1 GENERELL INFORMASJON 3 2 MODULER 5 3 HOVEDMENY 6 4 WORK WITH DOCUMENT LOG 7 5 UPDATE PARTNER INFORMATION 9 6 UPDATE COMPANY PARAMETERS 18

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 GENERELL INFORMASJON 3 2 MODULER 5 3 HOVEDMENY 6 4 WORK WITH DOCUMENT LOG 7 5 UPDATE PARTNER INFORMATION 9 6 UPDATE COMPANY PARAMETERS 18"

Transkript

1 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 1 f 39 1 GENERELL INFORMASJON DEFINISJONER BRUKT I DETTE DOKUMENT FORKORTELSER SYSTEMPARAMETER PARTNERINFORMASJON UTVEKSLINGSLOGG JOBBEHANDLING TEGNSETT MILJØ HOS KUNDE 4 2 MODULER BY BUYER INTEGRASJON TIL ECOSYSTEM SU SUPPLIER INTEGRASJON TIL ECOSYSTEM WF WORK FLOW EI ELEKTRONISK FAKTURA 5 3 HOVEDMENY 6 4 WORK WITH DOCUMENT LOG 7 5 UPDATE PARTNER INFORMATION 9 6 UPDATE COMPANY PARAMETERS 18 7 UPDATE LIBRARY LISTS 22 1 f 39

2 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 2 f 39 8 UPDATE BATCH JOB PARAMETERS 25 9 WORK WITH BATCH JOBS SYSTEM MENU (F24) SET SYSTEM DATA AREA UPDATE SYSTEM PARAMETERS UPDATE PARAMETER FILE WEB INTERFACE/ CGI VERSJON HTTP SERVER DEFINISJONER FOR EDE f 39

3 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 3 f 39 1 Generell infrmasjn 1.1 Definisjner brukt i dette dkument Bufferzne Grensesnitt mellm EDE/400 g datakilde. Datakilde - Datakilde kan være mttaker eller leverandør av data til EDE/ Frkrtelser ERP ERP system sm kunden kjører, knferer med ECP hvilke sm det finnes integrasjn fr. OS/400 iseries perating system 1.3 Systemparameter Infrmasjn m installasjnen med hvilke firmakder g bibliteker sm benyttes i ERP. Telleverk fr intern dkumentbehandling g miljøstyring inngår gså. 1.4 Partnerinfrmasjn Infrmasjn m hvilke parter man har avtaler med g hvilken infrmasjn disse sender eller skal mtta. Integrert med ERP fr gyldighetskntrll ved pprettelse av partner identiteter. (Kunde g leverandørpplysninger) 3 f 39

4 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 4 f Utvekslingslgg Infrmasjn m hvilke dkumenter sm er utvekslet med de ulike partnere. Innehlder bla. Partner, dkument retning g dat samt dkumentnummer i ERP. Egne rutiner fr ppfølging g behandling er innbygget. Det er enkelt å sende dkumenter mellm ERP g Bufferzne. 1.6 Jbbehandling Innehlder kmplett behandling av alle dkumenter fr sending g mttak. Egen jbbkalender sm bygger på OS/400 jbb kalender er integrert i løsning. Dette gjør hele integrasjnen mellm EDE g ERP integrasjnene fullt autmatisert. Se detaljert spesifikasjn fr hvert mdul. 1.7 Tegnsett Data feltene behandles uten tegnknvertering mellm Bufferzne g ERP. 1.8 Miljø hs kunde Det frutsettes at utviklingsmiljø finnes hs kunde fr integrasjnsarbeid g installasjn. Tilgjengelighet til ERP g Bufferzne samt maskinmiljø med cmpiler fr vårt persnell er en frutsetning. Ressurspersner hs kunden må gså etter avtale gjøres tilgjengelig fr test g ppsett både i ERP g EDE/ f 39

5 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 5 f 39 2 Mduler Det kan leveres frskjellige mduler sm bruker EDE/400 sitt lggsystem g parametersetting. Visning av bilder g frklaring i dette hveddkument kan da avvike litt. Det henvises til separat dkument fr hver mdul. Her følger en krt beskrivelse av alle mduler 2.1 BY Buyer integrasjn til ECOsystem Utveksling av data fr sending av prisinfrmasjn, mttak av rdre, sending av rdrebekreftelse g faktura. 2.2 SU Supplier integrasjn til ECOsystem Utveksling av data fr mttak av prisinfrmasjn, sendning av bestilling, mttak av rdrebekreftelse g faktura. 2.3 WF Wrk Flw Utveksling av data til g fra et Wrk Flw system 2.4 EI Elektrnisk Faktura Utveksling av data fr sending av elektrnisk faktura gjennm ECOsystem. 5 f 39

6 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 6 f 39 3 Hvedmeny Viser hvedmeny i EDE/400. Startkmmand fr hvedmeny er STREDE. 6 f 39

7 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 7 f 39 4 Wrk with dcument lg Viser lggen fr valgt mdul. Du kan se på lgg fr ønsket mdul ved å skifte kde til ønsket mdul. 7 f 39

8 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 8 f 39 Ved 5 fr display lg detaljer, vises dette bilde Bildet viser hvilke dkumenter sm er med i denne frsendelse til/fra partner. ERP ref. viser dkumentnummer i ERP-system. 8 f 39

9 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 9 f 39 5 Update partner infrmatin Viser versiktbilde ver alle partnere sm er lagt inn. Bildet viser hvilke partnere sm er lagt pp fr hver mdul. Mdul kan skiftes ved å velge ønsket mdul, så framt mdulen er lagt inn hs dere. 9 f 39

10 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 10 f 39 F6, fr å pprette ny partner. Velg riktig partnertype fr pprettelse Partner id. Vil kntrlleres mt ERP g adresseinfrmasjn vil hentes autmatisk inn. 10 f 39

11 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 11 f 39 Opsjn 5, display Viser alle infrmasjn m partner. 11 f 39

12 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 12 f 39 Opsjn A, vise Agreements Viser avtaler/dkument sm er lagt inn fr partner. 12 f 39

13 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 13 f 39 F6, gir mulighet fr å pprette nytt dkument Data sm legges er frskjellig fra dkument / mdul. 13 f 39

14 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 14 f 39 Opsjn E, flere Exchange id er Viser alle exchange id er sm er knyttet til denne kunde. 14 f 39

15 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 15 f 39 Opprette flere exchange id er Fr hver partner kan det pprettes så mange exchange id er en måtte ønske/ ha behv fr. De må være unike fr hver ndeid. 15 f 39

16 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 16 f 39 Opsjn L, angi EAN lkasjnsid- Det kan knyttes EAN-lkasjnsid til partner 16 f 39

17 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 17 f 39 F6, gir pprettelse av ny EAN-lkasjnsid. Her angis kde sammen med EAN-lkasjnsid kde g mulighet fr å legge inn en text sm kmmentar. Dersm kdene er like kan det legges inn en med identifyer lik ZZ. 17 f 39

18 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 18 f 39 6 Update cmpany parameters Viser versikt ver hvilke firma sm er lagt inn i EDE/ f 39

19 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 19 f 39 Opsjn 5 viser versikt ver firmainfrmasjn Viser all firmainfrmasjn sm er lagt inn. 19 f 39

20 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 20 f 39 F6-Opprette nytt firma Fyll inn med verdier fr firma. Cmpany cde, lkal kde fr firma sm brukes i EDE/400. Navn & adressefelter må fylles ut. Se mduldkumentasjn fr hvilke interfaceprgram sm skal brukes. Cmpany grup Firmagruppe i ERP Cmpany cde - Firmakde i ERP 20 f 39

21 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 21 f 39 Divisin - Divisjn i ERP 21 f 39

22 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 22 f 39 7 Update library lists Viser hvilke biblitekslister sm er lagt pp. Viser biblitekslister fr firma sm er lagt pp 22 f 39

23 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 23 f 39 Opsjn 5 viser versikt ver bibliteksliste fr firma. Viser versikt ver bibliteksliste. 23 f 39

24 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 24 f 39 F6, gir pprettelse av ny bibliteksliste Bibliteksliste sm legges pp må innehlde alle biblitek sm er nødvendig fr jbben. Denne biblitekslisten brukes både fr batchjbber g når EDE400 startes pp vha STREDE. 24 f 39

25 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 25 f 39 8 Update batch jb parameters Viser versikt ver frekvens fr satsvise jbber sm er pprettet. Oversikt ver satsvise jbber (batchjbber). 25 f 39

26 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 26 f 39 Opsjn 5 fr å vise (eller 2 fr å endre ) viser dette bildet. 26 f 39

27 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 27 f 39 F6 fr å pprette Legge inn jbber fr EDE. NB. Spesielle regler gjelder her. Dersm egne jbber skal legges inn må det mdifiseres i prgram sm er Driver fr jbbscheduleringsfunksjn i EDE/ f 39

28 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 28 f 39 9 Wrk with batch jbs Viser EDE-jbber sm er lagt inn i jbbkalender (prefiks lik EDE). 28 f 39

29 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 29 f 39 Viser detaljinfrmasjn m en pst sm er lagt inn, del 1 29 f 39

30 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 30 f 39 Viser detaljinfrmasjn m en pst sm er lagt inn, del 2 30 f 39

31 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 31 f System menu (F24) Viser system meny. Brukere sm skal ha adgang til denne må være lagt pp i parameter file fr brukere. 31 f 39

32 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 32 f Set system data area Bildet viser system parametere sm settes ved installasjn. 32 f 39

33 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 33 f Update system parameters Bildet fr lisensiering, systemnavn g systemparametere. 33 f 39

34 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 34 f Update parameter file Tast F4 fr å velge parametertype (NB. Blank ut felt først.) Parametertype styrer hvilken parameter sm settes pp. 34 f 39

35 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 35 f 39 Viser bildet med parametertype USERCOMP, hvilke firma/biblitek bruker er knyttet til. Alle brukere må legges inn med hvilken firmakde de skal bruke. 35 f 39

36 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 36 f 39 F6, gir pprettelse av valgt parameter ihht parametertypen. 36 f 39

37 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 37 f WEB interface/ CGI versjn Fra versjn V3R1M0 (07-001) blir EDE400 levert med WEB grensesnitt. Web grensesnittet benytter standard EDE400 database g i5 HTTP server. HTTP server definisjner er inkludert i ECPs vedlagte definisjner ECPWEBSRV. Benyttes egendefinert WEB server må definisjnene fr EDE400CGI legges inn i denne manuelt g serveren restartes før WEB grensesnittet kan benyttes. EDE400 hvedmeny URL: 37 f 39

38 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 38 f HTTP server definisjner fr EDE400 #----EDE400CGI directives - EDE/400 Alias /ede400/ /ede400/ AliasMatch /ede400cgih/(.*)\.htm /QSYS.LIB/EDE400CGI.LIB/HTMLSRC.FILE/$1.mbr Alias /ede400cgih/ /QSYS.LIB/EDE400CGI.LIB/HTMLSRC.FILE/ Alias /ede400cgi/ /ede400cgi/ ScriptAliasMatch /ede400cgip(.*).pgm /qsys.lib/ede400cgi.lib/$1.pgm ScriptAlias /ede400-db2/ /QSYS.LIB/EDE400CGI.LIB/DB2WWW.PGM/ <Directry /QSYS.LIB/EDE400CGI.LIB> Optins +ExecCGI -FllwSymLinks -SymLinksIfOwnerMatch -Includes -Indexes -MultiViews AuthType Basic AuthName "Enter iseries User Id" rder allw,deny Allw Frm all Require valid-user PasswdFile %%SYSTEM%% ServerUserID QTMHHTTP UserID %%CLIENT%% </Directry> <Directry /QSYS.LIB/EDE400STD.LIB> Optins Nne AuthType Basic AuthName "Enter iseries User Id" rder allw,deny Allw Frm all Require valid-user PasswdFile %%SYSTEM%% ServerUserID QTMHHTTP UserID %%CLIENT%% </Directry> <Directry /ede400cgi> Optins Nne rder allw,deny allw frm all </Directry> 38 f 39

39 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 39 f 39 Definisjnene kan klippes ut g limes inn under vedlikehld av HTTP servere. (http://yurserverid:2001/) 39 f 39

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0 Dkumentasjn TDC Invice Online Ver. August2010-3.0 TDC AS Side 1 av 14 Innhld TDC INVOICE ONLINE FAKTURAPORTAL... 3 ADMINISTRATOR KATEGORIER... 3 1.1. KUNDEADMINISTRATOR...3 1.2. FAKTURASTEDSANSVARLIG...4

Detaljer

Effektiv innfordring i Agresso

Effektiv innfordring i Agresso ERP Innfrdring 31. Mars 2014 Effektiv innfrdring i Agress ERP Innfrdring Hva er utfrdringene med dagens løsninger? Ved å bruke eksterne inkassbyråer så gir man brt ptensielle inntekter i frm av renter

Detaljer

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic.

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic. Nrmatic AS, Pstbks 132, 6771 Nrdfjrdeid Telefn: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.nrmatic.n INNHOLD Kap 1 - Innledning DEL 1 - GRUNNMODUL Del 1 - Grunnmdul Side 2 av 87 1 INNLEDNING... 4 1.1 Om applikasjnen

Detaljer

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211 peridisk kntrll Veiledning bransjens Web-baserte InternKntrll Nelf g Prfsys AS Ver. 0702 Hva er NELFO Integratr IKK? Hva er - g Hvrfr IKK? IKK, InternKntrll Kunde, peridisk kntrll av el-anlegg Systematiske

Detaljer

Prosjektoversikt - Steinar Haugen - steinar@haugenconsulting.no Side 1 av 10

Prosjektoversikt - Steinar Haugen - steinar@haugenconsulting.no Side 1 av 10 Prsjektversikt - Steinar Haugen - steinar@haugencnsulting.n Side 1 av 10 2010-?: Technebies, JCAT (pågår) JCAT er en applikasjn fr autmatisert vurdering av ferdighetstester fr prgrammerere. En prttype

Detaljer

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør!

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør! www.serviceassistenten.cm Oppgavebasert brukermanual fr mntør, v.1.0 Brukermanual www.serviceassistent.cm Oppgavebasert versjn, fr mntører. Gjennmgår de vanligste gjøremålene fr en mntør! Fr en annen,

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

EVRY AS 2013 Side 1 av 65

EVRY AS 2013 Side 1 av 65 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. OM DOKUMENTASJONEN... 3 1.2. OM MODULEN... 3 1.3. UTTREKK AV DATA FRA LØNN... 3 1.4. OPPDATERING AV LØNNSYSTEMET VED FORHANDLING SLUTT... 4 1.5. SENTRAL OG LOKAL

Detaljer

Sikkerhetsrapportering

Sikkerhetsrapportering Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten...

Detaljer

Skap. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg, Danmark Tlf.: +47 69 15 69 69 E-mail.:info@golfbox.no Web:golfbox.net

Skap. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg, Danmark Tlf.: +47 69 15 69 69 E-mail.:info@golfbox.no Web:golfbox.net Skap For å kunne benytte denne funksjonen må man ha tilgang til KLUBB og SKAP. Rettigheter kan kun gis av en bruker som har rettigheter til å gi andre rettigheter. Rettigheter ligger under menyen KLUBB

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma DI (VDI) og som ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI). Versjonskrav: Visma DI versjon 8.0.4 eller nyere. Visma DI

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

http://balder/obs2.nsf/8178b1c14b1e9b6b8525624f0062fe9f/71e1616e4d33c749c125... Controller Brukerstøttedatabase Ottar Holstad/Cantor 09.

http://balder/obs2.nsf/8178b1c14b1e9b6b8525624f0062fe9f/71e1616e4d33c749c125... Controller Brukerstøttedatabase Ottar Holstad/Cantor 09. Side 1 av 6 Controller Brukerstøttedatabase Ottar Holstad/Cantor 09.01 14:18. Emne/tittel:. Kategori: "Kan ikke koble til databasen! Sjekk ODBC og event. BDE". Feilmeldinger ODBC-Administrator (OpenDataBaseConnectivity)

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Avdeling fr infrmatikk g e-læring Hvedprsjekt 2009 Tittel - nrsk: Eksterne Sikkerhetsprblemer g Trusler i Windws nettverk Tittel - engelsk: External Vulnerabilities and Threats

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst.

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst. Milepælsplan Uke 21 Henvise til alt vi kan. VIKTIG fr karakteren ;) Sensr vektlegger fancy teknlgi, få med mer Punkter på effektmål. Fjerne prsess g prdukt rapprt sm verskrift. Ha det sm bunntekst. Vis/nevn

Detaljer

Grunndata og innkjøpsparametere

Grunndata og innkjøpsparametere Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Grunndata og innkjøpsparametere Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4 Analyse Innhld Dagens situasjn... 1 Han... 1 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 2 Prblemer:... 4 Fixit... 4 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 6 Prblemer:... 8 Følgende funksjnalitet

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL Version 2.1 SHARE IT AS Page 1 Sentralbord: 66 91 75 50 Endringslogg... 3 Innledning... 4 Innledning... 4 Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul...

Detaljer