Prosjektoversikt - Steinar Haugen - Side 1 av 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektoversikt - Steinar Haugen - steinar@haugenconsulting.no Side 1 av 10"

Transkript

1 Prsjektversikt - Steinar Haugen - Side 1 av ?: Technebies, JCAT (pågår) JCAT er en applikasjn fr autmatisert vurdering av ferdighetstester fr prgrammerere. En prttype testevalueringen ble laget av Simula Research, sm et ledd av en PhD avhandling [ref. arbeid utført fr Simula i 2008]. Technebies ble startet pp fr å videreutvikle g prfesjnalisere JCAT til et slikt nivå at evalueringen av kandidater sm tar ferdighetstestene er helautmatisk, utføres ver internett g er av en salgbar kvalitet. Sm CTO i Technebies er ppgavene mange g varierte: Lage en prduksjnsklar prfesjnell applikasjn desktp klient fr autmatisert pp- g nedlasting av tester skalerbar autmatisert test evaluering integrere autmatiserte CAT (cmputer adaptive testing) algritmer backffice funksjnalitet; rapprter, m.m. Lage nye ferdighetstester Sette pp intern infrastruktur (versjnskntrll, wiki, kryptering av sensitive data, kntinuerlig integrasjn) Sette pp prduksjnsmiljø (java, tmcat, jcat) Teknlgi g verktøy: Tmcat, Java, Grvy, Grails, Griffn, Gradle, Cygwin, BASH, IntelliJ IDEA, Aqua Data Studi, Git, XWiki, TrueCrypt, Kanban 2010-?: Telenr Mbil, Mbil Plattfrm Oppgradering (pågår) Hvedfkus fr dette prsjektet er ppgradering; av hardware, sftware, OS, 3. parts applikasjner g biblitek, fr både klient g server side. Jeg er del av et team på 4-5 persner sm jbber med ppgradering av COS, mellmvare plattfrmen i Telenr Mbil. Mitt arbeid har vært fkusert rundt følgende: Java & Weblgic ppgradering Prgrammeringsmiljø ppgradering Byggesystem ppgradering fra Maven 1 til Gradle Teknlgi g verktøy: Java, Grvy, Gradle, Weblgic, Bamb, Cygwin, BASH, IntelliJ IDEA, Aqua Data Studi, MKS, Kanban 2010: Telenr Mbil, OFM task frce Jeg var en del av et team sm skulle sikre at OFM (frhandlerapplikasjnen til Telenr Mbil) var i stand til å håndtere den økte lasten sm man frventet i desember (julesalg). Applikasjnen hadde ytelsesprblemer frårsaket i frskjellige deler av verdikjeden (app, mellmvare, db). Nedetid g evt. tekniske prblemer ville føre til stre salgstap. Teknlgi g verktøy: Java, Weblgic, IntelliJ IDEA, Aqua Data Studi

2 Prsjektversikt - Steinar Haugen - Side 2 av : Telenr Mbil, Fleksibel kampanje - PACMan 3.4 Fleksibel kampanje prsjektet startet i 2006 g dette er ikke første gang jeg er invlvert (se nedenfr, datert ). Etter at det pprinnelige prsjektet ble gjennmført kan kampanjer begynne dagen etter at de blir definert, ne sm altså har vært på plass siden Senere prsjekter innehlder stadige raffineringer g utvidelser. Denne gang var mye av fkus på ytelse. Hvedppgaven fr meg I dette prsjektet var å implementere et enkelt rammeverk fr distribuerte cacher. Rammeverket skulle kun være et tynt verbygg ver en 3. parts implementasjn g skulle erstatte et mylder av hjemmelagede løsninger sm var utviklet pp gjennm årene. En liten web applikasjn fr å flushe enkeltelementer eller en hel cache, samt vise diverse statistikker ble gså implementert. I tillegg jbbet jeg med tuning g ytelse av diverse nøkkelmetder. Teknlgi g verktøy: Java, Ehcache, Drls, IntelliJ IDEA, Aqua Data Studi, MKS, Scrum : Telenr Mbil, COS Restrukturering Dette prsjektet bestd av mange frskjellige mindre deler, hvr frmålet var å frenkle vedlikehld av COS, mellmvareplattfrmen i Telenr Mbil. Hvedinnhldet i prsjektet var: Integrasjn av en regelmtr med COS Opprydning etter fjerning av CORBA grensesnitt Oppsplitting av COS i vertikale dmener Innføring av verktøy fr lg analyse Frbedre rammeverket fr funksjnelle integrasjnstester Frbedre ytelse g stabilitet av COS bygg Jeg var invlvert i dette prsjektet fra en tidlig fase, g bidr i alle faser fra arkitektur, analyse, design g utvikling. I var gså Scrum Master i prsjektet. Teknlgi g verktøy: Scrum, Java, Drls, Splunk, Bamb, Maven, EJB, SQL, IntelliJ IDEA, Aqua Data Studi, MKS 2008: Simula Research & Universitetet i Osl, Ekstern Sensr Jeg var ekstern sensr fr en Mastergradsavhandling levert av en av studentene sm jbbet med JCAT applikasjnen ved Simula Research (se nedenfr). 2008: Simula Research, JCAT - applikasjn fr Cmputer Adaptive Testing JCAT applikasjnen er et verktøy fr autmatisk evaluering av løsninger på Java ferdighetstester (se nedenfr). Frmålet med applikasjnen var å gjøre en PhD student i stand til å vurdere test resultater autmatisk fra en rekke utviklere g plugge resultatene inn i frskjellige evaluerings g prediksjnsmdeller. Utviklingen av denne applikasjnen ble påbegynt av t master studenter ved Simula Research før jeg tk ver ansvar fr den. Applikasjnen var i relativt dårlig stand da jeg begynte å jbbe med den, såpass at jeg måtte skrive helt m det meste av den fr å kunne ta høyde fr de resterende kravene. I tillegg skrev jeg en GUI applikasjn fr å frenkle ppsett av test evalueringene g fr å kjøre testene mt

3 Prsjektversikt - Steinar Haugen - Side 3 av 10 de innleverte løsningene på de frskjellige ferdighetstestene. Teknlgi g verktøy: Java, Swing, Maven, SubVersin, IntelliJ IDEA 2007: Simula Research, Java ferdighetstester Sm en del av arbeidet med datainnsamling fr en PhD student ved Simula Research, sm utvikler mdeller fr cmputer adaptive testing (CAT), jbbet jeg med utvikling av Java ferdighetstester sm skulle gis til en rekke testkandidater fra frskjellige deler av verden. Mitt arbeid bestd av QA av tester utviklet av andre, samt utvikling av nye tester. Teknlgi g verktøy: Java, Swing, IntelliJ IDEA : Telenr Mbil, Web i Nrge Web i Nrge (WiN) var et prsjekt fr å utvikle t web-baserte applikasjner sm skulle erstatte eksisterende applikasjner; en fr frbrukermarkedet g en fr strkunder. Kun strkundeapplikasjnen ble gjennmført i denne mgang. Jeg ble invlvert relativt sent i dette prsjektet, mange måneder etter at det var startet, g jbbet med utvidelser sm var nødvendig i mellmvareplattfrmen (COS). Prblemer med kildekdekntrll systemet (MKS) førte til at 8-9 måneders parallell utvikling i dette prsjektet g i resten av COS ble utført i parallelle brancher uten nen frm fr ppdatering mellm branchene. Min første jbb i dette prsjektet var å rydde pp i dette. Etter denne initielle ppryddingen kunne jeg igjen jbbe med vanlige utviklingsppgaver, g skrev bl.a. løsninger fr kundesamtykke via SMS / e-pst, SIM-krt aktivering, sv. Teknlgi g verktøy: Java, EJB, JMS, Ant, Maven, XML, SQL, XP, Scrum, IntelliJ IDEA, Aqua Data Studi, MKS 2007: Telenr Mbil, Telemetri Telemetri prsjektet ble startet pp frdi pst- g teletilsynet i Nrge km med nen nye krav til mbilperatørene. En egen nummerserie (telefnnummer sm begynner med 59) ble begrenset til bruk innen telemetri (maskin til maskin). I tillegg skulle alle nye telemetriabnnement bli tildelt nummer i denne nye serien. Det fantes naturlig nk ikke nen lgikk fr å skille abnnement g nummerserier på denne måten. Jeg var en av t utviklere på mellmvareplattfrmen i dette prsjektet. Teknlgi g verktøy: Java, EJB, SQL, Agile, Scrum, Par Prgrammering, IntelliJ IDEA, Aqua Data Studi, MKS 2007: Telenr Mbil, COS Frvaltning Se COS Frvaltning beskrivelsen fr fr en generell versikt. Etter å ha jbbet i frskjellige prsjekter i nen år var jeg tilbake i frvaltningsteamet en stund. I tillegg til de vanlige supprtppgavene, prblemløsning g frskjellige analyseppgaver, jbbet jeg med nen større ppgaver vedlikehldsppgaver:

4 Prsjektversikt - Steinar Haugen - Side 4 av 10 Kde Restrukturering: En større restrukturering av en veldig str kdebase. Alvrlige mangler g feil i kildekdekntrllsystemet ble ppdaget sm en del av denne prsessen. Teknlgi g verktøy: Perl, BASH, MKS Kvalitetssikring: Utskifting av utviklere i stre prgrammeringsmiljø er naturlig, men på dette tidspunktet skjedde alt på en gang. Mange erfarne COS utviklere frsvant g nye utviklere ble ansatt eller leid inn. På grunn av en større andel enn nrmalt av utviklere sm var nye i COS, ble det pprettet en spesialisert QA gruppe. Jeg var en av 4-5 persner i denne gruppen sm utførte kvalitetssikring av alt fra analyse til utvikling fr å sikre at kvaliteten i leveransene var sm frventet. Lastbalansering: I påvente av en hardware løsning fr lastbalansering, fikk jeg ppgaven med å lage en sftware løsning fr å adressere prblemer med lastbalansering i prduksjn. En algritme sm tar hensyn til faktisk last på serverne har nå erstattet de enkle algritmene levert av BEA. Jeg skrev gså en enkel Swing applikasjn fr å teste løsningen. Selv m dette skulle være en midlertidig løsning sm skulle erstattes av en hardware løsning, er den fremdeles i bruk (per juni 2010). Teknlgi g verktøy: BEA WebLgic, Java, Swing, IntelliJ IDEA AA: Nei, det er ikke annyme alkhlikere, det er annyme arkitekter! Hvis du får merkelappen arkitekt i Telenr Mbil, blir rllen din frandret signifikant. Først g fremst kan du glemme alt sm har med prgrammering å gjøre. Møter, PwerPint g Wrd vil typisk utgjøre din nye hverdag. Erg, annyme arkitekter. Sm en del av et team på 6 persner, deltk jeg i å dirigere kursen til COS ?: Open Surce Prsjekt, MaiPenRai (pågår) Mai Pen Rai er Thai fr ikke ne prblem (i tillegg til nen flere betydninger), et navn sm passer prsjektet gdt. Jeg begynte å jbbe med dette mens jeg var på ferie i Thailand g km langt på krt tid (nen få uker). Prsjektet er et Java biblitek fr lett å kunne persistere Java bjekter g relasjnene mellm disse. Fr detaljer, se: Så langt er jeg eneste utvikler g dessverre har jeg ikke hatt tid til å ppdatere prsjektet på en stund. En stadig økende familie i tillegg til flere fritidsprsjekter har ført til at arbeid på dette prsjektet har sakket av. Teknlgi g verktøy: Java, JDBC, IntelliJ IDEA, HSQL, MySQL : Telenr Mbil, Skredderplaner Parallelt med Fleksibel Kampanje prsjektet, kjørte Telenr Mbil i gang et relatert prsjekt rettet mt kunder med kntantkrt abnnement. En skredderplan er krt frtalt en variant av kntantkrt abnnementene hvr kunden kan velge mellm frskjellige predefinerte rabatter mt at en fast sum trekkes fra kntantkrtet hver dag. Frskjellige skredderplaner gir frskjellige rabatter, slik at brukeren kan velge den sm passer best etter eget behv. Rabattene er typisk redusert ringepris, et antall gratis ringeminutter i en peride, rabatt på SMS, etc. Prsjektene ble kjørt parallelt da en skredderplan lett kan implementeres sm en fast kampanje. Min rlle i prsjektet var hvedsaklig i analysefasen, samt utviklingsarbeid sm i

5 Prsjektversikt - Steinar Haugen - Side 5 av 10 Fleksibel Kampanje prsjektet. Det samme teamet jbbet med mellmvaredelen i dette prsjektet g i Fleksibel Kampanje. Teknlgi g verktøy: Visi, Java, EJB, JMS, Ant, Maven, XML, SQL, XP, Scrum, Par prgrammering, IntelliJ IDEA, Aqua Data Studi, MKS : Telenr Mbil, Fleksibel Kampanje Fleksibel Kampanje var et prsjekt sm hadde pågått en stund da jeg km inn. Leveransen var hvedsaklig til markedsavdelingen, sm nå vha. få tastetrykk kan pprette en kampanje sm kan starte allerede neste dag. Dette std i skarp kntrast til tidligere, hvr man måtte pprette et prsjekt på tvers av mange delsystemer, g måtte påregne 3-6 måneders utviklingstid fr å få det samme på plass. En egen applikasjn var gså en del av leveransen. Jeg km inn i prsjektets fase 2 g jbbet med regelmtren, generalisering av prisverstyring, samt til dels avtaledelen. Utviklingsteamet bestd av 8-10 persner. Teknlgi g verktøy: Java, EJB, JMS, Ant, Maven, XML, SQL, XP, Scrum, Par prgrammering, IntelliJ IDEA, Aqua Data Studi, MKS 2006: Telenr Mbil, Felles Mbilsvar Pst- g teletilsynet har pålagt mbilperatørene å benytte et felles anrpsnummer til mbilsvar, istedenfr at hver enkelt abnnent skal ha sitt eget nummer. Franledningen til dette er at nummerseriene begynner å bli fylt pp, det er snart ikke ledige nummer igjen på landsbasis. Med dette blir nen milliner nummer frigjrt. Jeg km ganske sent inn i dette prsjektet g jbbet hvedsaklig med testing g feilretting. Prsjektet var imidlertid svært interessant da det er såpass mfattende, samtlige systemer i Telenr Mbils verdikjede ble invlvert ne sm stilte stre krav til grundig verdikjede- g integrasjnstest. Teknlgi g verktøy: Java, Swing, EJB, JMS, Maven, XML, TestDirectr, XP, Scrum, Par prgrammering, IntelliJ IDEA, Aqua Data Studi, MKS : Telenr Mbil, SIM Nrdic Fr å ppnå synergier etter Telenrs ppkjøp av Snfn i Danmark, ble det pprettet flere prsjekter fr å samkjøre verdikjedene. SIM Nrdic prsjektet var et av få sm ble kjørt i mål. Frmålet med prsjektet var at Telenrs SIM avdeling i Osl skulle ta ver SIM-krt prduksjnen fr Snfn. Denne var tidligere utsurcet til t eksterne underleverandører i Danmark. Innsparingen har gså vist seg betydelig, prsjektets kstnader er spart inn ila. første år. Jeg var en av fire utviklere sm jbbet med implementasjnen fr tilpasning av de t rdreløpene, samt tilpasning av SIM-avdelingens Swing-baserte administrasjns- GUI. Teknlgi g verktøy: Java, Swing, EJB, JMS, Maven, XML, Axis WebService, SQL, FTP, Shell-script, XP, Scrum, Par prgrammering, IntelliJ IDEA, Aqua Data Studi, MKS

6 Prsjektversikt - Steinar Haugen - Side 6 av : Telenr Mbil, Ttalkunde Ttalkunde-begrepet er hentet fra bank-/frsikringsbransjen, hvr kunden får diverse frdeler dersm de f.eks. har både lån, bruksknt g kredittkrt i en bank. En ttalkunde i Telenr er definert sm en kunde med fastnett abnnement, mbil abnnement g ADSL levert av Telenr. Jeg var eneste utvikler i mellmvarelaget (COS) fr ttalkundeprsjektet. Teknlgi g verktøy: Java, EJB, Maven, XML, Axis WebService, IntelliJ IDEA, MKS : Telenr Mbil, COS Frvaltning COS er mellmvarelaget til Telenr Mbil. Det sørger fr at alle klienter har et enhetlig grensesnitt å frhlde seg til. COS presenterer et enhetlig API fr klientapplikasjnene, ved å benytte Bea WebLgic J2EE applikasjnsserver. COS Frvaltning er et team av utviklere sm tar seg av små g stre utviklingsppgaver i frbindelse med endringsønsker g feilretting sm ikke invlverer mer enn t systemer i Telenr Mbil. Endringer sm invlverer flere systemer blir kjørt sm egne prsjekt. Fkus fr COS frvaltning er å ppretthlde høy kvalitet i systemet ver tid. Mine ppgaver i COS i denne periden var mange g varierte. Paret: Et rent COS prsjekt med fkus på frbedring av kvalitet i COS. Både med hensyn på systemets ppetid g generell kvalitet, men gså på utviklingshurtighet g Time t market. Mine hvedppgaver i prsjektet var Videreutvikling av XRadar: XRadar er et pen-surce prsjekt utviklet g drevet av Telenr Mbil fr system analyse av Java-prsjekter med kraftig rapprtering. Både statisk analyse (kdekvalitet, mdulavhengigheter, etc.) g dynamisk analyse (utvikling ver tid, basert på statiske analyser av flere utgivelser). Analysene presenteres vha. en kmbinasjn av HTML sider g SVG grafikk. Se Jeg jbbet med videreutvikling av både statiske g dynamiske analyser, samt utvikling av plugin til IntelliJ IDEA. Innføring av Maven: COS er et meget strt system, bestående av mange tusen klasser. Systemet var en str klump, med de frdeler g ulemper dette medførte. Sm et ledd i å innføre større krav til avhengigheter (unngå sykliske avhengigheter) ble Maven innført g systemet splittet pp i mange små prsjekter hvr ulvlige avhengigheter fører til at systemet ikke kan bygges. Jeg jbbet med innføringen av dette, sm innebar å splitte pp systemet i mindre, selvstendige prsjekt, samt skrive byggeskript fr dette. Teknlgi g verktøy: Maven, XML/XSL, HTML, SVG, Java, XMLSpy, IntelliJ IDEA, XP, Scrum, Par prgrammering, MKS, CVS COS Supprt: Fr å skjerme utviklere fra alle mulige frespørsler er det pprettet en mailbks fr COS supprt. Typisk får en erfaren utvikler i COS ansvar fr å håndtere innkmmende frespørsler, analysere disse, samt evt.

7 Prsjektversikt - Steinar Haugen - Side 7 av 10 tildele ppgaven til riktig persn. Jeg har både hatt ansvar fr COS supprt i perider, samt jbbet med å strømlinjefrme prsessen. Teknlgi g verktøy: Java, EJB, JMS, SQL, IntelliJ IDEA, DBArtisan, MKS Diverse: Sm en del av COS frvaltningsteamet jbbet jeg med en str mengde små endringsønsker / bugfixer. Alt fra trivielle utvidelser til mer kmplekse endringer, f.eks. i fbm. ytelsesprblemer etc. Teknlgi g verktøy: Java, EJB, JMS, SQL, IntelliJ IDEA, DBArtisan, XP, Scrum, Par prgrammering, MKS 2003-?: JGenetic, Rammeverk fr Genetisk Prgrammering (pågår) Genetisk Prgrammering er et av de mest lvende felt innenfr kunstig intelligens. JGenetic er et rammeverk i Java fr å autmatisk utvikle sterkt typede prgrammer vha. GP. Et rikt sett av genetiske peratrer er inkludert, sm f.eks. flere mutasjns peratrer, krysning av prgrammer, reprduksjn, samt muligheter fr autmatisk definisjn av funksjner, iterasjner, løkker, rekursjn g lagrings aksess. Genererte prgrammer blir lagret i Java, men ved å gi maler fr alle perasjner kan mtrent et hvilket sm helst språk bli generert. Dette er et pågående prsjekt utviklet privat på fritiden. Det blir muligens knvertert til pen-surce en gang i framtiden, dersm jeg føler det slik. Alt arbeid er utført av meg. Teknlgi g verktøy: UML, Java, Visi, IntelliJ IDEA, CVS (nå SubVersin) : SMSWrld, SMS infrmasjnssystem Et system fr masseutsendelse av SMS til matchende abnnenter. Innkmmende infrmasjn blir manuelt vurdert g hvis gdkjent sendes det en SMS til samtlige abnnenter fr gitt infrmasjnskategri. En Swing-basert administrasjnsmdul ble gså laget fr dette systemet. Alt arbeid er utført av meg, strt sett på fritid / kveldstid. Teknlgi g verktøy: UML, Java, Swing, JDBC, MySQL, Ant, Visi, IntelliJ IDEA, CVS : Telenr Mbil, COS g Kmpass Billing COS er mellmvarelaget til Telenr Mbil. Det sørger fr at alle klienter har et enhetlig grensesnitt å frhlde seg til. Klientene slipper dermed å frhlde seg til backend systemene i Telenr Mbil. COS var pprinnelig en CORBA løsning, men ble prtet til J2EE i Kmpass Billing er et mfattende prsjekt fr å innføre et nytt Billing system i Telenr Mbil. SIM & Nummer: En ttal mskriving av SIM & Nummer relaterte tjenester. Funksjnalitet ble flyttet fra Telenr Mbil backend systemer g inn i COS. Den nye løsningen tk i bruk Java Swing GUI, J2EE server teknlgi g en ny SQL basert database. Prsjektet ble ferdigstilt i løpet av en krt tidsperide av et lite team sm håndterte alt, inkl. kravhåndtering, analyse, design g implementasjn. Teknlgi g verktøy: UML, Java, Swing, Ant, Weblgic, EJB, JMS, JDBC,

8 Prsjektversikt - Steinar Haugen - Side 8 av 10 SQL, Sybase, IntelliJ IDEA, TgetherJ, Visi, DBArtisan, PVCS Nettverkstjenester: Asynkrn tjeneste i COS fr å hente ut eller endre på infrmasjn i telenettet. Det kan f.eks. være fr å aktivere et gitt SIM krt, endre teleperatør fr et telefnnummer, se m et telefnnummer er aktivt, etc. Vi var t persner sm designet g utviklet denne tjenesten i sin helhet. Teknlgi g verktøy: UML, Java, Ina CORBA, JDBC, Sybase, XML, MQ, IntelliJ IDEA, TgetherJ, Visi, PVCS Kmpass Billing Release 1a: I frbindelse med den første utgivelsen av Kmpass Billing, ble det gjrt endringer i COS, samt at det ble laget flere nye tjenester. Jeg var en av t utviklere sm gjrde analyse, design g implementasjn innen følgende tjenester: faktura, fakturering, asynkrn batch jbb fr henting av stre mengder kunde data. Teknlgi g verktøy: UML, Java, Ina CORBA, JDBC, Sybase, XML, MQ, IntelliJ IDEA, TgetherJ, Visi, PVCS 2002: Mgul Nrge, Kurs i J2EE Kursinstruktør i J2EE-teknlgiene, laget av The Middleware Cmpany. Kurset varte i en uke g benyttet Bea Weblgic applikasjnsserver. Kursets arrangør var Mgul Nrge. Jeg var instruktør i dette kurset flere ganger ila Teknlgi g verktøy: Weblgic, Servlets, JSP, RMI, JNDI, JDBC, EJB, JMS, SOAP 2001: Mgul Nrge, Kurs frdypet OOAD Kursinstruktør i Ratinal s frdypningskurs i bjekt rientert analyse g design. Kurset varte i en uke g arrangeres av Mgul Nrge. Jeg var instruktør i dette kurset flere ganger ila Teknlgi g verktøy: UML, RUP, Rse 2001: Nextra, Prelad-TNB Utviklet AppRunner, en generisk, liten, minimalistisk applikasjn fr enkle installasjner sm distribueres ver internett. Alt arbeid er utført av meg. Teknlgi g verktøy: C++, Visual Studi : Arctura, Rastafa fase 1 Timeføringssystemet Rastafa ble utviklet internt i Arctura, både fr å benyttes internt, samt fr å sammenligne teknlgier fr web-applikasjnsutvikling. J2EE-basert prttype: Vi var t utviklere sm laget en fullverdig prttype av et delsystem i Rastafa fr å sammenligne utviklingstid, ytelse g stabilitet med Micrsft.NET varianten av det samme. Teknlgi g verktøy: Tmcat, Java, JavaBeans, JSP, JDBC, JavaScript, SQL Server

9 Prsjektversikt - Steinar Haugen - Side 9 av 10.NET implementasjn: Jeg var med i første fase av prsjektet sm teknisk prsjektleder, systemarkitekt g delvis sm utvikler. Teknlgi g verktøy: UML, MagicDraw, C#, ADO+, Visual Studi.NET, SQL Server 2001: Arctura, Web sider Enkelt rammeverk fr generering av statiske websider, samt utfrming av disse. Teknlgi g verktøy: HTML, C++, Visual Studi : Det Nrske Veritas, Sesam Wrkflw Manager (WFM) Sesam prteføljen til DNV innehlder en rekke applikasjner fr å mdellere g utføre diverse tester g styrkeberegninger på ffshre knstruksjner, typisk en ljeplattfrm. WFM er et verktøy fr å grafisk visualisere g mdellere flyten av de frskjellige beregninger sm skal utføres. Jeg jbbet nesten fire år på dette prsjektet g har hatt mange, varierte ppgaver: Infrmatin Manager: System fr å håndtere de stre mengder med infrmasjn sm et WFM nettverk består av. Systemet har flere frmål; versjnering, håndtere flerbruker prblematikken, tilby en sikkerhetsmdell, fjerne skillet mellm database bjekter g filer fr brukeren, samt gi kvalitetssikring vha. en gd revisjnslg. Jeg har vært ansvarlig fr dette delsystemet g har selv stått fr hveddelen av analyse, design g utvikling. Har dermed jbbet i alle sftware-lag; GUI, frretningslgikk g database. Teknlgi g verktøy: COM, MTS, SQL Server, XML, C++, Visual Studi 6.0, UML, Ratinal Rse, Perfrce, Silk Radar, Purify WFM Setup: Installasjn av WFM. Utviklet av meg i sin helhet. Teknlgi g verktøy: InstallShield BRIX Sftware Factry Setup: Et generisk system fr å installere, sette pp g enkelt bytte mellm frskjellige utviklingsmiljø. Utviklet av meg i sin helhet, g nå en del av BRIX rammeverket. Teknlgi g verktøy: InstallShield Prting til Unix: I en tidlig fase ble deler av BRIX g WFM prtet til Unix (Slaris) ved å benytte Bristl Wind/U. Dette viste seg å være fr kstbart, så vi laget heller en kbling til Unix baserte systemer ver TCP/IP g FTP. Jeg std fr prtingen. Teknlgi g verktøy: COM, C++, Visual Studi 6.0, Wind/U, UML, Ratinal Rse, Perfrce, Silk Radar 1997: Gjensidige Bank, Autsøk Autsøk er et web-basert kredittvurderingssystem, sm i dag benyttes bl.a. i Elkjøp kjeden. Kunder sm ønsker kreditt fyller ut et nline søknadsskjema, g får svar umiddelbart. Jeg jbbet med klienten. Teknlgi g verktøy: Java, JavaScript, HTML, Visual Cafe, Visual Interdev 1997: Numerica, Håndbka Håndbka var intranettet i Numerica g senere Numerica-Taskn. Jeg laget nen

10 Prsjektversikt - Steinar Haugen - Side 10 av 10 sider med kblinger til TimBa, sm var Numericas timeførings g kundeppfølgingssystem. Disse sidene viste frskjellig infrmasjn m ansatte g kunder. Teknlgi: JavaScript, HTML, SQL Server, ASP

Krav til pilot Magasinmodul. MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen

Krav til pilot Magasinmodul. MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen Krav til pilt Magasinmdul MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen Krav til magasinmdul arbeidsdkument fr referansegruppen MagasinMdul (pilt) Figurer hentet fra kntekstdiagram fr magasin. Merk at magasinmdulen

Detaljer

Forprosjektrapport TOOLBOX FOR DISTRIBUTED AGILE TEAMS. Cathrine Bui, Milad Sharif, Paul Sørensen

Forprosjektrapport TOOLBOX FOR DISTRIBUTED AGILE TEAMS. Cathrine Bui, Milad Sharif, Paul Sørensen Frprsjektrapprt TOOLBOX FOR DISTRIBUTED AGILE TEAMS Cathrine Bui, Milad Sharif, Paul Sørensen Bachelrprsjekt ved Høgsklen i Osl g Akershus Vår 2017 Innhldsfrtegnelse 1.0 Presentasjn... 2 2.0 Sammendrag...

Detaljer

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0 Dkumentasjn TDC Invice Online Ver. August2010-3.0 TDC AS Side 1 av 14 Innhld TDC INVOICE ONLINE FAKTURAPORTAL... 3 ADMINISTRATOR KATEGORIER... 3 1.1. KUNDEADMINISTRATOR...3 1.2. FAKTURASTEDSANSVARLIG...4

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

1 GENERELL INFORMASJON 3 2 MODULER 5 3 HOVEDMENY 6 4 WORK WITH DOCUMENT LOG 7 5 UPDATE PARTNER INFORMATION 9 6 UPDATE COMPANY PARAMETERS 18

1 GENERELL INFORMASJON 3 2 MODULER 5 3 HOVEDMENY 6 4 WORK WITH DOCUMENT LOG 7 5 UPDATE PARTNER INFORMATION 9 6 UPDATE COMPANY PARAMETERS 18 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 1 f 39 1 GENERELL INFORMASJON 3 1.1 DEFINISJONER BRUKT I DETTE DOKUMENT 3 1.2 FORKORTELSER 3 1.3 SYSTEMPARAMETER 3 1.4 PARTNERINFORMASJON 3 1.5 UTVEKSLINGSLOGG

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur.

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Invitasjn til dialgknferanse Tema: Ny rammeavtale på kundeinfrmasjnselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Innledning Omfanget g kmpleksiteten i ffentlig transprt er knstant økende stadig

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Året som gikk og året som kommer

Året som gikk og året som kommer Sak&prtaldagene 2014 Lennart, Inghild g Sjur Året sm gikk g året sm kmmer Dagsrden Året sm gikk Året sm går radmap 2014 Utnyttelse g effekt av løsningene Årene sm kmmer Elements Planene fr ESA9 g ephrte6

Detaljer

Instituttets krav om autentisitet og regler for obligatoriske oppgaver gjelder.

Instituttets krav om autentisitet og regler for obligatoriske oppgaver gjelder. SKK Mdul B - Institutt fr infrmatikk vår 2017 - Obligatrisk ppgave 5 Mdellering av krav Innleveringsfrist: Mandag 15. mai, kl. 23:59:00 Levering: Fullstendig besvarelse leveres i egen innleveringsmappe

Detaljer

Rammeavtale managementprogramvare med opsjon på integrasjon mot CA Unicenter

Rammeavtale managementprogramvare med opsjon på integrasjon mot CA Unicenter Rammeavtale managementprgramvare med psjn på integrasjn mt CA Unicenter Kntraktsvedlegg Bilag 1: Kundens frmål g kravspesifikasjn Versjn 1.0 11.07.2006 1 1 INNLEDNING...3 2 OM ANSKAFFELSEN...4 2.1 Frmål...4

Detaljer

Eksamenssystemet Inspera finner du som ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.no/admin

Eksamenssystemet Inspera finner du som ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.no/admin Høgsklen i Innlandet - Hedmark 19.4. 2017 Veileder til utfrming av ppgaver i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du sm ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin 1. Start

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4 Analyse Innhld Dagens situasjn... 1 Han... 1 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 2 Prblemer:... 4 Fixit... 4 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 6 Prblemer:... 8 Følgende funksjnalitet

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Eksamenssystemet Inspera finner du som ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.no/admin

Eksamenssystemet Inspera finner du som ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.no/admin Høgsklen i Innlandet - Hedmark 7.3. 2017 Veileder til utfrming av ppgaver i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du sm ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin 1. Start i

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst.

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst. Milepælsplan Uke 21 Henvise til alt vi kan. VIKTIG fr karakteren ;) Sensr vektlegger fancy teknlgi, få med mer Punkter på effektmål. Fjerne prsess g prdukt rapprt sm verskrift. Ha det sm bunntekst. Vis/nevn

Detaljer

Instituttets krav om autentisitet og regler for obligatoriske oppgaver gjelder.

Instituttets krav om autentisitet og regler for obligatoriske oppgaver gjelder. Systemutvikling - Institutt fr infrmatikk vår 2017 - Obligatrisk ppgave 2 Mdellering av krav Innleveringsfrist: Fredag 7. april, kl. 23:59:00 Levering: Fullstendig besvarelse leveres i egen innleveringsmappe

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

Effektiv innfordring i Agresso

Effektiv innfordring i Agresso ERP Innfrdring 31. Mars 2014 Effektiv innfrdring i Agress ERP Innfrdring Hva er utfrdringene med dagens løsninger? Ved å bruke eksterne inkassbyråer så gir man brt ptensielle inntekter i frm av renter

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Software Faults and Failure Testing Issues 8.1 / 8.2

Software Faults and Failure Testing Issues 8.1 / 8.2 Sftware Faults and Failure Testing Issues 8.1 / 8.2 Når du har kdet prgramkmpnenter må du e dem. Det er mange måter å e dem på. Vi er de ulike kmpnentene fr å finne faults (feil) g failure (svikt) slik

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Februar 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34 Versjnsbrev fr Extensr05 versjn 1.19.34 Bdø, 27.desember 2013 Innhld Bluentes... 2 Bedriftsmdul... 2 Innkalling... 3 Jurnal... 3 NPR-rapprtering... 3 Persnalia... 4 Planlegger... 6 Regnskap... 7 Dette

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Rapport bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kommune

Rapport bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kommune Rapprt bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kmmune - 1 Rapprt bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kmmune Innhld 1 Innledning... 3 2 Teknlgier... 3 2.1 Mbilnett... 3 2.1.1 Beskrivelse av teknlgien... 3 2.1.2 Tekniske

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

Hvorfor skal Helse-Nord satse på strukturert journal? InnoMed møteplass

Hvorfor skal Helse-Nord satse på strukturert journal? InnoMed møteplass Hvrfr skal Helse-Nrd satse på strukturert jurnal? InnMed møteplass16.01.12 Lars Vrland Adm.dir i Helse Nrd RHF Styresak 25-2011 Standardisering av behandlingslinjer, prsesser, arbeidsflyt g frløpsmaler

Detaljer

Page 1 of 16. APM GUI Bruksanvisning for IP adresse verktøy

Page 1 of 16. APM GUI Bruksanvisning for IP adresse verktøy Page 1 f 16 APM GUI Bruksanvisning fr IP adresse verktøy Page 2 f 16 1. Bakgrunn... 3 2. Beskrivelse... 4 2.1 Grensesnitt... 4 2.2 Brukeradministrasjn... 4 2.3 Funksjnalitet... 4 2.3.1 Innlgging:... 4

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Utdanningsprgram: Studiespesialisering Fagkder: REA3014, REA3016 Prgrammråde: Realfag Valgfrie prgramfag Årstrinn:

Detaljer

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april Nrges Svømmefrbund har gleden av å invitere til Kmpetansehelga 2016 Thn Htell Osl Airprt, 16.-17. april NSF ønsker å invitere deg g engasjerte i din klubb til en helg med fkus på faglig påfyll, erfaringsutveksling

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert : 105.11.201008 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side

Detaljer

INF Industriell systemutvikling (Utvikling av store programsystemer) Software engineering

INF Industriell systemutvikling (Utvikling av store programsystemer) Software engineering INF 3120 Industriell systemutvikling (Utvikling av stre prgramsystemer) Sftware engineering Kursansvarlige: Bente Anda, Hans Gallis, Magne Jørgensen, Dag Sjøberg, Gruppe fr Industriell Systemutvikling

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Dato 05/1743 SL EGJ/Tiz

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Dato 05/1743 SL EGJ/Tiz Brønnøysundregistrene Finansdepartementet Pstbks 8008 Dep 0030 OSLO c ) 5 55 Arkivnr. Deres ref. Vår ref. Arkivkde Dat 05/1743 SL EGJ/Tiz 200802476-2 008 02.10.2008 Høring - arbeidsgrupperapprt m utveksling

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

ENGASJERE GENERASJON Y

ENGASJERE GENERASJON Y ENGASJERE GENERASJON Y Hva er likt, g hvrdan skiller de seg fra andre generasjner? Dale Carnegie Training White Paper The New Bm. Generasjn Y. Milenniumsgenerasjnen. Kjært barn har mange navn. Generasjnen

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

INTEGRASJON MOT KOMTEK RENOVASJON FOR EKSTERNE SYSTEMER - OVERORDNET

INTEGRASJON MOT KOMTEK RENOVASJON FOR EKSTERNE SYSTEMER - OVERORDNET INTEGRASJON MOT KOMTEK RENOVASJON FOR EKSTERNE SYSTEMER - OVERORDNET Side 1 av 6 Gjelder fra januar 2011, versjn 1.0 INNHOLD VIEWS FOR INTEGRASJON MOT KOMTEK 3 FORUTSETNINGER FOR INSTALLASJON AV VIEWS

Detaljer

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013.

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. MERK: Aktivitetene i denne Handlingsplanen gjelder fr 2013 g til Landsmøte 2014. Budsjettet sm vist er fr periden 1.1.2013 til 31.12.2013 da budsjettet fr 2014

Detaljer

Trender og utvikling i logistikkbetydning

Trender og utvikling i logistikkbetydning Vi kmbinerer frretningsfrståelse g teknlgi Trender g utvikling i lgistikkbetydning fr nrsk næringsliv Tllpst Futurum, 20. 22. april Marianne Rygvld, Idea Cnsulting AS Innhld Lgistikk g knkurranseevne Hva

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole.

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole. Energi g miljøprsjekter ved Risør videregående skle. Risør videregående skle er sm første institusjn i Aust Agder fylkeskmmune sertifisert sm Miljøfyrtårn. Arbeidet med å bli sertifisert sm Miljøfyrtårn

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Tromsø

Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Tromsø Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Trmsø Årsrapprt fra Læringsmiljøutvalget (LMU) studieåret 2006-2007 Del I: Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets mandat g sammensetning Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

Referat fra møte i Vannområde Vest

Referat fra møte i Vannområde Vest Referat fra møte i Vannmråde Vest Tid: 25.09.13, kl. 11:30 Sted: Bergen rådhus, møterm 225. Prgram Velkmmen Oppsummering av arbeidet i Vannmråde Vest i år Gjennmgang av tiltakstabell Eventuelt Vi startet

Detaljer

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren Kartlegging av kmmunikasjnsarbeid i kmmunesektren 1) Svarer du fr en Kmmune Fylkeskmmune 2) Navn på kmmunen/fylkeskmmunen Følgende kriterier må være ppfylt fr at spørsmålet skal vises fr respndenten: Hvis

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

NIRAS har digitalisert og scannet 360 planer for de tre kommunene. Kvaliteten på leveransene har vært veldig god.

NIRAS har digitalisert og scannet 360 planer for de tre kommunene. Kvaliteten på leveransene har vært veldig god. Plansatsning 2016 Kmmunal- g mderniseringsdepartementet har i 2016 satt av 10 mill. krner fr å få etablert digitale planregistre med fullt planinnhld fr de kmmunene i landet sm ikke allerede har dette

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

IA-bedrift. og stolt av det!

IA-bedrift. og stolt av det! IA-bedrift g stlt av det! Hvrdan få IA-arbeidet til å fungere i praksis? Ledelsen vet alltid best eller? Caverin 2 I Caverin arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke Omsetning i 2012 milliarder NOK

Detaljer

David Hyerles 8 Tenkekart

David Hyerles 8 Tenkekart David Hyerles 8 Tenkekart Dr. Hyerle s Tenkekart: Verktøy fr arbeid med grunnleggende ferdigheter g styrket rdkunnskap. Bakgrunn: I 2010 startet Utdanningsadministrasjnen g 4 Oslskler et utviklingsprsjekt

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Frmannskap 17.01.2012 003/12 HNY Saksansv.: Andreas Fuglum Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.: 11/7269 Uttalelse til Planprgram

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

IA-bedrift. og stolt av det!

IA-bedrift. og stolt av det! IA-bedrift g stlt av det! Hvrdan få IA-arbeidet til å fungere i praksis? Ledelsen vet alltid best eller? Caverin 2 I Caverin arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke Omsetning i 2012 milliarder NOK

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer Vedlegg 1 til ntat m årsrapprt 27.06.14 Rektrs spørsmål m avdelingenes planer Svarene sendes inn sammen med andre innspill sm har frist 7.ktber. Hvedutfrdring AFT: Få til daglig drift i byggeperiden nytt

Detaljer