FONDSBAROMETERET. - Mai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FONDSBAROMETERET. - Mai 2014 -"

Transkript

1 FONDSBAROMETERET - Mai

2 Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer i verdipapirfond Grafpakken skal gi en pekepinn på hvordan utvikler seg, hva som er de sterkeste driverne i og hvilke fond som skaper mer- og mindre-avkastning mot inneværende år Alle beregninger er gjort i norske kroner

3 Innholdsfortegnelse Trykk på linken for å gå til ønsket aktivaklasse Trykk på logoen for å komme tilbake til innholdsfortegnelsen Norske aksjefond 5 Globale aksjefond 11 Emerging Markets aksjefond 18 Norske rentefond 25 Globale rentefond 35 Definisjoner og forklaringer 43

4 Norske aksjefond

5 Utviklingen i det norske aksje Oslo Børs Hovedindeks Oslo Børs Fondsindeks Oslo Børs Små Selskaper 12% 10% 8% 6% Markedsavkastning Siste mnd Hittil i år Oslo Børs Hovedindeks 4.6 % 10.3 % 23.6 % 15.4 % Oslo Børs Fondsindeks 4.1 % 8.1 % 24.2 % 20.6 % Oslo Børs Små Selskaper 4.6 % 7.8 % 32.5 % 8.0 % 4% 2% 0% -2% -4% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% jan feb mar apr mai Akkumulert differanse Hovedindeks - Fondsindeks Akkumulert differanse Små selskaper - Store selskaper Oljepris Differanseavkastning Siste mnd Hovedindeks - Fondsindeks 0.5 % 2.2 % -0.6 % -5.3 % Små - Store selskaper 0.0 % -2.3 % 9.7 % -6.8 % Oljepris Hittil i år Crude Oil Brent Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

6 Markedsdrivere: Norske aksjer Avkastning siste måned (mai) Bedre enn OSEBX 4.6 % Oslo Børs Helse 11.7 % Oslo Børs Ikke-Syklisk Konsum 6.8 % Oslo Børs Telekom 6.6 % Oslo Børs IT 5.6 % Seadrill 8.6 % Oslo Børs Bank & Finans 5.6 % Orkla 7.8 % Oslo Børs Forsyning 5.5 % DNB 6.9 % Oslo Børs Energi 4.7 % Telenor 6.6 % Oslo Børs All Share Index 5.0 % Oslo Børs Syklisk Konsum 4.7 % Statoil 5.5 % OBX 4.7 % Dårligere enn Oslo Børs Industri 2.6 % Norsk Hydro 4.6 % Oslo Børs Små Selskaper 4.6 % Oslo Børs Materialer 2.6 % Schibsted 3.7 % Oslo Børs Fondsindeks 4.1 % Yara International 0.9 % Gjensidige Forsikring 0.7 % Subsea % Sektor Enkeltselskaper Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

7 Markedsdrivere: Norske aksjer Avkastning hittil i år per mai 2014 Bedre enn OSEBX 10.3 % Oslo Børs Energi 17.7 % Oslo Børs IT 16.6 % Oslo Børs Ikke-Syklisk Konsum 15.6 % Statoil 29.5 % Oslo Børs Materialer 15.1 % Norsk Hydro 22.9 % Oslo Børs Helse 13.6 % Orkla 17.7 % Oslo Børs All Share Index 12.0 % Dårligere enn Oslo Børs Forsyning 9.3 % Yara International 8.5 % OBX 10.1 % Oslo Børs Bank & Finans 6.0 % Gjensidige Forsikring 6.5 % Oslo Børs Fondsindeks 8.1 % Oslo Børs Industri 5.4 % DNB 6.2 % Oslo Børs Små Selskaper 7.8 % Oslo Børs Telekom 2.9 % Subsea % Oslo Børs Syklisk Konsum -0.2 % Telenor 2.8 % Seadrill -6.5 % Schibsted % Sektor Enkeltselskaper Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

8 Relativ avkastning hittil i år per mai 2014 Norske aksjefond 6% 4% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 3 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 23 % Hittil i år per mai % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.59% 2% 0% -2% Siste måned (mai) 37% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.35% -4% -6% 60 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 13 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -8% Relativ avkastning siste måned (mai) -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% OSEFX-fondene OSEBX-fondene OSESX-fondene Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot sin egen referanseindeks Kilde: Grieg Investor, Morningstar

9 Norske aksjefond Avkastning siste måned (mai) Bedre enn Delphi Norge 6.0 % First Generator 5.8 % Alfred Berg Gambak 5.7 % Handelsbanken Norge 5.3 % Alfred Berg Norge Classic 4.4 % KLP AksjeNorge 4.3 % Storebrand Verdi 5.3 % Nordea Norge Pluss 4.2 % DnB SMB 5.2 % OSEBX 4.6 % OSEFX 4.1 % OSE Small Cap Index 4.6 % Dårligere enn KLP AksjeNorge Indeks 4.6 % Holberg Norge 3.8 % First SMB 4.3 % DnB Norge Indeks 4.6 % Carnegie Aksje Norge 3.6 % Nordea SMB 4.2 % Storebrand Aksje Innland 4.6 % Danske Inv Norske Aksjer Inst I 3.5 % Danske Invest Norge Vekst 2.9 % Storebrand Norge I 4.5 % DnB Norge (IV) 3.5 % Storebrand Optima Norge 4.3 % Nordea Norge Verdi 3.3 % DnB Norge Selektiv (III) 3.8 % Arctic Norwegian Equities I 3.3 % Storebrand Vekst 3.5 % Fondsfinans Spar 3.0 % Landkreditt Norge 3.0 % Odin Norge (II) 2.9 % Pareto Aksje Norge 1.9 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg OSEBX-fondene OSEFX-fondene OSESX-fondene

10 Norske aksjefond Avkastning hittil i år per mai 2014 Bedre enn First Generator 12.4 % Alfred Berg Gambak 11.3 % Alfred Berg Norge Classic 10.3 % Handelsbanken Norge 9.3 % DnB SMB 10.9 % Storebrand Verdi 13.0 % KLP AksjeNorge 9.2 % Danske Invest Norge Vekst 10.2 % Storebrand Norge I 10.9 % Pareto Aksje Norge 8.2 % First SMB 8.3 % OSEBX 10.3 % OSEFX 8.1 % OSE Small Cap Index 7.8 % Dårligere enn Storebrand Aksje Innland 10.2 % Nordea Norge Verdi 7.9 % Nordea SMB 3.6 % Storebrand Optima Norge 10.1 % Danske Inv Norske Aksjer Inst I 7.8 % DnB Norge Indeks 10.1 % Fondsfinans Spar 7.4 % KLP AksjeNorge Indeks 9.9 % Arctic Norwegian Equities I 7.3 % DnB Norge Selektiv (III) 8.1 % DnB Norge (IV) 7.1 % Storebrand Vekst 6.8 % Holberg Norge 6.9 % Landkreditt Norge 5.1 % Odin Norge (II) 6.8 % Delphi Norge 6.7 % Nordea Norge Pluss 6.0 % Carnegie Aksje Norge 5.3 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg OSEBX-fondene OSEFX-fondene OSESX-fondene

11 Globale aksjefond

12 Utviklingen i det globale aksje 4% MSCI World MSCI Emerging Markets Markedsavkastning 2% Siste mnd Hittil i år % -2% MSCI World 2.2 % 2.6 % 38.4 % 7.6 % MSCI Emerging Markets 3.7 % 1.7 % 6.4 % 9.8 % MSCI AC World 2.3 % 2.5 % 34.2 % 7.9 % MSCI World - MSCI EM -1.5 % 0.9 % 32.0 % -2.2 % -4% -6% -8% -10% 4% 2% 0% -2% -4% jan feb mar apr mai USD EUR Valuta Siste mnd Hittil i år USD 0.2 % -1.6 % EUR -1.6 % -2.9 % GBP -0.4 % -0.4 % JPY 1.1 % 1.6 % % VIX Fryktindeks Siste mnd Hittil i år VIX % % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

13 Markedsdrivere: Globale aksjer Avkastning siste måned (mai) Bedre enn MSCI World 2.2 % MSCI IT 3.7 % MSCI Syklisk Konsum 2.8 % MSCI Japan 4.2 % MSCI Store Vekstselskaper 2.9 % MSCI Telekom 2.6 % MSCI Emerging Markets 3.7 % MSCI Vekst 2.9 % MSCI Helse 2.2 % MSCI Spania 2.6 % MSCI Mellomstore Vekstselsk. 2.7 % MSCI Ikke-Syklisk Konsum 2.2 % USA (S&P 500) 2.3 % MSCI Mellomstore Selskaper 2.4 % Dårligere enn MSCI Bank & Finans 2.0 % MSCI Tyskland 1.6 % MSCI Store Selskaper 2.1 % MSCI Industri 1.9 % MSCI Norden 1.3 % MSCI Kvalitet 1.9 % MSCI Forsyning 1.5 % MSCI Europa ex UK 1.1 % MSCI Mellomstore Verdiselsk. 1.9 % MSCI Energi 1.0 % MSCI EMU 1.1 % MSCI Min Vol 1.7 % MSCI Materialer 0.7 % MSCI Europa 1.1 % MSCI Verdi 1.5 % MSCI UK 1.0 % MSCI Store Verdiselskaper 1.4 % MSCI Små Verdiselskaper 1.3 % MSCI Små Selskaper 1.3 % MSCI Små Vekstselskaper 1.3 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

14 Markedsdrivere: Globale aksjer Avkastning hittil i år per mai 2014 Bedre enn MSCI World 2.6 % MSCI Spania 8.7 % MSCI Forsyning 10.3 % MSCI Norden 5.4 % MSCI Mellomstore Verdiselsk. 4.3 % MSCI Energi 6.7 % MSCI Europa ex UK 4.4 % MSCI Min Vol 3.5 % MSCI Helse 6.5 % MSCI Europa 3.9 % MSCI Verdi 3.4 % MSCI Ikke-Syklisk Konsum 4.0 % MSCI EMU 3.7 % MSCI Mellomstore Selskaper 3.2 % MSCI IT 3.0 % MSCI UK 2.8 % MSCI Store Verdiselskaper 3.2 % Dårligere enn MSCI Materialer 2.4 % USA (S&P 500) 2.4 % MSCI Mellomstore Vekstselsk. 2.6 % MSCI Telekom 0.9 % MSCI Emerging Markets 1.7 % MSCI Store Selskaper 2.5 % MSCI Bank & Finans 0.9 % MSCI Tyskland 0.3 % MSCI Små Verdiselskaper 2.4 % MSCI Industri 0.6 % MSCI Japan -5.9 % MSCI Kvalitet 2.4 % MSCI Syklisk Konsum -2.2 % MSCI Vekst 1.9 % MSCI Store Vekstselskaper 1.7 % MSCI Små Selskaper 0.6 % MSCI Små Vekstselskaper -1.2 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

15 Relativ avkastning hittil i år per mai 2014 Globale aksjefond 20% 15% 10% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 18 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 8 % Hittil i år per mai % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -1.22% 5% 0% Siste måned (mai) 25% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.59% -5% -10% 57 % 17 % -15% Svakere enn både hittil i år og siste måned Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -20% Relativ avkastning siste måned (mai) -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot MSCI AC World NTR. Alle tall i NOK (usikret) Kilde: Grieg Investor, Morningstar

16 Globale aksjefond Avkastning siste måned (mai) Bedre enn MSCI World 2.2 % T. Rowe Price Global Eq 4.9 % Holberg Global 6.2 % Standard Life Global Eq 3.3 % Skagen Global 3.0 % BNP Paribas OBAM World 3.1 % Arctic Global Equities I 3.0 % Baillie Gifford International 2.9 % Carnegie WorldWide 2.7 % Morgan Stanley Global Brands 2.8 % Odin Global 2.6 % Capital Int. Global Equity 2.5 % KLP AksjeGlobal Indeks II 2.4 % M&G Global Basics 2.4 % Swedbank Robur Ethica Global 2.8 % KLP AksjeGlobal Indeks I 2.3 % Fidelity Global Focus 2.4 % Handelsbanken Global Ethical 2.6 % Nordea Stabile Ak Glob (sikret) 2.3 % Schroder ISF QEP Global 2.4 % Aberdeen Ethical World (Lux) 2.4 % Dårligere enn Storebrand Blend Strategies 2.1 % Wellington Global Contrarian 2.1 % DnB Global Etisk V 2.1 % Landkreditt Aksje Global 1.9 % Aberdeen Global World 2.1 % Nordea Stabile Ak Global Etisk 2.0 % DnB Global Selektiv II 1.9 % BNY Mellon Long-Term Global 1.8 % Carnegie WorldWide Ethical 1.7 % Delphi Global 1.5 % First State WorldWide 1.7 % F&C PORT-STEWARDSHIP 1.6 % Pareto Global A 1.4 % BlackRock Global Focus 1.4 % Ecclesiastical Amity Int. 1.4 % Danske Global Stockpicking 1.1 % Amundi International SICAV 1.1 % Danske Sustainability Eq 1.3 % JP Morgan Global Focus 0.2 % Sparinvest Ethical Global Value 1.3 % Storebrand Trippel Smart 0.3 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Etiske

17 Globale aksjefond Avkastning hittil i år per mai 2014 Bedre enn MSCI World 2.6 % Nordea Stabile Ak Glob (sikret) 7.0 % Holberg Global 4.6 % KLP AksjeGlobal Indeks II 4.3 % Odin Global 4.1 % Pareto Global A 3.9 % Aberdeen Ethical World (Lux) 6.1 % Storebrand Blend Strategies 3.9 % Nordea Stabile Ak Global Etisk 4.9 % Arctic Global Equities I 3.8 % Aberdeen Global World 5.4 % Storebrand Trippel Smart 3.1 % Skagen Global 3.2 % Morgan Stanley Global Brands 3.7 % Carnegie WorldWide Ethical 2.9 % KLP AksjeGlobal Indeks I 2.7 % Schroder ISF QEP Global 3.1 % Handelsbanken Global Ethical 2.6 % Dårligere enn Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Carnegie WorldWide 2.3 % Baillie Gifford International 2.3 % Danske Sustainability Eq 2.3 % Delphi Global 2.0 % Standard Life Global Eq 2.3 % Ecclesiastical Amity Int. 2.2 % Landkreditt Aksje Global 1.9 % T. Rowe Price Global Eq 2.1 % Swedbank Robur Ethica Global 2.0 % Danske Global Stockpicking 1.7 % M&G Global Basics 1.5 % DnB Global Etisk V 1.7 % DnB Global Selektiv II 1.2 % First State WorldWide 1.4 % Sparinvest Ethical Global Value 1.7 % Amundi International SICAV 1.3 % F&C PORT-STEWARDSHIP -2.4 % Fidelity Global Focus 0.7 % Wellington Global Contrarian 0.7 % Capital Int. Global Equity 0.3 % BNY Mellon Long-Term Global -0.2 % BNP Paribas OBAM World -0.4 % BlackRock Global Focus -0.7 % JP Morgan Global Focus -1.6 % Nordenbaserte Merkenavn Etiske

18 Emerging Markets aksjefond

19 Utviklingen i Emerging Markets 20% Emerging Markets Frontier Markets Markedsavkastning 15% 10% 5% Siste mnd Hittil i år Emerging Markets 3.7 % 1.7 % 6.4 % 9.8 % Frontier Markets 6.2 % 18.4 % 37.6 % 1.1 % EM Europa, Midtøsten og Afrika 5.0 % 2.9 % -0.1 % 10.7 % EM Asia 4.1 % 1.6 % 9.1 % 9.7 % EM Latin-Amerika 0.1 % 1.2 % -5.3 % 0.9 % 0% -5% -10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% jan feb mar apr mai BRL CNY Valuta Siste mnd Hittil i år BRL 1.5 % 4.3 % RUB 2.9 % -7.0 % INR 2.1 % 2.9 % CNY 0.4 % -4.7 % EM Volatilitet Fryktindeks Siste mnd Hittil i år EM Volatilitet % % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

20 Markedsdrivere: Emerging Markets Avkastning siste måned (mai) Bedre enn MSCI Emerging Markets 3.7 % MSCI Russland 12.4 % MSCI India 9.8 % MSCI Frontier Markets 6.2 % MSCI EM EMEA 5.0 % MSCI Kina 4.9 % MSCI EM Store Vekstselskaper 4.0 % MSCI EM IT 6.2 % MSCI Taiwan 4.1 % MSCI EM Store Selskaper 3.9 % MSCI EM Energi 4.2 % MSCI EM Asia 4.1 % MSCI EM Store Verdiselsk. 3.8 % MSCI EM Bank & Finans 4.1 % MSCI Sør-Korea 4.0 % MSCI EM Vekst 3.8 % Dårligere enn MSCI EM Syklisk Konsum 3.7 % MSCI Mexico 3.3 % MSCI EM Kvalitet 3.7 % MSCI EM Forsyning 3.5 % MSCI Sør Afrika 2.1 % MSCI EM Verdi 3.6 % MSCI EM Industri 3.3 % MSCI EM Latin Amerika 0.1 % MSCI EM Små Verdiselskaper 3.3 % MSCI EM Telekom 2.6 % MSCI Brasil -1.6 % MSCI EM Små Selskaper 3.2 % MSCI EM Ikke-Syklisk Konsum 2.2 % MSCI EM Små Vekstselskaper 3.0 % MSCI EM Helse 1.7 % MSCI EM Mellomstore Vekstselsk. 2.7 % MSCI EM Materialer 0.2 % MSCI EM Mellomstore Selsk. 2.6 % MSCI EM Min Vol 2.5 % MSCI EM Mellomstore Verdiselsk. 2.5 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

21 Markedsdrivere: Emerging Markets Avkastning hittil i år per mai 2014 Bedre enn MSCI Emerging Markets 1.7 % Sektor Stil og Størrelse Region MSCI EM Små Vekstselskaper 5.8 % MSCI Frontier Markets 18.4 % MSCI EM Små Selskaper 5.3 % MSCI EM IT 9.5 % MSCI India 15.3 % MSCI EM Små Verdiselskaper 4.7 % MSCI EM Forsyning 7.3 % MSCI Sør Afrika 4.6 % MSCI EM Kvalitet 2.7 % MSCI EM Syklisk Konsum 2.8 % MSCI Taiwan 4.6 % MSCI EM Mellomstore Vekstselsk. 2.7 % MSCI EM Helse 2.6 % MSCI Brasil 3.1 % MSCI EM Mellomstore Selsk. 1.9 % MSCI EM Bank & Finans 2.0 % MSCI EM EMEA 2.9 % MSCI EM Vekst 1.8 % Dårligere enn MSCI EM Industri 1.2 % MSCI EM Asia 1.6 % MSCI EM Store Vekstselskaper 1.7 % MSCI EM Ikke-Syklisk Konsum -0.1 % MSCI Sør-Korea 1.5 % MSCI EM Store Selskaper 1.7 % MSCI EM Energi -1.3 % MSCI EM Latin Amerika 1.2 % MSCI EM Store Verdiselsk. 1.6 % MSCI EM Telekom -3.3 % MSCI Mexico -3.4 % MSCI EM Verdi 1.5 % MSCI EM Materialer -5.7 % MSCI Kina -5.3 % MSCI EM Min Vol 1.5 % MSCI Russland % MSCI EM Mellomstore Verdiselsk. 0.9 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

22 Relativ avkastning hittil i år per mai 2014 Emerging Markets aksjefond 10% 8% 6% 4% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 16 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 26 % Hittil i år per mai % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.26% 2% 0% -2% Siste måned (mai) 59% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.22% -4% -6% -8% -10% 25 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 33 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -12% Relativ avkastning siste måned (mai) -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot MSCI Emerging Markets NTR. Alle tall i NOK (usikret) Kilde: Grieg Investor, Morningstar

23 Emerging Markets aksjefond Avkastning siste måned (mai) Bedre enn MSCI Emerging Markets 3.7 % Genesis EM Fund 6.5 % Templeton Emerging Markets 6.4 % Lazard Emerging Markets 6.2 % Baillie Gifford EM Growth 5.6 % HOLBERG RURIK 7.9 % Comgest Growth EM Fund 4.7 % SKAGEN Kon-Tiki 6.3 % M&G Global EM Fund 4.6 % Nordea Emerging Stars 5.9 % Janus Emerging Markets Fund 4.5 % Carnegie Emerging Markets 4.4 % Carnegie Emerging Markets 4.4 % DNB Global Emerging Markets 4.3 % Carmignac Emergents 4.1 % Comgest GEM Promising Comp 4.6 % ODIN Emerging Markets 4.2 % BlackRock EM Markets 3.9 % Renaissance Frontier Markets 4.2 % Delphi Emerging 3.9 % Vontobel EM Fund 3.9 % FIM Frontier 3.9 % Danske Invest - Global EM 3.9 % JP Morgan EM Fund 3.8 % Harding Loevner Frontier EM 3.9 % Nordea Stable EM 3.4 % Aberdeen Global EM Fund 3.6 % Magna New Frontiers Fund 3.4 % Fidelity Inst EM 3.5 % BankInvest New EM Aktier 1.1 % Amundi Actions Emergents 3.4 % Aberdeen Frontier Markets Eq -0.2 % First State EM Leaders 3.1 % LG Frontier Markets -1.3 % Dårligere enn Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Frontier Markets

24 Emerging Markets aksjefond Avkastning hittil i år per mai 2014 Bedre enn MSCI Emerging Markets 1.7 % Genesis EM Fund 6.9 % Aberdeen Global EM Fund 4.9 % First State EM Leaders 4.4 % Vontobel EM Fund 4.3 % Lazard Emerging Markets 4.2 % JP Morgan EM Fund 3.7 % Danske Invest - Global EM 4.5 % M&G Global EM Fund 3.0 % FIM Frontier 15.4 % Nordea Emerging Stars 4.1 % Baillie Gifford EM Growth 2.9 % Harding Loevner Frontier EM 14.4 % SKAGEN Kon-Tiki 3.0 % Amundi Actions Emergents 2.8 % Magna New Frontiers Fund 8.1 % ODIN Emerging Markets 2.4 % Templeton Emerging Markets 2.4 % BankInvest New EM Aktier 4.9 % Nordea Stable EM 2.2 % Janus Emerging Markets Fund 1.8 % Aberdeen Frontier Markets Eq 3.1 % Delphi Emerging 1.0 % BlackRock EM Markets 1.6 % Comgest GEM Promising Comp 1.5 % DNB Global Emerging Markets 0.8 % Carmignac Emergents 0.7 % LG Frontier Markets 1.3 % Carnegie Emerging Markets -2.1 % Comgest Growth EM Fund 0.3 % HOLBERG RURIK -3.7 % Fidelity Inst EM -1.5 % Dårligere enn Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Frontier Markets

25 Norske rentefond

26 Utviklingen i det norske rente 1.6 % Statsobligasjoner 3m Statsobligasjoner 3 år Markedsavkastning 1.4 % Siste mnd Hittil i år % 1.0 % Statsobligasjoner 3m 0.11 % 0.56 % 1.62 % 1.50 % Statsobligasjoner 3 år 0.42 % 1.42 % 0.94 % 2.17 % Statsobligasjoner 5 år 0.93 % 2.98 % % 4.05 % 0.8 % 0.6 % 0.4 % 0.2 % 0.0 % 2.3 % 2.2 % 2.1 % 2.0 % 1.9 % 1.8 % 1.7 % 1.6 % 1.5 % 1.4 % jan feb mar apr mai 3 mnd NIBOR 3-årig norsk statsrente 3-årig swap rente Rentenivåer mnd norsk statsrente 1.40 % 1.38 % 1.38 % 1.55 % 3 mnd NIBOR 1.84 % 1.79 % 1.69 % 1.83 % 3 årig norsk statsrente 1.77 % 1.85 % 1.94 % 1.49 % 3 årig swap rente 2.09 % 2.12 % 2.11 % 2.20 % 2.0 % 3 mnd NIBOR 3 mnd norsk statsrente 1.8 % 1.6 % 1.4 % 1.2 % Differansen mellom statsrenten og NIBOR er en indikator på likviditeten i penge hvor bankene på kort sikt låner penger seg imellom. En høy differanse mellom de to, kan indikere dårlig likviditet eller stress i penge. Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

27 Markedsdrivere: Norske obligasjoner Avkastning siste måned (mai) Høyere enn Storebrand ASA 2.99 % Seadrill 5.64 % Liten Bank (BBB-rating) 2.89 % Aker 4.99 % Mellomstor Bank (BBB-rating) 2.79 % Aker Solutions 4.89 % Liten Bank (A-rating) 2.76 % Wilh. Wilhelmsen 3.64 % Statsobligasjoner 5 år 0.93 % Stor Bank (BBB-rating) 2.66 % Olav Thon Eiendomsselskap 2.69 % Statsobligasjoner 3 år 0.42 % Median 2.64 % Median 2.64 % Lavere enn Statsobligasjoner 12m 0.12 % Mellomstor Bank (A-rating) 2.64 % Kongsberg Gruppen 2.64 % Statsobligasjoner 3m 0.11 % Stor Bank (A-rating) 2.46 % Yara International 2.59 % Statsobligasjoner 6m 0.10 % DNB Bank 2.41 % Orkla 2.54 % Nordea Norge 2.39 % Hafslund 2.51 % Kommunalbanken 2.09 % Telenor 2.39 % DNB Boligkreditt 2.09 % Statoil 2.34 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg, DNB Markets Sektor (Avkastning) Indikativ effektiv rente p.t. på en 5-årig obligasjon

28 Markedsdrivere: Norske obligasjoner Avkastning hittil i år per mai 2014 Høyere enn Storebrand ASA 3.34 % Seadrill 5.29 % Liten Bank (BBB-rating) 2.94 % Aker 5.19 % Mellomstor Bank (BBB-rating) 2.86 % Aker Solutions 4.99 % Liten Bank (A-rating) 2.81 % Wilh. Wilhelmsen 4.14 % Statsobligasjoner 5 år 2.98 % Stor Bank (BBB-rating) 2.74 % Kongsberg Gruppen 2.89 % Statsobligasjoner 3 år 1.42 % Median 2.74 % Median 2.81 % Lavere enn Statsobligasjoner 6m 0.56 % Mellomstor Bank (A-rating) 2.74 % Olav Thon Eiendomsselskap 2.81 % Statsobligasjoner 3m 0.56 % Stor Bank (A-rating) 2.56 % Yara International 2.77 % Statsobligasjoner 12m 0.56 % DNB Bank 2.49 % Orkla 2.69 % Nordea Norge 2.44 % Hafslund 2.62 % DNB Boligkreditt 2.09 % Telenor 2.39 % Kommunalbanken 1.99 % Statoil 2.29 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg, DNB Markets Sektor (Avkastning) Indikativ effektiv rente per på en 5-årig obligasjon

29 Relativ avkastning hittil i år per mai 2014 Norske obligasjonsfond 3.0 % 2.5 % 2.0 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 23 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 60 % Hittil i år per mai % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.68% 1.5 % 1.0 % 0.5 % Siste måned (mai) 60% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.07% 0.0 % -0.5 % -1.0 % 17 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 0 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -1.5 % Relativ avkastning siste måned (mai) -0.6 % -0.4 % -0.2 % 0.0 % 0.2 % 0.4 % 0.6 % Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot ST4X (Statsobligasjoner 3 år). Alle tall i NOK Kilde: Grieg Investor, Morningstar

30 Norske obligasjonsfond Avkastning siste måned (mai) Bedre enn Statsobl. 3 år 0.42 % FORTE Obligasjon 0.66 % Alfred Berg Obligasjon 0.63 % DnB Obligasjon (III) 0.60 % DnB Kredittobligasjon 0.58 % Nordea Obligasjon III 0.57 % DnB Obligasjon 20 (IV) 0.56 % KLP Statsobligasjon I 1.01 % Storebrand Norsk Kreditt IG 0.56 % Alfred Berg Lang Obligasjon 1.01 % KLP Pensjon 0.48 % Storebrand Stat A 0.90 % Nordea Likviditet OMF 0.54 % Carnegie Obligasjon 0.47 % DnB Lang Obligasjon % Alfred Berg Obligasjon % Danske Norsk Obligasjon Inst 0.47 % Handelsbanken Obligasjon 0.64 % Dårligere enn DnB Aktiv Rente 0.41 % Arctic Investment Grade 0.39 % Nordea Kreditt 0.37 % Nordea Statsobligasjon II 0.36 % Pluss Rente 0.35 % PLUSS Pensjon 0.36 % Alfred Berg Kort Obligasjon 0.35 % ODIN Obligasjon 0.36 % Arctic Covered 0.33 % Pareto Obligasjon 0.15 % Holberg Likviditet OMF 0.32 % DnB FRN % Nordea Likviditet Pensjon 0.25 % KLP Rentefond (II) 0.19 % Odin Kort Obligasjon 0.18 % KLP Aktiv Rente 0.14 % Alfred Berg Kort Stat 0.12 % Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her:

31 Norske obligasjonsfond Avkastning hittil i år per mai 2014 Bedre enn Statsobl. 3 år 1.42 % FORTE Obligasjon 3.29 % DnB Obligasjon (III) 2.90 % DnB Kredittobligasjon 2.88 % Alfred Berg Obligasjon 2.70 % DnB Obligasjon 20 (IV) 2.54 % DnB Aktiv Rente 2.06 % Storebrand Norsk Kreditt IG 2.50 % Nordea Kreditt 1.85 % Nordea Obligasjon III 2.47 % Alfred Berg Obligasjon % Danske Norsk Obligasjon Inst 2.45 % Pluss Rente 1.76 % Carnegie Obligasjon 1.99 % Alfred Berg Lang Obligasjon 3.95 % Nordea Likviditet Pensjon 1.69 % Arctic Investment Grade 1.91 % DnB Lang Obligasjon % DnB FRN % ODIN Obligasjon 1.88 % KLP Statsobligasjon I 2.73 % Nordea Likviditet OMF 1.66 % KLP Pensjon 1.78 % Handelsbanken Obligasjon 2.69 % Alfred Berg Kort Obligasjon 1.54 % PLUSS Pensjon 1.72 % Storebrand Stat A 2.56 % Dårligere enn Arctic Covered 1.37 % Nordea Statsobligasjon II 1.30 % Holberg Likviditet OMF 1.06 % Pareto Obligasjon 1.07 % Odin Kort Obligasjon 1.05 % KLP Rentefond (II) 0.89 % KLP Aktiv Rente 0.84 % Alfred Berg Kort Stat 0.60 % Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her:

32 Relativ avkastning hittil i år per mai 2014 Pengemarkedsfondene 4.0 % 3.5 % 3.0 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 0 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 100 % Hittil i år per mai % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.95% 2.5 % 2.0 % 1.5 % Siste måned (mai) 100% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.18% 1.0 % 0.5 % 0.0 % -0.5 % 0 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 0 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -1.0 % Relativ avkastning siste måned (mai) -0.6 % -0.4 % -0.2 % 0.0 % 0.2 % 0.4 % 0.6 % 0.8 % Pengemarkedsfond med lav risiko Pengemarkedsfond Andre rentefond Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot ST1X (Statsobligasjoner 3m). Alle tall i NOK Kilde: Grieg Investor, Morningstar

33 Pengemarkedsfond Avkastning siste måned (mai) Bedre enn Statsobl. 3m 0.11 % Forte Pengemarked 0.50 % Landkreditt Extra 0.72 % Danske Norsk Likviditet 0.29 % DNB High Yield 0.71 % PLUSS Likviditet 0.22 % DnB Likviditet 20 (V) 0.22 % First Aktiv Høyrente 0.70 % PLUSS Pengemarked 0.22 % Holberg Likviditet 0.22 % Holberg Kreditt 0.59 % SKAGEN Høyrente Institusjon 0.20 % Nordea Likviditet III 0.21 % Skagen Avkastning 0.55 % Danske Norsk Likviditet Inst 0.19 % Skagen Høyrente 0.21 % Pareto Kreditt 0.53 % Holberg Likviditet % Nordea Likviditet Pluss 0.21 % Storebrand Obligasjon % KLP Pengemarked 0.18 % DnB Likviditet (IV) 0.21 % Alfred Berg Høyrente 0.48 % Handelsbanken Likviditet 0.18 % Eika Sparebank 0.21 % First Aktiv Rente 0.47 % Storebrand Likviditet 0.18 % Alfred Berg Pengemarked 0.20 % Handelsbanken Høyrente 0.45 % Nordea Likviditet % Storebrand Høyrente 0.20 % Storebrand Rente % DnB Likviditet 20 (IV) 0.17 % DNB Pengemarked (II) 0.20 % Landkreditt Høyrente 0.36 % Alfred Berg Likviditet 0.17 % Nordea Pengemarked 0.19 % Arctic High Return 0.36 % ODIN Pengemarked 0.17 % Pareto Likviditet 0.18 % Danske Invest Horisont Rente 0.35 % Carnegie Pengemarked 0.15 % Carnegie Likviditet 0.15 % Pareto Høyrente 0.30 % Dårligere enn Pengemarked lav risiko Pengemarkedsfond Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her: Andre rentefond

34 Pengemarkedsfond Avkastning hittil i år per mai 2014 Bedre enn Statsobl. 3m 0.56 % Forte Pengemarked 1.84 % DNB High Yield 4.11 % Danske Norsk Likviditet 1.26 % First Aktiv Høyrente 3.79 % PLUSS Likviditet 1.20 % Eika Sparebank 1.18 % Arctic High Return 3.72 % PLUSS Pengemarked 1.17 % Storebrand Høyrente 1.18 % Landkreditt Extra 3.11 % SKAGEN Høyrente Institusjon 1.01 % Nordea Likviditet Pluss 1.13 % Holberg Kreditt 3.04 % Storebrand Likviditet 1.01 % Holberg Likviditet 1.11 % Skagen Avkastning 3.03 % Danske Norsk Likviditet Inst 0.98 % Nordea Likviditet III 1.11 % Pareto Kreditt 2.90 % Nordea Likviditet % DnB Likviditet (IV) 1.06 % Alfred Berg Høyrente 2.70 % Holberg Likviditet % DnB Likviditet 20 (V) 1.05 % Storebrand Obligasjon % KLP Pengemarked 0.90 % Skagen Høyrente 1.05 % First Aktiv Rente 2.23 % Alfred Berg Likviditet 0.88 % Alfred Berg Pengemarked 1.04 % Handelsbanken Høyrente 2.11 % ODIN Pengemarked 0.86 % Nordea Pengemarked 0.97 % Storebrand Rente % Carnegie Pengemarked 0.86 % Pareto Likviditet 0.92 % Danske Invest Horisont Rente 2.00 % Handelsbanken Likviditet 0.80 % Carnegie Likviditet 0.82 % Pareto Høyrente 1.88 % DnB Likviditet 20 (IV) 0.80 % DNB Pengemarked (II) 0.81 % Landkreditt Høyrente 1.81 % Dårligere enn Pengemarked lav risiko Pengemarkedsfond Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her: Andre rentefond

35 Globale rentefond

36 Utviklingen i det globale rente 6.0 % Selskapsobligasjoner Statsobligasjoner Høyrenteobligasjoner Markedsavkastning 5.0 % 4.0 % Siste mnd Hittil i år Statsobligasjoner 0.92 % 4.14 % 1.50 % 6.02 % Selskapsobligasjoner 1.18 % 4.86 % 0.07 % % Høyrenteobligasjoner 1.17 % 5.02 % 6.47 % % 3.0 % 2.0 % 1.0 % 0.0 % 2.0 % jan feb mar apr mai Rentenivåer % 1.0 % US stat 5 år 1.54 % 1.68 % 1.74 % 0.72 % Tysk stat 5 år 0.43 % 0.55 % 0.92 % 0.30 % Spansk stat 5 år 1.55 % 1.68 % 2.73 % 4.08 % Italiensk stat 5 år 1.68 % 1.78 % 2.73 % 3.31 % 0.5 % 0.0 % 1.30% 1.25% 1.20% 1.15% 1.10% 1.05% 1.00% US stat 5 år Tysk stat 5 år Kredittmargin - Globale selskapsobligasjoner Kredittmarginer Selskapsobligasjoner 1.05 % 1.07 % 1.19 % 1.48 % Høyrenteobligasjoner 3.77 % 3.76 % 4.11 % 5.02 % Bank/Finans 2.69 % 2.91 % 2.98 % 2.93 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

37 Markedsdrivere: Globale obligasjoner Avkastning siste måned (mai) Bedre enn BarCap Global Aggregate 0.96 % BarCap Fremvoksende Markeder 2.47 % BarCap Forsyningsselskaper 1.42 % BarCap Industriselskaper 1.31 % BarCap Selskapsobligasjoner 1.18 % BarCap Global BBB 1.27 % BarCap Boliglån 1.08 % BarCap Global 10+ år 1.79 % BarCap Høyrenteobligasjoner 1.17 % BarCap Strukturerte Obligasjoner 1.07 % BarCap Global 7-10 år 1.38 % BarCap Global A 1.13 % BarCap Finansinstitusjoner 0.98 % BarCap Global 5-7 år 1.02 % BarCap Global AAA 1.01 % BarCap Lokale Myndigheter 0.88 % BarCap Global 3-5 år 0.61 % BarCap Global AA 0.71 % BarCap Statsobligasjoner 0.81 % BarCap Global 1-3 år 0.19 % Dårligere enn Sektor Rentefølsomhet Kredittkvalitet Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

38 Markedsdrivere: Globale obligasjoner Avkastning hittil i år per mai 2014 Bedre enn BarCap Global Aggregate 3.73 % BarCap Fremvoksende Markeder 6.35 % BarCap Forsyningsselskaper 6.07 % BarCap Industriselskaper 5.41 % BarCap Global BBB 6.53 % BarCap Selskapsobligasjoner 4.86 % BarCap Global 10+ år 7.77 % BarCap Høyrenteobligasjoner 5.02 % BarCap Finansinstitusjoner 3.95 % BarCap Global 7-10 år 5.14 % BarCap Global A 4.27 % BarCap Boliglån 3.61 % BarCap Global 5-7 år 3.72 % BarCap Global AAA 3.33 % BarCap Strukturerte Obligasjoner 3.60 % BarCap Global 3-5 år 2.06 % BarCap Global AA 2.72 % BarCap Statsobligasjoner 3.36 % BarCap Global 1-3 år 0.68 % BarCap Lokale Myndigheter 3.16 % Dårligere enn Sektor Rentefølsomhet Kredittkvalitet Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

39 Relativ avkastning hittil i år per mai 2014 Globale obligasjonsfond 4.0 % 3.0 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 8 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 62 % Hittil i år per mai % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.33% 2.0 % 1.0 % 0.0 % Siste måned (mai) 69% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.46% -1.0 % -2.0 % -3.0 % 23 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 8 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -4.0 % Relativ avkastning siste måned (mai) -1.5 % -1.0 % -0.5 % 0.0 % 0.5 % 1.0 % 1.5 % 2.0 % 2.5 % 3.0 % Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot Citigroup World Government Bond Index hedg to NOK. Alle tall i NOK Kilde: Grieg Investor, Morningstar

40 Globale obligasjonsfond Avkastning siste måned (mai) Bedre enn Templeton Global Bond Fund 2.30 % Nordea US Corporate Bond Fund 1.39 % DNB Global Credit 1.35 % Goldman Sachs Global Corp 1.25 % KLP Obligasjon Global I 1.19 % BlackRock World Bond Fund 1.15 % Julius Baer Credit Opportunities 1.63 % Muzinich ESG Bondyield 1.11 % Schroder International 1.77 % ING First Class Fund 1.39 % PIMCO Global Bond Fund 1.08 % Threadneedle Investment 1.35 % Pimco Global Income Bond EUR 1.30 % Storebrand Global Kreditt IG 1.02 % Templeton - US TR Fund 1.29 % Invesco Global TR EUR Bond 1.19 % Storebrand Global Obligasjon A 1.00 % T Rowe Price Aggregate 1.18 % Goldman Sachs Fixed Income 1.11 % Nordea European Corp Bond 0.98 % Alliance Fixed Income 1.17 % Aviva Global Aggregate Bond 1.08 % Payden Global Government 0.94 % AXA IM US Corporate Bond 1.08 % Aberdeen Euro Corporate 1.03 % Nordea Global Statsobligasjon 0.93 % Templeton Strategic Income 1.01 % Standard European Corporate 1.00 % Citigroup WGBI Hedged NOK 0.92 % BarCap Global Aggregate 0.96 % BarCap Global Aggregate EUR 0.98 % Dårligere enn Payden Int Bond Fund i NOK 0.85 % JPMorgan Aggregate Bonds 0.89 % Russell Euro Fixed Income 0.90 % Bluebay InvGrade Bond Fund 0.74 % BlackRock Global Government 0.88 % HSBC Obligations Monde 0.87 % Pioneer Aggregate Bond 0.86 % JPMorgan Global Government 0.82 % UBS Fixed Income 0.79 % Pictet - EUR Corporate Bonds 0.81 % PIMCO - Unconstrained Bond 0.75 % Morgan Stanley Euro Corporate 0.77 % BNY Mellon Dynamic Bonds 0.72 % CS Invest Global Bonds 0.49 % BlackRock Global Fixed Income 0.54 % BNP Paribas Fund Conservative 0.45 % AllianceBernstein Global Bond % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg NOK-sikret USD-sikret EUR-sikret

41 Globale obligasjonsfond Avkastning hittil i år per mai 2014 Bedre enn Nordea US Corporate Bond Fund 5.51 % DNB Global Credit 5.37 % ING First Class Fund 5.63 % Goldman Sachs Global Corp 5.03 % Julius Baer Credit Opportunities 5.56 % Muzinich ESG Bondyield 4.97 % Russell Euro Fixed Income 5.26 % KLP Obligasjon Global I 4.94 % Schroder International 5.00 % Invesco Global TR EUR Bond 5.17 % BlackRock World Bond Fund 4.87 % Alliance Fixed Income 4.49 % Pimco Global Income Bond EUR 4.61 % Nordea Global Statsobligasjon 4.79 % Pioneer Aggregate Bond 4.43 % Standard European Corporate 4.43 % Nordea European Corp Bond 4.71 % Templeton - US TR Fund 4.32 % Aviva Global Aggregate Bond 4.28 % Storebrand Global Obligasjon A 4.44 % Threadneedle Investment 4.10 % Goldman Sachs Fixed Income 4.16 % Storebrand Global Kreditt IG 4.43 % T Rowe Price Aggregate 4.09 % Morgan Stanley Euro Corporate 4.13 % Bluebay InvGrade Bond Fund 4.35 % BlackRock Global Government 4.00 % Aberdeen Euro Corporate 4.12 % PIMCO Global Bond Fund 4.29 % AXA IM US Corporate Bond 3.83 % Pictet - EUR Corporate Bonds 4.11 % Citigroup WGBI Hedged NOK 4.14 % BarCap Global Aggregate 3.73 % BarCap Global Aggregate EUR 3.78 % Dårligere enn Payden Global Government 4.08 % Templeton Strategic Income 3.24 % JPMorgan Global Government 3.59 % Payden Int Bond Fund i NOK 4.01 % UBS Fixed Income 2.38 % HSBC Obligations Monde 3.29 % Templeton Global Bond Fund 3.35 % BlackRock Global Fixed Income 2.34 % BNP Paribas Fund Conservative 1.79 % BNY Mellon Dynamic Bonds 2.27 % CS Invest Global Bonds 1.15 % PIMCO - Unconstrained Bond 2.10 % JPMorgan Global Bond 0.00 % AllianceBernstein Global Bond % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg NOK-sikret USD-sikret EUR-sikret

42 Definisjoner og forklaringer Om Fondsbarometeret Fondene som vises i denne grafpakken har ikke blitt valgt ut på hverken kvantitative eller kvalitative faktorer og reflekterer ikke nødvendigvis fond som er anbefalt av Grieg Investor. Vi har basert fondsutvalget på gjenkjenningsfaktor for leser Vi viser fondenes avkastning siste måned og hittil i år. Vi vet at innen ett enkelt år vil det være store tilfeldigheter på hvem som slår og hvem som ikke gjør det, og man bør derfor ikke basere sine fondsutvelgelser på ett års historikk. Man bør også vurdere kvalitative faktorer og hvordan et fond passer inn i en portefølje Utviklingen i utvalg av referanseindekser som måler markedsavkastningen på overordnet nivå, og som institusjonelle investorer og verdipapirfond ofte måler seg mot Markedsdrivere vi deler markedsavkastningen inn i bestanddeler slik som blant annet sektorer, geografi, stil og størrelse. Når man har kunnskap om fondets investeringsstrategi kan dette bidra til å forklare mer- eller mindreavkastningen i forhold til Differanseavkastning avkastningsforskjell mellom fond og indeks Akkumulert differanse samlet avkastningsforskjell for perioden

43 Definisjoner og forklaringer Norske aksjer: Globale aksjer: Rentefond: Sektor inndeling av aksje i ti industrisektorer (GICS) Enkeltselskaper viser avkastningen til de ti største selskapene på Oslo børs basert på markedsverdi OSEBX-fondene fond som bruker Oslo Børs hovedindeks som sin referanseindeks OSEFX-fondene fond som bruker Oslo Børs fondsindeks som sin referanseindeks OSESX-fondene fond som bruker OSESX som sin referanseindeks Merkevarefond fond som er forvaltet av kjente aktører i aksje Etiske fond fond som følger internasjonale etiske prinsipper og rammevilkår Verdi investeringsstil som fokuserer på verdipapirer som er underpriset basert på tradisjonelle nøkkeltall Vekst investeringsstil som fokuserer på verdipapirer med forventet inntjening større enn s gjennomsnitt Fryktindeks - markedsestimat på fremtidig volatilitet og usikkerhet i aksje. Høy verdi tilsier høy usikkerhet i Frontier Markets investerbare aksjemarkeder som er mindre utviklede enn de som inngår i Emerging Markets universet Rentefølsomhet har en betydning for avkastningen til et obligasjons- eller pengemarkedsfond ved renteendring på ett prosentpoeng. Jo høyere rentefølsomhet, jo mer sensitiv til renteendringer. Viser om det er korte eller lange renter som har gitt bidrag til avkastning Lånekostnad indikativ lånekostnad på en 5-årig obligasjon med flytende rente. NIBOR 3m + kredittmargin. Viser lånekostnad og ikke avkastning Kredittkvalitet strekker seg fra AAA til D og er en indikator på utsteders betalingsevne (kredittrisiko) NOK-sikret fondets underliggende investeringer er sikret tilbake til norske kroner USD-sikret fondets underliggende investeringer er sikret tilbake til amerikansk dollar EUR-sikret fondets underliggende investeringer er sikret tilbake til euro

44 Til slutt Alle figurer og tabeller i denne presentasjonen er selvutviklet. Grieg Investor kan ikke garantere for at de er feilfrie, men vi har gjort vårt ytterste for å unngå feilkalkulasjoner og misvisende illustrasjoner. Kildedataene er levert av aktører som ansees pålitelige, men Grieg Investor tar ikke ansvar for eventuelle feil i kildedataene. Presentasjonen og dens fremstilling av resultater er ikke å oppfatte som hverken kjøps- eller salgsanbefaling på finansielle instrumenter. Ansatte i Grieg Investor kan ha eierandeler i de fondsproduktene som er omtalt. Mangfoldiggjøring og annen bruk av informasjon i denne presentasjon kan kun gjøres ved tydelig kildehenvisning til Grieg Investor.

45

FONDSBAROMETERET. - Februar 2013 -

FONDSBAROMETERET. - Februar 2013 - FONDSBAROMETERET - Februar 2013 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Mars 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Mars 2014 - FONDSBAROMETERET - Mars 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Januar 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Januar 2014 - FONDSBAROMETERET - Januar 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Desember 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Desember 2014 - FONDSBAROMETERET - Desember 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Juni 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Juni 2014 - FONDSBAROMETERET - Juni 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - August 2014 -

FONDSBAROMETERET. - August 2014 - FONDSBAROMETERET - August 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Juli 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Juli 2014 - FONDSBAROMETERET - Juli 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Desember 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Desember 2014 - FONDSBAROMETERET - Desember 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Oktober 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Oktober 2014 - FONDSBAROMETERET - Oktober 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Desember 2013 -

FONDSBAROMETERET. - Desember 2013 - FONDSBAROMETERET - Desember 2013 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - November 2014 -

FONDSBAROMETERET. - November 2014 - FONDSBAROMETERET - November 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Desember 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Desember 2014 - FONDSBAROMETERET - Desember 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - September 2013 -

FONDSBAROMETERET. - September 2013 - FONDSBAROMETERET - September 2013 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Januar 2013 -

FONDSBAROMETERET. - Januar 2013 - FONDSBAROMETERET - Januar 2013 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - November 2013 -

FONDSBAROMETERET. - November 2013 - FONDSBAROMETERET - November 2013 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00

Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00 Verdipapirfond Ligningskurs Utbytte/rente Noter Aksjeforvaltning AS Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00 Avanse Forvaltning AS Avanse 2 181,66 Avanse Vekst 190,59 Avanse Spar

Detaljer

DnB NOR Allokeringsfond Månedsrapport for januar 2010. 1 Telefon 815.21.111 E-post fond@dnbnor.no www.dnbnor.no/kapitalforvaltning

DnB NOR Allokeringsfond Månedsrapport for januar 2010. 1 Telefon 815.21.111 E-post fond@dnbnor.no www.dnbnor.no/kapitalforvaltning DnB NOR Allokeringsfond Månedsrapport for januar 2010 1 Telefon 815.21.111 E-post fond@dnbnor.no www.dnbnor.no/kapitalforvaltning DnB NOR Aktiv Rente Historisk utvikling netto etter fratrekk av forvaltningshonorar

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016 Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden 31.01.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 20 740 509 27 039 0 42 % 35 % 3 261 676 25 % 45

Detaljer

Morningstar Fund Awards Norway 2011

Morningstar Fund Awards Norway 2011 Morningstar Fund Awards Norway 2011 Morningstar Fund Awards Norway 2011 Bakgrunn og metode Bakgrunn Belønne utmerket forvaltning Investors first gjennomsyrer metodikk og tildeling Ingen rett selv med gode

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,69 prosent. Referanseindeksens avkastning var 0,43

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008 UKENS HOLBERgRAF There are two sides of the balance sheet the left side and the right side. On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left. 11. april 2008 Verdipapirmarkedet

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen

Detaljer

10/40 2. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet

10/40 2. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte til Plan- og økonomiutvalget Dato: 19.10.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

Asia Growth Investors AB (AGI) AGI China Fund LU0289591256 0,00 1,90 0,00 100 AGI China East Asia Fund C LU0212839673 0,00 1,90 0,00 100

Asia Growth Investors AB (AGI) AGI China Fund LU0289591256 0,00 1,90 0,00 100 AGI China East Asia Fund C LU0212839673 0,00 1,90 0,00 100 Prisoversikt for Investeringskonto, IPA og IPS (pr.24.02.10) Fond og forvalter ISIN Tegn. Forv. Innl. Min. prov. avgift prov. invest. ABG Sundal Collier Kaupthing Absolutt NO10243306 0, 2, 0, 1 Kaupthing

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked HALVÅRSRAPPORT 2012 Forvalters kommentar til 1. halvår 2012 FORTE Norge FORTE Global FORTE Obligasjon FORTE Pengemarked Fortes rentefond på topp Første halvår 2012 ble en turbulent periode, preget av blant

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013

Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013 Avkastningsrapport 3. tertial 20 Søgne kommune 31..2011 31..20 25.01.2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag... Aktivaallokering mot strategi Stressing av porteføljen.. Avkastning totalporteføljen

Detaljer

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2014

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2014 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2014 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2013

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2013 ........... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2013 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Forvaltningsmodell.... 4 5. Investeringsstrategi og

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Månedsrapport 28.02.2015. Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296

Månedsrapport 28.02.2015. Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 Månedsrapport Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 28.02.2015 KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 Historisk avkastning (%) Startdato 17.12.1996 KOMPONISTENES VEDER 016870201296 Etter

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 Ny hovedforvalter men liten endring Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel I forbindelse med lanseringen av vårt nye obligasjonsfond SKAGEN Credit, har Elisabeth Gausel

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014 ODIN Kreditt Fondskommentar september 2014 Første negative måned på over ett år September var en svak måned for ODIN Kreditt, som falt 0,2 prosent. Referanseindeksen, ST4X (3- årig norsk stat), var opp

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge OPPGANG I MARKEDENE Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 5,8 prosent i første kvartal. Det var 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Aksjeandelen

Detaljer

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014 1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 3. APRIL 214 Markedsverdi Milliarder kroner 6 6 Verdi Prosentandel fond 511 4 5 Aksjeinvesteringene 3124 61,1 % Renteinvesteringene

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012 Fortes rentefond på topp Månedsrapport Juni 2012 Første halvår 2012 ble en turbulent periode i finansverdenen, preget av blant annet eurokrise og 30 prosent nedgang i oljeprisen fra topp til bunn. Derfor

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015 1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 215 Markedsverdi Per 31.3.215. Milliarder kroner 8 7 6 Verdi Prosentandel fond Aksjeinvesteringene 4 38 62,5 Renteinvesteringene

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-17715/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 24.05.2013 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 69/13 Formannskapet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Månedsrapport. Veksten flatet ut i april. April 2012

Månedsrapport. Veksten flatet ut i april. April 2012 Veksten flatet ut i april Månedsrapport April 2012 April var en måned hvor veksten i verdens aksjemarkeder, og veksten på Oslo Børs flatet ut. Verdensindeksen uttrykt i norske kroner sank 0,3 % i april,

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-27672/2012 Saksbehandler: Fred Egil Gundersen Dato: 05.09.2012 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/12

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no PRESSEKONFERANSE - 9. august 213 2. KVARTAL 213 www.nbim.no Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner, 3. juni 213 4 5 4 397 4 5 4 Aktivaklasse Verdi Prosentandel fond 4 3 5 Aksjer 2 785 63,4%

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

I oktober falt Euro-kursen med 1,5 % mot NOK, mens USDollar var uforandret.

I oktober falt Euro-kursen med 1,5 % mot NOK, mens USDollar var uforandret. Oslo Finans AS Månedsbrev Tlf: 22 47 95 80 Fax: 22 42 42 89 email: mail@oslofinans.no Web: www.oslofinans.no November 2015 Internasjonale markeder Etter to svake måneder spratt de internasjonale børsene

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

«Globale regimeendringer og investeringsmuligheter» NHH Summit. Øistein Medlien Soria Moria, Oslo, 6. november 2013

«Globale regimeendringer og investeringsmuligheter» NHH Summit. Øistein Medlien Soria Moria, Oslo, 6. november 2013 «Globale regimeendringer og investeringsmuligheter» NHH Summit Øistein Medlien Soria Moria, Oslo, 6. november 2013 Regimeendringer Det er med stor ydmykhet jeg tar på meg denne oppgaven.. Tror ikke jeg

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 6 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 11 Mars 2013 Nøkkeltall pr. 27. mars SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Globale obligasjoner er best, men vær OBS.

Globale obligasjoner er best, men vær OBS. Globale obligasjoner er best, men vær OBS. Av: Ernst Hagen, Investeringskonsulent Gabler Investment Consulting AS Norske investorer har fortsatt ikke helt sett verdien av globale obligasjoner, og har lave

Detaljer