10/40 2. tertialrapport driftsregnskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10/40 2. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte til Plan- og økonomiutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumentene sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. Vedlegg til følgende saker: 10/40 10/ tertialrapport driftsregnskapet 10/42 10/ Kommunal garanti for lån til Returkraft AS 10/43 10/ Betaling av kommunale avgifter- diverse forsamlingshus 10/44 10/ Ny samarbeidsavtale om legevakt med Kristiansand kommune 10/46 10/ Ekstra tilknytningsgebyr vann for Solknatten boligområde. 10/47 10/ Kjøp av grunn til busslomme ved Venneslaheimen omsorgssenter. 10/48 10/ Nytt bibliotek/kulturhus - rapport nr. 1.

2 10/40 2. tertialrapport driftsregnskapet Arkivsak-dok. 10/ Arkivkode. 210 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /40 2 Kommunestyret

3 Rapport August 2010 Avkastningsrapport Vennesla Kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 7

4 Rapport August 2010 Totalportefølje Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse- Markeds Aktivaklasse Portefølje Differanse Portefølje indeks Differanse verdi Allokering Strategi Frihetsgrader Aksjefond -1,21-0,59-0,62-4,86 0,18-5, ,3 % 25 % 15% - 35% Obligasjonsfond 1,42 1,27 0,15 6,21 6,04 0, ,3 % 65 % 40% - 75% Bankinnskudd 0,26 0,21 0,05 1,97 1,49 0, ,4 % 10 % 0% - 45% Kontanter o.l 0,15 0, ,0 % - - Total 0,51 0,70-0,19 2,55 4,21-1, ,0 % 100 % Siste Måned Aktivaklasse Aksjefond Obligasjonsfond PM/Bankinnskudd Kontanter o.l Totalt Hittil i år Aktivaklasse Aksjefond Obligasjonsfond PM/Bankinnskudd Kontanter o.l Totalt IB Måned Netto tilførte midler Gevinst/Tap UB IB År Netto tilførte midler Gevinst/Tap UB ,0 % 4,0 % Akkumulert differanse Totalportefølje Referanseindeks 0,50 % Månedlig bidrag* Allokering Seleksjon 3,0 % 0,00 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Bidrag -0,50 % -1,00 % -1,0 % -2,0 % -1,50 % *Begrepsavklaringer, se side 7-3,0 % des.09 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10-2,00 % jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 Side 2 av 7

5 Aksjer Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse- Markeds- Kjøpstidspunkt Portefølje Differanse Portefølje indeks Differanse verdi Allokering Strategi Referanseindeks Norge -2,08-1,60-0,48-7,24-5,09-2, ,9 % 35 % Oslo Børs Hovedindeks Handelsbanken Norge ,51-1,59-1,92-7,40-4,69-2, ,2 % - Oslo Børs Fondindeks KLP AksjeNorge Indeks II ,59-1,60 0,01-5,13-5,09-0, ,5 % Oslo Børs Hovedindeks Danske Invest Norske Aksjer Instutisjon I ,70-1,59 0,88-7,46-7,17-0, ,2 % Oslo Børs Fondindeks Rapport August 2010 Utland -0,72-0,04-0,68-3,40 2,80-6, ,1 % 65 % MSCI World NTR i NOK KLP Aksje Global Indeks II ,53-3,46-0,07-7,97-7,84-0, ,8 % - KLP World Hedged to NOK Skagen Kon-Tiki ,73 1,82-1,09 1,29 4,29-3, ,6 % - MSCI Emerging Markets NTR i NOK Nordea Stabile Aksjer Global Etisk ,24-0,04 2,29 0,63-3,28 3, ,7 % - MSCI World NTR i NOK Sum aksjer -1,21-0,59-0,62-4,86 0,18-5, ,0 % 100,0 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % -2,00 % -4,00 % -6,00 % -8,00 % Akkumulert differanse Aksjeportefølje Referanseindeks Månedlig bidrag* 2,00 % 1,00 % 0,00 % Bidrag -1,00 % -2,00 % -3,00 % -4,00 % -5,00 % Allokering Seleksjon -10,00 % des.09 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10-6,00 % jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 *Begrepsavklaringer, se side 7 Side 3 av 7

6 Obligasjoner Rapport August 2010 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse- Markeds Kjøpstidspunkt Portefølje Differanse Portefølje indeks Differanse verdi Allokering Strategi Referanseindeks Norge 1,14 0,84 0,30 5,07 5,04 0, ,7 % 70 % OBI Stat 3 år (ST4X) DnB NOR Obligasjon 20 (IV) ,04 0,84 0,20 4,80 5,04-0, ,7 % - OBI Stat 3 år (ST4X) DnB NOR Obligasjon (III) ,38 0,84 0,54 5,77 5,04 0, ,0 % - OBI Stat 3 år (ST4X) Utland 2,00 2,28-0,28 8,57 8,38 0, ,3 % 30 % JP Morgan Global Gov. Bond hedged til NOK Storebrand Global Obligasjon A ,75 2,28-0,53 7,79 8,38-0, ,6 % - JP Morgan Global Gov. Bond hedged til NOK KLP Obligasjon Global I ,19 2,20-0,01 9,18 9,46-0, ,7 % - Sum obligasjoner 1,42 1,27 0,15 6,21 6,04 0, ,0 % 100,0 % Lehman Global Aggregate Corporate Socially Responsible ex Norway ex Tobacco 7,00 % 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % -1,00 % -2,00 % Allokering Akkumulert differanse Obligasjonsportefølje Referanseindeks Månedlig bidrag* Seleksjon 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % -0,80 % -1,00 % -1,20 % -1,40 % des.09 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 Bidrag -0,20 % -0,40 % -0,60 % *Begrepsavklaringer, se side 7 Side 4 av 7

7 Pengemarked Rapport August 2010 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse- Markeds Kjøpstidspunkt Portefølje Differanse Portefølje indeks Differanse verdi Allokering Strategi Referanseindeks Innskudd Sparebanken Sør ,29 0,21 0,08 2,15 1,49 0, ,0 % - OBI Stat 3 mnd (ST1X) Påløpte renter SPB Sør ,0 % - Sum pengemarked 0,26 0,21 0,05 1,97 1,49 0, ,0 % 100,0 % OBI Stat 0.25 år (ST1X) 2,50 % Akkumulert differanse Referanseindeks Pengemarkedsportefølje 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % des.09 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 Side 5 av 7

8 Rapport August 2010 Mandat Aktivaklasse Markeds-verdi Allokering Strategi Max Min Per region Referanseindekser Aksjefond ,3 % 25 % 35 % 15 % 25,0% Norge ,9 % 35 % 55 % 15 % 8,8% Oslo Børs Hovedindeks Global ,1 % 65 % 85 % 45 % 16,3% MSCI World NTR Obligasjonsfond ,3 % 65 % 75 % 40 % 65,0% Norge ,7 % 70 % 80 % 60 % 45,5% OBI Stat 3 år (ST4X) Utland ,3 % 30 % 40 % 20 % 19,5% JP Morgan Gov. Bond Index PM/Bankinnskudd ,4 % 10 % 45 % 0 % 10,0% OBI Stat 0.25 år (ST1X) Transaksjonskonto ,0 % Total ,0 % 100 % % Bidragsanalyse hittil i år Bidragsanalyse siden ,00 % 4,21 % 50,00 % 45,63 % Bidrag 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 2,55 % Bidrag 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 34,65 % 11,72 % -1,00 % -2,00 % -0,77 % -0,89 % Avkastning strategi Allokering Seleksjon Avkastning portefølje 0,00 % -10,00 % -0,75 % Avkastning strategi Allokering Seleksjon Avkastning portefølje Side 6 av 7

9 Disclaimer Denne rapporten er utarbeidet basert på informasjon fra blant annet forvaltere og andre dataleverandører. Grieg Investor tar ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen vi mottar fra disse leverandørene. Rapport August 2010 BEGREPSFORKLARING Avkastning strategi Dette er avkastningen kommunen ville oppnådd, dersom kommunen til enhver tid hadde fulgt strategien som kommunestyret har fastlagt. Fastleggelse av langsiktig investeringsstrategi er et ansvar som påhviler kommunestyret. Fastlagt strategi vil normalt forklare mesteparten av verdiskapningen som finner sted. Allokering Allokering er effekten av å ligge under- eller overvektet i forhold til strategien som kommunestyret har vedtatt, eksempelvis at en ligger med 15% i aksjer mens den langsiktige strategien tilsier at en skal ligge på 25%. Administrasjonen har mulighet og frihetsgrader til å kunne påvirke under- og overvekting. Under- og overvekting vil skape et positivt eller negativt bidrag til samlet avkastning, avhengig av hvordan underliggende markeder utvikler seg i forhold til hverandre. Eksempelvis kan vi tenke oss at aksjemarkedet utvikler seg svakere enn avkastningen i rentemarkedet. Dersom kommunen er undervektet i aksjer i en slik periode vil kommunen bli belønnet for dette, og vice versa. Seleksjon Seleksjon (av det engelske ordet "selection" som betyr valg) er effekten av forvaltervalget. Denne må dog utdypes og diskuteres nøye med rådgiver, idet kommunen kan ha valgt indeksforvaltere som del facto ikke har til hensikt å gjøre det bedre enn sin respektive målestokk/indeks, men rett og slett kopiere selve verdiskapningen på en aktuell indeks. Seleksjonseffekten vil følgelig være lav i en slik sammenheng, idet forvalter ikke søker å skape verdiskapning utover det markedet generelt leverer. Som en motsats til indeksforvaltere vil veldig aktive forvaltere ha større positive og negative avvik fra sin målestokk, og følgelig vil seleksjonseffekten også bli større. Tidsperspektivet er naturligvis også meget viktig i en slik analyse. Avkastning portefølje Den faktiske, akkumulerte, avkastning som er oppnådd i løpet av inneværende år. Side 7 av 7

10 10/42 Kommunal garanti for lån til Returkraft AS Arkivsak-dok. 10/ Arkivkode. 026 M60 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /42 2 Kommunestyret

11

12

13

14 10/43 Betaling av kommunale avgifter- diverse forsamlingshus Arkivsak-dok. 10/ Arkivkode. 231 D12 Saksbehandler Aslak Wegge Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /43 2 Kommunestyret

15 Gnr/Bnr Sted Kommunen Årlig kr. 2/86 Kvarstein Bedehus Vann, kloakk (forbruk) 6.863,- 6/285 Vennesla Bedehus Vann, kloakk, feie (forbruk) 7.136,- 5/258 Vikeland Bedehus Vann (forbruk) 2.712,- 23/228 Ungdomshuset Stemhei Vann, kloakk 3.608,- 6/1524 Røde Kors huset Vann, kloakk (forbruk) 6.864,- 6/1540 Speiderhuset Brandehei Vann, kloakk (forbruk) 6.864,- 79/13 Hægeland frikirke Vann, kloakk 7.176,- 79/94 Hægeland menighetshus Vann, kloakk (forbruk) 6.860,- 100/18 Røyknes Bedehus Slam 1.172,- 48/9 Øvrebø menighetshus Feie 272,- 99/48 Røyknes Grendehus Slam 1.172,- 19/25 Grovane Bedehus Vann (forbruk) 2.712,- Sum ,- Dette er tall beregnet for I 2009 ble det belastet kr over kr over kr over kr over Sum: kr Andre, som for eksempel, Kile bedehus, Filadelfia, Vennesla frikirke, Øvrebø frikirke BlåKors og Eikeland Grendehus får ikke dekket utgifter til kommunale avgifter. Kommunale bygg som for eksempel Bommen, Vennesla skolemuseum og Vennesla Bygdemuseum dekker vi utgiftene til.

16 10/44 Ny samarbeidsavtale om legevakt med Kristiansand kommune Arkivsak-dok. 10/ Arkivkode. 026 G21 Saksbehandler Stein L. Stokke Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /24 1 Plan- og økonomiutvalget /44 2 Kommunestyret

17

18

19

20

21

22

23

24 10/46 Ekstra tilknytningsgebyr vann for Solknatten boligområde. Arkivsak-dok. 10/ Arkivkode. 231 M00 Saksbehandler Leif Henri Nilsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /46 6

25

26

27

28

29

30

31

32 10/47 Kjøp av grunn til busslomme ved Venneslaheimen omsorgssenter. Arkivsak-dok. 10/ Arkivkode. 6/1794 Q37 Saksbehandler Leif Henri Nilsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /47 7

33

34 10/48 Nytt bibliotek/kulturhus - rapport nr. 1. Arkivsak-dok. 10/ Arkivkode. 614 D12 &42 Saksbehandler Alf Tellef Neset Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /48 8

35

36

37

38

39

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 ........... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Forvaltningsmodell.... 4 5. Investeringsstrategi og

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Mars 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Mars 2014 - FONDSBAROMETERET - Mars 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 28.04.2011 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

Birkenes kommune Økonomikontor

Birkenes kommune Økonomikontor Birkenes kommune Økonomikontor Gro Anita Trøan Rådmann Pb 115 4795 BIRKELAND Dok. ref. Dato: 14/689-6, jp. 2014012105 Saksbehandler: LIDA 24.06.2014 Driftsrapportering mai Oppsummering pr. mai Totalt for

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste

Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Tjenesteutvalget Møtedato: Tirsdag 05.05.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 18:00-20:00 Saksnr Tittel Saksliste 021/15 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 1 januar til 31 august Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Fordeling

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 16.06.2015 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 16.06.2015 1. Notat fra Rådmannen av 21.05.2015: Finansrapport

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse 74 Ti år med NBIM Det er ti år siden Norges Bank etablerte NBIM for å forvalte statens finansielle formue i utlandet. I sentralbanken er det utviklet en internasjonal forvaltningsbedrift som styrer etter

Detaljer

AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Foto: Istockphoto AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsberetning og regnskap 2013 Foto: Istockphoto Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus fylkeskommunale pensjonskasse Styrets

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Finansrapport Kvinnherad kommune

Finansrapport Kvinnherad kommune Finansrapport Kvinnherad kommune Gjeldsportefølje kommunenummer 1224 2. tertial 2013 Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Oversiktstabell for gjeldsporteføljen Side 5: Krav i finansreglement

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015

Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS. allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015 Presentasjon porteføljer Allegro Kapitalforvaltning AS allegrokapital.no Markedsføringsmateriell 3-2015 Innhold Kort om Allegro Kapitalforvaltning Porteføljer 1 / Kort om Allegro Kapitalforvaltning Allegro

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Å lykkes i

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647. Kommunestyret 24.03.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647. Kommunestyret 24.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 24.03.2015 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 24.03.2015 1. Finansrapport 3. tertial 2014, notat fra

Detaljer