Prosjektoversikt - Steinar Haugen - Side 1 av 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektoversikt - Steinar Haugen - steinar@haugenconsulting.no Side 1 av 10"

Transkript

1 Prsjektversikt - Steinar Haugen - Side 1 av ?: Technebies, JCAT (pågår) JCAT er en applikasjn fr autmatisert vurdering av ferdighetstester fr prgrammerere. En prttype testevalueringen ble laget av Simula Research, sm et ledd av en PhD avhandling [ref. arbeid utført fr Simula i 2008]. Technebies ble startet pp fr å videreutvikle g prfesjnalisere JCAT til et slikt nivå at evalueringen av kandidater sm tar ferdighetstestene er helautmatisk, utføres ver internett g er av en salgbar kvalitet. Sm CTO i Technebies er ppgavene mange g varierte: Lage en prduksjnsklar prfesjnell applikasjn desktp klient fr autmatisert pp- g nedlasting av tester skalerbar autmatisert test evaluering integrere autmatiserte CAT (cmputer adaptive testing) algritmer backffice funksjnalitet; rapprter, m.m. Lage nye ferdighetstester Sette pp intern infrastruktur (versjnskntrll, wiki, kryptering av sensitive data, kntinuerlig integrasjn) Sette pp prduksjnsmiljø (java, tmcat, jcat) Teknlgi g verktøy: Tmcat, Java, Grvy, Grails, Griffn, Gradle, Cygwin, BASH, IntelliJ IDEA, Aqua Data Studi, Git, XWiki, TrueCrypt, Kanban 2010-?: Telenr Mbil, Mbil Plattfrm Oppgradering (pågår) Hvedfkus fr dette prsjektet er ppgradering; av hardware, sftware, OS, 3. parts applikasjner g biblitek, fr både klient g server side. Jeg er del av et team på 4-5 persner sm jbber med ppgradering av COS, mellmvare plattfrmen i Telenr Mbil. Mitt arbeid har vært fkusert rundt følgende: Java & Weblgic ppgradering Prgrammeringsmiljø ppgradering Byggesystem ppgradering fra Maven 1 til Gradle Teknlgi g verktøy: Java, Grvy, Gradle, Weblgic, Bamb, Cygwin, BASH, IntelliJ IDEA, Aqua Data Studi, MKS, Kanban 2010: Telenr Mbil, OFM task frce Jeg var en del av et team sm skulle sikre at OFM (frhandlerapplikasjnen til Telenr Mbil) var i stand til å håndtere den økte lasten sm man frventet i desember (julesalg). Applikasjnen hadde ytelsesprblemer frårsaket i frskjellige deler av verdikjeden (app, mellmvare, db). Nedetid g evt. tekniske prblemer ville føre til stre salgstap. Teknlgi g verktøy: Java, Weblgic, IntelliJ IDEA, Aqua Data Studi

2 Prsjektversikt - Steinar Haugen - Side 2 av : Telenr Mbil, Fleksibel kampanje - PACMan 3.4 Fleksibel kampanje prsjektet startet i 2006 g dette er ikke første gang jeg er invlvert (se nedenfr, datert ). Etter at det pprinnelige prsjektet ble gjennmført kan kampanjer begynne dagen etter at de blir definert, ne sm altså har vært på plass siden Senere prsjekter innehlder stadige raffineringer g utvidelser. Denne gang var mye av fkus på ytelse. Hvedppgaven fr meg I dette prsjektet var å implementere et enkelt rammeverk fr distribuerte cacher. Rammeverket skulle kun være et tynt verbygg ver en 3. parts implementasjn g skulle erstatte et mylder av hjemmelagede løsninger sm var utviklet pp gjennm årene. En liten web applikasjn fr å flushe enkeltelementer eller en hel cache, samt vise diverse statistikker ble gså implementert. I tillegg jbbet jeg med tuning g ytelse av diverse nøkkelmetder. Teknlgi g verktøy: Java, Ehcache, Drls, IntelliJ IDEA, Aqua Data Studi, MKS, Scrum : Telenr Mbil, COS Restrukturering Dette prsjektet bestd av mange frskjellige mindre deler, hvr frmålet var å frenkle vedlikehld av COS, mellmvareplattfrmen i Telenr Mbil. Hvedinnhldet i prsjektet var: Integrasjn av en regelmtr med COS Opprydning etter fjerning av CORBA grensesnitt Oppsplitting av COS i vertikale dmener Innføring av verktøy fr lg analyse Frbedre rammeverket fr funksjnelle integrasjnstester Frbedre ytelse g stabilitet av COS bygg Jeg var invlvert i dette prsjektet fra en tidlig fase, g bidr i alle faser fra arkitektur, analyse, design g utvikling. I var gså Scrum Master i prsjektet. Teknlgi g verktøy: Scrum, Java, Drls, Splunk, Bamb, Maven, EJB, SQL, IntelliJ IDEA, Aqua Data Studi, MKS 2008: Simula Research & Universitetet i Osl, Ekstern Sensr Jeg var ekstern sensr fr en Mastergradsavhandling levert av en av studentene sm jbbet med JCAT applikasjnen ved Simula Research (se nedenfr). 2008: Simula Research, JCAT - applikasjn fr Cmputer Adaptive Testing JCAT applikasjnen er et verktøy fr autmatisk evaluering av løsninger på Java ferdighetstester (se nedenfr). Frmålet med applikasjnen var å gjøre en PhD student i stand til å vurdere test resultater autmatisk fra en rekke utviklere g plugge resultatene inn i frskjellige evaluerings g prediksjnsmdeller. Utviklingen av denne applikasjnen ble påbegynt av t master studenter ved Simula Research før jeg tk ver ansvar fr den. Applikasjnen var i relativt dårlig stand da jeg begynte å jbbe med den, såpass at jeg måtte skrive helt m det meste av den fr å kunne ta høyde fr de resterende kravene. I tillegg skrev jeg en GUI applikasjn fr å frenkle ppsett av test evalueringene g fr å kjøre testene mt

3 Prsjektversikt - Steinar Haugen - Side 3 av 10 de innleverte løsningene på de frskjellige ferdighetstestene. Teknlgi g verktøy: Java, Swing, Maven, SubVersin, IntelliJ IDEA 2007: Simula Research, Java ferdighetstester Sm en del av arbeidet med datainnsamling fr en PhD student ved Simula Research, sm utvikler mdeller fr cmputer adaptive testing (CAT), jbbet jeg med utvikling av Java ferdighetstester sm skulle gis til en rekke testkandidater fra frskjellige deler av verden. Mitt arbeid bestd av QA av tester utviklet av andre, samt utvikling av nye tester. Teknlgi g verktøy: Java, Swing, IntelliJ IDEA : Telenr Mbil, Web i Nrge Web i Nrge (WiN) var et prsjekt fr å utvikle t web-baserte applikasjner sm skulle erstatte eksisterende applikasjner; en fr frbrukermarkedet g en fr strkunder. Kun strkundeapplikasjnen ble gjennmført i denne mgang. Jeg ble invlvert relativt sent i dette prsjektet, mange måneder etter at det var startet, g jbbet med utvidelser sm var nødvendig i mellmvareplattfrmen (COS). Prblemer med kildekdekntrll systemet (MKS) førte til at 8-9 måneders parallell utvikling i dette prsjektet g i resten av COS ble utført i parallelle brancher uten nen frm fr ppdatering mellm branchene. Min første jbb i dette prsjektet var å rydde pp i dette. Etter denne initielle ppryddingen kunne jeg igjen jbbe med vanlige utviklingsppgaver, g skrev bl.a. løsninger fr kundesamtykke via SMS / e-pst, SIM-krt aktivering, sv. Teknlgi g verktøy: Java, EJB, JMS, Ant, Maven, XML, SQL, XP, Scrum, IntelliJ IDEA, Aqua Data Studi, MKS 2007: Telenr Mbil, Telemetri Telemetri prsjektet ble startet pp frdi pst- g teletilsynet i Nrge km med nen nye krav til mbilperatørene. En egen nummerserie (telefnnummer sm begynner med 59) ble begrenset til bruk innen telemetri (maskin til maskin). I tillegg skulle alle nye telemetriabnnement bli tildelt nummer i denne nye serien. Det fantes naturlig nk ikke nen lgikk fr å skille abnnement g nummerserier på denne måten. Jeg var en av t utviklere på mellmvareplattfrmen i dette prsjektet. Teknlgi g verktøy: Java, EJB, SQL, Agile, Scrum, Par Prgrammering, IntelliJ IDEA, Aqua Data Studi, MKS 2007: Telenr Mbil, COS Frvaltning Se COS Frvaltning beskrivelsen fr fr en generell versikt. Etter å ha jbbet i frskjellige prsjekter i nen år var jeg tilbake i frvaltningsteamet en stund. I tillegg til de vanlige supprtppgavene, prblemløsning g frskjellige analyseppgaver, jbbet jeg med nen større ppgaver vedlikehldsppgaver:

4 Prsjektversikt - Steinar Haugen - Side 4 av 10 Kde Restrukturering: En større restrukturering av en veldig str kdebase. Alvrlige mangler g feil i kildekdekntrllsystemet ble ppdaget sm en del av denne prsessen. Teknlgi g verktøy: Perl, BASH, MKS Kvalitetssikring: Utskifting av utviklere i stre prgrammeringsmiljø er naturlig, men på dette tidspunktet skjedde alt på en gang. Mange erfarne COS utviklere frsvant g nye utviklere ble ansatt eller leid inn. På grunn av en større andel enn nrmalt av utviklere sm var nye i COS, ble det pprettet en spesialisert QA gruppe. Jeg var en av 4-5 persner i denne gruppen sm utførte kvalitetssikring av alt fra analyse til utvikling fr å sikre at kvaliteten i leveransene var sm frventet. Lastbalansering: I påvente av en hardware løsning fr lastbalansering, fikk jeg ppgaven med å lage en sftware løsning fr å adressere prblemer med lastbalansering i prduksjn. En algritme sm tar hensyn til faktisk last på serverne har nå erstattet de enkle algritmene levert av BEA. Jeg skrev gså en enkel Swing applikasjn fr å teste løsningen. Selv m dette skulle være en midlertidig løsning sm skulle erstattes av en hardware løsning, er den fremdeles i bruk (per juni 2010). Teknlgi g verktøy: BEA WebLgic, Java, Swing, IntelliJ IDEA AA: Nei, det er ikke annyme alkhlikere, det er annyme arkitekter! Hvis du får merkelappen arkitekt i Telenr Mbil, blir rllen din frandret signifikant. Først g fremst kan du glemme alt sm har med prgrammering å gjøre. Møter, PwerPint g Wrd vil typisk utgjøre din nye hverdag. Erg, annyme arkitekter. Sm en del av et team på 6 persner, deltk jeg i å dirigere kursen til COS ?: Open Surce Prsjekt, MaiPenRai (pågår) Mai Pen Rai er Thai fr ikke ne prblem (i tillegg til nen flere betydninger), et navn sm passer prsjektet gdt. Jeg begynte å jbbe med dette mens jeg var på ferie i Thailand g km langt på krt tid (nen få uker). Prsjektet er et Java biblitek fr lett å kunne persistere Java bjekter g relasjnene mellm disse. Fr detaljer, se: Så langt er jeg eneste utvikler g dessverre har jeg ikke hatt tid til å ppdatere prsjektet på en stund. En stadig økende familie i tillegg til flere fritidsprsjekter har ført til at arbeid på dette prsjektet har sakket av. Teknlgi g verktøy: Java, JDBC, IntelliJ IDEA, HSQL, MySQL : Telenr Mbil, Skredderplaner Parallelt med Fleksibel Kampanje prsjektet, kjørte Telenr Mbil i gang et relatert prsjekt rettet mt kunder med kntantkrt abnnement. En skredderplan er krt frtalt en variant av kntantkrt abnnementene hvr kunden kan velge mellm frskjellige predefinerte rabatter mt at en fast sum trekkes fra kntantkrtet hver dag. Frskjellige skredderplaner gir frskjellige rabatter, slik at brukeren kan velge den sm passer best etter eget behv. Rabattene er typisk redusert ringepris, et antall gratis ringeminutter i en peride, rabatt på SMS, etc. Prsjektene ble kjørt parallelt da en skredderplan lett kan implementeres sm en fast kampanje. Min rlle i prsjektet var hvedsaklig i analysefasen, samt utviklingsarbeid sm i

5 Prsjektversikt - Steinar Haugen - Side 5 av 10 Fleksibel Kampanje prsjektet. Det samme teamet jbbet med mellmvaredelen i dette prsjektet g i Fleksibel Kampanje. Teknlgi g verktøy: Visi, Java, EJB, JMS, Ant, Maven, XML, SQL, XP, Scrum, Par prgrammering, IntelliJ IDEA, Aqua Data Studi, MKS : Telenr Mbil, Fleksibel Kampanje Fleksibel Kampanje var et prsjekt sm hadde pågått en stund da jeg km inn. Leveransen var hvedsaklig til markedsavdelingen, sm nå vha. få tastetrykk kan pprette en kampanje sm kan starte allerede neste dag. Dette std i skarp kntrast til tidligere, hvr man måtte pprette et prsjekt på tvers av mange delsystemer, g måtte påregne 3-6 måneders utviklingstid fr å få det samme på plass. En egen applikasjn var gså en del av leveransen. Jeg km inn i prsjektets fase 2 g jbbet med regelmtren, generalisering av prisverstyring, samt til dels avtaledelen. Utviklingsteamet bestd av 8-10 persner. Teknlgi g verktøy: Java, EJB, JMS, Ant, Maven, XML, SQL, XP, Scrum, Par prgrammering, IntelliJ IDEA, Aqua Data Studi, MKS 2006: Telenr Mbil, Felles Mbilsvar Pst- g teletilsynet har pålagt mbilperatørene å benytte et felles anrpsnummer til mbilsvar, istedenfr at hver enkelt abnnent skal ha sitt eget nummer. Franledningen til dette er at nummerseriene begynner å bli fylt pp, det er snart ikke ledige nummer igjen på landsbasis. Med dette blir nen milliner nummer frigjrt. Jeg km ganske sent inn i dette prsjektet g jbbet hvedsaklig med testing g feilretting. Prsjektet var imidlertid svært interessant da det er såpass mfattende, samtlige systemer i Telenr Mbils verdikjede ble invlvert ne sm stilte stre krav til grundig verdikjede- g integrasjnstest. Teknlgi g verktøy: Java, Swing, EJB, JMS, Maven, XML, TestDirectr, XP, Scrum, Par prgrammering, IntelliJ IDEA, Aqua Data Studi, MKS : Telenr Mbil, SIM Nrdic Fr å ppnå synergier etter Telenrs ppkjøp av Snfn i Danmark, ble det pprettet flere prsjekter fr å samkjøre verdikjedene. SIM Nrdic prsjektet var et av få sm ble kjørt i mål. Frmålet med prsjektet var at Telenrs SIM avdeling i Osl skulle ta ver SIM-krt prduksjnen fr Snfn. Denne var tidligere utsurcet til t eksterne underleverandører i Danmark. Innsparingen har gså vist seg betydelig, prsjektets kstnader er spart inn ila. første år. Jeg var en av fire utviklere sm jbbet med implementasjnen fr tilpasning av de t rdreløpene, samt tilpasning av SIM-avdelingens Swing-baserte administrasjns- GUI. Teknlgi g verktøy: Java, Swing, EJB, JMS, Maven, XML, Axis WebService, SQL, FTP, Shell-script, XP, Scrum, Par prgrammering, IntelliJ IDEA, Aqua Data Studi, MKS

6 Prsjektversikt - Steinar Haugen - Side 6 av : Telenr Mbil, Ttalkunde Ttalkunde-begrepet er hentet fra bank-/frsikringsbransjen, hvr kunden får diverse frdeler dersm de f.eks. har både lån, bruksknt g kredittkrt i en bank. En ttalkunde i Telenr er definert sm en kunde med fastnett abnnement, mbil abnnement g ADSL levert av Telenr. Jeg var eneste utvikler i mellmvarelaget (COS) fr ttalkundeprsjektet. Teknlgi g verktøy: Java, EJB, Maven, XML, Axis WebService, IntelliJ IDEA, MKS : Telenr Mbil, COS Frvaltning COS er mellmvarelaget til Telenr Mbil. Det sørger fr at alle klienter har et enhetlig grensesnitt å frhlde seg til. COS presenterer et enhetlig API fr klientapplikasjnene, ved å benytte Bea WebLgic J2EE applikasjnsserver. COS Frvaltning er et team av utviklere sm tar seg av små g stre utviklingsppgaver i frbindelse med endringsønsker g feilretting sm ikke invlverer mer enn t systemer i Telenr Mbil. Endringer sm invlverer flere systemer blir kjørt sm egne prsjekt. Fkus fr COS frvaltning er å ppretthlde høy kvalitet i systemet ver tid. Mine ppgaver i COS i denne periden var mange g varierte. Paret: Et rent COS prsjekt med fkus på frbedring av kvalitet i COS. Både med hensyn på systemets ppetid g generell kvalitet, men gså på utviklingshurtighet g Time t market. Mine hvedppgaver i prsjektet var Videreutvikling av XRadar: XRadar er et pen-surce prsjekt utviklet g drevet av Telenr Mbil fr system analyse av Java-prsjekter med kraftig rapprtering. Både statisk analyse (kdekvalitet, mdulavhengigheter, etc.) g dynamisk analyse (utvikling ver tid, basert på statiske analyser av flere utgivelser). Analysene presenteres vha. en kmbinasjn av HTML sider g SVG grafikk. Se Jeg jbbet med videreutvikling av både statiske g dynamiske analyser, samt utvikling av plugin til IntelliJ IDEA. Innføring av Maven: COS er et meget strt system, bestående av mange tusen klasser. Systemet var en str klump, med de frdeler g ulemper dette medførte. Sm et ledd i å innføre større krav til avhengigheter (unngå sykliske avhengigheter) ble Maven innført g systemet splittet pp i mange små prsjekter hvr ulvlige avhengigheter fører til at systemet ikke kan bygges. Jeg jbbet med innføringen av dette, sm innebar å splitte pp systemet i mindre, selvstendige prsjekt, samt skrive byggeskript fr dette. Teknlgi g verktøy: Maven, XML/XSL, HTML, SVG, Java, XMLSpy, IntelliJ IDEA, XP, Scrum, Par prgrammering, MKS, CVS COS Supprt: Fr å skjerme utviklere fra alle mulige frespørsler er det pprettet en mailbks fr COS supprt. Typisk får en erfaren utvikler i COS ansvar fr å håndtere innkmmende frespørsler, analysere disse, samt evt.

7 Prsjektversikt - Steinar Haugen - Side 7 av 10 tildele ppgaven til riktig persn. Jeg har både hatt ansvar fr COS supprt i perider, samt jbbet med å strømlinjefrme prsessen. Teknlgi g verktøy: Java, EJB, JMS, SQL, IntelliJ IDEA, DBArtisan, MKS Diverse: Sm en del av COS frvaltningsteamet jbbet jeg med en str mengde små endringsønsker / bugfixer. Alt fra trivielle utvidelser til mer kmplekse endringer, f.eks. i fbm. ytelsesprblemer etc. Teknlgi g verktøy: Java, EJB, JMS, SQL, IntelliJ IDEA, DBArtisan, XP, Scrum, Par prgrammering, MKS 2003-?: JGenetic, Rammeverk fr Genetisk Prgrammering (pågår) Genetisk Prgrammering er et av de mest lvende felt innenfr kunstig intelligens. JGenetic er et rammeverk i Java fr å autmatisk utvikle sterkt typede prgrammer vha. GP. Et rikt sett av genetiske peratrer er inkludert, sm f.eks. flere mutasjns peratrer, krysning av prgrammer, reprduksjn, samt muligheter fr autmatisk definisjn av funksjner, iterasjner, løkker, rekursjn g lagrings aksess. Genererte prgrammer blir lagret i Java, men ved å gi maler fr alle perasjner kan mtrent et hvilket sm helst språk bli generert. Dette er et pågående prsjekt utviklet privat på fritiden. Det blir muligens knvertert til pen-surce en gang i framtiden, dersm jeg føler det slik. Alt arbeid er utført av meg. Teknlgi g verktøy: UML, Java, Visi, IntelliJ IDEA, CVS (nå SubVersin) : SMSWrld, SMS infrmasjnssystem Et system fr masseutsendelse av SMS til matchende abnnenter. Innkmmende infrmasjn blir manuelt vurdert g hvis gdkjent sendes det en SMS til samtlige abnnenter fr gitt infrmasjnskategri. En Swing-basert administrasjnsmdul ble gså laget fr dette systemet. Alt arbeid er utført av meg, strt sett på fritid / kveldstid. Teknlgi g verktøy: UML, Java, Swing, JDBC, MySQL, Ant, Visi, IntelliJ IDEA, CVS : Telenr Mbil, COS g Kmpass Billing COS er mellmvarelaget til Telenr Mbil. Det sørger fr at alle klienter har et enhetlig grensesnitt å frhlde seg til. Klientene slipper dermed å frhlde seg til backend systemene i Telenr Mbil. COS var pprinnelig en CORBA løsning, men ble prtet til J2EE i Kmpass Billing er et mfattende prsjekt fr å innføre et nytt Billing system i Telenr Mbil. SIM & Nummer: En ttal mskriving av SIM & Nummer relaterte tjenester. Funksjnalitet ble flyttet fra Telenr Mbil backend systemer g inn i COS. Den nye løsningen tk i bruk Java Swing GUI, J2EE server teknlgi g en ny SQL basert database. Prsjektet ble ferdigstilt i løpet av en krt tidsperide av et lite team sm håndterte alt, inkl. kravhåndtering, analyse, design g implementasjn. Teknlgi g verktøy: UML, Java, Swing, Ant, Weblgic, EJB, JMS, JDBC,

8 Prsjektversikt - Steinar Haugen - Side 8 av 10 SQL, Sybase, IntelliJ IDEA, TgetherJ, Visi, DBArtisan, PVCS Nettverkstjenester: Asynkrn tjeneste i COS fr å hente ut eller endre på infrmasjn i telenettet. Det kan f.eks. være fr å aktivere et gitt SIM krt, endre teleperatør fr et telefnnummer, se m et telefnnummer er aktivt, etc. Vi var t persner sm designet g utviklet denne tjenesten i sin helhet. Teknlgi g verktøy: UML, Java, Ina CORBA, JDBC, Sybase, XML, MQ, IntelliJ IDEA, TgetherJ, Visi, PVCS Kmpass Billing Release 1a: I frbindelse med den første utgivelsen av Kmpass Billing, ble det gjrt endringer i COS, samt at det ble laget flere nye tjenester. Jeg var en av t utviklere sm gjrde analyse, design g implementasjn innen følgende tjenester: faktura, fakturering, asynkrn batch jbb fr henting av stre mengder kunde data. Teknlgi g verktøy: UML, Java, Ina CORBA, JDBC, Sybase, XML, MQ, IntelliJ IDEA, TgetherJ, Visi, PVCS 2002: Mgul Nrge, Kurs i J2EE Kursinstruktør i J2EE-teknlgiene, laget av The Middleware Cmpany. Kurset varte i en uke g benyttet Bea Weblgic applikasjnsserver. Kursets arrangør var Mgul Nrge. Jeg var instruktør i dette kurset flere ganger ila Teknlgi g verktøy: Weblgic, Servlets, JSP, RMI, JNDI, JDBC, EJB, JMS, SOAP 2001: Mgul Nrge, Kurs frdypet OOAD Kursinstruktør i Ratinal s frdypningskurs i bjekt rientert analyse g design. Kurset varte i en uke g arrangeres av Mgul Nrge. Jeg var instruktør i dette kurset flere ganger ila Teknlgi g verktøy: UML, RUP, Rse 2001: Nextra, Prelad-TNB Utviklet AppRunner, en generisk, liten, minimalistisk applikasjn fr enkle installasjner sm distribueres ver internett. Alt arbeid er utført av meg. Teknlgi g verktøy: C++, Visual Studi : Arctura, Rastafa fase 1 Timeføringssystemet Rastafa ble utviklet internt i Arctura, både fr å benyttes internt, samt fr å sammenligne teknlgier fr web-applikasjnsutvikling. J2EE-basert prttype: Vi var t utviklere sm laget en fullverdig prttype av et delsystem i Rastafa fr å sammenligne utviklingstid, ytelse g stabilitet med Micrsft.NET varianten av det samme. Teknlgi g verktøy: Tmcat, Java, JavaBeans, JSP, JDBC, JavaScript, SQL Server

9 Prsjektversikt - Steinar Haugen - Side 9 av 10.NET implementasjn: Jeg var med i første fase av prsjektet sm teknisk prsjektleder, systemarkitekt g delvis sm utvikler. Teknlgi g verktøy: UML, MagicDraw, C#, ADO+, Visual Studi.NET, SQL Server 2001: Arctura, Web sider Enkelt rammeverk fr generering av statiske websider, samt utfrming av disse. Teknlgi g verktøy: HTML, C++, Visual Studi : Det Nrske Veritas, Sesam Wrkflw Manager (WFM) Sesam prteføljen til DNV innehlder en rekke applikasjner fr å mdellere g utføre diverse tester g styrkeberegninger på ffshre knstruksjner, typisk en ljeplattfrm. WFM er et verktøy fr å grafisk visualisere g mdellere flyten av de frskjellige beregninger sm skal utføres. Jeg jbbet nesten fire år på dette prsjektet g har hatt mange, varierte ppgaver: Infrmatin Manager: System fr å håndtere de stre mengder med infrmasjn sm et WFM nettverk består av. Systemet har flere frmål; versjnering, håndtere flerbruker prblematikken, tilby en sikkerhetsmdell, fjerne skillet mellm database bjekter g filer fr brukeren, samt gi kvalitetssikring vha. en gd revisjnslg. Jeg har vært ansvarlig fr dette delsystemet g har selv stått fr hveddelen av analyse, design g utvikling. Har dermed jbbet i alle sftware-lag; GUI, frretningslgikk g database. Teknlgi g verktøy: COM, MTS, SQL Server, XML, C++, Visual Studi 6.0, UML, Ratinal Rse, Perfrce, Silk Radar, Purify WFM Setup: Installasjn av WFM. Utviklet av meg i sin helhet. Teknlgi g verktøy: InstallShield BRIX Sftware Factry Setup: Et generisk system fr å installere, sette pp g enkelt bytte mellm frskjellige utviklingsmiljø. Utviklet av meg i sin helhet, g nå en del av BRIX rammeverket. Teknlgi g verktøy: InstallShield Prting til Unix: I en tidlig fase ble deler av BRIX g WFM prtet til Unix (Slaris) ved å benytte Bristl Wind/U. Dette viste seg å være fr kstbart, så vi laget heller en kbling til Unix baserte systemer ver TCP/IP g FTP. Jeg std fr prtingen. Teknlgi g verktøy: COM, C++, Visual Studi 6.0, Wind/U, UML, Ratinal Rse, Perfrce, Silk Radar 1997: Gjensidige Bank, Autsøk Autsøk er et web-basert kredittvurderingssystem, sm i dag benyttes bl.a. i Elkjøp kjeden. Kunder sm ønsker kreditt fyller ut et nline søknadsskjema, g får svar umiddelbart. Jeg jbbet med klienten. Teknlgi g verktøy: Java, JavaScript, HTML, Visual Cafe, Visual Interdev 1997: Numerica, Håndbka Håndbka var intranettet i Numerica g senere Numerica-Taskn. Jeg laget nen

10 Prsjektversikt - Steinar Haugen - Side 10 av 10 sider med kblinger til TimBa, sm var Numericas timeførings g kundeppfølgingssystem. Disse sidene viste frskjellig infrmasjn m ansatte g kunder. Teknlgi: JavaScript, HTML, SQL Server, ASP

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211 peridisk kntrll Veiledning bransjens Web-baserte InternKntrll Nelf g Prfsys AS Ver. 0702 Hva er NELFO Integratr IKK? Hva er - g Hvrfr IKK? IKK, InternKntrll Kunde, peridisk kntrll av el-anlegg Systematiske

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge Kstnader g brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Nrge Cst and user experiences frm a selectin f small chip heating plants in Nrway UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT

Detaljer

Kurs i ruter for øvde brukere

Kurs i ruter for øvde brukere Kurs i ruter fr øvde brukere Innføring g praktiske ppgaver Per Nrdland 1 Innhld Lagturneringer Generelt Serie Mnrad Flere mganger Parturnering Singelturnering Pengserie Par g Singel Butler i lagturnering

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi smittehygiene og fiskevelferd

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi smittehygiene og fiskevelferd Rapprt 13 2011 Veterinærinstituttets rapprtserie Nrwegian Veterinary Institute Reprt Series Utvikling av fremtidens brønnbåtteknlgi smittehygiene g fiskevelferd Arve Nilsen Stine Gismervik Eirik Biering

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Vi følger opp endringen fra i

Vi følger opp endringen fra i Stortest: 9 regnskapsprogrammer Moderne regnskap for aksjeselskaper Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med tre brukere og krav til moderne funksjoner. Av ERIK ANDERSEN og THORE G.

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Når alt er en selvfølge EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Tanke og følelse på Internett Hva er det som gjør at en person oppfattes som

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

Hold orden på kundene i skyen

Hold orden på kundene i skyen -systemer Hold orden på kundene i skyen Test av fem webbaserte -systemer Et -system på nettet gir deg oversikt over kunder og avtaler fra hvor som helst. Du kan bruke smarttelefn, nettbrettet eller pc-en.

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer