Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst."

Transkript

1 Milepælsplan Uke 21 Henvise til alt vi kan. VIKTIG fr karakteren ;) Sensr vektlegger fancy teknlgi, få med mer Punkter på effektmål. Fjerne prsess g prdukt rapprt sm verskrift. Ha det sm bunntekst. Vis/nevn de uce case sm kmmer etter, (de sm er med i rapprten) g henvis til vedlegg. Henvise til kilder/artikler, universiell utfrming (fargekntrast sv). Henvise til flere steder Overskrifter skal være på venstre g fikse på rapprten generelt. Henvise til artikler m navigasjn, menyer, fargevalg g andre ting. Rammeverk: Skrive mer her(viktig).vis hva sm er bedre, eksempel kde sammenlignet med vanlig css. knkret beskrivelse hvrfr btstrap er bra fr vårt nettsted, valg vi har gjrt sv..(jeg kan se m jeg ser ne artikkler i frhld til naviagsjn på et nettsted). Gi inntrykk av at vi har brukt tid til å lære ss bruken av rammeverket, at vi har lært ne nytt Mina ser på kilder Nevne universell utfrming i starten, i mål g i kravspekken, ver alt hvr vi kan siden vi har brukt tid på dette. Uke 20-21: Tilbakemelding fra Trunn: Alle vedlegg skal henvises til Ferdig Finne et annet rd enn handelsplattfrm da det høres ut sm et prgram sm gjør ppgaven. - Ferdig Skrive m prsessstyring, øverst. (analyse) -Ragnhildur Beskrive mer på fssefall (Fulgte fssefall mdellen på enkelte metder g ikke helt.) - Ragnhildur -Ferdig Lage en tabell med tidsversikt på de frskjellige ppgaver. HUY

2 lage en tidsbruk mdell, eks ttal arbeidstid ttal tid brukt på frskjellige ting; prgrammering, analyse, etc... Legge administratr use case sist, siden den er nevnt sist i kravspekk -Ferdig Skriv m nettsidens struktur, bruk kunnskap fra anvendt datateknlgi g referer til artikler sm vi finner på nettet. begrunne hvrfr vi valgte denne nettstrukturen fr å gjøre det lettere fr brukere etc Km med knkrede råd vi har fulgt g hvr vi fant dem. HVORDAN? KILDER? hvrfr hva vi valgte er bra... -Ragnhildur -Ferdig Skrive hvrfr vi lagde prttypen, (fr å spikre frståelse av ppgaven, g sjekket at vi frstd frretningsideen). må kmme tydeligere frem. hvrfr vi valgte å lage prttypen? (frdi vi skulle se m vi hadde skjønt frretningsideen med tanke på hva ppdragsgiver ønsker...) Ferdig Henvise til kilder fr design valg. - Ferdig Lage en tabell med punkter (universell utfrming, farge, kntrast...)g sammenligne design 1 mt design 2.- Mina Ferdig Sette pp i tptekst hvilken del av rapprt det gjelder. (gjøres i wrd) Kart g screensht skal være på samme side (gjøre strukturkart mindre). (gjøres i wrd) Dele ppå skjermbilder i bruker typer. - Paul - Ferdig Skrive m feilhåndtering på de bildene det gjelder. -Ragnhildur Ta med/flytt kde til skjermbilder g ha med mer kde snuter. - Paul Ny sider når vi starter på ny tema. (gjøres i wrd) KONKLUSJON: skrive ne i knklusjn g henvide til tidsbruk tabell - Mina Innhldfrtegnelse fr vedlegg. - MINA - Ferdig Rydde i vedlegg (Ikke ha ting t ganger!!). - MINA, Paul - Ferdig Legge til g referere til samarbeidskntrakt fra gruppe i vedlegg. - Paul - Ferdig Utdrag fra milepælene g lgg i vedlegg - Ferdig Uke 19-20: Tilbakemelding fra Trunn: - Effektmål: Hvrfr? Lenger ned hvr har vi infrmasjn m ambisjner fra? - Mål fr gruppen (Læringsmål): Frklare mer m dette. - Ferdig - Kravspesifikasjn: Flytte hvedfunksjner fr systemet til kravspesifikasjn g starte ny side etter det. Husk å frklare m alle funksjner til siden. (Ingen veraskelser) - Ferdig - Skal vi ta brt karusell kden ettersm vi ikke har laget den selv - dermed ikke ne å skryte av! - Ferdig

3 Analyse: Bytte på rekkefølgen innhldet kmmer - Ferdig Legg til flere use case, gså admin - Ferdig Vis til vedlegg fr alle use case. - Ferdig Analyse = Hva skal systemet gjøre. Utviklingsmdell - Ferdig ER mdell - Ferdig Vis ER-diagram - ferdig Strukturkart. - Hlder på, Huy Database struktur (bilde=er) skal på design. Ferdig Skal være ny side mellm hver hved del Ferdig Ikke skriv fr persnlig.. k Design: Lage ER-Mdell g sette den inn der vi har skrevet m ER Ferdig Lw-fi skisser skal kmme først av alt Ferdig Design startes på ny side. Ferdig Navigasjnskart = design Ferdig Gamle design på siden, km med frdeler g ulemper. -Ferdig Hvrfr valgte vi ny design. -ferdig Hvrfr var dette bedre enn det designet vi hadde før???? - Hlder på Database mdell, skrive masse her - HUY Implementasjn: Lage et tre fr hvert bilde vi viser. Dette er fr å vise hvr på siden man befinner seg. Ha en hierarkisk struktur bilde fr hvert screensht av siden Hlder på Huy -Presentere nettsiden bedre, mer tyngde VIKTIG skrive mer et cetra.. -Alle skjermbilder på nettsiden skal være med - Uregsterte brukere - huy jbber med denne - Registrert bruker - lånetager - Registrert bruker - investr privat - Registrert bruker - investr bedrift -Feilhåndtering - henvise til use case - Ferdig -Ta med sql script i veddlegg (uten pststedene g pstnr). Ferdig -Rammeverk = design Ferdig -Admin må bli nevnt sm en bruker av siden. (Ingen veraskelser) Blir nevt i hvedfunksjner fr systemet nå Uke 19 Feil på siden: summary_laner.php slettknapp: Ntice: Undefined index: prsjekt in /iu/cube/u0/s180386/www/nrdicfundingv1/summary_laner.php n line 64 Sletting ikke OK! ppdaterknapp: Ntice: Undefined index: prsjekt in /iu/cube/u0/s180386/www/nrdicfundingv1/summary_laner.php n line 83 Ntice: Undefined index: prsjekt in /iu/cube/u0/s180386/www/nrdicfundingv1/summary_laner.php n line 84 dersm man ppdaterer et lån blir man sendt videre til egne_lan.php Oppgaver til mandag Mina = brukerundersøkelse Huy = Sette fteren HELT NEDERST på siden, sånn sm den er nå er den alltid midt på siden, (ta gså brt samarbeidspartnere både lg g rdet) - Fikset fter at den ligger ALLTID nederst. Fjernet samarbeidsparnere g lger. Paul = i sammendrag i bud, sette inn nen grafen sm du har laget selv, sm ikke ser så falske ut :) Fredrik : Skriv frklaring under admin bilder sånn sm vi har gjrt med de andre. Ragnhildur : Ser etter feiler på Nrdic Funding sin hjemmeside

4 (-Når man skal registere låneønsker, så kmmer det et felt sm heter frmål(hvis man skriver mer enn ca 20 bkstaver så får man feilmelding). -tidsfrist når man skal søke m lån (kanskje det skal stå litt frklaring?? ) + beløp det går ikke å skrive inn f.eks , hvis det er stre summer flk skal låne så er det kanskje greit med mulighet fr punktum? man må trykke på tallene i tabellen ved siden av hvr den starter på 1? =)) ( syns vi skal drppe klkkeslett g heller bara legge til at alle søknader vil gå ut kl?? ) -får feilmelding når jeg skal investere (Errr: Unknwn clumn 'prsjektnr' in 'field list') -guide til hver kategri ser kanskje litt klønete ut? -Når man skal frandre passrd i min prfil så trengte jeg ikke å skrive passrdet 2x? Så lgget jeg inn g nye passrdet fungerte ikke, bare det gamle. -Når jeg skal få tilsendt nytt passrd, så kmmer det feilmelding (Ntice: Use f undefined cnstant _PASSWORDRESET_CONTENT_TWO - assumed ' _PASSWORDRESET_CONTENT_TWO' in /iu/cube/u0/s180386/www/nrdicfundingv1/passwrd_frgtten.php n line 99 En mail har blitt sendt til med en link fr å kunne gjennpprette ditt passrd) - Skal være i rden nå uke Rapprt rapprt rapprt ( ferdig med andre utkast + ha skrevet ne frnuftig m brukerundersøkelsen) brwsertesting (plattfrm + frskjellige brwsere) - Ferdig bli ferdig med design, implementasjn g skriving m kde -ferdig Endre alle use case tabellen variasjn er feil. Må ha med hva skjer hvis ne går galt. (gå inn i use case dkumentet g endre ) - Ferdig - Fikse feil fra brukertesting, errr sm brukerene fikk ved brukertestingen, skrivefeil, evt sette inn et grafiskt bilde til å visualisere fr sensr hvrdan vi hadde tenkt i frhld til versikt fr lånetager/investr - Frklaring av den viktiste kden må inn i rapprten med snapsht bilder g frklaringer - Gå igjennm kden, legge til kmmentarer se at den ser rdentlig ut! - Gjøre større frskjell på investr g bedrift(søke m lån) F.eks på reg-skjema ha parantes bak bedrift der det står lånesøker eller et eller annet. ENDRE gdkjenn vilkårer - gdkjenn vilkår Endre på at man ikke må fylle inn alt Fr langt navn på.. må ha flere bkstaver i frhld til validering Ting å fikse på siden før vi sender ut brukerundersøkelsen

5 Tekst må bli bedre rganisert g kmme tidligere frem. (Finere design rundt tekst) Overskrift f.eks registering skal stå på linje (eller på midten) gå igjennm de andre gså til å se m de er like. Legg gjerne inn bilder imellm tekst Fikse frstørring av tekst - ferdig Tips til videre utvikling: Grafisk, stlper eler sirkler. Legge til flere funksjner fr administratr. f.eks slette søknader g tulledata. Rapprt : - Få nen til å lese igjennm rapprten, gjerne nen venner eller familiemedlemmer - Få sent det vi har gjrt av rapprten til Trunn. - Tabell, brwsere testing - frklaring av de viktigste funksjnene, innlggin, reg sv (med snapsht fra kde) 10.april ferdig med alle funksjner på nettsiden! Gd Luck Funksjner fra kravspek sm vi mangler: Investr En investr skal kunne få versikt ver alle sine aktiviteter på siden. Mulighet til å se på grafer ver tidligere investeringer. Skal kunne verføre penger inn / ut fra plattfrmen. Investere: ved å by på låneandeler i auksjner eller i 2. håndsmarkedet. Grafer ver prteføljen: hva hldes i cash, hva i låneandeler, hva er pptjent så langt i renter, hva har blitt betalt i kstnader Lånetaker En bedrift skal kunne få versikt ver alle sine aktiviteter på siden. Skal presentere infrmasjn m bedriften (histriske regnskapstall sv.) Skal kunne presentere budsjetter g planer, samt beskrive hva lånet skal brukes til. Uke 10-11

6 Siden skal ha brødsmuler. - Paul Lage innhldsfrtegnelse. De punktene i uke 9 skal VÆRE FERDIG! Mina g ragnhildur gjør sekvense diagram + se nærmere på rapprt (mål, grunn fr prsjekt sv + gå på bibliteket g se igjennm andre sine rapprter til å få litt idèer. Aktiviteter, at investr g bedrifter skal kunne se sine aktiviteter.???? Investr skal kunne legge inn bud.???? Lånetaker skal kunne se g redigere sine lån ønsker -Paul Fikse FAQ - Vi har ikke innhld fr FAQ Ragnhildur g Mina skal versette eller kmme med litt innhld. Se igjennm tilbakemeldinger fra Sebastian/skrive knkret til Sebastian hva vi mangler. Fikse en mappestruktur på kden. -Paul -ga pp Uke 9, Kalendar skal være på plass.-ragnhildur + -Ragnhildur-ferdig Vi skal teste ut et annet design på siden. -Mina Ordne slik at navnet kmmer på siden når man lgger inn. -Paul - ferdig Fikse at lånetager kan legge inn låne ønsker. -Paul - ferdig Fikse at investrer kan få versikt ver alle lånønsker. -Paul - ferdig Få på plass at det blir sendt en aktiverings link ved registrering g link fr passrd blir sendt til brukeren på (linken blir sendt brukeren på epst). -huy Finne litt innhld på funding circle, lending club, lendic g finmar?? -fredrik Se på hvrdan brukeren kan få beskjed m passrdet er sterkt nk (før den registrere seg) - Ragnhildur Uke 8 Uke 7-8(10-21 feb)

7 Frtsette med - Bruker får link ved resette passrd (glemt passrd) + registrering. - Huy - ckies ved lgin - Huy - investr skal ha en prfil på siden + redigere siden - Paul - investr versikt ver egene aktiviteter(hvr mye renter den summen de får har fått sv,liste ver hvem den har investert til, samlet lån, hvr mye den har tjent, ) - Ragnhildur - Skal kunne verføre penger inn/ut fra plattfrm(spørre TORUNN,han må kjøpe en løsning fr dette)- - kunne se lånetakers ønsker m lån på siden(lånetaker skal kunne se de lånene, sammendrag ver hva den har søkt m ) - - Sammendrag siden når man har lgget inn sm investr bedrift skal kunne gjenpprette brukernavn/passrd - bedrift skal ha en prfil på siden + redigere siden - skal kunne søke m lån (kanskje vi skal ha dette i min prfil )? Uke 6 (3.-7. feb) Ferdig med innlgging på siden + registrering (dvs at det går ann å registrere navn g inf i databasen) - investr må kunne gjenpprette brukernavn/passrd - investr skal ha en prfil på siden + redigere siden - investr versikt ver egene aktiviteter -Skal kunne verføre penger inn/ut fra plattfrm -kunne se lånetakers ønsker m lån på siden. - bedrift skal kunne gjenpprette brukernavn/passrd - bedrift skal ha en prfil på siden + redigere siden - skal kunne søke m lån (kanskje vi skal ha dette i min prfil )? Uke 5 Møte med Sebastian, vise database utkast g kravspek Starte på alle registreringsskjemaer. Database ferdig innen slutten av uka Uke 4 -Vi skal ha fått pp en mer nøyaktig kravspesifikasjn g vi skal være i gang med databasene.

8 Uke 3 Møte med Sebastian, diskutere databaser sv. Begynne på databaser g kravspesifikasjn. Lage risikplan. Uke 2 Skrive ferdig første versjn av kravspesifikasjn (må ikke være 100% ferdig, men må være nk til å begynne) Begynne på rapprten Kmme i gdt i gang med databaser Vi må ha bestemt ss fr hvilken PHP framewrk vi skal bruke nvember er siste gang vi har møte før neste semester. Desember skal brukes til å sette seg inn i det PHP rammeverket vi har bestemt ss fr Gruppen skal ha funnet en PHP Framewrk sm skal brukes videre i prsjektet.

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør!

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør! www.serviceassistenten.cm Oppgavebasert brukermanual fr mntør, v.1.0 Brukermanual www.serviceassistent.cm Oppgavebasert versjn, fr mntører. Gjennmgår de vanligste gjøremålene fr en mntør! Fr en annen,

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Avdeling fr infrmatikk g e-læring Hvedprsjekt 2009 Tittel - nrsk: Eksterne Sikkerhetsprblemer g Trusler i Windws nettverk Tittel - engelsk: External Vulnerabilities and Threats

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer.

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer. Idebank til fadderrekrutteringsuken 8.-15. desember På lkale samlinger vil brødre g søstre sm har meldt seg sm ververe få materiell fra SOSbarnebyer: fadderbrsjyre med vervekupng g skisse ver en barneby.

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211 peridisk kntrll Veiledning bransjens Web-baserte InternKntrll Nelf g Prfsys AS Ver. 0702 Hva er NELFO Integratr IKK? Hva er - g Hvrfr IKK? IKK, InternKntrll Kunde, peridisk kntrll av el-anlegg Systematiske

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling

Oblig 4 Webutvikling Oblig 4 Webutvikling Oppgave 1 Lag din egen Wordpresssite der du tester ut CMSsystemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Prosjektoversikt - Steinar Haugen - steinar@haugenconsulting.no Side 1 av 10

Prosjektoversikt - Steinar Haugen - steinar@haugenconsulting.no Side 1 av 10 Prsjektversikt - Steinar Haugen - steinar@haugencnsulting.n Side 1 av 10 2010-?: Technebies, JCAT (pågår) JCAT er en applikasjn fr autmatisert vurdering av ferdighetstester fr prgrammerere. En prttype

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Brukermanual. gostudyit.com

Brukermanual. gostudyit.com Brukermanual gostudyit.com Innhold DEL 1 03 Opprette konto DEL 2 04 Din egen startside 05 Innstillinger 05 Notat 07 Inviter venner til ditt nettverk 08 Finn din skolegård DEL 3 09 Lag en skolegård 11 Adminstrasjonspanel

Detaljer

Kurs i ruter for øvde brukere

Kurs i ruter for øvde brukere Kurs i ruter fr øvde brukere Innføring g praktiske ppgaver Per Nrdland 1 Innhld Lagturneringer Generelt Serie Mnrad Flere mganger Parturnering Singelturnering Pengserie Par g Singel Butler i lagturnering

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer