DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management"

Transkript

1 DNB Aktiv Månedsrapport januar 2018 Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management

2 Våre beste ideer i én løsning Aktiv forvaltning Løsninger DNB Aktiv 10 Strategi Seleksjon Markedssyn Portefølje DNB Aktiv 30 Vi lager en langsiktig referanseportefølje av flere aktivaklasser Vi analyserer og velger ut gode DNB-fond, samt eksterne forvaltere Vi analyserer markedene, og øker/reduserer i det vi har mest/minst tro på Vi bygger en portefølje av utvalgte fond, basert på referanseporteføljen og vårt løpende markedssyn DNB Aktiv 50 DNB Aktiv 80 DNB Aktiv 100 2

3 Referanseporteføljer - aktivaklasser Pengemarked Norske obligasjoner Globale obligasjoner Norske aksjer Globale aksjer Referanseindekser Aktiv % 25 % 25 % 8 % Pengemarked Norske statsveklser 3 mnd (ST1X) Aktiv % 25 % 25 % 6 % 24 % Norske obligasjoner Norske statsobligasjoner 3 år (ST4X) Globale obligasjoner Aktiv % 20 % 20 % 10 % 40 % Barclays Global Agg Corp Bond Index Norske aksjer Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) Aktiv % 10 % 16 % 64 % Globale aksjer MSCI All Coutry World Index Aktiv % 80 % 3

4 Referanseporteføljer historisk avkastning 100 % aksjer 80 % aksjer 50 % aksjer 30 % aksjer 10 % aksjer % % 30.2 % % 11.7 % 22.5 % 18.9 % 19.2 % 16.7 % 13.3 % 12.5 % 10.5 % 9.4 % 7.0 % 6.2 % 6.8 % 6.8 % 6.3 % 5.7 % 4.7 % % % % % -2.8 % % % -6.2 % -2.4 % 1.3 % 4.0 % 4.4 % 4.6 % -1.8 % 1.1 % 2.7 % 3.7 % 4.5 % 4.0 % -4.0 % Figuren viser beste og svakeste avkastning over ulike tidshorisonter (annualisert) for Aktivfondenes referanseporteføljer. Beregningene er basert på daglige observasjoner fra Figuren illustrerer at avkastningen i porteføljer med en høyere andel aksjer normalt svinger mer. Over lengre tidshorisonter minker forskjellen År 3 År 5 År 8 År 4 Kilder: Bloomberg, FactSet, DNB Asset Management

5 Markedssyn og allokeringsrammer Markedssyn Renter Aksjer Allokeringsrammer Aksjeandel Min. Normal Maks Norge / Global Norge / Global Aktiv 10 9,5 % 10 % 12,5 % Aktiv % 30 % 35 % Stat / Investment grade / High yield Defensive / Sykliske sektorer Aktiv % 50 % 60 % Aktiv % 80 % 95 % Kort / Lang durasjon Store / Små selskaper Aktiv % 100 % 100 % 5

6 Aktivfondene historisk avkastning 20 DNB Aktiv 30 DNB Aktiv 50 DNB Aktiv 80 DNB Aktiv Historisk avkastning Periode A-10* A-30** A-50*** A-80*** A-100*** Jan % 0.2 % 0.3 % 0.6 % 0.8 % Hittil i år 0.1 % 0.2 % 0.3 % 0.6 % 0.8 % % 6.4 % 9.2 % 13.0 % 15.0 % % 4.4 % 5.1 % 6.3 % 6.8 % % 3.8 % 6.6 % 10.7 % 13.5 % % 9.4 % 13.2 % 18.8 % 21.4 % % 11.8 % 17.8 % 25.5 % 33.5 % % 5.6 % 6.2 % 7.4 % 7.8 % % -1.6 % -5.3 % -9.3 % % Fra start 49.3 % 79.6 % 97.5 % % % -5 * DNB Aktiv 10 målt fra ** DNB Kompass fra til DNB Aktiv 30 fra *** DNB Aktiv 50, 80 og 100 målt fra Figur og tabell viser utviklingen netto etter forvaltningshonorar for fondet. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

7 Forvalterkommentar Markedsutviklingen De globale aksjemarkedene hadde en sterk start på året drevet av god utvikling innen finans-, forbruksvare- og teknologisektoren. Avkastningen i norske kroner var derimot svakt på den negative siden all den tid norske kroner styrket seg. Til tross for sterk utvikling innen energisektoren, medførte svak utvikling innen material og konsumvarer en negative utvikling for hovedindeksen på Oslo børs i januar. Aktivfondene Avkastningen i januar ble 0,1% for A-10 (Aktiv 10), 0,2 % for A-30, 0,3 % for A-50, 0,6% for A-80 og 0,8 % for A-100. Et kjennetegn ved januar, var at rentene steg, amerikanske dollar svekket seg og de mer sykliske aksjesektorene hadde best utvikling. Fremvoksende økonomier hadde også bedre avkastning enn det brede aksjemarkedet. Årsaken til disse trekkene, er fortsatt gunstig vekstbilde i store deler av verden. Aktivfondene tjente på å være overvektet fremvoksende økonomier og det det norske aksjemarkedet. DNB Norge Selektiv hadde særlig gunstig utvikling. Ser vi på sektorer bidro syklisk konsum positivt. Det kan se ut som denne sektoren drar særlig nytte av at amerikanske selskapers skattebyrde reduseres. Europeiske olje- og gasselskaper bidro negativt til avkastningen. Siden norske kroner styrket seg i januar, blir avkastningen på utenlandske aksjer svakere når man regner om til norske kroner. Imidlertid har vi valgt å valutasikre deler av den utenlandske aksjeporteføljen. Det var gunstig i januar. I renteuniverset var utviklingen best i «high yield» obligasjoner med en avkastning på over 1 %. Svakest var avkastningen i globale «investment grade» obligasjoner da særlig amerikanske renter steg. I løpet av januar har vi økt andelen «high yield» obligasjoner og redusert rentefølsomheten noe. Avkastningen til Aktivfondene ble bedre enn respektive referanseindekser i januar. Markedsutsikter Fortsatt optimisme og tro på global vekst driver markedene oppover. Vi observerer fortsatt lav inflasjon og lav arbeidsledighet, uten noen tydelige tegn til lønnspress. Kombinert med fortsatt lave renter er det gode utsikter for det globale aksjemarkedet fremover. Imidlertid er aksjemarkedene dyrt priset på de fleste nøkkeltall. Vi anbefaler derfor nøytral andel aksjer i en portefølje. 7

8 Renteporteføljen Vi har økt andelen i high yield og redusert rentefølsomheten Nøkkeltall Aktivaallokering Renteporteføljen Referanseindeks Pengemarked Norske obligasjoner 4.05 High yield Globale obligasjoner % % % 27.4 % Effektiv rente Rentefølsomhet Kredittfølsomhet 8 Figurene viser renteporteføljen i DNB Aktiv 30. Effektiv rente er vektet sum av effektiv rente i underliggende rentefond i porteføljen

9 Aksjeporteføljen - region Vi har valgt å beholde regionfordelingen Regionallokering Aksjeporteføljen Referanseindeks 45.4 % 44.3 % 36.0 % Portefølje Indeks Developed markets: 83.5 % 89.4 % Emerging markets: 15.1 % 10.3 % 36.5 % 1.1 % 0.8 % 1.4 % 1.0 % 0.9 % 6.4 % 10.9 % 10.3 % 2.5 % 1.7 % Vest-Europa Øst-Europa Afrika og Midtøsten Japan Asia eks. Japan Latin-Amerika Nord-Amerika 9 Figuren viser fordelingen i porteføljen til DNB Aktiv 100.

10 Aksjeporteføljen - sektor Vi har valgt å beholde sektorallokeringen Sektorallokering Aksjeporteføljen Referanseindeks 25.9 % 19.4 % 18.6 % 13.4 % 15.6 % 14.5 % 4.6 % 9.3 % 8.2 % 8.6 % 4.1 % 4.0 % 2.3 % 2.8 % 0.5 % 0.3 % 11.2 % 5.6 % 10.3 % 2.9 % 7.0 % 9.5 % Stabilt konsum Helse Telekom Forsyning Eiendom Syklisk konsum Finans Industri IT Materialer Energi 10 Figuren viser fordelingen i porteføljen til DNB Aktiv 100. Kilder: DnB Asset Management

11 Aktivfondene Nøkkeltall

12 DNB Aktiv 10 akkumulert avkastning DNB Aktiv 10 Årlig snitt 3.7 % Risikofri investering (ST1X) Fra til Avkastning Fond ST1X Jan 2018 Hittil i år Siden start Årlig snitt Volatilitet 0.1 % 0.1 % 49.3 % 3.7 % 2.1 % 0.0 % 0.0 % 26.0 % 2.1 % 0.5 % Risiko klassifisering Lavere risiko ---- Høyere risiko } Fondets størrelse Minsteinnskudd Gebyr ved kjøp/salg Forvaltningshonorar 2,468.9 MNOK 100 NOK 0.00 % 0.60 % 12 Figur og tabell viser utviklingen netto etter forvaltningshonorar for fondet. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

13 DNB Aktiv 10 årlig avkastning 7% DNB Aktiv 10 Referanseindeks* Fra til % Avkastning Fond Indeks Jan % -0.4 % 5% Hittil i år 0.1 % -0.4 % % 2.5 % 4% % 2.4 % % 5.7 % 3% % 3.5 % % 4.1 % 2% Siden start 49.3 % 50.8 % Årlig snitt 3.7 % 3.8 % 1% Volatilitet 2.1 % 2.0 % Sharpe ratio I.R % * 4 ST1X, 25% ST4X, 25% Barclays Global agg. Corp Bond, 2% OSEFX og 8% MSCI AC World 13 Figur og tabell viser utviklingen netto etter forvaltningshonorar for fondet. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

14 DNB Aktiv 10 - aktivaallokering 3% Taktisk allokering renter Taktisk allokering aksjer Allokeringsramme 2% 1% -1% Aktivaallokering per Aktivaklasser Portefølje Indeks Pengemarked 34.4 % 40.0 % Norske oblig % 25.0 % Globale oblig % 25.0 % High yield 8.0 % 0.0 % Renter 89.4 % 90.0 % Norske aksjer 2.5 % 2.0 % Globale aksjer 8.1 % 8.0 % Aksjer 10.6 % 10.0 % -2% Allokeringsramme aksjeandel Minimum Nøytral Maksimum 9.5 % 10.0 % 12.5 % -3%

15 DNB Aktiv 10 - portefølje Pengemarked/alternative plasseringer 34.4 % Globale aksjer 8.1 % Aktivaallokering Bankinnskudd 1.9 % Lazard US Equity Concentrated Fund class XA 1.0 % DNB FRN % DNB Global Emerging Markets 1.4 % Pengemarked Norske obl. Globale obl. DNB Likviditet (IV) 13.2 % DNB Norden (III) 0.4 % High yield Norske aksjer Globale aksjer DNB Nordic Investment Grade 3.5 % DNB Teknologi 1.4 % 15.2 % DNB Finans 0.8 % Norske obligasjoner 31.7 % Financial Select Sector SPDR ETF 0.6 % DNB Obligasjon (III) 15.9 % ishares STOXX 600 Oil & GasEX ETF 0.8 % 8.0 % DNB Kredittobligasjon 15.8 % DAX Index Future Mar 18 / GXH8 0.4 % 31.7 % 2.5 % Stoxx 600 Banks Mar 18 / BJH8 0.2 % DNB Health Care Retail A EUR 0.8 % 8.1 % Globale obligasjoner 15.2 % Consumer Discretionary Select Sector ETF 0.6 % DNB Global Credit 15.2 % 34.4 % High yield obligasjoner 8.0 % DNB High Yield 8.0 % DNB Aktiv 10: Sum renter: 89.4 % Norske aksjer 2.5 % Sum aksjer: 10.6 % DNB Norge Selektiv (III) 1.7 % Forvaltningskapital: 2,468.9 MNOK Arctic Norwegian Equities II Class C 0.8 % 15

16 DNB Aktiv 30 akkumulert avkastning DNB Aktiv 30 Årlig snitt 4.9 % Risikofri investering (ST1X) Fra til Avkastning Fond ST1X Jan 2018 Hittil i år Siden start Årlig snitt Volatilitet 0.2 % 0.2 % 79.6 % 4.9 % 3.6 % 0.0 % 0.0 % 30.3 % 2.2 % 0.5 % Risiko klassifisering Lavere risiko ---- Høyere risiko } Fondets størrelse 6,003.9 MNOK Minsteinnskudd 100 NOK Gebyr ved kjøp/salg 0.00 % Forvaltningshonorar 0.85 % 16 Figur og tabell viser utviklingen netto etter forvaltningshonorar for fondet. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Kilder: : DnB Asset Management. Skjøtet historikk: DNB Kompass , DNB Aktiv 30 fra

17 DNB Aktiv 30 årlig avkastning 14% DNB Aktiv 30 Referanseindeks* Fra til % 1 8% Avkastning Fond Indeks Jan % -0.5 % Hittil i år 0.2 % -0.5 % % 6.9 % % 3.8 % 6% % 5.0 % % 9.9 % 4% % 9.8 % Siden start 52.7 % 55.9 % 2% Årlig snitt 5.9 % 6.2 % Volatilitet 3.4 % 2.9 % Sharpe ratio % I.R % * 2 ST1X, 25% ST4X, 25% Barclays Global agg. Corp Bond, 6% OSEFX og 24% MSCI AC World 17 Figur og tabell viser utviklingen netto etter forvaltningshonorar for fondet. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

18 DNB Aktiv 30 - aktivaallokering 1 Taktisk allokering renter Taktisk allokering aksjer Allokeringsramme 5% -5% Aktivaallokering per Aktivaklasser Portefølje Indeks Pengemarked 21.1 % 20.0 % Norske oblig % 25.0 % Globale oblig % 25.0 % High yield 7.1 % 0.0 % Renter 69.0 % 70.0 % Norske aksjer 7.0 % 6.0 % Globale aksjer 24.0 % 24.0 % Aksjer 31.0 % 30.0 % -1 Allokeringsramme aksjeandel Minimum Nøytral Maksimum 25.0 % 30.0 % 35.0 % 18

19 DNB Aktiv 30 - portefølje Pengemarked/alternative plasseringer 21.1 % Globale aksjer 24.0 % Aktivaallokering Bankinnskudd 2.6 % Lazard US Equity Concentrated Fund class XA 2.8 % DNB FRN % DNB Global Emerging Markets 4.1 % Pengemarked Norske obl. Globale obl. DNB Likviditet 20 (IV) 2.3 % DNB Norden (III) 1.1 % High yield Norske aksjer Globale aksjer DNB Nordic Investment Grade 3.0 % DNB Teknologi 4.0 % DNB Finans 2.3 % 21.1 % 24.0 % Norske obligasjoner 27.1 % Financial Select Sector SPDR ETF 1.6 % DNB Obligasjon (III) 14.6 % DNB Private Equity 0.6 % DNB Kredittobligasjon 12.5 % ishares STOXX 600 Oil & GasEX ETF 2.3 % DNB Obligasjon 20 (IV) 0.0 % DAX Index Future Mar 18 / GXH8 1.2 % 7.0 % DNB Health Care Retail A EUR 2.3 % Globale obligasjoner 13.7 % Consumer Discretionary Select Sector ETF 1.3 % 27.1 % 7.1 % DNB Global Credit 13.7 % Stoxx 600 Banks Mar 18 / BJH8 0.5 % 13.7 % High yield obligasjoner 7.1 % DNB High Yield 7.1 % DNB Aktiv 30: Sum renter: 69.0 % Norske aksjer 7.0 % Sum aksjer: 31.0 % DNB Norge Selektiv (III) 4.7 % Forvaltningskapital: 6,003.9 MNOK Arctic Norwegian Equities II Class C 2.3 % 19

20 DNB Aktiv 50 akkumulert avkastning DNB Aktiv 50 Årlig snitt 5.7 % Risikofri investering (ST1X) Fra til Avkastning Fond ST1X Jan 2018 Hittil i år Siden start Årlig snitt Volatilitet 0.3 % 0.3 % 97.5 % 5.7 % 7.3 % 0.0 % 0.0 % 30.3 % 2.2 % 0.5 % Risiko klassifisering Lavere risiko ---- Høyere risiko } Fondets størrelse 3,807.0 MNOK Minsteinnskudd 100 NOK Gebyr ved kjøp/salg 0.00 % Forvaltningshonorar 1.05 % 20 Figur og tabell viser utviklingen netto etter forvaltningshonorar for fondet. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

21 DNB Aktiv 50 årlig avkastning 25% 2 15% 1 5% -5% -1-15% -2-25% DNB Aktiv 50 Referanseindeks* Fra til Avkastning Fond Indeks Jan % -0.6 % Hittil i år 0.3 % -0.6 % % 10.0 % % 4.8 % % 7.6 % % 14.0 % % 16.3 % Siden start 97.5 % % Årlig snitt 5.7 % 6.5 % Volatilitet 7.3 % 6.0 % Sharpe ratio I.R * 1 ST1X, 2 ST4X, 2 Barclays Global agg. Corp Bond, 1 OSEFX og 4 MSCI AC World 21 Figur og tabell viser utviklingen netto etter forvaltningshonorar for fondet. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

22 DNB Aktiv 50 - aktivaallokering 15% 1 5% -5% Taktisk allokering renter Taktisk allokering aksjer Allokeringsramme Aktivaallokering per Aktivaklasser Portefølje Indeks Pengemarked 10.5 % 10.0 % Norske oblig % 20.0 % Globale oblig. 9.9 % 20.0 % High yield 7.1 % 0.0 % Renter 49.7 % 50.0 % Norske aksjer 11.7 % 10.0 % Globale aksjer 38.6 % 40.0 % Aksjer 50.3 % 50.0 % -1 Allokeringsramme aksjeandel Minimum Nøytral Maksimum 40.0 % 50.0 % 60.0 % -15%

23 DNB Aktiv 50 - portefølje Pengemarked/alternative plasseringer 10.5 % Globale aksjer 38.6 % Aktivaallokering Bankinnskudd 3.0 % Lazard US Equity Concentrated Fund class XA 4.5 % DNB FRN % DNB Global Emerging Markets 6.7 % Pengemarked Norske obl. Globale obl. DNB Nordic Investment Grade 3.7 % DNB Norden (III) 1.7 % High yield Norske aksjer Globale aksjer DNB Teknologi 6.4 % 38.6 % Norske obligasjoner 22.2 % DNB Finans 3.8 % DNB Obligasjon (III) 12.1 % Financial Select Sector SPDR ETF 2.3 % DNB Kredittobligasjon 10.1 % DNB Private Equity 0.9 % ishares STOXX 600 Oil & GasEX ETF 3.8 % 10.5 % Globale obligasjoner 9.9 % Stoxx 600 Banks Mar 18 / BJH8 0.9 % 11.7 % DNB Global Credit 9.9 % DAX Index Future Mar 18 / GXH8 1.8 % DNB Health Care Retail A EUR 3.7 % High yield obligasjoner 7.1 % Consumer Discretionary Select Sector ETF 2.1 % 7.1 % 22.2 % DNB High Yield 7.1 % 9.9 % Norske aksjer 11.7 % DNB Aktiv 50: DNB Norge Selektiv (III) 7.8 % Sum renter: 49.7 % Arctic Norwegian Equities II Class C 3.9 % Sum aksjer: 50.3 % Forvaltningskapital: 3,807.0 MNOK 23

24 DNB Aktiv 80 akkumulert avkastning DNB Aktiv 80 Årlig snitt 7.7 % Risikofri investering (ST1X) Fra til Avkastning Fond ST1X Jan 2018 Hittil i år Siden start Årlig snitt Volatilitet 0.6 % 0.6 % % 7.7 % 10.0 % 0.0 % 0.0 % 30.3 % 2.2 % 0.5 % Risiko klassifisering Lavere risiko ---- Høyere risiko } Fondets størrelse Minsteinnskudd Gebyr ved kjøp/salg 4,641.7 MNOK 100 NOK 0.00 % Forvaltningshonorar 1.30 % 24 Figur og tabell viser utviklingen netto etter forvaltningshonorar for fondet. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

25 DNB Aktiv 80 årlig avkastning 3 DNB Aktiv 80 Referanseindeks* Fra til Avkastning Fond Indeks 2 Jan % -0.8 % Hittil i år 0.6 % -0.8 % % 14.8 % % 6.0 % % 11.4 % % 20.2 % % 24.4 % Siden start % % -1 Årlig snitt 7.7 % 8.3 % Volatilitet 10.0 % 8.6 % -2 Sharpe ratio I.R * 1 ST4X, 1 Barclays Global agg. Corp Bond, 16% OSEFX og 64% MSCI AC World 25 Figur og tabell viser utviklingen netto etter forvaltningshonorar for fondet. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

26 DNB Aktiv 80 - aktivaallokering 2 15% 1 5% -5% Taktisk allokering renter Taktisk allokering aksjer Allokeringsramme Aktivaallokering per Aktivaklasser Portefølje Indeks Pengemarked 4.5 % 0.0 % Norske oblig % 10.0 % Globale oblig. 0.0 % 10.0 % High yield 4.1 % 0.0 % Renter 19.5 % 20.0 % Norske aksjer 18.9 % 16.0 % Globale aksjer 61.6 % 64.0 % Aksjer 80.5 % 80.0 % -1-15% Allokeringsramme aksjeandel Minimum Nøytral Maksimum 65.0 % 80.0 % 95.0 %

27 DNB Aktiv 80 - portefølje Pengemarked/alternative plasseringer 4.5 % Globale aksjer 61.6 % Aktivaallokering Bankinnskudd 2.0 % Lazard US Equity Concentrated Fund class XA 7.1 % DNB Nordic Investment Grade 2.4 % DNB Global Emerging Markets 10.7 % Pengemarked Norske obl. Globale obl. DNB Norden (III) 2.7 % High yield Norske aksjer Globale aksjer Norske obligasjoner 10.9 % DNB Teknologi 10.0 % DNB Obligasjon (III) 10.9 % DNB Finans 6.1 % 4.5 % Financial Select Sector SPDR ETF 3.6 % Globale obligasjoner 0.0 % DNB Private Equity 1.5 % 10.9 % DNB Global Credit 0.0 % ishares STOXX 600 Oil & GasEX ETF 6.2 % Stoxx 600 Banks Mar 18 / BJH8 1.4 % 61.6 % 0.0 % High yield obligasjoner 4.1 % DAX Index Future Mar 18 / GXH8 3.1 % 4.1 % DNB High Yield 4.1 % DNB Health Care Retail A EUR 5.8 % Consumer Discretionary Select Sector ETF 3.4 % 18.9 % Norske aksjer 18.9 % DNB Norge Selektiv (III) 12.7 % Arctic Norwegian Equities II Class C 6.3 % DNB Aktiv 80: Sum renter: 19.5 % Sum aksjer: 80.5 % Forvaltningskapital: 4,641.7 MNOK 27

28 DNB Aktiv 100 akkumulert avkastning DNB Aktiv 100 Årlig snitt 8.5 % Risikofri investering (ST1X) Fra til Avkastning Fond ST1X Jan 2018 Hittil i år Siden start Årlig snitt Volatilitet 0.8 % 0.8 % % 8.5 % 16.6 % 0.0 % 0.0 % 30.3 % 2.2 % 0.3 % 5 Risiko klassifisering Lavere risiko ---- Høyere risiko } Fondets størrelse Minsteinnskudd Gebyr ved kjøp/salg Forvaltningshonorar 4,459.7 MNOK 100 NOK 0.00 % 1.40 % 28 Figur og tabell viser utviklingen netto etter forvaltningshonorar for fondet. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

29 DNB Aktiv 100 årlig avkastning 4 DNB Aktiv 100 Referanseindeks* Fra til Avkastning Fond Indeks Jan % -0.9 % 2 Hittil i år 0.8 % -0.9 % % 17.8 % % 6.5 % % 13.8 % % 24.4 % % 33.4 % -1 Siden start % % Årlig snitt 8.5 % 9.1 % -2 Volatilitet 16.6 % 16.5 % Sharpe ratio I.R * 2 OSEFX og 8 MSCI AC World 29 Figur og tabell viser utviklingen netto etter forvaltningshonorar for fondet. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

30 DNB Aktiv aktivaallokering 1 5% Taktisk allokering norske aksjer Taktisk allokering globale aksjer Bank Aktivaallokering per Aktivaklasser Portefølje Indeks Bankinnskudd 1.4 % 0.0 % Norske oblig. 0.0 % 0.0 % Globale oblig. 0.0 % 0.0 % High yield 0.0 % 0.0 % Renter 1.4 % 0.0 % Norske aksjer 22.9 % 20.0 % Globale aksjer 75.8 % 80.0 % Aksjer 98.6 % % -5% Allokeringsramme aksjeandel Minimum Nøytral Maksimum 90.0 % %

31 DNB Aktiv portefølje Pengemarked/alternative plasseringer 1.4 % Globale aksjer 75.8 % Aktivaallokering Bankinnskudd 1.4 % Lazard US Equity Concentrated Fund class XA 8.8 % DNB Global Emerging Markets 13.4 % Pengemarked Norske obl. Globale obl. DNB Norden (III) 3.5 % High yield Norske aksjer Globale aksjer Norske obligasjoner 0.0 % DNB Teknologi 11.8 % DNB Finans 7.8 % Financial Select Sector SPDR ETF 4.2 % 1.4 % Globale obligasjoner 0.0 % DNB Private Equity 2.0 % ishares STOXX 600 Oil & GasEX ETF 7.7 % DAX Index Future Mar 18 / GXH8 3.7 % 75.8 % High yield obligasjoner 0.0 % Stoxx 600 Banks Mar 18 / BJH8 2.0 % 22.9 % DNB Health Care Retail A EUR 5.9 % Health Care Select Sector SPDR Fund ETF 0.8 % Norske aksjer 22.9 % Consumer Discretionary Select Sector ETF 4.3 % DNB Norge Selektiv (III) 13.0 % DNB Norge Indeks 1.9 % DNB Aktiv 100: Arctic Norwegian Equities II Class C 7.9 % Sum renter: 1.4 % Sum aksjer: 98.6 % Forvaltningskapital: 4,460 MNOK 31

32 Forbehold Denne presentasjonen er utarbeidet til internt bruk for klientene i Wealth Management, et forretningsområde i DNB-konsernet. Wealth Management består av fondsforvaltningsselskapet DNB Asset Management AS og øvrige selskaper i kapitalforvaltningsområdet i DNB-konsernet samt divisjonene Salg Pensjon og sparing og Private Banking i DNB Bank ASA. Presentasjonen er utarbeidet til internt bruk for våre klienter. Innholdet er ikke produsert for offentlig publikasjon. Informasjonen kan derfor ikke gjengis uten samtykke. Presentasjonen baserer seg på offentlig tilgjengelig informasjon og det garanteres ikke at informasjonen i presentasjonen er presis, korrekt eller fullstendig. Uttalelsene i presentasjonen reflekterer vår oppfatning på det tidspunkt presentasjonen ble utarbeidet, og vi forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Det skriftlige materiale som utdeles må ses i sammenheng med hva som sies muntlig under presentasjonen. Selskapene i Wealth Management påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne presentasjonen. Denne presentasjonen er ikke et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Det gjøres oppmerksom på at det presenterte produktet innebærer investeringsrisiko, som inkluderer muligheten for tap av hele eller deler av det investerte beløp. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB Bank ASA og/eller andre selskaper i DNB-konsernet eller ansatte og/eller tillitsvalgte i konsernet kan handle med eller ha posisjoner i omtalte eller beslektede instrumenter, eller yte finansielle råd og banktjenester i denne forbindelse. Regler om konfidensialitet og andre interne regler begrenser utvekslingen av informasjon mellom ulike enheter i DNB. Ansatte i Forretningsområdet Wealth Management som har utarbeidet denne presentasjon, kan derfor være forhindret fra å bruke og/ eller være kjent med slik informasjon som måtte finnes i andre selskaper i DNB-konsernet og som kan være relevante for denne presentasjonen. 32

33

Aksjer til nøytralvekt

Aksjer til nøytralvekt Aksjer til nøytralvekt Markedssyn, april 2015 Risikovekten Vi tar aksjer ned fra overvekt til nøytralvekt. Pengemarked tas fra nøytralvekt til undervekt, side 1 Taktisk aktivaallokering: Vi justerer aksjer

Detaljer

DnB NOR Allokeringsfond Månedsrapport for januar 2010. 1 Telefon 815.21.111 E-post fond@dnbnor.no www.dnbnor.no/kapitalforvaltning

DnB NOR Allokeringsfond Månedsrapport for januar 2010. 1 Telefon 815.21.111 E-post fond@dnbnor.no www.dnbnor.no/kapitalforvaltning DnB NOR Allokeringsfond Månedsrapport for januar 2010 1 Telefon 815.21.111 E-post fond@dnbnor.no www.dnbnor.no/kapitalforvaltning DnB NOR Aktiv Rente Historisk utvikling netto etter fratrekk av forvaltningshonorar

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Avkastning siden 31.07.2017 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 36 541 490 46 354 0 38 % 25 % 12 559 721 15 % 35 % Obligasjoner

Detaljer

Investor Relations Seminar Jarle Sjo, Porteføljeforvalter - DNB Asset Management

Investor Relations Seminar Jarle Sjo, Porteføljeforvalter - DNB Asset Management Investor Relations Seminar 2016 Jarle Sjo, Porteføljeforvalter - DNB Asset Management 1 Oppgave - Vi har invitert Jarle til å fortelle hvilke forventninger han som investor har til et selskap som møter

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Avkastning siden 30.04.2017 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 39 829 556 61 032 0 44 % 25 % 17 066 058 15 % 35 % Obligasjoner

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 30.06.2017 Innhold i presentasjonen 1. Markedssyn vs markedet. (Kvikk-lunch grafer) 2. Allegro Navigare 3. Aktiv Allokering 4. Allegro Totalforvaltning 1 / Markedssyn: Allokering vs

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 31.12.2017 01 Markedssyn vs. Markedet (Kvikk-lunch grafen) 02 03 04 Navigare Aktiv Allokering Totalforvaltning 2 Markedssyn: Allokering vs markedsutvikling 3 ALLOKERINGSVALG VS AKSJER

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. februar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4 % 0,1 % Avkastning hittil i år

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Avkastning siden 31.01.2017 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 46 669 392 59 140-5 000 000 52 % 25 % 24 368 646 15 % 35 % Obligasjoner

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per )

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per ) PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per 27.06.16) Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for juni De internasjonale aksjemarkedene falt med

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 Stigende renter I desember hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,03 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,08 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. april SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,0 % Avkastning hittil i år 1,4

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Exchange Traded Products fra DNB Markets

Exchange Traded Products fra DNB Markets Exchange Traded Products fra DNB Markets Beregning av daglig NAV/AV Denne presentasjonen må sees i sammenheng med den tilhørende web- TV-sendingen og de andre delpresentasjonene som omhandler ETP fra DNB

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport april 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.04.2017 Markedskommentar for april Geopolitisk usikkerhet, fallende oljepris, valg i Frankrike og annonsering

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert 31.12.2015

Grafpakke. Oppdatert 31.12.2015 Grafpakke Oppdatert 31.12.2015 Innhold i presentasjonen 1. Markedssyn vs markedet. (Kvikk-lunch grafer) 2. Allegro Navigare 3. Aktiv Allokering 4. Allegro Totalforvaltning 1 / Markedssyn: Allokering vs

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 Hellas tilbake i sporet I februar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,46 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,39 prosent. Fallende

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 Nøkkeltall pr 30. juni Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning juni 0,13 % 0,07 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 2,04 % 1,09

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

Exchange Traded Products fra DNB Markets

Exchange Traded Products fra DNB Markets Exchange Traded Products fra DNB Markets Hva er ETF, ETN og ETP? ETP fra DNB Denne presentasjonen må sees i sammenheng med den tilhørende web- TV-sendingen og de andre delpresentasjonene som omhandler

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017 Økte renter i periferien I januar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på -0,13 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,14 prosent. Årsaken

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. januar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4% 0,1 % Avkastning hittil i år 0,4

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 90.381 189.195 979.398 829.352 1.388.577 Tidsvektet avkastning i % 0,34 0,72 3,85 3,24 5,54

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. august SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned - 2,1

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 En roligere måned SKAGEN Avkastning hadde en god måned med en avkastning på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,6 prosentpoeng i samme periode. Rentene falt på alle

Detaljer

Norske high yield obligasjoner

Norske high yield obligasjoner Norske high yield obligasjoner 05.06.2012 Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Status i dagens marked De beste kredittene klarer seg uten bank High yield, en aktivaklasse som har levert god avkastning

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - april 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - mars 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden 30.09.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 20 980 151 27 479 0 40 % 35 % 2 748 993 25 % 45

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. mars SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,1 % Avkastning hittil i år 1,1

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - juni 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - juli 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

Returprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank

Returprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank Returprovisjon, tegnings- og Danske Bank Danske Bank er pliktig til å opplyse om bankens inntekter ved salg av verdipapirfond. Dette finner du i oversikten nedenfor. Forklaringer: Distribusjonshonorar:

Detaljer

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012 Kapitalforvaltning i stiftelser Stiftelsesforum 2012 1. Stiftelser 2. Finansstrategi 3. Case 4. Oppsummering Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noen innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2016 Stigende renter I november hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,19 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,14 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden 31.03.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 20 843 030 53 405 0 41 % 35 % 3 063 072 25 % 45

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport oktober 2016 Nøkkeltall pr 31. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning oktober 0,11 % 0,04 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Holberggrafene. 31. mars 2017

Holberggrafene. 31. mars 2017 Holberggrafene 31. mars 2017 1 BNP-VM BNP pr. land i prosent av verdens samlede BNP 2 BNP=Brutto nasjonalprodukt=verdiskapningen i et land 1000 milliarder i fond Forvaltningskapital i norske verdipapirfond

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -97.666-97.666-236.026 1.254.530-5.166 5.210.080 Tidsvektet avkastning i % -0,28-0,28-0,67

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2017

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2017 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2017 Nøkkeltall pr 31. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning januar 0,18 % 0,05 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,63

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2017

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2017 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2017 Nøkkeltall pr 28. februar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning februar 0,09 % 0,04 % 0,08 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Tabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap

Tabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap 4 Vedlegg: Tabeller og figurer Tabell 1 viser hvor stor andel eiendomssektorer utgjorde av henholdsvis fondets referanseindeks for aksjer, FTSE All Cap indeksen og ulike regioner per 25. Januar 2013. Vi

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016 Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden 31.01.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 20 740 509 27 039 0 42 % 35 % 3 261 676 25 % 45

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2017

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2017 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2017 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning mars 0,12 % 0,06 % 0,08 % Avkastning siste 12 mnd. 1,45 % 0,52

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,69 prosent. Referanseindeksens avkastning var 0,43

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,17 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - april 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - februar 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014 3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 214 Markedsverdi Per 3.9.214. Milliarder kroner 6 5 534 6 Verdi Prosentandel fond 4 5 Aksjeinvesteringene 3 396 61,4 Renteinvesteringene

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,08 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - august 216 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - juli 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer