Månedsrapport Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport 28.02.2015. Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296"

Transkript

1 Månedsrapport Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND

2 KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND Historisk avkastning (%) Startdato KOMPONISTENES VEDER Etter honorarer Norske kron logo.jpg Annualisert Verdipapirfond Denne måned Hittil i år 12 mnd siden oppstart Alfred Berg Kort Obligasjon C 0,05 0,29 2,83 0,52 Alfred Berg Obligasjon 1-3 C -0,13 0,28 3,90 4,79 Alfred Berg Obligasjon C -0,31 0,32 5,72 2,26 Kontanter 0,00 0,00 Portefølje -0,10 0,29 3,87 4,91 Avkastningsoversikt Etter honorarer Norske kroner Tidsvektet avkastning (%) 12 måneder Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 2

3 Porteføljesammendrag KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND KOMPONISTENES VE Denne måned Etter honorarer Norske logo.jpg Allokering i porteføljen pr Hittil i år Start verdi , ,23 Netto inn/ut 0,00 0,00 Realisert gevinst 0,00 0,00 Urealisert gevinst , ,52 Mottatt inntekt 0,00 0,00 Sluttverdi , ,74 Porteføljeoversikt Etter honorarer Norske kroner Endring i porteføljen Aktivaklasse Markedsverdi Andel i % Norske obligasjoner ,74 100, ,74 100,0 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

4 KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND Beholdningsoversikt Norske kroner Urealisert Påløpt Antall andeler ISIN Verdipapirfond Kostkurs Kostverdi * Kurs Markedsverdi Andel i % Gevinst/tap avkastning Rentefond ,6987 NO Alfred Berg Kort Obligasjon C 99, ,74 101, ,42 44, , , ,7718 NO Alfred Berg Obligasjon 1-3 C 1 019, , , ,65 31, , , ,2143 NO Alfred Berg Obligasjon C 113, ,30 121, ,68 24, , , , ,74 100, , ,27 Totalt i portefølje , ,74 100, , ,27 *) Kostverdi eks kjøpt avkastning Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

5 Ingen transaksjoner i perioden

6 Norsk og internasjonal økonomi Februar har vært en måned uten de helt store begivenhetene. Bildet med stabil vekst i Kina, god vekst i USA og UK er godt opprettholdt gjennom måneden. I den grad vi kan snakke om overraskelser så må det være at vi ser stadig flere tegn til at Europa kanskje er i ferd med å snu i en mer positiv retning. Veksten i flere land i fjerde kvartal overrasker positivt. Privat konsum er i bedring, arbeidsledigheten faller svakt og fremtidsindikatorer for industriproduksjon viser svak bedring. Vi skal være varsomme med å bli for optimistiske på Europas vegne; veksten er fortsatt svak og arbeidsledigheten uakseptabel høy. Likevel blir lyspunktene stadig sterkere og muligheten for positive overraskelser er til stede. MÅNEDSBREV MARS 2015 Månedsbrev august /03/2015 Renteutviklingen Lange renter har steget marginalt de siste ukene, men er fortsatt i nærheten av rekordlave nivåer. 10-års norske statsobligasjonsrenter på 1.4 % er lavt. Markedet forventer fortsatt nye rentekutt fra Norges Bank. Med høy sannsynlighet kommer neste kutt allerede i mars. 10-års statsrenter i Norge, Euro, Italia, Spania og Sveits Figuren viser utvikling i kronekurs og oljepris de siste 12 månedene. Kilde Bloomberg. Kilde Bloomberg. I Norge er usikkerheten fortsatt stor. Vi konstaterer at aktivitetsnivået i oljenæringene faller og at arbeidsledigheten stiger. Andre deler av økonomien utvikler seg omtrent som forventet og med få eller ingen tegn til krise. Sentimentet styres i stor grad av oljepris og kronekurs. Med en noe høyere oljepris ser vi at sentimentet i finansmarkedene er noe bedre. Utvikling i Kredittmarkedene Kredittmarkedet for selskaper med lav kredittrisiko har vært stabilt den siste måneden med tilnærmet uendrede kredittpåslag som resultat. Markedene støttes av at norsk økonomi robust, og av at selskaper med liten eksponering til olje- og energisektorer nyter godt av den svakere kronekursen. Situasjonen er annerledes innenfor "high yield"-delen av markedet. Dette markedet har mange selskaper som er eksponert mot olje og offshore. Her ser vi fortsatt usikkerhet og høye kredittpåslag. Gjennom februar ser vi likevel klare tegn til at "high yield"-markedet er i ferd med å stabiliseres. Strategi Vi opprettholder vårt positive syn på kredittmarkedene men ser også at potensialet for videre prisappresiering fra fallende kredittpåslag er begrenset. Driverne i markedet er fortsatt intakt der etterspørselen etter kredittobligasjoner støttes av rekord lave renter, mye likviditet og behov for å skape akseptabel avkastning.

7 Aksjemarkedet i februar Børsen fortsatte den positive utviklingen i februar med en oppgang på 3,3% for hovedindeksen. Oljeprisen har styrket seg en del gjennom måneden og den norske kronen har stabilisert seg i forhold til Euroen og amerikanske dollar. Statoil-aksjen har løftet seg noe fra bunnivåene før årsskiftet. Dette kommer av at selskapet har stått hardt på at de er i stand til å opprettholde utbytte selv om de lave oljeprisene skulle bli langvarige. De øvrige oljeaksjene derimot forsetter den svake utviklingen. Blant underleverandørene ser vi noen tendenser til at aksjene forsøker å bunne ut. Salgspresset i aksjene har avtatt, og investorene har til en viss grad begynt å posisjonere seg i selskapene som kan vise til solide balanser. Er det noe investorene ikke liker, så er det svake balanser og låneforfall. Det er enighet om at de dårlige markedene vil vedvare og det er bare de sterkeste selskapene som kan ha håp om å overleve uten utvanning. Materialsektoren, med Norsk Hydro og Yara i spissen, har startet det nye året bra. Selskapene leverte gode resultater og bedre markeder og valuta gjør at forventningene fortsatt blir oppjustert for disse selskapene. Noe kortsiktig støy er det gjerne i de periodene hvor råvaremarkedene faller litt tilbake, men underliggende tror vi fortsatt på oppjusteringer i denne sektoren. Oppdrettsselskapene har som ventet lagt frem gode resultater etter et år med gode priser. Utsett av smolt og biomassetall tyder på et fortsatt godt marked, selv om bortfall av russisk etterspørsel legger en viss demper på prisene. Selskapene varsler solide utbytter etter fjoråret. Bankene har kommet sterkt tilbake etter en noe svak avslutning på fjoråret. Aksjene svekket seg da på frykt for at økt konkurranse ville presse rentemarginene og at nedgangen i norsk økonomi ville øke tapene. Resultatene for fjerde kvartal tyder ikke på at noe av dette er i ferd med å skje, og aksjene er tilbake på de høye nivåene fra i fjor høst. Vi liker sektoren og tror den har mer å gå på. Våre aksjeporteføljer Alfred Berg Norge steg med 3,3 % i februar, mens fondsindeksen steg med 2,3 %. De største bidragsyterne i positiv retning var undervekt i Opera Software (som bidro med 0,94 % i forhold til fondsindeksen), samt overvekt i Protector Forsikring (0,44 %) og Avance Gas (0,27 %). De som trakk i negativ retning var undervekt i Statoil (-0,30 %), samt overvekt i BW Offshore (-0,25 %) og Borregaard (-0,23 %). Vi har redusert posisjonene i Norsk Hydro, Marine Harvest og Telenor i løpet av måneden. Vi har økt posisjonene i Yara, Statoil, Bakkafrost og Veidekke i samme periode. Endringene i Norsk Hydro og Yara var drevet av endringer i fondsindeksen ved utløpet av måneden. Alfred Berg Aktiv steg med 3,3 % i februar, mens fondsindeksen steg med 2,3 %. De største bidragsyterne i positiv retning var undervekt i Opera Software (som bidro med 0,94 % i forhold til fondsindeksen) og Schibsted (0,37 %), samt overvekt i Protector Forsikring (0,90 %). De som trakk i negativ retning var undervekt i Statoil (-0,85 %), samt overvekt i BW Offshore (-0,30 %) og Borregaard (-0,42 %). Vi har redusert posisjonene i Høegh LNG, RCCL og Telenor i løpet av måneden. Vi har økt posisjonene i Entra, Bakkafrost og Avance Gas i samme periode. Gambak steg med 1,9 % i februar, mens fondsindeksen steg med 2,3 %. Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner DNB (9,6%), Yara (7,4 %) og Norsk Hydro (7,3 %). Aksjene som bidro mest i positiv retning i februar var DNB som steg 11,1 % (+1,05 % på porteføljenivå), Protector Forsikring som steg 22,0 % (+0,98) %) og Avance Gas som steg 27,0 % (+ 0,64 %). De som trakk mest ned var Norwegian som falt 23,3 % (-0,68 %), Telenor som falt 7,5 % (-0,57 %) og Borregaard som falt 11,0 % (-0,43 %). Vi har i solgt oss ned i Telenor, RCCL og Norsk Hydro i februar. Vi har økt posisjonene i Entra, Bakkafrost, Schibsted og Avance Gas i løpet av måneden. Våre fremtidsutsikter Vi fortsetter å anbefale overvekt i norske aksjer i vår taktiske allokering. Vi tror vi kommer til å se en god inntjeningsvekst for selskapene i år. Svekkelsen i norske kroner vil bidra positivt for inntjeningen i norske selskaper neste år. Aksjemarkedet har steget moderat og lave renter internasjonalt gjør at kapitalstrømmene fortsatt styres inn i aksjemarkedet. Kilde: Tall hentet fra Oslo Børs og Alfred Berg.

8 28. februar 2015 måned Hittil i år 12 mnd 2 år p.a. 3 år p.a. 5 år p.a. Alfred Berg OMF Kort, Inst I 0,10 0,24 2,47 2, Alfred Berg OMF Kort, Inst II 0,10 0,26 2,54 2, Alfred Berg Høyrente -1,17-2,57-10,82-2,08 1,99 4,43 Alfred Berg Likviditet 0,14 0,30 2,12 2,20 2,46 2,70 OB Statsobligasjonsindeks 3 mnd (ST1X) 0,07 0,18 1,30 1,44 1,49 1,80 Alfred Berg Pengemarked 0,11 0,26 2,05 2,23 2,55 2,74 OB Statsobligasjonsindeks 6 mnd (tidl. 3 mnd) 0,04 0,23 1,54 1,60 1,63 1,91 Alfred Berg Kort Obligasjon 0,05 0,29 2,83 3,16 3,89 3,45 Alfred Berg Kort Stat -0,06 0,14 1,78 1,57 1,84 1,93 OB Statsobligasjonsindeks 1 år (ST3X) -0,05 0,23 1,99 1,83 1,76 2,04 Alfred Berg Obligasjon ,13 0,28 3,90 3,84 4,48 4,01 50 % ST3X / 50% ST4X -0,18 0,31 3,52 2,52 2,29 2,74 Alfred Berg Obligasjon -0,31 0,32 5,72 5,57 6,06 5,27 OB Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X) -0,30 0,38 5,06 3,21 2,81 3,43 Alfred Berg Obligasjon ,58 0,28 6,99 6,06 6,62 5,80 50% ST4X / 50% ST5X -0,46 0,60 7,12 4,04 3,49 4,25 Alfred Berg Lang Obligasjon -0,72 0,43 9,16 7,75 8,01 6,99 OB Statsobligasjonsindeks 5 år (ST5X) -0,62 0,81 9,22 4,86 4,15 5,06 Alfred Berg Global Quant 3,64 4,94 37,34 28,06 21,95 13,78 MSCI World (prev. adjusted) Net Return NOK 4,22 5,78 37,38 32,30 25,88 17,54 Alfred Berg Nordic Best Selection 4,56 8,94 24,28 27,94 24,61 12,37 VINX Benc Cap NOK Net fom ,96 10,03 25,13 27,79 23,89 17,27 Alfred Berg Norge [Classic] 3,29 5,81 20,92 17,23 16,11 13,03 Alfred Berg Gambak 1,85 4,12 28,02 22,52 20,31 13,15 Alfred Berg Aktiv 3,25 5,22 23,53 18,24 17,14 11,89 OB Fondindeks 2,30 5,32 10,01 13,68 13,49 11,53 Alfred Berg Indeks [INST] 3,31 6,95 10,82 14,01 12,79 11,86 OB Benchmark Indeks 3,26 6,87 10,78 14,08 12,72 11,93 Alfred Berg Humanfond 2,76 5,06 20,40 15,98 16,26 11,94 90 % OSEFX, 10 % MSCI World Net Return 2,50 5,39 12,59 15,53 14,79 12,28 Alfred Berg Kombi 0,98 1,02 7,66 7,24 7,71 6,60 75% ST1X, 25% OSEFX 0,64 1,48 3,64 4,55 4,59 4,55 Alfred Berg Optimal Allokering 2,30 3,48 17,55 13,37 11,40 7,11 50% ST1X, 35% MSCI World NR, 15% OSEFX 1,86 2,93 14,39 13,50 11,57 8,94 Alfred Berg Income 0,69 1, PARVEST EQUITY NORDIC SMALL CAP CL 8,04 12,68 30,64 28,31 22,45 13,21 PARVEST EQUITY RUSSIA 15,73 18,84-6,30-4,08-3,91-0,29 PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE 3,44 11,01 50,32 47,71 39,25 23,49 PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY 7,74 7,23 48,04 37,34 23,74 16,49 PARVEST EQUITY WORLD EMERGING 1,41 4,42 25,85 11,90 7,87 6,56 PARVEST EQUITY LOW VOLATILITY 3,74 4,75 40,83 29,40 24,01 16,77 PARVEST EQUITY CHINA 0,64 3,50 35,98 20,91 15,74 7,71 PARVEST EQUITY INDIA -1,03 11,76 83,64 37,49 24,84 12,29 PARVEST EQUITY USA GROWTH 5,54 6,62 43,45 37,20 27,37 19,92 PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD -0,81 4,70 40,83 21,55 21,39 15,45 BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE CL 5,19 7,23 17,37 22,04 19,78 13,03 PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO 6,10 7,44 16,43-19,65 - BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE CL 1,89 1,75 7,46 18,60 16,31 9,52 PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO 1,87-0,72 4,90-16,49 - Kilde: Alfred Berg Kapitalforvaltning AS. VIKTIG INFORMASJON [Dette er informasjon gitt i markedsføringsøyemed.] Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Alfred Berg tar forbehold om eventuelle feil i informasjonsmaterialet. Fondets nøkkelinformasjon, vedtekter og prospekt er tilgjengelig på Alfred Berg Kapitalforvaltning AS Munkedamsveien 35, Postboks 1294 Vika, N-0250 Oslo, Norway T: F:

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Månedsrapport. Februar 2014

Månedsrapport. Februar 2014 Månedsrapport Februar 2014 «All time high» i USA De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i februar. Verdensindeksen (MSC I AC i norske kroner) steg 0,75 prosent i februar. Men det har dermed

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Månedsrapport. Oktober 2014

Månedsrapport. Oktober 2014 Månedsrapport Oktober 2014 Volatile markeder Verdens aksjemarkeder falt kraftig i første halvdel av oktober, men tok seg opp igjen mot slutten av måneden. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,6

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2015 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2013

Månedsrapport. Desember 2013 Månedsrapport Desember 2013 2013 et jubelår i aksjemarkedene Starten på en konjunkturoppgang i USA og Europa, samt pengepolitiske stimuli, har gitt jubel i aksjemarkedene i 2013. «All time high» er blitt

Detaljer