Versjonsbrev. for Extensor05 versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34"

Transkript

1 Versjnsbrev fr Extensr05 versjn Bdø, 27.desember 2013

2 Innhld Bluentes... 2 Bedriftsmdul... 2 Innkalling... 3 Jurnal... 3 NPR-rapprtering... 3 Persnalia... 4 Planlegger... 6 Regnskap... 7 Dette versjnsbrevet beskriver de viktigste endringene i Extensr 05 siden frrige versjnsppdatering (versjn ). Flest endringer finner man i Persnalia-mdulen, hvr det bl.a. er gjrt tiltak fr å frbedre avreise-håndteringen fr rehabiliteringssentre. Det er gså gjrt flere endringer fr å bedre funksjnaliteten knyttet til regningsmttager- feltet. Det er gså gjrt tiltak fr å sikre krrekte visninger i Omsetnings-/Innbetalingsdelen av Regnskapsmdulen. Endringene er listet pp pr mdul, i alfabetisk rekkefølge. Bluentes Ny innstilling under Systemadm/Oppsett/Generelt, hvr man kan velge m Bluentes skal pppe pp «i fkus», eller m man kun skal få et diskret varsel øverst i hvedvinduet. Bedriftsmdul Frbedringer knyttet til imprt-funksjnen (prgrammet Extensr Imprt). Valgt bedrift huskes nå ved bytte fra fanearket «Avansert» til «Imprt fra Excel». Dette gjør bl.a. at håndteringen av manglende ansatte fungerer bedre: Man kan nå bruke valget «sett sm sluttet» fr å markere disse sm ikke lengre ansatt i valgt bedrift. Kntrakter: I vinduet Kntraktselement vises nå verdiene i feltene Type g Aktivitet likt sm i aktivitetsversikten i Bedriftsjurnalen. HELFO I nen tilfeller kunne feil navn vises på fysiterapihenvisninger. Dette er nå fikset.

3 I nen tilfeller kan det (når man lager xml-fil) ppstå differanse i summen mellm xml-filen g summen på frsideutskriften. I slike tilfeller får man nå et varsel, slik at dette fanges pp før man sender inn ppgjøret til Helf. Kntrllen fanger nå pp hvis man bruker A2g uten å bruke A2- eller A8-takst. Ifølge frskriften må man bruke en av disse takstene fr å kunne bruke A2g. Kntrllen varsler nå hvis man bruker mer enn tre individuelle behandlingsfrmer (f.eks A2c, A7, A11, B22). Kirpraktrtakstene L20 g L34 blir nå riktig registrert i xml-filen, slik at disse ikke lengre blir avvist av Helf. Freslått førstegangs takst fr MT er nå A1d+A1h. Tidligere var denne A1d+A1f. Fysi: Takstene E50a g E50b utløser nå riktig tidsbruk på knsultasjn: E50a utløser 60 min, mens (hver) E50b-takst utløser 30 min. Innkalling Bedre håndtering av SMS hvis kntakten med SMS-leverandøren er nede Jurnal Frbedret tilgangsstyringen til «Henvisning til spesialist» -blanketten. Side 2 av «Henvisning til spesialist» viser nå fullstendig tekst, ikke bare navn g f.dat til pasienten. NPR-rapprtering I Systemadm/Administratr er det nå en egen innstilling fr m man skal rapprtere til NPR eller POLK: «UtDatTid» -feltet i NPR-melding versjn vises nå riktig uansett frutsetninger.

4 Vi har lagt til RefEnhet i NPR-rapprteringen. Dette fylles inn autmatisk; skal ikke fylles ut i Extensr. Nye felter i NPR-kntrllen: Henv. mttatt dat Henv. type Vurderingsdat Ind plan dat TilSted (utskrevet til) Vurdert av NPR kde Persnalia Serie: Hvis pasienten har flere aktive serier, må man gjøre et aktivt valg m hvilken serie nye ntater/dkumenter skal kbles til. Ved lagring får man pp denne bksen: Hlder man musepekeren ver serienummeret får man pp inf m den aktuelle serien, slik at det blir lett å kntrllere at det er riktig serie man velger. Regningsmttager: Endret slik at inaktive bedrifter ikke vises i nedtrekksmenyen når man skal knytte til regningsmttaker. Regningsmttager: Frbedret lagringen av regningsmttaker, slik at man ikke trenger trykke t ganger fr å lagre. Regningsmttager: Man får nå pp et varsel hvis man setter pp en knsultasjn sm er utenfr periden sm frsikringsselskapet skal dekke:

5 Når man setter pp en avtale i planleggeren utenfr tidsperiden, får man pp dette: Regningsmttager: Fjernet varsel m at antall knsultasjner var ppbrukt hvis man hadde glemt å legge inn antall tilgjengelige knsultasjner. Regningsmttager: Ved åpning av «Tilknyttet» vises nå inf fra sist aktive serie, uavhengig m denne er aktiv nå eller ei. Tilknyttet: Frbedret lagring av infrmasjn i «Kmmentar»-feltet. Avreise (rehab): Egenandeler fra tidligere pphld samme år teller nå ikke med i frikrtberegningen ved avreise på pphld nr 2. Har pasienten tjent pp egenandeler tidligere samme år, må dette legges inn i «Frikrt2» -feltet i Persnalia/Generelt. Man kan gså legge inn pptjent frikrt2-beløp uten å legge inn frikrtdat hvis pasienten enda ikke har pptjent frikrt. Avreise (rehab): Bedre håndtering av ppgjør når pasienten har et pphld sm går på begge sider av nyttår. Tidligere måtte man splitte pphldet i t serier. Nå håndterer systemet dette ved å dele beløpet. Her eksemplifisert med et pphld fra , hvr frikrt pptjenes på begge sider av årsskiftet.

6 Serie: Frbedringer rundt lagring av infrmasjn i kmmentarfeltet Serie: Ved pprettelse av ny serie blankes nå ALLE feltene ut. Tidligere st behandlere igjen fra frrige serie. Serie: Avbestilt dat g årsak lagres nå krrekt. Gruppetilknytning: Krrigert slik at en pasient sm er tildelt sm fast deltaker på t grupper samtidig blir lagt til deltakerlisten på begge gruppene i Gruppepplysninger. Tidligere ble pasienten kun lagt til i listen på den første av gruppene. Planlegger Uke 1 i 2014 i planleggeren ble «tømt» fr avtaler når man klikket på et vilkårlig tidspunkt i denne uka. Krevde ppfrisking av vinduet fr å vise riktig innhld i planleggeren. Dette er nå fikset. Frbedringer i «Flytt avtale» - vinduet, slik at hele døgnet vises i kalenderen. Ved utsendelse av SMS fra planleggeren vises nå gså navn på mttager i SMS-vinduet.

7 Regnskap Det er laget støtte fr framtidige regnskapsrapprter i frm av ferdiglagede rapprter fra SQL Server Reprt Builder. Dette vil på sikt gi mulighet fr spesialtilpassede regnskapsrapprter, etter kundens eget ønske. I «Fakturaversikt» er nå flere valg deaktivert fra høyreklikkmenyen, hvis fakturen er fullt ut betalt. Dette gjelder Lag Purring, Marker sm sendt til inkass, Slå sammen faktura, Endre betalingsfrist, Endre purret dat, Endre dat sendt til inkass, Endre fakturagebyr g Overfør til neste avtalegirtrekk. Når knsultasjner er fakturert vises de nå med fakturanummer i klnnen «bilagsnr» i Omsetning/Innbet. Det er ikke lengre mulig å bruke «Flytt avtale» -funksjnen på knsultasjner det er registrert innbetaling på. Uppgjrte egenandeler: Filteret «Viser tilknytning regningsmttager pr serie» viser nå gså ppføringer uten seriekbling. Utskrift av kasseavstemmingsrapprt følger nå klnnebredden på skjermen. Sistnevnte huskes gså ved lukking/åpning av Avstemming. Ny funksjnalitet knyttet til eksprt av fakturaversikt: Fr semiklnseparerte frmat kan man nå velge hvilke klnner man ønsker å ta med i eksprten, via en egen Oppsett-knapp: Ved salg via «Registrer kntantsalg» vises det nå riktig navn på selger når man har valgt en annen selger enn den man er lgget inn sm. Tidligere vistes navnet til den sm innlgget uansett.

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19 Versjnsbrev fr Extensr05 versjn 1.19 Bdø, 1.mars 2013 Innhld Bedriftsjurnal... 2 EDI (elektrnisk samhandling)... 3 Innkalling... 4 Jurnal... 4 NOIS-rapprtering... 5 NPR-rapprtering... 5 Oppfølging... 7

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20 23.mai 2014 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 7 HELFO... 7 Journal... 8 NPR... 11 Personalia... 15 Planlegger... 18 Regnskap...19 Treningsmodul...

Detaljer

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0 Dkumentasjn TDC Invice Online Ver. August2010-3.0 TDC AS Side 1 av 14 Innhld TDC INVOICE ONLINE FAKTURAPORTAL... 3 ADMINISTRATOR KATEGORIER... 3 1.1. KUNDEADMINISTRATOR...3 1.2. FAKTURASTEDSANSVARLIG...4

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Versjonsbrev - versjon 1.15.

Versjonsbrev - versjon 1.15. Versjonsbrev - versjon 1.15. Generelt... 3 Viktig... 3 Partner i Helsenettet... 3 Kryptering av database... 3 Arkivering hos Riksarkivet... 3 Søk på pasient... 4 Nytt søkevindu... 4 Online Booking(Nyhet)...

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.17

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.17 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.17 Bodø, 18. mai 2012 1 Innhold Planlegger... 4 Outlook synkronisering... 5 Journal... 6 Medisiner... 7 Epikrise... 10 Henvisning til spesialist... 11 Sykmelding...

Detaljer

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic.

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic. Nrmatic AS, Pstbks 132, 6771 Nrdfjrdeid Telefn: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.nrmatic.n INNHOLD Kap 1 - Innledning DEL 1 - GRUNNMODUL Del 1 - Grunnmdul Side 2 av 87 1 INNLEDNING... 4 1.1 Om applikasjnen

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

Oversikt over endringer og nye funksjoner

Oversikt over endringer og nye funksjoner Oversikt over endringer og nye funksjoner Generelt... 1 Journal... 2 Signaturer på henvisning til spesialist, røntgen og sykmelding.... 2 Integrasjoner... 3 Medisinmodulen... 3 Resepter... 3 Medisiner...

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør!

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør! www.serviceassistenten.cm Oppgavebasert brukermanual fr mntør, v.1.0 Brukermanual www.serviceassistent.cm Oppgavebasert versjn, fr mntører. Gjennmgår de vanligste gjøremålene fr en mntør! Fr en annen,

Detaljer

EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon:

EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon: EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Basisbrukerhefte med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.19 31.03.2014 EXTENSOR AS Telefon: 75

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst.

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst. Milepælsplan Uke 21 Henvise til alt vi kan. VIKTIG fr karakteren ;) Sensr vektlegger fancy teknlgi, få med mer Punkter på effektmål. Fjerne prsess g prdukt rapprt sm verskrift. Ha det sm bunntekst. Vis/nevn

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Tilbudsinnbydelse vedrørende

Tilbudsinnbydelse vedrørende Tilbudsinnbydelse vedrørende utfasing av databaseplattfrm (gjennmføring g prsjektledelse), utbedring av rapprteringsløsning g design av et nytt mttakssystem fr statsregnskapet Senter fr statlig øknmistyring

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder Sjarmtrollparty Manual for Mine kunder Trykk på mine sider Hovedside Mine kunder CRM Trykk på Mine Kunder CRM Registrere ny kunde Trykk på Registrere ny kunde HUSK: Det er viktig å fylle ut riktig informasjon

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

EXTENSOR 05 Rehabilitering:

EXTENSOR 05 Rehabilitering: EXTENSOR 05 Rehabilitering: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.17 03.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer