FONDSBAROMETERET. - Desember

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FONDSBAROMETERET. - Desember 2014 -"

Transkript

1 FONDSBAROMETERET - Desember

2 Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer i verdipapirfond Grafpakken skal gi en pekepinn på hvordan utvikler seg, hva som er de sterkeste driverne i og hvilke fond som skaper mer- og mindre-avkastning mot inneværende år Alle beregninger er gjort i norske kroner

3 Nyhetsbildet Februar 2015 Kilde: Grieg Investor, Wordle

4 Innholdsfortegnelse Trykk på linken for å gå til ønsket aktivaklasse Trykk på logoen for å komme tilbake til innholdsfortegnelsen Norske aksjefond 5 Globale aksjefond 11 Emerging Markets aksjefond 18 Norske rentefond 25 Globale rentefond 35 Definisjoner og forklaringer 43

5 Norske aksjefond

6 Utviklingen i det norske aksje Oslo Børs Hovedindeks Oslo Børs Fondsindeks Oslo Børs Små Selskaper 10% Markedsavkastning 8% Siste mnd Hittil i år % 4% Oslo Børs Hovedindeks 3.3 % 6.9 % 5.0 % 23.6 % Oslo Børs Fondsindeks 2.3 % 5.3 % 5.7 % 24.2 % Oslo Børs Små Selskaper 2.6 % 0.6 % 1.1 % 32.5 % 2% 0% -2% -4% 4% jan feb Differanseavkastning 2% 0% -2% Siste mnd Hittil i år Hovedindeks - Fondsindeks 1.0 % 1.6 % -0.7 % -0.6 % Små - Store selskaper -0.2 % -5.9 % -2.9 % 9.7 % -4% -6% -8% -10% 65 Akkumulert differanse Hovedindeks - Fondsindeks Akkumulert differanse Små selskaper - Store selskaper Oljepris Oljepris Crude Oil Brent Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

7 Markedsdrivere: Norske aksjer Avkastning siste måned (februar) Bedre enn OSEBX 3.3 % Subsea % Statoil 13.9 % Oslo Børs Energi 11.2 % DnB 11.1 % Oslo Børs Forsyning 9.7 % Seadrill 7.5 % Oslo Børs Bank & Finans 9.3 % Orkla 5.4 % Oslo Børs Industri 4.4 % Yara International 4.8 % Oslo Børs All Share Index 4.3 % Dårligere enn Oslo Børs Ikke-Syklisk Konsum 2.3 % Gjensidige Forsikring 2.4 % OBX 2.8 % Oslo Børs Materialer 0.3 % Norsk Hydro -3.9 % Oslo Børs Små Selskaper 2.6 % Oslo Børs Helse 0.2 % Telenor -7.5 % Oslo Børs Fondsindeks 2.3 % Oslo Børs Syklisk Konsum -4.7 % Schibsted -8.7 % Oslo Børs Telekom -7.5 % Oslo Børs IT -9.1 % Sektor Enkeltselskaper Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

8 Markedsdrivere: Norske aksjer Avkastning hittil i år per februar 2015 Bedre enn OSEBX 6.9 % Yara International 26.4 % Oslo Børs Materialer 14.3 % Orkla 17.7 % Oslo Børs Bank & Finans 12.3 % DnB 12.7 % Oslo Børs Forsyning 11.7 % Statoil 11.5 % Oslo Børs Energi 7.4 % Gjensidige Forsikring 9.5 % Oslo Børs All Share Index 7.0 % Dårligere enn Oslo Børs Helse 5.7 % Norsk Hydro 3.2 % OBX 6.5 % Oslo Børs Industri 5.3 % Seadrill 2.4 % Oslo Børs Fondsindeks 5.3 % Oslo Børs Ikke-Syklisk Konsum 4.9 % Telenor 1.5 % Oslo Børs Små Selskaper 0.6 % Oslo Børs Telekom 1.5 % Subsea % Oslo Børs Syklisk Konsum -3.3 % Schibsted -3.7 % Oslo Børs IT -4.4 % Sektor Enkeltselskaper Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

9 Relativ avkastning hittil i år per februar 2015 Norske aksjefond 8% 6% 4% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 4 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 25 % Hittil i år per februar % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -1.08% 2% 0% -2% Siste måned (februar) 39% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.37% -4% -6% -8% 57 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 14 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -10% Relativ avkastning siste måned (februar) -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% OSEFX-fondene OSEBX-fondene OSESX-fondene Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot sin egen referanseindeks Kilde: Grieg Investor, Morningstar

10 Norske aksjefond Avkastning siste måned (februar) Bedre enn Swedbank Generator 8.5 % Nordea Norge Verdi 6.8 % Holberg Norge 4.0 % Pareto Aksje Norge 3.6 % Nordea Norge Pluss 3.4 % Swedbank SMB 6.2 % Alfred Berg Norge Classic 3.3 % DnB SMB 3.5 % Storebrand Verdi 5.8 % Danske Inv Norske Aksjer Inst I 2.3 % Danske Invest Norge Vekst 3.2 % OSEBX 3.3 % OSEFX 2.3 % OSE Small Cap Index 2.6 % Dårligere enn KLP AksjeNorge Indeks 3.2 % Odin Norge (II) 2.3 % DnB Norge Indeks 3.2 % Alfred Berg Gambak 1.8 % Landkreditt Norge 2.7 % Fondsfinans Spar 1.3 % Storebrand Aksje Innland 1.9 % Handelsbanken Norge 1.3 % DnB Norge Selektiv (III) 1.4 % KLP AksjeNorge 1.2 % Storebrand Norge I 1.4 % DnB Norge (IV) 0.5 % Storebrand Optima Norge 1.2 % Arctic Norwegian Equities I 0.1 % Storebrand Vekst -2.0 % Delphi Norge -0.1 % Carnegie Aksje Norge -0.6 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg OSEBX-fondene OSEFX-fondene OSESX-fondene

11 Norske aksjefond Avkastning hittil i år per februar 2015 Bedre enn Swedbank Generator 11.8 % Handelsbanken Norge 7.3 % Nordea Norge Verdi 6.2 % Swedbank SMB 5.1 % Alfred Berg Norge Classic 5.8 % Danske Invest Norge Vekst 4.5 % Storebrand Verdi 8.2 % Nordea Norge Pluss 5.3 % DnB SMB 0.6 % OSEBX 6.9 % OSEFX 5.3 % OSE Small Cap Index 0.6 % Dårligere enn KLP AksjeNorge Indeks 6.9 % Danske Inv Norske Aksjer Inst I 5.2 % DnB Norge Indeks 6.8 % Odin Norge (II) 5.0 % Storebrand Optima Norge 6.3 % Arctic Norwegian Equities I 4.2 % Storebrand Aksje Innland 4.9 % Alfred Berg Gambak 4.1 % Storebrand Norge I 3.8 % Holberg Norge 3.7 % Storebrand Vekst 3.7 % KLP AksjeNorge 3.6 % DnB Norge Selektiv (III) 3.1 % DnB Norge (IV) 2.8 % Landkreditt Norge -0.3 % Carnegie Aksje Norge 2.6 % Delphi Norge 1.8 % Fondsfinans Spar 0.5 % Pareto Aksje Norge 0.4 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg OSEBX-fondene OSEFX-fondene OSESX-fondene

12 Globale aksjefond

13 Utviklingen i det globale aksje 10% MSCI World MSCI Emerging Markets Markedsavkastning 9% 8% Siste mnd Hittil i år % 6% 5% MSCI World 3.3 % 6.7 % 28.2 % 38.4 % MSCI Emerging Markets 0.6 % 6.4 % 19.5 % 6.4 % MSCI AC World 3.1 % 6.6 % 27.3 % 34.2 % MSCI World - MSCI EM 2.7 % 0.2 % 8.7 % 32.0 % 4% 3% 2% 1% 0% -1% 6% jan feb Valuta 4% Siste mnd Hittil i år % 0% -2% -4% -6% 24 USD EUR USD -2.4 % 2.6 % EUR -2.9 % -5.1 % GBP 0.2 % 1.8 % JPY -3.6 % 3.0 % Fryktindeks VIX Siste mnd Hittil i år VIX % % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

14 Markedsdrivere: Globale aksjer Avkastning siste måned (februar) Bedre enn MSCI World 3.3 % MSCI Spania 4.6 % MSCI Norden 4.3 % MSCI EMU 4.1 % MSCI Små Vekstselskaper 4.4 % MSCI Materialer 5.7 % MSCI Europa ex UK 3.8 % MSCI Mellomstore Vekstselsk. 4.2 % MSCI IT 5.2 % MSCI Europa 3.8 % MSCI Vekst 3.8 % MSCI Syklisk Konsum 5.2 % MSCI UK 3.7 % MSCI Store Vekstselskaper 3.6 % MSCI Bank & Finans 4.1 % MSCI Tyskland 3.6 % MSCI Små Selskaper 3.6 % MSCI Industri 3.6 % MSCI Japan 3.5 % MSCI Mellomstore Selskaper 3.5 % Dårligere enn MSCI Energi 2.8 % USA (S&P 500) 3.0 % MSCI Store Selskaper 3.3 % MSCI Helse 2.1 % MSCI Emerging Markets 0.6 % MSCI Store Verdiselskaper 3.0 % MSCI Telekom 2.0 % MSCI Verdi 2.9 % MSCI Ikke-Syklisk Konsum 1.3 % MSCI Små Verdiselskaper 2.9 % MSCI Forsyning -6.0 % MSCI Kvalitet 2.8 % MSCI Mellomstore Verdiselsk. 2.5 % MSCI Min Vol 0.5 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

15 Markedsdrivere: Globale aksjer Avkastning hittil i år per februar 2015 Bedre enn MSCI World 6.7 % MSCI Store Vekstselskaper 8.3 % MSCI Materialer 10.4 % MSCI Norden 11.6 % MSCI Vekst 8.2 % MSCI Helse 9.7 % MSCI Japan 11.4 % MSCI Mellomstore Vekstselsk. 8.0 % MSCI Syklisk Konsum 9.3 % MSCI Tyskland 10.8 % MSCI Små Vekstselskaper 7.7 % MSCI Telekom 8.6 % MSCI EMU 9.6 % MSCI Mellomstore Selskaper 7.7 % MSCI Ikke-Syklisk Konsum 7.9 % MSCI Europa ex UK 9.6 % MSCI Mellomstore Verdiselsk. 7.2 % MSCI IT 7.1 % MSCI Europa 9.1 % MSCI Min Vol 7.2 % MSCI Industri 6.8 % MSCI UK 8.0 % MSCI Små Selskaper 7.0 % Dårligere enn MSCI Bank & Finans 3.9 % MSCI Emerging Markets 6.4 % MSCI Kvalitet 6.7 % MSCI Energi 2.2 % USA (S&P 500) 4.9 % MSCI Store Selskaper 6.4 % MSCI Forsyning -0.1 % MSCI Spania 2.9 % MSCI Små Verdiselskaper 6.2 % MSCI Verdi 5.1 % MSCI Store Verdiselskaper 4.7 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

16 Relativ avkastning hittil i år per februar 2015 Globale aksjefond 8% 6% 4% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 13 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 19 % Hittil i år per februar % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.80% 2% 0% -2% -4% Siste måned (februar) 37% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.55% -6% -8% 51 % 17 % -10% Svakere enn både hittil i år og siste måned Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -12% Relativ avkastning siste måned (februar) -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot det mest sammenlignbare av MSCI AC World NTR og MSCI World NTR. Alle tall i NOK (usikret) Kilde: Grieg Investor, Morningstar

17 Globale aksjefond Avkastning siste måned (februar) Bedre enn MSCI World 3.3 % KLP AksjeGlobal Indeks II 5.9 % Arctic Global Equities I 5.3 % DnB Global Selektiv II 5.1 % Storebrand Global Multifaktor 4.9 % Pareto Global A 4.8 % Skagen Global 4.6 % DnB Global Etisk V 5.1 % Carnegie WorldWide 4.3 % Carnegie WorldWide Ethical 4.3 % KLP AksjeGlobal Indeks I 4.2 % Sparinvest Ethical Global Value 4.1 % Nordea Stabile Ak Glob (sikret) 4.1 % F&C PORT-STEWARDSHIP 3.9 % Delphi Global 4.0 % T. Rowe Price Global Eq 4.3 % Storebrand Trippel Smart 3.5 % Odin Global 3.8 % BlackRock Global Focus 3.6 % Swedbank Robur Ethica Global 3.5 % Dårligere enn Landkreditt Aksje Global 3.2 % Wellington Global Contrarian 3.1 % Handelsbanken Global Ethical 3.2 % Danske Global Stockpicking 3.2 % Fidelity Global Focus 2.9 % Nordea Stabile Ak Global Etisk 2.1 % Holberg Global 3.0 % Capital Int. Global Equity 2.8 % Danske Sustainability Eq 1.9 % Baillie Gifford International 2.8 % Aberdeen Ethical World (Lux) 1.1 % Schroder ISF QEP Global 2.6 % Ecclesiastical Amity Int. B -0.1 % M&G Global Basics 2.4 % BNY Mellon Long-Term Global 2.2 % Standard Life Global Eq 2.1 % Morgan Stanley Global Brands 1.3 % Amundi International SICAV 0.9 % Aberdeen Global World 0.8 % First State WorldWide -0.1 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Etiske

18 Globale aksjefond Avkastning hittil i år per februar 2015 Bedre enn MSCI World 6.7 % Carnegie WorldWide 8.3 % Sparinvest Ethical Global Value 8.9 % Danske Global Stockpicking 7.9 % Carnegie WorldWide Ethical 8.8 % DnB Global Selektiv II 7.5 % F&C PORT-STEWARDSHIP 8.2 % Storebrand Global Multifaktor 6.9 % T. Rowe Price Global Eq 8.3 % DnB Global Etisk V 7.1 % Delphi Global 6.9 % First State WorldWide 7.7 % Danske Sustainability Eq 6.7 % Pareto Global A 6.8 % Fidelity Global Focus 7.6 % Storebrand Trippel Smart 6.7 % Dårligere enn Odin Global 6.7 % M&G Global Basics 6.6 % Nordea Stabile Ak Global Etisk 6.0 % Arctic Global Equities I 6.6 % Capital Int. Global Equity 6.5 % Handelsbanken Global Ethical 5.7 % Landkreditt Aksje Global 6.1 % Baillie Gifford International 6.2 % Swedbank Robur Ethica Global 5.6 % KLP AksjeGlobal Indeks I 5.7 % Schroder ISF QEP Global 6.0 % Ecclesiastical Amity Int. B 5.2 % KLP AksjeGlobal Indeks II 5.2 % Standard Life Global Eq 5.9 % Aberdeen Ethical World (Lux) 4.9 % Nordea Stabile Ak Glob (sikret) 5.1 % Morgan Stanley Global Brands 5.9 % Skagen Global 5.0 % Amundi International SICAV 5.9 % Holberg Global 4.7 % BlackRock Global Focus 5.5 % BNY Mellon Long-Term Global 4.7 % Aberdeen Global World 4.6 % Wellington Global Contrarian 4.2 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Etiske

19 Emerging Markets aksjefond

20 Utviklingen i Emerging Markets 10% Emerging Markets Frontier Markets Markedsavkastning 8% 6% 4% 2% Siste mnd Hittil i år Emerging Markets 0.6 % 6.4 % 19.5 % 6.4 % Frontier Markets 0.5 % 1.3 % 30.5 % 37.6 % EM Europa, Midtøsten og Afrika 3.2 % 7.0 % 1.4 % -0.1 % EM Asia -0.1 % 7.5 % 25.2 % 9.1 % EM Latin-Amerika 1.7 % 0.3 % 7.2 % -5.3 % 0% -2% -4% 10% 5% 0% -5% BRL CNY jan feb Valuta Siste mnd Hittil i år BRL % -5.9 % RUB 12.1 % -3.5 % INR -2.1 % 4.9 % CNY -2.7 % 1.6 % % EM Volatilitet Fryktindeks Siste mnd Hittil i år EM Volatilitet % % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

21 Markedsdrivere: Emerging Markets Avkastning siste måned (februar) Bedre enn MSCI Emerging Markets 0.6 % MSCI Russland 19.9 % MSCI Mexico 4.9 % MSCI EM Energi 5.6 % MSCI EM EMEA 3.2 % MSCI EM Materialer 2.5 % MSCI EM Latin Amerika 1.7 % MSCI EM Store Verdiselsk. 1.0 % MSCI EM Bank & Finans 0.8 % MSCI Taiwan 1.2 % MSCI EM Verdi 0.9 % MSCI EM Industri 0.7 % MSCI Kina 0.8 % MSCI EM Store Selskaper 0.8 % Dårligere enn MSCI EM Telekom 0.4 % MSCI Frontier Markets 0.5 % MSCI EM Store Vekstselskaper 0.5 % MSCI EM IT 0.1 % MSCI Brasil 0.4 % MSCI EM Vekst 0.4 % MSCI EM Ikke-Syklisk Konsum -0.7 % MSCI EM Asia -0.1 % MSCI EM Kvalitet 0.3 % MSCI EM Syklisk Konsum -1.2 % MSCI India -0.6 % MSCI EM Mellomstore Verdiselsk. 0.3 % MSCI EM Forsyning -1.4 % MSCI Sør Afrika -1.7 % MSCI EM Små Vekstselskaper 0.2 % MSCI EM Helse -2.9 % MSCI Sør-Korea -1.8 % MSCI EM Mellomstore Selsk. 0.0 % MSCI EM Små Selskaper -0.2 % MSCI EM Mellomstore Vekstselsk % MSCI EM Små Verdiselskaper -0.6 % MSCI EM Min Vol -0.7 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

22 Markedsdrivere: Emerging Markets Avkastning hittil i år per februar 2015 Bedre enn MSCI Emerging Markets 6.4 % Sektor Stil og Størrelse Region MSCI Russland 25.1 % MSCI EM Kvalitet 8.3 % MSCI India 12.8 % MSCI EM Små Vekstselskaper 7.6 % MSCI EM IT 10.1 % MSCI Kina 8.3 % MSCI EM Store Vekstselskaper 7.5 % MSCI EM Energi 9.1 % MSCI Sør Afrika 8.0 % MSCI EM Vekst 7.4 % MSCI EM Telekom 7.7 % MSCI EM Asia 7.5 % MSCI EM Mellomstore Vekstselsk. 6.8 % MSCI EM Helse 7.4 % MSCI Taiwan 7.5 % MSCI EM Mellomstore Selsk. 6.5 % MSCI EM Ikke-Syklisk Konsum 6.5 % MSCI EM EMEA 7.0 % MSCI EM Små Selskaper 6.5 % Dårligere enn MSCI EM Materialer 6.0 % MSCI Sør-Korea 5.7 % MSCI EM Store Selskaper 6.4 % MSCI EM Syklisk Konsum 5.9 % MSCI Mexico 3.6 % MSCI EM Mellomstore Verdiselsk. 6.2 % MSCI EM Industri 5.8 % MSCI Frontier Markets 1.3 % MSCI EM Min Vol 5.5 % MSCI EM Bank & Finans 4.1 % MSCI EM Latin Amerika 0.3 % MSCI EM Verdi 5.4 % MSCI EM Forsyning 1.1 % MSCI Brasil -1.3 % MSCI EM Store Verdiselsk. 5.3 % MSCI EM Små Verdiselskaper 5.3 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

23 Relativ avkastning hittil i år per februar 2015 Emerging Markets aksjefond 10% 5% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 16 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 8 % Hittil i år per februar % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -1.14% 0% -5% Siste måned (februar) 20% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.87% -10% 64 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 11 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -15% Relativ avkastning siste måned (februar) -7% -5% -3% -1% 1% 3% Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot MSCI Emerging Markets NTR. Alle tall i NOK (usikret) Kilde: Grieg Investor, Morningstar

24 Emerging Markets aksjefond Avkastning siste måned (februar) Bedre enn MSCI Emerging Markets 0.6 % Templeton Emerging Markets 1.8 % Skagen Kon-Tiki 1.4 % Carmignac Emergents 0.8 % Dårligere enn Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Odin Emerging Markets 0.4 % BlackRock EM Markets 0.4 % BankInvest New EM Aktier -0.3 % Carnegie Emerging Markets -0.1 % Janus Emerging Markets Fund 0.2 % FIM Frontier -0.7 % Holberg Rurik -0.2 % Aberdeen Global EM Fund 0.2 % Magna New Frontiers Fund -0.9 % Nordea Stable EM -0.3 % Amundi Actions Emergents 0.2 % Aberdeen Frontier Markets Eq -1.4 % DNB Global Emerging Markets -0.4 % M&G Global EM Fund 0.1 % Comgest GEM Promising Comp -1.5 % Danske Invest - Global EM -0.5 % Comgest Growth EM Fund 0.0 % Harding Loevner Frontier EM -1.6 % Delphi Emerging -0.7 % JP Morgan EM Fund 0.0 % Renaissance Frontier Markets -2.0 % Nordea Emerging Stars -2.9 % Carnegie Emerging Markets -0.1 % LG Frontier Markets -2.6 % Nordenbaserte Baillie Gifford EM Growth -0.2 % Genesis EM Fund -0.2 % Fidelity Inst EM -0.3 % Vontobel EM Fund -0.7 % Lazard Emerging Markets -0.8 % First State EM Leaders -2.0 % Merkenavn Frontier Markets

25 Emerging Markets aksjefond Avkastning hittil i år per februar 2015 Bedre enn MSCI Emerging Markets 6.4 % JP Morgan EM Fund 8.1 % Vontobel EM Fund 7.9 % Aberdeen Global EM Fund 7.7 % Fidelity Inst EM 7.4 % Baillie Gifford EM Growth 7.2 % Carmignac Emergents 6.8 % First State EM Leaders 6.8 % Amundi Actions Emergents 6.7 % Comgest Growth EM Fund 6.5 % Danske Invest - Global EM 7.7 % BlackRock EM Markets 6.5 % Aberdeen Frontier Markets Eq 7.4 % Dårligere enn Carnegie Emerging Markets 5.9 % Janus Emerging Markets Fund 5.9 % FIM Frontier 3.9 % Nordea Emerging Stars 4.8 % Templeton Emerging Markets 5.5 % Comgest GEM Promising Comp 2.9 % Delphi Emerging 4.6 % M&G Global EM Fund 5.2 % Magna New Frontiers Fund 0.9 % Nordea Stable EM 4.2 % Lazard Emerging Markets 4.1 % Harding Loevner Frontier EM 0.8 % Odin Emerging Markets 3.6 % Genesis EM Fund 3.5 % BankInvest New EM Aktier -2.2 % DNB Global Emerging Markets 3.4 % LG Frontier Markets -7.9 % Skagen Kon-Tiki 3.0 % Holberg Rurik 2.4 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Frontier Markets

26 Norske rentefond

27 Utviklingen i det norske rente 0.9 % Statsobligasjoner 3m Statsobligasjoner 3 år Markedsavkastning 0.8 % 0.7 % 0.6 % 0.5 % Siste mnd Hittil i år Statsobligasjoner 3m 0.07 % 0.18 % 1.33 % 1.62 % Statsobligasjoner 3 år % 0.38 % 5.07 % 0.94 % Statsobligasjoner 5 år % 0.81 % 9.35 % % 0.4 % 0.3 % 0.2 % 0.1 % 0.0 % 1.7 % jan feb Rentenivåer 1.5 % 1.3 % 1.1 % 0.9 % 0.7 % 0.5 % 3 mnd NIBOR 3-årig norsk statsrente 3-årig swap rente mnd norsk statsrente 0.88 % 0.93 % 1.09 % 1.38 % 3 mnd NIBOR 1.34 % 1.32 % 1.48 % 1.69 % 3 årig norsk statsrente 0.83 % 0.71 % 0.96 % 1.94 % 3 årig swap rente 1.17 % 1.00 % 1.22 % 2.11 % 1.7 % 3 mnd NIBOR 3 mnd norsk statsrente 1.2 % 0.7 % Differansen mellom statsrenten og NIBOR er en indikator på likviditeten i penge hvor bankene på kort sikt låner penger seg imellom. En høy differanse mellom de to, kan indikere dårlig likviditet eller stress i penge. Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

28 Markedsdrivere: Norske obligasjoner Avkastning siste måned (februar) Høyere enn Storebrand ASA 3.24 % Seadrill % Liten Bank (max BBB+) 2.18 % Aker Solutions 6.09 % Statsobligasjoner 3m 0.07 % Liten Bank (min A-) 2.10 % Aker 5.94 % Statsobligasjoner 6m 0.04 % Mellomstor Bank (max BBB+) 2.02 % Wilh. Wilhelmsen 3.99 % Statsobligasjoner 12m % Mellomstor Bank (min A-) 1.97 % Kongsberg Gruppen 2.06 % Statsobligasjoner 3 år % Median 1.95 % Median 2.01 % Lavere enn Statsobligasjoner 5 år % Stor Bank 1.93 % Yara International 2.01 % DNB Bank 1.85 % Olav Thon Eiendomsselskap 1.98 % Nordea Norge 1.84 % Hafslund 1.95 % DNB Boligkreditt 1.55 % Orkla 1.94 % Kommunalbanken 1.54 % Statoil 1.86 % Telenor 1.84 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg, DNB Markets Sektor (Avkastning) Indikativ effektiv rente p.t. på en 5-årig obligasjon

29 Markedsdrivere: Norske obligasjoner Avkastning hittil i år per februar 2015 Høyere enn Storebrand ASA 3.38 % Seadrill % Liten Bank (BBB-rating) 2.45 % Aker Solutions 6.48 % Mellomstor Bank (BBB-rating) 2.40 % Aker 6.33 % Liten Bank (A-rating) 2.35 % Wilh. Wilhelmsen 4.08 % Statsobligasjoner 5 år 0.81 % Mellomstor Bank (A-rating) 2.30 % Kongsberg Gruppen 2.23 % Statsobligasjoner 3 år 0.38 % Median 2.23 % Median 2.18 % Lavere enn Statsobligasjoner 12m 0.23 % Stor Bank (BBB-rating) 2.23 % Yara International 2.18 % Statsobligasjoner 6m 0.23 % Stor Bank (A-rating) 2.10 % Olav Thon Eiendomsselskap 2.16 % Statsobligasjoner 3m 0.18 % DNB Bank 2.05 % Hafslund 2.13 % Nordea Norge 2.03 % Orkla 2.13 % Kommunalbanken 1.70 % Telenor 2.03 % DNB Boligkreditt 1.68 % Statoil 1.98 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg, DNB Markets Sektor (Avkastning) Indikativ effektiv rente per på en 5-årig obligasjon

30 Relativ avkastning hittil i år per februar 2015 Norske obligasjonsfond 0.6 % 0.4 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 15 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 29 % Hittil i år per februar % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.03% 0.2 % 0.0 % Siste måned (februar) 59% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.07% -0.2 % -0.4 % 26 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 29 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -0.6 % Relativ avkastning siste måned (februar) -0.8 % -0.6 % -0.4 % -0.2 % 0.0 % 0.2 % 0.4 % 0.6 % Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot ST4X (Statsobligasjoner 3 år). Alle tall i NOK Kilde: Grieg Investor, Morningstar

31 Norske obligasjonsfond Avkastning siste måned (februar) Bedre enn Statsobl. 3 år % Nordea Likviditet Pensjon 0.21 % Nordea Kreditt 0.20 % DnB FRN % Danske Norsk Kort Obligasjon 0.17 % Nordea Likviditet OMF 0.17 % Odin Kort Obligasjon 0.14 % Danske Norsk Likviditet OMF 0.13 % DnB Aktiv Rente 0.12 % Arctic Investment Grade 0.15 % Arctic Covered 0.11 % Danske Norsk Obligasjon Inst % Holberg Likviditet OMF 0.11 % Pareto Obligasjon % Alfred Berg Kort Obligasjon 0.05 % ODIN Obligasjon % Pluss Rente 0.00 % Storebrand Norsk Kreditt IG % KLP Obligasjon 1 år % DnB Obligasjon 20 (IV) % Alfred Berg Kort Stat % PLUSS Pensjon % Alfred Berg Obligasjon % DnB Obligasjon (III) % Dårligere enn Alfred Berg Obligasjon % Storebrand Stat A % Nordea Statsobligasjon II % DnB Lang Obligasjon % DnB Kredittobligasjon % Alfred Berg Lang Obligasjon % Nordea Obligasjon III % KLP Statsobligasjon I % Carnegie Obligasjon % Handelsbanken Obligasjon % KLP Obligasjon 3 år % Nordea Norsk Kredittobligasjon % Forte Obligasjon % Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her:

32 Norske obligasjonsfond Avkastning hittil i år per februar 2015 Bedre enn Statsobl. 3 år 0.38 % Storebrand Norsk Kreditt IG 0.47 % Danske Norsk Obligasjon Inst 0.46 % Nordea Likviditet Pensjon 0.44 % Arctic Investment Grade 0.43 % Storebrand Stat A 0.88 % DnB FRN % Nordea Norsk Kredittobligasjon 0.41 % KLP Statsobligasjon I 0.67 % DnB Aktiv Rente 0.40 % DnB Obligasjon (III) 0.39 % Alfred Berg Lang Obligasjon 0.42 % Dårligere enn Nordea Kreditt 0.38 % DnB Kredittobligasjon 0.35 % DnB Lang Obligasjon % Danske Norsk Kort Obligasjon 0.35 % DnB Obligasjon 20 (IV) 0.34 % Handelsbanken Obligasjon 0.24 % Pluss Rente 0.31 % Nordea Obligasjon III 0.34 % Odin Kort Obligasjon 0.29 % Carnegie Obligasjon 0.33 % Alfred Berg Kort Obligasjon 0.29 % Nordea Statsobligasjon II 0.33 % Nordea Likviditet OMF 0.28 % ODIN Obligasjon 0.32 % Alfred Berg Obligasjon % Alfred Berg Obligasjon 0.32 % KLP Obligasjon 1 år 0.27 % Pareto Obligasjon 0.29 % Danske Norsk Likviditet OMF 0.26 % PLUSS Pensjon 0.23 % Arctic Covered 0.23 % KLP Obligasjon 3 år 0.20 % Holberg Likviditet OMF 0.23 % Forte Obligasjon % Alfred Berg Kort Stat 0.14 % Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her:

33 Relativ avkastning hittil i år per februar 2015 Pengemarkedsfondene 1.5 % 1.0 % 0.5 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 0 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 95 % Hittil i år per februar % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.02% 0.0 % -0.5 % Siste måned (februar) 95% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.07% -1.0 % -1.5 % -2.0 % 5 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 0 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -2.5 % Relativ avkastning siste måned (februar) -0.6 % -0.4 % -0.2 % 0.0 % 0.2 % 0.4 % 0.6 % 0.8 % Pengemarkedsfond med lav risiko Pengemarkedsfond Andre rentefond Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot ST1X (Statsobligasjoner 3m). Alle tall i NOK Kilde: Grieg Investor, Morningstar

34 Pengemarkedsfond Avkastning siste måned (februar) Bedre enn Statsobl. 3m 0.07 % Forte Pengemarked 0.22 % PLUSS Likviditet 0.16 % Nordea Likviditet Pluss 0.16 % Skagen Høyrente Institusjon 0.15 % Nordea Likviditet III 0.16 % DNB High Yield 1.06 % PLUSS Pengemarked 0.15 % Eika Sparebank 0.14 % Holberg Kreditt 0.87 % Nordea Likviditet % Holberg Likviditet 0.14 % Skagen Avkastning 0.55 % Alfred Berg Likviditet 0.14 % Skagen Høyrente 0.14 % Swedbank Høyrente 0.48 % Danske Norsk Likviditet Inst 0.13 % DnB Likviditet 20 (V) 0.14 % Handelsbanken Høyrente 0.42 % Holberg Likviditet % Nordea Pengemarked 0.14 % Storebrand Obligasjon % KLP Pengemarked 0.12 % DnB Likviditet (IV) 0.13 % Swedbank Rente 0.25 % Odin Pengemarked 0.11 % Danske Norsk Likviditet 0.13 % Pareto Høyrente 0.25 % Storebrand Likviditet 0.11 % Storebrand Høyrente 0.12 % Storebrand Rente % DnB Likviditet 20 (IV) 0.11 % DNB Pengemarked (II) 0.12 % Danske Horisont Rente 0.24 % Handelsbanken Likviditet 0.10 % Pareto Likviditet 0.12 % Landkreditt Høyrente 0.14 % Carnegie Pengemarked 0.09 % Alfred Berg Pengemarked 0.11 % Danske Horisont Rente Pluss 0.09 % Dårligere enn Landkreditt Extra 0.01 % Arctic High Return % Pareto Kreditt % Alfred Berg Høyrente % Storm Bond Fund % Pengemarked lav risiko Pengemarkedsfond Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her: Andre rentefond

35 Pengemarkedsfond Avkastning hittil i år per februar 2015 Bedre enn Statsobl. 3m 0.18 % Nordea Likviditet III 0.51 % Forte Pengemarked 0.47 % PLUSS Likviditet 0.34 % Nordea Likviditet Pluss 0.44 % Skagen Avkastning 1.68 % Skagen Høyrente Institusjon 0.33 % Storebrand Høyrente 0.32 % Holberg Kreditt 1.13 % PLUSS Pengemarked 0.32 % Skagen Høyrente 0.32 % Swedbank Høyrente 0.80 % Storebrand Likviditet 0.31 % Eika Sparebank 0.32 % Handelsbanken Høyrente 0.77 % Danske Norsk Likviditet Inst 0.30 % DnB Likviditet 20 (V) 0.31 % Danske Horisont Rente Pluss 0.70 % Alfred Berg Likviditet 0.29 % DnB Likviditet (IV) 0.30 % DNB High Yield 0.69 % KLP Pengemarked 0.29 % Holberg Likviditet 0.29 % Swedbank Rente 0.46 % Holberg Likviditet % DNB Pengemarked (II) 0.29 % Storebrand Obligasjon % DnB Likviditet 20 (IV) 0.25 % Danske Norsk Likviditet 0.28 % Danske Horisont Rente 0.39 % Odin Pengemarked 0.25 % Nordea Pengemarked 0.28 % Pareto Høyrente 0.32 % Handelsbanken Likviditet 0.24 % Alfred Berg Pengemarked 0.26 % Storebrand Rente % Carnegie Pengemarked 0.22 % Pareto Likviditet 0.25 % Landkreditt Høyrente 0.20 % Dårligere enn Nordea Likviditet % Landkreditt Extra 0.10 % Arctic High Return % Pareto Kreditt % Alfred Berg Høyrente % Storm Bond Fund % Pengemarked lav risiko Pengemarkedsfond Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her: Andre rentefond

36 Globale rentefond

37 Utviklingen i det globale rente 3.5 % 3.0 % 2.5 % 2.0 % 1.5 % Selskapsobligasjoner Statsobligasjoner Høyrenteobligasjoner Markedsavkastning Siste mnd Hittil i år Statsobligasjoner % 1.52 % 9.96 % 1.50 % Selskapsobligasjoner % 1.80 % 7.60 % 0.07 % Høyrenteobligasjoner 2.49 % 2.85 % 2.58 % 6.47 % 1.0 % 0.5 % 0.0 % -0.5 % -1.0 % 2.0 % jan feb Rentenivåer % 1.0 % 0.5 % US stat 5 år 1.50 % 1.15 % 1.65 % 1.74 % Tysk stat 5 år % % 0.02 % 0.92 % Spansk stat 5 år 0.58 % 0.83 % 0.88 % 2.73 % Italiensk stat 5 år 0.58 % 0.78 % 0.95 % 2.73 % 0.0 % -0.5 % 1.30% US stat 5 år Tysk stat 5 år Kredittmarginer 1.25% 1.20% 1.15% 1.10% Kredittmargin - Globale selskapsobligasjoner Selskapsobligasjoner 1.14 % 1.26 % 1.23 % 1.19 % Høyrenteobligasjoner 4.76 % 5.46 % 5.16 % 4.11 % Bank/Finans 3.53 % 3.99 % 3.65 % 2.98 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

38 Markedsdrivere: Globale obligasjoner Avkastning siste måned (februar) Bedre enn BarCap Global Aggregate % BarCap Fremvoksende Markeder 1.23 % BarCap Boliglån % BarCap Global 1-3 år % BarCap Lokale Myndigheter % BarCap Global 3-5 år % BarCap Strukturerte Obligasjoner % BarCap Global 5-7 år % BarCap Høyrenteobligasjoner 2.49 % BarCap Finansinstitusjoner % BarCap Global 7-10 år % BarCap Global BBB 0.55 % BarCap Selskapsobligasjoner % BarCap Global 10+ år % BarCap Global A % BarCap Industriselskaper % BarCap Global AAA % BarCap Statsobligasjoner % BarCap Global AA % BarCap Forsyningsselskaper % Dårligere enn Sektor Rentefølsomhet Kredittkvalitet Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

39 Markedsdrivere: Globale obligasjoner Avkastning hittil i år per februar 2015 Bedre enn BarCap Global Aggregate 1.26 % BarCap Forsyningsselskaper 2.1 % BarCap Industriselskaper 1.95 % BarCap Fremvoksende Markeder 1.81 % BarCap Selskapsobligasjoner 1.80 % BarCap Høyrenteobligasjoner 2.85 % BarCap Lokale Myndigheter 1.70 % BarCap Global 10+ år 2.79 % BarCap Global BBB 2.65 % BarCap Finansinstitusjoner 1.54 % BarCap Global 7-10 år 1.51 % BarCap Global AA 1.55 % BarCap Statsobligasjoner 1.22 % BarCap Global 5-7 år 0.95 % BarCap Global AAA 1.15 % BarCap Strukturerte Obligasjoner 0.75 % BarCap Global 3-5 år 0.76 % BarCap Global A 0.44 % BarCap Boliglån 0.75 % BarCap Global 1-3 år 0.34 % Dårligere enn Sektor Rentefølsomhet Kredittkvalitet Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

40 Relativ avkastning hittil i år per februar 2015 Globale obligasjonsfond 3.0 % 2.0 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 11 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 53 % Hittil i år per februar % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.10% 1.0 % 0.0 % -1.0 % Siste måned (februar) 79% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 1.06% -2.0 % -3.0 % 11 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 26 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -4.0 % Relativ avkastning siste måned (februar) -2.0 % -1.0 % 0.0 % 1.0 % 2.0 % 3.0 % 4.0 % Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot Citigroup World Government Bond Index hedg to NOK. Alle tall i NOK Kilde: Grieg Investor, Morningstar

41 Globale obligasjonsfond Avkastning siste måned (februar) Bedre enn Pimco Global Income Bond EUR 2.57 % Templeton Strategic Income 1.16 % Julius Baer Credit Opportunities 1.21 % Bluebay InvGrade Bond Fund 1.21 % PIMCO - Unconstrained Bond 0.99 % Russell Euro Fixed Income 0.89 % Templeton Global Bond Fund 1.17 % BlackRock Global Fixed Income 0.60 % Standard European Corporate 0.88 % Muzinich ESG Bondyield 1.01 % Pioneer Aggregate Bond 0.08 % Aberdeen Euro Corporate 0.84 % Nordea European Corp Bond 0.83 % BNY Mellon Dynamic Bonds % Morgan Stanley Euro Corporate 0.80 % Storebrand Global Kreditt IG 0.15 % Templeton - US TR Fund % Invesco Global TR EUR Bond 0.77 % BlackRock World Bond Fund % AllianceBernstein Global Bond % Pictet - EUR Corporate Bonds 0.67 % Goldman Sachs Global Corp % Threadneedle Investment % BNP Paribas Fund Conservative 0.61 % PIMCO Global Bond Fund % BlackRock Global Government % ING First Class Fund 0.45 % DNB Global Credit % AXA IM US Corporate Bond % Goldman Sachs Fixed Income 0.27 % Nordea US Corporate Bond Fund % JPMorgan Aggregate Bonds % CS Invest Global Bonds 0.16 % Payden Int Bond Fund i NOK % UBS Fixed Income % Aviva Global Aggregate Bond % Citigroup WGBI Hedged NOK % BarCap Global Aggregate % BarCap Global Aggregate EUR % Payden Global Government % Alliance Fixed Income % JPMorgan Global Government % KLP Obligasjon Global I % Schroder International % Nordea Global Statsobligasjon % T Rowe Price Aggregate % Storebrand Global Obligasjon % Dårligere enn Kilde: Grieg Investor, Bloomberg NOK-sikret USD-sikret EUR-sikret

42 Globale obligasjonsfond Avkastning hittil i år per februar 2015 Bedre enn Muzinich ESG Bondyield 2.51 % Russell Euro Fixed Income 3.01 % PIMCO Global Bond Fund 2.31 % Invesco Global TR EUR Bond 2.89 % Bluebay InvGrade Bond Fund 2.21 % Pimco Global Income Bond EUR 2.66 % Nordea European Corp Bond 2.15 % ING First Class Fund 2.45 % Nordea Global Statsobligasjon 1.93 % Aviva Global Aggregate Bond 2.19 % Nordea US Corporate Bond Fund 1.90 % Morgan Stanley Euro Corporate 2.01 % DNB Global Credit 1.87 % Standard European Corporate 1.81 % KLP Obligasjon Global I 1.79 % AXA IM US Corporate Bond 1.56 % Aberdeen Euro Corporate 1.79 % Goldman Sachs Global Corp 1.72 % Threadneedle Investment 1.47 % Julius Baer Credit Opportunities 1.69 % Payden Int Bond Fund i NOK 1.65 % Templeton Strategic Income 1.30 % Pictet - EUR Corporate Bonds 1.55 % Storebrand Global Kreditt IG 1.58 % BlackRock Global Government 1.27 % JPMorgan Global Government 1.42 % Citigroup WGBI Hedged NOK 1.52 % BarCap Global Aggregate 1.26 % BarCap Global Aggregate EUR 1.33 % Dårligere enn Payden Global Government 1.47 % BNY Mellon Dynamic Bonds 1.22 % BNP Paribas Fund Conservative 1.10 % Storebrand Global Obligasjon 1.45 % Pioneer Aggregate Bond 1.19 % Goldman Sachs Fixed Income 1.08 % BlackRock World Bond Fund 1.42 % Alliance Fixed Income 1.16 % CS Invest Global Bonds 0.44 % Templeton Global Bond Fund 1.07 % Templeton - US TR Fund 1.13 % JPMorgan Aggregate Bonds 1.08 % Schroder International 1.02 % T Rowe Price Aggregate 0.92 % BlackRock Global Fixed Income 0.83 % PIMCO - Unconstrained Bond 0.82 % UBS Fixed Income 0.62 % AllianceBernstein Global Bond % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg NOK-sikret USD-sikret EUR-sikret

43 Definisjoner og forklaringer Om Fondsbarometeret Fondene som vises i denne grafpakken har ikke blitt valgt ut på hverken kvantitative eller kvalitative faktorer og reflekterer ikke nødvendigvis fond som er anbefalt av Grieg Investor. Vi har basert fondsutvalget på gjenkjenningsfaktor for leser Vi viser fondenes avkastning siste måned og hittil i år. Vi vet at innen ett enkelt år vil det være store tilfeldigheter på hvem som slår og hvem som ikke gjør det, og man bør derfor ikke basere sine fondsutvelgelser på ett års historikk. Man bør også vurdere kvalitative faktorer og hvordan et fond passer inn i en portefølje Utviklingen i utvalg av referanseindekser som måler markedsavkastningen på overordnet nivå, og som institusjonelle investorer og verdipapirfond ofte måler seg mot Markedsdrivere vi deler markedsavkastningen inn i bestanddeler slik som blant annet sektorer, geografi, stil og størrelse. Når man har kunnskap om fondets investeringsstrategi kan dette bidra til å forklare mer- eller mindreavkastningen i forhold til Differanseavkastning avkastningsforskjell mellom fond og indeks Akkumulert differanse samlet avkastningsforskjell for perioden

44 Definisjoner og forklaringer Norske aksjer: Globale aksjer: Rentefond: Sektor inndeling av aksje i ti industrisektorer (GICS) Enkeltselskaper viser avkastningen til de ti største selskapene på Oslo børs basert på markedsverdi OSEBX-fondene fond som bruker Oslo Børs hovedindeks som sin referanseindeks OSEFX-fondene fond som bruker Oslo Børs fondsindeks som sin referanseindeks OSESX-fondene fond som bruker OSESX som sin referanseindeks Merkevarefond fond som er forvaltet av kjente aktører i aksje Etiske fond fond som følger internasjonale etiske prinsipper og rammevilkår Verdi investeringsstil som fokuserer på verdipapirer som er underpriset basert på tradisjonelle nøkkeltall Vekst investeringsstil som fokuserer på verdipapirer med forventet inntjening større enn s gjennomsnitt Fryktindeks - markedsestimat på fremtidig volatilitet og usikkerhet i aksje. Høy verdi tilsier høy usikkerhet i Frontier Markets investerbare aksjemarkeder som er mindre utviklede enn de som inngår i Emerging Markets universet Rentefølsomhet har en betydning for avkastningen til et obligasjons- eller pengemarkedsfond ved renteendring på ett prosentpoeng. Jo høyere rentefølsomhet, jo mer sensitiv til renteendringer. Viser om det er korte eller lange renter som har gitt bidrag til avkastning Lånekostnad indikativ lånekostnad på en 5-årig obligasjon med flytende rente. NIBOR 3m + kredittmargin. Viser lånekostnad og ikke avkastning Kredittkvalitet strekker seg fra AAA til D og er en indikator på utsteders betalingsevne (kredittrisiko) NOK-sikret fondets underliggende investeringer er sikret tilbake til norske kroner USD-sikret fondets underliggende investeringer er sikret tilbake til amerikansk dollar EUR-sikret fondets underliggende investeringer er sikret tilbake til euro

45 Til slutt Alle figurer og tabeller i denne presentasjonen er selvutviklet. Grieg Investor kan ikke garantere for at de er feilfrie, men vi har gjort vårt ytterste for å unngå feilkalkulasjoner og misvisende illustrasjoner. Kildedataene er levert av aktører som ansees pålitelige, men Grieg Investor tar ikke ansvar for eventuelle feil i kildedataene. Presentasjonen og dens fremstilling av resultater er ikke å oppfatte som hverken kjøps- eller salgsanbefaling på finansielle instrumenter. Ansatte i Grieg Investor kan ha eierandeler i de fondsproduktene som er omtalt. Mangfoldiggjøring og annen bruk av informasjon i denne presentasjon kan kun gjøres ved tydelig kildehenvisning til Grieg Investor.

46

FONDSBAROMETERET. - Desember 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Desember 2014 - FONDSBAROMETERET - Desember 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - November 2014 -

FONDSBAROMETERET. - November 2014 - FONDSBAROMETERET - November 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Mars 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Mars 2014 - FONDSBAROMETERET - Mars 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Mai 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Mai 2014 - FONDSBAROMETERET - Mai 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - August 2014 -

FONDSBAROMETERET. - August 2014 - FONDSBAROMETERET - August 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Juni 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Juni 2014 - FONDSBAROMETERET - Juni 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Juli 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Juli 2014 - FONDSBAROMETERET - Juli 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - September 2013 -

FONDSBAROMETERET. - September 2013 - FONDSBAROMETERET - September 2013 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 x HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 INNHOLD 2 Kjære andelseier og avkastningshistorikk 4 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2015 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling STATENS PENSJONSFOND NORGE PORTEFØLJEUTVIKLING GOD UTVIKLING I ANDRE KVARTAL Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 6,7 prosent i andre kvartal, og kapitalen var 183,5 milliarder kroner per

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-29216/20 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato:.09.20 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 20 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/ Formannskapet

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 ........... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Forvaltningsmodell.... 4 5. Investeringsstrategi og

Detaljer

Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013

Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013 Avkastningsrapport 3. tertial 20 Søgne kommune 31..2011 31..20 25.01.2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag... Aktivaallokering mot strategi Stressing av porteføljen.. Avkastning totalporteføljen

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON Februar 2012 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Februar fortsatte der januar sluttet, og årets to første måneder har vært preget av en bedret stemning i verdens finansmarkeder. PMI indeksen,

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge OPPGANG I MARKEDENE Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 5,8 prosent i første kvartal. Det var 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Aksjeandelen

Detaljer

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2014

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2014 ........... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2014 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Retningslinjer for utdeling... 4 5. Forvaltningsmodell...

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 Innhold Styrets årsberetning 1 Markedskommentarer 6 Opplysninger om KLPfondene 9 KLP Pengemarked 11 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 17 KLP Pensjon

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge Andre kvartal AVVENTENDE MARKEDER Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på -0,3 prosent i andre kvartal. Det var 0,1 prosentpoeng svakere enn referanseindeksens avkastning.

Detaljer

Månedsrapport 28.02.2015. Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296

Månedsrapport 28.02.2015. Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 Månedsrapport Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 28.02.2015 KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 Historisk avkastning (%) Startdato 17.12.1996 KOMPONISTENES VEDER 016870201296 Etter

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: FEBRUAR 2013

BREV TIL INVESTORENE: FEBRUAR 2013 BREV TIL INVESTORENE: FEBRUAR 2013 Markedsutvikling I februar steg FDA med 1,7 % og referanseindeksen 2,8 % (utvikling målt i norske kroner). Markedsoppgangen var godt hjulpet av sterk utvikling i amerikanske

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling STATENS PENSJONSFOND NORGE PORTEFØLJEUTVIKLING GOD MERAVKASTNING I TREDJE KVARTAL Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 0,4 prosent i tredje kvartal. Det var 0,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens

Detaljer

.......... ÅRSRAPPORT 2011..........

.......... ÅRSRAPPORT 2011.......... . ÅRSRAPPORT 20.......... Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Forvaltningsmodell.... 4 5. Investeringsstrategi og retningslinjer for forvaltning....

Detaljer

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 HolbergGrafen Navn på presentasjon Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 Opportunity knocks i pengemarkedet Vi har gjennom en rekke kundeseminarer i vår satt søkelyset

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-27672/2012 Saksbehandler: Fred Egil Gundersen Dato: 05.09.2012 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/12

Detaljer

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond Halvårsrapport 213 ODINs Rentefond Juli 213 Innhold 3 Markedskommentar ODIN Rente 4-5 ODIN Rente 6-7 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning 8-9 SpareBank 1 Pengemarked 1-11 ODIN Pengemarked

Detaljer