FONDSBAROMETERET. - August

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FONDSBAROMETERET. - August 2014 -"

Transkript

1 FONDSBAROMETERET - August

2 Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer i verdipapirfond Grafpakken skal gi en pekepinn på hvordan utvikler seg, hva som er de sterkeste driverne i og hvilke fond som skaper mer- og mindre-avkastning mot inneværende år Alle beregninger er gjort i norske kroner

3 Nyhetsbildet i August

4 Innholdsfortegnelse Trykk på linken for å gå til ønsket aktivaklasse Trykk på logoen for å komme tilbake til innholdsfortegnelsen Norske aksjefond 5 Globale aksjefond 11 Emerging Markets aksjefond 18 Norske rentefond 25 Globale rentefond 35 Definisjoner og forklaringer 43

5 Norske aksjefond

6 Utviklingen i det norske aksje Oslo Børs Hovedindeks Oslo Børs Fondsindeks Oslo Børs Små Selskaper 16% Markedsavkastning 14% 12% Siste mnd Hittil i år % 8% Oslo Børs Hovedindeks -0.3 % 11.2 % 23.6 % 15.4 % Oslo Børs Fondsindeks 0.0 % 9.6 % 24.2 % 20.6 % Oslo Børs Små Selskaper -0.3 % 8.9 % 32.5 % 8.0 % 6% 4% 2% 0% -2% -4% 6% 4% 2% 0% -2% -4% jan feb mar apr mai jun jul aug Differanseavkastning Siste mnd Hittil i år Hovedindeks - Fondsindeks -0.4 % 1.6 % -0.6 % -5.3 % Små - Store selskaper 0.0 % -1.6 % 9.7 % -6.8 % -6% -8% 120 Akkumulert differanse Hovedindeks - Fondsindeks Akkumulert differanse Små selskaper - Store selskaper Oljepris Oljepris Crude Oil Brent Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

7 Markedsdrivere: Norske aksjer Avkastning siste måned (august) Bedre enn OSEBX -0.3 % Oslo Børs IT 7.2 % Yara International 7.9 % Oslo Børs Bank & Finans 2.9 % Gjensidige Forsikring 6.0 % Oslo Børs Materialer 2.7 % DNB 3.2 % Oslo Børs Fondsindeks 0.0 % Oslo Børs Syklisk Konsum 2.2 % Schibsted 3.1 % Oslo Børs Små Selskaper -0.3 % Oslo Børs Forsyning 1.5 % Seadrill 0.4 % OBX -0.3 % Dårligere enn Oslo Børs Industri -0.4 % Subsea % Oslo Børs All Share Index -0.7 % Oslo Børs Helse -1.9 % Telenor -1.9 % Oslo Børs Telekom -2.0 % Orkla -2.2 % Oslo Børs Ikke-Syklisk Konsum -2.2 % Statoil -2.4 % Oslo Børs Energi -2.7 % Norsk Hydro -2.7 % Sektor Enkeltselskaper Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

8 Markedsdrivere: Norske aksjer Avkastning hittil i år per august 2014 Bedre enn OSEBX 11.2 % Oslo Børs Materialer 29.6 % Oslo Børs Ikke-Syklisk Konsum 29.4 % Norsk Hydro 37.6 % Oslo Børs IT 22.7 % Orkla 24.6 % Oslo Børs Forsyning 17.1 % Gjensidige Forsikring 24.3 % Oslo Børs Energi 12.0 % Statoil 24.2 % Oslo Børs Bank & Finans 11.8 % Yara International 23.6 % Oslo Børs All Share Index 12.4 % Dårligere enn Oslo Børs Helse 8.2 % DNB 9.4 % OBX 10.6 % Oslo Børs Telekom 3.2 % Telenor 3.1 % Oslo Børs Fondsindeks 9.6 % Oslo Børs Syklisk Konsum -0.2 % Seadrill -2.9 % Oslo Børs Små Selskaper 8.9 % Oslo Børs Industri -0.7 % Subsea % Schibsted % Sektor Enkeltselskaper Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

9 Relativ avkastning hittil i år per august 2014 Norske aksjefond 10% 8% 6% 4% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 17 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 33 % Hittil i år per august % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.29% 2% 0% -2% Siste måned (august) 47% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.32% -4% -6% -8% 37 % 13 % -10% Svakere enn både hittil i år og siste måned Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -12% Relativ avkastning siste måned (august) -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% OSEFX-fondene OSEBX-fondene OSESX-fondene Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot sin egen referanseindeks Kilde: Grieg Investor, Morningstar

10 Norske aksjefond Avkastning siste måned (august) Bedre enn Handelsbanken Norge 1.8 % Fondsfinans Spar 0.9 % Odin Norge (II) 0.7 % KLP AksjeNorge 0.6 % Arctic Norwegian Equities I 0.5 % First Generator 0.4 % Storebrand Optima Norge 1.0 % DnB Norge (IV) 0.3 % Landkreditt Norge -0.1 % Alfred Berg Norge Classic 0.2 % Storebrand Norge I -0.1 % Carnegie Aksje Norge 0.2 % Storebrand Verdi -0.1 % Alfred Berg Gambak 0.2 % Storebrand Aksje Innland -0.3 % Danske Inv Norske Aksjer Inst I 0.1 % OSEBX -0.3 % OSEFX 0.0 % OSE Small Cap Index -0.3 % Dårligere enn KLP AksjeNorge Indeks -0.4 % Delphi Norge -0.3 % First SMB -0.4 % DnB Norge Indeks -0.4 % Holberg Norge -0.4 % Danske Invest Norge Vekst -2.0 % Storebrand Vekst -0.7 % Nordea Norge Verdi -0.5 % Nordea SMB -3.3 % DnB Norge Selektiv (III) -1.1 % Nordea Norge Pluss -0.9 % DnB SMB -3.5 % Pareto Aksje Norge -2.2 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg OSEBX-fondene OSEFX-fondene OSESX-fondene

11 Norske aksjefond Avkastning hittil i år per august 2014 Bedre enn Alfred Berg Gambak 17.3 % First Generator 14.2 % Alfred Berg Norge Classic 13.5 % Handelsbanken Norge 13.4 % KLP AksjeNorge 12.1 % Storebrand Verdi 15.2 % Fondsfinans Spar 11.7 % Storebrand Optima Norge 14.0 % Delphi Norge 11.6 % Storebrand Norge I 13.4 % Arctic Norwegian Equities I 11.2 % Danske Invest Norge Vekst 9.5 % Storebrand Aksje Innland 11.6 % Nordea Norge Verdi 10.2 % First SMB 9.3 % OSEBX 11.2 % OSEFX 9.6 % OSE Small Cap Index 8.9 % Dårligere enn DnB Norge Indeks 10.8 % Odin Norge (II) 9.3 % DnB SMB 8.0 % KLP AksjeNorge Indeks 10.7 % Pareto Aksje Norge 9.1 % Nordea SMB 0.8 % DnB Norge Selektiv (III) 8.7 % DnB Norge (IV) 8.1 % Landkreditt Norge 5.5 % Carnegie Aksje Norge 8.0 % Storebrand Vekst 5.2 % Danske Inv Norske Aksjer Inst I 7.7 % Nordea Norge Pluss 6.4 % Holberg Norge 6.1 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg OSEBX-fondene OSEFX-fondene OSESX-fondene

12 Globale aksjefond

13 Utviklingen i det globale aksje 15% MSCI World MSCI Emerging Markets Markedsavkastning 10% Siste mnd Hittil i år % MSCI World 0.5 % 8.4 % 38.4 % 7.6 % MSCI Emerging Markets 0.5 % 12.3 % 6.4 % 9.8 % MSCI AC World 0.5 % 8.9 % 34.2 % 7.9 % MSCI World - MSCI EM 0.0 % -3.9 % 32.0 % -2.2 % 0% -5% -10% 4% 2% 0% -2% -4% jan feb mar apr mai jun jul aug USD EUR Valuta Siste mnd Hittil i år USD -1.7 % 1.5 % EUR -3.1 % -2.8 % GBP -3.4 % 1.9 % JPY -2.7 % 2.6 % % VIX Fryktindeks Siste mnd Hittil i år VIX % % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

14 Markedsdrivere: Globale aksjer Avkastning siste måned (august) Bedre enn MSCI World 0.5 % MSCI Små Vekstselskaper 1.7 % MSCI Kvalitet 1.6 % MSCI Små Selskaper 1.4 % MSCI Min Vol 1.3 % MSCI Mellomstore Vekstselsk. 1.1 % MSCI Små Verdiselskaper 1.1 % MSCI Helse 2.0 % MSCI Vekst 1.0 % MSCI IT 1.6 % USA (S&P 500) 2.0 % MSCI Store Vekstselskaper 1.0 % MSCI Ikke-Syklisk Konsum 1.2 % MSCI Emerging Markets 0.5 % MSCI Mellomstore Selskaper 0.8 % Dårligere enn MSCI Forsyning 0.3 % MSCI Europa ex UK -1.2 % MSCI Store Selskaper 0.4 % MSCI Syklisk Konsum 0.3 % MSCI Europa -1.3 % MSCI Mellomstore Verdiselsk. 0.3 % MSCI Industri 0.2 % MSCI UK -1.3 % MSCI Verdi 0.0 % MSCI Energi 0.2 % MSCI EMU -1.6 % MSCI Store Verdiselskaper -0.1 % MSCI Bank & Finans 0.2 % MSCI Norden -1.8 % MSCI Materialer -1.7 % MSCI Tyskland -2.6 % MSCI Telekom -2.6 % MSCI Spania -3.0 % MSCI Japan -3.8 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

15 Markedsdrivere: Globale aksjer Avkastning hittil i år per august 2014 Bedre enn MSCI World 8.4 % MSCI Min Vol 10.6 % MSCI Mellomstore Verdiselsk. 9.6 % MSCI Kvalitet 9.3 % MSCI Helse 15.9 % MSCI Mellomstore Selskaper 9.0 % MSCI Forsyning 14.6 % MSCI Emerging Markets 12.3 % MSCI Verdi 8.7 % MSCI IT 14.0 % USA (S&P 500) 10.1 % MSCI Store Verdiselskaper 8.6 % MSCI Energi 13.1 % MSCI Spania 8.9 % MSCI Mellomstore Vekstselsk. 8.6 % Dårligere enn MSCI Materialer 7.5 % MSCI UK 5.8 % MSCI Store Selskaper 8.3 % MSCI Ikke-Syklisk Konsum 7.0 % MSCI Norden 5.6 % MSCI Små Verdiselskaper 8.1 % MSCI Bank & Finans 6.4 % MSCI Europa 3.5 % MSCI Vekst 8.1 % MSCI Telekom 3.5 % MSCI Europa ex UK 2.4 % MSCI Store Vekstselskaper 8.0 % MSCI Industri 3.1 % MSCI EMU 0.6 % MSCI Små Selskaper 6.7 % MSCI Syklisk Konsum 2.4 % MSCI Japan 0.6 % MSCI Små Vekstselskaper 5.3 % MSCI Tyskland -4.6 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

16 Relativ avkastning hittil i år per august 2014 Globale aksjefond 10% 5% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 11 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 7 % Hittil i år per august % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -2.85% 0% -5% -10% Siste måned (august) 16% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -1.19% -15% -20% 73 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 9 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -25% Relativ avkastning siste måned (august) -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot det mest sammenlignbare av MSCI AC World NTR og MSCI World NTR. Alle tall i NOK (usikret) Kilde: Grieg Investor, Morningstar

17 Globale aksjefond Avkastning siste måned (august) Bedre enn MSCI World 0.5 % KLP AksjeGlobal Indeks II 2.7 % Nordea Stabile Ak Glob (sikret) 1.4 % BlackRock Global Focus 1.0 % Danske Sustainability Eq 1.2 % Storebrand Blend Strategies 0.6 % BNP Paribas OBAM World 0.9 % F&C PORT-STEWARDSHIP 1.1 % Landkreditt Aksje Global 0.5 % T. Rowe Price Global Eq 0.6 % Carnegie WorldWide Ethical 0.7 % Dårligere enn Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Delphi Global 0.4 % Wellington Global Contrarian 0.4 % Handelsbanken Global Ethical -0.4 % Holberg Global 0.3 % BNY Mellon Long-Term Global 0.3 % Swedbank Robur Ethica Global -0.4 % KLP AksjeGlobal Indeks I 0.2 % Fidelity Global Focus 0.2 % Ecclesiastical Amity Int % Carnegie WorldWide 0.1 % Capital Int. Global Equity -0.1 % DnB Global Etisk V -0.7 % Arctic Global Equities I -0.6 % Schroder ISF QEP Global -0.2 % Nordea Stabile Ak Global Etisk -0.8 % Odin Global -0.7 % Standard Life Global Eq -0.5 % Storebrand Trippel Smart -1.3 % DnB Global Selektiv II -0.7 % M&G Global Basics -0.5 % Aberdeen Ethical World (Lux) -1.3 % Skagen Global -1.1 % Amundi International SICAV -0.7 % Sparinvest Ethical Global Value -1.6 % Danske Global Stockpicking -1.4 % Morgan Stanley Global Brands -0.7 % Pareto Global A -2.3 % Baillie Gifford International -0.9 % Aberdeen Global World -1.3 % First State WorldWide -1.6 % JP Morgan Global Focus -1.7 % Nordenbaserte Merkenavn Etiske

18 Globale aksjefond Avkastning hittil i år per august 2014 Bedre enn MSCI World 8.4 % Holberg Global 11.5 % Nordea Stabile Ak Global Etisk 11.5 % Nordea Stabile Ak Glob (sikret) 11.5 % Aberdeen Ethical World (Lux) 11.2 % Storebrand Blend Strategies 10.2 % Aberdeen Global World 10.4 % Carnegie WorldWide Ethical 10.6 % Carnegie WorldWide 8.9 % T. Rowe Price Global Eq 9.8 % Handelsbanken Global Ethical 9.2 % KLP AksjeGlobal Indeks I 8.8 % Schroder ISF QEP Global 9.6 % Ecclesiastical Amity Int. 8.5 % Dårligere enn KLP AksjeGlobal Indeks II 8.1 % Baillie Gifford International 8.0 % Danske Sustainability Eq 8.1 % Odin Global 8.0 % Standard Life Global Eq 7.6 % Swedbank Robur Ethica Global 7.7 % Landkreditt Aksje Global 7.7 % Fidelity Global Focus 7.3 % Storebrand Trippel Smart 6.2 % Skagen Global 7.5 % Wellington Global Contrarian 7.3 % DnB Global Etisk V 5.1 % Arctic Global Equities I 7.3 % BlackRock Global Focus 7.3 % Sparinvest Ethical Global Value 4.4 % Pareto Global A 7.3 % Morgan Stanley Global Brands 7.1 % F&C PORT-STEWARDSHIP 3.2 % Delphi Global 6.2 % Capital Int. Global Equity 6.6 % Danske Global Stockpicking 5.4 % Amundi International SICAV 6.3 % DnB Global Selektiv II 4.7 % BNP Paribas OBAM World 6.0 % BNY Mellon Long-Term Global 4.9 % M&G Global Basics 4.0 % First State WorldWide 1.9 % JP Morgan Global Focus 1.5 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Etiske

19 Emerging Markets aksjefond

20 Utviklingen i Emerging Markets 30% Emerging Markets Frontier Markets Markedsavkastning 25% Siste mnd Hittil i år % 15% 10% Emerging Markets 0.5 % 12.3 % 6.4 % 9.8 % Frontier Markets -2.6 % 23.1 % 37.6 % 1.1 % EM Europa, Midtøsten og Afrika -2.1 % 4.7 % -0.1 % 10.7 % EM Asia -0.8 % 11.3 % 9.1 % 9.7 % EM Latin-Amerika 6.1 % 18.7 % -5.3 % 0.9 % 5% 0% -5% -10% 10% 5% 0% -5% jan feb mar apr mai jun jul aug BRL CNY Valuta Siste mnd Hittil i år BRL -1.3 % 6.8 % RUB -5.5 % -9.7 % INR -1.6 % 3.8 % CNY -1.2 % 0.1 % % EM Volatilitet Fryktindeks Siste mnd Hittil i år EM Volatilitet % % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

21 Markedsdrivere: Emerging Markets Avkastning siste måned (august) Bedre enn MSCI Emerging Markets 0.5 % MSCI EM Mellomstore Vekstselsk. 1.4 % MSCI EM Små Vekstselskaper 1.1 % MSCI EM Mellomstore Selsk. 0.9 % MSCI EM Helse 4.5 % MSCI Brasil 9.2 % MSCI EM Store Verdiselsk. 0.7 % MSCI EM Telekom 4.0 % MSCI EM Latin Amerika 6.1 % MSCI EM Små Selskaper 0.7 % MSCI EM Energi 3.5 % MSCI Mexico 3.3 % MSCI EM Min Vol 0.6 % MSCI EM Ikke-Syklisk Konsum 0.9 % MSCI Taiwan 1.9 % MSCI EM Verdi 0.6 % MSCI EM Forsyning 0.6 % MSCI India 0.9 % MSCI EM Kvalitet 0.6 % Dårligere enn MSCI EM Bank & Finans 0.4 % MSCI Sør Afrika 0.2 % MSCI EM Store Selskaper 0.5 % MSCI EM Industri -0.2 % MSCI EM Asia -0.8 % MSCI EM Vekst 0.5 % MSCI EM Syklisk Konsum -0.2 % MSCI Kina -1.5 % MSCI EM Store Vekstselskaper 0.3 % MSCI EM IT -0.5 % MSCI EM EMEA -2.1 % MSCI EM Små Verdiselskaper 0.2 % MSCI EM Materialer -3.2 % MSCI Sør-Korea -2.4 % MSCI EM Mellomstore Verdiselsk. 0.2 % MSCI Frontier Markets -2.6 % MSCI Russland -3.2 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

22 Markedsdrivere: Emerging Markets Avkastning hittil i år per august 2014 Bedre enn MSCI Emerging Markets 12.3 % Sektor Stil og Størrelse Region MSCI EM Små Vekstselskaper 14.4 % MSCI EM Kvalitet 14.3 % MSCI India 28.5 % MSCI EM Små Selskaper 14.1 % MSCI EM Helse 20.9 % MSCI Brasil 26.9 % MSCI EM Store Verdiselsk % MSCI EM IT 18.0 % MSCI Frontier Markets 23.1 % MSCI EM Små Verdiselskaper 13.7 % MSCI EM Forsyning 17.2 % MSCI EM Latin Amerika 18.7 % MSCI EM Mellomstore Vekstselsk % MSCI EM Syklisk Konsum 14.9 % MSCI Taiwan 17.4 % MSCI EM Verdi 13.4 % MSCI EM Bank & Finans 13.7 % MSCI Sør Afrika 14.3 % MSCI EM Store Selskaper 12.4 % Dårligere enn MSCI EM Telekom 12.2 % MSCI EM Asia 11.3 % MSCI EM Mellomstore Selsk % MSCI EM Energi 10.1 % MSCI Mexico 9.5 % MSCI EM Vekst 11.3 % MSCI EM Industri 8.3 % MSCI Kina 9.3 % MSCI EM Min Vol 11.0 % MSCI EM Ikke-Syklisk Konsum 8.0 % MSCI Sør-Korea 6.7 % MSCI EM Store Vekstselskaper 10.8 % MSCI EM Materialer 2.7 % MSCI EM EMEA 4.7 % MSCI EM Mellomstore Verdiselsk % MSCI Russland % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

23 Relativ avkastning hittil i år per august 2014 Emerging Markets aksjefond 10% 5% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 12 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 13 % Hittil i år per august % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -2.08% 0% -5% Siste måned (august) 32% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.45% -10% -15% 56 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 19 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -20% Relativ avkastning siste måned (august) -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot MSCI Emerging Markets NTR. Alle tall i NOK (usikret) Kilde: Grieg Investor, Morningstar

24 Emerging Markets aksjefond Avkastning siste måned (august) Bedre enn MSCI Emerging Markets 0.5 % Baillie Gifford EM Growth 2.7 % Comgest Growth EM Fund 2.1 % Amundi Actions Emergents 1.6 % Delphi Emerging 1.8 % Vontobel EM Fund 1.2 % Nordea Stable EM 1.1 % Fidelity Inst EM 1.0 % Magna New Frontiers Fund 1.1 % DNB Global Emerging Markets 0.9 % Janus Emerging Markets Fund 0.9 % FIM Frontier 1.1 % Nordea Emerging Stars 0.8 % BlackRock EM Markets 0.6 % Comgest GEM Promising Comp 1.0 % Dårligere enn ODIN Emerging Markets -0.1 % Carmignac Emergents 0.3 % Harding Loevner Frontier EM -1.8 % Danske Invest - Global EM -0.3 % Aberdeen Global EM Fund 0.1 % Aberdeen Frontier Markets Eq -2.0 % SKAGEN Kon-Tiki -0.9 % M&G Global EM Fund -0.1 % Renaissance Frontier Markets -2.4 % Carnegie Emerging Markets -1.0 % First State EM Leaders -0.3 % LG Frontier Markets -2.9 % HOLBERG RURIK -2.6 % Templeton Emerging Markets -0.6 % BankInvest New EM Aktier -3.9 % Lazard Emerging Markets -1.0 % Carnegie Emerging Markets -1.0 % JP Morgan EM Fund -1.6 % Genesis EM Fund -4.2 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Frontier Markets

25 Emerging Markets aksjefond Avkastning hittil i år per august 2014 Bedre enn MSCI Emerging Markets 12.3 % Vontobel EM Fund 16.1 % Amundi Actions Emergents 14.5 % Baillie Gifford EM Growth 14.2 % Lazard Emerging Markets 14.0 % Nordea Emerging Stars 15.1 % Genesis EM Fund 13.7 % Delphi Emerging 14.7 % Aberdeen Global EM Fund 13.2 % FIM Frontier 21.8 % Nordea Stable EM 13.9 % M&G Global EM Fund 12.5 % Harding Loevner Frontier EM 17.5 % Danske Invest - Global EM 12.5 % BlackRock EM Markets 12.4 % Magna New Frontiers Fund 17.1 % Dårligere enn DNB Global Emerging Markets 12.0 % First State EM Leaders 11.6 % Aberdeen Frontier Markets Eq 10.8 % SKAGEN Kon-Tiki 7.5 % Templeton Emerging Markets 11.6 % Comgest GEM Promising Comp 10.6 % ODIN Emerging Markets 6.1 % Janus Emerging Markets Fund 11.0 % BankInvest New EM Aktier 9.1 % Carnegie Emerging Markets 2.0 % JP Morgan EM Fund 10.9 % LG Frontier Markets 4.3 % HOLBERG RURIK -1.0 % Comgest Growth EM Fund 10.7 % Fidelity Inst EM 7.2 % Carmignac Emergents 7.1 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Frontier Markets

26 Norske rentefond

27 Utviklingen i det norske rente 3.0 % Statsobligasjoner 3m Statsobligasjoner 3 år Markedsavkastning 2.5 % Siste mnd Hittil i år % Statsobligasjoner 3m 0.10 % 0.90 % 1.62 % 1.50 % Statsobligasjoner 3 år % 2.42 % 0.94 % 2.17 % Statsobligasjoner 5 år 0.15 % 4.99 % % 4.05 % 1.5 % 1.0 % 0.5 % 0.0 % 2.3 % 2.2 % 2.1 % 2.0 % 1.9 % 1.8 % 1.7 % 1.6 % 1.5 % 1.4 % jan feb mar apr mai jun jul aug 3 mnd NIBOR 3-årig norsk statsrente 3-årig swap rente Rentenivåer mnd norsk statsrente 1.29 % 1.26 % 1.38 % 1.55 % 3 mnd NIBOR 1.75 % 1.67 % 1.69 % 1.83 % 3 årig norsk statsrente 1.59 % 1.53 % 1.94 % 1.49 % 3 årig swap rente 1.93 % 1.79 % 2.11 % 2.20 % 2.4 % 3 mnd NIBOR 3 mnd norsk statsrente 1.9 % 1.4 % 0.9 % Differansen mellom statsrenten og NIBOR er en indikator på likviditeten i penge hvor bankene på kort sikt låner penger seg imellom. En høy differanse mellom de to, kan indikere dårlig likviditet eller stress i penge. Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

28 Markedsdrivere: Norske obligasjoner Avkastning siste måned (august) Høyere enn Liten Bank (BBB-rating) 2.70 % Seadrill 5.80 % Statsobligasjoner 5 år 0.15 % Storebrand ASA 2.65 % Aker 4.80 % Statsobligasjoner 3m 0.10 % Mellomstor Bank (BBB-rating) 2.58 % Aker Solutions 4.65 % Statsobligasjoner 6m 0.10 % Liten Bank (A-rating) 2.55 % Wilh. Wilhelmsen 3.60 % Statsobligasjoner 12m 0.07 % Stor Bank (BBB-rating) 2.45 % Olav Thon Eiendomsselskap 2.42 % Statsobligasjoner 3 år % Median 2.45 % Median 2.38 % Lavere enn Mellomstor Bank (A-rating) 2.45 % Kongsberg Gruppen 2.38 % Stor Bank (A-rating) 2.27 % Hafslund 2.35 % DNB Bank 2.22 % Yara International 2.35 % Nordea Norge 2.21 % Orkla 2.32 % Kommunalbanken 2.00 % Telenor 2.25 % DNB Boligkreditt 1.97 % Statoil 2.20 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg, DNB Markets Sektor (Avkastning) Indikativ effektiv rente p.t. på en 5-årig obligasjon

29 Markedsdrivere: Norske obligasjoner Avkastning hittil i år per august 2014 Høyere enn Storebrand ASA 3.34 % Seadrill 5.29 % Liten Bank (BBB-rating) 2.94 % Aker 5.19 % Mellomstor Bank (BBB-rating) 2.86 % Aker Solutions 4.99 % Liten Bank (A-rating) 2.81 % Wilh. Wilhelmsen 4.14 % Statsobligasjoner 5 år 4.99 % Stor Bank (BBB-rating) 2.74 % Kongsberg Gruppen 2.89 % Statsobligasjoner 3 år 2.42 % Median 2.74 % Median 2.81 % Lavere enn Statsobligasjoner 12m 1.03 % Mellomstor Bank (A-rating) 2.74 % Olav Thon Eiendomsselskap 2.81 % Statsobligasjoner 6m 0.96 % Stor Bank (A-rating) 2.56 % Yara International 2.77 % Statsobligasjoner 3m 0.90 % DNB Bank 2.49 % Orkla 2.69 % Nordea Norge 2.44 % Hafslund 2.62 % DNB Boligkreditt 2.09 % Telenor 2.39 % Kommunalbanken 1.99 % Statoil 2.29 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg, DNB Markets Sektor (Avkastning) Indikativ effektiv rente per på en 5-årig obligasjon

30 Relativ avkastning hittil i år per august 2014 Norske obligasjonsfond 5.0 % 4.0 % 3.0 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 0 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 80 % Hittil i år per august % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 1.00% 2.0 % 1.0 % 0.0 % Siste måned (august) 100% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.25% -1.0 % -2.0 % 0 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 20 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -3.0 % Relativ avkastning siste måned (august) -0.4 % -0.3 % -0.2 % -0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.2 % 0.3 % 0.4 % 0.5 % 0.6 % Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot ST4X (Statsobligasjoner 3 år). Alle tall i NOK Kilde: Grieg Investor, Morningstar

31 Norske obligasjonsfond Avkastning siste måned (august) Bedre enn Statsobl. 3 år % FORTE Obligasjon 0.40 % Danske Norsk Obligasjon Inst 0.35 % DnB Kredittobligasjon 0.29 % DnB Aktiv Rente 0.47 % DnB Obligasjon (III) 0.27 % Nordea Likviditet Pensjon 0.38 % DnB Obligasjon 20 (IV) 0.24 % Nordea Kreditt 0.36 % Arctic Investment Grade 0.24 % DnB FRN % Nordea Norsk Kredittobligasjon 0.21 % Nordea Likviditet OMF 0.33 % Alfred Berg Obligasjon 0.21 % Alfred Berg Kort Obligasjon 0.25 % ODIN Obligasjon 0.20 % Odin Kort Obligasjon 0.24 % Nordea Obligasjon III 0.16 % Holberg Likviditet OMF 0.21 % Storebrand Norsk Kreditt IG 0.14 % Alfred Berg Obligasjon % Nordea Statsobligasjon II 0.10 % KLP Statsobligasjon I 0.33 % Arctic Covered 0.19 % PLUSS Pensjon 0.05 % Alfred Berg Lang Obligasjon 0.30 % Pluss Rente 0.17 % Pareto Obligasjon 0.00 % Storebrand Stat A 0.29 % KLP Rentefond (II) 0.06 % KLP Pensjon % DnB Lang Obligasjon % Alfred Berg Kort Stat 0.04 % Carnegie Obligasjon % Handelsbanken Obligasjon 0.17 % Dårligere enn Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her:

32 Norske obligasjonsfond Avkastning hittil i år per august 2014 Bedre enn Statsobl. 3 år 2.42 % FORTE Obligasjon 5.60 % DnB Kredittobligasjon 4.49 % DnB Obligasjon (III) 4.47 % Alfred Berg Obligasjon 4.22 % Nordea Norsk Kredittobligasjon 4.13 % DnB Obligasjon 20 (IV) 3.97 % Nordea Obligasjon III 3.94 % DnB Aktiv Rente 3.23 % Danske Norsk Obligasjon Inst 3.88 % Alfred Berg Obligasjon % Storebrand Norsk Kreditt IG 3.88 % Nordea Kreditt 2.81 % Carnegie Obligasjon 3.22 % Alfred Berg Lang Obligasjon 6.44 % Pluss Rente 2.64 % Arctic Investment Grade 2.95 % Handelsbanken Obligasjon 5.21 % Nordea Likviditet Pensjon 2.57 % KLP Pensjon 2.90 % KLP Statsobligasjon I 5.08 % DnB FRN % ODIN Obligasjon 2.90 % DnB Lang Obligasjon % Nordea Likviditet OMF 2.43 % PLUSS Pensjon 2.83 % Storebrand Stat A 4.86 % Dårligere enn Alfred Berg Kort Obligasjon 2.30 % Nordea Statsobligasjon II 2.27 % Arctic Covered 1.98 % Pareto Obligasjon 1.64 % Odin Kort Obligasjon 1.68 % Holberg Likviditet OMF 1.65 % KLP Rentefond (II) 1.52 % Alfred Berg Kort Stat 1.03 % Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her:

33 Relativ avkastning hittil i år per august 2014 Pengemarkedsfondene 5.0 % 4.0 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 2 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 98 % Hittil i år per august % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 1.45% 3.0 % 2.0 % 1.0 % Siste måned (august) 98% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.11% 0.0 % -1.0 % 0 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 0 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -2.0 % Relativ avkastning siste måned (august) -0.3 % -0.2 % -0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.2 % 0.3 % 0.4 % Pengemarkedsfond med lav risiko Pengemarkedsfond Andre rentefond Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot ST1X (Statsobligasjoner 3m). Alle tall i NOK Kilde: Grieg Investor, Morningstar

34 Pengemarkedsfond Avkastning siste måned (august) Bedre enn Statsobl. 3m 0.10 % Forte Pengemarked 0.43 % DnB Likviditet 20 (V) 0.23 % Skagen Avkastning 0.81 % DnB Likviditet (IV) 0.22 % Danske Invest Horisont Rente 0.42 % PLUSS Likviditet 0.20 % Danske Norsk Likviditet 0.22 % Arctic High Return 0.34 % PLUSS Pengemarked 0.20 % Nordea Likviditet III 0.21 % Storebrand Obligasjon % Danske Norsk Likviditet Inst 0.19 % DNB Pengemarked (II) 0.21 % DNB High Yield 0.29 % SKAGEN Høyrente Institusjon 0.19 % Nordea Likviditet Pluss 0.21 % Landkreditt Extra 0.29 % Storebrand Likviditet 0.18 % Holberg Likviditet 0.20 % Pareto Kreditt 0.27 % Nordea Likviditet % Eika Sparebank 0.19 % First Aktiv Rente 0.27 % Holberg Likviditet % Alfred Berg Pengemarked 0.19 % Pareto Høyrente 0.26 % Alfred Berg Likviditet 0.17 % Nordea Pengemarked 0.19 % Handelsbanken Høyrente 0.24 % KLP Pengemarked 0.16 % Storebrand Høyrente 0.19 % Storebrand Rente % DnB Likviditet 20 (IV) 0.16 % Skagen Høyrente 0.18 % Holberg Kreditt 0.23 % Carnegie Pengemarked 0.15 % Carnegie Likviditet 0.14 % Landkreditt Høyrente 0.22 % ODIN Pengemarked 0.15 % Pareto Likviditet 0.12 % First Aktiv Høyrente 0.10 % Handelsbanken Likviditet 0.08 % Storm Bond Fund 0.05 % Alfred Berg Høyrente % Dårligere enn Pengemarked lav risiko Pengemarkedsfond Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her: Andre rentefond

35 Pengemarkedsfond Avkastning hittil i år per august 2014 Bedre enn Statsobl. 3m 0.90 % Storm Bond Fund 6.04 % Forte Pengemarked 2.95 % DNB High Yield 5.87 % Danske Norsk Likviditet 1.96 % Arctic High Return 5.43 % PLUSS Likviditet 1.86 % Storebrand Høyrente 1.80 % First Aktiv Høyrente 5.15 % PLUSS Pengemarked 1.81 % Eika Sparebank 1.80 % Landkreditt Extra 4.71 % SKAGEN Høyrente Institusjon 1.62 % Nordea Likviditet Pluss 1.75 % Holberg Kreditt 4.47 % Storebrand Likviditet 1.59 % Nordea Likviditet III 1.72 % Skagen Avkastning 4.36 % Danske Norsk Likviditet Inst 1.58 % Holberg Likviditet 1.70 % Pareto Kreditt 4.13 % Holberg Likviditet % DnB Likviditet (IV) 1.65 % Storebrand Obligasjon % Nordea Likviditet % DnB Likviditet 20 (V) 1.64 % First Aktiv Rente 3.33 % Alfred Berg Likviditet 1.45 % Skagen Høyrente 1.62 % Alfred Berg Høyrente 3.19 % KLP Pengemarked 1.45 % Alfred Berg Pengemarked 1.60 % Handelsbanken Høyrente 3.13 % Carnegie Pengemarked 1.37 % Nordea Pengemarked 1.51 % Storebrand Rente % ODIN Pengemarked 1.35 % Pareto Likviditet 1.41 % Danske Invest Horisont Rente 2.93 % DnB Likviditet 20 (IV) 1.28 % DNB Pengemarked (II) 1.36 % Pareto Høyrente 2.84 % Handelsbanken Likviditet 1.23 % Carnegie Likviditet 1.27 % Landkreditt Høyrente 2.75 % Dårligere enn Pengemarked lav risiko Pengemarkedsfond Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her: Andre rentefond

36 Globale rentefond

37 Utviklingen i det globale rente 8.0 % Selskapsobligasjoner Statsobligasjoner Høyrenteobligasjoner Markedsavkastning 7.0 % 6.0 % 5.0 % Siste mnd Hittil i år Statsobligasjoner 1.40 % 6.72 % 1.50 % 6.02 % Selskapsobligasjoner 1.34 % 6.64 % 0.07 % % Høyrenteobligasjoner 0.91 % 6.11 % 6.47 % % 4.0 % 3.0 % 2.0 % 1.0 % 0.0 % 2.0 % jan feb mar apr mai jun jul aug Rentenivåer % 1.0 % US stat 5 år 1.63 % 1.75 % 1.74 % 0.72 % Tysk stat 5 år 0.17 % 0.30 % 0.92 % 0.30 % Spansk stat 5 år 0.92 % 1.11 % 2.73 % 4.08 % Italiensk stat 5 år 1.15 % 1.24 % 2.73 % 3.31 % 0.5 % 0.0 % 1.30% US stat 5 år Tysk stat 5 år Kredittmarginer 1.20% 1.10% 1.00% 0.90% Kredittmargin - Globale selskapsobligasjoner Selskapsobligasjoner 1.04 % 1.02 % 1.19 % 1.48 % Høyrenteobligasjoner 3.92 % 4.03 % 4.11 % 5.02 % Bank/Finans 2.71 % 2.65 % 2.98 % 2.93 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

38 Markedsdrivere: Globale obligasjoner Avkastning siste måned (august) Bedre enn BarCap Global Aggregate 1.22 % BarCap Forsyningsselskaper 1.84 % BarCap Industriselskaper 1.50 % BarCap Selskapsobligasjoner 1.34 % BarCap Global 10+ år 3.13 % BarCap Global BBB 1.50 % BarCap Statsobligasjoner 1.23 % BarCap Global 7-10 år 1.47 % BarCap Global A 1.31 % Dårligere enn BarCap Finansinstitusjoner 1.07 % BarCap Global 5-7 år 0.93 % BarCap Global AA 1.16 % BarCap Strukturerte Obligasjoner 0.95 % BarCap Global 3-5 år 0.51 % BarCap Global AAA 1.13 % BarCap Boliglån 0.95 % BarCap Global 1-3 år 0.16 % BarCap Høyrenteobligasjoner 0.91 % BarCap Lokale Myndigheter 0.94 % BarCap Fremvoksende Markeder 0.85 % Sektor Rentefølsomhet Kredittkvalitet Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

39 Markedsdrivere: Globale obligasjoner Avkastning hittil i år per august 2014 Bedre enn BarCap Global Aggregate 5.58 % BarCap Forsyningsselskaper 8.64 % BarCap Fremvoksende Markeder 7.95 % BarCap Global BBB 9.34 % BarCap Industriselskaper 7.29 % BarCap Global 10+ år % BarCap Global A 6.15 % BarCap Selskapsobligasjoner 6.64 % BarCap Global 7-10 år 7.27 % BarCap Høyrenteobligasjoner 6.11 % Dårligere enn BarCap Finansinstitusjoner 5.45 % BarCap Global 5-7 år 5.17 % BarCap Global AA 4.74 % BarCap Statsobligasjoner 5.45 % BarCap Global 3-5 år 2.73 % BarCap Global AAA 4.65 % BarCap Lokale Myndigheter 4.93 % BarCap Global 1-3 år 0.93 % BarCap Boliglån 4.57 % BarCap Strukturerte Obligasjoner 4.56 % Sektor Rentefølsomhet Kredittkvalitet Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

FONDSBAROMETERET. - Juni 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Juni 2014 - FONDSBAROMETERET - Juni 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Mars 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Mars 2014 - FONDSBAROMETERET - Mars 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - November 2014 -

FONDSBAROMETERET. - November 2014 - FONDSBAROMETERET - November 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 x HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 INNHOLD 2 Kjære andelseier og avkastningshistorikk 4 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-29216/20 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato:.09.20 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 20 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/ Formannskapet

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 ........... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Forvaltningsmodell.... 4 5. Investeringsstrategi og

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON Februar 2012 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Februar fortsatte der januar sluttet, og årets to første måneder har vært preget av en bedret stemning i verdens finansmarkeder. PMI indeksen,

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-27672/2012 Saksbehandler: Fred Egil Gundersen Dato: 05.09.2012 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/12

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 HolbergGrafen Navn på presentasjon Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 Opportunity knocks i pengemarkedet Vi har gjennom en rekke kundeseminarer i vår satt søkelyset

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge OPPGANG I MARKEDENE Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 5,8 prosent i første kvartal. Det var 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Aksjeandelen

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond Markedsføringsmateriale Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond november - desember 2009 Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management, del av Fokus Bank, filial

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge Andre kvartal AVVENTENDE MARKEDER Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på -0,3 prosent i andre kvartal. Det var 0,1 prosentpoeng svakere enn referanseindeksens avkastning.

Detaljer

.......... ÅRSRAPPORT 2010..........

.......... ÅRSRAPPORT 2010.......... . ÅRSRAPPORT 20.......... Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Formål med forvaltningen... 3 3. Investeringsstrategi og retningslinjer for forvaltning.... 4 Utdelingsregler... 5 Målsetninger...

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond Halvårsrapport 213 ODINs Rentefond Juli 213 Innhold 3 Markedskommentar ODIN Rente 4-5 ODIN Rente 6-7 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning 8-9 SpareBank 1 Pengemarked 1-11 ODIN Pengemarked

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling STATENS PENSJONSFOND NORGE PORTEFØLJEUTVIKLING GOD MERAVKASTNING I TREDJE KVARTAL Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 0,4 prosent i tredje kvartal. Det var 0,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: FEBRUAR 2013

BREV TIL INVESTORENE: FEBRUAR 2013 BREV TIL INVESTORENE: FEBRUAR 2013 Markedsutvikling I februar steg FDA med 1,7 % og referanseindeksen 2,8 % (utvikling målt i norske kroner). Markedsoppgangen var godt hjulpet av sterk utvikling i amerikanske

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014 ODIN Kreditt Fondskommentar september 2014 Første negative måned på over ett år September var en svak måned for ODIN Kreditt, som falt 0,2 prosent. Referanseindeksen, ST4X (3- årig norsk stat), var opp

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked HALVÅRSRAPPORT 2012 Forvalters kommentar til 1. halvår 2012 FORTE Norge FORTE Global FORTE Obligasjon FORTE Pengemarked Fortes rentefond på topp Første halvår 2012 ble en turbulent periode, preget av blant

Detaljer