":jh st'': -23/2 P~rsgrunn ag. mosandarap k'je p. Skuda fo' pa'rtet og denne underagt mn for r ~t('rt. ~tar' n~a ht'\:~t'bt'\ 23/2 Fyresda ag :k;'' 11:" sk NSKH 26/2 :-otodoen og Hed de yt me ve ta nnover tjss sjove.atnng ". 't.. Jeg v heneur K \'..'gt':('s 'Vah'r'k-nc :vhouc"s t\tkn 2 1. for me har sa menn kje spart!e Det t rådghet ste kvantcm for. ttsmc'nn "}H uete'. Hnka cr be j. da ag nå~ høvet baud seg heer Overeg. førse havar er. forhud t.. vcgescjs f'et'sc kj~'mp'r(' og uten -p-' 26/2' Bo ag ' ne onar og fee tacm~tar ma me forrge as forbruk' meget beskje.. c~sc kjemp:r' k()~:11"r v ngen vc /2 Sauherad ag akte oss for mann og mtnn me dent' hv~rfor jeg må wnste t Up har og~a vs ~wg Ut.k s 27/2 Hjarda ag Eg bed ae propagandaeda rar hugse pa. age e festeg rame krng mota. Dette har dobbet verk nad. For det fyrste verkar de't n sprerande pa ta~rnno og fo' de andre set det moteyden deo rete stemnng kkje mn"t verkar deko rasjonen av møteokaet. Dette ska ve re rent varmt og dekorert. for NSH drver kke forsorg men omsorg for foket og er måestokk for den enketes 'og fokets hjerteag. om au. Mc v nn ngen nc skt' samtge jcncstckotorc' a \'se dcn og det er no vart ende!eg" må~med størse sparsomhet ' 'uprforuruket. at vart propagandaarbed. Kun absout nø!ver1(ge kvanta må Lat oss beer prove t same fok bestes Lkeedes bor jeg no pa t mer n ø y. t r a C offentege mo; forhand oppmerksom p at jeg - te med nasjonat underhad. På hvor det matte fnnes nndvendg - andsbygdene kan det man;;" stader v foreta forandrnger effektuern. hove med feespe "rngdans og gen av Dercs besnger kke bare fokvseek kanskj0 Kvart ag må med hensyn t kvanum men også her fnne fram t det som høver på når det gjeder' p:p;rets kvaet og staden. ae høve gjer me -'dokt format. Med hensyn \ fremgangs demonstrere var potske farge 'måten ved nnsendese av sokn ad er når forcmået er fremje toeranse store trekk føgende å aktta: og arbed? for nasjona~ og kutur De nye somadsskjemaer som b' ee ver~ar som me burde kunne sendt Dem dag ska utfyes 3 san:arbede om. eksemparer og sendes drekte t Eg gjer merksam på at det er meg. For' fykenes vedkommende fykesføraren sn vje at : arbedet ska søknad sendes gjennom fyke&.~ 1 Re at U't Hkt... e k:nj kj'!npcs av hrden. Se r. c}{s. pa Wp'1 mo Fung f::k( gdrctt51cdcran~ Mare Kew': L;'rd: cr ct('r eget onfsvarehanu'n' h\'or.shr~h n har Er d-!' k'n gutter eer.knu-r skf' C'H(:dn:d fra februar d. å. dc.t.att m\' utnw'k'dp r'~ut;: tl r. ;J. dtt 0Tn"td' som du tror det.1('~ Jcn;-tt( r anh'dnngcn t t Som ttsnh n. Jar~ t oa d'rq kan nytte sende 'fcodokn.' tkke Annc ~!are for arbedet 'hun rorsta \'\'ruen av d~'n kampen ~Jom h~r ('db)!:t. ~: ~cnd meg auressen. hrup1 fon'r og J('n\ttr dere- av Som ny fun;:. fykrs(\r~tbooer er uen t-;agkrart ~ydan1. SM d'1 pr. ~;~T:tdg. 'beordre a~fører Tqk Hesho ' rna dere vst: furstad~c o\'.::rfor:jc..adr Sken Forsynngsnemnd Sken \'an~kenc MOm hrden ofte 'har og THtsjcntcr Teemark. '~ 1. fcbruar. ' kjempe med og gutt' opp om hrden' Et nytt.kampar er begynt ap; v Hun har httn fungert som propa: p ae muge m::ter Hnc'n )(andaeder a' nå fat pa arbedet med nye ga' foran kampen og dere må stå Som ny fun);'. fyk"propaj;n<a. krefter under mottoet <Mot ysere \fo(er er beordret Kf. Ea Svendsen bak skyve p. Uder>. hen ska v vrkeg få ut Teemarksgt etg. Sken fra Samarbedet meom H. O. og fort noe posvt ma v st. samet R H. må b serkere og ntmere. 1. februar d_ å. fokk og kke' oppstykket og det. Det 'er' en' Jengesc for 'at vår.. ~' :;.... ;: :....'....1 ~...

4 ... :: H. Stftesen norsk Okkupasjonshstore 2014 Fra La/:;arK'det. r ' t:dan/:er a/: a' NSK er startet ; '13. januar d. å. Som eder for aget er beordret tf. Ranrthcd Rørng Nystrand. Som nesteder bg økonomeder for aget fungerer kf. Gun vor--ohahc3sen Eda\ger. :..'.... Bre\'k.. /:. " KH.eder. bgfører Gunvor Fjevk er nnvget perm sjon nnt v?ere da hun frafytter dstrktet' foreøbg. Nestederen! Kar Jacobsen overtar som fung. KH eder nnt vdere. BUDSTKKA otte far sn egen:forstehjepsveske. Det jeder forste rekke byene men også agene-vå andsbygden bor sørge for at det hvert.ag ae fa fnnes ~ veske.! (. Nr. 2. Hrdkvnnene 'må; g t nwun;' ng av.nfer og age opp banda. sjer. Ae ugfter: vedrørende anskarresen av vesker og annet A. ntetamatere br :båret av. ands Vesken kan være en amnneg edesen. send søknaf' om bevg. pnprstreyeskc med skuderre'!: og nng av penger god td t fykes. utehpå Bka skrves med rode bo.k~."konomederen : staver.s n n ~ e b. P"" at o\'entaerde br gjennom. 1. Vatt. ' f"rt huruj.:;;t muj/:. 23h~. 3. Stere Kompressor: E' ' en Rørvk enkctmannspaknn'g. 5. Pastersnee trespater. 7. Transave. Fra NSF O T K.ederne medsnga55. Ad Sane'rkurscr pnsett. MånedhrapKrter. " saks. Det er påkrevet at ae hrdkvn. 11. g. hodstende vatt. V har enn o kke mottatt de n rapfortakjcmaer fra Landsedesen ncr no dyktggjør seg førstehjep 12. g. Acety sncy. NSFO men er btt underrettet om og tt sykepee. 13. ' g: novnthy. (En tab. ~ot at de straks v b tsendt oss. Jeg beordrer derfor ""muj;c a::' smerer gft). Sra~ dsse... kjem~er foregger her t MtrakS :å /:anj; mt!4:...r n. knmferdrårkr. v de b sendt de respektve ag. De ag som mener at de tdgere f. jddbcnsn. edere. Men nv denne grunn må kke har 'gje~nomgått santetaovesene n. bon'ann. hgederne unnate å sende nn rap. ska rep e c r c hva de har ært 17. Skkerhetanåer. pott for måneden t oss. For de aom. og rene på' forbndnger etc. Og.å tk'". sare. '. enno hnr gjen av d~ gam e rapport. snmuge NSK ag samt Jentehrden Du 'ma henvende deg t en ege skjemaer kan das enno benyttes. ska gå gang med santetskurser på stedet hvs det skude være De som manger dssefår 'aende rap. no og det er. ønskeg at Kvnne "anskeg skarfe det nevnte mate port på amnneg breva.rk. ' hrden samarbeder med dsse arga re. Han v skaffe de nødvendge Fykesøkonomederen har fått nsasjoner størst mug utatrek. resepter. vesken ska det atd oppgave herfra over agederne og nng. fnnes en bok med fortegnese OVer penger t arbede v b sendt. Htt har v mest konsentrert.ss nnhodet og eers ska det atd tur og orden. For de som enno k. om de praktske øveser. men det fores opp hvert enket tfeh; som ke har mottatt Norsk Arbedsv er kke nok. V må ha' god rede den enke Cc sanetaotte behander. kan v oppyse om at oppgave er på egenets oppbyggng og de for Bøker t dette "ruk v p sendt sendt Landscdesen og har v håp skjege organers funksjon (ara (ra NSKH's andsedese. 'Når ve5' om at ae kke ret enge' mottar tom) dersom v ska kunne yde fu ken c er anskaffet sendt oppgave t dette bad. " godt arbede når det kreves. 'tykessantetsederen Synnøve Næss Uten noe om eer men må a Jeg v derfor be KH-ederne sør N s' en Storgt Porsgrunn ederne det år v er gått nn egge ge Car at hver enket hrdkvnn~ over de bøker der trengs. Henvend ae krefter t og benytte det store 'anskaffer seg -Røde Kors håndbok dog også t henne.hvs noen aget arbedsfet de har t samfundets. f "rstehjep~. Den koster ca. 200 manger de utsendte pensum. og nteresse. De agstabsmedemmer kr. og er å U hos bokhanderne santet. ' Bom no på grunn av nyomeggngen (Utgftene hert må dere bære Veskene ska oppbevares V hver NSFO br entedget m aue ~ev~. enket santetaote som står an. seg t dspossjon Bom bedrctst. ' \;\ arj.: for denne. tsmenn og vareta' sne arbeds Lær boken utenat.. 'Santetsederen (KH.-ederen) må kamerater på arbedspassen.. Hermed er:det kke ment at dere atd 'vte nøyaktg hvor mange ve Gem bare adr h\'a det ej.:enug -'.ska kunne ramse opp nnhodet sker som er utevert aamt ha en er v ubeder for nemg arbeder. ordrett. Men es den med om.a)ke se over nnhodet 'hver enket ve saen N.orge. Uten at du sev cc så mange ganger t du er het ske. Kop av.oppgave O\'er anta.e. tar postvt arbede for denne sto ' kker og gret kap gjore rede for fker m. nnhod.. ka CJdes fykes. re snk har du heer ngen rett t de forskjege tng. Santetse""rne eer KH edern.e ~r g et avs[' tt av boken ekse t 'hvert. mote og proveeksamnere bant. ; _ : / 'Santetsederen eer KH-edere må no 80.'ge Car; at hver.. kth santets w:' ' ' -..'... ":;.--.:.: t-... ""nteu.ederen \ekoemparer sk å kage. Det er du og jeg som aka at hun atd har u oversk~ over' arbede' og det er du og jeg som det' matere som fore~_~1 Har.er ansvarg for at det arbedende aget også annet sante"";\terefok dette and får den pass sam må oppgave herover nnsend~.!j. fundet som de har krav pl Gjør du keedes aka sendes oppgav~ over O: jeg hva det kreves av oss emg. de behandnger Bom er utført. vår nnsats kan v være forvsset'.1 - _' ~~. Nr. 2.- Nasjona Samrg's fører~ : erungdommen~ fører: budstkka.... Germanske f N9fge. t ' '-- -O'pree"". -" om at rbederne gar mot ysere t Den 16. ma ~941 be det et der. V aka atd huske på at når moto 7. Hrdre'!men( sått t yd det aer ut aom mørkest er seren for <!ånnesen aven norsk SS.forma. ganske nær. Det er harc' f!-'~ og sjon: Oppfordrnj:en be mottatt hane oas veg gjennom a so) aten med sor begestrng og e rekke ger rydde oas ve t v gjen ser hrdmenn erkærte seg straks vge ysnng. '. t å tre nn. ' _Ne mogang og.tunge tder ska )<ke boye dn sje. men mønstre au kract du eer. og svese den fast og he. For nettopp når vet kauef A'g krever deg mer cnn før 9!.ka du med vge hender ta opp og bære de" bor>. ' (R. Hutengren)'.... ' Berberg. 'Aerede 21. ma oppran d~ h Ktorskt> dag for opprettesen av SS.Co;""sSjonen SOn fkk navnet Norges SS. Rechsfhrer SS Hen r!ch Hmer ankom samme dag ned fy t. Oso hvor an be motatt nv Rcehskommssar Terboven NasJona' Samngs Fører Vdkun Qusng s~mt en rekke hogere SSførere og Wehrmachtsoffse~er. 15 gynte den 22. jj. medte : 85 % a v SS-mennene se;: t kam P mot _. bobje\-u.men og da keedes' sg. atandartfører jonas!je trådte nn den Norske Legon be.rbejdet på. hemecronten praktsk tat av. brutt. Nesten ae SS-mennene be tdens øp (ørere eer anden"rere den Norske Legon. Norges SS a. er at 5 komsnt'je(er hvorav en Ca~. Arbedet heme be mdertd gjenopptatt Car fuu' kraft 19!2 og ved Partforordnng av' 21.-' be forbodet t Nasjona Sam ng fastagt samtdg som beteg. nesen Norges-SS be forandret t Germanske SS-Norge. Arne Strd.ke\ fung. Stormfører. Part\[orordnng.. \ o.;n høytdege stftese fant 'ed Nasjon" Somngs parthus hvor om Gennanske SS Norge. Rkshrdeh. stabsjec Orvar Sæther Den 21; be <Norges SS. nnedet med en tae t sne tdgere opprette. tegg t de bestemme hrdmenn som no var btt S&- aor som dengang be gtt (astaettes asprarte~. Han uttate b. a.: (øgende: '. t <Dert går no nn for en 'ny' ke. Navnet «Norges SS- forandre. F ans H Btor. on kke sorre oppgave. De- t <Germanske SS Norge. re.ska skre Nores pass det 2. Germanske SS Norge. er en na '-...1' storgermanske Corbund og det nor sjonasosastsk sodatorden ake fo'ks fbrtsate v verdens- som ska bestå av menn av nor hstore\. Sammen med SS karnera dsk ætt og!v"syn. Den er en te 'nye medemsboker er nå ut- tene ae germanske and ska de sevstendg unde;'avdeng av Na. skrevet over hee 'h'ket Jeg v da re beskytte det gcrnanske bod for sjona Sam'.. g drekte under. henste 't samtge agledere at bajtardserng den Germanske ku 'agt NS Fører og forpktet ke de sorger fdr å få bok<:e ut t ur' fra: forfa og det germanske overfor ham. Den er samtdg medemmene og (år orde nn h-srum'.fra fremmede Cokesag" en avdeng av det Stor German kasserngen sv kontngenten. Sam an 8h~ttet sn tae Jed ordene: ske SS og ska bdra t å ~ a;- meddees at sokneprest M. Kr;.Hrdmb.nn jeg takker deg Jar dn' de :~rmanske fok vegen t'en ~scn Uefoss er tsatt som fy. kamp Hrden. Jeg venter av deg ny framtd og skape grunnaget kespropagandaeder og fykesorga; at du på samme måe gjør dn pkt for et germansk feesskap. nsasjonseder Teemark. A kor. Norges-SS. Reehsfrer SS Hmer 3. Føgende kan opptas _Ger. respondanse vedr. propaganda og tate og skdret utvkngen nnen manske SS Norge. så fremt de organsasjon går n t ham.. SS fra opprettesen og fram t det eers fyer de amnnege be. V går mot 'y.sere 'tder~' ngen stadum da SS står om garanten tngeser for opptakese SS: har mere dete.' n oppgave cnn av det germanske feesskaps fram- a. mannge medemmer av Na. NSH. net er sev''' grunntanken t. Han uttate vdere at oppret. vårt arbede å brnge ys og gede tesen av Norges SS var et nytt sjona Samng nn ae hjcan aå'angt det str komproms!øst skrtt fram mot det' b) norske stataborgere som har t oss. La ngen med ret bebrede germanske fokeceesskap. Æren tjent mnst et år r Warfen oss at v kke harpruset vårt ar 'for opprettesen vde tfae Nor SS eer Den Norske Legon. bede at v har -.:cket vår 'Frer ge eerom Nor/:cs SS \'ar reb c) andre norske statsborgere så ' og våre Cokefcer.. eer tjlk av NS Furer Vdkun fremt Nasjona Samngs Ge _Hva du gjor gjo! ;et" kke Qusng" samråd med Rechskom sykkevs' og det... ' '. ' mssnr Terboven. He <> 'Sæ Eter taen be Jonas ~e'utnevnt «Norges ungdom - g t SS-sandartfører og SJef for Nor Anders ~ Strdskev. gca SS. ' Norges framtd».. ' Da krgen mqt Sovjet Unonen be ":... ;...".. ~... "'..... :;.....;. 1

5 16: Stftesen norsk Okkupasjonshstore 2014 n UDSTKKA Nr. 2. nernsekretnrat godkjenner ngen no' rdmenn kar d og event uteverng V rado oppakrsc/ ' ).' fer'; nv ngene' Teemark. " t.1 ' " ". 4 Overgang fra de for>;kjcge un god samvttghet så en. H~ og Sæ dern"dcng o::; suorgansnsjo. Gundk Untbem. er ncr NS t.gcrmanske R~ Nor d f f 1 f ge' ecron\'end\' kaskje den ge et nr.e~ o Ke e er ' 5. 1!erremrer' a" SS kan kke sam. haten~ o'~an'r so'm med anrt n "kunomckr. ".... tdf. sta r<shrden ekr stusj"n':r son drekte ener nd va anga '.soknar! om uteve NSUF. 'Un111at hcrfra er par. ete ark':r pa dete eer ~'en. rnb av adoa!!arat» hehod t 'nc;nn o::: fore f' UP nevn. S'r!C r(r fur f d~j. nod... ndg" :ksokonomsjcfns rund"krv 1/42. te sj.'j'org~sa5j')\cj'. "'1Sans.: ;>; "t\cs e St arhed he\\''''''1' j'!': t has urev av 2(;'11.' ~ U' S.".. ' forhod pa arbc\dh ' --~ :; SD C' oot'!jt Budskka 0;10 :.!.--~.-.'~ yrs omr~j: gjnr ud n~dv7ndg'.ut ': 12;1:1. '. q-\~ (u Ro Arhnd r.>.cs mutg cfft'k\' ' o og rahk "" \"5C sc Oppgaver og 1M S.! utstreknng de n<'dvend:::c for~ Svar: \S Førers forordnnt av utsetnnger for &te er tsede som der rf:d. Med deg 2:8--]\111 som 'Onha1uer mdo- hvert.. tfcc m~ samtykke nn fodwh' '' f'"mks gjedende. e hentcs fm farcren for "cukorn derfor nn NSH. Veu saknad om rndot11ates og mende særorgon;asjon' encr un. ute"'rng av egd nnevc.rt appa 'deravdeng for overfqrngen ra ucnytter en de vaoge skje verkseues.... mae' som 'r stet hver' ag er. h{'j der fu' un' og \H værc~ f{jr~. J. Fu~k!:g. u1l:n [tr at hc. nvc'nuchcr fra: den-' ~S }-'y;('~\oturs tch r~ncr:- ne fj"g:r~(sj( J' behand.et~ m'j F.d;:csYorcr W'J'son(' nr Htorst n;g ~'d\jjc og at U:~ far. b d den sto;:" ""m ka yt'" uehh:" sto:' LTJ?r (:-S at d.:t atd ue sentrat ()~ \'C'~ umkrhgg<nut.'... ' r SOn: ~;~:a"~t!\! «(Jton'r t~ nsttsj01wr. " 'r {'nkc}'cn ': drkcjjg' sto'' t ;":. ~b~~;: uh'n J for"r<' ka:> nhr '"O"" ~ har " O (J ksember 1943 ur sk;1.'pt or... a\" ;turbk vcrd. Fyk':::;U :-':B. ytt gansasjo's Pt ) kdcrcn 'rva 'yk<;<;ersonacuercj> prvat Fykr~'ro!agandaedcren ' De gcrmans{c' f)\j.:~ Jc.:m!{(_.JS:3~ Pr\"aL vcrl~"c fnnsat5k' h bvr('11 skydes 1':" " f O~acDTa.Z 13.]~.HH3. ~ Fykcsokonumcucrc f1'crt's n'mra "nt { '~..~:::.ap( 1' o~ ' Y... r~h ore'" a en. " Prvat grrmar.erncs h~r gjc"omsnb n: Takk ror "..\ct som jo';.: fkk JO; J13 c~mensforcren va k"a<tv se\\ dt 1''' d'nn..!nåten "ske Deg cn - F())"utse'.;n~'n.for a v germ'" ';.: god ju ug c god n;:ar. H: 3 )"ykngsfurer"n nere fram:ck s"! s; k 'n ''':\<-. H;:': var c ampcns ar 1!1.\1 br :-;~ Cn~dom".rykog er a V'' rase du. no.:;1«' "ses kaostjc e:to haruere mtn en n;; NS Hjceoq;anasjun bod hou~" re. s"r f": 1~H " Jrn;;c 053 so'r. \S( Fykeskontor Med d"t ra; fgr o;'e a 5he de.jeg onskcr ykke med kampen '~ Faggr" Fykesederen» germarskf.! fok (':1 fr.\ntc 0!n fre 1\:cmark. fok er G:nnan.. k. SS (JJfettet. 11t ~g: Sæ denne orden sames d.a~ et ut vag av de bese mennesker ae ger manske and. ' 'f Arne Srtbd(>\" ({nu:!-.\~w...» spnrrpsjate. fung. Sorrnfører. Er N~'s ' Sosadepartemene har medvr ket t oppr'e co' so>\aorg ansa. sjon under navn"c:t 'So Arhed ~ (S.LA.) som har som hovedoppga ve å.-arcta o(:n sosae omsorg for arbederne spese på de mange bygge pg aneggspasser rundt om vårt and. Organsasjonen som star under edese av herr Kaare Ren v eter hvert ta.opp samarbed med såve Germanske SS Nqrge Storm[or"'en nettrsc. '.' ; ~1P 3750 ~ forrge nr. av.budstkka» star under fronkjemperne var Berge Furers forordnng av Petter Brancoborg og Arne So em oppfur! unuer adresse Sken. Dsses bope er' Gjer"''; meddees 2/8 11 f!''mde!"s gjedenue? Hvs den cr. det hvkc skjema ska en da nytte \'ed søknad om uteverng av (get apparat det som be sendt ved rksokonorr!;jcfens n sruks nr. 1/42 eer de vanege so<nadsskjema SGm cn {år tsendt av fyket?. Grunnen t at eg sender dsse spørsmå t.budstkkens. sp.sp. er at eg tror at det hersker tv om hvordan det gger an med søk det oss. Utgtt av Teemark F. O 8. Ansvarg for nnhodet O. Ramatedt FykesoT;an.nsjonaeder. Trykt Skenafjord~ Prease 1 MÅR') NR. '3~. FOR NASJONAL SAMLNGS TLLTSMENN TELEMARK! 'FORTROLG. kun for t15menn. 3. ÅRGANG c ;. \ \.' '.

6 p _... o'p... Stftesen norsk Okkupasjonshstore 2014 S. n u D'S T JC R A Ur. 3. Noen avsntt' av f partforordnng Om NSH ) NS H~ereorgansasjon' sk.. 1 statsorganer oppfordres t j å' hem hvor husmo.:cn erstattes. gjennomføre de ttak av sosa yte NS HjepcorgansUjon4en 6) ParUkonroJ. av forsorgsvu-k; art 110m er nodvendg for å sete nodvendge stoe t osnn~en somheen. ~nhver noddende norsk fam av HjepcorgansUjonens o~p-' 6) Kontrostasjorer og hjepestagaver og t fre;r)e av dens fpr- sjoner for mor og barn... h(-nder. Oct betyr m~gct kke UaN Je som. fnnes verdg U det stand t gjennom eget arbed må. Dette gjeder speset -'s 7) Hvehem for husmodre og an-. for de barn som ny~r forde~n av skre sn tv.res';.... Kvnneorgansasjon med Kvn- dre. andopphodet men overfor hee det F9ruten å.avbjepe ufo1!kydt nehrden Gjentehrden nnen- -8) Spebarns- og småbarnsomsorg norske fok at v her evner å (a et aodststan.d er det NS fjepeorgansasjons oppgave a gjen ng og Sosadepartementet. a) Barnehemsttak. Fo~ndcsen v sor utstrcknn~. rksdepartementets Hesen\'de- derunder: vrkeg oft ~'m merke. non!øre sosattak av foreb):ggende art med skte p eter Ar>cdso(~a\'Cr. e Barnehager. gjeder derfor om at ae suer opp b) Ferekooner. for barn. også Være et pcnge.pørma. Dr! hvert ; mnske statens COTsorg 'r partforordnngen av samme daa er fastsat' fogende arbedsopp. 9) Boghjep. satt gang for kunne fnansere d Daghem for Qsrn.. om den p<>ngeusamng NSH hr t et absoutt avma. De konkrete arbedsoppgaver gaver for NS jjdpcorgansa.sjon; 10) Omsorg for "fokehesen: derunder:. forøvrg kke hare tae om å sende ~ommeropphodet for harn.. Det br [or '~S: Hjepeorgansasjon bestemmea av NS Fører. Z) Omsorg for verneanstater og a) Tuncrkuosehjcp og hem harn t famer p andet men der 1) Amnneg sosat hjepe":bh. 2) NS Hjep~organsasjon bearbeder for~artet ae sosae sa spese ar. b) Hekonvaesentstonad.. C\mrådcr ferekooner som komm'r knende sosannretnnger ' av for tubtorkuosepasenter. organser.e~ de forskjege fykes- ker og er partets forvatende 3) Soknad('" om okonomsk hjep e) Rheuma-bekjernpese.. t ta mot fer<' ku harn som~ og utøvende organ for osnngen av:de sosae oppgaver. '4) Hje a" kke okonomsk art: t 11) Un!;domshjepen. tj enketpersoner eer faner. d) Sosterorgansasjon. mer. En.kan r('~nc med a sommcr~ opphodd kommer. gj('nnomsntt~. 3) Ae partorgansasjoner og famer. HushodnngshstanJ \ (V kr pr. harn. Det cr N.SH som (ore."ar organ~ scrngen nv dee ark'det men det T den nasjonae Et foks samruese vekkes og vbk- komme en td ut pa andet Bom ('r hee partet kvnner som men:\ "er uteukkende gjennom frv!:1; mer kan nyte den gede andvet ungdom.:. ne formasjoner s"m ska hjepe :nsats. Dette er hva NSH v. r' Jrngcr og fa en endrng kosho t. Ntr v ofter fokk og opptrer Vegen t.a sann n~onafoese z:sh er den sosae h~vdecn av':; det. Den geue barna far pa denne.. amet etter de paner. som fore;: går gjennom sosa erkjennerse. Ae- maten vrker ogsa som en sterk );cr skue \: kunne na angt over ne på den måten kan fedreandsføe~ asjonae de. <'Jpmuntrng for foredrene.' Det be nt hvor behovet meder seg. Ben oftes opp t kar nasjona be- tyr sa meget for ae denne tden Jeg sender d~rfor denne appe~n vssthe. Det er avgjorende for opp- A t' 1 a være vtne t jjepsomhet og mobj'ggngen av vårt ands (ramtd a. ppe a e t( kommenhe. Det bdrar t a bygg" Set. at nn : ra f1~st mug t ae: ungdommen faer dee deoogske k.ampfeer. bro meom and og by og t t u- harn ut pa and t og ft soen. samspet og ever seg nn de..«dype fokefeesskapet. ' S0mrncr. NS Hjepeorgansasjon er den BO- Av andsedet Erng Traohht. 1"ar z:sh o\'cr det hee and set- Bae havdeen av vår nasjonae ue.. er' verk "'n aksjon cut soen' t:rng ''raahojt. NSH er ne.mg meget mer cnn bare Krgsbegvenhetene bdrar!ak(5k sa er ue for være et bndeedd en hjeper matere nod. Den er nu mer cnn tdgere t n rste det meom uem som sender sne barn samdg en vekker av vart foks rorske fok sammen :...- t mer (g dem som kan motta barna. Dette Bkjue feesskapsfoese. HVS ro- foe seg som en fame. For h~ar (-r jo et organsasjonssporsma. Be. tene det n)'e samfunnet kke (e- /'oytt krgsar br jo ~tngen! pa hovet fur ct andopphod for barn. stes den enketes snn kan ue kke mange!'aer avorgere og <e m- kan v ga ut fr;! mange dstrkter vokse fram noon BosastaL Det er hær? begv~nhet~r taer ogsa stt cr ganske stort. Probeme v her emjg anden som drver verket. Er yd.ehge ~prak. V~ som vrk~r ) det b a' f anbrakt barna. Det må der den kke sosa v vare nasjonae. SOSae hjcr<!arbed far stadg ster- (or seucs maget nn på.a en komsamngsbestrebeser vse seg for- hre _ fohng ~ed de kretser nnen mer kontakt med bonde'befoknngjeves_ foket som e~ kar ov~r at v rør: ge for a!a dsse t motta bar". NSH er ntet nytt forsorgsvesen. st~ rekke ma soe Ja oss scjvr.v En ma jo regne med at dsse barn Heer ngen vededghetsnsttusjon rna bære hverandres byrder og hje- også kan gjore noe nye for seg. eer formder av mde gaver. NSU pc hverandre gjen'nom de ~an~ker men forst og fr;mst må det appekrgen skaper for oss c.r en vende 0: wpende Cokeopp-.. ae s"r " re <res t '1 den samfunnspkt v ae dra~er U det gode. Dens beste v-- eer mmdre grad. Dsse fø~ser 'ar hver p vart fet denne td når kernder er hjep t sevhjep og om- kommer med re.tte sterkest t~ u.t- det gjeder å vse var hjepsomh~t sorg for fokehesen uttrykt t- trykk. når de~ gjeder barna. S''rhg overfor vare fokc!c1er. Settes hee takene for mor og barn. Pa denne?"rn bye.ne aderen 9-:-15 åt'j har rarapparatct nn 'og br dette arveg~j v v nå fram t vårt Coks mange t~feer vanske~g. for ~ å 'bed organsert systematsk hv~rt os'ae samn". den ernænng de trenger en så kre- enket a" uto' "b d _A B o d 'k' d.. vcr yg ene. "" er ven e ~ V mg~ er. Det er drfor det nok et betydeg anta barn aom om å gjøre a't dsse barn byen kan på denne m~tcn kan komme gode.. Nr_ 3. ~orstå sn d og ve det gode; er ' vrke fot NSH.! andseder XSH. a-en god og kok tanke. En fransk fosof' Hka ha sagt: Det er kke hver dag gtt hvert menn.eske å ove en stor gjernng. Men de bor v:ere hvert menneske gtt : "ve en god gjernng hver dag. Enhver god gjernng' har stt utsprng en god tanke. Men ae gode tanker fud~s hjertet U"esen) kk< hjernen (forstanden). Vanne tnnker kan bare komme fra et ~armt hjerte. Hjernen bor hest være kad og rog. men dn. kan den også bare Rvg kade koke tanker. ber!or snakker bbeen.. td bare om hjertets 'tanker.om det avgjørende. kk~ om hodets... kke ae g.od'- tanker er koke og BunSTRRA "'rn ep ';:0;11. t"t 1 fwh:n-koop. FoJkeb 2tamng bt-ynner her. f... a rn 'annrn :SSU 't twe n-koon _ ~Jd~nuUUd. / '.t NSH er en vende Oj; skapende fojkeoppdrager t det gode'. kke ae koke tanker er gode. Fpr mange ar' sden hjap jeg en jode Oso t no1!k statsborgerskap. Det var en god tanke ut' av et godt hjert!: men'det.var ngen kok tanke. - Dengang' skjønte jeg kke at' je;: gjorde mtt!ok og and noe aven judastjencste med mn godhjerteth t.. Det gjorde også Henrk Wergennd. Vårherre aene ve hvor mange 'kunder denne joden har snytt sden han fkk det handesbrev han kke kunne få uen å 'være norsk statsborger. ae (a snø han meg kort td etterpå (or 10 Prosent p en [{akk jeg kjøpte forretnngen hans. Og uet gjorde han så smart og ynsnart at jeg formeg måte!xundre ham. Han tenkte.1110kt men de var ngen god tank for tnjn ptngepung. Fykesforer Edv. Andersen fortete om en nærmest Asosa fame h\ or fameforsørger~n be rammet aven arbedsuykke. Det be gjennom avser og på annen måte sat gang en nnsamng som nnbrakte femt tusen -' kroner t denne famen som revs badde snytet på fo1!or~en og kke var vant t ha penger bendene. Det Vededghetsforcnngene er en t Lakeagt form for hjepearbed. NSH <r de nye '.. "- : ~ t... "_... _ _....

7 '1 " B Stftesen norsk Okkupasjonshstore 2014 BUDS''KH --- \~ Nr. S.? s" Etter hvqr aom nyordnngen skr. ket for hee foket. Derf~r appeerer " _ der fram t vededghetsforenngen~!\sh også først og framst t ae medemmer av NS om. gj"re denne NS-frmerkene nå forsv(me som re~te~fra en avere propagandauken og gjeme en t.. ' famfunnsordon og g pass for NSH. 't en rktg _sevfornektesesuke. a a '"Fresesarmeen for å. gj"re F>- rerens gode og koke tanke og gje' å J?ange' god hjerters gode tanker nng t var tanke og var gjernng. dsse kronene. Men koke.' V NS synger vår prekt4;c kamp. vpr ~e kke panøst om det hee Urrg. a v v kjem~ for fedreand foregkk. og fok _om så vet ka1 settes 'på NSH.frmerket Landshjep t hjep for trengende fokcfeer. ;rnges herved erndrng Sag~t har ganske vsst gått hra men kke s~ godt som dh hor og må: Enkete frmerkeutsag - kosker og gne' 'de har forsøkt te Landshjeps ncrke.t hje. Bare de tfeer da ('n har forangt få merket er (jet At pengene kke be t famens sp.: Her gjeder det 'k!>e vet - fordervese. men t vesgnese; sky 'men en femore. en femkrone cn fem des at famen enkte kokere cnn tkrone (~om jeg fkk bøsa m for. d' gade gvt're. Den turde kke be oden) om v har så mye t overs hande sa mnjge penger og hen av vår jordske mammon. Og har vrndte seg NSH med bonn om 'v ngen overfod sa er den 10~ av hjepe dem med forvae pengen" 'c varm hjere r fem ore av de P" en fornuft: mae. Og NSH var han sjø 'trenger t vets opphod vg som skydg. Det er jo NSRs S orre cnn den som gr fem kroner oppgave hjepe fok - t a b 8\' sn overfod. En sk femøre har.' sjøhjupne p ae muge mater. : større verd seg sjø og for vår Fø Det gkk en mann med et stort og: rer cnn t tusen ~Hc og S" for vsrmt hjere for ct par ar sden og' Føreren". enkte gode tanker om medmenne. NS rna gå spssen pa orrervjens ser som der.nod ~ "" vn og sorg. \'eg som Forerens verdge. sodater Og han fkk yst t. omsete de kampen mot fokefeers vanpker og gode tanker gode gj~rnnger for: savn. Men v appeerer også t an å hjepe. om mug ane som har dre varme hjerter om skjenke hjep \)('ho' Men de) samme mana NSH en varm tanke dsse dager og har ogsa en usedvang kad og kar hjepe den t å hjepe andsmenn hjerne som føder mange koke.tan nød. ker. Og han forstod at skude han' (Andreas ansen kom'mc de vrkeg nøddende t.agder Tdende.) hjep uten øke det rot og pan ' es het Bom ga seg utsag de t forsorgsfamen sa måte det NSHs arbede.for pan. sysem o: praktsk grep pa tngene t. Fruken av dete samvrke meom et varmt hjerte og et kokt hode be f'.'s Hjepeorgansasjon. Og mannen som satte den ut vet er vår F rer Vdkun Qusng. NSH er som kjent het upotsk og uavhengg av NS. Men den cr for såvdt åndeg sektskap med NS. Rom den k denne er født av feesføesen og appeerer t fees feesen det norske fok: hee fo kgmmet fram. V fnner av den :runn mue mnne vare partfe. er om. at de konsekvent foranger r_'mdsmcrket (~ hruker det brev \ "ksnger.!>!'erket er tre sterre ser: 1020 og 40 med et tegg på t øre. Lkeedes henster v t par tets fykesedese at NSH merk~t På samme mate S'm nasjonaso \;asmen betegner en høyere sam f)mnsform forhod t den game r-bccg~er NSj en no'cre hjepefom L sammenknet med de game fore nngene..~ '....."" ~.. < Landshjep størst mug ut streknng kommer t anvendese admnstrasjonens 'korrespondanse. Saget er forenget bare en kor~ td hvorfor nnkj"p av større kva)' tz. Dor skje straks. nntekten går t vart sosae arbed.. ~. r....'...1"". ~...- okehesen. Bortsett fra de oppgaver som kr gen har gjort dagsaktuee arbed" NSH med sosae saker p ang kt og av grunneggende be~dnng for det norske foket. Det arbed 10m NSH har tatt opp' for Jokehesen er så omfattende at det v komme t D. medfører en grurdg endrng foks syn pa dse tng. Arbede for fokehesen har t hen;kt skre vkrt foks framtd gje~nom' sterke og ~unfe ndvder. Omsorgen be gynner derfor med barnet mors v'og fortsetter t det er btt vok sent. Under betegnesen «arbedet Den som adg trenger fo~rg er som en kokke uten fj"r. Men d<!t cr kke NSH.s oppgave å. fytte v: setc på ske _kokker>! ~ NSJ! største betydnng gger ut f ykt arbedet for mor og barn.. _. -- _._-- - BUDSTKKA or fkehese;'. sorterer' først o;: r;"m~ kontrostasjodsr for mor og "rn forbndese hermed hjepe tasjoner - fød'hemef - barne emer :- hvehemer for mødre o;; usm' re - barnehager - fere oon'r for barn o.. v. Den' begyn ese 'SH har gjort pa dee omradc h fortsa med n kraft s~ snar orho et gjor dct mu; Fokehe ('n d' ncr nemg NRRs hovcd0(" ' J;D ve for nettopp gjennom den ka "mso stanken komme sn fue et. et er her grunryaget for NS ma s es At som star forbndese Bed msorgt.'n for -mor og barn v ~ crfo b g 1<-n hrcde.e pass art osae arcd. hovedyngde av v' re mder v b anvend her. En ma n~mg være oppmerksom pa a v bygger (or framtden V. ka kape supne og sterke ndvder. NSH.s sanne oppg"ve er å hjcp~ nange hemer dag vet også for en :~en kke bare de\. V ska ogs:..k et fok. Ord~'t.hjepeorg an e person /J..a på egne ben..: vesgnese det v de være for så mangen husmor om hun fkk komme.asjo omfae'' et vdere begrep ---- V('n'sUvet nngrep den cnkctch hort for en kortcre td fra muet. ( nn e som uttrykkes matereh' sum ramens eksstens som v d- Hun som atd må dra omsorg for' : ng NSH bærer evnen seg t a 'h e fokeoppdager av forste ran~!:ere kke har tenkt oss mug heen e" andre her b~ det dratt omsorg ; v~d at d~n gjennom sne ttak ap n\'o vansker som nødvendgvs må for henne pa forskjeg vs sa hun peerer t den enkete. feesskap. f.. ge med en sk skjebnetme som kan komme tbake t sn hem for foese. Han og Jun ska gjures t v"r and er kommet med. nyet på kropp og sje. - På grunn " sososter dee ord. ege.nge be Vcsg-nc( ('r det derfor ~ vt(' a f\ krgen er Sct så mange tng aom : ydnng De v s n den enkete : kjenner ~C'g HOm 'n ur av fok't o...:: d<" er sa.' gang c ar be'd.om ~op(er opp for oss. de ar ~g k\«' feer a egennteresse vek som gjennomføre av forskjege grunner. : a dets 'e og ve ogsa er hans "C k C kker en hjepende hnd t den som men cn tng' v adr kunne toppes og ve. Først n~r' en er ko)met sa uforskydt er kommet u rh uyk det nemg brnge hjetp t andre angt erkjen~esen sar en pa na hn av hva art den enn cr ~om kke Her kan derfor ae være med. Hvor aona.sosastsk grunn. s"r om posk part 01T) du h' dan vde det se ut )OS OS e» dag La os~ ae gå med.' det godes ten~se. eer har hatt av forsorgen eer an nen hjep som skude gjore deg ube n uget t den øyebkkege hjep. Dette v sevfogeg kke s a hje. pen ytes krtkk""t Den hjep som renges mest for dagen dag og som derfor faer mest øynene er serk stuasjonsbetone. Men kke mndre 21. LD ae reaserte feesnytten fram for egennytten? Den dagen v de du kke bare g men oga f... La NSH h et samngens tegn for OS a oss ae gå med det godes tjene3te. E vesgnesesrkt arbed utfores Sofe antad. dag vart samfunn av Nasjona ) Samngs Hjepeorgansasjon eer. 'NSH som den t dagg nevnes. Her \'ktg er det arbed som gjøres pa : ytes oyebkkeg hjep n:r sk hjep ang skt. det arbed som først og Ska hjepearbedet føres fram t C" nodvendg og' her arbedes p sst tar ske på å trygge den opp r r<'ttferdg øsnng for ae må det hmg skt. V er ae på gyngende voksende sekt. \. grunn. ngen kan ~øe.cg r~ :onsentrcres 'en organs1!jon On! kkre. sev Av andre vesgnesesrke ttak omfatter hee foket. NSH vu b om v har agt ryggen t det beste \'j formådde. ' Her er matvansker denne 'organsasjonen. ' t.u~vansker omeggnger nnen er '...ka nevnes hvebem f';r stte m" dre. Den\som har tt fong med de... - ' "

8 Stftesen norsk Okkupasjonshstore > UDSTKKA Nr \ Nr e for 'S er o\. K BUDSTKKA a f barn n ~nn Optve 't. 22. Mper det snart ska b~ bedre tder' Den dagen NSH har {att hve Car en fam\cforsorge~ {or det be./ Praktsk sosasme: norsk mann og kvnne t a brng se er jo' akeve. k\are aeg 8e '. En nyrenng nor~k et 'of{er da er {oket vart samet. Ærbødgs 1 SOSd t år~)t'd. dom~en ut RV kroppen som hebre ~ * \ )';S _'- Det vesentgse av de ~ummer eer pasenten aå han kke.>chove \jc"'or~an... ~jon. å komme gjen ustanseg. Men de~ Tusen takk {or de! store og kjær. som år om annet er agt på vede er beste doktor er han som forcygger.ykdomn:en. /. komne ju'egave som jeg ater har eghetens 'ater. ~r kke en frukt av motatt f~a dere. Det' ~r en sa stor vår sodaretskjense eer av rang NSH v kke nøye seg bare mf1 hjep for meg at jeg kke kan s det t! å komme "ar nodsede bror t ndre sut og nød men v {ore' _ jeg har adr fa' så meget t _ hjep. Me} dat er 'et resutat av den hyg~r at skkkege mennesker sy'n~ ju noen gang mt ange v. Ja. store oprf.nnsomhc~ gom utvses n~r kc nd den faste ~tab av tggere tusen takk ska dere ha. det gjeder a prre egosmen <SR.! om sadg er på (arten mco m de ved å for~spce oss hapet om sev ÆrbødgSt f'r?kege 'vededghctsorgansasj~ å fa noe _ gev"s p basaren e. 11(1'. V v ut av den uverd!;e sosa vededghesoeret. "b fa.". re navn offf't~'~:cr: pres.en. Vd; \o.- : "deng av samfunnet hvor de») ~. ~ ' JC K!or~an ' ~"'Ju~.. ' 'n'c gruppe er henvst t eve av /:!jorenhct ~}t.tcrt av. ske motvc.' God nyttar og takk 'or det game... :..: ~a\'cr og a msser. en' anncu kan vstn";' f: tmet nn state 1"- o~ de br et godt \>rbed~år d'. ~'.n.;~ pr: t a g gavene og en tredj~' hcsumr.~cr. 1;.:.:.'.2n v adr bdra tj:.01 kommer fot' hjepe<\rbede. t ;) ad~';nstrc'c \''~somhctcn. a opnh::!ve r:.ktfu;\c~s scsnc urett Tusen takk for den fne gava som and hand med oppbyggnge Ccrdbhet c1er tx:fr mcnneskene f" cg Cekk t jo av Foraren og sender egosmen.:. jernhrde ko. T_vcrt om H\' uet r:asjonasosa!!tsk~ samfund takken gjennom deres organsasjon. v "SH organsere t!t sosn t sch' en sk ve ;;.orenhet \' runere sam Tusen takk. 1 hepsaroed som skrer ae. ufor kjensen mccm do som har penger skyt nodstede fu menncskeverdf:' Ærbødgst og dcm f':"m n:~:! har. styrke cg(\' 1:<.t jevnbyrdg med de nndre 001" ~mch cr: forc 0:15 enger og enger Det kre.ves av NSH.s edere a: t'( r~. og o'pdragesserne5.-')g- skar"': oc'rt (''' 'det samfunddea hvor ne rrohunn Cor cn fee;3kapcts menta- :\S Fy/<eskonor Det er. aene gjennom en person no gjer. Thøva gg kkje!sk t funksjonærer at de er po.\sk pe msser og n\dcgavcr avoses av 50' V pa mn manns vegne og meg sa rettferdghet. Denne' form for tet. og frvg nnsas at ct fok nt eg hev hove r det. En ga\'e eer hje' NSH.s ;;nu.ev. fa ov å sende andea Fører og dagog.k og fagg dyktgere '10 de e og Sæ. \ "egjorenh~t er et utsag av det ogo b er g uten nensyn t egen ny ten ' NSH var aer hjertegste takk. {or vokser sammen t en aosa og nasjona enhet adr ved forsorg og :SS \je... organ...'jon. \ nndrc. ~tske motv: G' og ta. (.ss og uten tvnge den som trcnh~r den sore og uventede pengegav~. NSH.s sos)ae 'hjepearbed v ga hjepen ned sosa vanære og ).Jmygcse. mde gaver. V herved f ov frambære mn D' penger.. eddet vårt hjem fra dere. Han fyer no 80 år dee årsta og er ved fu vgor eser avsen den stkk motsatte veg. Den v kke tvangsauksjon av Hypoteken. >n appeere t egosmen. men tvertom NSH. veg er gjennom hjep rr.ann hat vært syk sden 1.. apr og dypfote akk for den sore g ave De oppdra oss sev og andre t knek sevhjep a g de uykkege Corny~t or der frames. og v har 5 ukon dette brev fa yrykke mr sympat for Qu.ng og NS. Vær venn!: S(m er gamme og syk a ;tnotc sa s'nde meg. det er sa godq. or hver dag og foger godt med a.1 den Han ber me!; hse sa meget og akke Car juegaven. han ~er at han har. ke den. N~H tror 11 kunn~ få fram \'.hap og gjøre dem t tcred3e frmere barn. offervjen og trange" å tå' et borgere et sosat rettferdg sam- " Tusen takk..& brnge Forcren mn hjertegste rncgen!:odhe og sympat jeg fur kke oppevet noe sådant før.' øft der det trenges ved a appeer~ ~nn...-.k og hsen. Takk for at hau mn de har adr mtt v ~tt mot t amnneg sunn sans og ved å Ærbødgst h" det kom het overraskende o.. NSH er he e fokets vcfreds har gjort for and O!; fok. med så megcn godhet er saovcrma. "ventet t stor gede {or begge de okke fram de gode sunne nstnkter mennesket. ar meg. og v jeg av hee mt sak. Ærb0dgst t" ta~ncmg. for at De ~ar gjo game her. er Det en ndre å b 'en hodnng ga NSH_medarbeder en ny måte a :'\S Hje~Org\n...jun. hjere onske Dem en vesr ne Ærbod!;St ju Ssjona Samn~" 'Hje"" og et rkt!; godt nyttår. vurdere vm medmennesker pa og Noen takkeskrv. \' :\S J1jepeor~ansa.. jon. ærbodghe ' det samfunn v ever. Ut fra denne o'~a.nsasjon V har moatt Førerens juegave nye vurderngsmåe v NSH bygge Y of[eng:j"r 'her nqen a V hermed see fra. a eg hev teke <>g må på denne måe få ov å vse opp et sosa hjepearbed pa' het av de mange takeskr\' 1'S mot F~rarena jo\cgave og hesng 'S J1jdpeor~.. nsa.jon.. 'r dypfote.takk. andre prnspper og med andre ma har motat. ' J' t jo et beop stort: kr På vegne a v mn {ar o~crscndc~ Vde gjerne {åt overbrakt vår for øye enn tdgere. Hjarteeg takk; Og eg )'nskjar o~ hermed en nderg. og hjerteg takk akk t Foreren persong men vet Det gr en fattg gede a sa seg!\~ Hjepeorgan... sjon. ber Guds sgnng yver den godhjar fof juegaven han fkk dette år fra kke annen måte få det gjort på t ro bare ved tfredsste den' Sender herved mn hjertegs" ta gjevaren. Gava var kjærkomen cnn å tskrve Nasjona Samngs -1 ' cyebkkege 'hunger. kesom de e' t~kk for den kjærkomne juega~. og gjorde.stt t ' skape gede og Den enkees nteresse for saken HjepeorgansaSjon som hvs det er hyggje hemen mn joa. mug bedes om å overbrnge vår Eg er dverre kkje av dem. sa: øtmueres gjennom deaktghet. Den akk. ' SO orrer br deaktg. er. dårg doktor sorr: bare forer sne Eamtdg en takk for den td g <: e pasenter med bedøvesesmder. Den hjep jeg har fått gjennom arga gode dokor er ~an som drve~ syk. ~c.sjonen. Når en har syv bårn "- forørge og små nntekter ds e NSH v evendegjøre {eesska. tder at er så dyrt. sa er det vr e NSH ska {ye nasjonen med stt hg oppmutrende. få en smån.. pes Jov {O. hver norsk kv!nne og hjep. V også herved sende m!' e hvssyn og g samfunne en OSa mann. beste "nsker {or det nye år og j g '.je. '.'. " denne avorege td hev hove o ena eg rk som a.a an~e andre. ~./... '~..f".. -. :.

9 r 24. BUDSTKKA '-- -'- _: Nr. 3. T organ~asjonsederne.... Jeg henster. rerved t samtge a~wgansasjonsedere å påegge sne grup peedere å gå fut n for NSH arbede sne respektve g(uppeområder. Fnns det fokeeer der trenger en hjepende hånd rapporteres dett tjeneste vegen t NSH' fag 1 der.. a oss ved fe es hjep være' med å bygge og styrke NSH' organsasjon mark.' Stftesen norsk Okkupasjonshstore 2014 J NSH v vse vegen på ae sosae cm råder dercor må v pyktggjøre oss~ o. Ramstedt. Fykesorgansasjons~der. Tee skje Corst"r så bpr jeg en av NO"' formder meom CO~t og NSH. En gruppeed'er m b så kjent ges tran!!< dae og er en Catt;: med sne CokeCeer nnen st om skogsarb..-d<r Jeg har 6 smågutter rude at han L enhve td må kunn O hustru Cors'orge og da vet Do \'Le hvordan dsse h r det sosat. at en ju<p\\"c som denne er mer cn.n V ønsker Føreren en god ju og Fnner h.an no som kc er som de kjærkomm<n. et hebrngende nyttår det er at "ka være mc(der han dette av t Man!!e us'n takk. to game nordmenn kan g..'erbødgst. sn roteeder eer h' or dsse enno " kke er tsatt t org nsasjonsede. ÆrbødgsL T agsorgansasjons- ren og denne rapro terer da aak~ vdere t NSH age er. NS. V herved sende mn hjerteg. edprne rngen d agom åde behøver Be og dypcøe takk Cor De husket Som d"" v se annet seds' de nod eer overas hvs organsa. meg _ ved utdengen av :«Føreren:! «Bud.tkka. sa henster jeg t de RjonsapparaLet er orden. MeD "r- juegave>. Det var Cor me! så mege re p>.k~ge gruppeederne t ga ker kke ;ruppcsystemet.!om kjærkommet og da dem k~m så he Cu nn Cor NSH' 'arbede sne det sk&1 er kkeorj;ansa.jon.- uventet var' de dobbet' gede og HSpektn' omrder. _ Denne hen ap aratet orden. Men da ~ergjorde det sk a jeg ku!'ne ha en Rtng j:j.>r jeg av to grunne. De~ :er <u a:sorj>:ansl!jonse<~ bekymrngsfr ju. ferse Cord at gruppeederne her v Cor at det hee ;jen rker so1'ft'" Jeg v så ønske et Godt Nyttår b akth-sert ved å få en oppgave det ska...c and og fok og f?r de som st y- og den annen og kke mnst vktg Ansvare for organsasjonen hv rer or med Norges ve og ve. Da jeg al grupperderen her har Bn slerste er på deg og ngen annen. ae er en krsten kan jeg kke befatte oppgave stt arbede. Det å være ag unntatt e er' de no tsa t. meg med p~kk men' hee mt grupperder betegnes av mange Cor gruppeedere. La dsse no rå sn Cør... hjerte henger ved Nasjona Samngs å være ~t verv som man kke behø- ste og største oppgave. progra Bom det mest retuerdge. ver eg!:< noe vekt på. Derfor hører La. de gå nn for NSU arbedet. Med takk og hsen. \ man gjeme når man sp~r en om H~ og Sæ Ærbødgst. han!ar ttsverv Partet at han O. Jtamstedt. bare er gruppeeder> - men dette Fykesoransasjonsder..'./.bare å -ve gruppeeder. m~ man. 1'S Jepeorgansa>;Jon. no komme "ekk Cra. Utgtt av Teemark F. O. 8. Jeg sender herv~d m. hjerteg-..n gruppeeder er et av d~.. ae takk for den kjærkor' ne juega- k~te tutsverv som f1nns Ansvarg ~or nhodet """"'f... ve som jeg har mottatt. artk. Og kke mnst ford at Fykesor O. Ram te jonaeder. d t "':'"... "'" f". '" ""'... '"...u'u... '''o...".. ' U~V[R;\ r::;['clu}1t\[ ' O~LO.. '1. FOR NASJONAL SAMLNGS TLLTSMENN TELEMARK ~~ ÅRGANG APRL NR. 4 :' Ord '. FORTROLG. kun for ttsmenn av.. Fykesføreren. Jeg har fra fere foredre som har mstet sne sønner derute fått henvendese. med spprsmå om de 'res sønner har 'gtt stt unge Yt forgjeves. Dert er å svare: Det er gtt dere kampfeer å bestemme om ds se guttene har gtt stt v forgjeves eer e. '.... ~ :". ". ~. "... ca.." "..-:..' ~.'"

10 ; nuds'rkk"a ~t---~~--~~~~:= ~~N:r::.4. -'. - \. Stftesen norsk Okkupasjonshstore " \...! ~\ VÅRE FALNE J f Panz.gren. Johan Eassen Brevk \. 24! )1\ ft- Useha. tege Tyvand Kragerø. 1 \5/ /\ - 44 H- Pon. Oar Thorsberg Bambe 261\ !. ( H- U.su. Knut \ \ 1920 \ \ \ AanonsenSejord ' 5/2-44 \. De~es n~sats v for' oss stå.som ~n ysende fakke og m~n~ oss t fort " satt kamp for f~rer og Fedremd. \... :.. ~ '. \ Nr. :. BUDSTKKA. Føgende \ronkjemp'erer tderonkjempermerke. BJARNE RUDOLF BREK}E Aas Gjerpen pr. Sken ARNE BORGR _Bredabfkk pr. Porsgrunn DAGFNN GARNES. Frontkjemperskoen Kvtesed 1-~NS ORDNG HELGESEN Porsgrunn'.PEDER HJERTHOLM Sken KA~L JOHAN NABET Sken EDGAR NRSSEN Stathee TOR SKOTT Meås Teemark JOHN ANDREAS' SBUDSKLEV Sken OLAV SVALASTOq Ytre Hjartda... norgar THORSTENSEN Ske~ BORGE THORSTENSEN Sken. \)) ; '1 V serder.samtge var hjerevgfe grafuasjon '-- praktsk betydnng kden t og u tru s ng på ~1c [oranncvnte artker). ' og deen bak utkastet. 2. ~\;ttutter. u\'s\emmc!ser reg ORCt\NSASJON e b Statutter bestemmeser og - regementer m. v. ska være "men('f og trykksak~r m. \'. utarbedet t 'under.krft samhand med dette :ra approberes av H.ksorgan~")a..<;jon5sje. kort betenknng t fo""a bred marg). Vedegg en ~n!-ttruk... :nr. 2.J - fen. get hvs det kke er utarbc For a orj::anhu:"t.' og ~entrascrc 3. Nar godk~cnnng fore-gger gr. drt som nnstng med fram arwhkt samband med utstyr og tk.organsasjossjcfrn etet egg. utrustnn~ o~ for a unng:a at "det anmodnng UFe t. anskaffe Dete arbedsområde horer t br ag!' utkat t Jete som str fjrncvtc \.tstyr og utrust 5. Rksorgansasjonsa vdcngens d~!r mot hcvu\"unnc prns)'h.'" nasjo:d(' o~.ntt rnasjfnah.' u'skm N..r cn a\; dss{' 'Sakene as opp Jeg p:egger med dette ae an nng. kontor for partutstyr. m('~'r. 1.K's1 mm1.. ~ medhod av ska en unt!«- f"gende f\amgangsm1t{': " stemmeser. Utstyr og utrustnng ""rge edere overhoae d""e be Partforordnng a\' 15:5.HH.3 anga ('n(p!ks()rg:an~asjonssjcft'ns myndg!ds- g at"h.'ksomradc: t utstyr og utru5nng cter v motsatt fa være ugydge. " Bnhvrr x'sn;; på forsa" statutter og bestemmeser m. v. 1. F()r~a~ t og: eurng;cr p: unfornh.'r m.-d x'hor; dstnksjo sksse c1rr beskrvese sen J. A. Lppesta.d tegnnger og pro... cr o. 1. ct{'r n('r effeker emhemer faner des RksorganSasjons;\vdc. Rksorgansasjonssjef. tjen.:;t.st'm'cr brevark kon ng"n. Når en ocf t.er eg. \"ou er o~ annet ndre og: ytr~ nnger prover d. 1. ska det snd foge med ~n kort be T ovenstende ska bemerkes at utstyr og utrustnn~ ~um enkes skrvese om dm~nsjoner u fra agene br cver~uee fo""ag brukt ska godkjennes nv forese stoff. far}!e m. v. og nnsende fykesorgansasjons\ k".'n;ansasjonssjefen for det as bruk. For n unngå gjenta dessuten en kort ~kdrng om.ederen' t vdere!o~ende.e. kese brukc.s ordene u t s tyr 27. ' '." \... ~.". ".... JL. "';'~... ~...

11 28. Stftesen norsk Okkupasjonshstore 2014 BUDSTKKA ederne gjore de nødvendge n :-STRUKS nr H. stanser kjent med denne nstruks. Mn nstruks nr. 6/42 av 30/6 T Be fykeurere fyke""r:an"' 1942 sees med dette ut nv kraft. ~joncdere og (yk.-"konomederc. He og.sæ ednnger -'yk""furercn fu aeg har fore ve Nr. 4. (Jfr. NS meddeeser r. 6 av 15. jun 1942sde 1.) [ere an forskje vært hos Om onrfurng fra NS!-'. ge saker aom kke ha NS Forer nar be~temt at jenter J. :\. LP"st"'! Lagfarercn t uttaese. og gutter rra NSUF ska soke om å Rksorgansasjonssjef. Lkeedes forekommer de at med b opptatt Partet de kaender. emmer henvender seg rckte en år!e fyer 18 år. De som far sn 'Rksor;Bsajossjefcn ten mundtg eer skru g; t Fy mnad godkjent br opptatt Par'. meddeer:. krsføreren med tng sa hører un tet den 1. oktober hvert år. der agforerens myndg etsområde. nnen 1. apr hvert år ska stabs. Det vser seg at ende medemmer Dete m de no b su J. ederen NSUF sende Rksakanarn. og ty;menn benytter urykket V rna ae være kar ver a Fy ;jefen en se 2 eksemparer over <svot;anbasjonen' Hovedorga kesfererens td er sa verbeastet. dem som 'skaoverfores fra NSUF. nsasjonen HO eer.nsho. c. a det.kke gar an he te ham bort Lsten ska 'setes opp' ag\1s for knende heegneser. for ' ske med tng som de f se tfeer hver fykesorgansasjon. Gjenpart meom de' enkete andre avdenger kan avgjocs av agfo rcn. av. sene sen d cs d erettcr snarest Dg organsasjoner nnen Nasjona Lagfurercn cr F.vke "rercns re-. fra ksokon9 jefen t fykes. Samng. kt te er fe' O': ma. kke presentan pa stedet. o har scdes orernc. R y es ms oreren ordecr _ h- b<nytu s. fumak t å ordm' op sa'ke~ som f scne t F agforerne k f og f gjor dsse Ho\'cdor~ansasjonen. og k- mate oppså nnen agsomrade. ans\'arge for at søknadsskjemaene nende betegneser erstates.med (konf. F"kesførcrens forordnng med de besemte vedt:gg br utfyt. <<Partet>'. om agforerncs o mynd hespmråde. Under rubrkken Særge be. Nar det engang er bestemt h\'or-.uudskka: nr: 21(4). merknnger> ska det pafores nar dan de forskjege ng ska skrves. fa agfareren fnne a saka bor vedkommende er opptatt NSUF. er de kke nuu\'endg hode på sendes \'dere t Fykes "reren. gjor De som soker om overforng beta. forandre skrvernaten etter egc for han dette. samtdg 50 han påforer er kr gebyr.' godthcfnnende. Ae forkorese~ på d(. eventuee forkar 'cr sn de enkete organsasjone.. sknves. g g. sam rad ~ed agsungdoms9de- med sore bokstaver ue~ p~nkum:. egen memng um h\'a d bor gjeres. ren og agsj.eneed.eren ska ag NS NSK NSUF NSBG NSFo' osv. cr eter \'111111:'11. ker. b tat fcrercn ta suhng hvorvdt han ~'S 'orer skrh'es med stor F sev under behlndj.: a' ykesfurcrcn kan anbefae vedkommende opptat o.t som oft... t hare br benyt rur o\ ennemt. franj.: n:sm~te er Pa ru et. Soknad( ne sendes der- ct ort ren. En forkortdse som benyttet. etter fykesforcren med en be-. NSF. rna adr forekomme. Jeg henster o gansasjons- merkmng fra NSUF om. Soknuder a det cr fra.ovcrfonng dem som Aer hest.ka en skrve. het ut cderne 8 ' bekjentgjør denne med- kke kan anbefaes b opptatt ska.nasjona Sarrngs Forer.. dedse ror medemme e ved furste ogsa medsendes. bagt en skrftg. skrver med stor medemsrnote. urde~retnng om grunnen t dete. 11 og S. og.sæ- med æ. Etter De er fere 11L': '0 enno kke.. Etter samrad..j1ed fykesungdoms- _ se tes hverken punk. har sendt nn' sne ru a: 1'11 rodo-.. ederen og fykcsjenteederen sender turn. komma. utropstegn eer kn. O': J.:ru'peederc som no ska u s fykesf"reren samtge søknadsskje- _. Forkorteser bør kke hrukes 1c\'n"" maer med sn eventuee anbefang offeng skr t og tae under ngen.e;. bcnstk~ t r:ansa. ju1s' og påstetnpe.overforng fra ~amngs Faggruppeorgansåsjon) ederne U ure dee r. om;aende. KSUF. t fykesøkonomederen. mt kke forvekses med NS F O. Fykesokonomederen regstrvrer som betyr.nnsjona ~amngs Fy \D MA!'t:DStAPPO TEXt:. og behander soknadene pa vang kcso'rgansasjon. F. O. hør a:td Mmedsrapporene g r no bra nn. mate og sender d.;e. t P.ksokono krves het ut. men enno er det en 'ng som kke mjcfen sammen med formuar 52 Ogs;;' benevnngen pa ttsverv er. orden. og det cr ctsfrsten fo~ a Soknadene "ka være Rksokono- og grad synes mange gange å være n!1endcs e n.'. msjefen hende nnen 1. augus t svevende for enke e. Det heer oe': har betemt a Oren m. 'hvert ur. ~edcmsbøkene v b Fykesforer. Kresfore~ Lagf... re me: hende nnen 5. h\'er sendt sk at de kommer fykesorga. rer. Dsse er de høyeste poke måned og enne ften rna over nasjonene hende nnen 1. okto- førere nnen hvert stområde. Men hodes. ber. en gruppeeder og rødeeder er.kke Jenter og guer som v mede noen posk rører og heter derfor seg nn NSUF de' kaenderår de kke gruppefører og rødeferer men fyer: 18 år _1'a henvses' t å _eke ~ruppeeder 0: rodeeder. om oppagea~ :dreke Partet. Dessuen skrves f'de med d og.jeg p&eggt!ykeaorganasjons. kke med t../ ' Ranstedt Fykesorgansasjonseder. Nr.. ; nudstkka r p ~ R SON A L \O.h :::::::~'::~'y~:~e::~~. " ' _ ~ befrrkhhjun.r t :O:(>r:'''' 'De ~r bestemt a Fvk"sfurer med sb.b"1er' "tab "'!m agførerne ~ta for. stam Fur muggjrc en mer ~ffektv ave./uet cr tryk ferdg skjemaer <contro fastsett~ hermed fogende J deue hruk. og dss' "kjem.aer v rdnng"'njer fo utstedese og hruk nær framtd bh sendt ut herfra '''' bettrekvss oner: de' rcspcrve" ttsmenn to'... " e.k.emparer. Det ('n(' ~k"empar be. \. t;bt"jds' av r('kv1s~jonene hodes :tv utstederen og de andre "kje" a\'. sendes t me;- En er fut ka' over at dd ('r kanskje ue forn's e som h:" d' m]vendgc' oppysnng'r fur a kunr" fye U dss' Samtav!-skj('ma(' p.c. de f''r h\'or fam'n kkj!" An hjepe t. far "n h('nv('nde seg ~ soknt..'j'(.'stcn pa Jo r'~p'ktv(.'.seder. De v skkert kunne g de od\'cndgc oppysmng r '11 og sj : \.\.!:j'1h11r! fke'''foouak (".. :-S :kknmjef ved hovedhokhoot'ren t ncdarbcdctc Oh" ttsmenn \'('d: a) 'c;s P-kseddse. herunder... m(.(n.'~nd NS Presse- og P op:\gandaa \'deng. > XSFO Landedese. n ') :\SSF d) NSBG e) Vd're for tresende pa tje n'!t('rc~er t de undef 'punktene n. nevnte kon '!f"r S;fremt \"( dk9mrnen' kke har gatt rek\'ssjon for tjak(!ts'. 29. d e reer benytte. uteukkende de rekvssjoner 89m ~r mer ntendanten...d NS.-øre... k" ket.\r.den! pa skrå over forsden. 'f t skoens medarbeder'. nt't:ndancn ved NS F"rcrskoe. Jesshem. kan keedes utstede rekvssjoner t forcrasran ter ved skoen. Tresende pa tjenesterese t de under pkt. 4-9 nevnte andspde SC'f og sta her kan fa rekvssjon for tbakeresen hos dsse.. Soknad om bett rekvssjon rna f{jrcegg es ' utstederen på forcrkrc \'ct ~kjcma hvor h. a. resens forma ska angs no)'aktg. :-;\1. \ruk a" h'trek\ bjon"r t prratrt'ber 'r ~trenj:;t f.orhudt ~ Forovrg gjnr jeg speset opp merksom på: 1. Det er forbuut cvcre u bkrck\'ssjoner n banco. 2. t]sc'dc'n'n ska sdc n. kvh. sjonsnummcr p 50knad f 'n n. t. høyre_ 3. Samtge nvgede rc k'j.. sjonssoknndcr ska væf(' n sendt t H.ksokonomavuen. ~C'n ~wn('5t d('o a. pafng:..'n<k man.d!cg:m~ nt6nt('ndant.. n t'ksp('derer s"knnd'nc ~j('nnhm Hrdsa\)(.'. ;\Y' x.'sg..'f pa. \e'j:j; mt rundkr\' nr. rekv!sjonsbankrt{'r \'1- kkt 1-13 a\' B. 3. f. a. m( {hkks H'Tb t.fft ku(! t rr de nnvg'k \'('U a den ordnng ~om 'r' n'rk.t't':~' t nwdarhdu'rr- NS{ rt'kvssjon~soknad'f ('r ~k~ ~a for slufft'rs' \'t'jk()mrnt~nj' og sa og NS LanJ:-.'d'h;er. "konoma\'tknh('n H'ndt. gjurl1) gje1u.l mh' for 1 a' r \' 11 r ' r. forskj"~ sog r. k. ando ;J. Ukunumh-d'r'n ~s..and~ 4. k rna. pas~cs _t Ub'n!:tted t.). Soknadt'r om t dt'ng rna sakdes ram.!\c ndt'~ tj('n{'s~ nj av par LanJsckhcn. ende br tbakesendt U:-cd(' 1t..t-J. ' t medarhcd.. n' rl'k\"bsjon'r o~ bk\('r omgat C'! rors;jr).!;e 'rg;111sasoh'r t Kontoret f'.r st()fudn~. G. Uknuumc'rrt'n t:'n~dum~rhftr'n!'< Stob t m(.'dar})edefc- n'n a\' hctrt. kvssjonpn. B ktter 'a)'dende kr kr Vdere.K's('mrne5 at sokn~hh.'r t Cngdomsfo"rf'rens' Stab samt mer rna om~a{'ndt' vderesendt' Jqmrtcm'n'n' '\t-r ~H.'nrac fu' (.\'C'n\('t h;<'mr('s(' for (hoak(''..' t H.ksokonoma\'(h'n g ' da NSC'F's ~ ko'r' og e-rr. Norges 'Statsbaner t.'r~tatt f M~'nngsmyndgh{'t'r fon\tg: om ttkng \\' a:-un' rasjon('rtt' artker nh'ndantt'n t Dc-darbtd~'n' 1nJsth{'1. dssc~ kos'nut' nnt 14 dagef t;! magv;.!rrf ~'wntf.a:-wr('s undt'r j dter st('m'ngsda~on. Bk\" :-;S tksokonom"j'f. H'runder nc ska sa\'dt mug 'af~rl"~ kommc'r \'cdkt'hodsa~tk('r som J h Ftrntn~~t>dt'rfn rdmu: b'kreft'.e fra vedkomm'nde nmcfv:r'r. sem'n o.. 'u\'d'f' \ ' ; rt'n t nwuarbdo'fe Hrd stasjon om a de kkf' ('f K' h'r (j' 'nkdtr ho\'' o~!"oa bn.'k\'- ' mar'stahen. nyttet. Den'~J betraktes m.'m- ~ta) drvstoffer papf metacf kono1... h.rt'1 J1rd('ns ty' hg krav(.'t om f\.'fusjon gom knq~ t nwdarx df'fc HFK's famsat~ O. ;1. gjort Na.'rngsut'P:J"tt'rT.ntd 'r Stah. tesende som kke er kj"n med kjt'n\ ff'd d~e urdnng. Rt:mrnnt>mw.ntt"n t samt- 5. bruken av fck\ossjon må f~rchodes rogende:. He og ':c ge hrdmenn (befa og menge nnen regmentets onfcade ved a) Rekvssjonen. som X'står 1t.1.h Fu"unj.. nnkang t vå"ntjcnestc. T. { (.-. 4.'>:...

12 - Stftesen norsk Okkupasjonshstore 2014 a\' orgna og kop må " k- rves 2 deer. b) D"'~- resende skn kvttere nedc-rst tvenstre (or anta better samt pafore sted og datum og sn underskrft: BUDSTKKA Nr. 4. korasjon. godt gjenomtenkt pro r;jenom transportuvage (Notod g.m tt ekstra mat.erverng nn den og Sken): (bant. med tt ek og moro {or Derso1 propagaruaearen yn de unge (ja ddre med) så uebr s~jer andre t"ara.r enn de som h kkje resutatet. Medemmene' går t er n>:tta bor' de skrve h om kje da enger på mo~ ford det er det. De same gjed cmna {or {ore e forbaska pkt men (ord de v draga. Htt kan de gjerne ha vokjc g gpp av hyggja og moroa r(' det same 9PP"tt pa ymse måta\'; Hvs' gjennomsaget kke. br tydeg nok. ]a der og heer kkje anna nteressant.. Det Var det kje best med forandrng her.:1 kvteres på gjenparten. }<an vera bra nn bant. fa gjes "u? Eg er. takksam (or dear!.. r) Hek\'ssjonen ska nnbyes tng a\' kre'fter a\' storre format Ae har de travet. Eg ht det. mn' bett bettuken på sta~jn('n (ur a\"rrsen. }tek vssjonen gjeder kke som bett o\''rfor kontro oren 1''' toge!. Jernbanen kan da forange fu bettprs. og h\'s xedkommende kke be takr.. v"" vedkommende 1\' toget. He ug S:e. {ur Hk"ukonomb.j (cn. Otvar Ta'~( n. kgg dettr :undskrh' ska ' ~ ~jon.' 11'rkgam pa nt utstcdtc' )dh:tn:kdssjoncr sum kke br \)co. "td. om:::a1o'ndf' m' f turnere-sth ~~!kesokon)metkn:n... t;h.n hugs at prestasjonanc t vare Og det er kje godt cggje så 111)" egne br sdt sto' prs 1':\ n.r kje arbe'd på mota som en gjerne.:c er \'e "rt'u'dm. Den sendran vde.' Men hugs a moteverksemda kome "h-\"ande med e mprovsst gg vare hender. Mc har ansvaret..ppesng. tre' nten'ss a for denne Kokre dareg forcbudde mote og n progr:mpost{.n. ~~ oydeegg d~t t"reosa agd har sge mange gra moe)'"ten. Er oppesnga nn'. C' dc: Og o1!vent. Som er. redar så det ke gar. ~ume har cn );g en. Lat det d. Kje b sagt at t a test' "'P r~ndskr\' 'yg. d drap ntereosa aget dtt m. Er no" turrare.'nn det da? Kom surv og. kesæe. Den funksjonen. ned et u<r.~ \'<'1. rokg nr d~t er du bar aget vedkjem sjøve \s mange unge p motet. ~kjer vekk rva e fok som er på veg hem ae d'';5o postane som kkje verkar at t se!: sjo\' og sne {rendar. nteressant. D"1 som mbcr e dn frpmar ' a~ mot j"sa sak. \'t fatte se~ kort. Pru\' 11 unn tja::'" bar vore vrt sagord her ga d;~\j'r e sak nr mutc\yden ~ke no ( t. Me utvdar dette t ('r stor. Vcd stnrre ~"nm"te m. o~' " gj de hek Teemark no fram ' sa "kup saker s0; f"5!. Vrt s.or! over t\. jonsok.temna. Lat oss nr 's(' fort.ma p. t. 'r opp mntp. t' dd p mota og at oss gje" ; sten. O): har d'nne sume stader nng syne ut no " marsjen vore' dn hygjn}a O så cr det darr. He og Ræ..( var '~a skud. Mt fr sjo\'c dra Tor O. T\'Ct..! S ran<. :;sset oppo\'er at. Fyk('s'rup"gandaedar... Fyk'skonomC'der Det gjed errs a k\'art ag sk -- "'\ par mota sn!' sk sum ud best. --- PROPAGAN)A passar gane som p de sadpn. h<:st knf. ~yng om au dc de kkjc son: \ R. -. J n(.ttopp er potsk farga. Heer k \_ ~ ""!"'... kje ae smmoa tn'ng rn :\\'suta' ~ ~ e\er skjemaet med forer.hesng.. Samban(bm~n.. Drt kan 'b for s-rotyp!. Na' jeg 110 har overtatt (urogen Ut'! har vore mange gade andet.;\e ag 1'01' pr"w a stand en 1'.\' Teemark Hrdfykng gjen ha sja bant NS-fok her Skens kkarrng og sa \''re med på e p"r jeg at samarbedet gnr ke ga kkarstemn' t sumaren: 1'"cr' "om for og at aktvteten vu t ar :"trktct no (1<:t ssh' De Derkt:r.'L' gar rd u: \''g'n. ~(' har hat..!..)r SUk::>':-;S med moa vare det ~-: med 250 ug ~OO framm"te. \~'st' m"tt' Sken " same 350 :ns. D' t'r rete '{'gen. Sk ska ~)tjbncn ruh.'!- sutten av denne "1'H.1. " f'n. hrdoppmarsj dessutan \.\'\kka bra opp med sne hundre :';d\ at dde er berre en opptakt :0 d ~tor stemne t surna ren da tjt: kanskj' ska fa sjovc Fureren "temna!osk n. Kokre par fra kvnrt bede økes. ag og V.t br en drusteeg rng. Dere som er Hrdens sambands nter('sscrtc hor skr\"(' ht Dm uete menn ag~tahcnc. tor no ha cn 5" kanskje me knnd f fatt eke god overskt O\'er arbede fram ærar (nne).' O'. er. Dete å bakgrunn av de sto- Tynguepun~ta for muteverksem r~ moter som ha' v:er avhodt a\' ra Teem"r~ framuver br skkert b<veges ens edende m"nn' de for Rken. NotodUen 0J;' Bo. Laga krng' skjege <>rgansasjon<'r. De har om bor gjere u' ue kan for å sam væj: en stor mot'aktvtet og pres arbede med u.~"e sentra gjerne t sen har' omtat ds.~e ganske over hy nnovde pro~ram "er cnskde sktg. f)c~ er av stor betydnng at programposter. Pa t.. sse stadene m~ C f01ger noye med ue tng som no )'1 t f\'ke. Oppake o\'ar sjes god. men m:. ha ma same ca men br behandet. opet av nese m'' 1'01. rna panmessg arbede for få. neske og t desse mota bør me ha ned v jeg ha besokt dere ae sam <)1.\ tsutnng mota. En gjer de beste taarar (rkstaarar). Det men og da bor dere ha ne ojjys 'SJerne den røynsa at cn haust ar varsk~egaste er t. skaffe busser. U nnger og sporsmå kare t bes\'a ;... m en har sa. Har en agt mykje desse sore moa men en fæ' søkje. rese av meg. Jeg v s fra god ;:.rbeq på e samkome med fn de Nr. 4 td for jeg kommer det er av 'nt'r' psse a 'e hrdmenn nnen deres områdc er tstede n~r jeg kommer. Atså Hrdkanteraer punkt er (ogende: \rbt'de arbede urette g '-og uthodenhet beyr st:t:h. n. OdmLr.LarseD ~ Fykngf"rer: "'.--- (~et))anske ff NOge ngen tor ae t meg hvs jeg spor. ' \ om noe på skoen hender det a jeg far svar men øynene deres står. en annen kant. Det gjør forre' '-_------;1"""---- \ _.. sen kke noe for jeg har tre kje< Fru Margt So!J:. har f"ogert om ke hrdkamerser. - De er skkert J\SK \ fykcsokon~cd"r fr:(' aug. mye greere enn vennnner> - eg u-3 eter frk'jrstrn A~ersen ger hun t med en. mun} og som f\ gkk ved oden. fuktge øyne. Fr~ So kan p.. a. hsge gjore Har v egcnu (orståese av ma r kke fort see stt v. V hvken sterk morask ernng v 'r\''d takke henne {or ve U' unghrden var er utsatt for - -? \ Fra N S K fort arjddc og for h'ones sore Jo var Forer har. - - nterfss<' for.saken o~ haper nar Kuuredere: \'1 har ruse oss ane~nn~ ):s gjen f~ henne nn t sutkam"n for!\s' store rk.. t!skvnnenes rekker. sn". V har gå nn for vare stu \'a er GernuD-ke ~S NorJ;e. He. og Sæ desrker med fynn og kem. Det Germu.kc ~S Nor~e er en de av er he" v grundg kan see oss nn 1.. Strdk \. den ntergermanske orden German J\S' deoog sa v har noe fare ske SS. en nasjona.osastsk so Fykeseder. med Men der ska arbed re nng ovese. \'je og respekt for ~1.torucn med menn av nordl'k ras' Je!; h\'h~t!l- at :~ nc så vdt vanskegheten'. Og: nettopp ford y Germanske SS Norge er en se\' mug hohkr 2 mot'r pr. md "anskcghetenc tor b mange t~ sendg und'ravdcng av Kasjona Jeg h"r )!jort d'n er~rng u jo uen som kommer og pakjcnnn~('.samng Forer. og urekte underagt. KS mere v T "amm{'n jo n1<'n! sympa:. kanskje hard('('c cnn v aner trengr[ v å ruste oss U;'CJc sjeeg o~. SS er stotroppen fur de nasjo \'cc h\'{'!' mute er det ~td nocn rasosastske \'~)'n og garan. ""m er furhndret fra \ Jeta. For kg~mg. for noe av (kn vsvje ten (or at den nasjonasosastske.d m hr J'.' \eng" a wute en he som gr furuen pa snnnh jcrgct st yr-. revousjon Hka gjcnnomfores kom- r.a:j.'o\: de er.;t. a jo en kr t f bh 5t~cndc under vnt!'rpromssost t ytterste wnsekwns. ~re nw n moten' jn nndre ner stormen har \' og sa en adr sa tc'n 'sse. SS ska ':rre bndeeddet meom ud j.g o\'er " ~j~'.rc mtt t refeks a\'.. D't rr denne refeks som gr den dc germanske fok og ede oppbyg at sam:u h'ut' nn{'n :\.~K. og' nr.'n :-\:-; fro\"rg. ska h. de ahc.;r e hrdjenta kraft t a sme. gjennom tårer _ De cr den som gr ~ngen av det sorgermanske' sam handet. G"rmanske SS Norge \' b(:5'~ h\s'r j'g ae k:\r.tpf\'ef {kn ydmyke krstne en s jrr.-;kkcr Mom representant (or c av Europns d o~ S' tro pa det gucs see 1" t cr mest raserene fok yte verdfue ;\h\rth~" 1"ruK'r. v"d denne oppbyggng... \'\SK fykesurg.hk r den som gav sekten av '. mot. a gjennomfore sc\'stt. >:!C'ts \"'rkc under de mest furt \."eu" forhod. Det er den som hoder Ed. For å b opptatt Germanske SS Norge stes fogende krav: Fr" ;\S. Fyt<t'kuurh-dcr.. votduecn k\'~'ndc gjc'nnom tden og: at en er av nordsk ætt - \\'enn j't\:nd cn' {..':'<.' ut dan:) det cr ogsa den som v. hjepe Nasjona Samng t n ~ærc var byrde at en pr~kss gr bevs for ha.n sund gje og ct sundt 'egem e "'-ann f:u was~ 'ru.hkn. -- En sannhd ~\\m atd sy"~ J. ee dcn sa sant V kke s\'kter oss sev' -;'/[ en har en usvkeg tro pa den samme ~y"1d~hct. 't brennende t ro byg~ v bro nasjonasosa"ske de pa stt Pa en tf'11 stasjon nh'ttc on for o\'er hatets foss - esker du Nor fok og sn ege rase 11 y'h.k hnjentc 0P) t\.c a være g~; bygg owr t ' (Kvte a. en t enhver td er beredt t bdjl''" a ofre at for feesskapet.!. Jeg spurte der forho bjorn). dene P: ~tc'ue. A hc'r har v det Hd og Sæ kke sa kt - her har v terror. «udrun (oc< jor~r. Ame Srdk1e\' Jeg rr akne hrdjenc'r. Fykeskutureder KSK. 1 fg. Storm forer. "Har du ngen \'C'nntt.'r.t. «Nd. 1 Måned.en~ paroe: V.s. p~rtds.pn. \

13 " 32.- Stftesen norsk Okkupasjonshstore 'T ;'\SK edere. NSKH's forstehjepspensum nr. 1..Stemper o;: skrvematere. '>ar det nnoper skr\' t fykes NSK's sosaeder.t>ar den "ned De har tatt enger td enn be kontore fra avdengsederne er nng vendt seg t NSKH's ands regnet fremskaffe dee maere som oftes a'e snker handet sam edese for å få ste ærerkrefter men eerhvert som de br fordg -men e skrv Dee voder setv. t denne undervsnng. - 'v de b tsendt agederne fogeg e koossat arhede og sn De er såedes menngen at Kvn F)'kesederens skrv t ae agnehrdens santesgrupper ster edere av ~. ebr. H. ' ker oss ekspedsjonen Jeg ma derfpr henste t avde hrdkvnner t å undervse forste - Den' dete skrv omtate rese ngsederne spesfsere sne pos. h~ep eer henvendese fra NSK' rute er av forskjege grunner u. er eueren eer sosaederen. sat en td. Lagederne de ags At.t:.h'er ""k stt skr;"..landseder Rand Roberg appe cmn\der som kommer t å b be hee må noyo o\'erhodes. erer t hver enket om g nn sokt v b nærmere orentert rar Sekretæren: for denne oppgaven og vse at v ruten er endeg bestemt. D~ vscr- seg at je~ stadg får er vge t e godt samarbede Uedrfssmenn. hrevet der ska t NSK f)'kesorg'" Dsse ttsmenn som ska b' nsasjonseder. Dette kommer ava Santet-merket. ''SFO's støttepunkter nnen be brevene br ndresser t -Fykes De hrdkvnner som grundg har drfsve m no utpekes den organsasjonsederen F. O. R. gj('nnomgat KH's pensum 1 og 2 grad dete erpug. 1)(110 er [". forstehjdp sykepee og gassvern n- 'pg Sæ. Adrrf5pn ska være: Rom hnr est den nodvendge ana~.ur~ nerbt~r~. ="SK fy.:~soq:::o... a!-.jonst d('r. tom og kan egge de forskjege Fykeseder. Dette t \nderretnn~. handasjer. kan skrftg avegge ek He og ~æ samen '~ fa de Kvnnehrdens Motep1 or arr n~ncd Ham'tt('tt. santctsmerke 1)e ag eer enket. T r'ykesorgan~""jon"edcr F. O. 8. medemmer som har nteresse 'v ' e e k Y k e. dete kan fa nænncrc oppyfnn~' :\pr: ger vcd henvendese t Fykes""n. 3. Brevk og Stathee ag.. Apen Fra NSK H tetseder Synnøve Næss Nsen. møte. Skotfoss. (Merk hennes nye ~dres. 4. Langesund ag. Apen mote. Fra Fykesederen. H < _er. Fc:hruar-nummen t a\' "Budstkka. forekomm('r fugrnre trykkfe og ut!ate5ef mtt 'uncgg om sj.ntcbkurs('r: VDSTKKA Nr. 4. se)" '15. Bambe og Drangeda ag. For santesoenes vedkommen Apen moe. de er det sevsag en pk a hun 15. Hedda ag Apen mote. dyktggjør seg sk a hun' hestr :;. Hovn ag. Apen møte. prøven t merket. Også for med 15. Hoa ag. Apent moe. emmer av NSK og NSUF cr det ~f): L.!.'da ag. Apen moe. anednng t å å det KH's san 1'5. Kragero og Skatay ag: Apent 1. Meom anmodnngen om a an tetsmerke eer bestått prøve mote. ' ~kaff e. Røde Kors handbok 16. Rauand ag. Apen mote. '. Tørstehjep" og Lr boken A merker pa unformen. 20. ken Porsgrunn Gjerp~n' og ucnatl ska kke V;'f(: :n'snu... KVnnchracns santets- og fo'- Soum ag. Feesmote Sken. 2. ann('t avsntt som ()mhandcr pcnngsmerker har tdgere vært 20. Tnn ag. Apent møo.- forstchje[sveskene ska.tføyes feste på jakkeerme. 22. Edanger ag.' Apen møte. eer njen "og ut"np ska skr ' mdertd er no e nyt santets. 23. Gransherad ag. Apen rr~e. veg mt>d rnue hok~tavcr «san- merke under utarbedese og dete 23. Hjartda ag Apent mote. et. ska bæres pa jakken ke over ven. 23. Fyresda ag' Apen mote. \'cken ska nnehudc ["j\cnue: sre ommekaff. På seve omme. 29. ~otoddcn ag Apen mote. 3. den etterføgende oppr~gnn6 kaffen ska no kke en;:er bær"" 30. Lunde Bø Sauherad Sejord av veskens 'nnhod star under oen merker. drettsmerke og' SS. og Kvtesed ag. Feesmote punkt 3: sere komtressor" merke ska feses md på seve Bø. hvke sevsag "b være kom ommen henhodsvs på hver sd s.' re.r.. de og samme høyde -som KH nåen Ug av Teemark F. O. 8. Da det på enkete seder har vst seg vanskeg å anskaffe.røde };en Rnn'k Budstkka ukommer månedg kors håndbok kan en. sedet anbe. NSKH Fykeseder. gang. fae å kjøpe Knudsen og Fach's Ansvarg for nnhodet.menncs)<cs Legeme> nr (som F ans F O O. Ram ste d t brukes av Mddeskoen) t anao- FykcsorgansasJonseder. - mesnng. Her sår mdertd ngen Dee er en 'hemmeg gjenstand og av forbndngene fprkart. Okonom. 'behandes' dereuer jfr. partforord. T'K.ederne V henvser t fykesøkonom. nng 22 ma Ae NSK.!ag ska no gjennomgå kderens rundskrv t agedere og c førsjcehjepskurs eter mønser av tdgere agsøkonomedere. Trykt Skensfjordens Presse. " '"... '..- ""'' f"!'1 J 'FOR NASJONAL SAMLNGS TLLTSMENN MA _ NR. 5 FORTROLG '. kun for tltsmenn ~ ' ' Ord av Føreren. " TELEMARK Det ~asjonae frhets og sevstendghetsdea er kke vrkeggjort bare med at en s n akk e r om det. V må fnne den rktge veg.t å gjøre det.. t en reatet agen t r y g g e treatet..' Derfor må v forstå tdens ov og gjøre våre nasjonae be.strebeser t 'ett med bestrebesene for germansk og europesk samng Jo mer tyngde v egger de n n e nnsats og nnsatsen for den europeske uavhengghetskamp som også er N OJ 9 es uavhengghetskamp desto mer' fremmer v Norges sak så ve potsk som økonomsk og kuturet og det både t gagn for verden og foss sev '\ 3 ÅRGANG. '': ':' -. '~'f: -.;~- "~;..::~:~-;r"':\-;.. ;.'. > - ~~~~~~~~~~~~~~~~~.. -. ':""_ ~ '" :'<o.~.~.. ~ '..-. ~ -. "'. '"

14 Stftesen norsk Okkupasjonshstore 2014 s:. JUDSTJtt. = Nr. 5. ; -. / VÅRE FALNE ).. -Jeger Arvd Odt.r Sovk Bjørkedaen 2( / Hans nnsats v for oss stå som en ysende fakke og mane oss t fortsatt kamp or fører og Fedreand...J "''. "\ ).. '" ~... ~'..' '*... '.. "... )... ~ -' "... "" ; ;"... :-.. '. ~ -...._. _.-::... :r... "

15 o o. 36. Stftesen norsk Okkupasjonshstore 2014 Kampfeer' r un s of 'K A ' Nr. 5. Nasjonasosasmen har hatt mangen en tung torn. denne tden. Men ke' såve.som den seret T yskandv den også sere bant de andre germanske.fokene og øvrge nasjoner verden sevom det kan se mørkt ut mangen engang. Yerdensh.storen er trått nn en ny epoke. Det game demokratske sam fundssystem har utspt sn roe. En ny dag gryr ov~r Europas sagmark - en dag som ska yse nn de for tvede menneskesjee og g dem nytt vsmot og nytt vsh~p. He!' og Sæ. O. Daen. nspeksjon. \ ]= ORGANSASJON Samtge ag Skensfjoruen v ø K ON O M _ om kort td b nspsert av under :\ egnede. Samtdg v de forestte ' J \ rode. o og gruppeedere få seg uet Tagrørere o Ad Rode og Gruppearbedet. og agøkonomedere. en arbedsoppgave. - De v b T organ.asjonsederne Mdt nnkat stabsmøe og t dette Da regnskaper fra agene den Teemark. ska også samtge rode og gruppe senere td tdes har kommet svært Jeg henster t dere å pase at edere nnkaes. Her v så fykes uregemessg ska jeg herved få gjø rode. og gruppeederne no utfører organsasjonsederen avg en orenerng om ogruppeubyggngens be kke kan gjøre regnng med nye re merksam pa at agene beretter sn arbedsoppgave som er påagt dem ved mtt sse besok. - Også de tydnng. ~ Meddeese om nar dsse tskudd før regnskapene cr meg gruppeedere som kke var t stede møter ska avhodes v b gtt her hende. ved moe må få ordre om å gå nn fra god td. For a økonom tjenesten oka kun ne fye sn oppgave fut ut er det o for den gtte oppgave. het nødvendg at agøkonomeder. Ad mnedsrapporten. Ad forsag på gruppeedere. ne overhoder de ermnfrster som Jeg må no henste t samt!;e er gtt Jeg gar no ut fra at de forsag organsasjonsedere sørge for at Samtdg v jeg fa mnne agokoncrnederne om kke å aappe a v som er nnkommet pa rode og grup' månedsrapporten br send ret peedere fra_md Teemark og Vest td. Denne ska være meg hende arbedet med nnkrevnngen av kon Teemark no er endege. - Utnev nnen 5. hver måned tngenten. Denne aka atd være ne.en av do;sse v kje om kort td a jour og forskuddsbetat hos samt s hvs der ska kje noen foran Ad utnevnngsseknader. ge medemmer. drnge r s m dete gjøres pr. om o Ahe unevnngssøknader ska un Ae adresseforandrnger m. v. gende _ Senest 15. ma d. derteg ne 'av agføreren Organsa. vedrørende medemsskapet må a sjon'\fderen s'tter stt navn nederst td medes bert omgående av ag Revdert ste. t heyre Merk dere d~tte organsa' økonomederne. o F~r de øvrge ags vedk'ommende sjonsedere 0Husk nnsende budsetfo rsa g o v no gruppesysteme bh ferdg or rett td. o gansert og sa verk - Føgcnde ag må sende meg ny revder ste Ramttedt ) 'Lef Strand 'over rode og gruppeedere: Notod Fykesorgan!sasjonseder. fykesøkonomeder den _ Hedda og Tnn.! - Denne o... ste møteser jeg snarest~ - SenestO... " 15. ma d.. o._' J:r 5' nuds'kh!a besutnng av anog'jcfdcd-e:"'jt værc både unform og t.. te ta. "VBanu fra cnh~ Ph!' PROP~GA~~ nestcantggender ska un orm bru- nng..' o ke. 1 o He Sæ 3. Hrdmenn aom 1t':"A>kr- m o{>ptagese Gcnn.nake SS ~. Odmar L rsen ~orge eer- medcmm.".. 'o av Deo feste ag "~ ha mute 17. ma. r'y~~~\teemark. / Germanske SS Norge J BOm bar De cr cn bra muedag mcd eor søkt tbakeførng o e\er oppta fygjande hcagdag. Syt for a dcs gese Hrden ska ~ hvor en ac møa Lr godt førebuddc. Den da kar avgjørese enno kke fore gen treng. de en aar kvart ~ ' gger - av den stedge o hrd o ag 'mcn :at kjt!an bere arrangc. C.('( mdn-~ke Jf fører og SS førero feeaskap men~.\ene. Sy for a de har en ste. for spørsmået encn å fengjah o proog muskk og mor'" sam ud"rhad utpåo kv~den mtou Hva v German.ke SS N~rge? besemme seg foroohrden.\er Germanske SS Norge. Detteoer ek. u~" a de cr.ty~annsk å oa For å kunne fyc sn oppgave sc1t1 a betrakte skrftg. De øpen.møteyden sje der hr~ kveuon nasjonasosasmens forkjemper rna de opptagcsesprøver o fnner uln fa rorc på se!:o 'Og så ;;.r SS mrnnen ste det kmv t se[; herveu sn øsnng. Den overse foko få høve t råke kvarnnt!re se" a h~ save åndcg som e edese Hrden oog GCrman!o.ke o ng.å aven' prat e pau!c Dd gemg er et forbede for stt fok SS Xorge oversendero den annon yng'"' 0får a de pa s" måe m~d o 0[; en rofast fogesvenn ~or sne (o formasjon t kargjorng opp' dk. Om de )'r noko radooverf rerc.! sng av de tfeer som enno rng mcd ae av Fornren kan eno German~ke SS Norge Y same ue kkje seast. beste nordmenn sne rrkkeromen n er ukare. Omfram dette reknar me med t som har bevst a de er Vge t å 4. For framdge tfeer veg as føgende for overførng av ma måned får te med andre mo ofre a for stt fok. tea:van~ement. De er v;'roona 00;: o. Germanskoe SS Norge v khet men fra Hrden t German;.c 'J "revar fok med den ~ncn de med rs.formahjonene "ndre and~ SS Norge og omvend. o har hage eer herregard. Mc fa" bdra! a de germanske fok " Den formasjon som mott..a( en berre a f~ så myke frskare ju' rcr hverandre a kjenn~ og såedes søknad om opptakese under reter den tdgere forma'jos overste edese om dete ogo pe om stngtagen og.. refu d msjon fra uet tdge:e tjene steforhod. (rdstaben gjeder som overste nstans{or ae hrdens underorgans;sjuncr;) - Forutsetnngen for søkerens n og skpa ' e 1'ecmarksem:.e oke forstac!sen meom andene': det kan sta ord av og som me kan Den dagen de germao$ke fok sår ha geue av Da rna eenr same seg sammen represenerer' de' save.n hovudstad og 'Oyre Fornre" kvaatvt som kvan vt en sk fær me vone. Og så far kvar ag makt a de kan.kre Europa en sende f~kevseekarar stor fram freueg utvkng..ynng på s~emna. Nærmare om de _ - -_\ te senare. SS-mtnn er bare den som har er- kjent t fokog sn rase verd og utvagets betydnng] har frhets 'Tor O Tvet v1 o J e ~ffervje. og kamegd parret Fyfkespro'agandacdar med troskaps og zr~~r.e5e og - bengese t adydert o \--.~ v \ Arne S\rdske. ~:R. H. ". '" 1\"""'". Overenskomst meom rden og Ger;.n.ke SS Norge. o Hrdmenn! Nar vare kuntorer oppsøkes de være seg Svdt eer.fykngkont0- rer sca a ~"ptreden v"re rege mentert".og aspner. Dette gje. der ke meget be~ok p Hovedorga n.ajonens kontorer Unodg bes"k og' opphod forstyrrer arbeusrom og snker arbede. Kom nar dere har noe å meddee muntg eer o. skrftg eer nar det er noe som er ukart men :husk ~rdmannons høvske opptreden. Dere 10m h.~r v.. rt Homdtrand voet bvorda n vår o opptreden p: tjee.esteder aka o. Grunnage for f rhodet me om hrden og G 'rmanskc oss Norge er de kameratsge samarbedo for det fe14s må na.jo nasosa~5mcn. ; 2. Etter at de personasporsma om cnno er svevende. er kar a[;t ska bcgge 1 formasjoner betrake den gjen~dge negr et med hensyn medemmc ne aom gnnrset\ng o Overførng av formasjons medemmer t &Dnen. ska. bare o fnne.ed persong 31. o~tagese ska v:rre hans.. re f e dmsjon fra den tdgere fo asjon.. 50 For gjennomførngen av oppta gesesformaetene den nye formasjon br søkeren å pcr mere fra sn tdgere form~' 't 0n t den ærefue dmsjon e" uttat. Han kan mdertd fors nnkaes den 'ye; (o' masjon når det tdgere tj<.'1e seforhod er opphørt. 6. NS.medemmer som opptas Partet fra NSUF kan etter fr o vje bestemme seg or Hrdc" eer Germanske SS Norge.o'o 7. Ae dgere overenskomser rer med dete uf V trtft:' " Oso 4/1 19.4~0:': ":" : over Moy.tad. " CO"o o '(u) '\~'f :~rj~:en.. o'

16 Stftesen norsk Okkupasjonshstore SUPSTUtKA... torevr at 10m ~ med f nme. drett jore. F_ra_N_s_u_F_... Derdetar på h~ert kurs ed de guttar fn Hter Jugend og der br Samtge NSUF'. fywundoms. da en kappeatrd O hvem aom er edere og gjenteedere har ummen besdt at~ HJ og va.~ UtH.. d NSK'" fyk.. propaga~daeder Nr.. au reat ug uten av ae-spropagu' daederen eer a&ederen. He 0 Sæ F. Th?... eo. ' e er en opp eve se være me med Ungd0m:'tørere~ Stab vært på djsae ku'. Våre tørere bør ha samet t tererrådsmøte Verda gjennomgått et kura Det er aned. fra Kuftur.dercn. Nord Trøeag tden H-17 /4. nng for ae vre "tter over 15 r.rung og mu da mor.. Ordøe Det var aommer.na p&1er og samt gutter om' kke er medem kommer fra en 11en krahat aom ven' oppgaver aom b. 4røftet. mer. ter 'pa akoene fra akommreo. Men Lederen for Norsk os: ~rmansk - v kan nok tr()&e OUe noen og Landtjeneste Ee( 'Trwu. rede. NS' Ttsmenn. bver nr det gjeder aette t~ene gjorde {or Ommere. nuata Der' {nne ~ndt om fyket a gjennom. and tjenesten om br en av NSUF's mange barn av NS.foredre som k. Om je kunde t. eka.! kuture' hovedoppgayer ommer. ke er med NSUF. derne p TAde nnprete ded en Dsse harn ures {or det' være kete hvpr vkt det er me.1 d~n Arbe:t'utveksf"g. med kampen for A bye-ge de nye månedge rapport. Den er absou tt Bondesønner og dotre fr kke Norge. De går gpp av ae de aore nødvendg COf!cune preaten en rese a meget som de øvrge av chanser Bom NSUF er de Ue de samet redejeree t vdcrr for våre medemmer for de er a opp. "år e-pp av de to&' om v byr dem sendese. Sev om rapporten yder tatt hjemme på gården den td det e-jennom vår organsasjon. " omtrent ak;.tet møe er avhodt er fnet rese Vor" bøe på det. Det Vktgste er dog at bevegeaen denne måned "rudret ett eer ante v v (orea en ubedautveksng og andet e-år gpp aven kamp- eh a er det da en rapport. Der bant våre medemmer. Det {oregår fee. r for send rapporten nn' ae hav. på f"gende måte: O du e-jor kke dn pkt' for Fø- Det er o.ok btt bedre no men angt De gutter og :jenter Teemark reren Wet du kke akafer ham: "nye fra U1fred.utUede. som "nker V2re med p dette og verd~ue rekrutter. O: a var det a t u de r n &' e n rna k rve en.. kod t Cykesung- Vær dtt ajvar bevsst. Gjar dtt enda en:ao&'. - Dette a1voruge ar. domsaab<!n hvor de oppr navn. ar f barna med NSUF ' bed aom er b nn uer kuture. ader og hvor de maker aeg hen Motto: Ae NS medemmera barn delse bør pr""e enhver 1.vanbe. f. eka. t Hedfnark Rogaand Tr"n: nn NSUF nnen rets utgang! vut kvnne 0 DAn. Det er jo her. deag'eer andre~yker gjerne nær fra eve vet Naajona Samng -mere tedaangvese. Santehkurs ut:ar. GjeOU' kjeskap t par V sender a d knader med Pet ka p (egende aeder fy. teta retnngsnjer deooe ~ t eventue anbehjn U Landtjene- ket komme gang aantetakura hvor teratur 0 aær programmet;"hva atekontoret LOq 10m foretar ut 'Gjentehrden ka deta: Noto<tden. poeter yner fra en trende fasett vekang ved at der d&.end gutter Kragerø og Rjukan. mørketden. kyder v osa aev og eer gjenter noenunde '&amme a ' Porae-runn O: Sken er anteta. Føreren' ette 0&1 nn ae ene ~r t Teemart. kun gan!:. Gjentene utdannes her ketbeter ak at v har sode og De aom øker :n1 natur&'vs væ t A b kkket t gjere a1n nn. aa<~e-e ruon!ag' Cør. muken. re fruke og de :n1 på den gården sats ved uftvernet. ;' Mengen herved er jo kke b de kommer arbede k aom de må framrakende taere me eoa og ae. gjare hjemme. He og Sæ ne for aa<ena enorme betydnng er P den Jåten nr de komme ut Bemh. Mydand. ( de maktpueaa.. var me og nr ae oj.. re Doe nytt JOm kan FykesungdoUeder nng tkjee p e trygg overbe være U nytu hjemme. vende og ttaende mate NS sk rer aeg herved.t aktvum 10m kke UHM Unghrdmarnen aka) Ar kad verdaettea høyt not. Den 10m h& 3 oppbud på ).{uoaujonen på Fra N SK har ordet an zna.kt har muten "G'honuon. Hvert oppbud br på ' stt ord denor bør tuderogene enmåned....""!' :....j_ bu perma.te. De kan bety fr. NSK fykeapropagandacder. Nasjona Samng. aeerrke fram V.rnedrettakura. gang ja nrdeoa freae me avaap De H. a 19«ferer NSK.tt peae ku bety dad or forderveae! ' Hver mned avbodes vern. 10 n jub4um. den anednng v ja Uder&'ag Cor oø ae. V&Ukene dretukurs på var koe p Rng.. jeg hente t ae NSK.ag~e 1 ~er med ZUrkeggng druge aker. Denna yppcr.e koe gr ee- fyket fer. dette jubeum ved u vegforbndeser og da Ja.ne-. avnan - Vene en meget god oppaer1ng bruk tj.enng denne d&:en.er en av der ka bnrønunes. Me O "tår av kart kompass de forskjego' de aennaate andre da"er. ' JOe høyere p bnuneen for hver dref;er kytng terrengøveer 'o Rapport om Øtet aka aende» dag denar har v G kun1crtro på at muehytter. Med perm.ee tuder1nger fu v 1/101 yaere t- Nr. 5. BUDS''KK' r--" -. - " 3~. HUk-at! unormn du b.r~r " De hrdkvnner om aka naa forpkter. ' der. ' tj o O' to Y JOe! AeV~r ~ ; He og Sæ D r poutjj( ao~t D' p pan.e t hovc!orgt.j<me' f)ke.. er kampens prreate ~' på eet.konomeder <!et fre vor ~." r' ROe!< 6jrge. hører bjemme. frontavant. r bar fått Are pe aee oppgaver'j Han utsteder bj)e~h'ujqe E. S. - Aogede detajerte oppysnnger 'O studernter k man V dpn.!n ordre uten t ae Jærorr811aaJQncr. &~m4d ue e er hvorfor. U" d. Om bettrekvjjoer P 4rve henvende &eg t Havard Tveten pa g04kjet <je~ pn ngen.agkraft. ~.. oppærng.eder JUdh1.e Qao. KvOehreen byene o tettbe He or 1f He og Sæ byggede andd.atrkur e overat! D.S betydege oppgaver med ganaa ' Ruth Sohe" 'sm) ØkpnoQeder Jon av aantat.- o (orp nngstje. ne.ten. Var ad ovet den ~t OW Fra NSKH er betrodd deg. No har d~" f!tt a edong t vae hva du dugør t. og bvordw du hoder dt KH af~. Fra NS H Fra Fyk..'~derC. Son krav te.a t dr enkete Ny KH.eder Porsgn"n. Det kan We hardt tu..4e.-eft Lag.taben Rode og grupp'ecera a1tt eget je og ~ne e~ nt.ered<:r. Jå traks aende 1M ne oppgaver Som KH eder Porsgrun er fra men det er nødvedg. - pep tjåjop over aj) ta Para eer kad p~rea 15. apr d. A. oppnevnt k. Ruth v går øt.e er avor~: No.u bo bønder. Ae nnaamoger av Havorsen Porag'U. det ave-jor.. om 'du og dd ekt DpA uttea 15. m. Lster og bdrag Fra &amme dato er tdgere eder for fran1ude.ka t eve ;øg bygge ende. n. -' Kommer det noen et agfører Synnøve Næsa Nsen frabeordret det hun er franyttet Pon fedre. VAre!rpt.kjempere vser t se atrau. det add du har rvet av d.ne Cor. tarnøere sendes oppgava over ts gt111n. " ( yaee ewmpe. NAr v 'brdku' Ae artucer etc. aruer bar nn.' Jeg nytter høvet U Je beno.e for den t~ hun har kjøttet U på heme!rou br.11et n.o benvat t fykes\ed.esen overor &&mme "krav tom øet'j U SkLen. Arbedapr...t hu de~r vervet og for )jet arbede bun har e frontkjempu 1114 v vw dt øket Øe:et starkt. - Hueter v neda~~ or ky~ byen.. ~ ofervje dej aa.=e gø ae artkjer etj;. h.enrue t a den4e dujaroe tro og UJ.U1 t derne og rote og ruppe\ed.ena p H"dcvnner: f ramtdea..edet; Hvert a' vre' meter avauttes JC{/ vutr at bver Uke t.!-r " LagOOerne m d.a ta opp arbewet med at edere.o fnm.er:.v er ett pkt. o~ j ubryteg v'1hp 11>01.trak... De der far hejven:!o\!e eer ruke v ka b ett Fo<.. FØ' detta Fører Fok og Und pr ~tvt u foretar personuge bese:' c!er ""n.' m! over v. rbed. tappu1 0J houn.d. og uforrø.t ' kjm fera.oaer ka atrw 1eBce 4ge trofut uten bnke p egen vnnng pen. derett om dette aå\edea at skrv d O med hevet arm VaTer du: -V"aka ser'. 'er aøknad kan enda atr. «V kat ere! t H.eog "! '" Hurtg hjep er kker hjep. La kke dette bare være tomme Mn hjep en skam. ord. Tek over det øfte du har a.. Ene" 1~~k Vet' punktg! Send rapporter og gtt og aper deg sev om du hoder NSKH~eøeder. etatstkk bver måned Av.utt mao hva du har ovet og gjøt' dd pkt. ' nede d... ~O. og send rapport.e.r ~ Det ytter te ga 'fram under RundJ1<rv nr. 4/4-4.' nest den 26. t Crket. kampr*t:.v akaj.pre" hvt kke De er ko.q:e krv n He og Sæ hver enket t" j em p.. r for ae Raaø<ooa:Ua~derej ~de M. Kr. en&eo. ren. Den koøuer nemu Jr.ke eaende ned fanget p osa ue vdere. utstede.. av bjet.truv:;.jocj'_ åge den u Kvj~rdeg.kk. NSH Fykesocga.saajoU! eder. ~er a&:nn t ur~ nq<.~ Månedens paroe: V. ska ser;_ "... ~ :". ~ ~ ".~... ~... " 00:... ;.. -.."' -.. ~ '

17 Stftesen norsk Okkupasjonshstore 2014 _~~... f... r 40.. BUDST'RRA Nr. 5. Fra NS Forerskoe Verda. M~tepan for ma m~ned nnkommet t' NSH 'ved nsreksjonsreser Kom;"andanten. Teemark fyke~ :.?90.-'-' nkommet t NSH Sken Gjeder: Tencrhjep t NS Fører- Motepan for ma: S76- ts '. skoe Verda..' 10/5 - Gjerpen. Ttsme~r Teemark. ' brev av 29/ meddete 13/5 - Kragero-Skåtøy. Ftter -ca'. 2 års tjeneste som NS! NS Oppærngsavdeng Dem at en \;ke~reder Troms har jeg av pr'- hadde paner om å opprette et ung :ate grunner sokt om forfytnng t domsskoekurs her ved NS Foreret 15/5-17/5-17/5 - Sken. Porsgrunn. Langesu~d. sydgere dstrkt Landsederen NSH har beordret skoe Verda for utdannese nv 17/5 - Notodden-Hedda. meg ('. fo'ftsette NSH's tjeneste kontorhjep for part og sta. Dete Teem~rk som fykeseder Stre!- kurs er kommet gang med 32 eekq/&-~a.ueder.. ver hvorav O fra Deres fykesom- \ Forhodene her fyket' er for-' råde. Ved sden av at eevene fr 4jege fra 'der hvor jeg har hatt kjennskap t grunndragene det na- ' ntt arbedsområde men over det ~jonasosas1ske samunn og var h~...1and-gjeder de samme ret- 'deoog ærer de norsk og tysk nng-sunjer.for vrt vrke. Overat bokhoder som ved 6 mdr.s hangjeder det at en god sak sjeden desskoer masknskrvnng og de ar gjennom' med sn egen tyngde feste og sa stenograf. men kun. ved de mennesker som fo- Med stote roynsene fra dee rer saken fram. Det geder meg'å kurset har jeg overfor Oppærngs "rfare at NSH Teemark har man- avdengen foresått at skoen her ;;e gode NSH agedere. Det er kommende skoeår ska utdanne hegruppene og agene grunnaget for e 120 eever på tsvan!nde måte evart arbede. gger. Br dsse edd er 6 fra hvert fyke gjennomsntt. "" sterke Bom v onsker sa har v Oppærngsavdengen har enno kke 17/5 - Tnn. 17/5 - Hoa. 17/5- Bo. 17/5 - Sauherad. 17/5 ~'Lårda /5 - Edanger. 18/5 -- Rauand. 20/5 -- Hovn. 20/5 - Lunde. 21/5 - Hjarda. 21/5 - Sejord. 21/5 -- Kvtesed. 21/5 - Gransherad. 29/5 - FyresdaL garanten for a de v strever med ~att standpunkt t forsaget; men hodcr framtden. Uten å ga nær jeg tror nok den v gå nn for det. ' mere nn pr arbedspaner or jeg så sant de ar seg gjennomføre. Fykeskonto ets teefoner: mnne.om den pågående aksjon <Ut Det ser mdertd ut t at det he- Fykesf"rer Soen d. n Jeg 5 ken het og agederne sende fyket ga nn be e v _trande pa at det kke ykkes Organsasjonseder or en e a - å skaffe egnet kvnneg arbeds- ;kjed om resutatene snarest. Det hjep t nternatet. Derfor tater Personaeder vktgste er f>. bondene t å sut- jeg meg forespørre om kke De PropagandaJeder... 44~9 te opp om aksjonen. Ae gårdbru- har anednng å hjepe med dette. Økonomeder.. ;...'.. : kere som en.kan tenke seg v ste V trenger cn underkokke en va- NSUF...: seg vevg; rna derfor ' b s'eg spurt et fer'e om skekone og fem gjenter som både Teemark HqfyKng \_ ve dk omme nd e kan ta t - kan og v arbede og utføre arbebarn t sommeren. For. få mere det ordentg. Sevsagt må de også Germanske SS Norge orden. agenes arbede utarbedes ha bra morask vande. NSK f. t.. ved' fykeskontoret et 'enket Jeg tver kke pa at De vet å NSH rapportskj~ma. speset for Tee- verdsette betydnngen av eventuet mark fyke. Dete v første dage- å få utdannet 6 ungdommer t kon- \ ne ma b sendt samtge ag. Jeg torarbede som antydet og håper {(Norges.~ngdom. - trenger.y.!'] )<ke å påpeke vktghe- derfor det v kunne tykkes a hjepe. ten ved regemessge rapporter og oss med å besette mnst en av de Norges framt'd)} sutter rned å s: <La kke en eneste stngene som er nevnt. De. br '-- dag gå uten at du gjør noe postvt ønnet med kr: 150- pr. måned for Utgtt åv Teemark F. O. 8_ for :-;S hjepeorgansasjon. Den go- underkokke og vaskekone og kr. Budstkka utkommer månedg de kontakt du gjennom NSH får 100- pr. måned for de øvrge formed~!j:~fokefeer er nettopp nå uen fr stasjon. 1 gang.' apgt mere verd både for partet og Ansva'g for nnbodet fqr deg sev enn mangt som forsøkes O. ;R a n'8 t ~ d t gjort uten å fnne gjenkang Oa Nordang Fye.organsasJon.aeder. f<ket. Fung. kommandant. Dette er en hemmeg gjenstand og ~- He og :o"..:....behandes d~retter jfr. partforord Chares Andersen. 'nng 22>ma A. Haug.. Sosaeder. Tryk~! ~k~nafjord... P.r;~.y.r_r. JUN NR. 6 V år fører NN OG HRDMENN TELEMARK t "n..' " og Hrdmenn ÅRGANG Stuasjonen reve'r vdere at ae nordmenn no sutter Nor es \ rednngs~ann opp om d'e fees nasjonae.bestrebeser for å.sk:e fedreg. andet og yter e t~r evne kampen mot bosjevsmen og Vdkund Ousng. arbedet for N rg~s nyresng. Derfor erk rer jeg at de nordmenn som heretter motarbedenrfs e bestrebeser eer kke oyat' medvr. ker v nåtte ta '']øgene for sn fokefendtge og stats- fendtge. hand g. " De norske kv nner og menn dermot som ærg bestre-.ber seg' på å fre me vårt foks nteresser denne;kjebne td v~ uten he syn t o~ de står tsutt~t får~.par~. '. eer kke møte fu forstaese og en OPPrktg vje t ~~-~.J samarbed. (Pun " _.~~~...;... ~:-;. '.f.;...;..~ ';:;-." 3 Førerens erkærng- Osf(fc5.544'} '.~ :;~~(: "... ~:~.... :'~1~~~~.1 /.'

18 Stftesen norsk Okkupasjonshstore 2014 Hr dmenn ~ Foreren har attcr en gang tat \ det norske foket og oss. DetLc... ar en harmdrrende tae t de 5;1-1{41tc c-nordmenn r som kvcf se\' \ :gt utendghet og t andsfof :.'krc nnen var egen mdte Har: ae pa vegne av det norske '"ket og t dette Han appeerte u oss merc"enn noen snne for. Han " karj for dagen fokets onsker Q" et.s framtdge arbedsoppgavc'r. M Eksregjerngen star no pa stu :n:brcttct deres totae forræder 1.'1'. faktum. 1kd dette forræder har '-ygards\'od & Co. gtt seg se\' en nunstrka med Hrdens bcurftsvern. V som er på hemefronten må kke sappe n" ae oppbud av krefter må no Rettes nn t ""-r<andrts ds>ossjon. De f~r kke hjepe om det går ut over prvatvets goder og geder. Busk v har kamerater som for sod. våre rekker her heme men som no kjemper '~ den ytre front. De kjemper Fjern Kareen. på Russanu:~ sepper Krgsmannen 0;:; Luft"apne. (;em kke det krav våre fanc kamerater ster oss. Deres nsats og offc'r får først sn fue n'rj \'cd ~r nnsats.og kamp. De \'ar Fre'T'u og f'drr-andrt tro. Kast a"!<-g uen fjærette og behagt'g- f ' dy(" rv d{'~ n~ rra trco(' moc-th ;rr{'!sen. Hva v det s om du er \'('kk fa nrbed o~ skoen 1 ;f nar f('dr-t'andet er fare? Husc ;11 na' du S tt hc'me og noer kan (1et oppsta skj( bnes\'angr' stuasjo ef som nh"d dn og andre" kameraters nnsats kunne vært a\'\'~rgct..~t.'drft"'\('rn er fokrs o:.:; arbcdd~ \"('f. :''d ee;:; t tjt'ne~tc! ~Jan~sc t a fa pa seg c.. \'h'tc Jf a svomme. seg nn sovjetaradsc:t eer pa < turcn. b hat bnd fof. sta t rette for stt "otac forræder og massemord pa Hrdens 'gnc andsmenn. \'arc oppgaver- har htt vært bedrtsvern. :.. tnge. men (k gger mange foran A \' h r1sdbs"der Sd her. ~"'. dgse sk;1 oses for ~orj.:;r ~ka ;) [n'... t o~ frtt. L-nd('T det r"rste HrdfoTertn'y vm hk armct <1\' Fon'ren den 2..ars Oso so han atter fa:;t.~ HrJ('n CT r~ ~-:ra.d('n ~a... jona... amn~. O; at Y hrdmenn er he.lg'sens potske sodater. Ae' aakk om at Hrden sku de b Nor ~::) nye hær ryddet han kart vekk. \(:n han prc~scrte sterkt at Hrden ramover "de fa seg paagt store ;g ansvarsfue oppgaver ogsa med "tært preg. nteressant var Førerens redcgjo ng om Hrdens bedrftsvern "Jrfts\'ernet sa han b. a. v fr. :Jge nasjonasnnede norumenn umpfeer NS og Hrdmenn b tdannet t våpenføre sodater o'" ~ satt nn t å væme om n~rsk 'u..... jona eenuom o~ krh:;svktge be!rfer. Tjenesten bedrftsvernet...a han vdere \'11 b sdestet meu ;un... ts på den ytre front. Den som t dag kke har kunnet 'Jve seg øs fra stt arbed eer sko.egang bor no gjøre dette og b Vdkun Qusng skapte et deoogsk grunnag for potsk nyordnng Norge. Kart og tydeg vste han skrft 'og tae marxsme ødceg- Nr. G. gende vrknng på det norske foes.je og berakaptasmens oppj!.. nn; av samfunnet og dermed for beredende nrbed for marxsmen. Ved sn framtreden stoppet han foreobg den marxstske framgang Norge ~den trådte yttre beg "enheter t. Og no er vårt fedreand mdt nne omdannesesproses. srn Det er ae byggende krefters m:' at marxsmen og berakap \asmen som enda har tak nordmennenes snn må overvnnes og at foket fnner fram t det m.joaso~ast~kc prnspp. Karakterstsk for dette prnspp er at foket fnner tbake t sn (genart fnner seg sev. forstår sn rase og aner de som er rasens må "crden. et fok som p denne måto Lar (unnet fram er frest bdogsk "t. Det v adr a se~ okke av marxsmen eer andre fordervede og fokeodceggende ærer Det v med a 11 seghet mot og uthodenhet verne om stt bod sn kutur og stt vsrom Og det norske foket er no pa \'eg fram Den norske ungdom er sterk og.unn Når den br grepet av nasjonasosasmen br den tapper og offervg Det vser vår ungdoms r-nsats ved fronten Der har den uppfort seg så bra at den kan sammenknes med de beste. kke a!c har kunnet komme t fronen men {jr har vst vjen t vern og forsvar her heme. Vernedretten er btt den "port som str hjertet nærmest. Og no er der rest et nytt stort må og "t en ny stor oppgave Det er beurftsverne.. Nasjona Samn~s Forcr hnr'gtt den norske mann anednng t å verne om den norske nasjonaeen~ dom og denned trygge fedreandet fra marxstske og jødske krefter forn v ødeegge og rve ned. Rundt om Norges and fnnes mange og store bedrfter som gr arbed t tusener av norske arbedere. Etter gamme bera kaptastek tankegang var bedrftene et n.trument enketndvdenes hender for å tjene penger. Hendte det at bedrfter kke gav det ønskede ut bytte; oå kunne eerne uten vdere egge bedrften ned og gjøre arbederne arbedsøse. ~en føte.eg ansvarg for arbederne deres barn <g koner. Et.kt oyn på bedrftene og arbederne går kke enger. Be- Nr 6 p~ po~!.. drfte~e må sees som en hehet som en gard eer eendom hvs Vktge oppgave det er g arbederne ved bedrften deres evebrød: Den må a rr betraktes som et spekuasjonsobjekt hvor ansvarsøse og pengebegjærge eementer kan få sn yst tfredsstet. Den game berastske tanke at arbederen er en 'sags handesvare og at h~n kan kjøpes som en ann~n tng må kke forekomme vår nasjonasosastske td. Bedrften og arbederne horer uoseg sammen. De utgj"r ct udcc6" hee. crrhtcn tr t for arbeden!" ~kyh1 o~ fo' na.... jone-ns skyd o~ kkr for jobbere o~ borsspekuanter. Derfor rna bedrftseere foe an S\'ar overfor ;tatcn og overfor sne arbedere. Hver enket arbeders ve og ve må gge dem på hjertet. T '.Jengjed v arbederne være gad sn bedrft være stote av den og gjøre at hva de kan for å få den t - ga godt. Det gjensdge ttrforhod meom arbedsgver og arbeder rna søkes gjort best mug. Det hee beror på en forandrhg av vssyn hos arbeder og arbedsgver og med tro på kassekamp og ha " det naturgvs kke ykkes å fa b ode forhod. kke heer hvs det bak h\'er bedrft.ka.te et prottbegjærg og' ansvarsøst aksjeseskap. Ne v må fram' t gjentdg th~ og respekt. Bcdrftscde- (3. <ndom og arbcdsnntekt for arbe derne ved bedrften. ; : Det er denor en o!<jr samfunn... opp~a\'e å kunne \'eme om db8e bedrfur. O~ det er puke naturt; at det br Jrden ""m tår denne Opp!;aven.!fcror er JrdeM.Bedrfern kommet stand. "eme. opp:;avc br.kre bedrfun mot abota.je av enhver art o~ try~~c det mot an~..p av nendt~.nnode eementer. Da denne opp~..'e er s"rert \'kug må h1nmenqene forberede ~~ for Kn o.pp~..\'e og.ette.. ~ nn de ~jor<må ""m natur~ fo!;er med en.k Oppg..'e. Denor h\ r o~så mennene en ~od utdanne... Sportsg sett gr denne utdannese mange mugheter. For dem.om vrg har dyrket.vernedretten er ut dannesen for bedrftsvernet en' ve kom men vdereskoerng. Hrden. bedrftsvern br.denned kke bare nyttg drekte gjennom \'ern av bedrften men det får en ke stor betydnng ved den utdan r.ese det gr mannskapene. Et gammet ordspråk ser at kunnskap er kke tung.å bære og særg ske uvetder som v no gjennomever er kunnskap verneoppgaver nyttg. Utdannesen må sees.om \'dere utbyggng og en fordypnng av vernedretten. Den foregår gode erer med god forpenng og hyg gege fo rhod. edrjn.vefj-.odaec J"... "..

19 '.. -. Stftesen norsk Okkupasjonshstore 2014 BUDSTKKA H. Nr. 6. _oar _1941 øcndtc NS Fører ut stt opprop om ~c\ta~e"e Ren;ent Nordand og hrdmenn b hee Norge medte seg be..wthrten om sn pkt mot fok og and Renere ved opprettesen av Den Norske Legon og Pansergrenader- regmentet Norge stet også Hrdens menn øeg under'fanene. gjen kaer vår Fører på norsk ungdom Denne gnng gjeder det oppbyggngen av Hrdens Bedrfts \'ern. Det gjeder å beskytte norsk ~asjonneendom og våre øtore bedrfter av vs- og krgsvktg art. denne tden er dsse bedrfter vk grre enn noen ønne og produksjonen er en absoutt betngese for Maskngevær-skyter rdens bedrtsverd " fe~~:;;;ng'" Vernemnnncn får undervsnng et av "t"rst betydnng. Dsse opr n v her heme ska kunne opphode' ae de dspner som er nodvendg gaver rna rden ose t tfreds vc. og for at v ska makte g for bedrftsverne. En sk utdannese må ttae norske menn hoye Ska drt norske foket fortsete A het?'or 'orge og for den nye d vare hrdkamerner ved fronten hva Le trenger.tv matere og forsyste grad. For famen er det sorget ho her o neet ema tu""n Ar frammeget god. Som rege er meget få "\er OJ: ka dets store menn fa fo ~nger. nv bcdrftsvcrnets menn onnet så ~.. kap nr de " rc<de an'~et fra f'odt prh'ate bedrfter som bedrfts""'nc\' Det er såedes en.d ~rt s.' må de unj:e nord""nn J:jore Jusk atd hode koata Caren. o~ hndre O(pnsnnJ: av fo 'eke' forbedrng av de materee n 1.kt. a må de ndto.p""" skr. genten ajour. Adresseroraadrnger mr. meddees straks kår for den som går nn bedrfts O.p~n\'er nm!don no kre-er. Da rme. Men det er keve kke det må de ;rrr. -J: t fors'are \'Jrt :na tereje som er hovedsaken. For and p... Hronten. OJ: de må -"re t fyk"okonomederen. ae menn a' nasjonat og sosast 11111:" t 'erne andet. h's'ktj:e.. Sk snneag er dete å kunne utdanre seg sev t et nyttg og verdfut J)erCor må bt-drf'r.rnet kke ba nsutusjoner. Våre kamerater der ute står dag og nat vern om Europa og det Jedem av samfunnet det rerste. re..."" som en rent thsbfft"mt enrr De er heer kke av en verd ~et opp~3\'e men det må Ce!< vår pkt sørge for at hemefronten gjør sn nnsats uforstyr vte med seg sev a en har en.. ammenhcn~ med na...~jonen~ ~jf-n... udannese som er av avgjørende be r/>n;. re. >'dnng for ens eget ' om de skune knpe en gang For ae Nasjon.} pku:e menn nnencar Na..jona ga ve beskytte norsk produujon Derfor a'jeerer " t ae hrd Her har Hrden fått en øtor opp Samngs medemmer må det være SamnJ:: Gå nn bedrft'emet OJ: og nærngsv mot sabotasje og anen pkt skaffe seg en sk utdanrese. ngen må unndra seg den. De ajen dn pkt O\'eror n... jonen!.ag av enhver art. 60m har vanskeg for komme fra Mennene rdens Bedrftsnrn må hjepes. De som har fått udan h'em kan mede!eg!.esen må her tre støttende t og gjennom;:r tn ~rund; OJ: omc.tknde op(hernj: at "om kan knke!! Det er mdertd en msforsåese 'ære vkarer drn korte tden utr.annesen pågår Det rna være et \ ære' nod\"eo(~ under dc~ \"emt tro at det bare er aktve hrdmenn "om kan mede øeg' t Bemå at ngen mann står uforberedt jene!!k for fok OJ: and. De meo<trer "& kke utdannet når den står der drftsvernet. Sev om det er Hrden ae moderne \'åp.n 0J: andre hjdpemder kampen mot... bo.erer OJ: hevende. V har mange vktge opngaver Hrden. Sammen med vervn 110m har fått oppdrag sette opp Bcdrftsvernet så har enhver nordmann aderen meom 18 og 45 gen t fronen br no bedrftsver- fokefender. r ({N~rges ungdom.;.. Norges framtd». - t';. ~. 'ø' ~" Jrdens bedrfu.nrn. som br godtat.t anednng U tje- HrM0rdengsforer Thorvad nutegjøre etter endt utdannesestd. Thronsen uttaer: En venter derfor at norsk ungdom }[yorfor J[rdens BedrftøvernT._ også utenfor Nas~na s&mng OS '..'. ~~~-= ~ -4=~--==;o;... ~... ~~~~'-===============~ H~en ' v! g~. 'J ~ sn nnsats Va.. theten ~~' stt nasjonae Utdaaaesen. '... 'Utdannese. Hrdens vera varer 2 m/meder og dert nnrettede erer norsk befa; fortrnsvs.nede hrdføn!re og fr<ntjen<~rej Sodatene Hrdens ~.;;rt"""" br utdanne~ bruken av 'deme håndvåpen også auon'va- pen. Eter endt utdannese en aeg t en be"temt mnn~urn> nested Bedrftsverne\.r og den som fnnes skkket er det anednng \eter utøpet av denne td Dede seg for vdere tjene8t~. Oppbyggngen av Hrden Be og overtok 1... apr "drftsvem er dag den vktgste Stor-Oso og gkk me4 oppbyggngen krgsoppgave v har fått på hetnefronten og dette forpkter første og dete be md'~g\jet der hans edese rekke oss hrdmenn. Det er mang~ kng. av oss Øom gjentatte gsnger har øn 'sket dra U fronten der ute men Nestregmentsfører øom av forskjege grunner kke er Tbronsen har også kommet avted. No er det!mder- (Og mu: r td atter anednng t vse at en edes artum og er' vg t gjøre nnsats for fok Unverstetet. og and en nnsats som nesten kan har han g!;~:~:':fa:~!~~:~!: måe øeg med aktv fronttjeneste. for n!en"< rv:ånr.et 'rdmenn NOMk an:dom Spederkurs ved.."n&nn.t Gj'" dn pfkt mot h'em tett OJ; deter på Kjeer fedreand ' '. mtære grad er Med deg t tjen... te 1rdens BedrCb"em! ;januar 19H mentsfører t' Waffen SS 110m tok kampeae på ø~':rronte:n. Føreren for var b. a. med -H' df d ' gjennombruddet på 1. r or e mg. : get ved Kev og ~tagesen :.'"":".-... ;--... "- '... \;.:...".- _! DnjepropreroVk...Nestreguaentsfører Thorvad Han be Thronsen SO" fra. februar Fører t Svetfører be beordret som fører for 1' Hrd- rer fra fordeng er født mentsfører "u"u~>1"u' 1 Han er en av de game kjempere be han vår bevegese og kom ajerede med Rkshrden NSUF 1933 og nnehadde mentsferer den 1933 t forskjege um tden U ".erv denne organsasjon ~ed Tageder for NSUF POr$grun \ u:etseder 10r. NSUF Skensfjodens krets fr: fykeseder for NSU : Teemark og Aust-Agder f)'ke. Fra 1936 gkk han ove. ~!. \ ~ 1" ' '" Vken HR '3 Hafrsfjord. HR ( -eu-. aung og HR 7 Vdat. Han er KO-med1em fra og har KO-muket nr. 45 Av Jntere utjnerkeser nnehar N estn:gmentsfører Thronsen føgende: Jernkorset 2. kasse. Østmedajen. Hæ rens akarpskyttennerke øøv Norges drettsforbunds drettsmerke øøv 'Sktnerket. ){a-sjmerket. og gardeknappen for Gardens (den kongege) mtere medngsøp. Vdere nnehar. han Hrdmerke Gardemerket nr. 2 Veraedretsmerket Ruhrdens drettsmerke og Rkshrdens JEresvnke. ' Fykng m Teemark kan Vere gad for at den ~arft~ Nestregmentsfører Tborvad Thronsen 110m fører for 1. Hrdfordeng da hån som porsgrunnsgutt jo kjenner fykngen fra oppbyggngea av og v! kunne bdra U q.re Fykngen fram U nye oppgaver og t nye ærerke bad Fykngens hstore. Personaa. Hrdmaraefører Fyk!Dgfører b. F!edsad. Fykngsfører Thoref -Thorger Fjedstad født Oso år gamme reste U 8 med øeskute gkk ha p Sjøkrgøsko øekond!~t. 1 erøytnant. Tjenestegjorde nnt 1940 på marnens fartøyer HrdstJb$:1ef og Hrdsje- forskjege øutnger om' bord. 'av.~~fq-tre;aer_ (( be brutt av kortere opphod apd ved.jet for 1. Jdar\ens admnstras~ner- Gjen _" JR 1 nomfkk ckme td)!arnenø k~

20 "'-u... rt som forete rekke Stftesen skoo. TQrrodoskoo norsk Okkupasjonshstore Hndoskoe 2014 t er t andet O; omfntte~ på """""'~ ~amt Uhntskoo. og var hrone 193~ tå hee verden'. <'mfrt '~cts fok sjøfnrtsnaern kn ttot t ub\\ åpnet. Ved Vår angc kystnje på -( 20./1() J;n. ~ -...!" fogeg dree seg p:n tjc'n("st~ }A oppsynsskp Nordk~engde forkarer ~t havet!!.k" om n W'Ur(f"r hrdmenn som begg~ Norge ncrc \;ntrc har han crver -p cn storrc roe 1 det non.cc r k\~ U. t nrrngcn. Dene e~ \ ~ god kjonnsknp t denne vkfoks hsore og v enn kanskje ~... rup"... """r~tter de dreke sjoc. gc de a" "Art and. Pe annet fok. Havet har skapt <':!"end". wj" rm sjomtrre pereone Sommeren 1941 fnner \; Fjed. ~\'ende materew her andet. <t o~ d.... "'manner handesfåten stad som meng hrdmann HR mennoskcmatere som er pre~t $': f"htr~h.. ('1: fangstfh'en. Dsse Vken. Da Hrdmarnen be opprette ma 1942 fungere han som fo tradsjoner v bygge vdere på. 'jnm. ntnrhde s vc som om 'Jomannsnden og det er denne. ~o ~rn\ '<""'rnterer Partkt p de cr for s"ot 131 men soke scg t Hrdmarnen be opprettet ""-"'_.m 1 \~'" farto"cr. Deres storete naturge eemenog gkk nn svar med Furerens ordre RV 5. :1h~ fj!pk:\\'t.' h.jr gje~nomrorngen av Hrdmarncn. mdten av ju sam Den er en spese fortna.:<'''''' <en 'r.. k\wo\!r nasjonasosasme om me ar beordres han t fungere tnen Hrden og edes av Hr~'. hord ~.! ""nrrta sjomnnnc'ns. fsk ' ""m dstrktsforcr for HMD og t r:c'forcren som er drekte under:~~ 'f: "; h ~C'~tmnnnc"s nteresser tr sencr~ beordres han (1\' Foreren 1rdsjefcn. (' "'d "f and. t a forc samme dstrkt og Hrdmarnen har ved sden av ~.' 1)'0.".u... J;ruppen utgjor de som 1843 t sn noværcnde stng som hrdoppgavcr fatt som oppga.\"~ ::t :kt' "1....; '1rrndC'. men!om er knytforbede f<fr ~jrnnomfnrng~n av "'.- 1"1 'k... ~"rten o~.jocn gjennom Hrdmarneforer. Teemark rdfyknr; onsker han! sjonasosa~m('n bant sjø'ns m~t"t1n.!-tt ~ 1-'.. ')rt:: sne ntc("('sser. Dsse og Hrdmarnen he og ykke de [ur t fremmc rekrutterngen t $...'\. r. ' t\ t.!.uh..! den fnse 'stammen. ~ore opphyggngsarbed. nnnnstantcn og for. gjorc d~n 111 \ ar'... Jt.!L;!).!'f'r. De ska gjennomdet n\"c ;<';or;es tasmenn ra ae!1._ fo!"' d. n ""'"k ske nasjona.osas. Hrd;'arn"n ska forberede grun''''~n nh' '~c.t" fok nnd. De ska for' gjcnrchmngcn av Norgr-s ~..'t<'!. knyttt-!t'j'1fnde»sen meom Part- [0!'S\'af nnen rammen av det ~'r'. e''ghhh mrne and OG' våre menn manske feesskap.!:<'... '~'" ; mpuser t våre K\'sten ef oppdat 5 Hrdmar.n "... men 'JU... 'rr]. dst;kter som gjen "r oppde~ [)' er "'1<0 Hrdmnrnens op~ HrdrnarneavsnU. Hrdmarot;;"\J.\.. ; 1 nh ~ L~r~oppærng. Det cr' en snttene føger sore trekk fytå.~_ 0)P":1\\.' t.. "'!' ~tften og fagorganøagrensene_ Hvert dstrkt edes a' 'r-n 'ju"'''" ""/'mot v ' soke hje Hdmd nen. dstrktsfofef. hvert avsntt av t"n Pf.. ft'uh.j ~t~{'. skkkede men ubc- Het fra forhstorsk td har det 3\'snttsforef. mdt'd... "hu 'rfmannemenn ved kurser r on;ke fok evet stt v med ans- Hrdmarncuvsnttenc cr oppd~;:-: j. eg: ~t''\ '..J'r Oppa'rngen begrens\'ctcr. tropper og Jag. Som c.n ""' ~rr ~t''': f t.. ~ t den hrdmcsege og tet vendt mo havet. Det er som 1\u:~and ser om vare kystbocre: nv Hrden cr Hrdmarnen C'n p'-... 1!. d'ou'"'.t... r.ppærng ved sden av ('Ha\'ct et deres seskap. ueres rfh. tjsk og havmtær formasjon. :!'rt".1 foft'ra"... f J:;h-er deres vcnn og deres fende fort.'esnngsvrksomhct pot~k(' og havmtære oppga'\o't \('dr"\f'hj.. '4"Jnrsma nv mere fagg <.cresfrverv og deres krkegård_.!:tom de øvrge hrdformnsjo~ nrt. Sk det vært ae tder og shk v d fortsatt være for det norske Hrdmarnen er Forerens rcp~'r1_ ~~ 11'1..." ronng er ntet må (or fok. Havet har preget vår foke:&rakter og kutur vart potsk" tcn den de av Hrden hvor ae ".."t!. ht 't "'! "" 'g- samende eement. en tnnter pa sjoen og nnen skpo.t-.. _!rm<" '" men et mdde. V har sosae og økonomske v. Havet har ens menn og ae "jofartsnter~~c "und '1--" 'om bnder personeet he hersket oss fra forhstorsk td o;; naturg skude såmcs. S:11111h'.. frrmmcr knmeratska pct. t:! dag. Hrden må kesom vår storh-.~.._ Om h" o.. mrs afe p. ke fot. H~r Det er en hovednje Norges hstore den som utgjor kjovannet 'Odater men også de fram~.. 1".\ kk" k}...".. (orskje pl fyrdork og td.ame nnen sn mdte kke ""'''0 hy!:!:. V"" r~t kameratskap som bskpene: nen forer fra dypet a'.ndre områder sk at den re~. drkk..."... knrom og broen. Her senterer det heste samfunnet. v<<hkd:.j. (en kontakt og det knfokekarakeren ttaer fantasen. Hrdmarnens oppgave nnen ~1. ment_"'' '''m be knyttet meom fventyrengseen og dådstrangen og te arbed ma da naturg b å..."_ gutten~ \ '''J;hrdmarnen og herfrn er var høvdngeveg t rre og makt. e ae de gode byggende k~'r fon-r "~. "nrnn kameratsknpet m~d Det er som hstorkeren ser: _ w';' thorer vår de av samfuh~_ seg U.. 0 \Tker..Skpsfarten er den gofstrøm som vet den de av det nor:t~e fok '"'-"n u \ ''T;hyggende vrke arberr knyttet t sjøen det være ~P; der rd".'rnen hånd hånd med tater oss her oppe å føre et kuturv som tåer sammengnng mej gjennom skpsfarten fske C~ den tv"-...nde forma.jon nnen Pt h;ket 5"Om hest annet and offentg eer havoffentg t~c NSW 'n~hrdmarnen. Europa. Skpsfarten tar sn nærng!ra kysten brn-ger vsfornø;:enheee'r gjennom sne nteresser på >'- D.-n h.t. "rt samme vrke!et men nen måte tar.~~ " hgdommen under 18 år r ~...;...; som " nteressert.jocn eer sjosport'... Hrdmarnens persone~ Kr!:f'mare. Denne ke\en nnsats en J\0- nen en nnsats ker 1" ~wr måte å stote opp om grunnstamme som <>g ~... o!"'" Unghrmnrnen ~ens f'rsvars1nkt på nrbo No.!e ved å ~vg.edcre o~ nsro"'''«' og ved a.te.tt r/ate mende marne br es.av og om og re.1!es nvbenyttese.' ' r"nsatsen "r1!!mannen V!" Mtore vser nt når utferds sats for Norge Rnr'" Ut< d~t norske fo.k har avt t "d ogsa.våre sj0nærnger rorsk forsvar mot bos"vtsmen cermanske rases 8~'U~"1 :n og vår potske eks- er norsk resnng - vært fare. "Det cr en bes"n. h dreårg engesk un.dertr'\'kkese t\dn..;-'.11 oppgave a o de ut rettsøshet på ae f' t' "-eu evende hos den norske vod og vkårghet. u(:~;" -g spre kjennskap t og. Våre mange gutter akt!'!" ~ Jr sjumannsy~kct. sats utgjør grunnaget ()o'" a ve neppe oppnåes bedr~ ~.: etop!> gjennom den opp tant for at vårt rende marne. De er vok.r"< ungdom og oppgaven m~ oppstå på havet "~~ t~ a. fremme ungdomsarbedet. " " ungdommen som. C:am- s"ar framtden dpn rette måte tdor...: fortsette vare tradsjoner norske Cok og den!erman:.ke rase. nå.'" t ~g atter kaste gans over :o-.. m.jøfnrtsnasjon. F~_:'" ae de.jømenn som dag 'o! ~. jtur og uvurderg nnsa!s _ ~~ '''><r. ved stt arbed Car å. skre f""~.. ~n~. er det et bet~d:hg an-. :.=n~nn som gjør sm tnnsafa tn... m for "... anu Krtgsmarmcn og SD nt '.ea hånd kjemper for Norgrs ~-r~j.. "jr; "ue av Hrdmarnens menn st;~. ~ :10m frvge den t~ke J t "ed nar Fo~eren kate på ham. Best ':jenner v ham som Gardesjef Fo- rcrens Garde. hvor han har nedagt ct stort og anerkjennende arbed. Den be han av NS Forer hecrdret som Fører for Hrdens Fykr-rps. På samme dag be han forfremmet t Fykngforer. 'feemark Hrdfykng onsker ham og fykorpsct )'kke t med arbedet og de store framtdsoppgaver. ~ '-" Hrdens Fykorps. De moderne fyer øpe av utro-.; g kort td ut\;ket t eneståend.e tr.\<nske vdundere. som at for krgen oppnadde hastgheter over 750 kometer pr. tme kunne nå hoy-' drr over 15 kom~ter og med etthet kunne krvsse Atanterhavet. Fyet har fått -en betydnng som en for kort td sden kke vde dromt om som transportmdde for mennesker post og gods - og forsvaret av and og Cok. Men d.se høyt utvkede teknske nppa";'ter krever også.om be.etnng et ut'agt menneskematere for å kunne yte oss sne tjenester pft beste måte. ErCarngen~ de eden~e uftfsrtsand vste at det var hte tfredsstende å vege ut fygere ett"r eksamener og rgeunderso~eser. \'e spte dsse forhod en vktg roe men gr dog på ngen måte ga..'nt for at aspranten v b en god fyver. Her Cant Tyskand den ~yc metode for utvag og utdafnese av "

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel 1 re korsage tl dgte a ee akپ0ٹr leget Raders ykor dets drget Lotte lle Glپ0ٹsel Dgt a ee akپ0ٹr 1 Maat Musk: es erg ora lt eor as Naar ld - gaa- se lar - mer al - orgs - at, hvem lپ0ٹg - ger sg da tl

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

C 3210 DEMO. Fem Blix salmer. Arrangert for mannskor av Hans Arne Akerø CANTANDO MUSIKKFORLAG AS

C 3210 DEMO. Fem Blix salmer. Arrangert for mannskor av Hans Arne Akerø CANTANDO MUSIKKFORLAG AS C 3210 em Blx salm Arrangt for mannskor av Hans Arne Akø CANTANDO MUSIKKORLAG AS WWWMUSIKKORLAGETNO Innhold 1 Hmmelske ad hleg utan lke 5 2 Klng no klokka 8 3 Med esus vl eg fara 11 Syng sle morgonstund

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

Trykkløse rørsystemer

Trykkløse rørsystemer Trykkøe rørytemer Ppefe Norge AS har kabe- og avøprørytemer PVC, PP og PE med kompette deepektre. PE benytte trykkrør om utppednnger, om ednng dårge maer (myr) og ved høy overdeknng og/eer høy grunnvanntand.

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Y Kvinnherad kommune ut. KVINNHERAD KOMMUNE Saksbe j; Kom 1 ROSENDALSVEGEN ROSENDAL

Y Kvinnherad kommune ut. KVINNHERAD KOMMUNE Saksbe j; Kom 1 ROSENDALSVEGEN ROSENDAL Y Kvnnherad koune ut 5 MA :? t Kartverket Saksnr } tg U 0H5 K KVNNHERAD KOMMUNE Saksbe j; Ko ROSENDALSVEGEN 0 570 ROSENDAL ester: grethesandvk@kvnnheradk0unen0 Dato Deres referanse: K07 0507 Vår referanse:

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

v&- ",famns 08-133350J(ON~~R() Konkurs er åpnet 15.10.2008 i boet til Scall0r AS, GamJeveien 232, 1472 FjeUhamar. å møte pã Skifesamingene..

v&- ,famns 08-133350J(ON~~R() Konkurs er åpnet 15.10.2008 i boet til Scall0r AS, GamJeveien 232, 1472 FjeUhamar. å møte pã Skifesamingene.. ' " 15. OCT. 2008 (WED) 12: 00 N. R. SK FTERETT 64842912 PAGE. 1/5. f.:.. '' _ NEDRE ROMERKE TNGRETT.. './ '.1 : Advokat Lars Bakund Advokatfnnaet Ncoasen & Co ANS Hvamstubben 17 2013 SKJTTEN Oak 12 ()

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

lillllllilllllllllllllllll it[illt lil] lll

lillllllilllllllllllllllll it[illt lil] lll HELSE &O# Ma 2005 K 54 TRE JENTER HAR TESTET - DE VIRI(ER! San Barsnes Smonsen: ' ' I r ' \ I I -........ I... f '.-'. --::jjj' ';:'j:' \f [ ] I-a;--7A -n4 LY " r1._ " r O Anne Esaheh ok baren med $hape.up

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med Åre hoee fyrverkerkampaje FLASHING THUNDER ART.NR. E 6 kudd. E kkkelg kra pakke om vl ufordre e orebrødre både effekmeg og de avlu ede drøee. Be : e! e d em kr + kr + GRATIS! der for u h T g. Flah k ATIS

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Utkast Forskrift om verneplan for skog. V em av Berg naturreservat i Eidsberg kommune i Østfold fylke

Utkast Forskrift om verneplan for skog. V em av Berg naturreservat i Eidsberg kommune i Østfold fylke Utkast Forskrft om vernepan for skog. V em av Berg naturreservat Edsberg kommune Østfod fyke Fastsatt ved kongeg resousjon... med hjemme ov 19. jun 2009 nr. 00 om forvatnng av naturens mangfod (naturmangfodoven)

Detaljer

1'Å44 <*> J #,Y. Søknad om midler fra Femund-/T rysilvassdragets fiskefond.

1'Å44 <*> J #,Y. Søknad om midler fra Femund-/T rysilvassdragets fiskefond. ENGE,RDAL FJE,LLSTYRE, 1'Å44 J #,Y. 30. 10.2015 Engerda kommune Engerdasveen 794 2440 Engerda Søknad om mder fra Femund-/T rysvassdragets fskefond. Vedagt føger søknader fra Engerda fjestyre om mder

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 1 31. Tor 2. Tor & 4 پ0 11. Mtt. Hv 4 &پ0 11. Mtt. Hv 41. Mtt Hj Alltd Vank (dansk kst) L J hj all td ud L jeg vl op J hj all td ud jeg vl op van k spپ0ٹ3n luk mt van k spپ0ٹ3n luk mt Je su f hm l tl dt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

Utkast Forskrift om verneplan for skog. Vern av Paulsbo naturreservat i Halden kommune i Østfold fylke

Utkast Forskrift om verneplan for skog. Vern av Paulsbo naturreservat i Halden kommune i Østfold fylke Utkast Forskrft om vernepan for skog. Vern av Pausbo naturreservat Haden kommune Østfod fyke Fastsatt ved kongeg resousjon... med hjemme ov 19. jun 2009 nr. 100 om forvatnng av naturens mangfod (naturmangfodoven)

Detaljer

Høst 95 Test-eksamen. 1. Et legeme A med masse m = kg påvirkes av en kraft F gitt ved: F x = - t F y = k t 2 = 5.00N = 4.00 N/s k = 1.

Høst 95 Test-eksamen. 1. Et legeme A med masse m = kg påvirkes av en kraft F gitt ved: F x = - t F y = k t 2 = 5.00N = 4.00 N/s k = 1. Hø 95 Te-ekaen. E legee ed ae =.4 kg pårke a en kraf F g ed: F = - F = k = 5.N = 4. N/ k =.N/ llegg rker ngdekrafen nega -renng. a Bee reulankrafekoren. b Ved den = er legee ro orgo. Fnn pojon og haghe

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Optimalitetsprinsippet. Overlappende delproblemer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Optimalitetsprinsippet. Overlappende delproblemer ynask prograerng Metoden ble foralsert av Rchard Bellann (RAN Corporaton på -tallet. Prograerng betydnngen planlegge, ta beslutnnger. (Har kke noe ed kode eller å skrve kode å gøre. ynask for å ndkere

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n

Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n Installasjonen vist slik den ønskes m o ntert ved inngangspartiet til Kunstner nes h us, Det vil være m ulig å bevege seg u

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

Prosjekt. Troll Antall sider

Prosjekt. Troll Antall sider o Stato Den norske stats ojeseskap as AVDELNG FOR RESERVOAREVALUERNG Denne rapport thører L&U DOK. SENTER L NR. ^O S qq 00 f S KODE \M«.U 3/.V T Returneres etter bruk Ttte Hstore-tpasnng, brønn 3/3-2 Oppdragsgver

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk bee læng Hanlngsplan fo bæumsskolen mo 2020 Relasjons- og leelseskompeanse/vueng fo læng/gal akkk fe uvklngsomåe skolemelngen pesenee fe uvklngsomåe Længsoppage Den ykge læe bee læng Skolemelng fo bæumsskolen

Detaljer

, _: W- i *,.,,,,,.,,,,,,. N. Bestiller: Vår referanse: / Bestilling: C

, _: W- i *,.,,,,,.,,,,,,. N. Bestiller: Vår referanse: / Bestilling: C g ' 1 /_ K ', KVINNHERAD KOMMUNE QTg- * ",,, ROSENDALSVEGEN 10 5470 ROSENDAL ('; 1: k! - I ", ' Kartverket, _: W- *,,,,,,,,,,,, N Bester: j0hanfeet@kvnnheradkmuneno Dato Vår referanse: 1039943/3331269

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Intern toktrapport. 10.06.-25.06. S.A.Iversen, T.Westrheim, S.Wilhelmsen 25.06.-10.07. T. Westgård

Intern toktrapport. 10.06.-25.06. S.A.Iversen, T.Westrheim, S.Wilhelmsen 25.06.-10.07. T. Westgård Fis i.'.-ridirektratets Hu,-rskningsinsti tutt Intern tktrapprt Farty: 1vgang: Ankmst: Ornrå

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

KRAGSET FORLAG. Katalog. NORGE 1814-2014 Jubileumsserie

KRAGSET FORLAG. Katalog. NORGE 1814-2014 Jubileumsserie NORGE uumsse 181201 ok nneholr sang n rske sangskt pstt sangokt (kst melod esrng) korarrangemt l korarrangem svært tlggelge ks kan s køpes keltvs ved Norsk Korst Kal NORGE 181201 uumsse KRGE ORLG ok nneholr

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO LIZA MARK LUND Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO PROLOG Et menneske kan bare opp fat te en viss meng de smerte. Og så be svi mer man. Be visst he ten slår seg av, akkurat som sikringen

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

Blod. P3 Blodoverforing. Reaksjon. Blodpose. nedfrosset plasma. blodbanken. Blod. Blod. Kassert blod

Blod. P3 Blodoverforing. Reaksjon. Blodpose. nedfrosset plasma. blodbanken. Blod. Blod. Kassert blod Lsnngs fors lag t l Eks amen 45060 og 4560 Sys t e mer ng T r s dag 9. jun 992 Kl. 0900 { 300 5. jun 992 Oppge a) Pasenter D2 Tmergster D4 Pasentregster type, Rhesusverd Reaksjon P3 overforng Akutttlfelle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Sandnessjøen

ÅRSBERETNING 2013. Sandnessjøen ÅRSBERETNING 2013 Astahaug Sandnessjøen havnevesen KF havn FORORD Astahaug havnevesen KF (AH) hadde et travet år 2013, med mange krevende oppgaver. Aasta Hansteen AH a ned et betydeg arbed å utarbede en

Detaljer